Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect de lectie la Fizică, clasa a VII-a

Profesor: Lozinschi Vasile


Disciplina de învațamînt: Fizica
Clasa: VII-a
Data: ___________
Durata lecției: 45 minute
Subectul lecției: Poziția unui corp în spațiu.

Obectivele lecției: La sfîrșitul lecției elevii vor fi capabili:


 O1– să cunoască studiul experimental al spațiului clasei, local, terestru și cel universal;
 O2- să stabiliască pozițiile corpurilor cercetate față de diferite corpuri de referință;
 O3- să cunoască difiniția corpului de referință;
 O4- să formuleze și sa interpreteze concluzii despre poziția, distanța și orentarea față de corpurile de referintă.

Tipul lecției:Lecție de formare a capacităților şi de dobîndire a cunoștințelor


Tehnologii didactice:
a)frontale:
 Frontală, individuală.
b)metode:
 Exerciţiul, demonstraţia, explicaţia, lucrul individual.
c) mijloace de învățămînt:
- Manualul, Caietul, Tabla.
1. Ion Botgros, Viorel Bocancea, Vladimir Donici, Nicolaie Costantinov ,, Fizică” manual pentru clasa a VII-a, Ediția a IV-a, actualizată, CARTIER
educational.
Nr. Etapele
cadrului de Activitatea profesorului Metode și Activitatea elevului Forme de Timp
învățare tehnice ordanizare
1 E Profesorul salută elevii și crează un climat psihologic faforabil. Conversație Elevii salută prosesorul și se Frontal 10 min
(Evocarea) Profesorul anunță elevii cîte caiete le trebuie la disciplină si le pregătesc pentru lecrie.
scrie pe tablă cum sa le semneze. Elevii pregătesc caietele și le
Actualizarea cunoștințelor. Motivarea învățării. semnează.
Elevii îsi aduc aminte cele
învătate din clasa 6.
2 R Profesorul anunță tema lecției noi : Poziția unui corp în Conversație Elevii își semnează în caiete Frontal 20 min
(Realizarea spațiu. tema și sunt atenți la ceia ce le individual
sensului) Utilizarea cunoștințelor anterioare în procesul de acumulare a spune profesorul.
cunoștințelor noi:
-Studiul experimental a spațiului clasei, spațiului local, spațiu
terestru, spațiu universal.
-Stabilirea poziției corpurilor cercetate față de diferite corpuri de
referință, de reținut.
 Fiecare corp din natură ocupă în spațiu la momentul dat Elevii iși semnează in caiete ce
un anumit loc trebuie de reținut.
 Locul unde se află un corp în spațiu în momentul dat de
timp este numit în fizică poziția corpului.
Difiniție: Corpul în raport cu care se stabileste pozitia altor
corpuri se numește corp de referință.
-Construirea interpretărilor propriii , formularea concluziilor:
 Poziția corpului cercetat este stabilită în raport cu corpul
de referință.
 Pentru determinarea poziției unui corp este necesar a
cunoaște,în afară de distață, și orientarea lui față de
corpul de referință.
Reține: Pentru determinarea poziției unui corp este necesar să
cunoaștem orentarea lui față de corpul de referință si distanța
dintre aceste corpuri.
Stabilirea terenului de aplicare a cunoștințelor noi, formularea Elevii întreabă profesorul ceia
întrebărilor ,motivarea procesului de învățare: ce nu le-a fost clar și discută cu
- Organizarea unei discuție dirijată.: profesorul.
.........................................................................................................
.....................................................................................
3 R Soluționarea sarcinilor din din manual , pag.9 Conversația Elevii rezolvă impreună cu Frontal 10 min
(Reflecție) ......................................................................................................... Expunerea profesorul sarcinile din Individual
..................................................................... manual.
4 E Temă pentru acasă: Independent Elevul îsi notează tema pentru Individual 5 min
(Extindere) Tema 1.1 din manual de învățat. acasă
Exercițiul 7 pagina 9,
Exercițiul 4,5 pagina 25,26