Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIE DE INVENTAR

- ulterior inventariere patrimoniu 31.12.2015 -

Subsemnatul

_______________________________________ gestionar al

________________________________
declar, ca toate valorile materiale si banesti aflate in gestiunea mea au
fost inventariate in prezenta mea corect, fara nici o omisiune, aceste fiind
trecute in listele de inventar.
Deasemenea declar ca nu am nici o obiectiune privind modul de
efectuare a inventarrierii.

Alte mentiuni _________________________________________________________


___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ .

GESTIONAR
____________________________