Sunteți pe pagina 1din 27

Raport anual 2008

Fundaţia „Pentru Voi”


Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi”
Raport anual 2008

Fundaţia „Pentru Voi”


Centrul „Pentru Voi”
Cuprins

Cuvânt introductiv

Misiune, viziune, principii

A. Furnizare de servicii comunitare

B. Unitatea protejată „Pentru Voi”

C. Campanii de lobby, advocacy, autoreprezentare

şi strângere de fonduri

D. Centru resursă

E. Proiecte

F. Alte activităţi

G. Echipa

H. Parteneri, finanţatori, sponsori

I. Premii
Misiune, viziune, principii
Fundaţia „Pentru Voi” este o organizaţie neguvernamentală a cărei misiune este
creşterea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi de dezvoltare şi familiilor acestora.
Viziunea noastră este o lume în care persoanele cu dizabilităţi de dezvoltare să aibă
drepturi şi şanse egale, să beneficieze de sprijinul de care au nevoie, să fie
respectate, având la bază credinţa că toate persoanele sunt egale şi ar trebui
valorizate, dizabilitatea fiind o problemă ce aparţine de domeniul drepturilor omului.

Valorile organizaţiei
• demnitatea fiecărei persoane
• autonomia şi autodeterminarea
• egalitatea de şanse
• etica solidarităţii

Principiile care stau la baza activităţii Fundaţiei


• Principiul respectării demnităţii fiecărui beneficiar, indiferent de dizabilitate
• Principiul egalizării şanselor
• Principiul dreptului fiecărui beneficiar de a alege serviciile sociale
• Principiul asigurării serviciilor de sprijin în mediul cel mai puţin restrictiv posibil
• Principiul participării active şi depline a beneficiarilor – “Nimic despre noi fără
noi”
• Principiul cooperării şi al parteneriatului
• Principiul asumării responsabilităţii locală pentru persoanele cu dizabilităţi

Fundaţia furnizează servicii sociale prin intermediul Centrului de Zi „Pentru Voi” cu


locuinţe protejate, care s-a înfiinţat în urma parteneriatului public privat dintre
Fundaţia „Pentru Voi” şi Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi este finanţat de
bugetul local.

Despre principalele activităţi desfăşurate în anul 2008 puteţi citi de la pagina 4


înainte.
Raport anual 2008 - Fundaţia şi Centrul „Pentru Voi” | www.pentruvoi.ro

A. Furnizare de servicii comunitare


1. Centre de zi

• Centrul de zi „Împreună” pentru 79 beneficiari,


adulţi cu dizabilităţi medii şi uşoare, cu 9 mai mulţi în 2008
decât în anul precedent. Profilul centrului este de dezvoltare
a abilităţilor pentru angajarea în muncă a beneficiarilor
acestuia.

Drept urmare, la finele anului 2008 s-a reuşit angajarea a


110 persoane cu dizabilităţi de dezvoltare cu contract de
muncă, atât în unităţi protejate cât şi pe piaţa liberă a
muncii.

Centrul de zi este structurat în patru ateliere lucrative:


1. Centru de tehnoredactare şi multiplicare
2. Asamblări
3. Croitorie şi Decoraţiuni
4. Bricolaj şi Grădinărit

• Centrul de zi „Ladislau Tacsi” pentru 43 de


persoane cu dizabilităţi intelectuale severe, multiple şi cu
comportament provocator.

Anul trecut a crescut numărul beneficiarilor implicaţi în acest


tip de activităţi de la 10 la 21. Recompensaţi în diverse
maniere până acum, începând din luna decembrie aceştia au
fost pentru prima dată remuneraţi în baza unei convenţii
civile încheiate cu Centrul de zi cu locuinţe protejate “Pentru
Voi”. Centrul a beneficiat de aportul valoros a două
specialiste din Olanda: Agnes Stoffel şi Karin Te Riele, care
au lucrat timp de 3 săptămâni zi de zi la grupele de activităţi

1
Raport anual 2008 - Fundaţia şi Centrul „Pentru Voi” | www.pentruvoi.ro

împreună cu beneficiarii şi personalul de specialitate.


2. Serviciul de angajare sprijinită

A oferit în 2008 suport permanent pentru 33 de persoane angajate pe piaţa liberă a


muncii şi pentru 56 persoane angajate în Unitatea protejată „Pentru Voi”. A oferit
profil vocaţional, căutare de locuri de muncă, training vocaţional şi training pentru
abilităţi sociale, inserţie profesională şi acompaniament pentru 35 de persoane.

3. Locuinţe protejate

• Locuinţa maxim protejată DINA

Găzduieşte 5 persoane cu dizabilităţi medii şi severe. În 2008


la locuinţa DINA activităţile s-au concentrat predominant pe
dezvoltarea abilităţilor de autogospodărire, întreţinerea
locuinţei, abilităţi sociale, activităţi educaţionale, dar şi
recreative, de dezvoltare a imaginaţiei, a creativităţii şi de
întărire a abilităţilor de viaţă independentă şi de inter-
relaţionare.

• Locuinţa maxim protejată DINU

În decursul anului 2008 în locuinţa protejată DINU s-a păstrat


împărţirea pe 2 module: unul de locuire maxim protejată
pentru 4 beneficiari cu dizabilităţi de dezvoltare severe şi
comportament provocator şi unul moderat protejată pentru 4 beneficiari cu dizabilităţi
de dezvoltare uşoare şi medii, angajaţi ai brutăriei „Pentru Voi”.
Beneficiarii din cadrul modului de locuire cu suport moderat au desfăşurat activităţi de
autogospodărire pentru dezvoltarea independenţei şi autonomiei personale, şi-au
îmunătăţit abilităţile sociale şi de relaţionare, au desfăşurat activităţi educative
individuale şi de grup. În timpul liber au practicat jocuri de echipă, concursuri de
dans, mini-petreceri, au participat la festivaluri, ruga din sat, jocurile Special
Olympics etc.

2
Raport anual 2008 - Fundaţia şi Centrul „Pentru Voi” | www.pentruvoi.ro

• Locuinţa moderat protejată LAURA

Anul trecut s-au făcut o serie de reparţii în toată locuinţa


cuprinzând izolare termică, renovarea băilor a bucătăriei,
zugrăvirea tuturor camerelor, dar şi schimbarea mobilierului
deteriorat.
Cele 3 tinere care locuiesc la LAURA au beneficiat de sprijinul
periodic al unui educator, aproximativ 20 de ore săptămânal,
care le-a însoţit la medic, la cumpărături, le-a oferit sprijin în
încercările de a păstra legătura cu membrii familiilor de
provenienţă aflaţi uneori la mare distanţă. Tinerele se
autogospodăreasc singure şi învaţă să-şi gestioneze banii şi
să-şi prioritizeze cheltuielile.

• Locuinţa moderat protejată DORA

Toate cele 4 beneficiare ale acestei locuinţe au un loc de muncă de care sunt
mulţumite pentru faptul că le oferă independenţa din punct de vedere financiar. Deşi
au primit în continuare sprijin din partea Fundaţiei „Pentru Voi”, tinerele şi-au plătit
singure cheltuielile de întreţinere, telefonul, energia electrică. Pentru a încuraja
locuirea independentă s-a redus suportul oferit de „Pentru Voi” de la 20 la 10 ore pe
săptămână şi fetele au dovedit că se descurcă.

Anul trecut s-a reuşit amenajarea băilor (schimbarea instalaţiilor, gresiei, faianţei,
obiectelor sanitare, zugrăvire), acum apartamentul fiind complet renovat.

• Locuinţa maxim protejată CRISTIAN

În toamna anului 2008 s-au început lucrările pentru construirea primei locuinţe
maxim protejată din România, special concepută pentru nevoile a 5 beneficiri cu
dizabilităţi de dezvoltare severe. Construcţia cu suprafaţa locuibilă de 170 mp va avea
5 dormitoare individuale, o bucătărie, o cameră de zi şi două băi dotate cu
echipament special. (Detalii la secţiunea proiecte)

3
Raport anual 2008 - Fundaţia şi Centrul „Pentru Voi” | www.pentruvoi.ro

4. Centrul Respiro

Centrul Respiro funcţionează pe baza unei convenţii de


colaborare dintre Fundaţia „Pentru Voi” şi Centrul de zi
„Pentru Voi” cu locuinţe protejate. Centrul are rol de îngrijire
pe termen scurt, este deschis 24 ore pe zi, 7 zile pe
săptămână şi poate găzdui 3 beneficiari pe o perioadă de
maxim 30 de zile.
În anul 2008, au apelat la serviciile acestui centru un număr
de 24 de persoane cu dizabilităţi de dezvoltare, beneficiari ai
„Pentru Voi”. Contribuţia beneficiarilor la cheltuielie de hrană
şi întreţinere este de 8,5 RON/ zi, aceasta fiind şi singura
contribuţie pe care beneficiarii serviciului trebuie să o
plăteasca.

5. Sprijin pentru viaţa în comunitate

Acest sprijin constă în acompanierea beneficiarilor „Pentru


Voi” şi facilitarea accesării diverselor sisteme ale comunităţii:
educaţional, de sănătate, de asistenţă socială, juridic, de
transport, precum şi în efectuarea diferitelor activităţi sociale:
cumpărături, vizite, participarea la diverse evenimente
cultural – distractive, şcolile de vară.
• 22 beneficiari însoţiţi la cursurile de calculatoare şi cel
de finisor în construcţii
• 20 beneficiari ai locuinţelor protejate însoţiţi pentru
accesarea sistemul ui de sănătate
• 53 beneficiari ajutaţi la cumpărături, plata cheltuielilor,
rezolvarea unor probleme administrative etc.
• 150 persoane cu dizabilităţi de dezvoltare au participat
la şcolile de vară organizate de Fundaţia „Pentru Voi”
• 8 petreceri pentru beneficiarii „Pentru Voi” şi
spectacolul de Crăciun

4
Raport anual 2008 - Fundaţia şi Centrul „Pentru Voi” | www.pentruvoi.ro

6. Servicii la domiciliu

Este un serviciu înfiinţat în anul 2008, ca răspuns la nevoile familiilor beneficiarilor


“Pentru Voi”. Până la sfârşitul anului 2008 s-au oferit servicii sociale la domiciliu
pentru 13 persoane adulte cu dizabilităţi de dezvoltare. În cadrul acestui serviciu îşi
desfăşoară activitatea o echipă multidisciplinara formată din: 1 coodonator, 1
psiholog, 2 asistent social, 1 kinetoterapeut, 3 educatori specializaţi.

În urma evaluării efectuate de către echipa multidisciplinară se stabilesc nevoile şi


sprijinul acordat care poate fi orientat către: dezvoltarea autonomiei personale,
intergrarea socială, socializare, autonomie socială, servicii de recuperare şi reabilitare,
normalizarea relaţiilor de adaptare.

5
Raport anual 2008 - Fundaţia şi Centrul „Pentru Voi” | www.pentruvoi.ro

B. Unitatea protejată „Pentru Voi”


La finele anului 2008 Unitatea protejată „Pentru Voi” a avut 58 de angajaţi,
persoane cu dizabilităţi de dezvoltare iar cifra de afaceri a acesteia a fost de 204 403
Euro. Profitul obţinut în 2008 va fi reinvestit în dotarea Unităţii protejate „Pentru
Voi”.

Datorită profesionalismului şi a promovării continue a Unităţii protejate, anul trecut s-


au încheiat 15 noi contracte cu firme, având în decembrie un total de 31 contracte de
colaborare semnate. S-a promovat echipa mobilă prin angajarea acesteia în diverse
activităţi (curăţenie spaţii verzi, marcaje, montari instalatii luninoase) la firme
precum: Contitech, Procter & Gamble, Flextronics.

6
Raport anual 2008 - Fundaţia şi Centrul „Pentru Voi” | www.pentruvoi.ro

C. Campanii de lobby, advocacy, self-advocacy şi de


strângere de fonduri
În 2008 Fundaţia „Pentru Voi” a organizat două campanii de lobby şi advocacy pentru
promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi de dezvoltare, precum şi campania
de strângere de fonduri prin direcţionarea a 2% din impozitul pe venit.

• Campania “România votează SMART”

În perioada 5 mai – 1 iunie 2008, campania „România


votează SMART” a oferit candidaţilor din 5 judeţe (Timiş,
Giurgiu, Hunedoara, Mureş, Sibiu) şi din Bucureşti
oportunitatea de a prezenta votanţilor modalităţile
concrete prin care vor promova incluziunea socială a
persoanelor cu dizabilităţi de dezvoltare. Campania a fost
iniţiată de Fundaţia „Pentru Voi”, în colaborare cu
Institutul pentru Politici Publice şi Federaţia Incluziune
România.

Câte un grup de persoane cu dizabilităţi de dezvoltare,


părinţi şi reprezentanţi ai ONGurilor organizatoare, s-au
întânit cu 5 candidaţi pentru poziţia de preşedinte al
Consiliului Judeţean Timiş şi, respectiv, 6 candidaţi pentru
cea de primari de sector ai Municipiului Bucureşti.

Candidaţii au primit o listă de întrebări concrete referitoare la ce vor face pentru


incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi de dezvoltare, dacă vor fi aleşi în
poziţiile pentru care candidează. Deasemenea, s-au trimis scrisori conţinând lista de
întrebări tuturor candidaţilor la funcţia de preşedinte al consiliilor judeţene din Timiş,
Giurgiu, Hunedoara, Mureş şi Sibiu şi candidaţilor pentru Primăriile sectoarelor
Capitalei.

7
Raport anual 2008 - Fundaţia şi Centrul „Pentru Voi” | www.pentruvoi.ro

Dintre cei 41 de candidaţi la preşedinţia consiliului judetean, contactaţi din cele 5


judeţe, 17 au raspuns invitaţiei. Dintre cei 18 candidaţi la primăriile de sector din
Bucureşti contactaţi, doar un candidat a răspuns punctual întrebărilor dete. Raportul
comparativ precum şi răspunsurile candidaţilor pot fi accesate pe www.pentruvoi.ro

• Campania „Partidele faţă în faţă cu dizabilitatea”

Iniţiată de Fundaţia „Pentru Voi”, în colaborare cu Institutul pentru Politici Publice şi


Federaţia Incluziune România, în luna noiembrie, campania a vizat includerea
tematicii dizabilităţii în agenda electorală, în perspectiva alegerilor parlamentare din
30 noiembrie 2008.

Organizaţiile iniţiatoare au trimis o scrisoare principalelor trei partide politice din


România prin care li s-a solicitat să precizeze principalele 3 priorităţi ale acestora în
domeniul dizabilităţii.

În judeţul Timiş, au fost trimise 42 scrisori către candidaţii principalelor partide


politice la funcţiile de deputat şi senator, primindu-se doar 12 răspunsuri (28% dintre
candidaţi au răspuns întrebărilor despre problemele reale cu care se confruntă
comunitatea). Răspunsurile au fost uniforme, în sensul în care toţi candidaţii au
declarat că vor vota în favoarea Convenţiei şi că se vor consulta cu organizaţiile
neguvernamentale (un candidat a declarat chiar că va angaja o persoană cu
dizabilităţi la cabinetul său parlamentar, lucru care nu s-a întâmplat dat fiind faptul că
acesta nu a fost ales în funcţia pentru care candida).

Fundaţia „Pentru Voi” şi Institutul pentru Politici Publice vor monitoriza concretizarea
acestor promisiuni ale candidaţilor în initiaţive legislative, măsuri normative, etc.

• Autoreprezentare

» Întâlnirile de autoreprezentare au avut mare succes în 2008, fiind planificate


săptămânal în fiecare din cele 4 ateliere din cadrul Centrului de zi „Împreună”.
Implicarea beneficiarilor era cu atât mai mare, fiind situaţii în care ei înşişi au avut

8
Raport anual 2008 - Fundaţia şi Centrul „Pentru Voi” | www.pentruvoi.ro

câte o prezentare de făcut. Temele abordate au fost variate, de la drepturile


persoanelor cu dizabilităţi, la angajarea în muncă şi responsabilităţile ce decurg din
acest nou statut, până la modul în care legăm prietenii, cum ne purtăm la un film sau
în diverse situaţii.
» Fundaţia “Pentru Voi” a organizat în septembrie 2008 a
treia ediţie a Conferinţei Naţionale pentru pentru persoanele
cu dizabilităţi de dezvoltare, având calitatea de auto-
reprezentanţi, cu tema Convenţia ONU cu privire la
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi. Conferinţa a fost
organizată cu sprijinul financiar al Iniţiativei pentru
Sănătate Mentală din cadrul Institutului pentru o Societate
Deschisă, Budapesta şi al Fundaţiei Vodafone România.

Cei 30 autoreprezentanţi prezenţi la dezbateri au căutat


răspunsuri la întrebări precum “Ce este Convenţia ONU cu
privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi? Ce
înseamnă ea pentru mine şi ce aduce nou? Care sunt
drepturile mele şi cum pot să mi le apăr?”

• Campania 2%

Mulţumim tuturor celor care au ales Fundaţia „Pentru Voi” pentru a direcţiona 2% din
impozitul pe venit în anul 2008! Anul trecut s-a reuşit strângerea a 62.134 lei, din
care 53.028 lei din Timişoara, unde ne-am situat pe locul trei! Banii vor fi folosiţi
pentru finalizarea locuinţei protejate Cristian.

Rezultatele campaniilor noastre se regasesc în serviciile nou înfiinţate şi în numărul


tot mai mare de beneficiari. În Romania doar 281 persoane cu dizabilitati intelectuale
beneficiaza de centre de zi, din acestea 155 (adica 55 %) sunt beneficiari ai centrelor
Fundaţiei „Pentru Voi”. Poate de aceea, cetăţeni din Botoşani, Mangalia, Bucureşti sau
Craiova au ales să direcţioneze 2% către Fundaţia „Pentru Voi” care oferă servicii
sociale doar în Timişoara.

9
Raport anual 2008 - Fundaţia şi Centrul „Pentru Voi” | www.pentruvoi.ro

D. Centru resursă
Fundaţia „Pentru Voi” a organizat şi în 2008 o serie de
seminarii (pe tema angajării în muncă a persoanelor cu
dizabilităţi, pe tema Convenţiei ONU privind Drepturile
Persoanelor cu Dizabilităţi etc.), conferinţa naţională cu
participare internaţională, conferinţa naţională pentru
autoreprezentanţi, vizite de studiu pentru diferite organizaţii
din ţară şi din străinătate. Prin proiectul „Vreau şi pot să
muncesc!” s-au publicat în 2008 broşurile:
• O soluţie pentru firma mea – angajarea persoanelor
cu dizabilităţi de dezvoltare
• Cum ar fi să am un loc de muncă?

10
Raport anual 2008 - Fundaţia şi Centrul „Pentru Voi” | www.pentruvoi.ro

E. Proiecte
• Diferiţi dar împreună

Finanţator: Iniţiativa pentru o Sănătate Mentală din cadrul


Institutului pentru o Societate Deschisă Budapesta cu
sprijinul Primăriei Municipiului Timişoara.

Rezultate: Proiectul "Diferiţi, dar împreună" a urmărit


înfiinţarea Unităţii protejate "Pentru Voi", angajarea în
munca a unui numar cât mai mare de persoane cu
dizabilităţi de dezvoltare - 73, dezvoltarea departamentului
de angajare în muncă de la „Pentru Voi”, sensibilizarea
companiilor, jurnaliştilor, publicului larg cu privire la
incluziunea pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi.

• Vreau şi pot să muncesc

Finanţator: Uniunea Europeană şi Guvernul României, prin


programul PHARE 2006 - Coeziune Economică şi Socială,
Dezvoltarea Resurselor Umane - Măsuri de Incluziune
Socială

Rezultate:
• 10 adulţi cu dizabilităţi de dezvoltare formaţi în
meseria de lucrător finisor în construcţii şi 10
formaţi ca operator calculatoare
• 3000 de persoane cu dizabilităţi din Regiunea de
Dezvoltare V Vest mai bine informate cu privire la
angajarea în muncă
• 10 adulţi cu dizabilităţi de dezvoltare angajaţi pe
piaţa liberă a muncii
• 5 adulţi cu dizabilităţi de dezvoltare angajaţi în

11
Raport anual 2008 - Fundaţia şi Centrul „Pentru Voi” | www.pentruvoi.ro

cadrul unei echipe mobile


• 5 adulţi cu dizabilităţi de dezvoltare formaţi în utilizarea unui soft de
specialitate
• 3000 pliante în limbaj uşor de citit despre angajarea în muncă
• 10 directori de instituţii din Regiunea de Dezvoltare V Vest informaţi, formaţi şi
sprijiniţi cu privire la înfiinţarea de unităţi protejate
• 2000 de angajatori din Regiunea de Dezvoltare V Vest mai bine informaţi
despre problematica persoanelor cu dizabilităţi din regiune
• 2000 broşuri adresate angajatorilor despre posibilitatea angajării de persoane
cu dizabilităţi
• 30 de angajatori au avut oportunitatea de a discuta concret, cu actori relevanţi
despre aspecte legate de angajarea celor cu dizabilităţi
• 10 persoane cu dizabilităţi de dezvoltare severe implicate într-un program de
muncă în folosul comunităţii

• Autismul nu dispare la 18 ani!

Finanţator: Uniunea Europeană prin programul


PHARE 2006 - Suport pentru dezvoltarea serviciilor
comunitare de sănătate mintală şi
dezinstitutionalizarea persoanelor cu probleme de
sănătate mentală. Proiectul se desfasoara în
parteneriat cu Primaria municipiului Timisoara si Centrul de zi “Pentru Voi” cu locuinţe
protejate.

Proiectul se desfăşoară în perioada decembrie 2008 – noiembrie 2009 şi vizează


creşterea gradului de conştientizare în ceea ce priveşte problematica adulţilor
diagnosticaţi în copilărie cu tulburări din spectrul autist.

Ce facem?
• Analiza nevoilor de servicii a 30 de adulţi care au fost diagnosticaţi în
copilărie cu autism.

12
Raport anual 2008 - Fundaţia şi Centrul „Pentru Voi” | www.pentruvoi.ro

• Formarea a 50 de specialişti care lucrează cu persoane adulte cu tulburări


din spectrul autist.

• Organizarea unei campanii de promovare a incluziunii sociale şi


antistigmatizare a persoanelor cu autism în rândul comunităţii locale.
• Crearea unui grup de advocacy pe probleme de incluziune socială a
adulţilor.
În anul 2008 s-au desfăşurat activităţi de management şi de formare a echipei de
proiect.

• Casa Cristian

Finanţator: Iniţiativa pentru Sănătate Mentală a


Institutului pentru o Societate Deschisă Budapesta, Habitat
for Humanity şi se desfăşoară în parteneriat cu Consiliul
Local al Municipiului Timişoara care a concesionat cu titlu
gratuit terenul de 2755 mp pe o perioadă de 49 ani.

Scopul proiectului este de a oferi şansă la o viaţă decentă,


în comunitate pentru 5 persoane cu dizabilităţi profunde
prin construirea unei locuinţe protejate în care vor locui 5
persoane cu dizabilităţi de dezvoltare severe. Construcţia cu
suprafaţa locuibilă de 170 mp este proiectată special pentru
nevoile celor 5 beneficiari şi va avea 5 dormitoare
individuale, o bucătărie, o cameră de zi şi două băi dotate
cu echipament special.

Anul trecut în noiembrie au început lucrările la construcţie iar ridicarea primului


perete s-a desfăşurat în prezenţa primarului municipiului Timişoara, domnul Gheorghe
Ciuhandu, a reprezentanţilor sponsorilor, a voluntarilor implicaţi în proiect.
Construcţia se în anul 2009.

13
Raport anual 2008 - Fundaţia şi Centrul „Pentru Voi” | www.pentruvoi.ro

• Dezvoltarea organizaţională a Fundaţiei „Pentru Voi”

Finanţator: Iniţiativa pentru Sănătate Mentală a Institutului pentru o Societate


Deschisă Budapesta, Habitat for Humanity

Rezultate: S-a făcut o analiză internă a nevoilor departamentului financiar-contabil


pentru restructurarea şi modernizarea acestuia.

• Alte activităţi pentru dezvoltarea organizaţională

Consultanţă IBM International

În luna iulie, Annette Chitra Andrade, coordonator


dezvoltare organizaţională la IBM India, a oferit un program
de consultanţă, aducând o contribuţie deosebită la
dezvoltarea organizaţională a Fundaţiei „Pentru Voi”.

Activitatea ei s-a focalizat pe instruirea personalului din


conducere în dezvoltarea proceselor organizaţionale,
precum şi în stabilirea unor obiective individuale în relaţie
cu misiunea Fundaţiei. Chitra a înteles foarte repede nevoile
Fundaţiei şi a facilitat organizarea mai multor întâlniri de
consultanţă şi cu alţi specialişti IBM prezenţi la Timişoara.
Mai mult decât atât, ea a promovat Fundaţia “Pentru Voi” în
cadrul altor companii din Timişoara, aducând noi idei de
îmbunătăţire a campaniei 2%. Îi mulţumim pentru sprijinul
deosebit şi pentru dedicaţia faţă de misiunea Fundaţiei
„Pentru Voi”.

Vizite de studiu

» Melinda Malonay, kinetoterapeut în cadrul Centrului de zi “Ladislau Tacsi”, a


participat trei săptămâni la o vizită de studiu, în cadrul programului New Generations

14
Raport anual 2008 - Fundaţia şi Centrul „Pentru Voi” | www.pentruvoi.ro

Exchange - Olanda pentru tineri profesionişti, organizat cu sprijinul clubului Rotary


Timişoara, Rotary Wijchen şi a prietenei noastre Joze Janssen membră a clubului
Rotary din Elst, Olanda. Scopul vizitei a fost de învăţa cât mai multe despre modul de
lucru în cadrul serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi de dezvoltare şi
motorii din Olanda. A vizitat centre de zi, locuinţe protejate, dar şi un cabinet de
fizioterapie.

» În luna noiembrie 2008 Melinda Malonay a mai participat la o vizită de studiu în


Goteborg, unde a vizitat servicii sociale comunitare pentru adulţi cu dizabiliăţi
intelectuale severe. Scopul vizitei a fost de consolidare a cunoştinţelor din domeniul
îngrijirii persoanelor cu duzabilităţi intelectuale severe, locuinţelor protejate,
serviciilor la domiciliu. Mulţumim Inclusion Europe, pentru oportunitatea oferită şi
doamnei Elaine Johansson, director Centrul Eldorado, Gotheborg, pentru suportul şi
sfaturile acordate în cadrul acestei vizite.

» În luna august, Manuela Oprea, psiholog la Centrul de Zi “Ladislau Tacsi” a efectuat


o vizită de studiu în Norvegia, organizată de Clinica de psihiatrie Modum Bad, prin
bunăvoinţa doamnei Karen Elisabet Berg. Ea a participat la un seminar cu tema
“Tramentul tulburărilor disociate apărute în urma traumelor, cu accent pe abuz” şi
mai apoi a vizitat Clinica Modum Bad, un centru de activităţi, o locuinţă protejată şi o
unitate protejată.

15
Raport anual 2008 - Fundaţia şi Centrul „Pentru Voi” | www.pentruvoi.ro

F. Alte evenimente
• Participări la competiţiile Special Olympics

» Fundaţia „Pentru Voi”, în colaborare cu Special Olympics


România, a organizat în, 31 martie, la Şala Constantin Jude
din Timişoara, cea de-a IV-a ediţie a Jocurilor Regionale
Special Olympics. 204 sportivi din Timiş, Arad, Caraş-
Severin, Hunedoara şi Bihor, participând din 20 de delegaţii
distincte, s-au înscris la probele de aruncare la coş, pase la
ţintă, dribling printre obstacole şi atletism 50m.

La deschiderea evenimentului au luat parte campioana


olimpică Simona Amânar, primarul municipiului Timişoara
Gheorghe Ciuhandu, preşedintele Consiliului Judeţean
Constantin Ostaficiuc, consulul Germaniei Rolf Maruhn,
consulul onorific al Olandei Marius Popa, consulul Serbiei,
doamna Aleksandra Djurica.

» Echipa de bocce a Fundaţiei “Pentru Voi”, coordonată de


instructorul sportiv Zina Costin, a luat medalia de bronz la
bocce pe echipe, la Jocurile Naţionale Special Olympics ale
Germaniei, care au avut loc la Karlsruhe, în luna iunie.

• Conferinţa “Convenţia ONU cu Privire la


Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi în
România”

Finanţator: Iniţiativa pentru Sănătate Mentală din cadrul


Institutului pentru o Societate Deschisă, Budapesta şi
Fundaţia Vodafone România.

80 de specialişti din ţară şi străinătate au participat la

16
Raport anual 2008 - Fundaţia şi Centrul „Pentru Voi” | www.pentruvoi.ro

eveniment, dintre care şi două personalităţi de renume internaţional în domeniul


dizabilităţii intelectuale: Ingrid Körner preşedinte Inclusion Europe şi Victor
Wahlstrom fost preşedinte al Inclusion International. Au mai participat Iniţiativa
pentru Sănătate Mentală Budapesta, Handicap International, Coaliţia Europeană
pentru Viaţa în Comunitate, dar şi reprezentanţi ai ANPH, DGASPCuri, Centrul pentru
Resurse Juridice, Incluziune România, etc.

În cele două zile ale conferinţei s-a analizat şi s-a discutat conţinutul Convenţiei, în
vederea informării şi conştienţizarea specialiştilor în domeniul dizabilităţii, despre
importanţa aplicării Convenţiei ONU în România, primul tratat al secolului douăzeci şi
unu privind drepturile omului.

17
Raport anual 2008 - Fundaţia şi Centrul „Pentru Voi” | www.pentruvoi.ro

G. Echipa, voluntari
• ECHIPA

Fundaţia „Pentru Voi”

Preşedinte:
Constantin Gheorghe Popa

Director executiv: Laila Onu

Membrii board:
Tienke Bouwer
Marius Popa
Aurelia Ciotescu
Diana Andone

Centrul „Pentru Voi”

Director: Laila Onu

Membrii consiliul director:


Maria Stoianov, reprezentant Primăria Municipiului Timişoara
Constantin Gheorghe Popa, reprezentant Fundaţia “Pentru Voi”
Cornelia Kanyo, membru, părinte
Bica Aurelia, contabil şef

18
Raport anual 2008 - Fundaţia şi Centrul „Pentru Voi” | www.pentruvoi.ro

• VOLUNTARI

În 2008 „Pentru Voi” s-a bucurat de prezenţa a 70 de


voluntari care s-au implicat atât în activităţi pasagere
precum Jocurile Regionale Special Olympics sau „”Pentru
Voi” înverzeşte Timişoara”, cât şi în activităţi curente cu
beneficiarii în cadrul atelierelor de lucru, sau în programul
„Un prieten pentru Tine!”.

Mulţumim tuturor voluntarilor noştri pentru


implicarea în activităţile derulate de „Pentru Voi”!

Dacă doreşti şi tu să fi voluntar „Pentru Voi”, contactează-


ne sau accesează website-ul Fundaţiei www.pentruvoi.ro.

19
Raport anual 2008 - Fundaţia şi Centrul „Pentru Voi” | www.pentruvoi.ro

H. Parteneri, finanţatori, sponsori


• Parteneri

™ Primăria Municipiului Timişoara


™ Consiliul Local al Timişoara
™ Fundaţia Româno-Germană
™ Institutul pentru Politici Publice
™ Federaţia Incluziune România

• Finanţatori

™ Iniţiativa pentru Sănătate Mentală din cadrul Institutului pentru o Societate


Deschisă Budapesta
™ Uniunea Europeană şi Guvernul României, prin programul PHARE 2006 -
Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane - Măsuri de
Incluziune Socială
™ Fundaţia „Prietenii Speranţei” Olanda

• Sponsori

• About SRL
• About Training & Consulting
• Adal Hestia
• Alcoa Fujicura
• All Pic
• Asociaţia Autohton
• C Lipoplast
• Consilium
• Fundaţia Special Olympics
• Fundaţia Vodafone România
• SC Cresta Advertising
• SC Cresta Print

20
Raport anual 2008 - Fundaţia şi Centrul „Pentru Voi” | www.pentruvoi.ro

• SC Daniro Silver
• SC Drum Proiect
• SC Gabbro
• SC MD Electric
• SC Selm SRL
• SC Ursus Bruweries
• Side Trading
• Smithfield Ferme
• Smithfield Procesare
• TNT
• SC Fiore Import Export

Mulţumiri partenerilor, finanţatorilor, sponsorilor şi voluntarilor


din anul 2008, care ne-au sprijinit să fim mai buni şi să ajutăm
mai multe persoane cu dizabilităţi de dezvoltare!

21
Raport anual 2008 - Fundaţia şi Centrul „Pentru Voi” | www.pentruvoi.ro

I. Premii
» Proiectul „Diferiţi dar împreună” a câştigat
Marele Premiu în cadrul Galei Societăţii Civile, care
a avut loc în 20 mai 2008, la Ateneul Român din
Bucureşti.

După ce a câştigat premiul pentru cel mai bun proiect la


categoria Servicii sociale pentru categorii defavorizate, a
intrat în competiţia finală, concurând alături de
câştigătorii celorlalte categorii ale concursului şi a
obţinut cea mai înaltă distincţie a Galei Societăţii Civile!
Este pentru prima dată când Marele Premiu al Galei
Societăţii Civile este câştigat de o organizaţie din
Timişoara şi tot pentru prima dată când trofeul revine
unei organizaţii pentru persoane cu dizabilităţi de
dezvoltare.

» Proiectul „Diferiţi dar împreună” a fost


recompensat şi cu Premiul Handinnov pentru
România.

Organizată sub patronajul Preşedenţiei Franceze a


Uniunii Europene, în cooperare cu Forumul European al
Dizabilităţii, a cincea competiţie Handinnov a premiat o
organizaţie din fiecare din cele 27 de state membre ale
UE. Premiul se acordă organizaţiilor care au introdus
modele de bună practică în Uniunea Europeană în
incluziunea socială a tinerilor cu dizabilităţi în şcoli,
universităţi, locuri de muncă şi în viaţa socială în
general. Din partea Fundaţiei “Pentru Voi” a participat
auto-reprezentanta Nicoleta Nicolici care a ridicat
Premiul Handinnov.

22
Layout: Alina Sima

Fundaţia „Pentru Voi” | Centrul „Pentru Voi”


Str. Ion Slavici nr. 47, 300 521 Timişoara
Tel: 0256 228 062 | 0356 421 215(6)
Fax: 0356 421 215
E-mail: pentruvoi@pentruvoi.ro
Web: www.pentruvoi.ro