Sunteți pe pagina 1din 3

Cursul 5

II. CAPACITATEA DE EXERCITIU A PERSOANEI FIZICE

Definitie: Capacitatea de exercitiu este definita de NCCiv ca fiind aptitudinea unei persoanei
de a-si exercita drepturile si de a-si asuma obligatiile prin faptul de a incheia singura acte
juridice civile (fara a fi asistat de un tutore legal).
Capacitatea de exercitiu, dupa cum afirma doctrina, este aptitudinea ceruta de dreptul obiectiv
sau pozitiv pentru ca o persoana sa poate incheia in mod personal si valabil acte juridice prin
care sa creeze, sa modifice, sa transmita sau sa stinga drepturi subiective civile.
Recunoasterea capacitatii de exercitiu este dependenta de mai multi factori:
1. De existenta capacitatii de folosinta
2. De existenta discernamantului, adica a aptitudinii persoanei de a-si da un consimtamant
in cunostinta de cauza sau altfel spus existenta puterii individului de a-si reprezenta
corect consecintele juridice ale manifestarii de vointa.
In viata fiecarui individ exista mai multe etape:
1. Lipsa capacitatii de exercitiu
Lipsa capacitatii de exercitiu debuteaza odata cu nasterea persoanei si continua pana la
implinirea varstei de 14 ani. Sunt lipsiti de capacitate de exercitiu interzisii judecatoresti si
minorii pana la varsta de 14 ani deoarece nu au discernamant si nu pot incheia acte juridice
decat prin reprezentantii lor legali: parintii sau tutorii. Astfel de persoane in principiu nu pot
incheia singure acte juridice.
Anumite acte juridice (acte de mica importanta care nu pot fi pagubitoare) insa pot fi incheiate si
de persoanele lipsite de capacitate de exercitiu, aceste acte putand fi facute si de reprezentantul
legal, cu exceptia cazului in care legea nu dispune altfel:
acte de conservare
acte de administrare prin finalitatea lor urmaresc sa puna in valoare un bun, de
exemplu: contractul de inchiriere
acte de dispozitie de mica valoare
Sanctiunea care afecteaza actele juridice facute de persoane lipsite de capacitate de exercitiu este
nulitatea relativa, sanctiune care poate interveni chiar daca nu s-a produs niciun prejudiciu
material. Exeptie: Nulitatea relativa nu va functiona in situatia in care persoana a folosit
mijloace viclene, dolosive sau daca s-a incheiat de catre minorul pana la 14 ani sau de catre un
interzis judecatoresc un act juridic pentru care legea cerea si autorizarea instantei de tutela,
instanta de tutela putand sesiza procurorul in vederea anularii actului.

Legea permite minorului care a implinit varsta de 18 ani sa confirme actul facut singur in
timpul minoritatii in lipsa asistarii sau reprezentarii.
Lipsa capacitatii inceteaza la implinirea varstei de 14 ani, la moartea minorului sau la incetarea
starii de persoana interzisa judecatoreste.
2. Capacitatea restransa de exercitiu
Aceasta este o etapa in cadrul dobandirii capacitatii depline pe care o parcurge minorul intre 14
si 18 ani, de principiu. Acestia vor incheia actele juridice personal, dar cu incuviintarea
parintilor sau a tutorelui sau cu incuviintarea instantei de tutela. Minorii intre 14 si 18 ani pot
incheia fara incuviintare actele de conservare, administrare sau de dispozitie.
Exceptie: Minorul care a implinit varsta de 15 ani poate sa incheie personal acte juridice cu
privire la munca sa, profesia sa, indeletniciri artistice sau sportive cu incuviintarea parintilor sau
a tutorelui si cu respectarea unor dispozitii legale daca acestea exista.
Capacitatea de exercitiu restransa inceteaza la implinirea varstei de 18 ani sau la 16 ani, daca
minorul se casatoreste.
3. Capacitatea de exercitiu anticipata.
Capacitatea de exercitiu anticipata este un tip special de capacitatate recunoscuta minorului
care a indeplinit varsta de 16 ani, de catre instanta de tutela, pentru motive temeinice, luandu-se
in considerare parerea parintilor, tutorelui sau chiar a consiliului de familie.
4. Capacitate de exercitiu deplina
Aceasta consta in capacitatea deplina a persoanei fizice, care a implinit varsta de 18 ani, de a
incheia singur actele juridice pe care le doreste, confera aptitudinea exercitarii depline a
drepturilor subiective civile si asumarii obligatiilor corelative.
Minorul de 16 ani se poate casatori cu incuviintarea tutorelui, parintilor sau a instantei de tutela.
Capacitatea de exercitiu deplina dobandita odata cu casatoria la varsta de 16 ani se pastreaza
daca sotul a fost de buna credinta. In caz de divort sotii nu vor fi afectati juridic si vor pastra
capacitatea deplina de exercitiu.
Capacitatea de exercitiu se pierde odata cu moartea persoanei sau prin punerea sub interdictie
judecatoreasca.

Declararea judecatoreasca a mortii persoanei fizice


Pentru ca o persoana sa fie declarata judecatoreste moarte trebuie indeplinite urmatoarele reguli:
1. Persoana sa fie disparuta
2. Sa existe indicii ca persoana a incetat din viata

3. Sa fi trecut cel putin 2 ani de la data primirii ultimelor informatii sau indicii din care rezulta
ca aceasta persoana era in viata.
Cazurile exceptionale au in vedere imprejurari deosebite, cum sunt calamitatii naturale precum
cutremure, inundatii, fapte de razboi, etc care ne indreptesc sa presupunem decesul unei
persoane. Persoana poate fi declarat morta daca au trecut cel putin 6 luni de la data imprejurarii
de la care s-a produs disparitia.
Exceptie: Declararea mortii este imprescriptibila, chiar daca aceasta nu este evaluabila in bani.

Anularea hotararii de declarare a mortii


Daca o persoana declarata moarta dovedeste ca este in viata poate cere oricand anularea hotararii
judecatoresti prin care i s-a declarat moartea, cererea fiind imprescriptibila (intervine nulitatea).
Persoana in cauza poate cere inapoierea bunurilor sale, iar in situatia in care bunurile nu se pot
restitui in natura, persoana declarata moarta poate cere contravaloarea, echivalentul in bani.
Descoperirea certificatului de deces nu are niciun efect juridic.