Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Profesor: Gore Viorica


Disciplina: Fizica
Clasa: a VI- a „A”
Subiectul lecției: STRUCTURA MOLECULARĂ A SUBSTANȚEI. STARE TERMICĂ,
MODIFICAREA STĂRII TERMICE. ÎNCĂLZIRE, RĂCIRE.
Tipul lecției: de formarea a capacităților de dobândire a cunoștințelor
Unitate de competență: Observarea și descrierea fenomenelor termice din activitatea
cotidiană (de exemplu: răcirea, evaporarea, fierberea, topirea, dilatarea etc.).

Obiective operaționale: La finele activității didactice elevii vor fi capabili:

O1- să definească noțiunea de atom;

O2- să clasifice corpurile și substanțele după starea de agregare;

O3- să explice cum are loc modificarea termică a unui corp;

O4- să aplice cunoștințele despre fenomenele termice studiate la lecție în activitatea


cotidiană.

Resurse

- Conținutul învățării a fost alcătuit pornind de la obiectivele fixate și în strânsă


concordanță cu manualul de fizică clasa a VI- a și prevederile curriculei;
- Clasa este neomogenă din punct de vedere al capacităților de învățare. Se impune
un ritm moderat de parcurgere a sarcinilor stabilite;
- Condiții materiale necesare sunt asigurate de laboratorul de fizică.

Strategii didactice:

- Metode de instruire: conversația, explicația, experimentul demonstrativ,


observarea, situație- problemă, demonstrația, experiment virtual, exercițiul, cubul.
- Materiale: set rețele cristaline, vase cu apă colorată, corpuri din diferite substanțe,
computer, proiector, markere, cretă, coli de hârtie.

Bibliografia:

- Manual de fizică pentru clasa a VI- a, Marinciuc M.;


- Culegere de probleme pentru clasa a VI- VII-a Fizica, Marinciuc M.;
- Caietul elevului Fizica pentru clasa a VI- a, Marinciuc M.;
Scenariul lecției

Evenimentul Activitatea de învățătură Resurse Metode de Obser


didactic, Activitatea profesorului Activitatea elevului materiale, evaluare vații
resurse de timp procedurale
Evocarea Salut grupul de elevi. Verific prezența și Devin atenți și observă materialele Conversația
(8 minute) pregătirea pentru lecției a elevilor.
Propun întrebări de control din cele cunoscute Participă activ la aruncarea cubului și Cubul Slaid 2
prin tehnica cubulu: răspunderea la întrebări. Aprecierea
- Ce proprietate fizică comună le unește Sunt corpuri răspunsurilor
pe următoarele cuvinte: bancă, tablă,
găleată, ciocan, stâlp.
- Ce proprietate fizică comună le unește Sunt substanțe
pe următoarele cuvinte: lemn, piatră,
apă, gaz, aer, sticlă.
- Numiți 3 corpuri din aceeași substanță? Se accepă orice răspuns
- În câte stări de agregare se găsesc
substanțele în natură? Numițile?
- Clasificați după starea de agregare Solide: carton, lemn, fier, sticlă
următoarele substanțe: laptele, carton, Lichide: laptele, ulei vegetal, oțet, apa, alcool
ulei vegetal, dioxid de carbon, oțet, Gazoase: dioxid de carbon, aer
apa, aer, alcool, lemn, fier, sticlă.
- Numiți un corp format din mai multe Se acceptă orice răspuns
substanțe. Enumerațile?
Slaid 9
Anunț titlul lecției: Structura moleculară a Ascultă, notează și devin conștienți de
substanței. Starea termică. Modificarea stării obiectivele urmărite.
termice. Încălzire, răcire, echilibru termic. Slaid
Fac cunoscut elevii cu planul lecției, evidențiez 10
ce obiective avem pentru această lecție.
Amintesc tehnica securității în cazul lucrului
cu vase din sticlă și fragile.
Realizarea Situație- problemă: În grupuri elevii au câte Ascultă însărcinarea, îndeplinesc experimentul, Situație-
sensului un cub din nisip. Rog elevii să lovească cubul fac observări și formulează răspunsuri. problemă
(25 minute) cu un ciocan. Ce ați observat? Corpul își schimbă forma, dar nu și substanța
Întrebări: Ce modificări a suferit corpul? din care e compus.
S- a schimbat substanța din care e compus
corpul? Ascultă și memorează noțiunea de atom.
Definesc noțiunea de atom.
- Atomul este cea mai mică particulă a Slaid
substanței care păstrează proprietățile 11
acestuia. Privesc atent la ecran etapele de cercetare a
Scurt istoric din descoperirea și cercetarea atomului
atomului. Ascultă și notează în caiet schema prezentată Explicația
Atenționez că atomii formează molecule din de profesor Slaid
același fel de atomi sau diferiți, formând 12, 13
substanțe simple și compuse.
Exemple: apa- compus și nisip- simplu. Îndeplinesc experimentul
Experiment: Sunt trei pahare cu apă colorată, Observă schimbările Experiment
din primul se toarnă în al doilea, iar din al demonstrativ
doilea în al treilea. Comparați culorile
obținute. Ce observați? Formulează concluzii
- Puteți explica schimbarea culorii Observația
lichidului ținând seama de existența
moleculelor? Privesc atent explică că între molecule sunt
Experiment: Un borcan cu pietricele. Cum spații Experiment
sunt aranjate moleculele în acest caz? Adaugă nisipul și fac concluzii ca spațiile sau
Adăugăm nisip în acest borcan. Ce observați în acoperit.
acest caz? Ascultă concluziile expuse de profesor
Formulez concluzii.
Menționez că în unele corpuri solide
particulele sunt așezate regulat formând Privesc la modelul de rețea pregătită de
rețeaua cristalină. Demonstrez rețeaua profesor
cristalină a unei substanțe. Ascultă atent și privesc la ecran experimentul
Dirijez discuția pentru a demonstra că virtual despre mișcarea moleculelor și
moleculele sunt în continuă mișcare. Mișcarea schimbarea temperaturii datorită acestei
moleculelor determină starea termică a mișcări Experiment
corpului. Adică, de viteza de mișcare a lor virtual
depinde dacă corpul își mărește temperatura
sau scade. Din acest fapt rezultă două procese:
încălzirea și răcirea corpului.
Demonstrez acest fapt într- o simulare
virtuală.
Reflexia Formulăm concluziile lecției Participă activ la completarea păianjenului. Păianjenul Apreciere fără
(9 minute) Fiecare echipă primește un set de fișe pentru a Prezintă rezultatele note a
completa un păianjen. (Anexa 1) rezultatelor
Propun o fișă de autoevaluare pentru Îndeplinesc fișa și se autoevaluează Exercițiul Autoevaluarea Slaid
sistematizarea cunoștințelor. (Anexa 2) activității 14
Extindere Explic tema pentru acasă Ascultă și notează însărcinarea pentru acasă. Explicația Slaid
(3 minute) De învățat tema pag. 44, 49 Adresează întrebări la îndeplinirea lor 15
De îndeplinit ex: 1,3 pag 59
Fișă individuală de lucru

1. Subliniază varianta corectă:


a) Substanțele, alcătuite din molecule, care conțin atomi de același fel se numesc simple/
compuse.
b) Echilibrul termic al corpurilor se numește starea termică, atunci când temperatura/
densitatea lor este egală.
c) Zahărul pudră poate fi obținut prin dizolvare/ împărțire a moleculelor.
d) Pentru a schimba gradul de încălzire trebuie să deformăm/ încălzim corpurile.
2. Două corpuri sunt în echilibru termic numai dacă:
a) Au aceeași masă;
b) Cel cald se răcește;
c) Au aceeași temperatură;
d) Sunt alcătuite din același material.

Foarte bine Bine Suficient


5 puncte 4-3 puncte 2-1 puncte

Fișă individuală de lucru

1. Subliniază varianta corectă:


a) În procesul de răcire a corpului, moleculele lui se mișcă mai încet/ repede.
b) Apa este o substanță simplă/ compusă.
c) Dimensiunile moleculelor unei substanțe simple sunt aceleași/ diferite.
d) Schimbarea stării termice a unui corp se poate obține doar prin interacțiune/ fără
interacțiunea cu aceast corp.
2. Substanțele sunt numite compuse deoarece:
a) Au atomi de același fel;
b) Moleculele lor sunt mari;
c) Moleculele lor conțin atomi diferiți.
d) Atomii sunt în stare de repaus.

Foarte bine Bine Suficient


5 puncte 4-3 puncte 2-1 puncte