Sunteți pe pagina 1din 27

Lucr torii din domeniul s

ii sunt expu i
unui risc crescut de infec ii cauzate de agenti
biologici . Acest risc apare de obicei brusc sau
este imperceptibil, i acest fapt face evaluarea
riscurilor deosebit de dificil .

Agen ii biologici contaminan i sunt


considera i agen ii biologici prezen i la
locurile de munc i care ac ioneaz asupra
lucr torilor ca urmare a manipul rii unor
produse patologice , a unor materiale
contaminante , sau a contactului cu
bolnavii purtatori.

Ace ti agen i biologici se pot transmite n


mod direct de la bolnavii care primesc
ngrijiri medicale, sau indirect, prin
obiectele contaminate cu produsele
biologice (snge, urin , materii fecale)
sau patologice (ex: puroi) provenite de la
bolnavi

Clasa 1 Agen i
biologici
care nu pot
provoca
mboln vire

Exemple:
Escherichia
coli K 12

Clasa 2 Agen i biologici


care pot
provoca
mboln virea i
constituie un
pericol pentru
angaja i.
Propagarea n
colectivitate nu
este probabil .

Exist
profilaxie i
tratament
eficace,
metode de
prevenire
eficiente/
tratamente
disponibile

Exemple:
virusul
rujeolei,
virusul
hepatitei A

Clasa 3 Agen i biologici


care pot
provoca
mboln virea
grav i
constituie un
pericol serios
pentru angaja i.
Pot s prezinte
risc de
propagare n
colectivitate.

Exist
Exemple:
profilaxie i virus HIV ;
tratament
hepatita C
eficace.

Clasa 4 Agen i biologici


care pot
provoca
mboln viri
grave i
constituie un
pericol serios
pentru angaja i.
Pot s prezinte
risc ridicat de
propagare n
colectivitate

Nu exist
Exemple:
profilaxie i virus Ebola
tratament
eficace.

Bacterii (ce cauzeaz tuberculoz i


leptospiroz , etc.)
Viru i (cauzeaz hepatit , grip , HIV,
rabie, etc.)
Ciuperci (cauzatoare de alergii, etc.)
Parazi i (cauzeaz boli de viermi, cum ar fi
echinococcosis)

Cale respiratorie: reprezint calea cea mai


probabil de infectare microbian . Un
num r mare de manopere, obi nuite n
mediul sanitar, produc aerosoli care pot fi
infec io i. Ace tia sunt produ i la :
manevrarea lichidelor,
deschiderea f
precau ie a flacoanelor
vidate,
impro ri ( prin tuse , str nut ).

Cale digestiv : una din c ile de


contaminare pe cale digestiv este pipetarea
cu gura, n laboratoare. Frecvent se produc
contamin ri pe cale digestiv datorit
nerespect rii regulilor de igien ( ex. de boli
cu transmitere digestiv : enterocolitele
acute, hepatita viral A boli ale minilor
murdare).

Cale cutanata: trecerea microorganismelor


prin piele se poate face prin p trunderea
accidental (r ni, n ep turi, mu turi) i
apare destul de frecvent n cursul diferitelor
activit i medicale(tratamente
stomatologice, manipularea
instrumentarului, n cursul interven iilor
chirurgicale). Hepatitele acute virale de tip
B sau C apar frecvent la chirurgi sau
stomatologi.

Mucoasa conjunctival : ochiul fiind


foarte vascularizat reprezint o cale
important de contaminare, mai ales prin
mpro care ocular (ex. conjunctivite,
infec ii oculare, micoze oculare).

Pentru orice activitate susceptibil s


prezinte un risc de expunere la agen i
biologici trebuie determinat natura, gradul
i durata de expunere i m surile care
trebuie luate. Riscurile sunt evaluate pe
baza pericolului prezentat de to i agen ii
biologici periculo i.

virulen a natural a agentului patogen;


capacitatea sa de a supravie ui n mediul
ambiant;
gravitatea bolii pe care o poate provoca;
doza sau nivelul de expunere necesare
pentru a provoca boli sau infec ii
moduri de transmitere;
situa ia epidemiologic

limitarea num rului lucr torilor expu i


sau susceptibili de a fi expu i;
evitarea sau limitarea riscului de
spndire la locul de munca (procesul
muncii, control tehnic , izolare);
semnalizare de securitate;
luarea masurilor de protec ie colectiv i
furnizarea de EIP pentru riscurile care
pot interveni ulterior
suri de igien adecvate;

elaborarea unui plan de urgen n caz de accidente


cu agen i biologici patogeni;
detectarea prezen ei agen ilor biologici patogeni n
afara incintei de izolare sau detectarea ruperii izol rii;
prevederea procedurilor i mijloacelor
pentru : trierea, colectarea, depozitarea, transportul i
eliminarea de eurilor biologice(n special : recipiente
sigure i u or identificabile);
suri care sa permit manipularea i transportul in
conditii de securitate a agen ilor biologici la locul de
munc .

Pentru orice activitate care implic agen i biologici


patogeni, angajatorul trebuie s ia urm toarele
suri:
stabilirea unor reguli de securitate (interzicerea b utului,
mncatului, fumatului, n locul in care exist un risc de
contaminare);
acordarea de echipament individual de protec ie,
depozitate ntr-un loc special, dezinfectate i verificate
(daca este EIP de unic folosin = de eu contaminat);
instala ii sanitare speciale: sp larea ochilor, antiseptice
etc.
dispozi ii speciale n cazul manipul rii de e antioane de
origine uman .

mecanizarea sarcinilor care implica riscuri ;


aspirarea la surs a agen ilor patogeni;
profilaxie : vaccinarea (ex. Hepatit A/ B,
Tetanus)
distrugerea posibililor vectori de
contaminare : dezinsec ie, deratizare;
cur area i dezinfectarea locurilor de
munc .

respectarea procedurilor de lucru;


instruirea corespunz toare n domeniul
securit ii i s
ii n munc ;
obligativitatea purt rii echipamentului
individual de protec ie din dotare;
vaccinarea lucr torilor expu i la riscuri
biologice.

Angajatorul trebuie s asigure un loc de munc


sigur/curat.
Suprafe ele de lucru, echipamentul i alte obiecte
refolosibile trebuiesc decontaminate dac au
intrat n contact cu snge sau alte fluide
Barierele de protec ie a suprafe elor
/echipamentelor trebuiesc nlocuite atunci cnd
au fost contaminate sau la sfr itul turei.
Echipamentul contaminat trebuie decontaminat
nainte s fie folosit sau trebuie semnalizat ca
reprezentnd un bio-risc.

Obliga iile angaja ilor sunt de a utiliza echipamentul


individual de protec ie furnizat de angajator.
n zonele de expunere trebuie s fie respectat interdic ia
de mnca, bea, fuma, precum i cele referitoare la
aplicarea de cosmetice sau folosirea lentilelor de contact.
Este interzis depozitarea de alimente/b uturi n frigidere,
dulapuri sau pe rafturi unde exista snge sau alte fluide i
materiale poten ial contaminatoare.
Depozitarea i transportarea sngelui sau a altor fluide i
materiale poten ial contaminatoare trebuie s se fac n
containere nchise care s previn scurgerea i care trebuie
semnalizate cu semnul de bio-risc.
Angaja ii trebuie s i schimbe mbr mintea dup
terminarea programului i s nu ia aceste haine acas .

n timpul sp rii minilor


evit folosirea unei perii
deoarece poate provoca
leziuni cutanate

Viziera poate preveni


contaminarea ochilor

Inaintea tuturor
activit ilor legate de un
risc de infec ie trebuie s
purta i echipament
individual de protec ie.

Cutiile de colectare a de eurilor de m rime suficient pentru


acele i canulele folosite. Acestea trebuie s fie disponibile la
locul de munc .

ART. 12
(1) n cazul n care un angajator este anun at despre un
accident la locul de munc n conformitate cu art. 11, el
trebuie s ac ioneze dup cum urmeaz :
a) s nregistreze accidentul, potrivit prevederilor
Ordinului ministrului s
ii publice nr. 916/2006
privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire i
control al infec iilor nosocomiale n unit ile sanitare;
b) s investigheze circumstan ele i cauza accidentului;
c) s ia orice m sur necesar pentru a preveni o
repetare a acestuia.