Sunteți pe pagina 1din 2

Test pentru diferență de program

la matematică
clasa a IX-a
Numele, prenumele__________________________

(10puncte) Problema 1.Utilizând reprezentareagrafică de alături,


completaţiurmătoareleenunţuripentruaobţinepropoziţiiadevărate.
1.Punctele de intersecţie cu axa OX au coordonatele: ______________
2. Punctul de intersecţie cu axa OY are coordonatele: ____________
3. Funcţiaeste strict crescătoarepeintervalul __________________
4. Funcţiaeste strict descrescătoarepeintervalul ________________
5.Funcția estenenegativăpentru __________________

6.Funcțiaestenegativăpentru ______________
7. Funcţia are valoareaminimăegală cu ____________
8. Acest minim se realizează pentru x=_____________.

(8 puncte) Problema 2Fie funcția f:RR, F(X)=-4x+2. Construește graficul acestei funcții și determină:

a)zeroul funcției:

Răspuns:___________

b)Monotonia funcției:____________________________________
c)Semnele funcției:_____________________________________________________________________
d)f(x) _______________________

(10puncte) Problema 3Construește graficul funcției f:RR, F(X)=X 2-2X-3 și stabilește:

a) monotonia:
_______________________________
_______________________________
b)zerourile:______________________
Rezolvare:
1)Aflăm____________________________________
___________________________________________
2)Aflăm_____________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
3)Aflăm______________________________________
______________________________________
(5 puncte) Problema 4 Construește schematic graficul funcțieif:RR, F(X)=X2-2X-3 și stabilește
semnele funcției:

Răspuns: f(x)>0 pentru x


∈___________________________
f(x)<0 pentru x
∈____________________________________