Sunteți pe pagina 1din 3

Notepad

Creat de DG Botez

Este un editor de text simplu care are rolul unui carneţel de notiţe. Când veţi
avea nevoie să notaţi un text simplu fără formatare, un număr de telefon, un
nume, o adresă, o simplă înşiruire, să creaţi o simplă pagină web, de cele
mai multe ori veţi folosi acest simplu carneţel de notiţe electronic numit
Notepad.

Fişierele create cu ajutorul Notepad-ului (identificate după extensia .txt) pot


fi deschise prin intermediul oricărui alt editor de text, iar conţinutul acestor
tipuri de fişiere poate fi vizualizat şi în modul MS-DOS.
Explicaţii generale asupra utilizării

- Dacă nu este maximizat, redimensionarea utilitarului se realizează în felul


următor: potriviţi cursorul (bara verticală care clipeşte) pe bordurile sau în
colţurile acestuia şi, la apariţia unor mici linii cu săgeţi în capete, ţinând
apăsat butonul stâng al mouse-ului, redimensionaţi utilitarul.
- Tranziţia dintre scris cu literă mare şi scris cu literă mică (şi invers)
se realizează prin apăsarea tastei Caps Lock sau prin ţinerea apăsată a tastei
Shift.
- Trecerea la rândul următor se realizează prin apăsarea tastei Enter.
- Deplasarea la un rând mai sus se realizează prin apăsarea tastei
Săgeată-Sus sau poziţionare prin click stânga.
- Deplasarea cursor-ului stânga-dreapta se realizează prin intermediul
tastelor cu săgeţi sau a barei Space si a tastei Backspace.
- Ştergerea unei porţiuni de text se realizează prin selectarea textului
pentru şters cu ajutorul cursorului (ţinerea butonului stâng al mouse-ului
apăsat in timpul selectării), apoi apăsând tasta Delete, selectaţi comanda
Delete din meniul Edit, sau selectaţi comanda Delete din meniul contextual
(cel afişat prin efectuarea unui click dreapta în suprafaţa de lucru).
- Apăsarea tastei Backspace va produce ştergerea caracterului din
stânga cursorului.
- Cursor-ul se poate poziţiona în zona dorită prin click simplu în zonă şi
prin intermediul tastelor cu săgeţi (în care s-a tastat iniţial ceva).
- Pentru adăugarea orei şi a datei în dreapta cursor-ului: apăsaţi tasta F5
sau din meniul Edit selectaţi comanda Time/Date.
- Pentru deschiderea unui alt fişier (text) dintr-o locaţie: din meniul
File al Notepad-ului selectaţi comanda Open...
- Pentru configurarea paginii în vederea imprimării: din meniul File
selectaţi comanda Page Setup…
- Pentru imprimare: din meniul File selectaţi comanda Print.
- Pentru căutarea unui text: din meniul Search selectaţi comanda Find…,
sau apăsaţi tasta F3.
- Pentru selectarea totală a textului scris: din meniul Edit selectaţi
comanda Select All sau apăsaţi tastele Ctrl + A sau selectaţi comanda Select
All din meniul contextual (cel afişat prin efectuarea unui click dreapta pe
suprafaţa de lucru).
- Pentru selectarea unui alt font (tip de caracter): din meniul Edit selectaţi
comanda Set Font…
- Pentru ca un rând să nu depăşească zona de lucru vizibilă selectaţi
din meniul Edit comanda WordWrap.
- Pentru asistenţă: din meniul Help selectaţi comanda Help Topics sau
apăsaţi tasta F1.
- Pentru salvarea fişierului: selectaţi din meniul File comanda Save sau
comanda Save As… sau folosiţi combinaţia de taste CTRL+S.
- Pentru anularea ultimei comenzi efectuate din meniul Edit selectaţi
comanda Undo sau selectaţi comanda Undo din meniul afişat prin efectuarea
unui click dreapta în suprafaţa de lucru sau folosiţi combinaţia de taste
CTRL+Z.

Alte taste utile in timpul editării:


• PageUp: derulare pagina sus
• PageDown: derulare pagina jos
• Tab: deplasarea cursorului cu un număr de spaţii la dreapta
• End: deplasarea cursorului la sfârşitul liniei
• Home: deplasarea cursorului la începutul liniei

Unele taste pot avea (prin apăsarea tastei Shift) două stări.
Exemplu:
- tasta 4 are, în partea superioară trecut şi caracterul $. Pentru a tasta
caracterul $ ţineţi tasta Shift apăsată.

- Puteţi deschide editorul de text Notepad prin Start-All Programs-


Accessories - Notepad sau în caseta Start-Run tastaţi Notepad, apoi apăsaţi
butonul Ok sau tasta Enter.
- Locaţia programului Notepad.exe se află în folderul Windows.

Crearea Send To Notepad in meniul contextual

Vizitaţi blogul Computer Zone: http://kraftwin.blogspot.com

Contact: softhackwin@yahoo.com