Sunteți pe pagina 1din 58

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA

Centrul de Formare Continu i nvmnt la Distan


Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor
Specializarea: Management Contabil, Audit i Control
Disciplina: Standarde de audit financiar

SUPORT DE CURS

ANUL I
Semestrul 2

CLUJ-NAPOCA
2008

CUPRINS

I. INFORMAII GENERALE ....................................................................................... 3


Date de identificare a cursului ....................................................................................... 3
Condiionri i cunotine dobandite anterior ................................................................ 3
Descrierea cursului......................................................................................................... 3
Materiale bibliografice obligatorii ................................................................................. 4
Materiale i instrumente necesare pentru curs ............................................................... 5
Calendar al cursului ....................................................................................................... 5
Politica de evaluare i notare ......................................................................................... 7
Elemente de deontologie academic.............................................................................. 7
Studeni cu dizabiliti ................................................................................................... 8
Strategii de studiu recomandate ..................................................................................... 8
II. SUPORTUL DE CURS .............................................................................................. 9
MODULUL I: Scopul , nivelul de asigurare si obiectivele auditului financiar.......... 10
MODULUL II: Probele de audit.................................................................................. 18
MODULUL III: Raportul de audit............................................................................... 25
MODULUL IV: Pregatirea angajamentelor de audit................................................... 32
MODULUL V: Auditarea soldurilor initiale si a evenimentelor ulterioare intocmirii
situatiilor financiare ..................................................................................................... 44

I. INFORMAII GENERALE
Date de identificare a cursului
Date de contact ale titularului de curs:

Date de identificare curs i contact tutori:

Nume: Popa Irimie Emil

Numele cursului:Standarde de audit financiar

Birou: str. T. Mihali, nr 58-60, cam. 226

Codul cursului: EMC020

Telefon: 40 + 0264-41.86.52 int. 5806

Anul, Semestrul: anul I, sem 2

Fax: 40 + 0264-41.25.70

Tipul cursului: obligatoriu

E-mail: irimie.popa@econ.ubbcluj.ro

Pagina web a cursului:

Consultaii: se vor afia la cam.226 la

Tutori: Popa Irimie Emil

inceputul semerstrului

Adresa e-mail tutori:


irimie.popa@econ.ubbcluj.ro

Condiionri i cunotine dobandite anterior


Cursul Standarde de audit financiar i propune s dezvolte abiliti i cunotine
necesare persoanelor care doresc sa se specializeze in domeniul auditului financiar.
Titularul de curs ncurajeaz participarea oricror studeni n cadrul cursului, indiferent de
pregtirea educaional a acestora. Pentru studenii care provin din afara nvtmntului
economic se recomand parcurgerea unei bibliografii minimale in domeniile contabilitatii,
finantelor, dreptului comercial, controlului financiar, statisticii si fiscalitatii.

Descrierea cursului
Cursul de fata reprezinta esenta unor conostinte dobandite deja dar si a unor tehnici
care vor fi insusite de catre perticipanti la finalul sau in domeniul vast al profesiei contabile
din care o derivata este auditul financiar.
Persoanele care sunt beneficiarii de baza ai acestuia sunt studentii inscrisi la
masterat absolventi ai specializarilor de profil din cadrul facultatii, nefiind insa exclusi si
cei care sunt absolventi ai altor specilaizari, sub rezerva deja aratata anterior.

Patriciparea la acest curs ofera posibilitatea cursantilor de a deprinde modul de


aplicare a procedurilor de audit necesare colectarii de elelmente probante conform
referentialului romanesc si internatuional.
Aspectele teoretice vor fi imbinate cu aplicatii practice care contribuie la fixarea
cunostintelor si dobandirea instrumentarului necesar pentru a se putea accede la profesia
liberala de auditor financiar.
Complexitatea notiunilor este una progresiva, facandu-se numeroase referinte la
celelalte discipline din care auditul financiar isi areimprumutate unele procedee de lucru si
evidentiind pe cele specifice

Materiale bibliografice obligatorii


1. Arens Loebbecke, Audit, o abordare integrat, ediia a 8-a, Editura ARC, Chiinu, 2003.
2. Ares, Alvin A., Auditing an integrated approach, Police Hall International Editions, 1994.
3. Bndict, Guy i Kravel, Ren, Evaluation du contrle interne, Editura Comptables
Malesherbes, Paris, 1996.
4. Collins, L. i Vallin, G., Audit et contrle interne, Editura Dallaz, Paris, 1992.
5. Crciun, tefan, Audit financiar i audit intern, Editura Ecomic, Bucureti, 2004.
6. Dobroeanu, Laureniu i Dobroeanu, Camelia-Liliana, Audit, concepte i practici, Editura
Economic, Bucureti, 2002.
7. Munteanu, Victor i colab., Control i audit financiar-contabil, Editura Sylvi, Bucureti,
2000.
8. Oprean, Ioan siPopa , Irimie Procedurile controlului si ale auditului financiar, Editura
IRisoprint, Cluj Napoca, 2007.
9. Popescu, Gheorghe, Procedurile controlului intern i auditul financiar, Editura Gestiunea,
Bucureti, 1997.
10. Sandu, Gheorghe, Bazele auditului financiar, Editura Dareco, Bucureti, 2003.
11. Stoian, Ana i urlea, Eugeniu, Auditul financiar-contabil, Editura Economic,
Bucureti, 2001.
12. Toma, Marin, Iniiere n auditul situaiilor financiare ale unei entiti, Editura
CECCAR, Bucureti, 2005.
*** La nouvelles pratique du Contrle Interne, Lybrand/IFAC, Editions

dOrganisation, traducere dup lucrarea The Internal Control Framework


elaborat de ctre COSO (Comittee of Sponsoring Organizations).
*** Le contrle interne dans les collectivits locales, Editat de Ordinul Experilor
Contabili, Paris, 1996.
*** Standarde de Audit Intern, elaborate de The Institute of Internal Auditors I.I.T.
www.cafr.ro.
13. *** Standarde Internaionale de Audit (ISA), elaborate de IFAC, www.cafr.ro.
14. *** Standardele Internaionale de Raportare Financiar, elaborate de
IASC/IASB, Editura CECCAR, Bucureti, 2006.
15. *** Norme minime de audit, adaptate i nsuite de ctre CAFR, Editura
Economic, Bucureti, 2001.
16. *** Legea nr. 31/1990 privind societile comerciale, republicat i modificat n
anul 2006.
17. *** Legea nr. 82/1991, Legea contabilitii, republicat n anul 2004.
18. *** OMFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementrilor contabile conform cu
directivele europene.

Materiale i instrumente necesare pentru curs


Sustinerea prelegerilor sidiscutarea aplicatiilor practice se va realiza prin utilizarea
urmatoarelor echipamente: video proiector, laptop, acces la internet. Se vor putea face
simulari privind intocmirea dosarului exercitiului pe baza unor softuri specifice, si prin
completarea foilor de lucru dup ce toate determinaruile eu fist deja realizate.

Calendar al cursului
Activiti

ntlnire

Tematica abordat

I: Necesitatae standardizarii

Responsabilitile

Locul

de

masteranzilor

desfurare

Parcurgerea bibliografiei

Va fi comu-

Activiti didactice

auditului

Rezolvarea studiilor de nicat

ulte-

Delimitari conceptuale

caz

rior

Parcurgerea bibliografiei

Va fi comu-

Tipuri de amgajamente
Colectarea probelor de
audit
Teste de audit
Raportul de audit
Pragul de semnificatie si
riscurile auditului;
Evenimente ulteriare
auditarii situatiilor
financiare;
Aplicatii practice.

ntlnire

II: Raportul de audit

Activiti didactice

Pragul de semnificatie si

Rezolvarea unor studii de nicat

riscurile auditului;

caz

ulte-

rior

Evenimente ulteriare
auditarii situatiilor
financiare
Aplicatii practice

Examen final

Parcurgerea bibliografiei Va fi comuprecizate

vederea nicat

susinerii examenului

ulte-

rior

Calendarul intalnirilor cu studentii poate suporta modificari care insa vor fi aduse la
cunostinta studentilor in timp util, in functie de programul general al cadrului idactic.

Politica de evaluare i notare


Modalitatea de notare a masteranzilor pentru disciplina Standarde de audit finaciar
are n vederea urmtoarele aspecte:
-

susinerea unui examen scris a crui pondere este de 60% n nota final.
Examenul va fi structurat pe dou pri: prima va fi alctuit din ntrebri gril,
iar cea de a doua din ntrebri deschise care vor acoperi ntrega dipredat
masteranzilor.

elaborarea unui proiect asupra unei teme stabilite de titularul de disciplin,


ponderea ponderea sa fiind de 40% din nota final. Tematica si precizarile
necesare elaborarii proiectului vor fi aduse la cunostinta studentilor in prima
intalnire din cadrul semestrului;

Studenii trebuie s tie c silabusul de fa reprezint un suport minimal, a


crui simpl parcurgere nu este suficient pentru promovarea examenului la
aceasta disciplina. n vederea promovrii examenului cu o not satisfctoare,
studenii vor trebui s parcurg bibliografie indicat n cadrul acestui silabus.

Elemente de deontologie academic


Plagiatul este o problem serioas i este pedepsit cu asprime. Orice student care
este prins c plagiaz se poate atepta s i fie anulat munca i s se ntreprind msuri
disciplinare din partea conducerii facultii.
Exemple de plagiat:
-

realizarea proiectului de cercetare de ctre o alt persoan.

copierea parial sau total a unui proiect de cercetare.

copierea unui proiect de cercetare de pe internet i rspndirea acestuia i n


rndul altor masteranzi.

conspectarea unor surse bibliografice fr citirea prealabil a acestora (copierea


unor conspecte fcute de alii).

Masteranzii pot s citeze surse bibliografice alctuite din reviste sau cri cu
condiia ca respectivele surse s fie identificate i prezentate n cadrul proiectului de
cercetare. Un proiect care se constituie n mare parte din compilarea unor idei ale unor

autori, neavnd o contribuie proprie din partea masterandului va fi notat cu un calificativ


inferior.

Studeni cu dizabiliti
n vederea oferirii de anse egale studenilor afectai de dizabiliti motorii sau
intelectuale, titularul de curs i manifest disponibilitatea de a comunica cu studenii prin
intermediul potei electronice. Astfel, studenii cu dizabiliti vor putea adresa ntrebrile
lor legate de tematica cursului Standarde de audit financiar pe adresa de email a titularului
de curs, menionat la nceputul acestui silabus, putnd primi lmuririle necesare n maxim
48 de ore de la primirea mesajului.

Strategii de studiu recomandate


Pentru a obine performana maxim, studenii trebuie s in cont de urmtoarele
recomandri n ceea ce privete studiul individual, precum i activitile colective realizate n
cadrul cursului:
1. Este recomandata reimprospatatrea cunostintelor de contabilitate, drept fiscalitate,
finantele intreprinderii si statistica;
2. Se recomanda parcurgerea suportului minimal in ordinea capitolelor, asa cum sunt
descrise in prezentul silabus;
3. Este recomandat ca studiul s se bazeze pe o bibliografie minimal, indicat n
silabus i pe alte surse bibliografice indicate de tutori.
4. Se recomand participarea la discuii i analize mpreun cu tutorii, pe marginea
temelor indicate spre studiu.

II. SUPORTUL DE CURS


Modulul I: Scopul , nivelul de asigurare si obiectivele auditului financiar
Unitatea de curs 1: Scopul si nivelul de asigurare al unei misiuni de audit
Unitatea de curs 2: Scopul si nivelul de asigurare in cadrul serviciilor conexe
Unitatea de curs 3: Asertiunile conducerii
Unitatea de curs 4: Utilizarea asertiunilor conducerii de catre auditorul financiar
Unitatea de curs 5: Obiectivele auditului financiar
Modulul II: Probele de audit
Unitatea de curs 1: Conceptul de probe de audit si concludenta lor
Unitatea de curs 2: Tipuri de proceduri utilizate de catre auditor pentru colectarea
probelor de audit;
Unitatea de curs 3: Testele de audit
Modulul III: Raportul de audit
Unitatea de curs 1: Raportul de audit standard
Unitatea de curs 2: Raportul de audit modificat
Modulul IV: Pregatirea angajamentelor de audit
Unitatea de curs 1: Cunoasterea generala a clientului
Unitatea de curs 2: Pragul de semnificatie in audit
Unitatea de curs 3: Riscurile auditului
Unitatea de curs 4: Stabilirea termenilor si a conditiilor auditului
Modulul V: Auditarea soldurilor initiale si a evenimentelor ulterioare datei situatiilor
financiare
Unitatea de curs 1: Auditarea soldurilor de deschidere
Unitatea de curs 2: Auditarea recunoasterii in situatiile financiare
Unitatea de curs:3: Auditarea estimarilor contabile

MODULUL I: Scopul , nivelul de asigurare si obiectivele auditului financiar

Obiective
1. Familiarizarea studenilor cu principalele concepte utilizate n cadrul auditului
financiar;
2. Cunoaterea principalilor tipuri de misiuni executate de catre un auditor;
3. nelegerea conceptelor de intenie strategic i misiune strategic.
4. Intelegerea importantei auditului financiar;.
5. Intelegerea nivelurilor de asigurare specifice fiecarei misiuni

Unitatea de curs 1: Scopul si nivelul de asigurare al unei misiuni de audit

Termenul auditor este utilizat n Standardele Internaionale de Audit (ISA)1 pentru a


desemna un prestator de servicii n domeniul: a) auditului financiar-contabil; b) serviciilor
conexe.
Serviciile conexe cuprind: revizuirile; angajamentele privind proceduri convenite i
misiuni de elaborare.
Standardele de audit sunt aplicabile i angajamentelor de audit (misiunilor de audit) cu
scop special, precum i examinrii informaiilor financiare prognozate (ISA 800; ISA 810).
Angajamentele (misiunile) de audit cu scop special includ:
-

situaiile financiare ntocmite dup alt referenial contabil dect standardele

(normele) internaionale sau standardele naionale de contabilitate;


-

componente ale situaiilor financiare: unele conturi speciale, unele elemente ale

conturilor, unele elemente ale situaiilor financiare, etc.;


1

ISA nr. 120 Cadrul general al Standardelor Internaionale de Audit. ISA nr. 200A Obiective i principii generale
care guverneaz un angajament de audit al situaiilor financiare. ISA nr. 910 Angajamente de revizuire a situaiilor
financiare (Standard Internaional pentru angajamente de revizuire ISREs nr. 2400).

10

respectarea (conformitatea) clauzelor cuprinse n contracte i acorduri;

situaii financiare sintetice (rezumative).

Cadrul General al Standardelor Internaionale de Audit nu se aplic serviciilor fiscale,


serviciilor de consultant financiar-contabil i altor servicii similare.
Scopul auditului i al revizuirii situaiilor financiare este acel de a da auditorului
posibilitatea s obin un nivel de asigurare care i este necesar pentru a putea s exprime o
opinie. Misiunile bazate pe proceduri convenite i misiunile de elaborare nu au rolul de a
obine un nivel de asigurare i de a exprima o opinie.
Scopul unei misiuni de audit al situaiilor financiare anuale este acela de a obine un
nivel de asigurare rezonabil care d auditorului posibilitatea de a-i exprima o opinie
pozitiv potrivit creia aceste documente de sintez contabil sunt ntocmite, sub toate
aspectele semnificative, n conformitate cu un referenial contabil identificat.
Prin intermediul opiniei sale, auditorul furnizeaz o certificare rezonabil asupra
faptului c situaiile financiare nu conin denaturri semnificative.
Pentru a-i forma o opinie, auditorul se bazeaz pe raionamente profesionale atunci
cnd decide asupra naturii i volumului procedurilor pe care le folosete, atunci cnd
evalueaz probele de audit n vederea formulrii unor concluzii, atunci cnd apar
circumstane deosebite care mresc riscul de erori semnificative i atunci cnd exist indicii
c au avut loc denaturri semnificative.
Standardele Internaionale de Raportare Contabil (IAS/IFRS) prevd, pentru diferite
elemente ale situaiilor financiare i pentru anumite operaiuni, mai multe politici contabile
posibile de aplicat.
Reglementrile

contabile

conforme

cu

directivele

europene

Standardele

Internaionale de Raportare Contabil extind i n contabilitatea romneasc estimrile i


raionamentele contabile, astfel:
- pentru calculul amortizrilor se fac estimri n ceea ce privete: durata de via util a
imobilizrilor corporale i necorporale, valoarea rezidual a acestora i se fac
raionamente n vederea alegerii metodei de amortizare utilizate;
- pe baz de raionamente contabile se delimiteaz investiiile financiare pe termen
lung, de investiiile financiare curente i, n funcie de aceasta, se fac nregistrrile

11

contabile aferente i se alege metoda de evaluare.


- pentru evaluarea i prezentarea informaiilor n situaiile financiare, se fac ajustri ale
valorii contabile sau se constituie provizioane conform principiului prudenei,
inndu-se seama de posibilitatea ncasrii creanelor, posibilitatea vnzrii stocurilor
etc.

Unitatea de curs 2 :Scopul i nivelul de asigurare n cadrul serviciilor conexe


Dup cum s-a artat, n categoria serviciilor conexe sunt incluse:
a) angajamentele de revizuire a situaiilor financiare (misiunile de examinare limitat);
b) angajamentele bazate pe proceduri agreate (proceduri convenite) privind situaiile
financiare;
c) angajamentele de elaborare (compilare) a informaiilor financiare.

a) Angajamentele de revizuire
Scopul unui angajament de revizuire2 (de trecere n revist) este acela de a permite
auditorului s concluzioneze, fr a utiliza toate procedurile i tehnicile cerute ntr-un
angajament de audit, c nu au fost relevate fapte de importan semnificativ care s-l fac
s aprecieze c situaiile financiare nu au fost stabilite n toate aspectele lor semnificative
conform cadrului general de raportare financiar identificat.
Nivelul de certificare moderat ia forma unei certificri negative, care poate fi exprimat
astfel: n timpul revizuirii nimic nu a atras atenia noastr care s ne fac s credem c
situaiile financiare nu ofer o imagine fidel
b) Angajamentele privind procedurile convenite
Scopul unui angajament privind procedurile convenite3 este, pentru auditor, acela de a
folosi proceduri care in de natura auditului, dar care au fost definite i selectate, de comun
acord, de auditor, entitate i oricare a treia parte ndreptit.

Standardul Internaional pentru Angajamente de Revizuire (ISREs) nr. 2400.

Standardul Internaional pentru Efectuarea Procedurilor Convenite (ISRSs) nr. 4400.

12

c) Angajamentele de elaborare a informaiilor financiare


Scopul unui angajament de elaborare4 este, pentru contabil, acela de a folosi competena
(expertiza) sa contabil, nu cea de auditor, n scopul de a colecta, clasifica i sintetiza
informaiile financiare, astfel nct acestea s fie uor de neles.

Unitatea de curs 3: Asertiunile conducerii privind continutul situatiilor financiare


anuale
Cnd declar c situaiile financiare ofer o imagine fidel, n conformitate cu anumite
criterii (cu un anumit refereniar contabil) conducerea face numeroase aseriuni explicite
sau implicite referitoare la recunoaterea, evaluarea, prezentarea i descrierea diferitelor
structuri ale situaiilor financiare.
Auditorul utilizeaz aceste aseriuni atunci cnd:
- evalueaz riscul potenial de apariie a unor informaii denaturate semnificativ;
- proiecteaz (planific) i aplic procedurile de audit n funcie de riscurile
informaionale evaluate.
Aseriunile (declaraiile) fcute de conducere prin intermediul situaiilor financiare sunt
grupate n diferite moduri. n continuare ne limitm la prezentarea structurii aseriunilor
conform ISA nr. 500A Probe de audit:
a) Aseriuni cu privire la categorii de tranzacii i operaiuni asociate perioadei supuse
auditului;
b) Aseriuni cu privire la soldurile conturilor la sfritul perioadei
Conducerea entitii declar Existena. c toate elementele de activ, de datorii i de
capitaluri proprii reflectate n conturile contabile au existat la data bilanului;
c) Aseriuni cu privire la prezentarea i descrierea informaiilor
Prin intermediul situaiilor financiare, n ansamblul lor, inclusiv prin intermediul
Notelor explicative managerii formuleaz urmtoarele aseriuni:
entitilor prin intermediul situaiilor financiare este redat n figura nr. 2.

Standardul Internaional pentru Elaborarea Informaiilor Financiare (ISRSs) nr. 4410.

13

ASERIUNI CU PRIVIRE LA:


Tranzaciile i
evenimentele
exerciiului
1. Apariia sau
producerea
2.
Exhaustivitatea
(integralitatea)
3.
Acurateea sau
exactitatea evalurilor
comensurrilor i
nregistrrilor
(clasificrilor)

Soldurile conturilor de la
sfritul anului
1.

Existena

2.

Drepturi i obligaii

3.

Exhaustivitatea

Prezentarea i descrierea
elementelor din situaiile
financiare
1)
Apariia i drepturi
i obligaii
2)

Exhaustivitatea

3)
Acurateea i
evaluarea
4.

Evaluarea i alocarea

4.
Separarea
exerciiului (cronologie)

4)
Clasificarea i
inteligiblitatea

5.
Clasificarea sau
imputarea
Figura nr. 2: Aseriunile formulate prin intermediul situaiilor financiare

Unitatea de curs 4: Utilizarea aseriunilor de ctre auditorul financiar


Standardul Internaional de Audit (ISA) nr. 500A Probe de audit precizeaz c
aseriunile conducerii pot fi combinate sau exprimate n diferite moduri, astfel:
a)

Aseriunile referitoare la tranzacii i evenimente pot fi combinate cu aseriunile


rerferitoare la soldurile conturilor.

b)

Auditarea fiecrui cont separat nu este o abordare eficient. Datorit principiului


dublei nregistrri conturile sunt strns corelate ntre ele, ceea ce impune gruparea
lor pe categorii de operaiuni (pe domenii semnificative sau pe cicluri contabile).
Aceast grupare permite o mai bun gestionare a auditului i uureaz repartizarea

14

sarcinilor pe membrii echipei de auditori

c)

Pentru aceeai aseriune auditorul poate obine probe din surse diferite sau cu
ajutorul unor proceduri diferite. Astfel, pentru obinerea de probe de audit
referitoare la conturile din grupa 49 Ajustri pentru deprecierea creanelor se
combin analiza structurii creanelor nencasate la scaden dup vechime
(maturitatea creanelor) cu urmrirea ncasrii acestor creane dup nchiderea
exerciiului, aa cum cere ISA nr. 560 Evenimente ulterioare.

d)

Cu ajutorul unei proceduri de audit se pot obine probe relevante numai pentru o
anumit aseriune, dar nu i pentru alte aseriuni.

e)

Unele aseriuni nu pot fi auditate separat. Astfel, aseriunea separarea


exerciiului nu poate fi auditat fr s se ia n considerare aseriunile apariia,
exhaustivitatea i exactitatea

Unitatea de curs 5:Obiectivele auditului financiar


Obiectivele auditului sunt strns legate de aseriunile conducerii. Auditorul urmrete
dac aceste aseriuni sunt juste
Obiectivele auditului pot fi stabilite n termeni generali, la nivelul aseriunilor sau pot fi
definite mai analitic n funcie de trsturile specifice ale fiecrei categorii de operaiuni
(cumprri, vnzri, pli, ncasri etc.) ale fiecrei grupe de conturi sau ale fiecrei
prezentri i descrieri din situaiile financiare.
Astfel, obiectivele generale ale auditului pot fi formulate dup cum urmeaz:
a) Obiective generale referitoare la categorii de operaiuni reflectate n rulajul conturilor
Auditorul trebuie s urmreasc dac:
- operaiunile nregistrate au avut loc n realitate (au aprut, s-au produs n realitate);
- toate operaiunile care au avut loc au fost nregistrate (exhaustiv, fr omisiuni);
- evaluarea operaiunilor (cantiti, preuri, calcule) este corect i dac jurnalele
contabile sunt corecte (acurateea nregistrrilor);
- alocarea n timp, cronologia nregistrrilor asigur independena exerciiilor
(separarea exerciiilor);

15

- gruparea operaiunilor pe conturi (imputarea) s-a fcut corect (active imobilizate, active
circulante; vnzri n numerar, vnzri pe credit comercial etc.).
b) Obiective generale referitoare la soldurile conturilor
Pe baza aseriunilor conducerii auditorul trebuie s urmreasc dac:
- activele, datoriile i capitalurile proprii exist la nchiderea exerciiului. n
soldurile conturilor sunt cuprinse numai sumele care trebuiau incluse, nu s-a
nregistrat nimic n plus;
- toate activele i toate datoriile sunt ale entitii auditate i nu ale altor persoane;
- toate elementele patrimoniale sunt reflectate n soldurile conturilor, fr omisiuni;
- soldurile conturilor sunt corect evaluate, calculele sunt corecte, sunt n
concordan cu inventarierile, cu confirmrile primite de la teri, cu evidenele
operative i cu contabilitatea analitic. Alocarea (clasificarea, imputarea) pe
conturi este corect (creane-clieni, creane pri afiliate; credite bancare, credite
obligatare; leasing operaional, leasing financiar etc.). Urmrind facturile de la
sfritul exerciiului, evenimentele ulterioare, nregistrrile referitoare la venituri
i cheltuieli n avans sau referitoare la dobnzi de pltit sau de ncasat auditorul se
poate pronuna asupra alocrii n timp a nregistrrilor (decupajul temporal sau
cenzura). De asemenea, auditorul urmrete i concordana detaliilor: dac
jurnalele de nregistrri sunt corecte, dac totalurile i reporturile sunt corecte,
dac soldurile din cartea-mare sunt corecte i sunt susinute de balane de
verificare sintetice i analitice.
c) Obiective generale referitoare la prezentarea i descrierea fcut prin intermediul
situaiilor financiare
Referitor la coninutul situaiilor financiare auditorul urmrete dac:
- nu sunt incluse n situaiile financiare active, datorii, capitaluri proprii care nu
exist n realitate sau care nu aparin entitii. Veniturile i cheltuielile provin din
tranzacii i evenimente care au avut loc (au aprut) n perioada auditat i privesc
entitatea;
- nu s-au omis din situaiile financiare unele informaii care trebuiau incluse;
- nu s-au nclcat principiile contabilitii cu ocazia ntocmirii situaiilor financiare

16

(permanena metodei, intangibilitatea bilanului, prudena, necompensarea,


independena exerciiului etc.). Evaluarea elementelor din situaiile contabile (cost
istoric, valoarea realizabil, valoarea recuperabil, valoarea just) s-a fcut
conform referenialului contabil identificat (reglementrile naionale sau cele
internaionale, dup caz);
- soldurile conturilor sunt grupate (clasificate) pe elemente ale situaiilor financiare
n mod adecvat. Informaiile suplimentare din Notele explicative sunt complete
(toate dezvluirile necesare s-au fcut) sunt descrise ntr-un mod inteligibil i sunt
corect combinate sau divizate.

Bibliografie modul
1. Arens Loebbecke, Audit, o abordare integrat, ediia a 8-a, Editura ARC,
Chiinu, 2003.
2. Ares, Alvin A., Auditing an integrated approach, Police Hall International
Editions, 1994.
3. Bndict, Guy i Kravel, Ren, Evaluation du contrle interne, Editura
Comptables Malesherbes, Paris, 1996.
4. Oprean, Ioan siPopa , Irimie Procedurile controlului si ale auditului financiar,
Editura IRisoprint, Cluj Napoca, 2007.
5. Toma, Marin, Iniiere n auditul situaiilor financiare ale unei entiti, Editura
CECCAR, Bucureti, 2005.
6. *** Standarde Internaionale de Audit (ISA), elaborate de IFAC, www.cafr.ro.
7. *** Standardele Internaionale de Raportare Financiar, elaborate de
IASC/IASB, Editura CECCAR, Bucureti, 2006.
8. *** Norme minime de audit, adaptate i nsuite de ctre CAFR, Editura
Economic, Bucureti, 2001.

17

MODULUL II: Probele de audit


Obiective
1. Constientizarea importantei colectarii probelor de audit
2. Cunoaterea principalelor tipuri de probe de audit
3. nelegerea modului n care procedurile sunt utilizate in colectare a probelor de
audit
4. Stapanirea tehnicii colectarii probelor de audit

Unitatea de curs 1: Conceptul de probe de audit si concludenta lor

Probele de audit sunt formate din totalitatea informaiilor colectate i utilizate de


auditor cu scopul de a stabili dac situaiile financiare au fost ntocmite i prezentate
conform criteriilor prestabilite. Aceste criterii sunt stabilite prin Standardele Internaionale
de Raportare Financiar (IFRS/IAS), prin directivele europene i prin reglementrile
contabile naionale (RCN).
Procedurile de audit sunt reprezentate de un set de instruciuni precise i detaliate pe
care trebuie s le respecte auditorul atunci cnd colecteaz probele de audit. Procedurile de
audit sunt reunite n cadrul Programului de audit.
Programul de audit cuprinde o list detaliat a procedurilor de audit stabilit pe
cicluri contabile i pe paii de urmat de ctre auditori pentru colectarea probelor de audit
necesare n vederea obinerea unui grad de certitudine rezonabil asupra conformitii sau
neconformitii situaiilor financiare cu criteriile prestabilite.
Cu ocazia elaborrii programului de audit i pe parcursul ndeplinirii misiunii sale,
auditorul trebuie s stabileasc care sunt riscurile de denaturarea semnificativ a situaiilor
financiare i n funcie de acestea decide asupra naturii, duratei (timpului) i ntinderii
procedurilor de audit.5
A. Natura procedurilor se refer pe de o parte la scopul acestor proceduri, iar pe de alt
5
ISA nr. 330 Procedurile auditorului ca rspuns la riscurile evaluate. ISA nr. 315 nelegerea entitii i a mediului su
i evaluarea riscurilor de denaturare semnificativ.

18

parte la tipul procedurilor selectate.


Scopul procedurilor poate fi: acela de a permite auditorului6:
Alegerea procedurilor n funcie de tipul acestora permite auditorului s stabileasc
care sunt cele mai bune proceduri care trebuie utilizate pentru colectarea probelor de
audit suficiente i juste. Dup cum vom vedea, principalele tipuri de proceduri sunt:
inspecia, observaia, investigaia, confirmarea, recalcularea, reefectuarea etc.
B. Durata (timpul) procedurilor se refer la momentul cnd trebuie aplicate anumite
proceduri i la perioada de timp care trebuie testat.
Testele de audit pot fi efectuate pe parcursul exerciiului auditat sau numai dup
ntocmirea situaiilor financiare.
C. ntinderea procedurilor se refer la cantitatea dintr-o anumit procedur ce trebuie
aplicat, la mrimea eantionului asupra cruia urmeaz s se aplice o procedur, la
numrul de observaii, investigaii i inspecii ce trebuie fcute, la numrul de
confirmri ce trebuie cerute de la teri etc.
Pentru fundamentarea opiniei sale auditorul nu examineaz toate informaiile
disponibile, el apeleaz la eantioane pe baza unor metode de selecie. Uneori auditorul se
bazeaz pe probe de audit care sunt mai puin concludente, care sunt mai degrab
persuasive dect conclusive.
Pentru a putea s-i exprime opinia sa asupra situaiilor financiare, auditorul trebuie s
colecteze elementele probante suficiente i juste (adecvate) care s-i permit s trag
concluzii rezonabile.
Cu ct riscul de denaturare semnificativ a situaiilor financiare este mai mare, cu att
auditorul trebuie s colecteze o cantitate mai mare de probe.
Caracterul just sau gradul de adecvare a elementelor probante colectate exprim
calitatea lor, care se apreciaz n funcie de relevana i credibilitatea acestor probe.
Relevana probelor de audit, utilitatea lor pentru fundamentarea opiniei auditorului,
este influenat de pertinena acestora. Pertinena probelor de audit se stabilete prin
raportarea lor la fondul tranzaciilor i evenimentelor care au avut loc, precum i la
6

ISA nr. 500A Probe de audit.

19

obiectivele urmrite de auditor. n acelai timp aceste probe trebuie s fie fiabile.
Credibilitatea elementelor probante colectate este apreciat n funcie de: originea
lor intern sau extern, natura lor scris sau oral i n funcie de circumstanele n
care s-au obinut. Credibilitatea este influenat de: independena surselor,
eficacitatea controlului intern din entitate, informarea direct a auditorului,
obiectivitatea probelor, concordana probelor.
Concludena sau credibilitatea probelor de audit poate fi evaluat numai n urma
analizei combinate a celor dou caracteristici: suficiena i adecvarea probelor. Astfel, un
eantion voluminos de probe furnizate de un gestionar poate s nu fie relevant pentru
auditor. n acelai timp, un eantion foarte mic de probe adecvate (temeinice) poate s nu
fie suficient de concludente.

Unitatea de curs 2: Tipuri de proceduri utilizate de catre auditor pentru


colectarea probelor de audit;

Auditorii pot folosi opt categorii (tipuri) de proceduri de audit. Fiecare categorie de
prob de audit se poate colecta cu ajutorul unor proceduri specifice. Cele opt tipuri de
proceduri sunt:
1 Inspecia registrelor contabile i a documentelor justificative
Examinarea de ctre auditor a registrelor contabile i a documentelor justificative
furnizeaz probe de audit cu un grad variat de credibilitate, n funcie de eficacitatea
contului intern i n funcie de natura i sursa acestora. Registrele contabile i documentele
justificative stau la baza verificrii contabilitii entitii i a situaiilor financiare deoarece
sunt uor de accesat i genereaz un cost al auditului relativ redus. Unele documente sunt
singurul mijloc de prob referitoare la tranzaciile i operaiunile care au avut loc.
examinarea este un studiu suficient de detaliat pentru a determina o anumit situaie.
n programul de audit aceast procedur se formuleaz sub forma examinai un
eantion de facturi pentru a determina dac ele conin toate informaiile necesare i
pentru a stabili dac pe ele exist semntura persoanelor care le-au ntocmit i a celor

20

care le-au verificat;


confruntarea este o instruciune prin care se specific ce se confrunt, de unde
pornete aceast operaiune i spre ce se ndreapt
justificarea cuprinde instruciuni referitoare la utilizarea anumitor documente cu
scopul de a verifica realitatea operaiunilor i exactitatea sumelor nregistrate.
Inspeciei registrelor contabile i documentelor justificative i sunt aplicabile toate
aspectele artate mai sus referitoare la verificarea documentar.
2 Inspecia activelor corporale
Inspecia activelor corporale const n examinarea fizic a stocurilor i imobilizrilor
corporale. Examinarea existenei i strii activelor corporale este asigurat n primul rnd
de inventariere. Inventarierea furnizeaz probe de audit credibile referitoare la existena
activelor, dar nu n mod necesar i referitoare la proprietatea bunurilor i evaluarea
acestora. Instruciunile date auditorilor referitoare la inspecia activelor corporale se pot
formula astfel: inventariai numerarul din casierie la nchiderea exerciiului i observai
modul n care entitatea respect procedurile de inventariere.
Cu ocazia planificrii participrii la inventariere sau cu ocazia alegerii procedurilor
alternative, auditorul trebuie s in seama de urmtoarele:
1. Natura i eficacitatea sistemului contabil i ale sistemului de control intern utilizate
n entitate, n ceea ce privete elementele de inventariat;
2. Riscurile de audit (inerente, de nedetectare i de control) precum i pragul de
semnificaie stabilit pentru soldul diferitelor conturi;
3. Calitatea procedurilor i instruciunilor de inventariere;
4. Perioada inventarierii i modul de stabilire a stocurilor de la 31 decembrie N, n
funcie de intrrile i ieirile care au avut loc ntre data inventarierii i sfritul
exerciiului.
5. Separarea stocurilor existente la data inventarierii de intrrile i ieirile care au loc n
timpul inventarierii; cum se urmrete circulaia stocurilor n timpul inventarierii,
precum i perioadele imediat anterioare i ulterioare inventarierii. De regul, pe
durata inventarierii se sisteaz operaiunile de predare-primire a bunurilor
inventariate. Dac aceast suspendare nu poate avea loc, se creeaz zone tampon n

21

care se depoziteaz bunurile primite n timpul inventarierii sau din care urmeaz s
se fac livrri. Operaiunile respective se fac numai n prezena comisiei de
inventariere care, pentru asigurarea posibilitii de verificare ulterioar a acestor
micri, menioneaz pe documentele respective primit sau eliberat n timpul
inventarierii (OMF nr. 1753/2004).
6. Care sunt diferenele stabilite la inventariere, cauzele lor i modul lor de reflectare n
contabilitate (compensri, perisabiliti, alte plusuri sau lipsuri imputabile sau
neimputabile etc.).

3 Observarea
Observarea const n urmrirea unui proces sau a unei proceduri ce este efectuat de
alii. Instruciunea dat auditorului referitoare la observare poate fi formulat astfel:
observai maniera n care se face recepia mrfurilor achiziionate, observai modul de
verificare a facturilor etc.
4 Investigarea
Investigarea const n obinerea informaiilor de la persoane bine informate din
interiorul sau din afara entitii.
Investigaiile se materializeaz n cereri de informaii oficiale, n scris de la tere pri
sau n ntrebri orale neoficiale adresate personalului entitii.
esenial pentru auditor atunci cnd dorete s afle inteniile acesteia pentru viitor.
5 Confirmarea
Confirmarea const n obinerea de la teri (clieni, bnci, societi de asigurri etc.) a
unor declaraii scrise n urma solicitrii adresate acestora. Confirmarea este o form
specific a investigrii, care se refer, de regul, la soldurile conturilor.
Cererile de confirmare pot mbrca trei forme principale:
a) o form pozitiv
b) o form negativ;.
c) o combinaie ntre forma pozitiv i forma .
6 Recalcularea
Recalcularea const n verificarea acurateei (exactitii) aritmetice a documentelor sau

22

registrelor contabile sau n efectuarea de ctre auditor a unor alte calcule.


7 Reefectuarea
Reefectuarea sau reconstituirea const n executarea de ctre auditor, n mod
independent, a unor proceduri sau a unor controale interne care au fost efectuate iniial de
ctre cei auditai.
8 Procedurile analitice
Procedurile analitice constau n evaluri ale informaiilor financiare realizate prin
intermediul unui stadiu al relaiilor de plauzabilitate dintre datele financiare i nefinanciare.

Unitatea de curs 3: Testele de audit

Pentru colectarea probelor de audit necesare n vederea obinerii unei asigurri


rezonabile asupra inexistenei unor denaturri semnificative la nivelul situaiilor financiare
i a aseriunilor, auditorul apeleaz la teste de audit7.
n funcie de scopul urmrit de ctre auditor aceste teste (proceduri) sunt de trei
categorii:
Teste 1) de evaluare a riscurilor;
Teste 2) ale controlului;
Proceduri 3) de fond (teste ale detaliilor).
Testele de evaluare a riscurilor sunt utilizate pentru nelegerea entitii i a controlului
intern.
Dup obinerea unei nelegeri i descriere a modului cum este conceput controlul intern
i dup estimarea iniial a riscului de control (RCe) auditorul trebuie s testeze dac
procedurile controlului intern se aplic efectiv pe ntreaga perioad auditat. Aceast
testare asupra eficacitii operaionale a controalelor interne (asupra modului de funcionare
a procedurilor de control intern) se face cu scopul de a justifica un risc estimat a controlului
intern mai mic. Dac n urma acestor teste se constat c procedurile controlului intern nu
7

ISA nr. 500/A.

23

funcioneaz eficace, auditorul trebuie s revizuiasc nivelul estimat al riscului de control.


Astfel de situaii se pot datora abandonrii unor controale interne, abuzurilor conducerii
care evit controalele interne, incompetenei sau plictiselii salariailor etc.
Prin teste ale controalelor (TC) se neleg acele proceduri utilizate de auditor
cu scopul de a testa eficiena operaional a controalelor interne n prevenirea
sau detectarea i corectarea denaturrilor semnificative de la nivelul aseriunilor.
Testele controalelor sunt necesare n dou mprejurri:
- atunci cnd riscurile legate de controlul intern au fost estimate la un nivel mai mic. n
acest caz, testele controalelor (TC) au menirea s susin sau s corecteze evaluarea
fcut referitoare la eficiena operaional a controalelor interne;
-

atunci cnd procedurile de fond nu ofer singure probe de audit suficiente i


adecvate. O astfel de situaie poate interveni atunci cnd entitatea auditat practic
comerul electronic bazat pe schimburi de mesaje cu ajutorul I.T., fr s editeze
aceste mesaje pe suport de hrtie. Ca urmare, procedurile de fond (testele de detaliu)
nu ofer probe suficiente i adecvate, ceea ce impune efectuarea de teste ale
controalelor asupra modului de concepere, exploatare i protejare a sistemelor I.T.8

Testele controalelor cuprind cinci tipuri de proceduri:


- Interviul sau chestionarea personalului entitii;
- Inspecia registrelor contabile i a documentelor;
- Observarea activitilor de control;
- Reefectuarea procedurilor aplicate n entitate;
- Recalcularea unor date din documente.
Procedurile de fond sunt utilizate de ctre auditori cu scopul de a detecta denaturrile
(erorile monetare) semnificative de la nivelul aseriunilor i a situaiilor financiare9. Dup
cum am vzut, procedurile de fond includ:
Teste ale detaliilor pentru categorii de operaiuni (TDO);
8

ISA nr. 330 Procedurile auditului ca rspuns la riscurile evaluate, par. 25.

ISA nr. 500A Probe de audit. Arens Loebbecke, op. cit., delimiteaz aceste proceduri prin expresia controale
substaniale. Marin Toma, op. cit., utilizeaz n aceeai accepiune, expresia controale substantive sau intervenii
proprii ale auditorului.

24

Proceduri analitice de fond (PAF);


Teste ale detaliilor pentru soldurile conturilor i prezentrile de informaii (TDS).

MODULUL III: Raportul de audit


Obiective
1. nelegerea importantei raportului de audit
2. Cunoaterea modalitatilor de redactare
3. Constientizarea circumstantelor in care se intalneste una din formele de raport de
audit;
4. Stapinairea implicatiilor pe care raportul le creaza in raport cu clientul si cu tertii

Etapa final a unui angajament de audit const n emiterea unui raport n care sunt
prezentate concluziile la care a ajuns auditorul n urma colectrii i analizei probelor de
audit.
n funcie de constatrile fcute i mprejurrile n care s-a efectuat auditarea situaiilor
financiare, acest raport poate fi standardizat (nemodificat) sau modificat.

Unitatea de curs 1: Raportul de audit standard

Raportul de audit trebuie s exprime clar, n scris, opinia auditorului, trebuie s


evalueze dac situaiile financiare au fost stabilite conform unui sistem de referine
contabile identificate. Raportul de audit standard conine urmtoarele elemente eseniale:10
Titlul
10

ISA nr. 700 Raportul auditorului asupra situaiilor financiare.

25

Pentru a nu se confunda cu rapoartele ntocmite de alte persoane sau comitete este


necesar ca n titlu s fie inclus expresia auditor independent sau comisie de cenzori.
Titlul raportului se poate formula astfel: Raport de auditare asupra situaiilor financiare ale
S.C. la data de 31 decembrie , ntocmit de ctre auditorul financiar
independent (comisia de cenzori) .
Destinatarul
n funcie cerinele specifice ale fiecrei entiti, destinatarii Raportului de audit pot fi:
- Consiliul de administraie (guvernana)
- Adunarea General a Acionarilor sau asociailor;
- Bursa de valori etc.
Paragraful de deschidere i introductiv
Acest paragraf ndeplinete trei funcii:
a) de a preciza faptul c s-a efectuat un audit i nu un serviciu conex;
b) de a identifica situaiile financiare auditate, astfel:
Situaiile financiare auditate au fost ntocmite de ctre S.C. la 31 decembrie
. Aceste documente de sintez contabil se individualizeaz prin:
- total activ;
- cifra de afaceri;
- profitul net;
- nr. pagini (cu trimitere la situaiile financiare anexate).
c) de a preciza responsabilitile, astfel:
Aceste situaii financiare, conform Legii nr. i conform relev
responsabilitatea Consiliului de Administraie. Responsabilitatea auditorului const n
exprimarea unei opinii asupra acestor documente de sintez contabil, pe baza procedurilor
de audit folosite (aplicate).
ntinderea (amploarea) auditului
Acest paragraf trebuie s prezinte amploarea demersurilor puse n practic de ctre
auditor (pe parcursul anului noi am) i s confirme faptul c auditul a fost realizat
conform Normelor (Standardelor) de audit.
.

26

Opinia auditorului
n acest paragraf auditorul trebuie s exprime clar opinia sa cu privire la asigurarea
imaginii fidele referitoare la poziia financiar, performanele financiare i fluxurile de
trezorerie prezentate prin intermediul situaiilor financiare auditate. Paragraful rezervat
opiniei auditorului se poate redacta astfel:
Data raportului
Raportul de audit trebuie s poarte data finalizrii lucrrilor de audit. Prin aceasta se
confirm faptul c auditorul a inut cont, cu ocazia ncheierii misiunii sale, de toate
evenimentele i operaiunile care au avut loc dup data nchiderii exerciiului. Aceast dat
nu poate fi anterioar analizrii situaiilor financiare de ctre Consiliul de Administraie.
Adresa auditorului
Se trece denumirea i adresa (ara, oraul) firmei sau cabinetului de audit care are
responsabilitatea auditului efectuat.
Semntura auditorului
Raportul trebuie s conin denumirea societii de audit i numele persoanei care o
reprezint.
Raportul de audit standard (nemodificat), prin care se exprim o opinie fr rezerve
asupra imaginii fidele furnizat de situaiile financiare se emite numai atunci cnd sunt
ntrunite urmtoarele condiii:
a) situaiile financiare sunt complete, iar prezentrile i descrierile de informaii din
Notele explicative sunt adecvate;
b) misiunea de audit s-a derulat conform tuturor Standardelor Internaionale de Audit
(ISA);
c) situaiile financiare au fost elaborate n concordan cu refereniarul contabil
identificat (IFRS/IAS, directivele europene, RCN);
d) nu s-au constata aspecte care impun adugarea unui paragraf de evideniere sau
modificarea unui paragraf.
Dac una din aceste patru condiii nu este ndeplinit, auditorul nu poate emite un raport
standard (nemodificat).

27

Unitatea de curs 2: Raportul de audit modificat


A Situatii care nu au incidenta asupra opiniei auditurului
Pentru a scoate n eviden anumite elemente care afecteaz situaiile financiare i care
sunt detaliate n notele explicative anexate la situaiile financiare, auditorul trebuie s
adauge, dup paragraful 5 de mai sus, Opinia auditorului, un paragraf de observaii sau
de evideniere, fr ca acesta s aib vreo consecin asupra opiniei fr rezerve a
auditorului.
Acest paragraf de observaii (evideniere) se insereaz n Raportul de audit n
urmtoarele cinci situaii:
a) exist probleme legate de continuitatea activitii;
b) auditorul se lovete de anumite incertitudini semnificative;
c) auditorul constat abateri justificate de la principiile i normele contabile;
d) auditorul dorete s scoat n eviden anumite aspecte;
e) auditorul dorete s fac referiri la responsabilitatea unui alt auditor.
a) Atunci cnd intervin probleme semnificative referitoare la continuitatea activitii:
Auditorul nu are obiective referitoare la evaluarea strii financiare a entitii, dar el
trebuie s stabileasc dac continuitatea activitii este asigurat.
1 Dac auditorul apreciaz c ipoteza continuitii activitii este fondat el nu va
modifica raportul su de audit.
2 Dac auditorul estimeaz c sunt ndoieli n legtur cu ipoteza asigurrii continuitii
activitii, atunci el va urmri dac n notele explicative la situaiile financiare sunt
descrise corect aceste ndoieli. Dac n aceste note explicative ndoielile referitoare la
continuitatea activitii sunt corect descrise, atunci auditorul:
- exprim o opinie fr rezerve;
- modific raportul su prin introducerea unui paragraf de observaii n care
subliniaz aceste ndoieli, fcnd trimitere la nota explicativ care descrie aceste
ndoieli. n aceste situaii paragraful de observaii se formuleaz astfel:
De asemenea, dac n notele explicative nu sunt cuprinse informaii suficiente
referitoare la continuitatea activitii, auditorul formuleaz o opinie cu rezerve sau o
opinie defavorabil.

28

Dac auditorul estimeaz c ipoteza continuitii activitii este nefondat, c

entitatea nu-i va putea continua activitatea ntr-un viitor previzibil, se procedeaz astfel:
b) Auditorul ntlnete incertitudini semnificative:
O incertitudine este o problem a crei rezolvare depinde de modul cum se vor derula n
viitor anumite evenimente care n prezent scap controlului entitii, dar care pot avea
anumite consecine asupra situaiilor financiare. Astfel, dac ntreprinderea este prt
ntr-un proces, auditorul analizeaz dac descrierile din notele explicative sunt suficiente i
n funcie de aceasta, va formula o opinie cu rezerve sau un paragraf de evideniere.
c) Auditorul constat unele abateri justificate de la principiile i standardele contabile
Abaterile de la principiile i standardele contabile impun, de regul, o alt opinie dect
cea fr rezerve. Dar dac aceast abatere este justificat i acceptat de auditor, n
paragraful de evideniere se explic faptul c aplicarea anumitor principii sau standarde
contabile ar fi dus la rezultate neltoare.
Dup cum s-a artat, situaiile financiare trebuie s reflecte imaginea fidel. Pentru
asigurarea imaginii fidele se admit unele derogri de la principiile i standardele contabile.
d) Auditorul dorete s scoat n eviden anumite aspecte
B Situatii care au incidenta asupra opiniei auditorului

Auditorul nu exprim o opinie fr rezerve atunci cnd intervin urmtoarele trei situaii
care pot avea o influen semnificativ asupra situaiilor financiare:
a) O limitare a ntinderii lucrrilor poate s duc la:
- O opinie cu rezerve, sau
- Imposibilitatea exprimrii unei opinii.
b) Un dezacord cu conducere determinat de prezentare de situaii financiare
neltoare sau care nu au fost ntocmite n concordan cu refereniarul contabil
identificat. Aceast situaie impune:
- O opinie cu rezerve, dac abaterile nu sunt semnificative, sau
- O opinie nefavorabil, dac abaterile sunt semnificative.
n acest caz, auditorul prezint n raportul su, procednd ca n situaia de mai sus,

29

natura dezacordului i suma aferent. Astfel de situaii pot interveni dac conducerea
refuz s constituie provizioane, s fac ajustri de evaluare, sau dac entitatea nu a
capitalizat n cadrul imobilizrilor unele sume, care au fost nregistrate ca i cheltuieli de
exploatare ori entitatea nu a prezentat n Notele explicative toate informaiile necesare
pentru asigurarea imaginii fidele.
c) Auditorul nu este independent sau intervin limitri grave ale ariei de cuprindere a
angajamentului de audit. Aceast situaie impune:
- Imposibilitatea exprimrii unei opinii (refuzul de a exprima o opinie).
Pentru a putea stabili ce tip de raport trebuie s emit, auditorul parcurge urmtoarele
proceduri:
Analizeaz dac au intervenit situaii care impun emiterea unui alt raport dect cel standard,
fr rezerve. Aceast situaie trebuie documentat n Foile de lucru.
Analizeaz gradul de semnificaie al fiecrei situaii care impune emiterea unui raport
modificat.
Se decide tipul de raport n funcie de caracterul semnificativ sau nesemnificativ al
limitrilor i dezacordurilor cu conducerea constatate.
Se redacteaz raportul de audit.
Abaterile de la raportul standard fr rezerve sunt influenate de situaiile constatate i
de nivelul lor de semnificaie.11

Bibliografie modul
1. Arens Loebbecke, Audit, o abordare integrat, ediia a 8-a, Editura ARC,
Chiinu, 2003.
2. Ares, Alvin A., Auditing an integrated approach, Police Hall International
Editions, 1994.
3. Bndict, Guy i Kravel, Ren, Evaluation du contrle interne, Editura
Comptables Malesherbes, Paris, 1996.
4. Oprean, Ioan siPopa , Irimie Procedurile controlului si ale auditului financiar,
Editura IRisoprint, Cluj Napoca, 2007.
11

Arens Loebbecke, op. cit., p.71.

30

5. Toma, Marin, Iniiere n auditul situaiilor financiare ale unei entiti, Editura
CECCAR, Bucureti, 2005.
6. *** Standarde Internaionale de Audit (ISA), elaborate de IFAC, www.cafr.ro.
7. *** Standardele Internaionale de Raportare Financiar, elaborate de
IASC/IASB, Editura CECCAR, Bucureti, 2006.
8. *** Norme minime de audit, adaptate i nsuite de ctre CAFR, Editura
Economic, Bucureti, 2001.

31

MODULUL IV: Pregatirea angajamentelor de audit


Obiective
1. Intelegerea importantei lucrarilor premergatoare acceptrarii mandatului;
2. Cunoasterea domeniilor si a sistemelor semnificative
3. Deprinderea abilitatilor de determinare a pragului de semnificatie
4. Cunoasterea si aplicarea modului de calcul a riscurilor de audit

Unitatea de curs 1: Cunoasterea generala a clientului


Cunoaterea de ctre auditor a entitii-client i a mediului su, inclusiv a controlului
intern al acesteia este un proces continuu i iterativ de culegere i evaluare a informaiilor,
i de corelare a cunotinelor acumulate cu probele de audit obinute pe parcursul auditului.
Obinerea informaiilor despre entitatea-client este necesar auditorului pentru:
- exercitarea raionamentului profesional cu ocazia evalurii riscului de denaturare
semnificativ a situaiilor financiare;
-

selectarea procedurilor de audit necesare (planificate) pentru reducerea riscului de


audit la un nivel acceptabil (RAA);

aprecierea conformitii politicilor contabile aplicate n entitate cu criteriile


prestabilite;

- identificarea domeniilor de activitate crora auditorul trebuie s le acorde o


importan special, cum sunt tranzaciile neobinuite, tranzaciile cu prile afiliate,
ipoteza continuitii activitii etc.;
-

stabilirea i revederea pragului de semnificaie;

evaluarea naturii, timpului/perioadei i ntinderii procedurilor de audit precum i a


caracterului suficient i adecvat a probelor de audit colectate.

Culegerea informaiilor generale despre entitatea-client se face n toate etapele unui


angajament de audit, astfel:
a)

nainte de acceptarea i contracararea angajamentului auditorul trebuie s

obin cunotine preliminare despre client. Aceste cunotine preliminare i permit


auditorului s aprecieze dac este posibil ndeplinirea mandatului n condiii

32

corespunztoare.

Marile firme internaionale de audit au devenit tot mai prudente atunci cnd accept noi
clieni. n acest sens, reprezentanii acestor firme susin c nu i mai pot permite s accepte
clienii de audit care prezint un risc mare. Astfel, dac utilizatorii situaiilor financiare
auditate dau n judecat societile de audit, procesele juridice cost foarte mult i prestigiul
firmei de audit are de suferit, mai ales dac entitatea auditat intr n faliment.
b) dup acceptarea i contractarea angajamentului auditorul colecteaz
informaii mai detaliate despre entitatea economic. Aceste cunotine i sunt
necesare auditorului:
1 pentru stabilirea, cu ocazia planificrii angajamentului, a naturii, duratei i ntinderii
procedurilor pe care le va aplica;
2 pentru evaluarea sistemului contabil i a sistemului de control intern, cu ajutorul
testelor de control, dac apreciaz c se poate sprijini pe acestea n vederea reducerii
ponderii procedurilor de fond;
3 pentru evaluarea probelor de audit;
Pentru evaluarea mai aprofundat a riscurilor inerente, care influeneaz modul de
abordare a angajamentului de audit, auditorul trebuie:
1.s discute cu personalul entitii i s observe la faa locului (s fac o vizit prin
incintele entitii), modul cum se deruleaz principalele categorii de operaiuni
(aprovizionare, producie, desfacere); modul cum sunt organizate depozitele i cum se
asigur protecia fizic a activelor corporale (imobilizri corporale, stocuri); starea acestor
active: gradul de uzur a echipamentelor; stocuri demodate, degradate, greu vandabile;
modul de ntocmire a documentelor justificative i de organizare a evidenelor operative;
2.s identifice prile afiliate i tranzaciile cu prile afiliate.12 Operaiunile cu prile
afiliate nu sunt, de regul, detaate i impariale, existnd riscul inerent ca ele s nu fie
prezentate (dezvluite) prin intermediul situaiilor financiare, precum i riscul ca aceste
operaiuni s fie evaluate altfel dect tranzaciile cu tere pri.
3.s treac n revist documentele societii, n special cele cu caracter juridic. Aceast
12

ISA nr. 550 Pri afiliate.

33

revizuire i este necesar auditorului att pentru evaluarea riscului inerent, ct i pe


parcursul realizrii angajamentului pentru aprecierea caracterului suficient i adecvat al
probelor de audit colectate sau al prezentrilor de informaii prin intermediul Notelor
explicative. n etapele de nceput a angajamentului auditorul trebuie s studieze cel puin
urmtoarele documente:
- actul constitutiv (statutul/contractul de societate) aprobat de Adunarea General a
Acionarilor i nregistrat la Oficiul Registrului Comerului de pe lng tribunal. n
urma parcurgerii acestui document auditorul are posibilitatea s cunoasc: mrimea
capitalului social i numrul de aciuni n care acesta este divizat; structura
acionarilor i a Consiliului de Administraie; obiectul de activitate autorizat;
drepturile de vot, drepturile la dividende i alte drepturi prioritare ale acionarilor;
remuneraia administratorilor etc.
- reglementrile interne, incluznd procedurile interne inclusiv cele de control aprobate,
regulamentul de ordine interioar, delegarea competenelor i responsabilitilor,
separarea sarcinilor incompatibile etc.;
- registrele oficiale ale dezbaterilor din cadrul guvernanei coorporatiste sau din cadrul
edinelor conducerii executive;
- contractele importante ale entitii, cum sunt: contracte pentru emisiunile de
obligaiuni, contractele cu distribuitorii, contractele colective de munc, contractele de
achiziii ori mprumuturi importante etc.
Studiind aceste documente auditorul are posibilitatea s evalueze mai bine riscul
inerent. Pe parcursul derulrii angajamentului auditorul urmrete modul de respectare a
prevederilor din actul constitutiv, a reglementrilor interne, a contractelor importante i a
altor decizii.
4.s analizeze dac diferite categorii de riscuri de afaceri pot da natere la denaturri
semnificative ale situaiilor financiare. Dup cum am vzut, auditorii nu au responsabiliti,
fa de utilizatorii situaiilor financiare, pe linia identificrii riscurilor de afaceri. Cu toate
acestea, dac auditorul identific i nelege riscurile de afaceri are posibilitatea s evalueze
influena lor asupra riscului de denaturare semnificativ a situaiilor financiare.
5.S efectueze procedurile analitice preliminare. Cnd stabilete natura, timpul i

34

profunzimea procedurilor de audit pe care le va aplica, auditorul ncearc s neleag


evoluia categoriilor de tranzacii i a soldurilor anumitor conturi fa de exerciiul
precedent sau fa de media pe ramur. Pentru uurarea acestei nelegeri auditorul aplic
procedurile analitice preliminare, bazate pe un sistem de indicatori care scot n eviden
fluctuaiile anormale asupra crora va trebui s-i ndrepte atenia.

Unitatea de curs 2: Pragul de semnificatie in audit

Informaiile sunt semnificative dac omisiunea sau prezentarea lor eronat ar putea
influena deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situaiilor financiare. Pragul
de semnificaie depinde de mrimea elementului sau erorii, judecat n mprejurrile
specifice omisiunii sau prezentrii eronate.13.
Auditorul trebuie s ia n considerare pragul de semnificaie n dou momente, respectiv
atunci cnd planific angajamentul de audit i atunci cnd evalueaz efectele
denaturrilor.14

a) Utilizarea pragului de semnificaie pentru determinarea naturii, timpului i


ntinderii procedurilor de audit.
Exist o relaie invers ntre pragul de semnificaie i nivelul riscului de audit. Cu ct
pragul de semnificaie este mai nalt, cu att este mai sczut riscul de audit i invers. Dac
auditorul stabilete un nivel al pragului de semnificaie sczut, crete probabilitatea ca
anumite denaturri s devin semnificative, s depeasc acest prag i, ca urmare, crete
riscul de audit. Pentru reducerea riscului de audit, auditorul extinde testele de control (care
reduc riscul de control) i testele asupra detaliilor (care reduc riscul de nedetectare), ca
urmare crete cantitatea de probe de audit i ncrederea n coninutul situaiilor financiare.
n etapa de planificare a unui angajament de audit, se determin un nivel preliminat al
13

Cadrul general pentru ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare, elaborat de ctre IASC n 1989 i adoptat de
ctre IASB n 2001.

14

ISA nr. 320 Pragul de semnificaie n audit.

35

pragului de semnificaie care va fi revizuit pe parcursul angajamentului n funcie de noile


informaii disponibile. Nivelul preliminat al pragului de semnificaie este reprezentat de
suma maxim a denaturrilor peste care auditorul apreciaz c ele pot influena deciziile
unor utilizatori raionali. n funcie de acest nivel preliminat al pragului de semnificaie se
stabilete natura, durata/perioada i ntinderea procedurilor de audit care se vor aplica
pentru colectarea probelor de audit. Dac auditorul fixeaz un nivel preliminat al pragului
de semnificaie redus, crete gradul de ncredere n coninutul situaiilor financiare, dar
trebuie colectate mai multe probe de audit care sunt costisitoare. Entitatea auditat poate s
nu accepte aceste costuri suplimentare.
Stabilirea nivelului preliminat al pragului de semnificaie se face att la nivelul
situaiilor financiare, n ansamblul lor, ct i la nivelul categoriilor de tranzacii sau
grupelor de conturi.
La nivelul situaiilor financiare, n ansamblul lor, nivelul preliminat sau revizuit al
pragului de semnificaie se stabilete n funcie de trei factori principali:
1 mrimea entitii auditate.
2 baza de referin aleas
Efectul inexactitii
Pragul de semnificaie
(materialitatea)

=
Baza de referin

Normele minime de audit (Seciunea F0) recomand urmtoarele niveluri ale pragului
de semnificaie:
- ntre 1% i 2% fa de total activ;
- ntre 0,5% i 1% fa de cifra de afaceri;
- ntre 5% i 10% fa de rezultatul brut.
Pentru exemplificare, prezentm un exemplu ipotetic de stabilire a pragului de
semnificaie:
Baza de referin

36

Mrimea bazei de
referin

Pragul de semnificaie

Minim

Maxim

Relativ

Absolut

Relativ

Absolut

Total activ

100.000

1%

1000

2%

2000

Cifra de afaceri

200.000

0,5%

1000

1%

2000

Profitul brut

20.000

5%

1000

10%

2000

3 natura sau calitatea prezentrilor eronate.


ntruct probele de audit se colecteaz la nivelul categoriilor de tranzacii i la nivelul
soldurilor individuale ale conturilor, este necesar ca pragul de semnificaie global de la
nivelul situaiilor financiare s fie repartizat pe cicluri contabile sau pe conturile incluse n
situaiile financiare. Aceast repartizare i permite auditorului s determine probele de audit
necesare pentru fiecare categorie de tranzacii sau sold de cont, contribuind la reducerea
costului auditului. Valoarea preliminar a pragului de semnificaie repartizat pe cicluri
contabile i pe solduri de conturi este denumit, n unele lucrri15, eroare tolerabil sau
prag de semnificaie individual.
Repartizarea pragului de semnificaie global, care este denumit i materialitatea, pe
elementele din activ s-a fcut (coloana 4) n funcie de ponderea deinut de fiecare element
n total activ. Coeficienii de ajustare (K) s-au stabilit pe baza raionamentului profesional
astfel:
- pentru elementele cu rulaj sau pondere mic, care pot fi auditate cu costuri reduse i
pentru elementele la care se ateapt s se constate un volum redus de denaturri s-au
stabilit coeficieni de ajustare mai mici;
- pentru elementele cu rulaje mari sau la care nu se ateapt s fie descoperite
denaturri, s-au stabilit coeficieni de ajustare mai mari.

b) Utilizarea pagului de semnificaie pentru evaluarea efectelor denaturrilor.


n etapa de efectuare a auditului i cu ocazia emiterii raportului de audit se compar
nivelul preliminat al pragului de semnificaie calculat la nivelul situaiilor financiare sau
15

Arens Loebbecke, op. cit., p.293.

37

erorile tolerabile repartizate pe categorii de tranzacii sau pe solduri ale conturilor cu


valoarea erorilor estimat de auditor.
Valoarea estimat a erorilor se determin de ctre auditor dup parcurgerea a trei pai:
1 se efectueaz prin sondaj testele de detaliu i se consemneaz n foile de lucru erorile,
omisiunile i alte abateri de la criteriile prestabilite;
2

se extrapoleaz erorile depistate la nivelul ntregii populaii auditate.

3 la valoarea erorilor extrapolate dup relaia de mai sus se adaug valoarea erorilor de
eantionare. Erorile de eantionare se datoreaz mrimii sondajelor i metodelor de
selecie utilizate, aa cum vom vedea n continuare. Dac presupunem c erorile de
eantionare, aferente facturilor neauditate sunt de 8,5%, atunci erorile estimate de
auditor sunt:
Dup determinarea valorilor erorilor estimate de ctre auditor, acestea se compar cu
erorile tolerabile sau cu valoarea preliminant a pragului de semnificaie, astfel:

Unitatea de curs 3: Riscurile auditului


Cnd i planific angajamentul de audit i cu ocazia aplicrii procedurilor de audit
necesare pentru colectarea probelor de audit suficiente i adecvate, auditorul apeleaz la
numeroase raionamente profesionale n vederea stabilirii:
- naturii procedurilor de utilizat (care proceduri, dup scopul lor i dup tipul lor, i ce
metode de selecie);
- timpului sau perioadei n care se aplic anumite proceduri;
-

ntinderii procedurilor (cantitatea probelor de colectat i mrimea eantioanelor de


selectat).
Riscul de audit (RA) este reprezentat de mrimea riscului pe care auditorul este dispus s-l
accepte, dup ncheierea auditului i emiterea unei opinii fr rezerve. Acest risc este
determinat de faptul c situaiile financiare auditate pot conine unele denaturri
semnificative.
Aa cum am vzut n paragrafele precedente, riscul economic i riscul de audit este
influenat de trei grupe de factori:
a)

38

msura n care utilizatorii externi se bazeaz pe situaiile financiare auditate

atunci cnd i fundamenteaz deciziile lor: de a achiziiona aciuni sau


obligaiuni, de a acorda credite comerciale sau bancare etc;
b) probabilitatea ca entitatea-client s aib probleme referitoare la asigurarea
continuitii activitii, dup emiterea unui raport de audit;
c) integritatea i competena managementului. Dac conductorii au o integritate
moral i o onestitate ndoielnic sau dac nu au competena necesar, se
nregistreaz numeroase conflicte sau procese juridice cu acionarii, cu organele de
reglementare, cu alte entiti (clieni sau furnizori), cu organele fiscale, cu
sindicatele, cu personalul contabil-cheie sau cu auditorii interni. n astfel de
situaii, terii manifest o nencredere sporit fa de coninutul situaiilor
financiare i, uneori, fa de calitatea auditului efectuat.
Riscul de audit acceptat de ctre auditor trebuie s fie cu att mai mic cu ct utilizatorii
externi se bazeaz mai mult pe situaiile financiare auditate, cu ct riscul entitii de a intra
n incapacitate de plat este mai mare i cu ct competena i integritatea conducerii este
mai ndoielnic.
Dac entitatea-client prezint un risc economic ridicat, auditorul trebuie s obin un
grad de asigurare mai mare n ceea ce privete reflectarea imaginii fidele prin intermediul
situaiilor financiare. Gradul de asigurare (Ga) este complementul riscului de audit (RA):
RA 1 = Ga
Ca urmare, cu ct entitatea auditat prezint riscuri mai mari, cu att auditorul trebuie
s accepte un risc de audit (RA) mai mic. Normele minime de audit recomand ca riscul de
audit acceptat de auditori s nu fie mai mare de 5%, ca urmare gradul de asigurare este de
peste 95%. Pentru reducerea riscului de audit sau pentru creterea gradului de asigurare
asupra faptului c situaiile financiare nu sunt denaturate semnificativ, firmele de audit sunt
obligate:
- s colecteze o cantitate mare de probe adecvate, s aplice proceduri mai extinse sau
modificate;
-

s repartizeze angajamentul de audit ctre colaboratorii i asistenii cei mai


competeni i experimentai;

- s monitorizeze mai riguros activitatea echipei de auditori.

39

Riscul de audit este influenat de factorii artai mai sus. Estimarea riscului de audit este
ntotdeauna subiectiv, dar se poate face i pe baza relaiei:
RN RC RI = RA
n care:
RA

riscul de audit;

riscul inerent;

RC

riscul de control;

RN

riscul de nedetectare.

Riscul de audit (RA) se evalueaz de ctre auditor n dou momente:


- cu ocazia planificrii angajamentului, cnd se stabilete natura, ntinderea i timpul
procedurilor ce se vor aplica, se determin riscul de audit planificat (RAP);
- cu ocazia evalurii suficienei i calitii probelor de audit colectate, se determin
riscul de audit realizat (RAR).
Riscul de audit acceptat de ctre auditor se determin la ansamblul situaiilor financiare,
nu pe categorii de tranzacii. De regul, acest risc nu se reevalueaz pe parcursul misiunii.
Aa cum am vzut, riscul inerent (RI) este dat de estimarea fcut de auditor privind
probabilitatea existenei unor prezentri eronate semnificative ntr-o categorie de tranzacii
sau n soldurile unor conturi. Aceast estimare este fcute nainte de estimarea eficacitii
controlului intern n prevenirea sau detectarea i corectarea denaturrilor. Cu ocazia
estimrii riscului inerent (RI), controlul intern este ignorat deoarece el este inclus separat n
modelul riscului de audit.
Riscul inerent specific B.
Dup evaluarea riscului inerent general, auditorul trebuie s analizeze dac exist
domenii ale auditului care prezint riscuri inerente specifice. Riscurile inerente specifice
constau n posibilitatea apariiei unor informaii eronate semnificative n unele solduri de
conturi sau referitoare la anumite categorii de tranzacii care nu au fost luate n considerare
cu ocazia evalurii riscului inerent general.
Riscul de control este rezultatul unor estimri fcute de auditor referitoare la
probabilitatea ca o denaturare a informaiilor care depete pragul de semnificaie stabilit

40

pentru o clas de operaiuni sau pentru soldul unor conturi (care este denumit eroare
tolerabil) s nu poat fi prevenit sau detectat i corectat de ctre controlul intern din
entitate.
Riscul de nedetectare (RN) reprezint o msur a riscului ca procedurile folosite de
auditor s nu detecteze informaiile denaturate a cror valoare depete pragul de
semnificaie (limitele tolerabile) stabilit pe categorii de operaiuni sau referitoare la soldurile
conturilor. Aceste informaii denaturate pot fi semnificative fie n mod individual, fie prin
cumularea lor cu informaiile eronate referitoare la alte categorii de operaiuni sau la alte
solduri ale conturilor.
Riscul de nedetectare planificat (RNP) i riscul de nedetectare realizat (RNR) stau la
baza determinrii caracterului suficient al probelor de audit colectate cu ajutorul testelor
asupra detaliilor categoriilor de operaiuni (TDO) i asupra soldurilor conturilor (TDS).
Aa cum am vzut, riscul de audit (RA) pe care i-l asum auditorul este influenat de
riscul inerent (RI), riscul de control (RC) i riscul de nedetectare (RN).
RN RC RI = RA
Riscul de nedetectare planificat este direct proporional cu mrimea riscului de audit
acceptabil (RAA) de ctre auditor i invers proporional cu riscul inerent (RI) i riscul de
control (RC).
Cu ct auditorul i fixeaz un risc de nedetectare planificat (RNP) mai mic cu att el
trebuie s colecteze mai multe probe de audit. Din relaia de mai sus se pot desprinde dou
concluzii:
a) Riscul de nedetectare planificat (RNP) este n relaie direct cu riscul de audit
planificat (RAP) sau acceptat de auditor i n relaie invers cu cantitatea de probe de
audit planificat a fi colectat
b) Riscul de nedetectare planificat (RNP) este n relaie invers cu riscul inerent (RI) i
riscul legat de controlul intern (RC).
Riscul de nedetectare planificat (RNP) i Riscul de nedetectare realizat (RNR) are dou
componente:
RNE RNNE = RN
n care:

41

RNNE riscul de nedetectare neasociat cu eantionarea;


RNE

riscul de nedetectare prin eantionare.

Unitatea de curs nr 4 : Stabilirea termenilor si a conditiilor auditului

Expresia aria de aplicare a unui audit (ntinderea lucrrilor de audit) se refer la


procedurile de audit apreciate c trebuie folosite de ctre auditor n vederea atingerii
obiectivelor auditului sau a serviciilor conexe. Este n interesul att al clientului ct i al
auditorului ca, nainte de nceperea angajamentului (misiunii) de audit, s precizeze
termenii (elementele) auditului sau ai serviciilor conexe, astfel nct s se evite
nenelegerile ulterioare.16
Termenii, condiiile i obiectivele unui angajament de audit se consemneaz ntr-o
Scrisoare de angajament sau ntr-un Contract

Auditorul apreciaz anual dac modificrile intervenite n situaia entitii nu


influeneaz independena sa. De asemenea, analizeaz factorii de risc care pot mpiedica
meninerea contractului, cum ar fi:
- nepunerea la dispoziia auditorului a documentelor i informaiilor necesare;
- neplata onorariilor;
- refuzul de a aplica diligenele propuse etc.
Auditorul trebuie s informeze conducerea entitii, cu cel puin 60 de zile nainte,
despre intenia de reziliere a contractului.
Cu ocazia misiunilor recurente (succesive), auditorii sau conducerea entitii analizeaz
necesitatea modificrii acestui contract de prestri de servicii, prin ntocmirea unor acte
adiionale. Auditorii iniiaz aceste acte adiionale atunci cnd:
- apar indicii conform crora clientul nu a neles obiectivele auditului sau i-a exprimat
unele rezerve fa de activitatea auditorilor;
- au avut loc modificri semnificative n structura proprietarilor, a Consiliului de

16

ISA nr. 210 Termenii angajamentelor de audit.

42

Administraie sau a conducerii executive a entitii;


- au avut loc modificri importante n volumul i natura activitii clientului (fuziuni,
divizri etc.).
Clientul poate cere i el modificarea unor clauze contractuale referitoare la obiectivele
i aria de cuprindere a auditului (referitoare la termenii misiunii). Auditorii, nainte de
acceptarea acestor modificri, trebuie s analizeze argumentele entitii, pentru a stabili
dac aceste modificri sunt necesare i oportune. Cu ocazia acestei analize, auditorul poate
ajunge la concluzia c:
1 cerinele entitii sunt justificate datorit noilor circumstane intervenite sau datorit
unor inexactiti inserate n contractul ncheiat n perioada precedent. n aceast
situaie, auditorul accept modificarea contractului, adaptnd n mod corespunztor
programele sale de lucru;
2 cerinele conducerii entitii se datoreaz inteniei de limitare a ariei de aplicare a
auditului, dorinei unor conductori de a nu fi verificate unele domenii semnificative,
unele categorii de tranzacii i operaiuni care ar putea fi incorecte.
n acest caz, auditorul trebuie s poarte discuii cu conducerea entitii, solicitnd
revederea acestor cerine. Dac conducerea nu accept argumentele auditorului, atunci
acesta trebuie s se retrag i s cear rezilierea contractului. Dac se consider c este
oportun i necesar, auditorul ntocmete o scrisoare ctre Consiliul de Administraie prin
care acesta este informat despre motivele ntreruperii misiunii. Prin aceast scrisoare,
auditorul atrage atenia Consiliului de Administraie asupra faptului c noii termeni ai
misiunii (angajamentului) impui de conducerea executiv nu-i permit s obin o asigurare
rezonabil, datorit unor limitri (spre exemplu, conducerea nu accept auditarea prilor
afiliate, conducerea nu accept confirmarea soldurilor de ctre teri, conducerea nu admite
evaluarea sistemului contabil i a sistemului de control intern, conducerea nu dorete ca
auditorul s participe la inventariere etc.).
3

noii termeni ai misiunii duc la transformarea angajamentului de audit ntr-un

serviciu conex (angajament de revizie sau examinare limitat). n acest caz, auditorul va
analiza consecinele legale i contractuale ale acestor modificri. Dac modificarea este
permis, se ntocmete o nou scrisoare de angajament.

43

n cadrul paragrafelor precedente am vzut c nainte de acceptarea unui client nou sau
nainte de rennoirea angajamentului de audit, auditorii trebuie s obin informaii generale
despre entitatea-client. Aceste informaii i sunt necesare auditorului pentru planificarea
misiunii i pentru derularea n condiii corespunztoare a tuturor etapelor auditului.
Bibliografie modul
1. Arens Loebbecke, Audit, o abordare integrat, ediia a 8-a, Editura ARC,
Chiinu, 2003.
2. Ares, Alvin A., Auditing an integrated approach, Police Hall International
Editions, 1994.
3. Bndict, Guy i Kravel, Ren, Evaluation du contrle interne, Editura
Comptables Malesherbes, Paris, 1996.
4. Oprean, Ioan siPopa , Irimie Procedurile controlului si ale auditului financiar,
Editura IRisoprint, Cluj Napoca, 2007.
5. Toma, Marin, Iniiere n auditul situaiilor financiare ale unei entiti, Editura
CECCAR, Bucureti, 2005.
6. *** Standarde Internaionale de Audit (ISA), elaborate de IFAC, www.cafr.ro.
7. *** Standardele Internaionale de Raportare Financiar, elaborate de
IASC/IASB, Editura CECCAR, Bucureti, 2006.
8. *** Norme minime de audit, adaptate i nsuite de ctre CAFR, Editura
Economic, Bucureti, 2001.

MODULUL V: Auditarea soldurilor initiale si a evenimentelor ulterioare intocmirii


situatiilor financiare
Obiective
1. ntelegerea importantei auditarii soldurilor de deschidere.
2. Cunoasterea criteriilor recunoasterii in situatiile financiare
3. Insusirea unor rationamente profesionale
Unitatea de curs 1: Auditarea soldurilor de deschidere
Principiul contabil al intangibilitii situaiilor financiare precizeaz c Bilanul de
deschidere pentru fiecare exerciiu financiar trebuie s corespund cu bilanul de nchidere

44

al exerciiului financiar precedent17


Soldurile de la nceputul exerciiului financiar se bazeaz pe soldurile de nchidere
(sau finale) ale exerciiului financiar precedent i reflect efectele:
a) tranzaciilor din exerciiul financiar precedent; i
b) politicilor contabile aplicate n exerciiul financiar precedent18
Gradul de suficien i gradul de adecvare a probelor de audit pe care auditorul trebuie
s le colecteze cu ocazia auditrii soldurilor iniiale este influenat de:
politicile contabile aplicate de entitate;
pragul de semnificaie al soldurilor de deschidere;
riscurile declarrilor eronate prin situaiile financiare ale perioadei curente, datorate
inexactitilor (anomaliilor) din soldurile iniiale;
coninutul Raportului de audit din perioada precedent.
n situaia n care valorile corespunztoare exerciiului financiar curent i precedent nu
sunt comparabile, se impune retratarea informaiilor aferente exerciiului precedent, astfel
nct s se asigure comparabilitatea, IFRS/IAS nr. 8 prezint tratamentul contabil al:
corectrii erorilor;
modificrii politicilor contabile;
modificrii estimrilor contabile.
Auditarea soldurilor de deschidere este influenat de anumite circumstane cum sunt:
n perioada precedent, ntreprinderea a putut fi audiat de acelai auditor sau de un alt
auditor, ori ntreprinderea nu a fost auditat. Auditorul curent poate s fie sau s nu fie
mulumit de activitatea auditorului precedent. Raportul de audit pentru exerciiul precedent
a putut fi modificat sau nemodificat.
Dac situaiile financiare ale exerciiului precedent au fost auditate de un alt auditor,
atunci auditorul poate obine probe de audit adecvate privind soldurile iniiale (soldurile de
deschidere) analiznd dosarele (documentele de lucru) auditorului precedent. Respectnd
Codul privind conduita etic i profesional n domeniul auditului auditorul curent ia n
17

Ordinul MFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, pt. 47.

18

ISA nr. 510 Angajamente iniiale solduri de deschidere.

45

considerare independena, experiena i profesionalismul auditorului precedent.


Dac Raportul de audit precedent a fost modificat, auditorul curent acord o atenie
deosebit aspectelor care au dus la aceast modificare (la exprimarea unei opinii calificate
sau la inserarea unui paragraf de evideniere), cutnd s stabileasc efectul acestor aspecte
asupra situaiilor financiare ale perioadei curente, astfel:
dac auditorul precedent (N-1) i-a exprimat o rezerv datorit imposibilitii
determinrii soldurilor de deschidere ale perioadei anterioare (N-2), atunci auditorul
perioadei curente (N) nu trebuie s formuleze nici o rezerv sau nu se afl n
imposibilitatea exprimrii unei opinii pentru perioada curent;
dac Raportul modificat al perioadei precedente se refer la unele aspecte care
influeneaz semnificativ situaiile financiare ale perioadei curente, auditorul curent
analizeaz

aceste

influene,

putnd

ntocmi

un

raport

modificat

datorit

incertitudinilor referitoare la soldurile de deschidere.

Standardul Internaional de Contabilitate nr. 8 Politici contabile, modificri n


estimrile contabile i erori (pct. 5) d urmtoarea definiie:
Erorile perioadei anterioare reprezint omisiuni i declaraii eronate cuprinse n
situaiile financiare ale entitii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultnd din
eecul de a utiliza, sau de a utiliza greit, informaiile credibile care:
a) erau disponibile la momentul la care situaiile financiare pentru acele perioade au
fost aprobate spre a fi emise; i
b) n mod rezonabil ar fi putut fi obinute i luate n considerare la ntocmirea i
prezentarea acelor situaii financiare.
Astfel de erori includ efectele greelilor matematice, greelile n aplicarea politicilor
contabile, scpri din vedere sau interpretarea greit a faptelor i fraudelor.
Erorile din perioada curent, descoperite nainte de aprobarea situaiilor financiare, sunt
corectate pe parcursul acestei perioade. Aceste erori privesc recunoaterea, evaluarea,
prezentarea sau descrierea elementelor situaiilor financiare.
Situaiile financiare nu sunt conforme cu IFRS-urile dac acestea conin fie erori
semnificative, fie erori nesemnificative fcute n mod intenionat pentru a realiza o

46

prezentare anume a poziiei financiare, performanelor financiare sau a fluxurilor de


trezorerie (vezi frauda managerial, par. 4).
Corectarea erorilor din perioadele anterioare se face retroactiv, n primul set al
situaiilor financiare autorizate pentru emitere dup descoperirea acestora. Aceast
corectare se face prin retratarea retroactiv a soldurilor de deschidere ale activelor,
datoriilor i capitalurilor proprii pentru cea mai ndeprtat perioad prezentat. Efectul
corectrii erorilor din perioadele precedente este exclus din rezultatul net al perioadei n
care eroarea a fost descoperit i corectat.
Reglementrile contabile naionale, conforme cu directivele europene (OMFP nr.
1752/2005, pct. 63) precizeaz c efectul acestor corectri trebuie preluat n soldul iniial al
contului 1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile.
Entitile selecteaz i aplic politicile contabile n mod consecvent, modificarea
politicilor contabile este permis doar dac este cerut de lege, de un standard contabil sau
voluntar, dac are ca rezultat furnizarea de informaii mai adecvate (mai relevante sau mai
credibile).
Conform IAS nr. 8 Politici contabile, modificri n estimrile contabile i erori
tratamentul contabil n cazul modificrii politicilor contabile poate fi:
conform cu prevederile tranzitorii din Standardele aplicate pentru prima dat;
conform celor mai recente prevederi ale altor acte normative; sau
o aplicare retroactiv, dac Standardele sau normele legale nu impun alt tratament
contabil.
Dac modificarea politicilor contabile este tratat retroactiv, entitatea ajusteaz
soldurile iniiale ale elementelor de capitaluri proprii afectate, precum i ale celorlalte
elemente din bilan, dac acest lucru este posibil.
Noua politic contabil trebuie aplicat astfel nct s se asigure comparabilitatea dintre
perioadele precedente prezentate i perioada curent. De regul, efectul modificrii
politicilor contabile se reflect n soldul iniial al rezultatului reportat19.
19

OMFP nr. 1752/2005 nu prevede un cont distinct n care trebuie reflectate efectele modificrii politicilor contabile. n
exemplul care urmeaz noi vom utiliza contul 1171 Rezultatul reportat reprezentnd profitul nerepartizat sau pierderea
neacoperit.

47

Unitatea de curs 2: Auditarea recunoasterii in situatiile financiare a


evenimentelor ulterioare
Standardul Internaional de Contabilitate IAS nr. 10 Evenimentele ulterioare datei
bilanului stabilete c ntreprinderile trebuie s ajusteze valorile recunoscute sau s
actualizeze informaiile prezentate prin intermediul situaiilor financiare, n funcie de
evenimentele ulterioare nchiderii exerciiului.
Evenimentele ulterioare nchiderii exerciiului sunt acele evenimente, att
favorabile ct i nefavorabile, care au loc ntre data bilanului i data la care
situaiile financiare sunt autorizate pentru depunere.
Situaiile financiare sunt autorizate pentru depunere la data la care conducerea
ntreprinderii le analizeaz i avizeaz (semneaz) pentru depunere la dispoziia Consiliului
de Administraie, n vederea nsuirii lor, i la dispoziia acionarilor, asociailor i terilor.
Situaiile financiare sunt semnate de persoanele responsabile cu elaborarea lor, sunt
nsuite de Consiliul de Administraie, sunt semnate de preedintele Consiliului de
Administraie i sunt aprobate de Adunarea General a Acionarilor sau a Asociailor,
mpreun cu Raportul administratorilor.

Raportul anual se depune la Direcia General a Finanelor Publice din judeul


respectiv, la Registrul Comerului i spre publicare n Monitorul Oficial, n urmtoarele
termene:
- n 150 de zile de la nchiderea exerciiului, pentru entitile care aplic Reglementrile
contabile conforme cu IFRS/IAS;
- n 120 de zile de la nchiderea exerciiului, pentru entitile care aplic Reglementrile
contabile conforme cu directivele europene;
- n 60 de zile de la nchiderea exerciiului, entitile care nu au avut activitate, de la
data constituirii, depun o declaraie n acest sens.
Evenimentele survenite ntre data bilanului i data la care situaiile financiare sunt
autorizate pentru depunere sunt structurate n dou categorii.
A. evenimentele care furnizeaz probe sau informaii suplimentare despre condiiile

48

care au existat la nchiderea exerciiului i care impun ajustarea situaiilor financiare;


B. evenimente care ofer informaii despre condiiile ce apar ulterior datei bilanului i
care nu determin o ajustare a situaiilor financiare.
A. Entitile trebuie s ajusteze valorile recunoscute iniial n situaiile financiare, n
funcie de noile informaii disponibile, pn la data autorizrii acestora pentru depunere,
astfel nct s se asigure cea mai bun estimare curent (IAS nr. 37 Provizioane, datorii
contingente i active contingente i OMFP nr. 1752/2005).
Aceste informaii se pot referi la:
- soluionarea, ulterior datei bilanului, a unor litigii care confirm faptul c
ntreprinderea are o datorie prezent la data bilanului, ceea ce impune ajustarea sau
recunoaterea unui provizion pentru riscuri, n locul unor simple prezentri de
informaii referitoare la obligaii contingente.
- obinerea, dup nchiderea exerciiului, a unor noi informaii referitoare la deprecierea
activelor, depreciere recunoscut iniial n situaiile financiare i care trebuie ajustat.
- insolvena unui client, nregistrat ulterior datei bilanului, confirm faptul c la data
bilanului exist o pierdere aferent creanelor comerciale, ceea ce impune ajustarea
valorii acestora.
- descoperirea, dup data bilanului, a unor erori sau fraude dovedete faptul

situaiile financiare nu reflect imaginea fidel asupra poziiei financiare sau asupra
performanelor obinute, ceea ce impune efectuarea de corecturi adecvate.
B. Entitile nu trebuie s ajusteze valorile recunoscute n bilan sau n contul de profit
i pierdere n funcie de evenimentele care au avut loc ulterior datei bilanului, evenimente
care nu i au originea n exerciiul contabil ncheiat. Dar, unele evenimente ulterioare datei
nchiderii exerciiului au o aa importan, nct neprezentarea lor n Notele explicative la
situaiile financiare poate afecta capacitatea utilizatorilor de informaii contabile de a face
evaluri i de a lua decizii corecte. Pentru fiecare categorie semnificativ de evenimente
ulterior datei bilanului, neajutate, entitile trebuie s prezinte urmtoarele informaii:
natura evenimentului;
o estimare a efectelor financiare sau o declaraie a conducerii conform creia o
astfel de estimare nu poate fi fcut n mod credibil.

49

Astfel de informaii prezentate, de regul, n Notele explicative la situaiile financiare


pot fi numeroase, dintre care menionm:
- declinul valorii de pia a investiiilor financiare intervenit ntre data bilanului i data
la care situaiile financiare sunt autorizate pentru depunere. Acest declin nu reflect
condiiile existente la data bilanului, ci reflect circumstanele aprute dup aceast
dat i, ca urmare, efectul declinului nu poate duce la ajustarea sau actualizarea
valorilor recunoscute n situaiile financiare;
- dividendele cuvenite deintorilor de instrumente de capital propriu, dac sunt
propuse sau declarate dup data bilanului nu pot fi recunoscute ca o datorie fa de
acionari. Valoarea acestor dividende, propuse sau declarate dup data bilanului, dar
nainte ca situaiile financiare s fie autorizate pentru depunere, se prezint n Notele
explicative la situaiile financiare;
- combinri majore de ntreprinderi sau nstrinarea unor filiale dup data bilanului;
- intenia de ntrerupere a unor activiti sau de cedare a unor active. Dac aceste
intenii (planuri oficiale) sunt aprobate de conducere i sunt anunate dup sfritul
perioadei de raportare, dar nainte ca situaiile financiare s fie autorizate pentru
depunere, entitile trebuie s prezinte n Notele explicative la situaiile financiare
informaii corespunztoare;
- tranzaciile importante cu aciuni comune, precum i achiziiile sau cedrile de active,
ulterioare datei nchiderii exerciiului, dar anterioare autorizrii pentru depunere a
situaiilor financiare;
- distrugeri importante datorate unor sinistre survenite dup data bilanului;
- modificri semnificative, dup data bilanului, ale preului activelor sau ale cursului
de schimb valutar aferente disponibilitilor, creanelor i obligaiilor n devize;
- modificri, dup data bilanului, a unor reglementri fiscale care au influene
semnificative asupra poziiei financiare;
- demararea unor litigii majore datorate unor evenimente survenite dup data bilanului;
- implicarea ntreprinderii n datorii sau angajamente contingente (cum sunt garaniile,
girurile, ipotecile semnificative) sau n contracte cu instrumente financiare derivate
(contracte futures, forward, swap, de opiuni etc.).

50

Auditorii financiari trebuie s colecteze probe de audit suficiente i adecvate referitoare


la evenimentele ulterioare nchiderii exerciiului, evenimente care impun fie ajustarea
bilanului, contului de profit i pierdere i a celorlalte componente ale situaiilor financiare,
fie prezentarea de informaii n notele anex. Standardul de audit nr. 560 Evenimente
ulterioare structureaz evenimentele care au loc dup data situaiilor financiare n:
A. evenimente care au loc n intervalul dintre nchiderea perioadei de raportare i data
raportului de audit;
B. evenimente descoperite dup data raportului auditorului, dar nainte de data aprobrii
i publicrii situaiilor financiare;
C. evenimente descoperite dup data publicrii situaiilor financiare.
A. Auditorii trebuie s reuneasc elemente probante suficiente i juste asupra faptului
c au fost identificate toate evenimentele care au aprut pn la data raportului i care
impun fie ajustarea (modificarea) situaiilor financiare, fie prezentarea de informaii n
notele explicative.
B. n cazul n care auditorul descoper aceste evenimente ulterioare nchiderii
exerciiului dup data raportului, dar nainte de aprobarea i publicarea situaiilor
financiare, se evalueaz dac se impune, sau nu, amendarea situaiilor financiare fie prin
ajustarea valorilor recunoscute iniial, fie prin prezentarea de informaii suplimentare n
notele anex.
C. Dac auditorul descoper evenimente ulterioare nchiderii exerciiului dup data
publicrii situaiilor financiare, evenimente care au existat la data raportului de audit i
care, dac ar fi fost cunoscute la acea dat, ar fi determinat emiterea unui raport de audit
modificat, el trebuie s analizeze necesitatea revizuirii situaiilor financiare.
Dup publicarea situaiilor financiare, auditorul nu mai are responsabiliti n ceea ce
privete revizuirea lor n funcie de noile circumstane.
Auditarea evenimentelor ulterioare datei bilanului este influenat i de rezultatele
obinute n urma auditrii estimrilor contabile.

51

Unitatea de curs:3: Auditarea estimarilor contabile


Numeroase probe de audit sunt persuasive, mai degrab dect conclusive, se sprijin
mai mult pe deducii i estimri dect pe convingeri.20 Recurgerea la raionamente i
estimri contabile cu ocazia elaborrii situaiilor financiare nu influeneaz credibilitatea
acestora.
Cadrul general de ntocmire i prezentare a situaiilor financiare elaborat de ctre
IASC constat c cei care elaboreaz situaiile financiare se confrunt cu anumite riscuri i
incertitudini care pot influena imaginea fidel asupra poziiei financiare, performanelor
financiare i modificrii poziiei financiare.
Estimrile contabile i modificarea estimrilor contabile se refer la stabilirea valorii
contabile sau la ajustarea acesteia pentru activele i datoriile entitii. Revizuirea
estimrilor din perioadele precedente, pe baza celor mai recente informaii credibile avute
la dispoziie, nu are nici o legtur cu perioadele anterioare i nu reprezint o corectare a
erorilor contabile.
Cnd este dificil de fcut distincie dintre modificarea unei politici contabile i
modificarea unei estimri contabile, modificarea respectiv este tratat ca o modificare a
estimrilor.
Efectul modificrii estimrilor contabile se recunoate n bilan i n contul de profit i
pierdere prospectiv, de la data modificrii:
- n perioada cnd are loc modificarea, dac estimarea afecteaz numai perioada
respectiv (curent), cum este cazul ajustrilor pentru deprecieri, ajustrilor pentru
pierdere de valoare, provizioanelor pentru riscuri i cheltuieli etc.
- n perioada n care are loc modificarea i n perioadele urmtoare, dac modificarea
are efecte i asupra acestor perioade. Astfel, modificarea duratei utile de via a unui
activ amortizabil sau a modului preconizat de consumare a beneficiilor ncorporate
ntr-un activ amortizabil, afecteaz cheltuielile cu amortizarea att din perioada
curent ct i de-a lungul ntregii durate de via util rmas a activului respectiv.21
20

Standardul de audit 200 Obiectivele i principiile generale ce guverneaz un audit al situaiilor financiare.

21

IFRS/ISA nr. 8 Politici contabile, modificri n estimrile contabile i erori.

52

n consecin, riscul unor erori semnificative este mai mare atunci cnd valorile din
situaiile financiare se bazeaz pe astfel de estimri.22
n funcie de elementele pentru care se efectueaz, estimrile contabile pot fi simple sau
complexe, astfel:
estimrile simple nu se fac n condiii de incertitudine i nu solicit raionamente
contabile deosebite.
Este cazul estimrii veniturilor sau a cheltuielilor constatate n avans, estimrii
dobnzilor i redevenelor de pltit sau de ncasat etc.
estimrile complexe se bazeaz pe analiza complex a informaiilor disponibile, pe un
grad ridicat de cunoatere a specificului evenimentelor respective, pe raionamente
profesionale etc.
Astfel, estimarea ajustrilor pentru deprecierea stocurilor implic analiza stocurilor
deinute de ntreprindere (stocuri curente, degradate, demodate, greu vandabile), precum i
a evoluiei pieei i a concurenei pentru sortimentele respective.
Estimrile contabile pot avea un caracter de permanen, fiind o component a
sistemului contabil sau pot opera numai la sfritul exerciiului. De regul, estimrile
contabile se bazeaz pe experien, cum este cazul stabilirii ratelor standard din volumul
vnzrilor, folosite pentru constituirea provizioanelor pentru produsele vndute cu un
termen de garanie. Aceste estimri bazate pe experien trebuie revzute cu regularitate, n
funcie de noile informaii disponibile.
Dac informaiile disponibile nu permit efectuarea unor estimri contabile rezonabile,
auditorul trebuie s analizeze dac eventualele riscuri de eroare sunt sau nu semnificative
i, n funcie de acestea, s i modifice raportul su, prin exprimarea unei alte opinii dect
cea fr rezerve sau prin introducerea unui paragraf de evideniere.
Rezultatele estimrilor contabile pot fi recunoscute n Bilan i n Contul de profit i
pierdere sau pot fi prezentate n notele explicative la situaiile financiare (este cazul
activelor i datoriilor contingente).

22
ISA nr. 540 Auditul estimrilor contabile. ISA nr. 545 Auditul evalurilor i prezentrilor de informaii privind
valoarea just.

53

Bibliografie modul
1. Arens Loebbecke, Audit, o abordare integrat, ediia a 8-a, Editura ARC,
Chiinu, 2003.
2. Ares, Alvin A., Auditing an integrated approach, Police Hall International
Editions, 1994.
3. Bndict, Guy i Kravel, Ren, Evaluation du contrle interne, Editura
Comptables Malesherbes, Paris, 1996.
4. Oprean, Ioan si Popa , Irimie Procedurile controlului si ale auditului financiar,
Editura IRisoprint, Cluj Napoca, 2007.
5. Toma, Marin, Iniiere n auditul situaiilor financiare ale unei entiti, Editura
CECCAR, Bucureti, 2005.
6. *** Standarde Internaionale de Audit (ISA), elaborate de IFAC, www.cafr.ro.
7. *** Standardele Internaionale de Raportare Financiar, elaborate de
IASC/IASB, Editura CECCAR, Bucureti, 2006.

54

III Anexe
Bibliografie obligatorie
Arens Loebbecke, Audit, o abordare integrat, ediia a 8-a, Editura ARC, Chiinu, 2003.
2. Ares, Alvin A., Auditing an integrated approach, Police Hall International Editions, 1994.
3. Bndict, Guy i Kravel, Ren, Evaluation du contrle interne, Editura Comptables
Malesherbes, Paris, 1996.
4. Collins, L. i Vallin, G., Audit et contrle interne, Editura Dallaz, Paris, 1992.
5. Crciun, tefan, Audit financiar i audit intern, Editura Ecomic, Bucureti, 2004.
6. Dobroeanu, Laureniu i Dobroeanu, Camelia-Liliana, Audit, concepte i practici, Editura
Economic, Bucureti, 2002.
7. Munteanu, Victor i colab., Control i audit financiar-contabil, Editura Sylvi, Bucureti,
2000.
8. Oprean, Ioan siPopa , Irimie Procedurile controlului si ale auditului financiar, Editura
IRisoprint, Cluj Napoca, 2007.
9. Popescu, Gheorghe, Procedurile controlului intern i auditul financiar, Editura Gestiunea,
Bucureti, 1997.
10. Sandu, Gheorghe, Bazele auditului financiar, Editura Dareco, Bucureti, 2003.
11. Stoian, Ana i urlea, Eugeniu, Auditul financiar-contabil, Editura Economic,
Bucureti, 2001.
12. Toma, Marin, Iniiere n auditul situaiilor financiare ale unei entiti, Editura
CECCAR, Bucureti, 2005.
*** La nouvelles pratique du Contrle Interne, Lybrand/IFAC, Editions
dOrganisation, traducere dup lucrarea The Internal Control Framework
elaborat de ctre COSO (Comittee of Sponsoring Organizations).
*** Le contrle interne dans les collectivits locales, Editat de Ordinul Experilor
Contabili, Paris, 1996.
*** Standarde de Audit Intern, elaborate de The Institute of Internal Auditors I.I.T.
www.cafr.ro.
13. *** Standarde Internaionale de Audit (ISA), elaborate de IFAC, www.cafr.ro.
14. *** Standardele Internaionale de Raportare Financiar, elaborate de
IASC/IASB, Editura CECCAR, Bucureti, 2006.
15. *** Norme minime de audit, adaptate i nsuite de ctre CAFR, Editura

55

Glosar de termeni
Audit financiar
v.1. reprezinta orice interventie in contabilitatea unei entitati cu caracter de
control, analiza, studiu etc., efectuata de un specialist care indeplineste
concomitent toate criteriile si conditiile specifice conceptului de audit in
general (nu este un audit reglementat)

v.2. reprezinta activitatea de verificare a situatiilor financiare de catre auditori


financiari conform standardelor internationale de audit (emise de IFAC International Federation of Accountants).

v.3. - examinarea realizat de un profesionist competent i independent de


organizaie, n vederea exprimrii unei opinii motivate asupra regularitii,
sinceritii i imaginii fidele a conturilor anuale ale ntreprinderii. (Compania
Naional a Comisarilor de Conturi din Frana);

v.4. - auditul reprezinta o examinare ordinar a situaiilor financiare, efectuat


de un contabil public autorizat, n vederea exprimrii unei opinii cu privire la
corectitudinea cu care aceste documente prezint situaia financiar, rezultatele
operaiunilor efectuate i schimbrile intervenite n situaia financiar a
organizaiei, n conformitate cu principiile contabile general acceptate
(Standardul de Audit nr. 1), (Institutul American al Contabililor Publici
Autorizai (AICPA));

v.5. - auditul financiar reprezinta activitatea de examinare, n vederea


exprimrii de ctre auditorii financiari, a unei opinii asupra situaiilor
financiare, n conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele
internaionale de audit i adoptate de Camera Auditorilor Financiari din
Romnia.( Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea
de audit financiar (cu modificrile ulterioare))

56

Auditor termen utilizat n Standardele Internaionale de Audit (ISA) pentru a desemna


un prestator de servicii n domeniul: a) auditului financiar-contabil; b) serviciilor
conexe.

Angajamentele de revizuire: scopul unui angajament de revizuire este acela de a


permite auditorului s concluzioneze, fr a utiliza toate procedurile i tehnicile
cerute ntr-un angajament de audit, c nu au fost relevate fapte de importan
semnificativ care s-l fac s aprecieze c situaiile financiare nu au fost stabilite n
toate aspectele lor semnificative conform cadrului general de raportare financiar
identificat.
Angajamentele privind procedurile convenite Scopul unui angajament privind
procedurile convenite este, pentru auditor, acela de a folosi proceduri care in de
natura auditului, dar care au fost definite i selectate, de comun acord, de auditor,
entitate i oricare a treia parte ndreptit.
Angajamentele de elaborare a informaiilor financiare Scopul unui angajament de
elaborare este, pentru contabil, acela de a folosi competena (expertiza) sa contabil,
nu cea de auditor, n scopul de a colecta, clasifica i sintetiza informaiile financiare,
astfel nct acestea s fie uor de neles
Probele de audit sunt formate din totalitatea informaiilor colectate i utilizate de
auditor cu scopul de a stabili dac situaiile financiare au fost ntocmite i prezentate
conform criteriilor prestabilite. Aceste criterii sunt stabilite prin Standardele
Internaionale de Raportare Financiar (IFRS/IAS), prin directivele europene i prin
reglementrile contabile naionale (RCN).
Procedurile de audit sunt reprezentate de un set de instruciuni precise i detaliate pe
care trebuie s le respecte auditorul atunci cnd colecteaz probele de audit.
Procedurile de audit sunt reunite n cadrul Programului de audit.

57

Programul de audit cuprinde o list detaliat a procedurilor de audit stabilit pe cicluri


contabile i pe paii de urmat de ctre auditori pentru colectarea probelor de audit
necesare n vederea obinerea unui grad de certitudine rezonabil asupra conformitii
sau neconformitii situaiilor financiare cu criteriile prestabilite.

Curriculum vitae
Numele i prenumele
Data naterii
Funcia didactic actual
Instituia la care este titular

Popa Irimie - Emil


24 08 1970
Conferentiar
Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca

Studii
Liceale
Universitare de lunga durata

Data absolvirii
1989
1996

Instituia
Liceul Pedagogic Gheorghe Sincai Blaj
Universitatea Babes Bolyai Cluj Npoaca Facultatea
de Stiinte Economice
Doctorat
2003
Universitatea Babes Bolyai Cluj Npoaca Facultatea
de Stiinte Economice
Cariera didactic
Perioada
Calitatea
Instituia de nvmnt
Denumirea funciei didactice
Titular/asociat
Preparator universitar
1996-1998
Titular
Universitatea Babes Bolyai Cluj
Npoaca Facultatea de Stiinte
Economice
Asistent universitar
1998-2001
Titular
Universitatea Babes Bolyai Cluj
Npoaca Facultatea de Stiinte
Economice
Lector universitar
2001-2006
Titular
Universitatea Babes Bolyai Cluj
Npoaca Facultatea de Stiinte
Economice
Conferentiar universitar
2006-2008
Titular
Universitatea Babes Bolyai Cluj
Npoaca Facultatea de Stiinte
Economice
Activiti n domeniul ID
Denumirea/perioada
Instituia organizatoare
Cursuri si seminari

Bazele contabilitatii 2002-20087

Cursuri si seminarii

Control financiar 2002-2008/

Cursuri si seminarii

Audit Financiar 2007 -2008

58

Universitatea Babes Bolyai Cluj


Npoaca Facultatea de Stiinte
Economice
Universitatea Babes Bolyai Cluj
Npoaca Facultatea de Stiinte
Economice
Universitatea Babes Bolyai Cluj
Npoaca Facultatea de Stiinte
Economice

S-ar putea să vă placă și