Sunteți pe pagina 1din 6

Aprobat la edina Consiliul

facultii Contabilitate, ASEM


Proces verbal nr.1 din _____________
Preedintele Consiliului facultii
dr., conf. univ. ___________ L. Grigoroi

Aprobat la edina catedrei


Contabilitate i audit,
Proces verbal nr.1 din 28.08.2015
ef catedr, CA
dr., conf. univ._________ A.Popovici

Programa analitic (curriculumul cursului)


Denumirea cursului
Titularul cursului

Audit financiar
conf. univ. dr. M. Manoli, conf. univ. dr. Lapikaia L., dr. lector
superior universitar D. Grumeza D.

Ciclul (L-licena,
M-masterat

Nr. credite

Codul
cursului
Limba de
instruire

Ore din planul de nvmnt

S.05.003651

Anul

III

Semestrul

Forma de evaluare final (EE


examen, V-verificare)
Ore studii
Total ore pe
60
90
150
individual
semestru
Forma Numrul total de ore (pe semestru) din planul de
nvmnt
de
(C-curs teoretic, S-seminar, L-activiti de laborator,
studii
P-proiect sau lucrri practice)
rom., rus.

zi

Total
ore
150

Ore n auditoriu
din care
total
C
S
L
60
30
30
-

P
-

Categoria formativ a cursului (F-fundamental, G-general, S-de specialitate,


U-socio-umanistic, M-de orientare ctre alt domeniu)
Categorie de opionalitate a cursului (O-obligatorie, A-opional, L-liber alegere)
Numrul maxim de studeni care se pot nscrie la curs
Obligatorii
Condiii de acces

Obiectivele
nsuirii

Recomandate

Activitate
individual
90

S
O
150

Licen
Contabilitate financiar
Contabilitatea impozitelor
Contabilitatea managerial
Analiza rapoartelor financiare

nsuirea disciplinei n cauz este necesar pentru ca specialitii din domeniul


contabilitii s se familiarizeze cu procedurile i modul de exercitare a
auditului financiar n conformitate cu normele actuale. Acest curs contribuie la
dezvoltarea raionamentului n aplicarea cunostinelor cu privire la procesul de
efectuare a auditului financiar, precum i ajut la formarea aptitudinilor profesionale.

Rezultatele
nvrii

Pe parcursul nsuirii temelor disciplinei studentul va cunoate:


- modul de reglementare a activitii de audit financiar;
1

- etapele i compartimentele eseniale ale auditului financiar;


- normele de organizare i exercitare a auditului rapoartelor financiare .

La finele programei studentul va obine urmtoarele abiliti:


- aplicarea tehnicilor de exercitare a lucrrilor de audit financiar n cadrul
fiecrui compartiment al contabilitii;
- competene de aplicare a tehnicilor de planificare, acumulare a dovezilor de
audit i de raportare a rezultatelor obinute.

Denumirea temelor i subiectelor


Tema 1. Definirea, obiectivele i coninutul
auditului financiar

Inclusiv

Numrul
de ore

prelegeri

seminare

1.1. Evoluia istoric a auditului financiar


1.2. Noiunea, obiectul i scopul auditului
financiar
1.3. Tipologia misiunilor, serviciilor i formelor de
audit financiar
Tema 2. Organizarea activitii de audit
financiar n Republica Moldova
2.1. Baza legislativ i normativ a activitii de
audit n Republica Moldova
2.2. Certificarea activitii profesionale de audit
financiar
2.3. Licenierea activitii de audit financiar
2.4. Supravegherea activitii de audit financiar
Tema 3. Etica profesional i controlul calitii
auditului financiar

3.1. Obiectivele i principiile fundamentale privind


conduita profesional
3.2. Regulile conduitei profesionale a auditorilor
3.3. Controlul calitii pentru firmele de audit
Tema 4. Acceptarea i continuarea misiunii
4.1. Condiiile acceptrii, continurii i modificrii
misiunii
4.2. Convenirea asupra termenilor misiunii
4.3. Drepturile i obligaiile prilor implicate n
misiune
Tema 5. Planificarea misiunii
5.1. nelegerea i evaluarea controlului intern
5.2. Identificarea i evaluarea riscurilor de
denaturare semnificativ
5.3. Pragul de semnificaie n planificarea i
exercitarea unei misiuni
5.4. Elaborarea strategiei generale i planului
misiunii

Tema 6. Tehnici specifice auditului financiar

6.1. Obinerea probelor de audit n procesul de


exercitare a auditului financiar
6.2. Aplicarea procedurilor analitice
6.3. Utilizarea eantionului n auditul financiar
6.4. Documentaia de audit
Tema 7. Aplicarea procesului de audit financiar

17

1.
Legea privind activitatea de audit nr.61 din 16.03.2007 // Monitorul
7.1.
Auditul imobilizrilor
Bibliografia
al Republicii Moldova nr. 117-126 din 10.08.2007.
7.2.
Auditul ciclului Oficial
Vnzri-creane-ncasri
minimal
7.3. Auditul ciclului
2. Procurri-stocuri-datorii
Manual de Standarde Internaionale de Audit i Control de Calitate.
7.4. Auditul ciclului Salarii-personal
Codul
Etic al
7.5. Auditul capitalului
propriu
i Profesioni
a datoriilortilor Contabili // www.minfin.md.
financiare 3.
Manual de Reglementri Internaionale de Audit, Asigurare i Etic//
Tema 8. Finalizarea www.minfin.md.
misiunii
10
5
5
4.
Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr.1450 din 24.12.2007 //
8.1. Luarea n considerare
a evenimentelor
Monitorul
oficial nr.203-206 din 28 decembrie 2007.
ulterioare
5.
Programul
de examinare
pentru conferirea calitii de auditor pentru
8.2. Aprecierea prezumiei
de continuitate
a
activitii
auditul general // www.minfin.md.
8.3. Prezentarea raportului auditorului asupra
6.
Ordinul Ministerului Finanelor nr. 48 din 31.03.2010 cu privire la
situaiilor financiare
Normelor
de recunoatere a certificatelor internaionale de
8.4. Tipurile opiniiloraprobarea
din raportul
auditorului
independent
calificare n domeniul contabilitii i auditului // Monitorul Oficial
Total
60
30
30
nr.68-69/261 din 07.05.2010.
7.

Ordinul Ministerului Finanelor nr.150 din 22.11.2010 cu privire la


aprobarea Normelor de pregtire profesional a stagiarilor n activitatea
de audit // www.minfin.md.

8.

Ghidul privind auditul calitii, Editura Irecson, 2012

9.

Arens A., Loebbecke J. Audit. O abordare integrat. Chiinu: ARC,


2003.

10.

Ana Morariu, Flavia Stoian. Audit financiar. Editura ASE Bucureti,


2011

11.

Emil Horomnea. Audit financiar. Concepte. Standarde. Norme. Ediia


a II-a revzut i actualizat. Editura Tipo Moldova, 2015 .

12.

Marin Menu, Iuliana Panaitescu, Constantin Afanase, Dan Vilaia.


Audit financiar. Editura Tehnico Info, Chiinu 2009.

13.

Iachimovschi A. Organizarea activitii de audit. Editura Tipogr.


Reclama, Chiinu 2011.

14.

Ion Florea, Ionela-Corina Macovei, Radu Florea, Maria Berheci.


ntroducere n expertiza contabil i n auditul financiar. Editura
CECCAR, Bucureti, 2008.

15.

. A. Editura Cartier, Chiinu, 2008.

Tehnologiile
didactice
Activitatea
indiv
idual
a
stud
entul
ui

Modalitatea
evalurii

A.
B.
C.
D.

prelegeri, seminare
studiul situaiilor
dezbatere interactiv
mijloacele didactice: tabele i figuri

Formele lucrului individual:


- aprofundarea i suplimentarea de cunotine: lucrul cu manualul, lucrul
cu actele normative, cri de referin, utilizarea tehnologiilor multimedia
i a internetului;
- nelegerea, consolidarea i sistematizarea cunotinelor prin autotestare;
- rezolvarea de aplicaii, situaii problematice, completarea documentaiei
de audit.
Metode de evaluare a lucrului individual:
- controlul curent la fiecare lecie practic - formele de control: discuie
oral, lucrare scris, teste la calculator;
- verificarea aplicaiilor practice pentru tema de acas, prezentarea i
susinerea rezolvrilor n cadrul orelor de consultaii.

Evaluare formativ, aplicat pe parcursul activitii de instruire in


cadrul unei teme/capitol

Evaluarea curent pe baza situaiilor de audit


Evaluare sumativ, aplicata conform a dou teste de baz
Evaluare final, la ncheierea studiului disciplinei

Stabilirea
notei finale

Reuita curent

20%

Activitatea individual

10%

Test1 plus test 2

15%+15%

Rezultatul la examen ( evaluarea final)

40%

(ponderea
%)

Timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului


1.
Descifrarea i studiul notelor
8.
Pregtire prezentri orale
10
de curs
2.
Studiu dup manual, suport
9.
Pregtire examinare final
10
de curs
3.
Studiul bibliografiei
10.
Consultaii
10
minimale indicate
4.
Documentare suplimentar
11.
Documentare pe teren
10
n bibliotec
5.
Activitate specific de
12.
Documentare pe
pregtire seminar i/sau
10
INTERNET
laborator
6.
Realizare teme, referate,
13.
Alte activiti
12
eseuri, traduceri etc.
7.
Pregtire teste, lucrri de
14
Alte activiti
8
control
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 90
Data completrii: _____________

6
4
3
4
3
-

Semntura titularilor:_____________
____________
5