Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea

LIST DE INVENTARIERE

Gestiunea

Pagin
a

Magazia

Data - 31.12.2015

Loc de
depozitare

Nr.
crt Denumirea bunurilor
inventariate

Codul
sau
numarul U/M
de
inventar
inventar

CANTITATI

VALOAREA CONTABILA
Pre

Stocuri
Diferente
Faptic Scripti Faptic Scripti
e
ce
e
ce

Unitar
- lei -

Valoare
- alei -

Deprecierea

Valoare
a de
Diferente
Valoare Motivu
inventar
a
l
Plus
Minus
(cod)

10

11

12

13

14

0
0
0
0
0
0
0

Numele si prenumele
Semnatura

Comisia de inventariere

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gestionar (Resp.
mijloace fixe)

0
Contabilitate