Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

INFORMATII
privind dotarea cu echipamentele specifice lucrarilor de drumuri
si aferente acestora si care sunt in stare de functionare (x)

Denumirea echipamentului
tipul, modelul, marca

Buc.

Anul Fabricatiei

Proprietate

AUTOGREDER
BULDOEXCAVATOR
CILINDRU COMPACTOR
VOLA PE PNEURI
Defectometru

1
2
2
1
1

1982
1985
1987
1985
1992

Inchiriat(xx)

MECON S.A.
MECON S.A.
MECON S.A.
MECON S.A.
TRUST
CONSTR.
S.A.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datele se confirma pe raspunderea noastra.
Data completarii:
............................

NOTA: X)
XX)

Solicitant,
S.C. ........................
............................. S.R.L.
ADMINISTRATOR,
..................................

Pentru unitatile de constructii se va trece si aparatura de laborator;


- Pentru unitatile de proiectare, consultanta se va prezenta lista lista
echipamentului de birotica si programe de calcul.
- Pentru utilajele inchiriate se va prezenta contract concret de inchiriere pe
perioada respectiva.