Sunteți pe pagina 1din 1

9.

Care sunt considerentele tale generale pozitive privind cadrele didactice din
universitatea la care studiezi: (mai multe raspunsuri posibile)
Sunt amabile ?i n?elegatoare
Au abilita?i bune de comunicare ?i de structurare
Sunt bine pregatite din punct de vedere profesional
Ofera explica?ii prin intermediul exemplelor practice
Sunt inovative ?i ?i asuma rolul de agen?i ai schimbarii
Alte considerente:
10. n ce masura consideri ca taxele ?colare reflecta calitatea serviciilor care ?i
sunt oferite n cadrul universita?ii (se completeaza doar daca sunte?i student a
carui forma de finan?are este taxa)
1
2
3
4
5
Slab
Deosebit
11. Care crezi ca ar trebui sa fie modalitatea de plata a taxelor de studii?
n doua tran?e, n primele trei saptamni ale fiecarui semestru
n trei tran?e, n lunile octombrie, februarie ?i mai
n patru tran?e, doua pe fiecare semestru
Alta modalitate
12. Ai avut acces gratuit la suportul de curs pentru disciplinele studiate pna n p
rezent?
Da, la toate
Da, par?ial
Nu, la nicio disciplina