Sunteți pe pagina 1din 6

Test pentru susținerea diferențelor de program la biologie Test II

IPLT “T. Vladimirescu”Cl. a IX-a “__”

_____________________________ _____________ __________


Numele,prenumele elevei (ului) Scor acumulat Nota
1 Definește noțiunile: L
a)Parazitism___________________________________________________________________ 0
1
_______________________________________________________________________________ 2
_______________________________________________________________________________ 3
b) Genotip _____________________________________________________________________ 4
_______________________________________________________________________________ 5
6
2 Completează spațiile libere: L
a) În rezultatul _______________________ se obțin celule somatice, care au același număr de 0
1
cromozomica și celulele materne. 2
b) Totalitatea organismelor vii ale unui ecosistem formează _____________________. 3
c) La bărbați celulele somatice conțin ______ cromozomi.

3 Alege și încercuiește varianta (CS) corectă sau variantele (CM) corecte: L


0
1
1. (CS) Care din organismele enumărate sunt consumatori primari? 2
a) animale erbivore; c) plantele; 3
b) microorganisme; d) răpitori primari.
2. (CM) Organismul heterozigot:
a) posedă alele diferite ale unei gene c) segregă în generația următoare
b) posedă aceleași alele ale unei gene d) nu segregă în generația următoare

4 Citind afirmaţiile de mai jos, încercuieşte litera A, dacă ai apreciat că afirmaţia este corectă şi litera L
F, dacă afirmaţia este falsă. În cazul în care ai încercuit litera F, scrie în spaţiile rezervate afirmaţia 0
1
corectă, substituind totodată cuvintele evidenţiate. 2
3
a) A F Meioza, este tipul dividerii celulelor, care asigură spermatogeneza. 4
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
b) A F Formula ♀AA x ♂aa ilustrează legea segregării la încrucişarea monohibridă.
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6 Grupează noțiunile în triade, pornind de la următoarea consecutivitate: L


Grup de organisme – exemplul 1 – exemplul 2 0
1
Pătlagină, producători, fluturi , prun, consumatori, bovine. 2
3
1. ________________________________________________________________________ 4
2. ________________________________________________________________________ 5
6
7 Câte tipuri de gameți formează următoarele genotipuri? L
0
1
AaBB AABB aaBbcc 2
3
4
5

8 Compară, după criterii identice, Spermatozoidul și Ovulul la mamifere, folosind modelul de mai L
jos: 0
1
2
Spermatozoidul Criteriile de comparație Ovulul 3
4
1. Locul formării 5
6
2. Mobilitatea 7
8
3. Substanțe nutritive

4. Dimensiunile

9 Rezolvă problema : L
. 0
1
*Culoarea căpruie a ochilor la om domină culoarea albastră. Ce culoare a ochilor vor avea copii într-o 2
familie unde tata are ochi albaștri, iar mama este heterozigotă cu ochi căprui? 3
4
_________________________________________________________________________________ 5
_________________________________________________________________________________ 6
_________________________________________________________________________________ 7
_________________________________________________________________________________ 8
9
_________________________________________________________________________________ 10
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

45-44 43-40 39-35 34-29 28-23 22-17 16-11 10-5 5-2 1-0
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Test pentru susținerea diferențelor de program la biologieTest I
IPLT “T. Vladimirescu” Cl. a IX-a “____”
__________________________________ _____________ _________
Numele,prenumele elevei (ului) Scor acumulat Nota
Nr Itemi Scor
1 Definește noțiunile: L
a) Lanț trofic _____________________________________________________________________ 0
________________________________________________________________________________ 1
________________________________________________________________________________ 2
b) Biotop ________________________________________________________________________ 3
________________________________________________________________________________ 4
c) Habitat _______________________________________________________________________ 5
________________________________________________________________________________ 6

2 Completează spațiile libere: L


a) Componenta ecosistemului formată din animale, plante, ciuperci, microorganisme se numește 0
_____________________________________________________________________________. 1
b) Clima și factorii fizici ai mediului: lumina, temperatura, umiditatea fac parte din 2
___________________________________________ ecosistemelor de pădure. 3
c) ____________________ ______ ______________________________ este fenomenul 4
corespunderii culorii animalului cu cea a mediului din jur. 5
6
3 Înercuiește litera care corespunde variantei corecte: L
1)Exemplu de interacțiune între factorii biotici și abiotici poate servi 0
a) Captarea luminii de către frunzele verzi ale plantelor c) Mișcarea unei pietre în timpul cutremur. 1
b) Depunerea ouălor în cuiburi străine d) Ridicare norilor de praf în timpul furtunii 2
2)Somnul este un pește răpitor care consumă în cantități enorme pești, broaște mici, 3
raci- de- rîu. Somnul face parte din grupul trofic al:
a) Consuatorilor c) Detriofagilor
b) Descompunătorilor d) Producătorilor
3)Scheletul calcaros menține poziția spațială a:
a) Broaștelor țestoase c) Insectelor
b) Crabilor d) Polipilor coloniali

4 Corelează prin săgeți. Coloana I cuprinde relații trofice dintr-un ecosistem, iar coloana II – L
exemple de organisme între care există astfel de relații. 0
I a. Lanț trofic II 1. Frunze de stejar – Omizi – Graur 1
b. Nivel trofic 2. Omizi 2
c. Piramidă trofică 3. Plante ieroase – lăcuste, fluturi, iepuri –broaște, 3
șerpi – acvilă, lupi. 4
d. Verigă trofică 4. Plantele pădurii de foioase (arbori, arbuști etc.)

5 Citește atent textul de mai jos și răspunde corect la subiectul(a). L


0
Nufărul- alb poate fi întîlnit în apele stătătoare calde Factoribiotici 1
și lin curgătoare din raioanele Dubăsari și Cahul. 2
El înflorește în iunie – iulie și este polenizat de insecte. 3
Nufărul- alb este inclus în Cartea Roșie a Moldovei, 4
iarefetivul lui scadedin cauza culegerii florilor 5
de către populație, descării și poluării bazinelor Factoriabiotici 6
acvatice. 7
8
Factoriantropici
a) Scrie în casetele din schema alăturată trei 9
factori: atropici, biotici și abiotici ce
acțonează asupra nufărului – alb.
6 Imaginea de alături prezintă o plantă lemnoasă: L
0
a) Numește organul plantei cu funcție de suport a părților 1
aeriene. 2
______________________________________________ 3
4
b) Descrie în cîteva enunțuri țesutul organului care asigură 5
suportul plantei. 6
_______________________________________________ 7
_______________________________________________ 8
________________________________________________________________________________ 9
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

7 Compară Endoscheletul și Exoscheletul, folosind modelul de mai jos: L


Asemănări 0
1. ________________________________________________________________________ 1
2.________________________________________________________________________ 2
3
Deosebiri 4
5
Endoschelet Exoschelet
1. 1.

2. 2.

3. 3.

8 Citește atent enunțul. L


Conform calculelor efectuate de savanți, urmașii unei plante de albăstriță, timp de 10 ani, ar putea 0
să acopere toată suprafața globului pămîntesc. 1
2
În spațiul acordat redactează un text în are să explici, în baza 3
postulatului (tezei 2) a teorie evoluției, de ce suprafața Terrei 4
nu este acoprită cu plante de albăstriță. 5
____________________________________________________ 6
____________________________________________________ 7
____________________________________________________ 8
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

50 -49 48 – 44 43 - 38 37 - 32 31 - 25 24 - 18 17 - 12 11 - 6 5-3 2 -1
Test pentru susținerea diferențelor de program la biologieTest III
IPLT “T. Vladimirescu”
__________________________________ _____________ _________
Numele,prenumele elevei (ului) Scor acumulat Nota
1 Definește noțiunile: L
a) Mitoza _______________________________________________________________________ 0
1
_______________________________________________________________________________ 2
_______________________________________________________________________________ 3
b) Încrucișare monohibridă _______________________________________________________ 4
_______________________________________________________________________________ 5
_______________________________________________________________________________ 6
2 Completează spațiile libere: L
a) În rezultatul _______________________ se obțin celule somatice, care au același număr de 0
1
cromozomica și celulele materne. 2
b) Totalitatea organismelor vii ale unui ecosistem formează _____________________. 3
c) Transformarea substanțelor organice în cadrul biocenozelor este asigurată de _____________

3 Alege și încercuiește varianta (CS) corectă sau variantele (CM) corecte: L


0
1
1. (CS) Sindromul Down reprezintă: 2
a) o trisomie 13 c) o trisomie 21 e) o monosomie 21 3
b) o trisomie 18 d) o monosomie 18
2. (CM) Organismul heterozigot:
a) posedă alele diferite ale unei gene c) segregă în generația următoare
b) posedă aceleași alele ale unei gene d) nu segregă în generația următoare

4 Citind afirmaţiile de mai jos, încercuieşte literaA, dacă ai apreciat că afirmaţia este corectă şi litera L
F, dacă afirmaţia este falsă. În cazul în care ai încercuit litera F, scrie în spaţiile rezervate afirmaţia 0
1
corectă, substituind totodată cuvintele evidenţiate. 2
3
a) A F Meioza, este tipul dividerii celulelor, care asigură spermatogeneza. 4
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
b) A F Formula ♀AABB x ♂aabb ilustrează legea segregăriila încrucişarea dihibridă.
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6 Grupează noțiunile în triade, pornind de la următoarea consecutivitate: L


0
1
Grup de organisme – exemplul 1 – exemplul 2 2
Păpădie, producători, albina ,caise, consumatori, ovine. 3
4
1. ________________________________________________________________________ 5
2. ________________________________________________________________________ 6

7 Cîte tipuri de gameți formează următoarele genotipuri? L


0
1
2
AaBB AABB aaBbcc 3
4
5
8 Imaginea de mai jos prezintă schema cariotipului normal și patologic al omului. L
0
1
2
3
4
5
6
7
8

______________________________ ________________________________
a) Definește noțiunea de cariotip.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
b) Scrie în spațiul acordat din scheme litera: c) Identifică, în schema cariotipuli normal:
N – pentru cariotipul normal. * numărul perechilor de autozomi ________
P – pentru cariotipul patologic. * genul persoanei cu asfel de cariotip_____
d) Identifică, în shemă cariotipul patologic, e) Numește sindromul persoanelor cu astfel
deabaterea de la cariotipul normal și scrie ale cariotipului.
în spațiul rezervat cifra ce indică perechea
afectată de cromozomi. _______________ __________________________________

9 Rezolvă problemele : L
. *Culoarea roşie la florile de mazăre domină asupra culorii albe, iar culoarea verde a păstăilor asupra 0
1
celei galbene. Genele responsabile de manifestarea caracterelor sunt localizate în autozomi diferiţi. În
2
cadrul încrucişării dihibride, un selecţioner a încrucişat plante diheterozigote de mazăre cu flori roşii, 3
cedau păstăi de culoare verde cu plante homozigotece au flori roşii şi păstăi de culoare galbenă. 4
Calculaţi probabilitatea obţinerii plantelor cu flori de culoare roşie şi păstăi de culoare galbenă în 5
cadrul acestui experiment. 6
_________________________________________________________________________________ 7
_________________________________________________________________________________ 8
9
_________________________________________________________________________________ 10
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

45-44 43-40 39-35 34-29 28-23 22-17 16-11 10-5 5-2 1-0
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1