Sunteți pe pagina 1din 95

ACADEMIA DE POLIIE Alexandru Ioan Cuza

FACULTATEA DE POMPIERI

DETERMINAREA DEBITULUI I A
CANTITII DE AP NECESARE
STINGERII INCENDIULUI

Conductor tiinific,
Lect.univ.dr.ing.
Ion Anghel
Absolvent,
Ionel ROU

Bucureti
2013

DECLARAIE

Prin prezenta, declar pe proprie rspundere c Lucrarea de diplom cu titlul Determinarea


debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului mi aparine n ntregime i nu a mai
fost prezentat niciodat la o alt facultate sau instituie de nvmnt superior din ar sau
strintate. De asemenea, declar c toate sursele utilizate, inclusiv cele de pe Internet, sunt indicate
n lucrare, cu respectarea strict a regulilor de evitare a plagiatului:
-

toate fragmentele de text reproduse exact, chiar i n traducere proprie din alt
limb, sunt scrise ntre ghilimele i dein referina precis a sursei;

reformularea n cuvinte proprii a textelor scrise de ctre ali autori deine referina
precis;

rezumarea ideilor altor autori deine referina precis la textul original.

Bucureti, 01.07.2013
Autor: Ionel ROU

_________________

CUPRINS
DECLARAIE .............................................................................................................................. 2
CUPRINS ....................................................................................................................................... 3
CONTENTS ................................................................................................................................... 6
LISTA FIGURILOR ..................................................................................................................... 9
LISTA TABELELOR ................................................................................................................. 11
GLOSAR (termeni utilizai) ....................................................................................................... 12
Notaii utilizate n lucrare........................................................................................................... 14
REZUMAT .................................................................................................................................. 16
ABSTRACT ................................................................................................................................. 17
INTRODUCERE ......................................................................................................................... 18
CAPITOLUL I: STINGEREA INCENDIILOR CU AP ...................................................... 19
I.1 Etapele stingerii unui incendiu ..................................................................................... 19
I.2 Apa ca substan de stingere ........................................................................................ 20
I.3 Proprietile apei utile stingerii incendiilor .................................................................. 20
I.3.1 Expansiunea volumetric .............................................................................. 20
I.3.2 Cldura specific a apei................................................................................. 22
I.3.3 Cldura latent de vaporizare ........................................................................ 23
I.3.4 Cldura specific ca vapori de ap (efectul combinat al cldurii specifice i
al cldurii latente de vaporizare a apei) ................................................................. 23
I.4 Concluzii ...................................................................................................................... 25
CAPITOLUL II: EFICACITATEA INTERVENIEI DE STINGERE ............................... 27
II.1 Eficiena debitului de ap de absorbie a fluxului termic kA ...................................... 27
II.2 Capacitatea maxim a debitului de ap de absorbie a fluxului termic ...................... 28
II.3 Eficiena incendiului de a produce flux termic kP ...................................................... 29
II.4 Fluxul termic maxim degajat de incendiu Qmax .......................................................... 34
II.5 Combinarea eficienei debitului de ap de absorbie a fluxului termic cu eficiena
incendiului de a produce flux termic ................................................................................. 36
II.6 Concluzii ................................................................................................................... 388

CAPITOLUL III: DETERMINAREA DEBITULUI DE AP NECESAR STINGERII


INCENDIULUI............................................................................................................................ 39
III.1 Metoda NZ SFPE TP 2004-1 (TP 2004-1) ................................................................ 40
III.2 Alte metode de determinare a debitului de ap necesar stingerii incendiului
studiate.............................................................................................................................. 40
III.2.1 Metoda 1 Metoda Biroului Serviciilor de Asigurrii (ISO) .................... 42
III.2.2 Metoda 2 Metoda Universitii Statului Lowa (LSU) ............................. 42
III.2.3 Metoda 3 Metoda Institutului de cercetare a Tehnologiei Ilionis (IIT) ... 43
III.2.4 Metoda 4 Metoda Ghidului de Proiectare Inginereasc a Incendiilor al
Noii Zeelande (FEDG) .......................................................................................... 43
III.2.5 Metoda 5 Metoda Codului Construciilor din Ontario (OBC) ................ 44
III.2.6 Metoda 6 Metoda Grimwood (Grim) ...................................................... 45
III.2.7 Metoda 7 Metoda Sardqvist (Sardq) ........................................................ 46
III.2.8 Metoda 8 Metoda NFPA 1142 (1142) ..................................................... 46
III.2.9 Metoda 9 Metoda tabelar NZS PAS 4509 (4509 table) ......................... 47
III.2.10 Metoda 10 Metoda de calcul NZS PAS 4509 (4509 calc) .................... 47
III.3 Compararea metodelor studiate ................................................................................. 49
III.3.1 Compararea metodelor de determinare a debitului de ap necesar stingerii
incendiului 1 5 .................................................................................................... 49
III.3.2 Compararea metodei TP 2004-1 cu metodele 7 10 de determinare a
debitului de ap necesar stingerii incendiului ........................................................ 54
III.5 Concluzii privind metodele studiate de determinare a debitului de ap necesar
stingerii incendiului ........................................................................................................... 61
CAPITOLUL IV: DETERMINAREA CANTITII DE AP NECESARE STINGERII
INCENDIULUI............................................................................................................................ 62
IV.1 Metoda 1 Metoda timpilor arbitrari (4509 table) ................................................... 62
IV.2 Metoda 2 Metoda intensitilor de degajare a fluxului termic de ctre incendiu
arbitrare (4509 calc) .......................................................................................................... 64
IV.3 Metoda 3 Metoda volumului compartimentului de incendiu (1143) ..................... 68
IV.4 Metoda 4 Metoda timpului necesar atingerii temperaturii cele mai nalte a
incendiului (tmax) ................................................................................................................ 70
4

IV.5 Metoda 5 Metoda utiliznd sarcina termic total a compartimentului de incendiu


STT (TP 2005-2) ................................................................................................................. 75
IV.6 Expunerea grafic a cantitii de ap necesare stingerii incendiului ......................... 79
IV.7.Discuii privind metodele 1-5 .................................................................................... 81
IV.8 Metoda 6 Metoda Sardqvist (Sardq) ...................................................................... 82
IV.9 Compararea metodelor studiate ................................................................................. 83
IV.10 Concluzii privind metodele studiate de determinare a cantiti de ap necesare
stingerii incendiului ........................................................................................................... 91
CONCLUZII ................................................................................................................................ 92
BIBLIOGRAFIE ......................................................................................................................... 94

CONTENTS
DISCLAIMER ............................................................................................................................... 2
CONTENTS (in Romanian) ......................................................................................................... 3
CONTENTS (in English) .............................................................................................................. 6
LIST OF FIGURES ...................................................................................................................... 9
LIST OF TABLES ...................................................................................................................... 11
GLOSSARY (used terms) ........................................................................................................... 12
Notation used in paper work ...................................................................................................... 14
ABSTRACT (in Romanian) ....................................................................................................... 16
ABSTRACT(in English) ............................................................................................................. 17
INTRODUCTION ....................................................................................................................... 18
CHAPTER I: FIGHTING FIRE WITH WATER ................................................................... 19
I.1 Stages of fire fighting ................................................................................................... 19
I.2 Water as extinguishing agents ...................................................................................... 20
I.3 Useful properties of water in fire fighting.................................................................... 20
I.3.1 Volumetric expansion ................................................................................... 20
I.3.2 Specific heat of water .................................................................................... 22
I.3.3 Latent heat of vaporization ............................................................................ 23
I.3.4 The specific heat as water vapor (the combined effect of specific heat and
latent heat of vaporization of water) ...................................................................... 23
I.4 Conclusions .................................................................................................................. 25
CHAPTER II: FIRE FIGHTING EFFICACY ........................................................................ 27
II.1 Heat absorption efficiency of water flow kA............................................................... 27
II.2 Maximum water flow capacity of heat absorbing ...................................................... 28
II.3 Heat production efficiency of a building fire kP ......................................................... 29
II.4 Maximum heat flow released by fire Qmax.................................................................. 34
II.5 The combined efects of heat absorption efficiency of water flow and heat production
efficiency of a building fire ............................................................................................... 36
II.6 Conclusions ............................................................................................................... 388

CHAPTER III: DETERMINATION OF THE REQUIRED FIRE FIGHTING WATER


FLOW ........................................................................................................................................... 39
III.1 The NZ SFPE TP 2004-1 method (TP 2004-1) ......................................................... 40
III.2 Other studied methods of determining the required fire fighting water flow ............ 40
III.2.1 Method 1 Insurance services office method (ISO) .................................. 42
III.2.2 Method 2 Lowa state university method (LSU) ...................................... 42
III.2.3 Method 3 Ilionis institute of thechnology research method (IIT) ........... 43
III.2.4 Method 4 New Zealand fire engineering design guide method (FEDG) 43
III.2.5 Method 5 Ontario building code (OBC) .................................................. 44
III.2.6 Method 6 Grimwood method (Grim) ...................................................... 45
III.2.7 Method 7 Sardqvist method (Sardq) ........................................................ 46
III.2.8 Method 8 NFPA 1142 method (1142) ..................................................... 46
III.2.9 Method 9 NZS PAS 4509 table method (4509 table) .............................. 47
III.2.10 Method 10 NZS PAS 4509 calculation method (4509 calc) ................. 47
III.3 Comparison of the studied methods of determining the required fire fighting water
flow .................................................................................................................................... 49
III.3.1 The comparison of the methods for determination the required fire fighting
water flow 1 5 ..................................................................................................... 49
III.3.2 The comparison of TP 2004-1 method with 7 10 methods for
determination the required fire fighting water flow .............................................. 54
III.5 Conclusions on the studied methods ......................................................................... 61
CAPITOLUL IV: DETERMINATION OF THE FIRE FIGHTING REQUIRED
AMOUNT OF WATER .............................................................................................................. 62
IV.1 Method 1 Arbitrary time method (4509 table) ....................................................... 62
IV.2 Method 2 Arbitrary fire intensity method (4509 calc) ........................................... 64
IV.3 Method 3 Firecell volume method (1143).............................................................. 68
IV.4 Method 4 Fire engineering method based on peak temperature time (tmax)......... 70
IV.5 Method 5 Fire engineering method based on total fire load (TP 2005-2) .............. 75
IV.6 Graphic exposure of the fire fighting required amounts of water ............................. 79
IV.7 Discussion on 1-5 methods ....................................................................................... 81
7

IV.8 Method 6 Sardqvist method (Sardq) ...................................................................... 82


IV.9 Studied methods comparison .................................................................................... 83
IV.10 Conclusions on the studied methods of determining the fire fighting required
amount of water ................................................................................................................. 91
CONCLUSIONS.......................................................................................................................... 92
BIBLIOGRAPHY ....................................................................................................................... 94

LISTA FIGURILOR
Figura I.1: Etapele de stingere a unui incendiu ............................................................................ 19
Figura I.2: Evoluia volumului apei refulate asupra incendiului la un debit de 1 l/s ................... 21
Figura I.3: Puterea de rcire a apei de 18 oC refulat asupra incendiului la un debit de 1 l/s ..... 24
Figura II.1: Diagrama de ardere a unui combustibil comun lemn uscat ................................... 31
Figura II.2: Diagram ilustrativ privind bilanul termic dintre Capacitatea debitului de ap de
absorbie a fluxului termic i Potenialul incendiului de producere a fluxul termic innd seama
de eficienele acestora ................................................................................................................... 37
Figura III.1: Compararea debitelor de ap necesare stingerii incendiilor la cldiri rezideniale n
funcie de suprafeele pardoselii .................................................................................................... 51
Figura III.2: Compararea densitilor de refulare a debitelor de ap necesare stingerii incendiilor
la cldiri rezideniale n funcie de suprafeele pardoselii ............................................................. 51
Figura III.3: Compararea debitelor de ap necesare stingerii incendiilor la cldiri de birouri n
funcie de suprafeele pardoselii .................................................................................................... 52
Figura III.4: Compararea densitilor de refulare a debitelor de ap necesare stingerii incendiilor
la cldiri de birouri n funcie de suprafeele pardoselii ................................................................ 52
Figura III.5: Compararea debitelor de ap necesare stingerii incendiilor la cldiri de depozitare
n funcie de suprafeele pardoselii................................................................................................ 53
Figura III.6: Compararea densitilor de refulare a debitelor de ap necesare stingerii incendiilor
la cldiri de depozitare n funcie de suprafeele pardoselii .......................................................... 53
Figura III.7: Compararea debitelor de ap necesare stingerii incendiilor la cldiri n funcie de
densitatea sarcinii termice (400 MJ/mp) ....................................................................................... 55
Figura III.8: Compararea densitilor de refulare a debitelor de ap necesare stingerii incendiilor
la cldiri n funcie de densitatea sarcinii termice (400 MJ/mp) ................................................... 56
Figura III.9: Compararea debitelor de ap necesare stingerii incendiilor la cldiri n funcie de
densitatea sarcinii termice (800 MJ/mp) ....................................................................................... 57
Figura III.10: Compararea densitilor de refulare a debitelor de ap necesare stingerii
incendiilor la cldiri n funcie de densitatea sarcinii termice (800 MJ/mp) ................................. 58
Figura III.11: Compararea debitelor de ap necesare stingerii incendiilor la cldiri n funcie de
densitatea sarcinii termice (1200 MJ/mp) ..................................................................................... 59
Figura III.12: Compararea densitilor de refulare a debitelor de ap necesare stingerii
incendiilor la cldiri n funcie de densitatea sarcinii termice (1200 MJ/mp) ............................... 60

Figura IV.1: Curbe specifice incendiului artnd diferena dintre timpul necesar atingerii
temperaturii cele mai nalte tmax ntr-un incendiu care este condiionat de suprafaa materialelor
combustibile i un incendiu care este condiionat de ventilaia aerului ........................................ 72
Figura IV.2: Curbele specifice a trei incendii avnd aceiai suprafaa a compartimentului de
incendiu dar avnd suprafeele deschiderilor diferite ................................................................... 73
Figura IV.3: Expunerea grafic a capacitii apei de absorbie a fluxului termic degajat de
incendiu i a potenialului incendiului de degajare a fluxului termic ........................................... 80
Figura IV.4: Compararea cantitilor de ap necesare stingerii incendiilor la cldiri n funcie de
densitatea sarcinii termice (400 MJ/mp) ....................................................................................... 85
Figura IV.5: Compararea echivalenilor de adncime a stratului de ap la cldiri n funcie de
densitatea sarcinii termice (400 MJ/mp) ....................................................................................... 86
Figura IV.6: Compararea cantitilor de ap necesare stingerii incendiilor la cldiri n funcie de
densitatea sarcinii termice (800 MJ/mp) ....................................................................................... 87
Figura IV.7: Compararea echivalenilor de adncime a stratului de ap la cldiri n funcie de
densitatea sarcinii termice (800 MJ/mp) ....................................................................................... 88
Figura IV.8: Compararea cantitilor de ap necesare stingerii incendiilor la cldiri n funcie de
densitatea sarcinii termice (1200 MJ/mp) ..................................................................................... 89
Figura IV.9: Compararea echivalenilor de adncime a stratului de ap la cldiri n funcie de
densitatea sarcinii termice (1200 MJ/mp) ..................................................................................... 90

10

LISTA TABELELOR

Tabelul I.1: Ratele de expansiune n vapori pentru 1 litru de ap................................................ 21


Tabelul I.2: Valori nete de cldur degajate din arderea unor materiale combustibile uzuale .... 25
Tabelul II.1: Proporiile aproximative de Azot i Oxigen din aer ............................................... 30
Tabelul IV.1: Cantitatea de ap necesar stingerii incendiului conform table 2 din SNZ 4509 .. 63
Tabelul IV.2: Valorii ale densitii degajrii fluxului termic maxim de ctre incendiu n funcie
de categoria riscului de incendiu conform table E2 din SNZ PAS NZFS 4509 ........................... 66
Tabelul IV.3: Valori arbitrare ale factorului nominal kn n funcie de Clasa de Construcie (CC)
i Clasa de clasificare a Riscului n funcie de Ocupare (OHC) conform NFPA 1143................. 69
Tabelul IV.4: Rezumat al rezultatelor din exemplele prelucrare utiliznd cele 5 metode de
determinare a cantitii de ap necesare stingerii incendiului ....................................................... 81

11

GLOSAR (termeni utilizai)

Ardere/combustie - Reacie exoterm a unei substane combustibile cu un comburant,


nsoit n general, de emisie de flcri i/sau de fum.
Comburant - Element sau compus chimic care poate produce oxidarea sau arderea altor
substane.
Combustibil - Material capabil s ard.
Incendiu - Ardere autontreinut, care se desfoar fr control n timp i spaiu, care
produce pierderi de viei omeneti i/sau pagube materiale i care necesit intervenia organizat
n scopul ntreruperii procesului de ardere.
Limit inferioar de inflamabilitate - Concentraia minim de gaz n aer, sub care nu mai
are loc propagarea unei flcri n prezena unei surse de aprindere.
Limit superioar de inflamabilitate - Concentraia maxim de gaz n aer peste care nu
mai are loc propagarea unei flcri.
Material/substan combustibil - Material care are proprietatea s ard n condiii
predefinite; strile de agregare n care se poate afla sunt: solid, lichid, gaz.
Pompierii - Constituie o organizaie de intervenie i ajutor n cazurile de accidente,
inundaii, incendii sau alte situaii asemntoare, avnd ca atribuii evitarea sau reducerea efectului
negativ asupra persoanelor, animalelor i bunurilor, precum i organizarea aciunilor de salvare a
acestora.
Stingere a incendiilor - Totalitatea aciunilor de limitare i ntrerupere a procesului de
ardere prin utilizarea de metode, procedee i mijloace specifice.
Compartimentul de incendiu - Reprezint construcia sau o parte a unei construcii
coninnd una sau mai multe ncperi sau alte spatii, delimitate prin elemente de construcii
destinate sa-l izoleze de restul construciei, n scopul limitrii propagrii incendiului, pe o durata
determinata.
Capacitate termic - Proprietate termo-fizic a unui material, ce desemneaz cantitatea
de cldur necesar mririi temperaturii unitii de volum cu 1 grad.
Zona de risc - Zona n care exist probabilitatea producerii sau manifestrii efectelor unui
eveniment cu potenial de avariere/impact asupra elementelor expuse.
Densitatea de flux termic Raportarea fluxului termic la suprafaa pe care o strbate,
reprezentnd debitul de cldur propagate prin unitatea de suprafa normal pe direcia lui.

12

Flux termic - Cantitatea de cldur care traverseaz o suprafa de schimb de cldur n


unitatea de timp.
Controlul incendiului Limitnd mrimea focului prin distribuia de ap astfel nct s
reduc rata de degajare a cldurii i umezirea materialelor adiacente care pot arde, controlnd
rcirea gazelor rezultate n urma arderii pentru evitarea unor eventuale avarii structurale (definiie
general).
Standard Un document, textul principal care conine numai dispoziii obligatorii care
folosesc cuvntul trebuie pentru a indica cerinele i care prezint ntr-o form general
rezonabil pentru referinele obligatorii ctre alte standarde sau coduri integrabile legii.
Dispoziiile care nu sunt obligatorii ar trebui precizate n anexe, note de subsol, bibliografii i care
nu sunt considerate parte din cerinele standard (definiie oficial NFPA).
Suprimarea incendiului Reducerea brusc a ratei de degajare a cldurii rezultate n
urma arderii prevenirii reizbucnirii procesului de ardere (definiie general).
Empiric - Bazat numai pe experien; care privete empirismul, care are la baz
empirismul. Formul empiric = formul obinut prin prelucrarea pur matematic a unor date
experimentale, fr substrat teoretic.

13

Notaii utilizate n lucrare


DNS Debitul de ap necesar stingerii incendiului, n l/s;
CNS Cantitatea de ap necesar stingerii incendiului, n litri;
STT Sarcina termic total a compartimentului de incendiu/spaiului n care se manifest
incendiu, n MJ;
QA capacitatea maxim (brut) a debitului de ap de absorbie a fluxului termic (cldurii)
degajat de incendiu, n MW, este egal cu: 2,6 MW/l/s;
QN capacitatea (net a) debitului de ap de absorbie a fluxului termic (cldurii) degajat
de incendiu, n MW;
QX capacitatea pierdut a debitului de ap de absorbie a fluxului termic (cldurii) degajat
de incendiu (protejarea expunerilor, scurgerile, vnt puternic, accesibilitate etc), n MW.
kP eficiena incendiului de a produce flux termic (cldurii);
kA eficiena debitului de ap (apei) de absorbie a fluxului termic (cldurii);
na Eficiena de rcire a apei prin absorbia cldurii degajate de incendiu;
Qmax Fluxul termic maxim pe care poate s l degaje incendiu, n MW;
QD Fluxul termic degajat n interiorul cldirii, n MW;
QP Fluxul termic pierdut, n MW;
QI Fluxul de cldur degajat de incendiu, n kW, care este egal cu masa combustibilului
nmulit cu cldura acestuia degajat la combustie;
qmax Densitatea degajrii fluxului termic maxim de ctre incendiu ,n MW/m2;
Hc valoarea puterii calorifice inferioare a materialului combustibil, n MJ/kg;
R Rata de pierdere de mas, n kg/s;
Rmax Rata maxim (total disponibil) de pierdere de mas, n kg/s;
RD Rata de pierdere de mas a combustibilului efectiv ars, n kg/s;
RP Rata de pierdere de mas a combustibilului nears (pierdut), n kg/s;
M Masa total de aer, n kg;
MD Masa aerului stoichiometric, n kg;
MP Masa aerului purttor, n kg;
EAS Echivalentul adncimii stratului de ap, n mm;
dR Densitatea de refulare, n mm/min;
tR Timpul necesar refulrii apei, n min;
tmax Timpul necesar incendiului de a atinge temperatura cea mai nalt, n min;
A Aria spaiului n care se manifest incendiu, n m2;
14

V Volumul spaiului n care se manifest incendiu, n m3;


L Cldura latent de vaporizare a apei (la 100 oC=2,257 kJ/kg);
c1 Cldura specific a apei ntre temperaturile de 18 oC i 100 oC(convenional utilizm
c1=4,183kJ/kg oC, specifice temperaturii de 18 oC);
c2 Cldura specific a vaporilor de ap (aburului) ntre temperaturile de 100 oC i 300 oC
(convenional utilizm c2=4,090 kJ/kg oC);
T1 temperatura iniial a apei, n oC (convenional alegem temperatura de 18 oC);
T2 temperatura de fierbere a apei, n oC, (n condiii normale este de 100 oC);
T3 temperatura final a gazelor de ardere, n oC (din motive practice lum 300 oC fiind
temperatura maxim);
kn factor nominal n funcie de valoarea arbitrar aleas pentru clasa de construcie (CC)
i clasa de clasificare a riscului n funcie de ocupare (OHC).

15

REZUMAT

Aceast lucrare i propune s analizeze modaliti de determinare a necesarului de ap


utilizat n scopul stingerii incendiilor. Este absolut necesar ca pompierii atunci cnd intr ntr-o
zon de pericol aferent incendiului s aib la dispoziie debitul necesar i s dispun de o cantitate
de ap capabil s suprime acel incendiu. Lucrarea este realizat n scopul ndrumrii pompierilor
n activitatea de formare profesional operaional i tactic prin calculul i alegerea att a
debitului ct i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului n funcie de situaia particular cu
care se pot confrunta la fiecare intervenie.
Pentru a asigura reuita interveniei de stingere precum i sigurana pompierilor, debitul i
cantitatea de ap necesare stingerii trebuie s fie n msur s suprime fluxul termic degajat de
incendiu atunci cnd acesta se afl n etapa de cretere sau de dezvoltare maxim i nu cnd se
gsete n faza de regresie unde n mod normal necesit o cantitate mult mai mic de ap.
Metodele de determinarea a debitului precum i a cantitii de ap necesare stingerii
incendiilor prezentate n aceast lucrare sunt n general bazate pe principii inginereti ale
incendiilor i/sau pe cercetrii empirice asupra incendiilor.
Acele metode care au ieit concludente n urma analizelor din prezenta lucrare au la baza
principii care in cont de evoluia incendiilor precum i de eficiena interveniei de stingere iar
formulele de calcul sunt relativ simple, fiind nevoie cunoaterii unei singure valori i anume a
sarcinii termice totale a spaiului n care se manifest incendiu.
Cuvinte cheie: debitul de ap necesar stingerii incendiului, cantitatea de ap necesar
stingerii incendiului, eficiena debitului de ap de absorbie a fluxului termic, eficiena incendiului
de producere a fluxului termic.

16

ABSTRACT
This paper aims to analyze methods for determining the firefighting water supplies. It is
carried out in order that firefighters to adopt both the flow rate and the firefighting amount of water
required as appropriate to particular situations because is imperative when the firefighters entering
the dangers zone of the fire to have the water supplies capable to extinguish that fire.
In order to ensure the success of the firefighting intervention and firefighters safety, the
required flow rate and the amount of water to extinguish the fire it have to been able to suppress
the heat flow released by the fire when it is in the his growing or full growth stage and not in the
regression phase in which normally the requires water is significantly less.
The methods of determining the required flow rate and the amount of water for firefighter
purposes presented in this paper are generally based on fire engineering principles and / or on
empirical research of fire.
Those concluding methods from the analyzes on this paper are based on principles that
take into account the evolution of fire and efficiencies involved in the firefighting intervention and
their related formulas are relatively simple, its requiring a single value, namely the total fire load
of the spaces where the fire occurs.
Keywords: firefighting flow rate, firefighting required amount of water, heat absorption
efficiency of water flow, heat production efficiency of a building fire.

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

INTRODUCERE
Lucrarea realizat pe patru capitole, trateaz aspecte fundamentale ct i specifice privind
determinarea debitului precum i cantitatea de ap necesare stingerii incendiilor. S-a abordat
aceast tem deoarece estimarea resurselor necesare suprimrii i stingerii incendiilor ntr-o
comunitate reprezint o parte esenial n organizarea operativ a subunitilor de pompieri .
Cantitatea de ap, echipamentul i personalul uman trebuie alese n funcie de posibile
scenarii de incendiu la care pompieri trebuie sa intervin astfel nct s suprime incendiile.
Eficiena n stingerea incendiilor a personalului uman i a echipamentului depind ntr-o mare parte
de disponibilitatea apei, care este necesar pentru a se putea efectua operaiunile de suprimare a
incendiilor.
Lucrarea de fa i propune prezentarea diverselor metode utilizate de diferite state la nivel
european i mondial pentru a se putea estima cerina de ap necesar stingerii incendiilor. Unele
dintre aceste metode se bazeaz pe principii tiinifice n timp ce altele predominant sunt bazate
pe dovezi empirice. Unele dintre ele iau n considerare un numr mare de factori, pe cnd altele
sunt bazate pe ceva simplu.
n cadrul capitolul I este realizat o prezentare a proprietilor unice ale apei utile n
intervenia de stingere a incendiilor precum i explicarea acestora prin calcule exemplificative.
n capitolul II se prezint studierea eficacitii interveniei de stingere a incendiilor prin
analizarea unor parametri care intervin n procesul de stingere a incendiilor.
Capitolul III trateaz cea mai important parte practic a acestei lucrri i anume
determinarea debitului de ap necesar stingerii incendiului prin analiza minuioas a mai multor
metode adoptate de diferite state precum i prin compararea acestora ntre ele pentru a se putea
vizualiza grafic rezultatele.
Pentru a putea furniza debitul de ap necesar stingerii incendiului trebuie determinat
cantitatea de ap necesar stingerii incendiului, astfel n capitolul IV se analizeaz metode de
determinare a acestei cantiti i de asemenea ca n capitolul anterior se realizeaz o comparare a
acestor metode studiate.
n partea de final a acestei lucrrii se prezint concluziile rezultate precum i un algoritm
logic de calcul al necesarului de ap ce trebuie asigurat pentru a putea stinge incendiile structurale.

18

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

CAPITOLUL I: STINGEREA INCENDIILOR CU AP


In prezent se dispune de o gama larga de substane stingtoare ncepnd cu apa ale crei
caliti o fac sa dein nc locul principal, apoi spuma, pulberile stingtoare, gazele inerte si
hidrocarburile hidrogenate.
In laboratoare si centre de cercetri, aciunea de mbuntire a substanelor de stingere
existente si de creare a altora noi cu proprieti superioare se desfoar fr ntrerupere.
Apa este cel mai vechi agent de stingere. se gsete in cantiti considerabile, este si relativ
uor de procurat, are o mare putere de rcire si este nevtmtoare.
Efectul de stingere a incendiilor cu apa se realizeaz prin rcirea materialului care arde,
izolarea suprafeei incendiate de oxigenul de aer i aciune mecanic, cnd se folosete sub forma
de jet compact.
I.1 Etapele stingerii unui incendiu
Conform C. Popa1, bazndu-se pe standardele americane (NFPA 750: Standard on water
mist fire protection system), controlul incendiului reprezint limitarea dimensiunii unui incendiu
prin distribuirea apei astfel nct s se scad fluxul termic de cldur degajat i s se ude
combustibilii adiaceni focarului, simultan cu controlul temperaturii la plafon pentru a se evita
colapsul structural. De asemenea, conform acelorai standarde, suprimarea incendiului reprezint
reducerea consistent a fluxului de cldur eliberat de incendiu i prevenirea dezvoltrii
incendiului, iar stingerea incendiului reprezint suprimarea complet a incendiului pn cnd nu
mai arde nici un material combustibil.

Figura I.1: Etapele de stingere a unui incendiu

C. POPA, (2011), Contribuii privind modelarea, simularea i stingerea incendiilor n structuri dezvoltate pe
verticala, teza de doctorat, UPB, pag. 78-79.
1

19

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

I.2 Apa ca substan de stingere


n ciuda multor tehnici noi care au venit n ajutorul pompierilor, stingerea cu ap este cea
mai eficient metod n combaterea incendiilor, aceast eficiena este datorat proprietilor ei de
stingere, pe lng mai este i uor de procurat iar preul este relativ mic, chiar gratis.
Apa are cea mai mare capacitate de absorbie a fluxului termic de cldur degajat de
incendiu n comparaie cu celelalte substane asemntoare i aceast capacitate mare, de a absorbi
fluxul termic o face un important mijloc de stingere pentru pompieri. Majoritatea incendiilor sunt
controlate, suprimate i stinse cu ap, construciile adiacente expuse incendiilor pot fi protejate, de
asemenea cu ap prin rcirea cu jet pulverizat.
Cele mai importante dou proprieti fizice ale apei sunt capacitatea sa de expansiune
(mrirea volumului odat cu creterea temperaturii) apoi transformare n vapori de ap datorit
nclzirii i capacitatea de a absorbi flux termic att n starea de lichid ct i n starea de vapori de
ap nclzii.
Aceste proprieti vor s fie examinate n detaliu pentru a putea explica importana apei ca
substan de stingere a incendiilor.
I.3 Proprietile apei utile stingerii incendiilor
Proprietile unice ale apei care concur la stingerea incendiilor sunt:

expansiunea volumetric;

capacitatea de absorbie a fluxului termic (cldurii), care este datorat urmtoarelor


3 proprieti fizice ale apei:
o cldur specific a apei;
o cldur latent de vaporizare a apei;
o cldur specific ca vapori de ap.
I.3.1 Expansiunea volumetric

Apa poate fi folosit pentru a nbui arderea prin transformarea sa din lichid n abur. Dup
ce apa a absorbit suficient cldur pentru a i schimba starea de agregare din lichid n abur, se
mprtie precum vaporii. Volumul de abur produs la temperatura de 100 oC este de aproximativ
1600 de ori mai mare dect volumul iniial de lichid, iar acest volum continu s creasc pe msur
ce temperatura depete aceast valoare, precum este descris in tabelul de mai jos.

20

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Tabelul I.1: Ratele de expansiune n vapori pentru 1 litru de ap


Temperatura
n oC

Volumul de vapori produs n


litri

Volumul de vapori produs n


m3/l de ap

100

1,600

1,6

200

2,060

2,0

300

2,520

2,5

400

2,980

3,0

500

3,440

3,4

600

3,900

3,9

Aburul generat n urma refulrii apei asupra incendiului poate s fac mai mult dect pur
i simplu s umple zona aferent, dac 1 m3 de abur este produs pentru fiecare m3 de aer, nivelul
de oxigen n amestecul de aer se reduce la jumtate, n condiii normale. Aburul poate de asemenea,
urma aceeai cale a aerului ntr-un incendiu i poate stinge arderea unor materiale combustibile n
locuri ndeprtate de locul n care se refuleaz apa.
Apa ca mijloc de stingere dac este folosit corespunztor poate uura munca pompierilor
permindu-le s sting un incendiu de la distan, n afara zonei de pericol.

Figura I.2: Evoluia volumului apei refulate asupra incendiului la un debit de 1 l/s

21

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Calculul exemplificativ nr. I.1:


Determinarea duratei necesare pentru a umple cu abur o camer, avnd dimensiunile de 6
m lungime, 6 m lime i 3 m nlime, cu cea de ap prin intermediul duzelor la un debit de 10
l/s, dac apa este transformat n abur la temperatura de 100 oC. Se presupune c transformarea de
la ap la abur este instantanee i perfect, rata de conversie este constant de 1,6 m 3/l (conform
Tabel I.1).
Rezolvare:
Volumul camerei = 6m x 6m x 3m = 108 m3;
Rata de expansiune = 10 l/s x 1,6m2/l = 16 m3/s;
Durata de umplere = 108m3 / 10m3/s = 6,7 secunde.
Calculul exemplificativ nr. I.2:
Determinarea duratei necesare pentru a umple cu abur o camer, avnd dimensiunile de 6
m lungime, 6 m lime i 3 m nlime, cu cea de ap prin intermediul duzelor la un debit de 10
l/s, dac apa este transformat n abur la temperatura de 300 oC. Se presupune c transformarea de
la ap la abur este instantanee i perfect, rata de conversie este constant de 2,5 m3/l (conform
Tabel I.1).
Rezolvare:
Volumul camerei = 6m x 6m x 3m = 108 m3;
Rata de expansiune = 10 l/s x 2,5m2/l = 25 m3/s;
Durata de umplere = 108m3 / 25m3/s = 4,3 secunde.
I.3.2 Cldura specific a apei
Cldura specific reprezint cantitatea de cldur necesar pentru a ridica temperatura unui
gram (g) a unei substane cu un grad Celsius (oC). Capacitatea termic specific a apei variaz uor
de la 0 oC la 100 oC. La temperatura de 18 oC cldura specific a apei este de 4,183kJ/kg oC.
Lum convenional aceast temperatura, de 18 oC deoarece este temperatura obinuit a
apei care provine din reeaua de distribuie a apei, subteran.
Calculul exemplificativ nr. I.3:
Determinarea cantitii de flux termic (cldur) de care are nevoie 10 kg de ap s absoarb
pentru a i crete temperatura de la 18 oC la 100 oC.
Rezolvare:
Q18100 oC= 4,183 kJ/kg oC x 10 kg x (100 oC 18 oC) = 3,430 kJ
22

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

I.3.3 Cldura latent de vaporizare


Cldura latent de vaporizare este cantitatea de cldur de care are nevoie un lichid pentru
a i schimba starea de agregare n vapori astfel nct nu i schimb temperatura. Pentru ap
aceasta este de 2,257 kJ/kg.
Apa nu se transform n vapori de ap sau abur imediat dup atingerea temperaturi teoretice
de fierbere de 100 oC (la nivelul mri). Odat ce punctul de fierbere este atins, apa trebuie s
absoarbe energie termic suplimentar pentru a se transforma n vapori, aceasta este cldura latent
de vaporizare. Dintre toate proprietile unice ale apei, aceast proprietate are cea mai mare
important n stingerea incendiilor.
Calculul exemplificativ nr. I.4:
Determinarea cantitii de flux termic (cldur) de care are nevoie 1 kg de ap s absoarb
pentru a se transforma n abur la temperatura de 100 oC, apa avnd iniial temperatura de 18 oC.
Rezolvare:
Q18100 oC= 4,183 kJ/kg oC x (1 kg) x (100 oC 18 oC) + 2,257 kjJ/kg x (1 kg)
Q18100 oC= 343 kJ + 2,257 kJ = 2,600 kJ = 2,6 MJ
I.3.4 Cldura specific ca vapori de ap (efectul combinat al cldurii specifice
i al cldurii latente de vaporizare a apei)
Efectul final ce l are apa asupra incendiului este o combinaie ntre efectele specifice ale
acesteia i anume: efectul cldurii specifice a apei i a cldurii latente de vaporizare.
Pentru a putea nelege acest proces trebuie s calculm cantitatea de flux termic (cldur)
absorbit de ctre o unitate de ap atunci cnd temperatura sa este crescut de la temperatura iniial
specific reelei de distribuie sau rezervoarelor de stocare la temperatura gazelor de incendiu.
Cantitatea de flux termic (cldur) absorbit de ctre ap se poate calcula n 3 etape, dup
cum urmeaz:
cldura specific a apei nmulit cu masa acesteia i cu creterea de temperatur pentru
a ajunge la temperatura de fierbere de 100 oC;
se adaug produsul dintre cldura latent de vaporizare i masa de ap;
se adaug produsul dintre cldura specific a aburului i masa de abur i creterea de
temperatur pentru a ajunge la temperatura gazelor de ardere de la temperatura de
fierbere.
Ecuaia combinat care reiese este:
23

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

QAB =c1 x M x (T2 T1) + L x M + c2 x M x (T3 T2)

(I.1)

unde:
QAB Cantitatea de flux termic (cldur) absorbit de ctre ap, n kJ;
c1 Cldura specific a apei ntre temperaturile de 18 oC i 100 oC(convenional utilizm
c1=4,183kJ/kg oC, specifice temperaturii de 18 oC);
L Cldura latent de vaporizare a apei (la 100 oC=2,257 kJ/kg);
c2 Cldura specific a vaporilor de ap (aburului) ntre temperaturile de 100 oC i 300 oC
(convenional utilizm c2=4,090 kJ/kg oC);
M Masa apei, n kg;
T1 temperatura iniial a apei, n oC (convenional alegem temperatura de 18 oC);
T2 temperatura de fierbere a apei, n oC, (n condiii normale este de 100 oC);
T3 temperatura final a gazelor de ardere, n oC (din motive practice lum 300 oC fiind
temperatura maxim).
Calculul exemplificativ nr. I.5:
Determinarea cantiti de flux termic (cldur) de care are nevoie 1 kg de ap s
absoarb pentru a se transforma perfect n vapori de ap de 300 oC, plecnd de la temperatura
iniial de 18 oC.
Rezolvare:
QAb=4,183kJ/kg x (1 kg) x (100 oC 18 oC) + 2,257kJ/kg x (1 kg) + 4,090kJ/kg x
(1 kg) x (300 oC 100 oC)
QAb = 343 kJ + 2,257 kJ + 818 kJ = 3,418 kJ = 3,4 MJ
Acest exemplu este ilustrat grafic n Figura I.3.

Figura I.3: Puterea de rcire a apei de 18 oC refulat asupra incendiului la un debit de 1 l/s

24

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

I.4 Concluzii
Conform informaiilor din Tabelul I.2, de mai jos, se observ c 1 kg de ap transformat n
vapori de ap, ca n calculul exemplificativ de mai sus, nr. I.5, ar fi insuficient pentru a absorbi
fluxul termic (cldur) degajat de 1 kg dintre oricare material combustibil enumerat n acest tabel.
Rezultatul ns difer atunci cnd apa este refulat la un incendiu cu debitele specifice
utilizate de pompieri, care sunt n kg/s sau l/s.
Tabelul I.2: Valori nete de cldur degajate din arderea unor materiale combustibile uzuale
Material combustibil

MJ/kg

Lemn

16

Poliuretan

23

Crbune

29

Anvelop din cauciuc

32

Benzin

45

n calculul exemplificativ de mai sus, nr. I.4, s-a determinat c 1 kg de ap nclzit la


temperatura de 100 oC de la temperatura iniial de 18 oC poate absorbi 2,6 MJ.
Altfel spus, teoretic un pompier are nevoie de 1 kg de ap pentru fiecare 2,6 MJ sau 0,38
kg de aburi avnd temperatura mai mare de 100 oC pentru a absorbi fiecare MJ al fluxului termic
(de cldur) degajat de materialul combustibil.
Un alt exemplu ar fi acela c fiecare l/s (kg/s) de vapori de ap ajuns la temperatura de 300
C ntr-un incendiu este capabil, teoretic s absoarbe 3,4 MJ din fluxul termic (de cldur) degajat

de incendiu, precum este indicat n Figura I.3, de mai sus.


Din toate acestea rezult c 5 kg de ap, ca vapori de ap ajuni la temperatura de 300 oC,
are teoretic, capacitatea de a absorbi 5 x 3,4 MJ= 17 MJ de flux termic de cldur. Aceast
capacitate este suficient pentru a absorbi fluxul termic de cldur degajat de 1 kg de lemn (16
MJ) atunci cnd arde ntr-un incendiu, analog rezult c este necesar de 14 kg de ap pentru a
putea absorbi fluxul termic (cldura) generat de 1 kg de benzina (conform Tabelul I.2).
Pe lng cele spuse mai sus mai rezult i alte particulariti ale apei utile stingerii
incendiilor cum ar fi:
a) apa ar putea absorbi n plus 1,0 MJ de energie termic pe kg dac temperatura
aburului crete de la 100 oC la 300 oC, aa cum se ntmpl n mod normal ntr-un
incendiu
25

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

b) dac s-ar folosi jet sub form de ceaa de ap n loc de jet pulverizat, apa astfel
dispersat ar realiza o suprimare mai eficient
c) datorit abiliti apei de a se extinde cnd este sub form de abur, aceasta mpiedic
incendiul de a se alimenta cu oxigen prin nlocuirea i ndeprtarea acestuia, 1 litru
de ap formeaz un volum de 1,6 m3 de abur cnd temperatura acesteia ajunge la
100 oC i un volum de 3,9 m3 la temperatura de 600 oC.
Estimarea resurselor necesare suprimrii i stingerii incendiilor ntr-o comunitate fiind o
etap esenial n organizarea operativ a subunitilor de pompieri, cantitatea de ap,
echipamentul i personalul uman trebuie alese n funcie de posibile scenarii de incendiu la care
pompierii trebuie s intervin pentru suprimarea acestora. Eficiena n stingerea incendiilor din
punct de vedere al personalului uman i al echipamentului utilizat depind ntr-o mare parte de
disponibilitatea apei, care este necesar pentru a se putea efectua aceste operaiuni de limitare a
propagrii, suprimrii i stingerii incendiului pn n momentul n care nici un material
combustibil nu mai arde.

26

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

CAPITOLUL II: EFICACITATEA INTERVENIEI DE STINGERE


Apa nu poate fi utilizat n stingerea incendiilor cu eficiena 100% din diverse motive, iar
n cele mai multe cazuri de incendii de cldirii, construcia nu poate s rein toat energia termic
degajat n ncperea unde se manifest incendiu.
Rezultatul final pe care l are refularea apei asupra incendiului este att absorbia fluxului
termic precum i diminuarea produciei acestuia.
Astfel eficacitatea stingerii incendiului poate fi exprimat prin:
- eficiena debitului de ap de absorbie a fluxului termic;
- eficiena incendiului de a produce flux termic.
II.1 Eficiena debitului de ap de absorbie a fluxului termic kA
Procesul absorbiei de flux termic a apei descris pn acum ilustreaz condiiile perfecte
pentru acesta. Utilizarea apei ca mijloc de stingere a incendiilor rareori i atinge eficiena maxim,
spre deosebire de un test la laborator, la un incendiu real ntotdeauna vor exista factori care vor
diminua aceast eficiena, mai ales la incendiile de construcii - cldiri, cu excepia incendiilor
minore.
Amprenta jetului de ap refulat de ctre pompieri printr-o deschidere sau fereastr poate
acoperi adesea doar o zon de ardere din suprafaa total pe care se manifest incendiu n interiorul
cldirilor, utilizarea unui debit mai mare nu poate rezolva aceast problem care tinde mai mult de
geometrie.
Pentru a se facilita accesul pompierilor la toat suprafaa de manifestare a incendiului, n
unele zonele a acestuia trebuie refulat ap pentru a rci gazele de ardere i suprafeele materialelor
combustibile fierbini. De asemenea apa este utilizat pentru protejarea construciilor, cldirilor
adiacente precum i a anexelor expuse incendiului.
Conform celor spuse de C. Barnett n TP 2004/12 mai puin de 20% din debitul total de ap
oferit de ctre pompa/pompele autospecialelor de pompieri ajunge de fapt pe suprafaa materialului
combustibil care arde. Daca definim kA ca fiind eficiena apei de absorbie (rcire) a fluxului termic
din debitului de ap (total destinat stingerii), atunci o mrime de 50% ar fi recomandat pentru
refularea sub form de jet compact, conform aceleai publicaii.
Chiar dac echipajul de intervenie reuete s utilizeze debitul de ap disponibil la
eficiena maxim, la calculul debitului necesar de ap se recomand s se i-a n considerare faptul

C. R. Barnett, (2004), Calculation Methods for Water Flows used for Fire Fighting Purposes, SFPE (NZ)
Technical Publication

27

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

c 50% ar trebui s fie ntrebuinat stingerii incendiului iar 50% destinat acoperiri pierderilor cum
ar fi: protejarea expunerilor, scurgerile, vnt puternic, accesibilitate etc.
II.2 Capacitatea maxim a debitului de ap de absorbie a fluxului termic
Dac definim QA ca fiind capacitatea debitului de ap de absorbie a fluxului termic atunci
ea poate fi explicat ca:
QA = QN + QX

(II.1)

unde:
QA capacitatea maxim (brut) a debitului de ap de absorbie a fluxului termic (cldurii)
degajat de incendiu, n MW;
QN capacitatea (net a) debitului de ap de absorbie a fluxului termic (cldurii) degajat
de incendiu, n MW;
QX capacitatea pierdut a debitului de ap de absorbie a fluxului termic (cldurii) degajat
de incendiu (protejarea expunerilor, scurgerile, vnt puternic, accesibilitate etc), n MW.
Acest lucru este demonstrat n termeni simplificai n Figura II.2.
Calculul exemplificativ nr. II.1:
Determinarea capacitii de absorbie a fluxului termic degajat de incendiu a unui debit de
ap de 12,5 l/s, presupunnd c apa are temperatura iniial de 18 oC iar transformarea n abur a
acesteia este perfect i se realizeaz la temperatura de 100 oC:
QN = 12,5 l/s x 2,6 MJ/l x 1,00 = 32,5 MW;
Calculul exemplificativ nr. II.2:
Dac factorul eficienei debitului de ap de absorbiei a fluxului termic kA al unui debit
egal cu 12,5 l/s ar fi doar 75% pentru refularea sub form pulverizat, determinarea capacitii
acestui debit de ap de absorbie a fluxului termic degajat de incendiu se face astfel:
QN = 12,5 l/s x 2,6 MJ/l x 0,75 = 24,4 MW;
Calculul exemplificativ nr. II.3:
Dac factorul eficienei debitului de ap de absorbie a fluxului termic kA al unui debit egal
cu 12,5 l/s ar fi doar 50% pentru refularea sub form pulverizat, determinarea capacitii acestui
debit de ap de absorbie a fluxului termic degajat de incendiu se face astfel:
QN = 12,5 l/s x 2,6 MJ/l x 0,50 = 16,3 MW;

28

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Calculul exemplificativ nr. II.4:


Dac n cazul unui incendiu de cldire de tipul birouri, ar avea eficiena producerii fluxului
termic de 100% i ar avea n medie o valoare a degajrilor de fluxului termic de aproximativ 0,25
MW pentru fiecare metru ptrat de suprafa, determinarea fluxului termic maxim degajat de
incendiu Qmax ntr-un spaiu msurnd 100 m2 se face astfel:
Qmax = 100 m2 x 0,25 MW/m2 = 25 MW.
Dac cele de mai sus spuse ar fi adevrate, atunci un singur furtun echipat cu o eav de
refulare care poate refula ap pulverizat la un debit de 12,5 l/s, avnd factorul eficienei absorbiei
fluxului termic kA de 75% ar fi suficient ap pentru a putea controla i stinge acest incendiu, care
are eficiena producerii fluxului termic de 100% (calculul exemplificativ nr. II.2), dar calculul
exemplificativ nr. II.3 de mai sus arat c, folosind n aceeai condiii acelai debit, dar cu factorul
eficienei acestuia de absorbie a fluxului termic kA egal cu 50% nu se poate controla i stinge
incendiu descris mai sus.
Totui dac incendiu ar avea eficien producerii fluxului termic mai mic de 100%, cum
se va explica n cele ce urmeaz, ar rezulta c un debit de 12,5 l/s ar fi mai mult dect suficient
pentru a controla, suprima i stinge acest incendiu.
II.3 Eficiena incendiului de a produce flux termic kP
Combustia este determinat de reacia chimic dintre oxigen (n general existent n aer) i
materialele sau substanele combustibile (n general compui de hidrogen sau carbon ori
hidrocarburi ale acestor elemente), aceste reacii genereaz cldur.
Combustia combustibilului format din hidrocarburi este determinat de ctre combustia
hidrogenului (H) sau carbonului (C) din materialul combustibil cu oxigenul (O) din aer.
Combinaia dintre hidrogen i oxigen formeaz vapori de ap (H2O) care sunt evaporai dar iau cu
ei o parte din cldura degajat de incendiu, acest proces chimic provoac unele diferene dintre
cantitatea brut i cea net de cldur degajat a unui combustibil.
Dac ne concentrm pe combustie, numai oxigenul este necesar din amestecul din aer.
Azotul (N) care este o mare parte din aer nu are nici o influen asupra procesului de combustie,
el este doar un purttor. Tabelul II.1, de mai jos prezint proporiile azotului si oxigenului din
aer.

29

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Tabelul II.1: Proporiile aproximative de Azot i Oxigen din aer


Mas de aer

Volumul de aer
procent %

raport

procent %

raport

Azot ( N )

79,0

3,76

76,8

3,31

Oxigen ( O )

21,0

1,00

23,2

1,00

Att oxigenul ct i azotul din aer se nclzesc pn la temperatura produilor de ardere i


astfel fiecare gaz absoarbe i se ndeprteaz de zona de combustie cu o anumit cantitate de
cldur generat de incendiu. Cu ct temperatura fumului la ieirea din cldire este mai mare cu
att pierderea de cldur prin intermediul azotului i oxigenului nclzii din fumul evacuat va fi
mai mare.
Figura II.1 de mai jos ilustreaz evoluia unui incendiu de cldire care crete n manifestare.
Atunci cnd un incendiu mic izbucnete ntr-o cldire cantitatea de aer care alimenteaz arderea
va fi mai mult dect suficienta i raportul de aer va fi ntre 2 i 3, undeva n jurul punctului B. Pe
msur ce incendiu crete n mrime raportul de aer relativ scade pn la punctul n care cantitatea
de aer este determinat doar deschizturile spre exterior ale cldiri/ncperi. Raportul de aer scade
iar intensitatea incendiului crete de la punctul B la punctul C apoi la D i n cele din urm scade
i ajunge undeva ntre D i E. Doar pentru o mic parte din plaja intensiti incendiului eficiena
produceri de cldur kP va fi de 0,50 precum sugereaz calculele conservatoare.
Dup ce creterea nceteaz, factorul eficienei incendiului de a produce flux termic ar fi
undeva ntre E i D, avnd valori cuprinse ntre 0,15 i 0,45 pentru restul duratei incendiului.
Pentru un incendiu de cldire factorul eficienei incendiului de a produce flux termic kP
rareori depete 0,45 , totui o valoare de 0,50 poate fi considerat o valoare conservatoare i
limita superioar n scopuri de calcul a incendiilor.

30

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Figura II.1: Diagrama de ardere a unui combustibil comun lemn uscat3

Figura 5 modificat din: G. E. Foxwell, (1958), Efficient use of Fuel, Ministry of Power, UK, HMSO 2nd Ed.

31

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Spre exemplu viteza de ardere a combustibilului - lemn uscat este de 1 kg/s i acesta
necesit s zicem stoichiometric 5 kg/s de aer pentru a arde complet toat cantitatea, acest aer va
absorbi 4,6 MW din fluxul termic, ceea ce reprezint 26% din cldura brut degajat n urma
combustiei complete. Acest lucru este ilustrat stoichiometric n punctul D (Figura II.1), n cazul n
care raportul fluxului de aer este 1. Dac alimentarea cu aer aproape s-a triplat (punctul B din
Figura II.1) excesul de aer devine purttor i dac asumm, ca n cazul celor mai multe incendii,
c temperatura fumului la ieirea din cldire se gsete n jurul valorii de 600 oC atunci cldura
evacuat din zona de combustie de ctre aerul combustat i aerul purttor se ridic la valoarea
de 35% din valoarea caloric brut a incendiului.
ntr-o atmosfer bogat n oxigen (sau slab n coninut de combustibil) excesul de aer este
prezent. Acest aer care se afl n exces preia i evacueaz odat cu el o cantitate mare de cldur,
de asemenea cu ct temperatura fumului (aerului) la ieire este mai mare cu att pierderea de
cldur degajat este mai mare. Temperatura fumului la ieirea dintr-un furnal al unui cazan
industrial depinde n mod deliberat de ingineria cazanului care este proiectat astfel nct s o
menin ct mai mic, n jurul valori de 250 oC, pe timp ce ntr-un incendiu de cldire complet
dezvoltat temperatura poate varia ntre 600 i 1200 oC.
Atunci cnd carbonul arde complet, ntr-o atmosfer bogat n oxigen rezult formarea
unui gaz i anume dioxidul de carbon (CO2). Fiind un gaz nclzit de incendiu acesta de asemenea
preia i evacueaz o parte din energia termic potenial a materialului combustibil. Atunci cnd
carbonul arde incomplet, cum ar fi ntr-o atmosfer cu deficit de oxigen se pot produce 3 situaii:
Prima situaie ar fi aceea n care se poate forma dioxid de carbon n zonele bogate n oxigen
ale incendiului i dup care, oxigenul rmas ulterior se combin cu carbonul din zonele cu deficit
de oxigen i devine monoxid de carbon (CO). A doua reacia rezult din absorbia de cldur din
masa de material combustibil fierbinte i se produce n mprejurimi o scdere de temperatur i o
ncetinire a ratei de ardere.
n a doua situaie se poate forma monoxid de carbon, acesta n comparaie cu dioxidul de
carbon conine doar pe jumtate cantitatea de oxigen pe unitatea de mas a carbonului. Dac este
nears, monoxidul de carbon absoarbe i ndeprteaz energia potenial nefolosit care o posed
materialul combustibil.
A treia situaie ar fi aceea cnd atmosfera este bogat n material combustibil, carbonul
poate fi distilat de combustibil de ctre cldura incendiului. Particulele de carbon nearse pot fi
menionate (definite) ca exces de compui de piroliz, care se ndeprteaz prin intermediul

32

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

deschizturilor ca fum negru, care de asemenea va lua cu el o parte considerabil din energia
termic potenial a combustibilului, care nu va fi degajat n interiorul cldiri, n zona de ardere.
Viscozitatea dinamic a aerului la temperatura de 20 oC este de 18 Pa*s. Aceast
viscozitate crete odat cu nclzirea acestuia. La 800 oC viscozitatea crete la 44 P*s, care este
de 2,44 ori mai mare dect la 20 oC.
Deseori nu este recunoscut faptul c viscozitatea aerului reprezint un factor important n
ingineria incendiului, dar viscozitatea crescut a aerului nclzit permite acestuia s dein n
suspensie i s evacueze mai mult fum i particule nearse cum ar fi excesul de compui de piroliz
dect lum n considerare.
Lemnul are n componen sa aproximativ 50 % carbon i 6 % hidrogen. Atunci cnd arde
fiecare dintre aceste dou elemente concur pentru oxigenul disponibil. Carbonul dac este
transformat n dioxid de carbon (CO2) are o valoare caloric aproape egal cu un sfert din cea a
hidrogenului ars i egala cu o aisprezecime dac este sub form de monoxid de carbon (CO).
Fiecare dintre aceste elemente este transformat ntr-un gaz daca lemnul arde. Astfel dac fiecare
metru ptrat de suprafa de lemn masiv arde la o rata de 40 mm/h = 23kg/h*m2, acesta ar elibera
11,5 kg/h*m2 de carbon i 14 kg/h*m2 de hidrogen. n ceea ce privete producia de gaze de ardere
pe or asta ar nsemna circa 103 m3 de dioxid de carbon si 27 m3 de hidrogen ars.
Lemnul de asemenea conine aproximativ 40 % oxigen (O) n componena sa, n timp ce
alte materiale combustibile nu conin deloc. De exemplu praful de puc conine att oxigen ct
are nevoie pentru combustia cu el nsui, dar muli combustibili lichizi sau din materiale plastice
nu conin deloc. Nevoia de aer pentru ardere a fiecrui material combustibil poate varia foarte
mult.
Cele mai multe incendii au la baz materiale combustibile n starea lor natural. De
exemplu lemnul utilizat la cldiri (lemn uscat) are un coninut de umiditate ntre 10 % 15 % din
greutatea sa. Nu numai c aceasta ap este ndeprtat pe timpul arderii dar i preia cu ea o parte
din cldur sub form de vapori de ap sau abur i de asemenea scade energia termic potenial
a combustibilului cu 10 % 15 % n funcie de coninutul de umiditate.
n industrie inginerii controleaz combustia n aa manier nct procesul de ardere s fie
ct mai eficient posibil. Nu numai c ncearc s obin cantitatea maxim de energie termic util
pe care o poate degaja combustibilul dar i de asemenea ncearc s obin o absorbie maxim n
procesul tehnologic (industrial) a cldurii degajate ct i s minimizeze pierderile datorate radiaie
prin deschideri sau prin conducie prin intermediul pereilor i tavanului. Acest lucru este ilustrat
ca curba superioar din Figura II.1.
33

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Energia termic poate de asemenea s fie evacuat prin deschideri sub form de radiaie.
Furnalele industriale limiteaz deschiderile din cuptor din acest motiv, astfel nct menin
pierderile prin radiaie la 1 %. n incendiile de cldiri energia termic se pierde prin radiaie prin
intermediul deschiderilor spre exterior, ea poate s fie de la 10 % pn la 20 % din cldura (fluxul
termic) potenial a sarcinii termice a cldirii / ncperii.
ntr-un incendiu de cldire nu exist nici un control asupra eficienei procesului de ardere.
O mare proporie din energia potenial a combustibilului nu poate fi transformat n cldur
datorit procesul de ardere dar va fi evacuat n exterior prin deschideri sub form de gaze fierbini,
particule de combustibil nearse, excesul de aer nclzit, vapori de ap sintetizai, vapori de ap din
coninutul de ap al combustibilului i prin radiaie.
Din punctul de vedere al unui pompier cu ct mai mult energie potenial se ndeprteaz
de zona de combustie prin deschieri cu att va fi rmas mai putin energie termic care va
interveni n procesul de ardere, care va afecta structura cldiri i de asemenea va fi nevoie de mai
puin ap pentru stingerea incendiului n interiorul cldiri, dar totui este nevoie ca pompierul s
refuleze ap asupra flcrile care ies n exteriorul cldiri precum i asupra fumul fierbinte.
Aa cum s-a menionat mai sus, incendiile de cldiri rareori au o eficien de ardere de
100%. Potrivit lui Hamarty4, factorul eficienei producerii fluxului termic kP pentru incendii de
cldiri poate varia de la 0,50 la 0,10 care ar nsemna de la 50% pn la 10%. Lemnul la umiditate
normal, utilizat n cldiri, are o putere calorific (cldur de ardere) brut de 20 MJ/kg, o degajare
de putere calorific (net) la ardere de 17,5 MJ/kg i dup apariia cenuii reziduale valoarea scade
la aproximativ 16,8 MJ/kg. Factorul kP avnd o valoare de 0,50 reprezint o contribuie de putere
caloric de 8,4 MJ/kg sau 50% din cea disponibil a lemnului, la umiditate normala.
II.4 Fluxul termic maxim degajat de incendiu Qmax
Conform celor spuse mai sus reiese c arderea lemnului ntr-o cldire cu ventilaie medie
ar contribui la fluxul termic al incendiului cu o degajare eficient de cldur de doar 8,4 MJ/kg.
Diferena din totalul de energie termic care o poate degaja lemnul (8,6 MJ/kg) s-ar disipa datorit
pierderilor.
Cantitatea de combustibil care se degaj n incendiu poate fi exprimat ca rata de pierdere
de mas R, n kg/s. Prin nmulirea lui R cu valoarea puterii calorifice nete a combustibilului, care
este exprimat n MJ/kg atunci rate de pierdere de mas R poate fi convertit n flux termic
(pierdut), exprimat n MW.
4

T. Z. Hamarthy, (1972), Fire Technology, 8, pag. 196-326.

34

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Arderea complet apare ca o reacie chimic i ca atare, urmeaz legile normale ale
reaciilor moleculare, att pentru schimbarea chimic ct i pentru rata de pierdere de mas.
Arderea perfect depinde de un optim n masa de aer M i rata de pierdere de mas R,
numit raport stoichiometric S, astfel S = M / R.
Arderile incomplete rezult atunci cnd aerul este insuficient sau este n exces. Deasupra
sau sub limita de aer, numite n termeni de specialitate limita inferioar i superioar de
inflamabilitate (punctul F i respectiv A din Figura II.1), combustibilul nu poate s ard. n
interiorul acestor limite, raportul M/R poate varia deasupra sau sub S. Definind Qmax ca fiind fluxul
termic maxim (brut) degajat de incendiu, iar presupunnd c QD reprezint fluxul termic degajat
din arderea combustibilului n interiorul cldiri, QP reprezint fluxul termic pierdut datorat
combustibilului nears, exportat la exterior, M reprezint masa total de aer, MD aerul
stoichiometric, MP aerul purttor, R totalul de combustibil pirolizat, RD combustibilul efectiv
ars (degajat), RP combustibilul nears (pierdut) dar pirolizat atunci:

+
+

(II.2)

unde:
M Masa total de aer, n kg;
R Rata total de pierdere de mas, n kg/s;
MD Masa aerului stoichiometric, n kg;
MP Masa aerului purttor, n kg;
RD Rata de pierdere de mas a combustibilului efectiv ars, n kg/s;
RP Rata de pierdere de mas a combustibilului nears (pierdut), n kg/s.
Atunci cnd raportul M/R este mai mic dect S atunci atmosfera n care se manifest
incendiu este bogat n material combustibil i MP = 0. Cnd M/R este mai mare dect S atunci
atmosfera n care se manifest incendiu este mai srac n material combustibil i mai bogat n
aer i RP =0.
n termeni simplificai:
Rmax = RD + RP
sau
Qmax = QD + QP
35

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

unde:
Rmax Rata maxim (total disponibil) de pierdere de mas, n kg/s;
RD Rata de pierdere de mas a combustibilului efectiv ars, n kg/s;
RP Rata de pierdere de mas a combustibilului nears (pierdut), n kg/s;
Qmax Fluxul termic maxim degajat de incendiu, n MW;
QD Fluxul termic degajat n interiorul cldirii, n MW;
QP Fluxul termic pierdut, n MW.
Astfel reiese c un pompier are nevoie s furnizeze o cantitate de ap avnd capacitatea de
absorbie a fluxului termic (cldurii) egal sau mai mare dect fluxul termic QD, care este degajat
de incendiu n interiorul cldiri. Chiar dac fluxul termic pierdut QP este eliberat prin procesul de
piroliz al incendiului, el nu degajeaz energie termic n interiorul cldiri. ntrebarea ar fi:
- Care este proporia de flux termic degajat, QD i flux termic pierdut, QP ntr-un incendiu
de cldire obinuit ?
Hamarthy n aceeai lucrare5 citeaz valori pentru QP care pot s ajung pn la 90 %. El
susine: O concluzie marcant a bilanului de cldur este aceea c o parte foarte mare din
energia coninut de combustibil, n mod normal de la 50 % la 90 % prsete compartimentul de
incendiu sub form de energie chimic i/sau prin cldura specific a gazelor. In general QP
poate fi asumat mare numai atunci cnd compartimentul de incendiu este slab ventilat.
Calcularea eficienelor degajrilor de flux termic a incendiilor de cldiri este dincolo de
scopul acestei lucrri, dar n majoritatea incendiilor, n special n cazul celor cu ventilaie
controlat, o valoare de 50 % poate fi luat ca fiind o valoare conservatoare pentru QP atribuit
unui incendiu de cldire care din punct de vedere ingineresc este simpl ca construcie.
n cele din urm va rezulta c QD i QP ar avea fiecare o valoare de 0,50 din valoarea
maxima Qmax. Pentru un incendiu specific factorul kP poate varia s zicem de la 0,15 la 0,50 , care
poate fi calculat (punctele E i C din Figura II.1).
II.5 Combinarea eficienei debitului de ap de absorbie a fluxului termic cu eficiena
incendiului de a produce flux termic
Utilizarea combinat a celor dou eficiene este util n scopul determinrii capacitii (nete
a debitului de ap refulat) de absorbie a fluxului termic degajat de incendiu, se poate face ca n
exemplul exemplificativ urmtor, precum este de asemenea i ilustrat n Figura II.2 de mai jos.
5

T. Z. Hamarthy, (1972), Fire Technology, 8, pag. 196-326.

36

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Figura II.2: Diagram ilustrativ privind bilanul termic dintre Capacitatea debitului de ap de
absorbie a fluxului termic i Potenialul incendiului de producere a fluxul termic innd seama
de eficienele acestora6

Calculul exemplificativ nr. II.5:


Dac eficiena (unui debit de ap egal cu 12,5 l/s) de absorbie a fluxului termic este de
numai 50 %, ca n calculul exemplificativ nr. II.3, i eficiena (incendiului) de producere a fluxului
termic este de numai 50%, atunci capacitatea (net a acestui debit de ap refulat) de absorbie a
fluxului termic degajat de incendiu, n MW se poate determina astfel:
QN = 12,5 l/s x (0,5 x 2,6 MJ/kg) / 0,50 = 32,5 MW

(II.3)

unde:
QN Capacitatea efectiv (net) a debitului de absorbie a fluxului termic degajat de
incendiu, n MW.

C. R. Barnett, (2002), BFD Curve, Fire Safety Journal 37, pag. 437-463.

37

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

II.6 Concluzii
Eficiena debitul de ap de absorbie a fluxului termic refulat de ctre pompieri asupra
incendiului variaz n limite largi, difer la fiecare intervenie n parte, aceast eficien depinde
n principal de accesibilitatea echipelor de pompieri asupra focarului, geometria spaiului n care
se manifest incendiu, etc.
Conform celor specificate de C. Barnett n TP 2004/17 o valoare pentru aceast eficien,
a debitului de ap de absorbie a fluxului termic, conservatoare de 50 % ar fi recomandat pentru
refularea sub form de jet compact.
Chiar dac echipajul de intervenie reuete s utilizeze debitul de ap disponibil la
eficiena maxim, la calculul debitului necesar de ap se recomand s se i-a n considerare faptul
c 50% ar trebui s fie ntrebuinat stingerii incendiului iar 50% destinat acoperiri pierderilor cum
ar fi: protejarea expunerilor, scurgerile, vnt puternic, accesibilitate etc.
ntr-un incendiu de cldire nu exist nici un control asupra eficienei procesului de ardere.
O mare proporie din energia potenial a combustibilului nu poate fi transformat n cldur
datorit procesul de ardere dar va fi evacuat n exterior prin deschideri sub form de gaze fierbini,
particule de combustibil nearse, excesul de aer nclzit, vapori de ap sintetizai, vapori de ap din
coninutul de ap al combustibilului i prin radiaie.
Din punctul de vedere al unui pompier cu ct mai mult energie potenial se ndeprteaz
de zona de combustie prin deschieri cu att va fi rmas mai putin energie termic care va
interveni n procesul de ardere, care va afecta structura cldiri i de asemenea va fi nevoie de mai
puin ap pentru stingerea incendiului n interiorul cldiri, dar totui este nevoie ca pompierul s
refuleze ap asupra flcrile care ies n exteriorul cldiri precum i asupra fumul fierbinte.
Aa cum s-a menionat mai sus, incendiile de cldiri rareori au o eficien de ardere de
100%. Potrivit lui Hamarty8, factorul eficienei producerii fluxului termic kP pentru incendii de
cldiri poate varia de la 0,50 la 0,10 care ar nsemna de la 50 % pn la 10 %.
Pentru un incendiu de cldire factorul eficienei producerii fluxului termic kP rareori
depete 0,45 , totui o valoare de 0,50 poate fi considerat o valoare conservatoare i limita
superioar n scopuri de calcul a incendiilor.

C. R. Barnett, (2004), Calculation Methods for Water Flows used for Fire Fighting Purposes, SFPE (NZ)
Technical Publication
8
T. Z. Hamarthy, (1972), Fire Technology, 8, pag. 196-326.

38

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

CAPITOLUL III: DETERMINAREA DEBITULUI DE AP NECESAR STINGERII


INCENDIULUI
Conform lui Barnett n TP 2004-19 formula general a debitului de ap necesar stingerii
incendiului, innd cont de eficienele care intervin n intervenia de stingere a acestuia este:

(III.1)

unde:
DNS debitul de ap necesar stingerii incendiului, n l/s;
kP eficiena incendiului de producere a fluxului termic (cldurii);
Qmax fluxul termic maxim pe care poate s l degaje incendiu, n MW;
kA eficiena debitului de ap (apei) de absorbie a fluxului termic (cldurii);
QA capacitatea maxim a debitului de ap de absorbie a fluxului termic degajat de
incendiu, este egal cu: 2,6 MW/l/s.
Aceast formul poate s rezulte i din rearanjarea ecuaiei II.3 din calculul exemplificativ
din capitolul anterior i anume:
DNS = (0,50 x 32,5MW) / (0,50 x 2,6 MJ/kg) = 12,5 l/s;
unde:
DNS debitul de ap necesar stingerii acestui incendiu specific, n l/s.
Pe scurt asta nseamn c pentru fiecare MW din Qmax al unui incendiu, debitul de ap
necesar stingerii acestuia ar trebui s fie 0,50 / (0,50 x 2,6 MJ/kg) = 0,385 l/s/MW din Qmax.
Ca ecuaie se poate scrie astfel:
DNS = 0,385 l/s/MW din Qmax

(III.2)

unde:
DNS debitul de ap necesar stingerii incendiului, n l/s;
Qmax fluxul termic maxim pe care poate s l degaje incendiu, n MW.

C. R. Barnett (2004), Calculation Methods for Water Flows used for Fire Fighting Purposes, SFPE (NZ) Technical
Publication, pag. 11.

39

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

III.1 Metoda NZ SFPE TP 2004-1 (TP 2004-1)


C. Barnett specific ntr-o lucrare tehnic10 folosirea acestei ecuaii (III.2), ntr-un studiu
intensiv de ctre inginerii care studiaz incendiul asupra unor suprafee a unor compartimente de
incendiu variabile precum i suprafee ale deschiderilor i densiti ale sarcini termice diferite,
acest studiu a rezultat peste 700 de pagini de calcule i grafice. Aria pardoselii varia de la 100 pn
la 5000 m2. Densitile sarcini termice folosite au fost de 400, 800 i 1200 MJ/m2. Suprafeele
deschiderilor spre exterior variau de la 2 % pn la 20 % din suprafaa pardoselii. nlimile
compartimentelor de incendiu variau de la 2,0 pn la 6,0 m astfel nct s cuprind att cldiri
mici ct i nalte. Coeficienii de dezvoltare i de regresie ai incendiilor au fost alei de 225
respectiv 900 s/MW, acetia fiind ntre moderat i rapid. Valoare net a cantiti de cldur
degajat aleas a fost de 18 MJ/kg care corespunde unui amestec dintre lemn i mase plastice.
Este de precizat faptul c toate incendiile studiate au avut ventilaie controlat, pornind de
la cea mai mic valoare a mrimi deschiderii i treptat tot crescnd aceasta, n intervalul 2 %
20% ca mrime a deschiderilor n funcie de suprafaa pardoselii s-a atins un punct n care incendiu
a comutat ntr-un incendiu a crui dezvoltare depinde doar de disponibilitatea materialelor
combustibile ci nu de ventilaie.
Din motive convenionale acest punct a fost denumit punctul de comutare. Intensitatea
de ardere nu mai crete dup depirea acestui punct indiferent de creterea ventilaiei. Prin urmare
s-a constatat c cea mare intensitate de ardere Qmax a unui incendiu indiferent de tip se gsete la
punctul de comutare. Aceast concluzie a fost luat drept cel mai conservativ rezultat a cazurilor
prelucrate i debitul de ap aferent acestor cazuri se poate calcula cu ecuaia II.3, de mai jos.

DNS 0,00741 STT

0, 666

(III.3)

unde:
DNS debitul de ap necesar stingerii incendiului, n l/s;
STT sarcina termic total a spaiului n care se manifest incendiu, n MJ.
III.2 Alte metode de determinare a debitului de ap necesar stingerii incendiului
studiate
n ntreaga lume nu exist multe coduri de practic pentru determinarea debitului de ap
necesar stingerii incendiului, cteva dintre aceste coduri sunt prevzute n ceea ce urmeaz.

10

C. R. Barnett, (2004), Calculation Methods for Water Flows used for Fire Fighting Purposes, SFPE (NZ)
Technical Publication;

40

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Dar pe ct sunt de puine pe att sunt i diferite ntre ele, aceast diversitate face dificil compararea
acestor metode.
Cea mai simpl posibilitate de comparare a debitelor de ap este prin convertirea acestora
ntr-o densitate a refulrii nominal (dR) care se msoar n mm/min. Graficele care vor urma
vor demonstra ce uor este s comparam vizual rezultatele.
Toate ecuaiile care urmeaz sunt n l/s pentru c este unitatea de msur care se folosete
tradiional n multe state precum i a nostru i cu care ingineri specialiti lucreaz, aceast unitate
de msur este preluat din SI (Sistemul Internaional). Totui unele graficele preluate din referine
sunt n l/min i de aceea urmtoarele grafice din prezenta lucrare au fost de asemenea convertite
n l/min pentru o comparare vizual mai uoar.
Cinci metode au fost examinate de ctre D. Torvi n dou studii1112. Acestea includ cteva
dintre metodele folosite n Canada i Statele Unite ale Americi i una n Noua Zeeland.
Aceste cinci metode au fost aplicate unor cldiri rezideniale, de birouri precum i de
depozitare. Cldirile rezideniale au aria pardoselii de 100 i 200 m2 avnd deschideri spre exterior
de 45 respectiv 55 m2, aceasta nsemnnd 45 % respectiv 27 % din aria pardoselii aferente.
Cldirile de birouri au avut suprafaa pardoselii de 500, 2000 i 3000 m2 avnd deschiderile spre
exterior de 72, 144 i 176 m2 care reprezint 36, 7 i 6 % din aria pardoselii aferente. Cldirile de
depozitare au avut suprafee pardoselii de 500, 2000 i 3000 m2 avnd deschiderile spre exterior
de 270, 540 i 660 m2 care reprezentau 54, 27 i respectiv 22 % din aria pardoselii aferente.
Aceste metode sunt:
1. ISO - Insurance Services Office Method;
2. LSU - Lowa State University Method;
3. IIT - Ilinois Institute of Technology Research Method;
4. FEDG - New Zealand Fire Engineering Design Guide Method;
5. OBC - Ontario Building Code.
nc cinci metode pe lng cea prezentat la nceputul capitolului (Metoda TP 2004-1)au
fost examinate n cele ce urmeaz. Aceste 5 metode precum i metoda TP 2004-1 au fost aplicate
pe compartimente de incendiu avnd suprafaa pardoselii de 200, 1000, 2000 i 3000 m 2 avnd
densitatea sarcini termice aferente de 400, 800 respectiv 1200 MJ/m2.

D. Torvi, A. Kashef, N Benichou i G. Hadjisophoclous, (2002), FIERAsystem water requirements Model


(WTRM), IRC Internal Report No. 851, National Research council of Canada;
12
D. Torvi, G. Hadjisophecleus, M. B. Guenther i G. Thomas, (2001), Estimating Water Requirements for
Firefighting Operations using FIERAsystem, Fire Technology, 37, pag. 235-262.
11

41

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Celelalte 5 metode sunt:


6. Grim Grimwood;
7. Sardq Sardqvist;
8. 1142 - NFPA 1142;
9. 4509 table NZ PAS 4509 tabelul 1 i 2;
10. 4509 calc NZ PAS 4509 Anexa E.
III.2.1 Metoda 1 Metoda Biroului Serviciilor de Asigurrii (ISO)
Metoda ISO este una empiric care estimeaz debitul de ap necesar stingerii incendiului
pentru o cldire n funcie de patru factori. Aceti factori sunt: tipul construciei (C); ocuparea
cldiri (O); orice cldire adiacente expus (X) i cile de comunicaie (P) din cldire.
Formula debitului de ap este:
DNS =C x O x (X+P)

(III.4)

unde:
DNS debitul de ap necesar stingerii incendiului, n l/s.
Aceast metod, ISO, demonstreaz mai mult cum fiecare dintre factori enumerai mai sus
pot fi determinai (sau preluai conform tabelelor). Atunci cnd unele pri ale cldiri au
caracteristici diferite, factori pot fi determinai pentru fiecare parte a cldire n particular apoi
proporionai n funcie de mrimea fiecrei pari. Procedura determinri care valoare a acestor
factori trebuie folosite necesit o experien considerabil precum i o alegere bine justificat.
III.2.2 Metoda 2 Metoda Universitii Statului Lowa (LSU)
Aceast metod, LSU, se axeaz pe determinarea cantiti de ap care trebuie refulat
pentru a stinge incendiu prin absorbia clduri degajate de acesta i nlocuirea oxigenului din aer.
Volumul de ap, n litri, necesar stingerii unui incendiu este determinat ca fiind egal cu volumul
de aer din cldire (V), n m3, mprit la 1,5. De asemenea este presupus c nceperea refulrii apei
asupra zonei incendiate se face n mai puin de 30 secunde.
Formula debitului de ap necesar stingerii este:
DNS = 0,0222 V
unde:
DNS debitul de ap necesar stingerii incendiului, n l/s;
V Volumul de aer din cldirea n care se manifest incendiu, n m3.
42

(III.5)

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Metoda LSU are la baz att rezultate empirice precum i principii tiinifice. Este presupus
c 80% din jetul de ap refulat este convertit n abur dar n unele scenarii de incendiu nu se
ntmpl aa. Aceast metod se aplic combustibililor normali i n consecin nu se poate
aplica n industrie unde se pot gsi materiale combustibile care pot degaja mai mult cldur dect
materiale celulozice. Dac metoda ine cont numai de volumul cldiri se pot genera rezultate
greite, care nu sunt n concordan, atunci cnd se aplic cldirilor cu geometri neobinuit
(exemplu hale) sau care conin materiale combustibile neobinuite.
Poate de asemenea s prezic valori mari ale debitului de ap pentru incendiile mari,
valori nerealistice, dac este asumat c timpul n care se ncepe refularea apei este de 30 de secunde
la momentul izbucnirii, puine echipe de pompieri pot interveni n timp aa de mic.
III.2.3 Metoda 3 Metoda Institutului de cercetare a Tehnologiei Ilionis (IIT)
Metoda IIT este una empiric bazat pe o analiz riguroas a unui studiu efectuat asupra
unor 134 de incendii care s-au manifesta zona oraului Chicago. Metoda utilizat pentru msurarea
debitelor de ap folosite pentru a suprima aceste incendii nu este cunoscut.
Debitul de ap necesar stingerii incendiilor la ocupri rezideniale este dat de urmtoarea
ecuaie:
DNS = 0,000658 A2 + 0,34 A

(III.6)

Debitul de ap necesar stingerii incendiilor la ocupri non-rezideniale este dat de


urmtoarea ecuaie:
DNS = 0,095 x 10-3 x A2 + 0,29 A

(III.7)

unde:
DNS debitul de ap necesar stingerii incendiului, n l/s;
A Aria pe care se manifest incendiu, n m2.
III.2.4 Metoda 4 Metoda Ghidului de Proiectare Inginereasc a Incendiilor
al Noii Zeelande (FEDG)
Metoda FEDG, susinut de A. Buchanan13 este bazat pe premisa c debitul de ap necesar
stingerii D este acela care nclzit la temperatura de numai 100 oC este suficient ct s absoarbe
energia termic degajat de incendiu.
13

A. H. Buchanan, (2001), Fire Engineering Design Guide, Centre of Advanced Engineering, University of
Canterbury, New Zealand, Version 2.

43

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Formula debitului de ap necesar stingerii este:


DNS = QI / (na x QA)

(III.8)

unde:
DNS debitul de ap necesar stingerii incendiului, n l/s;
QI Fluxul de cldur degajat de incendiu, n kW, care este egal cu masa combustibilului
nmulit cu cldura acestuia degajat la combustie;
na Eficiena de rcire a apei prin absorbia cldurii degajate de incendiu;
QA Coeficient al apei bazat pe faptul c un litru de ap poate absorbi 2,605 MJ de flux
termic atunci cnd este nclzit de la 0 oC la abur de 100 oC.
Eficiena de rcire a apei na este un parametru folosit pentru a tine cont de faptul c nu
toat apa care este refulat asupra unui incendiu este convertit n abur. Valoarea de 0,10 care este
folosit n exemplele prelucrate n FEDG Manual, este mult prea joas. O valoare relativ mic de
0,35 a fost de asemenea utilizat n cele dou studii ale lui D. Torvi, care sunt menionate mai sus,
care este de asemenea tot o valoare joas. Despre eficiena de rcire a apei este efectuat un studiu
n detaliu n capitolul anterior, unde o valoare conservativ de 0,50 este potrivit eficienei de
rcire.
Formula dat de metoda FEDG este aplicabil doar pentru compartimente mici de
incendiu. Formula ecuaiei ratei de ardere folosit este m = 5,5 A H0,5,care a fost determinat n
urma unui experiment care a avut loc ntr-un compartiment de incendiu cu aria pardoselii de numai
10 m2.
Este de asemenea evident n cele 2 studii ale lui D. Torvi c o valoarea a debitului de 160
000 l/min refulat asupra unei suprafee de 3000 m2 avnd ca destinaia cldire de depozitare ar fi
greit (a se vedea Figura III.5). Pentru a putea furniza aa o cantitate mare de ap cu un debit de
160 000 l/s ntr-un incendiu ar fi nevoie de 6 conducte de alimentare cu ap cu diametru de 450
mm i peste 200 de furtunuri de incendiu.
Pe graficele din Figurile III.1 III.6 valorile determinate de ctre Torvi n studiile sale sunt
denumite FEDGtor. Valorile revizuite de ctre C.R. Barnett sunt denumite FEDGcrb.
III.2.5 Metoda 5 Metoda Codului Construciilor din Ontario (OBC)
Metoda OBC stabilete baza necesar pentru a putea determina dac o cldire are sau nu
nevoie s posede n zona aferent acesteia o rezerv de ap pentru incendiu. n cazurile n care este
necesar s determinm cantitatea de ap necesar stingerii (CNS), n litri, se poate folosind o
44

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

formul care implic volumul cldirii (V), n m3 , i un factor nominal k care depinde de ocuparea
cldiri i de compartimentarea ei.
Formula volumului rezervei de ap pentru incendiu este:
CNS = kV

(III.9)

unde:
CNS Volumul rezervei de ap pentru incendiu, n litri;
k Factor nominal care depinde de ocupare i compartimentarea construciei;
V Volumul cldirii, n m3.
Debitul de ap necesar stingerii este determinat prin raportarea volumului rezervei de ap
pentru incendiu la aria cldiri innd seama de anumite criterii. Debitul de ap calculat folosind
aceast metod este cuprins ntre 30 i 150 l/s. De asemenea, aceast metod nu poate fi aplicat
pentru cldiri foarte mari. Metoda OBC precum i cea ISO nu ine considerare de muli factori
importani. De asemenea, ca i n metoda ISO nu exist informai disponibile despre cum au fost
folosite unele valori ai unor coeficieni folosii n formule. Limitri ale acestei metode sunt
specificate clar n referina aferent14.
III.2.6 Metoda 6 Metoda Grimwood (Grim)
Metoda Grimwood15, este o metod empiric rezultat dup 20 de ani de cercetare practic
a incendiilor. Scopul cercetrii este de a gsi o formul de baz simplu de folosit pentru incendii
care se manifest pe o suprafa cuprins ntre 50 i 600 m2.
Formula debitului de ap necesar stingerii este:
DNS =DST/ 60

(III.10)

unde:
DNS Debitul de ap necesar stingerii incendiului, n l/s;
DST Densitatea sarcinii termice spaiului n care se manifest incendiul, n MJ/m2.
Debitul rezultat este destinat doar stingerii incendiului, nu include i ap necesar protejrii
expunerilor, spaiilor adiacente etc.

14

OFM-TG-03-1999, Fire Protection Water Supply Guideline for part 3 in the Otario Buildin Code,
www.mscs.jus.gov.on.ca .
15
P. Grimwood, (2005), Fire fighting Flow Rate, London Fire Brigade (retired), www.firetactics.com.

45

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

III.2.7 Metoda 7 Metoda Sardqvist (Sardq)


Metoda Sardqvist16, este o metod de asemenea empiric care are la baz o statistic a unui
numr de 307 de incendii non-rezideniale care au avut loc n zona oraului Londra ntre ani 1994
i 1997. n 45 dintre cazuri spaiile au fost mai mari de 100 m2.
Cauzele de producere a fiecrui incendiu, metodele de descoperire, timpul de detectare a
incendiului, timpul n care au ajung echipele de intervenie la locul incendiului, timpul de stingere,
mrimea incendiilor i metodele de stingere au fost investigate.
Incendiile n aceast zon au fost relativ mici, doar 7 dintre ele au depit n manifestare o
suprafaa de 100 m2. Rezultatele lu Sardqvist sunt bazate pe statisticele unor incendii mici pe cnd
n aceast lucrare se ncearc compararea metodelor valabile pentru incendii mari n desfurare,
care acoper suprafee ntre 100 i 3000 m2 precum graficele demonstreaz. Folosind o alt lucrare
a lui Sardqvist17 i aplicnd formula pentru debitul de ap anumitor categorii de cldiri (de exemplu
non-rezideniale) care au o densitate a sarcinii termice de 800 MJ/m2 rezult urmtoarea ecuaie:
D = 1,02 x A0,57

(III.11)

unde:
D Debitul de ap necesar stingerii incendiului, n l/s;
A Aria spaiului n care se manifest incendiu, n m2.
Sardqvist include ulterior alte statistici importante despre incendii mici, ntr-o alt
lucrare18, cercetate de ctre Thomas n 1959 i Baldwin n 1972.
III.2.8 Metoda 8 Metoda NFPA 1142 (1142)
Metoda NFPA 114219, este o metod simplist n care este considerat c debitul de ap este
proporional cu volumul compartimentului de incendiu. Aceast metod este bazat pe un factor
nominal kn care de asemenea este bazat pe valori arbitrare n funcie de clasa de construcie (CC)
i clasificarea n funcie de ocupare (OHC). Aceast referin are la baz uniti de msur
imperiale dar dup o analiz minuioas a tabelului s-a produs apoi o versiune metric, prezentat
n ecuaia de mai jos.

S. Sardqvist, (1998), Real Fire Data, Fire in non-residential premises in London 1994 1997,Dept. of Fire Safety
Engineering, Lund University, Sweden, Report 7003;
17
S. Sardqvist, G. Holmstedt, (2001), Water for Manual Fire Suppression, Journal of fire Protection Engineering,
Vol.11, No.4;
18
S. Sardqvist, (1999), Fire Brigade Use of Water, Interflam Proceedings, pag. 675-683.
19
NFPA 1142, (2001), Standar on Water Supplies for Suburban & Rural Fire Fighting, Edition 2001.
16

46

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Formula debitului de ap necesar stingerii incendiului este:


DNS = 3,72 x kn x A0,5

(III.12)

unde:
DNS Debitul de ap necesar stingerii incendiului, n l/s;
A Aria spaiului n care se manifest incendiu, n m2;
kn Un factor nominal ales n funcie de tipul i ocuparea construciei n care se manifest
incendiu.
Debitul de ap determinat se aloc doar pentru stingerea incendiilor. Pentru protejarea
expunerilor se calculeaz separat debitul, cu 25 % mai mult pentru fiecare parte a
compartimentului care are o cldire adiacent. Acesta este o cerin mai puin practic deoarece
nu asigur rezerv de ap pentru viitoarele cldiri care se pot construi adiacent.
III.2.9 Metoda 9 Metoda tabelar NZS PAS 4509 (4509 table)
Metoda tabelar NZS PAS 450920, se bazeaz pe nite opinii considerate de ctre Comanda
Naional a Serviciilor de Pompieri a Noii Zeelande (National Commander of the New Zealand
Fire Service). Tabelul 1 din referin stabilete valori arbitrare ale debitului de ap pentru
compartimente de incendii care au valori ale pardoselii cuprinse n intervalul 0 2800 m2 i numai
3 valori orientative ale densiti sarcini termice i anume de 400, 800 i 1200 MJ/m2. Informaii
nu sunt disponibile despre cum au fost determinate aceste valori pentru debitul de ap necesar
stingerii.
Acest cod de practic precizeaz c aceste asumri includ i acoperirea expunerilor dar nu
specific cum aceste asumri au fost calculate sau ce procente sau cantiti de ap au fost destinate
expunerilor.
III.2.10 Metoda 10 Metoda de calcul NZS PAS 4509 (4509 calc)
Metoda de calcul NZS PAS 4509 este stabilit n Anexele E i F ale aceleai lucrrii
menionat n metoda anterioar. Prezenta metod permite inginerilor de incendiu s determine
debitul de ap necesar stingerii prin calcule dar numai dac acestea calcule au fost aprobate de
ctre Managementul Serviciilor de Pompieri aferent fiecrei regiuni, dar al crei manager nu
trebuie s fie neaprat un inginer de incendiu profesionist.

20

SNZ PAS 4509, (2003), NZ Fire Service Fire Fighting Water Supply Code of Practice.

47

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Metoda de calcul a debitului se bazeaz pe o abordare din punct de vedere al inginerii


incendiilor n care necesarul de ap este egal cu cantitatea de ap necesar s absoarb fluxul
termic degajat de incendiu atunci cnd aceasta ap este transformat n abur la temperatura de 100
C. Valoarea lui Qmax este definit ca fiind cea mai mic valoare calculat fie a unui incendiu

condiionat de ventilaie Qvent fie a unui incendiu condiionat de disponibilitatea materialelor


combustibile Qfire. Cea mai mic valoare este n continuare redus de ctre o serie de factori care
sunt stabilii n tabelele E3 i E4 ale aceleai lucrrii.
Valori ale Qfire pentru trei tipuri de ocupare ale cldirii sunt stabilite n Tabelul E2 din NZS
PAS 4509. Totui aceste valori sunt destul de arbitrare i sunt mai mari dect ar rezulta n urma
unor calcule specifice inginerii incendiilor. Valorile nominale date de ctre tabelul E2 sunt 0,25;
0,50 i 1,00 MW/m2 pentru cldiri de birouri, magazine en-detail i respectiv spaii de depozitare.
Din calcule specifice inginerii incendiilor valorile rezultate pentru astfel de destinaii ale cldirilor
ar fi mai joase, undeva n jurul valorilor de 0,16 ; 0,18 i respectiv 0,25 MW/m2.
Pentru a putea prelucra n Figurile III.7 III.12 rezultatele acestei metode, care depind de
caracteristicile alese ale compartimentului de incendiu, au fost alese urmtoarele valori ale
caracteristicelor dup cum urmeaz, pentru densitatea sarcinii termice sa ales valoare de 400
MJ/m2, pentru nlimea pereilor sa ales valoare de 2,5 m i ca dimensiune a deschiderilor sa ales
ca fiind 20 % din aria pereilor. Pentru o valoare a densitii sarcini termice de 800 MJ/m2 sa ales
o nlime a pereilor de 4,0 m i dimensiunea deschiderilor de 15 % din suprafaa pereilor. De
asemenea pentru o valoarea a densitii sarcinii termice de 1200 MJ/m2 , nlimea pereilor a fost
aleas de 6,0 m iar dimensiunea deschiderilor de 10 % din aria pereilor.
Calcule pot fi modificate prin introducerea factorilor de reducere. Pentru a putea prelucra
aceste rezultate n figurile precizate mai sus factori din tabelele E3 i E4 ale referinei NZS PAS
4509 au fost alei avnd valoarea de 1,0.
Formula debitului de ap necesar stingerii incendiului este:
DNS = 0,58 x Qmax

(III.13)

unde:
DNS Debitul de ap necesar stingerii incendiului, n l/s;
Qmax Cea mai mic valoare dintre Qvent i Qfire, n MW;
Anexa F a lucrrii necesit adugarea unei valori suplimentare debitului de ap necesar
stingerii incendiului pentru protejarea expunerilor, construciilor adiacente etc. Precum este deja
menionat i mai sus, la alte metode aceasta este o metod mai puin practic deoarece nu asigur
o rezerv de ap dac s-ar construi alte cldiri adiacente care ar fi expuse incendiului.
48

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

III.3 Compararea metodelor studiate


III.3.1 Compararea metodelor de determinare a debitului de ap necesar
stingerii incendiului 1 5
Rezultatele cutri n literatura de specialitate specificate n lucrrile lui D. Torvi afirm
c sunt foarte puine publicaii n care se estimeaz debitul de ap necesar stingerii unui incendiu
de cldire.
Dintre cele cinci metode prezentate mai sus, dou dintre acestea se bazeaz pe principii
fundamentale (Metoda Universiti Statului Lowa i Metoda Ghidului de Proiectare Inginereasc
a Incendiilor al Noii Zeelande), celelalte trei metode (Metoda ISO, Metoda Institutului de cercetare
a tehnologiei Ilinois i Metoda Codului Construciilor din Ontario) se bazeaz predominant pe
dovezi empirice. Metoda ISO i a Codului de Construciilor din Ontario sunt cele mai complete n
justificarea factorilor utilizai, dar totui aceste metode au n spate o teorie care nu este complet
clarificat.
Metoda Institutului de Cercetare a Tehnologiei Ilionois este una empiric bazat exclusiv
pe 134 de incendii care au avut loc n zona oraului Chicago. Pentru a putea fi aplicabil o
asemenea metod, ea trebuie s fie bazat pe un numr mai mare de incendii i s cuprind mai
multe tipuri de cldiri, nu numai cldiri rezideniale i non-rezideniale precum sunt prezentate n
aceast metod.
Metoda Universitii Lowa nu ia n considerare multe dintre caracteristicele care sunt
diferite n funcie de tipul cldiri i care rezult astfel manifestrii diferite ale incendiilor. n plus
se asum faptul c timpul n care se ncepe refularea apei este de 30 de secunde, care face ca
aceast metod s fie imposibil de aplicat n lumea real deoarece timpul de rspuns a echipelor
de pompieri este mult mai mare dect cel presupus. De exemplu, n Noua Zeeland timpul mediu
de rspuns a echipelor de pompieri pentru un incendiu la cldiri rezideniale este de aproximativ 7
minute.
Metoda ghidului de Proiectare Inginereasc a incendiilor al Noii Zeelande ia n considerare
doar cteva mecanisme de stingere a incendiilor.
O problem important care nu este luat n calcul de nici o metod descris este cea cu
privire la controlarea incendiului. Metodele existente determin doar cantitatea de ap necesar
stingerii. Aceast omitere poate produce rezultate nerealistice pentru incendiile mari, incendii care
nu pot fi stinse i la care principalul obiectiv este de controlare a acestora.
Cele cinci metode au fost folosite pentru a estima cantitatea de ap necesar stingerii
incendiilor de cldiri rezideniale, de birouri i de depozitare de diferite mrimi. Sa constatat c
49

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

exist diferene mari ntre rezultate folosind aceste metode diferite. n unele cazuri diferenele
dintre debitele de ap rezultate sunt enorme. Cteva dintre metode par s fie valabile doar pentru
anumite tipuri de cldiri i dimensiuni.
Figurile III.1 III.6 de mai jos compara cele cinci metode n funcie de debitul de ap
rezultat i densitatea de refulare dR rezultat a acestora.
Densitatea nominal de refulare dR pentru toate metodele se obine prin mprirea debitului
de ap necesar stingerii incendiului rezultat de fiecare metoda la aria spaiului pentru care se
calculeaz debitul.
Formula densitii de refulare este:
dR = D / A

(III.19)

unde:
dR Densitatea de refulare, n mm/min;
D Debitul de ap necesar stingerii incendiului, n l/s;
A Aria spaiului n care se manifest incendiu, n m2.
Niciuna dintre cele cinci metode precizeaz c din cantitatea de ap necesar stingerii
incendiului un anumit procent este alocat pentru protecia expunerilor, cldirilor etc. i astfel nu
se poate produce nici un grafic pentru cantitatea de ap necesar stingerii incendiului precum i
pentru echivalentului nominal al adncimii stratului de ap.

50

Debitul de ap necesar stingerii


incendiului n l/s

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Debitul de ap - cldiri rezideniale


7000
6000
5000

4000
3000
2000
1000
0

Metoda ISO

Debitul n l/s pentru o suprafaa


de 100 m
3300

Debitul n l/s pentru o suprafaa


de 200 m
4700

Metoda LSU

400

800

Metoda IIT

2400

6900

Metoda FEDGtor

4500

1380

Metoda FRDGcrb

900

1380

Metoda OBC

1800

1800

Figura III.1: Compararea debitelor de ap necesare stingerii incendiilor la cldiri rezideniale n


funcie de suprafeele pardoselii

Densitatea de refulare - cldiri rezideniale

Densitatea de refulare
n mm/min

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ISO

LSU

IIT

FEDGtor

FRDGcrb

Pentru o suprafaa de 100 m

33

Densitatea de refulare n mm/min


4
24
45
9

Pentru o suprafaa de 200 m

24

28

35

OBC
18
9

Figura III.2: Compararea densitilor de refulare a debitelor de ap necesare stingerii incendiilor


la cldiri rezideniale n funcie de suprafeele pardoselii

51

Debitul de ap necesar stingerii


incendiului n l/s

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Debitul de ap - cldiri de birouri


30000
25000
20000
15000
10000

5000
0

Metoda ISO

Debitul n l/s pentru o


suprafaa de 500 m
6200

Debitul n l/s pentru o


suprafaa de 2000 m
13000

Debitul n l/s pentru o


suprafaa de 3000 m
15050

Metoda ISU

2000

8300

12000

Metoda IIT

7000

11400

Metoda FEDGtor

11000

22300

27000

Metoda FRDGcrb

2200

4460

5400

Metoda OBC

400

6300

9300

Figura III.3: Compararea debitelor de ap necesare stingerii incendiilor la cldiri de birouri n


funcie de suprafeele pardoselii

Densitatea de refulare - cldiri de birouri

Densitatea de refulare
n mm/min

25
20
15
10
5
0

ISO

ISU

IIT

FEDGtor

FRDGcrb

Pentru o suprafaa de 500 m

12

Pentru o suprafaa de 2000 m

11

Pentru o suprafaa de 3000 m

Densitatea de refulare n mm/min


14
22
4

OBC
8

Figura III.4: Compararea densitilor de refulare a debitelor de ap necesare stingerii incendiilor


la cldiri de birouri n funcie de suprafeele pardoselii

52

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Debitul de ap necesar
stingerii incendiului n l/s

Debitul de ap - cldiri de depozitare


160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

Metoda ISO

Debitul n l/s pentru o


suprafaa de 500 m
5000

Debitul n l/s pentru o


suprafaa de 2000 m
9000

Debitul n l/s pentru o


suprafaa de 3000 m
10000

Metoda ISU

7500

27500

40000

Metoda IIT

8000

13000

Metoda FEDGtor

66000

132000

160000

Metoda FRDGcrb

13200

26400

32000

Metoda OBC

3000

10000

10000

Figura III.5: Compararea debitelor de ap necesare stingerii incendiilor la cldiri de depozitare n


funcie de suprafeele pardoselii

Densitatea de refulare - cldiri de depozitare

Densitatea de refulare
n mm/min

140
120
100
80
60
40
20
0

ISO

ISU

IIT

FEDGtor

FRDGcrb

Pentru o suprafaa de 500 m

10

15

Pentru o suprafaa de 2000 m

14

66

13

Pentru o suprafaa de 3000 m

13

53

11

Densitatea de refulare n mm/min


16
132
26

OBC
6

Figura III.6: Compararea densitilor de refulare a debitelor de ap necesare stingerii incendiilor


la cldiri de depozitare n funcie de suprafeele pardoselii

53

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

III.3.2 Compararea metodei TP 2004-1 cu metodele 7 10 de determinare a


debitului de ap necesar stingerii incendiului
Metoda SFPE TP 2004-1 se bazeaz pe specifice inginerii incendiilor i implic un studiu
care cuprinde peste 500 de cldiri cu geometrie diferite i cu suprafee cuprinse n 100 i 2000 de
m2 .
Metodele Grimwood i Sardqvist deriv din cercetarea unor date oferite de ctre pompieri
experi n incendii.
Metoda NFPA 1142 este una care ofer valori arbitrare n funcie de volumul
compartimentului de incendiu.
Metoda tabelar 4509 este constituit din opiniile serviciilor de pompieri i nu ofer nici o
specificare cum aceste valori pentru debitul de ap necesar stingerii incendiilor a fost determinate.
Metoda de calcul 4509 se bazeaz parial pe calcule specifice inginerii incendiilor i parial
pe valori arbitrare ale intensitii degajrii fluxului termic a incendiului.
Figurile III.7 III.12 compar metodei TP 2004-1 cu metodele 7 10 n funcie de debitul
de ap i de densitatea de refulare dR a acestora.
Pentru debit, NFPA 1142 rezult cea mai mare valoare, atribuit unei suprafee de 200 m2,
dar pentru celelalte suprafee cele mai mare valori le au rezultate metodei tabelare 4509 i metodei
de calcul 4509.
Dintre metodele care se bazeaz pe calcule inginereti metoda TP 2004-1 i metoda de
calcul 4509 ofer valori similare dar aceast ultim metod nu atribuie ap pentru protejarea
expunerilor, cldirilor adiacente etc.
Singura metod din figurile urmtoare care atribuie o anumit cantitatea de ap pentru
protejarea expunerilor este metoda TP 2004-1.

54

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Debitul de ap necesar
stingerii incendiului n l/s

Ionel ROU

Debitul de ap - DST = 400 MJ/m2


12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Metoda TP 2004/1 (1)

Debitul n l/s
pentru o
suprafaa de
200 m
840

Debitul n l/s
pentru o
suprafaa de
1000 m
2400

Debitul n l/s
pentru o
suprafaa de
2000 m
3780

Debitul n l/s
pentru o
suprafaa de
3000 m
4980

Metoda Grim 200 (2)

400

Metoda Sardq 200 -

2340

5280

7500

9180

Metoda NZFS 4509 Tabel 1 (4)

750

6000

9000

Metoda NZFS 4509 Calcule (5)

1740

6720

9540

11700

Metoda NFPA 1142 (3)

Figura III.7: Compararea debitelor de ap necesare stingerii incendiilor la cldiri n funcie de


densitatea sarcinii termice (400 MJ/mp)
Precizri:
(1) Debitul conform TP 2004-1 atribuie 50 % pentru stingere i 50 % pentru protejarea
expunerilor.
(2) Debitul conform Grimwood se aplic pentru maxim o suprafaa de 300 m2 i este de 200
l/min/100m2 i este destinat doar stingerii. Pentru expunerii nu este alocat nimic.
(3) Debitul conform NFPA 1142 este destinat doar stingerii. Pentru protejarea expunerilor se
calculeaz separat i se adaug 25 % pentru fiecare parte care are o construcie adiacent.
(4) Debitul conform metodei tabelare NZFS 4509 este destinate numai stingerii. Pentru
expuneri nu se distribuie ap. Valorile sunt pentru clasele W3, W5 i W6 din tabelul 2 din
4509.
(5) Debitul conform metodei de calcul 4509 este pentru clasa W8 folosind anexa F din 4509.
Nu este destinat ap protejrii expunerilor.

55

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Densitatea de refulare
n mm/min

Densitatea de refulare - DST = 400 MJ/m2


12
10
8
6
4
2
0

(1)

(2)

2004/1

200

TP

Grim

Sardq

(3)

(4)

(5)

Tabel 1

Calcule

1142

4509

4509

NFPA

NZFS

NZFS

Pentru o suprafaa de 200 m

Densitatea de refulare n mm/min


2
0
12
4

Pentru o suprafaa de 1000 m

Pentru o suprafaa de 2000 m

Pentru o suprafaa de 3000 m

Figura III.8: Compararea densitilor de refulare a debitelor de ap necesare stingerii incendiilor


la cldiri n funcie de densitatea sarcinii termice (400 MJ/mp)
Precizri:
(1) Debitul conform TP 2004-1 atribuie 50 % pentru stingere i 50 % pentru protejarea
expunerilor.
(2) Debitul conform Grimwood se aplic pentru maxim o suprafaa de 300 m2 i este de 200
l/min/100m2 i este destinat doar stingerii. Pentru expunerii nu este alocat nimic.
(3) Debitul conform NFPA 1142 este destinat doar stingerii. Pentru protejarea expunerilor se
calculeaz separat i se adaug 25 % pentru fiecare parte care are o construcie adiacent.
(4) Debitul conform metodei tabelare NZFS 4509 este destinate numai stingerii. Pentru
expuneri nu se distribuie ap. Valorile sunt pentru clasele W3, W5 i W6 din tabelul 2 din
4509.
(5) Debitul conform metodei de calcul 4509 este pentru clasa W8 folosind anexa F din 4509.
Nu este destinat ap protejrii expunerilor.

56

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Debitul de ap necesar
stingerii incendiului n l/s

Ionel ROU

Debitul de ap - DST = 800 MJ/m2


90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

Debitul n l/s
pentru o
suprafaa de
200 m
1320

Debitul n l/s
pentru o
suprafaa de
1000 m
3780

Debitul n l/s
pentru o
suprafaa de
2000 m
6000

Debitul n l/s
pentru o
suprafaa de
3000 m
7920

Metoda Grim 200 (2)

800

Metoda Sardq 200 (3)

1260

Metoda NFPA 1142 (4)

2700

6000

8460

10380

Metoda NZFS 4509 Tabel 1 (5)

1500

90000

Metoda NZFS 4509 Calcule (6)

3480

9900

12240

17100

Metoda TP 2004/1 (1)

Figura III.9: Compararea debitelor de ap necesare stingerii incendiilor la cldiri n funcie de


densitatea sarcinii termice (800 MJ/mp)
Precizri:
(1) Debitul conform TP 2004-1 atribuie 50 % pentru stingere i 50 % pentru protejarea
expunerilor.
(2) Debitul conform Grimwood se aplic pentru maxim o suprafaa de 300 m2 i este de 200
l/min/100m2 i este destinat doar stingerii. Pentru expunerii nu este alocat nimic.
(3) Debitul conform lui Sardqvist este valabil doar pentru o suprafaa de 200 m2. Pentru
protejarea expuneri nu este alocat ap.
(4) Debitul conform NFPA 1142 este destinat doar stingerii. Pentru protejarea expunerilor se
calculeaz separat i se adaug 25 % pentru fiecare parte care are o construcie adiacent.
(5) Debitul conform metodei tabelare NZFS 4509 este destinate numai stingerii. Pentru
expuneri nu se distribuie ap. Valorile sunt pentru clasele W3, W5 i W6 din tabelul 2 din
4509.
(6) Debitul conform metodei de calcul 4509 este pentru clasa W8 folosind anexa F din 4509.
Nu este destinat ap protejrii expunerilor.

57

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Densitatea de refulare
n mm/min

Densitatea de refulare - DST = 800 MJ/m2


18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

(1)

(2)

2004/1

200

TP

Grim

(3)

Sardq

(4)

(5)

(6)

Tabel 1

Calcule

1142

4509

4509

NFPA

NZFS

NZFS

Pentru o suprafaa de 200 m

Densitatea de refulare n mm/min


4
6
14
8

Pentru o suprafaa de 1000 m

10

Pentru o suprafaa de 2000 m

Pentru o suprafaa de 3000 m

17

Figura III.10: Compararea densitilor de refulare a debitelor de ap necesare stingerii incendiilor


la cldiri n funcie de densitatea sarcinii termice (800 MJ/mp)
Precizri:
(1) Debitul conform TP 2004-1 atribuie 50 % pentru stingere i 50 % pentru protejarea
expunerilor.
(2) Debitul conform Grimwood se aplic pentru maxim o suprafaa de 300 m2 i este de 200
l/min/100m2 i este destinat doar stingerii. Pentru expunerii nu este alocat nimic.
(3) Debitul conform lui Sardqvist este valabil doar pentru o suprafaa de 200 m2. Pentru
protejarea expuneri nu este alocat ap.
(4) Debitul conform NFPA 1142 este destinat doar stingerii. Pentru protejarea expunerilor se
calculeaz separat i se adaug 25 % pentru fiecare parte care are o construcie adiacent.
(5) Debitul conform metodei tabelare NZFS 4509 este destinate numai stingerii. Pentru
expuneri nu se distribuie ap. Valorile sunt pentru clasele W3, W5 i W6 din tabelul 2 din
4509.
(6) Debitul conform metodei de calcul 4509 este pentru clasa W8 folosind anexa F din 4509.
Nu este destinat ap protejrii expunerilor.

58

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Debitul de ap necesar
stingerii incendiului n l/s

Debitul de ap - DST = 1200 MJ/m2


20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Metoda TP 2004/1 (1)

Debitul n l/s
pentru o
suprafaa de
200 m
1680

Debitul n l/s
pentru o
suprafaa de
1000 m
4980

Debitul n l/s
pentru o
suprafaa de
2000 m
7920

Debitul n l/s
pentru o
suprafaa de
3000 m
10320

Metoda Grim 200 (2)

1200

Metoda Sardq 200 -

Metoda NFPA 1142 (3)

3180

7080

9960

11240

Metoda NZFS 4509 Tabel 1 (4)

3000

9000

Metoda NZFS 4509 Calcule (5)

5100

11460

16200

19800

Figura III.11: Compararea debitelor de ap necesare stingerii incendiilor la cldiri n funcie de


densitatea sarcinii termice (1200 MJ/mp)
Precizri:
(1) Debitul conform TP 2004-1 atribuie 50 % pentru stingere i 50 % pentru protejarea
expunerilor.
(2) Debitul conform Grimwood se aplic pentru maxim o suprafaa de 300 m2 i este de 200
l/min/100m2 i este destinat doar stingerii. Pentru expunerii nu este alocat nimic.
(3) Debitul conform NFPA 1142 este destinat doar stingerii. Pentru protejarea expunerilor se
calculeaz separat i se adaug 25 % pentru fiecare parte care are o construcie adiacent.
(4) Debitul conform metodei tabelare NZFS 4509 este destinate numai stingerii. Pentru
expuneri nu se distribuie ap. Valorile sunt pentru clasele W3, W5 i W6 din tabelul 2 din
4509.
(5) Debitul conform metodei de calcul 4509 este pentru clasa W8 folosind anexa F din 4509.
Nu este destinat ap protejrii expunerilor.

59

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Densitatea de refulare
n mm/min

Densitatea de refulare - DST = 1200 MJ/m2


30
25
20
15
10
5
0

(1)

(2)

2004/1

200

TP

Grim

Sardq

(3)

(4)

(5)

Tabel 1

Calcule

1142

4509

4509

NFPA

NZFS

NZFS

Pentru o suprafaa de 200 m

Densitatea de refulare n mm/min


6
0
16
15

Pentru o suprafaa de 1000 m

11

Pentru o suprafaa de 2000 m

Pentru o suprafaa de 3000 m

26

Figura III.12: Compararea densitilor de refulare a debitelor de ap necesare stingerii incendiilor


la cldiri n funcie de densitatea sarcinii termice (1200 MJ/mp)
Precizri:
(1) Debitul conform TP 2004-1 atribuie 50 % pentru stingere i 50 % pentru protejarea
expunerilor.
(2) Debitul conform Grimwood se aplic pentru maxim o suprafaa de 300 m2 i este de 200
l/min/100m2 i este destinat doar stingerii. Pentru expunerii nu este alocat nimic.
(3) Debitul conform NFPA 1142 este destinat doar stingerii. Pentru protejarea expunerilor se
calculeaz separat i se adaug 25 % pentru fiecare parte care are o construcie adiacent.
(4) Debitul conform metodei tabelare NZFS 4509 este destinate numai stingerii. Pentru
expuneri nu se distribuie ap. Valorile sunt pentru clasele W3, W5 i W6 din tabelul 2 din
4509.
(5) Debitul conform metodei de calcul 4509 este pentru clasa W8 folosind anexa F din 4509.
Nu este destinat ap protejrii expunerilor.

60

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

III.5 Concluzii privind metodele studiate de determinare a debitului de ap necesar


stingerii incendiului
Precum am specificat n partea de nceput, desprinderea unor concluzi din graficele acestei
lucrri nu este uor. Totui prin convertirea debitului de ap n densitate nominal de refulare ne
face compararea acestor metode mai simplu.
Prima concluzie care reiese este aceea c sunt mari diferene ntre rezultate obinute pentru
debitul de ap necesar stingerii.
Dintre cele 11 metode considerate, metodele Grimwood i Sardqvist au la baze rezultate
concrete pentru compartimente de incendiu mici, dar dac se fac ajustri pentru a atribui ap i
pentru protejarea expunerilor, rezultatele ar fi n aceiai regiune cu rezultatele metodei TP 2004-1
care spre deosebire atribuie ap protejrii expunerilor.
Metodele 1, 3, 5, 9 i 10 sunt bazate pe date empirice. Numai metodele 2, 4, 6 i posibil 11
se bazeaz pe calcule specifice inginerii incendiilor. Metoda de calcul 4509 chiar i fr a atribui
ap protejri expunerilor rezult valori aproape duble dect cele oferite de metoda TP 2004-1.
Dintre metodele de determinarea a debitului de ap necesar stingerii incendiilor descrise
mai sus, metoda tabelar 4509 i metoda de calcul 4509 apar a fi cele mai extravagante pentru
compartimente de incendiu cu suprafee de 1000 m2 i mai mari.
Dintre cele 11 metode considerate, aparent cea mai concret ar fi metoda TP 2004-1
deoarece utilizeaz calcule specifice inginerii incendiilor i de asemenea include n debitul de ap
rezultat i o atribuire pentru protejarea expunerilor.

61

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

CAPITOLUL IV: DETERMINAREA CANTITII DE AP NECESARE STINGERII


INCENDIULUI
n cele ce urmeaz sunt descrise cinci metode de determinare a cantitii de ap necesare
stingerii incendiului pentru a putea furniza debitul de ap necesar stingerii.
Prima se bazeaz pe timpi arbitrari, a doua pe intensiti de degajare a fluxului termic de
ctre incendiu arbitrare, a treia depinde de volumul compartimentului de incendiu/spaiului n care
se manifest incendiu, a patra metod are la baz timpul necesar atingerii temperaturii celei mai
nalte a incendiului i n a cincea metod se utilizeaz sarcina termic total a compartimentului
de incendiu. Metodele 4 i 5 spre deosebire de metodele 1,2 i 3 se bazeaz pe studiul inginerii
incendiului i iau n considerare proprietile apei, combustibilului i evoluia incendiului.
O modalitate util de comparare a acestor metode diferite de determinare a debitului de ap
necesar stingerii incendiului este aceea n care presupunem s presupunem c apa este dispus pe
o suprafa care este egal cu suprafaa pardoselii compartimentului de incendiu/spaiului n care
se manifest incendiu. Aceast presupunere ne ofer un echivalent al adncimii stratului de ap
EAS pentru compararea diferitelor metode. Dup cum va fi demonstrat n cele ce urmeaz,
raportul dintre cantitatea de ap necesar stingerii incendiului i sarcina termic total a
compartimentului de incendiu/spaiului n care se manifest incendiu (raportul CNS/STT) este de
asemenea un factor util n compararea acestor metode.
Pentru o mai bun compararea a acestor metode se folosete acelai compartiment de
incendiu pentru fiecare metod studiat, compartimentul avnd aria pardoselii de 625 m2 i sarcina
termic total, STT de 500 MJ, asta nsemnnd o densitate a sarcini termice DST de 800 MJ/m2.
IV.1 Metoda 1 Metoda timpilor arbitrari (4509 table)
Unele autoriti cu activiti n domeniul stingerii incendiilor folosesc o metod non
tiinific pentru determinarea cantitii de ap necesare stingerii incendiului prin adoptarea unor
valori destul de arbitrare ale timpului necesar refulrii apei tR care crete odat cu amploarea
incendiului dar evident nu are nici o legtur cu evoluia incendiului. Dezavantajul primar al unei
astfel de metode este ca se pot introduce parametrii prea mari din motive de siguran n sistem. O
ecuaie tipic a acestei metode de determinare a cantitii de ap necesare stingerii incendiului este
urmtoarea:

62

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

CNS = DNS x tR

(IV.1)

unde:
CNS Cantitatea de ap necesar stingerii incendiului, n litri;
DNS Debitul de ap necesar stingerii incendiului, n l/s;
tR Timpul arbitrat necesar refulrii apei, n min (a se vedea n tabelul de mai jos).
Un exemplu a unei astfel de abordri se poate vedea n tabelul urmtor, Tabelul IV.1,care
este tabelul 2 din NZFS Code of Practice SNZ PAS 4509:200321. Acest document stabilete
cantitatea de ap necesar stingerii incendiului dup cum urmeaz:
Tabelul IV.1: Cantitatea de ap necesar stingerii incendiului conform table 2 din SNZ 4509
W
Clasificarea
n funcie de cantitatea
de ap necesar stingerii
incendiului

DNS
Debitul de ap
necesar stingerii
incendiului
(l/s)

tR

CNS

Timpul

Cantitatea de

asumat

ap necesar

necesar

stingerii

refulrii apei

incendiului

(min)

(litri)

W2

12,5

30

23 000

W3

25

30

45 000

W4

50

60

180 000

W5

100

90

540 000

W6

150

120

1 080 000

W7

200

180

2 160 000

Acest tabel prezentat mai sus poate n unele cazuri s necesite un nivel al nlimi cu 2,7 m
peste nivelul pardoselii compartimentului de incendiu (se face referire la Anexa A din aceiai
referin). Aceasta valoarea este de 4 ori mai mare dect valoarea dat de un expert n ingineria
incendiului (se face referire la Anexa C din aceiai referin). Nu este specificat nici o prevedere
care s fac referire la protejarea expunerilor la incendiu.

21

SNZ APS 4509, (2003), NZ Fire Service Fire Fighting Water Supply Code of Practice, table E2;

63

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Calcul exemplificativ nr. IV.1:


Se presupune c un magazin en-detail are sarcina termic total de 500 000 MJ cu o
suprafa a pardoselii A de 625 m2. Densitatea sarcini termice este de 800 MJ/m2 care corespunde
categoriei 2 de risc de incendiu (FHC2).
Din tabelul E222 din SNZ PAS 4509 reiese c FHC2 corespunde clasificrii W6 ca
cantitate de ap necesar stingerii incendiului. Din tabelul prezentat mai sus, Tabelul IV.1, reiese
c debitul de ap necesar stingerii DNS pentru clasificarea W6 este de 150 l/s i timpul necesar
refulrii apei tR este de 120 de minute.
Din toate acestea rezult c cantitatea de ap necesar stingerii incendiului CNS,
echivalentul adncimii stratului de ap EAS, i raportul CNS/STT se pot calcula dup cum urmeaz:
CNS = DNS x tR = 150 l/s x 120 minute x 60 secunde = 1 080 000 litri
EAS = CNS / A = 1 080 000 litri / 625 m2 = 1 728 mm
CNS/STT = 1 080 000 litri / 500 000 MJ = 2,16
astfel rezult c: CNS = 2,16 x STT
unde:
CNS Cantitatea de ap necesar stingerii incendiului, n litri;
DNS Debitul de ap necesar stingerii incendiului, n l/s;
tR Timpul arbitrat necesar refulrii apei, n min;
EAS Echivalentul adncimii stratului de ap, n mm;
A Aria compartimentului de incendiu/spaiului n care se manifest incendiu, n m2;
STT Sarcina termic total a compartimentului de incendiu/spaiului n care se manifest
incendiu, n MJ.
IV.2 Metoda 2 Metoda intensitilor de degajare a fluxului termic de ctre incendiu
arbitrare (4509 calc)
O metod alternativ de determinare a cantitii de ap necesar stingerii incendiului este
aceea prin care se determin timpul necesar refulrii apei tR din mprirea sarcinii termice totale
a compartimentului de incendiu STT la o valoare arbitrar a intensitii maxime a incendiului de
degajare a fluxului termic Qmax astfel:
STT = A x DST
Qmax = A x qmax

22

SNZ APS 4509, (2003), NZ Fire Service Fire Fighting Water Supply Code of Practice, table E2.

64

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

tR = STT / Qmax
unde:
STT Sarcina termic total a compartimentului de incendiu/spaiului n care se manifest
incendiu, n MJ;
A Aria compartimentului de incendiu/spaiului n care se manifest incendiu, n m2;
DST Densitatea sarcinii termice a compartimentului de incendiu, n MJ/m2;
tR Timpul arbitrat necesar refulrii apei, n min;
Qmax Fluxul termic maxim degajat de incendiu, n MW;
qmax Densitatea degajrii fluxului termic maxim de ctre incendiu ,n MW/m2 (valoarea
de calcul este asumat arbitrar n aceast metod).
Cu toate acestea, deoarece STT i Qmax depind de aria pardoselii compartimentului de
incendiu A, acest arie se poate elimina rezultnd o ecuaie simplificat dup cum urmeaz:
tR = STT / qmax

(IV.2)

unde:
tR Timpul arbitrat necesar refulrii apei, n min;
STT Sarcina termic total a compartimentului de incendiu/spaiului n care se manifest
incendiu, n MJ;
qmax Densitatea degajrii fluxului termic maxim de ctre incendiu ,n MW/m2 (valoarea
de calcul este asumat arbitrar n aceast metod).
Tabelul E2 din SNZ PAS NZFS 4509 precizat n referina anterioar stabilete valori
pentru qmax. Tabelul E2 a fost modificat prin adugarea coloanelor (2), (3) i (5) dup cum
urmeaz, devenind astfel Tabelul IV.2 urmtor.

65

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Tabelul IV.2: Valorii ale densitii degajrii fluxului termic maxim de ctre incendiu n funcie
de categoria riscului de incendiu conform table E2 din SNZ PAS NZFS 4509
(1)

Destinaie

Birouri
Magazine
en-detail
Depozit

(2)

(3)

(4)

Categoria

Densitatea sarcini

riscului de

termice

incendiu

DST

FHC

MJ/m2

MW/m2

minute

800

0,25

53

800

0,50

27

1200

1,00

20

Valoare asumat densitii


degajrii fluxului termic
maxim de ctre incendiu
qmax

(5)
Timpul necesar
refulrii apei
tR

Calcul exemplificativ nr. IV.2:


Un magazin en-detail are sarcin termic total de 500 000 MJ cu o suprafa a pardoselii
de 625 m2. Densitatea sarcini termice DST este de 800 MJ/m2 i este clasificat ca FHC2 ca risc de
incendiu care corespunde clasificrii W6 n funcie de cantitatea de ap necesar stingerii.
Din Tabelul IV.1 reiese c corespondentul debitului de ap necesar stingerii clasificrii
W6 este de 150 l/s. Din Tabelul IV.2 rezult c timpul necesar refulrii apei tR este de 27 minute.
Din toate acestea rezult c cantitatea de ap necesar stingerii incendiului CNS,
echivalentul adncimii stratului de ap EAS, i raportul CNS/STT se pot calcula dup cum urmeaz:
CNS = DNS x tR = 150 l/s x 27 minute x 60 secunde = 243 000 litri;
EAS = CNS / A = 243 000 litri / 625 m2 = 0,389 mm;
CNS/STT = 243 000 litri / 500 000 MJ = 0,49;
astfel rezult c: CNS = 0,49 x STT.
unde:
CNS Cantitatea de ap necesar stingerii incendiului, n litri;
DNS Debitul de ap necesar stingerii incendiului, n l/s;
tR Timpul arbitrat necesar refulrii apei, n min;
EAS Echivalentul adncimii stratului de ap, n mm;
A Aria compartimentului de incendiu/spaiului n care se manifest incendiu, n m2;
STT Sarcina termic total a compartimentului de incendiu/spaiului n care se manifest
incendiu, n MJ.
66

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Dezavantajul acestei metode este c pentru un incendiu care depinde de suprafaa


materialului combustibil, valoarea timpului necesar refulrii apei tR poate s fie mai mic dect
cea necesar atingeri Qmax. De asemenea trebuie fcute dispoziii privind protejarea expunerilor n
concordan cu clauza F4 din anexa F din SNZ PAS NZFS 4509 dar pentru aceasta trebuie s se
fac mai nti un studiu n detaliu al existenei altor cldiri adiacente. Dac nu exist cldiri
adiacente atunci procentul din cantitatea de ap necesar stingerii incendiului este egal cu zero.
Astfel valoarea asumat densitii degajrii fluxului termic maxim de ctre incendiu n coloana
(4) din tabelul E2 (din SNZ PAS NZFS 4509) modificat (Tabelul IV.2, de mai sus) este mai mare
dect valoarea dat de calcule specifice inginerii incendiului.
La fel pentru birouri, magazine en-detail, depozite folosind calcule specifice inginerii
incendiului ar rezulta nite valori de 0,16 ; 0,18 i respectiv 0,25 MW/m2 sau chiar mai mici.
Atunci timpul necesar refulrii apei din coloana (5), din Tabelul IV.2 ar deveni mai mare,
aproximativ 67, 67 i 80 de minute i astfel este nevoie de cantitii de ap necesare stingerii mai
mari n table 2 din SNZ PAS NZFS 4509 (Tabelul IV.1 de mai sus).
Calculul exemplificativ nr. IV.3 de mai jos demonstreaz acest lucru.
Calcul exemplificativ nr. IV.3:
Un magazin en-detail are sarcin termic total de 500 000 MJ cu o suprafa a pardoselii
de 625 m2. Densitatea sarcini termice DST este de 800 MJ/m2 i este clasificat ca FHC2 ca risc de
incendiu. Prin urmare valoarea realist a densitii degajrii fluxului termic de ctre incendiu qmax
ar fi de 0,18 MW/m2.
Din Tabelul IV.1 reiese c corespondentul debitului de ap necesar stingerii clasificrii
W6 este de 150 l/s
Din toate acestea rezult c timpul necesar refulrii apei tR, cantitatea de ap necesar
stingerii incendiului CNS, echivalentul adncimii stratului de ap EAS, i raportul CNS/STT se pot
calcula dup cum urmeaz:
tR = STT / Qmax = 500 000 MJ / (0,18 MW/m2 x 625 m2) = 4 444 s = 74 minute;
CNS = DNS x tR = 150 l/s x 4 444 secunde = 666 700 litri;
EAS = CNS / A = 666 700 litri / 625 m2 = 1 067 mm;
CNS/STT = 666 700 litri / 500 000 MJ = 1,33;
astfel rezult c: CNS = 1,33 x STT.
unde:
tR Timpul arbitrat necesar refulrii apei, n min;

67

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

STT Sarcina termic total a compartimentului de incendiu/spaiului n care se manifest


incendiu, n MJ;
Qmax Fluxul termic maxim degajat de incendiu, n MW;
CNS Cantitatea de ap necesar stingerii incendiului, n litri;
DNS Debitul de ap necesar stingerii incendiului, n l/s;
EAS Echivalentul adncimii stratului de ap, n mm;
A Aria compartimentului de incendiu/spaiului n care se manifest incendiu, n m2.
IV.3 Metoda 3 Metoda volumului compartimentului de incendiu (1143)
n aceast metod se consider c cantitatea de ap necesar stingerii incendiului ar trebui
s fie proporional cu volumul compartimentului de incendiu, se stabilete o valoarea arbitrar
pentru tipul de construcie a compartimentului de incendiu precum si pentru clasificarea riscului
n funcie de ocuparea acestuia. n discuia ce urmeaz se folosete NFPA 114323 pentru a studia
aceast metod pe un exemplu.
Cantitatea de ap necesar stingerii CNS se determin astfel:
Pentru valori imperiale:
CNS = 0,2 x kn x V

(IV.3)

unde:
CNS Cantitatea de ap necesar stingerii incendiului, n gal (galoni americani);
kn - factor nominal n funcie de valoarea arbitrar aleas pentru Clasa de Construcie (CC)
i Clasa de clasificare a riscului n funcie de ocupare (OHC), (a se vedea tabelul IV.3 de
mai jos);
V volumul compartimentului de incendiu, n ft3 (feet3).
Pentru valori n sistemul metric ecuaia arat astfel :
CNS = 26,733 x kn x V

(IV.4)

unde:
CNS Cantitatea de ap necesar stingerii incendiului, n litri;
kn - factor nominal n funcie de valoarea arbitrar aleas pentru Clasa de Construcie (CC)
i Clasa de clasificare a riscului n funcie de ocupare (OHC);

23

NFPA 1142, (2001), Standard on Water Supplies for Suburban & Rural Fire Fighting, Edition 2001.

68

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

V volumul compartimentului de incendiu, n m3.


Tabelul IV.3: Valori arbitrare ale factorului nominal kn n funcie de Clasa de Construcie (CC)
i Clasa de clasificare a Riscului n funcie de Ocupare (OHC) conform NFPA 1143
Clasa de Construcie (CC)
Tipul de construcie

Descrierea
riscului n
funcie de
ocupare

0,5

0,75

construcie

construcie

rezistent

non -

la foc

combustibil

1,0

1,5

construcie construcie
obinuit

din lemn

Numrul
clasei de risc
n funcie de

Factorul nominal kn

ocupare
(OHC)

Foarte mic

0,36

0,54

0,71

1,07

Mic

0,42

0,63

0,83

1,25

Moderat

0,50

0,75

1,00

1,50

Mare

0,63

0,94

1,25

1,88

Foarte mare

0,83

1,25

1,67

2,50

Calcul exemplificativ nr. IV.4: - n sistemul imperial


Determinarea cantitii de ap necesare stingerii incendiului pentru un compartiment de
incendiu care are un volum de 54 000 ft3 (82 ft L x 82 ft l x 8 ft H). Se presupune c construcia
este din lemn (CC = 1,5) i are un grad mic al riscului n funcie de ocupare (OHC = 6). Conform
tabelului IV.3 de mai sus valoare lui kn = 1,25.
V = 82 ft x 82 ft x 8 ft = 54 000 ft3;
CNS = 0,2 x 1,25 x 54,000 ft3 = 13 500 gal.
unde:
V volumul compartimentului de incendiu, n m3;
CNS Cantitatea de ap necesar stingerii incendiului, n litri.
Calcul exemplificativ nr. IV.5: - n sistemul metric
V = 25 m x 25 m x 2,44 m = 1 525 m3;
CNS = 26,733 x 1,25 x 1 525 m3 = 51 000 litri ( 13 500 galoni americani);
69

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

dw = CNS / Af = 51 000 litri / 625 m2 = 0,082 m;


CNS / STT = 51 000 / 500 000 MJ = 0,10;
astfel rezult c: CNS = 0,10 E.
Determinarea cantitii de ap necesare stingerii incendiului pentru un compartiment de
incendiu care are sarcina termic total de 500 000MJ i aria suprafeei pardoselii de 625 m 2 (25
m L x 25 m l x 2,44 m H). Se presupune c construcia este din lemn (CC = 1,5) i are un grad mic
al riscului n funcie de ocupare (OHC = 6). Conform tabelului IV.3 de mai sus valoare lui kn =
1,25.
V = 25 m x 25 m x 2,44 m = 1 525 m3;
CNS = 26,733 x 1,25 x 1 525 m3 = 51 000 litri ( 13 500 gal);
EAS = CNS / A = 51 000 litri / 625 m2 = 0,082 mm;
CNS/STT = 51 000 litri / 500 000 MJ = 0,10;
astfel rezult c: CNS = 0,10 x STT.
unde:
V volumul compartimentului de incendiu, n m3;
CNS Cantitatea de ap necesar stingerii incendiului, n litri;
STT Sarcina termic total a compartimentului de incendiu/spaiului n care se manifest
incendiu, n MJ;
EAS Echivalentul adncimii stratului de ap, n mm;
A Aria compartimentului de incendiu/spaiului n care se manifest incendiu, n m2.
Valoare rezultat din calculul de mai sus este pentru cldiri care nu au alte construcii sau
cldiri adiacente expuse incendiului. Pentru protejarea expunerilor, clauza 7.3.1 din NFPA 1142
recomand sa fie adugat nc 50 % valori de mai sus.
IV.4 Metoda 4 Metoda timpului necesar atingerii temperaturii cele mai nalte a
incendiului (tmax)
n aceast metod cantitatea de ap necesar stingerii incendiului este asociat cu tmax, care
este momentul n care temperatura incendiului are valoarea cea mai nalt. Timpul necesar refulrii
apei tR este luat ca timpul tmax plus un coeficient de siguran de 1,5. Figura IV.1 de mai jos,
ilustreaz diferena dintre timpul necesar atingerii temperaturii cele mai nalte tmax ntr-un incendiu
care este condiionat de suprafaa materialelor combustibile i un incendiu care este condiionat de
ventilaia aerului.
70

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Precum au fost folosite proprietile apei n capitolul anterior n determinarea debitului de


ap necesar stingerii incendiului, de asemenea pot fi folosite pentru determinarea cantiti de ap
necesare stingeri. Figura I.2 din capitolul I al acestei lucrrii ilustreaz c un kg de ap nclzit la
100 oC de la temperatura iniial de 18 oC poate absorbi 2,6 MJ. Altfel zis, pentru fiecare MJ din
compartimentul de incendiu, dac eficiena debitului de ap de absorbie a fluxului termic este
100%, un pompier are nevoie de 1/2,6 sau 0,385 litri de ap ca abur la temperatura de 100 oC
pentru a absorbi fiecare MJ din fluxul termic degajat de incendiu.
Acelai compartiment de incendiu ca cel utilizat n figura de mai sus, Figura IV.1, a fost
folosit pentru urmtoarele trei calcule exemplificatoare, acest compartiment avnd urmtoarele
dimensiuni: 25 m lungime, 25 m lime, 2,4 m nlime cu o deschidere de 1,5 m nlime. Limea
deschideri se ajust astfel nct s fie egal cu 11 %, 4% i 1 % din suprafaa pardoselii.
Ca n calculul exemplificativ prelucrat anterior, calculul exemplificativ nr. IV.5, aria
pardoselii este de 625 m2, densitatea sarcinii termice DST este de 800 MJ/m2 i sarcina termic
total STT egal cu 500 000 MJ. Coeficientul de dezvoltare a incendiului a fost ales de 225 s/1MW,
care este ntre mediu (300) i rapid (150). Coeficientul de regresie ales este de 4 ori valoare
coeficientului de dezvoltare i anume 900 s/1MW.
Cldura degajat n urma combustiei a fost de 18 MJ/m2, reprezentnd o sarcin termic
specific unui amestec din lemn n mare parte i mase plastice. Datele de intrare pentru fiecare
exemplu au constat din 9 valori i au fost folosite n aceiai manier precum cea specific n
referin24. Intensitatea de ardere calculat pentru cele trei exemple este de 120; 80 i respectiv 40
MW, precum este ilustrat n figura 2 ce urmeaz. Pentru a determina timpul necesar refulrii apei
tR s-a aplicat un coeficient de siguran CS de 1,5 timpului necesar incendiului atingeri temperaturii
cele mai nalte tmax. Debitul de ap necesar stingerii este calculat ca DNS = 0,385 Qmax conform
ecuaiei III.2 din capitolul III din prezenta lucrare.

24

C. R. Barnett, (2002), BFD Curve, Fire Safety Journal 37, pag. 437-463, Table 5.

71

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Figura IV.1: Curbe specifice incendiului artnd diferena dintre timpul necesar atingerii
temperaturii cele mai nalte tmax ntr-un incendiu care este condiionat de suprafaa materialelor
combustibile i un incendiu care este condiionat de ventilaia aerului25

25

C. R. Barnett, (2002), BFD Curve, Fire Safety Journal 37, pag. 437-463, Fig.2

72

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Figura IV.2: Curbele specifice a trei incendii avnd aceiai suprafaa a compartimentului de
incendiu dar avnd suprafeele deschiderilor diferite

Calcul exemplificativ nr. IV.6:


n acest caz incendiu se dezvolt ntr-un incendiu condiionat de suprafaa materialelor
combustibile, compartimentul de incendiu are suprafaa deschideri de 11% din suprafaa
pardoselii, Qmax = 120MW (la punctul de comutare) i tmax = 41 minute precum este ilustrat n
Figura IV.2 de mai sus.
tmax = 41 min x 60 s = 2 460 s;
tR = tmax x CS = 2 460 s x 1,5 = 3 690 s;
DNS = 0,358 x Qmax = 0,385 x 120 MW = 46,2 l/s;
CNS = DNS x tR = 46,2 l/s x 3 690 s = 170 000 litri;
EAS = CNS / A = 170 000 litri / 625 m2 = 0,273 mm;
CNS/STT = 170 000 litri / 500 000 MJ = 0,34;
astfel rezult c: CNS = 0,34 x STT.
unde:
tmax Timpul necesar incendiului de a atinge temperatura cea mai nalt, n min;
tR Timpul arbitrat necesar refulrii apei, n min;
CS Coeficient de siguran, avnd valoarea egal cu 1,5;
DNS Debitul de ap necesar stingerii incendiului, n l/s;
Qmax Fluxul termic maxim degajat de incendiu, n MW;
73

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

STT Sarcina termic total a compartimentului de incendiu/spaiului n care se manifest


incendiu, n MJ;
CNS Cantitatea de ap necesar stingerii incendiului, n litri;
EAS Echivalentul adncimii stratului de ap, n mm;
A Aria compartimentului de incendiu/spaiului n care se manifest incendiu, n m2.
Calcul exemplificativ nr. IV.7:
n acest caz incendiu se dezvolt ntr-un incendiu condiionat de ventilaia aerului,
compartimentul de incendiu are suprafaa deschideri de 4 % din suprafaa pardoselii, Qmax = 80
MW i tmax = 82 minute precum este ilustrat n Figura IV.2 de mai sus.
tmax = 82 min x 60 s = 4 920 s;
tR = tmax x CS = 4 920 s x 1,5 = 7 380 s (aprox. 123 min);
DNS = 0,358 x Qmax = 0,385 x 80 MW = 30,8 l/s;
CNS = DNS x tR = 30,8 l/s x 7 380 s = 227 000 litri;
EAS = CNS / A = 227 000 litri / 625 m2 = 0,364 mm;
CNS/STT = 227 000 litri / 500 000 MJ = 0,45;
astfel rezult c: CNS = 0,45 x STT.
unde:
tmax Timpul necesar incendiului de a atinge temperatura cea mai nalt, n min;
tR Timpul arbitrat necesar refulrii apei, n min;
CS Coeficient de siguran, avnd valoarea egal cu 1,5;
DNS Debitul de ap necesar stingerii incendiului, n l/s;
Qmax Fluxul termic maxim degajat de incendiu, n MW;
STT Sarcina termic total a compartimentului de incendiu/spaiului n care se manifest
incendiu, n MJ;
CNS Cantitatea de ap necesar stingerii incendiului, n litri;
EAS Echivalentul adncimii stratului de ap, n mm;
A Aria compartimentului de incendiu/spaiului n care se manifest incendiu, n m2.
Calcul exemplificativ nr. IV.8:
n acest caz incendiu se dezvolt ntr-un incendiu condiionat de ventilaia aerului,
compartimentul de incendiu are suprafaa deschideri de 1% din suprafaa pardoselii, Qmax = 40
MW i tmax = 195 minute precum este ilustrat n Figura IV.2 de mai sus.
tmax = 195 min x 60 s = 11 700 s;
74

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

tR = tmax x CS = 11 700 s x 1,5 = 17 550 s (aprox. 293 min);


DNS = 0,358 x Qmax = 0,385 x 40 MW = 15,4 l/s;
CNS = DNS x tR = 15,4 l/s x 17 550 s = 270 000 litri;
EAS = CNS / A = 270 000 litri / 625 m2 = 0,432 mm;
CNS/STT = 270 000 litri / 500 000 MJ = 0,54;
astfel rezult c: CNS = 0,54 x STT.
unde:
tmax Timpul necesar incendiului de a atinge temperatura cea mai nalt, n min;
tR Timpul arbitrat necesar refulrii apei, n min;
CS Coeficient de siguran, avnd valoarea egal cu 1,5;
DNS Debitul de ap necesar stingerii incendiului, n l/s;
Qmax Fluxul termic maxim degajat de incendiu, n MW;
STT Sarcina termic total a compartimentului de incendiu/spaiului n care se manifest
incendiu, n MJ;
CNS Cantitatea de ap necesar stingerii incendiului, n litri;
EAS Echivalentul adncimii stratului de ap, n mm;
A Aria compartimentului de incendiu/spaiului n care se manifest incendiu, n m2.
IV.5 Metoda 5 Metoda utiliznd sarcina termic total a compartimentului de
incendiu STT (TP 2005-2)
n aceast metod cantitatea de ap necesar stingerii este asociat cu sarcina termic total
STT a compartimentul de incendiu. Cu alte cuvinte, potenialul debitului de ap de absorbie a
fluxului termic degajat de incendiu este n balan cu potenialul incendiului de a producere a
fluxul termic. Calcule exemplificative urmtoare, IV.9; IV.10; IV.11 au la baz aceleai
compartimente de incendiu din dup care a fost fcut i Figura IV.2, de mai sus i aceiai proporia
a deschiderilor precum calculele exemplificative IV.6; IV.7, respectiv IV.8. Timpul necesar
refulrii apei tR este determinat din ecuaia : tR = STT / Qmax plus un coeficient de siguran CS de
1,3. Qmax este determinat folosind datele de intrare, n numr de 9 i folosite n aceiai manier
precum au fost specifice n referin.
Calcul exemplificativ nr. IV.9:
Ca n calculul exemplificativ nr. IV.6, de mai sus, compartimentul de incendiu are
proporia deschiderii de 11 % i Qmax = 120 MW precum este ilustrat n Figura IV.2 de mai sus.
tR = STT / Qmax = 500 000 MJ / 120 MW = 4 167 s (aprox. 69 min);
75

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

DNS = 0,358 x Qmax = 0,385 x 120 MW = 46,2 l/s;


CNS = DNS x tR x CS = 46,2 l/s x 4 167 s x 1,3 = 250 000 litri;
EAS = CNS / A = 250 000 litri / 625 m2 = 400 mm;
CNS/STT = 250 000 litri / 500 000 MJ = 0,5;
astfel rezult c: CNS = 0,5 x STT.
unde:
tR Timpul arbitrat necesar refulrii apei, n min;
STT Sarcina termic total a compartimentului de incendiu/spaiului n care se manifest
incendiu, n MJ;
Qmax Fluxul termic maxim degajat de incendiu, n MW;
DNS Debitul de ap necesar stingerii incendiului, n l/s;
CNS Cantitatea de ap necesar stingerii incendiului, n litri;
CS Coeficient de siguran, avnd valoarea egal cu 1,3;
EAS Echivalentul adncimii stratului de ap, n mm;
A Aria compartimentului de incendiu/spaiului n care se manifest incendiu, n m2.
Calcul exemplificativ nr. IV.10:
Ca n calculul exemplificativ nr. IV.7, de mai sus, compartimentul de incendiu are
proporia deschiderii de 4 % i Qmax = 80 MW precum este ilustrat n Figura IV.2 de mai sus.
tR = STT / Qmax = 500 000 MJ / 80 MW = 6 250 s (aprox. 104 min);
DNS = 0,358 x Qmax = 0,385 x 80 MW = 30,8 l/s;
CNS = DNS x tR x CS = 30,8 l/s x 6 250 s x 1,3 = 250 000 litri;
EAS = CNS / A = 250 000 litri / 625 m2 = 400 mm;
CNS/STT = 250 000 litri / 500 000 MJ = 0,5;
astfel rezult c: CNS = 0,5 x STT.
unde:
tR Timpul arbitrat necesar refulrii apei, n min;
STT Sarcina termic total a compartimentului de incendiu/spaiului n care se manifest
incendiu, n MJ;
Qmax Fluxul termic maxim degajat de incendiu, n MW;
DNS Debitul de ap necesar stingerii incendiului, n l/s;
CNS Cantitatea de ap necesar stingerii incendiului, n litri;
CS Coeficient de siguran, avnd valoarea egal cu 1,3;
EAS Echivalentul adncimii stratului de ap, n mm;
76

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

A Aria compartimentului de incendiu/spaiului n care se manifest incendiu, n m2.


Calcul exemplificativ nr. IV.11:
Ca n calculul exemplificativ nr. IV.8, de mai sus, compartimentul de incendiu are
proporia deschiderii de 1% i Qmax = 40 MW precum este ilustrat n Figura IV.2 de mai sus.
tR = STT / Qmax = 500 000 MJ / 40 MW = 12 500 s (aprox. 209 min);
DNS = 0,358 x Qmax = 0,385 x 40 MW = 15,4 l/s;
CNS = DNS x tR x CS = 14,4 l/s x 12 500 s x 1,3 = 250 000 litri;
EAS = CNS / A = 250 000 litri / 625 m2 = 400 mm;
CNS/STT = 250 000 litri / 500 000 MJ = 0,5;
astfel rezult c: CNS = 0,5 x STT.
unde:
tR Timpul arbitrat necesar refulrii apei, n min;
STT Sarcina termic total a compartimentului de incendiu/spaiului n care se manifest
incendiu, n MJ;
Qmax Fluxul termic maxim degajat de incendiu, n MW;
DNS Debitul de ap necesar stingerii incendiului, n l/s;
CNS Cantitatea de ap necesar stingerii incendiului, n litri;
CS Coeficient de siguran, avnd valoarea egal cu 1,3;
EAS Echivalentul adncimii stratului de ap, n mm;
A Aria compartimentului de incendiu/spaiului n care se manifest incendiu, n m2.
Dup cum se poate vedea mai sus, toate cele 3 calcule exemplificative, IV.9; IV.10 i
IV.11, se sfresc prin determinarea cantitii de ap necesare stingerii incendiului, care este egal
n toate cazurile i anume de 250 000 litri.
Dac debitul i cantitatea de ap necesar stingerii este calculat astfel nct s sting
incendiul cu cel mai mare Qmax i anume la punctul de comutare al incendiului al acestui
compartiment de incendiu, atunci toate celelalte cazuri de incendii, condiionate de ventilaia
aerului vor fi automat stinse. Chiar dac procentul deschiderilor are o valoare mai mare dect cea
aferent punctului de comutare, incendiu nu va avea un potenial mai mare de degajare a fluxului
termic. Dac procentul deschiderilor va avea o valoare mai mic dect cea aferent punctului de
comutarea atunci incendiu se va manifesta pe o perioad mai lung de timp dar la o valoare a
intensiti degajrii fluxului termic mai sczut, precum este demonstrat de cazurile n care

77

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

proporia deschiderii este de 4 % i 1 % din Figura IV.2, de asemenea i debitul de ap necesar


stingerii incendiului va fi mai mic.
ns datorit faptului ca n fiecare exemplu din calculele exemplificative de mai sus, IV.9;
IV.10 i IV.11 a rezultat aceiai valoare pentru echivalentul adncimii stratului de ap EAS, de 400
mm, rezult ca raportul CNS/STT este constant. Din aceasta concluzie rezult o formul simpl cu
un coeficient de siguran integrat de 1,3 dup cum urmeaz:
CNS = 0,50 x STT

(IV.5)

unde:
CNS Cantitatea de ap necesar stingerii incendiului, n litri;
STT Sarcina termic total a compartimentului de incendiu/spaiului n care se manifest
incendiu, n MJ.
Aceiai formul poate s derive i din formula general a debitului de ap necesar stingerii
incendiului (ecuaia III.1 din capitolul III anterior):

(IV.6)

unde:
DNS debitul de ap necesar stingerii incendiului, n l/s;
kP eficiena incendiului de producere a fluxului termic (cldurii);
Qmax fluxul termic maxim pe care poate s l degaje incendiu, n MW;
kA eficiena debitului de ap (apei) de absorbie a fluxului termic (cldurii);
QA capacitatea maxim a debitului de ap de absorbie a fluxului termic degajat de
incendiu, este egal cu: 2,6 MW/l/s.
Pe scurt asta nseamn c pentru fiecare MW din Qmax al unui incendiu, debitul de ap
necesar stingerii acestuia ar trebui s fie 0,50 / (0,50 x 2,6 MJ/kg) = 0,385 l/s/MW din Qmax.
Ca ecuaie se poate scrie astfel:
DNS = 0,385 l/s/MW din Qmax
unde:
DNS debitul de ap necesar stingerii incendiului, n l/s;
Qmax fluxul termic maxim pe care poate s l degaje incendiu, n MW.

78

(IV.7)

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Dac:
CNS = DNS x tR,
i
tR = STT / Qmax,
atunci:
CNS = DNS x STT / Qmax = 0,385 x Qmax x STT / Qmax = 0,385 x STT .
Apoi aplicnd coeficientul de siguran de 1,3 rezult formula de determinare a cantitii
de ap necesare stingerii incendiului, numit ecuaia IV.5 de mai sus, i anume:
CNS = 0,50 x STT
unde:
CNS Cantitatea de ap necesar stingerii incendiului, n litri;
STT Sarcina termic total a compartimentului de incendiu/spaiului n care se manifest
incendiu, n MJ.
Principalul avantaj al acestei ecuaiei este c nu suntem nevoii s calculm Qmax.

IV.6 Expunerea grafic a cantitii de ap necesare stingerii incendiului


Practic refularea apei nu se poate face dect dup sosirea autospecialelor de pompieri,
stabilirea modului de intervenie, ntinderea furtunilor i racordarea acestora, astfel rezult un timp
necesar efecturii acestor aciuni, denumit astfel timpul necesar nceperii refulrii apei, care este
de obicei de 10 15 minute dup timpul iniieri incendiului.
Graficul (a) din Figura IV.3, de mai jos ilustreaz nceperea refulrii la timpul nceperii
dezvoltrii incendiului pe cnd graficul (b) arat nceperea refulrii la un timp decalat cu o valoare
necesar pompierilor pentru a ncepe refularea. Graficul (c) arat ce se ntmpl dac
autospecialele de pompieri ajung la un anumit interval de timp ntre ele, graficul (d) ilustreaz
aceiai situaie dar dac eficiena incendiului de degajare a fluxului termic fi de numai 50%.
Analogii ale acestor situaii sunt reprezentate in graficele (e), (f), (g) respectiv (h), din
aceiai figur, Figura IV.3 dac incendiu ar fi condiionat de ventilaie, n aceste cazuri echipa de
intervenie alege un debit de refulare mai mic specific intensiti de degajare a fluxului termic
sczute.

79

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Figura IV.3: Expunerea grafic a capacitii apei de absorbie a fluxului termic degajat de
incendiu i a potenialului incendiului de degajare a fluxului termic26
26

C. Barnett, (2005), Calculation Methods for Storage Water used for Fire Fighting Purposes, SFPE (NZ)
Technical Publication, pag. 9.

80

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

IV.7.Discuii privind metodele 1-5


Cinci metode au fost analizate mai sus. Acestea sunt :
Metoda 1

CNS = DNS x tR, unde tR este ales arbitrar;

Metoda 2

CNS = DNS x tR, unde tR este determinat.

Metoda 3

CNS = kn x V;

Metoda 4

CNS = DNS x tmax x CS;

Metoda 5

CNS = 0,385 x CS x STT.

Un rezumat al rezultatelor care reies din exemplele prelucrate n calculele exemplificative


de mai sus este nscris n Tabelul IV.4, de mai jos.
Tabelul IV.4: Rezumat al rezultatelor din exemplele prelucrare utiliznd cele 5 metode de
determinare a cantitii de ap necesare stingerii incendiului
Exemplu

Cantitatea de

prelucrat n

ap necesar

calc.

stingerii

exemplificativ

incendiului

nr. :

CNS n litri

IV.1

Echivalentul

Valoarea

adncimii

coeficientului

Raportul

stratului de ap

de siguran

CNS/STT

EAS n mm

CS

1 080 000

1 728

2,16

IV.2

243 000

389

0,49

IV.3

666 700

1 067

1,0

1,33

IV.5

51 000

82

1,0

0,15

IV.6

170 000

273

1,5

0,34

IV.7

227 000

364

1,5

0,45

IV.8

270 000

452

1,5

0,54

IV.9

250 000

400

1,3

0,50

IV.10

250 000

400

1,3

0,50

IV.11

250 000

400

1,3

0,50

Metoda

Metoda 4 ne ofer cantitatea de ap necesar stingerii incendiului bazndu-se pe ingineria


incendiului, dar pentru cazuri particulare de incendiu trebuie specificat geometria
compartimentului de incendiu precum i alegerea coeficienilor de dezvoltare i regresie ai
incendiului trebuie fcut dup un studiu ingineresc al incendiului specific compartimentului de
incendiu.
81

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Pentru uzul general se recomand a se folosi metoda 5 datorit simpliti sale, geometria
compartimentului de incendiu nu este necesar a se cunoate. Cantitatea minim de ap necesar
stingerii incendiului ar trebui s fie cel puin egal cu 0,385 l pentru fiecare MJ al sarcinii termice
totale a compartimentului de incendiu. Dac un coeficient de sigurana, de 30 % se adaug acestei
valori atunci este suficient pentru a stinge incendiul astfel dezvoltat nct i atinge temperatura
maxim.
IV.8 Metoda 6 Metoda Sardqvist (Sardq)
Metoda Sardqvist27 de determinare a cantitii de ap necesare stingerii incendiului este o
metod de asemenea empiric precum cea de determinare a debitului de ap necesar stingerii
incendiului care are la baz o statistic a unui numr de 307 de incendii non-rezideniale care au
avut loc n zona oraului Londra ntre ani 1994 i 1997. n 45 dintre cazuri spaiile au fost mai
mari de 100 m2.
Precum este specificat i n subcapitolul 3.2.7 din prezenta lucrare, cauzele de producere a
fiecrui incendiu, metodele de descoperire, timpul de detectare a incendiului, timpul n care au
ajung echipele de intervenie la locul incendiului, timpul de stingere, mrimea incendiilor i
metodele de stingere au fost investigate.
Incendiile n aceast zon au fost relativ mici, doar 7 dintre ele au depit n manifestare o
suprafaa de 100 m2. Rezultatele lu Sardqvist sunt bazate pe statisticele unor incendii mici pe cnd
n aceast lucrare se ncearc compararea metodelor valabile pentru incendii mari n desfurare,
care acoper suprafee ntre 100 i 3000 m2 precum graficele demonstreaz. Folosind o alt lucrare
a lui Sardqvist28 i aplicnd formula pentru determinarea cantitii de ap necesare stingerii
incendiilor anumitor categorii de cldiri (de exemplu non-rezideniale) care au o densitate a
sarcinii termice de 800 MJ/m2 rezult urmtoarea ecuaie:
CNS = 0,11 x A1,1

(IV.8)

unde:
CNS Cantitatea de ap necesar stingerii incendiului, n litri;
A Aria compartimentului de incendiu/spaiului n care se manifest incendiu, n m2.

S. Sardqvist, (1998), Real Fire Data, Fire in non-residential premises in London 1994 1997,Dept. of Fire Safety
Engineering, Lund University, Sweden, Report 7003;
28
S. Sardqvist, G. Holmstedt, (2001), Water for Manual Fire Suppression, Journal of fire Protection Engineering,
Vol.11, No.4.
27

82

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Sardqvist include ulterior alte statistici importante despre incendii mici, ntr-o alt
lucrare29, cercetate de ctre Thomas n 1959 i Baldwin n 1972.

IV.9 Compararea metodelor studiate


Metoda 1 (4509 table) , a timpilor arbitrari este una tabelar este constituit, de asemenea
ca metoda de determinare a debitului de ap necesar stingerii cu acelai nume, din opiniile
serviciilor de pompieri i nu ofer nici o specificare cum aceste valori pentru cantitatea de ap
necesare stingerii incendiilor au fost determinate.
Metoda 2 (4509 calc), a intensitilor de degajare a fluxului termic de ctre incendiu
arbitrare se bazeaz de asemenea ca metoda de determinare a debitului de ap necesar stingerii cu
acelai nume, parial pe calcule specifice inginerii incendiilor i parial pe valori arbitrare ale
intensitii degajrii fluxului termic a incendiului.
Metoda 3 (1142), a volumului compartimentului de incendiu, este precum cea de
determinare a debitului de ap necesar stingerii incendiului, este una care ofer valori arbitrare n
funcie de volumul compartimentului de incendiu.
Metoda 4, a timpului necesar atingerii temperaturii cele mai nalte a incendiului, ne ofer
cantitatea de ap necesar stingerii incendiului bazndu-se pe ingineria incendiului, dar pentru
cazuri particulare de incendiu trebuie specificat geometria compartimentului de incendiu precum
i alegerea coeficienilor de dezvoltare i regresie ai incendiului trebuie fcut dup un studiu
ingineresc al incendiului specific compartimentului de incendiu. Datorit acestui fapt c necesit
multe date nu a putut fi introdus n compararea urmtoare a metodelor de determinare a cantitii
de ap necesare stingerii incendiului.
Metoda 5 (TP 2005-2), este util datorit simpliti sale, geometria compartimentului de
incendiu nu este necesar a se cunoate, precum i fluxul termic maxim pe care il poate degaja
incendiu. Aceast metod e este una dintre puinele care aloc o anumit cantitate de ap protejrii
expunerilor, prin introducerea un coeficient de sigurana.
Metoda 6 (Sardq) deriv din cercetarea unor date oferite de ctre pompieri experi n
incendii. Dezavantajul ei este c se bazeaz pe statisticii a unor incendii mici ca manifestare i de
aceea nu poate fi aplicate la compartimente cu suprafee marii deoarece nu ar rezulta valori
concrete.

29

S. Sardqvist, (1999), Fire Brigade Use of Water, Interflam Proceedings, pag. 675-683.

83

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Pentru a putea compara aceste metode i anume metoda 1,2,3,5 i 6, mai puin metoda 4
deoarece necesit introducerea unui numr mari de parametri i pentru uurarea comparrii nu a
fost introdus, au fost aplicate pe compartimente de incendiu avnd suprafaa pardoselii de 200,
1000, 2000 i 3000 m2 avnd densitatea sarcini termice aferente de 400, 800 respectiv 1200 MJ/m2.
Este de menionat faptul c aceste compartimente de incendiu au fost folosite si pentru compararea
metodelor de determinare a debitului de ap necesar stingerii incendiului deoarece ofer o
vizualizare grafic mai uoar prin analogie.
Cea mai simpl posibilitate de comparare a cantitilor de ap necesare stingerii incendiilor
ar fi s relatm volumul de ap cu o valoare a echivalentului nominal al adncimii stratului de
ap (eAS) care se msoar n mm, aceasta presupune ca apa s fie dispus pe o suprafa care este
egal cu suprafaa pardoselii spaiului n care se manifest incendiul. Graficele care vor urma vor
demonstra ce uor este s comparam vizual rezultatele.
Determinarea echivalentului nominal al adncimii stratului de ap eAS se face prin
mprirea cantitii de ap necesare rezultate de fiecare metod la aria spaiului pentru care se
calculeaz cantitatea necesar.
Formula echivalentului nominal al adncimii stratului de ap:
EAS = CNS / A

(IV.9)

unde:
EAS Echivalentul nominal al adncimii stratului de ap, n mm;
CNS Cantitatea de ap necesar stingerii incendiului, n litri;
A Aria spaiului n care se manifest incendiu, n m2.
Pentru cantitatea de ap necesar stingerii, cea mai mic valoare este dat de metoda 1142
iar cea mai mare valoare este dat de metoda 4509 table.

84

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Cantitatea de ap
necesar stingerii n m3

Cantitatea de ap necesar stingerii - DST = 400 MJ/m2


1200
1000
800
600
400
200
0

(1)

2005-2
TP

Sardq

(2)

(3)

(4)

Table

Calc

1142

4509

4509

NFPA

NZFS

NZFS

Metoda
Cantitatea de ap necesar stingerii n
m pentru o suprafaa de 200 m

40

15

23

27

Cantitatea de ap necesar stingerii n


m pentru o suprafaa de 1000 m

200

73

540

232

Cantitatea de ap necesar stingerii n


m pentru o suprafaa de 2000 m

400

147

1000

465

Cantitatea de ap necesar stingerii n


m pentru o suprafaa de 3000 m

600

220

699

Figura IV.4: Compararea cantitilor de ap necesare stingerii incendiilor la cldiri n funcie de


densitatea sarcinii termice (400 MJ/mp)
Precizri:
(1) Cantitatea de ap conform TP 2005-2 atribuie 50 % pentru stingere i 50 % pentru
protejarea expunerilor.
(2) Cantitatea de ap conform NFPA 1142 este destinat doar stingerii. Pentru protejarea
expunerilor se calculeaz separat i se adaug 25 % pentru fiecare parte care are o
construcie adiacent.
(3) Cantitatea de ap conform metodei tabelare NZFS 4509 este destinat numai stingerii.
Pentru expuneri nu se distribuie ap. Valorile sunt pentru clasele W3, W5 i W6 din tabelul
2 din 4509.
(4) Cantitatea de ap conform metodei de calcul 4509 este pentru clasa W8 folosind anexa F
din 4509. Nu este destinat ap protejrii expunerilor.

85

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Echivalentul adncimii stratului de ap - DST = 400 MJ/m2


Echivalentul adncimii
stratului de ap n mm

600
500
400
300
200
100
0

(1)

2005-2
TP

Sardq

(2)

(3)

(4)

Table

Calc

1142

4509

4509

NFPA

NZFS

NZFS

Echivalentul adncimii stratului de ap n mm


Pentru o suprafaa de 200 m

200

75

115

135

Pentru o suprafaa de 1000 m

200

73

540

232

Pentru o suprafaa de 2000 m

200

74

540

233

Pentru o suprafaa de 3000 m

200

73

233

Figura IV.5: Compararea echivalenilor de adncime a stratului de ap la cldiri n funcie de


densitatea sarcinii termice (400 MJ/mp)
Precizri:
(1) Cantitatea de ap conform TP 2005-2 atribuie 50 % pentru stingere i 50 % pentru
protejarea expunerilor.
(2) Cantitatea de ap conform NFPA 1142 este destinat doar stingerii. Pentru protejarea
expunerilor se calculeaz separat i se adaug 25 % pentru fiecare parte care are o
construcie adiacent.
(3) Cantitatea de ap conform metodei tabelare NZFS 4509 este destinat numai stingerii.
Pentru expuneri nu se distribuie ap. Valorile sunt pentru clasele W3, W5 i W6 din tabelul
2 din 4509.
(4) Cantitatea de ap conform metodei de calcul 4509 este pentru clasa W8 folosind anexa F
din 4509. Nu este destinat ap protejrii expunerilor.

86

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Cantitatea de ap necesar stingerii - DST = 800 MJ/m2


Cantitatea de ap
necesar stingerii n m3

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

(1)

(2)

2005-2
TP

Sardq

(3)

(4)

(5)

Table

Calc

1142

4509

4509

NFPA

NZFS

NZFS

Metoda
Cantitatea de ap necesar stingerii n
m pentru o suprafaa de 200 m

80

38

17

45

73

Cantitatea de ap necesar stingerii n


m pentru o suprafaa de 1000 m

400

83

1080

232

Cantitatea de ap necesar stingerii n


m pentru o suprafaa de 2000 m

800

166

932

Cantitatea de ap necesar stingerii n


m pentru o suprafaa de 3000 m

1200

249

1398

Figura IV.6: Compararea cantitilor de ap necesare stingerii incendiilor la cldiri n funcie de


densitatea sarcinii termice (800 MJ/mp)
Precizri:
(1) Cantitatea de ap conform TP 2005-2 atribuie 50 % pentru stingere i 50 % pentru
protejarea expunerilor.
(2) Cantitatea de ap conform lui Sardqvist este valabil doar pentru o suprafaa de 200 m 2.
Pentru expuneri nu este alocat ap.
(3) Cantitatea de ap conform NFPA 1142 este destinat doar stingerii. Pentru protejarea
expunerilor se calculeaz separat i se adaug 25 % pentru fiecare parte care are o
construcie adiacent.
(4) Cantitatea de ap conform metodei tabelare NZFS 4509 este destinat numai stingerii.
Pentru expuneri nu se distribuie ap. Valorile sunt pentru clasele W3, W5 i W6 din tabelul
2 din 4509.
(5) Cantitatea de ap conform metodei de calcul 4509 este pentru clasa W8 folosind anexa F
din 4509. Nu este destinat ap protejrii expunerilor.

87

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Echivalentul adncimii
stratului de ap n mm

Echivalentul adncimii stratului de ap - DST = 800 MJ/m2


1200
1000
800
600
400
200
0

(1)

(2)

2005-2
TP

Sardq

(3)

(4)

(5)

Table

Calc

1142

4509

4509

NFPA

NZFS

NZFS

Echivalentul adncimii stratului de ap n mm


Pentru o suprafaa de 200 m

400

190

85

225

365

Pentru o suprafaa de 1000 m

400

83

1080

232

Pentru o suprafaa de 2000 m

400

83

466

Pentru o suprafaa de 3000 m

400

83

466

Figura IV.7: Compararea echivalenilor de adncime a stratului de ap la cldiri n funcie de


densitatea sarcinii termice (800 MJ/mp)
Precizri:
(1) Cantitatea de ap conform TP 2005-2 atribuie 50 % pentru stingere i 50 % pentru
protejarea expunerilor.
(2) Cantitatea de ap conform lui Sardqvist este valabil doar pentru o suprafaa de 200 m2.
Pentru expuneri nu este alocat ap.
(3) Cantitatea de ap conform NFPA 1142 este destinat doar stingerii. Pentru protejarea
expunerilor se calculeaz separat i se adaug 25 % pentru fiecare parte care are o
construcie adiacent.
(4) Cantitatea de ap conform metodei tabelare NZFS 4509 este destinat numai stingerii.
Pentru expuneri nu se distribuie ap. Valorile sunt pentru clasele W3, W5 i W6 din tabelul
2 din 4509.
(5) Cantitatea de ap conform metodei de calcul 4509 este pentru clasa W8 folosind anexa F
din 4509. Nu este destinat ap protejrii expunerilor.

88

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Cantitatea de ap necesar stingerii - DST = 1200 MJ/m2


Cantitatea de ap
necesar stingerii n m3

2500
2000
1500
1000
500
0

(1)

2005-2
TP

Sardq

(2)

(3)

(4)

Table

Calc

1142

4509

4509

NFPA

NZFS

NZFS

Metoda
Cantitatea de ap necesar stingerii n
m pentru o suprafaa de 200 m

120

20

180

140

Cantitatea de ap necesar stingerii n


m pentru o suprafaa de 1000 m

600

98

1080

698

Cantitatea de ap necesar stingerii n


m pentru o suprafaa de 2000 m

1200

196

1396

Cantitatea de ap necesar stingerii n


m pentru o suprafaa de 3000 m

1800

293

2094

Figura IV.8: Compararea cantitilor de ap necesare stingerii incendiilor la cldiri n funcie de


densitatea sarcinii termice (1200 MJ/mp)
Precizri:
(1) Cantitatea de ap conform TP 2005-2 atribuie 50 % pentru stingere i 50 % pentru
protejarea expunerilor.
(2) Cantitatea de ap conform NFPA 1142 este destinat doar stingerii. Pentru protejarea
expunerilor se calculeaz separat i se adaug 25 % pentru fiecare parte care are o
construcie adiacent.
(3) Cantitatea de ap conform metodei tabelare NZFS 4509 este destinat numai stingerii.
Pentru expuneri nu se distribuie ap. Valorile sunt pentru clasele W3, W5 i W6 din tabelul
2 din 4509.
(4) Cantitatea de ap conform metodei de calcul 4509 este pentru clasa W8 folosind anexa F
din 4509. Nu este destinat ap protejrii expunerilor.

89

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

Echivalentul adncimii stratului de ap - DST = 1200 MJ/m2


Echivalentul adncimii
stratului de ap n m3

1200
1000
800
600
400
200
0

(1)

2005-2
TP

Sardq

(2)

(3)

(4)

Table

Calc

1142

4509

4509

NFPA

NZFS

NZFS

Echivalentul adncimii stratului de ap n mm


Pentru o suprafaa de 200 m

600

98

900

698

Pentru o suprafaa de 1000 m

600

98

1080

698

Pentru o suprafaa de 2000 m

600

98

698

Pentru o suprafaa de 3000 m

600

98

698

Figura IV.9: Compararea echivalenilor de adncime a stratului de ap la cldiri n funcie de


densitatea sarcinii termice (1200 MJ/mp)
Precizri:
(1) Cantitatea de ap conform TP 2005-2 atribuie 50 % pentru stingere i 50 % pentru
protejarea expunerilor.
(2) Cantitatea de ap conform NFPA 1142 este destinat doar stingerii. Pentru protejarea
expunerilor se calculeaz separat i se adaug 25 % pentru fiecare parte care are o
construcie adiacent.
(3) Cantitatea de ap conform metodei tabelare NZFS 4509 este destinat numai stingerii.
Pentru expuneri nu se distribuie ap. Valorile sunt pentru clasele W3, W5 i W6 din tabelul
2 din 4509.
(4) Cantitatea de ap conform metodei de calcul 4509 este pentru clasa W8 folosind anexa F
din 4509. Nu este destinat ap protejrii expunerilor.

90

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

IV.10 Concluzii privind metodele studiate de determinare a cantiti de ap necesare


stingerii incendiului
Desprinderea unor concluzi din graficele acestei comparri nu este uor. Totui prin
relatarea volumul de ap cu o valoare a echivalentului nominal al adncimii stratului de ap face
compararea acestor metode mai simpl.
Din studiile efectuate reiese c sunt mari diferene ntre rezultate obinute pentru debitul
de ap necesar stingerii.
Dintre metodele de determinarea a cantitii de ap necesare stingerii incendiului descrise
mai sus, metoda 4509 table i metoda de 4509 calc apar a fi cele mai extravagante.
Dintre metodele care se bazeaz pe calcule inginereti metoda TP 2005-2 i metoda 4509
calc ofer valori similare dar aceast ultim metod nu atribuie ap pentru protejarea expunerilor,
cldirilor adiacente etc.
Singura metod din graficele anterioare care atribuie o anumit cantitatea de ap pentru
protejarea expunerilor este metoda TP 2005-2.
Dintre cele 6 metode considerate, respectiv 5 n grafice aparent cea mai concret ar fi
metoda TP 2005-2 deoarece utilizeaz calcule specifice inginerii incendiilor i de asemenea
include n cantitatea de ap necesar stingerii incendiului i o atribuire pentru protejarea
expunerilor.

91

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

CONCLUZII
O parte esenial n organizarea operativ a subunitilor de pompieri este s se estimeze
resursele necesare suprimrii incendiilor ntr-o comunitate. Cantitatea de ap, echipamentul i
personalul uman trebuie alese n funcie de posibile scenarii de incendiu la care pompieri trebuie
sa intervin astfel nct s suprime i s sting incendiile.
Diverse metode sunt utilizate de ctre diferite state pentru a putea estima cerina de ap
necesar stingerii incendiilor. Unele dintre aceste metode se bazeaz pe principii tiinifice n timp
ce altele predominant sunt bazate pe dovezi empirice. Unele dintre ele iau n considerare un numr
mare de factori, pe cnd altele sunt bazate pe ceva simplu cum ar fi aria pardoselii sau volumul
compartimentului de incendiu respectiv. Cteva dintre aceste metode sunt valabile doar pentru
suprafee mici. Metodele care au la baza principii care in cont de evoluia incendiilor depind de
valoarea sarcinii termice totale STT.
n urma cercetrii efectuate prin aceast lucrare a reieit c pentru determinarea debitului
de ap necesar stingerii incendiului cea mai bun metod este TP 2004-1, n care:

DNS 0,00741 STT

0, 666

n urma cercetrii efectuate prin aceast lucrare a reieit c pentru determinarea cantitii
de ap necesare stingerii incendiului cea mai bun metod este TP 2005-2, n care:
CNS = 0,50 x STT
unde:
DNS debitul de ap necesar stingerii incendiului, n l/s;
CNS Cantitatea de ap necesar stingerii incendiului, n litri;
STT Sarcina termic total a compartimentului de incendiu/spaiului n care se manifest
incendiu, n MJ.
in s precizez c aceste metode concludente descrise mai sus se bazeaz att pe principii
tiinifice ct i pe valori empirice determinate din experien. De asemenea studiind evoluia
incendiilor pe baza densitii sarcinii termice pot rezulta valori concrete pentru debitul de ap
necesar stingerii precum i pentru cantitatea de ap ce trebuie refulat pentru suprimarea i
stingerea incendiilor.
Precum este reprezentat n schema logic de mai jos realizat n urma cercetrii efectuate
prin prezenta lucrare, pentru a se putea determina debitul de ap necesar stingerii precum i
92

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

cantitatea de ap necesar stingerii este necesar s se cunoasc sarcina termic total a


compartimentului de incendiu / cldiri / ncperii incendiate care fie este stabilit n documentaia
tehnic a cldirii sau se poate determina pentru fiecare cldire n parte prin nmulirea suprafeei
cu valoarea densiti sarcinii termice specifice destinaiei.
De asemenea algoritmul schemei logice de mai jos poate fi implementat ntr-un program
de calcul astfel nct prin introducerea unor parametri specifici cldirii s rezulte debitul de ap ce
trebuie refulat precum i cantitatea de ap necesar stingerii incendiului pentru cea mai mare
valoare a fluxului termic degajat de incendiu.
Astfel reiese c doar prin introducerea n cele dou ecuaii a valorii sarcinii termice totale
a unui compartiment de incendiu / cldire / ncpere rezult debitul total de ap precum i cantitatea
de ap necesar stingerii incendiului izbucnit n acel compartiment de incendiu / cldire / ncpere,
indiferent de stadiu n care se afl atunci cnd se ncepe refularea apei.

Reuita interveniei de stingere a incendiului depinde n mare parte de disponibilitatea apei


care este necesar pentru a se putea efectua operaiunile de control, suprimare i de stingere a
incendiului precum i de protejare a spaiilor adiacente.

93

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

BIBLIOGRAFIE
[1] C. POPA, (2011), Contribuii privind modelarea, simularea i stingerea incendiilor n
structuri dezvoltate pe verticala, teza de doctorat, UPB, pag. 78-79.
[2] C. R. Barnett, (2004), Calculation Methods for Water Flows used for Fire Fighting
Purposes, SFPE (NZ) Technical Publication.
[3] G. E. Foxwell, (1958), Efficient use of Fuel, Ministry of Power, UK, HMSO 2nd Ed.
[4] T. Z. Hamarthy, (1972), Fire Technology, no. 8, pag. 196-326.
[5] C. R. Barnett, (2002), BFD Curve, Fire Safety Journal 37, pag. 437-463, table2, fig.5.
[6] D. Torvi, A. Kashef, N Benichou i G. Hadjisophoclous, (2002), FIERA system water
requirements Model (WTRM), IRC Internal Report No. 851, National Research council of Canada.
[7] D. Torvi, G. Hadjisophecleus, M. B. Guenther i G. Thomas, (2001), Estimating Water
Requirements for Firefighting Operations using FIERA system, Fire Technology, 37, pag. 235262.
[8] A. H. Buchanan, (2001), Fire Engineering Design Guide, Centre of Advanced
Engineering, University of Canterbury, New Zealand, Version 2.
[9] OFM-TG-03-1999, Fire Protection Water Supply Guideline for part 3 in the Otario
Building Code, www.mscs.jus.gov.on.ca .
[10] P. Grimwood, (2005), Fire fighting Flow Rate, London Fire Brigade (retired),
www.firetactics.com .
[11] S. Sardqvist, (1998), Real Fire Data, Fire in non-residential premises in London
19941997,Dept. of Fire Safety Engineering, Lund University, Sweden, Report 7003.
[12] S. Sardqvist, G. Holmstedt, (2001), Water for Manual Fire Suppression, Journal of
Fire Protection Engineering, Vol.11, No.4.
[13] S. Sardqvist, (1999), Fire Brigade Use of Water, Interflam Proceedings, pag. 675-683.
94

Ionel ROU

Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii incendiului

[14] NFPA 1142, (2001), Standard on Water Supplies for Suburban & Rural Fire Fighting,
Edition 2001.
[15] SNZ PAS 4509, (2003), NZ Fire Service Fire Fighting Water Supply Code of Practice,
table E2
[16] C.R. Barnett, (2005), Calculation Methods for Storage Water used for Fire Fighting
Purposes, SFPE (NZ) Technical Publication.
[17] C.R. Barnett, (2007), Comparison of 11 Methods for determining water used for Fire
Fighting, SFPE (NZ) Technical Publication.
[18] I. Rou, (2013), Determinarea debitului i a cantitii de ap necesare stingerii
incendiului de ctre pompieri, A X- a Sesiune de Comunicri tiinifice cu Participare
Internaional a Studenilor SIGPROT 2013.
[19] SR EN 1991-1-1, (2004), Densiti de sarcin termic, Anexa E (informativ).
[20] Stas 10903-2-79, (1979), Determinarea sarcinii termice n construcii.

95