Sunteți pe pagina 1din 1

Anul 3

Semestrul 1
Tehnologii Web
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale
Proiectarea algoritmilor
Proiectarea cu microprocesoare
Reele de calculatoare
Proiectarea interfeelor grafice

Semestrul 2
Algoritmi paraleli i distribuii
Structura i organizarea calculatoarelor
Teoria sistemelor
Inteligen artificial
Analiza i optimizarea reelelor
Programare distribuita

Anul 4
Semestrul 1
Paradigme de programare
Ingineria programelor
Testarea sistemelor de calcul
Securitatea informaiei
Prelucrarea digital a semnalelor
Managementul proiectelor informatice

Semestrul 2
Modelare i simulare
Prelucrarea imaginilor
Sisteme tolerante la defecte
Sisteme avansate de comunicaii
Programarea aplicaiilor multimedia
Calitate i fiabilitate