Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE

conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188 privind Statutul funcionarilor publici (r2) care s ateste c nu a fost
destituit/ dintr-o funcie public sau nu i-a ncetat contractul individual de munc pentru motive disciplinare n
ultimii 7 ani

Subsemnatul/Subsemnata
.......................................................................
.......................................................................
(numele i toate prenumele din actul de identitate, precum i
eventualele nume anterioare)
cetean romn, fiul/fiica lui
.......................................................................
(numele i prenumele tatlui)
i al/a
.......................................................................
(numele i prenumele mamei)
nscut/nscut la
.......................................................................
(ziua, luna, anul)
n
.......................................................................
(locul naterii: localitatea/judeul)
domiciliat/domiciliat n
.......................................................................
(domiciliul din actul de identitate)
legitimat/legitimat cu
.......................................................................
(felul, seria i numrul actului de identitate)
cunoscnd prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul n
declaraii, dup luarea la cunotin a coninutului art. 54 lit. i)
din Legea nr. 188/1999 privind Statul funcionarilor publici(r2),
declar prin prezenta, pe propria rspundere, c ...............
(am fost/nu am fost)
destituit/ dintr-o funcie public sau ...............contractul
(mi-a ncetat/ nu mi-a ncetat)
individual de munc pentru motive disciplinare n ultimii 7 ani.

..............................
(Data)

..............................
(Semntura)