Sunteți pe pagina 1din 1

Documente necesare pentru aplicarea proiectului

La momentul aplicarii:
1. Studiul de Fezabilitate pentru proiecte care prevd lucrri de construcii i/
sau montaj
2. Situaiile financiare (bilan formularul 10, contul de profit i pierderi
formularul 20, formularele 30 i 40), precedente anului depunerii proiectului
nregistrate la Administraia Financiar.
3. Declaraia de inactivitate nregistrat la Administraia Financiar, n cazul
solicitanilor care nu au desfurat activitate anterior depunerii proiectului.
4. Documente pentru terenurile i cldirile pe/ n care sunt/ vor fi realizate
investiiile: actul de proprietate asupra terenului
5. Copia actului de identitate
6. Documente care atesta forma de organizare a solicitantului. - Certificatul de
nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerului conform legislaiei n
vigoare.
7. Adeverina (emisa de AJPM) ca activitatea existenta nu face obiectul
autorizrii de mediu; sau Acord de mediu/Autorizaie de mediu/ Aviz Natura
2000, nsoit de studiul de impact/studiul de evaluare adecvat, dac este
cazul; sau Autorizaie integrat de mediu sau Adeverina emisa de ARPM
(care s ateste c activitatea este n procedura de autorizare integrat de
mediu
8. Declaraie pe propria rspundere a solicitantului privind respectarea regulii
de cumul a ajutoarelor de minimis.
9. Certificat de urbanism/ Autorizaie de construire pentru proiecte care prevd
construcii, nsoit, dac este cazul, de actul de transfer a dreptului i
obligaiilor ce decurg din Certificatul de urbanism i o copie a adresei de
ntiinare