Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic desfaşurat

pentru o lecţie de fizică în clasa


VI
„Forţa de greutate”.

Obiectivele operaţionale:
Elevii vor şti:
- să definească forţa de greutate;
- să definească greutatea;
- să explice apariţia greutăţii (ponderii);
Elevii vor putea:
- să caractrizeze forţa de greutate ;
- să caractrizeze ponderea;
- să alalizeze dependenţa forţei de greutate de masa corpului;
- să deosebească forţa de greutarte de greutatea corpului;
- să rezolve unele probleme legate de determinarea greutăţii şi forţei de greutate;
- să se protejeze împotriva electrocutării.
Elevii vor şti să fie:
- raţionali în utilizarea timpului de lucru;
- responsabili de activităţile efectuate în grup.

Materiale necesare: ghicitori, test grilă, dinamometru, greutăţi marcate, resort,


burete.
Metode de învăţare: testare, deducţie, demonstrare, descoperire, cercetare,
situaţii de problemă, ghicitori imagine, rezolvare de probleme.

Scenariul orei

1. Momentul organizatoric 2min

Mă salut, verific prezenţa.


Pentru această oră am ales un Mottou:
”Nu uitaţi, Newton a fost la fel ca voi ... un simplu om,
Dar îi veneau ideile „şuvoi” chiar cînd stătea sub pom.”
2. Actualizarea cunoştinţelor
Le propun să rezolve testul: 6 min
1. Influenţa unui corp asupra altui corp se numeşte .......
2. Acţiunile sunt reciproce şi le numim .........
3. Interacţiunea dintre magnet şi o bilă este interacţiune la .........
4. Interacţiunea dintre mîină şi pix este o interacţiune la .........
5. Dacă după încetarea acţiunii corpul deformat îşi revine la forma iniţială
spunem că el a fost deformat .........
6. Dacă după încetarea acţiunii corpul deformat nu- îşi revine la forma iniţială
spunem că el a fost deformat .........

Nr. într A B C

1 Interacţiune Forţă Acţiune


La De În
2 Interacţiune Deformare Densitate
Rezultatul Tuturor Totalul
3 Prin contact La mişcare La distanţă
mersului Mişcării interacţiunii
4 La distanţă Prin contact Prin forţă
atomii corpurile moleculele
5 Elastic Plastic Electric
se fac duc
6 Mecanic Plastic Elastic
zboară deformează plutesc

În rezultatul interacţiunii corpurile se deformează.

1. Influenţa unui corp asupra altui corp se numeşte .......


2. Acţiunile sunt reciproce şi le numim .........
3. Interacţiunea dintre magnet şi o bilă este interacţiune la .........
4. Interacţiunea dintre mîină şi pix este o interacţiune la .........
5. Dacă după încetarea acţiunii corpul deformat îşi revine la forma iniţială
spunem că el a fost deformat .........
6. Dacă după încetarea acţiunii corpul deformat nu- îşi revine la forma iniţială
spunem că el a fost deformat .........

Nr. într A B C

1 Interacţiune Acţiune Densitate


De În La
2 Acţiune Forţă Interacţiune
totalul cauza rezultatul
3 La distanţă Prin contact Elastic
interacţiunii deformării zborului
4 La distanţă Prin contact Plastic
atomii corpurile moleculele
5 Plastic Mecanic Elastic
zboară plîng îşi grăbesc
6 Plastic Solid Elastic
mişcarea repausul mîncarea

În rezultatul interacţiunii corpurile îşi grăbesc mişcarea.


1. Influenţa unui corp asupra altui corp se numeşte .......
2. Acţiunile sunt reciproce şi le numim .........
3. Interacţiunea dintre magnet şi o bilă este interacţiune la .........
4. Interacţiunea dintre mîină şi pix este o interacţiune la .........
5. Dacă după încetarea acţiunii corpul deformat îşi revine la forma iniţială
spunem că el a fost deformat .........
6. Dacă după încetarea acţiunii corpul deformat nu- îşi revine la forma iniţială
spunem că el a fost deformat .........

Nr. într A B C

1 Acţiune Interacţiune Densitate


În La De
2 Forţă Acţiune Interacţiune
cauza totalul rezultatul
3 Plastic La distanţă Prin contact
atracţiei interacţiunii deformaţiei
4 Prin contact Elastic La distanţă
corpurile moleculele atomii
5 Plastic Elastic mecanic
maresc îşi încetinesc scad
6 Elastic Lichid Plastic
căderea masa mişcarea

În rezultatul interacţiunii corpurile îşi încetinesc mişcarea.

1. Influenţa unui corp asupra altui corp se numeşte .......


2. Acţiunile sunt reciproce şi le numim .........
3. Interacţiunea dintre magnet şi o bilă este interacţiune la .........
4. Interacţiunea dintre mîină şi pix este o interacţiune la .........
5. Dacă după încetarea acţiunii corpul deformat îşi revine la forma iniţială
spunem că el a fost deformat .........
6. Dacă după încetarea acţiunii corpul deformat nu- îşi revine la forma iniţială
spunem că el a fost deformat .........
Nr. într A B C

1 Interacţiune Acţiune Forţă


De În la
2 Interacţiune Deformare Acţiune
rezultatul deformarea totalul
3 Aproape Prin contact La distanţă
contactului distanţei interacţiunii
4 Prin contact Prin acţiune La distanţă
corpurile atomii moleculele
5 Mecanic Plastic Elastic
maresc micşorează îşi schimbă
6 Elastic Plastic Lichid
zborul direcţia volumul

În rezultatul interacţiunii corpurile îşi schimbă direcţia.

3. Prezentarea noului conţinut şi prezentarea sarcinilor de învăţare. Asimilarea


materialului nou. 22 min
Pentru a determina tema nouă le propun să răspundă la ghicitoarea imagine:
Le propun trei rînduri cu imaginile unor veţuitoare. Din primele litere ale
denumirii acestor veţuitoare ei vor alcătui trei cuvintecare vor constitui
denumirea temei de astăzi.
FORŢA DE GREUTATE

După ce determină tema anunţ obiectivele şi le propun o situaţie de


problemă:
Cum să fac ca pixul să se apropie de mine ? Dar manualul? Dar alt
corp?
Ce se întîmplă cu un corp dacă-l scăpăm din mîini?
Definesc forţa de greutate şi o caracterizez. Simbol Fg sau G, punct de
aplicaţie în centrul
corpului.
De ce depinde forţa cu care Pămîntul atrage corpurile?
Demonstrez un experiment care demonstrează că forţa de
greutate depinde de masa corpului.
Experiment 1:
Dau drumul la diferite obiecte să cadă de la aceeaşi înălţime (o foae şi o
carte, o pană şi un cui, un corp din lemn şi unul din metal)
Elevii fac concluzia că cu cît este mai mare masa corpului cu atît este
mai mare forţa de
greutate. (Cu cît > m cu atît > Fg)
Fg=mg g – constanta forţei de greutate g=10 N/kg
Rezolv o problemă:
Cu ce forţă este atras spre pămînt un corp cu masa de 12 kg ?

Se dă: SI Fg=mg Fg=12 kg×10 N/kg=120 N


m=12 kg
g=10 N/kg
Fg - ?

Ce se întîmplă dacă plasăm o greutate pe burete ? O agăţăm de un


resort ?
Definesc greutatea corpurilor şi o caracterizez. Simbolul P, punct de
aplicaţie la contactul
dintre corpuri.
Demonstrez un experiment care demonstrează că
greutatea depinde de masa corpului.
Plasez pe burete corpuri de masă diferită.
Suspendez de resort corpuri cu masă diferită.
Plasez pe riglă corpuri cu masă diferită.
Elevii fac concluzia că cu cît este mai mare masa corpului cu atît este
mai mare greutatea.
(Cu cît > m cu atît > P)
P=mg
De monstrez diferite cazuri de acţiune a greutăţii cu indicarea pe
desen a acesteea.
Rezolv o problemă:
Cu ce greutate acţionează un cocoş cu masa de 3 kg asupra unei crengi
pe care sa urcat?

Se dă: SI P=mg P=3 kg×10 N/kg=30 N


m=3 kg
g=10 N/kg
P-?

4. Evaluarea formativă. Bilanţul lecţiei. 12 min


Vor arăta pe imaginile propuse forţa de greutate şi greutatea.

Problemă:
Determinaţi greutatea voastră cunoscînd masa.

Se dă: SI P=mg
m= kg
g=10 N/kg
P-?

5. Tema de acasă 3 min


De învăţat tema.
De rezolvat problema .