Sunteți pe pagina 1din 9

ORDIN nr.

901 din 5 mai 2015 privind aprobarea Metodologiei de


emitere a avizului tehnic de ctre Inspectoratul de Stat n
Construcii - I.S.C. pentru documentaiile tehnico-economice
aferente obiectivelor de investiii finanate din fonduri publice
Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotrrea Guvernului nr. 1.072/2003 privind
avizarea de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii a documentaiilor tehnicoeconomice pentru obiectivele de investiii finanate din fonduri publice, cu modificrile
ulterioare,
n temeiul art. 12 alin. (7) i al art. 14 alin. (1) lit. c) din Hotrrea Guvernului nr.
1/2013 privind organizarea i funcionarea Ministerului Dezvoltrii Regionale i
Administraiei Publice, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul dezvoltrii regionale i administraiei publice emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprob Metodologia de emitere a avizului tehnic de ctre Inspectoratul de
Stat n Construcii - I.S.C. pentru documentaiile tehnico-economice aferente
obiectivelor de investiii finanate din fonduri publice, prevzut n anexa care
face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2
Direcia coordonare, control i sintez a activitii de control i avizare din cadrul
Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C. i inspectoratele regionale/judeene n
construcii vor duce la ndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
La data intrrii n vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltrii, lucrrilor
publice i locuinelor i al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat n
Construcii nr. 726/549/2007 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului
de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. pentru documentaiile tehnicoeconomice aferente obiectivelor de investiii finanate din fonduri publice, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 597 din 29 august 2007, cu modificrile
ulterioare, se abrog.
Art. 4
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
-****p. Ministrul dezvoltrii regionale i administraiei publice,
Mihaela Dinc,
secretar general adjunct

ANEX:
METODOLOGIE de emitere a avizului tehnic de ctre Inspectoratul de Stat n
Construcii - I.S.C. pentru documentaiile tehnico-economice aferente
obiectivelor de investiii finanate din fonduri publice
Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 372 din data de 28 mai 2015

METODOLOGIE din 5 mai 2015 de emitere a avizului tehnic de


ctre Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. pentru
documentaiile tehnico-economice aferente obiectivelor de
investiii finanate din fonduri publice
CAPITOLUL I: Obiectul metodologiei

Art. 1
Prezenta metodologie stabilete elementele i criteriile tehnice care stau la baza
activitii de emitere a avizului tehnic, precum i modul de desfurare a procesului de
verificare i analiz a documentaiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de
investiii care se finaneaz, potrivit legii, din fonduri publice sau din credite externe,
contractate ori garantate de stat.
Art. 2
Metodologia cuprinde etapele necesare efecturii activitii de verificare i analiz a
documentaiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiii, precum i
modelul-cadru al avizului tehnic.

CAPITOLUL II: Scopul metodologiei

Art. 3
Scopul metodologiei este de a crea cadrul unitar i elementele necesare desfurrii n
bune condiii a activitii de emitere a avizului tehnic de ctre Inspectoratul de Stat n
Construcii - I.S.C., pentru documentaiile tehnico-economice aferente obiectivelor de
investiii, potrivit Hotrrii Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de ctre
Inspectoratul de Stat n Construcii a documentaiilor tehnico-economice pentru
obiectivele de investiii finanate din fonduri publice, cu modificrile ulterioare.

CAPITOLUL III: Domeniul de aplicare

Art. 4
Prezenta metodologie se aplic:
a)documentaiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiii noi care se
finaneaz, potrivit legii, din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori
garantate de stat, ai cror indicatori tehnico-economici se aprob de Guvern n
condiiile prevzute la art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu
modificrile i completrile ulterioare;
b)documentaiilor tehnico-economice aferente lucrrilor de intervenii la construcii
existente - reparaii, modificri, reabilitri, consolidri, restaurri - finanate din
fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, pentru care,
potrivit valorii determinate conform devizului general, exclusiv TVA, legislaia n
vigoare prevede organizarea de licitaii deschise.

CAPITOLUL IV: Competene privind emiterea avizului tehnic

Art. 5
(1)Emiterea avizelor tehnice pentru documentaiile prevzute la art. 4 este de
competena I.S.C. - aparatul central, cu sediul n municipiul Bucureti, str. C.F.
Robescu nr. 23, sectorul 3.
(2)Prin excepie de la prevederile alin. (1), avizele tehnice pentru documentaiile
tehnico-economice prevzute la art. 4 lit. b), finanate din fonduri publice locale,
potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i
completrile ulterioare, se emit de ctre I.S.C., prin structurile de specialitate.

CAPITOLUL V: Legislaie aplicabil

Art. 6
La baza prevederilor prezentei metodologii s-au avut n vedere urmtoarele acte
normative:
a)Hotrrea Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de ctre Inspectoratul de
Stat n Construcii a documentaiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiii
finanate din fonduri publice, cu modificrile ulterioare;
b)Ordonana Guvernului nr. 63/2001 privind nfiinarea Inspectoratului de Stat n
Construcii - I.S.C., aprobat cu modificri prin Legea nr. 707/2001, cu modificrile i
completrile ulterioare;
c)Hotrrea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuiilor generale i
specifice, a structurii organizatorice i a numrului maxim de posturi, precum i a
normrii parcului auto i a consumului de carburani ale Inspectoratului de Stat n
Construcii - I.S.C., cu modificrile ulterioare;
d)Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare;
e)Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile
ulterioare;
f)Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile
ulterioare;
g)Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006,
cu modificrile i completrile ulterioare;
h)Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al
documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de
intervenii;
i)Regulamentul de verificare i expertizare tehnic de calitate a proiectelor, a execuiei
lucrrilor i a construciilor, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 925/1995;
j)Instruciunile de aplicare a unor prevederi din Hotrrea Guvernului nr. 28/2008
privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente
investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, aprobate prin Ordinul
ministrului dezvoltrii lucrrilor publice i locuinei nr. 863/2008, cu modificrile i
completrile ulterioare.

CAPITOLUL VI: Definiii i prescurtri

Art. 7
(1)n cuprinsul prezentei metodologii se utilizeaz urmtorii termeni specifici
domeniului:
a)studiu de fezabilitate - documentaia tehnico-economic prin care se stabilesc
principalii indicatori tehnico-economici afereni obiectivului de investiii pe baza
necesitii i oportunitii realizrii acestuia i care cuprinde soluiile funcionale,
tehnologice, constructive i economice ce urmeaz a fi supuse aprobrii;
b)documentaie de avizare pentru lucrri de intervenii - documentaia tehnicoeconomic similar studiului de fezabilitate, elaborat pe baza concluziilor raportului
de expertiz tehnic si, dup caz, ale raportului de audit energetic, pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici afereni lucrrilor de intervenii la construcii existente.
(2)Prescurtri utilizate n coninutul metodologiei:
a)I.S.C. - Inspectoratul de Stat n Construcii;
b)I.R.C. - inspectorate regionale n construcii;
c)S.F. - studiu de fezabilitate;

d)D.A.L.I. - documentaie de avizare pentru lucrri de intervenii.

CAPITOLUL VII: Cerine de nregistrare i trasabilitate a documentelor

Art. 8
(1)n vederea emiterii avizului tehnic de ctre I.S.C., beneficiarii investiiei depun la
sediile I.S.C. sau prin post, respectiv la sediul I.S.C. - aparatul central sau la sediile
inspectoratelor regionale n construcii, conform competenelor de emitere a avizului
tehnic, un exemplar, n copie, dup urmtoarele documente:
a)cererea-tip prin care beneficiarul investiiei solicit avizul tehnic, al crui model este
prevzut n anexa nr. 1, care face parte integrant din prezenta metodologie;
b)avizul beneficiarului investiiei privind necesitatea i oportunitatea investiiei - vizat
conform cu originalul;
c)certificatul de urbanism, n termen de valabilitate, i avizele/acordurile/studiile de
specialitate solicitate prin acesta - vizate conform cu originalul;
d)documentaia tehnico-economic, la faza de proiectare S.F. sau D.A.L.I., ntocmit
conform Hotrrii Guvernului nr. 28/2008 - vizat conform cu originalul;
e)studiul geotehnic, dup caz - vizat conform cu originalul;
f)auditul energetic, dup caz - vizat conform cu originalul;
g)expertiza tehnic de calitate, dup caz - vizat conform cu originalul;
h)alte studii de specialitate, dup caz - vizate conform cu originalul.
(2)Adresele sediilor I.S.C. - aparatul central i ale inspectoratelor regionale n
construcii se gsesc pe pagina web a instituiei: www.isc-web.ro
Art. 9
(1)Cererea prin care beneficiarul investiiei solicit avizul tehnic se nregistreaz prin
sistemul informatic al I.S.C.
(2)Dup nregistrare, cererea mpreun cu documentaia tehnico-economic prevzut
la art. 8 alin. (1), este repartizat personalului cu atribuii n activitatea de emitere a
avizului tehnic.

CAPITOLUL VIII: Etapele procesului de avizare tehnic

Art. 10
(1)Documentaia tehnico-economic depus, n condiiile prezentei metodologii, va fi
analizat i verificat din punct de vedere tehnic.
(2)n situaia n care, pe parcursul analizrii i verificrii documentaiei tehnicoeconomice, sunt necesare completri ale acesteia, I.S.C. le va solicita n scris
beneficiarului investiiei, n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data
nregistrrii documentaiei.
Art. 11
(1)n cazul n care beneficiarul investiiei solicit n scris modificarea avizului tehnic
emis de I.S.C., ca urmare a modificrii principalelor lucrri i caracteristici tehnice din
documentaia tehnico-economic care a fost supus avizrii, se vor prezenta
urmtoarele documente:
a)solicitarea ordonatorului principal de credite sau a beneficiarului investiiei;
b)nota de fundamentare ntocmit de ctre proiectant i semnat de beneficiarul
investiiei, prin care s se justifice modificarea soluiei tehnice din S.F. sau D.A.L.I.
care a fost supus avizrii tehnice i pentru care I.S.C. a emis aviz tehnic;
c)studiul de fezabilitate actualizat sau documentaia de avizare a lucrrilor de
intervenii actualizat.
(2)Dac se emite aviz tehnic pentru modificarea soluiei tehnice, avizul tehnic iniial
emis de I.S.C. i pierde valabilitatea.
Art. 12

n situaia n care n coninutul avizului tehnic emis de I.S.C. se constat o eroare


material, I.S.C. va emite, fie la solicitarea scris a beneficiarului investiiei, fie din
oficiu, atunci cnd constatarea erorii materiale i aparine, un act de ndreptare a erorii
materiale.
Art. 13
(1)Termenul legal de emitere a avizelor tehnice este de maximum 10 zile lucrtoare
de la data nregistrrii documentaiei tehnico-economice, iar modelul-cadru al avizului
tehnic este prezentat n anexa nr. 2, care face parte integrant din prezenta
metodologie.
(2)Termenul prevzut la alin. (1) pentru emiterea avizului tehnic se prelungete, dup
caz, cu perioada de timp necesar completrii S.F. sau D.A.L.I. i curge de la data
depunerii de ctre beneficiar a documentaiei complete.
Art. 14
(1)I.S.C. nu emite aviz tehnic sau aviz tehnic pentru modificarea soluiei tehnice, n
cazul n care:
a)investiia a fost aprobat;
b)contractul de finanare a fost semnat;
c)procedura de achiziie public a fost finalizat;
d)lucrrile de execuie au fost ncepute.
(2)Avizul tehnic emis de I.S.C. conform prevederilor Hotrrii Guvernului nr.
1.072/2003, cu modificrile ulterioare, nu se ncadreaz n categoria
avizelor/acordurilor care pot fi solicitate prin certificatul de urbanism pentru obinerea
autorizaiei de construire.
Art. 15
Solicitarea emiterii avizului tehnic pentru obiectivele de investiii realizate pe parcursul
unor sesiuni calendaristice, stabilite de ordonatorul principal de credite, se va face n
intervalul de timp stabilit pentru aceste sesiuni i se va depune cel mai trziu cu 5 zile
nainte de nchiderea acesteia.
Art. 16
Principalele lucrri i caracteristici tehnice din avizul tehnic emis de I.S.C., pentru
documentaiile tehnico-economice ntocmite la faza de proiectare S.F. sau D.A.L.I., vor
sta la baza ntocmirii proiectului tehnic.
Art. 17
(1)Pentru obiectivele de investiii care se finaneaz din fonduri publice sau credite
externe contractate sau garantate de stat, care se vor realiza pe baza unor programe
de investiii, beneficiarul investiiei va prezenta documentele care atest c obiectivul
respectiv este inclus n unul dintre aceste programe sau va meniona programul n
care urmeaz s fie inclus obiectivul de investiie.
(2)Includerea obiectivelor de investiii pentru care s-a emis avizul tehnic, n
programele de investiii anuale, este de competena ordonatorilor principali de credite.
Art. 18
(1)Dup emiterea avizului tehnic, acesta este transmis beneficiarului investiiei prin
fax sau e-mail.
(2)Avizul tehnic n original se elibereaz, pe baz de semntur, beneficiarului sau
unei persoane mputernicite de acesta.

CAPITOLUL IX: Criterii tehnice care stau la baza verificrii i analizrii


documentaiilor tehnico-economice ntocmite la faza de proiectare S.F.
sau D.A.L.I.
Art. 19

Analiza din punct de vedere tehnic a documentaiilor prezentate n vederea obinerii


avizului I.S.C., n condiiile prevzute de Hotrrea Guvernului nr. 1.072/2003, cu
modificrile ulterioare, se efectueaz pe baza urmtoarelor date:
(A)Pentru documentaia tehnico-economic ntocmit la faza de proiectare S.F.:
I.Piese scrise:
a)Date generale:
1.denumirea obiectivului de investiii;
2.amplasamentul - judeul, localitatea, strada, numrul;
3.titularul investiiei;
4.beneficiarul investiiei;
5.elaboratorul documentaiei tehnico-economice.
b)Informaii generale privind proiectul:
1.situaia actual i informaii despre entitatea responsabil cu implementarea
proiectului;
2.descrierea investiiei:
2.1.concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiii pe
termen lung, n cazul n care au fost elaborate n prealabil, privind situaia actual,
necesitatea i oportunitatea promovrii investiiei, precum i scenariul tehnicoeconomic selectat;
2.2.scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiii pot fi
atinse, n cazul n care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu
de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiii pe termen lung:
- scenarii propuse - minimum dou;
- scenariul recomandat de ctre elaborator;
- avantajele scenariului recomandat;
2.3.descrierea constructiv, funcional i tehnologic, dup caz;
3.date tehnice ale investiiei:
3.1.zona i amplasamentul;
3.2.statutul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat;
3.3.situaia ocuprilor definitive de teren;
3.4.studii de teren:
- studiu geotehnic, verificat de verificator de proiecte atestat/expert tehnic atestat,
dup caz;
- alte studii de specialitate necesare, dup caz;
3.5.caracteristicile principale ale construciilor din cadrul obiectivului de investiii,
specifice domeniului de activitate, i variantele constructive de realizare a investiiei,
cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;
3.6.situaia existent a utilitilor i analiza de consum:
- necesarul de utiliti pentru varianta propus promovrii;
- soluii tehnice de asigurare cu utiliti.
II.Avize i acorduri:
1.avizul beneficiarului de investiie privind necesitatea i oportunitatea investiiei;
2.certificatul de urbanism, n termen de valabilitate, i avizele/acordurile/studiile de
specialitate solicitate prin acesta.
III.Piese desenate:
1.plan de amplasare n zon;
2.plan general;
3.planuri i seciuni generale de arhitectur, rezisten, instalaii, inclusiv planuri de
coordonare a tuturor specialitilor ce concur la realizarea proiectului;
4.planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dup caz.

(B)Pentru documentaia tehnico-economic ntocmit la faza de proiectare D.A.L.I.:


I.Piese scrise:
a)Date generale:
1.denumirea obiectivului de investiii;
2.amplasamentul - judeul, localitatea, strada, numrul;
3.titularul investiiei;
4.beneficiarul investiiei;
5.elaboratorul documentaiei tehnico-economice.
b)Descrierea investiiei:
1.situaia existent a obiectivului de investiie: starea tehnic, din punctul de vedere al
asigurrii cerinelor eseniale de calitate n construcii, potrivit legii;
2.expertiz tehnic de calitate;
3.audit energetic, dup caz;
4.prezentarea a cel puin dou opiuni i recomandarea expertului tehnic/auditorului
energetic asupra soluiei optime din punct de vedere tehnic i economic, de dezvoltare
n cadrul documentaiei de avizare a lucrrilor de intervenii;
5.date tehnice ale investiiei:
5.1.descrierea lucrrilor de baz i a celor rezultate ca necesare de efectuat n urma
realizrii lucrrilor de baz;
5.2.descrierea, dup caz, a lucrrilor de modernizare efectuate n spaiile
consolidate/reabilitate/reparate.
II.Avize i acorduri:
1.avizul beneficiarului de investiie privind necesitatea i oportunitatea investiiei;
2.certificatul de urbanism, n termen de valabilitate, i avizele/acordurile/studiile de
specialitate solicitate prin acesta.
III.Piese desenate:
1.plan de amplasare n zon;
2.plan general;
3.planuri i seciuni generale de arhitectur, rezisten, instalaii, inclusiv planuri de
coordonare a tuturor specialitilor ce concur la realizarea proiectului;
4.planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dup caz.
-****-

ANEXA nr. 1: CERERE


- Model Beneficiarul investiiei ...................
Telefon/fax/e-mail ...................
Adresa nr. ........./dat
Domnule Inspector general/Inspector ef regional1)
Subsemnatul, ..................., n calitate de beneficiar al investiiei, prin prezenta solicit
eliberarea avizului tehnic conform Hotrrii Guvernului nr. 1.072/2003 privind
avizarea de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii a documentaiilor tehnicoeconomice pentru obiectivele de investiii finanate din fonduri publice, cu modificrile
ulterioare, pentru obiectivul de investiii ..................., amplasament ...................
faza studiu de fezabilitate/documentaie de avizare a lucrrilor de intervenii, proiect
nr. ........../dat, ntocmit de ................... .
Obiectivul de investiie urmeaz s fie finanat prin ...................2)
La prezenta cerere anexez urmtoarele documente, conform cu originalul:
- avizul beneficiarului investiiei privind necesitatea i oportunitatea investiiei;
- certificatul de urbanism n termen de valabilitate i avizele/acordurile/studiile de
specialitate solicitate prin acesta;

- documentaia tehnico-economic, ntocmit la faza de proiectare S.F. sau D.A.L.I.,


conform Hotrrii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al
documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de
intervenii;
- expertiza tehnic de calitate, dup caz;
- studiul geotehnic, dup caz;
- auditul energetic, dup caz;
- alte studii de specialitate, dup caz.
Data ...............
Semntur i tampil ...................
Domnului Inspector general/Inspector ef regional al Inspectoratului Regional n
Construcii ...................3)
_______
1), 3)
pentru avizele tehnice emise n condiiile art. 5 alin. (2) din Metodologia de emitere
a avizului tehnic de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. pentru
documentaiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiii finanate din
fonduri publice, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltrii regionale i administraiei
publice nr. 901/2015.
2)
Se va nominaliza sursa de finanare/programul n care urmeaz s fie inclus
obiectivul de investiie.

ANEXA nr. 2:
- Model-cadru INSPECTORATUL DE STAT N CONSTRUCII - I.S.C.
INSPECTORATUL REGIONAL N CONSTRUCII ...................1)
...................................2)
Referitor:
documentaia tehnico-economic
pentru obiectivul de
investiie
..................., amplasament ..................., faza de proiectare studiu de
fezabilitate/documentaie de avizare a lucrrilor de intervenii, proiect nr.
.........../dat, ntocmit de ................., transmis cu adresa nr. ........../dat,
nregistrat la Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C./I.R.C.1) cu nr. .........../dat,
completat cu adresa3) nr. ........../dat, n vederea avizrii conform Hotrrii
Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de ctre Inspectoratul de Stat n
Construcii a documentaiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiii
finanate din fonduri publice, cu modificrile ulterioare.
Obiectivul de investiie urmeaz s fie finanat prin ...................4)
n urma analizrii documentaiei menionate, Inspectoratul de Stat n Construcii I.S.C./Inspectoratul Regional n Construcii ...................1), emite
AVIZ TEHNIC/AVIZ TEHNIC PENTRU MODIFICAREA SOLUIEI TEHNICE5)
pentru obiectivul de investiie ...................
Principalele lucrri i caracteristici tehnice:
- .....................................
- .....................................
- .....................................
Inspector general/Inspector ef regional al Inspectoratului Regional n Construcii .......................1)
_______
1)
Pentru avizele tehnice emise n condiiile art. 5 alin. (2) din Metodologia de emitere a
avizului tehnic de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. pentru
documentaiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiii finanate din

fonduri publice, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltrii regionale i administraiei


publice nr. 901/2015.
2)
Beneficiarul investiiei.
3)
Dac este cazul unor completri ale documentaiei.
4)
Se va nominaliza sursa de finanare/programul n care urmeaz s fie inclus
obiectivul de investiie.
5)
Pentru avizele tehnice modificate n condiiile art. 11 din metodologie.
Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 372 din data de 28 mai 2015