Sunteți pe pagina 1din 63

Noul raport de audit

Mirela Paunescu
Vicepresedinte CAFR
Conf. univ. dr., ACCA
Agenda
Noile cerinte de raportare la nivel international
Cerintele de raportare prin prisma legislatiei europene
Noile standarde internationale de audit ISA 700, 701, 705, 706, 720
Exemple de bune practici
Noile cerinte de raportare la nivel
international
Schimbari ale formei si continutului raportului de audit
Standarde noi ( ISA 7xx noi care intra in vigoare pentru auditul
situatiilor financiare cu data de raportare ulterioara 15 decembrie
2016)
Cerinte noi la nivel European
Reforma auditului in Europa
Directiva 56/2014 a intrat in vigoare pe 16 iunie 2014 dar Statele membre
au 2 ani sa o adopte si sa o aplice efectiv.
Regulamentul 537/2014 a intrat in vigoare in 2014 dar aplicarea cerintelor
sale este prevazuta dupa 2 ani pentru ca Statele Membre sa aiba timp
necesar pregatirii schimbarilor aduse.
Data limita pentru directiva 56/2014 si pentru Regulamentul 537 /2014 era
17 iunie 2016. Totusi, multe State Membre erau inca in process de
transpunere neavand actul normativ de transpunere publicat.
Anumite prevederi ale Directivei si Regulamentului intra in vigoare ulterior
datei de 17 iunie 2016 ( spre exemplu interdictia clauzelor contractuale de
achizitie a serviciilor de audit de tip Big 4 only sau perioada maxima de
rotatie a auditorilor de PIE).
Cerintele de raportare prin prisma legislatiei
europene

Directiva 43/2006 modificata Ordinul 1802/2014


prin Directiva 56 / 2014

Romania
Europa

Ordinul 1286/2012
Regulamentul 537/2014 Ordinul 27/2010
Implicit: ISA Altele
Directiva 34/2013
Raportarea nefinanciara In curs de transpunere
Directiva 95/2014 de Directiva 56/2014
modificare a Directivei 34/2013
Cerinte ale Directivei 43/20016 modificata prin
Directiva 56/2014 privind raportul de audit

Extras - aici
Cerinte din Directiva 34/2013 privind raportul
de audit

Extras - aici
Cerinte ale Regulamentului 537/2015 privind
raportul de audit

Extras - aici
Cerinte nationale

O 1802/2014 - aici
O 1286/2012
O 27 / 2010

ALTE cerinte, spre exemplu, proprii ASF


Proiect cerinte de raportare conform legislatiei
nationale de transpunere a Directivei 56/2014

Extras - aici
Concluzii

Entitate de
Alte entitati
interes public

Aspecte cheie se
Raportul de audit
prezinta doar daca
contine aspectele
cere legislatia
cheie prezentate de
specifica sau
auditor
entitatea auditata

Suplimentar pot fi Suplimentar pot fi


incluse cerinte in incluse cerinte in
ceea ce priveste ceea ce priveste
raportul de audit de raportul de catre
catre reglementator reglementator
Noile standarde internationale de audit ISA
700, 701, 705, 706, 720
Sunt aplicabile pentru auditurile situatiilor financiare incheiate dupa
15 decembrie 2016
Au fost tari care le-au adoptat inainte ( Marea Britanie, Olanda etc.)
Deja FRC a publicat un raport comparative dupa primii doi ani de
aplicare a cerintelor extinse de raportare
Avantaje si dezavantaje ale noului raport

+ -
- Faciliteaza
Aspectele
increderea in semnificative descrise
situatiile in raport vor tinde sa
financiare se repete de la un an la
- Acces la cutia altul, pierzandu-si
neagra a relevanta
procesului de Limbaj tehnic, neutru,
audit neadaptat la client
- Strange legatura Utilizatorii ar putea
intre auditor si avea o perceptive
gresita
comitetul de audit
ISA 700 FORMULAREA UNEI OPINII I RAPORTAREA
CU PRIVIRE LA SITUAIILE FINANCIARE
Standard revizuit
Este aplicabil pentru auditurile situatiilor financiare incheiate dupa 15
decembrie 2016
CAFR este in curs de traducere a noilor standarde
ISA 700 FORMULAREA UNEI OPINII I RAPORTAREA
CU PRIVIRE LA SITUAIILE FINANCIARE
pe baza probelor de
audit obinute, situaiile
financiare luate n
ansamblu sunt lipsite de
denaturri semnificative

Auditorul va
emite o opinie
fara rezerve
folosind un
Evalueaza raport standard, a obinut suficiente
nemodificat,
daca calitatea daca
probe de audit adecvate
prezentarilor pentru a ajunge la
concluzia c situaiile
situatiilor financiare luate n
financiare ansamblu, sunt lipsite de
denaturri semnificative
ISA 700 - Noutati
Alta structura. Opinia e prima
Format diferit pentru entitati listata fata de cele nelistate. Pentru cele
listate avem un paragraf suplimentar KAM ( Key Audit Matters
Aspecte cheie de audit, descrise in ISA 701)
Importanta crescuta data principiului continuitatii si riscului de frauda
Apare posibilitatea ca anumite informatii sa fie prezentate intr-o
anexa la raportul de audit
ISA 700 Noua structura
1. Titlul
2. Destinatarul
3. Opinia de audit
4. Baza pentru opinie
5. Continuitatea activitatii
6. Aspecte cheie de audit ( KAM) pentru entitati cotate sau atunci cand cere legislatia specifica
7. Responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare
8. Responsabilitatea auditorului
9. Alte responsabilitati de raportare
10. Numele partenerului de audit
11. Semnatura
12. Adresa
13. Data
3. Opinia de audit
A) Identificarea entitatii ale carei situatii financiar au fost auditate
B) Precizarea ca situatiile financiare au fost auditate
C) Identificarea componentelor situatiilor financiare
D) O referire la note, inclusive la sumarul politicilor contabile
semnificative; si
E) Precizarea datei si a perioadei acoperite de componentele
situatiilor finaniare
3. Opinia de audit

Tipul de cadru de raportare


financiara

Prezentare fidela Conformitate

n opinia noastr,
situaiile financiare n opinia noastr, situaiile n opinia noastr, situaiile
anexate prezint fidel, financiare anexate ofer o financiare anexate sunt ntocmite,
sub toate aspectele imagine corect i fidel cu din toate punctele de vedere
semnificative, [] n privire la [] n conformitate semnificative, n conformitate cu
conformitate cu [cadrul cu [cadrul de raportare [cadrul de raportare financiar
de raportare financiar financiar aplicabil] aplicabil]
aplicabil]
4. Baza pentru opinie
Precizeaz c auditul a fost realizat n conformitate cu Standardele
Internaionale de Audit;
Face referire la seciunea din raportul auditorului care descrie
responsabilitile auditorului n baza ISA-urilor;
Include o declaraie cu privire la independena auditorului fa de entitate,
n conformitate cu cerinele etice relevante referitoare la audit, i care
precizeaz c auditorul i-a ndeplinit toate responsabilitile etice n
conformitate cu aceste cerine. Declaraia precizeze Codul Etic al
Profesionitilor Contabili emis de IESBA su altul aplicat; i
Precizeaz dac auditorul consider c probele de audit le-a obinut sunt
suficiente i adecvate pentru a furniza o baz pentru opinia auditorului.
Continuitatea activitii
Acolo unde este cazul, auditorul trebuie s raporteze n conformitate
cu ISA 570
Aspecte cheie de audit
Pentru auditurile unor seturi complete de situaii financiare cu scop
general aparinnd unor entiti cotate, cnd auditorul decide s
comunice aspectele cheie de audit sau cnd comunicarea este
impusa, auditorul trebuie s comunice aspectele cheie de audit n
raportul auditorului n conformitate cu ISA 701.
Alte informaii
Daca este cazul, conform ISA 720
Responsabilitatea conducerii
Se descrie responsabilitatea conducerii pentru:
ntocmirea situaiilor financiare n conformitate cu cadrul de raportare financiar
aplicabil i pentru acel control intern pe care conducerea l consider necesar
pentru a permite ntocmirea de situaii financiare lipsite de denaturri
semnificative, cauzate fie de fraud, fie de eroare; i
Aprecierea capacitii entitii de a-i continua activitatea i a msurii n care este
adecvat utilizarea contabilitii pe baza continuitii activitii, precum i pentru
prezentarea, dac este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitii.
Explicaia responsabilitii conducerii pentru aceast apreciere trebuie s includ
o descriere a mprejurrilor n care este adecvat utilizarea contabilitii pe baza
continuitii activitii.
Identifica i persoanele responsabile pentru supravegherea procesului de
raportare financiar, atunci cnd persoanele responsabile pentru aceast
supraveghere sunt diferite de cele care ndeplinesc responsabilitile descrise mai
sus.
Responsabilitatea auditorului
Mult dezvoltat.
Vezi continutul recomandat, in exemplu.

NOU: Amplasarea descrierii responsabilitilor auditorului n auditul


situaiilor financiare !
Amplasarea descrierii responsabilitilor
auditorului n auditul situaiilor financiare
n corpul textului raportului auditorului

ntr-o anex la raportul auditorului, caz n care raportul auditorului trebuie s includ o
referire la amplasarea anexei; sau

Printr-o referire specific n raportul auditorului la amplasarea unei astfel de descrieri pe


un website al unei autoriti competente, acolo unde legea, reglementrile sau
standardele naionale de audit permit n mod expres auditorului s fac acest lucru
9. Alte responsabiliti de raportare
Dac raportul auditorului conine o seciune distinct cu privire la alte
responsabiliti de raportare, cerinele de la punctele 21-40 ale
acestui ISA trebuie incluse ntr-o seciune cu titlul Raport cu privire la
auditul situaiilor financiare. Raportul cu privire la alte dispoziii
legale i de reglementare trebuie s succed Raportului cu privire la
auditul situaiilor financiare.
Restul paragrafelor
10. Numele partenerului de audit
11. Semnatura
12. Adresa
13. Data
Cerinte legale
Daca exista cerinte legale privind forma raportului sau anumite
informatii ce trebuie prezentate, auditorul pot spune ca au raportat in
conformitate cu ISA daca raportul de audit contine un minim de
informatii
Informaii suplimentare prezentate odat cu
situaiile financiare
Sunt parte integrate ? Trebuie acperite de opinia auditorului
Nu ( nu sunt cerute de cadrul de raportare)? Trebuie differentiate clar
de informatiile auditate. Daca conducerea refuza sa le prezinte clar
diferentiat in raportul de audit auditorul l identifica si mentioneaza
ca nu au fost auditate
ISA 701 Aspecte cheie de audit
Aspectele cheie de audit sunt definite n ISA 701 drept acele aspecte care,
conform raionamentului auditorului, au avut cea mai mare importan
pentru auditul situaiilor financiare din perioada curent.
Aspectele cheie de audit sunt selectate dintre aspectele comunicate cu
persoanele responsabile cu guvernana, care includ constatri importante
din auditul situaiilor financiare din perioada curent.
Comunicarea aspectelor cheie de audit ofer utilizatorilor vizai ai
situaiilor financiare informaii suplimentare care s i asiste n nelegerea
acelor aspecte care, conform raionamentului auditorului, au avut cea mai
mare importan pentru audit i care pot s i ajute s neleag entitatea i
zonele n care a fost exercitat un raionament important al conducerii n
situaiile financiare auditate.
Determinarea aspectelor cheie de audit
Auditorul determina care au fost acele aspecte care au necesitat o atenie
semnificativ, pe parcursul efecturii auditului, dintre aspectele comunicate
cu persoanele responsabile cu guvernana. La determinarea acestor aspecte,
auditorul trebuie s in cont de urmtoarele:
Domeniile cu un risc ridicat de denaturare semnificativ, sau cu riscuri
semnificative identificate n conformitate cu ISA 315.
Raionamentele semnificative ale auditorului cu privire la domenii din
situaiile financiare care au necesitat un raionament semnificativ al
conducerii, inclusiv estimrile contabile care au fost identificate ca avnd
o incertitudine ridicat a estimrii.
Efectul asupra auditului al evenimentelor sau tranzaciilor semnificative,
care s-au produs n decursul perioadei.
Nu include KAM in loc sa modificam opinia!
Auditorul nu trebuie s comunice un aspect n seciunea privind
Aspectele cheie de audit din raportul auditorului, atunci cnd ar fi
obligat s modifice opinia n conformitate cu ISA 705, ca urmare a
respectivului aspect.
Descrierea aspectelor cheie de audit
individuale
Descrierea fiecrui aspect cheie de audit din seciunea privind
Aspectele cheie de audit din raportul auditorului trebuie s includ o
referin la prezentarea aferent de informaii din situaiile financiare,
dac acestea exist, i va face referire:
La motivul pentru care aspectul a fost considerat ca fiind unul de
importan deosebit pentru audit i, prin urmare, a fost considerat
aspect cheie de audit; i
La modul n care aspectul a fost tratat n decursul auditului.
Cand nu include in Raport un KAM?
Auditorul trebuie s descrie n raportul auditorului fiecare aspect cheie
de audit, cu excepia cazurilor n care:
Legile sau reglementrile interzic prezentarea public a aspectului;
sau
n circumstane extrem de rare, auditorul decide c aspectul nu ar
trebui comunicat n raportul auditorului, deoarece se preconizeaz
n mod rezonabil ca beneficiile interesului public ar fi depite de
consecinele negative ale acestei comunicri. Aceast prevedere nu
se aplic n cazul n care entitatea a prezentat n mod public
informaii cu privire la respectivul aspect.
Relatia KAM alte modificari ale raportului
Un aspect ce genereaz o opinie modificat n conformitate cu ISA 705 sau o
incertitudine semnificativ privind evenimente sau condiii care ar putea
genera ndoieli semnificative cu privire la capacitatea entitii de a-i
continua activitatea n conformitate cu ISA 570 reprezint, prin natura lor,
aspecte cheie de audit. Cu toate acestea, n astfel de circumstane, aceste
aspecte nu trebuie descrise n seciunea privind Aspectele cheie de audit din
raportul auditorului. Auditorul trebuie, pe de alt parte:
S raporteze acest aspect n conformitate cu ISA aplicabil; i
S includ n seciunea privind Aspectele cheie de audit o referin ctre
seciunea privind Baza pentru opinia cu rezerve (sau contrar) sau cea
privind Incertitudinile semnificative privind continuitatea activitii.
Pasii urmati de auditor pentru a determina
aspectele cheie aferete auditului - KAM
Aspecte discutate cu cei insarcinati cu guvernanta
Aspecte care au necesitat o atentie semnificativa din partea
auditorului in cadrul procesului de audit

Aspectele cheie aferete auditului (aspectele cele mai


importante/semnificative)
Pasii urmati de auditor
Identificarea tuturor aspectelor discutate cu cei insarcinati cu
guvernanta
Identificareaaspectelor care au necesitat o atentie semnificativa
din partea auditorului in cadrul procesului de audit
Se determina care dintre aceste aspecte au fost cele mai
importante/semnificative in cadrul procesului de audit acestea ar
reprezenta aspecte cheie aferete auditului; apoi, se documenteaza
corespunzator
Lista privind aspectele cheie de audit pare excesiva? Analiza critica -
reducere astfel incat sa fie prezentate doar aspectele cheie de audit
ISA 705 MODIFICRI ALE OPINIEI RAPORTULUI
AUDITORULUI INDEPENDENT
Auditorul concluzioneaz, pe
baza probelor de audit obinute,
c situaiile financiare luate per
ansamblu nu sunt lipsite de
denaturri semnificative; SAU
Cand emite o
opinie modificata?
Atunci cand
Auditorul nu este capabil s
obin probe de audit suficiente i
adecvate pentru a concluziona c
situaiile financiare luate per
ansamblu sunt lipsite de
denaturri semnificative
Tipuri de opinie modificata
Motiv modificare Semnificativ dar nu grav Semnificativa si grav
Denaturare ( eroare sau Cu rezerve Adversa / contrara
frauda)
Limitare a probelor Cu rezerva Imposibilitate
ISA 706 PARAGRAFELE DE EVIDENIERE A UNOR ASPECTE I
PARAGRAFELE PRIVIND ALTE ASPECTE DIN RAPORTUL
AUDITORULUI INDEPENDENT
Paragrafele de Un paragraf care face referire la un aspect
prezentat sau descris, n mod adecvat, n
evideniere a unor situaiile financiare care, potrivit

aspecte din
raionamentului auditorului, este att de
important nct este fundamental pentru

raportul auditorului
nelegerea situaiilor financiare de ctre
utilizatori

Paragrafele privind Un paragraf care face referire la un aspect, altul


dect cele prezentate sau descrise n situaiile
alte aspecte din financiare, care, potrivit raionamentului

raportul
auditorului, este relevant pentru nelegerea de
ctre utilizatori a auditului, a responsabilitilor

auditorului
auditorului sau a raportului auditorului
ISA 706 PARAGRAFELE DE EVIDENIERE A UNOR ASPECTE I
PARAGRAFELE PRIVIND ALTE ASPECTE DIN RAPORTUL
AUDITORULUI INDEPENDENT
Paragrafele de evideniere a unor aspecte din raportul auditorului
relatia cu KAM!
Paragrafele de evideniere a unor aspecte
Cnd un Paragraf de evideniere a unor aspecte se refer la cadrul de
raportare financiar aplicabil auditorul, cand considera necesar, poate s
amplaseze paragraful imediat dup seciunea Baza pentru opinie pentru a
oferi un context adecvat pentru opinie.
Cnd n raportul auditorului este prezentat o seciune privind Aspectele
cheie de audit, pe baza raionamentul auditorului cu privire la importana
relativ a informaiilor, Paragraful de evideniere a unor aspecte poate fi
prezentat fie imediat nainte, fie imediat dup seciunea privind Aspectele
cheie de audit. Auditorul poate aduga un context suplimentar titlului
Evideniere a unor aspecte, cum ar fi Evidenierea unor aspecte
Eveniment ulterior pentru a diferenia Paragraful de evideniere a unor
aspecte de aspectele individuale descrise n seciunea privind Aspectele
cheie de audit.
Paragrafele privind alte aspect - amplasare
Cnd n raportul auditorului este prezentat o seciune privind Aspectele cheie de
audit i este considerat necesar i un Paragraf privind alte aspecte, auditorul
poate aduga un context suplimentar titlului Alte aspecte, cum ar fi Alte
aspecte Aria de aplicare a auditului pentru a diferenia Paragraful de
aspectele individuale descrise n seciunea KAM.
Cnd un Paragraf privind alte aspecte este inclus pentru a atrage atenia
utilizatorilor asupra unui aspect referitor la Alte responsabiliti de raportare
abordate n raportul auditorului, paragraful poate fi inclus n seciunea Raport
cu privire la alte cerine legale i de reglementare.
Atunci cnd este relevant pentru toate responsabilitile auditorului sau pentru
nelegerea de ctre utilizatori a raportului auditorului, un Paragraf privind alte
aspecte poate fi inserat ca o seciune separat, care succede Raportului cu privire
la auditul situaiilor financiare i Raportului cu privire la alte cerine legale i de
reglementare.
ISA 720 RESPONSABILITILE AUDITORULUI
CU PRIVIRE LA ALTE INFORMAII
Obiectivele auditorului dup citirea celorlalte informaii sunt:
S analizeze dac exist o inconsecven semnificativ ntre alte
informaii i situaiile financiare;
S analizeze dac exist o inconsecven semnificativ ntre alte
informaii i cunotinele obinute de auditor n decursul auditului;
S reacioneze corespunztor n cazul n care auditorul identific
posibilitatea existenei unor astfel de inconsecvene semnificative sau
atunci cnd auditorul constat posibilitatea existenei unei denaturri
semnificative a altor informaii; i
S raporteze n consecinta.
Obinerea altor informaii
Auditorul trebuie:
S determine, prin discuii cu conducerea, care este documentul care
include raportul anual i care este modalitatea i momentul n care
entitatea planific s emit acest document;
S fac demersurile corespunztoare pe lng conducere pentru a obine n
timp util i, dac este posibil, nainte de data raportului auditorului,
versiunea final a documentului care include aportul anual; i
Cnd o parte sau tot documentul menionat anterior nu este disponibil
dect dup data raportului auditorului, s solicite conducerii s ofere o
declaraie scris care s menioneze c varianta final a documentului va fi
furnizat auditorului atunci cnd este disponibil i nainte de emiterea de
ctre entitate, astfel nct auditorul s poat finaliza procedurile prevzute
de ISA.
Citirea i analizarea altor informaii
Auditorul trebuie s citeasc celelalte informaii i s:
Analizeze dac exist o inconsecven semnificativ ntre celelalte
informaii i situaiile financiare. Ca baz pentru aceast analiz, trebuie s
evalueze consecvena lor, s compare valori selectate sau alte elemente din
celelalte informaii (care sunt menite s fie similare, s rezume sau s
furnizeze mai multe detalii cu privire la valorile sau alte elemente din
situaiile financiare) cu valorile sau alte elemente din situaiile financiare; i
S analizeze dac exist o inconsecven semnificativ ntre celelalte
informaii i cunotinele obinute de ctre auditor n decursul auditului, n
contextul probelor de audit obinute i al concluziilor trase n decursul
auditului.
Ce facem daca exista inconsecvene semnificative sau posibile
denaturri semnificative a altor informaii
Dac auditorul identific posibilitatea existenei unei inconsecvene
semnificative (sau dac ia cunotin de o posibil denaturare
semnificativ a altor informaii), auditorul trebuie s discute aceste
aspecte cu membrii conducerii i, dac este necesar, s realizeze alte
proceduri pentru a concluziona dac:
Exist o denaturare semnificativ a celorlalte informaii;
Exist o denaturare semnificativ a situaiilor financiare; sau
Auditorul trebuie s i actualizeze cunotinele privind entitatea i
mediul su.
Ce facem daca exista concluzionam c exist o
denaturare semnificativ a altor informaii
Daca auditorul concluzioneaz c exist o denaturare semnificativ a
altor informaii, el trebuie s solicite conducerii corectarea celorlalte
informaii.
n cazul n care conducerea este de acord s realizeze coreciile,
auditorul trebuie s determine dac acestea au fost realizate.
n cazul n care conducerea refuz s realizeze coreciile, auditorul
trebuie s comunice acest aspect persoanelor responsabile cu
guvernana i s solicite realizarea coreciei.
Alte implicatii ale acestor denaturari - 1
Daca auditorul concluzioneaz c exist o denaturare semnificativ a
altor informaii care au fost obinute nainte de data raportului
auditorului i c aceste alte informaii nu sunt corectate dup
comunicarea cu persoanele responsabile cu guvernana, auditorul va
ntreprinde aciunile adecvate, inclusiv:
Analizeaza care sunt implicaiile pentru raportul auditorului i
comunica persoanelor responsabile cu guvernana modul n care
planific s prezinte denaturarea semnificativ n raport; sau
Se retrage din misiune, atunci cnd legea sau reglementrile
aplicabile permit acest lucru.
Alte implicatii ale acestor denaturari - 2
n cazul n care auditorul concluzioneaz c exist o denaturare
semnificativ a altor informaii care au fost obinute dup data
raportului auditorului, auditorul trebuie:
S realizeze procedurile necesare n respectivele circumstane, n
cazul n care celelalte informaii sunt corectate: sau
S ntreprind aciunile adecvate, avnd n vedere drepturile i
obligaiile legale ale auditorului, i s ncerce s aduca la cunotina
utilizatorilor pentru care este ntocmit raportul denaturarea
semnificativa necorectata, n cazul n care celelalte informaii nu sunt
corectate dup comunicarea cu persoanele responsabile cu
guvernana,
Ce facem daca exist o denaturare semnificativ a situaiilor financiare
sau daca trebuie actualizate cunotinele noastre despre entitate i
mediul su
Dac, n urma efecturii procedurilor anterior mentionate, auditorul
concluzioneaz c exist o denaturare semnificativ n situaiile financiare
sau c trebuie actualizate cunotinele auditorului despre entitate i mediul
su, auditorul va reaciona adecvat, n conformitate cu celelalte ISA-uri.
Atunci cnd citete celelalte informaii, auditorul poate s obin informaii
noi, care au consecine asupra:
nelegerii de ctre auditor a entitii i a mediului su i, prin urmare, pot
indica necesitatea ca auditorul s i revizuiasc evaluarea riscului.
Responsabilitii auditorului de a evalua efectul asupra auditului a
denaturrilor identificate i efectul denaturrilor necorectate, dac acestea
exist, asupra situaiilor financiare.
Responsabilitilor auditorului cu privire la evenimentele ulterioare.
Raportare - Alte informaii 1
Daca raportul auditorului trebuie s includ o seciune privind Alte informaii
aceasta va cuprinde:
1. O declaraie care arat c pentru celelalte informaii este responsabil
conducerea;
2. O identificare a:
Altor informaii, dac acestea exist, obinute de ctre auditor nainte de data
raportului auditorului; i
Altor informaii, dac acestea exist, care se preconizeaz c vor fi obinute
dup data raportului auditorului, pentru un audit al situaiilor financiare ale
unei entiti cotate;
3. O declaraie care arat c opinia auditorului nu acoper celelalte informaii i,
n consecin, auditorul nu exprim (sau nu va exprima) o opinie de audit, i
nicio form de concluzie de asigurare cu privire la acestea;
Raportare - Alte informaii 2
4. O descriere a responsabilitilor auditorului referitoare la citirea,
evaluarea i raportarea cu privire la celelalte informaii, aa cum prevede
prezentul ISA; i
5. n cazul n care celelalte informaii au fost obinute nainte de data
raportului auditorului, fie:
O declaraie privind faptul c auditorul nu are nimic de raportat; fie
n cazul n care auditorul a concluzionat c exist o denaturare semnificativ
necorectat a celorlalte informaii, o declaraie care descrie denaturarea
semnificativ necorectat a celorlalte informaii.

n cazul n care auditorul exprim o opinie cu rezerve sau o opinie contrar n


conformitate cu ISA 705, auditorul trebuie s ia n considerare implicaiile
aspectului care genereaz modificarea opiniei pentru declaraia prevzut la
punctul 5 anterior.
Exemple de bune practici
Rolls Royce Holding ( KPMG) 2014, 2015
Vodafone ( Deloitte) 2014, 2015

Rapoarte FRC UK 2014, 2015


Sa le comentam impreuna
Rolls Royce Holding ( KPMG) 2015

Vodafone ( Deloitte) 2015


Exemple de rapoarte de audit
Societate listata

Societate nelistata
Aspecte practice

Lets talk!

Vezi materialele IFAC traduse in limba romana ( pe site-ul CAFR) sau in engleza (
pe site-ul IFAC )

1. Raportarea Auditorului Aspecte cheie ale auditului- KAM (Auditor Reporting


Key Audit Matters)
2. Raportarea de ctre Auditor Aspecte cheie ilustrative ale auditului ( Auditor
Reporting Illustrative Key Audit Matters)
3. RAPOARTE DE AUDIT MAI INFORMATIVE - CE AR TREBUI S TIE COMITETELE
DE AUDIT I DIRECTORII FINANCIAR ( MORE INFORMATIVE AUDITORS REPORTS
WHAT AUDIT COMMITTEES AND FINANCE EXECUTIVES NEED TO KNOW)
Inainte de intocmirea raportului de audit
Revizuirea finala a dosarului inaintea opiniei de catre partenerul de
misiune
Revizuirea la cald ( Hot review) de catre un partener independent
in cazul entitatilor de interes public
Discutii cu cei insarcinati cu guvernanta si cu Comitetul de Audit (
daca exista si este functional). Obligatoriu in cazul in care opinia este
modificata.
Raportul de audit
Limba
Semnatura
Proces verbal de primire ( aici depinde de firma de audit si de
procedurile utilizate)
Alte rapoarte transmise odata cu raportul de audit
Am dat raportul de audit - whats next ?
Dosarul de audit se nchide n termen de cel mult 60 de zile de la data
semnrii raportului de audit
Arhivarea ( dupa un eventual control de calitate) a raportului si
pastrarea lui pe o durata de 7 ani ( norme CAFR. In ISA se precizeaza
perioada minima de 5 ani)
Se trimite, daca nu s-a trimis deja, Management letter ( Scrisoarea
catre conducere)
Alte obligatii de raportare
Materiale suplimentare
Lista nu este exhaustiva. Este totusi utila

Aici
Sfarsit

Mirela Paunescu

Vicepresedinte CAFR
Mirela.Paunescu@gmail.com

S-ar putea să vă placă și