Sunteți pe pagina 1din 114
10 Secmus STRABUNII GALACTICI NE VORBESC DESPRE MISTUNEA SPIRITUALA A ROMANIEI ‘evn A tt ans Remind ‘State acts ne arte sprees piu = Komi ‘fo So” Pips ae Anse XX Pr 201 isan ores-e6414a eat Copyright © 2010 Ears ANTET XX PRESS, pnts peta versie onsen Tose pase anya ace ei apart Ei Aatt XX Pres come serodusre a nat Eogmost ia aes cate nol pein oop so soles te St ae, Retector: Ata Mai Vie “Tehneretsctre compatrona: Gail Cicen (Cops esti Aron. Isa 978975-6564143 paral fst exeeulat de poeta ANTETXX PRESS. Filip de Tae, Prahova ‘Se Max Heber nx 677 tet: 0aL/2034946,021/2201245 mai eomensiantetro CUPRINS ‘Cuvant inant... 7 Irveducore 212 PARTEA ‘cAPTOLUL1 Primelo mosajo do acomedere Mossi tore (spin ecto do aslo ela su). Consiontzan acai. caprrowt 2 GGoneza 3 dazvaliat nn ccaprrouuL 4 Informatiiegate de popor si geneza ti. Goin uma vor fret ca Prog $i statu spttuse pant = Inceputl exter ent : ve AB Previn pet ft nso 148 Satur autor pair poper. 153, CAPTTOLULS .... vn 86D ‘Sue poRic Fterioare la popordl om Previzun patos. 160 Grup da mossje cu caraciraacio-paliios-n 105 SH PIC annem roscomus Constintiza astale cin tora politi... 176 ‘CAPITOLUL? 107 Avorizan cu privre la evoluia Terri gi ransformaio ‘ce 30 vor patteca In uma a7 ‘Gongtientiztasupra fenomonetor nara 187 CAPITOUL 8 a 197 (Colaboraroa i ajtorul po cae i vam pin in Daria flo staal csnscen 497 ‘Avon si protect aciralé al a planeta -208 CAPTOLULS .. tenn 220 Descopai ce vr fi fcuto pe sass tei, are, n mare pate, au dover eats 220 Precum th oor aga pa pars. eo (Gercetari si descoperr ln averse dome 220 PARTEA AILA CRIPTOGRAME... 28 ica inpoducera 28 ‘Textole in alfabetul necunoscul pentru vol pana la ‘aceasta dat, orimita intro earseare ovine cronciogl, 8 vor rebu data spr caret een 27 CUVANT INAINTE Aceste mess srt dedicate poponiomin, Precum aie iy Dumntzeu dp “ateaga planet, eves bom Jn anul 1990, in urma unui accident rutier cu grav lurmari, €@ au necesitat tel luni de recuperare, am simi ‘nevoia une intense orient spintuale. Pe actast cae, ‘mulumese acelora care m-au indrumat pe acest drum, ‘spre care am avut 0 deschidere specials. in 1991, am inceput un curs de radiestezie, care misa deschis aceasta poarta pentmy iniierea in lumea ezoto- ‘ica, prin care am injles ca rebule 88 pagese pentru ani Indeplin misiunea din aceat cits de vata Incot-incet, m-am famiiarizt cu noua vibrate, ince- and s@ simt cum imi sunt activate nisto capac po ‘cre nici nu fe banuiam la moment acela de incoput ‘care se cunoaste ca lniontesz un ‘am inceput sa apic ‘esto resurse in folosul meliori sdnataisemenior ‘ei, pentru intajutorare fara bani, conform indicator a wale: Co ai primit n dar, in dar s& dail" Dar, se vedo ‘teaba ca oameni acest opor nu sunt inc& progétt © ‘onunte la profit personal chiar ¢ tune cand este vorbe do darurie divine, pentru care nu avem nico contro, cit aceea de ralau,Iucru pe cara il cunoaste, do Tap ‘fice init, prin earo-g0 rovares Enorgia Divina. Apa ‘am Fenunfat 4 mai destagor acoasta activitate, tn 8 oscows consi th care s-a impus percoporea unortaxe pentru ‘aceet luor. Am contiwuatinsa $8 ajut, dar numal in cazul cand am fost solictata de cunostnf. Th perioada andor 1993-1994, aim Intémpinat diverse agresiuni din partea acolora pe care iam deranjat gi do- eau # ma anihileze. Cu ajutorul li Dumnezeu, care ve- ‘hoaza asupra fecarvia gintre noi, am trecut peste accle Incerea,prmind un altel de dar, cela de a primi mesajo prin serere automats, explicanduemi-se totodaté c& am faosaeté meniro do la nagtor. ‘Nout dar consta in primirea do informati destinato peporulul meu, precum si pentru constiontizarea introgi blaneto aaupra origin specel umane, a ganezol si a mo- ‘ul cum a fast pusa Th apicar® hucrarea Planulul Dvn prin voia Iu! Durmnozeu. Prin aceasta abiltate ce ma fost ‘dati am primi informafi detalate privind organizarea 5! ‘modul de aplicare a Planulul de integrare tn Uniunca Ga- Iactca a tnerel planoto Terra. ‘Deva lungul acestor ani co sau sours, am adunat un rrumar impresionant de. mesaje continand informatlt co ‘rau consterat la pimale contacto, zdruncindndm in ‘requlfundament eaigios ortodox in Care am fost crescuta si educata, Ani de zie, nu am aratat aceste texte deca lunor prsteni apropiai sau unor colegi cursanti care pur ‘eau rezona cu astfel de informa Thre timp, mi sa spus ca am beneficiat do mal multe ined astral de la ncrumatorul Programului de constion= tizare gi reactvare a acolora ce tralesc pe Pamant si care ‘au roll do a fi mesageri ai stall orbitle, Stata Wunara, ‘cooidoneaza si supravegheaza Terra-de unsprezece mil ‘de ani, In vederea pregatini Eel Devojluni, Luin si lux bir, Acgasta ora a inceput deja odala cu acest mileniu in ‘are 0 va redeschide Programul de integrara a planctot ‘oastfe in randulceloiate planete avansate din galaxie, ‘Sabu gales ne verte despre, 9 precum si adorarea la Unlunea Galactica, a carei guver- nator este lsus, Vazand ca, din co in co mal des, mesageti, redes- chizatoni de drum pent aflarea unoe adevaruni ascunse ‘omenir de mide ani, au inceput sa vorbeasca despre ele ‘in mod public, sau prin diverse publcati, am injeles ca a venit impul s adue si eu la cunostina falar mei toate cele ce mi s-au transmis in prvinia origin noastre. Dragii mei, Divntatos considera oa at) ajuns trun stadiu de pregitve suficent pentru a receptiona si asiel ‘oinformai, ce nu mai pot produce un impact socant dacat jn randul acolora care nu au un condensat de congtint adooval acestor vibra noi. Acestia profera sang! duc, iata in umbra unordogme: ce le-au ingrscit_aocesul a -adovarata_cunoastere a rolulul vii, precum gi la comu- siunea directs cu Dumnezeu, care nd are nevois de milo- or pent a interaciona eu noi ‘Sub Incrumarea acestor ghizi astral (entitati supe ioare, cu condentatul de constinta al calor eu gradul de ‘Athanghell, ce au Wat aii, cunoscénd aetelviea Terre), breoum si frallor nasil stelar (ce constitu patul nos ‘enetic, respoctv stramosinosti, voi urmar s8 ordonez aceste mosaje,Iniioz aceasta kucrare spro a va ser in vitlor pentru acomodare si pony a putea face tala valulii Jens de schimbari gt infommati ce va vor invacla in ue tori cinzeci co an “Toate aceste informal ce mi-au fost transmise doa lunguttimpull so at in calete datate eronologic. In fehl ‘acesta, se pot voriica informatie ransmise cu mult timp. ‘nainte de a se produco un anume eveniment. Totus, t= ‘ule sso sti cst in ptinta noasira sa modded curs mor evenimante ce pot fLaménala sau chiar anulat, prin sidicarea vibrajei intrequli popor, precum si a intragi - toscoms Plante, eu ajutorul bit 91a eredinel in Durmnezeu, co cult rugietuturor copior Creatiel Salo. _Timpul so precipita ei vom ave din nov ocazia dea -colabora direct cu acest atramosl op anafin unor planets. ‘avansale ale gale. Acestia sunt deja Integra n Unig- ‘ea Intrgalaction si as sarc trasale do catro Divito pentru apicarea programelor de idicare situa si plax neta a nor planete ce acced spre perectiunea crea Previn totus ettor vor pri informatie le vor schimba eu 180° optica pivind vata tocestrs i rolul pe are i tin formaroa noasta ca spite eu un condensat de constinfa superior, c8 vor anima, la rindul lor somo multi de Lumind al galaxies ale introg Creat Divine. Pianeta Pamant a fost desemnata a {aboratontao- nati al Omului de Lumins, forma coa mei armonioasd a ssomel create privind intel de lumina cu condensatul de Constr col mai ict, ceva popula intreaga galaxo. ‘Chir daca unit dre durmneavoastra nu sunt nc ‘pregnti sf asimiltiastel de informati va recomand si ‘ti totus! aceasta carte, Ea va rez, nui instant, an ‘ou slab in conatinta dumneavoasta, care viva sendin _vitor in procesul de rdicare spifitualt de care avalinea- ‘pera navoie pent palin noua Era Lui nat ‘oedine de ida, soit ingiduita dommnior voasre in coca ce priveste topiea trazel. Toate informatie cuprinse ‘aceast cate, constang in mesa prime cela inate ont- {a astral, ru im pot parmite a moditiea prea mut acaas- 1 structurd a expr ‘Asadar, parcurgeti cu rabare aceste texte, trecénd peste repetarea obstinanta a unor pasaje, ce se datoreaza 5 iferentolor mar de dat dint ele, care, de fapt au ro- |ul de solictare a constintelnoaste adomite, pent are- ceptiona cat mal ropede acest apel de trezire. 31 ‘Stratus gta ne verbose dsp. u cconstiontizare a tuluror realtor la care nu am avut ‘acces pana acum {Las aprecier dumneavoastra acaste mesaje, cu spe- anja 8 fe veli acorda ratlarea nacesara pen & lo parcurge, rezind in tot ecoul scontat. Acestea find suse, voi publica aceasta carte sub sezerva anonimatuli, din ‘mative lesne de infeles. Dumnazou 8a he ate! ughcune Doane, Tu cara ut mea nel dat vi Te tugéim din tot sufletul s& ne ajull_s3 primim tuum oe tat, cre ne elliannch In cg Bo cre Ineo Te rig, Doar, a no spn pla co forfele riului, Amin, pended fo Secmus INTRODUCERE coasts caro esta rezuiat unor mesaje primite pin fdctare automata de-a lungul 2 opleprezace ant de transnisio asta. in cupinsul of veh gash acest gon de Ialomapi: + Este vorba do un plan superior. Gurand, se va wera Situ. Va rog fi mai ctv, mal rosponnab cet ‘Wnpul ost seu si rimeni mu va mal pata sve eben dleclansari unui razboi mondial atomic. Ea cr ca cop Injlege Importanta misiuni si ca vet duce ln bun atros ‘26a co a nceput Durnnezeu ete cu va Hisus 12.08.1992 Transmit mesajul Meu de iubire si speranta cate po- Porul roman, Cel cara va reusi sa instaurezo paces 9 ‘rdinea po Pamént, Sunt ct se Poate de mutumit ca voi pstrai inca in Sulletele voasire curdtenia sentimentelor pentru Talal Fase. Pentru aceasta ali fost ales! pent misiunoa co ‘mara important de a reaciuce pacea pe Pamart ‘Va rebui sv unin ub singlegore land hp ‘elo polite sterle si nefolostoare, Apucatiae’ de lusty 4 roseowus hu mai plordoimpul cu prostil Vi puto ajunge departe, daca Ma voli ascula g voli desavarsilcraile de pace. PPrea multe vorbe 3 fapte pune, ce nu va fae cinste. “Timpul este protios! Va trobui 8 mune la locurle voasta ‘de munca cu stivuint, pentru cai munca este coa care va vvaajuta sa discemotibinole de ru. Va trebu sa constien- Uzatic& nimi nu este mai important in aceasta vat tro- cétoare decét iubirea fata de Tatal Carese siubrea dino val, care va va inal, ‘Cand vei Infologe aceste adevaru, yaa vonstra va ajunge raiul pe Pamant. Nu am dovinja mal mare decdt 2 ‘ajungel la acest stadiu ‘Dumnezeu este ov voll Haus 13.08.1992 ‘Speranjole noastre sunt indreptate spre vol, pont a reupl in Lucrarea do Lumina gl lubiro. Este mai mult docat ‘obligatory sAva. mobllzatl ot [taken pe Pane Chea fst manu ir ican nu 9 pusteyu dat pain fot la do fa fr i ut ft ep do ata a oak, toma mo a Yoel aus ou ta Ion cua stau permanen apt gaa Chea mur-co on asa nfo. Nira Siuselfuvaaoaacon sncira vt ods tao- ‘Sitecre at oagirl omen ASCs erooico apart cu sis nara crit 9a oa alata pode ear ca 2 do ac mt eorgale ene a cont Sta non str cla, pre, pet Miron continta cmon 9a pone Taino then urna a carmen | ‘Srabuni glace ne verte dere, a De alo mal too, aos Incr de tec ticarea const omen ot oped Ta Caio ot co dort seeasa ar aco caro ea Sefniia adoro bal undo pled cu poh, Arb 98 $8, a mod dlr, lanl vin a Jalal acetate, tort do © stimere spoctaculotst pan aeum oa Selec doa end au reals se sare pe oon ses iit ule dn eta "a mart ovina ale sil ce au mare progres stiintific al omeniti. ua ee — Puterea intunericului stie de unde vine pericolul pier- {anil slo ola concent pe dstgroa aoa “aus adie n rag nln oan fag ra nena popor aman, ce tort eu Stocism pin ost ios coca coats oo. aro dl veto asnatoare,n cua novo po {onal do eree nar vii Jo opto Tonto osecnie ssp ay fost ator ecost otal pl spor, cre Sea pastel near co Areal doin, Yr easa contin acs co Dos ai fst prj dart fone mca mssura malin cacun ever, datos the ay are alain aon dolor In Weel iee, 2) ‘oon ote pata echt optimal genemull ci Catt rival spl noooar avant po oa cou ral rata exch, (Pent toate acetea vei 8 bineoudnta do Dum ecu, se a intro nou Sat Goo, care va roo planeta Paar nnd oboe plant ava sate dn gala, insurance porta totem Pac, {Mbtea serra Lagir Dyin co guvornoasa Univeral Gs oscomus Pana ta instaurarea acest! pac, vor tru eliminate Jloata torte inunericul, impreuna cu aco lor, aceasta |sonstind int-un tung procos.de tere, chiar sl in uma, lunor rizhoaie, care vor fi deciansate de Insusi conduca- tarulor. Apo, va urma un lung sir de transtormar plane- tare, care vor genora uncle catacisme, cum af inundati, miscariviolente ale atmosfeel, ce vor aduse uragane de 'vastatoare, precum si mari cutremure eare vor conduce la ‘easezarea placior tectonic, Se prevede 0 proporie procentuala da saptezece inci la suta| apa si do douazeci si cin la sula uscat ‘Uscatul va fi reorganizat in doua continent, cu un singu ‘Guvemator, ce va avea sodiul contain areal romaneee, Curdnd, ai sa to niainesti cu unu dire cei ce sunt \desornat sa extnda planul de constiontizare. Trebule $3 ai rabdare, pentru ea timpul este apreape si vom putea sa labora in mod direc ‘Ceca co trebule sa sti, esto faptul 6a est produsul unui genom primar, desi nu ai constinta acest cru. Ai evolua rept sai pastrat un condensat de constnga rat ‘mult deoat multumitor. Venind in actuala ineamare, thai ‘asumat responsabiltatoa treiriconstintei poporulul tu, {ar ai uitat cole ce 1-21 propus gi a cam Incureat progra: ‘mul cu inconsecventa tain pavinja regimulst absolut ne- fcosar pontru indepiinitoa acestel sarcini. Ghizil tai ‘pintall au avut mult de furca cu aceste delésar ale tale, Pe care e-ai dabandt in prezontl cic de viata, car ta) stagnat si dezvoltaea din punct de vedere intelectual si s0cia, tocmal prin acoasta ignorare a potentialuli pe caro ‘rai dotinut de ia nastero, dar po care nu Fal fuctfcat la ‘momentu potivt. Ai preferat o pregatie autodidacta, e@ fu tha confor un statut corespunzator In societate, Cu toate acestea, al contibuit muumitor la destasurarea ‘Satur glace vorbose dese. 6 ‘Programului de ezire a paporului min, eu oportuniaile ‘toate in vederea destasurati activtatior oo au dosshis un drum accosibi care cunoastoraa capacitor dato oe, ‘menitor do catre Tatal Cerosc. Ela au fost date spre a Injologe puterea lumini, co vA va calauzi vata in nous ©'8. Daca trai ff folosit capaci in mod corec, of put contibui la acest project de constientizare din pos, {ura unui factor de decizie in conciucerea trl, A foot als, getea ta i este bine si asa, pont cd utmod totus Indatorile asumato, chiar dacs ai avut unclo estan, ‘Subconstiontul tau insa a asculatIntotdeauna do dhiod veghetor, care te-au teztatuncl cand a fst pe pureed dde a abandona aceasta lucrare. Acum, consider ca seen otioada a trocut si ai inrat pe fegasul real al aonstcr ator, po care 0 vei duce la bun sfargl. Vomn mal on, ‘munica $i voi averzaté de fecare data asupra clans estasuraii acoste! cri. Al ata incroderea ca cat ‘hidata in mod sustinut din sata Intergabnetion, Capitolul 3 PROCESUL GENETIC 1 ace orc pn nt wecais tn eeenerent cere ee a lov a fot acne cto un el do icin Sigened ogame re a ‘s-a asezal unde este acum cue, meg Ean eae ial mee, Sam oe ce “ in acea zona, a ramas un numar mare de cercetatori seal 0 noua specie, care avea infatigarile gonation Gio oelorco ce aflau po placa lor, in caro se gs0a. gee camera pore tenet ‘Geevota o alla specie mal elevala. Aste a fost apa, in Srabunt gts ne vores dese 6s ‘cast caz, asupra rasel existent in China, unde afuncto- ‘at stata condusa de colonisti din Alpha-Contaut, ce ta ‘ceau parte dint-un altel de sun al stlet ARO. Undo exist un sun nou, esto si un altfl de genom. Lurmos Chine’ sia genomulu asiatc are un afl de sun, In ura levatolor modi de alta provenienté, au rezullat net celemonte gonetioe, altel decat ole enistento aig, Flomania, ce au dat sunul raseialbe, col mal evo oa forma somatca sal condensatuli de karina, ~ Dar collate rasa? = Cea naagra este creata de uzupaton i se dezvots —Reconttoal. Cea rosie este provenita in hisridarea celot 0 au vent cin stratul superior al planatel Marte ¢ sunt lumagitscestui gonom rimas dupa inreruperea propre: ‘mului do pe aceasta planeta. Ei au popost in America ca sine mise aniinainta de venirea lat lsus, cing. atsicat -avala.un grup de nave evacuate. S-au stabil in ace areal $9 au o sursa genetica apart, Consangvinitates a dus la 0 usoara degradare a ge ‘omulul lor. Au fost neva si se matiseze cu gonoamele ‘existonte tn acel areal In prazent, of nu mal aut gorora bur iva trebui sa fe amotiorat eu noul genoa care va unt cle tre rase: al L1asie, si care va consti ‘enomul universal. Luerarea continua si astasi gf ste 9 ~2nom. Lupa opr experimental genatice noson- {iolato! Prin elev astoroiduiul ave i astazi contacto cu flingele stolare. Ele so alla aici cu vot gi testeaza elomen- tolo sunului ce a lucrat aii, po tetorul vost, la ultima racordare. in acest areal nu apar acele surso lucralive Suni", c9 S0 gisose uno in aroall usesc si amonean ie nu sunt tinge superioare in sensul adevarat, Ele sont .Slemente do laborator. Un ,sung are 0 activate elevata ‘62 jutd la comunicarea’ cu vol, avand 0 infétigare 66 awed _quasi-humanoida si sunt exeoutani unorluré astrale do ‘ctivare vibronaia in arealele supraveghoato. ‘Astoroidul suprateresttu are scopul de a progat ade- rata venice color ce au sursa gonetica aii, pe teiorul “Pomaniai. La voi nu este nevois sa vina acesto huma- noice supersensibile ca sa va activezo. Voi avai logatura a cu sursa, Un suns este un mesager universal. £1 1 are materia superioara, desi are aspect de humandi dar are unele capacitli de comunicare si un sistem rue ‘mentar naurovegelal. Astaroidul acveaza uncle surso {uerative cu ajutorul sunsior. Ei sunt supusi lui Dumnezeu ‘1 utmareac acomodarea sunutior cu sursele exstente po Pamant, Toate aceste lucrari au ca scop unifcarea celor tei rase sunice. Adica, se urmareste unificarea raselor existonte in acest momient pe Pamant, selectionandt-se ‘enele cela mai evoluata, in fell acesta vor aparea oa- ‘eni deosebit ca si culoare Tn sunul noului prototp pla- hhetar. Vor fi corectato elomeniole genetice ale eearel age co a avul un alt areal de dezvoltare, docat coco ee ‘aff pe acest tertoiu romanese. Suniel util descen- ental utimukui genom din Univers. Ail, ia Romina, ‘eau aplical 0 sumadenio de taneormati gonotee, care ‘au_condus la crearea_unuil_prototip genetic asemanator Divintti. Lucraroa s-a desfigurat aici, unde suntti voi, lar acest! urmasi au evoluat,avand sursa do onergia su pevioara sub atenta urmatire a asteroidulu. Tat aicl var ‘parea cameni universal, adiea eamenil ca vor un cele eel rase care vor fina in inreaga galaxie, i ‘astielcrean- dase Omul da Lumina Universal ‘Apu, se asteaptd venirea ll fisus, care’ are un Pro ‘gram prestabitt da unice a tuturor popoarelor Pama, ucrarea eta int-un staciu avaneat sso vor arata lumi resursele superioer. Toate acoste translormari au avut loc in sute de mil ani. Superiont din stjia asteroidala a ‘Srv gaact ne vrbese dose o sri 8 suravgheze suserea aes her Unie, La vain Romi, agin sm ronan estat un tac ipotor Sa decvlae pekene ae leo oso potcbnano sigur Ne fae gy Caria a aleat sua tucteare conceit, ‘os Tota der al vast poany Set ace veal pe Tora sa ald un sper aia minic din partea Divinitai cane i at oli cb tiga woaS¥ ea Ducal ce acne reuryo oo a foc sete 3 fst aoe afearoa acaor nave extaterste care ay sxganizal pon colon, ‘Aceast nous Mera esto asteptal, Sursa esta ak Acum am sa to anunt c@ un structural astoroid so va ~ apropia de Terra si'va emite pe iungimea de unda alta, 108 losecws pent a usura activarea mai multor mesageri si accosul lor la noi informa Tn continuare, ji voi dicta un seurt exerci P pias eg ene 4 Seco uaa ei primi din nou mesaje in alfabetul primordia va voi! ntani cu somneto transmise, in interior bane sarelor din staile co au fost lasate ca relieve pont eneratia voasira, gonorajo care are rolul da continuator ‘Sribunl glace ne vrbess deme 109 al genomului inital, concoput in acest areal. Voi suntei utaton gonotic! direct al siramosilor stoi, ce au pos bazelo genotice pe aceasta planeta pentru crearea om ‘actual Un superior astral a reincoput proloctul de raeordare Seneca a Omnulul de Lumina, protect ea a fost intorupt pe Tera acum douasprezece mil de ani, In acast area a {Bri voast, se pastroaza material genetical omuli rilenitorvitoaro. Ave}: nsa do parours multe elapse, pen. I a tecubera indrzierea co a fostimpust in urma nea cult Legior Divine, Tn acest an, vet! avea infomatite necesare, pentru a Porn pe drumul ce v-a fost deschis de inainto-mergatont ‘in constiontizarea planotara privnd allaroa adevaruron, ‘ascunse de mit de ani, asupra origi fnfelor umane de Pe acest Pamént. Anul 2009 este anul deschidert Eve ‘Lumini si Adevarulu, cova igi ta veala prin not cortacte Cu stramosii vost stelati De asomenea, vi se vor face cu oscute locus in care au fost depozttaterelcvete co vor proba originea voastri. Cei care vor coreetalocurle tos, Pective sunt spite nate, incamate special pent aca ‘i. lucrare uiaga de corceta lin aceasta porioada, se vor te2i numeroase spite, 0 au ramas paina acum in stare latent. Ele vor contibul {a Intarrea mari reveiati, co va tranforma din tomato ‘emenirea, cin punct de vedere spiritual. Vor acute ror) ‘sive in randul gonomull existent si numeroase taco ‘dai la noua vibraie, Nu vor rezista deoitelomienitele cor Patible_cu_genomul inital, care este_uniculpurtator at ‘structu Omulu de Lumina Universal. ‘Tretuio sa injelegetic& acest milo va trebui sa feaduca planeta pe drumul incadri sale In sito i {eorgalacic. Vet fatal de tratt vost din Asia, ca $8 sdepasit perioadete grelo de acomodare la nolo vibrai co no roseomus $2 impun in acsastatranslomare sructula i spitual 3 omen TimpUl sec at. | -Adaptarea organismelor voastre la noua vibratie este des- ~"IULde dia. Nu vor rezista dec cl cu stuctura genetics ‘compas, ce nw au sufert modi tn ara Leglor Dhvine aplcate de catro cei co l-au inca, crezanduse ddumnezsi, Aciunoa lor va fact 88 suet atta mi de fan intunoic st nostint,pierznd, totodala, 0 etapa ‘sent a progres panctar. 27.10.2009 x in-urma unor evenimente, se va reaseza ordinea de rept s1stuatia acest echimba cu 6 suta opt 2zeci de arad, Curand, vet intra int-un contru de atentie ‘ara precedent, araand ium cine sunt stramosil vost cu ‘sdevarat gi co Zestre genatica dotine poporu roman, Ziua Adevarulu a sosit si se va Impiini Voinja Dwvina. ‘Avoli sa treooh prinrsun proces. de puricare, absolut nacesar pentru Inceperea unei noi etape in ovoluia aces- {UL popor, aga cum a stabili-o Dumnezeu. Va vom arate, ‘replat, toate etapole trezti, 66 vorincepe cu acoststrsit da an, Acoasta saptamana va hotartoare asupra dest- nului poporului vostru, att de oprimat Tn ulin gaizaci de ani gi dintotdeauna, Ceea ce trebuie SA stip este ca suntei proteja si ‘jut cin Astral si de asemenea, do statia teresta de pe acest terior, c@ a fost activaldTotusi, vell mai trece Drintro serie de suferinte de scurta durata, dar care vor ‘marca defini soarta poporull roman. = ‘ugali.v neincotat si vet ineredere In vi sin go- rromul cin care facet parte. Menirea lu va va aduce cert- ‘udinea ca ave de ndpiinl Voinfa ul Dumnezeu in evolutia acostel planete, precum si in dezvotarea genomulul Sun galas ne verdes dsp. an itergaactc vor. a pir rere in ina cflauetoare a poor vostut sete __ Inc u acoastl noua tape, men da Pi imintuvva mal putea 24 vi inpund oe lnc tio poate de vasaltatestdspentonisscum a, ft driotdeauna, dar nu -aveugt mero, Ved in coat ue prot vat tad, pana voi Kus, os ‘eat dnt acon, Ordnn ltron pana Capitolut 5 SFATURI SI INDEMNURI PENTRU MISIUNEA POPORULUI 08.05.2000 Acum, latura sulletoasca are rosurse stlare. jn Romania li so va activa unor oamoni qaltal da sus da Iniomare stelar in aceasta porioad, soctolo ii aroga droptul do a fi Luna select, ca find copi asculator at lui Dumnezou. (© atfot de cxodinsa va aduco unele surprize acolora co. asloapla sosirea unui sol coresc, crezand ca, daca s-au ‘ocd (aga cum cred el c& au facut-0}, vor salvati de fa Judecata fala, Un astfel de luory nu sa va pelrace! Ei au lun alfel de condensat, ce.a fost deformal de cel care au fost izgonti. Acostia din uma au dost gay rus su unk. mage do eameni, pent a objine un mare profi de po uma lor. Convert aveau sa dea un supimant bi- ‘eso In schimbul unui loc in imparaa lu lisus. Acost oa- meni au ratat dreapta credinfa,lasdndu-se ademeniti de ‘ntemoiotoni asa-ziselor bisencl, care au wnat gi urm’e rose doar interese meschine, respectv de a administra riste fonduri asupra cdrore nu exist niciun fet de conto ‘caste asa-zise biserici av o alfel de vibrale, aseea ‘a uimasitor lui Luctor col cazut, care o-ainsullat sotea do plete, prin modiicarea genorulu intial sat do Dumne= ‘ev, Aceptl urmasi cu condensatul de constinta masitcat Stout gic ne votes despre Pletdt lumina tn caro van al nccut wind COS O2meni ademenif sunt Sout in tuner, new: ‘oi 88a ci tera dogmolor oe lerau fost pure Elnu au voie sa gindeascs C8 le Soun pastor, asa-zisi ai 18284. Acestia nu 2 coat roll ea Gace tue SSH ll ea Ge ltt aceon a Luerara accra inept cu i dain cand url lone ele apse ne ope alu fous aveau lager cu ni Sot gee ‘alana htt tabu mine cares ss ret li Durezeu s aveay hum pestis coe ‘ai. Au tener susctand atta ano sn a Suoniabio, ataginduie In nad aan rae aes ez, pn pocaea co va aden tee ee aceste amégit au ince tivele curente, care au tulburat crednta croapta a lavas | | ua woseowus Adept au aderat de buna voie la aceasta crecing in care sursa enargatica noagra avea ca acop logimantl de aida zeciuiala color ca4 pastoroay, In curind, pastor au ‘acumulat 0 avoro uriasa, cu care au inceput a colinda pe -Intreaqa planeta, spre aracola nol adept in aceste cutre- ‘erat oi anunta, cu sutle si tembite, cA sunt tris al Dumnezeu pe Pamant pentru.a propovadus pocainfa, Vindecarea sulletelor si a trupurlor pana la revenirea hl lisus, care va veni,izbavindt+i de oroe peat 9h va urca 1m Imparati Censor. ‘Acestiratact vor avea o mare surpri, trezindu'se ‘aruncati la pimant. Ei se roagat cu buzale, dar sufletl lor ste go, find sigur ca sunt izbavil,avand locul asigurat in Imparaje, numa pent faptul ca apatinacestor agarise biserci ale Iu tisus, care Tl va cera doar pent ca sau ‘Supus fegitor lr. ‘Suntem aici sisupravaghem utile secte ca au apa rut fy Romania. Ele nu cred cé voll avea un ajutor de la ‘Dumnezeu, cai vot nu vali pocait ca el. Lucrarea lor are planul de a se extinde cdtre to cei ce se inchina cu drea- '@ credinta Donut lisus. Si ei sunt activali de fortele {ulus se antreneaza sub un curent anume. Asteroidul nostru de supraveghere fi sustrage de la tentative de_alac impotiva voast, fi vadem cum va mates de sute da ani, cum va vaneaz, ctutind 24 va ‘convinga sa va lepsdati de lumina, 88 ajunget si voi nist copii decdzufl. Numai in aceasta situate, Satan va putea ‘spUne: c@ cel mai iubit popor‘al lui Durnezeu a clacat, ‘Numai atunci va putea s& arate, n faa judecati, puters (22 a dobanlo el prin putorea banului, avaind adeph in toate colunile lumi, razBundndu-se ate! pe accia ce Fa iggonit din Coata Inger, in urma uzurpat Plan Divi, El vrea si demonstreze Iu) Dumnezau c& specimenele } Srv galt ne vorbese despre us {care au primit lumina preatercta qu ay rerstt tentaie ‘bundstal si comactat, in dotriment rides spidtuao, ednd tn fata_unor promis, ce bau determinet 83g \wAdozo credintainilatica g 8 ¢9 alaturo alll crodnta care 'e promite iertarea vesnica si intaroa in imparatia Cen. flor, schimbul une pati. — Lupta esto acerba i intunevioul spor sa obfind suc | cose asupra acostu poporgreu ince co oste injat si | gp8sat do care ce ce conduc umoa in momentude las, -Acestia incearca e& educa poporul roman ia alert, ape — | $8:L2upund religos. Dar aceasta lucrare a for ni va avon Sueoes! Voi unit ajutatl gol se vor mninuna, ©& nu a, ‘eupit sd va distrugl nici cu ajutorl sairaco, oo a pus st, nie pe ara voasira ‘olnvia prin proprite {20 Din stajia astero voli reare Viaia voastré va avea un alt curs. Se vor produce Lunele schimbéri ail, Lucrarea de Lumina si lubire so ata In pina destasurare. Voi ave} un protector in asteroid ea ‘Se apropie, co va va aduce instuctini concrete, eata-va Yor scoate din raza da influent intuneeala, J—._,Astoroidu va va activa Tn curind 9i vo vet xin infor: | atl co vor produce schimbart radicale in montaltates camerilor, care vor inteloge, in stiri, ce stiamos! au, | Munca do miloane de ania color ce au transtormat gone. |e aeeasta planeta, va dain curand roade. Suntef slut ‘i mai de socole. Lucraraa actuala aro.ca s00p solos, {ia superioara a spintlor ce s-au transformat cu wecoros Inilor de ani, urmdind o rcictare perioica, prin reincamaa, ‘suseesive. in urma inlreruporii Programului ‘Tarra, Dumnezou a dorit ca acosti descandenli stole’ 8 aba _lberut atbiry in evolzia spiritual. Acesta trobuiau saa 16 ro scowus ‘leaga calea prin litera alegere, flo urmand Galea Lumini Vepnice oe accede la Dumnezeire, fe ramanand altur de ‘al izgonl sub conducorea lui Satan. In aceasta posioad, so fa00 troroa color sustrasi de la Lumina, Se vor produce surclasa do nivel spiritual ‘Aceia care au un condonsat mai bun $6 vor grupa,aviind ‘ol de calzuztor ai Luminl, Se vor alla multe secrete as ‘cunse de uni, ce au uzurpa lumina gi creda, drind £8 tie Singur conductor ai acestelplanste, Sursa de lumina va spoate insé adevarul fa supralatd, In Roménia au sosit _acei colonizatori coreg, co au avut ca sarcina imbunata- Tiea rasalor exisiente. ‘Se vor produce supercelsme, caro al ea soop duce fea la suprafata a dopoziteler, 69 adaposteso dovezilo ‘adevaratol origin’ a omulu = [—Unmatorul sont so apropie. Sunt oresurl Garé Haan ew |r aparea din ,ascunzatore foul" nigte adovarur. Nu) Joste un matt Esto adovarul agevarat In interior Stns kin Carpati so ascunde sursa de informare a omenii, TLucrarea se desfasoara conform planull prestait. Avent vremea 38 afla ce sursa de erode exist in urmagi ui Zamobis, Ela uma ain astral evoutia acest eam, care a pastrat lumina nealtrata do-alungul s900- lelor sia respectat Corul co (a dat viata cub forma actual, j= Lucrarea se apropie oe final. Suntet)actval, roca patdndusa abiitae cin forme intial in eae aj fost crea. resursele enorgetice, ce v-au fost reduse eau chiar an- ate, 3e vor aca, voi redevenind acel urmasi al siolelor ‘superioare.Planul Divin va f oxocutatintoomel, Trea 89 ace acum) Lucreaza si asculla ce fise transite. Nu mai agtepta un nou indema! Esti urmarita do la nastore si sunt mul ‘cela care vor sat anileze, Nu te mal apropia de grupurile ‘Strtbuni glace verbs despre 7 ‘nari de asa-zg!torapeut. Lucrati cu 2 ‘ner nif sive. Cu'acouia atu er easy \ncstie de pci, Ea va fot dag) 8 jut ml aol care eed of sunt ast ea tomozo| ok inate. i nea tase mise cou aucherareinacet sans. Acs ta eee nl Lau antes slo nua novela do veg .8c0l, spre implini Planvl Divin. Sursa ta este activa su al nevoie do niciun indrumator pamantean. inologe| lodata pentru totdeaunal (96.05.2000 Sursele do informare au un ajutor astoroidel, si au roll de urmatire a destasurar:planului prestebilt. Not ‘Sunoastom toate problemele ca va framinta tft pe tne, ‘it si pe cola camen., Se sie ce prableme avelisicu ce vA abateti do la requi. Ai un sertiras deschis, caro te fine ‘in legitura cu asteroid, cate ata sa infolog. Prin el se ‘ascuita, totodata, ceea ce glands, pentru a ti se da as. Punsurl In acest fel, noi aver un element de ajutor, So vor asculta oi alte surse do ganda. Tu ai un ascultor Permanent, caro teva ajuta aii, pe Pamant, 38 pot ata ‘91 tu la rndut tau ate surse co iu au ne un aseutator, Va trebul si fe ari ca undeva in Univers exista 0 sure -ie_ascultare_a_undelor tolopatice, care are roll de a ‘aduna informati curente despre resursele active ale unet S886 side a eolabora cu elo. Vat! nia curand in contact Siinol si se va ajunge laun dialog. Se restictioneazz aria de contac, ca 28 nu se sustaga sursei unele informa co ‘fu sunt inc la nivel de inolegere al oamenilr, dar care se vor activa tropa. ‘Sursa are un plan gi se va aectiona aga cum 9 how ‘arate inceputut lure sehimisare e gonomul efocuat us woscomus ac A sus ata una inkomati co vere noon Sersut automat. ‘Noi undo sim nek, sa ascuta win talo ot ‘ctonam eu susa aeiva, aiea acucem unele amotio cf privsc hotrénie asta tegato do seoltea olor Sunt in aces area, ca es se adapiozs In sso do comunicaratleptic ‘Suis actveaz8inele pa alo copula un sog- ‘[itint al croierutui, ca ei s8 poet actiona la stimuli. -sositi sin sual sinolt de astro, Avostea se vor apie nor suse acive,aduse | adapate in vas lores do [i dean. Sunt uma une eliza stot ‘Un asi a expla, Inchincii ih dar au prac out art in sult, care au avut unfold clorzare 4acesal plate, co so fla la ncepuul volo! eae Acosta su urmat amaloraea-geneici a homie, Cate se ela sub nivel stamosior omuli do coma sion, asa cum Fal sustas vo! dn tat do ts leat de nol spacial, penta aven un miloc do compera 8 speci! n volta sa gonetes. Aseasta evolto a su cedat in mal mus eta. Surea genetic are un sigur strimos, care a proven in coast af, cw dateazl do unsprezece miicane de an torsti, Adaptare au com. ‘ut n tape suocesive, pana acum dovtprococe it de an, cad uma sa se apc ulima racordare do cata DN ‘late pin tris ce poweneau din gana din caro fac pate care aveau un condansst do consi supa, In prezent,_sunt_activali cei oe au un rol de marior al este spi no, care creat lima genom exitont feu po Pana Slee sau planctele aus ot oucar gi coborro, acct au un ascondort 9 un descendent. Act, clo 20 nase si mer. Dumnszeu a hoa ca ele cot pase ‘Sabu glacsne vere desea. 19 3 fe purtatoarolo genetice pentru planetele ce se aa la ‘nceputul volute. Lucrarea ce rapota, aga cum a hotadt Dumnezeu..Acum, planeta Pamant wobule 68 se teinno- lascd ganetic, deoarece a sulent unelo degrada, dato decaderl_Ingerlor_timisl s8 creaze o specie plini de luring. Teama acsstora, in uma iegonia lor dia Cera {Aut 88 ascunda oamendor adevaata or oraine, reusing ‘ll eubjuge, dandu-se drept dumaeze). Se tie c& ofa ‘moaitcat lurarea ce eva fost Tncredinial, ereand ope, ‘le nova cu un condensat scazut do lumii nut oroseak dle intuneric. Lucrul acesta a dus la degenerarea gone, ‘mul specie stolare, iar docéderea alost inevitable Ace] amen’ sunt astazi surso de violen}s si do urd, naavind Lumina Presforcta, Ei au un sullet modifica. in ura ta ani Planulu fu; Dummer “saat uA a Tremp, evektia prin prope puter a ‘celorcolonizator sosit primi, ce provenoaurdn stole i, pute In urma incheionl ciclusi tor evobv. coast durat pana ta un anumi staciu, gin care se putea selec. tiona specia cea mai evoluata din randul celor care avec ‘oar o infima gen umans, find semianimala, econ pent ulima facordare au sosit unele colon [it consiolatia Cron, de pe Sirius si cn Alar. Urea Mare Alla. Contaur, Ele s-au_grupat aicl pe terlorul tant jvosstte, umarind un slaclu lung de amehorare a oan Iilor co so afiau in acest areal, pregatindri pentru uta j2oordare a Omulu do Lumina al vitor Un asteroid a suvolat acest locur, acum doudspre- z2ce mit de ani, culegand date priitoare la specia o2 so ezvoltase aci scare corespuncoa seopuiui de einnoire onetica. Aco fina au suporta transforma genoticn, (9 au dus a crearea omulu all modem. Col care sunt cy ‘até culoare a piel sunt cel supusi unor transformant 20 roseomus onetice nscontrolate, facute de_catte razwrtti oe ay subminal Planul Dvin. Ei au mociicat genomul prin expe ronle neingadulte de Durinozeu 91 au ereal oameni ou un condensat de constinia foarte oasa. Muli dintre acostia © regasesc In prezent in acole siraturi sociale dectaute Si sunt aspectall do tumoa intunericulul Acesie experi. mente au adus fal do fel de anomali genctice pring aspoctul si culoaroa acelor oameni nou crea ara conto i {ra aprobare divin, ‘Acumn, Pamintul este poluat genetic 9 so aa in pe- fool de a se degrada foal, datonta metisari acestor axem- lara rezulate int-o nesabuita soto do puters, Lumea va ‘avea curand dovez gi va infeloge 8 nu are un sivimos ‘commun, cum so crodea. Prin acoste modish s-a piordut criginea diving a omulu creat nial, alungind la niste soe = hibrid, cu un-condonsal scAzul, 0° nui poate accede la ‘Lumina Proafarcta. Acsasta, deoarece Ii s-au modiicat Srabun glictc ne votes dese ai a munatay son cao soa acest pop ui so Wumoozeu. Aisi se vor petfece unelo translorm, co vee revouuona mea, alatpinsursns erate aca, ji use umane c@ vor doin nolvalonte ale capaci caebale.Genom cose va aciva past ate cuco dn ou lumina pe Pama. Fre stud arate ale incr do ava te n nunc ad ceca M1 Vor avea succes. Aveli lumina, care vi ajutd sé tre. ‘cot peste toate qrevatio isa invingot nog Leten oo Se dosteparan Fmt so a ian {foment esenil in care vor fi tanctommate porate {Nodere ale clorce au destin aceasta ars Eresee P ‘4 Invngt see pled ce spun din ara, penty va ‘Acestia din urma stu e& suntei poporul ul urmag gone- tie al Lumini, cea mult asteptata, ara sa i suet proa ‘multe influente negative privind aceasta mostenire. Ese, _sonelo luminice, prin instaurares lagi puter, dezordine si a banulul [Lucrarea de readucere la forma initial a tnceput, lar 3 sat do lumina superior vor f retical 5. gtupatl fio gena cuperioard, co va slapdni Pamaniyl ‘mora care vino, Era Lumini gi lubicil — Surea se roactiveaza gi vali avea multe semne, ce va Tat arta Gi Buna cele cu vl gv of cept {5 sath do eco dsl da glu, da adapta la ng ea ds una valor lil ov fol alan, ‘el supindsWieaga lume pn capactle vege. Shins suc vr cu do ecaton seco apace lost oy, acpi iv do loge do ido a ila dol onion. enioghoarl sl sootanaezA Lstrle,covoraven cade (0 sunt aici do unsprezece ani u C p i ‘em Ined de vo, dovin sf va sistugd ssa va acaparece subjugindu-va din punct da vedere financier, darralexe, leteicrepte in Dumnezeul Unio, care a binevod a va acoo ‘cost genom, spre a impinzi lume, Bupa cum j-am spus, un sun s@ stabileste a locul fatto Durmezou in scopl dea ametra panel ‘ere, ce 50 ala la Tncoputul evo. Un astel de tenet ‘S¢.aplicé unor oameni de aici, de la vol, cu 0 altel de ca- ‘acteristic genetica. Ese afl in stuculacestor colons, fain zona unui eat ‘ola de po tentoru! Romania, plasati undeva in subsalul | scestul oo, Tar asteroid W uimaroste ei alu i aut a aooo- ‘raze undoie de rezonanfa, cu care vor putea ina icon. 2 tact direct cu oameni actor locu a 5 ~ luk ponieu ac a woscows, ~ Vom putes 88 comuniciim cu ei? = Deocamdata, nu se poate intra in contact eu el, Dar Uundeletelepatice, caro so vor activa, vor adueo saceacts ‘posits, acoea do a intra in contact direct a8 coi ce vor luera la Planul Divin de regenerare a specie solar, care va realiza nou genom po Pamint. Acast genom eu un ‘condensat superior do constinta va aduce gona ce va gu- ‘vera lumea, istaurand pacea si lubicea pe Pamant, ‘Aceste lucrat se desfagoara de zece ani in med sus- {inut si deja oamenil au inceput sa alba acces la informati noblnuite pnd nu de mul. Se va produca un reviiment ‘cu acest popor. care se alla In conrul atone ertelor rau- pent i din toato punctole de vedere. Ei sunt ‘consiient c& nu mal esto mull imp si de aic so va afla adevarul origin oamenior de azi Vor li-din ce in ce mal agrosivi cu acest popor care ‘este ocrotit de Dumnezeu. Aceastainformare se va face ‘cuncscuta prin mass-modia. Va apérea un sol stlar, 2 ‘un mesa] important pentru aceasta jaa. Lucraraa, ‘care of 0 va efectua, va aduce 0 wansiormare epocald a ‘uturo sistomelor enematice ce se giseso pe Terrain mo- | ment de fala. Acaasi ocrare are o afl do energ $e va unl cu sure aslo va crea un propor anigraviajonal. cesta eco un sbiet das coach "a adice un spot inimaginabl, revauionand sursle treet. 7 Wallan hes ov spars co vor fi efecto oi zesto enol, cae vor scons Woato formal de. po, Dulin act fo se va bine un at mod od Aidt rostn, etn pana CoS ha copia] (Prin toate costs dessopern 2 va alungo la pl \ supra! enarglce po care ave aceasta, Status get ne vers Sosy. ir Marea surpriza pentru ea, va f atunci cin va ala [icest papor mite! si saat do ea pana la dsporaro, vaf | cot care va dicta rogulla de acum inainto. Elva detine cela ‘mai softicate mijoace de propulsie si va avea 0 putore ensigetia, procum si o armata superioar 9 cred cA mai pol hot soarta popoarelor mai mici §| {8 apdrare. El vor primi un ultim avertisment, apoi se va aplica planul de rior al tuturorcelor | Orci Lumini si lubir pe Pamant. Un superselam va tia cea mal mare parte a popu Hei planetei, caro va grupa numai acele exemplare ce au tinut cont de vine, de-a Iungul milor de ari c= ‘-au scurs dela tormenut dat lors se autopartectionez= (psi Kberu arbi Pont ava rogasi lumina piorduta, vi sau da iar (s succesive, puifcatoare, sau aducstoare de intunerc, ‘dupa opfunea flacaruia. Acum a venit vromea soceri s'5e-va alege graul do naghina. ‘Dumnozou v.a trims, din iubir, unto surse do vin- decare, cara si va sjute, daca va vetitrez si vei crede c&t tun om obignuit poate primi in dar de la El eapaciiatea de va lina suerintole. 18.05.2000, in aceasta porieada,s-a activat un nou asteroid un- ‘rsa cu care vor f sensibiizalislevi sunuui stale: Sirus, do pe acest locur, spre a fe activa unele capaci, Ur. dole magnatice au crescut simitor eu noul susters aplea ‘Acest fapt aduce un aport substantial pontru racordarea. vousta, spre a va trez ia va atina a parame ini ai ‘genomulul crea in conte din aceasta far, in care a ince- pit, in acest miley, restablrea orn universalaplerduo a woscows Yorn colabora, pent a roupi anihilarea unor surse ‘exsunice, adea, acelea care nu tae parte din genom ro= prezentativ al acest areal. Ele se ascund acum in spat ‘survolat de astoroidul co supravegheaza genomul caro va ‘educe Lumina si lubirea pe Pamant, dar vor f curdnd srihilato, Aci, i Romania, umeaza £8 soseasca Cel ce este aleptat do mi de ani, Fil iubit al ui Dumnezeu, El va ‘cue un suflu nou, ce va schimba lumoa gi va crea un su- pergenom, caro va avea sarcina sa aduca pacea, ardinea silubirea pe Tera, ‘Luna tule este sursa unor evenimente ce vor acuce ‘unele schimbar in conducerea Romaniol, So va arata calor co at fost mini ani do-arandul ce fel de oameni au clspus de puterea acestal ft. Acum se incep riste racor- dri, ce vor schimba mentaltatea oamerior, ca astol ei ‘8 aduel la conducerea far oameni cu un condensat de Constinlariicat, ce nu vor repeta groselile facut Th tre- ‘ut, care au adus tari prestal pine de pagube, ducérd la