Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect didactic

Profesor: Busuioc Anna

Disciplina: Chimia Data: Clasa: a X- a

Unități de conținut: Nemetalele cu importanță vitală caracteristica generală.


Tipul lectiei: de formare a derinderilor și priceperilor

Unități de competență:

 4.1 Caracterizarea și compararea elementelor chimice, a substanțelor simple nemetale, ai compușilor lor cu importanță practică conform algoritmului.

Obiective operaţionale: Elevul va fi capabil:

O1 - să identifice poziţia nemetalelor în sistemul periodic;

O2 - să enumere proprietăţile fizice ale nemetalelor;

O3 - să scrie corect formulele şi ecuaţiile reacţiilor chimice;

O4 - să stabilească variţia caracterului chimic şi electrochimic în grupe şi perioade


O5 - să stabilească legătura dintre structura, proprietăţile,răspîndirea în natură, utilizarea şi rolul biologic al nemetalelor şi al compuşilor lor.

Metode și procedee: loc didactic, dictare chimică,diagrame Venn, explicația, problematizarea, demonstrarea, schemă
Mijloace didactice: manual, support didactic, SP
Forma de activitate : Individual
Desfășurarea activității

Obiective operaţionale
Strategii didactice

Predare - învăţare

Dozarea
Evenimente
Activitatea învăţătorului- elevilor

Metode şi

Forme de
activitate
procedee
instrucţionale

1 2 3 4 5 6

Evocare Profesorul salută clasa organizează elevii pentru ore. Stabileşte un climat pshihologic adecvat
orelor de chimie , noteză absenţele. Se elucidează întrebările apărute la tema de acasă.
Se propune elevilor să noteze elementele chimice auzite în poiezia citită de către profesor.
Heliul şi hidrogenul, nelipsite sînt în soare joc didactic
Neon, xenon, argon – sînt toate gaze rare.
Fluor, clor, iod şi brom în grupa şaptea stau,
Carbonul şi siliciul – valenţa patru au.
Oxigenul şi azotul – baza vieţii pe pămînt!
Fosforul ce luciu are – noaptea luminînd.
Se propune ăntrebare ce aţi observant? Desigur copii vor răspunde că toate aceste elemente sunt
Nemetale.
Enumeraţi nemetalele din următorul şir de elemente chimice: Fier, clor, aluminiu, azot, carbon,
aur, mercur, zinc ,hidrogen, cupru, oxigen, magneziu, fosfor, neon, argint, sulf, sodiu, heliu.

Se anunţă tema nouă: Caracteristica general a nemetalelor.

Realizarea Nemetalele se află în tabelul periodic în grupele 13-18 deasupra liniei îngroșate. Se cunosc 16 problematizare
sensului nemtale şi 6 gaze inerte. a
demonstrarea
În stare liberă nemetalele se găsesc sub formă de:
• molecule monoatomice, caracteristice gazelor nobile (He, Ne, Ar, Xe, Kr, Rn)
• molecule diatomice (H2, O2, N2, Cl2, F2, Br2, I2)

• molecule poliatomice (P4, S8)

• rețele atomice formate din foarte mulți atomi uniți prin legături covalente (C - grafit sau
diamant, Si, P roșu, P negru)

Se propune elevilor prin diagrama Vienn să caracterizeze Azotul si Carbonul, accentuîndu-se


asemănările şi deosebirile între aceste 2 nemetale.

diagrama
VENN

Cîţiva elevi sunt invitaţi la tablă pentru a reprezenta configuraţia electronică pentru atomii
nemetalelor situate în grupe diferite şi aceeaşi perioadă, precum şi în aceeaşi grupă şi perioade
diferite, : N, O, F şi F, Cl, Br
Elevii formulează concluzia : atomii care au pe ultimul strat 7, 6, 5 electroni au tendinţa de a
forma ioni negative, caracterul electronegativ / nemetalic creşte în grupă de jos în sus şi în
perioadă de la stânga la dreaptă. Elementul cu cel mai pronunțat caracter electronegativ
este fluorul, urmat de oxigen.
Profesorul scrie pe tablă seria genetică a sulfului, Elevii sunt rugaşi să stabileasca gradele de
oxidare
S -- SO2 -- SO3 -- H2SO4 -- CaSO4
Se face o remarcă că nemetalele sunt elemente ce pot avea gradul de oxidare de la -4 la +8, cu
unele excepţii.
Profesorul citeşte următoarea poiezie iar elevii atenţi vor enumera proprietăţile fizice Lucrul cu
Le avem în toate stările de agregare manualul
Şi lichidă, şi solidă, şi gazoasă.
Rău conduc căldura şi electricitatea,
Suprafaţa lor nu e deloc lucioasă.
(lichidă, solidă, gazoasă,conduc rău căldura şi electricitatea,nu-s lucioase.)
Se propune elevilor o mica discuţie care din nemetale li-au întilnit în viaţa de zi cu zi care le
sunt cunoscute, ce proprietăţi fizice au întîlnit la ele, timp în care cîţiva elevi din clasa primesc
fişele din anexa 1 le studiază apoi vor relata la clasă domeniile de utilizare şi importanţa unor
nemetale
Se atenţioneză elevilor că starea de agregare a nemetalelor este determinată de structura
moleculelor sau a rețelei atomice a acestora:
 ♦ Sunt gaze la temperatură și presiune obișnuită nemetalele cu molecula monoatomice (He, Ne,
Ar, Xe, Kr, Rn) și cele cu molecule diatomice mici (H2, O2, N2, F2, Cl2);
♦ În stare lichidă la temperatură și presiune obișnuită găsim un singur nemetal, bromul (Br2);
♦ Sunt solide la temperatură și presiune obișnuită nemetalele cu rețele atomice (B, C, Si, As,
Se, Te, At), cele cu molecule poliatomice (P4, S8) și iodul (I2), care are masa moleculară foarte schemă
mare.
Reflecție Elevii care au avut de studiat fişele realatează la clasă informaţia acre au studit-o.
Dictare chimică. Profesorul citeşte textul elevii în caieţele completeză doar momentul lipsă

Nemetalele se găsesc aşezate în partea .......................a liniei în zig-zag care desparte metalele de
nemetale. În marea lor majoritate nemetalele sunt gaze excepţie face bromul care
este................ dictare chimică
..... ................... curentul electric cu excepţia ...........................(o formă a carbonului)care
conduce curentul electric. Sticla poate fi taiată cu…………………..

Grupa aVIII-a A mai poartă şi numele de grupa ...................... ....................

La tablă se notează următoarele transformări : H2O2 = a + b , C + a = CO 2 , CO2 + b = H2CO3 .


Identificaţi substanţele corespunzătoare. Egalaţi ecuaţiile

Se propune umrătoarea problem: Masa de 24g hidrogen se află conţine în ………..moli H2SO4.

Extensie Calculaţi volumul de CO2 degajat dacă se folosesc 102g H2O pură .

În aer, plante, hrană eu jumatate sunt

Anexa 1 Oxizi, acizi şi săruri sunt fiii mei creaţi


Oxigen
Din oxidări sau arderi , produşii rezultaţi
Eu gazul vieţii mă numesc şi peste tot plutesc,
Nimic nu se compară cu rolul meu vital,
Mîngîi obrazul Terrei şi-n apă mă găsesc
În sănătatea lumii, sunt punctul principal.
În tot ce vă-nconjoară, în piatră, în pămînt
Hidrogenul
Nu mă vede nimeni singur, sunt discret, dar peste tot Clorul Iar de te-ai intoxicat – bea cărbune activat.

În acizi, în apă, baze, oriunde eu am un loc La dezinfectarea apei mă folosesc, în producerea Aliaj cu fierul fac. Sunt divers – la toţi pe plac.
coloranţilor trebuiesc,
Sunt un gaz uşor dar forţă am cît să înalţ spre cer Fosforul
Hîrtie, pînză înălbesc – rege CLOR eu mă numesc.
Şi balonul şi racheta purtînd tone de oţel Sunt element al vieţii dar şi al raţiunii.
Eu produc medicamente, eu sînt cel ce bea cerneala,
Trec prin tot ce mă-nconjoară,{difuzez eu vreau sa În peşte, pîine neagră voi zilnic să m-aveţi.
spun} Sug şi pete din caiete şi microbi din robinete.
Sînt necesar la plante dar şi-n fotosinteză.
Sunt de bază-n lumea vie, cu Carbonu-s frate bun Iodul
Şi-n creier necesar pentru a fi prudenţi.
Cel mai mic din toţi atomii, însă fraţii mei mai mari Pentru-o viaţă sănătoasă – sînt în sarea de pe masă.
Pot fabrica chibrite, dar şi medicamente.
Sunt şi-n bomba ce distruge, şi-n lumina celor tari. În grupa a şaptea sunt găsit, la tratarea rănilor folosit.
În filmul fotografic eu sînt de nelipsit
Azotul Sunt un nemetal solid, De mă foloseşti lichid
Sînt alb, iar moleculele-mi sînt covalente
Mă găsesc eu peste tot : şi în aer, şi în cîmp - folosit ca- Cînd mă pui pe rană – frige, dar durerea ţi se stinge.
ngrăşămînt. Sînt şi în reactivi şi în îngrăşămînt.

Iar în stare de lichid - sînt real congelator, inodor şi Siliciul


incolor.
Argila şi nisipul – ei sînt compuşii mei
Fiind în plante, animale - baza vieţi-s pe pămînt, proteine- Carbonul
Ei termic fiind trataţi – obţii sticlă de vrei,
alcătuind.
Sunt actor desăvîrşit. Cînd doresc sînt diamant,
Din care poşi produce veselă, geamuri mari,
Dacă vreţi să aveţi totul, trăiţi bine cu azotul!
Fulerenă sau grafit, ori cărbune de-ncălzit.
Obiecte de ceramică, cimentul din mortar.

Borul se găseşte în toate organele umane, precum şi în cea mai mare concentraţie - în oase şi smalţul dentar. În plasma sângelui nou-născutului conţinutul de
bor este foarte ridicat, dar în primele cinci zile de viaţă, scade rapid. Borul este necesar pentru funcţionarea normală a oaselor şi articulaţiilor. Împreună cu
calciu, magneziu şi fosfor, el participă în metabolismul ţesutului osos. Cercetătorii cred că vitamina D ajută la trecerea borului la forma sa mai activă, crescând
astfel absorbţia de calciu şi concentraţia acestuia în oase şi previne pierderea de calciu prin mărind nivelul de estrogen în sânge, important pentru oase. Borul
creşte nivelul de hormoni sexuali masculini, şi, probabil, afectează masa totală de muşchi.
Fluorul este un microelement foarte important în corpul uman. Fluor şi fluorură  - compuse din fluor cu componente diferite - sunt cuprinse în dinţi, oase,
glanda tiroidă şi piele. În medie, organismul conţine  aproximativ 2,6 g de fluor.

Dinţii: În lipsa fluorului este imposibilă formarea dinţilor puternici. Acesta protejează dinţii de carii şi de distrugere, formând o legătură cu calciu şi fosfor
după  duritate mai stabilă decât alte săruri de calciu. Organismul nu poate re-eliberarea aceşti compuşi în circulaţie pentru a compensa pentru nevoile lor de
calciu. În cazul în care dieta unei femei în timpul sarcinii, conţine o doză suficientă de fluor, dinţii copilului vor fi mai puţin predispuşi cariilor. Fluorura
afectează puterea dinţilor şi sensibilitatea acestora la cariile dentare.

Oasele: Cu un aport adecvat de fluorură oasele devin mai puternice şi mai rezistente la procese degenerative.
Alte funcţii : Fluorură promovează vindecarea rapidă a rănilor şi îmbunătăţeşte absorbţia fierului.

Sulful  reprezintă o componentă esenţială a corpului uman, pentru că este o parte integrantă a tuturor proteinelor. Într-un corp adult se conţine aproximativ 100
mg sulf : cel mai mult se află în cei trei aminoacizi - cisteină, cistină şi metionina, restul - sub forma de sulfaţi asociaţi cu alte substanţe în celule. Sulful
predomină în ţesuturile cu conţinut ridicat de proteine. Este o parte componentă a colagenului (o proteină prezentă în ţesuturile conjunctive, oase şi dinţi),
precum şi a  cheratinei (o proteină conţinută în piele, păr şi unghii) şi redă ţesuturilor elasticitate , forţă şi formă. Sulful este implicat în formarea acizilor biliari,
importanţi pentru digestie şi absorbţie a grăsimilor. Ca o componentă a vitaminei B (tiamina şi biotina), contribuie la transformarea de proteine, glucide şi
grăsimi în energie. Sulful este implicat în reacţii cu oxigen, care afectează coagularea sângelui, producţia de insulină şi activitatea enzimelor, cum ar fi glutation
(glutation) şi coenzima A.

S-ar putea să vă placă și