Sunteți pe pagina 1din 12

Spulbăr Răzvan Adrian

Clasa a IX-a A

DETERMINAREA DISTANŢEI FOCALE


PRINCIPALE A UNEI LENTILE
SUBŢIRI CONVERGENTE

(Lucrare de laborator)
Cuprins

1. Determinarea distanţei focale prin măsurarea directă a poziţiilor


obiectului şi imaginii faţă de lentilă:

1) Consideraţii teoretice;
2) Materiale necesare;
3) Modul de lucru;
4) Date experimentale:
5) Surse de erori si metode de reducere ale acestora;

2. Determinarea distanţei focale prin metoda Bessel:

1) Consideraţii teoretice;
2) Materiale necesare;
3) Modul de lucru;
4) Date experimentale:
5) Surse de erori si metode de reducere ale acestora;

3. Compararea rezultatelor celor două determinări;


1. Determinarea distanţei focale prin măsurarea directă a poziţiilor
obiectului şi imaginii faţă de lentilă

1) Consideraţii teoretice:

Pentru o lentilă subţire sunt valabile următoarele relaţii, pentru caracterizarea


completă a imaginii unui obiect liniar luminos prin lentilă:

1 1 1
− =
 Relaţia punctelor conjugate: x2 x1 f ;

y2 x2
β= =
 Mărirea liniară transversală: y1 x1 .

Am folosit convenţia matematică de semne, perechile ( x 1 , y 1) şi ( x2 , y2)


representând coordonatele punctului luminos obiect cel mai îndepărtat de axul
optic principal şi a punctului conjugat imagine corespunzător lui, iar f reprezentând
distanţa focală a lentilei.

A
A Y1

B
O F2 B’
F1

Y2 A’

O
x
X1 -f f X2
2) Materiale necesare:
 Banc optic;
 Sursa de lumină(flacăra lumânării);
 Ecran opac;
 Lentilă convergentă;

3) Modul de lucru:

o Am fixat poziţia sursei de lumină si a lentilei;

o Am determinat poziţia ecranului pentru a obţinerea clară a

imaginii sursei;

o Am determinat cu ajutorul relaţei punctelor conjugate distanţa

focală a lentilei;

o Am efectuat 6 determinări experimentale, atât pentru imagini

mărite cât si pentru imagini micşorate ale sursei;

o Am făcut calcul pentru erori;

o Am redat datele experimentale in următorul tabel:


4) Date experimentale:

Nr. det. x 1 (cm) x 2 (cm) f (cm) f (cm) Δf (cm) Δf (cm) ε( %)

1. -20 13.5 8,33 0,41


2. -31 10 7,56 0,36
3. -15,5 16 7,92 0 0,21 0,21
4. -12,5 20 7,65 7,92 0,27
5. -37,5 10 7,97 0,05
6. -25 12 8,13 0,21

Δf i = |f - | f =f +ε(%) ⇒ f = 7,92 +

0,22=8,14cm

5) Surse de erori si metode de reducere ale acestora:


o Eroare: Gradaţia bancului optic este mare:
Merodă de reducere: Folosirea unei linii cu gradaţie mai mică;
o Eroare: Topirea lumânării:
Metoda de reducere: Înlocuirea ei cu alta lumânare nouă;
2. Determinarea distanţei focale prin metoda Bessel

1) Consideraţii teoretice:

Pornim de la următoarea problemă:

O lentilă convergentă permite obţinerea unei imagini clare a unui obiect

luminos liniar pe un ecran situat la distanţa L de obiect, atunci când se află

în două poziţii situate la distanţa l între ele. Determinaţi distanţa focală a

lentilei.

Rezolvarea problemei ne conduce la următorul rezultat:

L2 −l 2
f=
4L

Am folosit acest rezultat pentru determinarea distaţei focale a lentilei.


2) Materiale necesare:
 Banc optic;
 Sursa de lumină(flacăra lumânării);
 Ecran opac;
 Lentilă convergentă;

3) Modul de lucru:

o Am fixat poziţiile sursei de lumină şi a ecranului şi am determinat


distnţa dintre ele;

o Am determinat cele două poziţii ale lentilei faţă de sursă, pentru care
am obţinut imagini clare ale obiectului, x1 şi x2, apoi am determinat
distanţa dintre ele, l;

o Am calculat, folosind rezultatul problemei, distanţa focală a lentilei;

o Am efectuat 6 determinări experimentale;

o Am redat datele experimentale in următorul tabel:


Nr. det. L(cm) x 1 (cm) x' 1 (cm) l f (cm) f (cm) Δf (cm) Δf (cm) ε( %)
(cm)
1. 34,5 22,5 12,5 10 7,90 0,15
2. 38,5 27 11,5 16 7,96 0.21
3. 47,9 38,5 9,7 28,8 7,64 0.11
4. 31,5 18,5 13 5,5 7,63 7,80 0.12 0,12 0,12
5. 40,5 30 10,5 19,5 7,77 0.02
6. 57,8 49,2 8,6 40,3 7,60 0,15
2 2
L −l ∆f
f= Δf i = |f - | ; i = 1,7 ; ⇒ f =f ±ε (%) ⇒ f = 7,80 ± 0.12
¿
4L ; f

Observaţie:

Pentru Lmin vom avea : L ⇒l

L L min
min 2
f= f=
l min = 0 ⇒ 4L ⇒ 4 ⇒Lmin = 4 f

6) Surse de erori si metode de reducere ale acestora:


o Eroare: Gradaţia bancului optic este mare:
Merodă de reducere: Folosirea unei linii cu gradaţie mai mică;
o Eroare: Topirea lumânării:
Metoda de reducere: Înlocuirea ei cu alta lumânare nouă;

4) Comaprarea preciziei determinării prin cele două metode

Prima metodă A doua metodă

f = 8,33 cm f = 7,90 cm

f = 7,90 cm f = 7,80 cm
Δf = |f - | ⇒ Δf = 0,2 Δf = |f - | ⇒ Δf = 0,12
∆f 0.2 ∆f 0.12
¿ ⇒¿ =0.02=2 % ¿ ⇒¿ =0.005=0. 1
f 8.33 f 7,90

S-ar putea să vă placă și