Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare inițială(clasa 8) Varianta 1

Nume, Prenume elev___________________________________________ data_________________

1.Continuați următoarele fraze, astfel încât acestea să fie adevărate.


Viteza reprezintă raportul dintre__________și __________. Energia potențială depinde de_____________.
Forța de greutate este direct proporțională cu__________ corpului. L0123

2.Stabiliți prin săgeți corespondența dintre următoarele mărimi fizice și unitățile lor de măsură.
Viteză Pondere Presiune Energie Înălțime
kN mJ cm km/h kg Pa L012345

3.Determinați valoarea de adevăr a următoarelor afirmații, marcând A dacă afirmația este corectă și F dacă aceasta este falsă.
În mișcarea rectilinie traiectoria este un cerc. A F
Legea lui Pascal este valabilă doar pentru lichide. A F
Toate mecanismele simple dau câștig în forță. A F L0123

4.Problemă. Un automobil parcurge distanța de 600m în 0,5 min. În cât timp va parcurge distanța de 1,2 km, dacă se mișcă cu
aceeași viteză ?

L012345

5. Problemă. La suspendarea unui corp cu masa de 4 kg de resortul unui dinamometru, acesta se întinde cu 2 cm. Ce masă trebuie
să aibă un corp suspendat de același dinamometru ca resortul lui să se deformeze cu 8 cm?(Se va considera g=10N/kg).
Reprezentați forțele care acționează pe desen.

L0123456

6. Problemă. În cât timp o macara ridică uniform un bloc de beton cu masa 1500 kg la înălțimea 20 m, dacă puterea dezvoltată de
aceasta este 20000W?

L012345

7. Scrie în 4 enunțuri rolul forței de frecare și de greutate.

Barem de notare L01234

Punctaj 1-2 3-5 6-8 9-13 14-19 20-24 25-27 28-29 30-31
Nota 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Evaluare inițială (clasa 8) Varianta 2

Nume, Prenume elev___________________________________________ data_________________

1.Continuați următoarele fraze, astfel încât acestea să fie adevărate.


Forța elastică crește odată cu creșterea _____________corpului.
Corpul față de care se studiază mișcarea se numește_______________________________.
Puterea mecanică este egală cu raportul dintre___________ și ____________. L0123

2.Stabiliți prin săgeți corespondența dintre următoarele mărimi fizice și unitățile lor de măsură.
Timpul Masă Densitate Putere Lucru
m kW min kg J g/cm3 L012345

3.Determinați valoarea de adevăr a următoarelor afirmații, marcând A dacă afirmația este corectă și F dacă aceasta este falsă.
Scripetele fix nu dă câștig în forță. A F
În mișcarea uniformă corpul parcurge distanțe egale în intervale de timp egale. A F
Unitatea de măsură pentru presiune este Newtonul. A F L0123

4. Problemă. Un tractor a parcurs distanța de 600m în 5 min. Ce distanță va parcurge în 0,5 h, dacă se mișcă cu aceeași viteză ?

L012345

5. Problemă. La suspendarea unui corp cu masa de 4 kg de resortul unui dinamometru, acesta se întinde cu 2 cm. Cu cât se va
întinde același resort dacă suspendăm de el un corp de 3 kg? (Se va considera g=10N/kg). Reprezentați forțele care acționează pe
desen.

L0123456

6. Problemă. Ce putere dezvoltă un om, care scoate uniform dintr-o fântână cu adîncimea de 2000 cm o căldare de apă cu masa de
12 kg în 0,5 min?

L012345

7. Scrie în 4 enunțuri rolul mecanismelor simple.

Barem de notare L01234


Punctaj 1-2 3-5 6-8 9-13 14-19 20-24 25-27 28-29 30-31
Nota 2 3 4 5 6 7 8 9 10