Sunteți pe pagina 1din 4

SC.- I.S.P.H.-SA.

Colectiv:DAA

Cod documentatie:1135A.DAA.2702.05
Seria de actualizare

pag1

BREVIAR DE CALCULE
CAPTAREA BISTRICIOARA
A. CALCULE HIDRAULICE
1.Determinarea cotelor de deversare
Pentru calculul inaltimii lamei deversante se utilizeaza relatia de calcul:
Q

H3/2 = mb 2 g
Dimensionarea se face pentru Q5% = 51 mc/s cu o garda 0,30 m
la un debit instalat Qi= Qm x 4 = 0,28mc/s x 4 =1,12 mc/s i b = 14,10 m
- pentru Q5% = 51 mc/s se obtine
Q1= 0,4 x 14,1 x 2 x9,81 x 1,63/2 = 38,216
Q2= 0,4 x 1,2 x 2 x9,81 x 1,653/2 = 5,746
Q3= 0,4 x 1,2 x 2 x9,81 x 1,953/2 = 7,038
Total 51 mc/s - pentru un h = 1,3 m
Se alege 1,30 m + 0,3m = 1,6 m
Se aleg cotele pentru pragul deversor :
cot prag deversor
550,65 mdM
cot arip nchidere
552,25 mdM
2.Dimensionarea gratarelor de captare
Dimensionarea se face pentru Qm pentru prima treapta de captare, cea inferioara si pentru Qi
pentru ambele trepte de gratar.
Q1= 0,35 x 1,20 x 2 x9,81 x 0,303/2 = 0,305 mc/s > Qm
Q1= 0,35 x 1,20 x
Q2 =0,35 x 1,20 x

2 x9,81
2 x9,81

Prima treapta gratar (inferior)


A doua treapta gratar (superior)

x 0,653/2 = 1,05 mc/s


x 0,353/2 = 0,385 mc/s
Q = 1,435 > Qi = 1,12 mc/s
Cota 550.00 pentru Qm
Cota 550,30 pentru Qi

3.Dimensionarea sectiunii de control aval


Functioneaza ca un deversor pentru sarcina normala ( determinata de diferenta de cota
constructiva existenta intre gratar si sectiunea de control aval). La depasirea sarcinii normale scurgerea
prin sectiunea de control aval, devine din scurgere cu nivel liber, scurgere sub presiune pentru o lama
de apa pe gratar de 0,70 m.
Se considera o sectiune derptunghiulara cu b = 1,50m si h = 0,60m asezata la cota inferioara a
planseului disipatorului.
a pentru sarcina normala
Qc= m x b x 2 x9,81 x ( H2 H1 ) 3/2 Qc > Qi
Denumire proiect

pag 1/4

SC.- I.S.P.H.-SA.
Colectiv:DAA

Cod documentatie:1135A.DAA.2702.05
Seria de actualizare

H1 = 0,85 m

pag2

H2 = 0,25 m

Qc= 0,46 x1,50 x

2 x9,81

x ( 0,85 0,25 )3/2 = 1,42 mc/s Qc > Qi

b pentru curgere sub presiune


Qc= x A x 2 gxH Qc >1,4 x Qi
Qc= 0,6 x 1,5 x 0,60 x

2gx 2, 45

= x

= 3,74 mc/s

= 0,59 0,64

> 1,4 x 1,12 = 1,568 mc/s

4.Determinarea fantei din deversor pentru debitul de servitute


Qs = 7 l/s = 0,007 mc/s
Sectiune trapezoidala B = 0,15 m h = 0,50 m in pragul deversor
Qs= m x b x 2 x9,81 x H3/2
Qservitute1 = 0,4 x 0,15 x
Qservitute2 = 0,4 x 0,15 x

2 x9,81
2 x9,81

x 0,503/2 = 0,093 mc/s


x 0,153/2 = 0,015 mc/s

5. Dimensionarea conductei de racord


Se consider o conduct metalica cu 800 mm, i = 2%, i L 46 m
Din relaia lui Bernoulli se obine :
loc 0,405

lin

Q 2 xl
= 0,22
C 2 xRxA2

V2 /2g = 0,254
Incarcare conducta = 0,405 + 0,22 + 0,254 = 0,83 m
Debitul de ap transportat va fi :
Qtr= Ax V = 0,5m2 x 2,88 m/s = 1,44 mc/s

CALCULE DE STABILITATE
Se consider o construcie de clasa IV, pentru care valorile coeficienilor de siguran admisibili
sunt :
La alunecare

Denumire proiect

- 1,15 pentru incrcri de baz


- 1,00 pentru incrcri de baz + suplimentare
pag 2/4

SC.- I.S.P.H.-SA.
Colectiv:DAA

Cod documentatie:1135A.DAA.2702.05
Seria de actualizare

pag3

La alunecare

- 1,35 pentru incrcri de baz


- 1,20 pentru incrcri de baz + suplimentare
n calculul stabiliti captrii s-au luat in considerare urmtoarele solicitri :
- greutate proprie
- presiunea hidrostatica n cazul viiturilor catastrofale
- subpresiunea n cazul nefuncionarii sistemului de drenaj
Stabilitatea la alunecare:
Se utilizeaz relaia de calcul:
V tg H
K=fx
in care f = 0,4 coeficient de frecare beton roc
H tg V
tg = 0,10
V G PV S
H Po Poal
Stabilitatea la rsturnare:
Se utilizeaza relatia de calcul
C=

Mst
Mr

in care

M ST M G M PV
M R Mpo M 5

K = 1,36 Kcr = 1,00


C = 1,87 CCr =1,20
Nr.
Crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Gi
tf
48,69
7,70
4,91
3,26
2,49
10,44
4,80
1,04
0,90
12,09
1,56
8,21
1,32
107,41

Pv
tf
6,43
2,25
5,15
5,00

Po
tf
22,78

Pal
tf
14,59

S
tf
28,11

18,83

22,78
98,13
37,37

14,59

28,11

V
H
K =
C =

MGi
tfm
240,05
57,87
40,25
28,72
25,10
89,78
40,56
7,36
5,68
44,99
5,27
12,31
-0,26
597,67
MR
MS

MPv
tfm
62,11
19,73
46,19
44,79

MPo
tfm
95,68

MPal
tfm
51,20

MS
tfm
156,31

172,81

95,68
51,20
303,20
770,48

156,31

1,77
2,54

Denumire proiect

pag 3/4

SC.- I.S.P.H.-SA.
Colectiv:DAA

Cod documentatie:1135A.DAA.2702.05
Seria de actualizare

pag4

PRAG CAPTARE
2.83
1.67
1.17

1.80
55 1.25

11.24

1.39

6.60
1.33

2.67

31 90

552.25
1.6

Pv4
550.65

1.65

Pv3

9.25
3.50

549.02

Pv2

Po

Pv1

G2

G3

Pal

G1
6.75

545.45

G4

G5

544.82

G10

2.50

5.15

G6

G9

G13

G11

G8

G12

G7

83

Verificat,
ing. Goldberger Sergiu

Denumire proiect

88

1.00 51
2.39
97 44

1.88
11.24

1.12

3.00

61

Intocmit,
sing. Zaharia Michaela

pag 4/4