Sunteți pe pagina 1din 1

CENTRUL NAIONAL DE

RECUNOATERE I ECHIVALARE
A DIPLOMELOR
Domnule Ministru,

Subsemnatul (a) ..........................................................................................


Domiciliat () n (localitatea) ........................... avnd naionalitatea ...................
v rog s binevoii a aproba vizarea urmtoarelor acte de studii :
Diplom de ............................................., seria ............ nr. .......................
Profilul / Domeniu ......................................................................................
Eliberat de Universitatea .............................................................................

Diplom de ............................................., seria ............ nr. ........................


Profilul / Domeniu ......................................................................................
Eliberat de Universitatea .............................................................................

Diplom de ............................................., seria ............ nr. ........................

Adeverin nr ............................. emis de .................................................


Foaia matricol / supliment la diplom anex la diploma de ..................................
Foaia matricol / supliment la diplom anex la diploma de ..................................
Foaia matricol / supliment la diplom anex la diploma de ..................................
Programa analitic nr ............................ anex la diploma de ............................
Programa analitic nr ............................ anex la diploma de ............................
Programa analitic nr ............................ anex la diploma de ............................
Certificat de pregtire didactic seria .............. nr .............................................
Rezultate la examenul de licen seria ............ nr .............................................
Certificat an pregtitor seria ........... nr ..........................................................
Declar pe propria rspundere c documentele au fost solicitate de autoritile competente
din ara de destinaie .......................................................
Chitana nr. ...........................
Am primit ............. acte vizate

Semntura ________________

Semntura ______________