Sunteți pe pagina 1din 2

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ............
Formulez:

, domiciliat(a) in .....................

PLANGERE CONTRAVENTIONALA
impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor nr. ........ din .......... incheiat de .......... prin care in baza art.
3 lit. ... din Legea nr. 61/1990 am fost sanctionat(a) cu ............. lei amenda contraventionala.
Va rog sa admiteti aceasta plangere si sa anulati procesul-verbal de constatare a contraventiilor prin care mi s-a
aplicat amenda in suma de ........ lei.
Motivele plangerii:
In fapt, prin procesul-verbal enuntat, am fost sanctionat(a) cu ......... lei amenda, retinandu-se in seama mea faptul
ca ..............
Consider ca sanctiunea care mi s-a aplicat este nelegala si netemeinica pentru ca ..............
De aceea, cer admiterea plangerii si anularea procesului-verbal atacat.
In drept, imi intemeiez plangerea pe dispozitiile art. 8 din Legea nr. 61/1990.
Dovada o fac cu .................
Anexez procesul verbal a carui anulare o cer.

Data depunerii
..............
Semnatura,
..........
DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI .......................