Sunteți pe pagina 1din 5

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Fac.

Contabilitate si Informatica de Gestiune Catedra: Contabilitate, Audit si Control de Gestiune

Tematica Master Audit financiar si consiliere disertatie


Fiecare tema va fi realizat pe 2 capitole, o parte teoretica cu concepte fundamentale i al doilea capitol transpunerea n practica a primului capitol printr-un studiu de caz din care sa rezulte obiectivele propuse, metode aplicate, rezultate i concluzii. Contributiile d-tra din partea a II a pe studiul de caz sunt definitorii pentru evaluarea notei finale. Studiul de caz il luati pe orice societate privat la alegere. Indrumatorul ales are rolul sa va sprijine pe tot parcursul de elaborare a disertatiei si sa va avizeze planul lucrarii propus de d-tra sau chiar de indrumator. Alegerea temei se face pe baza de cerere si tot d-tra va selectati profesorul dorit pe care il treceti in cerere. Altfel va voi repartiza eu. Cererile se depun n toamna la secretariat la d-na Maria TNJAL la decanat. Va doresc o vacan excelent i spor la lucru studentilor care doresc sa si lucreze din vreme la lucrarea de disertatie. A. Audit financiar 1. Studiu privind Minimizarea riscului informational prin serviciile de audit. 2. Studiu aprofundat privind utilizarea Standardelor Internationale de Audit si impactul lor asupra utilizatorilor de informatii financiare si statistice. 3. Etica profesionala si dilemele etice. 4. Procesul decizional al auditorului in alegerea raportului de audit. 5. Esecul economic, esecul de audit si riscul de audit. 6. Controlul de calitate privind serviciile de asigurare. National si international. 7. Obiectivele auditului si managementului- responsabilitati si decizii. 8. Evaluarea riscului de audit si a componentelor sale; Intelegerea entitatii si a mediului sau si evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa. 9. Comunicarea aspectelor de audit celor insarcinati cu guvernanta; 10. Misiuni de revizuire a situatiilor financiare 11. Misiuni pentru efectuarea procedurilor convenite privind informatiile financiare. 12. Auditul estimarilor contabile. 13. Documentarea auditului-argument forte in aprecierea concluziilor finale asupra Raportului de audit. 14. Auditul portofoliului de clienti cercetare prin studiu de caz. 15. Contabilitate, Audit si Asigurare in Rapoartele Financiare- libertati si convergente. 16. Auditul trezoreriei. Analiza tabloului fluxurilor de trezorerie. 17. Esantionarea in audit-metode si tehnici statistice.(isa 530) 18. Dificultati conceptuale si metodologice privind esantionarea in audit.(isa 530) 19. Abordarea auditului o strategie de realizare a calitatii unei misiuni de asigurare. 20. Auditarea derularii proiectelor finantate prin fonduri nerambursabile. (isrs 440) 21. Partile afiliate-abordare si tratament;(isa 550) 22. Proceduri analitice in auditul financiar-analiza si interpretare. (isa 520_

23. Aprofundari privind procedurile abordarii misiunilor de asigurare. 24. Guvernanta Corporativa si auditul intern. (isa 610) 25. Auditul sistemelor informatice. 26. Documentarea auditului-argument forte in aprecierea concluziilor finale asupra Raportului de audit. (isa 230 si ghid de control al calitatii auditului) 27. Calitatea si diversitatea probelor de audit intre pragmatism si rationament profesional.(isa 500, 501,510,505, 520) 28. Eroarea si frauda o mostenire dificila in care auditorul are responsabilitati. 29. Exigente privind raportarea financiara. 30. Angajamente speciale privind auditul cu scop special (isa 800.805,810 tematica pe fonduri europene) 31. Angajamente speciale si mecanisme de control aplicate in comertul electronic. 32. Auditul financiar in sistemele de informatii computerizate (CIS) 33. Tipologia, simetrie i asimitrie asupra rapoartelor de audit financiar.(isa 700, 705,706,710) 34. Testarea continuitatii activitatii de exploatare (isa 570) 35. Scopul procedurilor de audit in misiunile de asigurare(isa 520) 36. Auditul estimarilor contabile(isa 540) 37. Comunicarea cu managementul i guvernanta (isa 260, isa 265, isa 580) 38. Evenimente ulterioare si tratamentul lor ( isa 560) 39. Calitatea misiunilor de audit-cerinte i responsabilitate ( isqc 1 si isa 220) 40. Auditul imobilizarilor necorporale 41. Auditul imobilizarilor corporale 42. Auditul stocurilor-evaluarea riscurilor 43. Auditul creanelor comerciale 44. Auditul datoriilor comerciale 45. Auditul taxelor i impozitelor 46. Auditul capitalurilor proprii 47. Auditul datoriilor pe termen mediu i lung 48. Auditul veniturilor i cheltuielilor Profesori coordonatori: Prof.univ.dr. Ana Morariu Prof.univ.dr. Eugeniu Turlea Prof.univ.dr. Ion Mihailescu Prof.univ.dr. Horia Neamtu Lector univ.dr. Liviu Matac Lector univ.dr. Flavia Stoian B. Audit intern 1.Auditul piblic intern de regularitate a operatiunilor de lichidare gestionara la o institutie publica. 2. Epistemiologia auditului intern. 3. Auditul intern si Controlul de gestiune 4. Auditul intern si frauda. 5. Organizarea controlului intern la o institutie publica

6. Organizarea controlului intern la o entitate economica. 7. Principii si metode de implementare a auditului intern. 8. Abordarea auditului intern : pregatire, realizare si incheiere. 9. Tehnici de realizare a auditului intern. 10. Misiunea de audit intern: rol, obiective, metode de realizare si raportare. Profesori coordonatori: Prof.univ.dr. Paunica Mihai Prof.univ.dr. Maria Manolescu Lector univ.dr. Gabriel Radu Lector univ.dr. Flavia Stoian

C. IFRS 1.Cadrul general de prezentare i raportare a situaiilor financiare-concepte utilizate 2. Dezvoltri i aprofundri privind imobilizarile corporale (ias 16,20,ias36,ias8,ias 23,ias 17) 3. Dezvoltri i aprofundri privind imobilizarile necorporale (ias 38) 4. Politici contabile privind stocurile-analiz i interpretare (ias 2) 5. Contabilitatea veniturilor i cheltuielilor, estimri, evenimente ulterioare i riscuri(ias18,37,36) 6. Tratamente contabile, limite i valene privind contractele de constructii(ias 11) 7. Cazuistica diferenelor ntre IAS/IFRS i directivele europene transpuse n Romnia 8. Fluxurile de trezorerie-un rspuns la limita contabilitii de angajamente, analiz i interpretare 9. Notele explicative-criteriu de calitatea pentru inteligibilitatea situaiilor financiare. 10. Instrumente financiare, prezentare, recunoatere i evaluare ?(ias 32 i ias 39) 11. Politici contabile privind investiiile imobiliare (ias 40) 12. Beneficiile angajailor-comparaii cu directivele europene(ias 19) 13. Contabilitatea i raportarea planurilor de pensii(ias 26) 14.Rezultatul pe aciune-calcul, analiz i interpretare (ias 33) 15. Minimizarea riscurilor in contabilitate (ias 37, ias 36) Profesori coordonatori: Prof.univ.dr. Ana Morariu Prof.univ.dr. Maria Manolescu Lector univ.dr. Flavia Stoian Lector univ.dr. Petre Georgeta, Ministerul Finanelor Publice D. Contabilitatea IMM-OMFP 3055/2009
1. Recunoasterea, contabilizarea si prezentarea informatiilor privind activele conform

OMFP 3055/2009 la o companie imobiliara; 2. Contabilitatea stocurilor conform OMFP 3055/2009 la o companie ce activeaza in unul din urmatoarele domenii: Industria Alimentara, Industria Farmaceutica, Industria de constructii, Servicii;

3. Contabilitatea si fiscalitatea creantelor in conformitate cu OMFP 3055 si Legea 571/2003 la o companie de servicii ce activeaza in unul din urmatoarele domenii: medical, IT, turism, contabilitate & audit, consiltanta in afaceri; 4. Politici contabile aplicabile de catre IMM conform 3055/2009 privind veniturile si cheltuielile la o companie de servicii ce activeaza in unul din urmatoarele domenii: asigurari, consultanta, vanzari pe internet; 5. Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare conforme cu Directivele Europene pentru IMM- uri pentru unul din sectoarele: agricol, productie, servicii; 6. Valorificarea informatiei contabile pe baza situatiilor financiare si analiza acesteia in vederea luarii deciziei de a deveni investitor la o companie de servicii; 7. Intocmirea de bugete previzionate (trezorerie/venituri si cheltuieli) pentru IMM-uri, pornind de la situatitiile financiare conforme cu OMFP 3055/2009; 8. Recunoasterea, contabilizarea si prezentarea informatiilor privind datoriile conform OMFP 3055/2009; 9. Recunoasterea, contabilizarea si prezentarea informatiilor privind capitalurile proprii conform OMFP 3055/2009; 10. Recunoasterea, contabilizarea si prezentarea informatiilor privind imprumuturile conform OMFP 3055/2009. Profesori coordonatori: Prof.univ.dr. Maria Manolescu Lector univ.dr. Gabriel Radu Lector dr. Petre Georgeta, Ministerul Finantelor Publice Lector dr. Flavia Stoian Lector dr. Madalina Dumitru C. Referinte bibliografice Arens Loebbecke Audit O abordare integrate, Ed. ARC, 2003 Allais Maurice, Pour la reforme fiscale, Paris, 1993 Beattie,V.,Fearnley,S, Brandt,R.,Behind, Closed Door,Wath Companz Audit is Really About,Palgrave Publisher LTD., Antonz Rowe Ltd.Chipenham,Wiltshire, 2007 Alberto Sillero-Audit et Revision Legale- Guide Pratique, Editions Eska 2000, Paris Cosserat, Graham W,-Modern auditing, Editura John Wiley & Sons, New York, 2006, pag 17-51 Dnescu, T. Proceduri i tehnici de audit financiar, Editura IRECSON, 2007, pag 221343 Gray, Iain; Manson, Stuard, Audit process: The principles, practice and cases, Editura Thomson, Londra, Editie revizuita, 2006, pag 3-30 Hennie Van Greuning, Standarde Internationale de Raportare Financiara,, Ghid Practic, Ed.IRECSON, 2008 Ana Morariu, Flavia Stoian, Gheorghe Suciu, Audit intern si guvernanta corporativa, Ed. Universitara, 2008 Ana Morariu, Anca Amuza Conabie, Riscul managerial si auditul intern, Revista Audit Financiar, nr,4/2007 Ana Morariu, Gabriel Radu, Rigori si limite in angajamentele conexe ale auditorului financiar, Revista Audit Financiar, nr,7/2007

Ana Morariu, Despre competenta, confidentialitate si comportament profesional in contextul Codului etic, Revista Audit Financiar, nr,11/2007 Ana Morariu, Flavia Stoian, Probele de audit-argument forte in finalizarea concluziilor privind opinia de audit, Revista Audit Financiar, nr,7/2008 Ana Morariu, Documentaia n audit, Conferina Naional a CAFR, 2008;(vezi Revista Audit Financiar , nr.8/2009 Ana Morariu, Maria Manolescu, Cornel Crecana, Valori, etica si atitudini profesionale in audit financiar, Revista Audit financiar, nr.10/2009 Standarde Internationale de Raportare Financiara, Ed.Ceccar, 2009, traducere J.Saraf, M.Hinard, Fiscalite et comptabilite, Ed. Paris Dunot, 2004 Flavia Stoian, Ana Morariu, Audit financiar, Ed.ASE, Ianuarie 2011 Tirard, J. M., La fiscalite des societes dans la CEE. Paris, 2007 Vidal D., Audit et revision lgale;Troisime dision, Litec, Paris,2008 CAFR, Colectia revistei Audit financiar -2008-2009 CAFR-IFAC, Manual de Standarde Internationale de Audit 2009, Ed. Irecson 2009 CAFR IFAC, Audit finaciar 2008, vol.I si II, Ed. Irecson 2008, Bucuresti CAFR Ghid pentru controlul calitii auditului 2010
OUG nr.75/1999 republicat, privind activitatea de audit financiar; O.U.G. 37/2004 pentru modificarea i completarea reglementrilor privind auditul intern; Standarde de audit intern, 2005 www.cafr.ro; Normele profesionale ale auditului intern www.cafr.ro. Norme minimale de audit-CAFR-

Drept exclusiv al ICAS-2001 Ana Morariu_Cursuri power-point, cursuri master audit financiar si consiliere Eugeniu Turlea - Cursuri power-point, cursuri master audit financiar si consiliere Maria Manolescu Cursuri power-point, cursuri master audit financiar si consiliere Gabriel Radu cursuri power point cursuri master audit financiar si consiliere OMFP 3055/2009 privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene. Prodecan CIG, Prof.univ.dr. Ana Morariu Director de program