Sunteți pe pagina 1din 2
Anexa nr. 8 la Regulamentut privind tinanfares wetivitai partdelor poliice, ‘probet prin hotarrea Comisici Eletorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015, Raportul privind gestiunea financiara 1. Compartiment PARTIDUL DEMOCRAT DIN MOLDOVA run pons omits) Adresa sediului central Codul fiscal _1191748. Telefon, tax, e-mait Conducatorul mun.Chisinaw rezorier Perioada de raportare Marian Lupu (eon pence) 3) ‘Nina Seutaru L&E. Membri de pariid 30286 cama Personal ineudrat 0 ‘omisia Eiectorala Centralal! nt Directia financiar-economica fliate 4 ee i Taal 30. MAR. 2 Organizatii internationale din care partidul face parte 0 L 206 am Sedii prop 0 nay edi Iuate in locatiune 14 Tamia 18, Compareament Exeeatat - Nr. cnumirenindicatoritor Taclusier “ D wicatoi Tol aus _[detabugetat destin [dinate surse z z z 3 1.__|Soldolmijloacelor binegi a fnceputul peiondel de gestone Ds 0 989 __[Sursele de fioangare total 235660 © 29435660 i. [Subventit de a bugetal de stat 7 o c 2. [Domi nba, rt Dress x Bes in parca wembcitor depart) mares x ae in paren ator persoave Five 7 6519109 x ‘519900 si pares persoaneorjuridice 3 x v 1 [Beni sub ae fre tote ° x © [ub forma de propre 3 x ° bao © x @ Servet gratis sau Tn condi mal avantjoase det vloaree : . | Jeomeriaa 2 ce lactrca unor bande sau seve wine de par a x 2 4 [eaten de menbru de para © x 0 | Venitur objnuie de eatre par yuma aeiajlor economies . estar ot 7 ° ° [Jain scien eatariata c x 0 in srivitaten eget nemilocit de akministareapropreti sale a x ° | inate wc eeanomice ce reraita direct din seopul roviaat tw 7 x 7 [ Ale venitur 07 x 69937 TW [Pati penteu urmivoareledestinafil, cota 228666 ° 288226 1. | Chee pent tn = W685 @ 8618S 2 [Creluicl de personal 722575 ° 722575 1 z a 3 3 (vill pentra prest ji materiale promofionale 223207 0 2723207 4. [Cheltuilé de deplasare tn fara stn strinatate 0 0 | o 5._|Cheltuielt pentru televomanicatt 317910 o 317910 6. [Cheituielt pentru primivoa delegntor dn satindtate o 0 0 : 7, [Pista eriestior de membruin organiza interajonate dm care} ma A ia pentidul face pare 8. [investi in bunuri mobile gf imobite necesare activi paride ° 2 0 9 |Chettuiel de biroricd,comision bancar 0 0 0 10. [Chetiseli de aut (extervobiigatoriuy 0 0 2 Celtel penis organivarea de iruni, mane pablicn, 11. |seminare yi alte eursuri de instru pentru memibrit de partic, ° ° 0 destigueale pe teritrial gar 13 _le chetwiel. orl Toa x z la) wrura Ta x 74786) by taxa rior _ S210) x S721 fe) 96 bancar T6944 x 165944] ay _ q x | 13__[Cheinieirin campania electorala Bas 2 23807327 1, _[Soidul mijloacclor binest la sirgitul periondel de gestiune 8983 @ 152423 Nina SCUTARU, [Za (oom poms) 7