Sunteți pe pagina 1din 2

DECLARARE SEDII SECUNDARE SUB 5 SALARIATI

SAU
PUNCT DE LUCRU PESTE 5 SALARIATI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Crere tip 2 buc sub 5 salariati;


Crere tip 2 buc peste 5 salariati D060; Link: Anaf
C.U.I. 1 buc;
Contract de inchiriere
certificate constatator
certificat de inregistrare mentiuni
Hotararea AGA
declaratie pe propria reaspundere din care sa rezulte data de la care, la adresa
punctului de lucru isi desfasoara ACTIVITATEA MAI MULT DE 5
ANGAJATI(doar daca are 5 salariati)
9. SI UN DOSAR
Vezi Lege nr. 273 din 29/06/2006 privind finantele publice locale
Pe toate copiile trebuie trebuie sa fie scris: CONFORM CU ORIGINALU,
STAMPILAT SI SEMNAT
MIJLOCII
DOCUMENTE NECESARE DESCHIDERE
PUNCT LUCRU (mai putin sau peste 5 SALARIATI )
1. Cerere tip sau Formular 060 (2 exemplare)
2. Hotarare AGA
3. Dovada spatiului (contract de inchiriere ) cu mentiunea CONFORM CU
ORIGINALUL, semnat si stampilat
4. Certificat de inregistrare mentiuni Registrul Comertului
5. Incheierea Judecatorulu delegat de inregistrare mentiuni
6. Certificate constatator
7. C.U.I. copie
8. Copie BI a persoanei imputernicite
9. Imputernicire
10. Declaratie cu numarul de salariati
11. Dosar cu sina + opis documente numerotate
Pe toate copiile trebuie trebuie sa fie scris: CONFORM CU ORIGINALU,
STAMPILAT SI SEMNAT
DOCUMENTE NECESARE INCHIDERE PUNCT DE LUCRU ( 5 SALARIATI )
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formular 060 ( 2 exemplare)


Hotarare AGA
Certificat de inregistrare mentiuni Registrul Comertului
Incheierea judecatorului delegat de inregistrare mentiuni.
C.I.F in original pentru anulare
Copie a BI a persoanei imputernicite

7. Imputernicire
Pe toate copiile trebuie trebuie sa fie scris: CONFORM CU ORIGINALUL,
STAMPILAT SI SEMNAT

Se cumpara RUC!