Sunteți pe pagina 1din 22

MODEL DE SUBIECT PENTRU SIMULAREA PROBEI DE LIMB I LITERATUR ROMN DIN CADRUL

EXAMENULUI DE BACALAUREAT

LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURETI

30 IANUARIE 2013
Filiera teoreti Profil umanist, Filiera vocaio al Profil pedagogic
Limba i literatura ro
Toate su ie tele su t o ligatorii. Se a ord
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I
Citete ur torul text:

pu te di ofi iu.
(30 de puncte)

Cincizeci de ani, de cnd ncerci, mereu,


Condeiul, gndurile i er eala,
N-au ai aju s s-i ur e, ftul eu,
Fri a de ti e i-ndoiala.

Foile tale scrise, de hrtie,


Se rup i z oar, a di tr-o livad
Frunzele smulse-n vijelie,
Fr a piersi ul s i le vad.

Te te i i-acum de ce te-ai mai temut,


De pagi a urat i de r dul,
i de uv tul de la eput.
Te sperie i litera i g dul.

La fie e uv t, o ovire
Te fa e s tresari i-ai atepta.
Par trieti so
i-n amintire
i u tii i e-a scris cu mna ta.
(Tudor Arghezi, Frunze pierdute)

S rie, pe foaia de exa e , rspu sul la fie are di tre ur toarele eri e u privire la text:
. Nu ete te u si o i
eologi pe tru se sul di text al uvi telor : urat , ovire.
2 puncte
. Expli rolul virgulelor di versurile N-au ai aju s s-i ur e, ftul eu,/ Fri a de ti e i-ndoiala.
2 puncte
. Co struiete u e u are s ilustrezi se sul o otativ al uv tului foi.
2 puncte
. Pre izeaz o te i u
otiv literar ide tifi ate textul dat.
4 puncte
. Me io eaz dou r i lexi o-gra ati ale ale su ie tivitii preze te textul dat.
4 puncte
. Sele teaz dou figuri de stil diferite, ide tifi ate ulti ele dou strofe.
4 puncte
. Prezi t valoarea expresiv, ulti a strof, a adver ului par .
4 puncte
. Ilustreaz, pri exe ple, dou trsturi, are susi ara terul de art poeti al textului dat. 4 puncte
9. Co e teaz,

de uvi te ase zece rnduri), pri ele dou strofe ale textului dat, prin
evide ierea relaiei dintre ideea poeti i mijloacele artistice.
4 puncte
SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150 300 de cuvinte (15 30 de rnduri) despre menirea operei
de art lu ea o te pora .
n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
s respe i stru tura dis ursului de tip argu e tativ: for ularea ideilor s ris, utilizarea ijloa elor
li gvisti e ade vate expri rii u ei apre ieri; 8 puncte
s ai o i utul ade vat argu e trii pe o te dat: for ularea ipotezei/a propriei opi ii fa de
pro le ati a pus dis uie, e u area i dezvoltarea orespu ztoare a dou argu e te ade vate ipotezei,
formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte

s respe i or ele li ii literare registrul stilisti ade vat, or ele de expri are, de ortografie si de
pu tuaie i li itele de spaiu i di ate. 6 puncte
SUBIECTUL al III-lea
Reda teaz u eseu de

personaje dintr-un basm cult studiat.

(30 de puncte)
de uvi te dou trei pagi i ,

are s prezi i relaia di tre dou

ela orarea eseului, vei avea vedere ur toarele repere:


preze tarea statutului so ial, psihologi , oral et . al fie ruia di tre perso ajele alese di asmul studiat;
evide ierea, pri dou episoade/ itate/se ve e o e tate, a odului are evolueaz relaia di tre ele
dou perso aje;
ilustrarea a patru ele e te de stru tur si de o poziie ale as ului studiat, se ifi ative pe tru a aliza
relaiei di tre ele dou perso aje de exe plu: a iu e, o fli t, relaii te porale i spaiale, i ipit, fi al,
teh i i arative, perspe tiv arativ, registre stilistice, limbajul personajelor etc.);
susi erea u ei opi ii despre odul are o idee sau te a as ului studiat se refle t evoluia relaiei
di tre ele dou perso aje.
Not!
Ordi ea i tegrrii reperelor upri sul eseului este la alegere.
Pentru coninutul eseului vei primi 16 puncte te pu te pe tru fie are eri /reper .
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor n scris 3 puncte; abiliti de analiz i de
argumentare 3 puncte; utilizarea limbii literare 2 puncte; ortografia 2 puncte; punctuaia 2 puncte;
aezarea n pagin, lizibilitatea 1 punct, ncadrarea n limitele de spaiu indicate 1 punct).
n vederea acordrii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib i i u 6 de uvi te dou
pagi i i s dezvolte su ie tul propus.

MODEL DE BAREM DE EVALUARE I NOTARE PENTRU SIMULAREA PROBEI DE LIMB I LITERATUR


ROMN DIN CADRUL
EXAMENULUI DE BACALAUREAT

LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURETI

30 IANUARIE 2013
Filiera teoreti Profil u a ist, Filiera vo aio al Profil pedagogic
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
Se pu teaz ori are alte for ulri/ odaliti de rezolvare ore t a eri elor.
Nu se a ord pu taje i ter ediare, altele de t ele pre izate expli it pri are . Nu se a ord fraciuni
de punct.
Se a ord pu te di ofi iu. Nota fi al se al uleaz pri prirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I
(30 de puncte)
. te pu t pe tru u irea fie rui si o i
eologi pe tru se sul di text al uvi telor date de exe plu:
urat i a ulat; ovire ezitare)
2x1p= 2 puncte
2. explicarea rolului virgulei din versul indicat (de exemplu: deli iteaz o stru tur vo ativ)
2 puncte
3. o struirea u ui e u are se ilustreaz ore t se sul o otativ al uv tului i di at
2 puncte
4. cte 2 puncte pentru precizarea unei teme (de exemplu: reaia artisti i a u ui otiv literar ide tifi ate
n textul dat (de exemplu: cuvntul)
2x2p= 4 puncte
5. cte 2 puncte pentru menio area fie reia di tre ele dou r i lexi o-gramaticale ale subiectivitii din
text (de exemplu: verbe la persoana a II-a te temi i adjectiv pronominal posesiv la persoana a II-a tale, ta)
2x2p= 4 puncte
6. sele tarea ori ror dou figuri de stil diferite, ide tifi ate ore t ulti ele dou strofe
2x2p= 4 puncte
. preze tarea ade vat a valorii expresive a adver ului par p. / preze tare s he ati p.
4 puncte
8. cte 1 punct pentru menio area fie reia di tre ele dou trsturi are susi ara terul de art poeti
al textului dat (de exemplu: te e i otive, relaia di tre i sta ele o u i rii liri e; preze a u or uvi te
di pul se a ti al reaiei artisti e et .)
2x1p= 2 puncte
te pu t pe tru ilustrarea u exe ple di text a fie rei trsturi e ionate
2x1p= 2 puncte
. o e tarea ade vat i ua at a pri elor dou strofe, li itele de spaiu i di ate 4p. / comentarea
parial ade vat sau erespe tarea li itelor de spaiu i di ate p.
SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

structura discursului de tip argumentativ:


for ulare ade vat a ideilor s ris: text lar orga izat, oere t, u echilibru ntre cele trei
componente: ipoteza, enunarea i dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p. / formulare parial ade vat p. 4
puncte
utilizare ade vat a ijloa elor li gvisti e utile expri rii u ei apre ieri de exe plu: ver e de
opinie, adverbe/locuiu i adver iale de od folosite a i di i ai su ie tivitii evaluative, conjuncii/locuiuni
conjuncionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final,
concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p. / utilizare parial ade vat p. 4 puncte
coni utul argu e trii:
formularea ipotezei/a propriei opinii fa de pro le ati a propus 2 puncte
cte 3 puncte pentru enunarea fie ruia di tre ele dou argu e te [pro i/sau contra] adecvate
ipotezei 2x3p=6 puncte

te pu te pe tru dezvoltarea orespu ztoare a fie ruia di tre argu e tele e u ate 2x3p=6
puncte
formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
respectarea or elor li ii literare i a limitelor de spaiu indicate:
registrul stilisti ade vat eri ei 1 punct
respectarea normelor de exprimare (0- greeli lexicale sau morfosintactice 2 p.; 2 greseli 1 p.; 3
sau mai multe greeli 0 p.) 2 puncte
respectarea normelor de ortografie si de punctuaie (0-1 greseli ortografice si de punctuaie 2 p.; 2
greseli 1 p.; 3 sau mai multe greseli 0 p.) 2 puncte
respe tarea li itelor de spaiu i di ate 1 punct
SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

Coninut 16 puncte
te pu te pe tru preze tarea statutului so ial, psihologi , oral et . al fie ruia di tre perso ajele alese
din basmul studiat
2x2p= 4 puncte
Cele pu te pe tru fie are perso aj se a ord astfel:
prezentare nuanat i ade vat a statutului so ial, psihologi , oral et . al perso ajului p.
preze tare s he ati sau superfi ial a statutului so ial, psihologi , oral etc. al personajului 1p.)
evide ierea, pri dou episoade/ itate/se ve e o e tate, a odului are evolueaz relaia di tre ele
dou perso aje 4 puncte
preze tarea evoluiei relaiei di tre perso aje i ilustrarea a esteia pri dou
episoade/ itate/se ve e o e tate 4 p.
preze tarea evoluiei relaiei di tre perso aje i ilustrarea printr-u episod/ itat/se ve o e tat
2 p.
si pla u ire a u or s e e/se ve e sau te di a de rezu are p.
cte 1 punct pentru ilustrarea fiecruia di tre ele patru ele e te de stru tur i de o poziie ale as ului
studiat, se ifi ative pe tru a aliza relaiei di tre ele dou perso aje
4x1p= 4 puncte
susi erea opi iei for ulate u argu e te ade vate p / er are de susi ere a opi iei sau s he atis
p
/ simpla formulare a opiniei 1p
4 puncte
Redactare 14 puncte
organizarea ideilor n scris
3 puncte
3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru ntre introducere, cuprins i ncheiere, n care
construcia paragrafelor subliniaz ideile n succesiune logic
2 puncte pentru text parial organizat, cu dezechilibru ntre componente, n care construcia
paragrafelor nu subliniaz ideile n succesiune logic
1 punct pentru text vag organizat, fr evidenierea trecerii de la o idee la alta
a iliti de a aliz i de argu e tare
3 puncte
3 puncte pentru relaie adecvat ntre idee i argument, utilizare de argumente convingtoare,
formulare de judeci de valoare relevante
2 puncte pentru relaie parial adecvat ntre idee i argument, utilizare de argumente insuficient de
convingtoare, formulare de judeci parial relevante
1 punct pentru relaie nerelevant ntre idee i argument, schematism
utilizarea limbii literare (stil i vocabular potrivite temei, claritate a enunului, varietate a lexicului, sintax
adecvat 2 p / vocabular restrns, monoton 1 p)
2 puncte
ortografia (0-1 erori: 2 p/ 2 erori: 1 p/ 3 sau mai multe erori: 0 p)
2 puncte
pu tuaia -1 erori: 2 p/ 2 erori: 1 p/ 3 sau mai multe erori: 0 p)
2 puncte
aezarea ore t a textului pagi , lizi ilitatea
1 punct
adrarea li itele de spaiu i di ate
1 punct
n vederea acordrii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib i i u 6 de uvi te dou
pagi i i s dezvolte su ie tul propus.

MODEL DE SUBIECT PENTRU SIMULAREA PROBEI DE LIMB I LITERATUR ROMN DIN CADRUL
EXAMENULUI DE BACALAUREAT

LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURETI

30 IANUARIE 2013

Filiera teoreti Profil u a ist, Filiera vo aio al Profil pedagogic


Li

a si literatura ro

Toate su ie tele su t o ligatorii. Se a ord

pu te di ofi iu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


Se d ur torul text:

As ulta
u sufletul la uze i gurgita a u
u reierul, u o hii, u ure hile, u sufletul, fie are
uv t, fie are sila , fie are su et. M doia da pri ul Preda, are itea a u rar, apsat, ridi d la
fie are uv t fru tea spre i e, s vad da sesizez i e se sul a estui si ol, doia da el da preul
pe are l da eu uvi telor e auzea . M doia hiar da pri ul Tudor le sesizase i e, adi asta u era
are lu ru, dar da le gustase i e, da le degustase, da le savurase u sufletul i u visul, aa u le
savura eu a u . Eu s fi avut feri irea s- i ear do a Al a s gses "Ave tura", pe doa a Ave tur,
are s erite s i se redi eze a east o sidera il isiu e, de a s ulge pe tru i e pe do a Al a
soului ei!
R ea, aadar, de des operit area ave tur. i do a Al a i o sult parte erul asupra ei.
Propu erile lui par s u-i pla . Nu elege a totul s se sfreas pri tr-o rpire ori pri tr-o scrisoare
rt it; e prea a al i apoi asta u se eaz a lsa ave turii s hotras . Tre uie f ut eva, tot a i, pe
lo , dar fr ex esiva fereal de p a u . [] B uielile -au de t s vi , ele vor o pli a i ai ult
situaia; s ei vor uta s as u d lu rul, p la dez i irea lor o plet, p la dezgolirea adevrului,
p la ulti a evide . Dar ea ar fi vrut toate a estea o e trate tr-u tot, ur d o a u e gradaie, ai
dra ati , ai teatral. i, ai pui a oti , pri ul Tudor, spre area ea satisfa ie, u gsete a est
complex, pe care eu i l-a fi gsit la o e t, i-a fi i pri at el ai agitat rit , ea ai e u eas i ai
vertigi oas o pli aie. O ostr di eea e a fi putut eu fa e va avea do a Al a, a east ult utat
donna a visurilor mele, cnd i voi povesti chipul cum "am smuls" scrisorile lui Preda Buzescu.
(Gib Mihaescu, Donna Alba)

S rie, pe foaia de exa e , rspu sul la fie are di tre ur toarele eri e, u privire la text:
. Nu ete cte un sinonim neologic pentru sensul din text al cuvintelor: s hotras , uielile . 2 puncte
. Expli rolul utilizrii virgulei pri ul e u .

2 puncte

. Co struiete u e u cu sensul conotativ al cuvntului frunte.

2 puncte

4. Pre izeaz o te i u

otiv literar preze te textul dat.

4 puncte

. Nu ete tipul de perspe tiv arativ di textul citat.


6. Sele teaz dou uvi te/stru turi di text are s o stituie

4 puncte
r i ale su ie tivitii.

4 puncte

. Prezi t valoarea expresiv, textul dat, a verbelor la modul indicativ, timpul imperfect.

4 puncte

. Ilustreaz, u exe ple di text, dou trsturi ale ge ului epi .

4 puncte

. Co e teaz,
-100 de cuvinte (sase zece rnduri), ur toarea se ve di textul dat: Eu s fi avut feri irea s-mi
ear do a Al a s gses "Ave tura", pe doa a Ave tur, are s erite s i se redi eze a east o sidera il isiu e,
de a s ulge pe tru i e pe do a Al a soului ei!.
4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


Scrie un text de tip argumentativ, de 150 300 de cuvinte (15-30 de rnduri), despre i porta a u oaterii u or
aspe te di
iografia s riitorilor studiai pe tru elegerea raportului realitate-fi iu e operele literare ale a estor
scriitori.
Ate ie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- s respe i o stru ia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice
ade vate expri rii u ei apre ieri; 6 puncte
- s ai o i utul ade vat argu e trii pe o te dat: for ularea ipotezei/ a propriei opi ii fa de pro le ati a pus
dis uie, e u area i dezvoltarea orespu ztoare a dou argu e te ade vate ipotezei, for ularea u ei o luzii
pertinente; 18 puncte
- s respe i or ele li ii literare registrul stilisti ade vat, or ele de expri are, de ortografie i de pu tuaie i
li itele de spaiu i di ate. 6 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Scrie un eseu de 2 - pagi i are s prezi i tema i viziunea despre lume, reflectate ntr-un text poetic modernist
studiat. n elaborarea eseului, vei avea vedere ur toarele repere:

- evide ierea trsturilor are fa posi il adrarea textului poeti tr-o tipologie, ntr-un curent cultural/ literar, ntr-o
perioad sau tr-o orie tare te ati ;
- preze tarea te ei, refle tat textul poeti ales, pri referire la dou i agi i/ idei poeti e;
- sublinierea a patru elemente ale textului poetic, semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (de exemplu:
imaginar poetic, titlu, incipit, relaii de opoziie i de simetrie, elemente de recuren, simbol central, figuri semantice tropii,
elemente de prozodie etc.);
- expri area u ei opi ii argu e tate, despre
Not! Ordi ea i tegrrii reperelor

odul

are te a i viziu ea despre lu e su t refle tate textul poeti ales.

upri sul lu rrii este la alegere.

Pentru coninutul eseului vei primi 16 puncte te pu te pe tru fie are eri / reper ; pe tru redactarea eseului vei primi
14 puncte (organizarea ideilor n scris 3 puncte; abiliti de analiz i argumentare 3 puncte; utilizarea limbii literare 2
puncte; ortografia 2 puncte; punctuaia 2 puncte; aezarea n pagin, lizibilitatea 1 punct; adrarea li itele de spaiu
indicate 1 punct.).
n vederea acordrii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum 6
subiectul propus.

de uvi te dou pagini i s dezvolte

MODEL DE BAREM DE EVALUARE I NOTARE PENTRU SIMULAREA PROBEI DE LIMB I LITERATUR


ROMN DIN CADRUL
EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2013 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURETI
30 IANUARIE 2013

Filiera teoreti Profil u a ist, Filiera vo aio al Profil pedagogic


Li

a si literatura ro

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

Se pu teaz ori are alte for ulri/

odaliti de rezolvare ore t a eri elor.

Nu se a ord pu taje i ter ediare, altele de t ele pre izate expli it pri

are . Nu se a ord

fraciuni de punct.
Se a ord

pu te di ofi iu. Nota fi al se al uleaz pri prirea la 10 a punctajului total

acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


. te pu t pe tru u irea fie rui si o i
eologi pe tru se sul di text al uvi telor date de exe plu:
s hotras - s de id, uielile - suspiciunile)
2x1p= 2 puncte
. expli area rolului virgulei se ve a i di at de exe plu: izoleaz ter e ii u ei e u eraii,
raport de oordo are pri juxtapu ere tre pri de propoziie de a elai fel 2 puncte
. o struirea u ui e u

are se ilustreaz ore t sensul conotativ al cuvntului indicat

. pre izarea ore t a u ei te e de exe plu: iubirea i a u ui

ar heaz u

2 puncte

otiv literar de exe plu: visul)


2x2p=4 puncte

. pre izarea ore t a tipului de perspe tiv arativ perspe tiv su ie tiv

4 puncte

. te pu te pe tru sele tarea ore t ori ror dou cuvinte/stru turi di text are s o stituie
su ie tivitii de exe plu: doia , visurilor mele)
2x2p= 4 puncte

r i ale

. preze tarea ade vat a valorii expresive a verbelor la modul indicativ, timpul imperfect 4p./prezentare
s he ati p.
4 puncte
. te pu t pe tru

e io area ori ror dou trsturi ale ge ului epi , preze te textul dat de

exe plu: preze a i sta elor o u i rii arative arator, perso aje; folosirea araiu ii a
expunere dominant, mbinat cu monologul interior )

od de

2x1p=2 puncte

te pu t pe tru ilustrarea pri exe ple di text a fie rei trsturi

e io ate

2x1p=2 puncte

. o e tarea ade vat si ua at a se ve ei itate, li ita de spaiu i di at p/ o e tare parial


ade vat sau erespe tarea li itei de spaiu i di ate p.

4 puncte

Subiectul al II-lea (30 de puncte)


-structura discursului de tip argumentativ:
-for ularea ade vat a ideilor s ris: text lar orga izat, cu echilibru ntre cele trei componente:
ipoteza, e u area i dezvoltarea argu e telor, o luzia p./ for ulare parial ade vat p.
4 puncte
-utilizarea ade vat a ijloa elor li gvisti e utile expri rii u ei apre ieri de exe plu: ver e de
opi ie, adver e/lo uiu i adver iale de od folosite a i di i ai su ie tivitii evaluative, o ju ii/lo uiu i
o ju io ale u rol argu e tativ, utilizate pe tru expri area raporturilor de tip auzal, o se utiv, fi al,
o lusiv
et .,
o e tori
argu e tativi
p./
utilizare
parial
ade vat
p.
4
puncte
- o i utul argu e trii:
-for ularea ipotezei/propriei opi ii fa de pro le ati a propus
- te
ipotezei

2 puncte

pu te pe tru e u area fie ruia di tre ele dou argu e te pro i/sau o tra
2x3p= 6 puncte

- te pu te pe tru dezvoltarea fie ruia di tre ele argu e tele e u ate


-formularea unei concluzii pertinente
-respe tarea or elor li

adecvate

2x3p=6 puncte
2 puncte

ii literare i a li itelor de spaiu i di ate:

-registrul stilisti ade vat eri ei

1 punct

-respectarea normelor de exprimare (0- greeli lexi ale sau


ulte greeli 0p.)
-respe tarea or elor de ortografie i de pu tuaie
p, sau ai ulte greeli 0p.)
-respe tarea li itelor de spaiu i di ate

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

orfosi ta ti e p; greeli 1p, 3 sau mai


2 puncte

- greeli ortografi e i de pu tuaie p; greeli


2 puncte
1 punct

Coninut 16 puncte
- evide ierea trsturilor are fa posi il adrarea textului poeti pentru care a optat candidatul ntr-o tipologie, ntr-un
curent cultural/ literar, ntr-o perioad sau tr-o orientare tematic
4 puncte
- preze tarea te ei, refle tat textul poeti ales, pri referire la dou i agi i/ idei poeti e

4 puncte

-preze tarea su ar a te ei pri referire la o i agi e poeti /idee poeti p.


-si pla e u are a te ei fr referire la o i agi e poeti /idee poeti p.
- sublinierea a patru elemente relevante pentru a ilustra viziunea despre lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic, titlu,
relaii de opoziie i de si etrie, ele e te de expresivitate)
1p.+1p.+1p.+1p.=4 puncte
- susi erea opiniei formulate cu argumente adecvate 4 p. / er are de susi ere a opi iei sau s he atis
formulare a opiniei 1 p.
4 puncte

p. /si pla

Redactare 14 puncte
organizarea ideilor n scris

3 puncte

3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru ntre cele trei componente: introducere,
cuprins si ncheiere, n care construcia paragrafelor su li iaz ideile su esiu e logi
2 puncte pentru text parial organizat, cu dezechilibru ntre componente, n care construcia
paragrafelor u su li iaz ideile su esiu e logi
pu t pe tru text vag orga izat, fr evide ierea trecerii de la o idee la alta
abiliti de a aliz si de argu e tare

3 puncte

3 puncte pentru relaie ade vat idee-argu e t, utilizare de argu e te o vi gtoare, for ulare de
judeci de valoare relevante
2 puncte pentru relaie parial ade vat idee-argument, utilizare de argumente insuficient de
o vi gtoare, for ulare de jude i parial relevante
1 punct pentru relaie idee-argu e t i existe t, idei ereleva te, s he atis
utilizarea limbii literare (stil si vocabular potrivite pentru coninutul eseului, claritate a enunului, varietate a
lexi ului, si tax ade vat 2p/vocabular restrns, monoton 1p)
2 puncte
ortografia (0-1 erori 2p/ 2 erori 1p/ 3 sau mai multe erori 0p)

2 puncte

punctuaia (0-1 erori 2p/ 2 erori 1p/ 3 sau mai multe erori 0p)

2 puncte

asezarea ore t a textului pagi , lizi ilitatea

1 punct

ncadrarea n limitele de spaiu indicate

1 punct

vederea a ordrii pu tajului pe tru reda tare, eseul tre uie s ai


aproxi ativ dou pagi i si s dezvolte su ie tul propus.

i i u

de uvi te

MODEL DE SUBIECT PENTRU SIMULAREA PROBEI DE LIMB I LITERATUR ROMN DIN CADRUL
EXAMENULUI DE BACALAUREAT

LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURETI

30 IANUARIE 2013
Filiera teoreti Profil real; Filiera teh ologi ;
Li a i literatura ro
Toate su ie tele su t o ligatorii. Se a ord
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I
Citete ur torul text:

pu te di ofi iu.
(30 de puncte)

Vezi, rndunelele se duc,


Se scutur frunzele de nuc,
S-aeaz ru a peste vii
De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii? []

C i tu se i ezi ereu
Viaa sufletului eu,
Mai dr de t ori e stea,
Iubita mea, iubita mea!

n lumea asta sunt femei


Cu ochi ce izvors s tei...
Dar, orict ele sunt de sus,
Ca tine nu-s, ca tine nu-s!

Trzie toa e a u ,
Se scutur frunzele pe drum,
i la urile su t pustii...
De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii?
(Mihai Eminescu, De ce nu-mi vii ?)

S rie, pe foaia de exa e , rspu sul la fie are di tre ur toarele eri e u privire la text:
. Nu ete te u si o i potrivit pe tru se sul di text al uvi telor : nseninezi , pustii.
2 puncte
. Expli rolul rati ei se ve a de ce nu-mi vii?.
2 puncte
. Co struiete u e u are s foloseti o expresie/lo uiu e are s o i su sta tivul lume. 2 puncte
. Tra s rie dou uvi te di text are apari pului se a ti al naturii.
4 puncte
. Pre izeaz dou otive literare ide tifi ate textul dat.
pu te
6. Sele teaz dou se ve e di text are o tureaz di e siu ea te poral a i agi arului poeti . 4 puncte
7. Prezi t se ifi aia a dou figuri de stil diferite di pri ele dou strofe date.
4 puncte
8. Ilustreaz, u exe ple di text, dou trsturi ale ge ului liri .
4 puncte
9. Co e teaz,

de uvi te ase zece rnduri), ulti ele dou strofe ale textului dat, evide ii d
dou trsturi ale ro a tis ului.
4 puncte
SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150 300 de cuvinte (15 30 de rnduri) despre modul n care
persevere a poate o du e la reuit via.
n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
s respe i stru tura dis ursului de tip argu e tativ: for ularea ideilor s ris, utilizarea ijloa elor
li gvisti e ade vate expri rii u ei apre ieri; 8 puncte
s ai o i utul ade vat argu e trii pe o te dat: for ularea ipotezei/a propriei opi ii fa de
problemati a pus dis uie, e u area i dezvoltarea orespu ztoare a dou argu e te ade vate ipotezei,
formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
s respe i or ele li ii literare registrul stilisti ade vat, or ele de expri are, de ortografie si de
pu tuaie i li itele de spaiu i di ate. 6 puncte

SUBIECTUL al III-lea
Reda teaz u eseu de

de uvi te dou trei pagi i ,


construcie a unui personaj dintr-o uvel studiat.

(30 de puncte)
are s prezi i particularitile de

ela orarea eseului, vei avea vedere ur toarele repere:


prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/conflictele
din textul narativ studiat;
relevarea u ei trsturi a perso ajului ales, ilustrate pri dou episoade/ itate/se ve e o e tate;
ilustrarea a patru ele e te de stru tur i de o poziie ale textului, se ifi ative pe tru o stru ia
perso ajului ales de exe plu: a iu e, o fli t, relaii te porale i spaiale, registre stilisti e, li ajul
perso ajelor, perspe tiv arativ, parti ulariti ale o poziiei et . ;
susi erea u ei opi ii despre odul are se refle t o idee sau te a textului arativ studiat o stru ia
personajului ales.
Not!
Ordi ea i tegrrii reperelor upri sul eseului este la alegere.
Pentru coninutul eseului vei primi 16 puncte te pu te pe tru fie are eri /reper .
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor n scris 3 puncte; abiliti de analiz i de
argumentare 3 puncte; utilizarea limbii literare 2 puncte; ortografia 2 puncte; punctuaia 2 puncte;
aezarea n pagin, lizibilitatea 1 punct, ncadrarea n limitele de spaiu indicate 1 punct).
n vederea acordrii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib i i u 6 de uvi te dou
pagi i i s dezvolte su ie tul propus.

MODEL DE BAREM DE EVALUARE I NOTARE PENTRU SIMULAREA PROBEI DE LIMB I LITERATUR


ROMN DIN CADRUL
EXAMENULUI DE BACALAUREAT

LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURETI

30 IANUARIE 2013
Filiera teoreti Profil real; Filiera teh ologi ;
Filiera vocaio al Toate profilurile (cu excepia profilului pedagogic)
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
Se pu teaz ori are alte for ulri/ odaliti de rezolvare ore t a eri elor.
Nu se a ord pu taje i ter ediare, altele de t ele pre izate expli it pri are . Nu se a ord fraciuni
de punct.
Se a ord pu te di ofi iu. Nota fi al se al uleaz pri prirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I
(30 de puncte)
. te pu t pe tru u irea fie rui si o i pe tru se sul di text al uvi telor date de exemplu:
nseninezi luminezi; pustii goale)
2x1p= 2 puncte
2. explicarea rolului cratimei n secvena i di at de exe plu: ar heaz rostirea legat a dou uvi te,
pstrarea surii i rit ului)
2 puncte
. o struirea ori rui e u n care se foloseste corect o locuiune/expresie cu substantivul indicat 2 puncte
4. te pu te pe tru tra s rierea fie ruia di tre ele dou uvi te care aparin cmpului semantic al
naturii.
2x2p= 4 puncte
. te pu te pe tru pre izarea fie ruia di tre ele dou otive literare ide tifi ate textul dat de
exemplu: toamna, o hii, iu ita a geli )
2x2p= 4 puncte
. te pu te pe tru sele tarea a dou se ve e are o tureaz di e siu ea te poral a i agi arului
poetic (de exemplu: Trzie toa e a u ; Vezi, rndunelele se duc,)
2x2p= 4 puncte
7. te pu t pe tru ide tifi area fie rei figuri de stil diferite di pri ele dou strofe
2x1p= 2 puncte
te pu t pe tru preze tarea ade vat a se ifi aiei figurilor de stil identificate
2x1p= 2 puncte
8. cte 1 punct pentru menio area fie reia di tre ele dou trsturi ale ge ului liri de exe plu:
transmiterea n mod direct a unor idei si sentimente; prezena instanelor o u i rii liri e eul liric) 2x1p= 2
puncte
te pu t pe tru ilustrarea u exe ple di text a fie rei trsturi e ionate
2x1p= 2 puncte
. o e tarea ulti elor dou strofe ale textului, evide ii d dou trsturi ale ro a tis ului
4 puncte
comentarea nuanat a pri elor dou strofe, evide ii d dou trsturi ale romantismului 4 p.
comentarea nuanat a pri elor dou strofe, evide ii d o si gur trstur a romantismului 2 p.
o e tarea ezita t, s he ati sau si pla u ire a u or trsturi ale romantismului 1 p.
SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

structura discursului de tip argumentativ:


for ulare ade vat a ideilor s ris: text lar orga izat, oere t, u e hili ru tre ele trei
componente: ipoteza, enunarea si dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p. / formulare parial ade vat p. 4
puncte
utilizare ade vat a ijloa elor li gvisti e utile expri rii u ei apre ieri de exe plu: ver e de
opinie, adverbe/locuiu i adver iale de od folosite a i di i ai su ie tivitii evaluative, conjuncii/locuiuni
conjuncionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final,
concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p. / utilizare parial ade vat p. 4 puncte
coni utul argu e trii:

formularea ipotezei/a propriei opinii fa de pro le ati a propus 2 puncte


cte 3 puncte pentru enunarea fie ruia di tre ele dou argu e te [pro si/sau o tra] ade vate
ipotezei 2x3p=6 puncte
te pu te pe tru dezvoltarea orespu ztoare a fie ruia di tre argu e tele e u ate 2x3p=6
puncte
formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
respectarea normelor limbii literare si a limitelor de spaiu indicate:
registrul stilistic adecvat cerinei 1 punct
respectarea normelor de exprimare (0-1 greseli lexicale sau morfosintactice 2 p.; 2 greseli 1 p.; 3
sau mai multe greseli 0 p.) 2 puncte
respectarea normelor de ortografie si de punctuaie (0-1 greseli ortografice si de punctuaie 2 p.; 2
greseli 1 p.; 3 sau mai multe greseli 0 p.) 2 puncte
respe tarea li itelor de spaiu i di ate 1 punct
SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

Coninut 16 puncte
preze tarea ua at i ade vat a statutului so ial, psihologi , oral et . al perso ajului ales, pri raportare
la o fli tul/ o fli tele di uvela studiat p / preze tare superfi ial, s he ati p 4 puncte
relevarea u ei trsturi a perso ajului, ilustrate pri dou episoade/ itate/se ve e o e tate 4 puncte
4 puncte pentru menionarea trsturii i ilustrarea prin dou episoade/citate/secvene comentate
2 puncte pentru menionarea trsturii i ilustrarea printr-un episod/citat/secven comentat
1 punct pentru simpla numire a unor scene/secvene sau tendina de rezumare sau simpla numire a trsturii
te pu t pe tru ilustrarea fie ruia di tre ele patru ele e te de stru tur i o poziie ale uvelei,
semnificative pentru constru ia perso ajului ales 4x1p = 4 puncte
susi erea opi iei for ulate u argu e te ade vate p / er are de susi ere a opi iei sau s he atis
p
/ simpla formulare a opiniei 1p 4 puncte
Redactare 14 puncte
organizarea ideilor n scris 3 puncte
3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru ntre introducere, cuprins i ncheiere, n care
construcia paragrafelor subliniaz ideile n succesiune logic
2 puncte pentru text parial organizat, cu dezechilibru ntre componente, n care construcia paragrafelor nu
subliniaz ideile n succesiune logic
1 punct pentru text vag organizat, fr evidenierea trecerii de la o idee la alta
a iliti de a aliz i de argu e tare 3 puncte
3 puncte pentru relaie adecvat ntre idee i argument, utilizare de argumente convingtoare, formulare de
judeci de valoare relevante
2 puncte pentru relaie parial adecvat ntre idee i argument, utilizare de argumente insuficient de
convingtoare, formulare de judeci parial relevante
1 punct pentru relaie nerelevant ntre idee i argument, schematism
utilizarea limbii literare (stil i vocabular potrivite temei, claritate a enunului, varietate a lexicului, sintax
adecvat 2 p / vocabular restrns, monoton 1 p) 2 puncte
ortografia (0-1 erori: 2 p/ 2 erori: 1 p/ 3 sau mai multe erori: 0 p) 2 puncte
pu tuaia -1 erori: 2 p/ 2 erori: 1 p/ 3 sau mai multe erori: 0 p) 2 puncte
aezarea ore t a textului pagi , lizi ilitatea 1 punct
ncadrarea li itele de spaiu i di ate 1 punct
n vederea acordrii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib i i u 6 de uvi te dou
pagi i i s dezvolte su ie tul propus.

MODEL DE SUBIECT PENTRU SIMULAREA PROBEI DE LIMB I LITERATUR ROMN DIN CADRUL
EXAMENULUI DE BACALAUREAT

LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURETI

30 IANUARIE 2013

Filiera teoretic Profil real; Filiera tehnologic;


Filiera vocaional Toate profilurile (cu excepia profilului pedagogic)
Model 2

Toate su ie tele su t o ligatorii. Se a ord

pu te di ofi iu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


Se d ur torul text:
Un ieta voi i - barba de-abia-i ijete, i su iul de oaie prul re i des... i ite o hi l zi i i tos t r. C d a ple at de a as s earg la Bu ureti p-atia a i oli, a a lui - de trea
femeie! - l-a srutat de-attea ori, i-a potrivit prul, i-a etezit iula i iar l-a srutat, i i-a zis:
Ni, a , te du i fru os i s tos: s-i ajute Du ezeu i Mai a Do ului s- i vii apoi tot aa!
i t era de u i te tr i a u s-a ai putut stp i a iruit-o pl sul. De ulte ori a dat el s
ple e; i ea l-a i ut s-l ai gie . Lui i ardea s se du , i ar -i era drag a a par avea
a u
e az pe ea -i prea trziaz ple area. A pl s i el, e-i drept, de plnsul ei dar, pe cnd ochii-i erau
triti, hipuirea z ura u u urie pe dru ul e i se des hidea lu g i e u os ut ai te.
Trei ani de-o e li tit o oto ie... A eleai easuri... a eiai pai... trei a i tregi! Al patrulea, dei se
a u ase de la eput a ur a a eeai ea tut ale, pstra pe tru ai trziu o outate, o iudat
surprindere.
Alturi u se i arul, o as ve he oiereas ... De la ferestrele i de pe pridvorul di spatele ei, se vedea
peste zid urtea de re reaie a olii. Odat, tr-o zi de sr toare, Ni se pli a si gur pri urte u o arte

: r sese oal s se prepare de exa e ele apropiate. Era o dog l it: el o olea urtea
repei d pe de rost u artea- his . A evoie se putea i e i te aa fraze torturate... Deschise iar
cartea...
Tre d pri dreptul zidului, se i aristul tresri; u ghe oto de hrtie l lovi pe i alu e d
peste artea des his sri t olo ai tea lui. Ni se opri pe lo ... Neaprat iar o glu a vreu ui camarad...
u
iez de pi e uiat er eal... sau i e tie e.
Se uit- prejur... urtea olii i e i... Lovitura ve ise di spre asele de-alturi... Ridi o hii sus i vzu la
ea ai apropiat fereastr ve i , are era des his, perdelele i du-se a i u ar fi fost i eva as u s
drt... Ce-o fi?
(I L Caragiale, P at)

S rie, pe foaia de exa e , rspu sul la fie are di tre ur toarele eri e, u privire la text:
. Nu ete cte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: mintos, monotonie.

2 puncte

. Expli rolul cratimei n structura s-mi vie.


. Co struiete u e u

are s foloseti o lo uiu e/expresie are s o i uv tul ceas. 2 puncte

4. Tra s rie di text dou uvi te di


. Pre izeaz dou

2 puncte

pul lexi al al colii.

4 puncte

otive literare preze te textul dat.

4 puncte

. Nu ete tipul de perspe tiv arativ di textul itat.

4 puncte

. Ide tifi text u


4 puncte

ijlo de ara terizare a u ui perso aj i oreleaz-l u o trstur de ara ter a perso ajului respe tiv.

. Ilustreaz, u exe ple di text, dou trsturi ale ge ului epi .

4 puncte

. Co e teaz,
-100 de cuvinte (sase ze e r duri , ur toarea se ve di textul dat: Trei ani de-o e li tit
o oto ie... A eleai easuri... a eiai pai... trei a i tregi! Al patrulea, dei se a u ase de la eput a ur a a eeai
ea tut
ale,
pstra
pe tru
ai
trziu
o
outate,
o
iudat
surpri dere.
4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


Scrie un text de tip argumentativ, de 150 300 de cuvinte (15-30 de rnduri), despre
evoie de pri ipii are s l luzeas via. .

sura

are adoles e tul are

Ate ie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:


- s respe i o stru ia dis ursului de tip argu e tativ: stru turarea ideilor s ris, utilizarea
ade vate expri rii u ei apre ieri; 6 puncte

ijloacelor lingvistice

- s ai o i utul ade vat argu e trii pe o te dat: for ularea ipotezei/ a propriei opi ii fa de pro le ati a pus
dis uie, e u area i dezvoltarea orespu ztoare a dou argu e te adecvate ipotezei, formularea unei concluzii
pertinente; 18 puncte
- s respe i or ele li ii literare registrul stilisti ade vat, or ele de expri are, de ortografie i de pu tuaie i
li itele de spaiu i di ate. 6 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Scrie un eseu de 2 - pagi i are s prezi i tema i viziunea despre lume, reflectate ntr-un text poetic studiat din
opera lui George Bacovia. ela orarea eseului, vei avea vedere ur toarele repere:
- evide ierea trsturilor are fa posi il adrarea textului poeti tr-o tipologie, ntr-un curent cultural/ literar, ntr-o
perioad sau tr-o orie tare te ati ;
- preze tarea te ei, refle tat textul poeti ales, pri referire la dou i agi i/ idei poeti e;
- sublinierea a patru elemente ale textului poetic, semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (de exemplu:
imaginar poetic, titlu, incipit, relaii de opoziie i de simetrie, elemente de recuren, simbol central, figuri semantice tropii,
elemente de prozodie etc.);
- expri area u ei opi ii argu e tate, despre
Not! Ordi ea i tegrrii reperelor

odul

are te a i viziu ea despre lu e su t refle tate textul poeti ales.

upri sul lu rrii este la alegere.

Pentru coninutul eseului vei primi 16 puncte te pu te pe tru fie are eri / reper ; pe tru redactarea eseului vei primi
14 puncte (organizarea ideilor n scris 3 puncte; abiliti de analiz i argumentare 3 puncte; utilizarea limbii literare 2
puncte; ortografia 2 puncte; punctuaia 2 puncte; aezarea n pagin, lizibilitatea 1 punct; adrarea li itele de spaiu
indicate 1 punct.).
n vederea acordrii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum 6
subiectul propus.

de uvi te dou pagini i s dezvolte

MODEL DE BAREM DE EVALUARE I NOTARE PENTRU SIMULAREA PROBEI DE LIMB I LITERATUR


ROMN DIN CADRUL
EXAMENULUI DE BACALAUREAT

LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURETI

30 IANUARIE 2013
Filiera teoreti Profil real; Filiera teh ologi ;
Filiera vo aional Toate profilurile (cu excepia profilului pedagogic)
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
MODEL 2

Se pu teaz ori are alte for ulri/ odaliti de rezolvare ore t a eri elor.
Nu se a ord pu taje i ter ediare, altele de t ele pre izate expli it pri are . Nu se a ord
fra iu i de pu t.
Se a ord
pu te di ofi iu. Nota fi al se al uleaz pri prirea la
a pu tajului total
acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1. cte pu t pe tru u irea fie rui si o i
iste; monotonie - pli tiseal)

pe tru se sul di text al uvi telor date de exe plu: mintos


2x1p= 2 puncte

. expli area rolului rati ei se ve a i di at de exe plu:


rostirea legat a dou uvi te
. o struirea ori rui e u
2 puncte

are se foloseste

ar heaz derea u ei vo ale;


2 puncte

ar heaz

ore t o lo uiu e/expresie cu substantivul indicat

. te pu te pe tru tra s rierea fie ruia di tre ele patru uvi te di pul se a ti al olii
exemplu: re reaie, er eal, arte etc.)
2x2p= 4 puncte
. te pu te pe tru pre izarea fie ruia di tre ele dou
exemplu: ochii, ceasul, fereastra)

de

otive literare ide tifi ate textul dat de


2x2p= 4 puncte

. pre izarea ore t a perspe tivei arative di text perspe tiv arativ o ie tiv 4 puncte
7. Identificarea n text a unui mijloc de caracterizare a unui personaj 2 puncte; corelarea mijlocului de
caracterizare a personajului u o trstur de aracter - 2 puncte
. te pu t pe tru e io area ori ror dou trsturi ale ge ului epi , preze te textul dat de
exemplu: preze a i sta elor o u i rii arative arator, perso aje; folosirea araiu ii a od de
expunere dominant, mbinat cu monologul interior sau cu descrierea) 2x1p=2 puncte
te pu t pe tru ilustrarea pri exe ple di text a fie rei trsturi

e io ate 2x1p=2 puncte

. o e tarea ade vat si ua at a se ve ei itate, li ita de spaiu i di at p/ o e tare parial


ade vat sau erespe tarea li itei de spaiu i di ate p
4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


structura discursului de tip argumentativ:
for ulare ade vat a ideilor s ris: text lar orga izat, oere t, u e hili ru tre ele trei
componente: ipoteza, e u area si dezvoltarea argumentelor, o luzia p. / for ulare parial ade vat p.
4 puncte
utilizare ade vat a ijloa elor li gvisti e utile expri rii u ei apre ieri (de exemplu: verbe de
opinie, adver e/lo uiuni adverbiale de mod folosite a i di i ai su ie tivitii evaluative, o ju ii/lo uiuni
o ju ionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final,
concluziv
etc.,
conectori
argu e tativi
p.
/
utilizare
parial
ade vat
p.
4 puncte

o i utul argu e trii:


formularea ipotezei/a propriei opi ii fa de pro le ati a propus
te
ipotezei
te
2x3p=6 puncte

2 puncte

pu te pe tru e u area fie ruia di tre ele dou argu e te [pro si/sau o tra] ade vate
2x3p=6 puncte
pu te pe tru dezvoltarea

orespu ztoare a fie ruia di tre argu e tele e u ate

formularea unei concluzii pertinente

2 puncte

respectarea normelor limbii literare si a li itelor de spaiu indicate:


registrul stilisti ade vat eri ei

1 punct

respectarea normelor de exprimare (0-1 greseli lexicale sau morfosintactice 2 p.; 2 greseli 1 p.; 3
sau mai multe greseli 0 p.)
2 puncte
respectarea normelor de ortografie si de pu tuaie (0-1 greseli ortografi e si de pu tuaie 2 p.; 2
greeli 1 p.; 3 sau mai multe greseli 0 p.)
2 puncte
respectarea limitelor de spaiu indicate

1 punct

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Coninut 16 puncte
- evide ierea trsturilor are fa posi il adrarea textului poeti pentru care a optat candidatul ntr-o
tipologie, ntr-un curent cultural/ literar, ntr-o perioad sau tr-o orie tare te ati
4 puncte
- preze tarea te ei, refle tat textul poeti ales, pri referire la dou i agi i/ idei poetice 4p /prezentarea
su ar a te ei pri referire la o i agi e poeti /idee poeti p /si pla e u are a te ei fr referire la o
imagine poeti /idee poeti p.
4 puncte
- sublinierea a patru elemente relevante pentru a ilustra viziunea despre lume a poetului (de exemplu: imaginar
poeti , titlu, relaii de opoziie i de si etrie, ele e te de expresivitate)
1p.+1p.+1p.+1p.=4
puncte
- susi erea opi iei for ulate u argu e te ade vate 4 p./ er are de susi ere a opi iei sau s he atis
/simpla formulare a opiniei 1 p.
4 puncte

p.

Redactare 14 puncte
organizarea ideilor n scris

3 puncte

3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru ntre cele trei componente: introducere,
cuprins si heiere, are o stru ia paragrafelor su li iaz ideile su esiu e logi
pu te pe tru text parial organizat, cu dezechilibru ntre o po e te,

are o stru ia

paragrafelor nu subliniaz ideile su esiu e logi


pu t pe tru text vag orga izat, fr evide ierea tre erii de la o idee la alta
a iliti de a aliz si de argu e tare

3 puncte

3 pu te pe tru relaie ade vat idee-argu e t, utilizare de argu e te o vi gtoare, for ulare de
jude i de valoare relevante
pu te pe tru relaie parial ade vat idee-argument, utilizare de argumente insuficient de
convi gtoare, for ulare de jude i parial relevante
pu t pe tru relaie idee-argu e t i existe t, idei ereleva te, s he atis
utilizarea limbii literare (stil si vo a ular potrivite pe tru o inutul eseului, claritate a e u ului, varietate a
lexi ului, si tax ade vat 2p/vocabular restrns, monoton 1p) 2 puncte
ortografia (0-1 erori 2p/ 2 erori 1p/ 3 sau mai multe erori 0p)

2 puncte

pu tuaia (0-1 erori 2p/ 2 erori 1p/ 3 sau mai multe erori 0p)

2 puncte

asezarea ore t a textului pagi , lizi ilitatea

1 punct

adrarea li itele de spaiu indicate

1 punct

vederea a ordrii pu tajului pe tru reda tare, eseul tre uie s ai


aproxi ativ dou pagi i si s dezvolte su ie tul propus.

i i u

de

uvi te