Sunteți pe pagina 1din 30

1.

INFIINTARE PUNCT DE LUCRU SRL Doc necesare: -hotararea AGA/decizia asociatului unic; -acte identitate asociati; -dovezile privind detinerea punctului de lucru (contract de comodat, inchiriere, proprietate)+act de proprietate; -(bloc):acord vecini(de la Reg. Com.)+acord asociatia de proprietari(stampila). Mod de lucru: -conceperea si redactarea crerii de inregistrare; -conceperea si redactarea actului de detinere a punctului de lucru, in situatia in care acesta nu este in proprietatea societatii; -hot. AGA/decizia asociatului unic; -completarea declaratieitip pe propria raspundere model1, 2 sau 3. PFA/II Doc necesare: -act de identitate; -dovezile privind detinerea punctului de lucru (contract de comodat, inchiriere, proprietate) +act de proprietate; =certificatul constatator de avize emis de reg. Com. pt punctul de lucrul. -(bloc):acord vecini(de la Reg Com)+acord asoc. de proprietari(stampila). Mod de lucru: -conceperea si redactarea crerii de inregistrare; -conceperea si redactarea actului de detinere a punctului de lucru, in situatia in care acesta nu este in proprietatea societatii; -completarea declaratieitip pe propria raspundere model1, 2 sau 3. IF Doc necesare: -act de identitate; -dovezile privind detinerea punctului de lucru (contract de comodat, inchiriere, proprietate) +act de proprietate; =certificatul constatator de avize emis de reg. Com. pt punctul de lucrul. -(bloc):acord vecini(de la Reg. Com.)+acord asociatia de proprietari(stampila). Mod de lucru: -conceperea si redactarea crerii de inregistrare; -conceperea si redactarea actului de detinere a punctului de lucru, in situatia in care acesta nu este in proprietatea societatii; -completarea declaratieitip pe propria raspundere model1, 2 sau 3.

2.PRELUNGIRE PUNCT DE SRL Doc necesare: -act aditional de prelungire contract sau un nou contract; -(bloc):acord vecini(de la Reg. Com.)+acord asociatia de proprietari(stampila). Mod de lucru: -redactarea contractului de inchiriere/comodat sau a actului aditional ; -redactarea Hot. AGA ; PFA / II

LUCRU IF Doc necesare: -act aditional de prelungire contract sau un nou contract; -(bloc):acord vecini(de la Reg. Com.)+acord asociatia de proprietari(stampila). Mod de lucru: -redactarea cererii de inregistrare ; -redactarea contractului de inchiriere/comodat sau a actului aditional ;

Doc necesare: -act aditional de prelungire contract sau un nou contract; -(bloc):acord vecini(de la Reg. Com.)+acord asociatia de proprietari(stampila). Mod de lucru: -redactarea cererii de inregistrare ; -redactarea contractului de inchiriere/comodat sau a actului aditional ;

SRL Doc necesare: -hotararea AGA/decizia asociatului unic; -acte identitate asociati; -dovezile privind detinerea punctului de lucru (contract de comodat, inchiriere, proprietate)+act de proprietate; -(bloc):acord vecini(de la Reg. Com.)+acord asociatia de proprietari(stampila). Mod de lucru: -conceperea si redactarea crerii de inregistrare; -conceperea si redactarea actului de detinere a punctului de lucru, in situatia in care acesta nu este in proprietatea societatii; -hot. AGA/decizia asociatului unic; -completarea declaratieitip pe propria raspundere model1, 2 sau 3.

3. RADIERE PUNCT DE LUCRU PFA / II Doc necesare: -act de identitate; -dovezile privind detinerea punctului de lucru (contract de comodat, inchiriere, proprietate) +act de proprietate; =certificatul constatator de avize emis de reg. Com. pt punctul de lucrul. Mod de lucru: -redactarea cererii de inregistrare ;

IF Doc necesare: -act de identitate; -dovezile privind detinerea punctului de lucru (contract de comodat, inchiriere, proprietate) +act de proprietate; =certificatul constatator de avize emis de reg. Com. pt punctul de lucrul; -actul aditional la acordul de constituiere al IF-ului. -procura de reprezentare pentru unul dintre membrii IF-ului. Mod de lucru: -redactarea cererii de inregistrare ; -redactarea actului aditional la acordul de constituire al IF-ului; -redactarea procurii de reprezentare.

4. SCHIMBARE OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE SRL Doc necesare: -certificatul de inregistrare in original-se va depune in dosar ; -actul constitutiv al societatii la zi. Mod de lucru: -cerere de inregistrare ; -actul modificator al actului constitutiv(Hot. AGA, decizia asociatului unic) -actul constitutiv actualizat. PFA / II Doc necesare: -certificatul de inregistrare in original-se va depune in dosar ; Mod de lucru: -redactarea cererii de inregistrare ; -declaratie model 1,2 sau 3. IF Doc necesare: -certificatul de inregistrare in original-se va depune in dosar ; -actul de constitutire al intreprinderii familiale actualizat; -procura de reprezentare; -actul aditional la actul de constituire. Mod de lucru: -redactarea cererii de inregistrare ; -actul de constituire actualizat ; -actul modificator al actului de constituire -redactarea procurii de reprezentare.

5. ADAUGARE ACTIVITATE CAEN SRL Doc necesare: -certificatul de inregistrare in original ; -actul constitutiv al societatii la zi. Mod de lucru: -redactarea cererii de inregistrare ; -redactarea contractului de inchiriere/comodat sau a actului aditional actualizat; -redactarea Hot. AGA ; PFA / II Doc necesare: -certificatul de inregistrarecopie; - copie CI titular ; -dovezile privind detinerea punctului de lucru (contract de comodat, inchiriere, proprietate) +act de proprietate; =certificatul constatator de avize emis de reg. Com. pt punctul de lucrul. Mod de lucru: -redactarea cererii de inregistrare ; -redactarea contractului de inchiriere/comodat sau a actului aditional ; -declaratie model 1, 2 sau 3. IF Doc necesare: -certificatul de inregistrare in original ; -actul de constituire al IFului la zi. Mod de lucru: -redactarea cererii de inregistrare ; -redactarea actului modificator al actului de constituire; -actul de constituire actualizat; -procura de reprezentare.

6. SCHIMBARE SEDIU SOCIAL SRL IN JUDET:


DOC. NECESARE: -actul constitutiv al societatii la zi; -acte identitate asociati; -dovezile privind detinerea sediului; -(bloc):acord vecini(de la Reg. Com.)+acord asociatia de proprietari(stampila); -certificatul de inregistrare in original. MOD DE LUCRU: -redactarea cererii de inregistrare; -redactarea si atestarea actului de detinere a sediului( in situatia in care acesta nu este in proprietatea societatii); -hotararea AGA; -completarea declaratiei tip pe propria raspundere model 1 sau model 2; -conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat;

IN ALT JUDET: schimbarea sediului social in alt judet presupune radierea firmei din Registrul Comertului de la vechiul sediu social si inreg firmei in Reg. Com. de la noul sediu.
DOC. NECESARE: -acte identitate asociati; -dovada verificarii disponibilitatii si a rezervarii firmei si/sau a emblemei; - actul constitutiv al societatii la zi; -dovezile privind detinerea sediului; -(bloc):acord vecini(de la Reg. Com.)+acord asociatia de proprietari(stampila); -certificatul de inregistrare in original. MOD DE LUCRU: -redactarea cererii de inregistrare; -obtinerea dovezii privind disponibilitatea si a rezervarii firmei; -redactarea si atestarea actului de detinere a sediului( in situatia in care acesta nu este in proprietatea societatii); -hotararea AGA; -completarea declaratiei tip pe propria raspundere model 1 sau model 2; -conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat;

7. SCHIMBARE SEDIU PROFESIONAL PFA/II SI IF PFA / II Doc necesare: -acte identitate; -dovezile privind detinerea punctului de lucru (contract de comodat, inchiriere, proprietate)+act de proprietate; -(bloc):acord vecini(de la Reg. Com.)+acord asociatia de proprietari(stampila); -certificatul de inregistrare in original-se va depune in dosar; Mod de lucru: -redactarea cererii de inregistrare ; -redactarea si atestarea actului de detinere a sediului, in situatia in care acesta nu este in proprietatea societatii; -declaratie model 1 sau 2. IF Doc necesare: -acte identitate; -dovezile privind detinerea punctului de lucru (contract de comodat, inchiriere, proprietate)+act de proprietate; -(bloc):acord vecini(de la Reg. Com.)+acord asociatia de proprietari(stampila); -certificatul de inregistrare in original-se va depune in dosar; Mod de lucru: -redactarea cererii de inregistrare ; -actul aditional la acordul de constituire si procura de reprezentare; -redactarea si atestarea actului de detinere a sediului, in situatia in care acesta nu este in proprietatea societatii; -declaratie model 1 sau 2.

8. AUTORIZARE OBIECT DE ACTIVITATE CAEN DIN STATUT SRL Doc necesare: -cerere de inregistrare; -declaratie pe propria raspundere pentru autorizarea obectelor de activitate dorite. 9. RECODIFICARE OBIECT DE ACTIVITATE SRL Doc necesare: - certificatul de inregistrare in original; - imputernicire speciala, avocationala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale in acest sens ; Mod de lucru: -cerere de actualizare; -actul constitutiv actualizat.

10. CESIUNE INTERNA PARTI SOCIALE SRL


Diviziunile de capital social, numite pari sociale, nu sunt, in principiu, transmisibile. Ca exceptie, pot fi transmise asociatilor, prin decizia adunarii generale, in cazul clauzei de continuitate cu succesorii sau chiar tertilor, dar cu condiia obinerii acordului a din capitalul social pentru cesiunea partilor sociale. Procesul de transfer urmeaza, in principal, urmatorii pasi: - incheierea unui contract/hotarare AGA de cesiune de parti sociale; - actualizarea actului constitutiv; - inregistrarea modificarii in registrul comertului.

Doc necesare: -acte identitate asociati; -actul constitutiv al societatii la zi;

- daca potrivit actelor de cesiune de parti sociale s-au obtinut castiguri de catre cedentul persoana fizica din vanzarea partilor sociale/actiunilor, castiguri determinate ca diferenta pozitiva intre pretul de vanzare si valoarea nominala/pretul de cumparare, se vor depune si documentele de plata a impozitului pe venit. Mod de lucru: - completarea cererii de inregistrare in Registrul Comertului; - Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor/ Decizia Asociatului Unic/Actul aditional la actul constitutiv; - conceperea si redactarea contractului de cesiune de parti sociale; - conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat cu modificarile rezultate in urma cesiunii. In acest act aditional / hotarare AGA sau decizie asociat unic modificator se vor redacta urmatoarele mentiuni: - radierea punctelor de lucru (sedii secundare), daca e cazul - retragerea asociatilor din asociere / din asociere si administrare, dupa caz - retragerea administratorilor numiti din administrare ( cei care nu au calitate de asociat sau asociat unic), daca e cazul - cooptarea celorlalti asociati - numirea unui nou administrator - cesiune parti sociale - se vor mentiona date despre capitalul social, participarea la profit, beneficii si pierderi, procent capital social - se va declara faptul ca noii asociati au luat la cunostinta de situatia financiar - contabila a firmei si ca preiau atat activul cat si pasivul, o formulare detaliata 3 Se completeaza cererea de inregistrare. Se anuleaza vechiul act constitutiv si se rescrie un nou act constitutiv pe numele noilor asociati.

4. Noul administrator va da specimen de semnatura si o declaratie cu privire la acceptarea mandatului; LA NOTAR asociatii vor declara ca indeplinesc conditiile de intrare in SRL (asociat / asociat si administrator), declaratie administrator cu privire la acceptare mandat; Intai se redacteaza partial dosarul, se depune actul aditional modificator la Registrul Comertului pt a se publica la Monitorul Oficial (dosar cu cerer depunere si mentionare acte de la Registru, ca la dizolvare si radiere societate) si dupa 30 zile se depune restul dosarului mergandu-se pe cererea pt modificari, cererea tip a Registrului Comertului, operand astfel transmiterea partilor sociale. Dosarul cu actul aditional modificator se depune la Registrul Comertului unde isi are sediul societatea, urmand sa fie semnat de DIRECTOR si actul aditional/ hotarrae sau decizie asociat uniuc publicat la Monitorul Oficial. Dosarul se depune de dvs sau apelati la o firma. 11. CESIUNE EXTERNA PARTI SOCIALE SRL
Cesiunea de parti sociale este o operatiune juridica constand in transmiterea printr-un contract de cesiune a partilor sociale catre una sau mai multe persoane, asociate deja in societate sau straine de aceasta, care dobandesc astfel calitatea de asociati. Transmitatorul poarta denumirea de cedent, iar dobanditorul poarta denumirea de cesionar. Contractul de cesiune parti sociale va trebui sa cuprinda inserat o clauza prin care se va stabili valoarea la care se face cesiunea (respectiv se va mentiona daca cesiunea de parti sociale are loc la valoarea nominala a partilor sociale sau la o alta valoare stabilita de catre parti). In situatia in care din cesiunea de parti sociale se inregistreaza un castig, se datoreaza impozit de 16% de catre dobanditor, calculat la diferenta pozitiva dintre pretul de vanzare si valoarea nominala a partilor sociale, prevazuta in actul constitutiv.

Doc necesare: - acte identitate asociati si cesionar; - actul constitutiv al societatii la zi; - daca potrivit actelor de cesiune s-au obtinut castiguri de catre cedentul persoana fizica din vanzarea partilor sociale/actiunilor, castiguri determinate ca diferenta pozitiva intre pretul de vanzare si valoarea nominala/pretul de cumparare, se vor depune si documentele de plata a impozitului pe venit.

10

Mod de lucru: - completarea cererii de inregistrare in Registrul Comertului; - Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor/ Decizia Asociatului Unic/Actul aditional la actul constitutiv; - redactarea declaratiilor date pe proprie raspundere de catre asociatul unic/ noii asociati; - conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat cu modificarile rezultate in urma cesiunii.
FOARTE IMPORTANT! ! ! In cazul in care societatea are datorii fata de terti sau fata de bugetul de stat, Administratia financiara va fi notificata si vor formula opozitie la cesiune. Opozitia poate fi ridicata prin hotarare judecatoreasca dupa achitarea obligatiilor de plata. In cazul in care exista datorii, va rugam sa ne contactati pentru o varianta alternativa.

12. MAJORARE CAPITAL SOCIAL PRIN DEPUNERE LA BANCA SRL Doc necesare: - acte de identitate asociati; - actul constitutiv al societatii la zi; - dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor la capitalul social - extras de banca. Mod de lucru: - Cerere de inregistrare (original); - Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor decizia asociatului unic/decizia Consiliului de administratie/directoratului, original); - Actul constitutiv actualizat.

11

13. MAJORARE CAPITAL SOCIAL PRIN APORT IN NUMERAR ASOCIAT(I) SRL Doc necesare: - acte de identitate asociati; - actul constitutiv al societatii la zi; - dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor la capitalul social (copii) - foaie de varsamant, ordin de plata, chitanta CEC etc. Mod de lucru: - Cerere de inregistrare (original); - Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor decizia asociatului unic/decizia Consiliului de administratie/directoratului, original); - Actul constitutiv actualizat.

14. MAJORARE CAPITAL SOCIAL PRIN APORT IN NATURA SRL


Aportul in natura la infiintarea firmei are ca obiect anumite bunuri imobile (cladiri, instalatii etc.), bunuri mobile corporale (materiale, marfuri etc.) sau incorporale (creante, fond de comert etc.) si este admis la toate formele de societate comerciala. Aportul poate consta fie in transmiterea catre societate a dreptului de proprietate asupra bunului, fie doar a dreptului de folosinta. In lipsa unei stipulatii contrare, bunurile devin proprietatea societatii. In cazul in care s-a convenit transmiterea dreptului de proprietate, bunul va intra in patrimoniul societatii, asociatul nemaiavand vreun drept asupra lui. Prin urmare, la dizolvarea firmei, asociatul nu va avea dreptul la restituirea bunului, ci la contravaloarea sa. Cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra bunului, legea prevede ca bunul devine proprietatea societatii "din momentul inmatricularii ei in Registrul comertului. Daca bunul piere inainte de inmatricularea societatii, riscul este suportat de catre asociat; el va fi obligat sa aduca in societate un alt bun, ori un aport in numerar echivalent.

Doc necesare: - acte de identitate asociati/asociati noi; - actul constitutiv al societatii la zi; - dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor la capitalul social (copii) - titlul de proprietate din care sa rezulte ca asociatii sunt titularii dreptului de proprietate asupra

12

bunurilor in natura aportate la capitalul social (in cazul in care aportul este constituit dintr-un imobil se ataseaza si extrasul de carte funciara in original); - raportul de expertiza privind evaluarea aporturilor in natura, intocmit de catre persoanele autorizate, potrivit legii (copii). Mod de lucru: - Cerere de inregistrare (original); - Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor decizia asociatului unic/decizia Consiliului de administratie/directoratului, original); - Actul constitutiv actualizat.

15. MAJORARE CAPITAL SOCIAL PRIN COOPTARE ASOCIATI SRL


In momentul in care se doreste cooptarea/includerea de noi asociati prin majorarea capitalului social, noii asociatii isi aduc aportul la capitalul social al firmei, in numerar sau in natura.

Doc necesare: - acte de identitate asociati/asociati noi; - actul constitutiv al societatii la zi; - dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor la capitalul social (copii) - pentru aporturile in numerar: foaie de varsamant, ordin de plata, chitanta CEC etc. - pentru aporturile in natura: titlul de proprietate din care sa rezulte ca asociatii noi sunt titularii dreptului de proprietate asupra bunurilor in natura aportate la capitalul social (in cazul in care aportul este constituit dintr-un imobil se ataseaza si extrasul de carte funciara in original); - raportul de expertiza privind evaluarea aporturilor in natura, intocmit de catre persoanele autorizate, potrivit legii (copii); - certificatele de cazier fiscal pentru asociatii care intra in societate.

13

Modul de lucru: - Cerere de inregistrare (original); - Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor decizia asociatului unic/decizia Consiliului de administratie/directoratului, original); - Actul constitutiv actualizat; - Declaratiile date pe proprie raspundere de catre noii asociati din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (original).

16. REDUCERE CAPITAL SOCIAL SRL


Reducerea capitalului social este operatiunea economica pentru care se opteaza in principal in situatia in care societatea a avut o activitate economica deficitara, care a condus la pierderea unei parti din activul patrimoniului societatii. De asemnea, se poate recurge la solutia de reducere capital social atunci cand capitalul social avut in vedere la infiintarea firmei se dovedeste a fi prea mare pentru nevoile acesteia. O modificare a capitalului social poate avea ca obiect reducerea lui cu indeplinirea unor conditii legale. Capitalul social la un SRL nu poate fi redus sub limita minima legala de 200 lei sau mai mult in cazul obiectelor de activitate care functioneaza dupa legi speciale. Reducerea capitalului social se va face in doua etape. Intr-o prima etapa se va publica in Monitorul Oficial hotararea prin care se diminueaza capitalul social, iar dupa 60 zile se vor depune la Registrul Comertului, statutul societatii actualizat cu noul capital social, balantele contabile impreuna cu notele contabile care evidentiaza reducerea capitalului social. Reducerea se realizeaza in doua etape in scopul protejarii creditorilor sociali, care, in termen de 2 luni de la data publicarii au posibilitatea exercitarii dreptului de opozitie la reducerea capitalului social, prin care s-ar diminua gajul lor general. Exista mai multe procedee prin care se efectueaza operatiunea de reducere capital social, printre care si excludere asociat sauretragere asociat.

Doc necesare: - acte de identitate asociati; - actul constitutiv al societatii la zi;

14

- dovada dreptului de proprietate al asociatului/actionarului/membrului persoanei juridice asupra aportului in natura; in cazul in care aportul este constituit dintr-un imobil se ataseaza si extrasul de carte funciara in original; - avizul prealabil cu privire la limita capitalului social prevazut de legi speciale, daca este cazul. Modul de lucru: - Cerere de inregistrare (original); - Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor decizia asociatului unic/decizia Consiliului de administratie/directoratului, original); - Actul constitutiv actualizat; - Daca este cazul: - avizul prealabil cu privire la limita capitalului social prevazut de legi speciale (original); - hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a respins opozitia (copie legalizata); - avizele prealabile prevazute de legile speciale (original); - imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitazile legale (original).

17. PRELUNGIRE MANDAT ADMINISTRATOR SRL Doc necesare: - Declaratiile date pe proprie raspundere de catre noii administratori/directori/ membrii consiliului de supraveghere/ membrii directoratului/persoane imputernicite sa reprezinte sucursala, cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor din care sa rezulte ca accepta numirea si ca ndeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (original, autentificat la notar); - Actele de identitate ale noilor membri ai organelor de conducere si de control sau al noului reprezentant al persoanei juridice care ndeplineste aceasta calitate (copie certificata);

15

- Specimenele de semnatura ale administratorilor/ directorilor/ membrilor directoratului (original, autentificat la notar); - Daca este cazul, actul de inregistrare al persoanelor juridice romane care detin calitatea de administrator/director/membru al directoratului (copie). Modul de lucru: - Cerere de inregistrare (original); - Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor/ decizia asociatului unic sau actul aditional la actul constitutiv) respectiv decizia consiliului de administratie, decizia consiliului de supraveghere (original); - Actul constitutiv actualizat in cazul SNC, SCS, GIE si, dupa caz, SRL; - Certificatele de cazier fiscal pentru reprezentantii legal; - Delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale semnata de administrator (original).

18. NUMIRE / REVOCARE ADMINISTRATOR SRL Doc necesare: - Declaratiile date pe proprie raspundere de catre noii administratori/directori/ membrii consiliului de supraveghere/membrii directoratului/persoane imputernicite sa reprezinte sucursala, cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor din care sa rezulte ca accepta numirea si ca ndeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (original, autentificat la notar);

16

- Actele de identitate ale noilor membri ai organelor de conducere si de control sau al noului reprezentant al persoanei juridice care ndeplineste aceasta calitate (copie certificata); - Specimenele de semnatura ale administratorilor/directorilor/membrilor directoratului (original, autentificat la notar); - Daca este cazul, actul de inregistrare al persoanelor juridice romane care detin calitatea de administrator/ director/membru al directoratului (copie). Modul de lucru: - Cerere de inregistrare (original); - Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor/ decizia asociatului unic sau actul aditional la actul constitutiv) respectiv decizia consiliului de administratie, decizia consiliului de supraveghere (original); - Actul constitutiv actualizat in cazul SNC, SCS, GIE si, dupa caz, SRL; - Certificatele de cazier fiscal pentru reprezentantii legal; - Delegatie pentru persoanele desemnate sa inplineasca formalitatile legale semnata de administrator (original).

19. FUZIUNE SRL


Fuziunea reprezinta complexul de operatiuni prin care doua sau mai multe societati comerciale hotarasc constituirea unei noi societati comerciale. Fuziunea are loc fie prin dizolvarea fara lichidare a uneia sau a mai multor societati, urmata de transferarea totalitatii patrimoniului lor unei alte societati (absorbtie), fie prin transferarea totalitatii patrimoniului lor catre o societate pe care o constituie (contopire).

Doc necesare: - certificat constatator pentru fiecare dintre societati; - certificatele de inregistrare si anexa/anexele la exista;

acesta ale societatilor care inceteaza a

17

- actele constitutive la zi ale societatilor care fuzioneaza; - actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice; - certificatele de cazier fiscal pentru asociatii sau reprezentantii legali ai societatii comerciale rezultate din fuziune, care au domiciliul/resedinta/sediul in Romania sau pentru persoanele fizice sau juridice straine, care au aceasta calitate si sunt inregistrate fiscal in Romania (original) sau, dupa caz, declaratia autentica pe proprie raspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale, in original si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public; - specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii comerciale rezultate din fuziune; - situatia financiara de fuziune, care va avea aceeasi data pentru toate societatile participante la fuziune, certificata de persoana autorizata; - dovezile privind sediile sociale/secundare ale societatii rezultate prin fuziune. Modul de lucru: - completarea cererii de depunere si mentionare acte pentru desemnarea expertilor/expertului sau hotararea adunarii generale prin care se renunta la expertiza si depunerea proiectului de fuziune intocmit de fiecare din societatile participante la fuziune; - conceperea si redactarea proiectului de fuziune; - conceperea si redactarea declaratiilor fiecareia din societatile care inceteaza a exista, despre modul cum au hotarat sa isi stinga pasivul; - constituirea, depunerea dosarului si ridicarea actelor de la Registrul Comertului;

18

20. DIVIZARE SRL


Restructurarea, retehnologizarea, dorinta de sporire a gradului de profitabilitate sau existenta unor deficiente n cadrul unor firme, la care se adauga alte considerente economice si sociale, sunt cativa dintre factorii care ii determina pe administratorii, patronii sau actionarii unor societati comerciale sa recurga la divizarea acestor entitati economice. Divizarea se poate face prin impartirea intregului patrimoniu al elementelor de activ si de pasiv ale unei societati comerciale care isi inceteaza existenta, intre doua sau mai multe societati comerciale existente sau care iau astfel fiinta. Divizarea se poate face si prin impartirea doar a unei parti din patrimoniul societatii comerciale, partea care se desprinde se transmite catre una sau mai multe societati comerciale existente sau care iau astfel fiinta. In aceasta situatie societatea din care s-a desprins o parte din patrimoniu nu isi inceteaza existenta.

Doc necesare: - certificat constatator pentru societatea divizata - certificatul de inregistrare si anexa/anexele la acesta al societatii divizate - actul constitutiv la zi al societatii divizate - actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice - certificatele de cazier fiscal pentru asociatii, actionarii sau reprezentantii legali ai societatilor comerciale rezultate prin divizare, care au domiciliul/resedinta/sediul in Romania sau pentru persoanele fizice sau juridice straine, care au aceasta calitate si sunt inregistrate fiscal in Romania sau, dupa caz, declaratia autentica pe proprie raspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale, in original, si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public - specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii comerciale rezultate din fuziune - situatia financiara de divizare, certificata de persoana autorizata - dovezile privind sediile sociale/secundare ale societatilor rezultate prin divizare. Modul de lucru: Servicii Etapa I - completarea cererii de depunere si mentionare acte pentru desemnarea expertilor/expertului sau Hotararea adunarii generale prin care se renunta la expertiza si depunerea proiectului de divizare intocmit - conceperea si redactarea proiectului de divizare

19

- conceperea si redactarea declaratiei societatii care inceteaza sa existe, despre modul cum a hotarat sa isi stinga pasivul - constituirea dosarului de Registrul Comertului Servicii Etapa a-II-a - completarea cererii de inregistrare intocmita de fiecare dintre societatile beneficiare sau rezultate din divizare - conceperea si redactarea Hotararii adunarii generale a asociatilor/actionarilor societatii supuse divizarii totale, privind aprobarea divizarii - conceperea si redactarea actului constitutiv al societatii rezultate prin divizare, in cazul societatilor comerciale nou constituite sau, daca este cazul, actul modificator si actul constitutiv actualizat al societatilor beneficiare - obtinerea dovezii verificarii disponibilitatii si a rezervarii firmei si/sau a emblemei - redactarea declaratiilor pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori/ administratori/ directori/ cenzori/ membri ai consiliului de supraveghere si ai directoratului sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati - completarea declaratiei - tip pe propria raspundere model 1 sau model 2 - constituirea dosarului de Registrul Comertului
Documente necesare divizare SRL: - Hotararea de principiu a adunarii generale extraordinare a actionarilor privind divizarea societatii si mandatarea administratorilor sa intocmeasca PROIECTUL DE DIVIZARE Modul de lucru: Noi va pregatim dosarul pentru Divizare SRL, gata de a fi depus la Oficiul Registrului Comertului, prin intocmirea urmatoarelor etape: 1. Depunerea hotararii AGA la ONRC pentru a fi mentionata in Registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, impreuna cu Proiectul de divizare; 2. Obtinerea rezervarii DENUMIRII NOII SOCIETATI CARE SE VA CONSTITUI PRIN DIVIZARE de la ORC; 3. Intocmirea unui PROIECT DE DIVIZARE - art.241 din lege 4. PROIECTUL DE DIVIZARE, semnat de reprezentantii societatii care se divide, se depune la ORC de la sediul societatii, cu cel putin 90 de zile inainte de data la care se doreste divizarea. (art. 242 alin. 1 (doua luni plus o luna) din lege); 5. Proiectul de divizarea, vizat de judecatorul delegat se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a -IV-a pe cheltuiala societatii, integral sau in extras, conform cererii partii si a dispozitiei judecatoruluidelegat - art. 242 alin. 2; 6. De la data publicarii in Monitorul Oficial a proiectului de divizare, creditorii societatii pot face opozitie la proiect, conform art. 62 din lege. Opozitia suspenda executarea divizarii pana la rezolvarea irevocabila a opozitiei, daca este cazul;

20

7. Suspendarea de la tranzactionare a actiunilor societatii pe toata durata operatiunilor de divizarea - conform art. 133 din Regulamentul CNVMR nr. 1/2006 de aplicarea legii nr. 294/2004 privind valorile mobiliare, incepand de la hotarirea agea pana la finalizarea acestora, dupa reglarea patrimoniala, conform punctului 16 de mai jos si informari periodice legat de etapele divizarii, conform art. 103 din acelasi Regulament nr. 1/2006; 8. Se numeste un expert evaluator agreat si de CNVMR, privind evaluarea patrimoniului noii societati si modul de convertire in actiuni, conform art. 215 si art. 243 ind. 2(3) si art. 2433 din lege. Expertii se numesc de catre judecatorul delegat de la ORC, la solicitarea societatii care se divide; 9. Administratorii societatii care se divide intocmesc un RAPORT SCRIS, in detaliu care explica proiectul de divizare, precizeaza fundamentarea juridica si economica si date privitoare la rata de schimb a actiunilor si criteriul de repartizare a actiunilor, dificultati legate de realizarea evaluarii, date legate de raportul de evaluare - art. 243 ind. 2 din lege; 10. Se pune la dispozitia actionarilor de catre administratori documentele legate de divizarea, timp de 30 de zile, inainte de data adunarii generale a actionarilor, la sediul socitatii, concomitent cu convocarea agea, dupa trecerea a doua luni pentru exprimarea dreptului la opozitie de catre creditori, iar in actele de convocare se va specifica ca actele se afla la dispozitia actionarilor, pentru a-si exprima pozitia. Actele sunt: proiectul de divizarea publicat in MO, daca nu s-a facut opozitie; raportul intocmit de administratori, conform punctul 8 de mai sus; situatiile financiare anuale si rapoartele de gestiune, pe ultimii 3 ani; situatiile financiare actuale, cu cel mult 3 luni anterior datei de divizare; raportul auditorilor la situatiile financiare si la divizare; raportul expertilor numiti de judecatorul delegat de la ORC, conform punctului 7 de mai sus; evidenta contractelor cu valori mai mari de 10.000 lei in curs de executare si modul de repartizarea lor la viitoarea societate care se va constitui ca efect a divizarii; - art. 244 dinlege. Proiectul actului constitutiv al noii societati care se va constitui prin divizare si proiectul de modificare a societatii care se divide, cu toate acte care probeaza continutul. In practica, este recomandat sa se transmita fiecarui actionar o adresa prin care este invitat sa -si exprime in scris obtiunea pentru societatea la care doreste sa fie actionar, fie la societatea care se divide, fie la noua societate, in constituire. Exprimare optiunii in scris de catre actionar, elimina orice fel de divergente ulterioare.

21. DIZOLVARE / LICHIDARE VOLUNTARA CU DISTRIBUIRE DE BUNURI SRL


Incetarea existentei societatii comerciale reclama indeplinirea unor operatiuni care sa puna capat activitatii, prin intermediul lichidatorilor, si sa duca in final la incetarea statutului de persoana juridica a societatii. principii generale: personalitatea juridica a societatii subzista pentru nevoile lichidarii, legea cere ca toate actele care emana de la societate sa arate ca aceasta este in lichidare; lichidarea se face in interesul asociatilor, fapt dovedit prin aceea ca lichidarea poate fi ceruta numai de catre asociati cu excluderea creditorilor societatii; adunarea asociatilor numeste lichidatorii (care preiau gestiunea societatii de la administratori), stabilindu-le puterile, insesi conditiile lichidarii se stabilesc prin actul constitutiv (de catre asociati); lichidarea societatii este obligatorie deoarece societatea nu poate ramane in faza de dizolvare Activitatea lichidatorilor se caracterizeaza prin faptul ca: actul de numire al lichidatorilor de catre adunarea generala (sau, in mod exceptional, de catre instanta, cand conditiile pentru convocare si luarea deciziei de lichidare nu sunt intrunite) se va depune la Biroul unic al Camerei de Comert si Industrie; pana la preluarea functiei de catre lichidatori, administratorii continua mandatul lor; lichidatorii pot fi atat persoane fizice cat si persoane juridice, unde lichidatorii trebuie sa fie autorizati; lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii; lichidatorii vor face bilantul dupa inventarierea bunurilor; operatiunile de lichidare includ operatiuni de lichidare a activului, care cuprind

21

transformarea bunurilor societatii in bani si incasarea creantelor pe care societatea le are fata de terti si lichidarea pasivului, prin care se intelege plata datoriilor societatii catre creditorii sai; dupa terminarea acestor operatiuni se trece la repartizarea activului net intre asociati dupa care procedura lichidarii se incheie; lichidatorii isi indeplinesc obligatiile sub controlul cenzorilor; lichidarea societatii trebuie terminata in cel mult 3 ani de la data dizolvarii; dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea societatii din registrul tinut la Biroul unic (data de la care inceteaza personalitatea juridica a societatii); registrele si actele societatii trebuie pastrate 5 ani dupa data depunerii lor la Oficiul National al Registrului Comertului.

Doc necesare: - Certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale (original); - Hotararea asociatilor/decizia asociatului unic de efectuare concomitenta a dizolvarii si lichidarii societatii prin acordul unanim al asociatilor de mpartire a activelor ramase, dupa plata creditorilor, intre asociati; - Certificatul de nregistrare si anexa/anexele la acesta (originale); - Situatia financiara de lichidare; - Hotararea de repartizare a activelor (copie); - Certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale (original); - Daca este cazul, mputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original); Modul de lucru: inregistrarea cererii de dizolvare si lichidare, insotita de Hotararea asociatilor de efectuare concomitenta a dizolvarii si lichidarii societatii luata cu cvorumul si majoritatea prevazuta de lege pentru modificarea actului constitutiv, atunci cand acestia sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii, precum si o serie de alte documente;

22

21. DIZOLVARE / LICHIDARE VOLUNTARA SRL Doc necesare:


1. Dizolvarea voluntara si lichidarea voluntara, societate cu asociat unic etape si acte necesare

Etapa 1:

o o o o
a IV-a).

Cerere de inregistrare a mentiunii Decizia asociatului unic de dizolvare cu mentiunea incetarii mandatului membrilor organelor de administrare/conducere (original) Daca este cazul: imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale avize prealabile prevazute de legile speciale (ex. Agentia de mediu) Dovada achitarii taxelor legale (taxa judiciara de timbru in original, timbre udiciare, taxa de registru, tariful de publicare in M.Of. Partea (original)

Etapa 2 radierea

o o o o o o

Cerere de radiere Certificatul de inregistrare si anexele acestuia (original) Situatia financiara de lichidare Hotararea de repartizare a activelor societatii comerciale (copie) Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale Imputernicirea persoanei desemnate sa indeplineasca formalitatile legale, daca este cazul, in original (imputernicire speciala in forma

autentica, avocatiala, sau delegatie) o Dovada achitarii taxelor (taxa judiciara de timbru in original, timbre judiciare, taxa de registru, tariful de publicare in M.Of. Partea a IV-a daca este cazul)

23

2.

Dizolvarea voluntara si lichidarea voluntara, societate cu doi sau mai multi asociati etape si acte necesare

Etapa 1

o o

Cerere de inregistrare a mentiunii Decizia AGA de dizolvare si concomitent de lichidare a societatii prin acordul unanim al asociatilor de impartire a activelor ramase,

dupa plata creditorilor, intre asociati, cu mentiunea incetarii mandatului membrilor organelor de administrare/conducere (original) o Daca este cazul:

o
a IV-a)

imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale avize prealabile prevazute de legile speciale (ex. Agentia de mediu) Dovada achitarii taxelor legale (taxa judiciara de timbru in original, timbre udiciare, taxa de registru, tariful de publicare in M.Of. Partea

(original)

Etapa 2 radierea

o o o o o o

Cerere de radiere Certificatul de inregistrare si anexele acestuia (original) Situatia financiara de lichidare Hotararea de repartizare a activelor societatii comerciale aprobata de asociati (copie) Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale Imputernicirea persoanei desemnate sa indeplineasca formalitatile legale, daca este cazul, in original (imputernicire speciala in forma

autentica, avocatiala, sau delegatie) o Dovada achitarii taxelor (taxa judiciara de timbru in original, timbre judiciare, taxa de registru, tariful de publicare in M.Of. Partea a IV-a daca este cazul) 3. Dizolvarea si lichidarea voluntara a societatilor cu mai multi asociati, cu numire a lichidatorului

Etapa 1

24

o o o o o
Etapa 2

Cererea de nregistrare (in original) Hotararea AGA de dizolvare a societatii si de numire a lichidatorului Declaratia lichidatorului cum ca detine aceasta calitate (in original) Specimenul de semnatura al lichidatorului (in original) Dovada platii taxelor legale (taxa judiciara de timbru, timbrul judiciar, taxa de registru, taxa de publicare in M.Of. Partea IV)

o o o o o o

Cerere de radiere (original) Situatia financiara de lichidare si proiectul de repartizare al activului (copie) Raportul lichidatorilor Certificatul de inregistrare cu anexele acestuia (in original) Certificatul de la Administratia Financiara din care rezulta ca nu exista datorii la bugetul de stat si/sau la contributiile sociale (copie) Dovada platii taxelor legale

Doc necesare:
Dizolvarea/Lichidarea SRL reprezinta prima etapa pentru desfiintarea voluntara a firmei, prin vointa si sub controlul asociatilor, pentru urmarea acestei proceduri fiind obligatorie lipsa oricaror datorii ale societatii catre creditori sau acordul acestora cu privire la stingerea pasivului. In urma acestei operatiuni judecatorul delegat pronuntand o incheiere prin care ia act de vointa asociatilor de dizolvare a societatii. Ulterior pronuntarii dizolvarii societatii, legislatia societatilor comerciale impune curgerea unui termen de 30 de zile intre cele 2 etape, numit termen de opozitie. La expirarea acestui termen se poate declansa si etapa a doua - radierea societatii, ce echivaleaza cu incetarea existentei persoanei juridice. In sectiunea Utile gasiti documentele necesare pentru dizolvare / lichidare voluntara SRL, precum si alte informatii utile.

- Cerere de inregistrare a mentiunii; - Hotararea AGA sau decizia asociatului unic; - Imputernicirea persoanei care depune mentiunea, daca este cazul; - Dovada achitarii taxelor. Mod de lucru: - conceperea si redactarea Hotararii adunarii generale a asociatilor / Deciziei asociatului unic; - completarea cererii de inregistrare in Registrul Comertului; - constituirea, depunerea dosarului si ridicarea actelor de la Registrul Comertului.

25

22. PRELUNGIRE SEDIU SOCIAL SRL Doc necesare: Acte necesare prelungire sediu social: - Dovada prelungirii valabilitatii sediului social (act de proprietate, contract de inchiriere/ subinchiriere/ contract de comodat etc.) act aditional la contractul initial care a stat la baza stabilirii sediului social al societatii. Mod de lucru: Actul aditional de prelungire a valabilitatii sediului(contract de inchiriere/ subinchiriere/ contract de comodat); Completarea formularelor necesare prelungirii sediului. PFA / II Doc necesare: - Dovada prelungirii valabilitatii sediului (act de proprietate, contract de inchiriere/ subinchiriere/ contract de comodat etc.) act aditional la contractul initial care a stat la baza stabilirii sediului profesional. Mod de lucru: - Actul aditional de prelungire a valabilitatii sediului (contract de inchiriere/ subinchiriere/ contract de comodat); - Completarea formularelor necesare prelungirii sediului. IF Doc necesare: - Dovada prelungirii valabilitatii sediului (act de proprietate, contract de inchiriere/ subinchiriere/ contract de comodat etc.) act aditional la contractul initial care a stat la baza stabilirii sediului profesional. Mod de lucru: - Actul aditional de prelungire a valabilitatii sediului (contract de inchiriere/ subinchiriere/ contract de comodat); - Completarea formularelor necesare prelungirii sediului.

26

23. SUSPENDARE ACTIVITATE


Activitatea poate fi suspendata pentru maxim trei ani, pentru orice forma de oraganizare comerciala. fizica autorizata / intreprinderea SRL declarate o perioada de individuala sa nu aiba datorii catre Doc necesare: maxim 3 ani. bugetul de stat, dar poate avea datorii -acte de identitate asociati; PFA / II catre alte firme sau catre angajati.

-certificatele constatatoare emise in baza declaratiilortip pe propria raspundere pentru autorizarea activ.; -certificatul constatator emis in baza declaratiei-tip depusa la suspendarea activitatii; -declaratia-tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii. Mod de lucru: -completarea cererii de inregistrare; -redactarea Hot. AGA; -compl. declaratiei-tip pe propria raspundere din care sa rezulte ca pers. juridica nu desfasoara la sediul social sau la sediile secundare ori in afara acestora activitatile

Doc necesare: IF -act de identitate; -certificatul de inregistrare si Doc necesare: certificatele constatatoare emise - ctele de identitate -copie; in baza declaratiilor-tip pe - certificatul de inregistrare propria raspundere pentru si certificatele autorizarea activitatii in original; constatatoare emise in baza -declaraia-tip pe propria declaratiilor-tip pe propria raspundere din care sa rezulte ca raspundere pentru persoana fizica autorizata / autorizarea activitatii in intreprinderea individuala nu original; desfasoara la sediu ori in afara -declaraia-tip pe propria acestora activitatile declarate o raspundere din care sa perioada de maxim 3 ani. rezulte ca intreprinderea Modul de lucru: familiala nu desfasoara la -conceperea si redactarea cerer sediu ori in afara acestora de inregistrare; activitatile declarate o -completarea declaratiei-tip pe perioada de maxim 3 ani. propria raspundere. Modul de lucru: -conceperea si redactarea Pentru demararea procedurii de cererii de inregistrare;
suspendare este obligatoriu ca persoana

27

-completarea declaratiei-tip pe propria raspundere. 24. RELUARE ACTIVITATE SRL Doc necesare: -acte de identitate asociati; -certificatele constatatoare emise in baza declaratiei depuse la Registrul Comertului la momentul suspendarii activitatii. Mod de lucru: -completarea cererii de inregistrare; -conceperea si redactarea Hotararii adunarii generale a asociatilor/actionarilor/ a Deciziei asociatului unic privind reluarea activitatii societatii comerciale; - ompletarea declaratiei tip pe proprie raspundere privind activitatile comerciale pentru care se solicita autorizarea. PFA / II Doc necesare: -act de identitate; -certificatele constatatoare emise in baza declaratiei depuse la Reg Com.la momentul suspendarii activitatii; -(bloc): Acordul Asociatiei de Proprietari/Locatari si Acordul proprietarilor vecini. Mod de lucru: -completarea cererii de inregistrare; -conceperea si redactarea deciziei persoanei fizice; -completarea declaratiei tip pe proprie raspundere privind activitatile comerciale pentru care se solicita autorizarea. IF Doc necesare: - act de identitate; - certificatele constatatoare emise in baza declaratiei depuse la Registrul Comertului la momentul suspendarii activitatii. Mod de lucru: - completarea cererii de inregistrare; - conceperea si redactarea deciziei privind reluarea activitatii; - completarea declaratiei tip pe proprie raspundere privind

28

activitatile comerciale pentru care se solicita autorizarea. 25. RADIERE SRL


Doc necesare: - Cerere de radiere (original) - Certificatul de inregistrare i anexele sale - Situaia financiar de lichidare bilant de lichidare vizat de un expert contabil - Hot de repartizare a activelor societatii comerciale aprobata de asociati (copie) - Certificat de atestare fiscala din care sa rezulte ca nu exista datorii - Imputernicirea pers desemnate sa indeplineasca formalitatile legale, daca este cazul, in original ; - Dovada platii taxelor de registru Modul de lucru 1. Noi vom lua legatura cu dvs si va vom solicita informatiile necesare pentru intocmirea dosarului de Radiere SRL 2. Va pregatim dosarul, gata de a fi depus la Registrul Comertului din judetul unde aveti sediul social. 3. Va trimitem dosarul cu plata ramburs(taxe de curier se aplica), sau va trimitem dosarul in posta electronica, gata de a fi depus. 4. Dvs. Veti plati taxele la Registrul Comertului(aproximativ 150 lei) si veti depune dosarul; 5. Dupa 3-4 zile veti merge sa ridicati radierea firmei si veti duce o copie a documentelor la Administratia Financiara de care apartineti.

individuale privind incetarea activitatii.

PFA / II Doc necesare: - act de identitate; - toate actele eliberate de Registrul Comertului (certificat de inregistrare, certificat constatator, rezolutie) - certificat de atestare fiscala; - stampila; - certificatul de deces, pentru incetarea activitatii PFA / II prin deces. Mod de lucru: - conceperea si redactarea deciziei persoanei fizice autorizate / intreprinzatorului titular al intreprinderii

IF Doc necesare: - actele de identitate; - toate actele eliberate de Registrul Comertului (certificat de inregistrare, certificat constatator, rezolutie) - certificat de atestare fiscala; - stampila; - certificatul de deces, pentru incetarea activitatii IF in situatia decesului a mai mult de jumatate din membrii acesteia.

29

Mod de lucru: : - completarea cererii de inregistrare; - conceperea si redactarea deciziei membrilor IF privind incetarea activitatii sau retragerea din intreprindere.

30