Sunteți pe pagina 1din 6

Preambul

In mod asemanator pieselor prismatice, dintr-un contur 2D se poate obtine o piesa de revolutie.
Se incepe prin constuirea profilului sectiunii si a liniei de ax a viitorului solid.
Se aplica apoi comanda Revolve, aflata in Tab-ul Model, Panel-ul Create.
Pasul 1

Deschideti programului Inventor prin accesarea icon-ul plasat pe Desktop,

Pasul 2

Deschideti unui fisier nou prin apasarea pe butonul comenzii New,


Din fereastra New File, alegeti fisierul sablon Standard (mm).ipt.

, plasat in menu-ul de aplicatie,

Pasul 3

Din Tab-ul Sketch, Panel-ul Draw, selectati comanda Line,


si desenati schita de mai jos.
Selectati optiulea Centerline din Panel-ul Format si desenati, cu ajutorul comenzii Line, linia de ax.
Apasati apoi din nou pe butonul Centerline pentru a dezactiva optiunea de desenare a liniilor de ax.
Verificati existenta constrangerilor geometrice prin activarea optiunii Show All Constraints din menu-ul shortcut
deschis in zona grafica si aplicati constrangerile dimensionale din figura de mai jos.

Apasati butonul Finish Sketch,


.
In Browser se observa aparitia elementului Sketch 1.

Pasul 4

Din Tab-ul Model, Panel-ul Create, selectati comanda Revolve,


.
Schita 1 va fi automat selectata, fiind singura disponibila.
In fereastra Revolve, selectati valoarea unghiului de revolutie la -180 grade.

Pasul 5
Selectati comanda Create 2D Sketch si alegeti suprafata plana din dreapta pentru a plasa planul noii schite pe
aceasta.
Desenati un dreptunghi in partea de sus si aplicati constrangerile dimensionale din figura de mai jos.

Apasati butonul Finish Sketch,


.
In Browser se observa aparitia elementului Sketch 2.

Pasul 6

Din Tab-ul Model, Panel-ul Create, selectati comanda Revolve,


si selectati schita 2.
In fereastra Revolve, selectati valoarea unghiului de revolutie la 180 grade.

Pasul 7
Salvati fisierul si inchideti programul Inventor utilizand comanda Exit Inventor, aflata in menu-ul de aplicatie.