Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrarea practică Nr 2, Clasa X

Elev (Nume, Prenume):________ ______________________________________________________ __


IP:____________________________________________________ _____ Data: ___________________
Tema: Investigarea mișcării pe serpentine sub acțiunea mai multor forțe și a transformării energiei
mecanice cu ajutorul senzorului digital wireless de Accelerație și Altmetru cu 3 axe (3D) PS-3223

Scopul lucrării

Aparate și accesorii

Note teoretice, planificarea experimentului și montaje experimentale: Mișcare 3D pe serpentine.


Formule de lucru:
a) Accelerație liniară: a=√ a2x + a2y +a2z
b) viteza unghiulară:ω=√ ω2x + ω2y +ω 2z
Măsurand: Altitudine și accelerație 3D cu senzorul digital wireless PS-3223.
METODA GRAFICĂ

Grafic 1: Unul din graficele ax(t); ay(t); az(t); a(t):


Grafic 2: Unul din graficele ωx(t); ωy(t); ωz(t); ω(t):

Caracteristicile Graficelor 1 și 2 prin funcția armonică sinus:


Tabelul măsurătorilor pentru 5 stări de repaus alese arbitrar pentru măsurare a accelerației gravitaționale,
accelerației liniare și vitezei unghiulare și componentele acestora.
Tabelul 1. Intensitatea câmpului gravitațional (ca în lucrarea practică 1.1)
H ALTITUDINE, ______________________(m) REPAUS: v=0 m/s
Măsuranzi, Metoda directă Metoda indirectă
m m m m m
Nr t,s g x ± ∆ g, ( 2 ) gy ± ∆ g, ( 2 ) g z ± ∆ g, ( 2 ) g ± ∆ g, ( 2 ) g= √ g2x + g 2y + g2z , ( 2 )
s s s s s
1
2
3
4
5

Tabelul 2. Caracteristici liniare de mișcare 3D


H ALTITUDINE, ______________________(m) MIȘCARE: v≠0 (m/s); ω≠0 (rad/s)
Măsuranzi, Metoda directă Metoda indirectă
m m m m m
Nr t,s a x ± ∆ a, ( 2 ) a y ± ∆ a, ( 2 ) a z ± ∆ a, ( 2 ) a ± ∆ a, ( 2 ) a=√ a2x +a2y +a2z, ( 2 )
s s s s s
1
2
3 3,000 6,267±0,04 6,042±0,04 -(0,168±0,04) 8,707±0,04 8,71±0,06
4
5

Tabelul 2. Caracteristici unghiulare de mișcare 3D


H ALTITUDINE, ______________________(m) MIȘCARE:: v≠0 (m/s); ω≠0 (rad/s)
Măsuranzi, Metoda directă Metoda indirectă
rad rad rad rad
Nr t,s ω x ± ∆ ω, ( ) ω y ± ∆ g, ( ) ω z ± ∆ g, ( ) ω=√ ω2x + ω2y +ω 2z , ( )
s2 s2 s2 s2
1
2
3 3,000 1,9±0,017 -(0,7±0,017) 10,0 ±0,017 10,20± 0,29
4
5

Exemplul de calcul:
Calcul numeric pentru accelerația gravitațională la momentul de timp de repaus
1)
2)
3)
4)
5)

Calcul numeric pentru accelerația liniară la momentul de timp


1)
2)
3) t=3,000 s,
m 2 m 2 m 2 m m

4)
s √
a=√ a2x + a2y +a2z= (6,267 2 ) +(6,042 2 ) +(0,168 2 ) =8,706 2 =8,71 2
s s s s

5)
Calcul numeric pentru viteza unghiulară la momentul de timp
1)
2)
3) t=3,000 s:
rad 2 rad 2 rad 2 rad

4)

ω=√ ω2x + ω2y +ω 2z = (1,9 ❑ ) +(−0,7 ❑ ) +(10,0 ❑ ) =10,20 ❑
s s s s

5)
Rezultatul final:
1.
2.
3.

Concluzii și Recomandări:
1.
2.
3.
Implimentare:

Bibliografie:
1.
2.
3.

Autor/: Dr. hab, Prof. univ, grad didactic superior în Fizică, Igor EVTODIEV.
Didact Vega, S.R.L. (www.didactvega.md ievtodiev@yahoo.com )