Sunteți pe pagina 1din 11

Intalnirea anuala OSIM-Centre

regionale de promovare a proprieta


industriale
Modelul de utilitate si IMM-urile

Dr.Alexandru Cristian Strenc


OSIM
Bazna
26-27.03.2008

1.
-Legea

Premisele abordarii

350/2007 privind modelele de utilitate;


-Legea 64/1991 privind brevetele de inventie republicata in Mon. Of.
541/8.08.2007;
- MU si BI prevazute explicit in Conventia de la Paris;
- MUtitlu de protectie relativ neuniform raspandit si relativ
nearmonizat in tarile membre UE;
-MU inregistrattitlu nou de protectie in Romania
-in limbaj colocvial MUbrevetul mic;
-analiza comparativa este facuta in sensul precizarii
complementaritatii protectiei unor categorii de inventii explicit
mentionate in lege;
-referintaprotectia prin BI considerata cunoscuta;
Autor:Alexandru Cristian Strenc

2. Inventii protejabile prin MU


-fata

de categoriile de inventii brevetabile, nu se protejeaza:


-substantele chimice sau farmaceutice;
-procedele sau metodele;
-3 conditii de protectie definite (relativ) identic:
-caracter tehnic-art. 1;
-noutate-art. 3;
-aplicabilitate industriala-art.4;
-o conditie de protectie definita diferitdiferentiaza in esenta
brevetul, de brevetul mic:
-BIactivitatea inventiva;
-MUdepasirea simplei indemanari profesionale-art.1-;
-CONCLUZIEaspiratia la care urca inventatorul este esentiala
pentru protectia solicitata BI/MU dar trebuie atent orientata ;
Autor:Alexandru Cristian Strenc

3. Elemente ale procedurii de inregistrare a MU

-similar cu BI:continutul cererii, acordarea datei de depozit,


necesitatea dezvaluirii clare si complete a inventiei;
-caracteristica de baza:posibilitatea-art. 14(1)- transformarii
unei cereri de BI in cerere de MU avand ca obiect aceeasi
inventie daca solicitantul depune o cerere de transformare:
-in procedura de examinare a cererii de BI pana la finalizarea
pregatirilor tehnice de publicare a hotararii de acordare a BI
sau de respingere a cererii;
-in 3 luni de la publicarea de catre OSIM a hotararii de anulare
a BI pe motivul lipsei activitatii inventive;
-posibilitatea-art.14(5)-transformarii cererilor de brevet european
aflate in situatia prevazuta la art. 135 al CBE in cereri de MU;
-posibilitatea-art.15- conversiei cererii de MU in cerere de BI
pana la luarea unei hotarari privind inregistrarea;
Autor:Alexandru Cristian Strenc

-cererile

rezultate din transformarea MUBI sau din


conversia BIMU beneficiaza de data de depozit si de
dreptul de prioritate aferente primei cereri-art. 14(2) si
art.15(2);
-transformarea cererii BIMU nu are efect dupa expirarea
unei perioade de10 ani de la data de depozit a cererii de
brevet-art. 14(3) ;
-conversia cererii MUBI nu este permisa daca cererea de
MU a rezultat din transformarea unei cereri de BI-art. 15(3);
-OSIM examineaza:
-conditiile de forma, excluderile sau exceptiile de protectia
prin MU, dezvaluirea clara si completa;
-OSIM nu examineaza conditiile de noutate, depasirea
simplei indemanari profesionale si aplicabilitate industriala

Autor:Alexandru Cristian Strenc

-in

6 luni de la data de depozit OSIM intocmeste un Raport de


documentare-art. 18(1), pe baza caruia solicitantul poate modifica
revendicarile-art.18(5);
-RD se publica odata cu publicarea mentiunii Hotarararii de
inregistrare, descrierea desenele si revendicarile (amendate)art.18(7), ori ulterior in conditii specificate;
-orice persoana poate solicita efectuarea unui nou RD pe baza
revendicarilor modificate-art. 19(9);
-pe baza RD, OSIM ia Hotararea:
-de inregistrare, daca sunt indeplinite conditiile legale-art.19(2);
-de respingere a inregistrarii modelului;
-solicitantul cererii ori titularul MU poate contesta Hotararea in
termen de 2 luni de la comunicare;
-MU inregistrat poate fi anulat in tot sau in parte de catre OSIM art.
23-;
Autor:Alexandru Cristian Strenc

4. Model de utilitate vs brevet de inventie ca


proprietate

titluri de

Model de utilitate inregistrat


Brevet de inventie
- fara examinarede fond;
-cu examinare de fond;
- cu RD;
-cu RD si opinie scrisa a asupra brevetabilitatii;
-se

anuleaza de OSIM pe
-se revoca de OSIM in 6
toata durata;
luni de la publicarea acordarii;
-se anuleaza de Tribunalul
Bucuresti pe toata durata;
-se inregistreaza in 8-12 luni; -se acorda in cca.3-4 ani
-drept exclusiv exercitat pe
- drept exclusiv exercitat
raspunderea titularului
urmare a unui titlu eliberat
pe baza RD intocmit de OSIM; in urma examinarii in fond;
Autor:Alexandru Cristian Strenc

4. Model de utilitate vs brevet de inventie ca


de proprietate

titluri

Model de utilitate
Brevet de inventie
- durata:6 ani +2+2=max.10ani -20 ani de la data de;
de la data de depozit;
depozit;
-drepturi exclusive de -drepturi exclusive de
exploatare si de interzicere exploatare si de interzicere
specifice produselor;
specifice produselor si procedeelor;
-cost

redus al protectiei;

si mentinerii in vigoare a
Autor:Alexandru Cristian Strenc

-cost mai ridicat al obtinerii


brevetului;

5. Modelul de utilitate vs. brevetul de inventie


ca instrumente strategice de stimulare si protectie a
noutatii tehnologice
Model de utilitateBrevet de inventie
-specific IMM-urilor si -specific productiei, cercesolicitantilor pers. fizice;
tarii si invatamantului;
-protectie obtenabila rapid
-protectie obtenabila prin si
ieftin;
proc. examinare complexa
si relativ
costisitoare;
-adecvat protectiei noutatii
-adecvat protectiei noutatii
tehnologice(produse) cu
tehnologice(produs sau
activitate inventiva scazuta; procedeu) cu act. Inventiva;
-transfer de tehnologie prin
-transfer de tehnologie prin
licenta ori cesiune;
licenta ori cesiune;
Autor:Alexandru Cristian Strenc

6. Concluzii
-MU

si BI sunt titluri de protectie distincte, care desi ambele


protejeaza inventii, au in vedere valente diferite ale noutatii
tehnologice ;
-adresabilitatea solicitantilor protectiei si calitatii protectiei
dobandite trebuie bine intelese si explicate lumii tehnice din
Romania; renuntarea la o protectie solida data de BI in
favoarea MU numai datorita unor considerente formale(dorinta
de a avea un titlu, rapiditatea obtinerii, lipsa banilor,etc) pot
reprezenta erori stategice/manageriale grave in cazul unor
inventii deosebite;
-posibilitatea prevazuta de lege a transformarii cererii de
BIMU si a conversiei cererii MUBI asigura flexibilitate
maxima solicitantului si conduce la salvarea de la respingere
a cererilor de BI pe motivul lipsei activitatii inventive;
Autor:Alexandru Cristian Strenc

Va multumesc pentru atentie!

alexandru.strenc@osim.ro

S-ar putea să vă placă și