Sunteți pe pagina 1din 1

Denumirea solicitantului

Codul de nregistrare fiscal


Adresa sediului solicitantului
Email
Tel/fax:
MOBIL
Nr:

CATRE OI-ADR

ADRESA DE INAINTARE

Prin prezenta, va inaintam ___________________ cu privire la proiectul


__________________________, cod SMIS ______________, cu numarul de
inregistrare al contractului de finantare _________________________________

Imputernicit,