Sunteți pe pagina 1din 1

Persoane fizice

DECLARAIE DE VENITURI
pentru semestrul I / 2015

Subsemnatul(a)...............................................................................domiciliat ()
n ............................................ str. ................................................. nr. .......................,
telefon fix.................................., mobil.............................. posesor al carnetului de
expert contabil/contabil autorizat nr. ................................., declar pe proprie rspundere
urmtoarele :
1. Din activitile prevzute de Ordonana Guvernului nr. 65/1994 i

de

Regulamentul de Organizare i Funcionare a Corpului, am realizat pe semestrul I


2015 o sum total a veniturilor de ......................................lei.
2. Cotizaia variabil de 1.20 % asupra veniturilor menionate reprezint suma
de .............................. lei, care urmeaz s fie achitat pn la 31 august 2015.

Data ...................................../2015

Semntura i parafa,