Sunteți pe pagina 1din 58

UNIVERSITATEA TEHNIC GHEORGHE ASACHI IAI

Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata

PRELUCRAREA NUMERIC
A SEMNALELOR
Titular: prof.dr.ing. Cristian FOALU

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Structura cursului
2C + 1L
Cerinte
Curs
- Bonus pentru prezenta: 0,1 p/curs
- Prelegere in Power Point. Notitele de la curs vor face referire la figurile si
relatiile ce se pot descarca de pe pagina web:
www.ee.tuiasi.ro/~tns
- Studentii pot intrerupe prelegerea si adresa oricand intrebari referitoare la
subiectul discutat.
Laborator
- Prezenta este obligatorie. Se permite intrarea in examen cu un singur
laborator lipsa
- Caietul de laborator, se noteaza si reprezinta 30 % din nota de la examen.
- Raspunsurile la laborator se noteaza si reprezinta bonus la nota finala
Examenul
- Scris: 3 sau 4 probleme.

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.2

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Bibliografie
1. O.Postolache, C.Foalu, Tratarea numeric a semnalelor, Editura
"Gh.Asachi" Iai, 2000.
2. www.ni.com Pagina web National Instruments
3. http://www.101science.com/dsp.htm
4. Edmund Lai, Practical Digital Signal Processing for Engineers and
Technicians, Elsevier, 2003.
5. I.Szekely, F.Sandu, Circuite electronice de conversie a datelor analogice i
digitale, Editura Matrix Rom Bucureti, 2001.
6. A.Oppenheim, R.Schafer, Digital Signal Processing, Prentice Hall 1990.
7. M.Ghinea, Procesarea digital a semnalelor, Editura Tritronic, Bucureti,
1997.

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.3

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Semnale de msur
Semnal = o variabila pe suport energetic care contine informatie caracteristica
referitoare la un fenomen sau o marime.
Exemple: semnale audio, video, biomedicale, sunete, muzica, radar, semnale
de masura.
Semnalul de masura are drept suport o tensiune (curent) si contine
informatii despre marimea de masurat.
- este furnizat de traductorul de masura
- este dependent de timp
- informatia este continuta in: nivel, forma, frecventa, faza
Dupa continuitate, semnalele pot fi:
- analogice (functii continui in timp)
- discrete (siruri de numere, ce reprezinta instante ale semnalului continuu
la intervale egale de timp)

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.4

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Semnale analogice si discrete


exemple
Ut [mV]

Semnal analogic
Variatia tensiunii de la
bornele unui
termocuplu

2
1

ora
3.00

6.00

9.00

12.00

Semnal discret
Evolutia numarului
petelor solare intr-o
perioada de timp

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.5

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Prelucrarea (procesarea, tratarea) numerica a semnalelor (PNS, TNS)


Engleza: Digital Signal Processing (DSP)

Este procesul prin care un semnal analogic este preluat din mediu, convertit in
semnal digital si caruia i se aplica o serie de algoritmi matematici in scopul
extragerii informatiei continute in el.

Se realizeaza cu ajutorul sistemelor numerice de achizitie si prelucrare a datelor


(calculator, microcontroler, procesor de semnal).

Origini: anii 60 70, odata cu dezvoltarea tehnicilor digitale.

PNS in instrumentatia de masura prelucreaza semnalele furnizate de senzori si


traductoare in scopul extragerii informatiei de masura.

PNS presupune in esenta efectuarea unor algoritmi de calcul (relatii


matematice). Structurile de calcul pot fi:
Structuri hardware efectuate pe structuri logice cablate sau programate
Structuri software programe de calculator

PNS este un domeniu interdisciplinar (de frontiera).

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.6

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Schema de principiu de prelucrare a semnalelor intr-un telefon mobil

Functii DSP
Comprimarea si decomprimarea vorbirii, detectia si corectia erorilor, encriptarea,
masurarea calitatii si puterii semnalului, modulare-demodulare, eliminarea
diafoniei, managementul consumului.
La acestea se adauga diverse alte functiuni: Internet, jocuri, recunoasterea vorbirii
si a scrisului, sinteza de voce, GPS, prelucrari de imagine, etc.
Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.7

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Schema de principiu a unui sistem de inregistrare-redare CD

Left mic
Anti-aliasing
LP filter

16-bit
ADC
Multiplex

Right mic

Anti-aliasing
LP filter

Encoding
Modulation
Synchronization

Optics and
Recording

16-bit
ADC
Amplified
left speaker

Optical pickup
Demodulation
Error correction
CD

4x
Oversampling

14-bit
DAC

Anti-image
LP filter

14-bit
DAC

Anti-image
LP filter
Amplified
right speaker

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.8

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Prelucrarea numerica a semnalelor

Proces

Digitizare

Prelucrare

Reconstructie

(Conversie A/D)

numerica

(Conversie D/A)

Proces

Figura 1.1

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.9

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Aplicatii ale PNS


Telecomunicatii (telefonie mobila, radio si televiziune digitala, Internet)
-

Compresarea vocii si a datelor


Reducerea ecoului si a zgomotului
Filtrari
Multiplexari

Multimedia (aparatura foto si video, dispozitive de inregistrare-redare


sunet, mixere, jocuri)
-

Procesarea digitala a imaginii (film, fotografie, efecte speciale, etc.)


Compresare si prelucrare muzica si voce
Generarea si recunoasterea vorbirii

Aparatura medicala
-

Analiza imaginilor de pe ecografe, tomografe


Diagnoza de pe electrocardiograf, electroencefalograf
Reducerea zgomotului si perturbatiilor

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.10

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Aplicatii ale PNS


Aplicatii militare
-

Radar
Sonar
Comunicatii speciale
Ghidarea rachetelor

Aplicatii aeronautice si spatiale


-

Transmiterea si procesarea imaginii si a sunetului in conditii speciale


Prelucrarea semnalelor de la senzori inteligenti
Control parametri de zbor

Aplicatii industriale
-

Controlul digital al proceselor


Testare nedistructiva
Teletransmisii de date prin medii agresive (filtrare, eliminare zgomote)
Prospectiuni geologice (petrol, minereuri, carbune)

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.11

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Prelucrare analogica / prelucrare digitala


Prelucrare analogica

Se lucreaza cu nivele de tensiuni


Modulele de prelucrare sunt formate din componente electronice
Se transforma o tensiune intr-o alta tensiune pe baza legilor circuitelor
electrice

Filtru pasiv

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

Filtru activ
1.12

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Prelucrare analogica / prelucrare digitala


Prelucrare digitala
Se lucreaza cu siruri de numere
Modulele de prelucrare sunt programe de calculator ce implementeaza
algoritmi - relatii matematice
Se ruleaza pe sisteme de calcul de tip procesor de semnal sau calculator

x(n) = {1, 4, 3, 6}

SISTEM DE

y(n) = {2, -1, 4, 5}

CALCUL
y(n) = 0,25x(n) 1,74x(n-1) + 0,043y(n-1)

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.13

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Prelucrare analogica / prelucrare digitala


Avantaje

Dezvantaje
Prelucrare analogica

viteza foarte mare de raspuns


(prelucreaza semnale de frecventa inalta
zeci de GHz)
prelucrarea semnalelor in timp real

prelucrarea este afectata de influente


parazite, zgomote, interferente, etc.
functiile de prelucrare sunt implementate
hardware si nu mai pot fi schimbate
caracteristicile se modifica in timp si cu
temperatura

Prelucrare digitala
versatilitate functiile de prelucrare sunt
algoritmi pe calculator, care pot fi usor
implementati sau modificati
rezultatele prelucrarii sunt stabile si nu
depind de influente externe
reproductibilitate in spatiu si timp
pret scazut

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

banda de frecventa relativ redusa (zeci


de MHz)
digitizarea conduce la pierdere de
informatie, deci la erori
necesita elemente hardware aditionale
(cartele de achizitii de date)

1.14

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Achizitia semnalelor cu ajutorul calculatorului

Marime fizic
Traductoare

Semnal analogic
Condiionare
semnal

Semnal digital
Conversie
A/N

Proces

Calculator
Actuatori

Actiune

Condiionare
semnal

Semnal analogic

Conversie
N/A

Semnal digital

Figura 1.2

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.15

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Placa de achizitii pe magistrala PCI

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.16

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Placi de achizitii de date prin USB

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.17

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Placa de achizitii de date prin USB

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.18

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Achizitie de date prin sistemul cRIO


Intrari
- Termocuple
- Termorezistente
- Rezistente
- Tensiuni
- Curenti
- Digital (TTL)
- Accelerometre
- Microfoane
- Marci tensometrice
Comunicare
- USB, Ethernet

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.19

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Sistem PXI
Platforma industriala pentru masurare si control bazata pe calculator de
proces de tip PC

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.20

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Achizitii de date cu ajutorul telefonului mobil

Marimi ce pot fi masurate direct cu un smartphone


Acceleratii liniare si unghiulare, vibratii
Unghiuri si distante
Camp magnetic
Acceleratie gravitationala
Proximitate
Temperatura, umiditate
Iluminare
Marimi fiziologice: ritm cardiac, presiune arteriala, nivel
glicemie, nivel oxigen din sange, etc.
Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.21

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Structura unei placi de achizitii de date


AI0
AI1
AI2

ACP

MUX

CEM

CAN

AI
FIFO

AI14
AI15

Interfa
bus
AO0
AO1
DIO0
DIO1

DAC1
DAC2

DIO
PORT

AO
FIFO

P
C
I
B
U
S

Magistral DIO + counter

DIO7
Gate
Source
Clock

Numrtor

Figura 1.3
Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.22

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Functiile unei placi de achizitii de date


Modulul intrari analogice
-

Multiplexarea semnalelor analogice


Amplificarea semnalelor analogice
Esantionarea
Cuantizarea (conversia analog numerica)
Transmiterea informatiei catre calculator

Modulul iesiri analogice


-

Conversia numeric analogica


Actualizarea informatiei la iesirile analogice

Modulul I/O
-

Achizitie / generare semnale digitale

Modulul numarator
-

Functii de numarare evenimente, frecventmetru/periodmetru, generare


trenuri de impulsuri

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.23

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Caracteristici tehnice ale unor placi de achizitii

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.24

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Digitizarea semnalelor
Digitizarea implica 3 operatii:
-

Esantionarea prelevarea la intervale egale de timp a


valorilor instantanee ale semnalelor

Trunchierea decuparea dintr-un semnal infinit a unei


portiuni finite de timp (fereastra)

Cuantizarea (conversia A/N) transformarea nivelelor


de tensiune ale esantioanelor in coduri numerice

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.25

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Multiplexare

AI0
AI1

Semnale

AI2

analogice

MUX

OUT
Semnal
analogic

AIn

Comanda

OUT

000

AI0

001

AI1

Comenzi

010

AI2

digitale

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

n 0 n1

nm

Figura 1.4

1.26

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Amplificare cu castig programabil

IN +

Semnal

AICP

analogic

OUT

IN -

Semnal
analogic

Figura 1.5

Comanda
Comanda

Castig

000

001

010

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

AICP = amplificator de instrumentatie


cu castig programabil

1.27

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Esantionare - memorare

K
De la amplificator

C
Comanda

Spre CAN

Figura 1.6

T0 perioada de
esantionare
Semnal continuu
Figura 1.7
Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1
f0 =
T0

Semnal esantionat
Figura 1.8
1.28

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Esantionare - memorare
x(t)

Semnal analogic
Fereastra
t
T
N eantioane

x(n)

T0 T0 T0 T0
0

T0

2T0 4T0
3T0 5T0

(N-1)T0

Semnal discretizat
Figura 1.9
Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.29

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Conversia analog numerica (CAN)


Referinta

Uref
Nivel de tensiune

CAN

Cod numeric

Figura 1.10

U=

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

U ref
N
n
2

1.30

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Conversia analog numerica (CAN)


n = 3; Uref = 10 V

U
10
8,75
7,5
6,25
5
3,75
2,5
1,25
0

111
110
101
100
011
010
001
000

Fereastra

t
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
000 010 100 101 111 111 100 011 100 010 001 001 000 011
x(n) = {0, 2, 3, 5, 7, 7, 4, 3, 4, 2, 1, 1, 0, 3}
Figura 1.11

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.31

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Conversia analog numerica (CAN)


- exemplu n = 3; Uref = 10 V; U = 1,95 V
Fara amplificare

Uref
U= n N
2
=

Uref
U0 = n
2

1,95 1,25
100 = 35,9%
1,95

Cu amplificare (A = 5)

Uref
U= n N
A2

Uref
U0 = n
A2

9 ,75 8,75
=
100 = 10 ,25 %
8,75
Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

N
N=111b
N=110b
N=101b
N=100b
N=011b
N=010b
N=001b
N=000b

U
U0 2U0 3U04U0 5U0 6U0 7U0 Uref
U=1,95

AU=9,75
Figura 1.12

1.32

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Reprezentarea semnalelor in domeniul timp si frecventa

Figura 1.13

Figura 1.14

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.33

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Reprezentarea semnalelor in domeniul timp si frecventa

Figura 1.15

Figura 1.16

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.34

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Esantionarea semnalelor. Teorema esantionarii


x(t
)

Semnal analogic
Fereastra
t
T
N eantioane

x(n)

T0 T0 T0 T0
0

T0

2T0 4T0
3T0 5T0

(N-1)T0

Semnal digital
Figura 1.17

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.35

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Esantionarea semnalelor. Teorema esantionarii


Conditia pentru ca un semnal sa fie reconstituit corect din
esantioanele sale (teorema lui Shannon)

f 0 > 2f max
f0 = frecventa de esantionare

1
f0 =
T0

fmax = cea mai mare frecventa din spectrul semnalului

f Nq =

f0
2

= frecventa Nyquist

Exemplu

f Nq > f max
Figura 1.18

f [Hz]
f1
Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

f2 f3

f4 fmax

fNq
1.36

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Esantionarea semnalelor. Teorema esantionarii


Teorema Shannon este satisfacuta

Figura 1.19

Teorema Shannon nu este satisfacuta

Frecventa alias

Figura 1.20

Eroare alias

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.37

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Calculul frecventelor alias


f alias = f mf 0
f4alias

f2alias
f1 f3alias

mf0 este multiplul intreg al lui


f0 cel mai apropiat de f

f2

f3

f4

f
0

10

25

30

f1 = 25 Hz
f2 = 70 Hz
f3 = 160 Hz
f4 = 510 Hz

40

50

fNq

f1 < fNq
f2 > fNq
f3 > fNq
f4 > fNq

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

70

100

f0

510

160
Figura 1.21

Nu avem alias
f2alias = |70 100| = 30 Hz
f3alias = |160 - 2100| = 40 Hz
f4alias = |510 - 5100| = 10 Hz
1.38

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Exemplu de filtru anti-alias de tip Butterworth

C2
Vin

R1

R2

Se alege C2

R1 = R2 =
C1 =

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

Vo

1.4142
C2 2 fc

C1

1
R1 R2 C2 2 fc

1.39

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Digitizarea semnalelor
Digitizarea implica 3 operatii:
-

Esantionarea prelevarea la intervale egale de timp a


valorilor instantanee ale semnalelor

Trunchierea decuparea dintr-un semnal infinit a unei


portiuni finite de timp (fereastra)

Cuantizarea (conversia A/N) transformarea nivelelor


de tensiune ale esantioanelor in coduri numerice

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.40

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Digitizarea semnalelor

Esantionarea
s(t)

Figura 1.22

0 T0 2T0 3T0 4T0 5T0

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.41

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Digitizarea semnalelor

Trunchierea
s(t)

Lungimea ferestrei T

Figura 1.23

t
0 T0 2T0 3T0 4T0 5T0

N esantioane

Se decupeaza din semnal fereastra de lungime T


sw(t) = s(t)w(t)
Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

T = NT0

(N-1)T0

1 0 t T
w( t ) =
0 in rest
1.42

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Digitizarea semnalelor

Cuantizarea
s(t)
10
8,75
7,5
6,25
Figura 1.24
5
3,75
2,5
1,25
0

Lungimea ferestrei T

N 000 010 100 101 111 111 100 011 100 010 001 001 000 011
0 T0 2T0 3T0

kT0

(N-1)T0

N esantioane
s(n) = {0; 2; 4; 5; 7; 7; 4; 3; 4; 2; 1; 1; 0; 3}

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.43

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Digitizarea semnalelor
Digitizarea unui semnal s(t)
t nT0
s(t) s(nT0)|n=0..N-1 = {s(0), s(T0), s(2T0), s(3T0), , s((N-1)T0)}
Substituim:
s(nT0) s(n)
Semnalul digitizat se scrie sub forma unui sir de numere (vector):
s(n) = {s(0), s(1), s(2), , s(N-1)}
N esantioane

T = NT0

Exemplu
s(n) = {2, 4, 1, 0, -3, 3, 2, 5, 1, 3}

Figura 1.25

n
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
T0 2T0

9T0
T

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

(nT0)

Pentru reconstituirea semnalului


initial este necesar ca acest sir sa
fie insotit de valoarea lui T0
1.44

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Semnale digitale uzuale


Analogic

Digital
1. Impuls Dirac (unitate)

1 t = 0
(t ) =
0 t 0
(t)

1 n = 0
(n ) =
0 n 0
(n)

t
Figura 1.26

2. Impuls Dirac deplasat

1 t = t0
( t t0 ) =
0 t t 0
(t-t0)

Figura 1.27

1 n = m
0 n m

(n m) =
0

(n-m)

Figura 1.28

-3 -2 -1 0 1 2 3

t
0

t0

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

Figura 1.29

1.45

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Semnale digitale uzuale


Exemplu de impuls Dirac deplasat

1 n = 2
( n 2) =
0 n 2

(n-2)

Figura 1.30

-2 -1 0 1 2 3

(n+1)

1 n = 1
( n + 1) =
0 n 1

Figura 1.31

n
-2 -1 0 1 2 3

Deplasarea lui (n-k) se face in sensul pozitiv al axei absciselor pentru k > 0 si
in sensul negativ pentru k < 0
Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.46

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Semnale digitale uzuale


Propietati impuls Dirac
Analogic
Fie s(t) un semnal analogic in

Digital
Fie s(k) un semnal discret in

timp continuu t

1.

(t )dt = 1

2.

timp discret kT0

(t t0 ) s(t )dt = s(t0 )

3. (t ) =

s(k ) ( n k ) = s(n )

k =

e j 2ft df

4. ( f ) =

e j 2ft dt

5. (at ) =

1
(t )
|a|

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.47

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Semnale digitale uzuale


Observatie:
Orice semnal digital se scrie ca o suma de impulsuri Dirac ponderate
cu valoarea semnalului in momentul aparitiei impulsului

s(n ) =

s(k ) (n k )

k =

Valoarea esantionului

Pozitia esantionului in sir

Exemplu

2
1

s(1)(n-1)

-2 -1 0 1 2 3 4

-2

s(n) = {1, 3, 2, 4, 1, 0, -2}


s(n) = s(-2)(n+2) + s(-1)(n+1) +
+ s(0)(n) + s(1)(n-1) + s(2)(n-2) +
+ s(3)(n-3) + s(4)(n-4)
s(n) = 1(n+2) + 3 (n+1) +
+ 2 (n) + 4 (n-1) + 1 (n-2) +

Figura 1.32
Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

+ 1 (n-3) - 2 (n-4)
1.48

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Semnale digitale uzuale


Analogic

p (t ) =

Digital
3. Semnal pieptene

(t kT0 )

p(n ) =

kZ

(n k )

kZ

k =

k =

p(n)

p(t)

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

t
-3T0 -T0 0 T0 3T0
-2T0
2T0

-3 -2 -1 0 1 2 3
Figura 1.34

Figura 1.33

Esantionarea semnalului analogic s(t) = inmultirea lui s(t) cu p(t)

s (t ) p (t ) = s (t )

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

k =

k =

(t kT0 ) = s(t ) (t kT0 ) = s(kT0 ) s(k )

1.49

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Semnale digitale uzuale


Analogic

Digital
4. Semnal treapta unitate

1 n 0
u(n ) =
0 n < 0

1 t 0
u (t ) =
0 t < 0

u(n ) =

(n k )

kZ

k =0

u(n)

u(t)
1

t
Figura 1.35

1 1 1 1

n
-3 -2 -1 0 1 2 3
Figura 1.36

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.50

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Semnale digitale uzuale


Analogic

Digital

4. Semnal treapta unitate deplasat

1 n m
u(n m) =
0 n < m

1 t t0
u ( t t0 ) =
0 t < t 0

u(n m) =

u(t)
1

t
Figura 1.37

t0

k =m

k =0

(n k ) = (n k m)
kZ

u(n-2)
1 1 1

n
-3 -2 -1 0 1 2 3
Figura 1.38

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.51

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Semnale digitale uzuale

u(n)
1 1 1 1

=
n

-3 -2 -1 0 1 2 3

u(n-1)

(n)
+

1 1 1 1

n
-3 -2 -1 0 1 2 3

-3 -2 -1 0 1 2 3

u(n) = (n) + u(n-1)


sau
(n) = u(n) - u(n-1)

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.52

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Semnale digitale uzuale


Analogic

Digital
5. Semnal rampa

an n 0
r(n) =
0 n < 0

at t 0
r (t ) =
0 t < 0

r ( n ) = nu ( n ) = n ( n k )

r(t)

k =0

r(n)

Figura 1.39

r(n) = n[(n) + u(n-1)] = 0(n) + nu(n-1) =


= (n-1)u(n-1) + u(n-1) = r(n-1) + u(n-1)
sau
u(n-1) = r(n) - r(n-1)
Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

kZ

4
1

-3 -2 -1 0 1 2 3
Figura 1.40
1.53

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Semnale digitale uzuale


Analogic

Digital
6. Semnal sinusoidal
t nT0

s(t ) = A sin(2ft )

T
T0
f
1
= 0
=
fn =
T N epT0 N ep
f0
s(t)

nZ

s ( nT0 ) = A sin( 2fnT0 ) =


= A sin( 2n

f
)
f0

s( n ) = A sin( 2nf n )
s(n)

1,5
1

0,5

1,5
1

0,5

-0,5

-1

-0,5

-1,5

-1

Figura 1.41

N-1 n
0 1 2 3

-1,5

Figura 1.42
Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.54

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Semnale digitale uzuale


7. Semnal modulat in amplitudine

f p

s a (n) = A cos 2
n 1 + m cos 2n
f 0
f 0

f = frecventa modulatoare
fp = frecventa purtatoare
f0 = frecventa de esantionare

2
1,5
1
0,5
0
-0,5
-1
-1,5
-2

Figura 1.43
Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.55

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Semnale digitale uzuale


8. Semnal modulat in frecventa

fp

f
s f ( n ) = A sin 2
n + m sin 2 n
f0
f0

f = frecventa modulatoare
fp = frecventa purtatoare
f0 = frecventa de esantionare

1,5
1
0,5
0
-0,5
-1
-1,5

Figura 1.44
Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.56

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Exercitii
1. Fie semnalul analogic

s(t ) = 2 sin(400t )

a) Sa se determine secventa s(n) obtinuta prin esantionarea semnalului s(t) cu


frecventa de esantionare f0 = 800 Hz pe parcursul unei perioade.
b) Aceeasi problema, cu f0 = 1200 Hz.
c) Aceeasi problema pentru semnalul s(t ) = 2 sin 400t + esantionat cu
3

frecventa f0 = 600 Hz .

2. Sa se determine semnalul discretizat obtinut prin esantionarea semnalului


analogic:

s (t ) = 4 cos 600t +
6

cu frecventa de esantionare f0 = 1,8 kHz pe parcursul unei perioade.

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.57

Prelucrarea numerica a semnalelor

Despre semnale

Exercitii
3. Fie semnalul analogic

s (t ) = 4 cos 1000t

Sa se determine secventa s(n) obtinuta prin esantionarea semnalului s(t) cu


frecventa de esantionare f0 = 1000 Hz pe parcursul a doua perioade.

4. Sa se determine frecventa de esantionare f0 necesara pentru ca prin esantionarea


semnalului:

s (t ) = 2 sin 2000t +
6

sa se obtina un numar de 20 esantioane pe parcursul a exact 5 perioade.


Sa se determine secventa corespunzatoare unei perioade.

5. Sa se determine secventa obtinuta prin esantionarea semnalului analogic:


s(t) = 200t2 1
cu frecventa de esantionare f0 = `10 Hz, pe interval de 500 ms.

Titular: Prof.dr.ing. Cristian Foalu

1.58