Sunteți pe pagina 1din 116

Forma aplicabila pentru 'Norme Metodologice din 2006' la data 4 noiembrie 2014, valabila si

azi

NORME METODOLOGICE din 11 octombrie 2006 de aplicare a


prevederilor Legii securitatii si sanatatii n munca nr. 319/2006
(la data 30-oct-2006 actul a fost aprobat de Hotarirea 1425/2006 )

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1
Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii n munca nr. 319/2006, denumita n continuare lege.
Art. 2
n ntelesul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile folosite au
urmatoarea semnificatie:
1. autorizare a functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii n munca asumarea de catre angajator a responsabilitatii privind legalitatea desfasurarii
activitatii din punct de vedere al securitatii si sanatatii n munca;
2. serviciu intern de prevenire si protectie - totalitatea resurselor materiale si umane
alocate pentru efectuarea activitatilor de prevenire si protectie n ntreprindere si/sau
unitate;
3. comitet de securitate si sanatate n munca - organul paritar constituit la nivelul
angajatorului, n vederea participarii si consultarii periodice n domeniul securitatii si
sanatatii n munca, n conformitate cu art. 18 alin. (1)-(3) din lege;
4. zone cu risc ridicat si specific - acele zone din cadrul ntreprinderii si/sau unitatii n
care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu
consecinte grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;
5. accident care produce incapacitate temporara de munca (ITM) - accident care
produce incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice
consecutive, confirmata prin certificat medical;
5. accident care produce incapacitate temporar de munc (ITM) - accident care
produce incapacitate temporar de munc de cel puin 3 zile calendaristice
consecutive, confirmat prin certificat medical sau, dup caz, prin alte documente
medicale, potrivit prevederilor legale;
(la data 27-sep-2010 Art. 2, punctul 5. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea
955/2010 )

6. accident care produce invaliditate (INV) - accident care produce invaliditate


confirmata prin decizie de ncadrare ntr-un grad de invaliditate, emisa de organele
medicale n drept;
7. accident mortal (D) - accident n urma caruia se produce decesul accidentatului,
confirmat imediat sau dupa un interval de timp, n baza unui act medico-legal;
8. accident colectiv - accidentul n care au fost accidentate cel putin 3 persoane, n
acelasi timp si din aceleasi cauze, n cadrul aceluiasi eveniment;
9. accident de munca de circulatie - accident survenit n timpul circulatiei pe
drumurile publice sau generat de traficul rutier, daca persoana vatamata se afla n
ndeplinirea ndatoririlor de serviciu;
10. accident de munca de traseu:
a) accident survenit n timpul si pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca
la domiciliu si invers si care a antrenat vatamarea sau decesul;
b) accident survenit pe perioada pauzei reglementare de masa n locuri organizate de
angajator, pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la locul unde ia masa

si invers, si care a antrenat vatamarea sau decesul;


c) accident survenit pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la locul unde
si ncaseaza salariul si invers si care a antrenat vatamarea sau decesul;
c) accident care a antrenat vtmarea sau decesul, petrecut pe traseul normal al
deplasrii de la locul de munc la locul unde i ncaseaz salariul i invers, dac
acesta este organizat de angajator n afara unitii;
(la data 27-sep-2010 Art. 2, punctul 10., litera C. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din
Hotarirea 955/2010 )

11. accident n afara muncii - accident care nu ndeplineste conditiile prevazute la


art. 5 lit. g) si la art. 30 din lege;
12. invaliditate - pierdere partiala sau totala a capacitatii de munca, confirmata prin
decizie de ncadrare ntr-un grad de invaliditate, emisa de organele medicale n
drept;
13. invaliditate evidenta - pierdere a capacitatii de munca datorata unor vatamari
evidente, cum ar fi un brat smuls din umar, produse n urma unui eveniment, pna la
emiterea deciziei de ncadrare ntr-un grad de invaliditate de catre organele medicale
n drept;
14. intoxicatie acuta profesionala - stare patologica aparuta brusc, ca urmare a
expunerii organismului la noxe existente la locul de munca;
15. ndatoriri de serviciu - sarcini profesionale stabilite n: contractul individual de
munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare, fisa
postului, deciziile scrise, dispozitiile scrise ori verbale ale conducatorului direct sau
ale sefilor ierarhici ai acestuia;
16. comunicare - procedura prin care angajatorul comunica producerea unui
eveniment, de ndata, autoritatilor prevazute la art. 27 alin. (1) din lege;
17. evidenta - mijloacele si modalitatile de pastrare a informatiilor referitoare la
evenimentele produse;
18. cercetare a bolilor profesionale - procedura efectuata n mod sistematic, cu
scopul de a stabili caracterul de profesionalitate a bolii semnalate;
19. semnalare a bolilor profesionale - procedura prin care se indica pentru prima oara
faptul ca o boala ar putea fi profesionala;
20. raportare a bolilor profesionale - procedura prin care se transmit informatii
referitoare la bolile profesionale declarate potrivit legii la Centrul national de
coordonare metodologica si informare privind bolile profesionale si la Centrul National
pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic n Domeniul
Sanatatii Bucuresti.

CAPITOLUL II: Autorizarea functionarii din punct de vedere al


securitatii si sanatatii n munca

Art. 3
n vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate n munca si pentru
prevenirea accidentelor si a bolilor profesionale, angajatorii au obligatia sa obtina
autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii n munca,
nainte de nceperea oricarei activitati.
Art. 4
Nu se autorizeaza, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, persoanele
fizice, asociatiile familiale si persoanele juridice pentru care autorizarea functionarii,
inclusiv din punct de vedere al securitatii si sanatatii n munca, se efectueaza n
temeiul Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la nregistrarea n
registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice,
nregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor
juridice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nu se autorizeaz, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice:
a) persoanele juridice pentru care autorizarea funcionrii, inclusiv din punctul de

vedere al securitii i sntii n munc, se efectueaz n temeiul Legii nr.


359/2004 privind simplificarea formalitilor la nregistrarea n registrul comerului a
persoanelor fizice, asociaiilor familiale i persoanelor juridice, nregistrarea fiscal a
acestora, precum i la autorizarea funcionrii persoanelor juridice, cu modificrile i
completrile ulterioare;
b) persoanele fizice autorizate s desfoare activiti economice, ntreprinderile
individuale i ntreprinderile familiale pentru care procedura de nregistrare n
registrul comerului i de autorizare a funcionrii este reglementat de Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 44/2008 privind desfurarea activitilor economice de
ctre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile
familiale, cu modificrile ulterioare.
(la data 27-sep-2010 Art. 4 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 3. din Hotarirea 955/2010 )

Art. 5
Asumarea de catre angajator a responsabilitatii privind legalitatea desfasurarii
activitatii din punct de vedere al securitatii si sanatatii n munca se face pentru
activitatile care se desfasoara la sediul social, la sediile secundare sau n afara
acestora.
Art. 6
(1) n vederea autorizarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii n munca,
angajatorul are obligatia sa depuna la inspectoratul teritorial de munca pe raza
caruia si desfasoara activitatea o cerere, completata n doua exemplare semnate n
original de catre angajator, conform modelului prevazut n anexa nr. 1.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi nsotita de urmatoarele acte:
a) copii de pe actele de nfiintare;
b) declaratia pe propria raspundere, conform modelului prezentat n anexa nr. 2, din
care rezulta ca pentru activitatile declarate sunt ndeplinite conditiile de functionare
prevazute de legislatia specifica n domeniul securitatii si sanatatii n munca.
(3) Pentru actele depuse n sustinerea cererii se va completa opisul prezentat n
anexa nr. 1.
Art. 7
n vederea autorizarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii n munca,
inspectoratele teritoriale de munca procedeaza dupa cum urmeaza:
a) nregistreaza cererile de autorizare a functionarii din punct de vedere al securitatii
si sanatatii n munca;
b) verifica actele depuse n sustinerea acestora, precum si declaratia pe propria
raspundere prevazuta la art. 6;
c) completeaza si emit certificatul constatator, conform modelului prezentat n anexa
nr. 3;
d) asigura evidenta certificatelor constatatoare eliberate, conform modelului
prezentat n anexa nr. 4;
e) asigura arhivarea documentatiei n baza careia s-au emis certificatele
constatatoare.
Art. 8
Termenul de eliberare a certificatului constatator este de 5 zile lucratoare, calculat
de la data nregistrarii cererii.
Art. 9
Certificatul constatator, emis n baza declaratiei pe propria raspundere, da dreptul
angajatorilor sa desfasoare activitatile pentru care au obtinut certificatul.
Art. 10
(1) n cazul n care n cadrul controalelor se constata abateri de la respectarea
prevederilor legale din domeniul securitatii si sanatatii n munca, inspectorul de
munca sisteaza activitatea si propune inspectoratului teritorial de munca nscrierea
mentiunii n certificatul constatator.

(2) Inspectoratul teritorial de munca mentioneaza sistarea activitatii prevazute la


alin. (1) n certificatul constatator.
(1) n cazul n care n cadrul controalelor se constat nclcri ale prevederilor legale
din domeniul securitii i sntii n munc, inspectorul de munc poate dispune
sistarea activitii i, respectiv, poate propune inspectoratului teritorial de munc
nscrierea msurii sistare a activitii n certificatul constatator.
(2) n baza propunerii inspectorului de munc, inspectoratul teritorial de munc
consemneaz n certificatul constatator msura sistrii activitii prevzut la alin.
(1).
(la data 27-sep-2010 Art. 10 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 4. din Hotarirea 955/2010 )

Art. 11
(1) n situatia prevazuta la art. 10, angajatorul poate relua activitatea numai dupa
ce demonstreaza ca a remediat deficientele care au condus la sistarea activitatii si a
obtinut autorizarea conform art. 6.
(2) n situatia prevazuta la alin. (1), cererea va fi nsotita de certificatul constatator
eliberat initial, n original.
(3) Inspectoratul teritorial de munca va mentiona n certificatul constatator data
reluarii activitatii.

CAPITOLUL III: Servicii de prevenire si protectie


SECTIUNEA 1: Prevederi generale

Art. 12
Prezentul capitol stabileste cerintele minime pentru activitatile de prevenire a
riscurilor profesionale din ntreprindere si/sau unitate si protectia lucratorilor la locul
de munca, cerintele minime de pregatire n domeniul securitatii si sanatatii n munca,
organizarea activitatilor de prevenire si protectie n cadrul ntreprinderii si/sau
unitatii, a serviciilor externe de prevenire si protectie, stabilirea criteriilor de evaluare
si a procedurii de abilitare a serviciilor externe, precum si reglementarea statutului
de reprezentant al lucratorilor cu raspunderi specifice n domeniul securitatii si
sanatatii n munca.
Art. 13
Angajatorul trebuie sa asigure planificarea, organizarea si mijloacele necesare
activitatii de prevenire si protectie n unitatea si/sau ntreprinderea sa.

SECTIUNEA 2: Organizarea activitatilor de prevenire si protectie

Art. 14
Organizarea activitatilor de prevenire si protectie este realizata de catre angajator,
n urmatoarele moduri:
a) prin asumarea de catre angajator, n conditiile art. 9 alin. (4) din lege, a
atributiilor pentru realizarea masurilor prevazute de lege;
b) prin desemnarea unuia sau mai multor lucratori pentru a se ocupa de activitatile
de prevenire si protectie;
c) prin nfiintarea unui serviciu intern de prevenire si protectie;
c) prin nfiinarea unuia sau mai multor servicii interne de prevenire i protecie;
(la data 27-sep-2010 Art. 14, litera C. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 5. din
Hotarirea 955/2010 )

d) prin apelarea la servicii externe de prevenire si protectie.


Art. 15
(1) Activitatile de prevenire si protectie desfasurate prin modalitatile prevazute la
art. 14 n cadrul ntreprinderii si/sau al unitatii sunt urmatoarele:
1. identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a
sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/
echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;
2. elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;

2. elaborarea, ndeplinirea, monitorizarea i actualizarea planului de prevenire i


protecie;

(la data 27-sep-2010 Art. 15, alin. (1), punctul 2. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I,
punctul 6. din Hotarirea 955/2010 )

3. elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea


reglementarilor de securitate si sanatate n munca, tinnd seama de particularitatile
activitatilor si ale unitatii/ntreprinderii, precum si ale locurilor de munca/ posturilor
de lucru;
3. elaborarea de instruciuni proprii pentru completarea i/sau aplicarea
reglementrilor de securitate i sntate n munc, innd seama de particularitile
activitilor i ale unitii/ntreprinderii, precum i ale locurilor de munc/posturilor de
lucru, i difuzarea acestora n ntreprindere i/sau unitate numai dup ce au fost
aprobate de ctre angajator;

(la data 27-sep-2010 Art. 15, alin. (1), punctul 3. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I,
punctul 6. din Hotarirea 955/2010 )

4. propunerea atributiilor si raspunderilor n domeniul securitatii si sanatatii n munca,


ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza n fisa
postului, cu aprobarea angajatorului;
5. verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute n
planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le
revin n domeniul securitatii si sanatatii n munca, stabilite prin fisa postului;
5. verificarea nsuirii i aplicrii de ctre toi lucrtorii a msurilor prevzute n
planul de prevenire i protecie, a instruciunilor proprii, precum i a atribuiilor i
responsabilitilor ce le revin n domeniul securitii i sntii n munc stabilite
prin fia postului;

(la data 27-sep-2010 Art. 15, alin. (1), punctul 5. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I,
punctul 6. din Hotarirea 955/2010 )

6. ntocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si


instruire a lucratorilor n domeniul securitatii si sanatatii n munca;
7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii
adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor n
domeniul securitatii si sanatatii n munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre
lucratori a informatiilor primite;
7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, n scris, a
periodicitii instruirii adecvate pentru fiecare loc de munc n instruciunile proprii,
asigurarea informrii i instruirii lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n
munc i verificarea nsuirii i aplicrii de ctre lucrtori a informaiilor primite;

(la data 27-sep-2010 Art. 15, alin. (1), punctul 7. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I,
punctul 6. din Hotarirea 955/2010 )

8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul ntreprinderii si/sau unitatii;


9. asigurarea ntocmirii planului de actiune n caz de pericol grav si iminent, conform
prevederilor art. 101-107, si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru
aplicarea lui;
10. evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107;
11. stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate n munca,
stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotarrii
Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau sanatate la locul de munca;
12. evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care
este necesara autorizarea exercitarii lor;
13. evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;

14. evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii,


necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
15. monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de
masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru
controlul noxelor n mediul de munca;
16. verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare
de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;
17. informarea angajatorului, n scris, asupra deficientelor constatate n timpul
controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si
protectie;
17. efectuarea controalelor interne la locurile de munc, cu informarea, n scris, a
angajatorului asupra deficienelor constatate i asupra msurilor propuse pentru
remedierea acestora;

(la data 27-sep-2010 Art. 15, alin. (1), punctul 17. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I,
punctul 6. din Hotarirea 955/2010 )

18. ntocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotarrile Guvernului emise


n temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii,
zgomot si santiere temporare si mobile;
19. evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca
este cazul, ncercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de
persoane competente, conform prevederilor din Hotarrea Guvernului nr.
1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea n
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
20. identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de
lucru din ntreprindere si ntocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu
echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotarrii Guvernului nr.
1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
21. urmarirea ntretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor
individuale de protectie si a nlocuirii lor la termenele stabilite, precum si n celelalte
situatii prevazute de Hotarrea Guvernului nr. 1.048/2006;
22. participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art.
108-177;
23. ntocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;
24. elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din
ntreprindere si/sau unitate, n conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din
lege;
25. urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul
vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
26. colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de
prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, n vederea coordonarii masurilor
de prevenire si protectie;
27. colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale
altor angajatori, n situatia n care mai multi angajatori si desfasoara activitatea n
acelasi loc de munca;
28. urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si
a planului de evacuare;
29. propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul ndeplinirii
atributiilor n domeniul securitatii si sanatatii n munca;
29. propunerea de sanciuni i stimulente pentru lucrtori, pe criteriul ndeplinirii
obligaiilor i atribuiilor n domeniul securitii i sntii n munc;

(la data 27-sep-2010 Art. 15, alin. (1), punctul 29. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I,
punctul 6. din Hotarirea 955/2010 )

30. propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea n munca la ncheierea


contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele ncheiate cu
angajatori straini;
31. ntocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor
activitati.
32. evidena echipamentelor, zonarea corespunztoare, asigurarea/urmrirea ca
verificrile i/sau ncercrile periodice ale echipamentelor de munc s fie efectuate
la timp i de ctre persoane competente ori alte activiti necesare, potrivit
prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinele minime pentru
mbuntirea securitii i protecia sntii lucrtorilor care pot fi expui unui
potenial risc datorat atmosferelor explozive;
33. alte activiti necesare/specifice asigurrii securitii i sntii lucrtorilor la
locul de munc.

(la data 27-sep-2010 Art. 15, alin. (1), punctul 31. din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. I,
punctul 7. din Hotarirea 955/2010 )

(2) Activitatile legate de supravegherea starii de sanatate a lucratorilor se vor


efectua n conformitate cu prevederile art. 24 si 25 din lege.
(3) Evaluarea riscurilor cu privire la securitatea i sntatea n munc la nivelul
ntreprinderii i/sau unitii, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice,
trebuie revizuit, cel puin, n urmtoarele situaii:
a) ori de cte ori intervin schimbri sau modificri n ceea ce privete tehnologia,
echipamentele de munc, substanele ori preparatele chimice utilizate i amenajarea
locurilor de munc/posturilor de munc;
b) dup producerea unui eveniment;
c) la constatarea omiterii unor riscuri sau la apariia unor riscuri noi;
d) la utilizarea postului de lucru de ctre un lucrtor aparinnd grupurilor sensibile la
riscuri specifice;
e) la executarea unor lucrri speciale.
(la data 27-sep-2010 Art. 15, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 8. din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 16
(1) n cazul ntreprinderilor cu pna la 9 lucratori inclusiv angajatorul poate efectua
activitatile din domeniul securitatii si sanatatii n munca, daca se ndeplinesc
cumulativ urmatoarele conditii:
a) activitatile desfasurate n cadrul ntreprinderii nu sunt dintre cele prevazute n
anexa nr. 5
b) angajatorul si desfasoara activitatea profesionala n mod efectiv si cu regularitate
n ntreprindere si/sau unitate;
c) angajatorul ndeplineste cerintele minime de pregatire n domeniul securitatii si
sanatatii n munca, corespunzatoare cel putin nivelului de baza, conform prevederilor
art. 47-51.
(2) n situatia n care nu sunt ndeplinite conditiile prevazute la alin. (1), angajatorul
trebuie sa desemneze unul sau mai multi lucratori, conform prevederilor art. 20-22,
sau poate organiza serviciul intern de prevenire si protectie, conform prevederilor
art. 23 - 27, si/sau sa apeleze la servicii externe.
(3) n situatia n care sunt ndeplinite conditiile de la alin. (1), dar angajatorul nu
realizeaza n totalitate activitatile de prevenire si protectie, pentru activitatile pe
care nu le realizeaza angajatorul trebuie sa apeleze la servicii externe.
(1) n cazul ntreprinderilor cu pn la 9 lucrtori inclusiv, angajatorul poate efectua
activitile din domeniul securitii i sntii n munc, dac se ndeplinesc
cumulativ urmtoarele condiii:
a) activitile desfurate n cadrul ntreprinderii nu sunt dintre cele prevzute n
anexa nr. 5;

b) angajatorul i desfoar activitatea profesional n mod efectiv i cu regularitate


n ntreprindere i/sau unitate;
c) angajatorul a urmat cel puin un program de pregtire n domeniul securitii i
sntii n munc, cu o durat minim de 40 de ore i coninutul prevzut n anexa
nr. 6 lit. A, fapt care se atest printr-un document de absolvire a programului de
pregtire.
(2) n situaia n care nu sunt ndeplinite condiiile prevzute la alin. (1), angajatorul
trebuie s desemneze unul sau mai muli lucrtori ori poate organiza serviciul intern
de prevenire i protecie i/sau poate s apeleze la servicii externe, n condiiile
prezentelor norme metodologice.
(3) n cazul n care angajatorul/lucrtorii desemnai/serviciile interne de prevenire i
protecie nu au capacitile i aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor
activitilor de prevenire i protecie prevzute la art. 15, angajatorul trebuie s
apeleze la servicii externe pentru acele activiti de prevenire i protecie pe care nu
le poate desfura cu personalul propriu.
(la data 27-sep-2010 Art. 16 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 9. din Hotarirea
955/2010 )

Art. 17
(1) n cazul ntreprinderilor care au ntre 10 si 49 de lucratori inclusiv, angajatorul
poate efectua activitatile din domeniul securitatii si sanatatii n munca, daca se
ndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) activitatile desfasurate n cadrul ntreprinderii nu sunt dintre cele prevazute n
anexa nr. 5;
b) riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinte
grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;
c) angajatorul si desfasoara activitatea profesionala n mod efectiv si cu regularitate
n ntreprindere si/sau unitate;
d) angajatorul ndeplineste cerintele minime de pregatire n domeniul securitatii si
sanatatii n munca corespunzatoare cel putin nivelului de baza, conform prevederilor
art. 47-51.
(2) n situatia n care nu sunt ndeplinite conditiile prevazute la alin. (1), angajatorul
trebuie sa desemneze unul sau mai multi lucratori, conform prevederilor art. 20-22,
sau poate organiza serviciul intern de prevenire si protectie, conform prevederilor
art. 23-27, si/sau sa apeleze la servicii externe.
(3) n situatia n care sunt ndeplinite conditiile prevazute la alin. (1) si (2), dar
angajatorul, lucratorii desemnati sau serviciul intern nu realizeaza n totalitate
activitatile de prevenire si protectie prevazute la art. 15, angajatorul trebuie sa
apeleze la servicii externe.
(1) n cazul ntreprinderilor care au ntre 10 i 49 de lucrtori inclusiv, angajatorul
poate efectua activitile din domeniul securitii i sntii n munc, dac se
ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
a) sunt respectate prevederile art. 16 alin. (1) lit. a)- c);
b) riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecine
grave, ireversibile, respectiv deces ori invaliditate.
(2) n situaia n care nu sunt ndeplinite condiiile prevzute la alin. (1), angajatorul
trebuie s desemneze unul sau mai muli lucrtori ori poate organiza unul sau mai
multe servicii interne de prevenire i protecie i/sau poate s apeleze la servicii
externe, n condiiile prezentelor norme metodologice.
(3) n cazul n care angajatorul/lucrtorii desemnai/serviciile interne de prevenire i
protecie nu au capacitile i aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor
activitilor de prevenire i protecie prevzute la art. 15, angajatorul trebuie s
apeleze la servicii externe pentru acele activiti de prevenire i protecie pe care nu
le poate desfura cu personalul propriu.

(la data 27-sep-2010 Art. 17 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 10. din Hotarirea
955/2010 )

Art. 18
(1) n cazul ntreprinderilor si/sau unitatilor ntre 50 si 149 de lucratori, angajatorul
trebuie sa desemneze unul sau mai multi lucratori sau sa organizeze serviciu intern
de prevenire si protectie pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie
din cadrul ntreprinderii.
(2) n cazul ntreprinderilor si/sau unitatilor prevazute la alin. (1), care desfasoara
activitati dintre cele prevazute n anexa nr. 5, angajatorul trebuie sa organizeze
serviciu intern de prevenire si protectie.
(3) n cazul n care lucratorii desemnati/serviciul intern de prevenire si protectie nu
au capacitatile si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor de
prevenire si protectie prevazute la art. 15, angajatorul trebuie sa apeleze la unul sau
mai multe servicii externe.
(1) n cazul ntreprinderilor i/sau unitilor care au ntre 50 i 249 de lucrtori,
angajatorul trebuie s desemneze unul sau mai muli lucrtori ori s organizeze unul
sau mai multe servicii interne de prevenire i protecie pentru a se ocupa de
activitile de prevenire i protecie din cadrul ntreprinderii.
(2) n cazul ntreprinderilor i/sau unitilor prevzute la alin. (1) care desfoar
activiti dintre cele prevzute n anexa nr. 5, angajatorul trebuie s organizeze unul
sau mai multe servicii interne de prevenire i protecie.
(3) n cazul n care lucrtorii desemnai, serviciile interne de prevenire i protecie
nu au capacitile i aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitilor de
prevenire i protecie prevzute la art. 15, angajatorul trebuie s apeleze la servicii
externe pentru acele activiti de prevenire i protecie pe care nu le poate desfura
cu personalul propriu.
(la data 27-sep-2010 Art. 18 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 11. din Hotarirea
955/2010 )

Art. 19
(1) n cazul ntreprinderilor si/sau unitatilor care au peste 150 de lucratori,
angajatorul trebuie sa organizeze serviciul intern de prevenire si protectie.
(2) n cazul n care serviciul intern de prevenire si protectie nu are capacitatile si
aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor de prevenire si protectie
prevazute la art. 15, angajatorul trebuie sa apeleze la unul sau mai multe servicii
externe.
(1) n cazul ntreprinderilor i/sau unitilor care au peste 250 de lucrtori,
angajatorul trebuie s organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire i
protecie.
(2) n cazul n care serviciile interne de prevenire i protecie nu au capacitile i
aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitilor de prevenire i protecie
prevzute la art. 15, angajatorul trebuie s apeleze la unul sau mai multe servicii
externe pentru acele activiti de prevenire i protecie pe care nu le poate desfura
cu personalul propriu.
(la data 27-sep-2010 Art. 19 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 12. din Hotarirea
955/2010 )

SECTIUNEA 3: Lucratori desemnati

Art. 20
(1) Desemnarea nominala a lucratorului/ lucratorilor pentru a se ocupa de activitatile
de prevenire si protectie se face prin decizie a angajatorului.
(2) Angajatorul va consemna n fisa postului activitatile de prevenire si protectie pe
care lucratorul desemnat are capacitatea, timpul necesar si mijloacele adecvate sa le
efectueze.

(1) Desemnarea nominal a lucrtorului/lucrtorilor pentru a se ocupa de activitile


de prevenire i protecie se face prin decizie scris a angajatorului.
(2) Angajatorul va desemna lucrtorul numai din rndul lucrtorilor cu care are
ncheiat contract individual de munc cu norm ntreag.
(3) Angajatorul va consemna n fia postului activitile de prevenire i protecie pe
care lucrtorul desemnat are capacitatea, timpul necesar i mijloacele adecvate s le
efectueze.

(la data 27-sep-2010 Art. 20 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 13. din Hotarirea
955/2010 )

Art. 21
Pentru a putea sa desfasoare activitatile de prevenire si protectie, lucratorul
desemnat trebuie sa ndeplineasca cerintele minime de pregatire n domeniul
securitatii si sanatatii n munca corespunzatoare cel putin nivelului mediu, conform
prevederilor art. 47-51.
Pentru a putea s desfoare activitile de prevenire i protecie, lucrtorul
desemnat trebuie s ndeplineasc cel puin cerinele minime de pregtire n
domeniul securitii i sntii n munc, potrivit prevederilor art. 49, sau
prevederile art. 511 lit. a).
(la data 27-sep-2010 Art. 21 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 14. din Hotarirea
955/2010 )

Pentru a putea s desfoare activitile de prevenire i protecie, lucrtorul


desemnat trebuie s ndeplineasc cel puin cerinele minime de pregtire n
domeniul securitii i sntii n munc, potrivit prevederilor art. 49.
(la data 27-dec-2011 Art. 21 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea
1242/2011 )

Art. 22
(1) Angajatorul va stabili numarul de lucratori desemnati n functie de marimea
ntreprinderii si/sau unitatii si/sau riscurile la care sunt expusi lucratorii, precum si de
distributia acestora n cadrul ntreprinderii si/sau unitatii.
(2) Angajatorul trebuie sa asigure mijloacele adecvate si timpul necesar pentru ca
lucratorii desemnati sa poata desfasura activitatile de prevenire si protectie conform
fisei postului.

SECTIUNEA 4: Serviciile interne de prevenire si protectie

Art. 23
(1) Serviciul intern de prevenire si protectie trebuie sa fie format din lucratori care
ndeplinesc cerintele minime de pregatire n domeniul securitatii si sanatatii n munca
corespunzatoare nivelului mediu si/sau superior, conform prevederilor art. 47-51, si,
dupa caz, alti lucratori care pot desfasura activitati auxiliare.
(2) Conducatorul serviciului de prevenire si protectie trebuie sa ndeplineasca
cerintele minime de pregatire n domeniul securitatii si sanatatii n munca
corespunzatoare nivelului superior, conform prevederilor art. 47-51.
(1) Serviciul intern de prevenire i protecie trebuie s fie format din lucrtori care
ndeplinesc cel puin cerinele prevzute la art. 49 sau prevederile art. 511 i, dup
caz, ali lucrtori.
(1) Serviciul intern de prevenire i protecie trebuie s fie format din lucrtori care
ndeplinesc cel puin cerinele prevzute la art. 49 i, dup caz, ali lucrtori.
(la data 27-dec-2011 Art. 23, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 2. din
Hotarirea 1242/2011 )

(2) Conductorul serviciului intern de prevenire i protecie trebuie s ndeplineasc


cerinele prevzute la art. 50 sau prevederile art. 511 lit. b).
(2) Conductorul serviciului intern de prevenire i protecie trebuie s ndeplineasc

cerinele prevzute la art. 50.

(la data 27-dec-2011 Art. 23, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 2. din
Hotarirea 1242/2011 )

(3) ncepnd cu data de 1 iulie 2011, serviciul intern de prevenire i protecie trebuie
s fie format din lucrtori care au contract individual de munc cu norm ntreag
ncheiat cu angajatorul.

(la data 27-sep-2010 Art. 23 din capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 15. din Hotarirea
955/2010 )

Art. 24
(1) Serviciul intern de prevenire si protectie se organizeaza n subordinea directa a
angajatorului ca o structura distincta.
(2) Lucratorii din cadrul serviciului intern de prevenire si protectie trebuie sa
desfasoare numai activitati de prevenire si protectie si cel mult activitati
complementare cum ar fi: prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului.
(3) Angajatorul va consemna n regulamentul intern sau n regulamentul de
organizare si functionare activitatile de prevenire si protectie pentru efectuarea
carora serviciul intern de prevenire si protectie are capacitate si mijloace adecvate.
Art. 25
Serviciul intern de prevenire si protectie trebuie sa aiba la dispozitie resursele
materiale si umane necesare pentru ndeplinirea activitatilor de prevenire si protectie
desfasurate n ntreprindere.
Art. 26
(1) Angajatorul va stabili structura serviciului intern de prevenire si protectie n
functie de marimea ntreprinderii si/sau unitatii si/sau riscurile la care sunt expusi
lucratorii, precum si de distributia acestora n cadrul ntreprinderii si/sau unitatii.
(2) Angajatorul trebuie sa asigure mijloacele adecvate pentru ca serviciul intern de
prevenire si protectie sa poata desfasura activitatile specifice.
(3) Cnd angajatorul si desfasoara activitatea n mai multe puncte de lucru, serviciul
de prevenire si protectie trebuie sa fie organizat astfel nct sa se asigure n mod
corespunzator desfasurarea activitatilor specifice.
(4) n situatia n care activitatea de prevenire si protectie este asigurata prin mai
multe servicii interne, acestea vor actiona coordonat pentru asigurarea eficientei
activitatii.
Art. 27
Serviciul intern de prevenire si protectie poate sa asigure si supravegherea
medicala, daca dispune de personal cu capacitate profesionala si de mijloace
materiale adecvate.
Serviciul intern de prevenire i protecie poate s asigure i supravegherea sntii
lucrtorilor, dac dispune de personal cu capacitate profesional i de mijloace
materiale adecvate, n condiiile legii.
(la data 27-sep-2010 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 16. din Hotarirea
955/2010 )

SECTIUNEA 5: Servicii externe de prevenire si protectie

Art. 28
Serviciul extern de prevenire si protectie asigura, pe baza de contract, activitatile de
prevenire si protectie n domeniu.
Art. 29
Angajatorul apeleaza la serviciile externe, cu respectarea prevederilor art. 18 alin.
(3) lit. d) din lege.
Art. 30
Serviciul extern trebuie sa aiba acces la toate informatiile necesare desfasurarii
activitatii de prevenire si protectie.

Art. 31
Serviciul extern de prevenire si protectie trebuie sa ndeplineasca urmatoarele
cerinte:
a) sa dispuna de personal cu capacitate profesionala adecvata si de mijloacele
materiale necesare pentru a-si desfasura activitatea;
b) sa fie abilitat de Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie
si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire n
domeniul securitatii si sanatatii n munca, n conformitate cu procedura stabilita la
art. 35-45.
Art. 32
(1) Serviciul extern de prevenire si protectie trebuie sa fie format din lucratori care
ndeplinesc cerintele minime de pregatire n domeniul securitatii si sanatatii n munca
corespunzatoare nivelului mediu si/sau superior, conform prevederilor art. 47-51, si,
dupa caz, alti lucratori care pot desfasura activitati auxiliare.
(2) Conducatorul serviciului extern de prevenire si protectie trebuie sa ndeplineasca
cerintele minime de pregatire n domeniul securitatii si sanatatii n munca
corespunzatoare nivelului superior, conform prevederilor art. 47-51.
(3) n cazul n care serviciul extern de prevenire si protectie este format dintr-o
singura persoana, aceasta trebuie sa ndeplineasca cerintele minime de pregatire n
domeniul securitatii si sanatatii n munca corespunzatoare nivelului superior, conform
prevederilor art. 47-51.
(1) Serviciul extern de prevenire i protecie trebuie s fie format din lucrtori care
ndeplinesc cel puin cerinele prevzute la art. 49 sau prevederile art. 511 i, dup
caz, ali lucrtori.
(1) Serviciul extern de prevenire i protecie trebuie s fie format din lucrtori care
ndeplinesc cel puin cerinele prevzute la art. 49 i, dup caz, ali lucrtori.
(la data 27-dec-2011 Art. 32, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 3. din
Hotarirea 1242/2011 )

(2) Conductorul serviciului extern de prevenire i protecie trebuie s ndeplineasc


cerinele prevzute la art. 50 sau prevederile art. 511 lit. b).
(2) Conductorul serviciului extern de prevenire i protecie trebuie s ndeplineasc
cerinele prevzute la art. 50.
(la data 27-dec-2011 Art. 32, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 3. din
Hotarirea 1242/2011 )

(3) n cazul n care serviciul extern de prevenire i protecie este format dintr-o
singur persoan, aceasta trebuie s ndeplineasc cerinele prevzute la art. 50 sau
prevederile art. 511 lit. b).
(3) n cazul n care serviciul extern de prevenire i protecie este format dintr-o
singur persoan, aceasta trebuie s ndeplineasc cerinele prevzute la art. 50.
(la data 27-dec-2011 Art. 32, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 3. din
Hotarirea 1242/2011 )

(4) ncepnd cu data de 1 iulie 2011, o persoan poate s ocupe funcia de


conductor la un singur serviciu extern de prevenire i protecie.

(la data 27-sep-2010 Art. 32 din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 17. din Hotarirea
955/2010 )

Art. 33
Contractul ncheiat ntre angajator si serviciul extern de prevenire si protectie
trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
a) activitatile de prevenire si protectie care vor fi desfasurate de catre serviciul
extern de prevenire si protectie;
b) modul de colaborare cu lucratorii desemnati/serviciul intern de prevenire si

protectie si/sau cu alte servicii externe de prevenire si protectie;


c) clauze privind solutionarea litigiilor aparute ntre parti.
(1) Contractul ncheiat ntre angajator i serviciul extern de prevenire i protecie
trebuie s cuprind i urmtoarele:
a) activitile de prevenire i protecie care vor fi desfurate de ctre fiecare
serviciu extern de prevenire i protecie;
b) modul de colaborare cu lucrtorii desemnai/serviciile interne i/sau cu alte
servicii externe de prevenire i protecie;
c) clauze privind soluionarea litigiilor aprute ntre pri.
(2) Serviciile externe de prevenire i protecie au obligaia s pun la dispoziia
beneficiarilor de servicii informaiile prevzute la art. 26 i 27 din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de
servicii i libertatea de a furniza servicii n Romnia, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 68/2010.
(la data 27-sep-2010 Art. 33 din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 18. din Hotarirea
955/2010 )

Art. 34
(1) Serviciul extern are obligatia sa transmita inspectoratului teritorial de munca pe
raza caruia si are sediul, domiciliul sau resedinta o copie de pe certificatul de
abilitare, n termen de 10 zile de la data primirii acestuia.
(2) Serviciul extern trebuie sa ntocmeasca, n doua exemplare, un raport de
activitate semestrial, conform modelului prevazut n anexa nr. 10.
(3) Rapoartele vor fi naintate inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia si
are sediul, domiciliul sau resedinta serviciul extern.
(4) Inspectoratul va analiza rapoartele de activitate si va restitui un exemplar
serviciului extern, iar un exemplar l va arhiva.
(1) Serviciul extern de prevenire i protecie trebuie s ntocmeasc un raport de
activitate semestrial, potrivit modelului prevzut n anexa nr. 10.
(2) Raportul trebuie naintat, n termen de 15 zile de la ncheierea semestrului,
inspectoratului teritorial de munc pe raza cruia serviciul extern de prevenire i
protecie i are sediul social.
(la data 27-sep-2010 Art. 34 din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 19. din Hotarirea
955/2010 )

SECTIUNEA 6: Abilitarea serviciilor externe de prevenire si protectie

Art. 35
Abilitarea serviciilor externe de prevenire si protectie se efectueaza conform
procedurii prevazute de prezenta sectiune, elaborata cu respectarea prevederilor art.
9 alin. (1) lit. b) si alin. (5), precum si prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) din lege.
Art. 36
(1) Serviciile externe de prevenire si protectie pot sa si desfasoare activitatea
numai dupa obtinerea certificatului de abilitare pentru servicii externe de prevenire si
protectie, denumit n continuare certificatele abilitare, emis de directiile de munca,
solidaritate sociala si familie teritoriale, respectiv a municipiului Bucuresti, pe raza
carora si au sediul, domiciliul sau resedinta.
(2) Dupa data aderarii Romniei la Uniunea Europeana, prin exceptie de la
prevederile alin. (1), persoanele fizice si juridice avnd cetatenia, respectiv
nationalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinnd Spatiului
Economic European, care au fost supuse procedurii de abilitare sau unei proceduri
similare n unul dintre aceste state, n vederea furnizarii de servicii de prevenire si
protectie, nu trebuie sa obtina certificatul de abilitare prevazut de prezentele norme
metodologice.
(3) n cadrul directiilor de munca, solidaritate sociala si familie teritoriale, respectiv a
municipiului Bucuresti, se constituie, prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii

sociale si familiei, Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie


si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire n
domeniul securitatii si sanatatii n munca, denumita n continuare Comisia de abilitare
si avizare.
(la data 21-iun-2010 Art. 36, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 6 reglementat de Ordinul 455/2010

(4) Membrii comisiei prevazute la alin. (3) sunt:


a) directorul executiv al directiei de munca, solidaritate sociala si familie;
b) inspectorul sef adjunct cu atributii de securitate si sanatate n munca al
inspectoratului teritorial de munca;
c) conducatorul structurii asiguratorului pentru accidente de munca si boli
profesionale de la nivel teritorial;
d) reprezentantul desemnat de comisia de autorizare judeteana nfiintata de Consiliul
National de Formare Profesionala a Adultilor, dupa o procedura proprie stabilita de
Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor.
(5) Presedintele Comisiei de abilitare si avizare este directorul executiv al directiei
de munca, solidaritate sociala si familie teritoriale.
(6) Secretariatul Comisiei de abilitare si avizare este asigurat de directia de munca,
solidaritate sociala si familie teritoriala, respectiv a municipiului Bucuresti.
(1) Serviciile externe de prevenire i protecie pot s i desfoare activitatea
numai dac sunt n posesia unui certificat de abilitare a serviciului extern de
prevenire i protecie, denumit n continuare certificat de abilitare, emis de comisia
prevzut la alin. (2), sau n condiiile art. 451-454.
(2) n cadrul fiecrui inspectorat teritorial de munc, respectiv al municipiului
Bucureti, prin ordin al ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei, se constituie
o comisie de abilitare a serviciilor externe de prevenire i protecie i de avizare a
documentaiilor cu caracter tehnic de informare i instruire n domeniul securitii i
sntii n munc, denumit n continuare Comisia de abilitare i avizare.
(3) Membrii Comisiei de abilitare i avizare prevzute la alin. (2) sunt:
a) reprezentantul conducerii din cadrul inspectoratului teritorial de munc preedinte;
b) reprezentantul nominalizat al comisiei de autorizare judeene sau a municipiului
Bucureti, nfiinat de Consiliul Naional de Formare Profesional a Adulilor;
c) reprezentantul teritorial al asigurtorului pentru accidente de munc i boli
profesionale.
prevederi din Actul (Ordinul 455/2010) la data 2010-06-21 pentru Art. 36 , alin.( 3 ) din
capitolul III , sectiunea 6 [+]

(4) Secretariatul Comisiei de abilitare i avizare este asigurat de persoane din cadrul
inspectoratului teritorial de munc, numite de ctre conducerea acestuia.
(5) Atribuiile secretariatului Comisiei de abilitare i avizare se stabilesc prin ordin al
ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei.
(6) Secretariatul Comisiei de abilitare i avizare asigur:
a) cooperarea administrativ cu celelalte autoriti din statele membre ale Uniunii
Europene sau Spaiului Economic European, prin intermediul sistemului de informare
al pieei interne (IMI), n numele Comisiei de abilitare i avizare, potrivit prevederilor
legale;
b) verificarea legalitii documentelor eliberate de autoriti competente din alte
state membre, depuse n vederea abilitrii, avizrii sau notificrii, dup caz, prin IMI,
potrivit prevederilor legale, n cazul n care Comisia de abilitare i avizare consider
c este necesar.
(la data 27-sep-2010 Art. 36 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 20. din Hotarirea
955/2010 )

Art. 37

n vederea abilitarii pentru activitatile de prevenire si protectie prevazute la art. 15,


solicitantii vor transmite un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:
a) cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire si protectie, conform
modelului prezentat n anexa nr. 8;
b) copie de pe certificatul de nregistrare la registrul comertului si, dupa caz, copie de
pe actul constitutiv;
c) copii de pe documentele care atesta pregatirea profesionala si nivelul de pregatire
n domeniul securitatii si sanatatii n munca, conform prevederilor art. 31 si 32;
d) curriculum vitae pentru personalul care va desfasura activitatile de prevenire si
protectie;
e) documente care atesta experienta de cel putin 5 ani n domeniul securitatii si
sanatatii n munca pentru personalul care va desfasura activitatile de prevenire si
protectie;
f) memoriu de prezentare din care sa rezulte mijloacele materiale si resursele umane
de care dispune;
g) copii de pe decizia de numire si contractul individual de munca pe perioada
nedeterminata pentru conducatorul serviciului extern;
h) copii de pe contractele individuale de munca ale personalului de executie din
serviciul extern;
i) declaratii ale personalului serviciului extern privind pastrarea confidentialitatii, n
timpul si dupa ncetarea desfasurarii activitatilor de prevenire si protectie, asupra
informatiilor la care are acces.
(1) n vederea abilitrii pentru activitile de prevenire i protecie prevzute la art.
15, solicitanii vor transmite un dosar care va cuprinde urmtoarele documente:
a) cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire i protecie, potrivit
modelului prezentat n anexa nr. 8;
b) opisul documentelor din dosar;
c) copie de pe certificatul de nregistrare la registrul comerului, care s conin
codul CAEN corespunztor activitii pentru care se abiliteaz, i, dup caz, copie de
pe actul constitutiv;
d) lista cu personalul care va desfura activiti n domeniul securitii i sntii n
munc;
e) copii ale documentelor care atest pregtirea profesional i nivelul de pregtire,
potrivit prevederilor art. 31 i 32, a personalului care va desfura activiti n
domeniul securitii i sntii n munc;
f) curriculum vitae pentru personalul care va desfura activitile de prevenire i
protecie;
g) copii ale documentelor care atest vechimea de cel puin 5 ani n domeniul
securitii i sntii n munc, pentru conductorul serviciului extern de prevenire
i protecie;
h) memoriu de prezentare, din care s rezulte mijloacele materiale i resursele
umane de care dispun;
i) copii ale deciziei de numire i contractului individual de munc, pe perioad
nedeterminat, pentru conductorul serviciului extern de prevenire i protecie;
j) copii ale contractelor individuale de munc ale personalului de execuie din
serviciul extern de prevenire i protecie;
k) declaraii ale personalului serviciului extern de prevenire i protecie privind
pstrarea confidenialitii, n timpul i dup ncetarea desfurrii activitilor de
prevenire i protecie, asupra informaiilor la care are acces.
(2) Se excepteaz de la prevederile alin. (1) lit. e) dosarele depuse de solicitanii
care au lucrat cel puin 5 ani n compartimentele cu atribuii n domeniul securitii i
sntii n munc din cadrul Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale,
Inspeciei Muncii, inspectoratelor teritoriale de munc, Casei Naionale de Pensii i
Alte Drepturi de Asigurri Sociale i caselor teritoriale de pensii, precum i din cadrul

instituiilor similare din statele membre ale Uniunii Europene sau Spaiului Economic
European i care, la data depunerii dosarului n vederea abilitrii, nu mai sunt n
activitate n aceste instituii.
(3) Dovada ndeplinirii cerinelor prevzute de prezentul articol poate fi fcut i prin
documente eliberate de o autoritate competent dintr-un alt stat membru al Uniunii
Europene sau din Spaiul Economic European, ntocmite ntr-un scop echivalent sau
din care s reias c sunt ndeplinite cerinele respective, prezentate n copie
certificat de ctre solicitant i nsoite de o traducere neoficial n limba romn.
(4) Memoriul de prezentare prevzut la alin. (1) lit. h) trebuie s conin, cel puin,
informaii cu privire la:
a) sediu social;
b) baza tehnico-material;
c) activitile de prevenire i protecie prevzute la art. 15 pe care intenioneaz s
le desfoare.
(la data 27-sep-2010 Art. 37 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 21. din Hotarirea
955/2010 )

Art. 38
Solicitantul trebuie sa transmita prin posta dosarul prevazut la art. 37, cu cel putin
10 zile nainte de data ntrunirii Comisiei de abilitare si avizare.
(1) Solicitantul trebuie s transmit dosarul prevzut la art. 37, prin pot, cu
confirmare de primire, cu cel puin 10 zile nainte de data ntrunirii Comisiei de
abilitare i avizare.
(2) Cererile se nregistreaz n ordinea primirii lor.
(3) Procedurile i formalitile legate de procesarea cererilor vor respecta
prevederile art. 12 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 49/2009, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 68/2010.
(la data 27-sep-2010 Art. 38 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 22. din Hotarirea
955/2010 )

Art. 39
Comisia de abilitare si avizare are urmatoarele obligatii:
a) sa afiseze data ntrunirii la sediul directiei de munca, solidaritate sociala si familie
teritoriale, respectiv a municipiului Bucuresti, si sa o faca publica si prin alte
mijloace, cum ar fi internet sau presa locala, cu cel putin o luna nainte;
b) sa se ntruneasca, cel putin o data pe trimestru, n functie de numarul de dosare
primite;
c) sa analizeze dosarele solicitantilor cu continutul prevazut la art. 37;
d) sa elibereze certificatele de abilitare, conform modelului prevazut n anexa nr. 9,
pentru solicitantii care ndeplinesc conditiile pentru servicii externe de prevenire si
protectie prevazute de prezentele norme metodologice;
e) sa restituie solicitantilor, prin posta, dosarele care nu contin toate documentele
prevazute la art. 37 si motivarea acestei decizii;
f) sa transmita titularilor, prin posta, cu confirmare de primire, n termen de 10 zile
de la data ntrunirii Comisiei de abilitare si avizare, certificatele de abilitare emise;
g) sa tina evidenta certificatelor de abilitare emise si sa arhiveze dosarele n baza
carora s-au emis;
h) sa faca publica lista actualizata a serviciilor externe de prevenire si protectie
abilitate.
(1) Comisia de abilitare i avizare i desfoar activitatea n baza propriului
regulament de organizare i funcionare, aprobat de preedintele acesteia.
(2) Comisia de abilitare i avizare are urmtoarele obligaii:
a) s afieze data ntrunirii la sediul su, pe pagina proprie de internet sau n presa
local, cu cel puin 15 zile nainte;
b) s se ntruneasc cel puin o dat pe trimestru, n funcie de numrul de dosare

primite;
c) s analizeze dosarele solicitanilor cu respectarea prevederilor art. 37 i 42;
d) s analizeze cazurile prevzute la art. 41-44 i s decid n consecin;
e) s elibereze certificatele de abilitare, potrivit modelului prevzut n anexa nr. 9,
pentru solicitanii care ndeplinesc condiiile prevzute de prezentele norme
metodologice pentru serviciile externe de prevenire i protecie;
f) s restituie solicitanilor, prin pot, dosarele care nu conin toate documentele
prevzute la art. 37 i s motiveze aceast decizie;
g) s transmit titularilor, prin pot, cu confirmare de primire, n termen de 10 zile
de la data ntrunirii Comisiei de abilitare i avizare, certificatele de abilitare emise;
h) s in evidena certificatelor de abilitare emise i s arhiveze dosarele n baza
crora s-au emis;
i) s ntocmeasc Lista serviciilor externe de prevenire i protecie abilitate, precum
i a celor crora li s-a retras certificatul de abilitare i s transmit aceast list la
Inspecia Muncii;
j) s ntiineze serviciile externe de prevenire i protecie care fac obiectul
prevederilor art. 451-454 i care au notificat Comisia de abilitare i avizare i s
asigure nscrierea acestor servicii n listele respective;
k) s asigure, prin secretariat, cooperarea administrativ cu celelalte autoriti din
statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaiului Economic European, prin
intermediul IMI, potrivit prevederilor legale;
l) s verifice, prin secretariat, legalitatea documentelor eliberate de autoriti
competente din alte state membre, depuse n vederea autorizrii sau notificrii, dup
caz, prin IMI, potrivit prevederilor legale, n cazul n care este necesar.
(la data 27-sep-2010 Art. 39 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 23. din Hotarirea
955/2010 )

Art. 40
(1) Solicitantul caruia i s-a restituit dosarul are dreptul, n termen de 30 de zile de la
data primirii, sa faca contestatie la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
(1) Solicitantul cruia nu i s-a acordat abilitarea are dreptul, n termen de 30 de zile
de la data primirii ntiinrii, s fac contestaie la Comisia de contestaii constituit
n cadrul Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale.
(la data 27-sep-2010 Art. 40, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 24. din
Hotarirea 955/2010 )

(2) Raspunsul la contestatie va fi transmis prin posta n termen de 30 de zile.


Art. 41
Valabilitatea certificatului de abilitare este de 3 ani.
(1) Certificatul de abilitare se retrage de ctre Comisia de abilitare i avizare care l-a
eliberat dac solicitantul nu a depus dou rapoarte semestriale consecutive, n
termen, la inspectoratul teritorial de munc.
(2) Dreptul de prestare a serviciilor de ctre prestatorii crora li se retrage
certificatul de abilitare se consider c nceteaz la data primirii ntiinrii c
certificatul a fost retras, transmis de Comisia de abilitare i avizare din cadrul
inspectoratului teritorial de munc la care sunt luai n eviden.
(3) Serviciul extern de prevenire i protecie cruia i s-a retras certificatul de
abilitare n condiiile prezentelor norme metodologice are dreptul s solicite abilitarea
dup o perioad minim de un an de la data prevzut la alin. (2).
(la data 27-sep-2010 Art. 41 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 25. din Hotarirea
955/2010 )

Art. 42
(1) Rennoirea certificatului de abilitare se face la expirarea termenului de
valabilitate sau la modificarea conditiilor n baza carora s-a emis.

(2) Pentru rennoirea certificatului de abilitare, solicitantul va prezenta urmatoarele


documente:
a) dosarul prevazut la art. 37;
b) rapoartele semestriale nregistrate la inspectoratul teritorial de munca;
c) copii de pe documentele care atesta absolvirea cursurilor de pregatire n domeniul
securitatii si sanatatii n munca, n cazul n care au fost efectuate.
(1) Rennoirea certificatului de abilitare se face la modificarea uneia/unora dintre
condiiile n baza crora a fost emis.
(2) Modificrile prevzute la alin. (1) sunt urmtoarele:
a) schimbarea formei juridice de organizare a serviciului extern de prevenire i
protecie abilitat, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) schimbarea denumirii/numelui serviciului extern de prevenire i protecie abilitat;
c) schimbarea sediului social;
d) schimbarea conductorului serviciului extern de prevenire i protecie abilitat.
(3) Modificrile prevzute la alin. (2) trebuie s fie comunicate Comisiei de abilitare
i avizare potrivit art. 43.
(4) n situaia n care serviciile externe de protecie i prevenire nu mai ndeplinesc
condiiile de abilitare, nu au comunicat modificrile prevzute la alin. (2) i nu au
solicitat rennoirea certificatului de abilitare n termenul prevzut la art. 43, nceteaz
valabilitatea certificatului de abilitare.
(5) Serviciile externe de prevenire i protecie abilitate pot informa Comisia de
abilitare i avizare cu privire la schimbrile prevzute la alin. (2), inclusiv prin
intermediul punctului de contact unic electronic (PCU electronic).
(6) Dup analizarea modificrilor prevzute la alin. (2), Comisia de abilitare i
avizare emite noul certificat de abilitare, n condiiile prevzute de prezentele norme
metodologice i cu respectarea art. 12 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
49/2009, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 68/2010.
(7) n situaia n care serviciul extern de prevenire i protecie nu mai ndeplinete
condiiile de abilitare prevzute de prezentele norme metodologice, Comisia de
abilitare i avizare retrage certificatul de abilitare n cauz.
(la data 27-sep-2010 Art. 42 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 26. din Hotarirea
955/2010 )

Art. 43
(1) Modificarea oricarei conditii n baza careia s-a emis certificatul de abilitare, fara
comunicarea si transmiterea documentelor doveditoare Comisiei de abilitare si
avizare n termen de maximum 5 zile lucratoare, conduce la ncetarea valabilitatii
acestuia.
(2) Dupa analizarea noilor conditii prevazute la alin. (1), Comisia de abilitare si
avizare va decide daca certificatul de abilitare si mentine sau si pierde valabilitatea
si va comunica n scris titularului de certificat aceasta decizie.
Pentru rennoirea certificatului de abilitare, prevzut la art. 42, n maximum 10 zile
lucrtoare de la modificarea uneia sau mai multor condiii iniiale, solicitantul va
depune urmtoarele documente la secretariatul Comisiei de abilitare i avizare:
a) cerere de rennoire potrivit modelului prezentat n anexa nr. 8A, care s conin
lista modificrilor survenite;
b) documentele care atest modificrile survenite.
(la data 27-sep-2010 Art. 43 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 27. din Hotarirea
955/2010 )

Art. 44
(1) Inspectoratele teritoriale de munca verifica respectarea de catre serviciile
externe a conditiilor n baza carora a fost emis certificatul de abilitare si propun, n
scris, Comisiei de abilitare si avizare, daca este cazul, anularea certificatului.

(2) Comisia de abilitare si avizare analizeaza argumentele aduse n sustinerea


propunerii de anulare a certificatului de abilitare si, pe baza acestora, poate emite
decizia de anulare.
(3) Decizia de anulare a certificatului de abilitare si motivatia acesteia se transmit
titularului, n termen de 10 zile de la data emiterii.
(4) Titularul certificatului de abilitare anulat poate face contestatie la Ministerul
Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, n termen de 30 de zile de la data primirii
deciziei de anulare.
(5) Raspunsul la contestatie va fi transmis prin posta, cu confirmare de primire, n
termen de 30 de zile.
(1) Inspectoratele teritoriale de munc verific respectarea de ctre serviciile
externe de prevenire i protecie a condiiilor n baza crora a fost emis certificatul
de abilitare i propun, n scris, Comisiei de abilitare i avizare, dac este cazul,
retragerea certificatului.
(2) Comisia de abilitare i avizare analizeaz argumentele aduse n susinerea
propunerii de retragere a certificatului de abilitare i, pe baza acestora, poate retrage
certificatul.
(3) Comisia de abilitare i avizare comunic titularului retragerea certificatului de
abilitare i motivaia, n condiiile prevzute de Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 49/2009, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 68/2010.
(4) Titularul certificatului de abilitare retras poate face contestaie la Ministerul
Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, n termen de 30 de zile de la data primirii
comunicrii cu privire la retragere.
(5) Rspunsul la contestaie va fi transmis prin pot, cu confirmare de primire, n
termen de 30 de zile.
(la data 27-sep-2010 Art. 44 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 28. din Hotarirea
955/2010 )

Art. 45
Persoanele fizice si juridice abilitate pentru a presta servicii n domeniul protectiei
muncii, n temeiul Legii protectiei muncii nr. 90/1996, trebuie sa si rennoiasca
certificatul n termen de 12 luni de la data intrarii n vigoare a prezentelor norme
metodologice.
Lista serviciilor externe de prevenire i protecie abilitate, precum i a celor crora li
s-a retras certificatul de abilitare se afieaz i se actualizeaz pe pagina de internet
a Inspeciei Muncii.
(la data 27-sep-2010 Art. 45 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 29. din Hotarirea
955/2010 )

SECIUNEA 61: Prevederi specifice referitoare la libera circulaie a


serviciilor externe de prevenire i protecie

Art. 451
(1) Persoanele fizice i juridice stabilite ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau
al Spaiului Economic European care au fost supuse n aceste state unei proceduri
similare celei de abilitare pot presta servicii de prevenire i protecie pe teritoriul
Romniei, fr a fi abilitate potrivit prezentelor norme metodologice, n urmtoarele
moduri:
a) permanent;
b) temporar sau ocazional.
(2) Persoanele fizice i juridice stabilite n alt stat membru al Uniunii Europene sau al
Spaiului Economic European care nu au fost supuse n aceste state unei proceduri
similare celei de abilitare pot presta servicii de prevenire i protecie pe teritoriul
Romniei doar dac sunt abilitate potrivit prezentelor norme metodologice.
Art. 452

(1) Persoanele fizice i juridice prevzute la art. 451 pot presta pe teritoriul Romniei
activitile de prevenire i protecie menionate la art. 15 numai dup notificarea
prealabil a Comisiei de abilitare i avizare din cadrul inspectoratului teritorial de
munc pe raza cruia i desfoar activitatea sau i au sediul, dup caz.
(2) nceperea prestrii activitii acestor servicii externe este condiionat de
notificarea prevzut la alin. (1) i, n cazul prevzut la art. 451 alin. (1) lit. a), de
transmiterea, mpreun cu formularul de notificare, a urmtoarelor documente:
a) actul de nregistrare la oficiul registrului comerului, n copie;
b) autorizaia/atestatul/certificatul emis/emis ntr-un alt stat membru al Uniunii
Europene sau al Spaiului Economic European, n copie certificat de deintor i n
traducere neoficial;
c) lista cu personalul care deine certificate de competen profesional
corespunztoare, semnat i tampilat de persoana autorizat;
d) certificate de competen profesional sau documente similare emise de autoriti
dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spaiului Economic European, n copie
autorizat de deintor i n traducere neoficial.
(3) Dreptul de a presta al persoanelor prevzute la alin. (1) ncepe din momentul
notificrii Comisiei de abilitare i avizare, respectiv la:
a) data nregistrrii notificrii, n situaia depunerii la secretariatul Comisiei de
abilitare i avizare sau prin PCU electronic;
b) data confirmrii de primire, n cazul expedierii prin pot a notificrii.
Art. 453
(1) Persoanele fizice i juridice care doresc s presteze servicii externe de prevenire
i protecie n condiiile art. 451 alin. (1) lit. a) vor notifica acest lucru prin
completarea i transmiterea formularului prevzut n anexa nr. 10A, nsoit de
documentele prevzute la art. 452 alin. (2), la Comisia de abilitare i avizare din
cadrul
inspectoratului
teritorial
de
munc
pe
raza
cruia
i
au
sediul/domiciliul/reedina, nainte de nceperea activitii.
(2) Comisia de abilitare i avizare prevzut la alin. (1), dup efectuarea verificrilor
pe care le consider necesare, va nscrie persoana fizic sau juridic respectiv, n
termen de 30 de zile de la data primirii notificrii, n Lista persoanelor fizice i juridice
stabilite ntr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spaiului Economic European
care presteaz servicii externe de protecie i prevenire, n regim permanent, n
Romnia.
Art. 454
(1) Persoanele fizice i juridice care doresc s presteze servicii externe de prevenire
i protecie n condiiile art. 451 alin. (1) lit. b) vor notifica acest lucru prin
completarea i transmiterea formularului prevzut n anexa nr. 10B, nsoit de copia
autorizaiei sau a documentului echivalent pe care l dein, certificat de ctre
deintor, la Comisia de abilitare i avizare din cadrul inspectoratului teritorial de
munc pe raza cruia urmeaz s i desfoare activitatea, nainte de nceperea
acesteia.
(2) Comisia de abilitare i avizare prevzut la alin. (1), dup efectuarea verificrilor
pe care le consider necesare, va nscrie persoana fizic sau juridic respectiv, n
termen de 30 de zile lucrtoare de la primirea notificrii, n Lista persoanelor fizice i
juridice stabilite ntr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spaiului Economic
European care presteaz servicii externe de protecie i prevenire, n regim temporar
sau ocazional, n Romnia.
Art. 455
Constatarea nerespectrii prevederilor art. 451- 454 se face de ctre inspectoratele
teritoriale de munc, cu aplicarea prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 49/2009, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 68/2010, i ale

prezentelor norme metodologice.


Art. 456
Listele prevzute la art. 453 alin. (2) i 454 alin. (2) se afieaz i se actualizeaz pe
pagina de internet a Inspeciei Muncii.

(la data 27-sep-2010 capitolul III, sectiunea 6 completat de Art. I, punctul 30. din Hotarirea
955/2010 )

SECTIUNEA 7: Planul de prevenire si protectie

Art. 46
(1) Conform prevederilor art. 13 lit. b) din lege angajatorul trebuie sa ntocmeasca
un plan de prevenire si protectie care va fi revizuit ori de cte ori intervin modificari
ale conditiilor de munca, respectiv aparitia unor riscuri noi.
(1) Conform prevederilor art. 13 lit. b) din lege, angajatorul trebuie s ntocmeasc
un plan de prevenire i protecie care va fi revizuit ori de cte ori intervin modificri
ale condiiilor de munc, la apariia unor riscuri noi i n urma producerii unui
eveniment.
(la data 27-sep-2010 Art. 46, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 7 modificat de Art. I, punctul 31. din
Hotarirea 955/2010 )

(2) n urma evaluarii riscurilor pentru fiecare loc de munca/post de lucru se stabilesc
masuri de prevenire si protectie, de natura tehnica, organizatorica, igienico-sanitara
si de alta natura, necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor.
(3) n urma analizei masurilor prevazute la alin. (2) se stabilesc resursele umane si
materiale necesare realizarii lor.
(4) Planul de prevenire si protectie va cuprinde cel putin informatiile prevazute n
anexa nr. 7.
(5) Planul de prevenire si protectie se supune analizei lucratorilor si/sau
reprezentantilor lor sau comitetului de securitate si sanatate n munca, dupa caz, si
trebuie sa fie semnat de angajator.

SECTIUNEA 8: Cerintele minime de pregatire n domeniul securitatii si


sanatatii n munca

Art. 47
Nivelurile de pregatire n domeniul securitatii si sanatatii n munca, necesare pentru
dobndirea capacitatilor si aptitudinilor corespunzatoare efectuarii activitatilor de
prevenire si protectie, sunt urmatoarele:
a) nivel de baza;
(la data 27-sep-2010 Art. 47, litera A. din capitolul III, sectiunea 8 abrogat de Art. I, punctul 32. din
Hotarirea 955/2010 )

b) nivel mediu;
c) nivel superior.
_________
*) n termen de 12 luni de la data intrrii n vigoare a hotrrii nr. 955/2010, prin
ordin al ministrului muncii, familiei i proteciei sociale, care se public n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, se aprob cerinele minime de pregtire i formare n
domeniul securitii i sntii n munc/coninutul minim al programelor-cadru
necesare pentru ocupaiile specifice din domeniul securitii i sntii n munc
prevzute la art. 511 din normele metodologice aprobate prin Hotrrea Guvernului
nr. 1.425/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, competenele minime i
abilitile aferente acestor ocupaii conferite prin standardele ocupaionale,
echivalarea ntre ocupaiile specifice, precum i alte aspecte necesare aplicrii
prezentei hotrri referitoare la formarea profesional.
*) La data intrrii n vigoare a ordinului se abrog art. 47, urmnd s fie aplicabile,
dup aceast dat, cerinele minime de pregtire n domeniul securitii i sntii
n munc prevzute la art. 511-513 din normele metodologice aprobate prin

Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.

(la data 27-sep-2010 Art. 47 din capitolul III, sectiunea 8 a se vedea referinte de aplicare din Art. II din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 48
(1) Cerintele minime de pregatire n domeniul securitatii si sanatatii n munca
corespunzatoare nivelului de baza sunt:
a) studii n nvatamntul liceal filiera teoretica n profil real sau filiera tehnologica n
profil tehnic;
b) curs n domeniul securitatii si sanatatii n munca, cu continut minim conform celui
prevazut n anexa nr. 6 lit. A, cu o durata de cel putin 40 de ore.
(2) Nivelul de baza prevazut la alin. (1) se atesta prin diploma de studii si certificatul
de absolvire a cursului prevazut la alin. (1) lit. b).
(la data 27-sep-2010 Art. 48 din capitolul III, sectiunea 8 abrogat de Art. I, punctul 33. din Hotarirea
955/2010 )

Art. 49
(1) Cerintele minime de pregatire n domeniul securitatii si sanatatii n munca
corespunzatoare nivelului mediu sunt:
a) studii n nvatamntul postliceal n profil tehnic;
a) studii n nvmntul liceal filiera teoretic n profil real sau filiera tehnologic n
profil tehnic;

(la data 27-sep-2010 Art. 49, alin. (1), litera A. din capitolul III, sectiunea 8 modificat de Art. I, punctul
34. din Hotarirea 955/2010 )

b) curs n domeniul securitatii si sanatatii n munca, cu continut minim conform celui


prevazut n anexa nr. 6 lit. B, cu o durata de cel putin 80 de ore.
(2) Nivelul mediu prevazut la alin. (1) se atesta prin diploma de studii si certificatul
de absolvire a cursului prevazut la alin. (1) lit. b).
_________
*) n termen de 12 luni de la data intrrii n vigoare a hotrrii nr. 955/2010, prin
ordin al ministrului muncii, familiei i proteciei sociale, care se public n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, se aprob cerinele minime de pregtire i formare n
domeniul securitii i sntii n munc/coninutul minim al programelor-cadru
necesare pentru ocupaiile specifice din domeniul securitii i sntii n munc
prevzute la art. 511 din normele metodologice aprobate prin Hotrrea Guvernului
nr. 1.425/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, competenele minime i
abilitile aferente acestor ocupaii conferite prin standardele ocupaionale,
echivalarea ntre ocupaiile specifice, precum i alte aspecte necesare aplicrii
prezentei hotrri referitoare la formarea profesional.
*) La data intrrii n vigoare a ordinului se abrog art. 49, urmnd s fie aplicabile,
dup aceast dat, cerinele minime de pregtire n domeniul securitii i sntii
n munc prevzute la art. 511-513 din normele metodologice aprobate prin
Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
(la data 27-sep-2010 Art. 49 din capitolul III, sectiunea 8 a se vedea referinte de aplicare din Art. II din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 50
(1) Cerintele minime de pregatire n domeniul securitatii si sanatatii n munca
corespunzatoare nivelului superior sunt:
a) studii superioare tehnice;
b) curs n domeniul securitatii si sanatatii n munca, cu continut minim conform celui
prevazut n anexa nr. 6 lit. B, cu o durata de cel putin 80 de ore;
c) curs postuniversitar de evaluare a riscurilor cu o durata de cel putin 180 de ore.
(2) Nivelul superior prevazut la alin. (1) se atesta prin diploma de studii si
certificatele de absolvire a cursurilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c).

(3) Cerinta minima prevazuta la alin. (1) lit. b) este considerata ndeplinita si n
situatia n care persoana a absolvit o forma de nvatamnt postuniversitar n
domeniul securitatii si sanatatii n munca.
(1) Cerinele minime de pregtire n domeniul securitii i sntii n munc
corespunztoare nivelului superior, care trebuie ndeplinite n mod cumulativ, sunt
urmtoarele:
a) absolvirea, n domeniile fundamentale: tiine inginereti, tiine agricole i silvice,
cu diplom de licen sau echivalent, a ciclului I de studii universitare, studii
universitare de licen, ori a studiilor universitare de lung durat sau absolvirea cu
diplom de absolvire a studiilor universitare de scurt durat;
b) curs n domeniul securitii i sntii n munc, cu coninut minim conform celui
prevzut n anexa nr. 6 lit. B, cu o durat de cel puin 80 de ore;
c) absolvirea cu diplom sau certificat de absolvire, dup caz, a unui program de
nvmnt postuniversitar n domeniul securitii i sntii n munc, cu o durat
de cel puin 180 de ore.
(2) ndeplinirea cerinelor prevzute la alin. (1) se atest prin diploma de studii i
certificatele de absolvire a cursurilor prevzute la alin. (1) lit. b) i c).
(3) Cerina minim prevzut la alin. (1) lit. b) i c) este considerat ndeplinit i n
situaia n care persoana a obinut o diplom de master sau doctorat n domeniul
securitii i sntii n munc.
(la data 27-sep-2010 Art. 50 din capitolul III, sectiunea 8 modificat de Art. I, punctul 35. din Hotarirea
955/2010 )

_________
*) n termen de 12 luni de la data intrrii n vigoare a hotrrii nr. 955/2010, prin
ordin al ministrului muncii, familiei i proteciei sociale, care se public n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, se aprob cerinele minime de pregtire i formare n
domeniul securitii i sntii n munc/coninutul minim al programelor-cadru
necesare pentru ocupaiile specifice din domeniul securitii i sntii n munc
prevzute la art. 511 din normele metodologice aprobate prin Hotrrea Guvernului
nr. 1.425/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, competenele minime i
abilitile aferente acestor ocupaii conferite prin standardele ocupaionale,
echivalarea ntre ocupaiile specifice, precum i alte aspecte necesare aplicrii
prezentei hotrri referitoare la formarea profesional.
*) La data intrrii n vigoare a ordinului se abrog art. 50, urmnd s fie aplicabile,
dup aceast dat, cerinele minime de pregtire n domeniul securitii i sntii
n munc prevzute la art. 511-513 din normele metodologice aprobate prin
Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
(la data 27-sep-2010 Art. 50 din capitolul III, sectiunea 8 a se vedea referinte de aplicare din Art. II din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 51
Cursurile n domeniul securitatii si sanatatii n munca, prevazute la art. 48 alin. (1)
lit. b), art. 49 alin. (1) lit. b) si la art. 50 alin. (1) lit. b), se efectueaza de catre
furnizori de formare profesionala autorizati conform prevederilor art. 18 - 27 din
Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 375/2002, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Cursurile i programele de formare n domeniul securitii i sntii n munc,
prevzute la art. 49, 50, 512 i 513, se efectueaz de ctre furnizori de formare
profesional autorizai, potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 129/2000
privind formarea profesional a adulilor, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(la data 27-sep-2010 Art. 51 din capitolul III, sectiunea 8 modificat de Art. I, punctul 36. din Hotarirea

955/2010 )

Cursurile i programele de formare n domeniul securitii i sntii n munc,


prevzute la art. 49 i 50, se efectueaz de ctre furnizori de formare profesional
autorizai, potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea
profesional a adulilor, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
(la data 27-dec-2011 Art. 51 din capitolul III, sectiunea 8 modificat de Art. I, punctul 4. din Hotarirea
1242/2011 )

Art. 511
Ocupaiile specifice domeniului securitii i sntii n munc, necesare efecturii
activitilor de prevenire i protecie, sunt urmtoarele:
a) tehnician n securitate i sntate n munc;
b) expert n securitate i sntate n munc.
(la data 27-dec-2011 Art. 51^1 din capitolul III, sectiunea 8 abrogat de Art. I, punctul 4. din Hotarirea
1242/2011 )
2

Art. 51
(1) Cerinele minime de pregtire n domeniul securitii i sntii n munc
corespunztoare ocupaiei prevzute la art. 511 lit. a) sunt:
a) studii n nvmntul liceal filiera teoretic n profil real sau filiera tehnologic n
profil tehnic;
b) program de formare pentru ocupaia de tehnician n securitate i sntate n
munc, de cel puin 80 de ore.
(2) ndeplinirea cerinelor prevzute la alin. (1) se atest prin diploma de studii i
certificatul de absolvire a programului de formare profesional corespunztor.
(la data 27-dec-2011 Art. 51^2 din capitolul III, sectiunea 8 abrogat de Art. I, punctul 4. din Hotarirea
1242/2011 )
3

Art. 51
(1) Cerinele minime de pregtire n domeniul securitii i sntii n munc
corespunztoare ocupaiei prevzute la art. 511 lit. b) sunt:
a) studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de
lung sau de scurt durat absolvite cu diplom de licen ori echivalent n
domeniile fundamentale: tiine inginereti, tiine agricole i silvice;
b) program de formare profesional pentru ocupaia de expert n securitate i
sntate n munc, de cel puin 80 de ore;
c) curs postuniversitar n domeniul securitii i sntii n munc, cu o durat de
cel puin 180 de ore, sau masterat/doctorat n acest domeniu.
(2) ndeplinirea cerinelor prevzute la alin. (1) se atest prin diplomele de studii i
certificatul de absolvire a programului de formare profesional corespunztor.
(la data 27-sep-2010 Art. 51 din capitolul III, sectiunea 8 completat de Art. I, punctul 37. din Hotarirea
955/2010 )
(la data 27-dec-2011 Art. 51^3 din capitolul III, sectiunea 8 abrogat de Art. I, punctul 4. din Hotarirea
1242/2011 )

SECTIUNEA 9: Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice n


domeniul securitatii si sanatatii n munca

Art. 52
Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice n domeniul securitatii si sanatatii
n munca, definiti conform art. 5 lit. d) din lege, sunt alesi de catre si dintre lucratorii
din ntreprindere si/sau unitate, conform celor stabilite prin contractul colectiv de
munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare.
Art. 53
Numarul de reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice n domeniul
securitatii si sanatatii n munca, care se aleg, va fi stabilit prin contractul colectiv de
munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare, n functie

de numarul total al lucratorilor din ntreprindere si/sau unitate, cel putin conform
cerintelor prevazute la art. 60.
(1) Numrul de reprezentani ai lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul
securitii i sntii lucrtorilor, care se aleg, va fi stabilit prin contractul colectiv
de munc, regulamentul intern sau regulamentul de organizare i funcionare, n
funcie de numrul total al lucrtorilor din ntreprindere i/sau unitate.
(2) Numrul minim prevzut la alin. (1) va fi stabilit dup cum urmeaz:
a) un reprezentant, n cazul ntreprinderilor i/sau unitilor care au ntre 10 i 49 de
lucrtori inclusiv;
b) 2 reprezentani, n cazul ntreprinderilor i/sau unitilor care au sub 50 i 100 de
lucrtori inclusiv;
c) conform cerinelor prevzute la art. 60 alin. (3), n cazul ntreprinderilor i/sau
unitilor care au peste 101 lucrtori inclusiv.
(la data 27-sep-2010 Art. 53 din capitolul III, sectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 38. din Hotarirea
955/2010 )

Art. 54
Lucratorii comunica n scris angajatorului numarul si numele reprezentantilor
lucratorilor cu raspunderi specifice n domeniul securitatii si sanatatii n munca.
Art. 55
Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice n domeniul securitatii si sanatatii
n munca trebuie sa ndeplineasca cerintele minime de pregatire n domeniul
securitatii si sanatatii n munca, corespunzatoare cel putin nivelului de baza, conform
prevederilor art. 47-51.
(1) Reprezentanii lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i
sntii lucrtorilor trebuie s urmeze un program de pregtire n domeniul
securitii i sntii n munc, cu o durat de cel puin 40 de ore, cu coninutul
minim conform celui prevzut n anexa nr. 6 lit. A.
(2) ndeplinirea cerinei prevzute la alin. (1) se atest printr-un document de
absolvire a programului de pregtire.
(la data 27-sep-2010 Art. 55 din capitolul III, sectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 39. din Hotarirea
955/2010 )

Art. 56
Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice n domeniul securitatii si sanatatii
n munca sunt consultati si participa, n conformitate cu art. 18 din lege, si pot
desfasura urmatoarele activitati:
a) colaboreaza cu angajatorul pentru mbunatatirea conditiilor de securitate si
sanatate n munca;
b) nsotesc echipa/persoana care efectueaza evaluarea riscurilor;
c) ajuta lucratorii sa constientizeze necesitatea aplicarii masurilor de securitate si
sanatate n munca;
d) aduc la cunostinta angajatorului sau comitetului de securitate si sanatate n
munca propunerile lucratorilor referitoare la mbunatatirea conditiilor de munca;
e) urmaresc realizarea masurilor din planul de prevenire si protectie;
f) informeaza autoritatile competente asupra nerespectarii prevederilor legale n
domeniul securitatii si sanatatii n munca.

CAPITOLUL IV: Organizarea si functionarea comitetului de securitate


si sanatate n munca
SECTIUNEA 1: Organizarea comitetului de securitate si sanatate n
munca

Art. 57
(1) Comitetul de securitate si sanatate n munca se constituie n unitatile care au un
numar de cel putin 50 de lucratori, inclusiv cu capital strain, care desfasoara

activitati pe teritoriul Romniei.


(2) Inspectorul de munca poate impune constituirea comitetului de securitate si
sanatate n munca n unitatile cu un numar mai mic de 50 de lucratori n functie de
natura activitatii si de riscurile identificate.
(3) n cazul n care activitatea se desfasoara n unitati dispersate teritorial, se pot
nfiinta mai multe comitete de securitate si sanatate n munca; numarul acestora se
stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern ori
regulamentul de organizare si functionare.
(4) Comitetul de securitate si sanatate n munca se constituie si n cazul activitatilor
care se desfasoara temporar, respectiv cu o durata mai mare de 3 luni.
(5) n unitatile care au mai putin de 50 de lucratori, atributiile comitetului de
securitate si sanatate n munca revin reprezentantilor lucratorilor, cu raspunderi
specifice n domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor.
(5) n unitile care au mai puin de 50 de lucrtori, unde nu s-a constituit comitet de
securitate i sntate n munc, atribuiile acestuia revin reprezentanilor lucrtorilor
cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii lucrtorilor.
(la data 27-sep-2010 Art. 57, alin. (5) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 40. din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 58
(1) Comitetul de securitate si sanatate n munca este constituit din reprezentantii
lucratorilor cu raspunderi specifice n domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor, pe
de o parte, si angajator sau reprezentantul sau legal si/sau reprezentantii sai n
numar egal cu cel al reprezentantilor lucratorilor si medicul de medicina muncii, pe de
alta parte.
(2) Lucratorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire si
protectie este secretarul comitetului de securitate si sanatate n munca.
(1) Comitetul de securitate i sntate n munc este constituit din urmtorii
membri:
a) angajator sau reprezentantul su legal;
b) reprezentani ai angajatorului cu atribuii de securitate i sntate n munc;
c) reprezentani ai lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i
sntii lucrtorilor;
d) medicul de medicin a muncii.
(2) Numrul reprezentanilor lucrtorilor este egal cu numrul format din angajator
sau reprezentantul su legal i reprezentanii angajatorului.
(3) Lucrtorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire i
protecie este secretarul comitetului de securitate i sntate n munc.
(la data 27-sep-2010 Art. 58 din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 41. din Hotarirea
955/2010 )

Art. 59
(1) Reprezentantii lucratorilor n comitetul de securitate si sanatate n munca vor fi
alesi pe o perioada de 2 ani.
(2) n cazul n care unul sau mai multi reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi
specifice n domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor se retrag din comitetul de
securitate si sanatate n munca, acestia vor fi nlocuiti imediat prin alti reprezentanti
alesi.
Art. 60
(1) Modalitatea de desemnare a reprezentantilor lucratorilor n comitetele de
securitate si sanatate n munca va fi stabilita prin contractul colectiv de munca,
regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare.
(2) Reprezentantii lucratorilor n comitetele de securitate si sanatate n munca vor fi
desemnati de catre lucratori dintre reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice
n domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor, dupa cum urmeaza:

a) de la 50 la 100 de lucratori - 2 reprezentanti;


b) de la 101 la 500 de lucratori - 3 reprezentanti;
c) de la 501 la 1.000 de lucratori - 4 reprezentanti;
d) de la 1.001 la 2.000 de lucratori - 5 reprezentanti;
e) de la 2.001 la 3.000 de lucratori - 6 reprezentanti;
f) de la 3.001 la 4.000 de lucratori - 7 reprezentanti;
g) peste 4.000 de lucratori - 8 reprezentanti.
(1) Modalitatea de desemnare a reprezentanilor lucrtorilor n comitetele de
securitate i sntate n munc va fi stabilit prin contractul colectiv de munc,
regulamentul intern sau regulamentul de organizare i funcionare.
(2) Reprezentanii lucrtorilor n comitetele de securitate i sntate n munc vor fi
desemnai de ctre lucrtori dintre reprezentanii lucrtorilor cu rspunderi specifice
n domeniul securitii i sntii lucrtorilor.
(3) Numrul minim al reprezentanilor lucrtorilor n comitetele de securitate i
sntate n munc se stabilete n funcie de numrul total al lucrtorilor din
ntreprindere/unitate, dup cum urmeaz:
a) de la 10 la 100 de lucrtori - 2 reprezentani;
b) de la 101 la 500 de lucrtori - 3 reprezentani;
c) de la 501 la 1.000 de lucrtori - 4 reprezentani;
d) de la 1.001 la 2.000 de lucrtori - 5 reprezentani;
e) de la 2.001 la 3.000 de lucrtori - 6 reprezentani;
f) de la 3.001 la 4.000 de lucrtori - 7 reprezentani;
g) peste 4.000 de lucrtori - 8 reprezentani.
(la data 27-sep-2010 Art. 60 din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 42. din Hotarirea
955/2010 )

Art. 61
(1) Angajatorul are obligatia sa acorde fiecarui reprezentant al lucratorilor n
comitetele de securitate si sanatate n munca timpul necesar exercitarii atributiilor
specifice.
(2) Timpul alocat acestei activitati va fi considerat timp de munca si va fi de cel
putin:
a) 2 ore pe luna n unitatile avnd un efectiv de pna la 99 de lucratori;
b) 5 ore pe luna n unitatile avnd un efectiv ntre 100 si 299 de lucratori;
c) 10 ore pe luna n unitatile avnd un efectiv ntre 300 si 499 de lucratori;
d) 15 ore pe luna n unitatile avnd un efectiv ntre 500 si 1.499 de lucratori;
e) 20 de ore pe luna n unitatile avnd un efectiv de 1.500 de lucratori si peste.
(3) Instruirea necesara exercitarii rolului de membru n comitetul de securitate si
sanatate n munca trebuie sa se realizeze n timpul programului de lucru si pe
cheltuiala unitatii.
Art. 62
Angajatorul sau reprezentantul sau legal este presedintele comitetului de securitate
si sanatate n munca.
Art. 63
Membrii comitetului de securitate si sanatate n munca se nominalizeaza prin decizie
scrisa a presedintelui acestuia, iar componenta comitetului va fi adusa la cunostinta
tuturor lucratorilor.
Art. 64
(1) La ntrunirile comitetului de securitate si sanatate n munca vor fi convocati sa
participe lucratorii desemnati, reprezentantii serviciului intern de prevenire si
protectie si, n cazul n care angajatorul a contractat unul sau mai multe servicii
externe de prevenire si protectie, reprezentantii acestora.
(2) La ntrunirile comitetului de securitate si sanatate n munca pot fi invitati sa
participe inspectori de munca.

(2) La ntrunirile comitetului de securitate i sntate n munc pot participa


inspectori de munc.
(la data 27-sep-2010 Art. 64, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 43. din
Hotarirea 955/2010 )

SECTIUNEA 2: Functionarea comitetului de securitate si sanatate n


munca

Art. 65
Comitetul de securitate si sanatate n munca functioneaza n baza regulamentului de
functionare propriu.
Art. 66
(1) Angajatorul are obligatia sa asigure ntrunirea comitetului de securitate si
sanatate n munca cel putin o data pe trimestru si ori de cte ori este necesar.
(2) Ordinea de zi a fiecarei ntruniri este stabilita de catre presedinte si secretar, cu
consultarea reprezentantilor lucratorilor, si este transmisa membrilor comitetului de
securitate si sanatate n munca, inspectoratului teritorial de munca si, daca este
cazul, serviciului extern de protectie si prevenire, cu cel putin 5 zile naintea datei
stabilite pentru ntrunirea comitetului.
(3) Secretarul comitetului de securitate si sanatate n munca convoaca n scris
membrii comitetului cu cel putin 5 zile nainte de data ntrunirii, indicnd locul, data si
ora stabilite.
(4) La fiecare ntrunire secretarul comitetului de securitate si sanatate n munca
ncheie un proces-verbal care va fi semnat de catre toti membrii comitetului.
(5) Comitetul de securitate si sanatate n munca este legal ntrunit daca sunt
prezenti cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai.
(6) Comitetul de securitate si sanatate n munca convine cu votul a cel putin doua
treimi din numarul membrilor prezenti.
(7) Secretarul comitetului de securitate si sanatate n munca va afisa la loc vizibil
copii ale procesului-verbal ncheiat.
(8) Secretarul comitetului de securitate si sanatate n munca transmite
inspectoratului teritorial de munca, n termen de 10 zile de la data ntrunirii, o copie a
procesului-verbal ncheiat.

SECTIUNEA 3: Atributiile comitetului de securitate si sanatate n


munca

Art. 67
Pentru realizarea informarii, consultarii si participarii lucratorilor, n conformitate cu
art. 16, 17 si 18 din lege, comitetul de securitate si sanatate n munca are cel putin
urmatoarele atributii:
a) analizeaza si face propuneri privind politica de securitate si sanatate n munca si
planul de prevenire si protectie, conform regulamentului intern sau regulamentului de
organizare si functionare;
b) urmareste realizarea planului de prevenire si protectie, inclusiv alocarea
mijloacelor necesare realizarii prevederilor lui si eficienta acestora din punct de
vedere al mbunatatirii conditiilor de munca;
c) analizeaza introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, lund n
considerare consecintele asupra securitatii si sanatatii, lucratorilor, si face propuneri
n situatia constatarii anumitor deficiente;
d) analizeaza alegerea, cumpararea, ntretinerea si utilizarea echipamentelor de
munca, a echipamentelor de protectie colectiva si individuala;
e) analizeaza modul de ndeplinire a atributiilor ce revin serviciului extern de
prevenire si protectie, precum si mentinerea sau, daca este cazul, nlocuirea
acestuia;
f) propune masuri de amenajare a locurilor de munca, tinnd seama de prezenta
grupurilor sensibile la riscuri specifice;

g) analizeaza cererile formulate de lucratori privind conditiile de munca si modul n


care si ndeplinesc atributiile persoanele desemnate si/sau serviciul extern;
h) urmareste modul n care se aplica si se respecta reglementarile legale privind
securitatea si sanatatea n munca, masurile dispuse de inspectorul de munca si
inspectorii sanitari;
i) analizeaza propunerile lucratorilor privind prevenirea accidentelor de munca si a
mbolnavirilor profesionale, precum si pentru mbunatatirea conditiilor de munca si
propune introducerea acestora n planul de prevenire si protectie;
j) analizeaza cauzele producerii accidentelor de munca, mbolnavirilor profesionale si
evenimentelor produse si poate propune masuri tehnice n completarea masurilor
dispuse n urma cercetarii;
k) efectueaza verificari proprii privind aplicarea instructiunilor proprii si a celor de
lucru si face un raport scris privind constatarile facute;
l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate si sanatate n munca de
catre conducatorul unitatii cel putin o data pe an, cu privire la situatia securitatii si
sanatatii n munca, la actiunile care au fost ntreprinse si la eficienta acestora n anul
ncheiat, precum si propunerile pentru planul de prevenire si protectie ce se va
realiza n anul urmator.

SECTIUNEA 4: Obligatiile angajatorului referitoare la comitetul de


securitate si sanatate n munca

Art. 68
Angajatorul trebuie sa furnizeze comitetului de securitate si sanatate n munca toate
informatiile necesare, pentru ca membrii acestuia sa si poata da avizul n cunostinta
de cauza.
Art. 69
(1) Angajatorul trebuie sa prezinte, cel putin o data pe an, comitetului de securitate
si sanatate n munca un raport scris care va cuprinde situatia securitatii si sanatatii
n munca, actiunile care au fost ntreprinse si eficienta acestora n anul ncheiat,
precum si propunerile pentru planul de prevenire si protectie ce se vor realiza n anul
urmator.
(2) Angajatorul trebuie sa transmita raportul prevazut la alin. (1), avizat de membrii
comitetului de securitate si sanatate n munca, n termen de 10 zile, inspectoratului
teritorial de munca.
Art. 70
Angajatorul trebuie sa supuna analizei comitetului de securitate si sanatate n munca
documentatia referitoare la caracteristicile echipamentelor de munca, ale
echipamentelor de protectie colectiva si individuala, n vederea selectionarii
echipamentelor optime.
Art. 71
Angajatorul trebuie sa informeze comitetul de securitate si sanatate n munca cu
privire la evaluarea riscurilor pentru securitate si sanatate, masurile de prevenire si
protectie att la nivel de unitate, ct si la nivel de loc de munca si tipuri de posturi de
lucru, masurile de prim ajutor, de prevenire si stingere a incendiilor si evacuare a
lucratorilor.
Art. 72
Angajatorul comunica comitetului de securitate si sanatate n munca punctul sau de
vedere sau, daca este cazul, al medicului de medicina muncii, serviciului intern sau
extern de prevenire si protectie, asupra plngerilor lucratorilor privind conditiile de
munca si modul n care serviciul intern sau extern de prevenire si protectie si
ndeplineste atributiile.
Art. 73
n cazul n care angajatorul nu ia n considerare propunerile comitetului de securitate
si sanatate n munca, conform atributiilor prevazute la art. 67, trebuie sa motiveze
decizia sa n fata comitetului; motivatia va fi consemnata n procesul-verbal.

CAPITOLUL V: Instruirea lucratorilor


sanatatii n munca
SECTIUNEA 1: Dispozitii generale

domeniul

securitatii

si

Art. 74
Prezentul capitol stabileste procedura instruirii lucratorilor din punct de vedere al
securitatii si sanatatii n munca, n conformitate cu art. 20 din lege.
Art. 75
Instruirea n domeniul securitatii si sanatatii n munca are ca scop nsusirea
cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate n munca.
Art. 76
(1) Instruirea lucratorilor n domeniul securitatii si sanatatii n munca la nivelul
ntreprinderii si/sau al unitatii se efectueaza n timpul programului de lucru.
(2) Perioada n care se desfasoara instruirea prevazuta la alin. (1) este considerata
timp de munca.
Art. 77
Instruirea lucratorilor n domeniul securitatii si sanatatii n munca cuprinde 3 faze:
a) instruirea introductiv-generala;
b) instruirea la locul de munca;
c) instruirea periodica.
Art. 78
La instruirea personalului n domeniul securitatii si sanatatii n munca vor fi folosite
mijloace, metode si tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstratia, studiul
de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii, instruire asistata de calculator.
Art. 79
Fiecare angajator are obligatia sa asigure baza materiala corespunzatoare unei
instruiri adecvate.
Art. 80
Angajatorul trebuie sa dispuna de un program de instruire - testare, pe meserii sau
activitati.
Angajatorul trebuie s dispun de programe de instruire - testare la nivelul
ntreprinderii i/sau unitii pentru:
a) conductorii locurilor de munc;
b) lucrtori, pe meserii i activiti.
(la data 27-sep-2010 Art. 80 din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 44. din Hotarirea
955/2010 )

Art. 81
(1) Rezultatul instruirii lucratorilor n domeniul securitatii si sanatatii n munca se
consemneaza n mod obligatoriu n fisa de instruire individuala, conform modelului
prezentat n anexa nr. 11, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei
instruirii.
(2) Completarea fisei de instruire individuala se va face cu pix cu pasta sau cu stilou,
imediat dupa verificarea instruirii.
(3) Dupa efectuarea instruirii, fisa de instruire individuala se semneaza de catre
lucratorul instruit si de catre persoanele care au efectuat si au verificat instruirea.
(4) Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca
si va fi nsotita de o copie a fisei de aptitudini, completata de catre medicul de
medicina muncii n urma examenului medical la angajare.
(4) Fia de instruire individual va fi pstrat de ctre conductorul locului de munc
i va fi nsoit de o copie a ultimei fie de aptitudini completate de ctre medicul de
medicina muncii.
(la data 27-sep-2010 Art. 81, alin. (4) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 45. din
Hotarirea 955/2010 )

(5) Fia de instruire individual se pstreaz n ntreprindere/unitate, de la angajare


pn la data ncetrii raporturilor de munc.
(la data 27-sep-2010 Art. 81, alin. (4) din capitolul V, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 46. din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 82
(1) Pentru persoanele aflate n ntreprindere si/sau unitate cu permisiunea
angajatorului, angajatorul stabileste, prin regulamentul intern sau prin regulamentul
de organizare si functionare, reguli privind instruirea si nsotirea acestora n
ntreprindere si/sau unitate.
(1) Pentru persoanele aflate n ntreprindere i/sau unitate cu permisiunea
angajatorului, cu excepia altor participani la procesul de munc, aa cum sunt
definii potrivit art. 5 lit. c) din lege, angajatorul stabilete, prin regulamentul intern
sau prin regulamentul de organizare i funcionare, durata instruirii i reguli privind
instruirea i nsoirea acestora n ntreprindere i/sau unitate.
(la data 27-sep-2010 Art. 82, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 47. din
Hotarirea 955/2010 )

(2) Pentru lucratorii din ntreprinderi si/sau unitati din exterior, care desfasoara
activitati pe baza de contract de prestari de servicii n ntreprinderea si/sau unitatea
unui alt angajator, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea
lucratorilor privind activitatile specifice ntreprinderii si/sau unitatii respective,
riscurile pentru securitate si sanatate n munca, precum si masurile si activitatile de
prevenire si protectie la nivelul ntreprinderilor si/sau unitatii, n general.
(2) Pentru lucrtorii din ntreprinderi i/sau uniti din exterior care desfoar
activiti pe baz de contract de prestri de servicii, angajatorul beneficiar al
serviciilor va asigura instruirea lucrtorilor respectivi privind activitile specifice
ntreprinderii i/sau unitii respective, riscurile pentru securitatea i sntatea lor,
precum i msurile i activitile de prevenire i protecie la nivelul ntreprinderii
i/sau unitii, n general.
(la data 27-sep-2010 Art. 82, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 47. din
Hotarirea 955/2010 )

(3) Instruirea prevazuta la alin. (1) si (2) se consemneaza n fisa de instruire


colectiva, conform modelului prezentat n anexa nr. 12.
(4) Fisa de instruire colectiva se ntocmeste n doua exemplare, din care un
exemplar se va pastra de catre angajator/lucrator desemnat/serviciu intern de
prevenire si protectie care a efectuat instruirea si un exemplar se pastreaza de catre
angajatorul lucratorilor instruiti sau, n cazul vizitatorilor, de catre conducatorul
grupului.
(5) Reprezentantii autoritatilor competente n ceea ce priveste controlul aplicarii
legislatiei referitoare la securitate si sanatate n munca vor fi nsotiti de catre un
reprezentant desemnat de catre angajator, fara a se ntocmi fisa de instructaj.
(5) Reprezentanii autoritilor competente cu atribuii de control vor fi nsoii de
ctre un reprezentant desemnat de ctre angajator, fr a se ntocmi fia de
instruire.
(la data 27-sep-2010 Art. 82, alin. (5) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 47. din
Hotarirea 955/2010 )

SECTIUNEA 2: Instruirea introductiv-generala

Art. 83
Instruirea introductiv-generala se face:
a) la angajarea lucratorilor definiti conform art. 5 lit. a) din lege;
b) lucratorilor detasati de la o ntreprindere si/sau unitate la alta;
c) lucratorilor delegati de la o ntreprindere si/sau unitate la alta;

d) lucratorului pus la dispozitie de catre un agent de munca temporar.


Art. 84
Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activitatile specifice
ntreprinderii si/sau unitatii respective, riscurile pentru securitate si sanatate n
munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul
ntreprinderii si/sau unitatii, n general.
Art. 85
Instruirea introductiv-generala se face de catre:
a) angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii n
munca; sau
b) lucratorul desemnat; sau
c) un lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie; sau
d) serviciul extern de prevenire si protectie.
Art. 86
Instruirea introductiv-generala se face individual sau n grupuri de cel mult 20 de
persoane.
Art. 87
(1) Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul activitati si de riscurile
pentru securitate si sanatate n munca, precum si de masurile si activitatile de
prevenire si protectie la nivelul ntreprinderii si/sau al unitatii, n general.
(2) Angajatorul stabileste prin instructiuni proprii durata instruirii introductivgenerale; aceasta nu va fi mai mica de 8 ore.
(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) persoanele prevazute la art. 82, carora
li se vor prezenta succint activitatile, riscurile si masurile de prevenire si protectie din
ntreprindere si/sau unitate.
Art. 88
(1) n cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, n principal, urmatoarele
probleme:
a) legislatia de securitate si sanatate n munca;
b) consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si
sanatate n munca;
c) riscurile de accidentare si mbolnavire profesionala specifice unitatii;
d) masuri la nivelul ntreprinderii si/sau unitatii privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.
(2) Continutul instruirii introductiv-generale trebuie sa fie n conformitate cu
tematica aprobata de catre angajator.
Art. 89
(1) Instruirea introductiv-generala se va finaliza cu verificarea nsusirii cunostintelor
pe baza de teste.
(2) Rezultatul verificarii va fi consemnat n fisa de instruire.
(3) Lucratorii prevazuti la art. 83 lit. a) si d) nu vor putea fi angajati daca nu si-au
nsusit cunostintele prezentate n instruirea introductiv-generala.

SECTIUNEA 3: Instruirea la locul de munca

Art. 90
(1) Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv-generala si are ca
scop prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate n munca, precum si
masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post
de lucru si/sau fiecarei functii exercitate.
(2) Instruirea la locul de munca se face tuturor lucratorilor prevazuti la art. 83,
inclusiv la schimbarea locului de munca n cadrul ntreprinderii si/sau al unitatii.
Art. 91
(1) Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de
munca, n grupe de maximum 20 de persoane.
(2) Fisa de instruire se pastreaza de catre conducatorul locului de munca.

(la data 27-sep-2010 Art. 91, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 3 abrogat de Art. I, punctul 48. din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 92
(1) Durata instruirii la locul de munca depinde de riscurile pentru securitate si
sanatate n munca, precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la
nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate.
(2) Durata instruirii la locul de munca nu va fi mai mica de 8 ore si se stabileste prin
instructiuni proprii de catre conducatorul locului de munca respectiv, mpreuna cu:
a) angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii n
munca; sau
b) lucratorul desemnat; sau
c) un lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie; sau
d) serviciul extern de prevenire si protectie.
Art. 93
(1) Instruirea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor ntocmite de catre
angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii n
munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciul extern
de prevenire si protectie si aprobate de catre angajator, care vor fi pastrate la
persoana care efectueaza instruirea.
(2) Instruirea la locul de munca va cuprinde:
a) informatii privind riscurile de accidentare si mbolnavire profesionala specifice
locului de munca si/sau postului de lucru;
b) prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postul de
lucru;
c) masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea
primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor;
d) prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate n munca privind activitati
specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru;
e) instruirea la locul de munca va include n mod obligatoriu demonstratii practice
privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si exercitii practice
privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a mijloacelor de alarmare,
interventie, evacuare si de prim ajutor.
(1) Instruirea la locul de munc se va efectua pe baza tematicilor ntocmite de ctre
angajatorul care i-a asumat atribuiile din domeniul securitii i sntii n
munc/lucrtorul desemnat/serviciul intern/serviciul extern de prevenire i protecie
i aprobate de ctre angajator, tematici care vor fi pstrate la persoana care
efectueaz instruirea.
(2) Instruirea la locul de munc va cuprinde cel puin urmtoarele:
a) informaii privind riscurile de accidentare i mbolnvire profesional specifice
locului de munc i/sau postului de lucru;
b) prevederile instruciunilor proprii elaborate pentru locul de munc i/sau postul de
lucru;
c) msuri la nivelul locului de munc i/sau postului de lucru privind acordarea
primului ajutor, stingerea incendiilor i evacuarea lucrtorilor, precum i n cazul
pericolului grav i iminent;
d) prevederi ale reglementrilor de securitate i sntate n munc privind activiti
specifice ale locului de munc i/sau postului de lucru;
e) demonstraii practice privind activitatea pe care persoana respectiv o va
desfura i exerciii practice privind utilizarea echipamentului individual de
protecie, a mijloacelor de alarmare, intervenie, evacuare i de prim ajutor, aspecte
care sunt obligatorii.
(la data 27-sep-2010 Art. 93 din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 49. din Hotarirea
955/2010 )

Art. 94

nceperea efectiva a activitatii la postul de lucru de catre lucratorul instruit se face


numai dupa verificarea cunostintelor de cate seful ierarhic superior celui care a facut
instruirea si se consemneaza n fisa de instruire individuala.

SECTIUNEA 4: Instruirea periodica

Art. 95
Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor prevazuti la art. 83 si are drept scop
remprospatarea si actualizarea cunostintelor n domeniul securitatii si sanatatii n
munca.
Art. 96
(1) Instruirea periodica se efectueaza de catre conducatorul locului de munca.
(2) Intervalul dintre doua instruiri periodice va fi stabilit prin instructiuni proprii, n
functie de conditiile locului de munca si/sau postului de lucru, si nu va fi mai mare de
6 luni.
(2) Durata instruirii periodice, intervalul dintre dou instruiri i periodicitatea
verificrii instruirii vor fi stabilite prin instruciuni proprii, n funcie de condiiile
locului de munc i/sau postului de lucru.
(la data 27-sep-2010 Art. 96, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 50. din
Hotarirea 955/2010 )

(21) Intervalul dintre dou instruiri periodice nu va fi mai mare de 6 luni.

(la data 27-sep-2010 Art. 96, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 51. din
Hotarirea 955/2010 )

(3) Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre doua instruiri periodice


va fi de cel mult 12 luni.
(4) Verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierarhic al celui care
efectueaza instruirea si prin sondaj de catre angajator/lucratorul desemnat/serviciul
intern de prevenire si protectie/serviciile externe de prevenire si protectie, care vor
semna fisele de instruire ale lucratorilor, confirmnd astfel ca instruirea a fost facuta
corespunzator.
(5) Instruirea periodica se va completa n mod obligatoriu si cu demonstratii
practice.
Art. 97
Instruirea periodica se va efectua pe baza tematicilor ntocmite de catre angajatorul
care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii n munca/lucratorul
desemnat/serviciul intern de de prevenire si protectie/serviciul extern de prevenire si
protectie si aprobate de catre angajator, care vor fi pastrate la persoana care
efectueaza instruirea.
Art. 98
Instruirea periodica se face suplimentar celei programate n urmatoarele cazuri:
a) cnd un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare;
b) cnd au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate n munca
privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru sau ale
instructiunilor proprii, inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri n
unitate;
c) la reluarea activitatii dupa accident de munca;
d) la executarea unor lucrari speciale;
e) la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale
echipamentului existent;
f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
g) la introducerea oricarei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.
Art. 99
Durata instruirii periodice prevazute la art. 98 nu va fi mai mica de 8 ore si se
stabileste n instructiuni proprii de catre conducatorul locului de munca respectiv,

mpreuna cu:
a) angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii n
munca; sau
b) lucratorul desemnat; sau
c) un lucrator al serviciului intern de protectie si prevenire; sau
d) serviciul extern de protectie si prevenire.
Art. 100
Instruirea periodica prevazuta la art. 98 se va efectua pe baza tematicilor ntocmite
de catre angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii
n munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciul
extern de prevenire si protectie si aprobate de catre angajator, care vor fi pastrate la
persoana care efectueaza instruirea.

CAPITOLUL VI: Pericol grav si iminent si zone cu risc ridicat si specific


SECTIUNEA 1: Pericol grav si iminent de accidentare

Art. 101
Starea de pericol grav si iminent de accidentare, astfel cum este el definit la art. 5
lit. l) din lege, poate fi constatata de catre orice lucrator din ntreprindere si/sau
unitate, lucrator al serviciului extern de prevenire si protectie cu care ntreprinderea
si/sau unitatea a ncheiat contract, precum si de catre inspectorii de munca.
Art. 102
La constatarea starii de pericol grav si iminent de accidentare se vor lua imediat
urmatoarele masuri de securitate:
a) oprirea echipamentului de munca si/sau activitatii;
b) evacuarea personalului din zona periculoasa;
c) anuntarea serviciilor specializate;
d) anuntarea conducatorilor ierarhici;
e) eliminarea cauzelor care au condus la aparitia starii de pericol grav si iminent.
Art. 103
(1) n vederea realizarii masurilor prevazute la art. 102 lit. a), n prealabil
angajatorul va desemna lucratorii care trebuie sa opreasca echipamentele de munca
si va asigura instruirea acestora.
(2) n vederea realizarii masurilor precizate la art. 102 lit. b), n prealabil angajatorul
trebuie:
a) sa ntocmeasca planul de evacuare a lucratorilor;
b) sa afiseze planul de evacuare la loc vizibil;
c) sa instruiasca lucratorii n vederea aplicarii planului de evacuare si sa verifice
modul n care si-au nsusit cunostintele.
(3) n vederea realizarii masurilor precizate la art. 102 lit. c), n prealabil angajatorul
trebuie:
a) sa desemneze lucratorii care trebuie sa contacteze serviciile specializate si sa i
instruiasca n acest sens;
b) sa asigure mijloacele de comunicare necesare contactarii serviciilor specializate.
(4) n vederea realizarii masurilor precizate la art. 102 lit. d), n prealabil angajatorul
trebuie sa stabileasca modul operativ de anuntare la nivel ierarhic superior.
(5) n vederea realizarii masurilor precizate la art. 102 lit. e), n prealabil angajatorul
trebuie:
a) sa desemneze lucratorii care au capacitatea necesara sa elimine starea de pericol
grav si iminent, sa asigure instruirea si dotarea lor cu mijloace tehnice necesare
interventiei;
b) sa stabileasca serviciile specializate care pot interveni.
Art. 104
Angajatorul trebuie sa stabileasca masurile de securitate prevazute la art. 102,
tinnd seama de natura activitatilor, numarul de lucratori, organizarea teritoriala a
activitatii si de prezenta altor persoane n afara celor implicate direct n procesul

muncii.

SECTIUNEA 2: Zone cu risc ridicat si specific

Art. 105
Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazuta la art. 13 lit. k) din lege trebuie
sa contina nominalizarea si localizarea acestor zone n cadrul ntreprinderii si/sau
unitatii si masurile stabilite n urma evaluarii riscurilor pentru aceste zone.
Art. 106
Angajatorul trebuie sa aduca la cunostinta conducatorilor locurilor de munca si
lucratorilor care si desfasoara activitatea n zonele cu risc ridicat si specific masurile
stabilite n urma evaluarii riscurilor.
(1) Angajatorul trebuie s aduc la cunotina tuturor lucrtorilor care sunt zonele cu
risc ridicat i specific.
(2) Angajatorul trebuie s aduc la cunotina conductorilor locurilor de munc i
lucrtorilor care i desfoar activitatea n zonele cu risc ridicat i specific msurile
stabilite n urma evalurii riscurilor.
(la data 27-sep-2010 Art. 106 din capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 52. din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 107
Actiunile pentru realizarea masurilor stabilite n urma evaluarii riscurilor pentru
zonele cu risc ridicat si specific constituie o prioritate n cadrul planului de protectie si
prevenire.

CAPITOLUL
VII:
Comunicarea
si
cercetarea
evenimentelor,
nregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a incidentelor
periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea bolilor
profesionale
SECTIUNEA 1: Comunicarea evenimentelor

Art. 108
(1) Orice eveniment va fi comunicat conform prevederilor art. 26 si art. 27 alin. (1)
din lege.
(2) Daca printre victimele evenimentului se afla si lucratori ai altor angajatori,
evenimentul va fi comunicat si angajatorilor acestora de catre angajatorul la care s-a
produs evenimentul.
(3) Evenimentul produs n conditiile prevazute la art. 30 alin. (1) lit. d) si e) din lege,
daca a avut loc n afara ntreprinderii si/sau unitatii si nu a avut nicio legatura cu
aceasta, va fi comunicat inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia s-a
produs, de catre orice persoana care are cunostinta despre producerea
evenimentului.
Art. 109
Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel putin urmatoarele informatii, conform
modelului prevazut n anexa nr. 13:
a) denumirea/numele angajatorului la care s-a produs accidentul si, daca este cazul,
denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul;
b) sediul/adresa si numarul de telefon ale angajatorului;
c) locul unde s-a produs evenimentul;
d) data si ora la care s-a produs evenimentul/data si ora la care a decedat
accidentatul;
e) numele si prenumele victimei;
f) datele personale ale victimei: vrsta, starea civila, copii n ntretinere, alte
persoane n ntretinere, ocupatia, vechimea n ocupatie si la locul de munca;
g) mprejurarile care se cunosc si cauzele prezumtive;
h) consecintele accidentului;
i) numele si functia persoanei care comunica evenimentul;
j) data comunicarii;

k) unitatea sanitara cu paturi la care a fost internat accidentatul.


Art. 110
n cazul accidentelor de circulatie produse pe drumurile publice, soldate cu decesul
victimelor, n care printre victime sunt si persoane aflate n ndeplinirea unor
ndatoriri de serviciu, serviciile politiei rutiere vor comunica evenimentul la
inspectoratul teritorial de munca din judetul pe raza caruia s-a produs.
Art. 111
(1) Angajatorul va lua masurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt
rezultata din producerea evenimentului, pna la primirea acordului din partea
organelor care efectueaza cercetarea, cu exceptia cazurilor n care mentinerea
acestei stari ar genera producerea altor evenimente, ar agrava starea accidentatilor
sau ar pune n pericol viata lucratorilor si a celorlalti participanti la procesul muncii.
(2) n situatia n care este necesar sa se modifice starea de fapt rezultata din
producerea evenimentului, se vor face, dupa posibilitati, schite sau fotografii ale
locului unde s-a produs, se vor identifica si se vor ridica orice obiecte care contin sau
poarta o urma a evenimentului; obiectele vor fi predate organelor care efectueaza
cercetarea si vor constitui probe n cercetarea evenimentului.
(3) Pentru orice modificare a starii de fapt rezultata din producerea evenimentului,
angajatorul sau reprezentantul sau legal va consemna pe propria raspundere, ntr-un
proces-verbal, toate modificarile efectuate dupa producerea evenimentului.
Art. 112
(1) Inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia a avut loc evenimentul va
comunica Inspectiei Muncii:
a) incidentul periculos;
b) evenimentul care a avut ca urmare un deces;
c) evenimentul care a avut ca urmare un accident colectiv;
d) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate evidenta;
e) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate.
f) evenimentul care a avut ca urmare dispariia unei/unor persoane.

(la data 27-sep-2010 Art. 112, alin. (1), litera E. din capitolul VII, sectiunea 1 completat de Art. I,
punctul 53. din Hotarirea 955/2010 )

(2) Accidentul prevazut la alin. (1) lit. e) se va comunica dupa primirea deciziei de
ncadrare ntr-un grad de invaliditate.
(2) Evenimentele prevzute la alin. (1) lit. d) i e) se vor comunica Inspeciei Muncii
dup primirea deciziei de ncadrare ntr-un grad de invaliditate.
(la data 27-sep-2010 Art. 112, alin. (2) din capitolul VII, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 54. din
Hotarirea 955/2010 )

(3) Comunicarea catre Inspectia Muncii va cuprinde informatiile prevazute la art.


109.
Art. 113
(1) La solicitarea organelor care efectueaza cercetarea evenimentului, unitatea
sanitara care acorda asistenta medicala de urgenta se va pronunta n scris cu privire
la diagnosticul provizoriu, n termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea
solicitarii.
(2) Unitatea sanitara prevazuta la alin. (1) va lua masuri pentru recoltarea imediata
a probelor de laborator, n vederea determinarii alcoolemiei sau a starii de influenta a
produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare
acestora, precum si pentru recoltarea altor probe specifice solicitate de inspectoratul
teritorial de munca, urmnd sa comunice rezultatul determinarilor specifice n termen
de 5 zile lucratoare de la obtinerea acestora.
(3) n caz de deces al persoanei accidentate, inspectoratul teritorial de munca va
solicita n scris unitatii medico-legale competente un raport preliminar din care sa
reiasa faptul ca decesul a fost sau nu urmarea unei vatamari violente, n

conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea


activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, aprobata cu modificari prin
Legea nr. 459/2001, republicata, si legislatiei subsecvente.
(4) Unitatea medico-legala va transmite raportul preliminar inspectoratului teritorial
de munca n conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 1/2000,
aprobata cu modificari prin Legea nr. 459/2001, republicata, si ale legislatiei
subsecvente.
(5) Unitatea medico-legala va transmite raportul de constatare medico-legala n
termenul prevazut la art. 29 alin. (3) din lege.
(6) n cazul accidentului urmat de invaliditate, unitatea de expertiza medicala si
recuperare a capacitatii de munca, care a emis decizia de ncadrare ntr-un grad de
invaliditate, va trimite o copie de pe decizie, n termen de 3 zile lucratoare de la data
eliberarii acesteia, la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs
accidentul.
(6) n cazul accidentului urmat de invaliditate, unitatea de expertiz medical i
recuperare a capacitii de munc ce a emis decizia de ncadrare ntr-un grad de
invaliditate va trimite o copie de pe decizie, n termen de 5 zile lucrtoare de la data
eliberrii acesteia, la inspectoratul teritorial de munc pe raza cruia s-a produs
accidentul.
(la data 27-sep-2010 Art. 113, alin. (6) din capitolul VII, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 55. din
Hotarirea 955/2010 )

SECTIUNEA 2: Cercetarea evenimentelor

Art. 114
Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea mprejurarilor si a cauzelor care au
condus la producerea acestora, a reglementarilor legale ncalcate, a raspunderilor si
a masurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare si,
respectiv, pentru determinarea caracterului accidentului.
Art. 115
Cercetarea se face imediat dupa comunicare, n conformitate cu prevederile art. 29
alin. (1) din lege.
Art. 116
(1) Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporara de munca se
efectueaza de catre angajatorul la care s-a produs evenimentul.
(11) Fac excepie de la prevederile alin. (1) cazurile n care lucrtorii au suferit o
invaliditate evident, cazurile n care victimele sunt ceteni strini sau cazurile n
care printre victime se afl ceteni strini.
(12) n cazurile prevzute la alin. (11) cercetarea se efectueaz de ctre
inspectoratul teritorial de munc pe raza cruia s-a produs evenimentul.
(la data 27-sep-2010 Art. 116, alin. (1) din capitolul VII, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 56. din
Hotarirea 955/2010 )

(2) Angajatorul are obligatia sa numeasca de ndata, prin decizie scrisa, comisia de
cercetare a evenimentului.
(3) Comisia de cercetare a evenimentului va fi compusa din cel putin 3 persoane;
una dintre acestea trebuie sa fie lucrator desemnat, reprezentant al serviciului intern
sau reprezentant al serviciului extern, cu pregatire de nivel superior.
(3) Comisia de cercetare a evenimentului va fi compus din cel puin 3 persoane,
dintre care o persoan trebuie s fie, dup caz:
a) lucrtor desemnat;
b) reprezentant al serviciului intern de prevenire i protecie;
c) reprezentant al serviciului extern de prevenire i protecie cu pregtire
corespunztoare conform art. 47 lit. c) sau care ndeplinete cerinele prevzute la
art. 511 lit. b).

(la data 27-sep-2010 Art. 116, alin. (3) din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 57. din
Hotarirea 955/2010 )

c) reprezentant al serviciului extern de


corespunztoare conform art. 47 lit. c).

prevenire

protecie

cu pregtire

(la data 27-dec-2011 Art. 116, alin. (3), litera C. din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I,
punctul 4. din Hotarirea 1242/2011 )

(4) Persoanele numite de catre angajator n comisia de cercetare a evenimentului


trebuie sa aiba pregatire tehnica corespunzatoare si sa nu fie implicate n
organizarea si conducerea locului de munca unde a avut loc evenimentul si sa nu fi
avut o responsabilitate n producerea evenimentului.
(5) Angajatorul care si-a asumat atributiile n domeniul securitatii si sanatatii n
munca nu poate face parte din comisia de cercetare a evenimentului, n acest caz
urmnd sa apeleze la servicii externe.
(6) Daca n eveniment sunt implicate victime cu angajatori diferiti, n comisia de
cercetare numita de angajatorul la care s-a produs evenimentul vor fi nominalizate si
persoane numite prin decizie scrisa de catre ceilalti angajatori.
(7) Angajatorul care a organizat transportul raspunde pentru cercetarea accidentului
de circulatie produs pe drumurile publice, urmat de incapacitate temporara de
munca, cu respectarea, atunci cnd este cazul, a prevederilor alin. (6).
(8) Cercetarea evenimentului prevazut la art. 30 alin. (1) lit. d) si e) din lege, daca
acesta a avut loc n afara ntreprinderii si/sau unitatii angajatorului si nu a avut nicio
legatura cu aceasta, se efectueaza n conditiile legii.
(9) Angajatorul care nu dispune de personal competent n conformitate cu alin. (4)
sau nu are personal suficient trebuie sa asigure cercetarea apelnd la servicii externe
de prevenire si protectie.
Art. 1161
Cercetarea evenimentelor care au ca urmare decesul i/sau invaliditatea lucrtorilor,
precum i a incidentelor periculoase care se produc pe teritoriul altor judee dect
judeul unde are sediul social angajatorul se va face de ctre inspectoratul teritorial
de munc pe teritoriul cruia a avut loc evenimentul.
(la data 27-sep-2010 Art. 116 din capitolul VII, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 58. din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 117
(1) n cazul accidentelor de circulatie pe drumurile publice n care sunt implicate
persoane aflate n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu, serviciile politiei rutiere vor
transmite organelor mputernicite sa efectueze cercetarea, la cererea acestora, n
termen de 5 zile lucratoare de la solicitare, un exemplar din procesul-verbal de
cercetare la fata locului si orice alte documente existente, necesare cercetarii: copii
de pe declaratii, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schite.
(2) n baza acestor acte si a altor documente din care sa rezulte ca victima se afla n
ndeplinirea unor ndatoriri de serviciu, organele mputernicite potrivit legii vor
efectua cercetarea evenimentului.
(1) n cazul accidentelor de circulaie pe drumurile publice n care sunt implicate
persoane aflate n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu, serviciile poliiei rutiere vor
transmite comisiei numite de angajator, inspectoratului teritorial de munc pe
teritoriul cruia a avut loc evenimentul sau Inspeciei Muncii, la cererea acestora, n
termen de 5 zile lucrtoare de la solicitare, un exemplar al procesului-verbal de
cercetare la faa locului i orice alte documente existente necesare cercetrii, cum ar
fi: copii de pe declaraii, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schie.
(2) n cazul accidentelor de circulaie pe drumurile publice, n baza documentelor
prevzute la alin. (1) transmise de organele de poliie i a altor documente din care
s rezulte c victima se afla n ndeplinirea unor ndatoriri de serviciu, organele

mputernicite potrivit prevederilor legale vor efectua cercetarea evenimentului.

(la data 27-sep-2010 Art. 117 din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 59. din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 118
(1) Persoanele mputernicite, potrivit legii, sa efectueze cercetarea evenimentelor au
dreptul sa ia declaratii scrise, sa preleveze sau sa solicite prelevarea de probe
necesare cercetarii, sa solicite sau sa consulte orice acte ori documente ale
angajatorului, iar acesta este obligat sa le puna la dispozitie n conditiile legii.
(2) n situatiile prevazute la alin. (1), cheltuielile necesare prelevarii si analizarii
probelor n vederea cercetarii vor fi suportate de angajatorul la care a avut loc
evenimentul.
Art. 119
(1) Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experti sau specialisti cum ar fi
cei din cadrul unor operatori economici cu competente potrivit legii sa efectueze
expertize tehnice, iar acestia trebuie sa raspunda solicitarii.
(2) n situatia prevazuta la alin. (1), specialistii si expertii ntocmesc expertize
tehnice care vor face parte integranta din dosarul de cercetare a evenimentului.
(3) Cheltuielile aferente efectuarii expertizelor se suporta de catre angajatorul la
care a avut loc evenimentul sau care se face raspunzator de organizarea activitatii n
urma careia s-a produs evenimentul.
(1) Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experi sau specialiti, cum ar fi
cei din cadrul unor operatori economici cu competene potrivit prevederilor legale s
efectueze expertize tehnice, iar acetia trebuie s rspund solicitrii.
(2) n situaia prevzut la alin. (1), expertizele tehnice ntocmite vor face parte
integrant din dosarul de cercetare a evenimentului.
(3) Cheltuielile aferente efecturii expertizelor, precum i cele necesare analizrii
probelor prelevate cu ocazia cercetrii se suport de ctre angajatorul la care a avut
loc evenimentul sau care se face rspunztor de organizarea activitii n urma
creia s-a produs evenimentul.
(la data 27-sep-2010 Art. 119 din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 60. din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 120
(1) Cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporara de munca se va
ncheia n cel mult 5 zile lucratoare de la data producerii.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) situatii cum ar fi cele n care este
necesara prelevarea de probe ori efectuarea de expertize, pentru care se poate
solicita n scris, argumentat si n termen, la inspectoratul teritorial de munca pe raza
caruia s-a produs evenimentul, prelungirea termenului de cercetare.
(3) Cercetarea evenimentelor care au antrenat deces, invaliditate evidenta, accident
colectiv sau situatie de persoana data disparuta, precum si cercetarea incidentelor
periculoase se vor ncheia n cel mult 10 zile lucratoare de la data producerii
acestora.
(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) situatii cum ar fi cele n care este
necesara eliberarea certificatului medico-legal, prelevarea de probe sau efectuarea
de expertize, pentru care inspectoratul teritorial de munca care cerceteaza
evenimentele poate solicita n scris, argumentat si n termen, la Inspectia Muncii,
prelungirea termenului de cercetare.
(1) Cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporar de munc se va
ncheia n cel mult 10 zile lucrtoare calculate de la data producerii.
(2) Fac excepie de la prevederile alin. (1) situaii cum ar fi cele n care este
necesar prelevarea de probe, efectuarea de expertize, determinri de noxe, pentru
care se poate solicita n scris, argumentat i n perioada prevzut la alin. (1), la
inspectoratul teritorial de munc pe raza cruia s-a produs evenimentul, prelungirea

termenului de cercetare.
(3) Cercetarea evenimentelor care au avut ca urmare deces, invaliditate evident,
invaliditate confirmat ulterior, a accidentelor colective sau a situaiilor de persoane
date disprute, precum i cercetarea incidentelor periculoase se vor ncheia n cel
mult 15 zile lucrtoare de la data producerii acestora.
(4) Fac excepie de la prevederile alin. (3) situaii cum ar fi cele n care este
necesar eliberarea certificatului medico-legal sau, dup caz, a raportului de
expertiz ori de constatare medico-legal, prelevarea de probe sau efectuarea de
expertize, pentru care inspectoratul teritorial de munc care cerceteaz
evenimentele poate solicita n scris, argumentat i n termen, la Inspecia Muncii,
prelungirea termenului de cercetare.
(la data 27-sep-2010 Art. 120 din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 61. din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 121
(1) n cazul accidentului cu incapacitate termporara de munca, n urma caruia a
intervenit invaliditate confirmata prin decizie sau decesul victimei, inspectoratul
teritorial de munca va completa dosarul de cercetare ntocmit la data producerii
evenimentului si va ntocmi un nou proces-verbal de cercetare bazat pe dosarul
astfel completat.
(2) ntocmirea noului proces-verbal de cercetare a accidentului, prevazut la alin. (1),
se face n cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii de catre inspectoratul teritorial
de munca a deciziei de ncadrare ntr-un grad de invaliditate sau a certificatului de
constatare medico-legal.
(3) n cazul evenimentului a carui consecinta este invaliditate evidenta, evenimentul
va fi cercetat de inspectoratul teritorial de munca ca eveniment care a produs
incapacitate temporara de munca si, n functie de consecintele ulterioare ale
evenimentului, se va proceda conform prevederilor alin. (1) si (2).
(1) n cazul accidentului cu incapacitate temporar de munc, n urma cruia a
intervenit invaliditatea confirmat prin decizie sau decesul victimei, inspectoratul
teritorial de munc pe raza cruia s-a produs evenimentul va completa dosarul de
cercetare ntocmit la data producerii evenimentului i va ntocmi un nou procesverbal de cercetare bazat pe dosarul completat.
(2) ntocmirea noului proces-verbal de cercetare a accidentului, prevzut la alin. (1),
se face n cel mult 10 zile lucrtoare de la data primirii de ctre inspectoratul
teritorial de munc a deciziei de ncadrare ntr-un grad de invaliditate sau a
certificatului de constatare medico-legal ori, dup caz, a raportului de expertiz sau
de constatare medico-legal.
(3) Invaliditatea evident va fi cercetat de ctre inspectoratul teritorial de munc
pe raza cruia s-a produs, ca eveniment care a produs incapacitate temporar de
munc, i, n funcie de consecinele ulterioare ale evenimentului, se va proceda
conform prevederilor alin. (1) i (2).
(4) Fac excepie de la prevederile alin. (2) i (3) situaiile n care este necesar
administrarea de probe suplimentare, cum ar fi primirea de documente, prelevarea
de probe, efectuarea de expertize, audierea de martori, pentru care inspectoratul
teritorial de munc nsrcinat cu cercetarea evenimentului poate solicita n scris,
argumentat i n termen, la Inspecia Muncii, prelungirea termenului de cercetare.
(la data 27-sep-2010 Art. 121 din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 62. din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 122
(1) Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu ntocmirea unui dosar, care va
cuprinde:
a) opisul actelor aflate n dosar;
b) procesul-verbal de cercetare;

c) nota de constatare la fata locului, ncheiata imediat dupa producerea


evenimentului de catre inspectorul de munca, n cazul evenimentelor care se
cerceteaza de catre inspectoratul teritorial de munca/Inspectia Muncii, conform
competentelor, sau de catre lucratorul desemnat/serviciile de prevenire si protectie,
n cazul evenimentelor a caror cercetare intra n competenta angajatorului, si
semnata de catre angajator/reprezentantul sau legal, care va cuprinde precizari cum
ar fi pozitia victimei, existenta sau inexistenta echipamentului individual de protectie,
starea echipamentelor de munca, modul n care functionau dispozitivele de protectie,
nchiderea fisei individuale de instructaj prin barare si semnatura, ridicarea de
documente sau prelevarea de probe;
c) nota de constatare la faa locului, ncheiat imediat dup producerea
evenimentului de ctre inspectorul de munc, n cazul evenimentelor care se
cerceteaz de ctre inspectoratul teritorial de munc/Inspecia Muncii, conform
competenelor, sau de ctre lucrtorul desemnat/serviciul intern de prevenire i
protecie, iar n absena acestora, de serviciul extern de prevenire i protecie, n
cazul evenimentelor a cror cercetare intr n competena angajatorului, i semnat
de ctre angajator, care va cuprinde precizri referitoare la poziia victimei, existena
sau inexistena echipamentului individual de protecie, starea echipamentelor de
munc, modul n care funcionau dispozitivele de protecie, nchiderea fiei de
instruire individual prin barare i semntur, ridicarea de documente sau prelevarea
de probe i orice alte indicii care pot clarifica toate cauzele i mprejurrile producerii
evenimentului;

(la data 27-sep-2010 Art. 122, alin. (1), litera C. din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I,
punctul 63. din Hotarirea 955/2010 )

c1) nota de constatare la faa locului, ntocmit de alte organe de cercetare abilitate
i ncheiat n prezena i cu participarea reprezentanilor inspectoratului teritorial de
munc, care reprezint pies la dosar i nlocuiete nota prevzut la lit. c). Nota de
constatare nu se va ntocmi n situaiile n care se menine o stare de pericol grav i
iminent de accidentare, care nu permite accesul inspectorilor de munc la locul
evenimentului, argumentndu-se acest fapt;

(la data 27-sep-2010 Art. 122, alin. (1), litera C. din capitolul VII, sectiunea 2 completat de Art. I,
punctul 64. din Hotarirea 955/2010 )

d) schite si fotografii referitoare la eveniment;


e) declaratiile accidentatilor, n cazul evenimentului urmat de incapacitate temporara
de munca sau de invaliditate;
f) declaratiile martorilor si ale oricaror persoane care pot contribui la elucidarea
mprejurarilor si a cauzelor reale ale producerii evenimentului;
g) copii ale actelor si documentelor necesare pentru elucidarea mprejurarilor si a
cauzelor reale ale evenimentului;
h) copii ale certificatului constatator sau oricaror alte autorizatii n baza carora
angajatorul si desfasoara activitatea;
i) copii ale fisei de expunere la riscuri profesionale si ale fisei de aptitudine, ntocmite
conform legii;
i) copii ale fiei de identificare a factorilor de risc profesional i ale fiei de aptitudine,
ntocmite potrivit prevederilor legale;
(la data 27-sep-2010 Art. 122, alin. (1), litera I. din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul
63. din Hotarirea 955/2010 )

j) copii ale contractelor individuale de munca ale victimelor;


k) copii ale fiselor de instruire individuala n domeniul securitatii si sanatatii n munca
ale victimelor; n caz de deces aceste fise se vor anexa n original;
l) concluziile raportului de constatare medico-legala, n cazul accidentului mortal;
m) copie a hotarrii judecatoresti prin care se declara decesul, n cazul persoanelor

date disparute;
n) copie a certificatelor de concediu medical, n cazul accidentului urmat de
incapacitate temporara de munca;
o) copie a deciziei de ncadrare ntr-un grad de invaliditate, n cazul accidentului
urmat de invaliditate;
p) actul emis de unitatea sanitara care a acordat asistenta medicala de urgenta, din
care sa rezulte data, ora cnd accidentatul s-a prezentat pentru consultatie si
diagnosticul, n cazul accidentelor de traseu;
p) copii ale actelor/documentelor emise/completate de unitile sanitare care au
acordat asisten medical victimelor, inclusiv asisten medical de urgen, din
care s rezulte data i ora cnd accidentatul s-a prezentat pentru consultaie,
precum i diagnosticul.

(la data 27-sep-2010 Art. 122, alin. (1), litera P. din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I,
punctul 63. din Hotarirea 955/2010 )

q) copie a procesului-verbal de cercetare la fata locului, ncheiat de serviciile politiei


rutiere, n cazul accidentelor de circulatie pe drumurile publice.
(2) Dosarul va mai cuprinde, dupa caz, orice alte acte si documente necesare pentru
a determina caracterul accidentului, cum ar fi:
a) copie a autorizatiei, n cazul n care victima desfasura o activitate care necesita
autorizare;
b) copie a diplomei, adeverintei sau certificatului de calificare a victimei;
c) acte de expertiza tehnica, ntocmite cu ocazia cercetarii evenimentului;
d) acte doveditoare, emise de organe autorizate, din care sa se poata stabili locul,
data si ora producerii evenimentului sau sa se poata justifica prezenta victimei la
locul, ora si data producerii evenimentului;
e) documente din care sa rezulte ca accidentatul ndeplinea ndatoriri de serviciu;
f) corespondenta cu alte institutii/unitati n vederea obtinerii actelor solicitate;
g) adresele de prelungire a termenelor de cercetare, n conformitate cu art. 120 alin.
(2) si (4);
h) actul medical emis de unitatea sanitara care a acordat asistenta medicala de
urgenta, din care sa rezulte diagnosticul la internare si/sau externare;
i) procesul-verbal ncheiat dupa producerea evenimentului, n conditiile prevazute la
art. 111;
j) formularul pentru nregistrarea accidentului de munca, denumit n continuare FIAM,
aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.
(la data 01-ian-2007 Art. 122, alin. (2), litera J. din capitolul VII, sectiunea 2 a se vedea referinte de
aplicare din Ordinul 3/2007 )

Art. 123
Dosarul de cercetare a evenimentului trebuie sa ndeplineasca urmatoarele conditii:
a) filele dosarului sa fie numerotate, semnate de inspectorul care a efectuat
cercetarea sau de membrii comisiei de cercetare, numita de angajator, si stampilate
cu stampila inspectoratului sau a angajatorului;
b) numarul total de file continut de dosarul de cercetare si numarul de file pentru
fiecare document anexat la dosar sa fie mentionate n opis;
c) fiecare document, cu exceptia procesului-verbal de cercetare, sa fie identificat n
dosarul de cercetare ca anexa;
d) paginile si spatiile albe sa fie barate;
e) schitele referitoare la eveniment, anexate la dosar, sa fie nsotite de explicatii;
f) fotografiile referitoare la eveniment sa fie clare si nsotite de explicatii;
g) formularul pentru declaratie sa fie conform modelului prevazut n anexa nr. 14;
h) declaratiile aflate la dosar sa fie tehnoredactate, pentru a se evita eventualele
confuzii datorate scrisului ilizibil, certificate ca fiind conforme cu originalul si semnate
de catre inspectorul care a efectuat cercetarea sau de catre unul dintre membrii
comisiei de cercetare.

h) declaraiile aflate la dosar s fie nsoite de forma tehnoredactat, pentru a se


evita eventualele confuzii datorate scrisului ilizibil, certificate ca fiind conforme cu
originalul i semnate de ctre inspectorul care a efectuat cercetarea sau de ctre
unul dintre membrii comisiei de cercetare.
(la data 27-sep-2010 Art. 123, litera H. din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 65. din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 124
(1) Dosarul de cercetare a evenimentelor se va ntocmi astfel:
a) ntr-un exemplar, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporara de
munca; dosarul se pastreaza n arhiva angajatorului care nregistreaza accidentul;
b) ntr-un exemplar, pentru incidentele periculoase; dosarul se pastreaza la
inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea;
c) n doua exemplare, pentru evenimentele care au produs invaliditate confirmata
prin decizie, deces, accidente colective; originalul se nainteaza organelor de
urmarire penala si un exemplar se pastreaza la inspectoratul teritorial de munca care
a efectuat cercetarea;
d) n doua exemplare, pentru evenimentele care au antrenat invaliditate evidenta;
originalul se pastreaza la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea
si un exemplar se transmite angajatorului care nregistreaza accidentul;
e) n trei exemplare, pentru evenimentele cercetate de Inspectia Muncii; originalul se
nainteaza organelor de urmarire penala, un exemplar se pastreaza la Inspectia
Muncii si un exemplar la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs
evenimentul;
f) n mai multe exemplare, pentru evenimentele care au produs incapacitatea
temporara de munca pentru victime cu angajatori diferiti; originalul se pastreaza n
arhiva angajatorului care nregistreaza accidentul si celelalte exemplare se pastreaza
de catre ceilalti angajatori.
(2) n cazul evenimentelor care au generat accidente urmate de incapacitate
temporara de munca sau al incidentelor periculoase n care faptele comise pot fi
considerate infractiuni, potrivit legii, dosarul de cercetare se ncheie n doua
exemplare, originalul fiind naintat organului de urmarire penala.
Art. 125
(1) Dosarul de cercetare, ntocmit de comisia numita de catre angajator, se
nainteaza pentru verificare si avizare la inspectoratul teritorial de munca pe raza
caruia s-a produs evenimentul, n termen de 5 zile lucratoare de la finalizarea
cercetarii.
(2) Inspectoratul teritorial de munca va analiza dosarul, va aviza si va restitui
dosarul n cel mult 7 zile lucratoare de la data primirii.
(3) Dosarul va fi nsotit de avizul inspectoratului teritorial de munca.
(4) n cazul n care inspectoratul teritorial de munca constata ca cercetarea nu a fost
efectuata corespunzator, poate dispune completarea dosarului si/sau refacerea
procesului-verbal de cercetare, dupa caz.
(4) n cazul n care inspectoratul teritorial de munc constat c cercetarea nu a fost
efectuat corespunztor, dispune n scris msuri pentru refacerea procesului-verbal
de cercetare i/sau completarea dosarului, dup caz.
(la data 27-sep-2010 Art. 125, alin. (4) din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 66. din
Hotarirea 955/2010 )

(5) Comisia
cercetare n
(5) Comisia
cercetare n

de cercetare va completa dosarul


termen de 5 zile lucratoare de la data
de cercetare va completa dosarul
termen de 5 zile lucrtoare de la data

si va ntocmi procesul-verbal de
primirii dosarului.
i va reface procesul-verbal de
primirii dosarului.

(la data 27-sep-2010 Art. 125, alin. (5) din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 66. din
Hotarirea 955/2010 )

(6) Daca evenimentul urmat de incapacitate temporara de munca s-a produs n


conditiile prevazute la art. 124 alin. (2), inspectoratul teritorial de munca va nainta
originalul dosarului de cercetare la organul de urmarire penala, imediat dupa avizare.
Art. 126
(1) Dosarul de cercetare ntocmit de inspectoratul teritorial de munca va fi naintat n
vederea avizarii la Inspectia Muncii, n cel mult 5 zile lucratoare de la finalizarea
cercetarii.
(1) Dosarul de cercetare original, ntocmit de inspectoratul teritorial de munc, cu
excepia cazului prevzut la art. 121 alin. (3), va fi naintat n vederea avizrii la
Inspecia Muncii, n cel mult 5 zile lucrtoare de la finalizarea cercetrii.
(la data 27-sep-2010 Art. 126, alin. (1) din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 67. din
Hotarirea 955/2010 )

(11) Dosarul de cercetare ntocmit de comisia de cercetare numit de Inspecia


Muncii se avizeaz de ctre inspectorul general de stat.
(la data 27-sep-2010 Art. 126, alin. (1) din capitolul VII, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 68. din
Hotarirea 955/2010 )

(2) Dosarul de cercetare pentru cazul disparitiei de persoane, ca urmare a unui


eveniment si n mprejurari care ndreptatesc presupunerea decesului acestora, va fi
pastrat la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, pna la
emiterea hotarrii judecatoresti prin care se declara decesul persoanelor disparute,
conform prevederilor legale n vigoare; dupa completarea dosarului, acesta va fi
naintat n vederea avizarii la Inspectia Muncii.
(3) Inspectia Muncii avizeaza si restituie dosarele prevazute la alin. (1) n cel mult
10 zile lucratoare de la data primirii.
(4) n cazul n care Inspectia Muncii constata ca cercetarea nu a fost efectuata
corespunzator, poate dispune completarea dosarului si ntocmirea unui nou procesverbal de cercetare.
(5) Inspectoratul teritorial de munca va completa dosarul si va ntocmi noul procesverbal de cercetare n termen de 5 zile lucratoare de la data primirii dosarului.
(5) Inspectoratul teritorial de munc va ntocmi noul proces-verbal de cercetare
i/sau va completa dosarul, n termen de 5 zile lucrtoare de la data primirii
dosarului, pe baza observaiilor transmise de Inspecia Muncii.
(la data 27-sep-2010 Art. 126, alin. (5) din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 67. din
Hotarirea 955/2010 )

(6) Inspectoratul teritorial de munca transmite dosarele de cercetare prevazute la


alin. (1) organelor de urmarire penala, numai dupa ce au fost avizate de catre
Inspectia Muncii.
(7) Dosarul de cercetare completat i noul proces-verbal de cercetare ntocmit n
condiiile alin. (4) i (5) vor fi transmise organelor de urmrire penal.
(la data 27-sep-2010 Art. 126, alin. (6) din capitolul VII, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 69. din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 127
(1) Dosarul de cercetare al accidentului de munca cu invaliditate, naintat organelor
de urmarire penala, se restituie la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat
cercetarea, pentru completare si ntocmirea unui nou proces-verbal de cercetare, n
cazul n care se produce decesul accidentatului ca urmare a accidentului suferit,
confirmat n baza unui act medico-legal.
(2) Dosarul prevazut la alin. (1) se restituie la inspectoratul teritorial de munca n
termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii acestuia.
(3) Completarea dosarului prevazut la alin. (1) si ntocmirea noului proces-verbal de

cercetare a evenimentului se fac n cel mult 5 zile lucratoare de la primirea dosarului


la inspectoratul teritorial de munca.
(4) Dosarul completat si noul proces-verbal de cercetare vor fi naintate n vederea
avizarii la Inspectia Muncii, care le va restitui inspectoratului teritorial de munca n
termen de 10 zile lucratoare de la data primirii.
(5) Dupa avizarea de catre Inspectia Muncii n conditiile prevazute la art. 126,
dosarul va fi naintat organelor de urmarire penala de catre inspectoratul teritorial de
munca.
Art. 128
Procesul-verbal de cercetare a evenimentului trebuie sa contina urmatoarele
capitole:
a) data ncheierii procesului-verbal;
b) numele persoanelor si n ce calitate efectueaza cercetarea evenimentului;
c) perioada de timp si locul n care s-a efectuat cercetarea;
d) obiectul cercetarii;
e) data si ora producerii evenimentului;
f) locul producerii evenimentului;
g) datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul, numele
reprezentantului sau legal;
h) datele de identificare a accidentatului/accidentatilor;
i) descrierea detaliata a locului, echipamentului de munca, a mprejurarilor si modului
n care s-a produs evenimentul;
j) urmarile evenimentului si/sau urmarile suferite de persoanele accidentate;
k) cauza producerii evenimentului;
l) alte cauze care au concurat la producerea evenimentului;
m) alte constatari facute cu ocazia cercetarii evenimentului;
n) persoanele raspunzatoare de ncalcarea reglementarilor legale, din capitolele de la
lit. k), I) si m);
o) sanctiunile contraventionale aplicate;
p) propuneri pentru cercetare penala;
q) caracterul accidentului;
r) angajatorul care nregistreaza accidentul de munca sau incidentul periculos;
s) masuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare si persoanele
responsabile pentru realizarea acestora;
t) termenul de raportare la inspectoratul teritorial de munca privind realizarea
masurilor prevazute la lit. s);
u) numarul de exemplare n care s-a ncheiat procesul-verbal de cercetare si
repartizarea acestora;
v) numele si semnatura persoanei/persoanelor care a/au efectuat cercetarea;
w) avizul inspectorului-sef adjunct securitate si sanatate n munca;
w) avizul inspectorului-ef adjunct securitate i sntate n munc/avizul
inspectorului general de stat adjunct securitate i sntate n munc;
(la data 27-sep-2010 Art. 128, litera W. din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 70. din
Hotarirea 955/2010 )

x) viza inspectorului-sef/inspectorului general de stat.


Art. 129
(1) n capitolul prevazut la art. 128 lit. b) se vor indica, de asemenea, prevederile
legale potrivit carora persoanele sunt ndreptatite sa efectueze cercetarea, precum si
numele angajatorului si ale persoanelor care au participat din partea organelor
competente la primele cercetari.
(2) n capitolul prevazut la art. 128 lit. c) se vor indica, de asemenea, motivele
pentru care s-a solicitat prelungirea termenului de cercetare.
(3) n capitolul prevazut la art. 128 lit. e) se va indica, de asemenea, data decesului,

pentru cazul n care s-a produs un eveniment si ulterior a survenit decesul victimelor
implicate n acest eveniment.
(4) n capitolul prevazut la art. 128 lit. g) se vor indica, de asemenea, datele de
identificare ale angajatorilor la care sunt/au fost angajate victimele, numele
reprezentantilor legali ai angajatorilor, numarul documentului prin care s-a certificat
autorizarea de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii n munca,
adresa punctului de lucru.
(5) n capitolul prevazut la art. 128 lit. h) se vor indica, de asemenea, urmatoarele:
numele, prenumele, cetatenia, vrsta, starea civila, numarul de copii minori,
domiciliul, locul de munca la care este ncadrat, profesia de baza, ocupatia n
momentul accidentarii, vechimea n munca, n functie sau n meserie si la locul de
munca, data efectuarii ultimului instructaj n domeniul securitatii si sanatatii n
munca, iar pentru persoanele care, n momentul accidentarii, desfasurau o activitate
pentru care este necesara autorizare, se va face referire si la aceasta.
(6) Capitolul prevazut la art. 128 lit. i) va contine urmatoarele subcapitole:
a) descrierea detaliata a locului producerii evenimentului;
b) descrierea detaliata a echipamentului de munca;
c) descrierea detaliata a mprejurarilor;
d) descrierea detaliata a modului n care s-a produs evenimentul.
(7) n capitolele prevazute la art. 128 lit. k)-m) se va face trimitere la reglementarile
legale n vigoare ncalcate, cu redarea integrala a textului acestora.
(8) Denumirea capitolului prevazut la art. 128 lit. o) se va schimba n "Propuneri
pentru sanctiuni administrative si disciplinare", n cazul accidentelor cercetate de
catre comisia numita de angajator.
(81) n capitolul prevzut la art. 128 lit. s) se vor stabili termene de aducere la
ndeplinire a msurilor dispuse, precum i persoanele responsabile de ndeplinirea
acestora.
(la data 27-sep-2010 Art. 129, alin. (8) din capitolul VII, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 71. din
Hotarirea 955/2010 )

(9) Capitolele prevazute la art. 128 lit. w) si x) se vor regasi n procesul-verbal de


cercetare numai pentru evenimentele cercetate de catre inspectoratul teritorial de
munca sau Inspectia Muncii, conform competentelor.
(10) n cazul accidentelor cu ITM, procesul-verbal de cercetare se va ncheia cu
capitolul prevazut la art. 128 lit. w), care va fi numit "Viza angajatorului".
Art. 130
n situatiile n care din cercetare rezulta ca accidentul nu ntruneste conditiile pentru
a fi ncadrat ca accident de munca, se va face aceasta mentiune la capitolele
procesului-verbal de cercetare prevazute la art. 128 lit. q) si r) si se vor dispune
masurile care trebuie luate de angajator pentru prevenirea unor cazuri
asemanatoare.
Art. 131
Comisia de cercetare a unui eveniment numita de angajator poate face propuneri de
sanctiuni disciplinare si/sau administrative, pe care le va mentiona n procesul-verbal
de cercetare.
Art. 132
(1) Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment se ntocmeste n:
a) 3 exemplare, n cazul accidentului de munca urmat de incapacitate temporara de
munca, pentru angajatorul care nregistreaza accidentul, inspectoratul teritorial de
munca care a avizat dosarul si asigurator;
b) mai multe exemplare, n cazul accidentului de munca urmat de incapacitate
temporara de munca pentru lucratori cu angajatori diferiti, pentru fiecare angajator,
inspectoratul teritorial de munca care a avizat dosarul si asigurator;
c) 5 exemplare, n cazul accidentului de munca urmat de invaliditate, pentru

angajatorul care nregistreaza accidentul, organul de urmarire penala, inspectoratul


teritorial de munca care a efectuat cercetarea, Inspectia Muncii si asigurator;
d) 5 exemplare, n cazul accidentului de munca mortal sau al celui colectiv, precum si
n cazul accidentului mortal n afara muncii, pentru angajatorul care nregistreaza
accidentul, organul de urmarire penala, inspectoratul teritorial de munca care a
efectuat cercetarea, Inspectia Muncii si asigurator;
e) 5 exemplare, n cazul incidentului periculos, pentru angajatorul care nregistreaza
incidentul, organele de urmarire penala, inspectoratul teritorial de munca care a
efectuat cercetarea, Inspectia Muncii si asigurator.
(1) Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment se ntocmete n mai multe
exemplare, dup cum urmeaz:
a) n cazul accidentului de munc urmat de incapacitate temporar de munc, pentru
angajatorul care nregistreaz accidentul, inspectoratul teritorial de munc care a
avizat dosarul, asigurtor i victime;
b) n cazul accidentului de munc urmat de incapacitate temporar de munc, pentru
lucrtori cu angajatori diferii, pentru fiecare angajator, inspectoratul teritorial de
munc care a avizat dosarul, asigurtor i victime;
c) n cazul accidentului de munc urmat de invaliditate, pentru angajatorul care
nregistreaz accidentul, organul de urmrire penal, inspectoratul teritorial de
munc care a efectuat cercetarea, Inspecia Muncii, asigurtor i victime;
d) n cazul accidentului de munc mortal, precum i n cazul accidentului mortal n
afara muncii, pentru angajatorul care nregistreaz accidentul, organul de urmrire
penal, inspectoratul teritorial de munc care a efectuat cercetarea, Inspecia Muncii,
asigurtor i familiile victimelor;
e) n cazul incidentului periculos, pentru angajatorul care nregistreaz incidentul,
organele de urmrire penal, inspectoratul teritorial de munc care a efectuat
cercetarea, Inspecia Muncii i asigurtor.
(la data 27-sep-2010 Art. 132, alin. (1) din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 72. din
Hotarirea 955/2010 )

(2) Procesul-verbal de cercetare poate fi ntocmit ntr-un numar mai mare de


exemplare, dupa caz.
Art. 133
(1) n cazul n care accidentul de munca s-a produs la un angajator, altul dect cel
care l nregistreaza, un exemplar din procesul-verbal de cercetare va fi trimis si
acestuia.
(2) n cazul n care angajatorul la care se nregistreaza accidentul de munca si are
sediul, domiciliul sau resedinta pe teritoriul altui judet dect cel pe raza caruia s-a
produs accidentul, se va trimite un exemplar din procesul-verbal de cercetare
inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia are sediul, domiciliul sau resedinta
angajatorul.
Art. 134
n cazul evenimentelor care nu au fost comunicate si cercetate, dar persoana
vatamata prezinta un certificat medical cu cod "accident de munca", angajatorul care
si-a asumat atributiile n domeniul securitatii si sanatatii n munca/lucratorul
desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciul extern de prevenire si
protectie va solicita acesteia o declaratie scrisa privind modul si mprejurarile n care
s-a produs evenimentul.
(1) n cazul n care un lucrtor prezint un certificat medical cu cod accident de
munc, angajatorul care i-a asumat atribuiile n domeniul securitii i sntii n
munc/lucrtorul desemnat/serviciul intern de prevenire i protecie/serviciul extern
de prevenire i protecie va solicita acestuia o declaraie scris privind data, locul,
modul i mprejurrile n care s-a produs evenimentul n urma cruia s-a accidentat.
(2) n baza declaraiei prevzute la alin. (1) i n funcie de data, locul, modul i

mprejurrile producerii evenimentului, angajatorul care i-a asumat atribuiile n


domeniul securitii i sntii n munc/lucrtorul desemnat/serviciul intern de
prevenire i protecie/serviciul extern de prevenire i protecie va comunica i
cerceta evenimentul sau, n situaia n care evenimentul prevzut la alin. (1) nu a
avut loc n timpul procesului de munc sau n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu ori
n timpul i pe traseul normal al deplasrii de la locul de munc la domiciliu i invers,
va arhiva declaraia original mpreun cu o copie a certificatului medical.
(la data 27-sep-2010 Art. 134 din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 73. din
Hotarirea 955/2010 )

SECTIUNEA 3: nregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a


incidentelor periculoase

Art. 135
nregistrarea accidentelor de munca si a incidentelor periculoase se face n baza
procesului-verbal de cercetare.
(1) nregistrarea accidentelor de munc i a incidentelor periculoase se face n
registrele de eviden prevzute la art. 141 i 142, n baza procesului-verbal de
cercetare.
(2) Accidentul de munc se nregistreaz de ctre angajatorul la care este angajat
victima, cu excepia situaiilor prevzute la art. 136.
(3) Accidentele de munc produse la sediile secundare aflate pe raza altui jude
dect cel unde este declarat sediul social se vor nregistra la sediul social, cu
excepia cazului n care sediul secundar are personalitate juridic.
(la data 27-sep-2010 Art. 135 din capitolul VII, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 74. din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 136
(1) Accidentul de munca produs n timpul prestarii unor servicii pe baza de contract,
comanda sau alte forme legale ncheiate n ntreprinderea si/sau unitatea unui
angajator, alta dect cea la care este ncadrata victima, se nregistreaza potrivit
clauzelor prevazute n acest sens n documentele ncheiate.
(2) n situatia n care documentul ncheiat nu prevede clauze n acest sens, clauzele
nu sunt suficient de acoperitoare pentru toate situatiile sau clauzele sunt contrare
prevederilor prezentelor norme metodologice, accidentul de munca se nregistreaza
de catre angajatorul raspunzator de conducerea si/sau de organizarea activitatii care
a avut ca urmare producerea accidentului.
(2) n situaia n care documentul ncheiat nu prevede clauze n acest sens, clauzele
nu sunt suficient de acoperitoare pentru toate situaiile sau clauzele sunt contrare
prevederilor prezentelor norme metodologice, accidentul de munc se nregistreaz
de ctre angajatorul care, n urma cercetrii, a fost gsit rspunztor de producerea
accidentului.
(la data 27-sep-2010 Art. 136, alin. (2) din capitolul VII, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 75. din
Hotarirea 955/2010 )

(3) Accidentul de munca produs n timpul prestarii unor servicii pe baza de comanda,
la domiciliul clientului, se nregistreaza de catre angajatorul la care este/a fost
angajata victima.
(4) Accidentul de munca suferit de o persoana aflata n ndeplinirea ndatoririlor de
serviciu n ntreprinderea si/sau unitatea altui angajator se nregistreaza de catre
angajatorul raspunzator de conducerea si/sau de organizarea activitatii care a avut
ca urmare producerea accidentului.
(4) Accidentul de munc suferit de o persoan aflat n ndeplinirea ndatoririlor de
serviciu n ntreprinderea i/sau unitatea altui angajator se nregistreaz de ctre
angajatorul care, n urma cercetrii, a fost gsit rspunztor de producerea
accidentului.

(la data 27-sep-2010 Art. 136, alin. (4) din capitolul VII, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 75. din
Hotarirea 955/2010 )

(5) Accidentele suferite n timpul stagiului de practica profesionala de catre elevi,


studenti, ucenici si someri n perioada de reconversie profesionala se nregistreaza de
catre angajatorul la care se efectueaza practica/reconversia profesionala.
(5) Accidentul de munc suferit n timpul stagiului de practic profesional de ctre
elevi, studeni, ucenici i omeri n perioada de reconversie profesional se
nregistreaz de ctre angajatorul la care se efectueaz practica/reconversia
profesional.
(la data 27-sep-2010 Art. 136, alin. (5) din capitolul VII, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 75. din
Hotarirea 955/2010 )

(6) Accidentul de munca suferit de o persoana n cadrul activitatilor cultural-sportive,


n timpul si din cauza ndeplinirii acestor activitati, se nregistreaza de catre institutia
sau angajatorul care a organizat actiunea respectiva.
(7) Accidentul de munca produs ca urmare a unei actiuni ntreprinse de o persoana,
din proprie initiativa, pentru salvarea de vieti omenesti sau pentru prevenirea ori
nlaturarea unui pericol grav si iminent ce ameninta avutul public sau privat din
ntreprinderea si/sau unitatea unui angajator, se nregistreaza de catre angajatorul la
care s-a produs accidentul.
(8) n cazul accidentului produs ca urmare a unei actiuni ntreprinse de o persoana,
din proprie initiativa, pentru salvarea de vieti omenesti sau pentru prevenirea ori
nlaturarea unui pericol grav si iminent ce ameninta avutul public sau privat, produs
n afara ntreprinderii si/sau unitatii unui angajator si care nu are nicio legatura cu
acesta, nregistrarea se face conform legii.
(8) n cazul accidentului de munc produs ca urmare a unei aciuni ntreprinse de o
persoan, din proprie iniiativ, pentru salvarea de viei omeneti sau pentru
prevenirea ori nlturarea unui pericol grav i iminent ce amenin avutul public sau
privat n afara ntreprinderii i/sau unitii unui angajator i care nu are nicio legtur
cu acesta, nregistrarea se face n condiiile prevzute de lege.
(la data 27-sep-2010 Art. 136, alin. (8) din capitolul VII, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 75. din
Hotarirea 955/2010 )

(9) Accidentul de munca de traseu se nregistreaza de catre angajatorul la care este


angajata victima sau, dupa caz, de angajatorul raspunzator de conducerea si/sau de
organizarea activitatii care a avut ca urmare producerea accidentului, conform
concluziilor cercetarii.
(9) Accidentul de munc de traseu se nregistreaz de ctre angajatorul la care este
angajat victima sau, dup caz, de angajatorul care, n urma cercetrii, a fost gsit
rspunztor de producerea accidentului.
(la data 27-sep-2010 Art. 136, alin. (9) din capitolul VII, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 75. din
Hotarirea 955/2010 )

(10) Accidentul de munca de circulatie se nregistreaza de catre angajatorul la care


este angajata victima sau, dupa caz, de angajatorul raspunzator de conducerea
si/sau de organizarea activitatii care a avut ca urmare producerea accidentului,
conform concluziilor cercetarii.
(10) Accidentul de munc de circulaie se nregistreaz de ctre angajatorul la care
este angajat victima sau, dup caz, de angajatorul care, n urma cercetrii, a fost
gsit rspunztor de producerea accidentului.

(la data 27-sep-2010 Art. 136, alin. (10) din capitolul VII, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 75.
din Hotarirea 955/2010 )

(11) Accidentul produs n afara ntreprinderii si/sau unitatii, ca urmare a neluarii unor
masuri de securitate de catre un alt angajator, se nregistreaza de catre angajatorul

din vina caruia s-a produs accidentul.


(11) Accidentul de munc produs n afara ntreprinderii i/sau unitii ca urmare a
nelurii unor msuri de securitate de ctre un alt angajator se nregistreaz de ctre
angajatorul care, n urma cercetrii, a fost gsit rspunztor de producerea
accidentului.

(la data 27-sep-2010 Art. 136, alin. (11) din capitolul VII, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 75.
din Hotarirea 955/2010 )

(12) Accidentul de munca suferit de nsotitorii de ncarcaturi, personalul de posta de


la vagoanele C.F.R., angajati ai unor angajatori care, potrivit legii, sunt obligati sa
delege nsotitori pentru astfel de ncarcaturi, pe mijloace de transport ce nu le
apartin, se va nregistra de catre angajatorul raspunzator de organizarea activitatii
care a avut ca urmare producerea accidentului sau, dupa caz, n conditiile clauzelor
prevazute n documentele ncheiate.
Art. 137
Pentru unele situatii neprevazute n prezentele reglementari, cu privire la
nregistrarea accidentelor de munca, inspectoratul teritorial de munca sau Inspectia
Muncii va stabili modul de nregistrare a accidentului n cauza.
Art. 138
(1) Disparitia unei persoane n conditiile unui accident de munca si n mprejurari
care ndreptatesc presupunerea decesului acesteia se nregistreaza ca accident
mortal, dupa ramnerea definitiva si irevocabila a hotarrii judecatoresti, conform
prevederilor legale, prin care este declarat decesul.
(2) Data producerii accidentului de munca mortal, prevazut la alin. (1), este data
nscrisa n hotarrea judecatoreasca ca fiind data decesului.
(3) Angajatorul la care a fost angajata persoana disparuta va comunica, imediat,
numarul si data hotarrii judecatoresti la inspectoratul teritorial de munca.
Art. 139
Accidentul de munca cu invaliditate se va nregistra pe baza procesului-verbal de
cercetare ntocmit de inspectoratul teritorial de munca.
Art. 140
(1) n baza procesului-verbal de cercetare ntocmit de persoanele mputernicite prin
lege, angajatorul la care se nregistreaza accidentul va completa FIAM.
(2) FIAM se completeaza pentru fiecare persoana accidentata n cte 4 exemplare
care se nainteaza spre avizare dupa cum urmeaza:
a) inspectoratului teritorial de munca care a avizat dosarul de cercetare ntocmit de
comisia angajatorului, n termen de 3 zile lucratoare de la primirea avizului;
b) inspectoratului teritorial de munca care a efectuat cercetarea, n termen de 3 zile
lucratoare de la primirea procesului-verbal de cercetare.
(3) Verificarea si avizarea FIAM de catre inspectoratul teritorial de munca se fac n
termen de 5 zile lucratoare de la primirea formularului.
(4) Angajatorul la care se nregistreaza accidentul anexeaza FIAM la dosarul sau la
procesul-verbal de cercetare si distribuie celelalte exemplare la persoana
accidentata, inspectoratul teritorial de munca si asiguratorul pe raza caruia si are
sediul social, domiciliul sau resedinta.
(5) n cazul n care victima unui accident de munca a fost propusa pentru pensionare
odata cu emiterea deciziei de ncadrare ntr-o grupa de invaliditate, se va completa
un exemplar FIAM care se va anexa la dosarul de pensionare ce va fi naintat unitatii
de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.
(6) Angajatorul are obligaia de a anuna ncheierea perioadei de incapacitate
temporar de munc la inspectoratul teritorial de munc la care a naintat FIAM, n
termen de 5 zile lucrtoare de la ncheierea perioadei de incapacitate temporar de
munc.
(7) n cazul n care angajatorul i-a ncetat activitatea, accidentele suferite de

lucrtorii acestuia vor fi nregistrate n contul lui, iar completarea FIAM va fi efectuat
de inspectoratul teritorial de munc pe raza cruia angajatorul i desfura
activitatea.
(la data 27-sep-2010 Art. 140, alin. (5) din capitolul VII, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 76. din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 141
(1) Angajatorul va tine evidenta evenimentelor n:
a) Registrul unic de evidenta a accidentatilor n munca, conform modelului prevazut
n anexa nr. 15;
b) Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase, conform modelului prevazut
n anexa nr. 16;
c) Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare, conform modelului prevazut n
anexa nr. 17;
d) Registrul unic de evidenta a accidentatilor n munca ce au ca urmare incapacitate
de munca mai mare de 3 zile de lucru, conform modelului prevazut n anexa nr. 18.
(2) n registrul prevazut la alin. (1) lit. d) se va tine evidenta accidentatilor n munca
pentru care perioada de incapacitate temporara de munca este de minimum 4 zile de
lucru, fara a lua n calcul ziua producerii accidentului.
(3) Registrele de evidenta trebuie sa fie actualizate.
Art. 142
(1) n baza FIAM si a proceselor-verbale de cercetare a incidentelor periculoase,
inspectoratul teritorial de munca va tine evidenta tuturor accidentelor de munca si a
incidentelor periculoase nregistrate de angajatorii care au sediul, domiciliul sau
resedinta pe teritoriul judetului respectiv.
(2) Inspectoratul teritorial de munca va tine evidenta n:
a) Registrul unic de evidenta a accidentatilor n munca;
b) Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase;
c) Registrul unic de evidenta a accidentatilor n munca ce au ca urmare incapacitate
de munca mai mare de 3 zile de lucru.

SECTIUNEA
4:
Comunicarea,
cercetarea
si
nregistrarea
evenimentelor produse n afara granitelor Romniei, n care sunt
implicati lucratori ai unor angajatori romni, aflati n ndeplinirea
sarcinilor de stat, de interes public sau a ndatoririlor de serviciu

Art. 143
(1) Comunicarea evenimentelor produse n afara granitelor tarii, n care sunt
implicati lucratori ai unor angajatori romni, se face conform prevederilor art. 108113.
(2) n situatia prevazuta la alin. (1) angajatorul are obligatia de a comunica
evenimentul si misiunii diplomatice sau oficiului consular romn din tara respectiva.
(3) Orice eveniment produs pe teritoriul alte tari n care sunt implicati lucratori
romni, detasati sau pusi la dispozitie de catre angajatori romni la angajatori
straini, respectiv utilizatori straini, pentru efectuarea unor lucrari pe teritoriul altui
stat, se comunica imediat de catre angajatorul romn misiunii diplomatice sau
oficiului consular romn din tara respectiva.
(4) Angajatorii romni care detaseaza ori pun la dispozitie lucratori la angajatori
straini, respectiv utilizatori straini, au obligatia sa includa n cuprinsul conventiilor
internationale si contractelor bilaterale ncheiate cu partenerii straini clauze cu privire
la comunicarea evenimentelor.
(5) Evenimentele n care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor diplomatice
sau al oficiilor consulare romne, precum si persoane care ndeplinesc sarcini de stat
sau de interes public n afara granitelor tarii vor fi comunicate Ministerului Afacerilor
Externe din Romnia de catre misiunile diplomatice sau oficiile consulare romne.
Ministerul Afacerilor Externe are obligatia de a comunica aceste evenimente

Inspectiei Muncii.
Art. 144
(1) Cercetarea evenimentelor produse n afara granitelor tarii n care sunt implicati
lucratori ai unor angajatori romni se va face conform prevederilor art. 114-134.
(11) n cazul evenimentelor produse n afara granielor rii care au avut drept
consecin incapacitatea temporar de munc sau decesul lucrtorilor asigurai
potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli
profesionale, republicat, dosarul de cercetare ntocmit de comisia numit de
angajator va cuprinde documentele care au fost ntocmite de organele de cercetare
din ara n care a avut loc evenimentul, precum i documentele medicale de la
unitile sanitare care au acordat ngrijiri de specialitate accidentatului.
(la data 27-sep-2010 Art. 144, alin. (1) din capitolul VII, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 77. din
Hotarirea 955/2010 )

(2) La cercetarea evenimentelor prevazute la alin. (1) poate participa si un delegat


din partea misiunii diplomatice sau oficiului consular romn din tara respectiva.
(3) Cercetarea evenimentelor n care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor
diplomatice sau oficiilor consulare, precum si persoane care ndeplinesc sarcini de
stat sau de interes public n afara granitelor tarii se face de catre Ministerul Afacerilor
Externe.
(4) n cazul evenimentelor mentionate la alin. (1) si (3), care au produs invaliditate
confirmata prin decizie, deces, accidente colective, inclusiv n cazul persoanelor
disparute si n cazul incidentului periculos, Inspectia Muncii poate delega
reprezentanti care sa efectueze cercetarea la fata locului.
(5) n situatia prevazuta la alin. (4), cercetarea se va finaliza de catre Inspectia
Muncii sau, dupa caz, inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia si are sediul,
domiciliul sau resedinta angajatorul.
Art. 145
(1) De ntocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor raspunde angajatorul care
a ncheiat contractul cu partenerul strain, n cazul efectuarii de lucrari cu personal
romn, si, respectiv, Ministerul Afacerilor Externe, n cazul accidentelor suferite de
angajatii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare romne si persoanele care
ndeplinesc sarcini de stat sau de interes public n afara granitelor Romniei, aflati n
ndeplinirea ndatoririlor de serviciu.
(2) Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevazute la art. 122 si se va completa
cu:
a) copii de pe originalele documentelor de cercetare, emise de organele competente
din tara pe teritoriul careia s-a produs evenimentul, precum si traducerea acestora n
limba romna;
b) copie de pe contractul ncheiat cu partenerul strain, din care sa rezulte cine a
ncheiat contractul, obiectul contractului, ce fel de lucrari se executa, pe ce durata,
locul unde se executa lucrarile respective, clauzele privind securitatea si sanatatea
n munca, modul n care se fac comunicarea si cercetarea evenimentelor si
nregistrarea accidentelor de munca.
(3) Dosarul de cercetare a evenimentelor se va ntocmi n numarul de exemplare
precizat la art. 124.
(4) Imediat dupa finalizarea dosarului de cercetare, angajatorul romn sau Ministerul
Afacerilor Externe va proceda conform prevederilor prezentului capitol.
(1) De ntocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor urmate de incapacitate
temporar de munc rspunde angajatorul care a ncheiat contractul cu partenerul
strin, n cazul efecturii de lucrri cu personal romn, i, respectiv, Ministerul
Afacerilor Externe, n cazul accidentelor suferite de angajaii misiunilor diplomatice
sau ai oficiilor consulare romne i de persoanele care ndeplinesc sarcini de stat sau
de interes public n afara granielor Romniei, aflai n ndeplinirea ndatoririlor de

serviciu.
(2) De ntocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor urmate de invaliditate sau
deces rspunde inspectoratul teritorial de munc pe raza cruia i are sediul social
angajatorul la care era angajat victima.
(3) Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevzute la art. 122 i se va completa
cu:
a) copii ale originalelor documentelor de cercetare emise de organele competente din
ara pe teritoriul creia s-a produs evenimentul, copii ale documentelor medicale de
la unitile sanitare care au acordat ngrijiri de specialitate victimei, precum i
traducerea acestora n limba romn;
b) copie a contractului ncheiat cu partenerul strin, din care s rezulte cine a
ncheiat contractul, obiectul contractului, ce fel de lucrri se execut, pe ce durat,
locul unde se execut lucrrile respective, clauzele privind securitatea i sntatea n
munc, modul n care se fac comunicarea i cercetarea evenimentelor i nregistrarea
accidentelor de munc.
(4) Documentele prevzute la alin. (3) vor fi puse la dispoziia organului de cercetare
de ctre angajatorul la care era angajat victima.
(5) Pentru documentele prevzute la alin. (3), cheltuielile necesare traducerii n
limba romn vor fi suportate de angajatorul la care a avut loc evenimentul.
(la data 27-sep-2010 Art. 145 din capitolul VII, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 78. din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 146
nregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a incidentelor periculoase se fac
de catre angajatorul romn, conform prevederilor art. 143-145.

SECTIUNEA 5: Comunicarea si cercetarea evenimentelor produse pe


teritoriul Romniei n care sunt implicati cetateni straini aflati n
ndeplinirea atributiilor de serviciu

Art. 147
(1) Orice eveniment produs pe teritoriul Romniei, n care sunt implicati cetateni
straini aflati n ndeplinirea atributiilor de serviciu, va fi comunicat imediat la
inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia a avut loc, de catre angajator sau de
catre orice alta persoana care are cunostinta despre eveniment.
(2) Inspectoratul teritorial de munca care a primit comunicarea va nstiinta misiunea
diplomatica sau consulatul tarii din care provine persoana accidentata, prin
intermediul Inspectiei Muncii.
Art. 148
(1) Cercetarea unor astfel de evenimente se face de catre inspectoratul teritorial de
munca pe raza caruia au avut loc, mpreuna cu celelalte organe competente, precum
si cu reprezentanti ai angajatorului strain implicat n eveniment sau de catre
Inspectia Muncii, conform art. 29 alin. (1) lit. c) din lege.
(2) La cercetare poate participa un reprezentant al misiunii diplomatice sau al
consulatului tarii respective.
(3) Termenul de cercetare este cel prevazut la art. 120.
(4) Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevazute la art. 122.
(5) Dosarul de cercetare se va ntocmi n numarul de exemplare precizat la art. 124
si o copie a dosarului original se va transmite misiunii diplomatice sau consulatului
tarii de unde provine accidentatul de catre inspectoratul teritorial de munca care a
efectuat cercetarea.
(5) Dosarul de cercetare se va ntocmi astfel:
a) ntr-un exemplar, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporar de
munc sau care sunt accidente uoare; dosarul se pstreaz n arhiva inspectoratului
teritorial de munc care a cercetat evenimentul;
b) n dou exemplare, pentru evenimentele care au produs deces, accidente

colective; originalul se nainteaz organelor de urmrire penal i un exemplar se


pstreaz la inspectoratul teritorial de munc care a efectuat cercetarea;
c) n 3 exemplare, pentru evenimentele cercetate de Inspecia Muncii; originalul se
nainteaz organelor de urmrire penal, un exemplar se pstreaz la Inspecia
Muncii i un exemplar la inspectoratul teritorial de munc pe raza cruia s-a produs
evenimentul;
d) n mai multe exemplare, pentru evenimentele care au produs incapacitate
temporar de munc pentru victime cu angajatori diferii; originalul se pstreaz n
arhiva inspectoratului teritorial de munc care a efectuat cercetarea.
(la data 27-sep-2010 Art. 148, alin. (5) din capitolul VII, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 79. din
Hotarirea 955/2010 )

(6) Dosarul de cercetare ntocmit conform prevederilor alin. (5) lit. a) i b) va fi


transmis Inspeciei Muncii n condiiile prevzute la art. 126 alin. (1).
(7) O copie a dosarului original se va transmite misiunii diplomatice sau consulatului
rii de unde provine accidentatul de ctre inspectoratul teritorial de munc care a
efectuat cercetarea sau, dup caz, de ctre Inspecia Muncii.
(la data 27-sep-2010 Art. 148, alin. (5) din capitolul VII, sectiunea 5 completat de Art. I, punctul 80. din
Hotarirea 955/2010 )

SECTIUNEA 6: Semnalarea bolilor profesionale

Art. 149
Bolile profesionale, precum si suspiciunile de boli profesionale se vor semnala
obligatoriu de catre toti medicii care depisteaza astfel de mbolnaviri, indiferent de
specialitate si locul de munca, cu prilejul oricarei prestatii medicale: examene
medicale profilactice, consultatii medicale de specialitate.
Orice suspiciune de boal profesional, inclusiv intoxicaia acut profesional, se va
semnala obligatoriu de ctre toi medicii, indiferent de specialitate i locul de munc,
cu prilejul oricrei prestaii medicale: examene medicale profilactice, consultaii
medicale de specialitate.
(la data 27-sep-2010 Art. 149 din capitolul VII, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 81. din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 150
(1) Medicul care suspecteaza o boala profesionala completeaza fisa de semnalare
BP1, prevazuta n anexa nr. 19, si trimite bolnavul cu aceasta fisa la unitatea
sanitara de medicina muncii, respectiv clinica de boli profesionale sau cabinetul de
medicina muncii din structura spitalelor, n vederea precizarii diagnosticului de boala
profesionala.
(2) Medicul specialist de medicina muncii examineaza bolnavul, stabileste
diagnosticul de profesionalitate si completeaza fisa de semnalare BP1 pe care o
trimite oficial la autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului
Bucuresti, n termen de maximum 7 zile de la precizarea diagnosticului de
profesionalitate.
Medicul care suspecteaz o boal profesional sau o intoxicaie acut profesional
completeaz fia de semnalare BP1, prevzut n anexa nr. 19, i trimite bolnavul cu
aceast fi la unitatea sanitar de medicina muncii, respectiv clinica de boli
profesionale sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor, n vederea
precizrii diagnosticului de boal profesional ori de intoxicaie acut profesional.
(la data 27-sep-2010 Art. 150 din capitolul VII, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 82. din
Hotarirea 955/2010 )

SECTIUNEA 7: Cercetarea bolii profesionale

Art. 151
Dupa primirea fisei de semnalare BP1, medicul specialist de medicina muncii din

cadrul autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti


cerceteaza n termen de 7 zile, avnd n vedere ruta profesionala, cauzele
mbolnavirii profesionale.
Art. 152
Cercetarea se face n prezenta angajatorului sau a reprezentantului acestuia ori,
dupa caz, a persoanelor fizice autorizate n cazul profesiilor liberale, conform art. 34
alin. (2) din lege.
Art. 153
Cercetarea are drept scop confirmarea sau infirmarea caracterului profesional al
mbolnavirii respective si se finalizeaza cu redactarea si semnarea procesului-verbal
de cercetare a cazului de boala profesionala, prevazut n anexa nr. 20.
Art. 154
Procesul-verbal de cercetare a cazului de boala profesionala este semnat de toti cei
care au luat parte la cercetare, conform competentelor, mentionndu-se n mod
special cauzele mbolnavirii, responsabilitatea angajatorilor si masurile tehnice si
organizatorice necesare, pentru prevenirea unor boli profesionale similare.
Art. 155
(1) n situatia n care angajatorul sau reprezentantul acestuia ori, dupa caz,
persoana fizica autorizata n cazul profesiilor liberale sau inspectorul de munca ori
lucratorul sau asiguratorul nu sunt de acord cu concluziile stabilite n procesul-verbal
de cercetare ori cu masura tehnica sau organizatorica formulata, se pot adresa, n
scris, n termen de 30 de zile de la data primirii procesului-verbal de cercetare a
cazului de boala profesionala, Comisiei de experti de medicina muncii acreditati de
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si de Ministerul Sanatatii Publice.
(2) Componenta si atributiile Comisiei de experti vor fi stabilite prin ordin comun al
ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii publice.
(la data 15-iul-2008 Art. 155, alin. (2) din capitolul VII, sectiunea 7 a se vedea referinte de aplicare din
Ordinul 1256/2008 )
(la data 15-iul-2008 Art. 155, alin. (2) din capitolul VII, sectiunea 7 a se vedea referinte de aplicare din
Ordinul 443/2008 )

Art. 156
Solutiile adoptate n aceste situatii vor fi comunicate n scris celor interesati, n
termen de 20 de zile de la data primirii contestatiei.
Art. 157
Procesul-verbal de cercetare a cazului de boala profesionala se nmneaza
angajatorului, medicului care a semnalat mbolnavirea pentru evidenta mbolnavirilor
profesionale si pentru a urmari realizarea masurilor prescrise, precum si medicului de
medicina muncii din autoritatea de sanatate publica judeteana sau a municipiului
Bucuresti.
Procesul-verbal de cercetare a cazului de boal profesional se nmneaz
angajatorului, medicului care a semnalat mbolnvirea, pentru evidena mbolnvirilor
profesionale i pentru a urmri realizarea msurilor prescrise, direciei de sntate
public judeean sau a municipiului Bucureti, inspectoratului teritorial de munc
participant la cercetare i asigurtorului la nivel teritorial.
(la data 27-sep-2010 Art. 157 din capitolul VII, sectiunea 7 modificat de Art. I, punctul 83. din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 158
Pe baza confirmarii caracterului profesional al mbolnavirii, medicul de medicina
muncii care a efectuat cercetarea declara cazul de mbolnavire profesionala,
completnd fisa de declarare a cazului de boala profesionala BP2, prevazuta n anexa
nr. 21.
Pe baza confirmrii caracterului profesional al mbolnvirii, medicul de medicina
muncii care a efectuat cercetarea declar cazul de mbolnvire profesional,
completnd fia de declarare a cazului de boal profesional BP2, denumit n

continuare fia de declarare BP2, care trebuie s aib tampila direciei de sntate
public judeene sau a municipiului Bucureti i trebuie s cuprind data declarrii,
prevzut n anexa nr. 21.
(la data 27-sep-2010 Art. 158 din capitolul VII, sectiunea 7 modificat de Art. I, punctul 84. din
Hotarirea 955/2010 )

SECTIUNEA 8: Declararea bolilor profesionale

Art. 159
Dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale se pastreaza la
autoritatea de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti si va cuprinde
urmatoarele documente:
a) opisul documentelor din dosar;
b) istoricul de expunere profesionala (documentul care certifica ruta profesionala, si
anume copie de pe carnetul de munca) si, dupa caz, nivelul masurat al noxelor sau
noxa identificata;
c) copie de pe fisa de identificare a riscurilor profesionale de la dosarul medical de
medicina muncii;
d) istoricul starii de sanatate la locul de munca (documentul eliberat de medicul de
medicina muncii care asigura asistenta de medicina muncii la unitatea respectiva);
e) document medical care precizeaza diagnosticul de boala profesionala (biletul de
iesire emis de clinica/sectia de medicina muncii din structura spitalelor sau
adeverinta medicala emisa de medicul de medicina muncii care a precizat
diagnosticul de boala profesionala, n cazul n care bolnavul nu a fost internat) si copii
ale unor investigatii necesare pentru sustinerea diagnosticului de profesionalitate;
f) procesul-verbal de cercetare a cazului de boala profesionala;
g) copie de pe fisa de semnalare BP1.
Art. 160
Declararea bolilor profesionale se face de catre autoritatea de sanatate publica
judeteana sau a municipiului Bucuresti din care face parte medicul de medicina
muncii care a efectuat cercetarea, pe baza documentelor precizate la art. 159 prin
fisa de declarare a cazului de boala profesionala BP2, denumita n continuare fisa de
declarare BP2, care reprezinta formularul final de raportare a bolii profesionale noudeclarate.
(1) n cazul bolilor profesionale:
a) declararea se face de ctre direcia de sntate public judeean sau a
municipiului Bucureti din care face parte medicul de medicina muncii care a efectuat
cercetarea, pe baza documentelor prevzute la art. 159, prin fia de declarare a
cazului de boal profesional BP2, care reprezint formularul final de raportare a bolii
profesionale nou-declarate;
b) semnalarea i declararea se fac ntr-un interval de maximum 2 ani de la ncetarea
expunerii profesionale considerate cauz a mbolnvirii. Excepie fac cazurile de
pneumoconioze i cancerul.
(2) Pentru bolile profesionale declarate n unul dintre statele membre ale Uniunii
Europene sau ale Spaiului Economic European trebuie ntocmit o fi de declarare a
cazului de boal profesional BP2 de ctre Direcia de Sntate Public a Municipiului
Bucureti.
(la data 27-sep-2010 Art. 160 din capitolul VII, sectiunea 8 modificat de Art. I, punctul 85. din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 161
n cazul n care unitatea la care s-a produs mbolnavirea a fost desfiintata sau nu
mai exista la momentul precizarii diagnosticului de boala profesionala, cazul
respectiv se poate declara prin fisa de declarare BP2 pe baza documentelor
prevazute la art. 159, cu exceptia procesului-verbal de cercetare a cazului de boala
profesionala.

Art. 162
Cazurile de pneumoconioze, precum si cazurile de cancer profesional se
nregistreaza la ultimul angajator unde a lucrat bolnavul si unde exista factorii de risc
ai bolii profesionale respective evidentiati prin documente oficiale de la autoritatea
de sanatate publica; ele se declara si se pastreaza n evidenta de catre autoritatea
de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti din judetul sau din
municipiul Bucuresti n care se afla agentul economic respectiv.
Toate cazurile de boli profesionale se declar la ultimul angajator unde a lucrat
bolnavul i unde exist factorii de risc ai bolii profesionale respective evideniai prin
documente oficiale de la direcia de sntate public; ele se declar i se pstreaz
n eviden de ctre direcia de sntate public din judeul sau din municipiul
Bucureti n care se afl angajatorul respectiv.
(la data 27-sep-2010 Art. 162 din capitolul VII, sectiunea 8 modificat de Art. I, punctul 86. din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 163
Autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, este
raspunzatoare pentru corectitudinea datelor nscrise n fisa de declarare BP2.
Art. 164
Bolile profesionale cu diagnosticul de pneumoconioza se confirma numai pe baza
diagnosticului precizat de catre comisiile de pneumoconioze de la nivelul clinicilor de
boli profesionale.
Bolile profesionale cu diagnosticul de pneumoconioz se declar numai pe baza
diagnosticului precizat de ctre comisiile de pneumoconioze de la nivelul clinicilor de
boli profesionale.
(la data 27-sep-2010 Art. 164 din capitolul VII, sectiunea 8 modificat de Art. I, punctul 87. din
Hotarirea 955/2010 )

SECTIUNEA 9: Raportarea bolilor profesionale

Art. 165
(1) Bolile profesionale nou-declarate se raporteaza n cursul lunii n care s-a produs
mbolnavirea, de catre autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a
municipiului Bucuresti, la Centrul national de coordonare metodologica si informare
privind bolile profesionale din cadrul Institutului de Sanatate Publica Bucuresti, la
Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si
Informatic n Domeniul Sanatatii Bucuresti, precum si la structurile teritoriale ale
asiguratorului stabilite conform legii.
(2) O copie a fisei de declarare BP2 se va nmna lucratorului diagnosticat cu boala
profesionala.
(1) Bolile profesionale nou-declarate se raporteaz n cursul lunii n care s-a produs
declararea, de ctre direcia de sntate public judeean, respectiv a municipiului
Bucureti, la Centrul naional de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar Compartimentul sntate ocupaional i mediul de munc din cadrul Institutului
Naional de Sntate Public, denumit n continuare Centrul naional de monitorizare
a riscurilor, precum i la structurile teritoriale ale asigurtorului stabilite conform
legii.
(2) O copie a fiei de declarare BP2 se va nmna lucrtorului diagnosticat cu boal
profesional.
(3) O copie a procesului-verbal de cercetare a cazului de boal profesional se va
nmna lucrtorului a crui boal profesional a fost infirmat n urma cercetrii.
(la data 27-sep-2010 Art. 165 din capitolul VII, sectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 88. din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 166
La nivelul Centrului national de coordonare metodologica si informare privind bolile

profesionale se constituie Registrul operativ national informatizat al bolilor


profesionale, care se reactualizeaza lunar cu datele din fisele de declarare BP2.
La nivelul Centrului naional de monitorizare a riscurilor se constituie Registrul
operativ naional informatizat al bolilor profesionale, care se reactualizeaz lunar cu
datele din fisele de declarare BP2.
(la data 27-sep-2010 Art. 166 din capitolul VII, sectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 89. din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 167
Centrul national de coordonare metodologica si informare privind bolile profesionale
reprezinta forul metodologic care asigura asistenta si ndrumare tehnica profesionala
n domeniul bolilor profesionale.
Centrul naional de monitorizare a riscurilor reprezint forul metodologic care asigur
asisten i ndrumare tehnic profesional n domeniul bolilor profesionale, al bolilor
legate de profesiune, precum i n elaborarea de reglementri pentru protecia
sntii n relaie cu expunerea la ageni periculoi n mediul de munc, promovarea
sntii la locul de munc (elaborare de ghiduri, stabilirea de valori-limit de
expunere profesional, metode standardizate de msurare a concentraiilor de ageni
chimici conform recomandrilor Comisiei Europene, instruiri de specialitate).
(la data 27-sep-2010 Art. 167 din capitolul VII, sectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 90. din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 168
Centrul national de coordonare metodologica si informare privind bolile profesionale
raporteaza semestrial datele privind morbiditatea profesionala Autoritatii de Sanatate
Publica din cadrul Ministerului Sanatatii Publice.
Centrul naional de monitorizare a riscurilor raporteaz semestrial datele privind
morbiditatea profesional Direciei de sntate public i control n sntate public
din cadrul Ministerului Sntii.
(la data 27-sep-2010 Art. 168 din capitolul VII, sectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 91. din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 169
Centrul national de coordonare metodologica si informare privind bolile profesionale
transmite informatiile de interes public privind bolile profesionale tuturor institutiilor
implicate n activitati cu impact asupra sanatatii lucratorilor.
Centrul naional de monitorizare a riscurilor transmite informaiile de interes public
privind bolile profesionale tuturor instituiilor implicate n activiti cu impact asupra
sntii lucrtorilor.
(la data 27-sep-2010 Art. 169 din capitolul VII, sectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 92. din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 170
Lista bolilor profesionale ale caror declarare, cercetare si evidenta sunt obligatorii
este prevazuta n anexa nr. 22.
Art. 171
Structurile de medicina muncii din cadrul autoritatilor de sanatate publica judetene
vor raporta cu o periodicitate anuala Centrului national de coordonare metodologica
si informare privind bolile profesionale situatia absenteismului medical prin boli
profesionale pentru cazurile nou-declarate n anul respectiv.
Structurile de medicina muncii din cadrul direciilor de sntate public judeene i a
municipiului Bucureti vor raporta, cu o periodicitate anual, Centrului naional de
monitorizare a riscurilor situaia absenteismului medical ca urmare a bolilor
profesionale n anul respectiv.
(la data 27-sep-2010 Art. 171 din capitolul VII, sectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 93. din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 172
Intoxicatia acuta profesionala se declara, se cerceteaza si se nregistreaza att ca
boala profesionala, ct si ca accident de munca.

SECTIUNEA 10: Bolile legate de profesie

Art. 173
Lista bolilor legate de profesiune este prezentata n anexa nr. 23.
Art. 174
Bolile legate de profesiune nu se declara. Acestea se dispensarizeaza medical si se
comunica angajatorilor sub forma rapoartelor medicale nenominalizate privind
sanatatea lucratorilor, n vederea luarii masurilor tehnico-organizatorice de
normalizare a conditiilor de munca.

SECTIUNEA 11: Dispozitii finale

Art. 175
n contractele ncheiate ntre angajatori pentru prestarea de activitati si servicii vor
fi prevazute clauze privind raspunderile referitoare la comunicarea, cercetarea si
nregistrarea unor eventuale accidente de munca.
Art. 176
(1) Victimele sau familia victimelor unui eveniment urmat de incapacitate temporara
de munca, invaliditate sau deces au dreptul sa sesizeze sau sa se informeze la
inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia a avut loc accidentul.
(2) Daca n urma investigatiilor rezulta ca sunt ntrunite conditiile unui accident de
munca, inspectoratul teritorial de munca va lua masuri pentru efectuarea cercetarii n
conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.
(3) n situatiile prevazute la alin. (1), inspectoratul teritorial de munca va raspunde
sesizarilor conform prevederilor legale sau va elibera, la cerere, o copie a procesuluiverbal de cercetare a evenimentului.
Art. 177
(1) n situatia n care angajatorul, lucratorii implicati, victimele sau familiile acestora
nu sunt de acord cu concluziile stabilite n procesul-verbal de cercetare a
evenimentului, se pot adresa inspectoratului teritorial de munca sau, dupa caz,
Inspectiei Muncii, n termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii acestuia.
(2) Solutiile adoptate n cazul situatiilor prevazute la alin. (1) vor fi comunicate celor
interesati, n termen legal.
(1) n situaia n care angajatorul, lucrtorii implicai, victimele sau familiile acestora
nu sunt de acord cu concluziile stabilite n procesul-verbal de cercetare a
evenimentului, pot sesiza, n scris, Inspecia Muncii, n termen de 30 de zile
calendaristice de la data primirii procesului-verbal.
(2) Dac n urma analizei se constat c trebuie refcut cercetarea, Inspecia
Muncii dispune completarea dosarului de cercetare i/sau ntocmirea unui nou
proces-verbal de cercetare care l va nlocui pe cel existent.
(3) Soluiile adoptate de ctre Inspecia Muncii vor fi comunicate celor interesai, n
termenul legal.
(la data 27-sep-2010 Art. 177 din capitolul VII, sectiunea 11 modificat de Art. I, punctul 94. din
Hotarirea 955/2010 )

CAPITOLUL VIII: Avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de


informare si instruire n domeniul securitatii si sanatatii n munca
SECTIUNEA 1: Prevederi generale

Art. 178
Prezentul capitol are ca scop stabilirea tipurilor de documentatii cu caracter tehnic
de informare si instruire n domeniul securitatii si sanatatii n munca care se supun
avizarii, a cerintelor care stau la baza realizarii acestora, precum si a procedurii de
avizare.

Art. 179
Documentatiile care se supun avizarii sunt:
a) filme sau imagini, pe pelicula sau suport magnetic, cu subiecte din domeniul
securitatii si sanatatii n munca;
b) afise, pliante, brosuri din domeniul securitatii si sanatatii n munca;
c) suporturi de curs destinate instruirii n domeniul securitatii si sanatatii n munca,
elaborate de prestatorii de servicii;
c) suporturile de curs destinate programelor de pregtire n domeniul securitii i
sntii n munc prevzute la art. 16 alin. (1) lit. c) i la art. 55 alin. (1);
(la data 27-sep-2010 Art. 179, litera C. din capitolul VIII, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 95. din
Hotarirea 955/2010 )

d) diapozitive, diafilme si altele asemenea.

SECTIUNEA 2: Cerinte de realizare a documentatiilor

Art. 180
Cerintele generale pentru realizarea documentatiilor prevazute la art. 179 sunt:
a) continutul sa fie n concordanta cu legislatia n domeniul securitatii si sanatatii n
munca n vigoare;
b) sa prezinte informatia ntr-o forma accesibila, completa si usor de asimilat;
c) continutul si realizarea sa fie n concordanta cu nivelul de pregatire al subiectilor
carora li se adreseaza.
Art. 181
Cerintele specifice pentru realizarea filmelor cu subiecte din domeniul securitatii si
sanatatii n munca sunt:
a) scenariul si regia sa asigure perceperea corecta si clara a mesajului;
b) imagine clara si sugestiva;
c) sonor clar si sugestiv;
d) forme de prezentare: filmare reala sau animatie;
e) durata proiectiei: 10-20 de minute.
Art. 182
Cerintele specifice pentru realizarea afiselor si pliantelor din domeniul securitatii si
sanatatii n munca sunt:
a) grafica simpla, fara greseli tehnice, subliniindu-se elementele principale ale temei
si eliminndu-se detaliile nesemnificative;
b) utilizarea unor culori vii, contrastante, n concordanta cu subiectul, respectiv culori
deschise pentru situatii pozitive si culori nchise pentru situatii negative;
c) sa nu aiba text sau textul sa fie scurt, concis si vizibil, cu dimensiunea literelor
aleasa astfel nct sa permita citirea textului de la o distanta de 4-5 m;
d) subiectul sa ocupe circa 60% din suprafata afisului, iar marginile sa fie suficient de
mari pentru a-l izola de fondul pe care este aplicat;
e) marimea afisului va fi aleasa n functie de scopul urmarit si locul n care va fi
expus;
f) materialele din care sunt realizate sa fie adecvate mediilor n care vor fi utilizate,
respectiv sa fie rezistente la actiunea factorilor din mediul n care sunt amplasate
si/sau utilizate (umiditate, agenti chimici etc).
Art. 183
Cerintele specifice pentru realizarea brosurilor din domeniul securitatii si sanatatii n
munca sunt:
a) sa prezinte informatiile clar si concis;
b) sa se axeze pe o tema concreta;
c) sa prezinte un interes practic ct mai larg.
Art. 184
Cerintele specifice pentru elaborarea suportului de curs destinat instruirii lucratorilor
n domeniul securitatii si sanatatii n munca sunt:

a) sa fie elaborat n baza unei documentari bibliografice la zi;


b) sa utilizeze terminologia specifica securitatii si sanatatii n munca;
c) sa fie elaborat pe o tematica orientata spre grupuri-tinta de lucratori si tipul
instruirii, dezvoltata efectiv pentru nlaturarea problemelor de securitate si sanatate
n munca ce rezulta din evaluarea riscurilor si adaptata evolutiei riscurilor sau
aparitiei de riscuri noi;
d) sa fie redactat clar, concis, accesibil, adaptat nivelului de pregatire al grupuluitinta caruia i este destinat;
e) informatiile sa fie sistematizate ntr-o organizare logica a continutului, orientate
spre situatii concrete de munca;
f) sa cuprinda ilustratii, desene, scheme, pictograme si tabele explicative, daca este
necesar;
g) sa evidentieze consecintele neaplicarii si/sau nerespectarii legislatiei din domeniul
securitatii si sanatatii n munca.
Cerinele specifice pentru elaborarea suportului de curs prevzut la art. 179 lit. c)
sunt:
a) s fie elaborat n baza unei documentri bibliografice la zi;
b) s utilizeze terminologia specific securitii i sntii n munc;
c) s fie elaborat pe o tematic orientat spre grupuri-int, respectiv angajatorii
care i-au asumat atribuii din domeniul securitii i sntii n munc i
reprezentanii lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii
lucrtorilor;
d) s fie redactat clar, concis, adaptat nivelului de pregtire al grupului-int cruia i
este destinat;
e) informaiile s fie sistematizate ntr-o organizare logic a coninutului, orientate
spre situaii concrete de munc;
f) s evidenieze consecinele neaplicrii i/sau nerespectrii legislaiei din domeniul
securitii i sntii n munc.
(la data 27-sep-2010 Art. 184 din capitolul VIII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 96. din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 185
Cerintele specifice pentru realizarea diapozitivelor si diafilmelor sunt:
a) pe ct posibil sa fie realizate color si sa fie clare;
b) sa fie nsotite de scheme explicative;
c) sa fie nsotite de texte redactate clar si concis, fara a da nastere la interpretari;
d) sa fie realizate ntr-o succesiune logica.

SECTIUNEA 3: Avizarea documentatiilor

Art. 186
(1) Documentatiile prevazute la art. 179 pot fi difuzate sau comercializate numai
daca sunt avizate de catre Comisia de abilitare si avizare prevazuta la art. 36, din
judetul n care si are sediul elaboratorul.
(2) n situatia n care elaboratorul are cetatenia, respectiv nationalitatea unui stat
membru al Uniunii Europene ori apartinnd Spatiului Economic European,
documentatiile se avizeaza de catre Comisia de abilitare si avizare constituita la
nivelul Directiei de munca, solidaritate sociala si familie a municipiului Bucuresti.
(2) n situaia n care elaboratorul i are sediul ntr-un alt stat membru al Uniunii
Europene ori aparinnd Spaiului Economic European, documentaiile se avizeaz de
ctre Comisia de abilitare i avizare din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc al
Municipiului Bucureti.
(la data 27-sep-2010 Art. 186, alin. (2) din capitolul VIII, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 97. din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 187
Pentru avizarea documentatiilor elaboratorul va transmite prin posta Comisiei de

abilitare si avizare prevazute la art. 186 o cerere conform modelului prevazut n


anexa nr. 24, nsotita de un dosar care cuprinde:
a) copie de pe certificatul de nregistrare la registrul comertului si, dupa caz, anexa
la acesta; n situatia prevazuta la art. 186 alin. (2), elaboratorul va depune
documentul echivalent eliberat de statul de origine sau de provenienta.
b) un scurt memoriu de prezentare a documentatiei;
c) doua exemplare din documentatia supusa avizarii;
d) n cazul diapozitivelor si diafilmelor se vor transmite: originalul si doua copii pe
suport hrtie.
Pentru avizarea documentaiilor, elaboratorul va transmite Comisiei de abilitare i
avizare, prin pot, o cerere ntocmit potrivit modelului prevzut n anexa nr. 24,
nsoit de un dosar care cuprinde:
a) copia certificatului de nregistrare la registrul comerului i, dup caz, a anexei
acestuia;
b) prin excepie de la prevederile lit. a), n situaia n care elaboratorul se afl n
cazul prevzut la art. 186 alin. (2), acesta va depune documentul echivalent eliberat
de statul n care i are sediul;
c) un scurt memoriu de prezentare a documentaiei;
d) dou exemplare din documentaia supus avizrii;
e) n cazul diapozitivelor i diafilmelor se vor transmite originalul i dou copii pe
suport hrtie.
(la data 27-sep-2010 Art. 187 din capitolul VIII, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 98. din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 188
(1) Comisia de abilitare si avizare va transmite prin posta avizul sau decizia de
respingere motivata, n termen de 30 de zile de la data primirii solicitarii.
(2) Avizul comisiei, prezentat n anexa nr. 25, va fi nsotit de un exemplar din
documentatia transmisa de elaborator, care va purta stampila Ministerului Muncii,
Solidaritatii Sociale si Familiei.
(3) Decizia de respingere, prezentata n anexa nr. 26, va fi nsotita de cele doua
exemplare de documentatie transmisa de elaborator, pentru a fi refacuta n sensul
celor precizate n decizie.

SECTIUNEA 4: Dispozitii finale

Art. 189
(1) Difuzarea sau comercializarea documentatiilor prevazute la art. 179 va fi nsotita
de o copie a avizului.
(2) Angajatorul care utilizeaza documentatiile prevazute la art. 179 trebuie sa detina
o copie a avizului.
Art. 190
(1) Respingerea avizarii unei documentatii poate face obiectul unei contestatii
depuse la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei n termen de maximum 30
de zile de la data primirii deciziei de respingere.
(1) Solicitantul sau titularul de aviz, dup caz, pot face contestaie la Ministerul
Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, n termen de maximum 30 de zile de la data
primirii deciziei de respingere.
(la data 27-sep-2010 Art. 190, alin. (1) din capitolul VIII, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 99. din
Hotarirea 955/2010 )

(2) Solutiile adoptate ca raspuns la contestatie vor fi comunicate celor interesati n


termen de 30 de zile de la data primirii contestatiei.
Art. 191
(1) Daca n timpul controalelor efectuate de inspectorii de munca se constata
diferente ntre documentatia avizata si cea folosita n activitatea curenta, inspectorul
de munca dispune masuri pentru retragerea documentatiei neconforme si comunica

n scris Comisiei de abilitare si avizare teritoriale, respectiv a municipiului Bucuresti,


situatia constatata, cu propunerea de suspendare sau de retragere a avizului.
(2) Comisia de abilitare si avizare teritoriala, respectiv a municipiului Bucuresti,
aduce la cunostinta titularului de aviz situatia constatata, pentru ca acesta sa si
prezinte punctul de vedere.
(3) Comisia de abilitare si avizare teritoriala, respectiv a municipiului Bucuresti,
analizeaza comunicarea inspectorului de munca mpreuna cu punctul de vedere al
titularului de aviz si emite o decizie de suspendare sau de retragere a avizului, dupa
caz.
(4) Suspendarea se poate face pe o perioada determinata, n functie de timpul
necesar pentru remedierea deficientelor constatate.
(5) Decizia de retragere a avizului poate face obiectul unei contestatii n conditiile
prevazute la art. 190.
(1) Dac n timpul controalelor efectuate de inspectorii de munc se constat
diferene ntre documentaia avizat i cea folosit n activitatea curent, inspectorul
de munc dispune msuri pentru retragerea documentaiei neconforme i comunic,
n scris, situaia constatat Comisiei de abilitare i avizare care a dat avizul, cu
propunerea de suspendare sau de retragere a avizului.
(2) Comisia prevzut la alin. (1) aduce la cunotina titularului de aviz situaia
constatat, pentru ca acesta s i prezinte punctul de vedere.
(3) Comisia prevzut la alin. (1) analizeaz comunicarea inspectorului de munc
mpreun cu punctul de vedere al titularului de aviz i emite o decizie de suspendare
sau de retragere a avizului, dup caz.
(4) Suspendarea se poate face pe o perioad determinat, n funcie de timpul
necesar pentru remedierea deficienelor constatate.
(5) Decizia de respingere a avizrii, de retragere, de suspendare a avizului sau cea
prevzut la art. 192 alin. (2) poate face obiectul unei contestaii n condiiile
prevzute la art. 190.
(la data 27-sep-2010 Art. 191 din capitolul VIII, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 100. din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 192
(1) n situatia n care titularul de aviz intentioneaza sa aduca modificari unei
documentatii avizate, are obligatia sa comunice Comisiei de abilitare si avizare
teritoriale, respectiv a municipiului Bucuresti, continutul acestor modificari.
(2) Comisia de abilitare si avizare teritoriala, respectiv a municipiului Bucuresti,
analizeaza daca modificarile asupra documentatiei sunt interventii minore sau majore
si decide mentinerea avizului sau necesitatea unei noi avizari.
Art. 1921
(1) Procedurile i formalitile de abilitare a serviciilor externe de prevenire i
protecie pot fi ndeplinite i prin intermediul PCU electronic, n conformitate cu
prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 49/2009, aprobat cu modificri
i completri prin Legea nr. 68/2010. Prevederile prezentului alineat se aplic n
termen de 60 de zile de la data operaionalizrii punctului de contact unic electronic.
(2) Prevederile din cuprinsul prezentelor norme metodologice se completeaz cu
dispoziiile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 49/2009, aprobat cu modificri
i completri prin Legea nr. 68/2010.
(la data 27-sep-2010 Art. 192 din capitolul VIII, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 101. din
Hotarirea 955/2010 )

Art. 193
Anexele nr. 1-26 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

Anexa nr. 1:
I
Catre:

II. CERERE
pentru autorizarea desfasurarii

III
INSPECTORATUL TERITORIAL DE

INSPECTORAT TERITORIAL DE
MUNCA..................

activitatii din punct de vedere al


securitatii si sanatatii n munca la:

MUNCA

sediul social
sediul secundar
n afara sediului

IV
Nr. intrare: ...............
Data ..................

V. 1. Persoana juridica..............................................................
2. cu sediul n: localitatea .................... str ...................... nr ... bloc .... scara ... , etaj ... ap .... judet/ sector
..., cod postal ........ telefon....... fax ............website..........
3. prin.................................................. , CNP (cod numeric personal)........................ n calitate de
............................................, conform ..................................
4. Obiectul cererii: autorizarea desfasurarii activitatii din punct de vedere al securitatii si sanatatii n munca la
sediul social
sediul secundar
n afara sediului

VI. Persoana si domiciliul ales pentru comunicari:


1. Nume si prenume....................................
2. Adresa: localitatea............ nr ... , bloc ........cod postal ........... scara ............., etaj...... ap ......
judet/sector......cod postal....... telefon......... fax ............................ e-mail..............

VII.
1. ACTIVITATI PENTRU CARE SOLICIT AUTORIZAREA DE FUNCTIONARE DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITATII Sl
SANATATII N MUNCA
1.1. > SEDIU SOCIAL................................... Nr. lucratori:............
Adresa............................................

Cod CAEN

Denumirea activitatii

Autorizata anterior*

*) Se va completa data si legea n baza careia s-a eliberat autorizatia


1.2. > SEDIU SECUNDAR
Adresa

Cod CAEN

Denumirea activitatii

Autorizata anterior*

Nr. lucratori

1.3. >N AFARA SEDIULUI SOCIAL SAU A SEDIILOR SECUNDARE


Cod CAEN

Denumirea activitatii

Nr. lucratori

Mentiuni privind sistarea activitatii


Cod CAEN

Denumirea activitatii

Locul desfasurarii activitatii

Nr. si data
actului

Masuri luate pentru remedierea deficientele care au condus la sistarea activitatii


Pentru obtinerea autorizarii depun actele mentionate n opisul de documente.
Data.........................

Semnatura ....................

OPIS DE DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU AUTORIZAREA DE FUNCTIONARE DIN PUNCT MUNCA VEDERE AL
SECURITATII Sl SANATATII N MUNCA
Nr. crt.

Denumirea actului

Nr. si data actului/Emitent

Nr. file

Total file:.........

NOTA:
Punctele III si IV se completeaza de catre inspectoratul teritorial de munca.
*) Se va completa data si legea n baza careia s-a eliberat autorizatia.

Anexa nr. 2:

I
Catre:
INSPECTORATUL TERITORIAL DE
MUNCA............................

II.
III
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE INSPECTORATUL TERITORIAL DE
MUNCA..........................

IV
Nr. intrare.....................
Data ...................

V.
1 Subsemnat(ul/a) ............................ domiciliat n................... str .................. nr ..... bloc .... , scara ........
etaj.........ap. ....... judet/sector........... telefon ........... act identitate ........... seria ...............nr .................. CNP
................ eliberat de ................... la data .............. n calitate de*1) .............
2. pentru persoana juridica ...............................
3. cu sediul n: localitatea .............................. Str ........................ nr ..... , bloc ..... , scara... etaj ..... , ap
judet/sector....... ....cod postal ...... , casuta postala.............. telefon ............ fax ............... e-mail ........... web
site ..........................
n temeiul "Legii securitatii si sanatatii n munca nr. 319/2006
4. DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE
ca, de la data prezentei, activitatile pentru care se solicita autorizatie de functionare din punct de vedere al securitatii
si sanatatii n munca, se vor desfasura n conformitate cu prevederile Lectii securitatii si sanatatii n munca nr.
319/2006 si ale altor reglementari din domeniul securitatii si sanatatii n munca.
Data ..................

Semnatura ....................

NOTA:
*) Se completeaza cu calitatea pe care solicitantul o detine (angajator,
administrator, reprezentant).
Punctele III si IV se completeaza de catre inspectoratul teritorial de munca.

Anexa nr. 3:

Seria .... nr. ......


ROMNIA
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE Sl FAMILIEI
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ...........
CERTIFICAT CONSTATATOR NR. ...........
emis n temeiul art. 13 lit.c) din lege si art. 6 alin.(1) lit.b) din Legea pentru
nfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii nr. 108/1999, republicata, eliberat n baza
declaratiei pe propria raspundere, nregistrata sub nr ........... din ..........
Persoana juridica .........................
cu sediul: n localitatea .......... str. ....... nr. ... , bloc .... , scara ... etaj .. , ap. ....
judet/sector ....
Prezentul certificat constatator atesta ca s-a nregistrat declaratia pe propria
raspundere conform careia societatea ndeplineste conditiile de functionare specifice
securitatii si sanatatii n munca pentru activitatea/activitatile declarate:
Nr.
crt.

Denumirea activitatii

Cod CAEN

Data eliberarii:
ziua ....luna ....... anul .......

Adresa la care se desfasoara activitatea

Inspector-sef,
..........

Verso formular
Nr.
crt.

Denumirea activitatii

Cod CAEN

Adresa la care se
desfasoara activitatea

Semnatura
inspectorului
sef/Data sistarii
activitatii

Semnatura
inspectorului
sef/Data reluarii
activitatii

Seria ........ nr. ..............


ROMNIA MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC .............................
CERTIFICAT CONSTATATOR Nr. .........
emis n temeiul art. 13 lit. c) din Legea securitii i sntii n munc nr. 319/2006
i art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 108/1999 pentru nfiinarea i organizarea
Inspeciei Muncii, republicat, eliberat n baza declaraiei pe propria rspundere,
nregistrat sub nr. .......... din ...................., pentru:
Persoana juridic: ................................................................................, cu sediul
social n localitatea ......................................,str. ................................................

nr. ........, bl. ......., sc. ....., et. ....., ap. ..... Judeul/sectorul .................................
Prezentul certificat constatator atest c s-a nregistrat declaraia pe propria
rspundere conform creia persoana juridic ndeplinete condiiile de funcionare din
punct de vedere al securitii i sntii n munc pentru activitatea/activitile
declarate:
Nr. crt.

Denumirea activitii

Cod CAEN

Adresa la care
se desfoar activitatea

Inspector-ef,
.....................
Data eliberrii:
ziua ..... luna .................. anul .......
- verso (la data 27-sep-2010 anexa 3 modificat de Art. I, punctul 103. din Hotarirea 955/2010 )
Nr.
crt.

Denumirea activitii

Cod CAEN

Adresa la care
se desfoar activitatea

Semntura
inspectorului-ef/
Data sistrii
activitii

Semntura
inspectorului-ef/
Data relurii
activitii

Anexa nr. 4:
INSPECTIA MUNCII
Inspectoratul teritorial de munca ...............
REGISTRUL DE EVIDENTA a certificatelor constatatoare emise
Activitate
Activitate
Activitate
Adresa
autorizata
Data
Nr.
Adresa
Cod Nr. de
autorizata Cod Nr. de
Cod Nr. de
Societatea
autorizata
sediu
n afara
emiterii
crt.
sediu
CAEN lucratori
la sediu CAEN lucratori
CAEN lucratori
la sediu
secundar
sediu
certificatului
secundar
secundar

Anexa nr. 5: Activitati industriale


1. Activitati cu risc potential de expunere la radiatii ionizante.
2. Activitati cu risc potential de expunere la agenti toxici si foarte toxici, n special
cele cu risc de expunere la agenti cancerigeni, mutageni si alti agenti care

pericliteaza reproducerea.
3. Activitati n care sunt implicate substante periculoase, potrivit prevederilor
Hotarrii Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole
de accidente majore n care sunt implicate substante periculoase.
4. Activitati cu risc de expunere la grupa 3 si 4 de agenti biologici.
5. Activitati de fabricare, manipulare si utilizare de explozivi, inclusiv articole
pirotehnice si alte produse care contin materii explozive.
6. Activitati specifice exploatarilor miniere de suprafata si de subteran.
7. Activitati specifice de foraj terestru si de pe platforme maritime.
8. Activitati care se desfasoara sub apa.
9. Activitati n constructii civile, excavatii, lucrari de puturi, terasamente subterane si
tuneluri, care implica risc de surpare sau risc de cadere de la naltime.
10. Activitati n industria metalurgica si activitati de constructii navale.
11. Producerea gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate si utilizarea masiva a
acestora.
12. Activitati care produc concentratii ridicate de praf de siliciu.
13. Activitati care implica riscuri electrice la nalta tensiune.
14. Activitati de producere a bauturilor distilate si a substantelor inflamabile.
15. Activitati de paza si protectie.
1. Activiti cu risc potenial de expunere la radiaii ionizante
2. Activiti cu risc potenial de expunere la ageni toxici i foarte toxici, n special
cele cu risc de expunere la ageni cancerigeni, mutageni i ali ageni care
pericliteaz reproducerea
3. Activiti n care sunt implicate substane periculoase, potrivit prevederilor
Hotrrii Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident
major n care sunt implicate substane periculoase, cu modificrile ulterioare
4. Activiti cu risc de expunere la grupa 3 i 4 de ageni biologici
5. Activiti de fabricare, manipulare i utilizare de explozivi, inclusiv articole
pirotehnice i alte produse care conin materii explozive
6. Activiti specifice exploatrilor miniere de suprafa i de subteran
7. Activiti specifice de foraj terestru i de pe platforme maritime
8. Activiti care se desfoar sub ap
9. Activiti n construcii civile, excavaii, lucrri de puuri, terasamente subterane i
tuneluri, care implic risc de surpare sau risc de cdere de la nlime
10. Activiti n industria metalurgic i activiti de construcii navale
11. Producerea gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate i utilizarea masiv a
acestora
12. Activiti care produc concentraii ridicate de praf de siliciu
13. Activiti care implic riscuri electrice la nalt tensiune
14. Activiti de producere a buturilor distilate i a substanelor inflamabile
15. Activiti de paz i protecie
16. Activiti n care lucrtorii pot fi expui unui potenial risc datorat atmosferelor
explozive, aa cum sunt reglementate de Hotrrea Guvernului nr. 1.058/2006
privind cerinele minime pentru mbuntirea securitii i protecia sntii
lucrtorilor care pot fi expui unui potenial risc datorat atmosferelor explozive
(la data 27-sep-2010 anexa 5 modificat de Art. I, punctul 104. din Hotarirea 955/2010 )

Anexa nr. 6: Continutul minim al cursurilor necesare pregatirii n


domeniul securitatii si sanatatii n munca
A) Nivel de baza
1. Cadrul legislativ general referitor la securitate si sanatate n munca
2. Concepte de baza referitoare la securitate si sanatate n munca
3. Notiuni despre riscuri generale si prevenirea lor
4. Notiuni despre riscuri specifice si prevenirea lor n sectorul corespunzator

activitatii ntreprinderi si/sau unitatii


5. Acordarea primului ajutor
Total: 40 ore
B) Nivel mediu
1. Cadrul legislativ general referitor la securitate si sanatate n munca
2. Criterii generale pentru evaluarea riscurilor
3. Organizarea activitatii de prevenire
4. Actiuni n caz de urgenta: planuri de urgenta si de evacuare, prim ajutor
5. Elaborarea documentatiilor necesare desfasurarii activitatii de prevenire si
protectie
6. Evidente si raportari n domeniul securitatii si sanatatii n munca
Total: 80 ore
A) Suportul de curs destinat programelor de pregtire n domeniul securitii i
sntii n munc prevzute la art. 16 alin. (1) lit. c) i la art. 55 alin. (1) din
normele metodologice, pentru angajatori i, respectiv, pentru reprezentanii
lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii lucrtorilor
cuprinde:
1. cadrul legislativ general referitor la securitatea i sntatea n munc;
2. concepte de baz referitoare la securitatea i sntatea n munc;
3. noiuni despre riscuri generale i prevenirea lor;
4. noiuni despre riscuri specifice i prevenirea lor n sectorul corespunztor activitii
ntreprinderii i/sau unitii;
5. acordarea primului ajutor. Total: 40 de ore.
B) Suportul de curs destinat programelor de formare profesional n domeniul
securitii i sntii n munc prevzute la art. 49 alin. (1) lit. b) i la art. 50 alin.
(1) lit. b) din normele metodologice cuprinde:
1. cadrul legislativ general referitor la securitatea i sntatea n munc;
2. criterii generale pentru evaluarea riscurilor;
3. organizarea activitilor de prevenire i protecie;
4. aciuni n caz de urgen: planuri de urgen i de evacuare, prim ajutor;
5. elaborarea documentaiilor necesare desfurrii activitii de prevenire i
protecie;
6. evidene i raportri n domeniul securitii i sntii n munc.
Total: 80 de ore.
(la data 27-sep-2010 anexa 6 modificat de Art. I, punctul 105. din Hotarirea 955/2010 )

Anexa nr. 7: Planul de prevenire si protectie


Nr.
crt.

Loc de
munca/
post de
lucru

Riscuri
evaluate

Masuri
Masuri
Masuri
tehnice organizatorice igienicosanitare

Avizat
CSSM

Anexa nr. 8:
Denumirea solicitantului..............
Adresa..........................
Localitate.......................
Judet............................
Cod postal......................

Masuri
de alta
natura

Actiuni n Termen Persoana


scopul
de
care
realizarii realizare raspunde
masurii
de
realizarea
masurii
7

Angajator

Observatii

10

Telefon/fax.....................
Nr. de nregistrare n Registrul comertului...........................
Cod unic de nregistrare (CUI)..............................
Nr. ......./.............1
Catre
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
Directia de munca, solidaritate sociala si familie ...........2
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a
documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire n domeniul securitatii si
sanatatii n munca
Prin prezenta va rugam sa analizati dosarul anexat, n vederea eliberarii certificatului
de abilitare pentru servicii externe de prevenire si protectie. Avem personal cu
capacitate, experienta si aptitudini corespunzatoare.
n sustinerea celor de mai sus va prezentam urmatoarele date referitoare la
personalul care va desfasura activitati n cadrul serviciului extern de prevenire si
protectie:
Nr.
crt.

Numele si prenumele

Pregatirea
profesionala

Cursuri n domeniul
securitatii si sanatatii n
munca

Experienta

Functia
ndeplinita3

Solicitant,4
1 Se va completa numarul de nregistrare la solicitant.
2 Se va completa denumirea Directiei de munca, solidaritate sociala si familie pe a
carei raza teritoriala si are sediul solicitantul.
3 Functia ndeplinita n cadrul serviciului extern de prevenire si protectie (conducator
al serviciului, personal de executie).
4 Se va specifica functia, numele si prenumele reprezentantului legal al solicitantului
si va purta semnatura si stampila.
Denumirea solicitantului: ....................................................................
Adres: ..............................................................................................
Localitate: ...........................................................................
Jude: ..................................................................................
Cod potal: ....................................................
Telefon/Fax: ...................................................
Nr. de nregistrare n registrul comerului: .....................................
Cod unic de nregistrare (CUI): .....................................................
Nr. ......./................. 1)
Ctre
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire i protecie i de avizare a
documentaiilor cu caracter tehnic de informare i instruire n domeniul securitii i
sntii
n
munc
din
cadrul
Inspectoratului
Teritorial
de
Munc
2
................................. )
Subsemnatul, ......................................................, CNR .........................., n
calitate de ...........................................................,solicit prin prezenta analiza
dosarului n vederea abilitrii ca serviciu extern de prevenire i protecie, n temeiul
art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii i
sntii n munc nr. 319/2006, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr.
1.425/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
n acest scop, anexez la prezenta cerere dosarul ntocmit potrivit prevederilor art.
37 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n

munc nr. 319/2006, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006, cu


modificrile i completrile ulterioare.
Solicitant3),
................
___________

1) Se va completa cu numrul i data de nregistrare la solicitant.


2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de munc n cadrul cruia

funcioneaz Comisia de abilitare i avizare.


3) Se vor specifica funcia, numele i prenumele
reprezentantului su legal, se va semna i tampila.

solicitantului

sau

ale

(la data 27-sep-2010 anexa 8 modificat de Art. I, punctul 106. din Hotarirea 955/2010 )

ANEXA nr. 8A:


Denumirea solicitantului: ....................................................................
Adres: ..............................................................................................
Localitate: ...........................................................................
Jude: ..................................................................................
Cod potal: ...................................................
Telefon/Fax:...................................................
Nr. de nregistrare n registrul comerului: .....................................
Cod unic de nregistrare (CUI): .....................................................
Nr. ......./................. 1)
CERERE DE RENNOIRE A CERTIFICATULUI DE ABILITARE
Ctre
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire i protecie i de avizare a
documentaiilor cu caracter tehnic de informare i instruire n domeniul securitii i
sntii
n
munc
din
cadrul
Inspectoratului
Teritorial
de
2
Munc..................................... )
Subsemnatul, ....................................., conductor al serviciului extern de prevenire
i protecie ............................................, solicit rennoirea certificatului de abilitare
nr. ........ din data de ............., n temeiul art. 42 din Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006, aprobate
prin Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificrile i completrile ulterioare,
ca urmare a modificrii condiiilor n baza crora acesta a fost emis.
- Anexez la prezenta cerere un numr de ...... documente care atest modificarea
condiiilor iniiale, pe care v rog s le analizai.
Declar pe propria rspundere c celelalte condiii probate prin documentele din
dosarul de abilitare/rennoire, depus la ................................................, cu nr.
.......... din data de ....................., au rmas neschimbate.
Solicitant3)
......................
_____
1) Se va completa cu numrul i data de nregistrare la solicitant.
2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de munc n cadrul cruia
funcioneaz Comisia de abilitare i avizare.
3) Se vor specifica funcia, numele i prenumele solicitantului sau ale
reprezentantului su legal, se va semna i tampila.
(la data 27-sep-2010 anexa 8 completat de Art. I, punctul 107. din Hotarirea 955/2010 )

Anexa nr. 9:

1 Functia n cadrul serviciului extern de prevenire si protectie (conducator al

serviciului sau personal de executie)


ROMNIA MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire i protecie i de avizare a
documentaiilor cu caracter tehnic de informare i instruire n domeniul securitii i
sntii
n
munc
din
cadrul
Inspectoratului
Teritorial
de
Munc
1
................................... )
CERTIFICAT DE ABILITARE a serviciului extern de prevenire i protecie
Nr. ....... din ...................
emis n temeiul art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea securitii i sntii n munc nr.
319/2006, n baza dosarului nregistrat cu nr. .......... din ......................
Titular: ..............................................................................................., cu sediul
social n localitatea ....................................,str. ..................................... nr. ........,
bl. ......, sc. ......, et. ...., ap. ....... Judeul/sectorul ......................................
Cod unic de nregistrare .....................................................
Nr. de nregistrare n registrul comerului .................... din data de ..................
Conductorul
serviciului
extern
de
prevenire
i
protecie
este:
......................................................, CNP ...........................
Prezentul certificat atest c, din analiza documentelor depuse la dosar rezult c
sunt ndeplinite cerinele prevzute la art. 28-45 din Normele metodologice de

aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006, aprobate


prin Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
Valabil pn la modificarea condiiilor n baza crora a fost emis.
Preedinte,
....................
(numele i prenumele, semntura i tampila
Comisiei de abilitare i avizare emitente)
_________

1) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de munc n cadrul cruia

funcioneaz Comisia de abilitare i avizare.

(la data 27-sep-2010 anexa 9 modificat de Art. I, punctul 108. din Hotarirea 955/2010 )

Anexa nr. 10:


Nr. ......./............1
Denumirea...............................................
Sediu...................................................
Codul postal.............Telefon................Fax.............
Cod unic de nregistrare..............................
Nr. nregistrare n Registrul comertului...............din data..............
Certificat de abilitare nr. ....... din.............
RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL
Nr. Activitatea Benecrt. desfa- ficiarul
surata2
A B C Daca s-au
nregistrat
evenimente

345

DA

NU

Date referitoare la beneficiar


Tipul evenimentelor

Acci- Accidente Accidente Incidente mbol- Cauza


dente
de
de traseu
perinaviri eveniusoare munca
sau de
culoase profe- mentului
circulatie
sionale
8

10

11

12

13

Date referitoare Informatii


la furnizor
referitoare
la
Persoana Timp
care a alocat controale
ale
efectuat
inspecactivitatea
torilor de
munca
14

15

TOTAL:
Titularul certificatului3 ,

Conducatorul serviciului extern


de prevenire si protectie4 ,

SEMNIFICATIA COLOANELOR DIN TABEL ESTE URMATOAREA:


A - Profilul de activitate
B - Numarul total de salariati
C - Numarul de participanti la activitatea desfasurata
1 Numarul de nregistrare la emitent.
2 Se vor completa activitatile desfasurate de finite la art. 16 alin 1 din prezentele
norme.
2 Se vor completa activitile de prevenire i protecie desfurate, dintre cele
prevzute la art. 15 din normele metodologice.
(la data 27-sep-2010 anexa 10 modificat de Art. I, punctul 102. din Hotarirea 955/2010 )

3 Se va specifica functia, numele si prenumele reprezentantului legal al titularului si

va purta semnatura si stampila.


4 Numele si prenumele conducatorului si semnatura.
ANEXA nr. 10A:
Denumirea/Numele

solicitantului:

18

....................................................................................
Adres:
............................................................................................................................
Localitate: ......................................................................
ar: ..............................................................................
Cod potal: ...................................................
Telefon/Fax: ...................................................
Nr. .........../................. 1)
NOTIFICARE PENTRU PRESTARE PERMANENT, N REGIM DE STABILIRE
Ctre
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire i protecie i de avizare a
documentaiilor cu caracter tehnic de informare i instruire n domeniul securitii i
sntii
n
munc
din
cadrul
Inspectoratului
Teritorial
de
Munc
2
....................................... )
n conformitate cu prevederile art. 453 din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006, aprobate prin
Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificrile i completrile ulterioare,
subsemnatul,
...................................................,
n
calitate
de
............................................
al
.................................................................,cu
sediul
n
..........................................................,
v
notific
c
dein
Certificatul/Autorizaia/Atestatul nr. ....... din ....................,emis/emis de
..............................................................,
valabil/valabil
pentru
perioada
....................................., pentru prestarea permanent a serviciilor de prevenire i
protecie:
..........................................................................................................................................
n susinerea notificrii depun urmtoarele documente:
a).....................................................................;
b)......................................................................;
c)......................................................................;
d)......................................................................;
Data ...............
Semntura ................... 3)
_______
1) Se va completa cu numrul i data de nregistrare la solicitant.
2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de munc n cadrul cruia
funcioneaz Comisia de abilitare i avizare.
3) Se va semna i, dup caz, se va tampila.
ANEXA Nr. 10B:
Denumirea/Numele
solicitantului:
....................................................................................
Adres:
............................................................................................................................
Localitate: ......................................................................
ar: ..............................................................................
Cod potal: ...................................................
Telefon/Fax:...................................................
Nr. ............/................. 1)
NOTIFICARE PENTRU PRESTARE TEMPORAR SAU OCAZIONAL
Ctre
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire i protecie i de avizare a
documentaiilor cu caracter tehnic de informare i instruire n domeniul securitii i
sntii
n
munc
din
cadrul
Inspectoratului
Teritorial
de
Munc

....................................... 2)
n conformitate cu prevederile art. 454 din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006, aprobate prin
Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificrile i completrile ulterioare,
subsemnatul,
..................................................,n
calitate
de
..............................................
al
.........................................,cu
sediul
n
.......................................................,
v
notific
c
dein
Certificatul/Autorizaia/Atestatul nr. ......... din ....................,emis/emis de
..............................................................,
valabil/valabil
pentru
perioada
....................................., n vederea prestrii urmtoarelor servicii de prevenire i
protecie:
..........................................................................................................................................
temporar sau ocazional.
Serviciile .................................................................. vor fi efectuate n localitatea
...........................
Judeul
............................,pentru
persoana
juridic
..........................................., n perioada ....................
Data...............
Semntura................... 3)
______
1) Se va completa cu numrul i data de nregistrare la solicitant.
2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de munc n cadrul cruia
funcioneaz Comisia de abilitare i avizare.
3) Se va semna i, dup caz, se va tampila.
(la data 27-sep-2010 anexa 10 completat de Art. I, punctul 109. din Hotarirea 955/2010 )

Anexa nr. 11:


NTREPRINDEREA/UNITATEA........................................
FISA DE INSTRUIRE INDIVIDUALA privind securitatea si sanatatea n munca
NUMELE Sl PRENUMELE..........................
LEGITIMATIA, MARCA...........................
GRUPA SANGUINA.............................
DOMICILIUL...................................
Data si locul nasterii..................................
Calificarea....................Functia......................
Locul de munca............................................
Autorizatii (ISCIR, s.a.) .........................................
Traseul de deplasare la/de la serviciu........................................................
................................................................................
Instruirea la angajare
1) Instruirea introductiv generala, a fost efectuata la data........................
timp de..............ore, de catre.....................................
avnd functia de.....................................................
Continutul instruirii...................................................
.................................................................
Semnatura celui instruit

Semnatura celui care a efectuat


instruirea

Semnatura celui care a verificat


nsusirea cunostintelor

2) Instruirea la locul de munca, a fost efectuata la data........................


loc de munca/post de lucru......................timp de.................ore,
de catre....................avnd functia de...........................
Continutul instruirii......................................
Semnatura celui instruit

3) Admis la lucru

Semnatura celui care a efectuat


instruirea

Semnatura celui care a verificat


nsusirea cunostintelor

Numele si prenumele..............................
Functia (sef sectie, atelier, santier etc.)..........................
Data si semnatura.........................................
Instruirea periodica
Data instruirii

Durata Ocupatia
(h)

Materialul predat

Semnatura celui
instruit

care a
instruit

care a
verificat
instruirea

Instruire periodica suplimentara


Data instruirii

Durata Ocupatia
(h)

Materialul predat

Semnatura celui
instruit

care a
instruit

care a
verificat
instruirea

Rezultatele testarilor
Data

Materialul examinat

Calificativ

Examinator

Accidente de munca sau mbolnaviri profesionale suferite


Data producerii
evenimentului

Diagnosticul medical

Nr. st data PV de
cercetare a
evenimentului

Nr. zile ITM

Sanctiuni aplicate pentru nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate n


munca
Abaterea savrsita

Sanctiunea administrativa

Nr. si data deciziei

CONTROL MEDICAL PERIODIC


Observatii de specialitate
....................................
...................................
...................................

Semnatura si parafa
medicului de medicina
muncii...........

Observatii de specialitate
...................................
...................................
...................................

Data vizei

Semnatura si parafa
medicului de medicina
muncii............

Data vizei

Observatii de specialitate
....................................
....................................
....................................
Semnatura si parafa
medicului de medicina
muncii.......

Observatii de specialitate
...................................
....................................
...................................
Data vizei

Observatii de specialitate
...................................
...................................
...................................
Semnatura si parafa
medicului de medicina
muncii ......

Semnatura si parafa
medicului de medicina
muncii

Data vizei

Observatii de specialitate
...................................
...................................
...................................
Data vizei

Semnatura si parafa
medicului de medicina
muncii............

Data vizei

TESTAREA PSIHOLOGICA PERIODICA


Apt psihologic pentru: *
....................................
....................................
...................................
Semnatura psihologului

Apt psihologic pentru:"


....................................
...................................
....................................
Data

Apt psihologic pentru: *


....................................
....................................
...................................
Semnatura psihologului

Data

Apt psihologic pentru: *


....................................
....................................
....................................
Data

Apt psihologic pentru: *


....................................
....................................
....................................
Semnatura psihologului

Semnatura psihologului

Semnatura psihologului

Data

Apt psihologic pentru: *


....................................
....................................
....................................
Data

Semnatura psihologului

Data

* lucru la naltime, lucru n conditii de izolare, conducatori auto, etc.

Anexa nr. 12:

ntreprinderea/unitatea........................................
FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA privind securitatea si sanatatea n munca
ntocmita azi...........................................
Subsemnatul .................................................... , avnd functia de ............ , am
procedat la instruirea unui numar de .......persoane de la .................. , conform
tabelului nominal de pe verso, n domeniul securitatii si sanatatii n munca, pentru
vizita (prezenta) n ntreprindere/unitate n zilele...................
n cadrul instruirii s-au prelucrat urmatoarele materiale:
..............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
.................................................................................................................
Prezenta
fisa
de
instructaj
seva
pastra
la
....................................................................................
................................................................................................................
Verificat,

Semnatura celui care a efectuat instruirea

verso Fisa de instruire colectiva


TABEL NOMINAL cu persoanele participante la instruire
Subsemnatii am fost instruiti si am luat cunostinta de materialele prelucrate si
consemnate n fisa de instruire colectiva privind securitatea si sanatatea n munca si
ne obligam sa le respectam ntocmai.
Nr. crt.

Numele si prenumele

Act identitate/grupa sanguina

Semnatura

Numele si prenumele persoanei care a primit un exemplar............................


Semnatura.............................................
Nota:
Fisa se completeaza n 2 exemplare.

Anexa nr. 13: COMUNICAREA EVENIMENTELOR


FISA Nr.

JUDETUL
LOCALITATEA

Denumirea angajatorului la care s-a


produs evenimentul:

Adresa
Telefon

Denumirea angajatorului la care este/a


fost angajat accidentatul

Adresa
Telefon

Cod CAEN
Data/Ora
producerii
Data
comunicarii:

Locul producerii
evenimentului

Numele/functia Unitatea medicala la


persoanei care care a fost internat
comunica:
accidentatul:

VICTIME
Nume
Prenume

Nume
Prenume

Nume
Prenume

Ocupatie:
Vechime n ocupatie:
Vechime la locul de munca:
Vrsta:
Starea civila:
Copii n ntretinere:
Alte persoane n ntretinere:

Ocupatie:
Vechime n ocupatie:
Vechime la locul de
munca:
Vrsta:
Starea civila:
Copii n ntretinere:
Alte persoane n
ntretinere:

Ocupatie:
Vechime n ocupatie:
Vechime la locul de
munca:
Vrsta:
Starea civila:
Copii n ntretinere:
Alte persoane n
ntretinere:

ACCIDENT
Colectiv
Nr. de
victime

Din care
decedati

INCIDENT PERICULOS: Decizia de ncadrare


INV

Individual
Invaliditate
evidenta

Invaliditate

Deces

Nr/Data

Gr.

Descrierea mprejurarilor care se cunosc si cauze prezumtive n care s-a produs evenimentul:

Consecintele accidentului (n cazul decesului se va mentiona data si ora decesului):

Starea civila:
C - casatorit
D - divortat
N - necasatorit

(la data 27-sep-2010 anexa 13 modificat de Art. I, punctul 110. din Hotarirea 955/2010 )
FIA Nr.

JUDEUL

Denumirea angajatorului la care s-a produs Adresa


evenimentul:
Telefon

LOCALITATEA

Denumirea angajatorului la care este/a fost


angajat accidentatul

Cod CAEN
Data/Ora
producerii
Data
comunicrii;
Numele/funcia
persoanei care
comunica:

Locul producerii
evenimentului

Adresa
Telefon

VICTIME
Nume

Nume

Nume

Prenume

Prenume

Prenume

Ocupaie:
Vechime n ocupaie:
Vechime la locul de

Ocupaie:
Ocupaie:
Vechime n ocupaie. Vechime n ocupaie:
Vechime la locul de Vechime la locul de

Unitatea medical la care a


fost internat accidentalul:

munc: Vrsta:
Starea civil:
Copii n ntreinere:
Alte persoane n
ntreinere:

ACCIDENT
Colectiv
Nr. de
victime

Din care
decedai

munca: Vrsta:
Starea civil:
Copii n ntreinere.
Alte persoane n
ntreinere:

INCIDENT PERICULOS;
Individual

ITM

munc: Vrsta:
Starea civil;
Copii n ntreinere:
Alte persoane n
ntreinere:

Invaliditate
evident

Decizia de ncadrare
INV
Nr. /Data

Gr.

Deces

Descrierea mprejurrilor care se cunosc i cauze prezumtive n care s-a produs evenimentul;
Consecinele accidentului (n cazul decesului se va meniona data i ora decesului):

Starea civil:
C - cstorit
D - divorat
Nnecstorit

Anexa nr. 14:


Contine ...... pagini....
Data n fata mea
Azi ..................
Inspector de munca .....................
Posesor legitimatie nr .... / .......
DECLARATIE
Subsemnatul(a) ........................... fiul lui ............... si al ............... ,nascut(a) n
localitatea ........................... judetul ............... la data de ....... , cu domiciliul stabil
n judetul ............. localitatea ..................... strada ....................... nr ..... , bloc
....... , scara ...... etaj ..... ,apartament ...... sector .... posesor al CI/BI seria .... ,
numar ....... , eliberat la data .....de ........................CNP .................... , de profesie
............................... angajat la ................................... din data de ............. n
functia de ........................ , cu privire la evenimentul din data de ..... ora ..... ce a
avut
loc
la
......................................................
la
locul
de
munca
......................................................... situat
si n care au fost implicati numitii .....................................................
.............................................................................
declar urmatoarele:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Conine ..... pagini
Dat n faa mea/noastr,
Azi ...........................................
Membru comisie de cercetare/inspector de munc .........................................
Posesor legitimaie nr. ........../...................
Membrii comisiei de cercetare a evenimentului:
DECLARAIE
Subsemnatul/Subsemnata, ................................................, fiul (fiica) lui ...............
i al (a) .................,nscut()n localitatea ................................................ Judeul
......................................, la data de ..............,cu domiciliul stabil n judeul
................................................, localitatea ...................................................,str.

........................................................ nr. .........., bl. ........, sc. ......, et. ....., ap.
.........., sectorul ........,posesor al BI/CI seria ........, nr. ..................., eliberat() la
data
de
.......................,
CNP
...............................,de
profesie
.................................., angajat() la ..............................................................,din
data de ..........................., n funcia de ......................................................, cu
privire la evenimentul din data de ............................, ora ........., ce a avut loc la
.........................................................................,la
locul
de
munc
......................................,situat
..........................................................................................................................................
n
care
au
fost
implicai
numiii:
..........................................................................................................................................
declar urmtoarele:
..........................................................................................................................................
Semntura,
................
NOT:
Cnd rndurile pentru declaraie nu sunt suficiente, aceasta se va continua pe pagini
separate, care vor fi numerotate i semnate de declarant.
(la data 27-sep-2010 anexa 14 modificat de Art. I, punctul 111. din Hotarirea 955/2010 )

Anexa nr. 15:


REGISTRUL
UNIC
DE
EVIDENTA
NTREPRINDEREA/UNITATEA ...............
Nr. NUMELE Sl
crt. PRENUMELE
ACCIDENTATILOR

ACCIDENTATILOR

MUNCA

DATE
LOCUL DE
LOCUL ACTIVITATEA MPREJU- EFECTELE
DATA / ORA
PERSONALE
MUNCa AL
UNDE ECONOMICA RARILE
ACCIACCIDENTARII PRIN
- vrsta;
VICTIMI(sectie,
S-A
N CARE S-A CAUZELE DENTELOR
DATA
Nr.;
- stare
atelier etc)
PRODUS ACCIDENTAT ACCIDEN- ASUPRA ITM DECES
COMUNICARII
DATA
civila;
ACCIVICTIMA
TARII
ORGANISLA
DECIZIEI;
- ocupatie;
DENTUL (Cod CAEN)
MULUI
INSPECTORAT GRAD
- vechime
UMAN
T:Transmis
INV.
n
P:Primit
ocupatie;
(numele
- vechime
persoanei)
la loc de
munca

10

Anexa nr. 16:


REGISTRUL
UNIC
DE
EVIDENTA
NTREPRINDEREA/UNITATEA ...........
Nr.

DESCRIEREA

LOCUL UNDE S-

ACTIVITATEA

INCIDENTELOR

MPREJURAREA

DATA

PERICULOASE

MASURI REALIZATE PENTRU

crt.

INCIDENTULUI

A PRODUS
ECONOMICA N
CAUZELE
TRANSMITERII
INCIDENTUL
CARE S-A
INCIDENTULUI OPERATIVE LA
(sectie, atelier,
PRODUS
INSPECTORAT
etc.)
INCIDENTUL
T: Transmis P:
(Cod CAEN)
Primit (numele
persoanei)
2

PREVENIREA UNOR CAZURI


SIMILARE

Anexa nr. 17:


REGISTRUL
UNIC
DE
EVIDENTA
NTREPRINDEREA/UNITATEA ........
Nr. NUMELE si
crt. PRENUMELE
ACCIDENTATILOR

ACCIDENTELOR

USOARE

DATE
LOCUL
LOCUL
ACTIVITATEA MPRE- EFECTELE
DATA
FELUL
OBS.
PERSONALE
DE
UNDE S-A ECONOMICA JURAREA ACCIDENORA
ACCIDENTULUI
- vrsta;
MUNCA
PRODUS
N CARE S-A CAUZELE
TARII
ACCIDENCU
CU
- stare
AL
ACCIDENTUL ACCIDENTAT
ACCIASUPRA
TARII INCAPA- INCAPAcivila;
VICTIMEI
VICTIMA
DENTARII ORGANISCITATE CITATE
- ocupatie; (sectie,
(Cod CAEN
MULUI
DE
DE
- vechime
atelier
UMAN
MUNCA MUNCA
n
etc.)
(nr.
(mai
ocupatie;
zile, dar putin
- vechime
mai
de o zi)
la loc de
putin
munca
de 3)
2

Anexa nr. 18:

10

11

REGISTRUL UNIC DE EVIDENTA A ACCIDENTATILOR N MUNCA CE AU CA URMARE


INCAPACITATE
DE
MUNCA
MAI
MARE
DE
3
ZILE
DE
LUCRU
N
NTREPRINDEREA/UNITATEA ...........
Nr. NUMELE Sl
DATE
LOCUL LOCUL
crt. PRENUMELE PERSONALE
DE
UNDE
ACCIDEN- - vrsta;
MUNCA
S-A
TATILOR - stare
AL
PRODUS
civila;
VICTIMEI ACCI- ocupatie; (sectie, DENTUL
- vechime
atelier
n
etc.)
ocupatie;
- vechime
la loc de
munca
0

ACTIVITATEA MPREEFECTELE
DATA /
DATA TERMINARII
ECONOMICA JURARE ACCIDENTELOR
ORA
INCAPACITATII DE MUNCA
N CARE S-A CAUZELE
ASUPRA
ACCIDENPRIN
ACCIDENTAT ACCIDENORGANISTARII
VICTIMA
TARII
MULUI UMAN
RELUARE INVALIDIT
(COD CAEN)
ACTIVITATE ATE Nr;
DATA
DECIZIEI;
GRAD
INV.

Anexa nr. 19:


Nr. .... /data ..............
Judetul .................
Localitatea ......................
Unitatea sanitara ...................
FISA DE SEMNALARE BP1
Catre: ......................................
I. Numele .............................
Prenumele ............................ Sexul M/F
Data nasterii: an ..luna ............. ziua ..........
Buletin identitate: seria ... nr. ....... CNP .................
Profesia .....................................
ncadrat la .........................................
Adresa .............................................
Diagnosticul prezumtiv ...................................
.....................................................
Agentul cauzal .........................................
Ocupatia care a generat boala ..............................
Vechimea n ocupatia respectiva ............................
Semnatura si parafa medicului,
......................................................
Diagnosticul de profesionalitate precizat
.....................................................

10

.....................................................
Semnatura si parafa
Medicului de medicina muncii,
Data completarii:
an ... luna .... ziua ....
Nr. ....../data .......................................
Judeul ...............................................
Localitatea ..........................................
Unitatea sanitar ................................
FIA DE SEMNALARE BP1
Ctre .......................................................
Numele
...................................................................................................................
Prenumele ......................................................... Sexul M/F ...................................
Data naterii: anul .................. luna ...................................................... ziua .........
Buletin/Carte
de
identitate:
seria......
nr.
...............
CNP.................................................................
Adresa
de
domiciliu
................................................................................................................................
Datele
de
contact
actuale
(telefon,
mobil,
fax,
e*
mail) ...........................................................................
Profesia
..........................................................................................................................................
Statutul socioprofesional (pensionar cu invaliditate, pensionar de vrst, persoan
cu handicap, angajat cu unul sau mai multe contracte de munc etc.)
..........................................................................................................................................
ncadrat
la
..........................................................................................................................................
Adresa
unitii/unitilor
......................................................................................................................
Diagnosticul
prezumtiv
.......................................................................................................................
Agentul
cauzal
........................................................................................................................................
Ocupaiile care au generat boala:
1........................................................................................................................................
2........................................................................................................................................
3........................................................................................................................................
Vechimea n ocupaiile respective:
1........................................................................................................................................
2........................................................................................................................................
3........................................................................................................................................
Semntura i parafa medicului
................................
Diagnosticul de profesionalitate precizat
..........................................................................................................................................
Semntura i parafa
medicului de medicina muncii
.................................
Data completrii:
anul ........... luna ....................... ziua .......
_____
* Opional.
(la data 27-sep-2010 anexa 19 modificat de Art. I, punctul 112. din Hotarirea 955/2010 )

Anexa nr. 20:


Judetul ..................
Localitatea ..................
Unitatea sanitara ..................
PROCES-VERBAL Nr. ...... DE CERCETARE A CAZULUI DE BOALA PROFESIONALA
anul ... luna ..... ziua ...
Subsemnatul, Dr .......................... posednd legitimatia nr .......... eliberata de
Ministerul Sanatatii Publice, n prezenta (numele, prenumele, functia):
.................................
procednd la cercetarea cazului de mbolnavire
profesionala
..........................................
din
ntreprinderea/institutia
.................................................................
cu
sediul
n
localitatea
............................. str ............................. nr ... depistat de unitatea sanitara
............................. cu diagnosticul de ......................................................... am
constatat urmatoarele:
1. - mbolnavirea profesionala se datoreaza urmatoarelor cauze:
.........................................................................
..........................................................................
.........................................................................
2. - Prin aceasta s-au ncalcat urmatoarele prevederi legislative de sanatate si
securitate n munca:
.............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
1
..................................
raspunde:
..................................
termen:
..................................
2
..................................
raspunde:
..................................
termen:
..................................
Prezentul proces-verbal s-a ntocmit n trei exemplare, din care unul pentru
ntreprinderea/institutia/societatea n cauza, al doilea pentru medicul/unitatea
sanitara care asigura asistenta de medicina muncii si al treilea se depune la dosarul
de obiectiv de medicina muncii din Autoritatea de Sanatate Publica.
Am primit un exemplar din prezentul
proces-verbal si am luat cunostinta de
prescriptiile facute, astazi data de mai
jos:
an ... luna ..... ziua ...
Semnatura conducatorului
ntreprinderii/institutiei

Semnatura si parafa medicului care a


efectuat cercetarea,

Semnatura inspectorului de munca

Judeul ...............................................
Localitatea .........................................
Unitatea sanitar ...............................
PROCES-VERBAL Nr. ..............de cercetare a cazului de boal profesional anul
............ luna ......................... ziua .......
Subsemnatul, dr. ...................................., cu legitimaia nr. .........., eliberat de
Ministerul Sntii,
n
prezena
(numele,
prenumele,
funcia):
.........................................................................................,
efectund
cercetarea
cazului
de
mbolnvire
profesional
.........................................................................................................................................
din
ntreprinderea/instituia
..........................................................................................................................................
cu
sediul
n
localitatea
............................................,
str.
...........................................................nr. .....,

semnalat
de
unitatea
sanitar/medicul
.....................................................................................................,
cu
diagnosticul
de
.....................................................................................................................................,
am constatat urmtoarele:
1. Se confirm caracterul profesional al bolii:
..........................................................................................................................................
a) mbolnvirea profesional se datoreaz urmtoarelor cauze:
..........................................................................................................................................
b) Recomandri:
.................................................................................................................................
2. Se infirm caracterul profesional al bolii:
..........................................................................................................................................
Motivele pentru care a fost infirmat caracterul profesional al bolii:
..........................................................................................................................................
Prezentul
proces-verbal
s-a
ntocmit
n
6
exemplare
pentru
ntreprinderea/instituia/societatea n cauz, autoritatea de sntate public, medicul
care a semnalat mbolnvirea, lucrtor, inspectoratul teritorial de munc i pentru
asigurtor.
Am primit un exemplar al prezentului proces-verbal i am luat cunotin de
recomandrile fcute, astzi, data de mai jos:
anul ......... luna. ...................... ziua .......

Semntura conductorului
ntreprinderii/instituiei
.....................................

Semntura i parafa medicului care a


efectuat cercetarea
.....................................

Semntura inspectorului de munc


............................

(la data 27-sep-2010 anexa 20 modificat de Art. I, punctul 114. din Hotarirea 955/2010 )

Anexa nr. 21:


FISA DE DECLARARE A CAZULUI DE BOALA PROFESIONALA BP2 nr. ... /luna ......
Judetul .........................................................
Localitatea .......................................................
Unitatea sanitara ................................................
Numele si prenumele ............................................
CNP ............................................................
NTREPRINDERE/UNITATE ANGAJATOARE .....................
.............................................................
ADRESA COMPLETA NTREPRINDERII / UNITATII
..............................................................
COD CAEN1 ....................................................
- Sectia, atelierul .................................................
COD OCUPATIE ACTUALA2 .....................................
COD OCUPATIE CARE A GENERAT BOALA3 .....................
Vechimea n ocupatia care a generat boala
Data semnalarii.............................................
Diagnosticul prezumtiv .......................................
Unitatea care a confirmat diagnosticul de profesionalitate ..............
Diagnosticul precizat complet4 (si codificarea radiologica5) .............
..........................................................
Data confirmarii (anul, luna, ziua) .................................
Agentul cauzal (circumstante) ....................................
...........................................................

Masuri indicate pentru bolnav (concediu medical, spitalizare, recomandari program


redus, control periodic schimbarea locului de munca, pensionare etc.)
.............................................................................................
Bolnavul a decedat (da, nu) ..........................................
Numar total lucratori din ntreprindere/unitate:...............................
Numar lucratori din ntreprindere/unitate expusi la agentul cauzal incriminat:.........
Cercetarea s-a facut prin procesul-verbal nr.
Data completarii:
an ....... luna ...... ziua .....
Semnatura si parafa medicului de medicina muncii
1 din patru cifre, conform Ordin nr. 601 din 26/11/2002 al Institutului National de
Statistica, cu modificarile si completarile ulterioare
2 conform Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale privind aprobarea
Clasificarii ocupatiilor din Romnia (C.O.R.) nr. 138 din 17 aprilie 1995 (Monitorul
Oficial nr. 272 din 23 noiembrie 1995). cu modificarile si completarile ulterioare
3 conform Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale privind aprobarea
Clasificarii ocupatiilor din Romnia (C.O.R.) nr. 138 din 17 aprifie 1995 (Monitorul
Oficial nr. 272 din 23 noiembrie 1995), cu modificarile si completarile ulterioare
4 denumire completa, complicatii afectiuni asociate
5 dupa caz
verso
Ruta profesionala*)
ntreprinderea
(localitatea)

Nr.

Ocupatia

Durata expunerii
Anul, luna

Sectie
Atelier

de la

Concentratia
Concentratia
medie n
medie SiO2
pulberi

pna la

1
13

14

15

16

17 18 19 20 21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

13

14

15

16

17 18 19 20 21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

13

14

15

16

17 18 19 20 21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

13

14

15

16

17 18 19 20 21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

13

14

15

16

17 18 19 20 21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

*) Se completeaza numai pentru silicoza.


FIA DE DECLARARE A CAZULUI DE BOAL PROFESIONAL BP2
Nr. ......./luna ................
Judeul ...............................................
Localitatea .........................................
Unitatea sanitar ...............................
Numele i prenumele ................................................
CNP ....................................
NTREPRINDEREA/UNITATEA
..............................................................................................
ADRESA
COMPLET
A
NTREPRINDERII
.......................................................................................
COD CAEN 1) .......................................
Secia,

ANGAJATOARE
/

UNITII

atelierul

..................................................................................................................................
COD
OCUPAIE
ACTUAL2)
......................................................................................................................
COD OCUPAIE CARE A GENERAT BOALA2)............................
Vechimea n ocupaia care a generat boala .........................................
Data semnalrii ..................................................
Diagnosticul
prezumtiv
.......................................................................................................................
Unitatea
care
a
confirmat
diagnosticul
de
profesionalitate
..................................................................
Diagnosticul precizat complet3) [i codificarea radiologic n cazul diagnosticului de
pneumoconioz4)] ...................................................................
Data declarrii (anul, luna, ziua) ..............................................................
Agentul
cauzal
(circumstane)
............................................................................................................
Msuri indicate pentru bolnav (concediu medical, spitalizare, recomandri program
redus, control periodic, schimbarea locului de munc, pensionare etc.)
.............................................................................
Bolnavul a decedat (da, nu) ........................
Numr total lucrtori din ntreprindere/unitate: ........................
Numr lucrtori din ntreprindere/unitate expui la agentul cauzal incriminat:
................
Cercetarea s-a fcut prin Procesul-verbal nr. ............
Data completrii:
anul ......... luna ....................... ziua .......
Semntura i parafa medicului
de medicina muncii
..............................
tampila unitii
____
1) Din 4 cifre, conform Ordinului preedintelui Institutului Naional de Statistic nr.
601/2002 privind actualizarea Clasificrii activitilor din economia naional CAEN.
2) Conform Ordinului ministrului de stat, ministrul muncii i proteciei sociale, i al
preedintelui Comisiei Naionale de Statistic nr. 138/1.949/1995 privind aprobarea
Clasificrii ocupaiilor din Romnia (C.O.R.), cu modificrile i completrile ulterioare.
3) Denumire complet, complicaii, afeciuni asociate.
4) Dup caz.
(la data 27-sep-2010 anexa 21 modificat de Art. I, punctul 114. din Hotarirea 955/2010 )

Anexa nr. 22:


TABELUL BOLILOR PROFESIONALE CU DECLARARE OBLIGATORIE
Neoplazii
BOALA

NOXA PROFESIONALA

Neoplasm hepatic si al
Arsen si compusi
duetelor biliare intrahepatice Clorura de vinil
Angiosarcom hepatic
Virusuri hepatitice B si C
Neoplasm al cavitatii nazale
si/sau sinusurilor

Crom hexavalent si compusi


Fabricarea alcoolului izopropilic prin procedeul acidului concentrat
Nichel si compusi
Pulberi de lemn

Neoplasm laringian

Azbest

Neoplasm bronhopulmonar

Arsen si compusi

Azbest
Beriliu
Bisclormetileter si derivati
Cadmiu si compusi
Carbura de tungsten
Clormetil-metileter
Clorura de vinil
Cobalt
Crom hexavalent si compusi
Dioxid de siliciu liber cristalin
Gaze mustar
Hidrocarburi aromatice (din funingine, negru de fum si altele)
Nichel si compusi
Oxizi de fier
Radon si produsi de dezintegrare ai radonului (inclusiv la mineritul subteran al
hematitei)
Talc cu continut de azbest
Uleiuri minerale
Neoplasm osos si al
cartilajului articular al
membrelor si cu alte
localizari

Radiatii ionizante

Neoplasme ale pielii:


- Epiteliom spinocelular
- Epiteliom bazocelular
- Melanom malign
- Boala Bowen (carcinom in
situ)

Arsen si compusi

Mezoteliom pleural
Mezoteliom peritoneal

Azbest

Neoplasm al vezicii urinare

Amino- si nitroderivati aromatici

Hidrocarburi aromatice (din bitum, creozot, gudroane, negru de fum, produsi de


gazeificare a carbunelui, smoala si altele)
Radiatii ionizante
Uleiuri minerale

Auramina
Benzen
Benzidina si derivati
Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum s.a)
2- Naftilamina
Uleiuri minerale
Neoplasm al tractului
digestiv

Gaze mustar
Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum si altele)
Uleiuri minerale

Glioblastom

Derivati de nitrozuree si nitrozoguanidine

Neoplasm mamar
Hormoni sexuali (dietilstilbestrol si altele)
Neoplasm al tractului genital
feminin
Neoplasm al tractului genital Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum si altele)
masculin
Leucemii

Benzen si derivati
Etilen-oxid (oxid de etilena)
Radiatii ionizante

Alte afectiuni maligne


cauzate de expunerea
profesionala obiectivata si
evaluata la unul sau mai
multi agenti din lista IARC

Agenti cancerigeni certi din lista IARC

Alte boli si modificari hematologice non-maligne


BOALA PROFESIONALA
Anemie hemolitica dobndita

NOXA PROFESIONALA
Butil de staniu
Hidrogen arseniat (arsina)
Medicamente
Naftalina
Trinitrotoluen

si altele
Anemie aplastica

Benzen
p-Butilbenzen
o-Diclorbenzen
DDT
Hexaclorciclohexan (Lindan)
Monoclorbenzen
Pentaclorfenol
Radiatii ionizante
Trimetilbenzen (pseudocumen)
Trinitrotoluen
si altele

Anemie secundara

Arsen si compusi
Cimen (paracimol)
Clorura de metil (monoclormetan)
Compusi organofosforici si organodorurati
Crezoli
Fosfor si compusi
Mesitilen
Metilcelosolv
Monoxid de carbon
Nitro- si cloronitroderivati aromatici
Pirocatechina
Pirogalol
Plumb
Silicat de etil
Tricioretilena
si altele

Agranulocitoza

Benzen
Radiatii ionizante
Trinitrotoluen
si altele

Methemoglobinemie

Amino- si nitroderivati
Hidrogen arseniat
Oxizi de azot
Pirocatechina
Pi rog aloi
Rezorcina
si altele

Afectiuni psihice si comportamentale


BOALA PROFESIONALA
Sindrom posttraumatic

NOXA PROFESIONALA
Traumatisme craniene prin accident de munca

Boli neurologice
BOALA PROFESIONALA
Parkinson secundar

NOXA PROFESIONALA
Mangan (dioxid de mangan)
Mercur si compusi
Monoxid de carbon
Sulfura de carbon

Afectiuni extrapiramidale si tulburari de


motilitate
- ataxie/tremor intentional si altele

Acrilamida
Furfural
N-Hexan
Hidrocarburi alifatice halogenate
Hidrogen fosforat (fosfina, trihidrura de fosfor)
Mangan
Mercur si compusi
Toluen

si altele
Mononeuropatia membrelor superioare:
- Sindrom de tunel carpian
- Sindromul de tunel cubital Guyon
- Sindromul epitrohleo-olecranian
- Sindromul de tunel mdial
- Alte mononeuropatii ale membrelor
superioare

Miscari repetitive
Vibratii
Pozitii extreme ale articulatiilor (n special asocierea acestor factori de
risc)

Sindrom de compresie a nervului sciatic

Pozitii vicioase

Neuropatie

Acrilamida
Arsen si compusi
Borrelia (maladia Lyme)
Brucella (bruceloza cronica)
Compusi organofosforici
Dimetil aminopropionitril
Etilen-oxid (oxid de etilena)
Hidrocarburi alifatice halogenate
Hidrocarburi alifatice (N-hexan, ciclohexan si altele)
Hidrocarburi aromatice
Mercur
Metil-N-butil-cetona
Plumb
Sulfura de carbon
Taliu
Virusul hepatitic C
Virusul varicelo-zosterian
Vibratii
si altele

Mielita

Borrelia (maladia Lyme)


Bromura de metil (monobrommetan)
Brucella (bruceloza cronica)
si altele

Nevrita trigeminala

Hidrocarburi alifatice halogenate


Nitro- si aminoderivati aromatici
si altele

Encefalopatia toxica

Acetonitril
Alcooli
Aldehide
Amine aromatice si derivati
Arsen si compusi
Cetone
Decaboran
Dimetilformamida
Dimetilsulfoxid (DWISO)
Esteri
Eteri
Glicoli
Hidrocarburi alifatice si aromatice
Hidrocarburi alifatice halogenate
Hidrogen arseniat
Mercur si compusi
Monoxid de carbon
Nitroderivati atifatici
Nitro- si cloronitroderivati aromatici
Pentaboran
Plumb si compusi
Solventi organici (amestecuri)
Staniu si compusi
Tetrahidrofuran

si altele
Paralizii

Compresii mecanice

Boli ale analizatorului vizual


BOALA PROFESIONALA
Conjunctivite

NOXA PROFESIONALA
Alergeni si iritanti profesionali
Radiatii infrarosii
Radiatii ionizante
Virusuri, bacterii
si altele

Cheratite

Acid clorhidric
Acid fluorhidric
Amoniac
Arsen si compusi
Benzochinone
Cianamida calcica
Clor
Creozot
Crezoli
Dioxid de sulf
Etilen-oxid (oxid de etilena)
Fenoli (fenol, pirocatechina, pirogalol, rezorcina si altele)
Formiat de metil
Hidrochinona
Hidrogen sulfurat
Piridine
Quinoleina
Alergeni si iritanti profesionali
Radiatii infrarosii
Radiatii ionizante
Radiatii ultraviolete
Seleniu
Silicat de metil
Streptococcus suis
Sulfura de carbon
Virusuri
si altele

Cataracta

Dinitrocrezol
Dinitrofenol
Etilen-oxid (oxid de etilena)
Laseri
Microunde
Naftalina
Radiatii infrarosii
Radiatii ionizante si altele
Trinitrotoluen
si altele

Nistagmus

Iluminat inadecvat n mine

Astenopie acomodativa

Suprasolicitari vizuale, n special n conditii de iluminat nefiziologice


cantitativ si calitativ

Nevrita optica

Alcool alilic
Alcool metilic (metanol)
Arsen si compusi
Hidrocarburi alifatice halogenate
Mercur
Naftalina
Nitro- si aminoderivati aromatici
Piridine

Sulfura de carbon
Taliu
Ambliopie

Bromura de metil (monobrommetan)

Diplopie
Amauroza

Carbamati heterociclici anticolinesterazici


Clorura de metil (monoclormetan)
Compusi organofosforici
Fosfati, pirofosfati, tiofosfati, fosforamide
Hidrogen fosforat (fosfina, trihidrura de fosfor)
Monoxid de carbon
Sulfura de carbon
Taliu

Uveita
Endoftatmie

Streptococ
si altele

Boli ale analizatorului auditiv


BOALA PROFESIONALA
Hipoacuzie
Surditate

NOXA PROFESIONALA
Zgomot peste LMA
Substante chimice ototoxice (arsen, bromura de metil, n-butii alcool,
compusi organomercuriali, mangan, mercur, monoxid de carbon, plumb,
stiren, sulfura de carbon, toluen, tricloretilena si altele)
Explozii cu afectarea timpanului
Perforatii ale timpanului cu scntei sau metale topite
Trauma barometrica
Traumatisme cu interesarea urechii medii si a timpanului
Traumatisme cu interesarea stncii temporale
Curent electric

Boli ale aparatului cardio-vascular


BOALA PROFESIONALA
Sindromul Raynaud

NOXA PROFESIONALA
Vibratii cu actiune la nivelul membrelor superioare
Clorura de vinil
Rasini epoxidice

Varice ale membrelor inferioare complicate


cu tulburari trofice sau cu tromboflebite

Ortostatism prelungit static sau asociat cu manipulare de greutati

Tromboflebita de efort a membrelor


superioare

Efort cu miscari ample ale membrelor superioare

Tromboflebita profunda a membrelor


inferioare

Pozitie seznda prelungita la conducatorii profesionisti de vehicule si


utilaje

Boli ale aparatului respirator


BOALA

NOXA PROFESIONALA

Silicoza
Silicotuberculoza

Dioxid de siliciu liber cristalin

Azbestoza

Azbest

Pneumoconioza minerului la carbune

Carbune

Aluminoza pulmonara

Aluminiu

Berilioza

Beriliu

Pneumoconioze cauzate de alte pulberi


anorganice

Antimoniu = stibiu (stibioza), bariu (baritoza), caolin (caolinoza), fibre


minerale artificiale, mica (micatoza), nefelina - apatita, olivina
(olivinoza), oxid de ceriu, oxizi de fier (sideroza), perlit, pulberi
anorganice mixte, staniu (stanoza), talc (talcoza), tantal, titan,
tungsten, vanadiu, wolfram, zirconiu si altele

Fibroza pulmonara

Ardezie
Carburi metalice (frite)
Clorura de vinil
Medicamente (unele citostatice si altele)
Metale grele (cobalt si altele)
Radiatii ionizante
Substante chimice (gaze, fumuri si vapori) - inclusiv gaze de furnal,
gaze de sudura si altele
Sisturi
Uleiuri minerale

si altele
Afectiuni pulmonare benigne: pleurezie
benigna, atelectazii rotunde, placi pleurale

Azbest

Bisinoza

Bumbac, cnepa, in, iuta, sisal, kapoca

Bronhoalveolita alergica extrinseca


(pneumonia prin hipersensibilizare)

Acarieni
Actinomicete termofile
Aer conditionat
Alge
Alginati
Amiodarona
Amoebe
Anhidride (ftalica, hexahidroftalica, nimica, tetracloroftalica,
tetrahidroftalica, trimelitica si altele)
Antigene animale (inclusiv din dejectii)
Artropode
Aur (sarurile de aur)
Bacterii aeropurtate
Bagasa
Blanuri
Brnzeturi
Bumbac
Cafea verde (pulbere)
Carmin (pigment din gargarite)
Ceai (pulbere)
Cereale (gru, orz, secara si altele)
Compost
Enzime din detergenti
Faina
Fn (n special mucegait)
Fungi (comestibili si microscopici)
Hamei
Hrtie (pasta)
Hipofiza (pulbere)
Izocianati
Lemn (pulberi)
Malt
Mumii (nvelisurile lor textile)
Neghina sorgului
Nuca de cocos
Paprika
Peste (faina de peste)
Piretroide
Pluta
Procarbazina
Rasini epoxidice
Reactivul Paulis
Sisal
Soia (coaja)
Trestie de zahar
Tutun
Uleiuri de racire
Variola (cruste variolice)
si altele

Sindromul toxic al pulberilor organice (boala Pulberi organice


de siloz s.a)
BPOC

Pulberi organice si anorganice, gaze, fumuri si vapori

Rinite

Alergeni si iritanti profesionali

Ulcer nazal si/sau perforatia septului nazal

Acid clorhidric
Acid fluorhidric
Arsen si compusi
Clorura de potasiu
Clorura de sodiu
Crom si compusi
Lemn (pulberi)
si altele

Laringita

Alergeni si iritanti profesionali


Suprasolicitare vocala profesionala cronica

Noduli ai corzilor vocale ("nodulii


cntaretilor")

Suprasolicitare vocala profesionala cronica

Iritatia si inflamatia acuta si cronica a cailor Substante chimice (gaze, fumuri si vapori)
aeriene superioare
RADS (Reactive airways dysfunction
Substante chimice (gaze, fumuri si vapori)
syndrome = Sindrom reactiv de cai aeriene)
Astm bronsic alergic si astm bronsic nonalersic (iritativ)

Alergeni si iritanti respiratori profesionali

Bronsita acuta si cronica

Azbest
Bioxid de siliciu liber cristalin
Pulberi organice
Substante chimice (gaze, fumuri si vapori)

Pneumopatia cauzata de sisteme de aer


conditionat si de umidifiere a aerului

Agenti vehiculati prin sistemele de aer conditionat si de umidifiere a


aerului

Pneumonia chimica

Substante chimice (gaze, fumuri si vapori), uleiuri minerale (pneumonia


lipoidica), zinc si alte metale (febra de fum)

Edem pulmonar acut

Substante chimice (gaze, fumuri si vapori)

Emfizem pulmonar

Efort respirator cronic (la suflatori)

Bolile ficatului
BOALA

NOXA PROFESIONALA

Hepatite toxice

Substante chimice hepatotoxice: arsen si compusijbrombenzen, clorura


de vinii, crezoli, dinoseb, dinoterbe, eter clormetilic, eter dicloretilic,
etilenclorhidrina, fenoli, halotan, hidrocarburi alifatice halogenate,
ioxinil, nitro- si cloronitroderivati aromatici si altele

Hepatite infectioase

Amoebe
Brucella
Rickettsii (Febra Q)
Virusuri hepatitice
si altele

Boli ale pielii si tesutului subcutanat


BOALA

NOXA PROFESIONALA

Dermatita alergica de contact:


a) eczema alergica de contact

Antigene animale si vegetale, adezivi, biocide, cauciuc, coloranti,


cosmetice, detergenti, esente aromate, explozivi, fotoprotectoare, gaze
delupta, medicamente (unele anestezice de contact, antibiotice,
antifungiceimidazolice, chinina, corticoizi, nitrofurazona, sulfamide si
altele), metale si compusii lor, rasini naturale si sintetice (monomeri),
revelatori fotografici, solventi organici, substante de contrast, substante
de curatat, uleiuri de racire si altele

b) eczema fotoalergica de contact

Fotoalergeni

c) eritrodermie

Insectofuncigide arsenicale si mercuriale


Tricloretilena
Tetracloretilena
si altele

d) dermatita de contact la proteine

Proteine vegetale si animale

e) eritem polimorf

Alergeni ce induc eritem polimorf

f) eruptie lichenoida

Alergeni ce induc eruptii lichenoide

g) dermatita iimfomatoida

Alergeni ce induc dermatita limfomatoida

h) dermatita purpuriei de contact (purpura Adjuvanti ai cauciucului, balsamul de Peru, coloranti (de tipul Disperse
alergica de contact)
si Basic, parafenilendiamina si derivati si altele), cumarine, dimetiloldihidroxi-etilenuree, dimetilol-dihidroxi-propilenuree, dimetilolpropilerturee, fibre de sticla, lna, medicamente (aprotinina, chinidina,

flavonoide, mefenazina, peroxidul de benzoil si altele), plante (muschii


de copac, pastrnac, sumac si altele), rasini melamin-formaldehidice,
rasini ureo-formaldehidice, sulfura de carbon, tetrametilol-acetilendiuree
si altele
i) dermatita de contact sistemica

Alergeni ce induc dermatita de contact sistemica

Dermatita ortoergica de contact:


a) dermatita de uzura

Pulberi anorganice (de ciment, metalice, minerale, vata de sticla, zgura


si altele), pulberi organice (lemn si altele), microtraumatisme repetate si
altele

b) dermatita iritativa (propriu-zisa)

Detergenti, produse petroliere, reactivi chimici, sapunuri, solventi


organici, uleiuri si lubrefianti, umezeala ("eczema menajera") si altele

c) dermatita caustica (arsura chimica)

Acizi si baze tari (causticii


Alumino-silicatii de calciu (ciment)
Arsen si compusi
Fosfor si compusi
Var nestins (oxid de calciu)
si altele

d) dermatita fototoxica de contact

Substante fototoxice

Dermatita de contact mixta (alergica si


iritativa)

Alergeni si iritanti cutanati

Urticarie, angioedem (edem Quincke), soc


anafilactic

Alergeni ce induc urticarie

Radiodermita

Radiatii ionizante

Acnee profesionala

Compusi halogenati, gudron de huila, produse petroliere, uleiuri


minerale si altele

Porfirie cutanata tardiva (tarda)

Hexaclorbenzen

Presiune cutanata, spectrul solar (radiatii infrarosii, vizibile si


ultraviolete), temperaturi extreme, vibratii

si altele

Boli ale sistemului musculo-scheletal si ale tesutului conjunctiv


BOALA
Bursite
Epicondilite
Sinovite
Tendinite
Tenosinovite
Leziuni de menise

NOXA PROFESIONALA
Manipulare de greutati
Miscari repetitive
Microtraumatisme repetate
Pozitii extreme, fortate (vicioase) prelungite sau violente, cu
suprasolicitarea si traumatizarea articulatiilor: suprancordari, presiuni,
torsiuni, tractiuni
Vibratii

Artroze
Periartrite
Deformari ale coloanei vertebrale
Discopatii, inclusiv hernia de disc
Fracturi osoase

Boli ale aparatului excretor


BOALA PROFESIONALA
Nefropatie toxica

NOXA PROFESIONALA
Acrilonitril
Aldrin
Benzochinone
Butil-toluen tertiar
Clor
C rezoli
Cumen
N, N-Dimetilformamida
Dimetilsulfat
Dioxan
Eter etilic
Eteri de glicoli
Etil-benzen
Etilenclorhidrina
Etilenglicol si derivati
Fenoli si derivatii lor halogenati si nitrati
Fosfor si compusi

3-Propiolactona
Hidrazine
Hidrocarburi halogenate alifatice
Hidrogen arseniat
Metale grele si compusi (cadmiu, crom, mercur, plumb, vanadiu si
altele)
Nitro- si cloronitroderivati aromatici
Paraquat (Dipiridillium)
Piridine
Pirogalol
Silicat de metil si de etil
Stiren
Tetralina (tetrahidronaftalina)
Triazine
si altele
Nefropatie infectioasa

Brucella
Hantavirus
Mycobacterium tuberculosis
Streptococ beta-hemolitic din grupul A
si altele

Boli profesionale cauzate de expunerea la agenti fizici neclasificate anterior


BOALA

NOXA PROFESIONALA

Colaps caloric, crampe calorice, soc caloric

Microclimat cald

Hipotermie, degeraturi

Microclimat rece

mbolnaviri datorate compresiunilor sau


decompresiunilor

Presiuni atmosferice crescute (hiperbarism) sau scazute (hipobarism)

Boala de vibratii:
- Sindrom osteo-musculo-articular
- Sindrom digestiv
- Sindromul Raynaud
- Sindrom neurologic

Vibratii

Boala de iradiere (sindrom acut de iradiere) Radiatii ionizante


Sindroame neuro-cardio-vasculare si
endocrine

Cmpuri electrice si magnetice


Radiatii electromagnetice neionizante din banda microunde si
radiofrecventa

Boli infectioase si parazitare


BOALA

NOXA PROFESIONALA

Tuberculoza

Mycobacterium tuberculosis (uman si animal)

Hepatita A, B, C, E

Virus hepatitic A, B, C, E

Leptospiroza

Leptospira

Bruceloza

Bru cella

Tetanos

Clostridium tetani

Boli infectioase si parazitare, inclusiv


tropicale, pentru care riscul de infectare a
fost evaluat

Agenti biologici

Intoxicatii acute, subacute si cronice profesionale si consecintele lor


BOALA
Intoxicatii acute, subacute si cronice
profesionale si consecintele lor.

NOXA PROFESIONALA
Acid azotic
Acid cianhidric
Acid sulfuric
Acizi organici
Acrifonitril
Alcool butilic (Butanol)
Alcool izopropilic (Izopropanol)
Alcool metilic (Metanol)
Amine alifatice
Amine alifatice halogenate
Amoniac

Antimoniu (stibiu) si compusi


Antracen
Arsen si compusi
Benzen sau omologi ai acestuia (omologii benzenului sunt definiti prin
formula: CnH2n-6)
Benzochinone
Beriliu si compusi
Bitum
Brom
1,4-Butandiol
Cadmiu si compusi
Carbazol si compusi
Cetone: acetona, cloracetona, bromacetona, hexafluoracetona, metil etil
cetona, metil n-butil cetona, metil izobutil cetona, diacetona alcool, oxid
metil izoftalic, 2-metilciclohexanona
Cianuri si compusa
Clor
Crom si compusi
Derivati halogenati, fenolici, nitriti, nitrati sau sulfonati ai hidrazinelor
Dietilen glicol
Disulfura de carbon
Esteri organofosforici
Esterii acidului azotic
Eteri: metil eter, etil eter, izopropil eter, vinil eter, diclorizopropil eter,
guaiacol, metil eter si etil eter ai etilenglicolului
Etilen glicol
Fenoli halogenati
Fenoli sau omologi
Fluor si compusi
Formaldehida
Fosfor si compusi
Fosgen (Oxiclorura de carbon)
Funingine, negru de fum
Gaz, petrol lampant
Gudroane
Hidrazine
Hidrocarburi alifatice derivate din benzina (solvent nafta) sau petrol
Hidrocarburi alifatice halogenate
Hidrocarburi aromatice (inclusiv policiclice = HPA)
Hidrocarburi aromatice halogenate
Hidrogen sulfurat
Iod
Izocianati
Mangan si compusi
Mercur si compusi
Monoxid de carbon
Naftalen (naftalina) sau omologi ai ei (omologul ei este definit prin
formula: CnH2n-12)
Naftoli halogenati
Naftoli sau omologi
Nichel si compusi
Nitro- si aminoderivati aromatici
Nitroderivati ai glicolilor si ai glicerolului
Nitroderivati alifatici
Nitrofenoli si omologi
Oxizi atchilarilici halogenati
Oxizi de azot
Oxizi de sulf

Parafina
Plumb si compusi
Produse petroliere
Produsi de distilare a carbunelui
Smoala
Sulfonati alchilarilici halogenati
Uleiuri minerale
Vanadiu si compusi
Vinilbenzen si divinilbenzen
si altele

LISTA SUPLIMENTARA
Alti factori profesionali considerati posibil nocivi
Anhidride aromatice si compusi
Argint
Ciocolata, zahar si faina - cauznd carii dentare
Decalina
Difenil
Difenil oxid
Fibre minerale
Fibre sintetice
Magneziu
Mercaptani
Metacrilonitril
Ozon
Platina
Sidef
Terpene
Thiopene
Tioalcooli
Tioeteri
Tiofenoli

Nota:
Tabelul cu bolile profesionale cu declarare obligatorie va fi revizuit periodic si va
ramne deschis si pentru alte boli pentru care se face dovada relatiei
noxa/suprasolicitare profesionala - boala profesionala.
TABEL CU BOLILE PROFESIONALE CU DECLARARE OBLIGATORIE
1. Neoplazii
Boala
Neoplasm hepatic i al duetelor biliare
intrahepatice

Nox profesional
Arsen i compui
Clorur de vinii monomer
Virusuri hepatitice B i C

Neoplasm al cavitii (foselor) nazale


i/sau al sinusurilor

Crom hexavalent i compui


Fabricarea alcoolului izopropilic prin procedeul acidului concentrat
Formaldehid
Nichel i compui
Pulberi de lemn

Neoplasm nazofaringian

Formaldehid

Neoplasm laringian

Azbest

Neoplasm bronhopulmonar

Arsen i compui
Azbest
Beriliu
Bisclormetileter i derivai
Cadmiu i compui
Carbur de tungsten
Clormetil-metileter

Clorur de vinii
Cobalt
Crom hexavalent i compui
Dioxid de siliciu liber cristalin
Formaldehid
Gaze mutar
Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum i altele)
Nichel i compui
Oxizi de fier
Radiaii ionizante
Radon i produi de dezintegrare ai radonului (inclusiv la mineritul
subteran al hematitei)
Talc cu coninut de azbest
Uleiuri minerale
Neoplasm osos i al cartilajului articular al Radiaii ionizante
membrelor i cu alte localizri
Neoplasme ale pielii:
- epiteliom spinocelular
- epiteliom bazocelular
- melanom malign
- boala Bowen (carcinom in situ)

Arsen i compui
Hidrocarburi aromatice (din bitum, creozot, gudroane, negru de fum,
produi de gazeificare a crbunelui, smoal, produse petroliere, uleiuri
minerale i altele)
Radiaii ionizante
Uleiuri minerale

Mezoteliom pleural
Mezoteliom peritoneal

Azbest

Neoplasm al vezicii i al cilor urinare

Amino - i nitroderivai aromatici


Arsen i compui
Auramin
Benzen
Benzidin i derivai
Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum i altele)
2-Naftilamin
Uleiuri minerale

Neoplasm al tractului digestiv

Gaze mutar
Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum i altele)
Uleiuri minerale

Glioblastom

Derivai de nitrozuree i nitrozoguanidine

Neoplasm mamar
Neoplasm al tractului genital feminin

Hormoni sexuali (dietilstilbestrol i altele)

Neoplasm al tractului genital masculin

Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum i altele)

Leucemii

Benzen i derivai
Etilen-oxid (oxid de etilena)
Formaldehid
Radiaii ionizante

Limfom non-Hodgkinian

Formaldehid

Alte afeciuni maligne cauzate de


expunerea profesional obiectivat i
evaluat la unul sau mai muli ageni din
lista IARC

Ageni cancerigeni ceri din lista IARC

2. Alte boli i modificri hematologice nonmaligne


Boala profesional
Anemie

Nox profesional
Ankylostoma duodenale
Arsen i compui
Benzen
Brucella
Butii de staniu
Cimen (paracimol)
Compui organofosforici i organoclorurai

Crezoli
Fosfor i compui
Hidrocarburi alifatice halogenate (clorur de metil = monoclormetan,
hexaclorciclohexan = Lindan, tricloretilen etc.)
Hidrogen arseniat (arsin)
Medicamente
Mesitilen
Metilcelosolv
Monoxid de carbon
Naftalin
Nitro-, cloro- i cloronitroderivai aromatici (monoclorbenzen, odiclorbenzen, DDT, trinitrotoluen, pentaclorfenol etc.)
p-Butilbenzen
Pirocatechin
Pirogalol
Plumb
Radiaii ionizante
Silicat de etil
Trimetilbenzen (pseudocumen) i alte hidrocarburi aromatice
i altele
Agranulocitoz

Benzen
Radiaii ionizante
Trinitrotoluen
i altele

Methemoglobinemie

Amino - i nitroderivai
Hidrogen arseniat
Oxizi de azot
Pirocatechin
Pirogalol
Rezorcin
i altele

3. Afeciuni psihice i comportamentale


Boala profesional
Sindrom posttraumatic

Nox profesional
Traumatisme craniene prin accident de munc

4. Boli neurologice
Boala profesional
Parkinson secundar

Nox profesional
Mangan (dioxid de mangan)
Mercur i compui
Monoxid de carbon
Sulfura de carbon

Afeciuni extrapiramidale i tulburri de


motilitate:
- ataxie/tremor intenional i altele

Acrilamid
Furfural
N-Hexan
Hidrocarburi alifatice halogenate
Hidrogen fosforat (fosfin, trihidrur de fosfor)
Mangan
Mercur i compui
Toluen
i altele

Mononeuropatia membrelor superioare:


- sindrom de tunel carpian
- sindromul de tunel cubital Guyon
- sindromul epitrohleo-olecranian

Micri repetitive Vibraii Poziii extreme ale articulaiilor (n special


asocierea acestor factori de risc)

- sindromul de tunel radial


- alte mononeuropatii ale membrelor
superioare
Sindrom de compresie a nervului sciatic

Poziii vicioase

Neuropatie

Acrilamid
Arsen i compui
Borrelia (maladia Lyme)
Brucella (bruceloz cronic)
Compui organofosforici
Dimetil aminopropionitril
Etilen-oxid (oxid de etilena)
Hidrocarburi alifatice halogenate
Hidrocarburi alifatice (N-hexan, ciclohexan i altele)
Hidrocarburi aromatice
Mercur
Metil-N-butil-ceton
Plumb
Sulfura de carbon
Taliu
Virusul hepatitic C
Virusul varicelo-zosterian
Vibraii
i altele

Mielit

Borrelia (maladia Lyme)


Bromur de metil (monobrommetan)
Brucella (bruceloza cronic)
i altele

Nevrit trigeminal

Hidrocarburi alifatice halogenate


Nitro - i aminoderivai aromatici
i altele

Encefalopatia toxic

Acetonitril
Alcooli
Aldehide
Amine aromatice i derivai
Arsen i compui
Cetone
Decaboran
Dimetilformamid
Dimetilsulfoxid (DMSO)
Esteri
Eteri
Glicoli
Hidrocarburi alifatice i aromatice
Hidrocarburi alifatice halogenate
Hidrogen arseniat
Mercur i compui
Monoxid de carbon
Nitroderivai alifatici
Nitro- i cloronitroderivai aromatici
Pentaboran
Plumb i compui
Solveni organici (amestecuri)
Staniu i compui
Tetrahidrofuran
i altele

Paralizii

Compresii mecanice

5. Boli ale analizatorului vizual


Boala profesional
Conjunctivite

Nox profesional
Alergeni i iritani profesionali
Radiaii infraroii
Radiaii ionizante
Virusuri, bacterii
i altele

Cheratite

Acid clorhidric
Acid fluorhidric
Amoniac
Arsen i compui
Benzochinone
Cianamid calcic
Clor
Creozot
Crezoli
Dioxid de sulf
Etilen-oxid (oxid de etilena)
Fenoli (fenol, pirocatechin, pirogalol, rezorcina i altele)
Formiat de metil
Hidrochinon
Hidrogen sulfurat
Piridine
Quinolein
Alergeni i iritani profesionali
Radiaii infraroii
Radiaii ionizante
Radiaii ultraviolete
Seleniu
Silicat de metil
Streptococcus suis
Sulfura de carbon
Virusuri
i altele

Cataract

Dinitrocrezol
Dinitrofenol
Etilen-oxid (oxid de etilena)
Lasere
Microunde
Naftalin
Radiaii infraroii
Radiaii ionizante i altele
Trinitrotoluen
i altele

Nistagmus

Iluminat inadecvat n mine

Astenopie acomodativ

Suprasolicitri vizuale, n special n condiii de iluminat nefiziologice


cantitativ i calitativ

Nevrit optic

Alcool alilic
Alcool metilic (metanol)
Arsen i compui
Hidrocarburi alifatice halogenate
Mercur
Naftalin
Nitro - i aminoderivai aromatici
Piridine
Sulfura de carbon

Taliu
Ambliopie
Diplopie
Amauroz

Bromur de metil (monobrommetan)


Carbamai heterociclici anticolinesterazici
Clorur de metil (monoclormetan)
Compui organofosforici
Fosfai, pirofosfai, tiofosfai, fosforamide
Hidrogen fosforat (fosfina, trihidrura de fosfor)
Monoxid de carbon
Sulfura de carbon
Taliu

Uveit
Endoftalmie

Streptococ
i altele

6. Boli ale analizatorului auditiv


Boala profesional
Hipoacuzie
Surditate

Nox profesional
Zgomot peste valorile de expunere de la care se declaneaz aciunea
angajatorului privind securitatea i protecia sntii lucrtorilor
Substane chimice ototoxice (arsen, bromur de metil, n-butil alcool,
compui organomercuriali, mangan, mercur, monoxid de carbon, plumb,
stiren, sulfura de carbon, toluen, tricloretilen i altele)
Explozii cu afectarea timpanului
Perforaii ale timpanului cu scntei sau metale topite
Traum barometric
Traumatisme cu interesarea urechii medii i a timpanului
Traumatisme cu interesarea stncii temporale
Curent electric

7. Boli ale aparatului cardiovascular


Boala profesional
Sindromul Raynaud

Nox profesional
Vibraii cu aciune la nivelul membrelor superioare
Clorur de vinil
Rini epoxidice

Tromboflebit de efort a membrelor


superioare

Efort cu micri ample ale membrelor superioare

Tromboflebit profund a membrelor


inferioare

Poziie eznd prelungit la conductorii profesioniti de vehicule i


utilaje

8. Boli ale aparatului respirator


Boala

Nox profesional

Silicoz
Silicotuberculoz

Dioxid de siliciu liber cristalin

Azbestoz

Azbest

Pneumoconioza minerului la crbune

Crbune

Aluminoz pulmonar

Aluminiu

Berilioz

Beriliu

Pneumoconioze cauzate de alte pulberi


anorganice

Antimoniu = stibiu (stibioz), bariu (baritoz), caolin (caolinoz), fibre


minerale artificiale, mic (micatoz), nefelin - apatit, olivin (olivinoz),
oxid de ceriu, oxizi de fier (sideroz), perlit, pulberi anorganice mixte,
staniu (stanoz), talc (talcoz), tantal, titan, tungsten, vanadiu, wolfram,
zirconiu i altele

Fibroz pulmonar

Ardezie
Carburi metalice (frite)
Clorur de vinii
Medicamente (unele citostatice i altele)
Metale grele (cobalt i altele)

Radiaii ionizante
Substane chimice (gaze, fumuri i vapori) - inclusiv gaze de furnal, gaze
de sudur i altele
isturi
Uleiuri minerale
i altele
Afeciuni pulmonare benigne: pleurezie
Azbest
benign, atelectazii rotunde, plci pleurale
Bisinoz

Bumbac, cnep, in, iut, sisal, kapoc

Bronhoalveolit alergic extrinsec


(pneumonia prin hipersensibilizare)

Acarieni
Actinomicete termofile
Aer condiionat
Alge
Alginai
Amiodaron
Amoebe
Anhidride (ftalic, hexahidroftalic, himic, tetracloroftalic,
tetrahidroftalic, trimelitic i altele)
Antigene animale (inclusiv din dejecii)
Artropode
Aur (srurile de aur)
Bacterii aeropurtate
Bagas
Blnuri
Brnzeturi
Bumbac
Cafea verde (pulbere)
Carmin (pigment din grgrie)
Ceai (pulbere)
Cereale (gru, orz, secar i altele)
Compost
Enzime din detergeni
Fin
Fn (n special mucegit)
Fungi (comestibili i microscopici)
Hamei
Hrtie (past)
Hipofiz (pulbere)
Izocianai
Lemn (pulberi)
Mal
Mumii (nveliurile lor textile)
Neghina sorgului
Nuc de cocos
Paprika
Pete (fin de pete)
Piretroide
Plut
Procarbazin
Rini epoxidice
Reactivul Paulis
Sisal
Soia (coaj)
Trestie de zahr
Tutun
Uleiuri de rcire
Variol (cruste variolice)
si altele

Sindromul toxic al pulberilor organice


(boala de siloz i altele)

Pulberi organice

BPOC

Pulberi organice
Azbest
Dioxid de siliciu liber cristalin
Alte pulberi anorganice
Substane chimice (gaze, fumuri i vapori)

Rinite

Alergeni respiratori profesionali


Iritani respiratori profesionali

Ulcer nazal i/sau perforaia septului nazal Acid clorhidric


Acid fluorhidric
Arsen i compui
Clorur de potasiu
Clorur de sodiu
Crom i compui
Lemn (pulberi)
i altele
Laringit

Alergeni respiratori profesionali


Iritani respiratori profesionali
Suprasolicitare vocal profesional cronic

Noduli ai corzilor vocale ("nodulii


cntreilor")

Suprasolicitare vocal profesional cronic

Iritaia i inflamaia acut i cronic a


cilor aeriene superioare

Substane chimice (gaze, fumuri i vapori)

RADS (Reactive airways dysfunction


syndrome = sindrom reactiv de ci
aeriene)

Substane chimice (gaze, fumuri i vapori)

Astm bronic alergic

Alergeni respiratori profesionali

Astm bronic nonalergic (iritativ)

Iritani respiratori profesionali

Bronit acut i cronic

Azbest
Dioxid de siliciu liber cristalin
Alte pulberi anorganice
Pulberi organice
Substane chimice (gaze, fumuri i vapori)

Pneumopatia cauzat de sisteme de aer


condiionat i de umidifiere a aerului

Ageni vehiculai prin sistemele de aer condiionat i de umidifiere a


aerului

Pneumonia chimic

Substane chimice (gaze, fumuri i vapori), uleiuri minerale (pneumonia


lipoidic), zinc i alte metale (febra de fum)

Edem pulmonar acut

Substane chimice (gaze, fumuri i vapori)

Emfizem pulmonar

Efort respirator cronic (la sufltori)

9. Bolile ficatului
Boala

Nox profesional

Hepatite toxice

Substane chimice hepatotoxice: arsen i compui, brombenzen, clorur


de vinii, crezoli, dinoseb, dinoterbe, eter clormetilic, eter dicloretilic,
etilenclorhidrin, fenoli, halotan, hidrocarburi alifatice halogenate, ioxinil,
nitro-i cloronitroderivai aromatici i altele

Hepatite infecioase

Amoebe
Brucella
Rickettsii (Febra Q)
Virusuri hepatitice
i altele

10. Boli ale pielii i esutului subcutanat


Boala
Dermatit alergic de contact:

Nox profesional

a) eczem alergic de contact

Antigene animale i vegetale, adezivi, biocide, cauciuc, colorani,


cosmetice, detergeni, esene aromate, explozivi, fotoprotectoare, gaze de
lupt, medicamente (unele anestezice de contact, antibiotice, antifungice
imidazolice, chinin, corticoizi, nitrofurazon, sulfamide i altele), metale
i compuii lor, rini naturale i sintetice (monomeri), revelatori
fotografici, solveni organici, substane de contrast, substane de curat,
uleiuri de rcire i altele

b) eczem fotoalergic de contact

Fotoalergeni

c) eritrodermie

Insectofuncigide arsenicale i mercuriale


Tricloretilen
Tetracloretilen
i altele

d) dermatit de contact la proteine

Proteine vegetale i animale

e) eritem polimorf

Alergeni ce induc eritem polimorf

f) erupie lichenoid

Alergeni ce induc erupii lichenoide

g) dermatit limfomatoid

Alergeni ce induc dermatit limfomatoid

h) dermatit purpuric de contact


(purpur alergic de contact)

Adjuvani ai cauciucului, balsamul de Peru, colorani (de tipul Disperse i


Basic, parafenilendiamin i derivai i altele), cumarine, dimetiloldihidroxi-etilenuree, dimetilol-dihidroxi-propilenuree, dimetilolpropilenuree, fibre de sticl, ln, medicamente (aprotinin, chinidin,
flavonoide, mefenazin, peroxidul de benzoil i altele), plante (muchii de
copac, pstrnac, sumac i altele), rini melamin-formaldehidice, rini
ureo-formaldehidice, sulfura de carbon, tetrametilol-acetilendiuree i
altele

i) dermatit de contact sistemic

Alergeni ce induc dermatit de contact sistemic

Dermatit ortoergic de contact:


a) dermatit de uzur

Pulberi anorganice (de ciment, metalice, minerale, vat de sticl, zgur i


altele), pulberi organice (lemn i altele), microtraumatisme repetate i
altele

b) dermatit iritativ (propriu-zis)

Detergeni, produse petroliere, reactivi chimici, spunuri, solveni


organici, uleiuri i lubrefiani, umezeal ("eczema menajer") i altele

c) dermatit caustic (arsur chimic)

Acizi i baze tari (caustici)


Alumino - silicaii de calciu (ciment)
Arsen i compui
Fosfor i compui
Var nestins (oxid de calciu)
i altele

d) dermatit fototoxic de contact

Substane fototoxice

Dermatit de contact mixt (alergic i


iritativ)

Alergeni i iritani cutanai

Urticarie, angioedem (edem Quincke), oc Alergeni ce induc urticarie


anafilactic
Presiune cutanat, spectrul solar (radiaii infraroii, vizibile i
ultraviolete), temperaturi extreme, vibraii
Radiodermit

Radiaii ionizante

Acnee profesional

Compui halogenai, gudron de huil, produse petroliere, uleiuri minerale


i altele

Porfirie cutanat tardiv (tarda)

Hexaclorbenzen i alte hidrocarburi aromatice halogenate


Virus hepatitic C
i altele

11. Boli ale sistemului musculo-scheletic i ale esutului conjunctiv


Boala
Bursite
Epicondilite
Sinovite
Tendinite
Tenosinovite
Leziuni de menise
Artroze
Periartrite

Nox profesional
Manipulare de greuti
Micri repetitive
Microtraumatisme repetate
Poziii extreme, forate, vicioase, prelungite sau violente, cu
suprasolicitarea i traumatizarea articulaiilor: suprancordri, presiuni,
torsiuni, traciuni
Vibraii

Deformri ale coloanei vertebrale


Discopatii, inclusiv hernia de disc
Fracturi osoase

12. Boli ale aparatului excretor


Boala profesional
Nefropatie toxic

Nox profesional
Acrilonitril
Aldrin
Benzochinone
Butil-toluen teriar
Clor
Crezoli
Cumen
N, N-Dimetilformamid
Dimetilsulfat
Dioxan
Eter etilic
Eteri de glicoli
Etil-benzen
Etilenclorhidrin
Etilenglicol i derivai
Fenoli i derivaii lor halogenai i nitrai
Fosfor i compui
-Propiolactona
Hidrazine
Hidrocarburi halogenate alifatice
Hidrogen arseniat
Metale grele i compui (cadmiu, crom, mercur, plumb, vanadiu i altele)
Nitro- i cloronitroderivai aromatici
Paraquat (Dipiridillium)
Piridine
Pirogalol
Silicat de metil i de etil
Stiren
Tetralin (tetrahidronaftalin)
Triazine
i altele

Nefropatie infecioas

Brucella
Hantavirus
Mycobacterium tuberculosis
Streptococ beta-hemolitic din grupul A
si altele

13. Boli profesionale cauzate de expunerea la ageni fizici neclasificate anterior


Boala

Nox profesional

Colaps caloric, crampe calorice, oc caloric Microclimat cald


Hipotermie, degeraturi

Microclimat rece

mbolnviri datorate compresiunilor sau


decompresiunilor

Presiuni atmosferice crescute (hiperbarism) sau sczute (hipobarism)

Boala de vibraii:
- sindrom osteo-musculo-articular
- sindrom digestiv
- sindromul Raynaud
- sindrom neurologic

Vibraii

Boala de iradiere (sindrom acut de

Radiaii ionizante

iradiere)
Sindroame neuro-cardio-vasculare i
endocrine

Cmpuri electrice i magnetice


Radiaii electromagnetice neionizante din banda microunde i
radiofrecven

14. Boli infecioase i parazitare


Boala

Nox profesional

Tuberculoz

Mycobacterium tuberculosis (uman i animal)

Hepatit A, B, C, E

Virus hepatiticA, B, C, E

Leptospiroz

Leptospira

Bruceloz

Brucella

Tetanos

Clostridium tetani

Boli infecioase i parazitare, inclusiv


Ageni biologici conform Directivei 2000/54 CEE
tropicale, pentru care riscul de infectare a
fost evaluat

15. Intoxicaii acute, subacute i cronice profesionale i consecinele lor


Boala
Intoxicaii acute, subacute i cronice
profesionale i consecinele lor

Nox profesional
Acid azotic
Acid cianhidric
Acid sulfuric
Acizi organici
Acrilonitril
Alcool butilic (Butanol)
Alcool izopropilic (Izopropanol)
Alcool metilic (Metanol)
Amine alifatice
Amine alifatice halogenate
Amoniac
Antimoniu (stibiu) i compui
Antracen
Arsen i compui
Benzen sau omologi ai acestuia (omologii benzenului sunt definii prin
formula: CnH2n-6)
Benzochinone
Beriliu i compui
Bitum
Brom
1,4-Butandiol
Cadmiu i compui
Carbazol i compui
Cetone: aceton, cloraceton, bromaceton, hexafluoracetona, metil etil
ceton, metil n-butil ceton, metil izobutil ceton, diaceton alcool, oxid
metil izoftalic, 2-metilciclohexanon
Cianuri i compui
Clor
Crom i compui
Derivai halogenai, fenolici, nitrii, nitrai sau sulfonai ai hidrazinelor
Dietilen glicol
Disulfur de carbon
Esteri organofosforici
Esterii acidului azotic
Eteri: metil eter, etil eter, izopropil eter, vinil eter, diclorizopropil eter,
guaiacol, metil eter i etil eter ai etilenglicolului
Etilen glicol
Fenoli halogenai

Fenoli sau omologi


Fluor i compui
Formaldehida
Fosfor i compui
Fosgen (Oxiclorura de carbon)
Funingine, negru de fum
Gaz, petrol lampant
Gudroane
Hidrazine
Hidrocarburi alifatice derivate din benzin (solvent nafta) sau petrol
Hidrocarburi alifatice halogenate
Hidrocarburi aromatice (inclusiv policiclice = HPA)
Hidrocarburi aromatice halogenate
Hidrogen sulfurat
Iod
Izocianai
Mangan i compui
Mercur i compui
Monoxid de carbon
Naftalen (naftalin) sau omologi ai ei (omologul ei este definit prin
formula: CnH2n-12)
Naftoli halogenai
Naftoli sau omologi
Nichel i compui
Nitro- i aminoderivai aromatici
Nitroderivai ai glicolilor i ai glicerolului
Nitroderivai alifatici
Nitrofenoli i omologi
Oxizi alchilarilici halogenai
Oxizi de azot
Oxizi de sulf
Parafin
Plumb i compui
Produse petroliere
Produi de distilare a crbunelui
Smoal
Sulfonai alchilarilici halogenai
Uleiuri minerale
Vanadiu i compui
Vinilbenzen i divinilbenzen
i altele

16. Lista suplimentar - Ali factori profesionali considerai posibil nocivi:


Anhidride aromatice i compui
Argint
Ciocolat, zahr i fin - cauznd carii dentare
Decalin
Difenil
Difenil oxid
Fibre minerale
Fibre sintetice
Magneziu
Mercaptani
Metacrilonitril
Ozon
Platin

Sidef
Terpene
Thiopene
Tioalcooli
Tioeteri
Tiofenoli

(la data 27-sep-2010 anexa 22 modificat de Art. I, punctul 115. din Hotarirea 955/2010 )
NOT:
Tabelul cu bolile profesionale cu declarare obligatorie va fi revizuit periodic.

Anexa nr. 23: TABEL CU BOLILE LEGATE DE PROFESIUNE


BOALA LEGATA DE PROFESIUNE

FACTORI PROFESIONALI CAUZALI

Hipertensiune arteriala

Zgomot, vibratii, temperatura si radiatii calorice crescute,


suprasolicitare neuropsihica si altele

Boala cardiaca ischemica

Suprasolicitari fizice si neuropsihice crescute si altele

Afectiuni respiratorii cronice nespecifice

Pulberi, gaze iritante si altele

Afectiuni digestive

Temperatura crescuta, zgomot, noxe chimice si altele

Afectiuni osteo-musculo-articulare (lombalgii, cervicoscapulalgii si altele)

Microclimat nefavorabil, vibratii, efort fizic crescut,


postura incomoda, efect traumatic mecanic si altele

Nevroze si alte afectiuni neuropsihice

Zgomot, vibratii, noxe chimice, suprasolicitare


neuropsihica si altele

(la data 27-sep-2010 anexa 23 modificat de Art. I, punctul 116. din Hotarirea 955/2010 )
BOALA LEGAT DE PROFESIUNE

FACTORI PROFESIONALI CAUZALI

Hipertensiune arterial

Zgomot, vibraii, temperatur i radiaii calorice crescute,


suprasolicitare neuropsihic i altele

Boal cardiac ischemic

Suprasolicitri fizice i neuropsihice crescute i altele

Varice ale membrelor inferioare complicate cu tulburri


trofice sau cu tromboflebite

Ortostatism prelungit static sau asociat cu manipulare de


greuti

Afeciuni respiratorii cronice nespecifice

Pulberi, gaze iritante i altele

Afeciuni digestive

Temperatur crescut, zgomot, noxe chimice i altele

Afeciuni osteo-musculo-scheletice (lombalgii, cervicoscapulalgii i altele)

Microclimat nefavorabil, vibraii, efort fizic crescut,


postur incomod, efect traumatic mecanic i altele

Nevroze i alte afeciuni neuropsihice

Zgomot, vibraii, noxe chimice, suprasolicitare


neuropsihic i altele

Anexa nr. 24:


Denumirea solicitantului: ..............
Adresa: ..........................
Localitate: ........................
Judet: ..................
Cod postal: ..............
Telefon/fax: ..............
Nr. de nregistrare n Registrul comertului: ..........
Cod unic de nregistrare (CUI): .............
Nr. ...../........1
Catre,
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
Directia de munca, solidaritate sociala si familie ............2
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a
documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire n domeniul securitatii si
sanatatii n munca
Prin prezenta solicit avizul pentru documentatia cu caracter tehnic de informare si
instruire n domeniul securitatii si sanatatii n munca, cu urmatoarele elemente de

identificare:
Tipul documentatiei: ..............
- Titlul documentatiei: ..............
Pentru aceasta prezint spre analiza Comisiei de abilitare si avizare, n conformitate
cu prevederile art. 187 din Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si
sanatatii n munca nr. 319/2006, urmatoarele documente3:
................
Solicitant4,
1 Se va completa numarul de nregistrare la solicitant.
2 Se va completa denumirea Directiei de munca, solidaritate sociala si familie pe a
carei raza teritoriala si are sediul solicitantul.
3 Se vor preciza documentele care compun dosarul ce nsoteste cererea.
4 Se va specifica functia, numele si prenumele reprezentantului legal al solicitantului
si va purta semnatura si stampila.
Denumirea solicitantului: ............................................
Adres: .......................................................................
Localitate: ...................................................................
Jude: ..........................................................................
Cod potal: ..............................................
Telefon/Fax: ...........................................
Nr. de nregistrare n registrul comerului: ............................................
Cod unic de nregistrare (CUI): ............................................................
Nr. ....../.................. 1)
Ctre ......................................................................... 2)
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire i protecie i de avizare a
documentaiilor cu caracter tehnic de informare i instruire n domeniul securitii i
sntii n munc
Subsemnatul,....................................................,
reprezentant
al
........................................, solicit analizarea, n vederea avizrii, a documentaiei cu
caracter tehnic de informare i instruire n domeniul securitii i sntii n munc,
cu urmtoarele elemente de identificare:
- tipul documentaiei: ............................................
- titlul documentaiei: ............................................
Pentru aceasta prezint spre analiza Comisiei de abilitare i avizare, n conformitate
cu prevederile art. 187 din Normele metodologice de aplicare a Legii securitii i
sntii n munc nr. 319/2006, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr.
1.425/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, urmtoarele documente3):
- .................................
- ...................................
Solicitant4),
..................
NOT:
Cnd rndurile de pe prima pagin nu sunt suficiente, se va ntocmi o anex la
aceast cerere pentru continuarea listei, cu numrul de rnduri necesare, anex care
va purta pe fiecare pagin, ca i pe prima, semntura i, dup caz, tampila
solicitantului.
____
1) Se va completa cu numrul i data de nregistrare la solicitant.
2) Se va completa cu denumirea structurii n cadrul creia funcioneaz Comisia de
abilitare i avizare, potrivit art. 36 alin. (2) i (3) din Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006, aprobate
prin Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.

3) Se va completa cu documentele transmise Comisiei de abilitare i avizare,

prevzute la art. 187 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii


securitii i sntii n munc nr. 319/2006, aprobate prin Hotrrea Guvernului
nr. 1.425/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
4) Se vor specifica funcia, numele i prenumele solicitantului sau ale
reprezentantului su legal, se va semna i tampila.
(la data 27-sep-2010 anexa 24 modificat de Art. I, punctul 117. din Hotarirea 955/2010 )

Anexa nr. 25:


Romnia
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
Directia de munca, solidaritate sociala si familie ...........
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a
documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire n domeniul securitatii si
sanatatii n munca
AVIZ
Nr. ....... din .............
Se avizeaza documentatia cu caracter tehnic de informare si instruire n domeniul
securitatii si sanatatii n munca, nregistrata la Directia de munca, solidaritate sociala
si familie cu nr. ..... din data ........ cu urmatoarele elemente de identificare:
Tipul documentatiei: .................1
- Titlul documentatiei: .................2
Titularul avizului: .....................
Prezentul aviz este emis n temeiul art. 45 alin. (2) lit. j) din Legea securitatii si
sanatatii n munca nr. 319/2006.
PRESEDINTE
1 n situatia n care documentatia cuprinde mai multe tipuri cu acelasi titlu sau mai
multe titluri din acelasi tip se va completa "conform anexei care face parte integranta
din prezentul aviz"
2 Se va completa: numele titularului, adresa, cod postal, telefon, fax (e-mail, pagina
web, daca este cazul).
Verso
Aviz
- ANEXA la avizul nr. ..... din .........
Titular: .............
Tipul/titlul1 documentatiei:
1 ..............
2 ..............
3 ..............
4 ..............
5 ..............
6 ..............
7 ..............
8 ..............
9 ..............
10 .............
PRESEDINTE
Comisie de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a
documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire n domeniul securitatii si
sanatatii n munca
1 Se va preciza tipul sau titlul, dupa caz.
ROMNIA
MINISTERUL
MUNCII,
FAMILIEI
I
PROTECIEI
SOCIALE

....................................................................................... 1)
COMISIA
de abilitare a serviciilor externe de prevenire i protecie i de avizare a
documentaiilor cu caracter tehnic de informare i instruire n domeniul securitii i
sntii n munc
AVIZ
Nr. ....... din ...................
Se avizeaz documentaia cu caracter tehnic de informare i instruire n domeniul
securitii i sntii n munc, nregistrat la ............................ 1)cu nr. ......... din
data de .................., cu urmtoarele elemente de identificare:
Tipul documentaiei2):...........................................
- Titlul documentaiei3):............................................
Titularul avizului4):...............................................
Prezentul aviz este emis n temeiul art. 45 alin. (2) lit. j) din Legea securitii i
sntii n munc nr. 319/2006.
Emis la data de ...................
Valabil pn la schimbarea condiiilor n care a fost emis.
Preedinte,
.....................
(numele i prenumele, semntura i tampila
Comisiei de abilitare i avizare emitente)
______

1) Se va completa cu denumirea structurii n cadrul creia funcioneaz Comisia de

abilitare i avizare, potrivit art. 36 din Normele metodologice de aplicare a


prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006, aprobate prin
Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
2) i 3) n situaia n care documentaia cuprinde mai multe tipuri cu acelai titlu sau
mai multe titluri din acelai tip, se va completa: "conform anexei care face parte
integrant din prezentul aviz".
4) Se va completa: numele titularului, adresa, cod potal, telefon, fax (e-mail,
pagina web, dac este cazul).
- verso - ANEXA la Avizul nr. ......... din ..................
Titular: ..............................
Tipul/titlul1) documentaiei:
1.......................................................................
2........................................................................
3........................................................................
4........................................................................
5........................................................................
6........................................................................
7........................................................................
8........................................................................
9........................................................................
10.......................................................................
Preedinte,
.....................
(numele i prenumele, semntura i tampila
Comisiei de abilitare i avizare emitente)
NOT:
Cnd rndurile de pe prima pagin i de pe verso nu sunt suficiente, se va ntocmi o
anex la aviz pentru continuarea listei cu numrul de rnduri necesare, anex care

va purta pe fiecare pagin, ca i pe aviz, i pe versoul acestuia, semntura


preedintelui i tampila Comisiei de abilitare i avizare emitente.
____
1) Se va preciza tipul sau titlul, dup caz.
(la data 27-sep-2010 anexa 25 modificat de Art. I, punctul 118. din Hotarirea 955/2010 )

Anexa nr. 26:


Romnia
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
Directia de munca, solidaritate sociala si familie ...........
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a
documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire n domeniul securitatii si
sanatatii n munca
DECIZIE
Nr. ..... din .........
n urma analizei documentatiei, nregistrata la Directia de munca, solidaritate sociala
si familie cu nr. .. din data ... , cu urmatoarele elemente de identificare:
- Tipul documentatiei: .................
- Titlul documentatiei: .................
- Solicitantul avizului: ..................
au rezultat urmatoarele neconformitati cu cerintele generale si specifice prevazute la
art. 178-192 din Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii n
munca nr. 319/2006:
.....................
Ca urmare, Comisia decide respingerea solicitarii de acordare a avizului si restituirea
documentatiei.
PRESEDINTE
ROMNIA
MINISTERUL
MUNCII,
FAMILIEI
I
PROTECIEI
SOCIALE
1
.............................................................................. )
COMISIA
de abilitare a serviciilor externe de prevenire i protecie i de avizare a
documentaiilor cu caracter tehnic de informare i instruire n domeniul securitii i
sntii n munc
DECIZIE
Nr. ...... din .......................
n
urma
analizei
documentaiei,
nregistrat
la
1
...........................................................
)
cu
nr.
..........
din
data
de
.....................,cu urmtoarele elemente de identificare:
- tipul documentaiei: .....................................;
- titlul documentaiei: .....................................;
- solicitantul avizului: .....................................,
au rezultat urmtoarele neconformiti cu cerinele prevzute la art. 178-192 din
Normele metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.
319/2006, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare:
- ...................................
- ...................................
- ...................................
Ca urmare, Comisia de abilitare i avizare decide respingerea solicitrii de acordare
a avizului i restituirea documentaiei.
Preedinte,
.....................
(numele i prenumele, semntura i tampila

Comisiei de abilitare i avizare emitente)


NOT:
Cnd rndurile cu documentaii sau neconformiti nu sunt suficiente, se va ntocmi
o anex la aceast decizie pentru continuarea enumerrii, cu numrul de rnduri
necesare, anex care va purta pe fiecare pagin, ca i decizia, semntura
preedintelui i tampila Comisiei de abilitare i avizare emitente.
_____
1) Se va completa cu denumirea structurii n cadrul creia funcioneaz Comisia de
abilitare i avizare, potrivit art. 36 din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006, aprobate prin
Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
(la data 27-sep-2010 anexa 26 modificat de Art. I, punctul 119. din Hotarirea 955/2010 )

Publicat n Monitorul Oficial cu numarul 882 din data de 30 octombrie 2006


*) n cuprinsul normelor metodologice se nlocuiesc urmtoarele sintagme:
- sintagma "autoritatea de sntate public" se nlocuiete cu sintagma "direcia de
sntate public";
- sintagma "Ministerul Sntii Publice" se nlocuiete cu sintagma "Ministerul
Sntii";
- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei" se nlocuiete cu
sintagma "Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale".
(la data 27-sep-2010 Actul modificat de Art. I, punctul 120. din Hotarirea 955/2010 )