Sunteți pe pagina 1din 4

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

16 ORADEA

PROIECT DIDACTIC

DATA: 16.11-27.11(sem1)
CLASA: A VIII-a
Prof. Fornvald Katalin
Studenta Cheregi Otilia Laura
OBIECTUL: Fizica
SUBIECTUL: Legea lui Pascal si aplicații ale acesteia.
TIPUL.: predare de noi cunoștințe
POZIŢIA LECŢIEI ÎN MODUL: Unitatea de învăţare : Legile fluidelor.

a) Competente specifice :
1.2. Descrierea unor fenomene fizice, a unor procede de evidentiere precum si a
cauzelor
producerii acestora;
2.1. Identificarea unor posibilitati practice de aplicare a cunostintelor teoretice
dobandite
prin studiul fizicii;
2.3. Realizarea unor experimente simple pentru determinarea caracteristicilor fizice
ale
unor sisteme din domeniile studiate;
2.4. Interpretarea datelor experimentale;

b) Obiective operaţionale:
O1. Sa enunțe legea lui Pascal
O2. Sa identifice situatii din viata practica unde se aplica legea lui Pascal;
O3. Sa deseneze schema presei hidraulice;
O4. Sa explice functionarea presei hidraulice;
O5. Sa evalueze cantitativ, cu ajutorul formulelor matematice, functionarea presei
hidraulice;
O6. Sa explice functionarea franei hidraulice;
O7. Sa aplice in situatii problema forma cantitativa a legii lui Pascal.

FORME DE ORGANIZARE
a) a conţinuturilor: modulară
b) a activităţii: frontală, individuală, în grupuri mici

TIPURI DE INTERACŢIUNI : profesor-elev, elev-profesor; elev-elev;

TIPURI, FORME, STRATEGII ŞI INSTRUMENTE


DE EVALUARE :formativă
orală şi scrisă, individuală şi în grup
RESURSE:
c) pedagogice (metode şi procedee): conversaţia
euristica,expunerea,explicatia,experimentul,
descoperirea dirijata,metoda Bingo, demonstrația

d) materiale : soft educațional, planșe, machetă presă hidraulică, apa, cilindru cu


piston, apă
specifice disciplinei : -manual cls.a VIII-a, Ed.Radical, autori
Doina Turcitu
c) bibliografice:

Module de formare din cadrul proiectului Dezvoltarea profesionala a cadrelor


didactice prin activitati de mentorat.
Predarea-învăţarea interactivă centrată pe elev
Cunoaşterea elevului

d) temporale: 50 minute
D E S FĂŞ U RAREA LE C Ţ IE I

Etapa lecției/ OB. Activitatea profesorului Durata Activitatea Resurse Metode


Organizarea elevilor materiale folosite
Captarea atenţiei Știai că dintotdeauna oamenii au căutat metode de 6min. Evaluarea
a amplifica forțele? Ce metode cunoașteți? Răspund:
Pentru a frâna un automobil sau un tren forța unui 1. pârghia
om ar fi prea mică. Cum reușește el totuși cu un 2. Apasă
efort minim? frâna cu
Știați că dacă diametrul pistonului mare al unei piciorul
prese este de 30 ori mai mare decât cel mic atunci
forța presei este amplificată de 302=900 ori?
Dacă punem un om pe elevator acesta poate ridica
un automobil doar cu propria sa greutate?
Anunţarea Profesorul anunta titllul lectiei, prezinta competentele 2min Notează Tablă
competentelor propuse si noteaza tilul lectiei pe tabla.
Expunere frontală O1 Enunțarea legii lui Pascal: ”presiunea exterioară 2min Notează Expunerea
exercitată asupra unui lichid în repaus se transmite
în toate direcțiile și cu aceeași intensitatea în toată
masa lichidului”
Efectuarea unor Se folosește o sticlă sau seringă cu apă la care s-au 5min Realizează Seringă, Experimen
experimente simple cu O2 practicat câteva orificii; se folosește un recipient cu experimente sticlă, apă tul
ajutorul elevilor două dopuri din dotarea laboratorului. și identifică
fenomenul
Expunere frontală. O3 Aplicație a legii lui Pascal: presa hidraulică. 5min Desenează. Macheta Conversați
Lucru independent. O4 Realizarea schemei pe tablă. Explicarea Urmăresc presa a
funcționării pe baza legii lui Pascal și a explicațiile. hidraulică.
incompresibilității lichidelor. Tablă. Planșă
Lucru frontal cu O5 Scrierea formulei presiunii pe cele două pistoane, 10min Notează. Tabla. Demonstra
ajutorul elevilor, la egalarea lor în conformitatea cu legea Pascal: Întreabă. Simulare ția
tablă și expunerea p1=F1/S1 ; p2=F2/S2; p1=p2 => F2=F1S2/S1>F1. computerizată Conversați
frontală la monitor. Egalarea volumelor pe baza incompresibilității: a funcționării a.
V1=V2 => S1d1=S2d2 => F2d2=F1d1. În practică, din presei
cauza frecărilor existente, cele două lucruri hidraulice.
mecanice L1 și L2 nu pot fi egale ci L1=L2+LFf, ceea
ce arată că de fapt F1d1=(F2+Ff)d2 și p2=(F2+Ff)/S2.
Astfel randamentul unei prese hidraulice este
subunitar: η=L2/L1=F2d2/F1d1= F2d2/(F2+Ff)d2<1.
Prelegere frontală O2 Utilizări ale presei hidraulice: tăierea foilor de 3min Notează. Manual. Conversați
tablă, nituirea și ștanțarea metalelor, extragerea Răspund la a euristică
uleiului din semințe și a sucului din fructe, întrebări.
ridicarea scaunelor cu greutate mare (scaunele din
frizerii, cabinete dentare, elevatorul, cricul, etc)
Prelegere frontală O6 Explicarea funcționării frânei hidraulice; avantajul 4min Desenează Manual. Conversați
frânei cu disc față de cea cu tambur. Frâna schema a.
hidraulică este un sistem de amplificare dublă a frânei.
forței, prin intermediul mecanismului hidraulic și Notează.
cel al pârghiilor.
Lucru independent. O7 Discuții asupra problemelor rezolvate de la pagina 12min Notează. Manualul. Conversați
Lucru pe grupe de 15. Întreabă. a de grup.
elevi. Problemati
zarea.
Anunțarea temei pentru acasă. 1min Notează