Sunteți pe pagina 1din 1

EVALUARE SUMATIVĂ „OPTICA GEOMETRICĂ”

Varianta 1. Varianta 2.
1.Stabilește (prin săgeți) corespondența dintre următoarele mărimi fizice 1.Stabilește (prin săgeți) corespondența dintre următoarele mărimi fizice
și unitățile pe care le exprimă: 4p și unitățile pe care le exprimă: 4p
Puterea optică grad Puterea optică grad
Distanța focală m/s Viteza luminii dptr
Unghi de refracție m Unghi de reflexie m
Viteza luminii m-1 Distanța focală m/s
2.Determină valoarea de adevăr a următoarelor situații marcând A dacă 2.Determină valoarea de adevăr a următoarelor situații marcând A dacă
afirmația este adevărată,sau F dacă aceasta este falsă: 3p afirmația este adevărată,sau F dacă aceasta este falsă: 3p
a)Suprafața plană, netedă lucioasă care reflectă bine lumina se numește a) Lentila divergentă întotdeauna formează o imagine micșorată a obiectului.
lentilă. A F AF
b)O dioptrie este puterea optică a unei lentile a cărei distanță focală este b) La trecerea luminii din apă în aer raza de lumină poate să se reflecte
egală cu 1m. AF complect. AF
c)Imaginea obținită la intersecția prelungirilor razelor reflectate se numește c) Un sistem convergent de lentile cu distanță focală mica e folosit pentru
imagine virituală. AF aparatul de fotografiat. AF
3.Unghiul de incidență al razei de lumină este de 30 grade . Cu ce este egal
unghiul de reflexie? Reprezintă prin desen. 3p 3. Care e indicile de refracție a mediului în care unghiul de refracție e de
două ori mai mic decât unghiul de incidență cu măsura de 60 grade? 3p
4.Pe suprafaţa apei dintr-un vas cade o rază de lumină sub un unghi de
incidenţă, raza refractată cade pe o oglindă plană aflată pe fundul vasului. Să 4. Arătați mersul razei de lumină printr-o placă de sticlă cu fețele plan
se reprezinte mersul razelor de lumină. Cum este ubghiul de refracție față de paralele. Cum este unghiul de incidență față de cel de refracție? 5p
unghiul de incidență? 5p

5. Pe un banc optic se află o lentilă plan – convexă cu distanța focală de


20 cm. Lentila formează pe un ecran imaginea mărită de două ori a unui 5. Distanța dintre o lumânare aprinsă și un ecran este de 3,2 m, iar distanța
obiect situat perpendicular pe axul optic principal. Distanţa dintre obiect şi focală a lentilei este 0,6 m. 6p
lentilă este d = 30 cm. 6p
a.) Realizaţi un desen în care să evidenţiaţi construcţia imaginii prin a.) Realizaţi un desen în care să evidenţiaţi construcţia imaginii prin
lentilă, enumeră caracteristicile imaginii; lentilă, enumeră caracteristicile imaginii;
Determinați: b.) distanţa dintre imagine și lentilă;
b.) distanţa dintre imagine și lentilă; c.) convergenţa lentilei;
c.) convergenţa lentilei;
6. Dispuneți de o lentil convergentă, o sursă de lumină, un ecran și o riglă. 6. Dispuneți de o pereche de ochelari. Descrieți o modalitate de stabilire dacă
Descrieți o modalitate se determinare a distanței focale a lentilei. Faceți un posesorul lor este miop sau hipermetrop. Faceți un desen explicativ. 5p
desen explicativ. 5p
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
%puncaj 88- 76- 64- 52- 40- 30- 20- 10- 8-5 4
100 87 75 63 51 39 29 19

S-ar putea să vă placă și