Sunteți pe pagina 1din 5

Subiecte

PASTORALA
1. Sfnta
2. , i

din 2012:
1,IV
Liturghie - fundament al pastora iei.
bucuria de a fi mic.

ian 2013
1. Sfnta Liturghie - fundament al pastora iei.
2. Suferin a i necazurile i purtarea durerii aproapelui.
1. Rugciunea personal.
2. Epistola ctre Evrei.
DREPT 1,IV
1. Canoane privitoare la Botez.
2. Canoane privitoare la Euharistie.
2013
1. Prevederi canonice referitoare la Botez (sa spunem lucruri esentiale din cano
ane, fara a le enumera).
2. Primirea eterodocilor n Biserica Ortodox (7 Sin 2 ec. si 95 sau 94 Trulan)
3. Raportul Mrturisire-mprtanie.
1. Botezul eterodocilor (ce botez este asumat de biseric, care sunt reboteza i, atit
udinea general a Bisericii)
2. Miestria duhovnicului (canoane, misiunea pastoral).
3. Iconomia sacramental (defini ia, forme de aplicare).
1. Aplicarea iconomiei la normele canonice.
2. Canoane privind taina pocin ei.
3. Hirotonia i hirotesia (indelebilitatea harului).
DOGMATICA 1,IV
2013
1. Invatatura rasariteana despre rolul faptelor bune pentru mantuire.
2. Argumente scripturistice si patristice pentru sobornicitatea Bisericii in Con
stitutia Bisericii
3. Care este invatatura rasariteana cu privire la raportul dintre natura si har?
4. Argumente scripturistice si patristice pentru semnificatia mortii si a invier
ii Mantuitorului in Taina Botezului.
5. Invatatura sfintilor parinti cu privire la aspectul de jertfa al rascumparari
i.
1.
2.
3.
4.
5.

Biserica i Sfnta Treime. Rela ia dintre Biserica local i Biserica universal


Ce realitate a asumat Mntuitorul din firea uman i cum a mplinit-o?
Dreptatea lui Dumnezeu mplinit n Hristos i legtura oamenilor cu ea.
Slujirea arhiereasc scripturistic i patristic.
Argumente scripturistice i patristice pentru botezul copiilor.

1.
2.
3.
4.
5.

Sobornicitatea si constitutia Bisericii (argum patr. si script.)


Dispozitia sufletului spre mntuire.
Dreptatea lui Dumnezeu mplinit n Hristos i legtura oamenilor cu ea.
Argumente script. pentru combatrea monotelismului.
Argumente scripturistice i patristice pentru botezul copiilor.

1.
2.
3.
4.
5.
ii

Care este invatatura rasariteana cu privire la raportul dintre natura si har?


Ce realitate a asumat Mntuitorul din firea uman i cum a mplinit-o?
Fundamentul scripturistic pentru demnitatea imparateasca.
Erezii cu privire la sufletul Mantuitorului si combaterea lor.
Argumente scripturistice si patristice pentru semnificatia mortii si a invier
Mantuitorului in Taina Botezului.

Restanta februarie 2013


1. Care este invatatura rasariteana cu privire la raportul dintre natura si har?
2. Biserica i Sfnta Treime. Rela ia dintre Biserica local i Biserica universal
3. Dreptatea lui Dumnezeu mplinit n Hristos i legtura oamenilor cu ea.
4. Indreptarea din punct de vedere ortodox. Aspecte esentiale.
5. Argumente scripturistice i patristice pentru ierarhia bisericeasc.
1. Argumente scripturistice si patristice impotriva ereziilor cu privere la fire
a umana a Mantuitorului.
2. Ce realitate a asumat Mntuitorul din firea uman i cum a mplinit-o?
3. Argumente scripturistice si patristice cu privire la harul necreat (aproximat
iv).
4. Argumente scripturistice si patristice pentru semnificatia mortii si a invier
ii Mantuitorului in Taina Botezului.
5. Invatatura sfintilor parinti cu privire la aspectul de jertfa al rascumparari
i.

2012
1. Dreptatea si legatura credinciosilor cu ea.
2. Harul necreat - dovezi scripturistice si patristice.
3. Fundamentul scripturistic pentru demnitatea imparateasca.
4. Argumentati liturgic si patristic aspectul recapitulativ al rascumpararii.
5. Raportul dintre natura si har.
6. Argumente scripturistice si patristice pentru umanitatea lui Hristos.
7. Ce a asumat Mantuitorul din firea umana dupa intrupare?
8. Indreptarea din punct de vedere ortodox. Aspecte esentiale.
9. Argumente scripturistice despre universalitatea harului.
10. Cum motivati faptul ca omul nu are o simpla dispozitie spre mantuire?
11. Ce spun Sf. Parinti despre aspectul de jertfa al rascumpararii?
12. Argumente scripturistice pentru necesitatea harului.
13. Erezii cu privire la sufletul Mantuitorului si combaterea lor
14. Argumente despre harul necreat i gratuit.
15. Problema dispoziiei sufletului pentru mntuire; vrednicia i nevrednicia.
16. Faptele bune din punct de vedere ortodox.
17. Aspectul ontologic al Rscumprrii dup nvtura ortodox
18. Raportul dintre natur i har din punct de vedere ortodox
19. Aspectul recapitulativ al Rscumprrii dup nvtura ortodox
20. Biserica - organ al mntuirii i sfinirii oamenilor. Constituia Bisericii dup nvtu
todox
21. Cinstirea sfintelor icoane dup nvtura ortodox
22. Aspectul de jertf al Rscumprrii dup nvtura ortodox
23. Dumnezeu sfin itorul - argumente patristice
24. Hristologia. posibilitatea ntruprii
25. Ereziile hristologice
MORALA 1,IV
2013
1. Conceptul de teologie la Sf. Atanasie.
2. Explica i n elesul conceptului de moral i cum apare la Sf. Ap. Pavel
3. Explica i conceptul de ierarhie la Sf. Dionise Areopagitul.
4. Explica i conceptul de spirit critic.
5. Interpreta i moral Genez 1, 26 (sfatul Preasfintei Treimi, chip, asemnare).
6. Porucile 1, 2; Fericirile 1, 2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conceptul de teologie la Sf. Grigorie de Nazianz


Explica i n elesul conceptului de etic i cum apare la Homer i la Sf. Ap. Pavel
Care este diferen a ntre ordinea i legea juridic i ordinea i legea moral.
Explica i contextul n care Sf. Antonie cel Mare a vorbit despre discernmnt.
Interpreta i moral Genez 1, 27 (i/ia, chip).
Porucile 3, 4; Fericirile 3, 4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teologia - etimologie la Sf. Maxim / Evagrie Ponticul


Metod - etimologie; metoda scolastic.
Gen. 1, 27
Def. moralitatea faptelor umane.
Deosebirea ntre Legea moral i legea penal.
Fer. 2, 5; poruncile 2,5.

restanta: important! cine nu se prezint la examenul din sesiune i vine direct la r


estan e pierde punctul din oficiu; cu toate acestea, ansele de a lua 5 nu scad, cci
ultimul subiect valoreaz 2 puncte.
1. Conceptul de moral la Sf. Ap. Pavel
2. Defini i conceptul de moralitate a faptelor sau a ac iunilor umane i rela ia concept
ului de moralitate cu cel de fiin sau esen a ordinii morale.
3. Interpreta i moral Gen. 1, 27.
4. Semnifica ia pomului cunotin ei la Sf. Maxim Mrturisitorul.
5. 2 porunci; fericirile 7, 8, 9.
1.
2.
3.
4.
5.

Conceptul de
n ce const
Interpreta i
Semnifica ia
Poruncile 1,

etic la Sf. Ap. Pavel.


fiin a ordinii morale n general i cea a ordinii cretine n special.
moral Gen. 1, 26.
pomului cunotin ei la Sf. Maxim Mrturisitorul.
2; fericirile 1, 2, 3.

2012
Urmatoarele subiecte pentru morala posibile au fost de anul trecut.
1) Precizarea conceptelor (etimologie + semnificatie)
Exemple: teologie, etica si morala, vocatie, definitia teologiei morale, spir
it critic, metoda, ordine, lege
2) Precizarea conceptelor - logic (in evolutie istorica)
Exemple: "Fiinta ordinii morale", " Ordinea morala crestina", "Concepte antro
pologice: om firesc, om duhovnicesc; nous, logos, pnevma + soma, sarx"
3) Hermeneutic - interpretare texte din Sfanta Scriptura: Geneza (din Lege si Iub
ire)
Exemple:
a. Distinctia intre: a crea, a face
b. Concept Adam (barbat+femeie) - Facere 1,26
c. Distinctie chip - asemanare
d. Cresteti si va inmultiti (de la Noe: nasteti)
e. Pomul cunostintei - Sf. Maxim
f. Dialog Eva (Adam) cu diavolul - notiunea de Eva/Adam (isa/is)
g. Adam da nume
h. Odihna lui Dumnezeu
i. Fiii lui Dumnezeu si fiii oamenilor
j. Turnul babel si Cincizecimea (ca extreme)
k. Avraam - omul credintei
l. Noe (semnificatia betiei)
m. Cele 10 plagi ale Egiptului
4) Cele 10 porunci si cele 9 fericiri (rezolvat corect, acest punct aduce promov
area n condi iile acumulrii a 4 puncte pentru prezen , portfoliu i seminar).
MISIOLOGIE 1,IV
2013
1. Evanghelizare, mrturie i unitate cretin, apostolat cultural i social n scrierile pa
uline.
2. Dimensiunea duhovniceasc a misiologiei ortodoxe.
3. Teologie misionar i misiuni romano-catolice.
4. Cultele religioase recunoscute n Romnia.
1. Evanghelizare, mrturie i unitate cretin, apostolat cultural i social n Evanghelia S

f.
2.
3.
4.

Ioan
Inculturalizarea - n Biserica ortodox
Teologie misionar i misiuni romano-catolice.
Cultele religioase recunoscute n Romnia.

1.
2.
3.
4.

Despre misiunea Romano-catolicilor


Filantropie, mrturie i evanghelizare la sf. Pavel
Situa ia Bis. Ortodoxe actuale
Interculturalitate i misiune

2012
paradigma
legea cultelor n Romnia - cultele recunoscute
misiunea la unul dintre Evangheliti, Sf. Pavel, VT
conceptul de filantropie
Misiunea la catolici - partea istoric
apreciaz transcrierea anumitor no iuni n greac i explicarea etimologiei
CEB - important, d mereu (n 2013 nu a intrat la examen)
Congresele ecumenice unde a participat Romnia
ISTORIA RELIGIILOR 1,IV
2013
1. Primele 2 stadii ale vie ii unui hindus.
2. Compara ie ntre mntuirea cretin i moka.
1. Ultimele 2 stadii ale vie ii unui hindus.
2. Asemnri ntre cretinism i bakti.
1. Vrstele cosmice n hinduism.
2. Ce nseamn dharma pentru un hindus?
1. Castele superioare n hinduism.
2. Hinduismul este politeist, monoteist sau panteist?
2012
1. Karma.
2. Sincretismul hinduisto-cretin.
1. Primele 4 trepte din yoga.
2. Castele.
Altele:
1. Rela ia dintre prakrti i purua (la samkhya).
2. Lepdarea de lume pentru un hindus (Vanapratha i Sannyasin).
LITURGICA 1,IV
2013 ian
1. Stihoavna.
2. Ipacoi.
3. Anixandarele.
1. Megalinariile.
2. Polieleul.
3. Hvalitia.
2012
1. Ectenia ntreit la Utrenie.
2. Ectenia ntreit de la Vecernie.
3. Ecfonisele la Vecernie i la Utrenie.

4. Prologul Utreniei; rnduiala Utreniei de la nceput pn la.... (e bine s nv a i randui


oat i la Utrenie i la Vecernie, c d ba nceputul, ba sfritul).
5. Svetilna.
6. Pu in i din carte: cine a ntemeiat Vecernia, de exemplu; despre "Lumin lin" de la V
ecernie, Doxologia etc.
7. Cdirile la Vecernie.
8. Cadirile la Utrenie.
a. trebuie stiute dumnezeieste V si U, la celelalte nu pune prea mare accent pe
randuiala, dar simbolistica si istoria trebuie
b. ceva de bibliografie, n-am inteles bine, sa stim niste titluri pe care le gas
im la sfarsitul fiecarui capitol
c. a povestit despre prohod, ca inaintea epitafului trebuie sa mearga Crucea, pe
ntru ca Hristos a fost crestin
1