Sunteți pe pagina 1din 2

Proiectele sunt activitati unice complexe care au un anumit grad de noutate,o limita de timp pt realizarea lui si

care necesita structuri organizatorice si metode speciale.Obiectivul este un rezultat spontan ce trebuie obtinut in
efortul de atingere a scopului.Scopul este rezultatul favorabil ce se asteapta de la un proiect.Planul de afacere
are rolul de a scoate in evidenta situatia organizatiei la un moment dat,precum si mediul concurential in care se
desfasoara activitatea.Studiul de fezabilitate are rolul de a justifica necesitatea punerii in productie a unei idei in
toate formele sale si implementarea lor in medii favorabile proiectului respectiv.Managem proiectelor
cuprinde urm tipuri de managem :-managem timpului,-costului,-calitatii,-resurselor umane,-comunicarii,riscului,-integrarii proiectelor.
Pt realiz unui proiect este nevoie de:1.limita de timp,2.obiective bine definite,3.buget aprobat,4.proiectul tre sa treaca prin toate fazele:concepere,planificare,executare,evaluare,finali-zare,5.consumul de resurse tre
stabilit in fct de activit prestate:-resurse umane,materiale si tehnologice,6.fiecare proiect implica
riscuri,7.proiectul are un lider,liderul raspunde de echipa de proiect,iar sarci-nile sunt bine definite,8.riscurile tre
foarte bine gesticulate pt ca proiectul sa ajunga la final,9.o caracteristica imp este ca prin desfasurarea proiectului
se asigura serviciul unic si cu grad ridicat de noutate,10.prin realiz
proiectului se abordeaza o colaborare interdisciplinara in cadrul structurilor organizatorice.
Fazele si procesele proiectelor.Def.Faza este o activitate in urma careia se obtine rezultate spontane.
Def.Procesul reprezinta o serie de actiuni ce se desfasoara pt a obtine anumite rezultate.Fazele unui proiect
sunt:-conceperea proiectului,-planificarea,-implementarea,-evaluarea,controlul si revizuirea proiectului.
1.In faza de concepere a proie se desf urm activit:-identific problem,-analiza probl,-analiza solutiilor
posibile,-selectarea celor mai bune solutii,-definire scopului,-definirea intereselor,-alegerea membrilor
ce fac parte din echipa de proiect,-o analiza preliminara cost beneficiu.2.Planificarea este cea mai imp faza a
proiectului,reprez inceputul ciclului de viata a unui proiect.Activit ce se desfasoara in aceasta faza sunt:detalierea scopului,-instruirea personalului,-descrierea activit,- identific resurselor si a costurilor necesare,stabilirea ipotezelor de lucru si a unui studiu de fezabilitate.3.Implementarea proiectului va cuprinde activit ca
monitoriz managementului riscului la care este expus proiectul precum si finalizarea proiectului.4.Etapa de
evaluare a proie,sunt necesare urm activit.Activit ce se desfasoara sunt procese fundamentale si procese
ajutatoare.
Procesele fundamentale sunt:-planificarea scopului,-descrierea scopului,-definirea/estimarea scop,-realizarea
planificarii,-planificarea resurselor,-intocmirea bugetelor,-realiz planului/proiectului.
Procesele ajutatoare:-planificarea calitatii,-formarea echipei de proiect,-identific/distribuirea rolului,
-planificarea metodelor de comunicare,-planific achizitiilor,-planific cererilor de oferta pt produse si servicii.Pt
realiz unui proie avem nevoie de finantare,este un document scris prin care solicitantul cere fonduri unui
finantator pt un proiect.
Finantatorul este o pers sau institutie care ofera sprijin financiar unei institutii sau persoane pt a rezolva o probl
in baza unui contract,fara a urmari alte avantaje decat binele comunitatii.Finantarea
reprez oferirea in administrare a unor fonduri financiare in scopul realiz unui program proiect ale carei
specificatii sunt agreate de comun acord de catre finantat si finantator.
Metode de obtinere a fondurilor:1.-donatia,fonduri financiare sau de natura nereturnabila ale caror utilizare se
stabileste prin contractul de donatie.2.-sponsorizarea,reprez o afacere de interes reciproc intre o organizatie si un
agent comercial in care prin realiz proiectului organizatia promoveaza sponsorului imaginea in schimbul
banilor.3-creditarea primirea cu imprumut a unor fonduri financiare, pe baza unor garantii,care urmeaza a fi
returnate cu dobanda din momentul presupus initial,obtinerii de
profit.
Functiile manag proiectului:planificarea,organizarea,implementarea/coordona,controlul,conducerea.
1.Fct de planificare reprez gandirea anticipata privind desfas proiectului pt atingerea obiectivelor.In cadrul fct
de planific se desf urm activit:-dezv scopului/obiectivelor/strategiei proiectului,-stabilirea activit/
resurselor proiectului,-dezv unor scheme de lucru,dezv unui plan de protejare a resurselor,realiz unui
plan de timp a proiectului pe baza schemelor de lucru.
2.Fct de organizare implica alocarea resurselor proiect,stabilirea si delimitarea proceselor.In cadrul fct de
organiz se desfas urm activit:-stabilirea structurii organizatorice,-identific/repartizarea rolurilor membrilor
echipei de proiect,-definirea politicilor/procedurilor/tehnicilor de managem,-pregatirea statutului pt managerul de
proiect si instrumentele de delegare,-stabil standardelor de autoritate/responsabilit ale echip de proiect,
-alocarea resurselor materiale si financiare.

3Fct de implementare implica punerea in practica a celor planificate,armonizarea deciziilor/actiunilor.In


cadrul fct de implementare se desf urm activ:-pregatirea/desfasurarea activit proiect,-instruirea personalului,supervizarea,-armonizarea deciziilor/actiunilor individuale,-monitiriz resurselor/activit.
4.Fct de control presupune aprecierea progresului obtinut in directia obiectivelor.Fct de control desfas urm
activit:-monitorizarea aspectelor,-stabilirea indicatorilor de performanta,-stabil standardelor de performanta,-stabil unei scheme de monitoriz si evaluare a progresului organizatiei in directia dorita,stabil unui sistem informational intre membrii echipei de proiect,-revizuirea periodica a strategiei in fct de
rezultatele evaluarii.
5.Fct de conducere implica directionarea oamenilor implic in proiect,luarea deciziilor si comunicarea lor.Fct de
conducere desfas urm activit:-se stabil cine ia deciziile,-se stabil moduri de analiza a optiunilor,-se implementeaza un plan de dezv a tehnicilor de management participativ.
Propunerea de finantare-elementele unei propuneri de finantare:-scrisoare de intentie,-pagina de titlu,rezumatul,-introducerea,-problema-scop,-justificarea proiectului,-obiectivele,-activitatile,-evaluarea,-finantari in
derivare,-bugetul,-anexele.
1.Identific problemei este o situatie sau un complex de situatii care afecteaza un grup de oameni sau o
comunitate,la un moment dat.Problema tre sa fie concreta nu abstracta.O problema identificata tre sa fie
rezolvabila iar ca timp sa fie urgenta.
2.Scopul proiectului este stadiul in care va ajunge problema,ca urmare a desfasurarii proiectului pt rezolvarea
problemei ceea ce nu se intampla intotdeauna.Recomandari in scrierea proiectului:-enuntul scopului tre sa fie
scurt si concis fara a se repeta conjunctia si.
3.Obiectivele proiectului,rezultat ce tre obtinut in efortul de atingere a scopului proiectului si implicit a
rezolvarii problemei.Pt realiz unui obiectiv viabil o metoda de verificare este metoda SMART.
Tehnica de scriere a obiectivelor in 7 pasi:1.-determinarea rezultatelor,2.-determinarea indicatorilor de
performanta/unitatilor de masura cu ajutorul carora sunt masurate performantele,3.-determ standar-delor de
performanta,4.-determ timpului necesar,5.-determ costurilor necesare,6.-scrierea obiectivului,
7.-evaluarea obiectivului ce implica revizuirea obiectivului si obtinerea raspunsului la intrebareaCe este
important,cantitatea sau calitatea?
4.Activitatile,mijloc de a atinge un obiectiv.Acest capitol tre sa contina:1.-enuntarea fiecarei activit in parte,2.specificarea responsabilului activit respective,3.-specificarea resurselor de care este nevoie,4.-descrierea
secventei de timp si modul cum se interfereaza activitatea.
5.Evaluarea reprez emiterea de judecati privind progresul inregistrat pe calea atingerii obiectivelor
propuse.Evaluare se concentreaza asupra a 4 aspecte principale:-resurse investite,-activit desfasurate,
-rezultate obtinute,-beneficii realizate.Evaluarea se realizeaza prin monitorizarea proiectului.
Monitorizarea este procesul de colectare sistematica si analizare ainformatiilor cu privire la activitatile echipei
din institutie.
6.Bugetul de proiect reprez totalitatea nevoilor/disponibilitatilor financiare pt proiectul respectiv.
Etapele ce tre parcurse in realiz proiectului sunt:-planific prioritatilor proiectului,-estimarea cheltuielilor in
detaliu pt fiecare activit si subactivit,-estimarea potentialelor surse de venituri,-recalcul diferentelor dintre
cheltuieli si venituri,-fluxul de numerar,-aprobarea bugetului,-supravegh costurilor,-revizuirea/actualiz periodica
a bugetului.Tipuri de bugete:-pe categorii de cheltuieli,-pe categ de chelt si activit,-pe surse de finantare.
Justificarea proiectului, finantatorul trebuie convins de urmatoarele aspecte: 1. problema abordata in cadrul
proiectului e una reala; 2. atingerea scopului si implicit rezolvarea problemelor va aduce o serie de avantaje;
3.institutia ce desfasoara proiectul este in masura sa abordeze probl. respectiva si sa duca proiectul la bun sfarsit;
Finantarea ulterioara: reprezinta aceasta instiintare de care avem nevoie in cazul in care am depasit bugetul
aprobat. Potentialele surse pt o finantare ulterioara sunt: 1.granturile altor finantatori; 2.taxe pe servicii prestate;
3.programe de dotare sau autodotare; 4.granturi ale aceluiasi finantator. In acest capitol se include un buget
detaliat care sa scoata in evidenta endurabilitatea proiectului.