Sunteți pe pagina 1din 24

HOTRRE Nr.

286 din 23 martie 2011


pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor funciilor
contractuale i a criteriilor de promovare n grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice
Text n vigoare ncepnd cu data de 17 iunie 2015
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATIC NEAM
Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT n baza actelor
normative modificatoare, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
pn la 17 iunie 2015.
Act de baz
#B: Hotrrea Guvernului nr. 286/2011
Acte modificatoare
#M1: Hotrrea Guvernului nr. 1027/2014
#M2: Hotrrea Guvernului nr. 427/2015
Modificrile i completrile efectuate prin actele normative enumerate mai sus
sunt scrise cu font italic. n faa fiecrei modificri sau completri este indicat
actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiv, n forma
#M1, #M2 etc.
#B
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 26 alin. (4) i (7)
din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitar a personalului pltit din
fonduri publice,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
ART. 1
Se aprob Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor funciilor
contractuale i a criteriilor de promovare n grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice,
denumit n continuare regulament, prevzut n anexa care face parte integrant din
prezenta hotrre.
ART. 2

(1) Regulamentul prevzut la art. 1 se aplic personalului contractual din:


a) instituiile i autoritile publice, respectiv Parlamentul, Administraia
Prezidenial, autoritatea judectoreasc, Guvernul, ministerele, celelalte organe de
specialitate ale administraiei publice centrale, autoriti ale administraiei publice
locale, alte autoriti publice, autoriti administrative autonome, precum i
instituiile din subordinea acestora, finanate integral din bugetul de stat, bugetele
locale, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
b) instituiile i autoritile publice finanate din venituri proprii i subvenii
acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de stat,
bugetele fondurilor speciale;
c) instituiile i autoritile publice finanate integral din venituri proprii;
d) instituiile i autoritile publice ale cror conductori sunt persoane angajate
n temeiul unui contract, altul dect contractul individual de munc.
(2) Dispoziiile regulamentului prevzut la art. 1 nu se aplic Bncii Naionale a
Romniei, Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a
Asigurrilor i Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum i
instituiilor i autoritilor publice care prin statute sau alte acte normative specifice
domeniului de activitate au reglementat ncadrarea i promovarea personalului
contractual.
ART. 3
(1) n aplicarea prezentei hotrri, ordonatorii principali de credite pot emite
norme interne.
(2) Pentru instituiile din sistemul naional de aprare, ordine public i siguran
naional, aspecte specifice procedurale referitoare la condiiile de participare la
concursul/examenul organizat pentru ocuparea posturilor corespunztoare
funciilor contractuale, precum i la organizarea i desfurarea
concursului/examenului pot fi reglementate prin ordin al ordonatorului principal de
credite, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
ANEX
REGULAMENT-CADRU
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor de promovare n grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar pltit din fonduri publice
TITLUL I
Organizarea i desfurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant pentru personalul contractual

CAPITOLUL I
Organizarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
pentru personalul contractual
SECIUNEA 1
Dispoziii generale
ART. 1
(1) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunztor unei funcii
contractuale se face prin concurs sau examen, n limita posturilor vacante sau
temporar vacante prevzute n statul de funcii.
(2) n cazul n care la concursul organizat se prezint un singur candidat,
ocuparea postului se face prin examen.
ART. 2
La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant
poate participa orice persoan care ndeplinete condiiile generale i condiiile
specifice stabilite prin fia postului pentru ocuparea respectivei funcii
contractuale.
#M1
ART. 3
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care ndeplinete
urmtoarele condiii:
#B
a) are cetenia romn, cetenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparinnd Spaiului Economic European i domiciliul n Romnia;
b) cunoate limba romn, scris i vorbit;
c) are vrsta minim reglementat de prevederile legale;
d) are capacitate deplin de exerciiu;
e) are o stare de sntate corespunztoare postului pentru care candideaz,
atestat pe baza adeverinei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unitile sanitare abilitate;
f) ndeplinete condiiile de studii i, dup caz, de vechime sau alte condiii
specifice potrivit cerinelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru svrirea unei infraciuni contra
umanitii, contra statului ori contra autoritii, de serviciu sau n legtur cu
serviciul, care mpiedic nfptuirea justiiei, de fals ori a unor fapte de corupie
sau a unei infraciuni svrite cu intenie, care ar face-o incompatibil cu
exercitarea funciei, cu excepia situaiei n care a intervenit reabilitarea.
ART. 4

(1) Condiiile specifice pe care trebuie s le ndeplineasc persoana care


particip la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se
stabilesc, pe baza fiei postului, la propunerea structurilor n al cror stat de funcii
se afl funcia vacant.
(2) Condiiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea posturilor
vacante sau temporar vacante care necesit studii superioare ori studii superioare
de scurt durat se stabilesc n conformitate cu nomenclatoarele domeniilor i
specializrilor din nvmntul universitar de lung durat i scurt durat,
respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licen i
specializrilor i programelor de studii din cadrul acestora.
#M2
(3) Pentru posturile vacante de asistent medical pot participa la concurs
persoane care ndeplinesc condiiile generale i specifice stabilite prin fia
postului.
#B
ART. 5
(1) n vederea ocuprii unui post vacant sau temporar vacant, structurile din
cadrul instituiilor sau autoritilor publice transmit compartimentului de resurse
umane propunerea privind organizarea i desfurarea concursurilor.
(2) Propunerea privind organizarea i desfurarea concursului de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant prevzut la alin. (1) trebuie s cuprind
urmtoarele:
a) denumirea funciei contractuale vacante sau temporar vacante;
#M1
b) fia de post corespunztoare funciei contractuale vacante sau temporar
vacante ntocmit i aprobat n condiiile legii;
#B
c) bibliografia i, dac este cazul, tematica stabilit de conductorul structurii de
specialitate care propune organizarea concursului de ocupare a postului vacant sau
temporar vacant;
d) propuneri privind componena comisiei de concurs, precum i a comisiei de
soluionare a contestaiilor;
e) tipul probelor de concurs: proba scris i/sau proba practic i interviu, dup
caz;
f) alte meniuni referitoare la organizarea concursului sau la condiiile de
participare.
#M1
(3) Bibliografia poate cuprinde acte normative, lucrri, articole de specialitate
sau surse de informare i documente expres indicate, cu relevan pentru funcia
contractual vacant sau temporar vacant pentru care se organizeaz concursul.

Bibliografia ntocmit de ctre structura de specialitate n cadrul creia se afl


postul vacant sau temporar vacant este transmis compartimentului de resurse
umane i aprobat de conductorul autoritii sau instituiei publice.
(4) Tematica concursului se stabilete pe baza bibliografiei.
#B
SECIUNEA a 2-a
Dosarul de concurs
ART. 6
(1) Pentru nscrierea la concurs candidaii vor prezenta un dosar de concurs care
va conine urmtoarele documente:
a) cerere de nscriere la concurs adresat conductorului autoritii sau instituiei
publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest identitatea,
potrivit legii, dup caz;
#M1
c) copiile documentelor care s ateste nivelul studiilor i ale altor acte care
atest efectuarea unor specializri, precum i copiile documentelor care atest
ndeplinirea condiiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituia
public;
d) carnetul de munc sau, dup caz, adeverinele care atest vechimea n
munc, n meserie i/sau n specialitatea studiilor, n copie;
#B
e) cazierul judiciar sau o declaraie pe propria rspundere c nu are antecedente
penale care s-l fac incompatibil cu funcia pentru care candideaz;
f) adeverin medical care s ateste starea de sntate corespunztoare eliberat
cu cel mult 6 luni anterior derulrii concursului de ctre medicul de familie al
candidatului sau de ctre unitile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
#M1
h) *** Abrogat
#B
(2) Adeverina care atest starea de sntate conine, n clar, numrul, data,
numele emitentului i calitatea acestuia, n formatul standard stabilit de Ministerul
Sntii.
(3) n cazul documentului prevzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis
la selecia dosarelor, care a depus la nscriere o declaraie pe propria rspundere c
nu are antecedente penale, are obligaia de a completa dosarul de concurs cu

originalul cazierului judiciar, cel mai trziu pn la data desfurrii primei probe a
concursului.
#M1
(4) Actele prevzute la alin. 1 lit. b) - d) vor fi prezentate i n original n
vederea verificrii conformitii copiilor cu acestea.
#B
SECIUNEA a 3-a
Publicitatea concursului
#M1
ART. 7
(1) Autoritatea sau instituia public organizatoare are obligaia s publice, cu
cel puin 15 zile lucrtoare nainte de data stabilit pentru prima prob a
concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv cu cel puin 10 zile
lucrtoare nainte de data stabilit pentru prima prob a concursului pentru
ocuparea unui post temporar vacant, anunul privind concursul n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea a III-a, ntr-un cotidian de larg circulaie, precum i
la sediul acesteia. Dac autoritatea sau instituia public are pagin de internet,
afiarea se face i pe aceast pagin, la seciunea special creat n acest scop.
(2) Anunul afiat la sediul i, dup caz, pe pagina de internet a autoritii sau
instituiei publice organizatoare a concursului va cuprinde n mod obligatoriu
urmtoarele elemente:
a) numrul i nivelul posturilor scoase la concurs, precum i structurile n
cadrul crora se afl aceste posturi, precum i denumirea postului pentru care se
organizeaz concursul;
b) documentele solicitate candidailor pentru ntocmirea dosarului de concurs,
locul de depunere a dosarului de concurs i datele de contact ale persoanei care
asigur secretariatul comisiei de concurs;
c) condiiile generale i specifice prevzute n fia de post;
d) condiiile necesare ocuprii unui post de natur contractual vacant sau
temporar vacant prevzute la art. 3;
e) tipul probelor de concurs, locul, data i ora desfurrii acestora;
f) bibliografia i, dup caz, tematica;
g) calendarul de desfurare a concursului, respectiv data-limit i ora pn la
care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfurare a probelor de
concurs, termenele n care se afieaz rezultatele pentru fiecare prob, termenele
n care se pot depune i n care se afieaz rezultatele contestaiilor, precum i
termenul n care se afieaz rezultatele finale.

(3) Informaiile referitoare la organizarea i desfurarea concursului


prezentate la alin. (2) se menin la locul de afiare i, dup caz, pe pagina de
internet a autoritii sau instituiei publice organizatoare pn la finalizarea
concursului.
(4) Anunul publicat n presa scris i n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
a III-a, va conine: denumirea postului, nivelul studiilor i vechimea n
specialitatea studiilor necesare ocuprii postului pentru care se organizeaz
concursul, data, ora i locul de desfurare a acestuia, data-limit pn la care se
pot depune actele pentru dosarul de concurs i datele de contact ale persoanei
care asigur secretariatul comisiei de concurs.
(5) Documentele aferente concursului, respectiv anunul cuprinznd condiiile
generale i specifice, calendarul de desfurare a concursului, bibliografia i,
dup caz, tematica, se transmit spre publicare ctre portalul posturi.gov.ro, prin
intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro, n termenele prevzute la alin. (1).
(6) Publicitatea n cazul modificrii unor aspecte referitoare la organizarea sau
desfurarea concursului se realizeaz n cel mai scurt timp prin mijloacele
prevzute la alin. (1).
#B
SECIUNEA a 4-a
Constituirea comisiilor de concurs i de soluionare a contestaiilor
#M1
ART. 8
(1) Prin act administrativ al ordonatorului de credite al autoritii sau instituiei
publice organizatoare a concursului, n condiiile prezentului regulament-cadru, se
constituie comisia de concurs, respectiv comisia de soluionare a contestaiilor,
pn cel trziu la data publicrii anunului de concurs.
#B
(2) Persoanele nominalizate n comisia de concurs i n comisia de soluionare a
contestaiilor, cu excepia secretarului, sunt persoane cu pregtire i experien
profesional n domeniul postului pentru care se organizeaz concursul.
(3) Att comisia de concurs, ct i comisia de soluionare a contestaiilor au
fiecare n componena lor un preedinte, 2 membri i un secretar.
(4) Preedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluionare a
contestaiilor se desemneaz din rndul membrilor acestora, prin actul
administrativ de constituire a comisiilor.
(5) Secretariatul comisiei de concurs i secretariatul comisiei de soluionare a
contestaiilor se asigur, de regul, de ctre o persoan din cadrul

compartimentelor de resurse umane ale autoritii sau instituiei publice


organizatoare a concursului, acestea neavnd calitatea de membri.
#M1
(6) Secretarul comisiei de concurs este i secretar al comisiei de soluionare a
contestaiilor i este numit prin actul prevzut la alin. (1).
#M2
(7) Pentru instituiile publice din sistemul sanitar, din comisia de concurs face
parte i un reprezentant al organizaiei profesionale, n condiiile prevzute de
lege.
(8) n situaia n care n cadrul instituiei publice nu exist specialiti n profilul
postului scos la concurs, n comisia de concurs pot fi cooptai specialiti din afara
unitii.
(9) Pentru instituiile publice din sistemul sanitar, organizaia sindical
reprezentativ la nivel de unitate va nominaliza un reprezentant al organizaiei
sindicale, care va avea rolul de observator n comisia de concurs.
(10) n situaia n care n cadrul instituiei publice nu exist sindicat
reprezentativ, sindicatele semnatare ale contractului colectiv de munc i vor
desemna reprezentani n comisia de concurs n calitate de observator.
(11) Membrii desemnai potrivit prevederilor alin. (9) i (10) trebuie s
ndeplineasc condiiile prevzute la art. 10 alin. (1) i art. 11.
#B
ART. 9
Persoanele desemnate n comisiile de concurs sau de soluionare a contestaiilor
trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii:
#M1
a) *** Abrogat
#B
b) s dein o funcie cel puin egal sau echivalent cu funcia contractual
vacant pentru ocuparea creia se organizeaz concursul;
c) s nu se afle n cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.
ART. 10
(1) Nu poate fi desemnat n calitatea de membru n comisia de concurs sau n
comisia de soluionare a contestaiilor persoana care a fost sancionat disciplinar,
iar sanciunea aplicat nu a fost radiat, conform legii.
(2) Calitatea de membru n comisia de concurs este incompatibil cu calitatea de
membru n comisia de soluionare a contestaiilor.
ART. 11
Nu poate fi desemnat n calitatea de membru n comisia de concurs sau n
comisia de soluionare a contestaiilor persoana care se afl n urmtoarele situaii:

a) are relaii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidai sau interesele


patrimoniale ale sale ori ale soului sau soiei pot afecta imparialitatea i
obiectivitatea evalurii;
b) este so, soie, rud sau afin pn la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre
candidai ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de
soluionare a contestaiilor;
c) este sau urmeaz s fie, n situaia ocuprii postului de conducere pentru care
se organizeaz concursul, direct subordonat ierarhic al oricruia dintre candidai.
#M1
ART. 12
(1) Situaiile prevzute la art. 10 i 11 se sesizeaz n scris conductorului
autoritii sau instituiei publice organizatoare a concursului de ctre persoana n
cauz, de oricare dintre candidai, ori de orice alt persoan interesat, n orice
moment al organizrii i desfurrii concursului.
#B
(2) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluionare a contestaiilor
au obligaia s informeze, n scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat
despre apariia oricrei situaii dintre cele prevzute la art. 10 i 11. n aceste
cazuri, membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluionare a contestaiilor
au obligaia s se abin de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la
concurs.
#M1
(3) n cazul constatrii existenei uneia dintre situaiile prevzute la art. 10 i 11
actul administrativ de numire a comisiei de concurs, respectiv de soluionare a
contestaiilor se modific n mod corespunztor, n termen de cel mult dou zile
lucrtoare de la data constatrii, prin nlocuirea persoanei aflate n respectiva
situaie cu o alt persoan care s ndeplineasc condiiile prevzute la art. 9.
#B
(4) n cazul n care oricare dintre situaiile prevzute la art. 10 i 11 se constat
ulterior desfurrii uneia dintre probele concursului, rezultatul probei ori probelor
desfurate se recalculeaz prin eliminarea evalurii membrului aflat n situaie de
incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurrii validitii evalurii
a cel puin dou treimi din numrul membrilor comisiei de concurs.
(5) n situaia n care nu este asigurat validitatea evalurii a cel puin dou
treimi din numrul membrilor comisiei de concurs, procedura de organizare i
desfurare a concursului se reia.
ART. 13
Nendeplinirea de ctre membrii comisiilor de concurs i de soluionare a
contestaiilor a obligaiei prevzute la art. 12 alin. (2) se sancioneaz potrivit Legii
nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea

demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i


sancionarea corupiei, cu modificrile i completrile ulterioare.
ART. 14
n funcie de numrul i de specificul posturilor vacante/temporar vacante pentru
care se organizeaz concurs, se pot constitui mai multe comisii de concurs.
SECIUNEA a 5-a
Atribuiile comisiei de concurs i ale comisiei de soluionare a contestaiilor
ART. 15
Comisia de concurs are urmtoarele atribuii principale:
a) selecteaz dosarele de concurs ale candidailor;
#M1
b) *** Abrogat
#B
c) stabilete subiectele pentru proba scris;
d) stabilete planul probei practice i realizeaz proba practic;
e) stabilete planul interviului i realizeaz interviul;
f) noteaz pentru fiecare candidat proba scris i/sau proba practic i interviul;
g) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate
candidailor;
h) semneaz procesele-verbale ntocmite de secretarul comisiei dup fiecare
etap de concurs, precum i raportul final al concursului.
ART. 16
Comisia de soluionare a contestaiilor are urmtoarele atribuii principale:
a) soluioneaz contestaiile depuse de candidai cu privire la selecia dosarelor
i cu privire la notarea probei scrise, probei practice i a interviului;
b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaiilor pentru a fi
comunicate candidailor.
#M1
ART. 17
Secretarul comisiilor de concurs i de soluionare a contestaiilor are
urmtoarele atribuii principale:
a) primete dosarele de concurs ale candidailor, respectiv contestaiile;
b) convoac membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de
soluionare a contestaiilor, la solicitarea preedintelui comisiei;
c) ntocmete, redacteaz i semneaz alturi de comisia de concurs, respectiv
comisia de soluionare a contestaiilor, ntreaga documentaie privind activitatea
specific a acesteia, respectiv procesul-verbal al seleciei dosarelor i raportul
concursului;

d) asigur afiarea rezultatelor obinute de candidai la probele concursului,


respectiv rezultatele eventualelor contestaii;
e) ndeplinete orice sarcini specifice necesare pentru buna desfurare a
concursului.
#B
CAPITOLUL II
Desfurarea concursului pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant
corespunztor unei funcii contractuale
SECIUNEA 1
Dispoziii generale privind desfurarea concursului
ART. 18
(1) Concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant const, de
regul, n 3 etape succesive, dup cum urmeaz:
a) selecia dosarelor de nscriere;
b) proba scris i/sau prob practic;
c) interviul.
(2) Proba practic poate fi introdus n cazul funciilor contractuale la care este
necesar verificarea abilitilor practice.
(3) Se pot prezenta la urmtoarea etap numai candidaii declarai admii la
etapa precedent.
#M1
ART. 19
(1) n vederea participrii la concurs, candidaii depun dosarul de concurs n
termen de 10 zile lucrtoare de la data afirii anunului pentru ocuparea unui
post vacant, respectiv de 5 zile lucrtoare pentru un post temporar vacant.
(2) n termen de maximum dou zile lucrtoare de la data expirrii termenului
de depunere a dosarelor n cazul concursului pentru ocuparea unui post vacant,
respectiv maximum o zi lucrtoare pentru ocuparea unui post temporar vacant,
comisia de concurs are obligaia de a selecta dosarele de concurs pe baza
ndeplinirii condiiilor de participare.
#B
(3) Dup finalizarea seleciei dosarelor se va ncheia un proces-verbal, care va fi
semnat de ctre toi membrii comisiei.
SECIUNEA a 2-a
Selecia dosarelor de concurs, proba scris i/sau proba practic a concursului i
interviul

#M1
ART. 20
Rezultatele selectrii dosarelor de nscriere se afieaz de ctre secretarul
comisiei de concurs, cu meniunea "admis" sau "respins", nsoit, dup caz, de
motivul respingerii, la sediul autoritii ori instituiei publice organizatoare a
concursului, precum i pe pagina de internet a autoritii sau instituiei publice,
dup caz, n termen de o zi lucrtoare de la expirarea termenului prevzut la art.
19 alin. (2).
#B
ART. 21
(1) Proba scris const n redactarea unei lucrri i/sau n rezolvarea unor testegril.
(2) Prin proba scris se testeaz cunotinele teoretice necesare ocuprii postului
pentru care se organizeaz concursul.
#M1
(3) Subiectele pentru proba scris se stabilesc pe baza bibliografiei i, dup caz,
pe baza tematicii de concurs, astfel nct s reflecte capacitatea de analiz i
sintez a candidailor, n concordan cu nivelul i specificul postului pentru care
se organizeaz concursul.
#B
(4) Pentru candidaii la ocuparea aceluiai post, subiectele sunt identice n cadrul
aceluiai concurs, cu excepia cazului n care concursul se desfoar n mai multe
serii.
(5) Comisia de concurs stabilete subiectele i alctuiete seturile de subiecte
pentru proba scris, n ziua n care se desfoar proba scris.
(6) Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia ntocmete
minimum dou seturi de subiecte care vor fi prezentate candidailor.
(7) Membrii comisiei de concurs rspund individual pentru asigurarea
confidenialitii subiectelor propuse.
(8) Seturile de subiecte se semneaz de toi membrii comisiei de concurs i se
nchid n plicuri sigilate purtnd tampila autoritii sau a instituiei publice
organizatoare a concursului.
(9) Comisia de concurs stabilete punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se
comunic odat cu subiectele i se afieaz la locul desfurrii concursului.
(10) n cazul n care proba scris const n rezolvarea unor teste-gril, ntrebrile
pot fi formulate cu cel mult dou zile nainte de proba scris, cu condiia ca
numrul acestora s fie de 3 ori mai mare dect numrul ntrebrilor stabilit pentru
fiecare test-gril. ntrebrile pentru fiecare test-gril se stabilesc n ziua n care se
desfoar proba scris, nainte de nceperea acestei probe.

#M1
(11) nainte de nceperea probei scrise se face apelul nominal al candidailor, n
vederea ndeplinirii formalitilor prealabile, respectiv verificarea identitii.
Verificarea identitii candidailor se face pe baza crii de identitate, crii
electronice de identitate, crii de identitate provizorie sau a buletinului de
identitate, aflate n termen de valabilitate. Candidaii care nu sunt prezeni la
efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identitii prin
prezentarea crii de identitate, crii electronice de identitate, crii de identitate
provizorie sau a buletinului de identitate sunt considerai abseni.
#B
(12) Dup verificarea identitii candidailor, ieirea din sal a acestora atrage
eliminarea din concurs, cu excepia situaiilor de urgen n care acetia pot fi
nsoii de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigur
supravegherea.
(13) Durata probei scrise se stabilete de comisia de concurs n funcie de gradul
de dificultate i complexitate al subiectelor, dar nu poate depi 3 ore.
(14) La ora stabilit pentru nceperea probei scrise, comisia de concurs prezint
candidailor seturile de subiecte i invit un candidat s extrag un plic cu
subiectele de concurs.
(15) Dup nceperea comunicrii subiectelor este interzis accesul candidailor
care ntrzie sau al oricrei alte persoane, n afara membrilor comisiei de concurs,
precum i a persoanelor care asigur secretariatul comisiei de concurs, respectiv
supravegherea desfurrii probei.
(16) n ncperea n care are loc concursul, pe toat perioada derulrii acestuia,
inclusiv a formalitilor prealabile i a celor ulterioare finalizrii probei,
candidailor nu le este permis deinerea sau folosirea vreunei surse de consultare
sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distan.
(17) Nerespectarea dispoziiilor prevzute la alin. (16) atrage eliminarea
candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatnd nclcarea
acestor dispoziii, elimin candidatul din sal, nscrie meniunea "anulat" pe lucrare
i consemneaz cele ntmplate n procesul-verbal.
(18) Lucrrile se redacteaz, sub sanciunea anulrii, doar pe seturile de hrtie
asigurate de autoritatea sau instituia public organizatoare a concursului, purtnd
tampila acesteia pe fiecare fil. Prima fil, dup nscrierea numelui i a
prenumelui n colul din dreapta sus, se lipete astfel nct datele nscrise s nu
poat fi identificate i se aplic tampila autoritii sau instituiei publice
organizatoare a concursului, cu excepia situaiei n care exist un singur candidat
pentru postul vacant/temporar vacant, caz n care nu mai exist obligaia sigilrii
lucrrii.

(19) Candidatul are obligaia de a preda comisiei de concurs lucrarea scris,


respectiv testul-gril, la finalizarea lucrrii ori la expirarea timpului alocat probei
scrise, semnnd borderoul special ntocmit n acest sens.
ART. 22
Proba practic const n testarea abilitilor i aptitudinilor practice ale
candidatului n vederea ocuprii postului vacant sau temporar vacant pentru care
candideaz.
ART. 23
(1) Proba practic se desfoar pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs,
care va include urmtoarele criterii de evaluare:
a) capacitatea de adaptare;
b) capacitatea de gestionare a situaiilor dificile;
c) ndemnare i abilitate n realizarea cerinelor practice;
d) capacitatea de comunicare;
e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfurarea probei
practice.
(2) n vederea testrii pentru proba practic se pot stabili i alte criterii de
evaluare.
(3) Aspectele constatate n timpul derulrii probei practice vor fi consemnate n
scris n anexa la raportul final al concursului, ntocmit de secretarul comisiei de
concurs, care se semneaz de membrii acestei comisii i de candidat.
ART. 24
(1) n cadrul interviului se testeaz abilitile, aptitudinile i motivaia
candidailor. Proba interviului poate fi susinut doar de ctre acei candidai
declarai admii la proba scris i/sau proba practic, dup caz.
(2) Interviul se realizeaz conform planului de interviu ntocmit de comisia de
concurs n ziua desfurrii acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile
de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a) abiliti i cunotine impuse de funcie;
b) capacitatea de analiz i sintez;
c) motivaia candidatului;
d) comportamentul n situaiile de criz;
e) iniiativ i creativitate.
#M1
(3) n funcie de cerinele de studii sau profesionale specifice postului, criteriile
de evaluare prevzute la alin. (2) lit. d) i e) sunt stabilite opional de ctre
ordonatorii de credite ai autoritii sau instituiei publice organizatoare a
concursului.
#B

(4) Pentru posturile de conducere planul de interviu include i elemente


referitoare la:
a) capacitatea de a lua decizii i de a evalua impactul acestora;
b) exercitarea controlului decizional;
c) capacitatea managerial.
#M1
(5) Interviul se susine ntr-un termen de maximum 4 zile lucrtoare de la data
susinerii probei scrise i/sau probei practice, dup caz.
(6) Data i ora susinerii interviului se afieaz obligatoriu odat cu rezultatele
la proba scris i/sau practic, dup caz.
#B
(7) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa ntrebri candidatului.
Nu se pot adresa ntrebri referitoare la opiniile politice ale candidatului,
activitatea sindical, religie, etnie, starea material, originea social sau care pot
constitui discriminare pe criterii de sex.
(8) ntrebrile i rspunsurile la interviu se nregistreaz sau se consemneaz n
scris n anexa la raportul final al concursului, ntocmit de secretarul comisiei de
concurs, i se semneaz de membrii acesteia i de candidat.
SECIUNEA a 3-a
Notarea probelor i comunicarea rezultatelor
ART. 25
Pentru probele concursului punctajele se stabilesc dup cum urmeaz:
a) pentru proba scris punctajul este de maximum 100 de puncte;
b) pentru proba practic punctajul este de maximum 100 de puncte;
c) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.
ART. 26
(1) Anterior nceperii corectrii lucrrilor la proba scris, fiecare lucrare va fi
numerotat, cu excepia cazului n care exist un singur candidat pentru ocuparea
postului vacant/temporar vacant.
#M1
(2) Notarea probei scrise i/sau a probei practice i a interviului, dup caz, se
face n termen de maximum o zi lucrtoare de la finalizarea fiecrei probe.
#B
(3) Lucrrile de la proba scris, cu excepia cazului n care exist un singur
candidat pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant, se corecteaz sigilate.
(4) Punctajele se acord de ctre fiecare membru al comisiei de concurs n parte,
pentru fiecare lucrare scris, i se noteaz n borderoul de notare. Acordarea

punctajului pentru proba scris se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor


acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
(5) Lucrrile care prezint nsemnri de natur s conduc la identificarea
candidailor se anuleaz i nu se mai corecteaz. Meniunea "anulat" se nscrie att
pe lucrare, ct i pe borderoul de notare i pe centralizatorul nominal,
consemnndu-se aceasta n procesul-verbal.
ART. 27
(1) n situaia n care pentru o lucrare se nregistreaz diferene mai mari de 10
puncte ntre punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, lucrarea se
recorecteaz de ctre toi membrii acesteia. Procedura recorectrii se reia ori de
cte ori se constat c exist diferene mai mari de 10 puncte ntre punctajele
acordate de membrii comisiei de concurs.
(2) Se interzice desigilarea lucrrilor anterior recorectrii.
ART. 28
(1) Lucrrile scrise, dup acordarea punctajelor finale, se desigileaz.
#M1
(2) *** Abrogat
#B
(3) Sunt declarai admii la proba scris candidaii care au obinut:
a) minimum 50 de puncte, n cazul concursurilor organizate pentru ocuparea
funciilor contractuale de execuie;
b) minimum 70 de puncte, n cazul concursurilor organizate pentru ocuparea
funciilor contractuale de conducere.
ART. 29
(1) Interviul i/sau proba practic se noteaz pe baza criteriilor prevzute i a
punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii prin
planul de interviu, respectiv planul probei practice.
(2) Membrii comisiei de concurs acord, individual, punctaje pentru fiecare
dintre criteriile prevzute. Punctajele se acord de ctre fiecare membru al comisiei
de concurs n parte, pentru fiecare candidat, i se noteaz n borderoul de notare.
(3) Sunt declarai admii la interviu i/sau proba practic candidaii care au
obinut:
a) minimum 50 de puncte, n cazul concursurilor organizate pentru ocuparea
funciilor contractuale de execuie;
b) minimum 70 de puncte, n cazul concursurilor organizate pentru ocuparea
funciilor contractuale de conducere.
#M1
ART. 30
(1) Punctajul final se calculeaz ca medie aritmetic a punctajelor obinute la
proba scris i/sau la proba practic i interviu, dup caz.

#B
(2) Punctajele finale ale concursului, n ordine descresctoare, vor fi nscrise
ntr-un centralizator nominal, n care se va meniona pentru fiecare candidat
punctajul obinut la fiecare dintre probele concursului. Centralizatorul nominal se
semneaz pe fiecare pagin de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.
#M1
(3) Comunicarea rezultatelor la fiecare prob a concursului se face prin
specificarea punctajului final al fiecrui candidat i a meniunii "admis" sau
"respins", prin afiare la sediul i pe pagina de internet a autoritii sau instituiei
publice organizatoare a concursului, dup caz, n termen de maximum o zi
lucrtoare de la data finalizrii probei.
#B
(4) Se consider admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar
vacant candidatul care a obinut cel mai mare punctaj dintre candidaii care au
concurat pentru acelai post, cu condiia ca acetia s fi obinut punctajul minim
necesar.
(5) La punctaje egale are prioritate candidatul care a obinut punctajul cel mai
mare la proba scris, iar dac egalitatea se menine, candidaii aflai n aceast
situaie vor fi invitai la un nou interviu n urma cruia comisia de concurs va
decide asupra candidatului ctigtor.
(6) n situaia n care nu s-a organizat proba scris, la punctaje egale are
prioritate candidatul care a obinut punctajul cel mai mare la proba practic, iar
dac egalitatea se menine, candidaii aflai n aceast situaie vor fi invitai la un
nou interviu n urma cruia comisia de concurs va decide asupra candidatului
ctigtor.
(7) Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unei funcii contractuale
vacante sau temporar vacante se consemneaz n raportul final al concursului.
SECIUNEA a 4-a
Soluionarea contestaiilor
#M1
ART. 31
Dup afiarea rezultatelor obinute la selecia dosarelor, proba scris i/sau
proba practic i interviu, dup caz, candidaii nemulumii pot depune contestaie
n termen de cel mult o zi lucrtoare de la data afirii rezultatului seleciei
dosarelor, respectiv de la data afirii rezultatului probei scrise i/sau a probei
practice i a interviului, sub sanciunea decderii din acest drept.
#B
ART. 32

(1) n situaia contestaiilor formulate fa de rezultatul seleciei dosarelor,


comisia de soluionare a contestaiilor va verifica ndeplinirea de ctre candidatul
contestatar a condiiilor pentru participare la concurs n termen de maximum o zi
lucrtoare de la expirarea termenului de depunere a contestaiilor.
(2) n situaia contestaiilor formulate fa de rezultatul probei scrise, probei
practice sau a interviului comisia de soluionare a contestaiilor va analiza lucrarea
sau consemnarea rspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar n
termen de maximum o zi lucrtoare de la expirarea termenului de depunere a
contestaiilor.
ART. 33
Comisia de soluionare a contestaiilor admite contestaia, modificnd rezultatul
seleciei dosarelor, respectiv punctajul final acordat de comisia de concurs, n
situaia n care:
a) candidatul ndeplinete condiiile pentru a participa la concurs, n situaia
contestaiilor formulate fa de rezultatul seleciei dosarelor;
b) constat c punctajele nu au fost acordate potrivit baremului i rspunsurilor
din lucrarea scris sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului
de interviu, ntrebrilor formulate i rspunsurilor candidailor n cadrul interviului;
c) constat c punctajele nu au fost acordate potrivit baremului probei practice;
d) ca urmare a recorectrii lucrrii de la proba scris, respectiv a analizrii
consemnrii rspunsurilor la interviu, candidatul declarat iniial "respins" obine
cel puin punctajul minim pentru promovarea probei scrise sau a interviului.
ART. 34
(1) Contestaia va fi respins n urmtoarele situaii:
a) candidatul nu ndeplinete condiiile pentru a participa la concurs;
b) punctajele au fost acordate potrivit baremului i rspunsurilor din lucrarea
scris sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu,
ntrebrilor formulate i rspunsurilor candidailor n cadrul interviului;
c) punctajele au fost acordate potrivit baremului probei practice.
#M1
(2) Comunicarea rezultatelor la contestaiile depuse se face prin afiare la
sediul autoritii sau instituiei publice organizatoare a concursului, precum i pe
pagina de internet a acesteia, dup caz, imediat dup soluionarea contestaiilor.
(3) Rezultatele finale se afieaz la sediul autoritii sau instituiei publice
organizatoare a concursului, precum i pe pagina de internet a acesteia, dup caz,
n termen de maximum o zi lucrtoare de la expirarea termenului prevzut la art.
32 alin. (2) pentru ultima prob, prin specificarea punctajului final al fiecrui
candidat i a meniunii "admis" sau "respins".
#B
ART. 35

Candidatul nemulumit de modul de soluionare a contestaiei se poate adresa


instanei de contencios administrativ, n condiiile legii.
ART. 36
(1) Autoritatea sau instituia public organizatoare a concursului pune la
dispoziia candidailor interesai, la solicitarea acestora, documentele elaborate de
comisia de concurs, respectiv de comisia de soluionare a contestaiilor, care sunt
informaii de interes public, cu respectarea confidenialitii datelor care fac
referire la ceilali candidai, inclusiv a datelor cu caracter personal, potrivit legii.
(2) Se excepteaz de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de comisia de
concurs, respectiv de comisia de soluionare a contestaiilor, care conin date cu
caracter personal ale candidailor, potrivit legii.
(3) Orice candidat i poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scris individual
redactat n cadrul probei scrise a concursului, dup corectarea i notarea acesteia,
n prezena secretarului comisiei de concurs.
SECIUNEA a 5-a
Suspendarea, amnarea i reluarea concursului
ART. 37
(1) n cazul n care, de la data anunrii concursului i pn la afiarea
rezultatelor finale ale acestuia, conductorul autoritii ori instituiei publice n al
crei stat de funcii se gsete postul pentru care se organizeaz concursul este
sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea i
desfurarea concursului, se va proceda la verificarea celor sesizate cu celeritate. n
cazul n care se constat c nu au fost respectate prevederile legale sau cnd
aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu ncadrarea n termenele procedurale
prevzute de lege, desfurarea concursului va fi suspendat.
(2) Suspendarea se dispune de ctre conductorul autoritii ori instituiei
publice, dup o verificare prealabil, n regim de urgen, a situaiei n fapt
sesizate, dac se constat existena unor deficiene n respectarea prevederilor
legale.
(3) Sesizarea poate fi fcut de ctre membrii comisiei de concurs ori ai comisiei
de soluionare a contestaiilor, de ctre oricare dintre candidai sau de ctre orice
persoan interesat.
(4) n situaia n care, n urma verificrii realizate potrivit alin. (1), se constat c
sunt respectate prevederile legale privind organizarea i desfurarea concursului,
acesta se desfoar n continuare.
ART. 38
(1) n cazul n care, din motive obiective, nu se pot respecta data i ora
desfurrii concursului:

a) concursul se amn pentru o perioad de maximum 15 zile lucrtoare;


b) se reia procedura de organizare i desfurare a acestuia dac amnarea nu
poate fi dispus conform lit. a).
(2) n situaia constatrii necesitii amnrii concursului, autoritatea sau
instituia public organizatoare a concursului are obligaia:
a) anunrii, prin aceleai mijloace de informare, a modificrilor intervenite n
desfurarea concursului;
b) informrii candidailor ale cror dosare au fost nregistrate, dac este cazul,
prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit.
ART. 39
(1) Candidaturile nregistrate la concursul a crui procedur a fost suspendat
sau amnat se consider valide dac persoanele care au depus dosarele de concurs
i exprim n scris intenia de a participa din nou la concurs la noile date.
(2) n situaia n care, la reluarea procedurii de concurs prevzute la art. 37, n
dosare exist documente a cror valabilitate a ncetat, candidaii au posibilitatea de
a le nlocui pn la data prevzut la art. 40 alin. (1).
SECIUNEA a 6-a
Prezentarea la post
ART. 40
(1) Candidaii declarai admii la concursul de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunztor unei funcii contractuale sunt obligai s se prezinte
la post n termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afirii.
#M1
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n urma formulrii unei cereri
scrise i temeinic motivate, candidatul declarat "admis" la concurs poate solicita,
n termen de 3 zile lucrtoare de la afiarea rezultatului concursului, un termen
ulterior de prezentare la post, care nu poate depi 20 de zile lucrtoare de la data
afirii rezultatului concursului pentru funciile de execuie i 45 de zile lucrtoare
de la data afirii rezultatului concursului pentru funciile de conducere.
#B
(3) n cazul admiterii la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant,
contractul de munc se ncheie pe perioada absenei titularului postului.
(4) n cazul neprezentrii la post la termenul stabilit la alin. (1) i n lipsa unei
ntiinri potrivit alin. (2), postul este declarat vacant, urmnd s se comunice
candidatului care a obinut nota final imediat inferioar posibilitatea de a ocupa
postul respectiv.
TITLUL II

Promovarea n grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului


contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice
#M1
ART. 41
(1) Prin promovare se asigur evoluia n carier a personalului contractual,
prin trecerea ntr-un grad superior sau treapt profesional superioar, ntr-o
funcie de conducere sau ntr-o funcie pentru care este prevzut un nivel de studii
superior.
(2) Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar n grade sau
trepte profesionale se face, de regul, pe un post vacant, iar, n situaia n care nu
exist un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcii
n care acesta este ncadrat ntr-unul de nivel imediat superior.
(3) Promovarea ntr-o funcie de conducere se face pe un post vacant cu
respectarea prevederilor art. 1 - 40 referitoare la ocuparea unui post vacant prin
concurs sau examen.
(4) Promovarea ntr-o funcie pentru care este prevzut un nivel de studii
superior se face prin transformarea postului din statul de funcii n care aceasta
este ncadrat ntr-un post prevzut cu studii superioare de scurt sau de lung
durat, al crui grad profesional este imediat superior celui de debutant, cu
meninerea gradaiei avute la data promovrii, ca urmare a obinerii unei diplome
de nivel superior i a promovrii examenului organizat n acest sens, cu
respectarea prevederilor art. 41^1, 44 i 45.
(5) Propunerea de promovare ntr-o funcie cu un nivel de studii superior, ca
urmare a absolvirii de ctre salariat a unor forme de nvmnt superior n
specialitatea n care i desfoar activitatea sau considerat de autoritatea ori
instituia public ca fiind util pentru desfurarea activitii, justificat de
necesitatea modificrii fiei de post, se face de ctre eful ierarhic superior la
cererea salariatului, nsoit de copia legalizat a diplomei de licen, respectiv a
diplomei de absolvire sau, dup caz, de adeverina care s ateste absolvirea
studiilor, eliberate de o instituie de nvmnt superior acreditat, i este
aprobat de ctre conductorul autoritii ori instituiei publice.
(6) Promovarea ntr-o funcie pentru care este prevzut un nivel de studii
superior se face numai n msura n care conductorul autoritii sau instituiei
publice decide ca atribuiile din fia postului s fie modificate n mod
corespunztor.
(7) Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar n grade sau
trepte profesionale se face prin examen, n baza unui referat de evaluare ntocmit
de eful ierarhic i aprobat de conductorul autoritii sau instituiei publice.

(8) Examenul de promovare n grade sau trepte profesionale se poate organiza


trimestrial, semestrial sau anual, n funcie de decizia conductorului autoritii
ori instituiei publice.
(9) Referatul de evaluare ntocmit de eful ierarhic cuprinde urmtoarele
elemente:
a) descrierea activitii desfurate de candidat;
b) nivelul de nsuire a legislaiei specifice activitii desfurate;
c) aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul n modul de ndeplinire a
atribuiilor;
d) conduita candidatului n timpul serviciului;
e) propunerea de promovare;
f) bibliografia i, dup caz, tematica examenului de promovare;
g) propuneri privind componena comisiei de examinare i cea de soluionare a
contestaiilor.
(10) Referatul de evaluare se depune pn n ultima zi lucrtoare a fiecrui
trimestru la compartimentul resurse umane sau la persoana desemnat n acest
sens.
#M1
ART. 41^1
(1) Anunul privind examenul de promovare se afieaz la sediul i pe pagina de
internet a autoritii sau instituiei publice, dup caz, cu 10 zile lucrtoare nainte
de data stabilit pentru organizarea acestuia.
(2) Anunul va conine n mod obligatoriu:
a) data, ora i locul desfurrii examenului;
b) bibliografia i, dup caz tematica;
c) modalitatea de desfurare a examenului.
#M1
ART. 42
Prin act administrativ al ordonatorului de credite al autoritii sau instituiei
publice se aprob procedura de organizare i desfurare a examenului de
promovare a personalului contractual.
#M1
ART. 43
(1) Examenul de promovare a personalului contractual const n susinerea unei
probe scrise sau a unei probe practice, dup caz, stabilite de comisia de
examinare.
#B
(2) Proba practic se susine n cazul funciilor contractuale la care este necesar
verificarea abilitilor practice.
#M1

(3) Pentru a participa la examenul de promovare n grade sau trepte


profesionale imediat superioare, candidatul trebuie s fi obinut calificativul
"foarte bine" la evaluarea performanelor profesionale individuale cel puin de
dou ori n ultimii 3 ani, n care acesta s-a aflat n activitate.
(4) Criteriile de evaluare a personalului contractual sunt prevzute la art. 5 lit.
c) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitar a personalului pltit
din fonduri publice, cu modificrile ulterioare.
#M1
ART. 44
(1) Comisia de examinare i comisia de soluionare a contestaiilor, desemnate
prin act administrativ al ordonatorului de credite al autoritii sau instituiei
publice, sunt formate din 3 membri cu experiena i cunotinele necesare n
domeniul postului n care se face promovarea i un secretar, cu respectarea
prevederilor art. 26 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificrile
ulterioare.
(2) Calitatea de membru n comisia de examinare este incompatibil cu
calitatea de membru n comisia de soluionare a contestaiilor.
(3) Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei i,
dup caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare
stabilete 3 pn la 9 subiecte, cu cel mult dou ore nainte de ora stabilit pentru
examenul de promovare.
(4) La locul, data i ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de
examinare pune la dispoziia fiecrui candidat lista subiectelor stabilite, conform
alin. (3).
(5) Fiecare candidat redacteaz o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite
de ctre comisia de examinare.
(6) Durata examenului de promovare se stabilete de comisia de examinare n
funcie de gradul de dificultate i complexitate al subiectelor stabilite, dar nu
poate depi 3 ore.
#M1
ART. 45
(1) n cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de
examinare noteaz lucrarea elaborat de candidat cu un punctaj maxim de 100 de
puncte, pe baza urmtoarelor criterii:
a) cunotine teoretice necesare funciei evaluate;
b) abiliti de comunicare;
c) capacitate de sintez;
d) complexitate, iniiativ, creativitate.
(2) Comisia de examinare stabilete ponderea din nota final a fiecrui criteriu
prevzut la alin. (1).

(3) Proba practic este notat de ctre membrii comisiei de examinare cu un


punctaj de maximum 100 de puncte.
(4) Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat n
borderoul de notare.
(5) Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
(6) Rezultatele examenului de promovare se afieaz la sediul autoritii sau
instituiei publice, precum i pe pagina de internet a acesteia, dup caz, n termen
de dou zile lucrtoare de la data susinerii acestuia.
(7) Candidaii nemulumii de rezultatul obinut pot depune contestaie n
termen de o zi lucrtoare de la data afirii rezultatelor, sub sanciunea decderii
din acest drept.
(8) Comisia de soluionare a contestaiilor va reevalua lucrarea sau proba
practic, iar rezultatele finale se afieaz la sediul instituiei sau autoritii
publice n dou zile lucrtoare de la data expirrii termenului de depunere a
contestaiei.
#M1
ART. 45^1
(1) Persoanele ncadrate n funcii contractuale de debutant vor fi promovate,
prin examen, la sfritul perioadei de debut stabilite n condiiile legii, n funcia,
gradul sau treapta profesional imediat superioar, n baza unui referat de
evaluare ntocmit, cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (9), de eful ierarhic i
aprobat de conductorul autoritii sau instituiei publice.
(2) Examenul de promovare se desfoar cu respectarea prevederilor art. 41^1,
44 i 45.
#M1
ART. 45^2
(1) ncadrarea n noua funcie ca urmare a promovrii examenului de
promovare se face ncepnd cu prima zi a lunii urmtoare celei n care a avut loc
promovarea.
(2) Dup promovare fia de post se modific i se completeaz cu noi atribuii.
#M1
ART. 46 *** Abrogat
ART. 47 *** Abrogat
ART. 48 *** Abrogat
#B
---------------