Sunteți pe pagina 1din 2

Facultatea de Business si Turism Introducere in contabilitate

Principii contabile
Aplicatia 1
In contabilitatea societatii ABC SA s-au inregistrat ca venituri aferente anului 201N urmatoarele tranzactii:
a) Marfuri vandute in anul 201N si incasate in numerar in acelasi an;
b) Marfuri vandute pe credit in anul 201N-1, a caror contravaloare s-a incasat in 201N;
c) Marfuri vandute pe credit in anul 201N, a caror contravaloare este prevazuta a fi incasata in anul
201N+1;
d) Marfuri vandute pe credit in anul 201N, a caror contravaloare a fost incasata in anul 201N.
Identificati vanzarea ce nu trebuia recunoscuta ca venit al anului 201N si precizati principiul contabil
aplicat.
Aplicatia 2
O companie detine un stoc de lemne achizitionate in urma cu doi ani la un cost de achizitie de 200.000
u.m. Considerand cresterea preturilor pe piata la acest tip de materie prima, actualul cost (daca s-ar
achizitiona la acest moment) este de 250.000 u.m.
2.1.Ce valoare trebuie alocata in bilantul contabil pentru stocul de lemne? Precizati principiul contabil
aplicabil.
2.2. Daca valoarea actuala a stocului pe piata ar fi estimata la 150.000 u.m, ce valoare ar trebui alocata in
bilantul contabil pentru stocul de lemne? Precizati principiul contabil aplicabil.
Aplicatia 3
Societatea XYZ SA a achizitionat un echipamet specializat in valoare de 100.000 u.m. Ulterior, se
constata ca acest echipament nu va putea fi utilizat de societate intrucat aceasta a pierdut definitiv piata
de desfarcere pentru echipamentul respectiv. Astfel, este necesar ca bunul sa fie revandut intr-un timp
relativ scurt, cu sanse foarte mari ca valoarea de 100.000 u.m. sa nu mai poata fi recuperata.
Echipamentul poate fi mentiunt in bilant la valoarea contabila de intrare de 100.000 u.m.? Precizati
principiul contabil aplicabil.
Aplicatia 4
O societate detine in bilant la inceputul anului 201N creante clienti in valoare de 40.000 u.m. Pe parcursul
exercitiului financiar, se achizitioneaza pe credit comercial materii prime in valoare de 30.000 u.m.
Ulterior, societatea vinde aceluiasi partener comercial produse finite in valoare de 50.000 u.m.
Stabiliti care este valoarea creantelor clienti in bilantul contabil la sfarsitul exercitiului financiar. Precizati
principiul contabil aplicabil.
a) 60.000 u.m.
b) 90.000 u.m.
c) 20.000 u.m.
Aplicatia 5
Societatea ABC SA vinde marfuri in valoare de 250.000 u.m. in noiembrie 201N. In luna decembrie 201N
se incaseaza contravaloarea de 180.000 u.m., urmand ca diferenta sa fie incasata in anul 20N+1.
5.1. Precizati valoarea veniturilor ce trebuie recunoscute in anul 201N si principiul contabil
aplicabil:
a) 250.000 u.m.
b) 180.000 u.m.
c) Veniturile sunt aferente anului 20N+1
5.2. Precizati valoarea veniturilor ce trebuie recunoscute in anul 201N si principiul contabil
aplicabil, in contextul in care intreaga contravaloare ar fi fost incasata in anul 201N:
a) 250.000 u.m.
b) 180.000 u.m.
c) Veniturile sunt aferente anului 20N+1

Facultatea de Business si Turism Introducere in contabilitate


Aplicatia 6
Daca are loc abandonul principiului cotinuitatii activitatii:
a) Principiul permanentei metodelor se mentine, intrucat evaluarea la costuri istorice se pastreaza;
b) Principiul prudentei nu mai este aplicabil intrucat se contabilizeaza plusurile de valoare latente;
c) Se renunta la principiul contabilitatii de angajamente intrucat nu se mai aplica contabilitatea de
angajamente;
d) Nu se mai aplica principiul costului istoric intrucat evaluarile se fac la valori lichidative;
Aplicatia 7
Afectarea soldurilor initiale cu efectele schimbarilor de metode contabile sau ale corectarilor erorilor
contravin urmatorului principiu:
a) Principiul contabilitatii de angajamente
b) Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere
c) Principiul continuitatii activitatii
d) Principiul prudentei
Aplicatia 8
Schimbarea unei metode contabile este perimsa atunci cand:
a) Efectul modificarii genereaza informatii contabile favorabile;
b) Efectul modificarii conduce la o prezentare mai adecvata a evenimentelor si tranzaciilor in
situatiile financiare;
c) Efectul modificarii diminueaza obligatia fiscala a societatii;
d) Metodele contabile pot fi modificate in orice situatie de catre conducerea societatii
Aplicatia 9
Societatea X SA garanteaza restituirea unui imprumut bancar de 100.000 u.m. contractat de una dintre
filialele sale. In cadrul departamentului financiar-contabil exista o serie de opnii divergente cu privire la
includerea sau eliminarea acestei informatii din situatiile financiare. Pornind de la unul din principiile de
mai jos, comentati aceasta situatie.
a) Principiul contabilitatii de angajamente
b) Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere
c) Principiul continuitatii activitatii
d) Principiul pragului de semnificatie

Bibliografie
OMFP 1802/ 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementrilor contabile privind situaiile
financiare anuale individuale i situaiile financiare anuale consolidate, publicat n MO 963 /
30 decembrie 2014
C. Caraiani, M. Dumitrana et al. Bazele contabilitatii, Ed. Universitara, Bucuresti, 2008.
C. Caraiani, M. Dumitrana et al. Bazele contabiitatii. Aplicatii si studii de caz, Ed.Universitara,
Bucuresti, 2008.
M. Ristea, C.G. Dumitru Bazele contabilitatii. Notiuni de baza, probleme, studii de caz, teste grila si
monografie, Ed. Univeristara, Bucuresti, 2006.
S. Bunea et al. Contabilitate financiara I. Caiet de lucrari practice, Biblioteca digitala www.ase.ro