Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIE INFORMATIVA PRIVIND

LIVRARILE / PRESTARILE SI ACHIZITIILE


EFECTUATE PE TERITORIU NATIONAL
L - lunar

TIP PLATITOR:

PERIOADA:

ANUL

2015

LUNA

394

02

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI INREGISTRATE IN SCOPURI DE TVA


31270381
COD DE INREGISTRARE IN SCOPURI DE TVA
RO
DENUMIRE / NUME SI PRENUME
LARRYKOL SPEDITION SRL
DOMICILIU FISCAL (judet / sector, localitate, strada, nr., bloc, scara, etaj, apartament, cod postal)
PRAHOVA LIPANESTI 100B 0

TELEFON
E-MAIL

0244210740
musoiuimpexsrl@yahoo.com

FAX

0244210740

B. DATE DE IDENTIFICARE REPREZENTANT FISCAL / LEGAL / IMPUTERNICIT


COD DE IDENTIFICARE FISCALA / CNP
DENUMIRE / NUME SI PRENUME

DOMICILIU FISCAL (judet / sector, localitate, strada, nr., bloc, scara, etaj, apartament, cod postal)

TELEFON
E-MAIL

FAX

C. REZUMAT DECLARATIE

621
1

suma de control

NUMAR TOTAL AL PERSOANELOR INREGISTRATE IN SCOPURI DE TVA INCLUSE IN


DECLARATIE

Numar total
facturi
LIVRARI DE BUNURI / PRESTARI DE SERVICII
EFECTUATE (L)

Valoare totala
a bazei impozabile
500

ACHIZITII DE BUNURI / SERVICII EFECTUATE (A)

LIVRARI DE BUNURI / PRESTARI DE SERVICII


EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICA TAXAREA
INVERSA (V), DIN CARE:

- pentru cereale si plante tehnice (din V)


ACHIZITII DE BUNURI / SERVICII EFECTUATE
PENTRU CARE SE APLICA TAXAREA INVERSA (C),
DIN CARE:

- pentru cereale si plante tehnice (din C)

Valoare totala
a TVA
120

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.
Nume
Prenume
Functia/calitatea

MUSOIU
LAURENTIU CONSTANTIN
ADMINISTRATOR

semnatura si stampila

Se completeaza de personalul organului fiscal


Organ fiscal _________________________________________________________________________
Numar inregistrare ________________________________ Data inregistrarii _____________________
Numele persoanei care a verificat ________________________________________________________
Declaratie_Versiune
Cod M.F.P. 14.13.01.02/f

D394_J2.0.0
Numar de operator de date cu caracter personal 759