Sunteți pe pagina 1din 32

Anul 176 (XX) Nr.

614

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

Miercuri, 20 august 2008

SUMAR

Nr.

Pagina

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


820. Hotrre pentru modificarea art. 1 alin. (4) din
Hotrrea Guvernului nr. 803/2005 privind stabilirea
unor msuri pentru organizarea i funcionarea
Teatrului Naional I.L. Caragiale din Bucureti ........
827. Hotrre pentru modificarea anexei nr. 4 la
Hotrrea Guvernului nr. 722/2007 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de
investiii din cadrul programului de construcii locuine
pentru tineri, destinate nchirierii, derulat prin
intermediul Ageniei Naionale pentru Locuine, i a
anexei nr. 3 la Hotrrea Guvernului nr. 995/2007
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
unor obiective de investiii din cadrul programului de
construcii de locuine pentru tineri, destinate nchirierii,
derulat prin intermediul Ageniei Naionale pentru
Locuine......................................................................
837. Hotrre pentru aprobarea Acordului dintre
Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Congo
privind reglementarea datoriei Republicii Congo ctre
Romnia, semnat la Bucureti la 29 mai 2008 i la
Brazzaville la 13 iunie 2008........................................
Acord ntre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Congo
privind reglementarea datoriei Republicii Congo ctre
Romnia ....................................................................

457.

497.

547.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
Ordin al ministrului muncii, familiei i egalitii de
anse privind modul de repartizare a biletelor de
tratament balnear ctre casele teritoriale de pensii....
Ordin al ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale
privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii,
pdurilor i dezvoltrii rurale nr. 231/2006 pentru
aprobarea Normei tehnice interne cu privire la
gestionarea durabil a resurselor acvatice vii din apele
de munte gestionate de Regia Naional a Pdurilor
Romsilva ....................................................................
Ordin al ministrului internelor i reformei
administrative privind organizarea i exercitarea

Nr.
controlului financiar preventiv propriu pentru bugetul
propriu al ordonatorului principal de credite, n cazul
operaiunilor privind gestionarea i implementarea
asistenei
financiare
nerambursabile
alocate
Programului operaional Dezvoltarea capacitii
administrative ............................................................

516

987.

Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea


acceptrii amendamentelor la Codul internaional
pentru construcia i echipamentul navelor pentru
transportul n vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC),
adoptate de Organizaia Maritim Internaional prin
Rezoluia MSC.220(82) a Comitetului Securitii
Maritime din 8 decembrie 2006 ..................................

1718

988.

Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea


acceptrii amendamentelor la Codul internaional
pentru sigurana navelor de mare vitez (Codul HSC
1994), adoptate de Organizaia Maritim Internaional
prin Rezoluia MSC. 221(82) a Comitetului Securitii
Maritime din 8 decembrie 2006 ..................................

1920

989.

Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea


acceptrii amendamentelor la Codul internaional de
management pentru exploatarea n siguran a
navelor i pentru prevenirea polurii (Codul ISM),
adoptate de Organizaia Maritim Internaional prin
Rezoluia MSC. 195(80) a Comitetului Securitii
Maritime din 20 mai 2005 ..........................................

2122

1.006. Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea


bugetului de venituri i cheltuieli rectificat pe anul 2008
al Autoritii Rutiere Romne A.R.R. ....................

2224

2.114/C. Ordin al ministrului justiiei pentru aprobarea


Regulamentului privind organizarea i desfurarea
concursului pentru ocuparea posturilor vacante din
sistemul de probaiune ..............................................

2428

Pagina

ACTE ALE CURII EUROPENE


A DREPTURILOR OMULUI
Hotrrea din 17 ianuarie 2008 n Cauza Atanasiu
mpotriva Romniei ....................................................

2931

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 614/20.VIII.2008

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 803/2005 privind stabilirea unor
msuri pentru organizarea i funcionarea Teatrului Naional I.L. Caragiale din Bucureti
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. I. Alineatul (4) al articolului 1 din Hotrrea Guvernului
nr. 803/2005 privind stabilirea unor msuri pentru organizarea i
funcionarea Teatrului Naional I.L. Caragiale din Bucureti,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 696 din
2 august 2005, cu modificrile ulterioare, se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(4) Teatrul are n administrare imobilul situat la adresa
prevzut la alin. (3), cu terenul aferent n suprafa total

de 27.490,95 m2, din care 14.445m2 construcii, aflat n


proprietatea public a statului.
Art. II. Pe data intrrii n vigoare a prezentei hotrri,
anexa nr. 6 la Hotrrea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 1.020 i 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, se modific n mod
corespunztor.

PRIM-MINISTRU

CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
Ministrul culturii i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul economiei i finanelor,
Varujan Vosganian
Bucureti, 13 august 2008.
Nr. 820.
GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotrrea Guvernului nr. 722/2007 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai unor obiective de investiii din cadrul programului de construcii locuine
pentru tineri, destinate nchirierii, derulat prin intermediul Ageniei Naionale pentru Locuine,
i a anexei nr. 3 la Hotrrea Guvernului nr. 995/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai unor obiective de investiii din cadrul programului de construcii de locuine
pentru tineri, destinate nchirierii, derulat prin intermediul Ageniei Naionale pentru Locuine
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanele
publice, cu modificrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. I. Anexa nr. 4 la Hotrrea Guvernului nr. 722/2007
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor
obiective de investiii din cadrul programului de construcii
locuine pentru tineri, destinate nchirierii, derulat prin
intermediul Ageniei Naionale pentru Locuine, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 475 din 16 iulie 2007,
se modific i se nlocuiete cu anexa nr. 1*) la prezenta
hotrre.

Art. II. Anexa nr. 3 la Hotrrea Guvernului nr. 995/2007


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor
obiective de investiii din cadrul programului de construcii de
locuine pentru tineri, destinate nchirierii, derulat prin
intermediul Ageniei Naionale pentru Locuine, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 606 din 3 septembrie
2007, se modific i se nlocuiete cu anexa nr. 2*) la prezenta
hotrre.

PRIM-MINISTRU

CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
Ministrul dezvoltrii, lucrrilor publice i locuinelor,
Lszl Borbly
Ministrul economiei i finanelor,
Varujan Vosganian
Ministrul internelor i reformei administrative,
Cristian David
Bucureti, 13 august 2008.
Nr. 827.
*) Anexele nr. 1 i 2 nu se public, fiind clasificate potrivit legii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 614/20.VIII.2008

GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Congo
privind reglementarea datoriei Republicii Congo ctre Romnia, semnat la Bucureti la 29 mai 2008
i la Brazzaville la 13 iunie 2008
Avnd n vedere art. 1 din Legea nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea n vederea recuperrii
creanelor Romniei provenite din activitatea de comer exterior i cooperare economic internaional, derulat nainte de
31 decembrie 1989, cu modificrile ulterioare,
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob Acordul dintre Guvernul Romniei i
Guvernul Republicii Congo privind reglementarea datoriei
Republicii Congo ctre Romnia, semnat la Bucureti la 29 mai
2008 i la Brazzaville la 13 iunie 2008.

Art. 2. Ministerul Economiei i Finanelor este autorizat s


duc la ndeplinire prevederile acordului menionat la art. 1.
Art. 3. Banca Comercial Romn S.A. este autorizat
pentru realizarea operaiunilor bancare, potrivit prevederilor
art. 4 din acordul prevzut la art. 1.

PRIM-MINISTRU

CLIN POPESCU-TRICEANU

Bucureti, 13 august 2008.


Nr. 837.

Contrasemneaz:
Ministrul economiei i finanelor,
Varujan Vosganian
Ministrul pentru ntreprinderi mici i
mijlocii, comer, turism i profesii liberale,
Ovidiu Ioan Silaghi
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat

ACORD
ntre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Congo privind reglementarea datoriei Republicii Congo ctre Romnia*)
Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Congo, denumite n continuare pri, n cadrul continurii dezvoltrii relaiilor
economice dintre cele dou ri, au convenit reglementarea datoriei Republicii Congo ctre Romnia, dup cum urmeaz:
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 4

La 27 martie 2008 suma datoriei Republicii Congo ctre


Romnia este de 10.606.683 dolari SUA (capital i dobnd).

Partea romn desemneaz Banca Comercial Romn


S.A. (sau alt banc romn autorizat) pentru primirea
transferurilor i partea congolez desemneaz Banca Statelor
Centrafricane (BEAC) pentru efectuarea transferurilor.

ARTICOLUL 2

n conformitate cu exigenele Comunitii Financiare


Internaionale i cu documentul deja semnat de ctre Guvernul
congolez cu Clubul de la Paris, la solicitarea prii congoleze,
partea romn a acceptat reducerea cu 77,7% a creanei sale
menionate la art. 1, adic cu 8.241.392,70 dolari SUA.
Soldul rezultat dup reducerea cu 77,7% este de
2.365.290,30 dolari SUA.

ARTICOLUL 5

Toate diferendele ce pot aprea din nerespectarea sau


interpretarea prezentului acord vor fi reglementate de ambele
pri pe cale amiabil.
ARTICOLUL 6

Prezentul acord poate fi modificat sau completat doar


printr-un acord adiional semnat ntre cele dou pri.

ARTICOLUL 3

Partea congolez se angajeaz s plteasc soldul restant,


adic 22,3%, dup cum urmeaz:
20% n 30 de zile de la data semnrii Acordului financiar;
80% va fi pltit ntr-o singur tran la data de
30 octombrie 2009.
n caz de ntrziere a plilor, asupra sumei neachitate se va
aplica o tax de penalizare de 1,50%/an.

ARTICOLUL 7

(a) Fiecare parte trebuie s notifice cealalt parte n scris,


prin canale diplomatice, despre ndeplinirea procedurilor legale
interne pentru aprobarea prezentului acord, care va intra n
vigoare la data ultimei notificri, dar nu mai trziu de 30 de zile
de la data semnrii acestuia.
(b) Prezentul acord va rmne n vigoare pn cnd toate
obligaiile reciproce ce decurg din acesta vor fi realizate.

Fcut la Bucureti la 29 mai 2008 i la Brazzaville la 13 iunie 2008, n dou exemplare originale n limba francez, ambele
texte fiind egal autentice.
Pentru partea romn,
Pentru partea congolez,
Eugen Orlando Teodorovici,
Pacifique Issobeka,
secretar de stat
ministrul economiei, finanelor i bugetului
*) Traducere.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 614/20.VIII.2008

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I EGALITII DE ANSE

ORDIN
privind modul de repartizare a biletelor de tratament balnear ctre casele teritoriale de pensii
n temeiul art. 14 din Hotrrea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului Muncii, Familiei
i Egalitii de anse,
inndu-se seama de:
Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Legea bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007,
ministrul muncii, familiei i egalitii de anse emite urmtorul ordin:
Art. 1. Casa Naional de Pensii i Alte Drepturi de acest motiv biletele nu au fost distribuite cu cel puin 10 zile
Asigurri Sociale repartizeaz biletele de tratament balnear nainte de prima zi de intrare a seriei care urmeaz, casele
caselor teritoriale de pensii, pe staiuni, serii, uniti de cazare i teritoriale de pensii vor distribui biletele n ordinea solicitrilor
date de prezentare n staiune, proporional cu numrul de pentru alte categorii de beneficiari.
Art. 5. Criteriile n baza crora se acord bilete pentru
poteniali beneficiari ai sistemului public de pensii i altor drepturi
tratament balnear, prin casele teritoriale de pensii i Casa
de asigurri sociale, din fiecare jude.
Art. 2. Pe baza repartiiei stabilite conform art. 1, la nivelul Naional de Pensii i Alte Drepturi de Asigurri Sociale, stabilite
caselor teritoriale de pensii se aloc pn la 10% din biletele de prin Decizia preedintelui Casei Naionale de Pensii i Alte
tratament balnear n funcie de solicitri, pentru membrii Drepturi de Asigurri Sociale, au n continuare aplicabilitate.
Art. 6. Prevederile prezentului ordin se aplic ncepnd cu
confederaiilor sindicale reprezentative la nivel naional din
urmtoarea serie pentru care nu au fost eliberate bilete, de la
cadrul judeului.
Art. 3. Distribuirea biletelor de tratament balnear data publicrii prezentului ordin n Monitorul Oficial al Romniei,
prevzut la art. 2 se face pe baza protocoalelor/conveniilor Partea I.
Art. 7. Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile n anul
ncheiate ntre confederaiile sindicale reprezentative la nivel
2008.
naional pentru fiecare jude.
Art. 8. Casa Naional de Pensii i Alte Drepturi de
Art. 4. n situaia n care nu se ajunge la o nelegere
privind repartizarea biletelor de tratament balnear ntre membrii Asigurri Sociale i casele teritoriale de pensii vor duce la
confederaiilor sindicale reprezentative la nivel naional, iar din ndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul muncii, familiei i egalitii de anse,
Paul Pcuraru
Bucureti, 15 iulie 2008.
Nr. 457.
MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE

ORDIN
privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale nr. 231/2006
pentru aprobarea Normei tehnice interne cu privire la gestionarea durabil a resurselor acvatice vii
din apele de munte gestionate de Regia Naional a Pdurilor Romsilva
Avnd n vedere Referatul de aprobare al Ageniei Naionale pentru Pescuit i Acvacultur nr. 4.315 din 8 iulie 2008,
n temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonana de urgena a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul i acvacultura,
n temeiul art. (7) alin. (7) din Hotrrea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale,
ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale emite urmtorul ordin:
Art. 1. Ordinul ministrului agriculturii, pdurilor i
dezvoltrii rurale nr. 231/2006 pentru aprobarea Normei tehnice
interne cu privire la gestionarea durabil a resurselor acvatice vii
din apele de munte gestionate de Regia Naional a Pdurilor

Romsilva, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,


nr. 320 din 10 aprilie 2006, se abrog.
Art. 2. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

p. Ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale,


Gheorghe Albu,
secretar de stat
Bucureti, 11 august 2008.
Nr. 497.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 614/20.VIII.2008

MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE

ORDIN
privind organizarea i exercitarea controlului financiar preventiv propriu pentru bugetul propriu
al ordonatorului principal de credite, n cazul operaiunilor privind gestionarea
i implementarea asistenei financiare nerambursabile alocate Programului operaional
Dezvoltarea capacitii administrative
Avnd n vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziii
generale privind Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de coeziune i de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, Regulamentului Comisiei nr. 1.828/2006 privind stabilirea regulilor de implementare a Regulamentului
Consiliului nr. 1.083/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.995/2006 al Consiliului din
13 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului
general al Comunitilor Europene, Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului
general al Comunitilor Europene, Deciziei CE 5.748/2007 de adoptare a Programului operaional Dezvoltarea capacitii administrative,
Hotrrii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituional de coordonare i de gestionare a instrumentelor structurale, Ordonanei
Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanrii i a cofinanrii alocate de la bugetul de stat,
inclusiv din Fondul naional de dezvoltare, n bugetul instituiilor implicate n gestionarea instrumentelor structurale i utilizarea acestora
pentru obiectivul convergen, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 249/2007, cu completrile ulterioare, ale Ordinului
ministrului economiei i finanelor nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei Guvernului
nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanrii i a cofinanrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din
Fondul naional de dezvoltare, n bugetul instituiilor implicate n gestionarea instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul
convergen, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 249/2007, ale Ordonanei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern
i controlul financiar preventiv, republicat, cu modificrile ulterioare, Ordinului ministrului finanelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea
Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Internelor i Reformei Administrative, aprobat cu modificri prin Legea nr. 15/2008,
ministrul internelor i reformei administrative emite urmtorul ordin:
Art. 1. Controlul financiar preventiv propriu pentru bugetul
propriu al ordonatorului principal de credite, n cazul
operaiunilor privind gestionarea i implementarea asistenei
financiare nerambursabile alocate Programului operaional
Dezvoltarea capacitii administrative, se organizeaz n
cadrul Direciei generale pentru dezvoltarea capacitii
administrative, cu rol de autoritate de management, i se va
exercita de ctre persoane desemnate prin ordin al ministrului
internelor i reformei administrative.
Art. 2. Cadrul general al documentelor i operaiunilor
supuse controlului financiar preventiv propriu este prevzut n
anexa nr. 1.
Art. 3. (1) Viza de control financiar preventiv propriu se
exercit prin semntura persoanei desemnate n acest sens,
precum i prin aplicarea sigiliului personal, care va cuprinde
urmtoarele informaii:
Ministerul Internelor i Reformei Administrative;
Direcia general pentru dezvoltarea capacitii
administrative;
meniunea Vizat pentru control financiar preventiv
propriu;
numrul de identificare al titularului sigiliului;
data acordrii vizei.
(2) Actul de desemnare a persoanelor mputernicite s
exercite controlul financiar preventiv propriu va cuprinde i
specimenele de semnturi ale acestora.
Art. 4. Persoanele n drept s exercite controlul financiar
preventiv propriu rspund, potrivit legii, n raport de culpa lor,
pentru legalitatea, regularitatea i ncadrarea n limitele

prevederilor bugetare aprobate a operaiunilor pentru care au


acordat viza de control financiar preventiv propriu.
Art. 5. (1) Proiectele de operaiuni privind angajarea i
ordonanarea cheltuielilor se prezint pentru viza de control
financiar preventiv propriu numai cu viza de specialitate a
persoanelor desemnate n acest scop.
(2) Persoanele prevzute la alin. (1) rspund pentru
realitatea, exactitatea i legalitatea operaiunilor ale cror
documente justificative le-au certificat.
Art. 6. n cazul n care, din cauza circuitului documentului,
niciun exemplar al acestuia nu rmne n cadrul
compartimentului n care se acord viza de control financiar
preventiv propriu, aceasta se va aplica pe o copie special
realizat de pe documentul n cauz.
Art. 7. Documentele prezentate la viz se nscriu n
Registrul privind operaiunile prezentate la viza de control
financiar preventiv propriu, al crui model este prevzut n
anexa nr. 2.
Art. 8. Documentele care au primit viza de control financiar
preventiv propriu se supun aprobrii ordonatorului principal de
credite ori nlocuitorilor de drept ai acestuia, desemnai prin ordin
al ministrului internelor i reformei administrative.
Art. 9. (1) Proiectele de operaiuni care se supun i
controlului financiar preventiv delegat se vor prezenta la viz
doar dup efectuarea controlului financiar preventiv propriu,
conform reglementrilor n vigoare.
(2) Proiectele de operaiuni care fac obiectul controlului
financiar preventiv delegat se supun aprobrii ordonatorului
principal de credite numai dup obinerea vizei de control
financiar preventiv delegat.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 614/20.VIII.2008

Art. 10. (1) Persoanele desemnate s exercite controlul


financiar preventiv propriu verific operaiunile supuse
controlului financiar preventiv propriu prin utilizarea listelor de
verificare (check-lists), prezentate n anexa nr. 3.
(2) Persoanele prevzute la alin. (1) au obligaia de a formula
propuneri de perfecionare a listelor de verificare, n funcie de
modificrile legislative, de propunerile primite de la
compartimentele implicate n operaiunile respective sau de alte
condiii aprute.
(3) Se deleag directorul general al Direciei generale pentru
dezvoltarea capacitii administrative s aprobe propunerile de
perfecionare a listelor de verificare (check-lists), formulate
conform alin. (2).
Art. 11. Directorul general al Direciei generale pentru
dezvoltarea capacitii administrative asigur coordonarea,
ndrumarea metodologic i monitorizarea activitii persoanelor

care exercit controlul financiar preventiv propriu n condiiile


prezentului ordin.
Art. 12. Cu aprobarea conducerii Direciei generale pentru
dezvoltarea capacitii administrative, personalul desemnat s
exercite controlul financiar preventiv propriu particip la cursuri
de pregtire profesional organizate de instituiile abilitate.
Art. 13. Directorul general al Direciei generale pentru
dezvoltarea capacitii administrative face evaluarea activitii
persoanelor prevzute la art. 1 pe linia controlului financiar
preventiv propriu.
Art. 14. Anexele nr.13 fac parte integrant din prezentul
ordin.
Art. 15. Direcia general pentru dezvoltarea capacitii
administrative va lua msuri de aplicare a prezentului ordin.
Art. 16. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

Ministrul internelor i reformei administrative,


Cristian David
Bucureti, 16 iulie 2008.
Nr. 547.
ANEXA Nr. 1

CADRUL GENERAL

privind proiectele de operaiuni supuse controlului financiar preventiv propriu

Nr.
crt.

Proiectul de operaiune
supus controlului financiar
preventiv propriu

Persoanele desemnate pentru acordarea vizei


Documentele justificative

Compartimentul care
iniiaz operaiunea

Termenul
de acordare
a vizei

de specialitate

de control financiar
preventiv propriu

A. DESCHIDEREA, REPARTIZAREA I MODIFICAREA CREDITELOR BUGETARE

1.

Cererea de deschidere de
credite bugetare

Not justificativ
Fundamentarea pe
baza normelor specifice
fiecrui ordonator de
credite pentru cheltuielile
cuprinse n cererea de
deschidere a creditelor
bugetare
Deconturile justificative
pe articole bugetare
Cereri de avans, dup
caz

Biroul
management
financiar din cadrul
Direciei generale
pentru dezvoltarea
capacitii
administrative

Personalul Biroului
management
financiar

Persoane
desemnate prin
ordin al ministrului
internelor i
reformei
administrative

3 zile

2.

Dispoziia bugetar sau,


dup caz, ordinul de plat
pentru repartizarea
creditelor bugetare (sau
alimentri)

Documentaia privind
fundamentarea sumelor
nscrise n dispoziiile
bugetare de repartizare
pentru bugetul propriu i
bugetelor ordonatorilor
subordonai

Biroul management
financiar din cadrul
Direciei generale
pentru dezvoltarea
capacitii
administrative

Personalul Biroului
management
financiar

Persoane
desemnate prin
ordin al ministrului
internelor i
reformei
administrative

1 zi

3.

Documentul pentru
modificarea repartizrii pe
trimestre a creditelor
bugetare, care se
efectueaz cu aprobarea
Ministerului Economiei i
Finanelor

Fundamentarea
propunerii ordonatorului
principal de credite pentru
modificarea repartizrii
iniiale pe trimestre a
creditelor bugetare

Biroul management
financiar din cadrul
Direciei generale
pentru dezvoltarea
capacitii
administrative

Personalul Biroului
management
financiar

Persoane
desemnate prin
ordin al ministrului
internelor i
reformei
administrative

3 zile

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 614/20.VIII.2008


0

B. ANGAJAMENTE LEGALE DIN CARE REZULT DIRECT SAU INDIRECT OBLIGAII DE PLAT

1.

Contractul/ordinul de
finanare din Fondul Social
European, n cadrul
Programului operaional
Dezvoltarea capacitii
administrative

Planificarea lansrii
cererilor de idei de
proiecte i a cererilor de
proiecte
Anunul de lansare a
cererii de proiecte pentru
domeniul i axa prioritar
din care se finaneaz
proiectul
Documentaia pentru
solicitant n vederea
ntocmirii cererii de
finanare (ghidul
solicitantului)
Documentul de numire
a ofierului de proiect sau
a persoanei desemnate
Documentul de numire
a evaluatorilor
Lista de verificare a
conformitii
administrative i a
eligibilitii
Raportul de evaluare a
cererii de finanare
Decizia de finanare
Scrisoarea de
informare a solicitantului
cu privire la decizia de
finanare a proiectului
Documentul privind
soluionarea contestaiilor
referitoare la modul n
care a fost evaluat
cererea de finanare
Cererea de finanare
(n forma final)
Propunerea de
angajare a unei cheltuieli
Angajamentul bugetar
individual

Biroul management
financiar din cadrul
Direciei generale
pentru dezvoltarea
capacitii
administrative

Personalul Biroului
management
financiar

Persoane
desemnate prin
ordin al ministrului
internelor i
reformei
administrative

5 zile

2.

Actul adiional/ordinul de
modificare ncheiat la
contractul/ordinul de
finanare din Fondul Social
European, n cadrul
Programului operaional
Dezvoltarea capacitii
administrative

Contractul/ordinul de
finanare, cu anexele
aferente
Documentele
transmise de beneficiar
prin care se
fundamenteaz
necesitatea ncheierii
actului adiional la
contractul de finanare
Decizia de aprobare a
actului adiional la
contractul de finanare
Propunerea de
angajare a unei cheltuieli,
dac este cazul
Angajamentul
individual, dac este cazul

Biroul management
financiar din cadrul
Direciei generale
pentru dezvoltarea
capacitii
administrative

Personalul Biroului
management
financiar

Persoane
desemnate prin
ordin al ministrului
internelor i
reformei
administrative

3 zile

8
0

3.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 614/20.VIII.2008


1

Protocoale de afiliere,
Documentele privind
convenii, acorduri de
propunerea de afiliere
participare la organisme
internaionale, protocoale i
acorduri de colaborare cu
alte instituii privind
gestionarea fondurilor
structurale ale Uniunii
Europene

Biroul management
financiar din cadrul
Direciei Generale
pentru Dezvoltarea
Capacitii
Administrative

Personalul Biroului
management
financiar

Persoane
desemnate prin
ordin al ministrului
internelor i
reformei
administrative

5 zile

C. ORDONANAREA CHELTUIELILOR DIN CREDITE BUGETARE I DIN ALTE FONDURI PUBLICE

1.

Ordonanarea de plat
privind cheltuielile validate
n scopul efecturii plilor
ctre beneficiarii
Programului operaional
Dezvoltarea capacitii
administrative, din fonduri
UE, din cofinanarea
naional i taxa pe
valoarea adugat aferent
acestor sume

Contractul/ordinul de
finanare i actul
adiional/ordinul de
modificare, dac este
cazul
Cererea de rambursare
Lista de verificare
administrativ ntocmit la
cererea de rambursare
Raportul tehnic de
progres
Lista de verificare a
raportului tehnic de
progres
Raportul de control
efectuat la nivelul
beneficiarului, dac este
cazul
Lista de verificare
financiar ntocmit la
cererea de rambursare
Fia de calcul privind
deducerea cheltuielilor
eligibile, dac este cazul
Raportul de validare

Biroul management
financiar din cadrul
Direciei generale
pentru dezvoltarea
capacitii
administrative

Personalul Biroului
management
financiar

Persoane
desemnate prin
ordin al ministrului
internelor i
reformei
administrative

3 zile

2.

Ordonanarea de plat
privind acordarea de
prefinanare beneficiarilor
Programului operaional
Dezvoltarea capacitii
administrative, n cadrul
contractelor/ordinelor de
finanare ncheiate

Solicitarea de acordare
a prefinanrii
Lista de verificare a
solicitrii de acordare a
prefinanrii din punct de
vedere administrativ
Lista de verificare a
solicitrii de acordare a
prefinanrii din punct de
vedere financiar
Contractul/ordinul de
finanare ncheiat ntre
Direcia general pentru
dezvoltarea capacitii
administrative i
beneficiar
Contractul de prestare
de servicii ncheiat ntre
beneficiar i un ter
(operator economic, alt tip
de contractor)

Biroul management
financiar din cadrul
Direciei generale
pentru dezvoltarea
capacitii
administrative

Personalul Biroului
management
financiar

Persoane
desemnate prin
ordin al ministrului
internelor i
reformei
administrative

3 zile

D. CONCESIONAREA, NCHIRIEREA, TRANSFERUL, VNZAREA I SCHIMBUL BUNURILOR DIN PATRIMONIUL INSTITUIILOR PUBLICE

nu se aplic

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 614/20.VIII.2008


0

Persoane
desemnate prin
ordin al ministrului
internelor i
reformei
administrative

5 zile

E. ALTE OPERAIUNI I DOCUMENTE SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

1.

Declaraia de cheltuieli la
nivelul Programului
operaional Dezvoltarea
capacitii administrative

Bugetul aprobat i anexa


de prezentare i de
fundamentare a fondurilor
aferente instrumentelor
structurale, precum i a
contribuiei naionale
incluse n poziia global
Cofinanarea asistenei
financiare nerambursabile
postaderare de la
Comunitatea European
Notificrile cu privire la
contractele de furnizare
de bunuri/prestare de
servicii/execuie de lucrri
ncheiate ntre beneficiar
i un operator economic
Previziunea fluxului de
pli trimestriale pentru
prefinanare
Previziunea fluxului de
numerar trimestrial pentru
sume aferente fondurilor
de la bugetul de stat
Previziunea fluxului de
numerar lunar pentru
sume aferente fondurilor
externe nerambursabile
Centralizator al
rapoartelor de validare
Centralizatorul privind
plile de efectuat
Procesele-verbale de
constatare a creanelor
bugetare provenite din
nereguli
Rapoartele trimestriale
privind neregulile

Biroul management
financiar din cadrul
Direciei generale
pentru dezvoltarea
capacitii
administrative

Personalul Biroului
management
financiar

ANEXA Nr. 2

REGISTRUL

privind operaiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu

Nr.
crt.

Denumirea
documentului
Nr./data emiterii

Coninutul
operaiunilor
nscrise
n document

Compartimentul
emitent

Data
Valoarea
Valoarea operaiunilor
Data restituirii
prezentrii
operaiunilor
pentru care
actelor
la viz
pentru care
s-a refuzat viza
justificative/semntura
a documentului s-a acordat viza
4

Observaii

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 614/20.VIII.2008


ANEXA Nr. 3

LISTELE

de verificare a operaiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu


L I S TA

de verificare (check-list) a cererii de deschidere de credite bugetare


Cod A.1
Nr.
crt.

Obiectivele verificrii

1.

Existena actelor justificative

1.1.

Nota de fundamentare pentru solicitarea deschiderii de credite

1.2.

Solicitrile ordonatorilor secundari i/sau teriari, dup caz, pentru repartizarea de credite bugetare

1.3.

Situaia creditelor bugetare deschise anterior si neutilizate

1.4.

Bugetul aprobat

2.

Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi legale, dup caz, pentru:

2.1.

Actele justificative de la pct. 1.

2.2.

Cererea pentru deschiderea de credite bugetare

3.

ncadrarea sumei pentru care se cere deschiderea de credite n:

3.1.

Creditele bugetare repartizate pe an/trimestre/luni i detaliate conform clasificaiei bugetare

3.2.

Limitele lunare de cheltuieli stabilite de Guvern

3.3.

Nivelul prevzut n actul normativ de aprobare a aciunii (unde este cazul)

3.4.

Nivelul rezultat din nota de fundamentare

4.

Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, avnd n vedere:

4.1.

Creditele deschise anterior i neutilizate

4.2.

Ca ntreaga sum s fie utilizat pn la finele perioadei pentru care se solicit deschiderea

5.

Completarea corect a cererii pentru deschiderea de credite cu privire la:

5.1.

Beneficiarul deschiderii de credite

5.2.

Conturile de trezorerie

5.3.

Suma pentru care se cere deschiderea de credite

5.4.

Corespondena dintre suma solicitat i detalierea de pe versoul formularului

5.5.

Celelalte rubrici prevzute de formular


L I S TA

de verificare (check-list) a dispoziiei bugetare sau, dup caz, a ordinului de plat


pentru repartizarea creditelor bugetare (sau alimentri)
Cod A.2
Nr.
crt.

Obiectivele verificrii

1.

Existena actelor justificative

1.1.

Nota de fundamentare pentru solicitrile ordonatorilor principali, secundari i/sau teriari, dup caz, pentru
repartizarea de credite bugetare (alimentare de cont)

1.2.

Fundamentarea repartizrii de credite pentru bugetul propriu, n cazul ordonatorului principal

1.3.

Cererea de deschidere de credite

1.4.

Bugetul aprobat

2.

Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi legale, dup caz, pentru:

2.1.

Actele justificative de la pct. 1

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 614/20.VIII.2008


Nr.
crt.

11

Obiectivele verificrii

2.2.

Dispoziia bugetar pentru repartizarea creditelor bugetare

2.3.

Existena vizei de control financiar preventiv propriu pe Centralizatorul dispoziiilor bugetare pentru repartizarea
creditelor bugetare sau Borderoul centralizator al ordinelor de plat pentru alimentri de conturi

3.

ncadrarea sumei prevzute pentru repartizare, n:

3.1.

Prevederile bugetului ordonatorului principal de credite, repartizate pe an/trimestre i luni i detaliate conform
clasificaiei bugetare

3.2.

Limitele de cheltuieli aprobate pe capitole, titluri ale clasificaiei bugetare, pentru fiecare ordonator secundar i/sau
teriar din subordine

3.3.

Cererea de deschidere de credite

3.4.

Nivelul dispoziiei bugetare de retragere (cnd este cazul)

3.5.

Nivelul rezultat din solicitare/fundamentare

4.

Completarea corect a dispoziiei bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare, cu privire la:

4.1.

Beneficiarul creditelor repartizate

4.2.

Conturile de trezorerie

4.3.

Suma repartizat

4.4.

Corespondena dintre suma repartizat i detalierea de pe versoul formularului

4.5.

Totalul dispoziiilor de repartizare sau al ordinelor de plat s corespund cu Centralizatorul dispoziiilor bugetare
pentru repartizarea creditelor bugetare sau Borderoul centralizator al ordinelor de plat pentru alimentri de conturi
L I S TA

de verificare (check-list) a documentului pentru modificarea repartizrii pe trimestre a creditelor bugetare,


care se efectueaz cu aprobarea Ministerului Economiei i Finanelor
Cod A.3
Nr.
crt.

Obiectivele verificrii

1.

Existena actelor justificative

1.1.

Nota de fundamentare a propunerii pentru modificarea repartizrii iniiale pe trimestre a creditelor

1.2.

Existena prevederilor bugetare n trimestrele, capitolele i titlurile de cheltuieli pentru care urmeaz a se solicita
modificrile bugetare trimestriale

1.3.

Dac modificarea este n competena de aprobare a Ministerului Finanelor Publice sau a ordonatorilor principali

2.

Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi legale

2.1.

Actele justificative de la pct.1

2.2.

Concordana propunerii de modificare cu obligaiile ce decurg din aciuni i sarcini noi sau reprogramate

3.

ncadrarea modificrilor bugetare trimestriale solicitate n prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanele publice

4.

ncadrarea modificrii repartizrii pe trimestre a creditelor bugetare n prevederile legilor bugetare anuale
L I S TA

de verificare (check-list) a contractului/ordinului de finanare din Fondul Social European,


n cadrul Programului operaional Dezvoltarea capacitii administrative
Cod B.1
Nr.
crt.

Obiectivele verificrii

1.

Existena actelor justificative

1.1.

Planificarea lansrii cererilor de idei de proiecte i a cererilor de proiecte

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 614/20.VIII.2008

Nr.
crt.

Obiectivele verificrii

1.2.

Anunul de lansare a cererii de proiecte pentru domeniul i axa prioritar din care se finaneaz proiectul

1.3.

Documentaia pentru solicitant, n vederea ntocmirii cererii de finanare (ghidul solicitantului)

1.4.

Documentul de numire a ofierului de proiect sau a persoanei desemnate

1.5.

Documentul de numire a evaluatorilor

1.6.

Lista de verificare a conformitii administrative i a eligibilitii

1.7.

Raportul de evaluare a cererii de finanare

1.8.

Decizia de finanare

1.9.

Scrisoarea de informare a solicitantului cu privire la decizia de finanare a proiectului

1.10.

Documentul privind soluionarea contestaiilor referitoare la modul n care a fost evaluat cererea de finanare

1.11.

Cererea de finanare (n forma final)

1.12.

Propunerea de angajare a unei cheltuieli

1.13.

Angajamentul bugetar individual

2.

Existena semnturilor, vizelor, aprobrilor pentru:

2.1.

Planificarea lansrii cererilor de idei de proiecte i a cerererilor de proiecte

2.2.

Anunul de lansare a licitaiei pentru domeniul i axa prioritar din care se finaneaz proiectul

2.3.

Documentaia pentru solicitant n vederea ntocmirii cererii de finanare (ghidul solicitantului)

2.4.

Documentul de numire a ofierului de proiect sau a persoanei desemnate

2.5.

Documentul de numire a evaluatorilor

2.6.

Lista de verificare a conformitii administrative i a eligibilitii

2.7.

Raportul de evaluare a cererii de finanare

2.8.

Decizia de finanare

2.9.

Scrisoarea de informare a beneficiarului cu privire la rezultatul evalurii

2.10.

Cererea de finanare (n forma final)

2.11.

Documentul de soluionare a posibilelor contestaii referitoare la modul n care a fost evaluat cererea de finanare

2.12.

Proiectul de contract de finanare

2.13.

Propunerea de angajare a unei cheltuieli

2.14.

Angajamentul bugetar individual

3.

ncadrarea contractului/ordinului n:

3.1.

Nivelul creditelor bugetare i/sau de angajament, dup caz

3.2.

Valoarea cererii de finanare aprobat pentru proiectul selectat

4.

Contractul/ordinul:

4.1.

Obiectul contractului/ordinului s se ncadreze n activitile prevzute n cererea de finanare

4.2.

Valoarea total a proiectului din contractul/ordinul de finanare coincide cu valoarea total a proiectului din cererea
de finanare

4.3.

S fie ncheiat n perioada de valabilitate a Programului operaional Dezvoltarea capacitii administrative

4.4.

S cuprind datele de identificare a prilor contractante

4.5.

S se ncadreze din punctul de vedere al obiectului n lista activitilor eligibile, conform regulilor de eligibilitate
stabilite la nivelul autoritii de management

4.6.

S respecte cerinele legale specifice naionale i/sau comunitare, dup caz

4.7.

S prezinte viza de legalitate

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 614/20.VIII.2008

13

L I S TA

de verificare (check-list) a actului adiional/ordinului de modificare ncheiat la contractul/ordinul de finanare


din Fondul Social European, n cadrul Programului operaional Dezvoltarea capacitii administrative
Cod B.2
Nr.
crt.

Obiectivele verificrii

1.

Existena actelor justificative

1.1.

Contractul/ordinul de finanare, cu anexele aferente

1.2.

Documentele transmise de beneficiar, prin care se fundamenteaz necesitatea ncheierii actului adiional la
contractul de finanare

1.3.

Decizia de aprobare a actului adiional la contractul de finanare

1.4.

Propunerea de angajare a unei cheltuieli, dac este cazul

1.5.

Angajamentul bugetar individual, dac este cazul

2.

Existena semnturilor, vizelor, aprobrilor pentru:

2.1.

Contractul/ordinul de finanare

2.2.

Documentele transmise de beneficiar, prin care se fundamenteaz necesitatea ncheierii actului adiional la
contractul de finanare

2.3.

Decizia de aprobare a actului adiional la contractul de finanare

2.4.

Propunerea de angajare a unei cheltuieli, dac este cazul

2.5.

Angajamentul bugetar individual, dac este cazul

3.

ncadrarea actului adiional/ordinului de modificare n:

3.1.

Nivelul creditelor bugetare i/sau de angajament, dup caz

4.

Actul adiional/ordinul de modificare:

4.1.

S fie ncheiat n perioada de valabilitate a contractului/ordinului de finanare

4.2.

S fie ncheiat n conformitate cu prevederile contractului/ordinului de finanare

4.3.

S cuprind toate datele de identificare a prilor contractante stipulate n contractul/ordinul de finanare

4.4.

S respecte cerinele legale specifice naionale i/sau comunitare, dup caz

4.5.

S prezinte viza de legalitate

L I S TA

de verificare (check-list) a protocoalelor de afiliere, conveniilor, acordurilor de participare la organismele


internaionale, protocoalelor i acordurilor de colaborare cu alte instituii privind gestionarea fondurilor structurale
ale Uniunii Europene
Cod B.3
Nr.
crt.

Obiectivele verificrii

1.

Existena notei de fundamentare privind necesitatea i oportunitatea operaiunii

2.

Existena actului de ordin superior, ratificat

3.

Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi legale pentru nota de fundamentare

4.

Viza pentru legalitate a compartimentului juridic

5.

Documentul s cuprind clauze privind obligaiile instituiei conforme cu actul superior, ratificat

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 614/20.VIII.2008


L I S TA

de verificare (check-list) a ordonanrii de plat privind cheltuielile validate n scopul efecturii plilor
ctre beneficiarii Programului operaional Dezvoltarea capacitii administrative, din fonduri UE,
din cofinanarea i taxa pe valoarea adugat aferent acestor sume
Cod C. 1
Nr.
crt.

Obiectivele verificrii

1.

Existena actelor justificative

1.1.

Contractul/ordinul de finanare i actul adiional/ordinul de modificare, dac este cazul

1.2.

Cererea de rambursare

1.3.

Lista de verificare administrativ ntocmit la cererea de rambursare

1.4.

Raportul tehnic de progres (transmis la cererea de rambursare)

1.5.

Lista de verificare a raportului de progres

1.6.

Raportul de control efectuat la nivelul beneficiarului, dac este cazul

1.7.

Lista de verificare financiar ntocmit la cererea de rambursare

1.8.

Fia de calcul privind deducerea cheltuielilor eligibile, dac este cazul

1.9.

Raportul de validare

2.

Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi legale pentru:

2.1.

Contractul/ordinul de finanare i actul adiional/ordinul de modificare, dac este cazul

2.2.

Cererea de rambursare semnat de compartimentele responsabile pentru verificarea tehnic i administrativ


Cererea de rambursare semnat de compartimentele responsabile pentru verificarea financiar

2.3.

Lista de verificare administrativ

2.4.

Raportul tehnic de progres (transmis la cererea de rambursare)

2.5.

Lista de verificare a raportului de progres

2.6.

Raportul de control efectuat la nivelul beneficiarului, dac este cazul

2.7.

Lista de verificare financiar ntocmit la cererea de rambursare

2.8.

Fia de calcul privind deducerea cheltuielilor eligibile, dac este cazul

2.9.

Raportul de validare

2.10.

Centralizatorul privind plile de efectuat

2.11.

Ordonanarea de plat la rambursare

3.

Stabilirea corect a sumei propuse pentru plat

4.

ncadrarea sumei pentru care se solicit rambursarea n:

4.1.

Nivelul sumei din Raportul de validare

4.2.

Nivelul angajamentului bugetar

4.3.

Nivelul angajamentului legal

4.4.

Disponibilul n cont

5.

Corectitudinea datelor i calculelor cuprinse n actele justificative (corelarea ntre acestea) privind:

5.1.

Corepondena datelor dintre angajamentul bugetar individual i ordonanarea de plat la rambursare

5.2.

Corespondena datelor din ordonanarea de plat la rambursare cu cele din actele justificative pentru:

5.2.1.

Natura plii

5.2.2.

Beneficiarul sumei

5.2.3.

Banca beneficiarului sumei

5.3.

Legalitatea i regularitatea documentelor justificative, corespunztor prevederilor actelor normative care


reglementeaz operaiunea i/sau domeniul respectiv

5.4.

Exactitatea sumei datorate care rezult din Raportul de validare

5.5.

Calculul ratei cofinanrii pentru contribuia Uniunii Europene i bugetul de stat, att n procent, ct i ca sum

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 614/20.VIII.2008

15

L I S TA

de verificare (check-list) a ordonanrii de plat privind acordarea de prefinanare beneficiarilor Programului


operaional Dezvoltarea capacitii administrative, n cadrul contractelor/ordinelor de finanare ncheiate
Cod C.2
Nr.
crt.

Obiectivele verificrii

1.

Existena actelor justificative

1.1.

Solicitarea de acordare a prefinanrii

1.2.

Lista de verificare a solicitrii de acordare a prefinanrii din punct de vedere administrativ

1.3.

Lista de verificare a solicitrii de acordare a prefinanrii din punct de vedere financiar

1.4.

Contractul/ordinul de finanare ncheiat ntre Direcia general pentru dezvoltarea capacitii administrative i beneficiar

1.5.

Contractul de prestare de servicii ncheiat ntre beneficiar i un ter (operator economic, alt tip de contractor)

2.

Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi legale pentru:

2.1.

Lista de verificare a solicitrii de acordare a prefinanrii din punct de vedere administrativ

2.2.

Lista de verificare a prefinanrii din punct de vedere financiar

2.3.

Contractul/ordinul de finanare ncheiat ntre Direcia general pentru dezvoltarea capacitii administrative
i beneficiar

2.4.

Contractul de prestare de servicii ncheiat ntre beneficiar i un ter (operator economic, alt tip de contractor)

2.5.

Documentele justificative au fost semnate pentru certificare n privina realitii, regularitii i legalitii, de ctre
conductorii compartimentelor de specialitate emitente

2.6.

Ordonanarea de plat pentru acordarea de prefinanare

3.

Stabilirea corect a sumei propuse n limita de acordare a prefinanrii, n procent de maximum 15%

4.

ncadrarea sumei pentru care se solicit prefinanare n:

4.1.

Solicitarea de acordare a prefinanrii

4.2.

Nivelul angajamentului bugetar individual

4.3.

Nivelul angajamentului legal

4.4.

Disponibilul n cont

5.

Corectitudinea datelor i calculelor cuprinse n actele justificative (corelarea ntre acestea) privind:

5.1.

Corepondena datelor dintre angajamentul bugetar individual i ordonanarea de plat pentru acordarea de
prefinanare

5.2.

Corespondena datelor din ordonanarea de plat pentru acordarea de prefinanare cu cele din actele justificative pentru:

5.2.1.

Natura plii

5.2.2.

Beneficiarul sumei

5.2.3.

Banca beneficiarului sumei

5.3.

Contractul de prestare de servicii este ncheiat ntre beneficiar i un ter (operator economic, alt tip de contractor)
anterior contractului de finanare

5.4.

Obiectivul contractului de prestare de servicii ncheiat ntre beneficiar i un ter (operator economic, alt tip de
contractor) s se ncadreze n obiectivul din contractul de finanare i s fie n conformitate cu planul de achiziii
cuprins n cererea de finanare

5.5.

Legalitatea i regularitatea documentelor justificative, corespunztor prevederilor actelor normative


care reglementeaz operaiunea i/sau domeniul respectiv

5.6.

ncadrarea sumei ordonanate la plat n subdiviziunea corespunztoare a clasificaiei bugetare pentru care exist
angajament bugetar i legal

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 614/20.VIII.2008


L I S TA

de verificare (check-list) a declaraiei de cheltuieli la nivelul Programului operaional


Dezvoltarea capacitii administrative
E.1

Nr.
crt.

Obiectivele verificrii

1.

Existena actelor justificative

1.1.

Bugetul aprobat i anexa de prezentare i de fundamentare a fondurilor aferente instrumentelor structurale, precum
i a contribuiei naionale incluse n poziia global Cofinanarea asistenei financiare nerambursabile postaderare
de la Comunitatea European

1.2.

Notificrile cu privire la contractele de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuie de lucrri ncheiate ntre


beneficiar i un operator economic, n vederea acordrii prefinanrii

1.3.

Previziunea fluxului de pli trimestriale pentru prefinanare

1.4.

Previziunea fluxului de numerar trimestrial pentru sume aferente fondurilor de la bugetul de stat

1.5.

Previziunea fluxului de numerar lunar pentru sume aferente fondurilor externe nerambursabile

1.6.

Centralizatorul rapoartelor de validare

1.7.

Centralizatorul privind plile de efectuat

1.8.

Procesele-verbale de constatare a creanelor bugetare provenite din nereguli pentru stabilirea neregulilor

1.9.

Rapoartele trimestriale privind neregulile

2.

Existena semnturilor, vizelor, aprobrilor pentru:

2.1.

Previziunea fluxului de pli trimestriale pentru prefinanare

2.2.

Previziunea fluxului de numerar trimestrial pentru sume aferente fondurilor de la bugetul de stat

2.3.

Previziunea fluxului de numerar lunar pentru sume aferente fondurilor externe nerambursabile

2.4.

Procesele-verbale de constatare pentru stabilirea neregulilor

2.5.

Rapoartele trimestriale privind neregulile constatate de ctre Autoritatea de management

3.

ncadrarea valorii declaraiei n:

3.1.

Nivelul creditelor de angajament i al creditelor bugetare aprobate i deschise pentru fiecare ax prioritar i
domeniu major de intervenie

4.

Corectitudinea datelor i calculelor cuprinse n actele justificative (corelarea ntre acestea) privind:

4.1.

Corepondena datelor din centralizatorul rapoartelor de validare cu cele din declaraia de cheltuieli, anexa A

4.2.

Corespondena datelor din declaraia de cheltuieli cu cele din actele justificative pentru:

4.2.1.

Natura plii

4.2.2.

Beneficiarul sumei

4.2.3

Banca beneficiarului sumei

4.3.

Sumele pltite evideniate n declaraia lunar corespund cu sumele validate din rapoartele de validare pentru
fiecare beneficiar

4.4.

Sumele evideniate n centralizatorul privind plile de efectuat se ncadreaz n sumele din previziunile fluxurilor de
pli, respectiv numerare

4.5.

Sumele recuperate evideniate n declaraia de cheltuieli corespund cu sumele stabilite prin procesele-verbale de
constatare a creanelor bugetare provenite din nereguli i cu cele din rapoartele trimestriale privind neregulile

5.

Declaraia:

5.1

S fie ncheiat n perioada de valabilitate a Programului operaional Dezvoltarea capacitii administrative

5.2.

S respecte cerinele legale specifice naionale i/sau comunitare, dup caz

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 614/20.VIII.2008

17

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
privind publicarea acceptrii amendamentelor la Codul internaional pentru construcia
i echipamentul navelor pentru transportul n vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC),
adoptate de Organizaia Maritim Internaional prin Rezoluia MSC.220(82)
a Comitetului Securitii Maritime din 8 decembrie 2006
n temeiul prevederilor art. 12 lit. b) din Ordonana Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Ordonana Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim i pe cile navigabile
interioare, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, ale art. 2 pct. 18 i ale art. 5 alin. (4) din Hotrrea Guvernului
nr. 367/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor, cu modificrile ulterioare,
ministrul transporturilor emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se public amendamentele la Codul internaional 1 iulie 2008, prevzute n anexa care face parte integrant din
pentru construcia i echipamentul navelor pentru transportul n prezentul ordin.
vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizaia
Art. 2. Autoritatea Naval Romn va lua msurile
Maritim Internaional prin Rezoluia MSC.220(82) a necesare pentru punerea n aplicare a prezentului ordin.
Comitetului Securitii Maritime din 8 decembrie 2006,
Art. 3. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
amendamente intrate n vigoare pentru Romnia la data de Romniei, Partea I.
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzau,
secretar de stat
Bucureti, 11 august 2008.
Nr. 987.
ANEX

REZOLUIA MSC.220(82)

(adoptat la 8 decembrie 2006)


Adoptarea amendamentelor la Codul internaional pentru construcia i echipamentul navelor
pentru transportul n vrac al gazelor lichefiate
Comitetul Securitii Maritime,
amintind art. 28(b) din Convenia privind crearea Organizaiei Maritime Internaionale, referitor la funciile comitetului,
notnd Rezoluia MSC.5(48) prin care s-a adoptat Codul internaional pentru construcia i echipamentul navelor pentru
transportul n vrac al gazelor lichefiate (denumit n continuare Codul IGC), care a devenit obligatoriu conform cap. VII al Conveniei
internaionale din 1974 pentru ocrotirea vieii omeneti pe mare (SOLAS) (denumit n continuare Convenia),
notnd, de asemenea, art. VIII(b) i regula VII/11.1 ale Conveniei, referitor la procedura de amendare a Codului IGC,
lund n considerare, la cea de-a 82-a sesiune a sa, amendamentele la Codul IGC propuse i difuzate conform art. VIII(b)(i)
din Convenie:
1. adopt, n conformitate cu art. VIII(b)(iv) din Convenie, amendamentele la Codul IGC, al cror text este prezentat n
anexa la prezenta rezoluie;
2. stabilete, n conformitate cu art. VIII(b)(vi)(2)(bb) din Convenie, c amendamentele se vor considera ca fiind acceptate
la 1 ianuarie 2008, n afar de cazul n care, nainte de aceast dat, mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenie
sau guvernele contractante ale cror flote comerciale reprezint n total cel puin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale
vor fi notificat obieciile lor la aceste amendamente;
3. invit guvernele contractante s noteze c, n conformitate cu art. VIII(b)(vii)(2) din Convenie, amendamentele vor intra
n vigoare la 1 iulie 2008, dup acceptarea lor n conformitate cu paragraful 2;
4. solicit secretarului general, n conformitate cu art. VIII(b)(v) din Convenie, s transmit tuturor guvernelor contractante
la Convenie copii certificate ale prezentei rezoluii i ale textului amendamentelor coninute n anex;
5. solicit n plus secretarului general s transmit copii ale acestei rezoluii i ale anexei sale membrilor Organizaiei care
nu sunt guverne contractante la Convenie.

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 614/20.VIII.2008


ANEX
la Rezoluia MSC.220(82)

AMENDAMENTE

la Codul internaional pentru construcia i echipamentul navelor pentru transportul n vrac al gazelor lichefiate
CAPITOLUL 1
Generaliti

.5 regulile 13.3.4 i 13.4.3 se vor aplica navelor cu un tonaj


brut mai mare sau egal cu 500.

1.3. Definiii
1. n paragraful 1.3.2, cuvintele regula II-2/3.3 a
Amendamentelor SOLAS din 1983 se nlocuiesc cu cuvintele
regula II-2/3.2 din SOLAS.
2. Paragraful 1.3.34 se nlocuiete cu urmtorul nou paragraf
1.3.34:
1.3.34. SOLAS nseamn Convenia internaional din
1974 pentru ocrotirea vieii omeneti pe mare, aa cum a fost
amendat.
CAPITOLUL 3
Amenajarea navei
3.3. Compartimentele pompelor de marf i
compresoarelor de marf
3. n paragraful 3.3.1.1, cuvintele regula II-2/58 a
Amendamentelor SOLAS din 1983 se nlocuiesc cu cuvintele
regula II-2/9.2.4 din SOLAS.
CAPITOLUL 11
Protecia contra incendiului i stingerea incendiului
11.1. Prevederi referitoare la protecia contra incendiului
4. n paragraful 11.1.1, cuvintele capitolului II-2 al
Amendamentelor SOLAS din 1983 se nlocuiesc cu cuvintele
capitolului II-2 din SOLAS i alineatele 13 se nlocuiesc cu
urmtoarele noi alineate:
.1 regulile 4.5.1.6 i 4.5.10 nu se aplic;

11.2. Echipamentul principal pentru stingerea


incendiului cu ap
5. n paragraful 11.2.1, cuvintele regulilor II-2/4 i II-2/7 ale
Amendamentelor SOLAS din 1983 se nlocuiesc cu cuvintele
regulilor II-2/10.2, 10.4 i 10.5 din SOLAS, cuvintele regulilor
4.2.1 i 4.4.1 se nlocuiesc cu cuvintele regulilor II-2/10.2.2.4.1
i II-2/10.2.1.3 i cuvintele regulii 4.4.2 se nlocuiesc cu
cuvintele regulii II-2/10.2.1.6.
6. n paragraful 11.2.2, cuvintele regulilor II-2/4.5.1 i II-2/4.8
ale Amendamentelor SOLAS din 1983, cu lungimea furtunurilor
nedepind 33 m se nlocuiesc cu cuvintele regulilor
II-2/10.2.1.5.1 i II-2/10.2.3.3 din SOLAS, cu lungimea
furtunurilor aa cum se specific la regula II-2/10.2.3.1.1.
11.5. Compartimentele compresoarelor i pompelor de
marf
7. n paragraful 11.5.1, cuvintele regulilor II-2/5.1 i .2 ale
Conveniei SOLAS 1974, aa cum a fost amendat se
nlocuiesc cu cuvintele regulii II-2/10.9.1.1 din SOLAS i
cuvintele regula II-2/5.1.6 a Amendamentelor SOLAS din 1983
se nlocuiesc cu cuvintele regula II-2/10.9.1.1.1 din SOLAS.
8. n paragraful 11.6 n titlu, cuvntul Firemens se
nlocuiete cu cuvntul Fire-fighters*).
9
n paragraful 11.6.1, cuvntul Firemens se nlocuiete
cu cuvntul Fire-fighters**) i cuvintele regulii II-2/17 a
Amendamentelor SOLAS din 1983 se nlocuiesc cu cuvintele
regulii II-2/10.10 din SOLAS.

.2 regula 10.2, aa cum se aplic navelor de marf, i


regulile 10.4 i 10.5 se vor aplica navelor-cistern cu un tonaj
brut mai mare sau egal cu 2000;

*) Modificarea nu afecteaz forma n limba romn.


**) Modificarea nu afecteaz forma n limba romn.

.3 regula 10.5.6 se va aplica navelor cu un tonaj brut mai


mare sau egal cu 2000;

CAPITOLUL 12
Ventilaia mecanic n zona de marf

.4 urmtoarele reguli ale capitolului II-2 din SOLAS n


legtur cu navele-cistern nu se aplic, ele fiind nlocuite de
capitolele i seciunile codului indicate mai jos:

10. Cuvintele dup titlu Prevederile acestui capitol


nlocuiesc prevederile regulii II-2/59.3 a Amendamentelor
SOLAS din 1983 se nlocuiesc cu cuvintele Prevederile acestui
capitol nlocuiesc prevederile regulilor II-2/4.5.2.6 i
II-2/4.5.4 din SOLAS.

Regula
10.10
4.5.1.1 i 4.5.1.2
4.5.5 i 10.8
10.9
a

nlocuit de
11.6
capitolul 3
11.3 i 11.4
11.5
b

CAPITOLUL 19
Rezumatul prevederilor minime
11. Urmtoarele produse se adaug la tabelul din cap. 19:
c

e
Controlul
spaiului de
vapori din
tancurile de
marf

Numele produsului

Numrul
ONU

Tip de
nav

Tanc
independent
tip C prevzut

Numr
Detectarea Msurarea
de tabel
vaporilor
nivelului
MFAG

Eter dimetilic

2G/2PG

F+T

Dioxid de carbon

3G

Da

Prevederi speciale

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 614/20.VIII.2008

19

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
privind publicarea acceptrii amendamentelor la Codul internaional pentru sigurana navelor
de mare vitez (Codul HSC 1994), adoptate de Organizaia Maritim Internaional
prin Rezoluia MSC.221(82) a Comitetului Securitii Maritime din 8 decembrie 2006
n temeiul prevederilor art. 12 lit. b) i d) din Ordonana Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Ordonana Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim i pe
cile navigabile interioare, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale art. 2 pct. 18 i ale art. 5 alin. (4) din Hotrrea
Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor, cu modificrile ulterioare,
ministrul transporturilor emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se public amendamentele la Codul internaional
pentru sigurana navelor de mare vitez (Codul HSC 1994),
adoptate de Organizaia Maritim Internaional prin Rezoluia
MSC.221(82) a Comitetului Securitii Maritime din 8 decembrie
2006, astfel cum a fost rectificat conform Raportului Comitetului
Securitii Maritime privind cea de-a 82-a sesiune a sa
MSC 82/24/Add.1/Corr.2 din 21 noiembrie 2007, amendamente

intrate n vigoare pentru Romnia la data de 1 iulie 2008,


prevzute n anexa care face parte integrant din prezentul
ordin.
Art. 2. Autoritatea Naval Romn va lua msurile
necesare pentru punerea n aplicare a prezentului ordin.
Art. 3. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzau,
secretar de stat
Bucureti, 11 august 2008.
Nr. 988.
ANEX

REZOLUIA MSC. 221(82)

(adoptat la 8 decembrie 2006)


Adoptarea amendamentelor la Codul internaional pentru sigurana navelor de mare vitez (Codul HSC 1994)
Comitetul Securitii Maritime,
amintind art. 28(b) din Convenia privind crearea Organizaiei Maritime Internaionale, referitor la funciile Comitetului,
notnd Rezoluia MSC. 36(63), prin care s-a adoptat Codul internaional pentru sigurana navelor de mare vitez (denumit
n continuare Codul HSC 1994), care a devenit obligatoriu conform cap. X din Convenia internaional din 1974 pentru ocrotirea
vieii omeneti pe mare (SOLAS)(denumit n continuare Convenia),
notnd i art. VIII (b) i regula X/1.1 din Convenie cu privire la procedura de amendare a Codului HSC 1994,
lund n considerare, la cea de-a 82-a sesiune a sa, amendamentele la Codul HSC 1994, propuse i difuzate n
conformitate cu art. VIII (b)(i) la Convenie,
1. adopt, n conformitate cu art. VIII (b)(iv) din Convenie, amendamentele la Codul HSC 1994, al cror text este prevzut
n anexa la prezenta rezoluie;
2. stabilete, n conformitate cu art. VIII (b)(vi)(2)(bb) din Convenie, c amendamentele se vor considera ca fiind acceptate
la 1 ianuarie 2008, cu excepia cazului n care, nainte de aceast dat, mai mult de o treime din guvernele contractante la
Convenie sau guvernele contractante ale cror flote comerciale reprezint n total cel puin 50% din tonajul brut al flotei comerciale
mondiale vor fi notificat obieciile lor la aceste amendamente;
3. invit guvernele contractante la Convenie s noteze c, n conformitate cu art. VIII (b)(vii)(2) din Convenie,
amendamentele vor intra n vigoare la 1 iulie 2008, dup acceptarea lor n conformitate cu paragraful 2;
4. solicit secretarului general, n conformitate cu art. VIII (b)(v) din Convenie, s transmit tuturor guvernelor contractante
la Convenie copii certificate ale prezentei rezoluii i ale textului amendamentelor coninute n anex;
5. solicit n plus secretarului general s transmit copii ale acestei rezoluii i ale anexei sale membrilor Organizaiei care
nu sunt guverne contractante la Convenie.
ANEX
la Rezoluia MSC.221(82)

AMENDAMENTE

la Codul internaional pentru sigurana navelor de mare vitez (Codul HSC 1994)
CAPITOLUL 1
Generaliti i cerine generale
1. Paragraful 1.2 existent se renumeroteaz ca paragraful
1.2.1 i se adaug urmtorul nou paragraf 1.2.2 dup cum
urmeaz:

1.2.2. Se va interzice instalarea materialelor noi care conin


azbest n construcia structurii, mainilor, instalaiilor electrice i
echipamentului unei nave creia i se aplic prezentul cod, cu
excepia:
.1 vanelor utilizate la compresoarele rotative volumetrice i
pompele de vid rotative cu palete;

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 614/20.VIII.2008

.2 mbinrilor i garniturilor etane la ap utilizate pentru


circulaia lichidelor atunci cnd, la temperatur ridicat (ce
depete 350 C) sau presiune (ce depete de 7 x 106 Pa),
exist risc de incendiu, coroziune sau toxicitate; i
.3 dispozitivelor flexibile de izolaie termic utilizate la
temperaturi de peste 1.000 C.
CAPITOLUL 8
Mijloace i dispozitive de salvare
2. Dup paragraful 8.9.7.1.2 existent se introduce noul
paragraf 8.9.7.2:
8.9.7.2. n afar de faptul c trebuie s fie supuse ntreinerii
la intervalele prevzute mai sus, dispozitivele de evacuare la
ap (MES) vor fi desfurate, suplimentar sau n paralel, de la
nav prin rulare, la intervalele care sunt convenite de ctre
Administraie, cu condiia ca fiecare sistem s fie desfurat cel
puin o dat la 6 ani.
3. Titlul paragrafului 8.9.1 Pregtirea pentru funcionare se
nlocuiete cu titlul Generaliti, care va deveni paragraful
8.9.1.1, i se vor introduce noile paragrafe 8.9.1.2 i 8.9.1.3, cu
notele de subsol aferente:
8.9.1.2 naintea acordrii aprobrii pentru mijloace sau
dispozitive de salvare originale, Administraia se va asigura c
aceste mijloace sau dispozitive:
.1 asigur un nivel de siguran echivalent aceluia cerut de
prevederile prezentului capitol i c au fost ncercate i evaluate
n conformitate cu recomandrile Organizaiei*); sau
.2 au fost supuse cu succes, dup cum consider
Administraia, la evaluare i ncercrile care sunt echivalente n
mod esenial cu evaluarea i ncercrile prevzute n aceste
recomandri.
8.9.1.3. O Administraie care permite prelungirea intervalelor
de timp de ntreinere a plutelor de salvare n conformitate cu
prevederile de la 8.9.1.2 va notifica Organizaiei n conformitate
cu regula I/5(b) din Convenie.
*) Se face referire la Codul de reguli practice pentru evaluarea,
ncercarea i acceptarea prototipurilor de mijloace i dispozitive de salvare
originale, adoptat de Organizaie prin Rezoluia A.520(13).

4. Dup paragraful 8.9.9 existent se introduce urmtorul nou


paragraf 8.9.10, cu titlul ntreinerea periodic a instalaiilor de
lansare la ap:
8.9.10. ntreinerea periodic a instalaiilor de lansare la ap
Instalaiile de lansare la ap:
.1 vor fi supuse unei ntreineri la intervalele recomandate
conform instruciunilor de ntreinere la bord, aa cum se
prevede la regula III/36 din Convenie;
.2 vor fi supuse unei examinri amnunite la inspeciile
anuale, aa cum se prevede la paragraful 1.5.1.3; i
.3 la ncheierea examinrii conform alin. .2 de mai sus, vor fi
supuse unei ncercri dinamice a frnelor vinciului la viteza

maxim de coborre. Sarcina care se va aplica va fi masa


ambarcaiunii de salvare sau a brcii de urgen fr persoane
la bord; totui, la intervale care nu depesc 5 ani, aceast
ncercare va fi efectuat cu o sarcin de ncercare egal cu
1,1 ori greutatea ambarcaiunii de salvare sau a brcii de
urgen i ncrctur complet de persoane i echipament.
5. Urmtorul nou paragraf 8.9.11, cu titlul Mijloace sau
dispozitive originale de salvare, se introduce dup paragraful
8.9.10 existent:
8.9.11. Mijloace sau dispozitive de salvare originale
O Administraie care aprob plute de salvare gonflabile noi i
originale conform 8.9.1.2 poate permite intervale de timp de
ntreinere prelungite n urmtoarele condiii:
.1 dac sunt supuse ntreinerii la intervale de timp prelungite,
dispozitivele noi i originale ale plutelor de salvare vor fi
meninute, n timpul acestor intervale, conform standardului
prevzut n procedurile lor de ncercare;
.2 sistemul plutei de salvare va fi verificat la bord de ctre o
persoan cu calificarea conform prevederilor de la 8.7; i
.3 ntreinerea la intervale care nu depesc 5 ani se va
efectua n conformitate cu recomandrile Organizaiei.
6. Urmtorul nou paragraf 8.9.12, cu nota de subsol aferent,
se introduce dup paragraful 8.9.11 existent:
8.9.12. O Administraie care permite prelungirea intervalelor
de timp de ntreinere a plutelor de salvare n conformitate cu
prevederile de la 8.9.11 va notifica Organizaiei n conformitate
cu regula I/5(b) din Convenie*).
*) Se face referire la Codul de reguli practice pentru evaluarea,
ncercarea i acceptarea prototipurilor de mijloace i dispozitive de salvare
originale, adoptat de Organizaie prin Rezoluia A.520(13).

CAPITOLUL 13
Echipament de navigaie
7. Se renumeroteaz paragraful 13.14.2 existent, care
devine paragraful 13.14.3, i se introduce noul paragraf 13.14.2:
13.14.2. Toate navele, inclusiv navele existente, vor fi
prevzute cu ECDIS cel mai trziu pn la 1 iulie 2010.
CAPITOLUL 14
Radiocomunicaii
8. Textul existent al capitolului se nlocuiete dup cum
urmeaz:
Navele vor fi prevzute cu echipamentele de
radiocomunicaie prevzute la cap. 14 din Codul HSC 2000
[Rezoluia MSC.97(73)], aa cum a fost amendat pn la
Rezoluia MSC. 222(82) inclusiv, care sunt montate i exploatate
n conformitate cu prevederile acelui capitol.

ANEXA 1

Model de certificat de siguran pentru nava de mare vitez


9. n Lista echipamentului pentru Certificatul de siguran pentru nava de mare vitez, la seciunea 5 se introduce urmtorul
nou punct 14 dup punctul 13 existent, iar punctul 14 existent se renumeroteaz ca punctul 15:
14. Sistemul de identificare i de urmrire a drumului

ANEXA 7

Stabilitatea navelor multicorp


10. Referirile la 2.9 din paragraful 1.4.1 i la 2.4 din paragraful 2.5 se nlocuiesc cu referirile la 2.10 i, respectiv, 2.6.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 614/20.VIII.2008

21

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
privind publicarea acceptrii amendamentelor la Codul internaional de management pentru
exploatarea n siguran a navelor i pentru prevenirea polurii (Codul ISM), adoptate de
Organizaia Maritim Internaional prin Rezoluia MSC. 195(80) a Comitetului Securitii Maritime
din 20 mai 2005
n temeiul prevederilor art. 12 lit. b) din Ordonana Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Ordonana Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim i pe cile navigabile
interioare, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i ale art. 2 pct. 18 i ale art. 5 alin. (4) din Hotrrea
Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor, cu modificrile ulterioare,
ministrul transporturilor emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se public amendamentele la Codul internaional prevzute n anexa care face parte integrant din prezentul
de management pentru exploatarea n siguran a navelor i ordin.
Art. 2. Autoritatea Naval Romn va lua msurile
pentru prevenirea polurii (Codul ISM), adoptate de Organizaia
Maritim Internaional prin Rezoluia MSC.195(80) a necesare pentru punerea n aplicare a prezentului ordin.
Art. 3. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Comitetului Securitii Maritime din 20 mai 2005, amendamente
intrate n vigoare pentru Romnia la data de 1 iulie 2008, Romniei, Partea I.
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzau,
secretar de stat
Bucureti, 11 august 2008.
Nr. 989.

ANEX

REZOLUIA MSC.195(80)

(adoptat la 20 mai 2005)


Adoptarea amendamentelor la Codul internaional de management pentru exploatarea n siguran a navelor
i pentru prevenirea polurii (Codul ISM)
Comitetul Securitii Maritime,
amintind art. 28(b) din Convenia privind crearea Organizaiei Maritime Internaionale referitor la funciile Comitetului,
notnd Rezoluia A 741(18), prin care Adunarea General adopt Codul internaional de management pentru exploatarea
n siguran a navelor i pentru prevenirea polurii (Codul internaional de management al siguranei Codul ISM) (denumit n
continuare Codul ISM), care a devenit obligatoriu sub incidena art. IX din Convenia internaional din 1974 pentru ocrotirea vieii
omeneti pe mare (SOLAS) (denumit n continuare Convenia),
notnd, de asemenea, art. VIII (b) i regulamentul IX/1.1 al Conveniei referitoare la procedura de amendare a Codului ISM,
lund n considerare, la cea de-a 80-a sesiune a sa, amendamentele la Codul ISM, propuse i difuzate n conformitate cu
art. VIII (b)(i) din Convenie,
1. adopt, n conformitate cu art. VIII (b)(iv) din Convenie, amendamentele la Codul ISM, al cror text este prevzut n
anexa la prezenta rezoluie;
2. stabilete, n conformitate cu art. VIII (b)(vi)(2)(bb) din Convenie, c amendamentele se vor considera ca fiind acceptate
la 1 iulie 2008, n afar de cazul n care, anterior acelei date, mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenie sau
guvernele contractante ale cror flote comerciale nsumate constituind nu mai puin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale
mondiale vor fi notificat obieciile lor la aceste amendamente;
3. invit guvernele contractante s in cont c, n conformitate cu art. VIII (b)(vii)(2) din Convenie, amendamentele vor
intra n vigoare la 1 ianuarie 2009, dup acceptarea acestora n conformitate cu paragraful 2 de mai sus;
4. solicit secretarului general, n conformitate cu art. VIII (b)(v) din Convenie, s transmit copii certificate ale prezentei
rezoluii i ale textului amendamentelor coninute n anex tuturor guvernelor contractante la Convenie;
5. solicit n plus secretarului general s transmit copii ale acestei rezoluii i ale anexei sale membrilor Organizaiei, care
nu sunt guverne contractante la Convenie.

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 614/20.VIII.2008


ANEX
la Rezoluia MSC.195(80)

AMENDAMENTE

la Codul internaional de management pentru exploatarea n siguran a navelor


i pentru prevenirea polurii (Codul ISM)
Apendice
Forma Documentului de conformitate, a Certificatului de management al siguranei, a Documentului interimar de
conformitate i a Certificatului interimar de management al siguranei
1. Dup rubrica existent Numele i adresa Companiei, n
forma Documentului de conformitate i a Documentului interimar
de conformitate va fi introdus urmtoarea rubric nou:
Numrul de identificare al Companiei ..........................

2. Dup rubrica existent Numele i adresa Companiei, n


forma Certificatului de management al siguranei i a
Certificatului interimar de management al siguranei va fi
introdus urmtoarea rubric nou:
Numrul de identificare al Companiei ..........................

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli rectificat pe anul 2008
al Autoritii Rutiere Romne A.R.R.
n temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile ulterioare, ale
art. 7 alin. (2) din Hotrrea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea i funcionarea Autoritii Rutiere Romne A.R.R., cu
modificrile i completrile ulterioare, i ale art. 5 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Transporturilor, cu modificrile ulterioare,
ministrul transporturilor emite urmtorul ordin:
Art. 1. (1) Se aprob bugetul de venituri i cheltuieli
rectificat pe anul 2008 al Autoritii Rutiere Romne A.R.R.,
care funcioneaz n subordinea Ministerului Transporturilor,
finanat din venituri proprii, prevzut n anexa*) care face parte
integrant din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevzui n bugetul
de venituri i cheltuieli al Autoritii Rutiere Romne A.R.R. se
aprob de ctre consiliul de conducere al acesteia.
Art. 2. (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor nscrise n
bugetul de venituri i cheltuieli al Autoritii Rutiere Romne
A.R.R. reprezint limite maxime i nu pot fi depite dect n
cazuri justificate i numai cu aprobarea ministrului
transporturilor.

(2) n cazul n care n execuie se nregistreaz nerealizri


ale veniturilor aprobate, Autoritatea Rutier Romn A.R.R.
poate efectua cheltuieli proporional cu gradul de realizare a
veniturilor.
Art. 3. Ordinul ministrului transporturilor nr. 138/2008
privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2008
al Autoritii Rutiere Romne A.R.R., publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 123 din 15 februarie 2008, se
abrog.
Art. 4. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
Art. 5. Autoritatea Rutier Romn A.R.R. va duce la
ndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzau,
secretar de stat

Bucureti, 12 august 2008.


Nr. 1.006.

*) Anexa este reprodus n facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 614/20.VIII.2008

23
ANEX

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
BUGETUL

de venituri i cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Autoritii Rutiere Romne A.R.R.

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 614/20.VIII.2008

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal n bugetul de venituri i cheltuieli pe anul 2008:


1. Numr mediu de personal: 670 de persoane.
2. Ctigul mediu brut lunar: 2.618 lei/salariat.
3. n ctigul mediu brut lunar de la pct. 2 nu este cuprins i suma destinat plii conductorului unitii
(suma de 143 mii lei).
4. n cheltuielile cu salariile sunt cuprinse i indemnizaiile membrilor consiliului de conducere (suma de
272 mii lei) i indemnizaiile de delegare (suma de 200 mii lei).
MINISTERUL JUSTIIEI

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea i desfurarea concursului
pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul de probaiune
Avnd n vedere dispoziiile Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probaiune, precum i ale Legii
nr. 129/2002 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea i funcionarea serviciilor de reintegrare
social a infractorilor i de supraveghere a executrii sanciunilor neprivative de libertate, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea i funcionarea Ministerului Justiiei, cu modificrile i
completrile ulterioare,
ministrul justiiei emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob Regulamentul privind organizarea i concursului pentru ocuparea funciilor de consilier de probaiune
desfurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din i inspector de probaiune, publicat n Monitorul Oficial al
sistemul de probaiune, prevzut n anexa care face parte Romniei, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006.
integrant din prezentul ordin.
Art. 3. Direcia de probaiune, Direcia resurse umane i
Art. 2. Prezentul ordin intr n vigoare la data publicrii n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dat la care se abrog relaia cu Consiliul Superior al Magistraturii, tribunalele i
dispoziiile Ordinului ministrului justiiei nr. 2.562/C/2006 pentru serviciile de probaiune vor duce la ndeplinire dispoziiile
aprobarea Regulamentului privind organizarea i desfurarea prezentului ordin.
Ministrul justiiei,
Ctlin Marian Predoiu
Bucureti, 13 august 2008.
Nr. 2.114/C.
ANEX

REGULAMENT

privind organizarea i desfurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul de probaiune
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art. 1. Prezentul regulament stabilete condiiile de
organizare i desfurare a concursului pentru ocuparea

posturilor vacante de consilier de probaiune, inspector de


probaiune i ef al serviciului de probaiune.
Art. 2. (1) Poate fi consilier de probaiune persoana care
ndeplinete condiiile prevzute la art. 20 din Legea

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 614/20.VIII.2008


nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de
probaiune.
(2) Poate fi inspector de probaiune persoana care
ndeplinete, cumulativ, condiiile prevzute la art. 16 i 21 din
Legea nr. 123/2006.
(3) Poate fi ef al serviciului de probaiune, denumit n
continuare ef serviciu, persoana care ndeplinete, cumulativ,
condiiile prevzute la art. 13 i 21 din Legea nr. 123/2006.
CAPITOLUL II
Organizarea i desfurarea concursului pentru ocuparea
posturilor vacante de consilier de probaiune, inspector
de probaiune i ef serviciu
Art. 3. (1) Pentru nscrierea la concursul pentru ocuparea
posturilor vacante de consilier de probaiune, inspector de
probaiune, precum i a celor de ef serviciu, candidaii vor
prezenta un dosar de nscriere care va conine:
a) copie a actului de identitate;
b) copie a certificatului de cstorie sau a altor acte, n cazul
n care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe
actul de identitate;
c) copie legalizat de pe diploma de licen sau adeverina
provizorie care atest universitatea absolvit, respectiv copie de
pe ordinul ministrului justiiei din care s rezulte calitatea de
consilier de probaiune i gradul profesional necesar nscrierii la
concurs;
d) declaraie pe propria rspundere privind lipsa
antecedentelor penale i a celor fiscale sau certificatul de cazier
judiciar i cazier fiscal, n original;
e) curriculum-vitae (format european);
f) cerere-tip de nscriere la concurs, completat n
conformitate cu formularul-tip de nscriere. Candidaii la posturile
vacante de consilier de probaiune vor meniona cel mult
3 servicii de probaiune pentru care candideaz. Candidaii la
funcia de ef serviciu vor meniona serviciul de probaiune n
cadrul cruia este vacant postul de ef serviciu pentru care
candideaz;
g) chitan de plat a taxei de nscriere la concurs, emis de
casieria tribunalului n raza cruia locuiete, respectiv i
desfoar activitatea candidatul.
(2) Vor fi luate n considerare diplomele sau adeverinele
care atest studiile de lung durat absolvite, indiferent de form
sau de emitent, cu condiia ca acesta din urm s fie o unitate
de nvmnt acreditat sau recunoscut de statul romn, n
cazul absolvirii studiilor n strintate.
(3) Pn la data numirii n funcie, candidaii i completeaz
dosarul cu certificatul de cazier judiciar i fiscal, dac acestea nu
au fost depuse n momentul nscrierii.
(4) Cuantumul taxei de nscriere la concurs se stabilete de
ctre ministrul justiiei prin ordin, astfel nct s acopere costurile
necesare organizrii i desfurrii concursului.
Art. 4. (1) Dosarul de nscriere completat n conformitate
cu art. 3 alin. (1) se depune, n perioada indicat de ctre
organizatori, la tribunalul n raza cruia locuiete, respectiv i
desfoar activitatea candidatul.
(2) Dosarele candidailor nscrii la concurs sunt transmise
de tribunale Direciei resurse umane i relaia cu Consiliul
Superior al Magistraturii, n cel mult 5 zile lucrtoare de la
finalizarea perioadei de nscriere.
(3) Cererea prin care candidatul solicit retragerea din
concurs i restituirea taxei de nscriere se depune la tribunalul
n raza cruia locuiete, respectiv i desfoar activitatea
candidatul, pn la finalizarea perioadei de nscriere.
Art. 5. (1) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante
de consilier de probaiune, inspector de probaiune i ef
serviciu cuprinde urmtoarele etape:
a) selecia dosarelor;

25

b) testarea medical i psihologic;


c) testarea abilitilor, atitudinilor i a motivaiei, prin
susinerea unui interviu;
d) testarea cunotinelor teoretice generale i specifice, prin
susinerea unei probe scrise, n cazul candidailor pentru
posturile vacante de consilier de probaiune, precum i testarea
cunotinelor teoretice n domeniul probaiunii, prin susinerea
unei probe scrise, n cazul candidailor pentru posturile vacante
de inspector de probaiune;
e) susinerea unui plan strategic de dezvoltare a serviciului,
denumit n continuare plan strategic, pentru serviciul n cadrul
cruia intenioneaz s ocupe funcia de conducere, n cazul
candidailor pentru funcia de ef serviciu;
f) repartizarea pe posturi a candidailor pentru posturile
vacante de consilier de probaiune i ef serviciu.
(2) n cazul susinerii interviului pentru funcia de ef serviciu,
candidatul va fi evaluat, pe lng ariile prevzute la alin. (1)
lit. c), i pe dimensiunea cunotine n domeniul probaiunii.
Art. 6. (1) Publicitatea concursului se realizeaz prin
publicarea unui anun de concurs n mass-media i pe site-ul
Ministerului Justiiei.
(2) Anunul de concurs publicat prin intermediul mass-mediei
cuprinde data-limit de nscriere la concurs, numrul de posturi
vacante, etapele de concurs i indicarea sursei de unde se pot
obine informaii suplimentare n legtur cu concursul.
(3) Anunul de concurs, publicat pe site-ul Ministerului
Justiiei cu cel puin 30 de zile nainte de data nceperii
concursului, cuprinde informaii referitoare la: termenul-limit de
depunere a dosarului de nscriere, cuantumul taxei de nscriere
la concurs, locul depunerii dosarului, locul desfurrii etapelor,
tematica, bibliografia, categoriile de posturi vacante, numrul i
distribuia geografic a posturilor vacante n funcie de
specializare, cerinele generale ale fiecrui post, regulamentul,
modelul de curriculum vitae, cererea-tip de nscriere, datele de
contact de unde se pot obine informaii suplimentare referitoare
la concurs.
(4) Pentru concursul privind ocuparea posturilor vacante de
inspector de probaiune i ef serviciu, anunul de concurs
prevzut la alin. (3) se afieaz i la sediul serviciilor de
probaiune. n acest caz, eful serviciului de probaiune va
ntocmi un proces-verbal, care se transmite Direciei resurse
umane i relaia cu Consiliul Superior al Magistraturii.
(5) n situaia n care se modific data-limit de nscriere la
concurs sau data i locul desfurrii unor etape de concurs,
organizatorii vor publica un nou anun pe site-ul Ministerului
Justiiei, cu cel puin 5 zile nainte de data efectiv de
desfurare a etapei.
Art. 7. (1) Tematica, bibliografia de concurs, precum i
criteriile de interviu se elaboreaz de Direcia de probaiune,
care le supune spre aprobare ministrului justiiei.
(2) Pentru concursul privind ocuparea posturilor vacante de
ef serviciu, pe lng meniunile prevzute la alin. (1), Direcia
de probaiune elaboreaz i coordonatele pe care trebuie s se
realizeze planul strategic.
Art. 8. (1) Pentru fiecare concurs organizat, n raport cu
specificul posturilor scoase la concurs, cu numrul candidailor
i cu etapele susinute, ministrul justiiei numete, prin ordin:
a) comisia de organizare a concursului;
b) comisia de interviu;
c) comisia de verificare a cunotinelor;
d) comisia de examinare a planului strategic, n cazul
candidailor pentru posturile vacante de ef serviciu;
e) comisia de soluionare a contestaiilor;
f) comisia de repartizare pe posturi a candidailor pentru
posturile vacante de consilier de probaiune i ef serviciu.
(2) Fiecare comisie are n componena sa un preedinte,
membri, un secretar, precum i supleani.

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 614/20.VIII.2008

(3) Din comisia prevzut la alin. (1) lit. a) fac parte


reprezentani ai Direciei de probaiune i ai Direciei resurse
umane i relaia cu Consiliul Superior al Magistraturii din
Ministerul Justiiei
(4) Din comisiile prevzute la alin. (1) lit. b)f) fac parte
reprezentani ai Direciei de probaiune, ai altor departamente
din Ministerul Justiiei, precum i ali colaboratori externi, dup
caz.
(5) n cazul n care concursul pentru ocuparea posturilor
vacante de consilier de probaiune se desfoar simultan cu
cel pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de
probaiune, se pot stabili comisii comune de concurs.
Art. 9. Comisia de organizare a concursului are, n
principal, urmtoarele atribuii:
a) verific cererile de nscriere i actele depuse la dosarele
candidailor, conform art. 3 i 4, i respinge cererile de nscriere
ale candidailor, dac nu sunt nsoite de actele prevzute la
art. 3 alin. (1) sau dac din actele depuse nu rezult ndeplinirea
condiiilor specifice pentru ocuparea postului;
b) asigur afiarea rezultatelor verificrii dosarelor
candidailor;
c) asigur afiarea rezultatelor etapelor de concurs i a
rezultatelor finale ale concursului;
d) asigur transmiterea ctre Direcia resurse umane i
relaia cu Consiliul Superior al Magistraturii a rezultatelor
concursului;
e) ndeplinete orice sarcini organizatorice necesare pentru
buna desfurare a concursului.
Art. 10. Comisia de interviu are urmtoarele atribuii
principale:
a) stabilete ntrebrile i baremul pentru interviu;
b) stabilete planul interviului i realizeaz interviul;
c) noteaz i stabilete media notelor acordate candidailor
de ctre fiecare membru al comisiei;
d) reanalizeaz punctajul obinut i stabilete nota final,
dac exist o diferen mai mare de dou puncte ntre notele
acordate de membrii comisiei;
e) centralizeaz i comunic n scris comisiei de organizare
a concursului rezultatele interviului, n vederea afirii acestora;
f) pred Direciei resurse umane i relaia cu Consiliul
Superior al Magistraturii toate documentele aferente etapei
respective, dup finalizarea acesteia.
Art. 11. Comisia de verificare a cunotinelor are
urmtoarele atribuii principale:
a) stabilete cel puin 3 variante de subiecte pentru proba
scris;
b) stabilete baremul pentru fiecare subiect;
c) corecteaz lucrrile candidailor i stabilete media notelor
acordate candidailor de ctre fiecare membru al comisiei;
d) reanalizeaz punctajul obinut i stabilete nota final,
dac exist o diferen mai mare de dou puncte ntre notele
acordate de membrii comisiei;
e) centralizeaz i comunic n scris rezultatele etapei
comisiei de organizare a concursului, n vederea afirii
acestora;
f) pred Direciei resurse umane i relaia cu Consiliul
Superior al Magistraturii toate documentele aferente etapei
respective, dup finalizarea acesteia.
Art. 12. Comisia de examinare a planurilor strategice are
urmtoarele atribuii principale:
a) stabilete baremul pentru evaluarea planului strategic;
b) noteaz planul strategic susinut i stabilete media
notelor acordate candidailor de ctre fiecare membru al
comisiei;
c) reanalizeaz punctajul obinut i stabilete nota final,
dac exist o diferen mai mare de dou puncte ntre notele
acordate de membrii comisiei;

d) centralizeaz i comunic n scris rezultatele etapei


comisiei de organizare a concursului, n vederea afirii
acestora;
e) pred Direciei resurse umane i relaia cu Consiliul
Superior al Magistraturii toate documentele aferente etapei
respective, dup finalizarea acesteia.
Art. 13. Comisia de soluionare a contestaiilor are
urmtoarele atribuii principale:
a) soluioneaz contestaiile depuse de candidai cu privire la
rezultatul obinut n urma seleciei dosarelor;
b) soluioneaz contestaiile depuse de ctre candidai cu
privire la rezultatul obinut n urma interviului;
c) soluioneaz contestaiile depuse de candidai cu privire la
rezultatul obinut n urma probei scrise;
d) soluioneaz contestaiile depuse de candidai cu privire la
rezultatul obinut n urma susinerii planului strategic;
e) centralizeaz i comunic n scris comisiei de organizare
a concursului rezultatele soluionrii contestaiilor, n vederea
afirii acestora;
f) pred Direciei resurse umane i relaia cu Consiliul
Superior al Magistraturii toate documentele aferente soluionrii
contestaiilor depuse de candidai, dup finalizarea acesteia.
Art. 14. (1) n cazul n care se constat, n urma
soluionrii contestaiilor, c exist o diferen de cel puin un
punct fa de rezultatul obinut iniial de ctre candidat, nota
final va fi stabilit de ctre o comisie format din 3 membri,
dup cum urmeaz: un membru din comisia de soluionare a
contestaiilor, un membru din comisia care a evaluat proba
contestat i un alt membru, cu rol de arbitru, desemnat prin
tragere la sori dintre membrii comisiilor ale cror rezultate nu
fac obiectul contestaiei.
(2) Comisia de arbitraj astfel constituit este numit prin ordin
al ministrului justiiei.
Art. 15. Comisia de repartizare pe posturi are ca atribuie
principal repartizarea candidailor pe posturile vacante de
consilier de probaiune i ef serviciu scoase la concurs.
Art. 16. (1) Nu pot face parte din comisiile prevzute la
art. 8 alin. (1) i la art. 14 acele persoane care sunt soi, rude sau
afini pn la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaii
nscrii la concurs.
(2) Fiecare membru al comisiilor sus-menionate semneaz
o declaraie pe propria rspundere n care precizeaz c:
a) nu se afl n vreuna dintre situaiile de incompatibilitate
prevzute la alin. (1);
b) va respecta confidenialitatea lucrrilor comisiei i a
variantelor de subiecte ce vor fi elaborate.
(3) Membrii comisiilor prevzute la art. 8 alin. (1) i la art. 14,
precum i persoanele care vor asigura supravegherea
desfurrii etapei scrise vor fi retribuii pentru activitatea
depus, n condiiile Hotrrii Guvernului nr. 257/2005 privind
nfiinarea pe lng Ministerul Justiiei a unei activiti finanate
integral din venituri proprii.
(4) Nendeplinirea sau ndeplinirea defectuoas a
responsabilitilor de ctre persoanele menionate la alin. (3)
atrage neplata sau reducerea corespunztoare a indemnizaiei
pltite pentru contribuia la desfurarea concursului.
Art. 17. (1) Selecia dosarelor depuse de candidai se va
realiza n termen de cel mult 5 zile lucrtoare de la data primirii
dosarelor.
(2) Lista candidailor declarai admii sau respini dup
selecia dosarelor este publicat pe site-ul Ministerului Justiiei.
(3) Candidaii declarai respini n urma seleciei dosarelor
pot depune la Direcia resurse umane i relaia cu Consiliul
Superior al Magistraturii, personal sau prin fax, contestaie n
termen de dou zile lucrtoare de la afiarea listelor.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 614/20.VIII.2008


(4) Contestaiile candidailor respini n urma seleciei
dosarelor sunt soluionate n termen de cel mult 5 zile lucrtoare
de la expirarea termenului prevzut la alin. (3).
(5) Lista final a candidailor declarai admii dup selecia
dosarelor, precum i informaiile cu privire la data, locul i ora de
susinere a testrii medicale i psihologice prevzute la art. 5
alin. (1) lit. b) sunt publicate pe site-ul Ministerului Justiiei n
termenul prevzut la alin. (4).
Art. 18. (1) Candidaii declarai admii n urma etapei de
selecie a dosarelor sunt supui unei testri medicale i
psihologice cu caracter eliminatoriu.
(2) Pentru respectarea confidenialitii la publicarea
rezultatelor testrii psihologice, fiecrui candidat i se va atribui,
la intrarea n sal, un cod alctuit dintr-o liter i 4 cifre.
(3) Testarea medical i psihologic se va realiza n termen
de cel puin 10 zile lucrtoare de la data stabilit de organizatori.
(4) Lista candidailor care vor susine interviul, precum i
informaiile cu privire la data, locul i ora de susinere a acestuia
vor fi publicate pe site-ul Ministerului Justiiei n termen de dou
zile lucrtoare de la finalizarea testrii.
Art. 19. (1) A treia etap a concursului const n susinerea
de ctre candidai a unui interviu, n vederea evalurii
urmtoarelor dimensiuni: abiliti, atitudini i motivaie.
(2) Pentru concursul organizat n vederea ocuprii funciei
de ef serviciu, prevederile art. 5 alin. (2) se aplic n mod
corespunztor.
(3) Comisia de interviu va acorda o not fiecrui candidat.
La finalizarea etapei, baremul grilei de interviu se afieaz pe
site-ul Ministerului Justiiei.
(4) ntrebrile i rspunsurile la interviu se nregistreaz
audio, iar nregistrrile sunt utilizate exclusiv n scopul
concursului.
(5) Sunt declarai admii la proba interviului candidaii care
au obinut minimum nota 7, dar nu mai puin de nota 5 la fiecare
dintre dimensiunile enumerate la alin. (1) i (2). Rezultatele
interviului sunt publicate pe site-ul Ministerului Justiiei n termen
de dou zile lucrtoare de la finalizarea etapei.
Art. 20. (1) Rezultatele interviului pot fi contestate n
termen de dou zile lucrtoare de la afiare. Contestaia se
depune, personal sau prin fax, la Direcia resurse umane i
relaia cu Consiliul Superior al Magistraturii.
(2) Contestaiile se soluioneaz de ctre comisia de
soluionare a contestaiilor n termen de cel mult 5 zile lucrtoare
de la expirarea termenului prevzut la alin. (1), iar rezultatele se
public imediat dup soluionare pe site-ul Ministerului Justiiei.
(3) n situaia prevzut la art. 14, termenul prevzut la
alin. (2) se prelungete cu 5 zile lucrtoare.
(4) Lista candidailor declarai admii dup proba interviului,
notele obinute pentru fiecare dimensiune i media final,
precum i informaiile cu privire la data, locul i ora de
desfurare a urmtoarei probe sunt publicate pe site-ul
Ministerului Justiiei n termenul prevzut la alin. (2) i (3).
(5) Notarea comisiei de soluionare a contestailor este
definitiv, cu excepia situaiei prevzute la art. 14.
Art. 21. (1) Candidaii pentru posturile de consilier de
probaiune i inspector de probaiune, care au fost declarai
admii la proba interviului, susin proba scris n concordan
cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. d).
(2) Intrarea candidailor n slile de concurs se face pe baza
listelor ntocmite pentru fiecare sal i a actului de identitate, cu
o jumtate de or nainte de nceperea probei scrise. Pe list se
menioneaz prezena fiecrui candidat.
(3) Candidaii care nu se afl n sal n momentul deschiderii
plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susine concursul.
Este interzis intrarea n sal a candidailor cu mijloace de
comunicare la distan, computere personale, PDA-uri etc.

27

(4) n vederea elaborrii lucrrii scrise, candidaii primesc coli


de hrtie avnd tampila Direciei de probaiune. Se poate folosi
numai cerneal sau pix cu past de culoare albastr.
(5) nainte de a se dicta subiectele candidaii scriu numele i
prenumele pe colul foii ce urmeaz s fie lipit, pe care se aplic
tampila Direciei de probaiune i semntura preedintelui
comisiei de verificare a cunotinelor.
(6) Pe toat durata desfurrii probei scrise, n slile de
concurs au acces numai membrii comisiilor de concurs,
persoanele care supravegheaz desfurarea probei, i, dac
este cazul, personalul medical.
(7) Timpul destinat pentru elaborarea lucrrii este de 3 ore.
Candidaii predau lucrrile n funcie de momentul finalizrii lor
sau la expirarea timpului stabilit pentru proba scris, iar
responsabilul fiecrei sli de concurs ntocmete un borderou
care cuprinde numrul de pagini al lucrrilor i semntura
candidailor, pe care l pred, mpreun cu lucrrile,
preedintelui comisiei de verificare a cunotinelor, printr-un
proces-verbal.
(8) Lucrarea se consider predat de ctre candidat dup
verificarea strii acesteia de ctre responsabilul de sal i dup
semnarea de ctre candidat n borderou.
(9) Pe toat durata desfurrii probei scrise este interzis
prsirea temporar a slii de concurs de ctre candidai. n
cazuri excepionale, prsirea temporar a slii de concurs se
poate face numai cu nsoirea unui supraveghetor.
(10) Pentru asigurarea ordinii n timpul concursului, membrii
comisiei de verificare a cunotinelor sau persoanele care
supravegheaz desfurarea probei pot reaeza candidaii n
sal.
(11) Orice fraud sau ncercare de fraud dovedit se
sancioneaz prin eliminarea din concurs; n aceste cazuri,
persoanele care supravegheaz desfurarea probei l
sesizeaz de ndat pe preedintele comisiei de verificare a
cunotinelor, care ntocmete un proces-verbal despre
constatrile fcute i msurile luate, iar lucrarea se anuleaz cu
meniunea fraud.
(12) La finalizarea probei scrise baremul de corectare se
afieaz la locaia de desfurare a acesteia i pe site-ul
Ministerului Justiiei.
Art. 22. (1) Lucrrile scrise sunt corectate n termen de
cel puin 10 zile lucrtoare de la data susinerii etapei, iar
rezultatele sunt publicate pe site-ul Ministerului Justiiei.
(2) Sunt declarai admii la proba scris candidaii pentru
posturile vacante de consilier de probaiune care au obinut
minimum nota 7, dar nu mai puin de nota 5 la fiecare dintre
criteriile prevzute la art. 5 alin. (1) lit. d).
(3) n cazul concursului organizat n vederea ocuprii
posturilor vacante de inspector de probaiune, sunt declarai
admii la proba scris candidaii care au obinut minimum
nota 7.
(4) Candidaii nemulumii de notele acordate la proba scris
pot depune, personal sau prin fax, contestaii la Direcia resurse
umane i relaia cu Consiliul Superior al Magistraturii, n termen
de dou zile lucrtoare de la afiarea rezultatelor.
(5) n vederea soluionrii contestaiilor, lucrrile scrise sunt
resigilate i renumerotate, fiind notate ntr-un borderou.
(6) Contestaiile se soluioneaz n termen de cel mult 5 zile
lucrtoare de la expirarea termenului prevzut la alin. (4), de
ctre comisia de soluionare a contestaiilor.
(7) Dac exist situaii dintre cele prevzute la art. 14,
termenul destinat afirii rezultatelor dup verificarea
contestaiilor se prelungete cu nc 5 zile. Prevederile art. 20
alin. (5) se aplic n mod corespunztor.
Art. 23. Rezultatele finale ale probei scrise vor fi publicate
pe site-ul Ministerului Justiiei.

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 614/20.VIII.2008

Art. 24. (1) Candidaii pentru posturile vacante de ef


serviciu, care au fost declarai admii la proba interviului, susin
oral un plan strategic de dezvoltare a serviciului n cadrul cruia
intenioneaz s ocupe funcia de conducere, ntocmit n
conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2).
(2) Planul strategic se depune la Direcia resurse umane i
relaia cu Consiliul Superior al Magistraturii, n termen de cel
mult 5 zile dup afiarea rezultatelor la proba interviului, pe
suport hrtie, purtnd pe fiecare pagin semntura candidatului.
(3) Dup finalizarea termenului de depunere a planului
strategic, baremul dup care se evalueaz acesta se va afia pe
site-ul Ministerului Justiiei.
(4) Susinerea planului strategic de ctre candidai se
nregistreaz audio. Prevederile art. 19 alin. (4) se aplic n mod
corespunztor.
(5) Sunt declarai admii n urma susinerii planului strategic
candidaii care au obinut minimum nota 7. Rezultatele obinute
n urma susinerii planului strategic sunt publicate pe site-ul
Ministerului Justiiei n termen de cel mult 5 zile lucrtoare de la
finalizarea etapei. Prevederile art. 6 alin. (4) se aplic n mod
corespunztor.
(6) Rezultatele obinute n urma susinerii planului strategic
pot fi contestate n termen de dou zile lucrtoare de la afiare.
Contestaia se depune, personal sau prin fax, la Direcia resurse
umane i relaia cu Consiliul Superior al Magistraturii.
(7) Contestaiile se soluioneaz de ctre comisia de
soluionare a contestaiilor, n termen de cel mult 5 zile
lucrtoare de la expirarea termenului prevzut la alin. (6).
(8) n situaia prevzut la art. 14 termenul prevzut la
alin. (7) se prelungete cu 5 zile.
(9) Lista candidailor declarai admii n urma susinerii
planului strategic este publicat pe site-ul Ministerului Justiiei
n termenul prevzut la alin. (7). Prevederile art. 6 alin. (4) se
aplic n mod corespunztor.
Art. 25. (1) Fiecare prob va fi notat de la 0 la 10. Nu se
acord puncte din oficiu.
(2) Notele acordate la fiecare prob de concurs se trec n
litere i n cifre n borderoul de notare, care este semnat pe
fiecare fil de membrii comisiilor prevzute la art. 8 alin. (1)
lit. b)e).
(3) Nota final a fiecrei probe de concurs este media
aritmetic a notelor acordate de fiecare membru al comisiilor
prevzute la art. 8 alin. (1) lit. b)e).
(4) Nota final a concursului este media aritmetic dintre
notele obinute la proba interviului i proba scris, n cazul
susinerii concursului pentru ocuparea posturilor vacante de
consilier de probaiune i inspector de probaiune, respectiv
dintre notele obinute la proba interviului i proba susinerii
planului strategic, pentru ocuparea posturilor vacante de ef
serviciu.
Art. 26. (1) Media general de promovare a concursului
este de cel puin 7.
(2) Candidaii declarai admii la concursul pentru ocuparea
posturilor vacante de consilier de probaiune i ef serviciu vor
fi repartizai pe posturi n cel mult 5 zile lucrtoare de la
comunicarea rezultatelor, de ctre comisia prevzut la art. 8
alin. (1) lit. f).
(3) Repartizarea candidailor pe posturile vacante de
consilier de probaiune se va face n funcie de:
a) numrul i categoriile de posturi vacante n funcie de
specializare;

b) opiunile candidailor;
c) nota final obinut.
(4) Repartizarea candidailor pe posturile vacante de ef
serviciu se va face n funcie de criteriile prevzute la alin. (3)
lit. b) i c).
(5) Departajarea candidailor cu note egale, care opteaz
pentru posturile vacante de consilier de probaiune din cadrul
aceluiai serviciu sau pentru posturile vacante de inspector de
probaiune, se face nti n funcie de nota obinut la proba
scris, apoi n funcie de nota obinut la dimensiunea atitudine
din cadrul interviului.
(6) Departajarea candidailor cu note egale, care opteaz
pentru funcia vacant de conducere din cadrul aceluiai
serviciu, se realizeaz nti n funcie de nota obinut la planul
strategic, apoi n funcie de nota obinut la dimensiunea
cunotine din cadrul interviului.
(7) Candidaii declarai admii pentru posturile vacante de
inspector de probaiune i ef serviciu vor fi numii n funcie prin
ordin al ministrului justiiei.
(8) Lista candidailor declarai admii i repartizai pe posturi
va fi publicat pe site-ul Ministerului Justiiei n termen de dou
zile de la finalizarea concursului.
Art. 27. Prin derogare de la prevederile art. 6, n cazul n
care ntre data anunrii concursului i data ncheierii probelor
de concurs se vacanteaz sau se suplimenteaz posturi,
acestea pot fi ocupate de ctre candidai n condiiile prezentului
regulament.
Art. 28. (1) Candidaii admii n condiiile prezentului
regulament trebuie s se prezinte la post n cel mult 15 zile de
la data comunicrii rezultatelor repartizrii candidailor pe post,
respectiv la data numirii n funcie prin ordin al ministrului justiiei.
n cazul n care candidaii admii nu pot respecta termenul
menionat, acetia nainteaz o cerere, n scris, directorului
Direciei de probaiune, n care prezint motivele ntrzierii i
termenul la care se pot prezenta la post.
(2) n cazul neprezentrii la post n termenul stabilit, postul
este declarat vacant. Direcia de probaiune va comunica
urmtorului candidat posibilitatea ocuprii acestuia, n condiiile
prezentului regulament.
CAPITOLUL III
Dispoziii finale
Art. 29. Lucrrile scrise ale candidailor declarai admii
la concurs i procesele-verbale privind rezultatele concursului
sunt transmise Direciei resurse umane i relaia cu Consiliul
Superior al Magistraturii, pentru a fi incluse n dosarele
profesionale ale candidailor. Dosarele, procesele-verbale,
lucrrile scrise referitoare la ceilali candidai i orice alte
documente n legtur cu concursul se arhiveaz i se
pstreaz la Direcia resurse umane i relaia cu Consiliul
Superior al Magistraturii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 614/20.VIII.2008

29

ACTE ALE CURII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI


CURTEA EUROPEAN A DREPTURILOR OMULUI
SECIA A TREIA

HOTRREA
din 17 ianuarie 2008

n Cauza Atanasiu mpotriva Romniei


(Cererea nr. 15.204/02)
Strasbourg
n cauza Atanasiu mpotriva Romniei,
Curtea European a Drepturilor Omului (Secia a treia), statund n cadrul unei camere formate din:
Botjan M. Zupani, preedinte;
Corneliu Brsan;
Elisabet Fura-Sandstrm;
Alvina Gyulumyan;
Egbert Myjer;
David Thr Bjrgvinsson;
Isabelle Berro-Lefvre, judectori,
Santiago Quesada, grefier de secie,
dup ce a deliberat n camera de consiliu la data de 11 decembrie 2007,
pronun urmtoarea hotrre, adoptat la aceast dat:
PROCEDURA

1. La originea cauzei se afl o cerere (nr. 15.204/02)


ndreptat mpotriva Romniei, prin care un cetean al acestui
stat, domnul Lucian Atanasiu (reclamantul,) a sesizat Curtea la
data de 19 aprilie 2001 n temeiul art. 34 din Convenia pentru
aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale
(Convenia.)
2. Reclamantul este reprezentat de doamna T. Calipetre,
avocat n Constana. Guvernul romn (Guvernul) este

reprezentat de domnul Rzvan Horaiu Radu, agentul


guvernamental romn pe lng Curtea European a Drepturilor
Omului.
3. La data de 6 septembrie 2005, Curtea a hotrt s
comunice cererea Guvernului. n temeiul prevederilor art. 29
alin. 3, aceasta a hotrt s analizeze n acelai timp
admisibilitatea i fondul cauzei.

N FAPT

Circumstanele cauzei
4. Reclamantul s-a nscut n anul 1956 i locuiete la
Constana.
5. La data de 20 septembrie 1987, Marcu S. a ncheiat cu
soii Victoria i Iosif B. o promisiune de vnzare a unui teren n
suprafa de circa 500 m2 situat la Constana.
6. La data de 9 septembrie 1990, Marcu S. i-a vndut acelai
teren reclamantului i soiei sale, printr-un contract autentificat
n faa notarului.
7. La data de 12 noiembrie 1990, soii B. au solicitat
Judectoriei Constana s constate c, la data de 20 septembrie
1987, ei au ncheiat cu Marcu S. un precontract de vnzarecumprare pentru terenul n cauz i s pronune o hotrre
care s in loc de contract de vnzare-cumprare.
8. La data de 4 septembrie 1991, soii B. i-au chemat n
judecat i pe reclamant i soia sa printr-o aciune n
constatarea nulitii contractului de vnzare-cumprare ncheiat
ntre Marcu S., pe de o parte, i reclamant i soia sa, pe de alt
parte.
9. La data de 17 februarie 1992, Judectoria Constana a
hotrt s conexeze cele dou cauze.
10. La data de 13 iulie 1992, Judectoria Constana a respins
aciunea soilor B. i, n urma cererii reconvenionale a
reclamantului i a soiei acestuia, i-a obligat pe primii s lase
terenul n posesia acestora din urm. Soii B. au formulat recurs
mpotriva acestei sentine.
11. La data de 20 noiembrie 1992, Marcu S. a decedat, iar
motenitorii si au fost introdui n cauz.
12. La data de 28 ianuarie 1993, la cererea soilor B., Curtea
Suprem de Justiie a strmutat dosarul Tribunalului Constana
la Tribunalul Bucureti, pe motiv de bnuial legitim cu privire
la echitatea procedurii. Judectorul P. a fcut parte din completul

Curii Supreme de Justiie care s-a pronunat asupra acestei


cereri de strmutare.
13. La data de 16 iunie 1993, Tribunalul Bucureti a admis
recursul soilor B. i a casat hotrrea Judectoriei Constana cu
trimitere spre rejudecare n faa aceleiai judectorii.
14. La cererea de strmutare formulat de soii B., prin
Decizia din data de 10 martie 1994 a Curii Supreme de Justiie,
cauza a fost transmis Judectoriei Sectorului 3 Bucureti.
Judectorul P. a prezidat acest complet al Curii Supreme de
Justiie.
15. La data de 20 iunie 1994, Judectoria Sectorului 3
Bucureti a admis aciunea soilor B. i a constatat existena
unui contract de vnzare-cumprare ncheiat n anul 1987 ntre
Marcu S. i soii B. pentru terenul n cauz.
16. La data de 15 decembrie 1994, Iosif B. a decedat,
aciunea fiind continuat de soia sa, Victoria B.
17. La data de 3 aprilie 1995, Tribunalul Bucureti a respins
apelul reclamantului i al soiei sale ca nentemeiat. Acetia au
formulat recurs. n timp ce acest recurs se afla pe rolul Curii de
Apel Bucureti, ei au formulat o plngere penal pentru fals,
susinnd c chitana ce dovedea tranzacia din data de
20 septembrie 1987 dintre Marcu S. i soii B. ar fi fost falsificat.
Din acest motiv, procedura n faa Curii de Apel Bucureti a fost
suspendat la data de 16 octombrie 1995 pn la soluionarea
plngerii penale.
18. La data de 26 martie 1996, Parchetul de pe lng
Judectoria Constana a pronunat soluia de nencepere a
urmririi penale n favoarea soilor B. Aceast decizie a fost
meninut n urma plngerilor ierarhice ale reclamantului,
decizia definitiv a Parchetului de pe lng Curtea Suprem de
Justiie datnd din 7 mai 1998.

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 614/20.VIII.2008

19. n urma relurii procedurii civile, la data de 9 iunie 1998,


prin Decizia din data de 7 septembrie 1998, Curtea de Apel
Bucureti a admis recursul reclamantului i al soiei sale i a
casat Decizia din data de 3 aprilie 1995 cu trimitere spre
rejudecare, pe motivul c Tribunalul Bucureti pronunase
aceast decizie fr a lua act de decesul lui Iosif B.
20. La data de 29 ianuarie 1999, Tribunalul Bucureti a casat
Hotrrea din data de 20 iunie 1994 a Judectoriei Sectorului 3
Bucureti i a trimis cauza spre rejudecare n prim instan.
Aceast decizie nu a fost motivat.
21. La data de 30 iunie 1999, Judectoria Sectorului 3
Bucureti a admis aciunea formulat de Victoria B. Ea a
constatat nulitatea contractului de vnzare-cumprare ncheiat
la data de 9 septembrie 1990 ntre Marcu S., pe de o parte, i
reclamant i soia sa, pe de alt parte, i a constatat existena
unui contract de vnzare-cumprare ncheiat n anul 1987 ntre
Marcu S. i soii B. Instana i-a ntemeiat hotrrea n special
pe interogatoriul al crui obiect l fcuse Marcu S. nainte de

decesul su i pe declaraia unui martor, care redactase chitana


din data de 20 septembrie 1987 n prezena Victoriei B. i a lui
Marcu S. Mai mult, instana a apreciat c Marcu S. ncheiase
ulterior cu reclamantul i soia sa un alt contract de vnzarecumprare pentru acelai teren, avnd ca i consecin lezarea
intereselor Victoriei B. i ale defunctului ei so, n favoarea
crora Marcu S. semnase deja o promisiune de vnzare.
22. La data de 16 iunie 2000, Tribunalul Bucureti a admis
apelul reclamanilor i, pe fond, a respins aciunea Victoriei B.,
cu motivarea c chitana ce inea loc de antecontract de
vnzare-cumprare nu fusese semnat de Marcu S.
23. La data de 14 noiembrie 2000, Curtea de Apel Bucureti
a admis recursul Victoriei B. i, pe fond, a respins preteniile
reclamantului i ale soiei sale, considernd corect Hotrrea
din data de 30 iunie 1999 a judectoriei. Fostul judector P.,
ntre timp devenit avocat, a reprezentat-o pe Victoria B. n faa
Curii de Apel.

N DREPT

I. Asupra pretinsei nclcri a art. 6 alin. 1 din Convenie


24. Reclamantul susine c durata procedurii a nclcat
principiul termenului rezonabil aa cum este el prevzut de
art. 6 alin. 1 din Convenie, care prevede urmtoarele:
Orice persoan are dreptul la judecarea n mod echitabil (...)
ntr-un termen rezonabil a cauzei sale, de ctre o instan (...),
care va hotr (...) asupra nclcrii drepturilor i obligaiilor sale
cu caracter civil (...).
25. Guvernul se opune acestui argument.
26. Perioada ce trebuie luat n considerare nu a nceput
dect odat cu intrarea n vigoare a Conveniei n privina
Romniei, la data de 20 iunie 1994. Totui, pentru a aprecia
caracterul rezonabil al termenelor scurse ncepnd cu aceast
dat, trebuie inut cont de stadiul n care se afla cauza la
momentul respectiv, n cazul de fa n prim instan, dup
3 ani de procedur.
Perioada n discuie s-a ncheiat la data de 14 noiembrie
2000. Aadar, ea a durat 6 ani i 5 luni, pentru 7 instane.
A. Asupra admisibilitii

27. Curtea constat c acest capt de cerere nu este n mod


vdit nentemeiat n sensul art. 35 alin. 3 din Convenie. Mai
mult, ea observ c nu este incident niciun alt motiv de
inadmisibilitate.
B. Asupra fondului

28. Reclamantul arat c nici complexitatea cauzei, nici


comportamentul prilor n procedura intern nu ar putea
justifica durata acesteia. El consider c durata nerezonabil a
acestei proceduri este imputabil exclusiv autoritilor judiciare
interne, n special casrilor succesive cu trimitere spre
rejudecare, erorilor i viciilor de procedur. n fine, reclamantul
arat c, chiar dac procedura avea un obiect patrimonial, n
spe soluionarea unei dispute asupra proprietii unui teren,
miza acestei proceduri a fost deosebit de important pentru el,
deoarece era vorba de terenul pe care inteniona s-i
construiasc o cas pentru care obinuse deja autorizaia de
construire.
29. Guvernul consider c aceast cauz era complex
datorit incidentelor procedurale aprute, precum conexarea
celor dou dosare, amnarea procedurii pn la soluionarea
unei plngeri penale conexe, strmutarea cauzei i necesitatea
introducerii n cauz a motenitorilor prilor decedate. Mai mult,
trebuie artat c nu au existat perioade lungi de inactivitate a
instanelor interne.
30. Curtea reamintete c cerina caracterului rezonabil al
duratei unei proceduri se apreciaz n funcie de circumstanele
cauzei i innd cont de criteriile consacrate de jurisprudena sa,
n special complexitatea cauzei, comportamentul reclamantului
i cel al autoritilor competente, precum i miza litigiului pentru
prile interesate (a se vedea, printre multe altele, Cauza

Frydlender mpotriva Franei [MC], nr. 30.979/96, 43, CEDO


2000-VII).
31. Curtea observ c aceast cauz nu a avut o
complexitate deosebit, obiectul su viznd valabilitatea celor
dou contracte de vnzare-cumprare ncheiate succesiv de
acelai vnztor, referitoare la acelai teren.
Pe de alt parte, ea constat c ntrzierile importante n
procedur au fost cauzate de casrile i trimiterile succesive
spre rejudecare a cauzei. n acest sens, Curtea observ c
desfurarea procedurii a fost de asemenea prelungit din
cauza numeroaselor hotrri pronunate n cauz. Astfel, cauza
a fost trimis spre rejudecare de dou ori, fie n faa tribunalului,
fie n faa judectoriei, prin Hotrrea din data de 7 septembrie
1998 a Curii de Apel Bucureti i prin cea din data de
29 ianuarie 1999 a Tribunalului Bucureti, care au anulat
hotrrile instanelor inferioare. Mai mult, trimiterea cauzei spre
rejudecare putea continua la nesfrit n absena unei prevederi
legale care s mpiedice aceasta. Dei Curtea nu este
competent s analizeze modul n care instanele naionale au
interpretat i aplicat dreptul intern, ea consider totui c toate
acele casri succesive cu trimitere spre rejudecare se datoreaz
erorilor comise de instanele inferioare n analizarea cauzei
(Cauza Wierciszewska mpotriva Poloniei, nr. 41.431/98,
25 noiembrie 2003, 46). n plus, repetarea acestor casri
denot o deficien de funcionare a sistemului judiciar (Cauza
Crstea i Grecu mpotriva Romniei, nr. 56.326/00, 15 iunie
2006, 42).
32. Prin urmare, Curtea apreciaz c nici complexitatea
cauzei, nici comportamentul reclamantului nu explic durata
procedurii, privit n ansamblul ei.
33. Curtea a soluionat n mai multe rnduri cauze ce ridicau
probleme similare cu cea din cazul de fa i a constatat
nclcarea art. 6 alin. 1 din Convenie (a se vedea cauza
Frydlender, menionat mai sus). Dup ce a analizat toate
elementele ce i-au fost supuse ateniei, Curtea consider c
Guvernul nu a expus niciun fapt sau argument care s poat
duce la o alt concluzie n cazul de fa. innd cont de
jurisprudena sa n materie, Curtea apreciaz c, n spe,
durata procedurii litigioase este excesiv i nu corespunde
cerinei termenului rezonabil.
Prin urmare, a avut loc nclcarea art. 6 alin. 1.
II. Asupra celorlalte pretinse nclcri
34. Invocnd art. 6 din Convenie, reclamantul se plnge de
lipsa de independen i imparialitate a instanelor care au
soluionat procedura privind constatarea nulitii contractului de
vnzare-cumprare, din cauza faptului c judectorul P. a fcut
parte din completele de judecat care au soluionat cele dou
cereri de strmutare a cauzei din data de 28 ianuarie 1993 i
10 martie 1994, nainte de a activa ca avocat pentru a-i
reprezenta pe adversarii si n faa Curii de Apel Bucureti.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 614/20.VIII.2008


Reclamantul se plnge i de lipsa de acces la instan pentru a
contesta nenceperea urmririi penale pronunat de parchet la
data de 26 martie 1996 n urma plngerii sale penale pentru fals.
35. Curtea observ c cererile de strmutare la care face
trimitere reclamantul au fost soluionate prin dou hotrri din
data de 28 ianuarie 1993 i 10 martie 1994, adic nainte de
intrarea n vigoare a Conveniei n privina Romniei, la data de
20 iunie 1994. Mai mult, dac reclamantul ar fi avut o ndoial n
ceea ce privete influena exercitat asupra judectorilor Curii
de Apel Bucureti de ctre avocatul adversarilor si, el ar fi putut
s solicite strmutarea cauzei pe motiv de bnuial legitim sau
recuzarea judectorilor respectivi, ceea ce el nu a demonstrat c
ar fi fcut.
n sfrit, Curtea observ c cererea referitoare la lipsa de
acces la o instan se refer la o procedur care s-a finalizat
prin soluia definitiv a Parchetului de pe lng Curtea Suprem
de Justiie din data de 7 mai 1998, cu mai mult de 6 luni nainte
de introducerea cererii n faa Curii.
36. Invocnd art. 1 din Protocolul nr. 1, reclamantul se plnge
cu privire la decizia din data de 14 noiembrie 2000 a Curii de
Apel Bucureti prin care i-au fost respinse preteniile asupra
proprietii pe care o dobndise.
37. Curtea reamintete c faptul c un litigiu ntre particulari
este soluionat de o instan pe baza dreptului n vigoare nu
atrage, n sine, rspunderea statului sub incidena art. 1 din
Protocolul nr. 1, dac nu s-a constatat niciun indiciu de arbitrariu
(a se vedea, printre altele, Cauza Vasilev mpotriva Bulgariei
(decembrie), nr. 47.063/99, 10 martie 2005). n spe, ea
observ c instanele interne au procedat la o analiz
aprofundat a probelor aduse de pri. Pe de alt parte, ea nu
distinge niciun indiciu de arbitrariu n hotrrile pronunate.
38. innd cont de ansamblul elementelor aflate n posesia
sa i n msura n care ea este competent s examineze
preteniile formulate, Curtea nu a constatat nicio aparen de
nclcare a drepturilor i libertilor garantate de Convenie sau
protocoalele sale.
39. Rezult c aceast parte a cererii este vdit nentemeiat
i trebuie respins n conformitate cu art. 35 alin. 3 i 4 din
Convenie.
III. Asupra aplicrii art. 41 din Convenie
40. Conform art. 41 din Convenie,
n cazul n care Curtea declar c a avut loc o nclcare a
Conveniei sau a protocoalelor sale i dac dreptul intern al

31

naltei pri contractante nu permite dect o nlturare


incomplet a consecinelor acestei nclcri, Curtea acord
prii lezate, dac este cazul, o reparaie echitabil.
A. Prejudiciu

41. Reclamantul solicit suma de 161.700 euro (EUR) cu titlu


de daune materiale, inclusiv valoarea terenului care a fcut
obiectul litigiului n faa instanelor interne, precum i suma de
40.000 EUR cu titlu de daune morale pe care le-a suferit.
42. Guvernul contest aceste pretenii.
43. Curtea nu distinge nicio legtur de cauzalitate ntre
nclcarea constatat i prejudiciul material pretins i respinge
aceast cerere. n schimb, Curtea apreciaz c reclamantul a
suferit un anumit prejudiciu moral din cauza duratei procedurii
sale civile. Statund n echitate, ea i acord suma de
2.000 EUR cu acest titlu.
B. Cheltuieli de judecat

44. Reclamantul mai solicit suma de 2.930 EUR cu titlu de


cheltuieli de judecat suportate n faa instanelor interne i
suma de 250 EUR pentru cele angajate n faa Curii. n acest
sens, el trimite copii de pe dou chitane ce dovedesc plata
sumei de 500.000 lei vechi (ROL) i 600 lei noi (RON) ctre
avocata care l reprezint n faa Curii i o a treia chitan pentru
suma de 209,81 RON, aferent cheltuielilor cu expedierea prin
curier, pltite avocatei.
45. Guvernul contest aceste pretenii.
46. Conform jurisprudenei Curii, un reclamant nu poate
obine rambursarea cheltuielilor sale de judecat dect n
msura n care li s-a stabilit realitatea, necesitatea i caracterul
rezonabil. n spe i innd cont de elementele aflate n posesia
sa i de criteriile menionate mai sus, Curtea apreciaz ca
rezonabil suma de 250 EUR cu titlul de cheltuieli de judecat
pentru procedura n faa Curii i i-o acord reclamantului.
C. Dobnzi

47. Curtea consider potrivit ca rata dobnzii s se bazeze


pe rata dobnzii facilitii de mprumut marginal a Bncii
Centrale Europene, majorat cu 3 puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,


CURTEA,
N U N A N I M I TAT E ,

1. declar cererea admisibil n ceea ce privete captul de cerere ntemeiat pe durata excesiv a procedurii i inadmisibil
n rest;
2. hotrte c a avut loc nclcarea art. 6 alin. 1 din Convenie;
3. hotrte:
a) ca statul prt s i plteasc reclamantului, n cel mult 3 luni de la data rmnerii definitive a prezentei hotrri, conform
art. 44 alin. 2 din Convenie, urmtoarele sume:
(i) 2.000 EUR (dou mii euro) cu titlu de daune morale;
(ii) 250 EUR (dou sute cincizeci euro) cu titlu de cheltuieli de judecat;
(iii) orice sum ce ar putea fi datorat cu titlu de impozit pentru sumele de mai sus;
b) ca, ncepnd de la expirarea termenului menionat mai sus i pn la efectuarea plii, aceste sume s se majoreze cu
o dobnd simpl avnd o rat egal cu cea a facilitii de mprumut marginal a Bncii Centrale Europene valabil n aceast
perioad, majorat cu 3 puncte procentuale;
c) ca sumele n discuie s fie convertite n lei noi (RON) la cursul de schimb valabil la data plii;
4. respinge cererea de satisfacie echitabil pentru rest.
Redactat n limba francez, apoi comunicat n scris la data de 17 ianuarie 2008 n conformitate cu art. 77 alin. 2 i 3
din Regulament.
Botjan M. Zupani,
preedinte

Santiago Quesada,
grefier

ABONAMENTE LA PUBLICAIILE OFICIALE


Preuri pentru anul 2008
Denumirea publicaiei

Monitorul Oficial, Partea I, n limba romn


Monitorul Oficial, Partea I, n limba romn, numere bis*
Monitorul Oficial, Partea I, n limba maghiar
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Monitorul Oficial, Partea a VII-a
Colecia Legislaia Romniei
Colecia de hotrri ale Guvernului i alte acte normative
Breviar legislativ
Repertoriul actelor normative aprute n Partea I

Abonament
anual (lei)

Suport fizic
Abonament
trimestrial (lei)

Abonament
lunar (lei)

1.670
285
1.500
2.250
430
1.720
1.600
540
450
750
70
120

428

375
562
107
430
400
135
112
187
17

150

Suport electronic
Abonament
Abonament
anual (lei)
lunar (lei)

960

90

420
720
240
1.080
900
240

40

40
65
25
100
85
25

* Cu excepia numerelor bis de interes restrns, disponibile prin comand.

Preurile includ TVA 9%.


Abonamente la publicaiile oficiale i comenzi ctre Monitorul Oficial R.A. se pot efectua prin urmtoarele societi
de distribuie:
 COMPANIA NAIONAL POTA ROMN S.A.
 ACTA LEGIS S.R.L.
 INFO EUROTRADING S.A.
 INTERPRESS SPORT S.R.L.
 MEDIA PRESS ABONAMENTE S.R.L.
 M.T. PRESS IMPEX S.R.L.
 PRESS EXPRES S.R.L.
 ZIRKON MEDIA S.R.L.
 ART ADVERTISING S.R.L.
 CALLIOPE S.R.L.
 DIFSTARPRESS S.R.L.
 CURIER PRESS S.A.
 MIMPEX S.R.L.
 ROESTA S.R.L.
 VIAA LIBER S.A.
 UNITATEA S.R.L.
 MANPRES DISTRIBUTION S.R.L.
 CUGET LIBER S.A.
 SIMPEX LOGISTIC S.R.L.

prin oficiile sale potale


Bucureti, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1,
(telefon/fax: 411.91.79; 411.54.08)
Bucureti, Splaiul Independenei nr. 202A
(telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)
Bucureti, Piaa Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256259, OP 33
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
Bucureti, str. Izvor nr. 78, et. 2
(telefon: 311.97.84, fax: 311.97.85)
Bucureti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16; 255.48.17)
Otopeni, str. Flori de Cmp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
Bucureti, str. Pictor Dimitrie Hrlescu nr. 6, sector 2
(telefon: 255.18.00, fax: 255.18.66; 255.19.18)
Rmnicu Vlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(fax: 0250/73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88)
Ploieti, str. Elena Doamna nr. 6264
(telefon/fax: 0244/51.40.52; 0244/51.48.01)
Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15
(telefon/fax: 0243/23.23.68)
Braov, str. Traian Grozvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96; 0268/47.56.68)
Hunedoara, str. Ion Creang nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
Curtea de Arge, str. Valea Iaului, bl. P10, sc. B, ap. 18
(telefon/fax: 0248/72.11.43)
Galai, Str. Domneasc nr. 68
(telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/46.08.75)
Alba Iulia, str. Traian nr. 26
(telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43)
Bucureti, Piaa Presei Libere nr. 1 (OP 33 CP 24)
(telefon/fax: 0318.06.20.33)
Constana, bd. I.C. Brtianu nr. 5
(telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24)
Clrai, Str. Progresul nr. 21, bl. B1, sc. B, ap. 5
(telefon/fax: 0242/31.89.29)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul de vnzri i informare, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 i 410.47.30, fax 410.77.36 i 410.47.23
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 614/20.VIII.2008 conine 32 de pagini.

Preul: 2,50 lei

&JUYDGY|283466|
ISSN 14534495

S-ar putea să vă placă și