Sunteți pe pagina 1din 1029

Nou!

Cod
de procedur civil
Comentariu pe articole
Voi. I.Art. 1-526
Gabriel Boroi
Octavia Spineanu-Matei
Andreia Constanda
Carmen Negri l
Veronica Dnil
Delia Narcisa Theohari
Gabriela Rducan
Dumitru Marcel Gavri
Flavius George Pncescu
Marius Eftmie
r 2 0 3
Noul Cod de procedur civil
Comentariu pe articole
Copyright 2013
Editura Hamangiu SRL
Editur acreditat CNCS - Consiliul Naional al Cercetrii tiinifice
Toate drepturile rezervate Editurii Hamangiu
Nicio parte din aceasta lucrare nu poate ti copiat
fr acordul scris al Editurii Hamangiu
Descrierea C4P a Bibliotecii Naionale a Romniei
Noul Cod de procedur civil : comentariu pe articole /
Gabriel Boroi, Octavia Spineanu-Matei, And reia Liana
Constnd a ,... - Bucureti: Editura Hamangiu. 2013
2 voi,
ISBN general 978-606-522-8S4-2
Voi. 1 - Index. - ISBN 978-606-678-576-1
Voi. 2 - Index. ISBN 978-606-678-577-8
I. Boroi, Gabriel
II. Spineanu-Matei, Octavia
III. Constanda, Andreia
347{498)(094)
Editura Hamangiu:
Bucura$ti, Str. Col. Popeia
nr, 36, sector 5
O.P. 5, C.P.91
Tel./ Fax:
021.S36.04.43
031.805.80.20
031.805.80.21
Vnzri:
021.336.01.25
031.42S.42.24
0788.673.209
E-mail:
redactie@hamargiu.ro
distributie@hamangiu.ro
Cupr ins
Art.
Titlul preliminar. Domeniul de reglementare al Codului de procedur
civil i principiile fundamentale ale procesului civil_________________________1*28
Capitolul I. Domeniul de reglementare al Codului de procedur civil______________ 1-4
Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului civil_________________________ 5-23
Capitolul IM. Aplicarea legii de procedur civil______ ______ ______ 24-28
CARTEA I. DISPOZIII GENERALE_____________________________________________ 29-191
Titlul I. Aciunea civil_______________________________________________________ 29-40
Titlul II. Participanii la procesul civil__________________________________________ 41-93
Capitolul I. judectorul. Incompatibilitatea____________________________________ 41-54
Capitolul II. Prile____________________________________________________________ S5-91
Seciunea J . Folosina i exerciiul drepturilor procedurale_______________________ 56-58
Seciunea a 2-a. Persoanele care sunt mpreuna reclamante sau prte__________59-60
Seciunea a 3-a. Alte persoane core pot lua porte la judecat____________________61-79
1. Intervenia voluntar _____________________________________________________ 61-67
2. Intervenia forai_________________________________________________________68-79
I. Chemarea n judecat a altei persoane 68-71
II. Chemarea n garanie______________________________________________________ 72-74
III. Artarea titularului dreptului_______________________________________________ 75-77
IV. Introducerea forat n cauz, din oficiu, a altor persoane____________________ 78-79
Seciunea o 4-a. Reprezentarea prilor n judecata_____________________________80-89
1. Dispoziii generale_________________________________________________________80-82
2. Dispoziii speciale privind reprezentarea convenional_____________________ 83-89
Seciunea a 5-a. Asistena judiciar_____________________________________________90-91
Capitolul III. Participarea Ministerului Public n procesul civil ____________________92-93
Titlul III. Competena instanelor judectoreti______________________________ 94-147
Capitolul I. Competena material____________________________________________ 94*106
Seciunea 1. Competena dup materie i valoare_______________________________94-97
Seciunea a 2-a. Determinorea competenei dup valoarea obiectului
cererii introductive de instan___________________________________________ 98-106
Capitolul II. Competena teritoriali__________________________________________ 107-121
Capitolul III. Dispoziii soeciale 122-128
VII
Cu p r i n s
Capitolul IV. Incidente procedurale privitoare la competena instanei.
Seciunea 1. Necompetena i conflictele de competena____________
Seciunea o 2-a. Litispendena i conexitatea________________________
Seciunea a 3-a. Stramutarea proceselor. Delegarea instanei^
Titlul IV. Actele de procedur_____________________________
Capitolul I. Forma cererilor_________
Capitolul li. Citarea i comunicarea actelor de proceduri.
Capitolul III. Nulitatea actelor de procedura
Titlul V. Termenele procedurale______________________
Titlul VI. Amenzi judiciare i despgubiri.
129-147
129-137
138-139
140-147
148*179
148-152
153-173
174-179
180-186
187-191
CARTEA A II-A. PROCEDURA CONTENCIOASA,
Titlul I. Procedura n faa primei instane___
Capitolul I. Sesizarea instanei de judecat
Seciunea 1. Dispoziii generale_____________
Seciunea a 2-a. Cererea de chemare n judecata
Seciunea a 3-a. ntmpinarea_________________
Seciunea a 4-a. Cererea reconvenional
Capitolul II. Judecata___________________
Seciunea 1. Dispoziii generale_______
Seciunea a 2-a. Cercetarea procesului.
Subseciunea 1. Dispoziii comune___
Subseciunea a 2-a. Excepiile procesuale
Subseciunea a 3-a. Probele____________
1. Dispoziii generale__________________
2. Dovada cu nscrisuri________________
I. Dispoziii generale___________________
II. nscrisul autentic
III. nscrisul sub semntur privat__________________________________
IV. nscrisurile pe suport informatic_________________________________
V. Duplicatele i copiile de pe nscrisurile autentice sau sub semntur
privat________________________________________________________
VI. nscrisurile recognitive sau rennoitoare__________________________
VII. Regimul altor nscrisuri_________________________________________
VIII. Administrarea probei cu nscrisuri.
IX. Verificarea nscrisurilor__________
3. Proba cu martori_________________
I. Admisibilitatea probei cu martori
II. Administrarea probei cu martori
.192-526
.192-455
192-210
192-193
194-204
205-208
209-210
.211-405
211-236
237-388
237-244
245-248
249-365
249-264
265-308
265-268
269-271
272-281
282-284
285-287
288
289-291
292-300
301-308
309-326
309-310
311-326
VIII
Cu p r i n s
4. Prezumiile_________________
5. Expertiza____________________
6. Mijloacele materiale de prob
7. Cercetarea ta faa locului____
8. Mrturisirea________________
I. Admisibilitatea probei
II. Interogatoriul______
9. Asigurarea probelor__________________________________
Subseciunea a 4-a. Administrarea probelor de ctre avocai
sau consilieri juridici__________________________________
Seciunea a 3-a. Dezbaterea n fond a procesului
Seciunea a 4-a. Deliberarea i pronunoreo hotrorii
Capitolul III. Unele incidente procedurale___________
Seciunea 1 Renunarea la judecata________________
Seciunea a 2-a. Renunarea Io dreptul pretins
Seciunea a S-a. Suspendarea procesului_____
Seciunea a 4-a. Perimarea cererii____________
Capitolul IV, Hotrrile judectoreti_________
Seciunea 1. Dispoziii generale______________
1. Denumirea, ntocmirea i comunicarea hotrrii
2. Efectele hotrrii judectoreti________________
Seciunea a 2-a. Hotrrile date n baza recunoaterii preteniilor____
Seciunea a 3-a. Hotrrea prin care se ncuviineaz nvoiala prifor_
Seciunea a 4-a. ndreptarea, lmurirea i compietorea hotrrii_____
Seciunea a S-a. Executarea provizorie________ ___ ___________
Seciunea a 6-a. Cheltuielile de judecat___________________________
Titlul II. Cile de atac
Capitolul I. Dispoziii generale
Capitolul II. Apelul
Capitolul III. Cile extraordinare de atac.
Seciunea 1. Recursul_________________
Seciunea a 2-a. Contestaia n anulare
Seciunea a 3-a. Revizuirea___________
Titlul III. Dispoziii privind asigurarea unei practici judiciare unitare
Capitolul I. Recursul n interesul legii
Capitolul II. Sesizarea naltei Curi de Casaie i Justiie n vederea
pronunrii unei hotrri prealabile pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept_________________________________________
327-329
330-340
341-344
34S-347
348-358
348-350
351-358
359-365
.366*388
389-394
395*405
406-423
406-407
408-410
411-415
416-423
.424-455
424-435
424-428
429-435
436-437
438-441
442*447
448-450
451-455
456-S13
456-465
466-482
.483-513
483-502
503-508
509-513
.514-521
514-S18
Titlul IV. Contestaia privind tergiversarea procesului
519-521
522-526
IX
Titlul preliminar. Domeniul de reglementare
al Codului de procedur civil i
principiile fundamentale ale procesului civil
Capitolul I. Domeniul de reglementare al
Codului de procedur civil
A ri I . Obiectul i scopul Codului de procedur civila. (1) Codul de proce-
dur civil, denumit n continuare codul, stabilete regulile de competen i de
judecare a cauzelor civile, precum i cele de executare a hotrrilor instanelor i
a altor titluri executorii, n scopul nfptuirii justiiei n materie civil.
(2) n nfptuirea justiiei, instanele judectoreti ndeplinesc un serviciu de
interes public, asigurnd respectarea ordinii de drept, a libertilor fundamen
tale, a drepturilor i intereselor legitime ale persoanelor fizice l persoanelor juri
dice, aplicarea legii fi garantarea supremaiei acesteia.
COM EN TA RI U
1. Noul Cod de procedur civil - necesitatea adoptrii i intrarea sa n vigoare.
Integrarea Romniei n Uniunea European, ce a declanat ntreptrunderea unor sis
teme de drept diferite, precum i noile realiti sociale i economice existente n plan
intern i extern au determinat necesitatea corelrii i transformrii legislaiei romne
pentru a corespunde exigenelor actuale.
n acest context, prin Legea nr. 287/ 2009w a fost adoptat noul Cod civil, iar condiio
narea reciproc de esena dintre normo de drept substanial i norma de drept formai a
impus crearea unui nou instrument juridic care s asigure valorificarea corespunztoare
a acestuia pe cale procesual.
Astfel, noul Cod de procedur civil a fost adoptat prin Legea nr. 134/ 201$2\ modi
ficat prin Legea nr. 76/ 2012m privind punerea sa n aplicare, Legea nr. 206/ 2012 pen
tru aprobarea O.U.G. nr. 44/ 2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/ 20121*1i
O.U.G. nr; 4/ 2013 privind modificarea Legii nr. 76/ 2012 i a altor acte normative151, i a
intrat n vigoare n data de 15februarie 2013, nlocuind reglementarea anterioar repre
zentat de Codul de procedur civil din 1865.
Potrivit expunerii de motive formulate la legea de punere n aplicare a noului Cod
de procedur civil, acesta a modificat radical concepia de ansamblu asupra materiei,
dispoziiile sale urmrind s rspund unor deziderate actuale, precum accesul justiia-
bililorla mijloace i forme procedurale mai simple, dar i accelerarea procedurii, inclusiv
"Publicat n M. Of. nr. 511 din 24 iulie 2009 i republicat n M Of. nr. SOS din 13 iulie 2011.
Ul Publicat n M. Of. nr. 485 din S iulie 2010 $ i republicat n M Of. nr. 545 din ddta de 3 august 2012.
I3' Publicat n M. Of. nr. 36S din 30 mai 2012.
Publicat n M. Of. nr. 762 din 13 noiembrie 2012.
|8 Publicat tn M.Of. nr. 68 din 31 Ianuarie 2013.
Obu a Na r c isa Th co h am / Ma r i u s Ef t imie 1
Art.l TU I U L PRELIM INAR. DOM ENIUL O i f tEGLEM NTARE $1PRINCIPUU FUNDAMENTALE
n fd2a executirii silite. In egal msur, noul Cod de procedur civil a urmrit s cores
pund i exigenelor de previzibilitate a procedurilor judiciare decurgnd din Convenia
pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale i din cele statuate n
jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului.
Dintre soluiile legislative instituite prin noul Cod de procedur civil se impune
remarcarea, cu titlu exemplificativ, a reglementrii exprese a principiilor fundamentale
ale procesului civil, a reconfigurrii competenei materiale a instanelor judectoreti,
a adaptrii procedurii de citare i comunicare a actelor de procedur la noile realiti
socio-economice, dar i a celor din domeniul tehnologiei informaiei, a prevederii unei
proceduri de verificare i regularizare a cererii de chemare n judecat n vederea disci
plinrii procesului, a revizuirii dispoziiilor referitoare la cile de atac, apelul reprezen
tnd singura cale ordinar de atac cu caracter devolutiv, a instituirii posibilitii sesizrii
naltei Curi de Casaie i Justiie n vederea pronunrii unei hotrri prealabile pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept precum i a celei de promovare a unei contestaii
privind tergiversarea procesului, a reformrii substaniale a materiei executrii silite i a
introducerii unor proceduri speciale noi (de pilda, procedura evacurii din imobilele dei
nute sau ocupate fr drept ori procedura privitoare la soluionarea cererilor de valoare
redus).
Reglementarea noului Cod de procedur civil a avut ca finalitate asigurarea solu
ionrii ntr-un termen optim i previzibil a cauzelor, precum i a premiselor executrii
prompte i efective a titlurilor executorii obinute n cadrul procesului de fond ori, dup
caz, recunoscute ca atare de lege.
2. Obiectul de reglementare al codului. Noul Cod de procedur civil constituie un
ansamblu complex de norme juridice prin care sunt reglementate ambele faze ale pro
cesului civil J udecata i executarea silit, n scopul nfptuirii justiiei n materie civil.
Se impune menionarea aspectului ca nu orice proces civii parcurge att faza judec
ii, ct i pe aceea a executrii silite, existnd posibilitatea ca hotrrea judectoreasc
obinut n urma epuizrii primei faze sa fie executat din iniiativ proprie de ctre debi
tor, fr a fi necesar concursul organelor de executare silit, sau ca hotrrea respectiv
s nu conin dispoziii susceptibile de aducere Io ndeplinire pe cale de executare silit.
Totodat, beneficiarul unei hotrri judectoreti are posibilitatea s renune la valori
ficarea drepturilor recunoscute n cuprinsul acesteia, nedemarnd procedura executrii
silite mpotriva debitorului su.
Ca atare, obiectul noului Cod de procedur civil este reprezentat de totalitatea nor
melor juridice care stabilesc codrul i regulile privind desfurarea celor dou faze ale
procesului civil, putnd fi divizate, n consecin, n norme de procedur contencioas i
necontencioas, pe de o parte, i n norme de executare silit, pe de alt parte.
Pornind de la prescripiile primului alineat al articolului analizat, n care se prevede
faptul c acest act normativ stabilete regulile de competen i de judecare a cauzelor
civile, precum i cele de executare a hotrrilor instanelor i a altor titluri executorii,
codul ar impune clasificarea normelor de procedura civil, dup obiectul reglementrii,
n norme de competen, norme de procedur propriu-zise i norme de executare silit, o
atare enumerare fiind ns incomplet n lipsa adiionrii normelor de organizare judec
toreasc, care se regsesc n cuprinsul su (spre exemplu, normele viznd compunerea i
constituirea completului de judecat).
2 DeilA NAfKISA THgOHAftl / MARtVS SFTIMIS
TlTlU L PRELIM INAR. DO W t N I U l D REGLEM ENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art.2
3. nfiptuirea justiiei - serviciu de interes public. Scopul reglementrii noului Cod
de procedur civil l constituie nfptuirea justiiei prin intermediul instanelor jude
ctoreti, acestea ndeplinind un serviciu public.
Astfel, n demersul lor legal, instanele judectoreti asigur respectarea ordinii de
drept, a libertilor fundamentale, a drepturilor i Intereselor legitime ale persoanelor
fizice i persoanelor juridice, aplicarea legii i garantarea supremaiei acesteia.
A r i , 2. A plicabilitatea general a Codului de procedur civil. (1) Dispozi
iile prezentului cod constituie procedura de drept comun n materie civil.
(2) De asemenea, dispoziiile prezentului cod se aplic i n alte materii, n
msura n care legile care le reglementeaz nu cuprind dispoziii contrare.
COM EN TA RI U
1. Procedura de drept comun n materie civil. Noul Cod de procedur civil este
un act normativ complex, de aplicabilitate general, caracter exprimat sub forma a dou
reguli prevzute n cuprinsul articolului analizat.
Astfel, n primul rnd, noul Cod de procedur civil reprezint procedura de drept
comun n materie civil.
Prin urmare, ori de cte ori o lege special n materie civil nu prevede norme dero-
gatorii proprii de la dispoziiile prezentului cod n privina procedurii de soluionare i de
executare silit a raporturilor juridice pe care le reglementeaz, se va recurge, n conse
cin, la normele corespunztoare din cadrul acestuia.
Caracterul de drept comun stabifit prin art. 2 alin. (1) NCPC absolv legile speciale n
materie civil de obligativitatea stipulrii n cuprinsul lor a unor norme de trimitere la
dispoziiile codului pentru regulile de procedur de la care nu au derogat.
Cu titlu exemplificativ, Legea nr. 221/ 2009 privind condamnrile cu caracter politic
i msurile administrative asimilate acestora, pronunate n perioada 6 martie 1945*22
decembrie 1989, nu prevede n mod expres c dispoziiile sale s-ar complini cu cele ale
Codului de procedur civil, ns, dat fiind caracterul de drept comun al codului, nor
mele sale se vor aplica la judecata aciunilor promovate n temeiul acestei legi speciale,
n completarea dispoziiilor sale cu caracter derogatoriu.
Pentru eliminarea oricror posibile riscuri de interpretare incorect sau neunitar,
unele fegi speciale au prevzut totui n mod expres completarea normelor lor cu cele ale
Codului de procedura civila, accentundu-i astfel caracterul de drept comun. Spre exem
plu, potrivit art. 129 din Legea nr. 272/ 2004 privind protecia i promovarea drepturilor
copilului, dispoziiile acestei legi referitoare la procedura de soluionare a cauzelor pri
vind stabilirea msurilor de protecie special se completeaz n mod corespunztor cu
prevederile Codului de procedur civil.
Exist legi speciale care n cuprinsul lor fac trimitere numai la anumite dispoziii ale
Codului de procedura civila, iar nu la acest act normativ n ansamblul sau, n cazul men
ionat instituindu-se de fapt derogri de la aplicabilitatea general a codului, fiind pre
scrise limitri prin reglementarea legii speciale, chiar dac normele de trimitere se reg
sesc n cuprinsul codului.
Astfel, n conformitate cu art. 74 alin. (4) din Legea nr. 273/ 2004 privind procedura
adopiei, republicat, cererile de deschidere a procedurii adopiei interne, cererile de
Obu a Na r c i sa Th c o h a m / Ma r i u s ef t i mi e 3
Art.2 TU I U L PRELIM INAR. DOM ENIUL O i f tEGLEM NTARE $1PRINCIPUU FUNDAMENTALE
ncredinarea copilului n vederea adopiei i cererile de ncuviinare a adopiei $e judec
n prim instan potrivit regulilor prevzute de dispoziiile generale privitoare la proce
durile necontencioase din Codul de procedur civili, cu excepiile prevzute de aceast
lege. Prin urmare, n lipsa acestor prevederi legale derogatorii, Codul de procedur civil,
ca drept comun, s-ar fi aplicat oricum n completarea dispoziiilor legii speciale, ns nor
mele juridice care i-ar fi gsit aplicabilitatea ar fi fost cele ale procedurii contencioase,
iar nu cele care reglementeaz procedura necontencioas.
Se impune sublinierea aspectului c inclusiv codul este alctuit din norme generale,
cu caracter de drept comun, i norme speciale, derogatorii de la primele. Astfel, pro
cedura necontencioas se completeaz cu normele procedurii contencioase, potrivit
art. 536 alin. (1) NCPC. De asemenea, procedurile contencioase speciale se completeaz
cu normele procedurii contencioase generale.
Totodat, inclusiv n cadrul procedurii contencioase se regsesc norme cu caracter
general i norme cu caracter special. Spre exemplu, dispoziiile generale ale judecaii
n prim instan se aplic att la cercetarea procesului, ct i la dezbaterea n fond a
cauzei, potrivit art. 236 NCPC etapa scris i etapa deliberrii i pronunrii hotrrii
fiind reglementate de norme proprii.
2. Aplicabilitatea Codului de procedur civil n alte materii. n al doilea rnd, n
afara caracterului de procedur de drept comun n materie civil, codul este aplicabil i n
alte materii, n msura n care legile care le reglementeaz nu cuprind dispoziii contrare.
Cu titlu exemplifica tiv, n conformitate cu art. 47 din O. G. nr. 2/ 2001 privind regi
mul juridic al contraveniilor, dispoziiile acestei ordonane se completeaz cu dispoziiile
Codului de procedur civil.
Aplicabilitatea general a Codului de procedur civil reiese cu eviden din preve
derile art. 2 alin. (2) i (3) din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedur fiscal. Astfel,
Codul de procedur fiscali constituie procedura de drept comun pentru administrarea
impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor sume datorate bugetului general consolidat,
ns, unde acest cod nu dispune, se vor aplica prevederile Codului de procedur civil.
De asemenea, potrivit art. 28 alin. {1) din Legea nr. 554/ 2004 a contenciosului admi
nistrativ, dispoziiile acestei legi se completeaz cu prevederile Codului civil i cu cele ale
Codului de procedur civil, n msura n care nu sunt incompatibile cu specificul rapor
turilor de putere dintre autoritile publice, pe de o parte, i persoanele vtmate n
drepturile sau interesele lor legitime, pe de alt parte.
Noul Cod de procedur civil se va aplica i n materie penali, pentru aspecte nere-
glementaten mod expres de Codul de procedur penal. Astfel, aciunea civil n cadrul
procesului penal are ca obiect tragerea la rspundere civil pentru repararea daunelor
provocate prin infraciune i se soluioneaz potrivit normelor de drept material i pro
cesual civil, n msura n care nu exist dispoziii derogatorii n aceast privin n Codul
de procedur penal.
Spre exemplu, un martor propus n dovedirea laturii civile a procesului penal sub
aspectul prejudiciului suferit de partea civil va fi audiat cu respectarea dispoziiilor insti
tuite de Codul de proceduri civil, iar nu a celor existente n Codul de procedur penal.
Astfel, potrivit art. 315 alin. (1) NCPC, nu pot fi martori rudele i afinii pn la gradul al
treilea inclusiv, soul, fostul so, logodnicul sau concubinul, cei aflai n dumnie sau n
legturi de interese cu vreuna dintre pri, persoanele puse sub interdicie judecto
4 DeilA NAfKISA THgOHAftl / MARtVS SFTIMIS
TTW L PRELIMINAR. DOMENIUL DE REGLEMENTARE ?l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art. 3
reasc, cei condamnai pentru mrturie mincinoas. n conformitate cu art. 80 alin. (1)
C. proc. pen., soul i rudele apropiate111ale nvinuitului sau inculpatului nu sunt obli'
gate s depun ca martori, existnd dispoziii restrictive n cadrul art. 79 C. proc. pen. i
pentru persoanele obligate s pstreze secretul profesional. Ca atare, martorul propus
n dovedirea laturii civile a procesului penal sub aspectul prejudiciului suferit de par
tea civil nu ar putea avea calitatea de concubin al acesteia, n lipsa acordului prilor,
prin raportare la art. 31S alin. (1) pct. 2 NCPC, aplicabile cu ntietate fa de dispoziiile
corespunztoare din Codul de procedur penal, ce nu stabilesc o atare interdicie n
audiere.
,\ rl. 3. A plicarea prioritar a tratatelor internaionale privitoare la dreptu
rile omului. (1) n materiile reglementate de prezentul cod, dispoziiile privind
drepturile i libertile persoanelor vor fi interpretate i aplicate n concordan
cu Constituia, Declaraia Universal a Drepturilor Omului, cu pactele i cu cele
lalte tratate la care Romnia este parte.
(2) Dac exist neconcordane ntre pactele i tratatele privitoare Ia drepturile
fundamentale ale omului, la care Romnia este parte, i prezentul cod, au pri
oritate reglementrile internaionale, cu excepia cazului n care prezentul cod
conine dispoziii mai favorabile.
COM EN TA RI U
1. Interpretarea i aplicarea Codului de proceduri civif n concordan cu Constitu
ia i cu reglementrile internaionale
1.1. Principiul supremaiei Constituiei. Dispoziiile privind drepturile i libertile
persoanelor existente n noul Cod de procedur civil vor fi interpretate i aplicate, n
primul rnd, n concordan cu Constituia.
Constituia Romniei este legea suprem a statului romn care conine norme juri
dice viznd principiile generale de organizare statala, drepturile, libertile i ndatoririle
fundamentale ale cetenilor, autoritile publice, economia i finanele publice, Curtea
Constituional, integrarea euroatlanticl, precum i revizuirea acesteia.
n cadrul sistemului legislativ, Constituia ocup o poziie dominant, supremaia sa
asigurndu-i autoritate n raport de celelalte acte normative, drept consecin a regle
mentrii unor relaii sociale cu caracter fundamental. Legea suprem reprezint un
punct de plecare pentru toate celelalte acte normative, care dezvolt prevederile sale i
care trebuie s fie n consonan cu litera i spiritul acesteia.
1.2. Obligativitatea deciziilor Curii Constituionale. n acest context, se impune
menionarea prevederilor art. 147 alin. (4) din Constituie, potrivit crora, de la data
publicrii, deciziile Curii Constituionale sunt general obligatorii i au putere numai pen
tru viitor.
n interpretarea acestei dispoziii, Curtea Constituional a statuat n jurisprudena
sa astfel: Puterea de lucru judecat ce nsoete actele jurisdicionale, deci i deciziile
Curii Constituionale, se ataeaz nu numai dispozitivului, ci i considerentelor pe care
ll! Noiunea de rude apropiate" este stabilit n art. 149 alin. (1) C. pen,, aceasta desemnnd ascendenii l
descendenii, fraii si surorile, copiii acestora, precum i persoanele devenite prin nfiere, potrivit legii, astfel
de rude.
Obu a Na r c isa Th co h am / Ma r i u s Ef t imie
Art. 3 T U IU L P R E L I M I N A R . D O M E N I U L DC f t E GL E M N T A R E $1 P R I N C I P H I E F U N D A M E N T A L E
se sprijin acesta. Astfel, att considerentele, ct i dispozitivul deciziilor Curii Constitu
ionale sunt general obligatorii, potrivit art. 147 alin. (4) din Constituie, i se impun cu
aceeai for tuturor subiectelor de dreptu[1).
Mai mult, ntr-o decizie relativ recent, Curtea Constituional a reinut ca nicio alt
autoritate public, fie ea i instan judectoreasc, nu poate contesta considerentele
de principiu rezultate din jurisprudena Curii Constituionale, aceasta fiind obligat s
le aplice n mod corespunztor, respectarea deciziilor acesteia fiind o component esen
ial a statului de drept"l2f.
n raport de normele juridice menionate, precum i de cele reinute de Curtea
Constituional n precedent, s-ar impune concluzia c nu numai prevederile constitu
ionale trebuie luate n considerare la interpretarea i aplicarea normelor noului Cod de
procedur civil, ci i deciziile Curii Constituionale ce vor fi pronunate n examinarea
constituionalitii respectivelor prevederi, att sub aspectul dispozitivului, ct i din
perspectiva considerentelor care-l explic.
Apreciem ns c soluia cuprins n ultima tez menionat ar trebui nuanat,
urmnd a fi stabilit n contextul aprecierii Curii Constituionale drept autoritate de
jurisdicie constituional i n cel al limitrii competenei sale la asigurarea controlului
constituionalitii legilor, a tratatelor internaionale, a regulamentelor Parlamentului
i a ordonanelor Guvernului, aceasta avnd dreptul de a se pronuna numai asupra
constituionalitii actelor cu privire la care a fost sesizat, fr a putea modifica sau
completa prevederile supuse controlului [art. 2 alin. (1) i (3) din Legea nr 47/ 1992
privind organizarea i funcionarea Curii Constituionale, republicat]. n consecin,
apreciem c au caracter obligatoriu considerentele deciziilor Curii Constituionale n
msura n care explic dispozitivul i statueaz exclusiv asupra concordanei dispoziiei
legale analizate cu legea suprem, iar nu i n ipoteza n care conin o interpretare proprie
n afara acestui cadru.
1.3. Declaraia Universala a Drepturilor Omului. Totodat, dispoziiile privind drep
turile i libertile persoanelor existente n noul Cod de procedur civil vor fi interpre
tate i aplicate n concordan cu Declaraia Universal o Drepturilor Omului. De altfel,
potrivit art. 20 alin, (1) din Constituia Romniei, chiar dispoziiile constituionale privind
drepturile i libertile cetenilor vor fi interpretate i aplicate n concordan cu Decla
raia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele i cu celelalte tratate la care Romnia
este parte.
Declaraia Universal a Drepturilor Omului a fost adoptat la data de 10 decembrie
1943 de Adunarea General a Organizaiei Naiunilor Unite i reprezint un instrument
internaional universal, neconstituind ns un tratat.
Potrivit art. 30 din Declaraie, nicio dispoziie a acesteia nu poate fi interpretat ca
implicnd pentru vreun stat, grupare sau persoan dreptul de a se deda la vreo activitate
sau de a svri vreun act ndreptat spre desfiinarea unor drepturi sau liberti enunate
n cuprinsul su.
Cu relevan n planul dreptului procesual civil, este de remarcat coninutul art. 10
din Declaraie referitor la dreptul la un proces echitabil, potrivit cruia orice persoan
"'C.C., Dec. nr. 727/ 2012.
C.C., Dec. nr. 1039/ 2012.
6 DeilA NAfKISA TneOHAftl / MARtVS SFTIMie
TlTW L PRELIM INAR. DO W t N I U l D REGLEM ENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art. 3
are dreptul n deplin egalitate de a fi audiat n mod echitabil i public de ctre un tribu
nal independent i imparial careva hotr asupra drepturilor i obligaiilor sale.
1.4. Pactele i tratatele internaionale. De asemenea, interpretarea i aplicarea dis
poziiilor privind drepturile i libertile persoanelor existente n noul Cod de procedur
civil se va face n concordana cu pactele i tratatele internaionale.
Pactele tratatele constituie nelegeri scrise ncheiate ntre dou sau mai multe
state, n vederea determinrii, ntr-un anumit domeniu, a drepturilor i a obligaiilor pr-
ilor contractante sau n scopul stabilirii unor norme juridice. n acest context, Romnia
a semnat i a ratificat majoritatea acordurilor europene viznd drepturile i libertile
persoanelor.
Cu titlu exemplificativ, n anul 1974, Romnia a ratificat Pactul internaional cu pri
vire la drepturile civile i politice, precum i Pactul internaional cu privire Io drepturile
economice, sociale i culturale, n preambulul lor comun dispunndu-se, printre altele,
c statele contractante recunosc, n conformitate cu Declaraia Universal a Drepturilor
Omului, idealul fiinei umane libere, ce nu poate fi realizat dect prin crearea condiiilor
care s permit fiecruia s se bucure de drepturile sale economice, sociale i culturale,
ca i de drepturile civile i politice.
n cadrul art. 14 din Pactul internaional cu privire la drepturile civile i politice, speci
ficat n precedent, sunt cuprinse prevederi procedurale civile, dup cum urmeaz:
a) toi oamenii sunt egali n faa tribunalelor i curilor de justiie;
b) orice persoan are dreptul ca litigiul n care se afl s fie examinatn mod echitabil
i public de ctre un tribunal competent, independent i imparial, stabilit prin lege, care
s decid fie asupra temeiniciei oricrei nvinuiri penale ndreptate mpotriva ei, fie asu
pra contestaiilor privind drepturile i obligaiile sale cu caracter civil;
c) edina de judecat poate fi declarat secret n totalitate sau pentru o parte a des
furrii ei, fie n interesul bunelor moravuri, al ordinii publice sau al securitii naionale
ntr-o societate democratic, fie dac interesele vieii particulare ale prilor n cauz o
cer, fie n msura n care tribunalul ar socoti acest lucru ca absolut necesar, cnd, datorit
circumstanelor speciale ale cauzei, publicitatea ar duna intereselor justiiei;
d) cu toate acestea, pronunarea oricrei hotrri n materie penal sau civil va fi
public, afar de cazurile cnd interesul minorilor cere s se procedeze altfel sau cnd
procesul se refer la diferende matrimoniale ori la tutela copiilor.
De asemenea, Romnia a ratificat o serie de convenii internaionale privitoore la
drepturile i libertile omului, precum Convenia internaional privind eliminarea tutu
ror formelor de discriminare rasial (adoptat n 1965, ratificat de Romnia n 1969),
Convenia privind lupta mpotriva discriminrii n domeniul nvmntului (adoptat n
1960, ratificat de Romnia n 1964), Convenia mpotriva torturii i a altor pedepse ori
tratamente crude, inumane sau degradante (adoptat n 1987, ratificat de Romnia n
1990), Convenia cu privire la drepturile copilului (adoptat n 1989, ratificat de Rom
nia n 1990) etc.
Este de menionat, n acest context, c art. 252 alin. (2) NCPC prevede faptul c tra
tatele, conveniile i acordurile internaionale aplicabile n Romnia, care nu sunt inte
grate ntr-un text de lege, ne fiind publicate n Monitorul Oficial al Romniei sau ntr-o
alta modalitate anume prevzuta de lege, precum i dreptul internaional cutumiar tre
buie dovedite de partea interesat, instana de judecat neavlnd obligaia cunoaterii
acestora din oficiu.
OeuA Na r c i sa t h so h a m / Ma mu s ef t i mi s 1
Art. 3 T U IU L P R E L I M I N A R . D O M E N I U L DC R E G L E M E N T A R E $1 P R I N C I P I I L E F U N D A M E N T A L E
2. Aplicarea prioritar a reglementrilor internaionale privitoare la drepturile fun
damentale ale omului
2.1. Sfera de aplicare a art. 3 NCPC. n acest context, se impune menionarea faptului
c alin. (2) al art. 3 NCPC prevede c dispoziiile referitoare la drepturile i libertile per-
soonelor se interpreteaz i se aplic n concordana cu Constituia, Declaraia Univer*
sal a Drepturilor Omului cu pactele i cu celelalte tratate la care Romnia este parte.
n schimb, alin. (2) al aceluiai articol vizeaz exclusiv dispoziiile privitoare la drep
turile fundamentale ale omului cuprinse n cod i, prin urmare, numai n privina aces
tora exist posibilitatea nlturrii de ia aplicare a prevederilor noului cod de la aplicare
?n favoarea normelor internaionale, cu excepia cazului n care acesta conine dispoziii
mai favorabile.
2.2. Noiunea de drepturi fundamentale. Drepturile fundamentale au fost definite
ca fiind drepturi subiective ale persoanelor, considerate eseniale, precum dreptul la
via, la libertate i la demnitate, indispensabile dezvoltrii personalitii umane, drep
turi care sunt stabilite prin Constituie i garantate de aceasta, precum i de legile n
materie111. n planul dreptului internaional, drepturile omului constituie un ansamblu de
norme juridice internaionale, prin care sunt recunoscute individului atribute i faculti
care i asigur demnitatea, libertatea i dezvoltarea personalitii sale i care beneficiaz
de garanii instituionale apropiate12'.
Dup coninutul lor, drepturile omului se clasific, n principiu, n drepturi civile i
politice, ca ansamblu al drepturilor a cror exercitare asigur dezvoltarea democratic
a societii n dimensiunea sa politic, i n drepturi economice, sociale i culturale, care
sunt de natur s conduc la instaurarea n societate a unei democraii economice111.
Pe plan european, drepturile civile i politice sunt protejate prin Convenia pentru
a pra rea drepturilor omului i a libertilor fundamentale, ce a fost semnat de ctre
statele membre ale Consiliului Europei la Roma, n data de 4 noiembrie 1950, fiind ratifi
cat de Romnia n data de 20 iunie 1994. Cu excepia dreptului la asociere n sindicate
i, implicit, a dreptului ia grev, Convenia european nu reglementeaz drepturi econo
mice i sociale, motiv pentru care dispoziiile ei sunt completate, pentru acest domeniu,
de Carta social european, semnat n anul 1961 i ratificat de Romnia n form revi
zuit n anul 1999.
2.3. Corelarea noului Cod de procedura civila cu reglementrile internaionale,
n cazuri repetate, Curtea European a Drepturilor Omului, cu sediul la Strasbourg, a
sancionat statul romn pentru nclcarea cerinelor procesului echitabil instituite prin
dispoziiile convenionale sub aspectul duratei procedurii de soluionare a litigiilor ori
decurgnd din neexe cuta rea hotrrilor judectoreti sau pentru nesocotirea exigene
lor de previzibilitate a procedurilor judiciare, cu consecina negativ a existenei unei
jurisprudene inconsecvente.
Noul Cod de procedur civil a instituit n cuprinsul art. 6, ca principiu fundamental,
dreptul prilor la un proces echitabil, fn termen optim i previzibil, att n faza judecaii,
ct i n faza executrii silite.
1)1 Muraru, S Tnsescu, Drept constituional i instituii politice, voi. I, ed. a 9*, Ed. AII Beck, Bucureti,
2003, p. 140.
m C. Brson, Convenia european a drepturilor omului. Comentariu pe articole, voi. I, Ed. C,B, Beck, Bucureti,
2005. p, 14.
Ideirij p. 31,
a D S l l A NARCISA THgOHARt / M A R 1 V S S F T I M I S
TlTW L PRELIM INAR. DO W t N I U l D REGLEM ENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art. 3
n vederea garantrii acestui principiu sub aspectul accelerrii procedurilor judi
ciare, suplimentar fa de codul anterior, astfel cum acesta a fost modificat prin Legea
nr. 202/ 2010, noul cod d redistribuit competenele de soluionarea cauzelor ntre instan
ele judectoreti pentru a asigura o ncrcare echilibrat a rolului acestora, a adaptat
procedura de citare i de comunicare a actelor de procedur la noile realiti tehnolo
gice, a modificat regimul juridic al sanciunii decderii extinznd posibilitatea instanei
de invocare a acesteia din oficiu, chiar i n unele ipoteze n care normele ce o regle
menteaz au caracter de ordine privat, a determinat pentru etapa scris a procesului
termene procedurale precise, a reformat cile de atac, a reglementat n cadrul su pro
ceduri speciale noi caracterizate prin simplitatea regulilor aplicabile i prin celeritatea
sporit n soluionare (procedura ordonanei de plat, procedura cu privire la cererile de
valoare redus, evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fr drept), a introdus con
testaia privind tergiversarea procesului etc.
De asemenea, materia executorii silite a fost substanial reformat n vederea execu
trii prompte i efective a titluri lor executorii.
Enumerm, cu titlu exemplificativ, urmtoarele modificri operate de noul cod n
domeniul executrii silite: instituirea cu caracter de noutate a prevederii potrivit creia
atribuirea, prin hotrre judectoreasc, a unui imobil sau obligaia de a-l preda, lsa
n posesie ori n folosin cuprinde i obligaia de evacuare a imobilului, chiar dac prin
titlul executoriu nu s-a dispus n mod expres aceast msur (un efect direct al obliga
iei principale stabilite n sarcina debitorului, nemaifiind, prin urmare, nevoie de un nou
proces n vederea obinerii unui alt titlu avnd acest obiect); n cazul predrii silite a unui
imobil, prevederea faptului c efectuarea executrii silite se va face att n contra debito
rului, ct i mpotriva tuturor persoanelor care ocup imobilul n fapt sau, dup caz, fr
niciun titlu opozabil creditorului; n situaia n care debitorul se reinstaleaz sau ocup
n mod abuziv, fr niciun titlu, imobilul din care a fost evacuat el va putea fi evacuat
din nou, la cererea proprietarului sau a altei persoane interesate, n baza aceluiai titlu
executoriu, fr somaie i fr nicio alt formalitate prealabil; instituirea unor regle
mentri speciale privind executarea hotrrilor judectoreti referitoare ia minori; sim
plificarea procedurii de nvestire cu formul executorie, aceasta fclndu-se concomitent
cu procedura ncuviinrii executrii silite, formula executorie fiind adugat n partea
final a ncheierii de ncuviinare a executrii silite etc.
Tot n vederea asigurrii unei jurisprudene unitare, suplimentar recursului n intere
sul legii, existent i n reglementarea anterioar, noul Cod de procedur civil a instituit
procedura pronunrii unei hotrri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept,
aceasta fiind de competena naltei Curi de Casaie i Justiie.
2.4. Aplicarea prioritara a reglementarilor internaionale. Potrivit art. 20 alin. (2)
din Constituia Romniei, dac exist neconcordane ntre pactele i tratatele privitoare
la drepturile fundamentale ale omului, la care Romnia este parte, i legile interne, au
prioritate reglementrile internaionale, cu excepia czului n care Constituia sau legile
interne conin dispoziii mai favorabile.
Articolul 3 alin. (2) NCPC constituie transpunerea dispoziiilor constituionale men
ionate anterior n plnui reglementrii procesuale civile. Este de menionat faptul c
aceast dispoziie i gsete corespondentul i n materia dreptului substanial, n cadrul
art. 4 alin. (2) NCC.
OeuA Na r c i sa t h so h a m / ma h w s Sf r m e 9
Art. 3 TU I U L PRELIM INAR. DOM ENIUL DE REGLEM ENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Prin urmare, dac exiti neconcordane ntre pactele i tratatele privitoare la drep
turile fundamentale ale omului, la care Romnia este parte, i noul Cod de procedur
civil, au prioritate reglementrile internaionale, cu excepia cazului n care codul con
ine dispoziii mai favorabile.
Pornind de la aceste dispoziii legale, doctrina juridic111a apreciat ca fiind integrate
dreptului intern normele convenionale, normele europene, precum i celelalte norme
cuprinse n documente internaionale la care Romnia a aderat cu menionarea faptului
c prin primele dou categorii de norme trebuie s se neleag att normele primare",
ct i cele derivate", rezultate din hotrrile celor dou instane europene, Curtea Euro
pean a Drepturilor Omului i Curtea de Justiie a Uniunii Europene.
Se impune menionarea faptului c art. 3 alin. (2) NCPC vizeaz normele convenio
nale, precum i celelalte norme cuprinse n documente internaionale la care Romnia a
aderat, iar nu i normele Uniunii Europene, acestea fcnd obiectul art. A NCPC.
Exista neconcordane ntre dreptul intern i reglementrile internaionale n ipoteza n
care norma juridic intern este moi restrictiv sau n cea n care aceasta este insuficient
de precis, astfel nct creeaz riscul unei practici judiciare incoerente. Instana judec
toreasc va nltura motivat de la aplicare eventualele dispoziii restrictive ale codului i
va aplica normele existente n reglementrile internaionale. ntemeindu-i demersul pe
dispoziiile art. 3 alin. (2) NCPC, cu reamintirea faptului c preeminena n discuie este
restrns! numai la drepturile fundamentale ale omului, iar nu i la orice alte drepturi i
liberti statuate n reglementrile internaionale.
Cu referire la normele convenionale, n literatura de specialitate121s-au statuat urm-
toa rele:
a) atunci cnd judectorul naional este nvestit cu soluionarea unui litigiu, el trebuie
s observe nu numai reglementarea naional n materie, ci i reglementarea convenio
nal, inclusiv hotrrile europene, care pot interesa n respectiva cauz;
b) n procesul aplicrii normei corespunztoare diferendului juridic ce i-a fost alegat,
judectorul naional trebuie nu doar s conjuge normele naionale cu cele convenio
nale, identificate i aplicate de judectorul european, ci s le i evalueze i ierarhizeze,
nu numai pentru c normele convenionale au prioritate, dar i pentru c, totui, aces
tea ar putea fi nlturate n favoarea normelor naionale, dac acestea din urm sunt mai
favorabile;
c) dac, n materia drepturilor omului, normele edictate de autoritatea legiuitoare
sunt n contradicie cu normele convenionale i, totodat, mai puin favorabile n
raportcu acestea J udectorul naional trebuie s le nlture din perimetrul acelui litigiu,
punnd astfel n discuie principiul suveranitii autoritii legiuitoare i al legii adoptate
de ctre aceasta;
d) fr a-l constitui n precedent judiciar, receptnd hotrrea european, judecto
rul nu numai c poate, ci chiar trebuie s o valorifice n considerentele propriei hotrri,
prin care traneaz un litigiu similar.
n acest context, codul a reglementat i calea revizuirii unei hotrri judectoreti
dac Curtea European a Drepturilor Omului a constatat o nclcare a drepturilor sau
libertilor fundamentale din cauza acesteia, iar consecinele grave ale nclcrii coni-
1111. Dcleonu, Tratat de proceduri civil, voi. I, Ed. Wolters Kiuwer, Bucureti, 2010, p. 53*54.
0.58-59.
10 d u i a Na r c i sa t h so h a r i / m a r i v s SFrme
TlTlU L PRELIM INAR. DOWtNIUl DE REGLEM ENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art. 4
nu s se produci (art. 509 alin. {1}pct. 10 NCPC], termenul de revizuire fiind de 3 luni
de la data publicrii hotrrii Curii Europene a DrepturilorOmuluin Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I [art. 511 alin. (3) NCPC].
Potrivit art. 46 alin. (1) din Convenia european pentru aprarea drepturilor omului
i a libertilor fundamentale, naltele Pri contractante se angajeaz s se conformeze
hotrrilor definitive ale Curii n litigiile n care ele sunt pri, acest alineat instituind
regula forei obligatorii a hotrrilor Curii Europene a Drepturilor Omului.
n scopul prevenirii unor nclcri subsecvente ale Conveniei, dei aceste hotrri
au caracter inter partes, Curtea poate solicita statului respectiv, n cuprinsul acestora, s
adopte msurile ce se impun pentru nlturarea cauzelor care au determinat saufavori-
zat nerespectarea normelor convenionale. n consecin, hotrrile Curii au i un efect
erga omnes, drept consecin a autoritii de lucru interpretat de care se bucur, n con
diiile n care potrivit art. 32 din Convenie, misiunea specific a instanei europene este
interpretarea i aplicarea prevederilor acesteia111.
Ari. 4. A plicarea prioritar a dreptului Uniunii Europene. n materiile regle
mentate de prezentul cod, normele obligatorii ale dreptului Uniunii Europene se
aplic n mod prioritar, indiferent de calitatea sau de statutul prtilor.
COM EN TA RI U
1. Dreptul Uniunii Europene. Aderarea Romniei la Uniunea European a avut loc la
data de 1 ianuarie 2007, Tratatul de aderare fiind semnat anterior, pe data de 25 aprilie
2005, la luxembourg.
Potrivit art. 148 alin. (2) din Constituia Romniei, ca urmare a aderrii, prevederile
tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum i celelalte reglementri comuni
tare cu caracter obligatoriu au prioritate fa de dispoziiile contrare din legile interne, cu
respectarea prevederilor actufui de aderare. n conformitate cu alin. (3) al aceluiai arti
col, prevederea menionat se aplic, n mod corespunztor, i pentru aderarea la actele
de revizuirea tratatelor constitutive ale Uniunii Europene.
Similar articolului comentat n precedent, art. 4 NCPC constituie transpunerea tn pla
nul normelor juridice procesuale a unor dispoziii constituionale. De asemenea, aceast
dispoziie i gsete corespondentul i n materia dreptului substanial, n cadrul art. 5
NCC.
n afara normelor convenionale i a celorlalte norme cuprinse n documentele
internaionale la care Romnia a aderat, ordinea juridic intern nglobeaz n structura
sa i dreptul Uniunii Europene, att sub forma normelor stipulate n tratatele constitutive
{drept primar) i n actele normative adoptate de instituiile competente o le Uniunii Euro
pene (drept secundar), ct i n privina jurisprudenei Curii de J ustiie a Uniunii Euro
pene, sub aspectul noiunilor i al clarificrilor juridice pe care le statueaz.
Normele juridice cuprinse n actele normative adoptate de instituiile Uniunii Euro-
pene alctuiesc un drept secundar, datorit funciei lor de realizare a obiectivelor prev
zute n tratate, precum i a subordonrii lor fa de acestea, neputnd deroga de la pre
vederile tratatelor constitutive. Caracteristica principal a normelor de drept secundar
este aceea c i au temeiul n tratatele constitutive, putnd fi adoptate doar n dome-
111C. Binari, Convenia european a drepturilor omului, voi. II, Ed, C.H. Beck, Bueureri, 2006, p, 597.
Obu a Na r c i sa Th c o h a m / Ma r i u s ept imie 11
Art. 4 TU I U L PRELIM INAR. DOM ENIUL DE REGLEM ENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
mile prevzute de acestea, pentru realizarea scopurilor indicate de ctre instituiile
desemnate n acest sens, cu respectarea procedurii prevzute de tratate. Prin urmare,
ntre dreptul primar i cel secundar nu poate exista contrarietate sau incompatibilitate,
deoarece, n asemenea ipoteze, dreptul secundar trebuie anulat sau revocat111.
Potrivit art. 288 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene (TFUE), astfel cum
a fost modificat prin Tratatul de reform, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, In
vigoare de la 1 decembrie 2009m, pentru exercitarea competentelor Uniunii, instituiile
adopt regulamente, directive, decizii, recomandri i avize.
n literatura de specialitate juridic131au fost evideniate principalele trsturi ale
actelor normative adoptate de instituiile competente ale Uniunii Europene, acestea
urmnd a fi expuse punctual n continuare.
J . l . Regulamentul, a) are caracter genera!, coninnd prescripii impersonale i sta
tund n mod abstract, ca i legea n dreptul naional;
b) are for obligatorie, impunndu-se n toate elementele sale, n privina tuturor
statelor membre ale Uniunii Europene i organelor acesteia, nerespectarea lui atrgnd
dup sine nclcarea obligaiilor asumate de state prin tratate, fiind, totodat, interzis
aplicarea selectiv i incompleta a regulamentului, respectiv neaplicarea acestuia prin
invocarea dispoziiilor sau practicilor din dreptul intern;
c) are aplicabilitate directa, fiind integrat direct n ordinea juridic intern a statelor
membre, fr interpunerea puterii normative naionale, fiind, ca atare, apt s confere
drepturi i sa impun obligaii statelor membre, organelor lor i particularilor, cum o face
legea naional;
d) este destinat att statelor membre, ct i particularilor (persoane fizice sau juri
dice);
e) are putere normativ completa, prin regulament autoritatea legislativ unional
putnd nu numai s prescrie un rezultat, ci i s impun toate modalitile de aplicare i
executare considerate oportune;
f) poate produce ef ect di rect . Transpunerea regulamentelor de ctre state este inutil
i are caracter ilicit, conducnd la compromiterea aplicrii simultane i uniforme a regu
lamentului n ansamblul Uniunii.
Efectul direct al regulamentelor a fost enunat n cauza 39/ 72 Siaughtered Cows, n
care Curtea a pedepsit guvernul italian pentru faptul de a fi ales o metod de imple
mentare a unui regulament, ceea ce punea la ndoial natura juridic i aplicabilitatea
direct a msurii. Curtea a reinut c toate metodele de implementare sunt contrare
Tratatului, ceea ce ar avea ca rezultat crearea unui obstacol n calea efectului direct al
regulamentelor comunitare i periclitarea aplicrii lor simultane i uniforme n ntreaga
Comunitate". Ulterior, n cau2a T-138/ 09 Mufiozw, Curtea a statuat c datorit nsi
naturii i locului lorn sistemul izvoarelor de drept comunitar, regulamentele acioneaz
pentru a conferi drepturi persoanelor private, pe care instanele naionale au datoria s
le protejeze"151.
1,1G. Fabtan, Drept instituional al Uniunii Europene, Ed. Hsmangiu, Bucureti, 2012, p. 69.
1/1Versiunea oficiali n limba romn se gsete pe site*ul eur-le*.europa.eu.
I!l G. fobian, op. cit., p. 121-131.
141Hotrrea Curii din data de 17 septembrie 2002, JO C 274 din 9 noiembrie 2002, p. 10.
1(1R Croig, G. dsBurcot Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurispruden i doctrin, ed. a 4-a, Ed. Haman*
giu, Bucure^h, 2009, p. 347.
12 DeuA Na r c i sa t h so h a r i / m a r i v s SFrme
T i t u i i p r e l i m i n a r , d o m e n i u l d e r e g l e m e n t a r e i p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e Art. 4
1.2. Directiva, a) este obligatoriei n privina scopului pe care l indic;
b) are caracter generai, fiind destinat unui stat sau mai multor state membre;
c) are caracter normativ incomplet, deoarece necesit intervenia puterii legislative
naionale, alegerea mijloacelor i formei necesare pentru atingerea obiectivului fixat
fiind lsat la aprecierea suveran a fiecrui stat;
d) nu este direct aplicabila, statului destinatar revenindu-i obligaia s acioneze n
vederea tron spunerii corespunztoare a directivei ntr-un anumit termen. Statul este
obligat ns s nu ntreprind aciuni care ar putea contraveni scopului directivei, chiar i
anterior prelurii acesteia n dreptul Intern. Prevederile directivei trebuie transpuse sau
implementate n termenul prevzut de aceasta. n consecin, n dreptul naional se va
aplica norma intern de transpunere, iar nu directiva ca atare.
Dei nu este direct aplicabil, este posibil ca una sau mai multe prevederi din directiv
s poat produce efect direct, neles ca aptitudine a normei din directiv de a crea n
patrimoniul persoanelor fizice i juridice drepturi pe care acestea s le poat invoca
direct n faa instanelor naionale mpotriva autoritilor publice.
Cerinele cumulative pentru ca o norm din directiv si produc efect direct, astfel
cum rezult acestea din jurisprudena Curii de Justiie a Uniunii Europene (hotrrile
pronunate Sn cauzele 041/ 74 Van Duynm, 148/ 78 RotoUi, 152/ 84 Marsholl f*3] etc.) sunt
urmtoarele:
a) norma este clar, precis i necondiionat;
b) termenul stabilit pentru transpunerea directivei a expirat, iar statul nu a transpus
directiva sau a transpus-o incorect14';
c) partea mpotriva creia este invocat prevederea este o entitate statal15', noiune
autonom n dreptul Uniunii Europene, definit n cau2a C-188/ 98 Foste^K n cadrul
pct. 20 din considerentele acestei din urm hotrri, Curtea a artat c acel organism
care, indiferent de forma sa juridic, a fost nsrcinat n temeiul unui act al unei autori
ti publice s ndeplineasc sub controlul acesteia un serviciu de interes public i care
dispune n acest scop de competene speciale care ie depesc pe cele care decurg din
regulile obinuite aplicabile raporturilor dintre persoanele private, intr n categoria
entitilor mpotriva crora pot fi invocate prevederile unei directive susceptibile de a
avea efect direct."
Totodat, Curtea a ncurajat aplicarea directivelor, dlndu-le astfel eficien, prin dez
voltarea principiului interpretrii armonioase (efect indirect), care impune ca dreptul
115Hotrrea Curii din data de 4 decembrie 1974, JO C 53 din 6 martie 1975, p. 2.
Hotrrea Curii din data de 5 aprilie 1979, JO C 122 din 16 mai 1979. p. 10.
Hotrrea Curii din data de 26 februarie 1986, JO C79 din 8 aprilie 1986, p. 10.
|a!Cu toate acestea. Curtea a stabilit faptul c directivele pot produce efect chiar nainte de expirarea perioadei
de implementare. Astfel, n cauza C-l29/ 96 Inter Environnement Wallonie a decis c dei statele nu sunt obli
gate s pun n aplicare o directiv nainte ca perioada de transpunere s expire, n aceast perioad ele
trebuie sl se abin de la adoptarea oricror msuri capabile $ compromit serios rezultatul prescris de
directiv. n plus, n cau2a C-144/ 04 Mongold, Curtea d comunicat instanei naionale c trebuie s nlture
orice prevedere a dreptului naional care ar putea intra n conflict cu dreptul comunitar, chiar i n cazul n care
perioada prescris pentru transpunerea directivei nu a expirat nc - P. Craig, G. deBurco, op. cit., p. 352.
IJJ Ultima cerin este justificat de faptul c efectul direct al directivei a fost fundamentat n practica instanei
de la luxembourg att pe ideea de culp a statului, care, prin faptul c nu a transpus directiva sau a transpus-o
incorect, a lipsit particularul de o norm Intern corespunztoare, pe care s se post ntemeia n faa instanei
naionale, d t pe ideea c directiva este un izvor de drept al Uniunii Europene cu caracter obligatoriu.
14Hotrrea Curii din data de 12 iulie 1990, JO C 198 din 7 august 1990, p. 15.
OeuA Na r c i sa Th so h a m / Ma f mj s ef t i mi s 13
Art. 4 T U IU L PRELIMI NAR. D O M E N I U L DE REGLEMENTARE $1 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
naional s fie interpretat n lumina" directivelor. Prin aceasta. Curtea a cutat s se
asigure c directivele vor avea uri efect chiar n absena unei implementri adecvate.
Cauza 14/ 83 Von Colsonni reprezint un punct de referin n acest sens, Curtea identifi
cnd expres instanele naionale ca organe ale statului i, totodat, statund c principiul
interpretrii armonioase nu presupune ca, pentru a putea fi invocate n instan, preve
derile unei directive s ndeplineasc criteriile speciale cerute de efectul direct (claritate,
precizie, necondiionalitate)121.
Prin urmare, instana naional nu poate aplica direct directiva, ci poate cerceta dac
sunt ntrunite cerinele nct o dispoziie din directivi s produci efect direct sau poate
interpreta norma intern de transpunere n lumina normei Uniunii Europene.
n continuare, Curtea a stabilit faptul c obligaia de implementare a directivei
impune instanei naionale s interpreteze dreptul intern n lumina unei directive
neimplementate sau implementate necorespunztor chiar i ntr-o cauz mpotriva unei
persoane private, eludndu-se ntr-un fel interdicia efectului direct orizontal. Hotrrea
din cauza C-106/ 89 Marleasingw a confirmat faptul c o directiv neimplementat poate
fi ntr-adevr invocat pentru a influena interpretarea dreptului naional ntr-un litigiu
ntre persoane private.
O persoan privat se poate ntemeia pe prevederile unei directive, n ciuda inter
diciei efectului direct orizontal, acionnd statul pentru despgubiri, aspect reinut n
cauza C-6/ 90 Froncovich, n scopul reparrii prejudiciului cauzat ca urmare a neimple-
mentrii unei directive. n loc s ncerce s aplice directiva mpotriva persoanei de drept
privat n sarcina creia ar fi impus obligaia dac directiva ar fi fost implementat cores
punztor persoana poate introduce o aciune n despgubiri mpotriva statului1*1.
1.3. Decizia, a) are caracter individual, ntruct se adreseaz unor destinatari indivi
dualizai sau determinabili i se refer la o anumit stare de fapt concret (de exemplu,
decizia prin care statul membru este obligat s cear restituirea subveniilor acordate
unor ntreprinderi naionale);
b) are caracter obligatoriu;
c}are caracter normativ complet;
d) poate produce efect direct, cu ntrunirea condiiilor necesare, ntruct are aptitu
dinea de a crea drepturi n beneficiul particularilor, n msura n care nu las destinataru
lui nicio marj de apreciere discreionar n ceea ce privete executarea sa;
e) este destinat statelor i particularilor
n cauza 9/ 70 Gradlsl, Curtea nu a ezitat s statueze c i deciziile ar putea avea efect
direct, n ciuda faptului c art. 288 TFUE (fostul art. 249 TCE), spre deosebire de cazul
regulamentelor, nu a fcut nicio referire la aplicabilitatea direct" a acestora. ntr-o for
mulare repetat, Curtea a decis c din textul articolului nu rezult c alte categorii de
msuri menionate n acel articol nu ar putea n niciun caz produce efecte similare" i s-a
bazat pe principiul eficienei (effet utile) pentru a trage concluzia ci, n anumite cazuri,
deciziile pot fi invocate de persoanele private n faa instanelor naionale.
Hotrrea Curii din data de 10 aprilie 1984, JO C 129 din 16 mai 19S4, p 3.
m P. Croig, G. de Burco, op. cit.f p. 358-359.
1,1Hotrrea Curii (Camera a asea) din data de 13 noiembrie 1990, JO C306 din 6 decembrie 1990, p, 5.
w Croig, G. de Burca, op. crt., p. 374.
Hotrrea Curii dtn data de 6 octombrie 1970, iO C 138 din 18 noiembrie 1970, p. 20,
14 D f U A NARCISA THSOHARI / M A R t V S S F T I M i e
T i t u i l p r e l i m i n a r . Do m e n i u l d e r e g l e m e n t a r e 51p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e Art. 4
1.4. Avizul i recomandarea sunt acte instituionale unilaterale lipsite de efect obli
gatoriu.
Avizul constituie expresia, exprimarea unei preri asupra unei probleme date.
Recomandarea reprezint un instrument de aciune indirect urmrind apropierea
legislaiilor i nu difer de directivi dect prin absena forei sale obligatorii. Absena for
ei obligatorii nu nseamn ns c aceste acte sunt irelevante din punct de vedere juridic
i nu exclude posibilitatea producerii unor efecte n acest plan.
Prin raportare la prevederile constituionale i la cele ale art. 4 NCPC rezult c numai
normele cu caracter obligatoriu ale dreptului Uniunii Europene se aplici n mod prioritar
fa de dreptul intern, fiind, prin urmare, excluse de la aplicarea acestui principiu avizele
i recomandrile.
2. Principiile aplicrii normelor Uniunii Europene. Curtea de Justiie a Uniunii Euro
pene, cu sediul ta luxembourg, interpreteaz legislaia european n scopul garantirii
aplicrii sale unitare n toate statele membre ale Uniunii Europene, soluioneaz litigiile
dintre statele membre i instituiile europene, permind, totodat, persoanelor fizice
sau juridice s o sesizeze n ipoteza nclcrii drepturilor lor de ctre o instituie euro
pean.
n jurisprudena sa, Curtea de Justiie a Uniunii Europene a trasat principiul aplica
bilitii imediate, directe i prioritare a normelor Uniunii Europene n dreptul intern al
statelor membre.
Aplicabilitatea imediat presupune c dreptul european este integrat firesc n ordi
nea juridic intern a statelor, fr s fie necesar vreo formul special de introdu
cere111.
n aceiai timp, aplicabilitatea direct d expresie particularitii dreptului european
de a se integra automat n ordinea juridici a statelor membre i de a genera, n mod
direct, noi drepturi i obligaii n beneficiul, respectiv n sarcina particularilor, persoane
fizice i juridice, att n raporturile dintre particulari, ct i n raporturile dintre acetia i
statul membru cruia i aparin.n consecin, persoanele fizice sau juridice au dreptul s
invoce n faa instanelor naionale respectarea drepturilor conferite de norma Uniunii
Europene, daca aceasta are efect direct, putndu-se ajunge la sancionarea statelor
membre care nu au luat msurile necesare i adecvate pentru aplicarea dreptului
european.
Curtea a pus bazele principiului rangului prioritar al dreptului Uniunii Europene fa
de dreptul naional n hotrrea pronunat n cauza 6/ 64 Co$ta/ NEL[2], statund c
normele adoptate de instituiile Comunitilor Europene131se integreaz n sistemele
juridice ale statelor membre, care sunt obligate s o respecte, dreptul european avnd
supremaie asupra legislaiilor naionale. Astfel, dac o regul naional este contrar
unei dispoziii europene, autoritile statelor membre trebuie s aplice dispoziia euro
pean. Dreptul naional nu este nici anulat i nici abrogat, ns caracterul su obligatoriu
este suspendat. Curtea a precizat c supremaia dreptului european se aplic tuturor
actelor naionale, indiferent dac acestea au fost adoptate anterior sau ulterior actului
10A. FuereOj Manualul Uniunii Europene, ed. a 3-a, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2006, p. 165.
Hotrrea Curii din data de S iulie 1964, JO P 182 din L2 noiembrie 1964, p. 2900.
Is n prezent, fostele Comuniti Europene sunt Uniunea European si Comunitatea European a Energiei Ato
mice {Euratom), iar instituiile acestora sunt comune.
Obu a Na r c i sa Th eo h a m / Ma r i u s ept imie 15
Art. 4 TU I U L PRELIM INAR. DOM ENIUL DC EGLEM ENTAf tE $1PRINCIPHIE FUNDAMENTALE
european n cau2, precum i independentele fora lor juridic sau de instituia emitent
a actului.
Supremaia dreptului european asupra legislaiilor naionale are caracter absolut,
acesta traducndu-sen urmtoarele dou reguli:
a) toate actele europene care au caracter obligatoriu beneficiaz de acest principiu,
att cele din dreptul primar, ct i cefe din dreptul secundar;
b) toate actele naionale se supun aceluiai principiu, indiferent de tipul lor, inclusiv
constituiile naionale.
n acelai context, n hotrrea Curii dat n cauza 106/ 77 SimmenthaP1', s-a reinut
c normele europene au efect direct, fcnd parte integrant, cu rang de prioritate, din
ordinea juridic aplicabil pe teritoriul statelor membre i ele trebuie aplicate nc de la
intrarea n vigoare, n pofida existenei unei legi naionale incompatibile sau a adoptrii
ulterioare a acesteia, i pe toat durata aflrii lor n vigoare.
Este de subliniat faptul c art. 3 alin. (2) NCPC nu i gsete aplicarea i n privina
normelor Uniunii Europene. n acest context, n hotrrea Curii dat n cauza 11/70
Internationale Handelgesellschaft'2[ s-a statuat faptul ca invocarea atingerii aduse chiar
drepturilor fundamentale, aa cum acestea sunt formulate prin Constituia unui stat
membru, ori chiar principiilor unei structuri constituionale naionale, nu afecteaz vali
ditatea unui act al Comunitii sau efectul su asupra teritoriului acelui stat.
Prin jurisprudena sa, Curtea a evocat i unele chestiuni punctuale de procedur
civil, reinute n doctrina juridic naional1*1:
a) n privina termenelor de procedur, Curtea de Justiie a admis c, pentru asigu
rarea securitii juridice, exercitarea drepturilor acordate de normele Uniunii Europene
poate fi supus condiiei ncadrrii n anumite termene care, n absena unor reglemen
tri ale Uniunii Europene, sunt fixate prin reguli naionale, dar acestea din urm tre
buie s respecte principiul echivalenei i principiul efecti vit ii, att n ceea ce privete
durata, ct i modul lor de calcul. Ele nu trebuie s fie excesive sau imposibile, punnd n
pericol efectul direct i prioritatea n aplicare a normelor europene;
b) n materia probelor, Curtea a evocat necesitatea respectrii acelorai principii de
echivalen i efectivitate. n opinia Curii, o prob considerat irefragabil, excluznd
orice putere de control a judectorului naional, ncalc principiul egalitii de trata
ment, iar o prob negativ pus n sarcina reclamantului este contrar dreptului euro
pean, aducnd atingere dreptului efectiv de acces la instan.
Este de menionat prevederea nscris n art. 427 alin. (4) NCPC, potrivit creia hot
rrile prin care instanele se pronun n legtur cu prevederi cuprinse n Tratatul pri
vind funcionarea Uniunii Europene i n alte acte juridice ale Uniunii Europene se comu
nic, din oficiu, chiar dac nu sunt definitive, i autoritii sau instituiei naionale cu
atribuii de reglementare n materie.
3. Regulamente europene relevante n materia procedurii civile. Cu titlu exemplifi
cata, constituie instrumente juridice europene cu importan deosebit n planul drep
tului procesul civil urmtoarele:
m Hotrrea Curii din data de 9 martie 1978, J OC 87 din 11 aprilie 1978, p. 5.
w Hotrrea Curii din data de 17 decembrie 1970, JO C 9 dir 2 februarie 1971, p, 4.
/. M eamt, Tratat, voi. 1,2010, p. 110.
16 DeilA NARCISA THSOHARt / MAR1VS SFTIMie
T i t u i l p r e l i m i n a r , d o m e n i u l d e r e g l e m e n t a r e i p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e Art. 4
- Regulamentul (CE) nr. 44/ 2002 privind competena judiciari, recunoaterea i exe
cutarea deciziilor n materie civil i comercial;
- Regulamentul (CE) nr. 1393/ 2007 cu privire la notificarea sau comunicarea n sta
tele membre a actelor judiciare i extrajudiciare n materie civil i comercial;
- Regulamentul (CE) nr. 1206/ 2001 cu privire la cooperarea ntre jurisdiciile statelor
membre n domeniul obinerii de probe n materie civil i comercial;
- Regulamentul (CE) nr. 861/ 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la
cererile cu valoare redus;
- Regulamentul (CE) nr. 805/ 2004 privind crearea unui titlu executoriu european
pentru creane necontestate;
- Regulamentul (CE) nr. 2201/ 2003 cu privire la competena, recunoaterea i execu
tarea deciziilor n materie matrimonial i n materia responsabilitii printeti;
- Regulamentul (CE) nr. 1896/ 2006 de instituire a unei proceduri europene de soma
ie de plat;
- Regulamentul (UE) nr. 1259/ 2010 de punere n aplicare a unei forme de cooperare
consolidat n domeniul legii aplicabile divorului i separrii de corp.
Cu referire la Regulamentul (CE) nr. 44/ 2001, aplicabilitatea sa este conferit, ca prin
cipiu, de situarea domiciliului prtului pe teritoriul unui stat membru, prin raportare
la art. 3 alin. (1) din Regulament. Dac prtul nu este domiciliat pe teritoriul unui stat
membru, competena este determinat, n fiecare stat membru, de legislaia statului
membru n cauz, sub rezerva cazurilor de competen exclusiv i a prorogrii de com
peten (art. 4 din Regulament).
Pentru a ilustra n mod edificator aplicabilitatea principiului prioritii dreptului Uni
unii Europene, prezentm n continuare dou exemple viznd incidena Regulamentului
(CE) nr. 44/ 2001 i nlturarea de la aplicare a normei de drept intern ce reglementeaz
acelai aspect.
Potrivit art. 5 pct. 1 lit. a) din Regulament, n materie contractual, o persoan care
are domiciliul pe teritoriul unui stat membru poate fi acionat n justiie ntr-un alt stat
membru, n faa instanelor de fa locul n care obligaia care formeaz obiectul cererii a
fost sau urmeaz a fi executat; n sensul aplicrii acestei dispoziii i n absena vreunei
convenii contrare, locul de executare a obligaiei n cauz este, n cazul vnzrii de mr
furi, locul dintr-un stat membru unde, n temeiul contractului, au fost sau ar fi trebuit s
fie livrate mrfurile, sau, n cazul prestrii de servicii, locul dintr-un stat membru unde, n
temeiul contractului, au fost sau ar fi trebuit prestate serviciile.
n dreptul intern, n conformitate cu art. 1080 alin. (1) pct. 2 NCPC, instanele judec
toreti romne sunt competente s judece i litigiile n materie contractual, dac locul
unde a luat natere sau trebuia executat, fie i numai n parte, o obligaie contractual
se afl n Romnia.
Dac litigiul n materie contractual este promovat n faa instanelor romne de
un cetean romn mpotriva unui cetean chine2, cu domiciliul n Frana, iar contrac
tul a fost ncheiat n Romnia, ns obligaia urma s fie executat n Frana, excepia
de necompeten internaional a instanei romne invocat de prt se impune a fi
admis, pentru considerentele ce urmeaz a fi expuse. Astfel, dat fiind faptul c prtul
domiciliaz pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, independent de cete
nia acestuia, va fi aplicabil Regulamentul (CE) nr. 44/ 2001, iar nu noul Cod de procedur
civil. n continuare, punctele de legtur ale normei conflictuale vor fi cutate n cuprin
Obu a Na r c i sa Th c o h a m / Ma r i u s ef t i mi e 17
Art. 4 TU I U L PRELIM INAR. DOM ENIUL DC REGLEM ENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
sul Regulamentului, tar nu n cel al codului. Prin urmare, dei locul naterii obligaiei este
prevzut ca punct de legtur n dreptul intern alternativ cu cel al executrii obligaiei,
ntruct Regulamentul nu prevede n acest sens dect locul executrii obligaiei, la sta
bilirea competenei nu are relevan faptul c actul juridic a fost ncheiat n Romnia, ci
exclusiv locul executrii obligaiei, i anume cel din Frana. n aceste condiii, urmare a
admiterii excepiei procesuale invocate, cererea va fi respins ca nefiind de competena
jurisdiciei romne.
Dac se solicit recunoaterea ntr-un stat membru a unei hotrri pronunate
ntr-un alt stat membru, va fi incident Regulamentul (CE) nr. 44/ 2001, iar nu dispoziiile
art. 1101 NCPC, astfel nct la soluionarea acestei cereri prile nu vor fi citate, potrivit
Regulamentului, nici chiar i n ipoteza n care din hotrrea strin nu rezult c prtul
ar fi fost de acord cu admiterea aciunii, caz n care s-ar fi impus citarea, n conformitate
cu dreptul intern.
n ceea ce privete Regulamentul (CE) nr 861/ 2007 de stabilire a unei proceduri
europene cu privire la cererile cu valoare redus, edictat n scopul simplificrii l acce
lerrii soluionrii litigiilor transfrontaliere privind astfel de cereri, menionm faptul c
acesta a constituit modeiul de inspiraie a Titlului X al Crii a Vl-a din noul Cod de pro
cedur referitor la procedura cererilor cu valoare redus.
Pentru delimitarea domeniilor de aciune dintre procedura special reglementat de
noul cod i cea prevzut de Regulament n cadrul unui proces, se impune determina
rea existenei sau inexistenei caracterului transfrontalier al litigiului. n sensul art. 3 din
Regulament, o cauz are caracter transfrontalier atunci cnd cel puin una dintre pri i
are domiciliul sau reedina obinuit ntr-un stat membru, altul dect cel n care se afl
instana judectoreasc sesizat. Momentul care servete drept baz pentru stabilirea
caracterului transfrontalier al unei cauze este conferit de data la care instana judecto
reasc competent primete formularul de cerere.
n cazul n care litigiul este derulat n Romnia i prezint caracter transfrontalier,
instana sesizat va aplica prevederile Regulamentului, iar nu pe cele cuprinse n
art. 1025-1032 NCPC,ntre acestea existnd unele diferene semnificative (spre exemplu,
Regulamentul este aplicabil n ipoteza n care valoarea cererii nu depete 2.000 euro,
n timp ce noul Cod de procedur civil prevede o limit valoric de 10.000 lei}.
4. Procedura hotrrii preliminare111
4.1. Scopul procedurii. Procedura hotrrii preliminare este un mecanism prin care,
n cursul unui litigiu aflat pe rolul unui organ cu atribuii jurisdicionale al unui stat mem
bru al Uniunii Europene, ca urmare a sesizrii formulate (la cererea prilor sau din ofi
ciu) de ctre organul jurisdicional, Curtea pronun o hotrre preliminar sau o ordo
nan motivat, obligatorie pentru organul jurisdicional de trimitere, prin care dezleag
o problem de interpretare a dreptului Uniunii sau de validitate a actelor adoptate de
instituiile Uniunii, dezlegare necesar organului jurisdicional pentru soluionarea liti
giului1.
1,1Pentru dezvoltri, a se vedea LM. Larion, Consideraiens ort the possibilltv or the obligation of the naional
courts to ask the Court of Justice of the European Union for a preliminary ruling, articol publicat n lucrarea
CKS - CERDOCT e-Book 2011, Ed. Pre Universitara. Bucureti, 2011, p. 538-552, precum i The object of the
preliminar^question, articol publicat n lucrarea CKS - CERDOCT e-Book 2012, Ed. Prollniversitaria, Bucureti,
2012. p. 1077-1083.
1,18. Andre$an-Grigoriut Procedura hotrrilor preliminare, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2010, p. 35.
18 DfUA NAfKISA THgOHAftl / MARtVS SFTIMIS
T i t u i l p r e l i m i n a r . Do m e n i u l o e r e g l e m e n t a r e 51p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e Art. 4
ntrebrile pot fl adresate Curii doar pe parcursul desfurrii procedurii judiciare,
iar nu dup soluionarea definitiv a litigiului printr-o hotrre judectoreasc.
Rspunznd ntrebrilor preliminare, Curteo nu $oluionea2 litigiul, ci doar decide
asupra interpretrii unei chestiuni de drept al Uniunii Europene, a crei lmurire este
esenial pentru dezlegarea cauzei. Dup ce Curtea formuleaz un rspuns, hotr
rea este trimis instanei naionale, care va ine seama de interpretarea instanei de la
luxembourg pentru a pronuna o soluie111.
4.2. Competena f l rolul Curii de J ustiie a Uniunii Europene. Obiectul trimiterii
preliminare. Potrivit art. 267 din Tratatul privind Funcionarea Uniunii Europene (fostul
art. 234 TCE), Curtea de Justiie a Uniunii Europene este competent si se pronune, cu
titlu preliminar, cu privire la:
a) interpretarea trotatelor,
b) validitatea i interpretarea actelor adoptate de instituiile, organele, oficiile sau
ageniile Uniunii.
n cazul n care o asemenea chestiune se invoc n faa unei instane dintr-un stat
membru, aceast instan poate, n cazul n care apreciaz c o decizie n aceast pri
vin i este necesar pentru a da o hotrre, s cear Curii s se pronune cu privire la
aceast chestiune.
n cazul n care o asemenea chestiune se invoc ntr-o cauz pendinte n faa unei
instane naionale ale crei decizii nu sunt supuse vreunei ci de atac n dreptul intern,
respectiva instan este obligata s sesizeze Curtea".
Interpretarea tratateforindude att interpretarea tratatelor constitutive, ct i a celor
de modificare sau de completare a acestora, precum i a tratelor de aderare ale statelor
membre. De asemenea, avnd aceeai for juridic precum tratatele, pot forma obiect
al interpretrii Curii i protocoalele i declaraiile anexate tratatelor, precum Carta drep
turilor fundamentale a Uniunii Europene.
Este de menionat faptul ca n privina tratatelor nu se poate pune n discuie
problema validitii, ntruct, odat ratificate, acestea exprim voina statelor pri i
numai statele pot, prin acordul lor, s aduc modificri sau completri coninutului aces
tora. De altfel, din cuprinsul art. 267 TFUE rezult c numai n privina actelor adoptate
de instituiile, organele, oficiile sau ageniile Uniunii Europene, Curtea ar putea statua cu
privire la validitatea lor, aceast posibilitate nefiind prevzut i pentru tratate.
Prin acte adoptate de instituiile, organele, oficiile sau ageniile Uniunii Europene
sunt avute n vedere att actele avnd caracter obligatoriu, precum regulamentele,
directivele, deciziile, ct i cele care nu au for juridic obligatorie, precum recomand
rile, dac utilizarea acestora este necesar pentru a interpreta dreptul naional adoptat
n scopul implementrii dreptului Uniunii Europene121.
Curtea nu se poate pronuna asupra contrari etii unei norme interne n raport cu
o norm a Uniunii Europene, ns poate pune la dispoziia instanelor naionale toate
elementele necesare pentru ca acestea s poat aprecia asupra existenei sau nu a unei
contrarieti151.
111M. HorspooL M. Humphreys, 5. Horris, R. Malcolm, European Union law, Fourth Edition, Oxford University
Press, 2006, p. 104.
mfdem, p. 110.
Hotrrea C.J.C.E. din 12 decembrie 1990, SARPP, 241/ 89.
Ob u a Na r c i s a Th c o h a m / M a r i u s e f t i m i e 19
Art. 4 TU I U L PRELIM INAR. DOM ENIUL DE EGlEM ENTAf tE $1PRINCIPHIE FUNDAMENTALE
n cadrul procedurii hotrrii preliminare, instana de la Luxembourg va interpreta
dreptul Uniunii Europene, ns nu va sftui instana naional cu privire la aplicarea aces
tuia, nici nu va dispune ca instana naional si declare dreptul intern ca fiind invalid111.
Astfel, rolul Curii este acela de a oferi o interpretare a dreptului Uniunii sau de a se
pronuna cu privire la validitatea acestuia, iar nu de a aplica acest drept la situaia de
fapt care face obiectul aciunii principale, sarcin ce revine exclusiv instanei naionale.
Curtea nu este competent si se pronune cu privire la problemele de fapt ivite n cadrul
aciunii principale i nici s soluioneze divergenele de opinii n interpretarea sau aplica
rea normelor de drept naional.
Curtea statueaz asupra interpretrii sau validitii dreptului Uniunii, ncercnd s
ofere un rspuns util pentru soluionarea litigiului, nsi instana de trimitere este cea
creia i incumb obligaia de a trage concluziile adecvate din rspunsul Curii, nltu
rnd, dac este cazul, aplicarea normei naionale n discuie.
4.3. Caracterul facultativ sau obligatoriu al sesizrii, Ca regul, sesizarea Curii de
Justiie a Uniunii Europene cu o ntrebare preliminar are caracter facultativ, fiind lsat
la libera apreciere a instanei naionale.
Prin excepie, atunci cnd hotrrea care urmeaz a fi pronunat de instana naio
nal, independent daci este sau nu instan suprem, nu este susceptibil de exerciiul
vreunei ci de o tac n dreptul intern, respectiva instan este obligat s sesizeze Curtea,
daci o chestiune ce poate face obiectul procedurii preliminare este invocat n faa sa.
Paragraful 3 al art. 267 TFUE nu poate fi ns interpretat n sensul c de fiecare dat
cnd se nate o ntrebare preliminar, instana care judec n ultimi Instan trebuie s
cear Curii s se pronune, ci sesizarea are caracter obligatoriu numai doco rspunsul
este necesar pentru soluionare cauzei.
Totodat, de regul, trimiterea ntrebrii se poate dovedi lipsit de interes in situa
ia n care Curtea i-a exprimat deja punctul de vedere asupra interpretrii sau validitii
aceluiai text, ntr-o hotrre anterioar.
Curtea a tranat aceast chestiune n cauza Da Costa, n care ntrebrile instanei
naionale erau identice cu cele ia care Curtea formulase un rspuns ntr-o cauz ante
rioara (cauza 26/ 62 Van Gend en ioos), ocazie cu care s-a artat ca instana naional
este ndreptit n continuare, n mod oficial, si trimiti ntrebarea la Curte, chiar i
atunci cnd Curtea s-a pronunat deja cu privire la problema respectiv, ns n astfel de
situaii Curtea va fi puternic nclinat s reitereze considerentele pe fond din spea ante
rioar. Existena unei hotrri anterioare poate priva obligaia instanei naionale de a
trimite o cerere de scopul su. golind-o astfel de coninut". Dup cum s-a artat n doc
trin, hotrrea din cauza Da Costa a iniiat ceea ce constituie n fapt un sistem al prece
dentului, dezvoltat n cauze ulterioare12'.
n practica instanei de la Luxembourg s-a statuat ns c, dac actul ar fi putut fi
atacat de persoana care a formulat cererea de trimitere a ntrebrii printr-o aciune
direct n anulare, prevzut de art. 263 TFUE, dar nu a fost atacat sau aciunea a fost
respins ca tardiv formulat i a expirat termenul de 2 luni, instana naional va res
111M. Honpooi, M. Humphreys, S. Hanis. K. Malcoim, op. cit f p. 111.
1,1P Croig, S. de Burca, op, cit, D 587.
20 DfUA NAfKISA TMOHARt / MARtVS SFTIMie
T i t u i l p r e l i m i n a r . Do m e n i u l d e r e g l e m e n t a r e 51p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e Art. 4
pinge solicitarea de a se trimite ntrebarea preliminarii, fr a mai fi necesar s exami
neze temeinicia motivelor invocate de pri n susinerea lipsei de validitate a actului131.
O norm a dreptului intern prin care instana inferioar este legat de soluia dat
problemelor de drept de ctre Instana superioar nu poate priva instana inferioara de
posibilitatea de a adresa Curii ntrebri privind aceste hotrri.
Curtea a subliniat c situaia ar fi alta dac ntrebrile formulate de ctre instana
inferioar ar fi Tn mare msur aceleai cu cele adresate, deja, de ctre instana supe
rioar. Pe de alt parte, instana inferioar trebuie s fie liber a se adresa Curii cu
o ntrebare preliminar referitoare la aceste aspect, dac apreciaz c dezlegarea dat
problemelor de drept de ctre instana superioar ar putea conduce la pronunarea unei
soluii contrare dreptului Uniunii Europene.
4.4. Instana de trimitere. Condiiile sesizrii Curii. n cadrul Recomandrilor n aten
ia instanelor naionale, referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare121, se menio-
neaz c sistemul trimiterilor preliminare reprezint un mecanism fundamental a( drep
tului Uniunii Europene, mecanism menit s confere instanelor naionale mijloacele de
a asigura o interpretare i o aplicare uniforme a acestui drept n toate statele membre.
Instana naional poate trimite o ntrebare preliminar la cererea prilor sau din
oficiu.
Calitatea de instan este interpretat de Curte ca o noiune autonom a dreptu
lui Uniunii Europene, inndu-se seama, n aceast privin, de un ansamblu de factori,
precum originea legal a organului care a sesizat-o, caracterul su permanent, caracte
rul obligatoriu al competenei sale, caracterul contradictoriu al procedurii, aplicarea de
ctre acel organ a normelor de drept, precum i independena sa.
In contextul art. 267 TFUE, orice instan a unul stat membru, n msura n care tre
buie s se pronune n cadrul unei proceduri menite s conduc la o hotrre cu coracter
jurisdicional, poate, n principiu, s adreseze Curii o ntrebare preliminar.
n Recomandri se menioneaz c orice instan poate s adreseze Curii o ntrebare
referitoare la interpretarea unei norme a dreptului Uniunii n cazul n care apreciaz c
este necesar pentru soluionarea unei aciuni cu care a fost sesizat.
Cu toate acestea, o instan ale crei hotrri nu pot face obiectul unei ci de atac
interne este obligat, n principiu, s sesizeze Curtea cu o astfel de ntrebare, cu excepia
cazului n care exist deja o jurispruden n materia respectiv (iar n contextul even
tual nou nu exista nicio ndoial real cu privire la posibilitatea de a aplica aceast juris
pruden) sau a cazului n care interpretarea corecta ce trebuie dat normei de drept n
cauz este evident.
Raiunea impunerii unei obligaii de trimitere n paragraful 3 al art. 267 TFUE este
aceea de a preveni elaborarea unei jurisprudene naionale neconforme cu dreptul Uniu
nii n statele membre (Cauza C-393/ 98 Ministerio Pubiico i Gomes Valene c. Fazenda
Publica).
Il! Cauzele C-188/ 92 TWD91C-119/ 05 Lucchini
1,1Act disponibil pe site-ul eur-lex.europa.eu. n urma adoptrii, la 25 septembrie 2012, la Luxemburg, a noului
Regulament de procedur al Curii de Justiie, Recomandrile nlocuiesc Nota de informare cu privire la efec
tuarea trimiterilor preliminare de ctre instanele naionale, informaiile din Recomandri au caracter practic,
fiind lipsite de orice for obligatorie, scopul acestora fiind de a orienta Instanele naionale cu privire fa opor-
tu n itatea efectul ri i u ne i C r i m teri prel i mi n are $1, dac este cazul, le ajute s form uleze i s prezinte ntreba r i
Curii.
Obu a Na r c isa Th co h am / Ma r i u s ef t imie 21
Art. 4 I T I U I PRELIM INAR. DOM ENIUL DE EGlEM ENTAf tE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Astfel, o instan ale crei hotrri sunt susceptibile s fc obiectul unei ci de atac
poate, n special n situaia n care se consider suficient de lmurit de jurisprudena
Curii, s decid ea nsi cu privire la interpretarea corect a dreptului Uniunii Europene
i cu privire la aplicarea acestuia situaiei de fapt deduse judecii. Cu toate acestea, o
ntrebare preliminar se poate dovedi deosebit de util, ntr-un stadiu corespunztor al
procedurii, atunci cnd se ridic o nou problem de interpretare ce prezint un interes
general pentru aplicarea uniform a dreptului Uniunii n toate statele membre sau atunci
cnd jurisprudena existent nu pare a fi aplicabil unei noi situaii de fapt.
Potrivit Recomandrilor, dei instanele naionale au posibilitatea de a respinge moti
vele de invaliditate invocate n faa lor, doar Curtea este competent s declare invalid
un act al unei instituii, al unui organ, al unui oficiu sau al unei agenii a Uniunii. Orice
instan naional trebuie, aadar, s adreseze o ntrebare Curii n situaia tn care are
ndoieli cu privire la validitatea unui asemenea act, indicnd motivele pentru care apre
ciaz c actul menionat ar putea fi lovit de invaliditate.
4.5. Momentul procesual al efecturii trimiterii preliminare. n ceea ce privete
momentul n care poate fi adresat! o ntrebare preliminar, instana naional poate
adresa Curii o ntrebare preliminar de ndat ce constat! c, pentru a soluiona cauza
cu care a fost nvestit, este necesari o deci2ie asupra aspectului sau a aspectelor privind
interpretarea sau validitatea.
Cu toate acestea, este indicat ca deci2ia de a adresa o ntrebare preliminar s
intervini ntr-o etap a procedurii n care instana de trimitere este n msuri a defini
cadrul factual i juridic al problemei, astfel nct Curtea s dispun de toate elementele
necesare pentru a verifica, dac este cazul, aplicabilitatea dreptului Uniunii Europene n
litigiul principal.
4.6. Forma i coninutul cererii de pronunare a unei hotrri preliminare, n pri
vina formei trimiterii preliminare, n Recomandri se arat c hotrrea prin care
instana naional adreseaz Curii o ntrebare preliminar poate s mbrace orice form
admis de dreptul intern n materia incidentelor procedurale (instanele romne vor
adresa ntrebri preliminare Curii printr-o ncheiere).
Trebuie ns avut n vedere c acesta este documentul care st la baza procedurii
derulate n faa Curii i c aceasta din urm trebuie s aib la dispoziie elementele care
s i permit formularea unui rspuns util pentru instana naional. Mai mult, cererea
de pronunare a unei decizii preliminare este singurul act care se comunic persoanelor
ndreptite s depun observaii n faa Curii (n special statele membre i instituiile),
aceasta fiind, de asemenea, singurul act care face obiectul unei traduceri.
innd seama de necesitatea traducerii cererii, se impune ca aceasta s fie redactat
ntr-o manier simpl, clar i precis, evitnd detaliile inutile. Pistrndu-i caracterul
succint, hotrrea de trimitere trebuie totui s fie suficient de complet i s conin
toate informaiile pertinente pentru a permite Curii, precum i subiectelorndreptite
s formuleze observaii s i fac o idee clar cu privire la cadrul factual i juridic al aci
unii principale.
Potrivit Recomandrilor, decizia de trimitere trebuie s respecte, n special, urm
toarele cerine:
a) so cuprind o expunere succinta o obiectului litigiului, precum i a faptelor perti
nente, astfel cum au fost constatate, sau, cel puin, s prezinte ipotezele de fapt pe care
se ntemeiaz ntrebarea preliminri;
22 DfUA NAFKISA THgOHAftl / MARtVS SFTIMIS
TlTW L PRELIM INAR. DOWtNIUl D REGLEM ENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art. 4
b) s<3redea coninutul dispoziiilor de drept intern care ar putea f i aplicate i s iden
tifice, daca este cazul, jurisprudeno naionala pertinenta, indicnd de fiecare data refe
rinele exacte (de exemplu, pagina unui jurnal oficial sau a unui anumit repertoriu de
jurispruden, eventual cu trimitere la site-uri internet);
c) s identifice cu suficient precizie dispoziiile dreptului Uniunii relevante n spe;
d) so explice motivele care au determinat instana de trimitere s formuleze ntreb
rile privind interpretarea sau validitatea anumitor dispoziii ale dreptului Uniunii, pre
cum i legtura dintre aceste dispoziii i legislaia naional aplicabil aciunii principale;
e) s cuprind, dac este cazul, un rezumat al argumentelor eseniale ale prilor din
ociunea principala. Pentru a facilita lectura i posibilitatea de a face referire decizia
de trimitere, se recomand ca diferitele puncte sau paragrafe ale acesteia s fie nume
rotate.
Instana de trimitere poate, dac apreciaz c este fn msur s o fac, s i expun
succint punctul de vedere cu privire la rspunsul care urmeaz s fie dat la ntrebrile
adresate cu titlu preliminar.
Este de menionat faptul c cererea de sesizare a Curii cu o ntrebare preliminar
sau demersul din oficiu al instanei naionale n acest sens trebuie pus n discuia con
tradictorie a prilor, ntrebrile putnd fi reformulate i existnd, totodat, posibilitatea
adiionrii unorntrebri noi.
ntrebarea sau ntrebrile preliminare trebuie s figureze ntr-o parte distinct i n
mod clar individualizat a deciziei de trimitere, de regul la nceputul sau la sfritul
acesteia. Ele trebuie s fie inteligibile, fr a face referire la expunerea de motive a
cererii, care va oferi ns contextul necesar pentru o apreciere adecvat.
n cadrul procedurii preliminare, Curtea preia,n principiu, datele coninute n decizia
de trimitere, inclusiv cele referitoare la nume i cele cu caracter personal. Prin urmare,
n cazul n care apreciaz a fi necesar, instana de trimitere are sarcina de a proceda ea
nsi la anonimizarea, n cererea de pronunare a unei decizii preliminare, a uneia sau a
mai multor persoane vizate de litigiul principal.
Decizia de trimitere i documentele relevante (n special, dac este cazul, dosarul
cauzei, eventual n copie) trebuie s fie expediate direct Curii de ctre instana naio
nal, prin scrisoare recomandat1*1.
Pn la pronunarea deciziei, grefa Curii va pstra legtura cu instana naional,
creia i va comunica n copie actele de procedur.
Curtea va comunica instanei de trimitere hotrrea pronunat. Ar fi binevenit ca
instana naional s informeze Curtea cu privire la modul n care a utilizat aceast hot
rre n cadrul aciunii principale i s comunice, eventual, hotrrea final datn cauz.
4.7. Efectele trimiterii preliminare asupra procedurii naionale. n ceea ce privete
efectele trimiterii preliminare asupra procedurii naionale, n Recomandri se menio
neaz c formularea unei ntrebri preliminare determin suspendarea procedurii naio
nale pn la momentul la care Curtea se pronun.
Cu toate acestea, instana naional rmne competent n ceea ce privete luarea
de msuri asigurtorii, mai ales n cadrul trimiterii n vederea aprecierii validitii.
Potrivit art. 412 alin. (1) pct. 7 NCPC, judecarea cauzelor se suspend de drept n
cazul n care instana formuleaz o cerere de pronunare a unei hotrri preliminare
10Scrisoarea va fi expediat la adresa Grefa Curii de Justftie, L-2925 Luxembourg'.
Obu a Na r c isa Th co h am / Ma r i u s ef t imie 23
Art. 5 T r r w i p r e l i m i n a r . Do m e n i u l d c e g i e m e n t a r e i p r i n c i p h i e f u n d a m e n t a l e
adresate Curii de Justiie a Uniunii Europene, potrivit prevederilor tratatelor pe care se
ntemeiaz Uniunea European.
ncheierea prin care instana naional a respins cererea de sesi2are a Curii cu o
ntrebare preliminar poate fi atacat odat cu hotrrea pronunat asupra fondului
cauzei, n msura n care aceasta este susceptibil de exerciiul vreunei ci de atac111.
De asemenea, ne respecta rea obligaiei de trimitere de ctre instane poate avea
drept consecin, n anumite condiii, angajarea rspunderii statului fa de persoanele
prejudiciate din acest motiv, aa cum rezult din considerentele hotrrii pronunate de
instana de la Luxembourgn cauza C-224/ 01 KdbferW.
4.8. Procedura preliminar accelerat i cea de urgen. Este de menionat regle
mentarea unei proceduri accelerate n art. 23a din Protocolul nr. 3 privind Statutul Curii
de Justiie a Uniunii Europene i n art. 105 i art. 106 din Regulamentul de proceduri al
Curii de Justiie131.
Posibilitatea de a solicita aplicarea acestei proceduri se adaug celei de a solicita apf-
carea procedurii de urgena, prevzute deart. 23adin Protocolul nr. 3 privind Statutul
Curii de Justiie a Uniunii Europene i de art. 107-114 din Regulamentul de procedur
al Curii de Justiie.
Aplicarea acestor proceduri este decis de Curte. n principiu, o astfel de decizie este
luata numai la cererea motivat a instanei de trimitere. n mod excepional, Curtea
poate totui decide din oficiu ca o trimitere preliminar s fie judecat! potrivit procedu
rii accelerate sau procedurii de urgen atunci cnd natura sau mprejurri le specifice ale
cauzei par s impun aceast msur.
Capitolul II. Principiile fundamentale
ale procesului civil
Art. 5 ndatoriri privind primirea i soluionarea cererilor. (1) Judectorii
au ndatorirea s primeasc i s soluioneze orice cerere de competena instan
elor judectoreti, potrivit legii.
(2) Niciun judector nu poate refuza s judece pe motiv c legea nu prevede,
este neclar sau incomplet.
(3) n cazul n care o pricin nu poate fi soluionat nici n baza legii, nici a
uzanelor, iar n lipsa acestora din urm, nici n baza dispoziiilor legale privi
toare la situaii asemntoare, ea va trebui judecat n baza principiilor generale
ale dreptului, avnd n vedere toate circumstanele acesteia i innd seama de
cerinele eehittii.
f t
(4) Este interzis judectorului s stabileasc dispoziii general obligatorii prin
hotrrile pe care le pronun n cauzele ce i sunt supuse judecii.
1,1Amintim, totodat, dispoziiile Legii nr, 340/ 2009 privind formularea de ctre Romnia a unei declaraii n
baza prevederilor art 35 paragraful (2) din Tratatul privind Uniunea European, ce instituie reguli de procedur
In privina trimiterilor preliminare, cu meniunea c domeniul de aplicare al acestei legi este limitat material si
temporal la normele adoptate pe fostul pilon III al UE (precum deciziile*cadru)n perioada 2002*2009, pn la
modificrile aduse Tratatului privind Uniunea Europeana prin Tratatul de reform, semnat la lisabona la data
de 13 decembrie 2007 $i intrat n vigoare la data de 1 decembrie 2009.
ul Hotrrea C J.CE. din 30 septembrie 2003, KoWer. C-224/ 01.
1(1Disponibil pe site-ul curia.europa.eu.
24 DeUA NAFKISA TneOHAftl / MARtVS SFTIMie
TlTW L PRELIM INAR. DOM ENIUL DE REGLEMENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art. 5
COM EN TA RI U
1. Obligaia judectorului de a primi i soluiona cererile de competena instanelor
judectoreti. Cu titlu de noutate legislativ, nou! Cod de procedur civil a reglementat
n mod expres principiile fundamentale ale procesului civil, consacrate pn n prezent
numai n literatura de specialitate juridic i n practica instanelor judectoreti,
reunindu-len Capitolul al ll-lea din Titlul preliminar al codului.
Obligaia judectorului de a primi i soluiona cererile formulate n cadrul procesului
civil este ridicat de noul cod ta rang de principiu fundamental, atribuindu-i, n conse
cin, o Importan deosebit, a crei justificare decurge din aspectul c acestei obligaii
i este corelativ nsui dreptul persoanei de a se adresa unui tribunal i, subsecvent aces
tuia, dreptul persoanei la un tribunal.
Primul alineat al articolului analizat vizeaz obligaia judectorului de a primi cererile
adresate instanei judectoreti, precum i pe aceea ca, dup primirea cererii, s le solu
ioneze, n msura n care sunt de competena sa, nclcarea ultimei obligaii fiind cunos
cut sub denumirea de denegare de dreptate.
Dispoziiile art. S alin. (2) NCPC se regsesc i n art. 4 alin. (2) din Legea nr. 303/ 2004
privind statutul judectorilor i procurorilor, republicat, sub aceeai form.
1.1. Obligaia de primire a cererilor. Judectorul are obligaia de primi cererile formu
late, independent de modalitatea n care acestea au fost trimise instanei judectoreti,
inclusiv n situaia n care cererea este depus la dosarn cursul edinei de judecat.
De altfel, art. 104 alin. (14) i (15) din Regulamentul de ordine interioar al instan
elor judectoreti dispune c att cererile, ct i actele depuse n timpul edinei de
judecat vor fi datate, vizate i semnate de preedintele completului de judecat, faptul
depunerii acestora la dosar fiind consemnat de grefiern caietul de note.
n conformitate cu art. 99 lit. e) din Legea nr. 303/ 2004 constituie abatere disciplinar
a magistratului refuzul nejustificat al acestuia de a primi la dosar cererile, concluziile,
memoriile sau actele depuse de prile din proces.
1.2. Obligaia de soluionare o cererii. Odat primit i nregistrat cererea pe rolul
instanei judectoreti, judectorul are obligaia de a o soluiona, n conformitate cu dis
poziiile legale aplicabile. Chiar i n ipoteza n care legea nu prevede dispoziii exprese
pentru rezolvarea cererii respective sau este incomplet, judectorul va trebui s recurg
la alte norme juridice sau principii de drept incidente, pronunnd o soluie. Dac legea
este neclar, judectorul are obligaia de a o interpreta n conformitate cu principiile de
drept pentru a o putea aplica n cazul dedus judecii.
Deznvestirea instanei judectoreti de soluionarea cererii prin pronunarea unei
soluii de declinare a competenei sau a uneia de trimitere a dosarului unei alte instan
ei sau unui alt complet ca efect al admiterii excepiei de conexitate sau de litispenden
nu are semnificaia denegrii de dreptate, din moment ce aceast instan a pronunat
o soluie n cauz, iar drepturile deduse judecii vor fi tranate de ctre o alt instan,
nermnind prin urmare nesoluionate.
2. Soluionarea cererii n lipsa unor norme legale aplicabile. n ipoteza n care legea
nu instituie norme aplicabile unui caz concret dedus judecii, instana judectoreasc
este obligat s apeleze la uzane, ca practici statornicite n timp pentru soluionarea
chestiunii respective sau, n lipsa acestora, la dispoziii legale privitoare la situaii asemo*
ntoare, pe care le va aplica printr-o interpretare extensiv.
OeuA Na r c i sa t h so h a m / Ma mu s ef t i mi s 25
Art. 6 T n i u i p r e l i m i n a r . Do m e n i u l d e r e g l e m e n t a r e i p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e
n situaia n care normele legale nu pot fi astfel aplicate, instana judectoreasc nu
va lsa ne soluionat pretenia dedus judecii, ci va recurge la principiile generale ale
dreptului, innd, totodat, seama de criteriul echitii. Referirea la echitate apare i n
cadrul art. 22 alin. (7) NCPC, potrivit cruia ori de cte ori legea i rezerv judectorului
puterea de apreciere sau i cere s in seama de toate circumstanele cauzei, acesta
va avea n vedere, printre altele, principiile generale ale dreptului, cerinele echitii i
buna-credn.
Potrivit art. 1 alin. (2) NCC, n cazurile neprevzute de lege se aplic uzanele, n lipsa
acestora, dispoziiile legale privitoare la situaii asemntoare, iar cnd nu exist aseme
nea dispoziii, principiile generale ale dreptului. Existena unui text legal asemntor n
noul Cod civil este de natur s sublinieze aspectul c art. 5 NCPC vizeaz lipsa, neclarita
tea sau caracterul incomplet al legii procesuale, iar nu pe cel al legii materiale.
3. Interdicia de a se stabili dispoziii general obligatorii prin hotrrea judecto
reasc. Alineatul (4) al art. 3 NCPC interzice judectorului s stabileasc dispoziii gene
ral obligatorii prin hotrrile pe care le pronun n cauzele ce i sunt supuse judecii.
Instituirea unei atare obligaii n sarcina judectorului are la baz urmtoarele con
siderent e: n sistemul de drept romn hotrrile judectoreti nu sunt recunoscute ca
izvor de drept, astfel nct cele statuate n cuprinsul lor nu se impun cu for obligato
rie ntr-un litigiu ulteriorn care ar fi n discuie o chestiune de drept procesual similar;
hotrrea judectoreasc este obligatorie i produce efecte numai ntre pri i succeso
rii acestora, potrivit art. 435 alin. (1) NCPC, avnd ca atare efect relativ-, principiul sepa
raiei puterilor n stat determin judectorul sa nu se substituie organului executiv, legi
fernd n fapt dispoziii general obligatorii.
Aceast obligaie impus n sarcina judectorului nu vine ns n contradicie cu
dezideratul asigurrii unei practici judiciare unitare, pentru care nsui codul a instituit
recursul n interesul legii i procedura hotrrii prealabile pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept.
Prin derogare, potrivit art. 23 din Legea nr. 554/ 2004, hotrrile judectoreti defi
nitive prin care s-a anulat n tot sau n porte un act administrativ cu caracter normativ
sunt general obligotorii i au putere numai pentru viitor. Acestea se public obligatoriu
dup motivare, la solicitarea instanelor, n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, sau,
dup caz, n monitoarele oficiale ale judeelor ori al municipiului Bucureti, fiind scutite
de plata taxelor de publicare.
A r t, 6. Dreptul la un proces echitabil, n termen optim i previzibil. (1) Orice
persoan are dreptul la judecarea cauzei sale n mod echitabil, n termen optim i
previzibil, de ctre o instan independent, imparial i stabilit de lege. m acest
scop, instana este datoare s dispun toate msurile permise de lege i s asigure
desfurarea cu celeritate a judecii.
(2) Dispoziiile alin. (1) se aplic n mod corespunztor i n faza executrii
silite.
COM EN TA RI U
1. Raiunea instituirii principiului. Instituirea acestui principiu al procesului civil are
la baz dispoziii constituionale, precum i prevederi existente n Declaraia Universal
a Drepturilor Omului, n tratate i n alte reglementri internaionale.
26 DeiiA n a r cisa t h so h a r i / ma r i v s SFrme
TlTW L PRELIM INAR. DOWtNIUl D REGLEM ENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art. 6
Astfel, n art. 10 din Declaraia Universal a Drepturilor Omului este instituit dreptul
la un proces echitabil, potrivit cruia orice persoan are dreptul tn deplin egalitate de a
fi audiat! n mod echitabil i public de citre un tribunal independent i imparial care va
hotr asupra drepturilor i obligaiilor sale.
n art. 14 din Pactul internaional cu privire la drepturile civile i politice, se menio
neaz c orice persoan are dreptul ca litigiul n care se afl s fie examinat n mod echi
tabil i public de citre un tribunal competent, independent i imparial, stabilit prin lege,
care s decid fie asupra temeiniciei oricrei nvinuiri penale ndreptate mpotriva ei, fie
asupra contestaiilor privind drepturile i obligaiile sale cu caracter civil.
De asemenea, art. 6 parag. 1 din Convenia pentru aprarea drepturilor omului i a
libertilor fundamentale instituie dreptul oricrei persoane ia judecarea cauzei sale n
mod echitabil, n mod public i n termen rezonabil, de ctre o instan independent
i imparial, Instituit de lege, care vs hotr asupra nclcrii drepturilor i obligaiilor
sale cu caracter civil
n cadrul art. 124 alin. (2) i (3) din Constituia Romniei se prevede ci justiia este
unic, imparial i egal pentru toi, precum i c judectorii sunt independeni i se
supun numai legii. De asemenea, n art. 126 alin. (2) se arat c justiia se realizeaz prin
nalta Curte de Casaie i Justiie i prin celelalte instane judectoreti stabilite de lege.
Totodat, Constituia prevede n cadrul art. 21 alin. (3) faptul c prile au dreptul la un
proces echitabil i la soluionarea cauzelor ntr-un termen rezonabil.
Dreptul 1aun proces echitabil constituie o component a principiului preeminenei
dreptului ntr-o societate democratic, nefiind suficient ca legea s recunoasci persoa
nelor drepturi substaniale n msura n care acestea nu sunt nsoite i de garanii fun
damentale de ordin procedural, de naturi a le pune n valoare.
2. Domeniul de aplicare. Dac. n ceea ce privete prevederile art. 6 parag. 1 din
Convenie, acestea vizeaz drepturile i obligaiile cu caracter civil, noiunea avnd un
caracter autonom, art. 6 NCPCeste aplicabil tuturor proceselor n materie civil, precum
i n alte materii-n msura n care legile care le reglementeaz nu exclud de la aplicare
noul Cod de procedur civil - graie aplicabilitii generale a noului cod, statuat n
art. 2 NCPC. Astfel, textul articolului n discuie din noul Cod de procedur civil face
referire la noiunea de cauz, iar nu la cea de contestaie cu privire la drepturi i obligaii
cu caracter civil, precum art. 6 parag. 1 din Convenie.
Exemplificnd, contestaia al crui obiect l constituie obligaii patrimoniale din
domeniul dreptului fiscal nu intri n noiunea de contestaie asupra unor drepturi i obli
gaii cu caracter civil reinut n jurisprudena Curii Europene i, ca atare, este exclus
din sfera de aplicare a art. 6 parag. 1 din Convenie. n schimb, desfurarea unui atare
litigiu n faa instanelor romne se va face cu respectarea art. 6 NCPC, n raport de cele
menionate n precedent.
De asemenea, art. 6 NCPC se impune a fi respectat n ambele faze ale procesului civil,
att n faza judecii, ct i n faza executrii silite.
Cu referire la domeniul de aplicarea dreptului consfinit n art. 6 NCPC, apreciem c
orice persoan care este parte, independent de calitatea sa procesual, ntr-un proces
civil sau creia i se aplic dispoziiile noului Cod de procedur civil are dreptul la o jude-
cat desfurat n mod echitabil, n termen optim i previzibil, de citre o instan inde
pendent, imparial i stabilit de lege.
OeuA Na r c i sa t h so h a m / Ma mu s ef t i mi s 27
Art. 6 I T I U I PRELIM INAR. DOM ENIUL DC EGlEM ENTAf tE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
3. Dreptul la o Instan. Prima garanie conferit! oricrui justiiabil pentru existena
unui proces echitabil decurge din nsui textul art. 6 NCPC, ce prevede dreptul (persoa
nei) la judecarea cau2ei sale (...) de ctre o instan", fiind ca atare reprezentat de drep
tul su la o instan. Aceast autoritate judectoreasc trebuie s ndeplineasc condiii
de independen imparialitate i s fie stabilit de lege.
3.1. Dreptul de a sesiza instana. Garanie a unui proces echitabil, dreptul la o instan
nu poate fi conceput n absena dreptului iniial al persoanei de a sesiza instana respec
tiv.
Este de menionat faptul c, spre deosebire de art. 6 parag. 1 din Convenia Euro
pean, noul Cod de procedur civil prevede n mod expres, n cuprinsul art. 5 alin. (1),
ndatorirea judectorului de a primi o cerere adresat instanei judectoreti, obligaie
corelativ dreptului persoanelor de a sesiza instana.
Dreptul de a sesiza instana este stipulat n cadrul art. 8 din Declaraia Universal
a Drepturilor Omului, potrivit cruia orice persoan are dreptul s se adreseze n mod
efectiv instanelor judiciare competente mpotriva actelor care violeaz drepturile fun
damentale ceti sunt recunoscute prin constituie sau prin lege. De asemenea, acesta se
regsete i n dispoziiile art. 21 alin. (1) din Constituia Romniei, conform crora orice
persoan se poate adresa justiiei pentru aprarea drepturilor, a libertilor i a interese
lor sale legitime, nicio lege neputlnd ngrdi exercitarea acestui drept, potrivit alin. (2) al
aceluiai articol. Potrivit art. 6 alin. (2) din Legea nr. 304/ 2004 privind organizarea judici
ara, republicat, accesul la justiie nu poate fi ngrdit.
n ce privete mijlocele moderne de comunicare privind sesizarea instanei, se
impune menionarea hotrrii Curii Europene, n care aceasta a decis c, n msura
n care legislaia naional permitea nc din anul 2002 sesizarea instanei printr-o
aciune prezentat n format electronic (DVD), refuzul unor jurisdicii naionale de prim
instan de a primi aciuni astfel prezentate, cu motivarea ci ele nu dispun de mijloacele
tehnice pentru a face uz de asemenea faciliti din lips de echipament tehnic adecvat,
situaie oricum neimputabil reclamanilor, reprezint o limitare disproporionat" a
dreptului la un tribunal, aceasta cu att mai mult cu ct reclamanta era o companie
privata ce reclama ncasarea unor creane de la peste 700.000 de particulari, iar dosarele
introductive de instan conineau peste 43.800.000 de pagini111.
3.2. Dreptul de o obine pronunarea unei soluii, n urma examinrii cauzei, de
ctre instan. Cea de-a doua component a dreptului la o instan este dreptul justi-
iabiiului de a obine pronunarea unei soluii, n urma examinrii cauzei sale, de ctre
instana pe care a sesizat-o. Potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 304/ 2004, orice persoan
se poate adresa justiiei pentru aprarea drepturilor, a libertilor i a intereselor sale
legitime n exercitarea dreptului su la un proces echitabil.
Articolul 6 NCPC trebuie interpretat n consonan cu normele convenionale, potri
vit art. 3 alin. (1) NCPC, motiv pentru care apreciem c dreptul la o instan nu are carac-
ter absolut, fiind compatibil cu limitri legale, ns numai n msura n care acestea nu
ating dreptul n nsi substana sa.
Prin excepie, o atare limitare se conciliaz cu dispoziiile art. 6 parag. 1 din Conven
ie dac urmrete un scop legitim i dac exist un raport rezonabil de proporionalitate
1)1CE.0.0., Decizia din 16 iunie 2009, wuza Lawyer Partners c. Slovaciei, citat n C. Srsan, Convenia euro
pean a drepturilor omului. Comentariu pe articole, ed, a 2-a, Ed, C.H. Beck, Bucureti, 2010, p, 442.
28 DM A NAFKISA THgOHAftl / MARtVS SFTIMIS
T i t u i l p r e l i m i n a r , d o m e n i u l d e r e g l e m e n t a r e i p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e Art. 6
ntre mijloacele folosite i scopul urmrii. Ca atare, respingerea unei aciuni ca inad
misibil nu atrage, de plano i n toate cazurile, nclcarea art. 6 parag. 1 din Convenie.
Spre exemplu, n jurisprudena $a, Curtea a decis c limitarea dreptului la o instan,
cuprins n marja de apreciere lsat la dispoziia statelor, include i condiiile n care
poate fi atacat o hotrre n prim instan121. De asemenea, n cadrul acestei limitri
pot fi adiionate i condiiile mai riguroase pentru admisibilitatea unui recurs dect pen-
tru cea a unui apel, dat fiind rolul acestei ci extraordinare de atac, de a fi exercitat
esenial mente doar n cazuri excepionale n care legalitatea a fost nesocotit131.
Obstacolele ce pot afecta substana dreptului la o instan sunt de drept sau de fopt
Astfel, instana european a reinut, fr a se pronuna asupra naturii juridice a aciu
nii n revendicare n dreptul civil romn prin raportare la actele ce pot fi fcute numai
de ctre unul sau mai muli dintre coproprietari asupra aceluiai bun, c regula unani
mitii care impunea acordul tuturor coproprietari lor pentru intentarea unei asemenea
aciuni reprezenta o nclcare a dreptului la acces la un tribunal, n sensul art. 6 parag. 1
din Convenie1*1.
Un exemplu de obstacol de fapt care afecteaz substana dreptului persoanei la o
instan poate fi constituit de absena unei legislaii care s permit! acordarea asistenei
judiciare.
Ca exemplu de obstacol de fapt, menionm ipoteza siturii sediului instanei ntr-un
loc la care nu s*ar putea face legtura prin mijloace de transport.
3.3. Dreptul de a obine executarea hotrrii. Cea de-a treia component a drep
tului la o instan o reprezint dreptul de a obine executarea hotrrii pronunate n
cadrul procesului.
Astfel, n jurisprudena Curii Europene s-a statuat faptul c dreptul la un tribunal ar
fi iluzoriu dac ordinea juridici intern a unui stat contractant ar permite ca o decizie
judiciar definitiva i obligatorie s rmn inoperant n privina uneia dintre prile
procesului, i anume a celei care a obinut-o n favoarea $aJl.
Pornind de la jurisprudena instanei europene, noul cod a stabilit n mod expres
acest principiu prin dispoziiile art. 6 alin. (2), potrivit cruia prevederile alin. (1) al ace
luiai articol se aplic n mod corespunztor i n faza executrii silite.
4. Instan independent, imparial i stabilit de lege. Pentru a constitui o garan
ie a unui proces echitabil, instana care soluioneaz cauza trebuie s ndeplineasc exi
gene de independen i imparialitate i s fie stabilit de lege.
In ceea ce privete condiia stabilirii instanei prin lege, aceasta se referi nu numai la
necesitatea reglementrii legislative a existenei i organizrii instanei, dar i a compu
nerii i constituirii sale.
10C.E.D.O., Hotrrea din S februarie 2000, cauza Gorcia Manibordo e. Spaniei; Hotrrea din 28 octombrie
193S, cauza Osmon c. ftegotului Unit; Hotrrea din 4 decembrie 1995, cauza 8eltet c. Franei, n C. Brsan, op.
cit., 2010, p. 431.
m C.E.D.O., Decizia din 19 decembrie 1994, cau2a Brualla Gdmei de Io Torre c. Sponiei, tn C. Brsan, op. cit.,
2010, p. 431.
1,5C.E.D.O., Hotrrea din 23 octombrie 1996, cauza Levages Prestattons Services c. Franei, www.hudoc.echr.
coe.int.
111C.E.D.O., Hotrrea din 14 decembrie 2006, cauza Lupas i otii c. Romniei; Decizia din 26 august 2006,
cauza Derscoriu i oltii c. Romniei; Decizia din 31 martie 2009, cau2a Costea $1alii c. Romniei, citate n
C. Strson, op. cit., 2010, p. 457,
l?! C.E.D.O., Hotrrea din 17 iunie 2003, cauza Rulanu c. Romniei, www.scj.ro.
o b l a Na r c i sa t h eo h a r i / Ma r i u s ef t i mi e 29
Art. 6 T r r w i p r e l i m i n a r . Do m e n i u l o e e g i e m e n t a r e i p r i n c i p h i e f u n d a m e n t a l e
Instan^d european! a stabilit n jurisprudena sa c, pentru a determina dac! o
instan este independenta, trebuie luai n considerare urmtorii factori: modul de
desemnare i durata mandatului membrilor care o compun; existena unei protecii
adecvate mpotriva presiunilor exterioare; posibilitatea de a se verifica dac instana
prezint sau nu aparena de independen n sensul de ncredere pe care, ntr-o socie
tate democratic, instanele trebuie s o inspire justiiabiliiorm.
n acest context, Curtea a reinut, de pild!, faptul c obligaia judectorilor de a
se conforma deciziilor pronunate de instana suprem n recurs n interesul legii nu
contravine caracterului independent al instanelor, deciziile fiind unele de principiu n
domenii importante ale activitii judiciare n vederea uniformizrii jurisprudenei121.
Independena instanei se apreciaz nu numai n raport cu prile, ct i faS de cele
lalte puteri statale - executiv i legislativ.
Potrivit jurisprudenei Curii Europene, imparialitatea const n absena oricrei
prejudeci sau a oricrei idei preconcepute privitoare la soluia unui proces. Noiunea
de imparialitate se apreciaz dintr-o dubl perspectiv: pe de-o parte, ea are n vedere
un demers subiectiv, ce semnific ncercarea de a determina convingerea personali a
unul judector ntr-o anumit mprejurare (imparialitatea subiectiva), iar, pe de alt
parte, ea cuprinde i un demers obiectiv, ce urmrete a se determina dac judectorul
ofer toate garaniile suficiente spre a exclude, n persoana sa, orice bnuial legitim
{imparialitate obiectiv)m.
Imparialitatea subiectiv se prezum pn la proba contrar1*1. Cerina imparialitii
obiective impune judectorului n privina cruia exist o aparen de lips de obiectivi
tate s se abin de la soluionarea cauzei respective, chiar i n ipoteza n care judecto
rul, potrivit convingerii sale intime, nu ar fi prtinitor.
S. Termenul optim i previzibil. Cea de-a doua garanie pentru un proces echitabil
vizeaz exigenele impuse procedurii de judecat, fiind necesar ca aceasta s se desf
oare n termen optim t previzibil, potrivit art. 6 alin. (1) NCPC.
5.1. Noiune. Noul cod a preferat folosirea noiunii de termen optim i previzibil
n locul celei uzitate de Convenie, i anume a celei de termen rezonabil, terminologia
aleas desemnnd ns acelai principiu al celeritii procedurilor judiciare, ntr-o moda
litate mai explicit. Termenul optim de soluionare a unei cauze implic durata care asi
gur cea mai bun eficien n realizarea justiiei, iar previzibilitatea acestuia confer
prilor posibilitatea de a estima evoluia etapelor procesuale n timp.
Termenul n care justiia este nfptuit este esenial pentru garantarea eficacitii
sale, nclcarea sa fiind de natur s atrag rspunderea statului, ns numai n cazul
ntrzierilor imputabile autoritilor judiciare.
Curtea European a admis c suprancrcarea temporar a rolului unui tribunal nu
angajeaz responsabilitatea internaional a statelor contractante dac acestea adopt
cu promptitudine msurile de natur s remedieze o asemenea situaie, n care apare ca
justificat chiar stabilirea unei anumite ordini provizorii n soluionarea cauzelor, nteme
131C. E .D.O. f Hotl r rea din 16 dece mbrie 2003, ca uza Cooper c. Morii Britanii, n C. Bfrson, op. cit., 2010, p. 471.
1/1C.E.O.O., Hotrrea din 16 iulie 2002, cauza Ct'obonu c. Romniei', Hotrrea din 22 octombrie 2002, cauza
Curuiv c. Romniei, disponibile pe site-uf www.hudoc.echr.coe.int
1(1C.E.D.O., Hotrrea din 26 octombrie 1924, cauza Piersackc Belgiei; Hotrrea din 24 mai 1939, cauza Haus-
cbildt c. Danemarcei, n C. Brson, op. cit., voi. 1,2005, p. 494.
C.E.D.O., 23 dprilie 1987, cauza Ettll l aiii c. Austriei, n C. Btrson, op. cit., voi. 1,2005, p. 494.
30 DeilA NAFKISA THgOHAftl / MARtVS SFTIMIS
TlTW L PRELIM INAR. DOWtNIUl D REGLEM ENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art. 6
iate pe urgena i importana lor111. Faptul ci situaiile de aglomerare a rolului instane
lor de judecat au devenit curente nu mai poate justifica durata excesiv a procedurilor
judiciare121.
5.2. Criterii de aprecierea caracterului rezonabil. Instana europeana a precizat c
aprecierea caracterului rezonabil al duratei unei proceduri judiciare trebuie s fie fcut
n fiecare cauz n parte, n funcie de circumstanele sale, precum i prin raportare la
criteriile consacrate n materie de jurisprudena Curii, i anume131:
a) complexitatea cauzei n fapt i n drept;
b) comportamentul prilor n proces. Astfel, Curtea a decis c atunci cnd cauza
depirii termenului rezonabil al soluionirii litigiului o constituie comportamentul recla
mantului (din cadrul procedurii europene), indiferent de poziia procesual a acestuia n
faa jurisdiciilor naionale, de prt sau de reclamant, acest comportament reprezint
un efement obiectiv ce nu poate fi imputat statului (prt n cadrul procedurii de con
trol european) i trebuie si fie luat n considerare spre a se determina dac exiti sau nu
depirea termenului rezonabil impus de art. 6 parag. 1 din Convenie.
Totui, n acest context. Curtea a reinut c nu se poate reproa unui reclamant fap
tul c n cadrul duratei unei proceduri judiciare contestate a pus n valoare toate cile de
atac de care dispunea n dreptul intern1*3. n msura n care una dintre pri exercit ns
n mod abuziv mecanismele legale puse la ndemna sa, nclcarea unui termen rezona
bil de soluionare a cauzei nu este imputabili autoritilor statale (spre exemplu, formu
larea cu rea-credin a unor cereri de recuzare sau de strmutare, modificarea succesiv
a cererii de chemare n judecat, acceptat de ctre cealalt parte l peste termenul
legal etc.)j
c) comportamentul autoritilor statale competente, acest din urm criteriu putnd
s cuprind, n anumite situaii, i importana litigiului pentru cei interesai (miza liti
giului151). Curtea European a decis c nici activitatea unui expert nu poate constitui un
motiv justificat pentru prelungirea unei proceduri judiciare, deoarece acesta i desf
oar activitatea sub controlul instanei de judecat, care trebuie s-l oblige s respecte
termenele pe care i le acord pentru efectuarea lucrrilor tehnice necesare soluionrii
unei pricini16'.
Potrivit Instanei europene171, n materie civil, termenul rezonabil impus de art. 6
parag. 1 din Convenie are, de regul, ca punct de plecare data ia care prima instana
a fost nvestit cu soluionarea litigiului i acoper ansamblul derulrii procedurilor n
m C. Bksor), op. cit., 2010, p. 522.
1,1C.E.O.O., Hotrrea din 7 iulie 1989, cauza Unin Alimentaria Sanders $A c Spaniei, n C. Brsan, op. cit.,
2010, p. 522.
C Binon, op. cit., 2010, p. S2.
141C.E.D.O., Hotrrea din 29 septembrie 1967, cauza Erkner et Hofauer c. Austriei; Hotrrea din 23 aprilie
1987, cauz Lechner et Hess c. Austriei, C. Brsan, op. cit., 2010, p. 524,
ls' Spre exemplu, n ipoteza in care un angajat consider c i s-a desfcut sau suspendat n mod nelegal contrac
tul de munc de ctre angajator, acesta are un important interes personal s obin rapid o decizie judiciar cu
privire la legalitatea msurii inndu-se seama de faptul c, urmare a unei concedieri, angajatul n cauz pierde
practic mijloacele sale de subzisten-CE. D.O., Hotrrea din 2 7 februarie 1992, cauza Ruotoloc. Italiei, www.
hudec.echr.coe.irtt.
IMC.E.D.O., Hotrrea din 27 februarie 1992, cauza Ridic. Itoliei, n C. Binan. op. cit., 2010, p. 527.
1,5idem, p. 524.
Obu a Na r c i sa Th c o h a r i / Ma r i u s e f t i u i i 31
Art. 6 T n i u i p r e l i m i n a r . Do m e n i u l d e r e g l e m e n t a r e i p r i n c i p h i e f u n d a m e n t a l e
cau, inclusiv a cifor de atac, pn la momentul la care o operat soluionarea definitiv#
a cauzei, cu dou precizri:
a) termenul include i durata unor proceduri administrative preliminare, atunci cnd
posibilitatea sesizrii unei jurisdicii este condiionat prin normele de drept intern de
parcurgerea, n mod obligatoriu, a unei asemenea proceduri, momentul de nceput al
termenului fiind data la care a fost sesizat autoritatea administrativ competent.
Spre exemplu, constituie o atare procedur cea reglementat de dispoziiile Legii
nr. 10/ 2001, cu meniunea c nalta Curte de Casaie i Justiie a statuat n cadrul Deci
ziei nr. XX/ 2007, pronunate n recurs ?n Interesul legii, faptul c nefinalizarea procedurii
administrative nu constituie un impediment pentru nvestirea instanei judectoreti cu
o cerere privind judecarea pe fond a notificrii, n ipoteza refuzului autoritilor nvestite
de o soluiona n termenul legal111;
b) termenul se ntinde i asupra procedurilor de executare a hotrrilor judectoreti,
momentul de final al termenului fiind cel n care procedurile de executare a hotrrii
au fost ncheiate. De altfel, Curtea European a decis c executarea hotrrii judecto
reti trebuie s fie considerat parte integrant din noiunea de proces" n sensul art 6
parag. 1 din Convenie.
Curtea European a decisns c procedura de examinare a unui recurs prejudicial de
ctre Curtea de Justiie a Uniunii Europene nu se include n durata termenului rezonabil,
deoarece n acest caz s*ar aduce atingere sistemului stabilit prin tratatele instituionale
ale Uniunii, spre deosebire de procedura derulat n faa unei curi constituionale naio
nale, care este cuprins n durata termenului rezonabil, ns doar pentru ipoteza n care
soluia din contenciosul constituional influeneaz soluia litigiului dezbtut de jurisdic
iile naionale de drept comun121.
5.3. Mijloacele procesuale pentru asigurarea celeritii procesului. Cerina soluio
nrii cauzei ntr-un termen rezonabil impune n sarcina judectorului obligaia de a dis
pune toate msurile permise de lege pentru a asigura desfurarea cu celeritate a pro
cesului.
Celeritatea trebuie s caracterizeze orice procedur de soluionare a unei cauze, chiar
i a celor pentru care legea nu prevede n mod expres o procedur urgent, noiunile de
celeritate i de urgen fiind distincte n terminologia juridici (celeritatea impune jude
ctorului obligaia de a evita ca procesul s treneze pe rolul instanei, urmrind respec
tarea termenelor legale i a celor judectoreti i aplicnd sanciunile corespunzltoare
n caz de nerespectare a acestora de ctre pri, n timp ce urgena oblig judectorul
1.1Astfel, Instana suprem a reinut c, n cazul n care unitatea deintoare sau unitatea nvestit cu soluio
narea notificrii nu respect obligaia instituit! prin art. 25 i art. 26 din Legea nr. 10/ 2001 de a se pronuna
asupra cererii de restituire n natur ori de a acorda persoanei ndreptite n compensare alte bunuri sau
servicii ori de a propune acordarea de despgubiri, n termen de 0 de zile de la nregistrarea notificrii sau,
dup caz. de la data depunerii actelor doveditoare, se impune ca instana nvestit s evoce fondul n condiiile
prevzute In art. 297 alin, (1) CPC 1865 si s constate, pe baza materialului probator administrat, dac este
sau nu ntemeiat cererea de restituire n natur. ntr-un astfel de caz, lipsa rspunsului unitii deintoare,
respectiv al entitii nvestite cu soluionarea notificrii, echivaleaz cu refuzul restituirii imobilului, iar un ase
menea refuz nu poate rmne necenzurat, pentru c nicio dispoziie (egal nu limiteaz dreptul celui care se
consider nedreptit de a se adresa instanei competente, ci, dimpotriv, nsi Constituia prevede, la art. 21
alin. (2}, c nicio lege nu poate ngrdi exercitarea dreptului oricrei persoane de a se adresa justiiei pentru
aprarea intereselor sale legitime.
1.1C. Brsan, op. cit., 2010, p. 525.
32 DeiiA n a r cisa t h so h a r i / ma r i v s sf t i mi s
TlTW L PRELIM INAR. DOWtNIUl D REGLEM ENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art. 6
s aplice normele derogatorii legale care reglementeaz o atare procedur, legea nii
apreciind c pricina respectiv impune o celeritate sporit n soluionare n raport de
celelalte cauze).
Cu titlu exemplificativ, cererile urmtoare implic o procedur urgent de soluionare
potrivit noului Cod de procedur civil: contestaia la executare (art. 716 alin. (3) NCPC],
contestaia n anulare [art. SOS alin. (1) NCPC], cererea de instituire a msurilor asigu
rtorii [art. 953 alin. (2), art. 970 alin. (1) i art. 974 alin. (1) NCPC], cererea de emitere
a ordonanei preediniale (art. 998 alin. 1 NCPC], cererea de emitere a ordonanei de
plat (art. 1018 alin. (1) NCPC], cererea de evacuare din imobilele folosite sau ocupate
fr drept (art. 1041 alin. (2) NCPC).
Noul Cod de procedur civil a introdus o serie de prevederi avnd ca scop respecta-
reo ntocmai a duratei optime i previzibile a unui proces civil.
Astfel, potrivit art. 201 alin. (3), (4) i (S) NCPC, primul termen de judecat va fi fixat
de ctre judector n cei mult 60 de zile de la data rezoluiei, un atare termen putnd fi
redus, n procesele urgente, n funcie de circumstanele cauzei.
De asemenea, n conformitate cu art- 238 alin. (1) NCPC, la primul termen de jude
cat la care prile sunt legal citate, judectorul, dup ascultarea prilor, va estima
durata necesar pentru cercetarea procesului, innd cont de mprejurrile cauzei, astfel
nct procesul s fie soluionat ntr-un termen optim i previzibil, durata astfel estimat
fiind consemnat n ncheiere.
Pentru cercetarea procesului, judectorul are obligaia de a fixa termene scurte, chiar
de la o zi ia alta, fiind inciden instituia termenului n cunotin (art. 241 alin. (1) NCPC].
Pentru asigurarea celeritii procedurii judiciare, judectorii vor dispune verificarea
efecturii procedurilor de citare i comunicare dispuse pentru fiecare termen, iar, cnd
este cazul, instana va ordona luarea msurilor de refacere a acestor proceduri. De ase
menea, instana va putea dispune ca n cunotina rea prilor s se fac i telefonic (cu
obligaia grefierului de a ntocmi un referat n acest sens), telegrafic, prin fax, pot elec
tronic sau prin orice alt mijloc de comunicare care asigur, dup caz, transmiterea tex
tului actului supus comunicrii ori ntiinarea pentru prezentarea la termen, precum
i confirmarea primirii actului, respectiv a ntiinrii, dac prife au indicat instanei
datele corespunztoare n acest scop (art. 241 alin. (3) NCPC]. Totodat, judectorul
poate stabili pentru pri, precum i pentru ali participani n proces ndatoriri n ceea
ce privete prezentarea dovezilor cu nscrisuri, relaii scrise, rspunsul scris la interoga-
toriul comunicat, asistarea i concursul la efectuarea n termen a expertizelor, precum i
orice alte demersuri necesare soluionrii cauzei, toate aceste persoane putnd fi ncu-
notinaten modalitile prezentate anterior [art. 241 alin. (4) i (5) NCPC].
nclcarea dreptului prilor la soluionarea procesului ntr-un termen optim i
previzibil poate fi invocat pe calea contestaiei privind tergiversarea procesului,
reglementat de Titlul IV al Crii a ll-a a codului, aceasta viznd luarea unor msuri
legale pentru ca respectiva situaie s fie nlturat.
6. Judecarea cauzei n mod echitabil. Alte cerine. Menionm faptul c art. 6
alin. (1) NCPC face referire, n privina dreptului la judecarea unei cauze n mod echitabil,
doar la termenul optim i previzibil de desfurare a procesului i la soluionarea sa
de ctre o instan independent, imparial i stabilit de lege, n condiiile n care n
exigenele impuse procesului din perspectiva art. 6 parag. 1 din Convenie sunt incluse,
OeuA Na r c i sa t h so h a m / ma h w s Sf r m e 33
Art. 7 T n i u i p r e l i m i n a r . Do m e n i u l d c r e g l e m e n t a r e i p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e
n afara termenului rezonabil, i publicitatea dezbaterilor, egalitatea armelor, motivarea
hotrrilor i controdictorialitatea.
Toate aceste cerine suplimentare i gsesc reglementarea n nou! Cod de procedur
civil, fcnd ns obiectul unor articole distincte [art. 17 - publicitatea; art. 8 - egalita
tea; art. 425 alin. (1) lit. b) - motivarea hotrrilor; art. 14 - contradictorialitatea), ce vor
fi analizate n comentariile aferente acestora.
Ari. 7. Legalitatea. (1) Procesul civil se desfoar n conformitate cu dispo
ziiile legii.
(2) Judectorul are ndatorirea de a asigura respectarea dispoziiilor legii pri
vind realizarea drepturilor i ndeplinirea obligaiilor prilor din proces.
COM EN TA RI U
Un alt principiu fundamental al procesului civil l constituie legalitatea, aceasta repre
zentnd o cerin obiectiv ntr-un stat de dreptl] i o garanie a desfurrii n condiii
optime a mecanismului de nfptuire a justiiei. Legalitatea exclude arbitrariul i lipsa de
previzibilitate.
Obligativitatea respectrii legii decurge primordial din prevederi constituionale. Ast
fel, potrivit art. 1 alin. (5) din legea fundamental, n Romnia, respectarea Constitu
iei, a supremaiei sale i a legilor este obligatorie. Totodat, art. 124 alin. (1) i (3) din
Constituie prevede c justiia se nfptuiete n numele legii, iar judectorii se supun
numai legii. De asemenea, potrivit art. 16 alin. (2) din Constituie, nimeni nu este mai
presus de lege.
n acelai context, este de menionat i art. 22 alin. (1) NCPC, potrivit cruia jude
ctorul soluioneaz litigiul conform regulilor de drept care i sunt aplicabile.
Procesul trebuie s se desfoare potrivit normelor legale care-l reglementeaz, att
n ceea ce privete judecata i executarea silit, ct i sub aspectul competenei, compu
nerii i constituirii instanei.
Orice msur a judectorului n cadrul procesului trebuie s fie n deplin consonono
cu legea i s se ntemeieze pe aceasta, n caz contrar hotrrile sate fiind susceptibile de
a fi desfiinate n cile de atac.
Codul reia acest principiu i n privina cailor de atac, accentundu-i consacrarea.
Astfef, potrivit art. 457 alin. (1) NCPC, hotrrea judectoreasc este supus numai cilor
de atac prevzute de lege, n condiiile i termenele stabilite de aceasta, indiferent de
meniunile din dispozitivul ei. Ca atare, dac instana consemneaz n mod greit n
dispozitivul hotrrii judectoreti o alt cale de atac dect cea legal (de pild, recursul
n locul apelului), partea are dreptul de a formula calea de atac prescris legal, iar, n
czui n care exercit calea de atac evideniat eronat n hotrre, instana de control
judiciar o va respinge ca inadmisibil, n condiiile art. 457 alin. (3) NCPC, conferind ns
prilor posibilitatea de a declara o nou cale de atac, cea legal de data aceasta, dup
comunicarea hotrrii pronunate de instana de control judiciar.
De asemenea, principiul legalitii este reluat i n cadrul reglementrii procedurii
executrii silite, fiind nscris n art. 625 NCPC. Astfel, executarea silit se face cu
respectarea dispoziiilor legii, a drepturilor prilor i ale altor persoane interesate, fiind
1,1/. Le, Noul Cod de oroeedur civil. Comentariu pe arrfeole, voi. I, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2011, q. 14,
34 D Sl l A NAFKISA THSOHARI / M ARtVS SFTIM ie
T i t u i l p r e l i m i n a r , d o m e n i u l d e r e g l e m e n t a r e i p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e Art. 8
interzis efectuarea de acte de executare de ctre alte persoane sau organe dect cele
legsl prevzute.
Prile i ceilali participani ia procesul civil sunt, de asemenea, datori sl respecte
prescripiile legale, orice act efectuat de ctre acetia cu nerespectarea legii urmnd a fi
cenzurat de ctre instan.
Art. 8. Egalitatea. Sn procesul civil prilor le este garantat exercitarea drep
turilor procesuale, in mod egal i fr discriminri.
COM EN TA RI U
Egalitatea prilor n procesul civil constituie un principiu fundamental al acestuia i,
totodat, o garanie a unui proces echitabil.
Constituia Romniei prevede n art. 16 alin. (1) regula c, fr privilegii i fr dis
criminri, cetenii sunt egali n faa legii i a autoritilor publice, printre care se enu
mermbineneles, i cea judectoreasc. Principiul egalitii este reluatn cadrul art. 124
alin. (2) din Constituie, prevzndu-se faptul c justiia este unic, imparial i egal
pentru toi.
Principiul egalitii a fost statuat n cuprinsul art. 7 din Declaraia Universal a Drep
turilor Omului, potrivit cruia toi oamenii sunt egali n faa legii i au dreptul fr deo
sebire la o protecie egal a legii. Toi oamenii au dreptul la o protecie egal mpotriva
oricrei discriminri care ar nclca Declaraia i mpotriva oricrei provocri la o astfel
de discriminare.
Potrivit art- 7alin.(l)din Legea nr. 304/ 2004, toate persoanele sunt egale n faa
legii, fr privilegii i fr discriminri, iar conform alineatului al doilea al aceluiai articol,
justiia se realizeaz n mod egal pentru toi. fr deosebire de ras, naionalitate, origine
etnic, limb, religie, sex, orientare sexual, opinie, apartenen politic, avere, origine
ori condiie social sau de orice alte criterii discriminatorii. Este de menionat faptul c
enumerarea din art. 7 alin. (2) al legii nu are caracter limitativ.
Egalitatea prilor n procesul civil are semnificaia faptului c acestea au dreptul
s fie judecate de ctre aceleai organe ai puterii judectoreti, dup aceleai reguli de
drept procedurale, beneficiind de drepturi procesuale egale, n raport de cauza concret
dedus judecii, independent de caracterul contencios sau necontencios al procedurii.
Prin urmare, n situaii identice, prilor nu li se poate acorda un tratament diferit.
Existena unor instane specializate sau instituirea unor reguli de procedur diferite n
anumite materii nu ncalc acest principiu, deoarece respectivele instane soluioneaz
toate litigiile ce intr n competena lor specializat, fr nicio discriminare din punc
tul de vedere al prilor, iar regulile de procedur special se aplic oricrei persoane
care este parte ntr-un litigiu suspus regulilor derogatorii respective. Astfel, n jurispru
dena constituional sau a instanelor europene, s-a subliniat c diferena de tratament
devine discriminare atunci cnd se induc distincii ntre situaii analoage sau compara
bile, fr ca acestea s se bazeze pe o justificare rezonabil i obiectiv.
n jurisprudena instanei europene a fost consacrat principiul egalitii ormeior,
care are semnificaia tratrii egale a prilor pe toat durata desfurrii procedurii n
Obu a Na r c isa Th eo h am / Ma r i u s Ef t imie 35
Art. 9 T r r w i p r e l i m i n a r . Do m e n i u l d e r e g l e m e n t a r e i p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e
faa unui tribunal, fr ca una dintre ele s fie avantajat n raport cu cealalt sau cu
celelalte pri din proces111.
Astfel, tuturor prilor le sunt comunicate actele de procedur pentru care legea
impune obligaia comunicrii, fiind nclcat principiul egalitii armelor, spre exemplu,
cnd instana comunic numai unuia dintre pri cererea de chemare n judecat.
Acelai principiu este nesocotit n situaia n care, de pild, n dovedirea, respectiv n
combaterea aceleiai teze probatorii, instana ncuviineaz proba cu martori numai
uneia dintre pri, respingndu-i-ons prii adverse.
Art. 9. Dreptul de dispoziie al prilor. (1) Procesul civil poate fi pornit la
cererea celui interesat sau, n cazurile anume prevzute de lege, la cererea altei
persoane, organizaii ori a unei autoriti sau instituii publice ori de interes public.
(2) Obiectul i limitele procesului sunt stabilite prin cererile i aprrile pr
ilor.
(3) I n condiiile legii, partea poate, dup caz, renuna la judecarea cererii de
chemare n judecat sau la nsui dreptul pretins, poate recunoate preteniile
prii adverse, se poate nvoi cu aceasta pentru a pune capt, in tot sau n parte,
procesului, poate renuna la exercitarea cilor de atac ori la executarea unei hot
rri. De asemenea, partea poate dispune de drepturile sale n orice alt mod per
mis de lege.
COM EN TA RI U
X. Coninutul dreptului de dispoziie. Prin principiul disponibilitii se nelege fap
tul c prile pot determina nu numai existena procesului, prin declanarea procedurii
judiciare i prin libertatea de a pune capt procesului nainte de a interveni o hotrre
asupra fondului preteniei supuse judecii, ci i coninutul procesului, prin stabilirea
cadrului procesual, n privina prilor, obiectului i cauzei, precum i a etapelor pe care
l-ar putea parcurge121.
Prin raportare la cuprinsul articolului n discuie, principiul disponibilitii prilor n
procesul civil are urmtoarele componente:
a) dreptul persoanei interesate sau al altei persoane, organizaii ori autoriti sau
instituii publice sau de interes public, care nu justific un interes personal, de a porni
sau nu procesul;
b) dreptul de o determina cadrul procesual, att din punctul de vedere al obiectului,
cauzei i prilor, ct i din perspectiva aprrilor formulate n proces;
c}dreptul de a pune capt procesului, prin efectuarea unor acte procesuale de dis
poziie.
Dup cum se va arta mai jos, principiul disponibilitii, n toate cele trei compo
nente, nu are caracter absolut, fiind susceptibil de limitri.
2. Pornirea procesului civil. Potrivit art. 192 NCPC. pentru aprarea drepturilor i
intereselorsale legitime, orice persoan se poate adresa justiiei prin sesizarea instanei
competente cu o cerere de chemare n judecat. n cazurile anume prevzute de lege,
sesizarea instanei poate fi fcut i de alte persoane sau organe.
111C. Birsan, op. cit.. 2010, p. 469.
1,1G. Borot, Codul de procedur dvil. Comentat ?1ddnotat, voi. f, Ed, A I I Beck, Bucureti, 2001, p. 119.
36 DSLIA NARCISA THSOHARI / MARtVS SFTIMie
T i t u i l p r e l i m i n a r , d o m e n i u l d e r e g l e m e n t a r e i p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e Art. 9
Cu referire la ultima tez, un astfel de ca2 este prev2ut de art. 37 NCPC, potrivit
cruia n cazurile i n condiiile prevzute exclusiv prin lege, se pot introduce cereri sau
se pot formula aprri i de ctre persoane, orpni2aii, instituii sau autoriti, care, fr
a justifica un interes personal, acioneaz pentru aprarea drepturilor ori intereselor
legitime ale unor persoane aflate n situai! speciale sau, dup caz, n scopul ocrotirii unui
interes de grup sau general.
Ca principiu, n materie civil, declanarea procedurilor judiciare nu are loc din oficiu,
fiind necesar manifestarea de voin n acest sens a unei persoane fizice sau juridice,
interesate sau circumscrise enumerrii din art. 37 NCPC.
Cu titlu exemplificativ pentru ipoteza art. 37 NCPC, potrivit art. 165 i art. 177
alin. (2) NCC, punerea sub interdicie judectoreasc sau ridicarea acesteia poate fi
solicitat de ctre persoanele menionate la art. 111 NCC, printre care ia lit. c) sunt
evideniate i instanele judectoreti. De asemenea, instituirea tutelei minorului, aflat
ntr-una dintre situaiile prevzute la art 110 NCC, poate fi dispus i din oficiu de ctre
instanele judectoreti, n lipsa formulrii unei cereri n acest sens de ctre o persoan.
De asemenea, potrivit art. 92 alin. (1) NCPC, procurorul poate porni orice aciune
civil, ori de cte ori este necesar pentru aprarea drepturilor i intereselor legitime ale
minorilor, ale persoanelor puse sub interdicie i ale dispruilor, precum i n alte cazuri
expres prevzute de lege.
Sub aspectul dreptului de a porni procesul, constituie o derogare de la principiul
disponibilitii art. 918 alin. (2) NCPC, potrivit cruia, n procesul de divor, cnd soii au
copii minori, nscui naintea sau n timpul cstoriei ori adoptai, instana se va pro
nuna asupra exercitrii autoritii printeti, precum i asupra contribuiei prinilor la
cheltuielile de cretere i educare a copiilor, chiar dac acest lucru nu a fost solicitat prin
cererea de divor. n conformitate cu alineatul al doilea al aceluiai articol, instana se va
pronuna din oficiu i asupra numelui pe care l vor purta soii dup divor, potrivit pre
vederilor noului Cod civil.
n cadrul dreptului de a porni procesul se poate include i dreptul prilor de a porni
sau nu executarea silita, ca ultim faz a procesului civil. De asemenea, dreptul prilor
de a exercita sau nu cile de atac intr n dreptul prilor de a-i configura procesul din
punctul de vedere al fazelor sale procesuale.
3. Stabilirea obiectului i limitelor procesului. Potrivit art 9 alin. (2) NCPC, obiectul
i limitele procesului sunt stabilite prin cererile i aprrile prilor. n acelai context,
conform art 22 alin. <6) NCPC, judectorul trebuie s se pronune asupra a tot ceea ce
s-a cerut, fr ns a depi limitele nvestirii, n afar de cazurile n care legea ar dispune
altfel.
Ca atare, instana judectoreasca este obligat s statueze asupra celor solicitate de
ctre pri fr a putea depi, ca regul, cadrul procesual trasat de ctre acestea n
exercitarea aciunii civile, att sub forma cererilor fn justiie, ct i a aprrilor.
Excepiile de la acest drept trebuie s fie expres prevzute de lege. Constituie o atare
derogare de la dreptul de a determina cadrul procesual din perspectiva prilor litigante
dispoziiile viznd introducerea forat n cauz, din oficiu, a altor persoane (art. 78-79
NCPC}, posibilitate a instanei circumscris, de altfel, numai fa cazurile expres prevzute
de lege i la procedura necontencioas. Dnd eficien unei alte componente a princi
piului disponibilitii prilor n procesul civil, i anume a dreptului prii de a efectua
OeuA Na r c i sa t h so h a m / ma h w s Sf r m e 37
Art. 9 T n i u i p r e l i m i n a r . Do m e n i u l d e r e g l e m e n t a r e i p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e
acte de dispoziie, art. 22 alin. (3) teza a ll-a NCPC prevede c i n ipoteza introducerii n
cauz, din oficiu, a altor persoane, n condiiile legii, acestea din urm vor avea posibili
tatea, dup caz, de d renuna la judecat sau la dreptul pretins, de a achiesa la preteniile
reclamantului ori de a pune capt procesului printr-o tranzacie.
Nu constituie o derogare de la aceast component a principiului disponibilitii
dreptul instanei de a da calificarea corecta unei cereri de chemare n judecata sau
pentru exercitarea unei ci de atac, a crei denumire a fost stabilit greit de ctre pri,
n temeiul art. 152 NCPC, ntruct instana nu procedeaz ia schimbarea obiectul sau
a cauzei juridice a aciunii, ci Ti fixeaz numai denumirea procedural legal. ?n acest
context, art. 22 alin. (4) NCPC dispune faptul c judectorul d sau restabilete calificarea
juridic a actelor i faptelor deduse judecii, chiar dac prile le-au dat o alt denumire,
fiind obligat s pun n discuia prilor calificarea juridic exact, aceast dispoziie
extinznd dreptul de calificare al instanei i la Qlte acte procedurale, n afara cererii de
chemare n judecat i a cii de atac, cum ar fi, spre exemplu, o cerere de intervenie
voluntar accesorie intitulat greit cerere de intervenie voluntar principal sau la o
excepie procesual denumit greit.
Dreptul instanei de a califica o cerere nu este echivalent cu dreptul sau de a pune
n discuie posibilitatea modificrii acesteia. A califica nseamn a da denumirea legal
din punct de vedere procedural unei cereri fundamentate corect n raport de situaia de
fapt, chiar dac textele legale sunt eronat indicate, instana avnd acest drept indepen
dent de poziia procesual a prilor. A pune n discuie modificarea aciunii nseamn
a refundamenta o cerere ntemeiat greit, aspect ce nu poate fi realizat dect cu con
cursul prii.
Apreciem c instana are dreptul s pun n discuia prilor fundamentul juridic
corect al cererii, ns, n msura n care partea insista n soluionarea cererii astfel cum a
fost iniial formulat, instana nu poate proceda la modificarea cererii, ntruct aceasta
ar avea drept consecin nclcarea principiului disponibilitii prilor n procesul civil.
Nu este obligatoriu ca partea s indice n mod expres articolele din actele normative pe
care i ntemeiaz cererea, att timp ct sunt menionate motivele de fapt i de drept
ale cererii care pot conduce la o corect ncadrare juridic de ctre instan a preteniei
deduse judecii. n acest context, nici indicarea greit a unui text de lege nu constituie
un impediment pentru judector de a stabili dispoziia legal inciden n raport de moti
vele dezvoltate n cerere.
Dac prtul formuleaz ntmpinare, n cadrul creia invoc pretenii proprii mpo
triva reclamantului, instana trebuie sa ntrebe prtul dac nelege ca acea parte a
ntmpinrii s fie considerat cerere reconvenional, pentru a stabili cu claritate limi
tele nvestirii sale i pentru a pune n vedere prtului, dac este cazul, s timbreze cere
rea reconvenional astfel formulat. In ipoteza n care aprrile invocate de prt prin
ntmpinare nu pot fi formulate dect pe calea unei cereri reconvenionale (spre exem
plu, rezoluiunea judiciar etc.), instana va atribui ntmpinrii i caracterul de cerere
reconvenional, calificndu-o astfel n temeiul art. 152 NCPC. Dac ns aprrile invo
cate de prt prin ntmpinare pot fi formulate pe aceast cale (spre exemplu, uzucapiu-
nea n sistemul Codului civil din 1864 etc.), fr a fi necesar alegerea cererii reconven
ionale, iar prtul arat c nu nelege s atribuie ntmpinrii sale un atare caracter,
instana nu va putea proceda la calificarea ntmpinrii drept cerere reconvenional,
38 DeUA NARCISA THgOHARt / MARtVS SFTIMIS
Tt wl p r e l i m i n a r . D o m e n iu l e> r e g l e m e n t ar e 51p r in c ip iil e f u n d am e n t al e Art. 10
ntruct aceasta ar conduce la nclcarea principiului disponibilitii prilor n procesul
civil.
4. Efectuarea actelor procesuale de dispoziie. Prile beneficiaz nu numai de
dreptul de a porni procesul, ci i de acela de a-i pune capt, prin efectuarea unor acte
procesuale de dispoziie.
Astfel, partea situat pe poziia procesual de reclamant are dreptul de a renuna Io
judecata cererii (art. 406-407 NCPC), dreptul de a renuna la dreptul pretins (art. 408-410
NCPC) i dreptul de a ncheia o tranzacie (art. 438-441 NCPC). Partea situata pe poziia
procesual de prt are dreptul de a achiesa la preteniile prii adverse (art. 436-437
NCPC), precum i dreptul de a ncheia o tranzacie (art. 438-441 NCPC).
Att reclamantul, ct i prtul au dreptul de a renuna la exercitarea unei ci de atac
ori la executarea unei hotrri judectoreti obinute n cauz, ce stabilete r>beneficiul
lor un drept susceptibil de executare silit. Renunarea la exercitarea unei ci de atac
este distinct de renunarea la judecata cii de atac exercitate n cauz, chiar dac con-
secina final este meninerea hotrrii judectoreti atacate. Primul drept vizeaz nede-
ciararea cii de atac mpotriva hotrrii judectoreti susceptibile de exerciiul acesteia,
n timp ce renunarea la judecarea cii de atac presupune ca premis declararea aces
teia, iar ulterior desistarea de judecarea sa.
Prile au dreptul s renune la orice alt drept procedural, dac aceast posibilitate
nu este ngrdit de lege. Spre exemplu, partea poate renuna la administrarea unui mij-
loc de prob, la susinerea unei excepii procesuale sau a unei alte cereri sau aprri for
mulate n cursul procesului.
De asemenea, prile pot ncheia tranzacii \n cursul procesului, n msura n care pot
dispune de drepturile ce formeaz obiectul acestor contracte judiciare. Astfel, potrivit
art. 2268 alin. (1) NCC, nu se poate tranzaciona asupra capacitii sau strii civile a per
soanelor i nici cu privire la drepturi la care prile nu pot s dispun potrivit legii (spre
exemplu, drepturi eventuale asupra unei moteniri nedeschisenc etc.). De asemenea,
n conformitate cu art. 2274 alin. (1) NCC, este nul tranzacia ncheiat pentru executa
rea unui act juridic lovit de nulitate absolut, n afar de cazul n care prile au tranzac-
ionat expres asupra nulitii.
Ari. 10. Obligaiile prilor n desfurarea procesului. (1) Prile au obli
gaia s ndeplineasc actele de procedur n condiiile, ordinea i termenele sta
bilite de lege sau de judector, s i probeze preteniile i aprrile, s contribuie
la desfurarea fr ntrziere a procesului, urmrind, tot astfel, finalizarea aces
tuia.
(2) Dac o parte deine un mijloc de prob, judectorul poate, la cererea celei
lalte pri sau din oficiu, s dispun nfiarea acestuia, sub sanciunea plii
unei amenzi judiciare.
COM EN TA RI U
1. Obligaia de a contribui la desfurarea fr ntrziere a procesului. Procesul civil
implic nu numai drepturi procedurale n beneficiul prilor, dar i obligaii procedurale
n sarcina acestora.
Obu a Na r c i sa Th eo h a r i / Ma r i v s Ef t imie 39
Art. 10 TU I U L PRELIM INAR. DOM ENIUL 06 EGLEM ENTAf tE $1PRINCIPHIE FUNDAMENTALE
Articolul 10 alin. (1) NCPC constituie o preluare cu modificri de redactare a textului
art. 129 alin. (1) CPC 1865, potrivit cruia prile aveau ndatorirea ca, n condiiile legii,
s urmreasc desfurarea i finalizarea procesului, precum i obligaia de a-i ndeplini
actele de procedur n condiiile, ordinea i termenele stabilite de lege sau de judector,
de a-i exercita drepturile procedurale cu bun-credin i potrivit scopului n vederea
cruia au fost recunoscute de lege i s-i probeze pretenii i aprrile.
Astfel, obligaia viznd urmrirea desfurrii i finalizrii procesului a fost nlocuit,
din perspectiva modalitii de redactare, cu cea a contribuii la desfurarea fr ntr
ziere a procesului i a urmririi finalizrii acestuia, cea de-a doua sintagm constituind
o dezvoltare a primei, punndu*se accent pe celeritatea procedurilor judiciare, a crei
respectare incumb att organelor judiciare, ct i celorlali participani la procesul civil.
Obligaia exercitrii drepturilor procedurale cu bun-credin i potrivit scopului
n vederea cruia au fost recunoscute de lege face obiectul art. 12 NCPC, urmnd a fi
analizat n cadrul comentariului aferent acestuia.
n msura n care prile nu-i respect obligaia de a-i ndeplini actele de procedur
n condiiile, ordinea i termenele stabilite de lege sau de judector, legea prevede o
serie de sanciuni, i anume nulitatea, decderea, perimarea, prescripia dreptului de a
obine executarea silita, care pot conduce la pierderea procesului chiar i n ipoteza n
care, din punct de vedere al dreptului substanial, pretenia dedus judecii ar fi fost
ntemeiat.
Obligaia prilor de a-i proba preteniile i aprrile trebuie coroborat i cu dis
poziiile art. 249 NCPC viznd sarcina probei, potrivit crora cel care face o susinere n
cursul procesului trebuie s o dovedeasc, n afar de cazurile prevzute de lege. Dac
cele susinute nu sunt dovedite prin mijloace de probi, de principiu, ele nu vor fi avute
n vedere de instan la pronunarea soluiei. Este de menionat n acest context c att
cererea de chemare n judecat, ct i ntmpinarea trebuie s cuprind artarea dove*
zi lor pe care se sprijin fiecare capt de cerere, respectiv a dovezilor cu care prtul se
apr mpotriva fiecrui capt de cerere [art. 194 lit. e) i art. 205 alin. {2}lit. dj NCPC].
2. Obligaia de prezentare a unui mijloc de prob. Potrivit alin. (2) al articolului ana
lizat, dac o parte deine un mijloc de prob, judectorul poate, la cererea celeilalte
pri sau din oficiu, s dispun nfiarea acestuia, sub sanciunea plii unei amenzi
judiciare. n reglementarea anterioar, art. 172 alin. (1) CPC 1865 prevedea c atunci
cnd partea nvedereaz c partea potrivnic deine un nscris privitor la pricin, instana
putea ordona nfiarea lui.
Noul cod prevede n continuare n art. 293 alin. (1) obligaia prii adverse de a pre
zenta nscrisul deinut, textul fiind similar celui din reglementarea precedent, nsl prin
art. 10 alin. (2) a extins obligaia pri] de a prezenta nscrisul deinut la orice mijloc
de prob susceptibil de a fi nfiat (spre exemplu, la mijloace materiale de prob). Se
poate ns aprecia c aceast posibilitate de a obliga partea s prezinte i un alt mijloc
de prob n proces exista i vechiul cod, ntruct art. 108xalin. (1) pct. 2 lit. e) CPC 1865
sanciona cu amend judiciar neprezentarea unui nscris sau a unui bun, de ctre cel
care l deine, la termenul fixat n acest scop de instan, abatere judiciar care subzist
i n actualul cod, fiind reglementat de art. 187 alin. (1) pct. 2 lit. f) NCPC.
40 DeLIA NAfKISA THgOHAftl / MARtVS SFTIMIS
T l T U I l PRELIM INAR. DOM ENIUL D REGLEM ENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art. 11-12
Ari 11. Obligaiile terilor n desfurarea procesului. Orice persoan
este obligat, n condiiile legii, s sprijine realizarea justiiei. Cel care, fr motiv
legitim, se sustrage de la ndeplinirea acestei obligaii poate fi constrns s o
execute sub sanciunea plii unei amenzi judiciare i, dac este cazul, a unor
daune-interese.
COM EN TA RI U
n desfurarea procesului, nu numai participanii au stabilite n sarcin obligaii
procedurale, dar i terii, strini de proces, n msura n care instana a dispus obligarea
lor la efectuarea unui demers necesar realizrii justiiei.
Spre exemplu, neluarea de ctre conductorul unitii n cadrul creia urmeaz a se
efectua o expertiz a msurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efec
tuarea la timp a expertizei, precum i mpiedicarea de ctre orice persoan a efecturii
expertizei n condiiile legii se sancioneaz cu amenda judiciar de la 50 lei la 700 lei, n
temeiul art. 187 alin. (1) pct. 2 lit. e) NCPC. De asemenea, cu aceeai amend judiciar
se sancioneaz i neprezentarea unui nscris sau a unui bun de ctre cel care l deine,
la termenul fixat n acest scop de instan, ori refuzul sau omisiunea unei autoriti ori
a altei persoane de a comunica, din motive imputabile ei, la cererea instanei i la ter
menul fixat n acest scop, datele care rezult din actele i evidenele ei, ori mpiedicarea
n orice mod a exercitrii, n legtur cu procesul, a atribuiilor ce revin judectorilor,
experilor desemnai de instan n condiiile legii, agenilor procedurali, precum i altor
salariai ai instanei.
Potrivit art 189 NCPC, la cererea prii interesate, cel care (participant sau ter), cu
intenie sau din culp, a pricinuit amnarea judecrii sau a executrii silite prin una din-
tre faptele prevzute la art. 187 sau art. 188, va putea fi obligat de ctre instana de jude
cat ori, dup caz, de ctre preedintele instanei de executare la plata unei despgubiri
pentru prejudiciul material sau moral cauzat prin amnare.
Ari* 12. Buna-credin. (1) Drepturile procesuale trebuie exercitate cu bun-
credin, potrivit scopului n vederea cruia au fost recunoscute de lege i fr a
se nclca drepturile procesuale ale altei pri.
(2) Partea care i exercit drepturile procesuale n mod abuziv rspunde pen
tru prejudiciile materiale i morale cauzate. Ea va putea fi obligat, potrivit legii,
i la plata unei amenzi judiciare.
(3) De asemenea, partea care nu i ndeplinete cu bun-credin obligaiile
procesuale rspunde potrivit alin. (2).
COM EN TA RI U
1. Elementele abuzului de drept procedural. Articolul analizat constituie o preluare
dezvoltat a art. 723 CPC1865, acesta din urm viznd, de altfel, numai exerciiul drep
turilor procedurale, iar nu i executarea obligaiilor.
Partea trebuie s-i exercite drepturile procedurale i s-i execute obligaiile proce
durale cu bun-credin, avnd ca atare convingerea intim c efectuarea prestaiei sale
este n deplin concordan cu dispoziiile legale.
Obu a Na r c isa Th co h am / Ma r i u s Ef t imie 41
Art. 12 T r n u i p r e l i m i n a r . Do m e n i u l d c p e g i e m e n t a p e i p r i n c i p h i e f u n d a m e n t a l e
n ipote2d n care partea exercit un drept procedural cu rea-credind, deturnndu-l
de Io scopul pentru core a fost recunoscut de lege t nclcnd drepturile procedurale ale
unei alte pri, svrete un abu2 de drept procedural.
n literatura de specialitate juridic111s-a menionat c abuzul de drept procedural
presupune urmtoarele elemente:
a) un element subiectiv, care const n exercitarea cu rea-credin a dreptului proce
dura I, n scop de ican, fr justificarea unui interes special i legitim, ci numai cu inten
ia de a-l vtma pe adversar, pentru a diminua sau ntrzia posibilitile de aprare ori
de valorificare a drepturilor acestuia, pentru a-l constrnge la abandonarea susinerilor
sate ori la concesii;
b) un element obiectiv, care const n deturnarea dreptului procedural de la scopul
pentru care a fost recunoscut de lege;
n plus fa de aceste elemente, noul Cod de procedur civil instituie i un alt
element obiectiv, consecin a deturnrii dreptului procedural de la finalitatea sa legal,
i anume nclcarea drepturilor procedurale ale unei alte pri.
2. Condiiile abuzului de drept procedural. Pentru a caracteriza un act de procedura
ca fiind abuziv, este necesar ntrunirea cumulativ a urmtoarelor condiii121:
a) autorul actului s fie titularul dreptului procedurol n cau2 i sa aib capacitatea
procesual de a-l exercita;
b) dreptul procedural s fie exercitat n limitele sale externe, fixate de lege. Actul
abuziv nu se confund cu actul nelegal. Constituie, de pild, un act abuziv introducerea
unei cereri de chemare n judecat vdit netemeinic - stabilirea paternitii unui copil
din afara cstoriei, fr ca reclamanta s fi ntreinut relaii intime cu prtul, n scopul
de a-l atrage ntr-un scandal public, cererea de chemare n judecat respectnd ns
toate condiiile prevzute de Codul de procedur civil pentru formularea sa valabil.
Dimpotriv, reprezint un act de procedur nelegal cererea de chemare n judecat care
nu cuprinde semntura reclamantului;
c) dreptul procedural s fie deturnat de la scopul pentru care o fost recunoscut de /ege.
n exemplul dat anterior, finalitatea pentru care legea a recunoscut dreptul iniierii aciunii
n stabilirea paternitii copilului din afara cstoriei, i anume acela de determinare a
relaiilor de rudenie, este deviat spre scopul denigrrii imaginii de familie a prtului;
d) dreptuI proceduraI s fie exercitat cu rea-credin, titularul su urmrind producerea
unui rezultat vtmtor prii adverse prin exercitarea actului de procedur respectiv;
e}exercitarea abuziv a dreptului procedural s fi produs consecina nclcorii drep
turilor procesuale ale unei alte pri. Spre exemplu, formularea repetat a unor cereri
nentemeiate de recuzare a completului de judecat poate avea caracter abuziv, ntru
ct conduce la nclcarea dreptului celeilalte pri la soluionarea cauzei ntr-un termen
optim.
3. Sanciuni. Despgubiri. Noul Cod de procedur civil sancioneaz cu amend
judiciar, ca abuz de drept procesual, n temeiul art. 187 alin. (!) pct. 1 lit. a), intro
ducerea, cu rea-credin, a unor cereri principale, accesorii, adiionale sau incidentale,
precum i pentru exercitarea unei ci de atac, vdit netemeinice. Este de menionat c
simplul fapt al respingerii unei cereri de chemare n judecat ca nentemeiat sau res-
111G. Bor Ol. op. cit., voi. I, p. 182.
1,1tbidem.
4 2 DSllA NAFKISA THSOHARI / MARtVS SFTIMie
TlTW L PRELIM INAR. DOM ENIUL D REGLEMENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art. 13
pingerea unei ci de atac ca nefondat, n lipsa ntrunirii condiiilor menionate anterior,
nu conduce ia concluzia exercitrii abuzive a dreptului de formulare a cererii respective.
Constituie forme de abu2 procedural formularea, cu rea-credin, a unei cereri de
recuzare sau de strmutare, obinerea, cu rea-credin, a citrii prin publicitate a oricrei
pri, obinerea, cu rea-credin, de ctre reclamantul cruia i s-a respins cererea a unor
msuri asigurtorii prin care prtul a fost pgubit, contestarea, cu rea-credin, de ctre
autorul ei a scrierii sau semnturii unui nscris ori a autenticitii unei nregistrri audio
sau video, toate acestea fiind sancionate de lege cu amend judiciar.
La cererea prii creia i s-a cauzat o vtma re prin exercitarea de ctre cealalt parte a
drepturilor procesuale n mod abuziv, aceasta din urm poate fi obligat de ctre instana
judectoreasc la plata de despgubiri pentru prejudiciul material i moral produs.
De asemenea, nendeplinirea cu rea-credin a obligaiilor procesuale de ctre pri
este de natur s conduc la obligarea acestora la plata unei amenzi judiciare, precum
i, la cererea prii vtmate, la despgubiri pentru prejudiciul material i moral produs.
Spre exemplu, neaducerea la termenul fixat de instan a martorului ncuviinat, de ctre
partea care, din motive imputabile, nu i-a ndeplinit aceast obligaie constituie o aba
tere judiciar sancionat de lege cu amend.
Este de menionat faptul prevederii exprese a posibilitii obinerii de ctre partea
vtmat a daunelor morale pentru un prejudiciu de atare natur produs prin abuzul de
drept procedural sau prin neexecutarea obligaiilor cu rea-credin. De asemenea, obli
garea prii la piaa daunelor materiale sau morale nu nltur posibilitatea sancionrii
sale cu amend judiciar, natura juridic a sumelor fiind distinct! - daunele au rol repa
rator, n timp ce amenda judiciar are funcie sancionatorie.
Art. 13* Dreptul la aprare. (1) Dreptul la aprare este garantat.
(2) Prile au dreptul, n tot cursul procesului, de a fi reprezentate sau, dup
caz, asistate n condiiile legii. n recurs, cererile i concluziile prilor nu pot fi
formulate i susinute dect prin avocat sau, dup caz, consilier juridic, cu excep
ia situaiei n care partea sau mandatarul acesteia, so ori rud pn la gradul al
doilea inclusiv, este liceniat n drept.
(3) Prilor li se asigur posibilitatea de a participa la toate fazele de desf
urare a procesului. Ele pot s ia cunotin de cuprinsul dosarului, s propun
probe, s i fac aprri, s i prezinte susinerile n scris i oral i s exercite
cile legale de atac, cu respectarea condiiilor prevzute de lege.
(4) Instana poate dispune nfiarea n persoan a prilor, chiar atunci cnd
acestea sunt reprezentate.
COM EN TA RI U
1. Garantarea dreptului la aprare. Dreptul la aprare reprezint un principiu consti
tuional, consacrat n art 24 din Constituia Romniei. Astfel, potrivit acestei dispoziii,
dreptul la aprare este garantat, iar n tot cursul procesului prile au dreptul s fie asis
tate de un avocat, ales sau numit din oficiu, aceste prevederi regsindu-se i n art. 15
din Legea nr. 304/ 2004.
Noul Cod de procedur civil reia dispoziiile constituionale n art. 13 alin. (1) i (2)
teza I, oricare parte din proces, independent de poziia sa procesual, avnd garantat
dreptul la aprare.
OeuA Na r c i sa t h so h a m / ma h w s Sf r m e 43
Art. 13 I T I U I PRELIM INAR. DOM ENIUL 06 ftEGLEMENTAftE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
n toote etapele procesuale, inclusiv n faza de executare silit, prile au dreptul s
fie asistate sau reprezentate de un avocat, regula fiind aceea c prile sunt libere s se
prevaleze sau nu de acest drept, apreciind n concret dac este necesar s apeleze la
cunotinele unui specialist n domeniul juridic sau dac pot nelege, fr un atare spri
jin, procedurile judiciare.
2. Reprezentarea n etapa recursului. Prin excepie, dreptul prii la aprare se con
vertete n obligaia acesteia de a apela la serviciile unui avocat sau, dup caz, consilier
juridic, n ipoteza formulrii cererilor i a susineri! concluziilor n etapa procesual a
recursului, dispoziie cu caracter de noutate legislativ.
n expunerea de motive a proiectului noului Cod de procedur civil este explicat
raiunea instituirii obligaiei n discuie, aceasta constnd n impunerea unei rigori i
discipline procesuale i n evitarea introducerii unor recursuri n mod abuziv, n scop de
ican, sau informa le, care nu se ncadreaz riguros n motivele de recurs. n continuare, se
precizeaz c regula corespunde, n acelai timp, i noii viziun! propuse asupra recursului,
avnd n vedere specificul acestei ci extraordinare de atac, reflectat n condiiile de
exercitare, n procedura, precum i n motivele de recurs, limitativ circumscrise respectrii
legalitii.
Este de menionat c textul legal nu face vreo precizare n privina cererilor formu
late, de unde decurge concluzia c orice cereri formulate n cadrul cii de atac a recursului
trebuie redactate de ctre avocat sau consilier juridic, iar nu numai cererea de declarare
a recursului sau motivele de recurs (spre exemplu, cererile de preschimbare a termenu
lui, cererile de probatorii etc ). Totodat, ntruct textul nu introduce vreo distincie, nu
numai concluziile asupra fondului recursului trebuie susinute prin avocat sau consilier
juridic, ci i concluziile asupra oricrui aspect pus n discuia contradictorie a prilor n
cursul judecrii recursului.
Se impune corelarea textului n discuie cu restul dispoziiilor relevante sub acest
aspect din cuprinsul codului. Astfel, potrivit art. 83 alin. (3) NCPC, la redactarea cererii
i a motivelor de recurs, precum i n exercitarea i susinerea recursului, persoanele
fizice vor fi asistate i, dup caz, reprezentate, sub sanciunea nulitii, numai de
ctre un avocat, n condiiile legii, cu excepia cazurilor prevzute la art. 13 alin. (2). n
conformitate cu art. 484 alin. (6) NCPC, la judecata cererii de suspendare a executrii
hotrrii atacate cu recurs prile trebuie s fie reprezentate de avocat sau, cnd este
cazul, de consilierul juridic. Totodat, cererea de recurs va cuprinde semntura prii
sau a mandatarului prii n cazul prevzut la art. 13 alin. (2), a avocatului sau, dup
caz, a consilierului juridic, iar la aceast cerere se vor ataa mputernicirea avocaial
sau, dup caz, delegaia consilierului juridic [art. 486 alin. (1) lit. e) i alin. (2) NCPC).
n continuare, art. 490 alin. (2) teza a Il-a NCPC prescrie obligaia redactrii i semnrii
ntmpinrii la cererea de recurs de avocatul sau consilierul juridic al intimatului, iar a
rspunsului la ntmpinare de avocatul sau consilierul juridic al recurentului.
De la aceast excepie analizat, legea admite o derogare n situaia n care partea
sau mandatarul acesteia, so ori rud pn la gradul al doilea inclusiv (prini, copii, frai,
surori), este liceniat fn drept, ntruct o atare persoan are pregtirea de specialitate
necesar nelegerii procedurii judiciare.
n ipoteza n care cererile n etapa procesual a recursului nu sunt formulate de ctre
avocat sau consilier juridic, acestea sunt lovite de nulitate. De asemenea, instana de
recurs nu va permite prii s-i susin personal concluziile n faa acesteia.
44 DfUA NARCISA THgOHAftl / MARtVS SFTIMIS
TlTW L PRELIM INAR. DOM ENIUL DE REGLEM ENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art. 14
3. Coninutul dreptului la aprare. Alineatul (3) al articolului analizat dezvolt con
inutul dreptului prii la aprare n cadrul procesului civil, aceasta avnd posibilitatea
s ia cunotin de cuprinsul dosarului, consult! ndu-l n cadrul arhivei sau n sala de
edin, s propun probe, sa i foca oprri, s i prezinte susinerile n scris i oral i
s exercite cile legale de otac, cu respectarea condiiilor prevzute de lege.
O garanie a acestui principiu este reprezentat de ajutorul public judiciar acordat
persoanelor fizice sub forma onorariului pentru asigurarea reprezentrii, asistenei juri
dice i, dup caz. a aprrii, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau ocro
tirea unui drept ori interes legitim n justiie sau pentru prevenirea unui litigiu, prevzut
de art. 6 lit. a) din O.U.G. nr. Sl/ 2008.
Dei partea are dreptul s nu se prezinte personal n sala de judecat, ci prin repre
zentant, instana poate dispune nfiarea n persoan a prilor, chiar i atunci cnd
acestea sunt reprezentate (spre exemplu, n ncercarea de mpcare a prilor).
A r i . 14. Contradictorialitatea. (1) I nstana nu poate hotr asupra unei cereri
dect dup citarea sau nfiarea prilor, dac legea nu prevede altfel.
(2) Prile trebuie s i fac cunoscute reciproc l n timp util, direct sau
prin intermediul instanei, dup caz, motivele de fapt i de drept pe care i
ntemeiaz preteniile i aprrile, precum i mijloacele de prob de care neleg
s se foloseasc, astfel nct fiecare dintre ele s i poat organiza aprarea.
(3) Prile au obligaia de a expune situaia de fapt la care se refer preteniile
i aprrile lor n mod corect i complet, fr a denatura sau omite faptele care le
sunt cunoscute. Prile au obligaia de a expune un punct de vedere propriu fa
de afirmaiile prii adverse cu privire la mprejurri de fapt relevante n cauz.
(4) Prile au dreptul de a discuta i argumenta orice chestiune de fapt sau de
drept invocat n cursul procesului de ctre orice participant Ia proces, inclusiv
de ctre instant din oficiu.
f
(5) Instana este obligat, n orice proces, s supun discuiei prilor toate
cererile, excepiile i mprejurrile de fapt sau de drept invocate.
(6) Instana i va ntemeia hotrrea numai pe motive de fapt i de drept, pe
explicaii sau pe mijloace de prob care au fost supuse, n prealabil, dezbaterii
contradictorii.
COM EN TA RI U
1. Coninutul i aplicarea principiului. Principiul contradictorialitii n procesul civil
presupune ca orice aspect privitor la litigiu s fie pus n discuia prilor, iar actele de
procedur i nscrisurile s fie comunicate ntre acestea, n condiiile Jegii, astfel nct s
aib posibilitatea de a-i exprima opinia n legtur cu problemele de drept substanial
sau de drept procedural ori de fapt n dezbatere.
ntre principiul contradictorialitii, principiul dreptului la aprare i principiul
egalitii prilor n procesul civil exist o relaie indisolubil, primul constituind o
garanie a respectrii celorlalte dou principii.
Principiul contradictorialitii guverneaz att faza judecii propriu-zise, ct i faza
executrii silite [spre exemplu, judecarea contestaiei la executare are loc cu citarea pr
ilor, potrivit art. 716 alin. (3) NCPC]. De asemenea, aceast regul de drept fundamen
OeuA Na r c i sa Th so h a m / Ma f mj s ef t i m h 45
Art. 14 TU IU L PRELIM INAR. DOM ENIUL DC EGlEM ENTAf tE $1PRINCIPHIE FUNDAMENTALE
ta l i trebuie respectat n toate etapele judecii propriu-2ise, cu excepia etapei deli
berrii i o pronunrii hotrrii judectoreti. ns, hotrrea se va comunica din oficiu
prilor, n copie, chiar dac este definitiv, potrivit art. 427 aln. (1) NCPC.
Principiul contradictorialitii constituie o garanie a unui proces echitabil prin prisma
exigenelor cerute de art 6 parag. 1 din Convenia european procedurii de judecat
propriu-zise.
Este de reinut c, dei principiul contra dictorialitii i cel al egalitii armelor rezuli
din garania mai general a dreptului la un proces echitabil, instana europeana distinge,
n privina aplicrii lor, cu privire la comunicarea pieselor dosarului. Astfel, dac absena
comunicrii unei piese se raporteaz numai la una dintre pri, n timp ce partea cealalt
a cunoscut-o, Curtea examineaz situaia astfel creat prin prisma principiului egalitii
armelor, care impune tratarea egal a prilor n privina lurii (a cunotin despre toate
piesele unui dosar, de natur a conduce la soluia pe care o va pronuna tribunalul.
Dimpotriv, daca amndou prile au fost private n aceeai msur de posibilitatea
de a lua cunotin de coninutul unei informaii utile produse judectorului, fr ca ele
s fie n msur s o discute, aceast situaie trebuie discutat pe terenul principiului
contra dictorialitii, cu exigenele sale111.
2. Citarea sau nfiarea prilor. Pentru ca principiul contra dictorialitii s fie res
pectat nu este necesar ca partea s-ifi exprimat efectiv opinia, ci este suficient s i se fi
conferit aceast posibilitate'^.
Astfel, instana nu poate hotr asupra unei cereri dect dup citarea sau nfia
rea prilor, dac legea nu prevede altfel. Ca atare, principiul contra dictorialitii este
respectat chiar dac nicio parte nu se prezint, ns au fost legal citate, instana putnd
dispune msuri n dosar, n msura n care cel puin una dintre pri a solicitat judecarea
cauzei n lips, n condiiile art. 411 alin. (1) pct. 2 NCPC.
n acelai context, chiar dac se prezint doar una dintre pri, iar instana pune
numai n discuia acesteia aspectele referitoare la proces, principiul analizat nu este
nesocotit dac restul prilor, care nu s-au nfiat n faa instanei, au fost legal citate.
Dac un proces se soluioneaz fr citarea prilor, potrivit legii, i se nfieaz
numai una dintre pori, instana nu i va da cuvntul asupra chestiunilor privitoare ia
proces, pentru nu nclca principiul contradictorialitii, precum i dreptul la aprare al
prilor adverse i egalitatea acestora n procesul civil.
Este de menionat faptul c sintagma fr citareMnu este similar celei fr dezba
teri' sau J rd prezena prilor", ntruct n msura n care toate prile se nfieaz n
sala de judecat la termen, ntr-un proces care se judec potrivit legii fr citare, instana
este obligat s le acorde cuvntul asupra diverselor chestiuni ce presupun contradicto*
rialitate.
3. ncunotinarea reciproc. Tot n virtutea principiului contradictorialitii, prile
trebuie s i fac cunoscute reciproc i n timp util, direct sau prin intermediul instanei,
dup caz, motivele de fapt i de drept pe care i ntemeiaz preteniile $i aprrile, pre
cum i mijloacele de prob de care neleg s se foloseasc, astfel nct flecare dintre ele
s i poat organiza aprarea.
111C. Brsan, op. cit.. 2010, p. 497.
1,1G. Borti, op. cit., voi. I, p. 117,
46 d sl i a n a r cisa t h so h a r i / ma r i v s SFrme
T i t l u l p r e l i m i n a r , d o m e n i u l d e r e g l e m e n t a r e 51p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e Art. 14
Astfel, cererile de intervenie voluntar principal i accesorie se vor comunica
prilor iniiale mpreun cu copiile nscrisurilor care le nsoesc (art. 64 alin. (1) NCPC];
ce re rea d e c hem a re n j u decat a a Ito r pe rsoa n e va fi motivat i, m pre u n c u n seri urile
care o nsoesc, se va comunica att celui chemat n judecat, ct i prii potrivnice
lart. 69 alin. (1) NCPC]; instana va comunica celui chemat n garanie cererea i copii
de pe nscrisurile ce o nsoesc, precum i copii de pe cererea de chemare n judecat,
ntmpinare i de pe nscrisurile de la dosar (art. 74 alin. (1) NCPC]; cererea, mpreun
cu nscrisurile care o nsoesc i o copie de pe cererea de chemare n judecat, de pe
ntmpinare i de pe nscrisurile de la dosar, va fi comunicat celui artat ca titular al
dreptului [art. 77 alin. (1) NCPC]; cel introdus forat n proces, din oficiu, va fi citat, odat
cu citaia comunicndu-i-se, n copie, i ncheierea prin care s-a dispus introducerea sa
n cauz, cererea de chemare n judecat, ntmpinarea, precum i nscrisurile anexate
acestora, prin citaie fiind ntiinat cu privire la termenul pn la care va putea s arate
excepiile, dovezile i celelalte mijloace de aprare de care nelege s se foloseasc
[art. 79 alin. (1) NCPC]; cererea de chemare n judecat cuprinde, printre alte elemente,
artarea motivelor de fapt i de drept pe care se ntemeiaz, precum i a dovezilor pe
care se sprijin fiecare capt de cerere, aceasta fiind supus comunicrii ctre prt
[art. 194 lit. d) i e) i art. 201 alin. (1) NCPC]; ntmpinarea cuprinde, printre alte
elemente, rspunsul la toate preteniile i motivele de fapt i de drept ale cererii de
chemare n judecat, precum i dovezile cu care se apr piratul mpotriva fiecrui
capt de cerere, fiind supus comunicrii ctre reclamant (art. 205 alin. (2) lit. c) i d)
i art. 201 alin. (2) NCPC]; cererea reconvenionala se comunic reclamantului i, dup
caz, altor persoane mpotriva crora s-au formulat pretenii prin intermediul acesteia
pentru a formula ntmpina re (art. 209 alin. (5) NCPC]; cererea adiional modificatoare
se comunic prtului, n vederea formulrii ntmpinrii (art. 204 alin. (1) NCPC]; dup
primirea cererii de apel, respectiv a motivelor de apel, se va dispune comunicarea lor
intimatului, nsoite de copiile certificate de pe nscrisurile alturate i care nu au fost
nfiate la prima instanl, punndu-i*se n vedere obligaia de a depune la dosar
ntmpinare (art. 471 alin. (5) NCPC] etc.
Potrivit art. 169 teza I NCPC, dup sesizarea instanei, dac prile au avocat sau
consilier juridic, cererile, ntmpinrile ori alte acte se pot comunica direct ntre acetia.
4. Conduita prilor. Potrivit alin. {3}al articolului analizat, prile au obligaia de
a prezenta situaia de fapt la care se refer preteniile i aprrile lor n mod corect i
complet, fr a denatura sau omite faptele care le sunt cunoscute, precum i de a i
expune un punct de vedere propriu fa de afirmaiile prii adverse cu privire la mpre
jurri de fapt relevante n cauz.
Acest text legal impune prilor o conduit corect, de natur s contribuie la aflarea
adevrului n procesul civil.
5. Punerea n discuia prilor a oricrei chestiuni de fapt sau de drept invocate.
Principiul contradictorialitii implici dreptul porilor de o discuta i argumenta orice
chestiune de fapt sau de drept invocat n cursul procesului de ctre orice participant la
proces, inclusiv de ctre instan din oficiu, n vederea valorificrii acestui drept codul
impunnd n sarcina instanei obligaia de a supune discuiei prilor toate cererile,
excepiile i mprejurrile de fapt sau de drept invocate.
OeuA Na r c i sa Th so h a m / Ma f mj s ef t i m h 47
Art. 15 Tn i u i pr el i mi n a r . Do men i u l d e r eg l emen t a r e i pr i n c i pi i l e f u n d a men t a l e
Ca atare, probele, excepiile procesuale, diversele incidente procesuale, precum l
orice alte chestiuni de drept procesual sau substanial ori de fapt vor fi puse n mod obli
gatoriu de ctre instan n discuia contradictorie a prilor, n caz contrar hotrrea
judectoreasc pronunat putnd f schimbat sau casat n cile de atac, potrivit legii.
Contradictorialitatea se manifest att n raporturile dintre pri, ctn raporturile
dintre pri i instan{X]. Astfel, n timp ce prile au obligaia de a prezenta situaia de
fapt la care se refer preteniile i aprrile lor n mod corect i complet, fr a denatura
sau omite faptele care le sunt cunoscute, precum i de a i expune un punct de vedere
propriu fa de afirmaiile prii adverse cu privire la mprejurri de fapt relevante n
cauz, instanei i revine obligaia de a dispune citarea prilor i comunicarea actelor de
procedur ntre acestea, potrivit legii, de a pune n discuia prilor orice chestiune de
drept procesual sau substanial ori de fapt, precum i de a-i ntemeia hotrrea numai
pe motive de fapt i de drept, pe explicaii sau pe mijloace de prob care au fost supuse,
n prealabil, dezbaterii contradictorii.
De altfel, potrivit art. 394 alin. (3) NCPC, dup nchiderea dezbaterilor prile nu mai
pot depune niciun nscris la dosarul cauzei121, sub sanciunea de a nu fi luat n seam.
De asemenea, excepiile sau motivele de ordine public invocate din oficiu de ctre
instan trebuie puse n prealabil n discuia contradictorie a prilor.
Pentru ca prile s poat pune concluzii asupra aspectelor invocate de ctre instan
din oficiu n mod real, iar nu doar formal, instana trebuie s argumenteze problemele
puse n dezbatere131.
Ari* 15. Oralitatea. Procesele se dezbat oral, cu excepia cazului n care
legea dispune altfel sau cnd prile solicit expres instanei ca judecata s se
fac numai pe baza actelor depuse la dosar.
COMEN TA RI U
1. Caracterul oral al dezbaterilor. Oralitatea constituie principiul fundamental al pro
cesului civil, potrivit cruia dezbaterile n cadrul acestuia au loc verbal. Aceast regula de
drept exista i n reglementarea anterioar, fiind cuprins n art. 127 CPC 1865, n con
formitate cu care pricinile se dezbteau verbal, dac legea nu dispunea altfel. Oralitatea
contribuie la asigurarea principiului contradictorialitii prilor tn procesul civil, precum
i la exercitarea dreptului lor la aprare.
Caracterul verbal al procesului se refer la dezbateri, att asupra fondului cauzei, ct
i asupra oricrei alte chestiuni de fapt sau de drept supuse discuiei prilor, nefiind
necesar ca prile s-i formuleze susinerile orale n scris pentru a fi reinute de ctre
instan la pronunarea unei soluii. Totui, potrivit art. 244 alin. (2) NCPC, pentru dezba
terea fondului, judectorul pune n vedere prilor s redacteze note privind susinerile
lor i s le depun la dosar cu cel puin 5 zile nainte de termenul stabilit pentru dezba
terea fondului n edin public, fr a aduce atingere dreptului acestora de a formula
concluzii orale. De asemenea, potrivit art. 394 alin. (2) NCPC, dac va considera necesar,
instana poate cere prilor, la nchiderea dezbaterilor, s depun completri la notele
1.1tbidem.
m Sunt exceptate notele scrise depuse de ctre pri, n condiiile art. 394 alin. (2) NCPC.
1.1M. Tdbrc, Drept procesual civil, voi. I, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2005, p. Si,
48 DSllA NAFKISA THgOHAftl / MARtVS SFTIMie
T i t l u l p r e l i m i n a r , d o m e n i u l d e r e g l e m e n t a r e 51p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e Art. 15
menionate ?n precedent, prile putndu-le depune i n cazul n care acestea nu au fost
solicitate de ctre instan.
2. Forma scris a cererilor adresate instanei. Ca regula, orice cerere adresata instan
elor judectoreti trebuie s fie formulat n scris, potrivit art. 148 alin. (1) NCPC.
Totui, prin excepie de la regula menionat anterior, regsim aplicaii ale principiu
lui oralitii n urmtoarele exemple:
- declaraia de abinere se face n scris de ndat ce judectorul a cunoscut existena
cazului de incompatibilitate sau verbalin edin, fiind consemnat n ncheiere [art. 43
alin. (3) NCPC];
-cererea de recuzare se poate face verbali n edin sau n scris pentru fiecare jude
ctor n parte, artndu-se cazul de incompatibilitate i probele de care partea nelege
s se foloseasc (art. 47 alin. (1) NCPC];
- n cazul reprezentrii persoanei fizice printr-un mandatar neavocat, dreptul de
reprezentare mai poate fi dat i prin declaraie verbal, fcut n instan i consemnat
n ncheierea de edin, cu artarea limitelor i a duratei reprezentrii [art. 85 alin. (2)
NCPC];
- prile pot conveni n scris sau, n cazul litigiilor nscute, i prin declaraie verbal
n faa instanei ca procesele privitoare la bunuri i la alte drepturi de care acestea pot s
dispun s fie judecate de alte instane dect acelea care, potrivit legii, ar fi competente
teritorial s le judece, n afar de cazul cnd aceast competen este exclusiv (art. 126
alin. (1) NCPC];
- cererea adiional precizatoare se poate formula verbal, declaraiile prii fiind
consemnate n ncheierea de edin (art. 204 alin. (2) NCPC] etc.
3. Excepii de la principiul oralitii. n noul Cod de procedur civil exist n conti
nuare derogarea de la acest principiu, existent i n reglementarea anterioar, viznd
ipoteza n care legea prevede altfel (spre exemplu, ca regul, procedura cu privire la cere
rile cu valoare redus este scris, potrivit art. 1029 alin. (1) NCPC, ns, prin excepie,
instana poate dispune nfiarea prilor, dac apreciaz acest fapt ca fiind necesar sau
la solicitarea uneia dintre pri, instana putnd s refuze o astfel de solicitare n cazul n
care consider ca, innd cont de mprejurrile cauzei, nu sunt necesare dezbateri orale,
conform alin. (2) al aceluiai articol].
Ca element de noutate, a fost adugat i o alto excepie, i anume aceea n care por-
ile solicit expres instanei ca judecat s se fac numai pe baza actelor depuse la dosar,
refuznd ca atare s pun concluzii verbale. Totodat, n ipoteza n care prile solicit
judecarea cauzei n lips t nici nu se prezint, soluionarea pricinii va avea loc numai n
baza probatoriului administrat n cauz.
n procesul civil, oralitatea este dublat de o procedur scris, astfel nct susinerile
prilor, depoziiile martorilor, rspunsurile (a interogatoriu, precum i orice alte
chestiuni discutate verbal sunt consemnate n scris de ctre grefier, pentru a putea
conferi posibilitatea exercitrii controlului judiciar asupra msurilor dispuse.
Nesocotirea principiului oralitii atrage nulitatea hotrrii pronunate, ce poate fi
invocat prin exerciiul cilor de atac.
Obu a Na r c i sa Th c o h a r i / Ma r i u s Ef t imie 49
Art. 16 T r r w i p r e l i m i n a r . Do m e n i u l d e e g i e m e n t a r e i p r i n c i p h i e f u n d a m e n t a l e
Ari* 16. N emijlocirea. Probele se administreaz de ctre instana care judec
procesul, cu excepia cazurilor n care legea stabilete altfel.
COM EN TA RI U
1. Coninutul principiului. Principiul nemijlocirii, garanie a aflrii adevrului n pro
cesul civil, presupune ca probele sa fie cercetate de ctre instana care pronuna soluia
final n cauz, iar nu de ctre o instan diferit, tocmai pentru ca aceasta s le per
ceap n mod direct formandu-i convingerea n acest mod. Regula este subliniat n
art. 261 alin. (1) NCPC, potrivit cruia administrarea probelor se face n faa instanei de
judecat sesizate, dac legea nu dispune altfel.
Tn msura n care instana are posibilitatea s administreze mijloace de prob pri
mare, nu trebuie s recurg la mijloace de prob secundare, ce provin din a doua sau
din a treia surs.
Spre exemplu, instana trebuie s audieze personal martorii, n msura n care
aceast posibilitate exist, iar nu s-i ntemeieze soluia exclusiv pe declaraiile extra
judiciare date de anumite persoane. De asemenea, potrivit art 292 alin. (2) NCPC, dac
nscrisul este depus n copie, partea care l-a depus este obligat s aib asupra sa origi
nalul i, la cerere, s l prezinte instanei, sub sanciunea de a nu se tine seama de nscris.
Totodat, n conformitate cu art. 296 alin. (1) NCPC, cnd un nscris, necesar dezlegrii
procesului, se gsete la una dintre pri i nu poate fi prezentat fiindc aducerea ar fi
prea costisitoare sau cnd nscrisurile sunt prea voluminoase ori numeroase, se va putea
delega un judector n prezena cruia prile vor cerceta nscrisurile la locul unde se
gsesc, textul fiind aplicabil i n privina nscrisurilor care nu pot fi transmise instanei
(art. 299 NCPC); de asemenea, instana poate dispune o cercetare 1a faa locului, n con
diiile art 345-347 NCPC.
2. Derogri. Noul cod instituie o serie de derogri de la principiul nemijlocirii, cazuri
n care instana care soluioneaz cauza nu este aceeai cu cea n faa creia au fost
administrate dovezile, dintre care enumerm, cu titlu exemplifica tiv, urmtoarele situaii:
- administrarea probelor prin comisie rogatorie [art. 261 alin. (2)-{5) NCPC];
- administrarea dovezilor prin procedura asigurrii probelor, dac aceasta are loc
pe cale principal, nainte de judecata fondului cauzei n cadrul crora vor fi folosite
(art. 359*363 NCPC);
- n cazul declarrii ne competenei, dovezile administrate n faa instanei necompe
tente rmn ctigate judecii i instana competent nvestit cu soluionarea cauzei
nu va dispune refacerea lor dect pentru motive temeinice (art. 137 NCPC);
- n situaia n care se constat perimarea unei cereri de chemare n judecat, cnd se
va face o nou astfel de cerere prile pot folosi dovezile administrate n cursul judecrii
cererii perimate, n msura n care noua instan socotete c nu este necesar refacerea
tor [art. 422 alin. (2) NCPCJ;
- n ipoteza admiterii cererii de strmutare, hotrrea pronunat asupra acestui inci
dent procedural va arta n ce msur actele ndeplinite de instan nainte de strmu
tare, printre care i probele administrate, urmeaz s fie pstrate i, ca atare, luate n
considerare de instana desemnat n urma strmutrii [art. 145 alin. (2) NCPC];
- n situaia admiterii abinerii sau a recuzrii, ncheierea prin care aceste incidente
procedurale au fost soluionate va arta tn ce msur actele ndeplinite de judector.
50 DeuA Na r c i sa t h so h a r i / m a r i v s ser me
Tt wl p r e l i m i n a r . D o m e n iu l de r e g l e m e n t ar e 51p r in c ip iil e f u n d am e n t al e Art. 17
printre care i eventualele probe administrate, urmeaz a fi pstrate [art. 51 alin. (6)
NCPC];
- administrarea probelor de ctre avocai sau consilieri juridici (art. 366-388 NCPC).
3. Sanciunea. Nesocotirea principiului nemijlocirii, tn msura n care acesta nu este
nlturat de o dispoziie expres, poate conduce, n cile de atac, la schimbarea sau casa
rea hotrrii astfel pronunate n condiiile n care mijloacele de prob administrate n
mod direct n cadrul acestora infirm situaia de fapt reinut de instana a crei hot
rre este atacata.
Art. 17* Publicitatea. edinele de judecat sunt publice, n afar de cazurile
prevzute de lege-
COM EN TA RI U
1. Consacrarea principiului. Coninut. Acest principiu fundamental, consacrat i n
reglementarea anterioara n art. 121 alin. (1) CPC 1865, constituie o garanie a unui
proces echitabil din prisma exigenei de transparen impuse procedurii de judecat.
Principiul n discuie este preluat n forma identic existent n art. 127 din Constituia
Romniei, fiind reglementat i n art. 12 teza I din Legea nr. 304/ 2004 privind organizarea
judiciar.
De asemenea, publicitatea edinei de judecat este menionat ca regul de
desfurare a acesteia i n cadrul art. 10 din Declaraia Universal a Drepturilor Omului,
precum i n art. 14 pct. 1 din Pactul internaional cu privire la drepturile civile i politice.
Articolul 6 parag. 1 din Convenia european face o dubl referire la principiul
analizat, statund, pe de-o parte, c orice persoan are dreptul ia judecarea n mod
public a cauzei sale, precum i, pe de alt parte, c hotrrea trebuie s fie pronunat
n mod public. Publicitatea reprezint o exigen a procesului echitabil ce are ca scop
protejarea justiiabililor mpotriva unei justiii secrete, care s nu fie supus controlului
public, constituind n acelai timp un mijloc de a prezerva ncrederea opiniei publice n
instanele de judecat111.
Prin acest principiu se nelege faptul c procesul civil se desfoar, ca regal, n faa
instanei, n edin publicl n prezena prilor, dar i a oricrei alte persoane strine
de litigiu, care dorete s asiste la dezbateri121.
n vederea respectrii acestui principiu, judecarea proceselor are loc la sediul instan
ei, dac prin lege nu se dispune altfel, potrivit art. 212 NCPC, iar pentru fiecare edin
de judecat se ntocmete o list cu procesele ce se dezbat n acea zi, care se afieaz pe
portalul instanei i la ua slii de edin, cu cel puin o or nainte de nceperea aces
teia, conform art. 215 alin. (1) din acelai cod.
2. Derogri n privina caracterului public al edinei de judecat. Noul Cod de
procedur civil instituie dou derogri de ia principiul publicitii edinei de judecat,
astfel nct acesta nu poate fi considerat ca avnd caracter absolut:
a) ipoteza desfurrii edinei n camera de consiliu, n cazurile expres prevzute de
lege.
11C 8rsanf op. cit., 2010. p. 517.
|J)S. Borti, op, cit,, voi. I, p. 119.
Ob u a Na r c i s a Th c o h a r i / M a r i u s E f t i m i e 51
Art. 17 Ti t l u l p r e l i m i n a r . Do m e n i u l o e r e g l e m e n t a r e i p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e
Astfel, potrivit noului cod, regula n privina cercetrii procesului, n faa primei
instane, este c aceasta se desfoar n camera de consiliu, daca legea nu prevede
altfel [art. 213 alin. (1) NCPC]; ?n acelai sens, art. 240 alin. (1) NCPC stabilete c
cercetarea procesului are loc n faa judectorului, n camera de consiliu, iar art. 261
alin. (1) NCPC prevede c administrarea probelor se face n faa instanei de judecat
sesizate, n camera de consiliu, dac legea nu dispune altfel.
De asemenea, potrivit art. 244 alin. (S) NCPC, prile pot conveni ca dezbaterea
fondului s aib loc tot n camera de consiliu, iar potrivit alin. (4) al aceluiai articol
cererea de judecat n lips presupune c partea care a formulat-o a fost de acord i ca
dezbaterea fondului s aib loc n camera de consiliu, n afar de cazul n care partea a
solicitat expres ca aceasta s aib loc n edin public.
Aceste dispoziii legale urmeaz a se aplica ns, potrivit art. XII alin. (1) i (2) din
Legea nr. 2/ 2013 privind unele msuri pentru degrevarea instanelor judectoreti, pre
cum i pentru pregtirea punerii n aplicare a Codului de procedur civil, proceselor por
nite ncepnd cu data de 1 ianuarie 2016, n procesele pornite ncepnd cu data intrrii
n vigoare a acestei legi i pn la data de 31 decembrie 2015, cercetarea procesului i,
dup caz, dezbaterea fondului desfurndu-se n edin public, dac legea nu pre
vede altfel.
n cile de atac, cercetarea procesului, dac este necesar, are loc n edin public
[art. 240 alin. (2) NCPC]. n ceea ce privete dezbaterile, acestea au loc tot n edin
public, dispoziia derogatorie de la principiul publicitii prevzut de art. 244 alin. (3)
NCPC fiind incident! doar pentru judecata n prim instan. Prin excepie, n cazul revi
zuirii i al contestaiei n anulare ndreptate mpotriva unei hotrri de prim instan,
procedura de judecat va fi aceeai cu cea a judecii finalizate cu hotrrea atacat,
potrivit art. 508 alin. (1) i art. 513 alin. (1) NCPC.
Pe de alt parte, codul prevede o serie de norme speciale, care stabilesc n mod
expres c soluionarea anumitor cereri sau incidente procedurale va avea loc n camera
de consiliu, acestea reprezentnd cazuri n care legea prevede altfel", nefiind astfel inci
dente prevederile tranzitorii cuprinse n art. XII din Legea nr. 2/ 2013.
n acest sens, cu titlu exemplificativ, menionm urmtoarele: soluionarea abinerii
i a recuzrii [art. 51 alin. (1) NCPC); soluionarea conflictului de competen [art. 135
alin. (4) NCPC]; soluionarea cererii de strmutare [art. 144 alin. (1) NCPC]; soluionarea
cereriide reexaminareancheiehiprincares-a stabilitamenda judiciar sau despgubirea
(art. 191 alin. (3) NCPC]; procedura de anulare a cererii de chemare n judecat i de
soluionare a cererii de reexaminare mpotriva acestei soluii, n condiiile art. 200
alin. (3) i (6) NCPC; ascultarea minorilor {art. 226NCPC); soluionarea cererii de preschim
bare a termenului de judecat (art. 230 NCPC); procedura asigurrii probelor [art. 360
alin. (4) NCPC]; prezentarea tranzaciei prilor ntr-o zi diferit de cea stabilit pentru
judecat [art. 438 alin. (3) NCPCj; procedura de soluionare a cererilor de ndreptare
a erorilor materiale, de lmurire i de nlturare a dispoziiilor contradictorii [art. 442
alin. (2) i art. 443 alin. (2) NCPC]; soluionarea cererii de suspendare a executrii
hotrrii n etapa procesual a recursului [art. 484 alin. (3) NCPC] etc.
De asemenea, majoritatea procedurilor speciale reglementate de cod conin dispoziii
derogatorii de la principiul publicitii, judecata acestora avnd loc n camera de consiliu.
Cu titlu de exemplu, menionam n acest sens procedura divorului prin acordul soilor
[art. 929 alin. (3) NCPC], msurile asigurtorii (art. 953 alin. (2), art. 956 alin. (1) teza
52 DfUA NARCISA THgOHAftl / MARtVS SFTIMIS
TlTW L PRELIM INAR. DOWtNIUl D REGLEM ENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art. 17
a il-a, art. 960 alin. (2) teza l NCPC]; procedura cu privire la cererile de valoare redus
[art. 1029 alin. (1) NCPC]; procedura evacurii din imobilele folosite sau ocupate fr
drept (art. 1041 alin. (2) NCPC].
n ceea ce privete procedura necontencioas, potrivit art. 532 alin. (!) NCPC, cere
rea se judec n camera de consiliu. Totodat, inclusiv calea de atac a apelului n aceast
procedur se judec n camera de consiliu [art. 534 alin. (5) NCPC],
n faza executrii silite, cererea de ncuviinare a acesteia, potrivit art. 665 alin. (2)
teza I NCPC, precum i o serie de alte incidente n materia executrii silite se soluioneaz
n camera de consiliu, fcnd excepie ns contestaia la executare, care se judec
conform procedurii prevzute de noul cod pentru judecata n prim instan [art. 716
alin. (1) NCPC];
b) ipoteza edinei deelorate secrete, din oficiu sau la cerere, n cazurile n care dezba
terea fondul ui n edin publici ar aduce atingere moralitii, ordinii publice, intereselor
minorilor, vieii private a prilor ori intereselor justiiei, potrivit art. 213 alin. (2) NCPC.
In acest context, n cadrul art. 6 parag. 1 din Convenia european este menionat
excepia de la principiul publicitii, potrivit creia accesul n sala de edine poate fi
interzis presei i publicului pe ntreaga durat a procesului sau a unei pri a acestuia
n interesul moralitii, al ordinii publice ori al securitii naionale ntr-o societate
democratic, atunci cnd interesele minorilor sau protecia vieii private a prilor la
proces o impun sau n msura considerat absolut necesar de citre instan atunci
cnd, n mprejurri speciale, publicitatea ar fi de natur s aduc atingere intereselor
justiiei.
n ambele situaii derogatorii existente n noul Cod de procedur civil de la principiul
publicitii, prezentate anterior, au acces n camera de consiliu ori n sala de edin
prile, reprezentanii lor, cei care i asist pe minori, aprtorii prilor, martorii, exper
ii, traductorii, interpreii, precum i alte persoane crora instana, pentru motive
temeinice, le permite sa asiste la proces, potrivit art. 213 alin. (3) NCPC.
Este de menionat n acest context, ci publicitatea edinei de judecat este restrns
i n ipoteza n care anumite persoane care asist la dezbateri tulbur edina ori neso
cotesc msurile luate sunt ndeprtate din sali, prin dispoziia preedintelui completului
de judecat, dup ce n prealabil li s-a atras atenia s respecte ordinea i buna-cuviin
[art. 217 alin. (6) NCPC]. Aceast dispoziie poate fi aplicabili i n privina minorilor i a
persoanelor care s-ar nfia ntr-o inut necuviincioas [art. 217 alin. (7) NCPC].
3. Pronunarea hotrrii. Chiar i n ipotezele de excepie prezentate anterior, sub
rezerva dispoziiilor art. 396 alin. (2) NCPC (viznd amnarea pronunrii, cnd pree
dintele poate stabili ca pronunarea hotrrii s se fac prin punerea soluiei la dispoziia
prilor prin mijlocirea grefei instanei), hotrrea se va pronuna n edin publica
(art. 402 NCPC).
n acelai sens sunt i prevederile art. 12 teza a Il-a din Legea nr. 304/ 2004, potrivit
crora pronunarea hotrrilorse face n edin public, cu excepia cazurilor prevzute
de lege.
Curtea European a decis c scopul urmrit de art. 6 parag. 1 din Convenie, i anume
asigurarea controlului puterii judiciare de ctre public pentru realizarea dreptului la un
proces echitabil, poate fi realizat, n orice caz, cel puin pentru instana de casaie, prin
depunerea la gref a textului integral al hotrrii, pentru ca astfel aceasta s fie accesi
OeuA Na r c i sa t h so h a m / ma h w s Sf r m e 53
Art. S TU IU L PRELIM INAR. DOM ENIUL DC EGLEM ENTAf tE $1PRINCIPHIE FUNDAMENTALE
bil tuturor, i prin citirea n edin public - adeseori limitat la dispozitiv - a deciziei
de admitere sau de respingere s recursului111.
nclcarea acestui principiu conduce la nulitatea necondiionat a hotrrii jude
ctoreti astfel pronunate, n condiiile art. 176 pct. 5 NCPC.
Art. 18. Limba desfurrii procesului. (1) Procesul civil se desfoar n
limba romn.
(2) Cetenii romni aparinnd minoritilor naionale au dreptul s se
exprime n limba matem n faa instanelor de judecat, n condiiile legii.
(3) Cetenii strini i apatrizii care nu neleg sau nu vorbesc limba romn
au dreptul de a lua cunotin de toate actele i lucrrile dosarului, de a vorbi n
instan i de a pune concluzii, prin traductor autorizat, dac legea nu prevede
altfel.
(4) Cererile i actele procedurale se ntocmesc numai n limba romn.
COM EN TA RI U
Articolul 18 NCPC constituie transpunerea n materie procesual civil a normelor
constituionale nscrise n art. 128, potrivit crora procedura judiciar se desfoar
n limbo romno; cetenii romni aparinnd minoritilor naionale au dreptul s se
exprime n limba matern n faa instanelor de Judecat, n condiiile legii organice;
modalitile de exercitare a acestui drept, inclusiv prin folosirea de interprei sau tra
ductori , se vor stabili astfel nct s nu mpiedice buna administrare a justiiei i s nu
implice cheltuieli suplimentare pentru cei interesai; cetenii strini i apatrizii care nu
neleg sau nu vorbesc limba romn au dreptul de a lua cunotin de toate actele i
lucrrile dosarului, de a vorbi n instan i de a pune concluzii, prin interpret.
Ca atare. ntruct n Romnia, limba oficial este limba romn, potrivit art. 13 din
Constituie, fiind prezumat a fi cunoscut de toi cetenii statului, procesul civil se des
foar n limba romn, ceea ce semnific faptul c dezbaterile, cererile i actele de
procedur au loc, respectiv se ntocmesc n aceast limb.
Ca excepii de la regula desfurrii dezbaterilor n limba romn, pentru facilitarea
accesului la justiie, noul cod prevede situaia cetenilor romni aparinnd minoriti
lor naionale i situaia cetenilor strini i a apatrizilor, excepiile viznd exclusiv dezba-
tente, iar nu i cererile i actele de procedur ntocmite n cadrul procesului, care n mod
obligatoriu vor fi redactate n limba romn, independent dac provin de la un cetean
strin ori apatrid sau cetean romn aparinnd unei minoriti naionale.
n acest context, art. 150 alin. (4) NCPC prevede ca, dac nscrisurile sunt redactate
ntr-o limb strin, ele se depun n copie certificat, nsoite de traducerea legalizat
efectuat de un traductor autorizat; n cazul n care nu exist un traductor autorizat
pentru limba n care sunt redactate nscrisuri le n cauz, se pot folosi traducerile realizate
de persoane de ncredere cunosctoare ale respectivei limbi, n condiiile legii speciale.
Cererile i actele de procedur vor fi redactate n mod obligatoriu n limba romn,
ns n ipoteza comunicrii cererii de chemare n judecat ctre un prt, cetean strin
sau apatrid, care nu cunoate limba romn, aceasta va trebui tradus, n prealabil, prin
demersul reclamantului.
1,1C.E.D.O., 8 decembrie 1983, Pretto $iaiitc. Italiei, n C Btrson, op. cit., 2010, p. 520.
54 DfUA NARCISA THgOHAftl / MARtVS SFTIMie
TlTW L PRELIM INAR. DOM ENIUL DE REGLEM ENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art. 19
Cetenii romni aparinnd minoritilor naionale au dreptul s se exprime n limba
matern n cadrul procedurilor judiciare. De asemenea, cetenii strini i apatrizii care
nu neleg sau nu vorbesc limba romn au dreptul de a lua cunotin de coninutul
dosarului, de a vorbi n instan i de a pune concluzii, prin traductor autorizat, dac
legea nu prevede altfel.
n conformitate cu art. 14 alin. (3) din Legea nr. 304/ 2004, n cazul n care una sau
mai multe pri solicit s se exprime n limba materni, instana de judecat trebuie
s asigure, n mod gratuit, folosirea unui interpret sau traductor autorizat. Asigurarea
folosirii traductorului n proces va avea loc fie prin emiterea de ctre instan a
unei adrese ctre instituiile abilitate pentru a desemna un atare traductor, fie prin
ncuviinarea participrii unui traductor autorizat agreat de ctre pri.
Potrivit alin. (4) a) aceluiai articol, n situaia n care toate prile solicit sau sunt de
acord s se exprime n limba matern, instana de judecat trebuie s asigure exercitarea
acestui drept, precum i buna administrare a justiiei, cu respectarea principiilor contra
dictorialitii, oralitii i publicitii.
Dezbaterile purtate de pri n limba matern se nregistreaz, consemnndu-se n
limba romn. Obiecfunile formulate de cei interesai cu privire la traduceri i consem
narea acestora se rezolv de instana de judecat pn la ncheierea dezbaterilor din acel
dosar, consemnndu-senncheierea de edin [art. 14 alin. (6) din Legea nr. 304/ 2004].
Apreciem c aceste obieciuni vor fi rezolvate prin apelarea la un alt traductor, care s
confirme sau s infirme cele susinute de ctre traductorul precedent.
Interpretul sau traductorul va semna pe toate actele ntocmite, pentru conformi
tate, atunci cnd acestea au fost redactate sau consemnarea s-a fcut n baza traducerii
sale [art. 14 alin. (7) din lege].
Textul care face obiectul prezentului comentariu trebuie corelat cu art. 225 NCPC,
potrivit cruia atunci cnd una dintre pri sau dintre persoanele care urmeaz s fie
ascultate nu cunoate limba romn, instana va folosi un traductor autorizat. Dac
prile sunt de acord, judectorul sau grefierul poate face oficiul de traductor. n situa
ia n care nu poate fi asigurat prezena unui traductor autorizat, se vor aplica preve
derile art. 150 alin. (4) NCPC. Dispoziiile privitoare la experi se aplic n mod corespun
ztor i traductorilor i interpreilor.
Nerespectarea acestui principiu, ct i a dreptului minoritilor, cetenilor strini i
apatrizilor de a se exprima n limba matern i de a beneficia de un traductor autorizat
pe parcursul procesului se sancioneaz cu nulitatea hotrrii judectoreti.
ArU 19. Continuitatea. J udectorul nvestit cu soluionarea cauzei nu poate
fi nlocuit pe durata procesului dect pentru motive temeinice, n condiiile legii.
COM EN TA RI U
Regula continuitii instanei este ridicat la nivel de principiu fundamental al proce-
sului civil, fiind totodat dezvoltat n art. 214 NCPC. Astfel, potrivit acestui articol, mem
brii completului care judec procesul trebuie s rmnd aceiai in tot cursul judecii; n
cazurile n care, pentru motive temeinice, un judector este mpiedicat s participe la
soluionarea cauzei, acesta va fi nlocuit n condiiile legii; dac nlocuirea judectorului
a avut loc dup ce s-a dat cuvntul n fond prilor, cauza se repune pe rol.
Obu a Na r c i sa Th eo h a r i / Ma r i v s ef t i mi e 55
Art. 20 T U IU L PRELIMI NAR. D O M E N I U L DE REGLEMENTARE $1 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Prin continuitatea instanei este desemnat continuitatea completului de judecai,
ceea ce semnific faptul c judectorii care l compun trebuie s rmn aceiai n tot
cursul judecii unui proces, fr s fie schimbai n desfurarea acestuia.
Raiunea instituirii acestui principiu o constituie necesitatea ca judectorul s-i for
meze convingerea din perceperea personal a ntregii desfurri a procesului pentru
a avea o viziune ct mai aprofundat asupra cauzei, cu eliminarea riscului ca anumite
aspecte neconsemnate n ncheiere, dar relevante pentru soluionarea cauzei, s fi fost
produse numai n faa unui judector, care ulterior s fie nlocuit din complet.
Continuitatea contribuie la corecta soluionare a litigiilor civile prin faptul c judec
torii pot reine cu uurin i n ntreaga lor complexitate toate aspectele relevante ale
cauzei111.
Pot constitui motive temeinice de nlocuire a unui judector de la soluionarea unei
cauze, spre exemplu, transferul sau promovarea sa, intrarea acestuia n concediu de
cretere al copilului etc.
Asigurarea continuitii completului de judecat este urmrit i n caz de disjungere,
cnd dosarul nou*format se va repartiza aceluiai complet, potrivit art. 99 alin. (4) din
Regulamentul de ordine interioar al instanelor judectoreti.
Daci, din motive temeinice, un judector n faa cruia s-au desfurat dezbaterile a
fost nlocuit dupi reinerea cauzei n pronunare, este obligatoriu ca pricina s fie repus
pe rol, n vederea relurii dezbaterilor n faa acestuia. Ca atare, la deliberare i la pro
nunarea acesteia vor lua parte numai judectorii n faa crora au avut loc dezbaterile,
potrivit art. 395 alin. (2) teza I NCPC.
n ipoteza n care judectorul care a pronunat hotrrea judectoreasc nu este
acelai cu cei n faa cruia s*a desfurat etapa cercetrii procesului, nulitatea hotrrii
judectoreti pentru nclcarea principiului continuitii completului de judecat este
una necondiionat de existena unei vtmri.
nclcarea acestui principiu este prevzut i ca motiv de recurs, potrivit art. 488
alin. (1) pct. 2 NCPC, casarea hotrrii putndu-se cere dac hotrrea a fost pronunat
de alt judector dect cel care a luat parte la dezbaterea n fond a procesului.
Arc. 20. Respectarea principiilor fundamentale. J udectorul are ndatorirea
s asigure respectarea i s respecte el nsui principiile fundamentale ale proce
sului civiJ, sub sanciunile prevzute de lege.
COMEN TA RI U
Respectarea principiilor fundamentale ale procesului civil constituie o ndatorire att
pentru pri, ct i pentru instana de judecat, obligaie ce exist de altfel i pentru
toate celelalte dispoziii legale cuprinse n cod.
Sanciunile care pot interveni n ca2ul ne respectrii de ctre judector a principiilor
fundamentale ale procesului civil pot fi de natur disciplinar, pe de-o parte, tar, pe de
ali parte, hotrrea pronunat de acesta n condiiile expuse poate fi lovit de nulitate.
,11/. Le, Noul Cod de oroeedur civil, voi. 1,2011, p. 30,
5 6 Dei i A n a r c i s a t h s o h a r i / m a r i v s S F r m e
T i t u i l p r e l i m i n a r . D o m e n iu l de r e g l e m e n t ar e 51p r in c ip iil e f u n d am e n t al e Art. 21
Art 21. ncercarea de mpcare a prilor. (1) Judectorul va recomanda
prilor soluionarea amiabil a litigiului prin mediere, potrivit legii speciale.
(2) I n tot cursul procesului, judectorul va ncerca mpcarea prilor, dndu-le
ndrumrile necesare, potrivit legii.
COMENTARIU
1. Modaliti de realizare a mpcrii prilor. ncercarea de mpcare a prilor
este prevzuta printre regulile fundamentale ale procesului civil, n considerarea impor
tanei deosebite pe care o deine pentru pri i instan soluionarea amiabili a liti
giului. Astfel, prile obin o soluie reciproc convenabila, eficienta i durabil, fcnd
concomitent economie de timp i cheltuieli, spre deosebire de tranarea litigiului pe
cale judiciar, cnd rezolvarea conflictului se poate ntinde pe perioad ndelungat,
fiind necesare cheltuieli suplimentare i existnd riscul n final ca ambele pri s fie
nemulumite de soluia pronunat de instan.
Este de observat faptul c art. 21 NCPC conine dou teze distincte, i anume:
a) judectorul va recomanda prtilor soluionarea litigiului prin mediere, cnd con
sider necesar, innd seama de circumstanele cauzei. n aceast situaie, prile sunt
obligate sa se prezinte la mediatorn vederea informrii cu privire la avantajele medierii,
soluionarea conflictului dintre ele nefiind ns obligatoriu a fi realizat n cadrul acestei
proceduri. Prin raportare la art. 227 alin. (2) NCPC, apreciem c recomandarea instanei
n sensul soluionrii litigiului prin mediere poate fi fcut n orice faz a judecii, chiar
dac acest aspect este menionat numai n alin. (2) al art. 21 NCPC privitor la ncercarea
de mpcare a prilor stabilit n sarcina judectorului;
b) judectorul are obligaia de o ncerca mpcarea prilor, dndu-le sfaturile nece
sare, cu meninerea ns a imparialitii sale.
Obligaia judectorului de a ncerca mpcarea prilor este dezvoltat n prevede
rile art. 227 NCPC, care reia dispoziiile art. 131 CPC 186511', cu singura adugire viznd
obligativitatea prezentrii prilor la mediator, n vederea informrii lor cu privire la
avantajele medierii, n ipoteza n care judectorul recomand aceasta.
2. Informarea prilor cu privire la avantajele medierii. n ceea ce pri vete procedura
de informare cu privire la avantajele medierii, att noul Cod de procedur civil, ct
i Legea nr. 192/ 2006 privind medierea i organizarea profesiei de mediator prevd
dispoziii n acest sens, fiind necesar corelarea lor.
Astfel, potri v it a rt. 227 a I i n. (2) teza a 11-a N C PC, cnd considera necesar, innd seama
de circumstanele cauzei, judectorul va recomanda prilor s recurg la mediere, n
vederea soluionrii litigiului pe cale amiabil, n orice faz a judecii. n conformitate
cu alin. (3) al aceluiai articol, n cazul n care judectorul recomand medierea, prile
11 Potrivit art. 131 alin, (1) CPC 1865. n tot cursul procesului, judectorul va ncerca mpcarea prilor,
dndu-le ndrumrile necesare, potrivit legii. n acest scop, el va solicita nfiarea personal a prilor, chiar
daci acestea sunt reprezentate. Oispoziiiie art. 132 alin, {2) (viznd citarea prilor - n.n. sunt aplicabile. (2)
n litigiile care, potrivit legii, pot face obiectul procedurii de mediere, judectorul poate invita prile s parti
cipe la o edin de informare cu privire la avantajele folosirii acestei proceduri. Cnd consider necesar, innd
seama de circumstanele cauzei, judectorul va recomanda prilor s recurg la mediere, n vederea soluio
nrii litigiului pe cale amiabil, n orice faz a Judecii. Medierea nu este obligatorie pentru pri. (3) Oac,
n condiiile alin. (l)$i (2), prile se mpac, judectorul va constata nvoiala lor n cuprinsul hotrrii pe care
o va da. Dispoziiile art. 271-273 (viznd hotrrea care consfinete nvoi aia prilor-n.n,) sunt aplicabile".
OeuA Na r c i s a Th s o h a m / M a f m j s e f t i m i s 57
Art. 21 T n i u i p r e l i m i n a r . Do m e n i u l d e r e g l e m e n t a r e i p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e
se vor prezenta ta mediator, n vedere informrii lor cu privire Ia avantajele medierii.
Refuzul prii de a se prezenta la edina de informare cu privire la avantajele medierii, tn
situaiife n care a acceptat, potrivit legii, se sancioneaz cu amend judiciar de la 100
[a 1.000 lei, potrivit art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. f) NCPC.
Din aceste dispoziii legale rezult c numai n ipoteza n care apreciaz necesar,
judectorul va recomanda prilor s recurg la mediere, caz n care acestea sunt obli
gate s se prezinte la mediator pentru a participa la edina de informare cu privire la
avantajele medierii. n timp ce recomandarea adresat prilor de a recurge la mediere
este o facultate pentru judector, iar nu o obligaie, pentru pri aceasta implic obliga
ia prezentrii la mediator. Se impune sublinierea faptului c recomandarea judectoru
lui nate n sarcina prilor exclusiv obligaia acestora de a se prezenta la mediator pen
tru a participa la edina de informare cu privire ia avantajele medierii, ia r nu i pe aceea
de a soluiona litigiul prin mediere.
Potrivit art. 2aHn.(l)din Legea nr. 192/ 2006, dac legea nu prevede altfel, prile,
persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate s participe la edina de informare
privind avantajele medierii, inclusiv, daca este cozul, dup declanarea unui proces n
faa instanelor competente, n vederea soluionrii pe aceast cale a conflictelor n
materie civil, de familie, n materie penal, precum i n alte materii, n condiiile pre
vzute de lege.
n conformitate cu art. 6 din legea special, organele judiciare i arbitrate, precum
i alte autoriti cu atribuii jurisdicionale informeaz prile asupra posibilitii i a
avantajelor folosirii procedurii medierii i le ndruma s recurg la aceast cale pentru
soluionarea conflictelor dintre ele.
Apreciem c dispoziiile legii speciale trebuie interpretate n contextul reglement
rii noului Cod de procedur civil, i anume n sensul c instana are posibilitatea, iar nu
obligaia de a recomanda prilor participarea la edina de mediere.
n ceea ce privete obligativitatea prilor de a participa la edina de informare
privind avantajele medierii, noul cod impune o atare obligaie doar pentru ipoteza n
care judectorul recomand medierea [art. 227 alin. (3) NCPC).
Legea nr. 192/ 2006 prevede n cadrul art. 2 alin. (1) obligaia prilor, persoane fizice
sau persoane juridice, de a participa la edina de informare privind avantajele medierii,
inclusiv, dac este ca2ul, dup declanarea unui proces n faa instanelor competente.
Potrivit art. 601alin. (1) din lege, n litigiile civile ce pot face, potrivit legii, obiect al
medierii sau al altei forme alternative de soluionare a conflictelor, prile i/ sau partea
interesata, dup caz, sunt inute s fac dovada ca au participat la edina de informare
cu privire la avantajele medierii n materiile enumerate la lit. a)-f) din cadrul acestui
alineat.
Prin urmare, fa de textele expuse n precedent, rezult c prile sunt obligate s
participe la edina de informare privind avantajele medierii n materiile enumerate la
art. 60L alin. (1) din Legea nr. 192/ 2006, indiferent dac acest lucru a fost sau nu reco
mandat de ctre instana de judecat, ele fiind totodat obligate sa fac o astfel de
dovad printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informa
rea (art. 2 alin. ( I 1) din Legea nr. 192/ 2006]. Apreciem c dispoziiile legii speciale se
aplic cu prioritate, nefiind n contradicie cu prevederile noului Cod de procedur civil.
Prevederile art. 2 alin. ( I 2) din Legea nr. 192/ 2006, potrivit crora instana va res
pinge cererea de chemare n judecat ca inadmisibil n caz de nendeplinire de ctre
58 Dei i A n a r c i s a t h s o h a r i / m a r i v s s f t i m i s
T i t u i l p r e l i m i n a r , d o m e n i u l de r e g l e m e n t ar e 51p r i n c i p i i l e f u n d am e n t al e Art. 21
reclamant a obligaiei de a participa la edina de informare privind medierea, anterior
introducerii cererii de chemare n judecat, sau dup declanarea procesului pn la
termenul dat de instan n acest scop, pentru litigiile n materiile prevzute de art. 60l
alin. (1) lit. a)-f), urmeaz a intra n vigoare la data de 1 august 2013, motiv pentru care n
msura n care prile nu fac dovada participrii la edina de informare n litigiile men
ionate pin la data de 1 august 2013, instana nu poate aplica o atare sanciune.
n acest context, apreciem c msurile ce pot fi dispuse n cauz pentru ipoteza
descris anterior, pn Eadata de 1 august 2013, sunt aplicarea unei amen2i judiciare,
potrivit art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. f) NCPC sau eventual dispunerea sanciunii suspendrii
judecii cauzei, ?n condiiile art. 242 alin. (1) NCPC.
3. Medierea. n ceea ce privete medierea, potrivit art. 1 alin. (1) i (2) din Legea
nr. 192/ 2006, aceasta reprezint o modalitate de soluionare a conflictelor pe cale
amiabil, cu ajutorul unei tere persoane specializate n calitate de mediator, n condiii
de neutralitate, imparialitate, confidenialitate i avnd liberul consimmnt al prilor,
fiind apt s faciliteze negocierile dintre ele i s le sprijine n vederea soluionrii
conflictului, prin obinerea unei soluii reciproc convenabile, eficiente i durabile.
Este de menionat c, potrivit art. 2 alin. (4) din lege, nu pot face obiectul medie
rii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum i
orice alte drepturi de care prile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenie sau prin
orice alt mod admis de lege, n rest aceasta fiind, ca regul, admisibil n orice materie
[art. 2 alin. (1) din lege].
Prile au dreptul s i aleag n mod liber mediatorul sau mediatorii [art. 5 alin. (2)
din lege), acesta/ acetia nefiind impus/ impui de ctre instan, putnd fi orice persoan
care exercit o atare profesie n condiiile legii. n acest context este de precizat c
mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre pri ntr-o procedur judiciar
avnd ca obiect conflictul supus medierii (art. 36 din lege), n considerarea tocmai a
obligaiei sale de imparialitate. De asemenea, mediatorul nu poate fi audiat ca martor
n legtur cu faptele sau cu actele de care a luat cunotin n cadrul procedurii de
mediere [art. 37 alin. (1) teza 1 din lege]. Calitatea de martor are ntietate fa de aceea
de mediator, cu privire la faptele i mprejurrile pe care le-a cunoscut nainte de a fi
devenit mediator n acel caz [art. 37 alin. (2) din lege]. n toate cazurile, dup ce a fost
audiat ca martor, mediatorul nu mai poate desfura activitatea de mediere n cauza
respectiv [art. 37 alin. {3}din lege].
Instana de judecat are obligaia de a informa prile asupra posibilitii i a avanta
jelor folosirii procedurii medierii, ndrumandu-le s recurg la aceast cale pentru solu
ionarea conflictelor dintre ele (art. 6 din lege).
De asemenea, se impune precizarea c termenul de prescripie a dreptului la aciune
se suspend ncepnd cu data semnrii contractului de mediere, pn la nchiderea pro
cedurii de mediere n oricare dintre modurile prevzute de lege {art. 49 din lege).
Susinerile fcute pe parcursul medierii de ctre prile aflate n conflict au caracter
confidenial fa de teri i nu pot fi folosite ca probe n cadrul procedurii judiciare, cu
excepia cazului n care prile convin altfel ori legea prevede contrariul (art. 53 teza I
din lege).
n ipoteza n care conflictul a fost dedus judecii, soluionarea acestuia prin mediere
poate avea loc din iniiativa prilor ori la recomandarea instanei, acceptat de pri, cu
privire la drepturi asupra crora acestea pot dispune potrivit legii. Medierea poate avea
ca obiect soluionarea n tot sau n parte a litigiului [art. 61 alin. (1}din lege].
OeuA Na r c isa Th so h a m / Maf mj s ef t imh 59
Art. 22 T r r w i p r e l i m i n a r . Do m e n i u l o e r e g l e m e n t a r e i p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e
La nchiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, n toate cazurile, s
informeze n scris instana de judecat dac prile au ajuns sau nu la o nelegere n
urma procesului de mediere [art. 61 alin. (2) din lege].
Potrivit art. 62 alin. (1) din lege, pentru desfurarea procedurii de mediere, judeca
rea cauzelor civile de ctre instanele judectoreti va fi suspendat la cererea prilor,
n condiiile prevzute de art. 242 alin. (1) pct. 1 CPC 1865 [n prezent art. 411 alin. (1)
pct. 1 NCPC].
Cursul termenului de perimare este suspendat pe durata desfurrii procedurii de
mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnrii contractului de mediere [art. 62
alin. (2) din lege].
n cazul n care conflictul a fost soluionat pe calea medierii, instana va pronuna, ia
cererea prilor, o hotrre de expedient [art. 63 alin. (1) din lege].
Legea prevede o serie de faciliti pentru prile care recurg la procedura medierii,
n vederea ncurajrii acestui demers. Astfel, cererea de repunere pe rol a cauzei dup
suspendarea acesteia pentru mediere este scutit de tax judiciar de timbru [art. 62
alin. (3) din lege]. Totodat, potrivit art. 63 alin. (2) din lege, odat cu pronunarea
hotrrii de expedient, instana va dispune, la cererea prii interesate, restituirea
taxei judiciare de timbru, pltit pentru nvestirea acesteia. De asemenea, hotrrea de
expedient pronunat conform legii n cauz constituie titlu executoriu [art. 63 alin. (3)
din lege]. Tn acelai context, este de menionat faptul c pentru activitatea de informare
i consiliere a prilor cu privire la procedura medierii i avantajele acesteia, ndeplinit
potrivit legii anterior ncheierii contractului de mediere, mediatorul nu poate pretinde
onorariu [art. 26 alin. (3) din lege], participarea prilor la o atare edin fiind obligatorie
dac judectorul o impune.
A r i . 22. Rolul judectorului n aflarea adevrului. (1) J udectorul soluio
neaz litigiul conform regulilor de drept care i sunt aplicabile.
(2) J udectorul are ndatorirea s struie, prin toate mijloacele legale, pentru
a preveni orice greeal privind aflarea adevrului n cauz, pe baza stabilirii
faptelor i prin aplicarea corect a legii, n scopul pronunrii unei hotrri temei
nice i legale. n acest scop, cu privire la situaia de fapt i motivarea n drept pe
care prile le invoc, judectorul este n drept s le cear s prezinte explicaii,
oral sau n scris, s pun n dezbaterea acestora orice mprejurri de fapt sau de
drept, chiar dac nu sunt menionate n cerere sau n ntmpinare, s dispun
administrarea probelor pe care le consider necesare, precum i alte msuri pre
vzute de lege, chiar dac prile se mpotrivesc.
(3) J udectorul poate dispune introducerea n cauz a altor persoane, n con
diiile legii. Persoanele astfel introduse n cauz vor avea posibilitatea, dup caz,
de a renuna Ia judecat sau la dreptul pretins, de a achiesa la preteniile recla
mantului ori de a pune capt procesului printr-o tranzacie.
(4) J udectorul d sau restabilete calificarea juridic a actelor i faptelor
deduse judecii, chiar dac prile le-au dat o alt denumire. I n acest caz judec
torul este obligat s pun n discuia prilor calificarea juridic exact.
(5) Cu toate acestea, judectorul nu poate schimba denumirea sau temeiul
juridic n cazul n care prile, n virtutea unui acord expres privind drepturi de
care, potrivit legii, pot dispune, au stabilit calificarea juridic i motivele de drept
60 Df U A NARCISA THgOHAftl / M ARtVS SFTIM IS
TlTW L PRELIM INAR. DOM ENIUL DE REGLEMENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art. 22
asupra crora au neles s limiteze dezbaterile, dac astfel nu se ncalc dreptu
rile sau interesele legitime ale altora.
(6) Judectorul trebuie s se pronune asupra a tot ceea ce s-a cerut, fr ns a
depi limitele nvestirii, n afar de cazurile n care legea ar dispune altfel.
(7) Ori de cte ori legea i rezerv judectorului puterea de apreciere sau i
cere s in seama de toate circumstanele cauzei, judectorul va ine seama,
ntre altele, de principiile generale ale dreptului, de cerinele echitii i de buna-
credint.
/
COM EN TA RI U
1. Rolul judectorului n aflarea adevrului. Articolul 22 NCPC consacr principiul
aflrii adevrului n procesul civil, deziderat al oricrei proceduri judiciare ntr-un stat
de drept.
n scopul realizrii acestui principiu, pe lng obligaiile stabifte n sarcina prilor
i a terilor n desfurarea procesului n cuprinsul art. 10 art. 11 NCPC, articolul n
discuie instituie o serie de ndrumri pentru judector, care sunt dezvoltate ulterior n
prevederile noului cod.
n demersul su viznd aflarea adevrului, n primul rnd. judectorul va soluiona
litigiul aplicnd dispoziiile legale incidente n cauz, respectnd astfel principiuI legali-
tii.
Alineatul (2) al art. 22 constituie o preluare parial uor modificat a art. 129 alin. (5)
CPC 1865, potrivit cruia judectorii aveau ndatorirea s struie, prin toate mijloacele
legale, pentru a preveni orice greeal privind aflarea adevrului n cauz, pe baza stabi
lirii faptelor i prin aplicarea corect a legii, n scopul pronunrii unei hotrri temeinice
i legale; dac probele propuse nu erau ndestultoare pentru lmurirea n ntregime a
procesului, instana dispunea ca prile s completeze probele; de asemenea, judecto
rul putea, din oficiu, s pun n discuia prilor necesitatea administrrii altor probe, pe
care le putea ordona chiar dac prile se mpotriveau.
Totodat, acest alineat nglobeaz i alin. (4) al art. 129 CPC 1865, n conformitate cu
care, cu privire la situaia de fapt i motivarea n drept pe care prile le invocau n sus
inerea preteniilor i aprrilor lor, judectorul era n drept s le cear acestora s pre*
zinte explicaii, oral sau n scris, precum i s pun n dezbaterea lor orice mprejurri de
fapt ori de drept, chiar dac nu erau menionate n cerere sau n ntmpinare.
2. Dreptul judectorului de a cere prilor explicaii cu privire la situaia de fapt
i motivarea n drept. n ipoteza n care nu este pe deplin lmurit de circumstanele
faptice ale cazului dedus judecii saun privina motivrii n drept invocate n susinerea
preteniilor ori a aprrilor prilor, judectorul are dreptul de a le cere explicaii, n
scris sau oral, n acest ultim caz lmuririle prilor urmnd a fi consemnate de grefier n
ncheiere, la dictarea preedintelui.
Acest drept al judectorului se exercit n legtur cu aspectele menionate de pri
n actele de procedur efectuate n cauz. Spre exemplu, judectorul poate ntreba ape
lantul care critic pentru netemeinicie hotrrea primei instane, prin care a fost obligat
la plata cheltuielilor de ntreinere restante, dac debitul a crui plat o nvedereaz n
calea de atac a fost achitat anterior sau ulterior pronunrii hotrrii primei instane, n
msura n care acest aspect nu rezult cu claritate din dosar.
Ob u a Na r c i s a Th c o h a r i / M a r i u s e f t i m i e 61
Art. 22 T n i u i p r e l i m i n a r . Do m e n i u l o e r e g l e m e n t a r e i p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e
3. Dreptul judectorului de a pune n dezbaterea prilor orice mprejurri de fapt
sau de drept chiar dac nu sunt menionate n cerere sau n ntmpinare. Acest drept
al judectorului se exercit n legtur cu aspectele nemenionate de pri n actele de
procedur efectuate n cauz, dar care sunt relevante pentru soluionarea cauzei. Spre
exemplu, judectorul poate ntreba reclamantul care solicit restituirea unei sume de
bani achitate n temeiul unui act juridic dac a solicitat anterior, pe calea unui litigiu dis
tinct desfiinarea acestui act juridic, temei al plii efectuate.
De asemenea, noul cod recunoate dreptul judectorului de a invoca din oficiu ncl
carea normelor juridice de ordine public.
Astfel, n conformitate cu art. 178 alin. (1) NCPC, nulitatea absolut a actelor de pro
ceduri poate fi invocat din oficiu de judector, n orice stare a judecii, dac legea nu
prevede altfel.
n acelai context, potrivit art. 247 alin. (1) NCPC, excepiile absolute pot fi invocate
de instan n orice stare a procesului, dac prin lege nu se prevede altfel (o ipotez de
excepie este, spre exemplu, cea viznd necompetena material care, dei reglemen
tat de norme juridice de ordine public, poate fi invocat de pri sau de judector la
primul termen de judecat la care prile sunt legal citate [art. 130 alin. (2) NCPC].
Motivele de ordine public pot fi invocate i din oficiu de ctre instana de apel, potri
vit art. 479 alin. (1) NCPC. De asemenea, n conformitate cu art. 489 alin. (3) NCPC, dac
legea nu dispune altfel, motivele de casare care sunt de ordine public pot fi ridicate din
oficiu de instana de recurs, chiar dup mplinirea termenului de motivare a recursului,
fie n procedura de filtrare, fie n edin public. Dat fiind modalitatea de redactare
a articolelor menionate, apreciem c invocarea motivelor de ordine public din oficiu
de ctre instan, atlt n apel, ct i n recurs, constituie o facultate, iar nu o obligaie a
acesteia.
n toate situaiile, orice excepie procesual sau motiv invocat din oficiu de ctre
instan trebuie pus n discuia contradictorie a prilor, n prealabil soluionrii sale.
4. Dreptul judectorului de a dispune administrarea probelor pe care le consider
necesare, precum i alte msuri prevzute de lege, chiar dac prile se mpotrivesc.
a) n privina probelor, este de menionat faptul c instana are dreptul, iar nu i obligaia
de a le administra din oficiu, aspect ce rezult din art. 254 alin. (6) NCPC.
Potrivit art. 254 alin. (5) NCPC, dac probele propuse nu sunt ndestultoare pentru
lmurirea n ntregime a procesului, instana va dispune ca prile s le completeze; de
asemenea, judectorul poate, din oficiu, s pun n discuia prilornecesitatea adminis
trrii altor probe, pe care le poate ordona chiar dac prile se mpotrivesc. Totodat, n
conformitate cu art. 257 alin. (2) NCPC, instana poate dispune administrarea din oficiu
a probei la care s-a renunat.
n acelai context, instana de apel va putea dispune refacerea sau completarea
probelor administrate la prima instan, n cazul n care consider c sunt necesare
pentru soluionarea cauzei (art. 479 alin. (2) NCPC].
Este de menionat c ordonarea probelor de ctre instan din oficiu trebuie s se
fac cu respectarea urmtoarelor reguli: proba s fie admisibil potrivit legii [spre exem
plu, instana nu ar putea dispune administrarea din oficiu a probei testimoniale n dove*
direa unui act juridic pentru validitatea cruia legea cere forma scris - art. 309 alin. (3)
NCPC]; proba s fie concludent; proba s fie pus obligatoriu n discuia contradictorie
a prilor.
62 Df U A NARCISA THSOHARI / M ARtVS SFTIM IS
T i t u i l p r e l i m i n a r . D o m e n iu l o e r e g l e m e n t ar e 51p r in c ip iil e f u n d am e n t al e Art. 22
instana poate dispune administrarea probei n orice moment al judecii, nefiind
inut, precum prile, de respectarea unui anumit termen.
b}n privina msurilor prevzute de lege, instana le poate dispune, din oficiu, dup
punerea acestora n discuia prilor, cu respectarea principiului contradictoriaIitii i al
dreptului la aprare.
Spre exemplu, instana poate dispune conexarea a dou dosare sau, dimpotriv,
disjungerea unei cereri, chiar dac toate prile se mpotrivesc unei atare msuri, dac
apreciaz c aceasta se impune pentru buna administrare a justiiei.
De asemenea, n cadrul msurilor prevzute de lege se pot ncadra cele viznd
regularizarea cererii de chemare n judecat anterior fixrii primului termen de judecat
sau cele referitoare la complinirea lipsurilor cererii de apel ori de recurs.
Astfel, potrivit art. 200 alin. (2) NCPC, cnd cererea de chemare n judecat nu nde
plinete cerinele prevzute de art. 194-197 NCPC, reclamantului i se vor comunica n
scris lipsurile, cu meniunea c, n termen de cel mult 10 zile de la primirea comunic
rii, trebuie s fac completrile sau modificrile dispuse, sub sanciunea anulrii cererii.
De asemenea, conform art. 471 alin. (3) NCPC, n cazul n care cererea de apel nu
ndeplinete condiiile prevzute de lege, preedintele instanei sau persoana desem
nat de acesta care primete cererea de apel va stabili lipsurile i l va cere apelantului
s completeze sau s modifice cererea de ndat, dac este prezent i este posibil, ori ?n
scris, dac apelul a fost trimis prin pot, fax, pot electronic sau curier. Aceste dispo
ziii sunt aplicabile i n ipoteza cererii de recurs, art. 490 alin. (2) NCPC fcnd trimitere
la art. 471.
5. Posibilitatea judectorului de a dispune introducerea n cauz a altor persoane,
n condiiile legii. Reprezentnd o derogare de la principiul disponibilitii prilor n pro
cesul civil, ntruct poate fi exercitat chiar n ipoteza mpotrivirii prilor, un atare drept
al judectorului este stabilit numai n cazurile expres prevzute de lege, precum i n pro-
cedura necontencioas, potrivit art 78 alin. (1) NCPC.
Persoanele astfel introduse beneficiaz ns de dreptul de dispoziie, avnd posibili
tatea, dup caz, s renune la judecat sau la dreptul pretins, s achieseze la preteniile
reclamantului ori s tranzacioneze.
6. Dreptul i obligaia judectorului de a da sau restabili calificarea juridic a acte
lor i faptelor deduse judecii, chiar dac prile le-au dat o alt denumire. n acest
context, art. 152 NCPC prescrie faptul c cererea de chemare n judecat sau pentru
exercitarea unei ci de atac este valabil fcut chiar dac poart o denumire greii.
Spre exemplu, instana, dup punerea acestei chestiuni n discuia prilor, va proceda
la calificarea unei cereri de intervenie accesorie n cerere de intervenie principal
sau a unei cereri reconvenionale n cerere de chemare n garanie ori a unui recurs n
apel (n acest din urm caz n msura n care calea de atac a fost corect menionat n
dispozitivul hotrrii atacate).
De asemenea, invocarea greit a unui text de lege de ctre o parte nu impieteaz
asupra dreptului judectorului de a stabili i aplica textul corect situaiei de fapt funda
mentate juridic de ctre parte.
Prin urmare, ca regul, denumirea unor acte sau fapte deduse judecii i textul legal
nu sunt chestiuni de natur s in judectorul la pronunarea soluiei.
ntotdeauna ns, dac va proceda conform celor de mai sus, judectorul este obligat
s pun n discuia prilor calificarea juridic exact.
OeuA Na r c isa Th so h a m / Maf mj s Ef t imis 63
Art. 22 T r r w i p r e l i m i n a r . Do m e n i u l o e r e g l e m e n t a r e i p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e
Prin excepie, judectorul nu poate schimba denumirea sau temeiul juridic n cazul n
care prile, n virtutea unui acord expres privind drepturi de care, potrivit legii, pot dis
pune, au stabilit calificarea juridici i motivele de drept asupra crora au neles s limi
teze dezbaterile, daca astfel nu se ncalc drepturile sau interesele legitime ale altora.
n afar de excepiile expres prevzute de lege, n temeiul rolului judectorului n
aflarea adevrului nu se poate deroga de la principiul disponibilitii prilor n procesul
civil.
7. Obligaia judectorului de a se pronuna asupra a tot ceea ce s-a cerut, fr a
depi nsl limitele nvestirii. Aceast regul este dezvoltat n art. 397 alin. (1) NCPC
care stipuleaz c instana este obligat s se pronune asupra tuturor cererilor deduse
judecii, ea neputnd acorda mai mult sau altceva dect s-a cerut, dac legea nu pre
vede altfel.
Cu toate acestea, prin excepie legea prevede anumite situaii Tn care instana este
obligata s se pronune asupra unor aspecte, det acestea nu au fost solicitate de ctre
pri. Spre exemplu, potrivit art. 918 alin. (2) NCPC, n procesul de divor, cnd soii au
copii minori, nscui naintea sau n timpul cstoriei ori adoptai, instana se va pro
nuna asupra exercitrii autoritii printeti, precum i asupra contribuiei prinilor la
cheltuielile de cretere i educare a copiilor, chiar dac acest lucru nu a fost solicitat prin
cererea de divor. n conformitate cu alin. (3) al aceluiai articol, instana se va pronuna
din oficiu i asupra numelui pe care l vor purta soii dup divor, potrivit prevederilor
noului Cod civil.
De asemenea, libertatea prilor de a pune capt procesului, n msura n care este
legal, nu poate fi, ca regul, cenzurat de ctre instan. Prin derogare, potrivit art. 81
alin. (2) NCPC, actele procedurale de dispoziie, fcute n orice proces de reprezentanii
minorilor, ai persoanelor puse sub interdicie i ai dispruilor, nu vor mpiedica judeca
rea cauzei, daca instana apreciaz c ele nu sunt n interesul acestor persoane.
Totodat, ca regul, judectorul este inut de cadrul procesual trasat de ctre pri,
sub aspectul obiectului, cauzei i al prilor, trebuind sa se pronune asupra a tot ceea
ce s-a cerut (omnia petita), fr a depi limitele nvestirii [numai asupra a ceea ce s-a
cerut). De pild, instana nu poate depi limita despgubirilor solicitate de ctre recla
mant printr-o aciune n rspundere civil delictual, n lipsa majorrii de ctre acesta a
cuantumului preteniilor, chiar i n ipoteza n care din ansamblul materialului probator
administrat n cauz ar reiei un prejudiciu efectiv suferit mai mare.
De asemenea, instana nu poate acorda din oficiu cheltuieli de judecat sau stabili un
termen de graie n favoarea debitorului, n lipsa formulrii de ctre pri a unor astfel
de cereri.
n acelai context, instana nu poate schimba fundamentul juridic ol cererii, acordnd,
spre exemplu, despgubiri n temeiul rspunderii civile delictuale, dac reclamantul i-a
ntemeiat cererea de restituire a unei sume de bani pe rspunderea civil contractual
sau pe plata nedatorat.
O derogare important de la aceast regul o constituie posibilitatea judectorului
de a introduce forat, din oficiu, alte persoane n proces, n condiiile legale prevzute de
art. 78-79 NCPC.
8. Posibilitatea de apreciere a judectorului cu privire fa aplicarea dispoziiilor
legale. n toate cazurile n care legea confer judectorului posibilitatea de apreciere sau
64 Df U A NAFKISA THgOHAftl / M ARtVS SFTIM IS
T i t u i l p r e l i m i n a r , d o m e n i u l de r e g l e m e n t ar e 51p r i n c i p i i l e f u n d am e n t al e Art. 23
i cere si ini seama de toate circumstanele cauzei, judectorul va ine cont, ntre altele,
de principiile generale ale dreptului, de cerinele echitii i de buno-credina.
Spre exemplu, instana are posibilitatea s refuze amnarea judecrii cauzei pentru
lips de aprare, chiar i n ipoteza n care motivele sunt temeinice i nu sunt imputabile
prii, n condiiile art. 222 ain. (1) NCPC; dac ns dosarul este complex, cererea de
amnare este formulat cu bun-credin, iar partea advers este reprezentat de avocat,
echitabil ar fi ca o atare cerere de amnare pentru lipsi de aprare s fie ncuviinat.
De asemenea, legea recunoate posibilitatea judectorului de a aplica sau nu sanc
iunea previzut de lege, n anumite cazuri; spre exemplu, dac numai cererea prin
cipal este n stare de a fi judecat, instana poate dispune judecarea separata a cererii
reconvenionale [art. 210 alin. (2) NCPC); instana poate suspenda judecata n cazurile
menionate la art. 413 alin. (1) NCPC (suspendarea facultativ) sau poate dispune sus
pendarea executrii hotrrii atacate n etapa procesual a recursului n condiiile
art. 484 alin. (2) NCPC
Ari. 23. Respectul cuvenit justi i ei . (1) Cei prezeni Ja edina de judecat
sunt datori s manifeste respectul cuvenit fa de instan i s nu tulbure buna
desfurare a edinei de judecat.
(2) Preedintele vegheaz ca ordinea i solemnitatea edinei s fie respectate,
putnd lua n acest scop orice msur prevzut de lege.
COM EN TA RI U
Respectul cuvenit justiiei constituie un principiu fundamental al procesului civil,
acesta impunndu-se din perspectiva importanei deosebite a nfptuirii justiiei pentru
societate, ce presupune un cadru solemn de desfurare.
Textul de lege analizat trebuie corelat cu art. 217 NCPC viznd poliia edinei de jude
cat.
Preedintele completului de judecat exercit poliia edinei, putnd lua msuri
pentru pstrarea ordinii i a bunei-cuviine, precum i a solemnitii edinei de jude
cat, msurile putnd consta n aplicare de amenzi judiciare, efectuare de sesizri la
instituiile abilitate pentru luarea msurilor disciplinare, ndeprtare din sal etc.
Cei care se adreseaz instanei n edin public trebuie s stea n picioare, ns pre
edintele poate ncuviina, atunci cnd apreciaz ci este necesar, excepii de la aceast
ndatorire (spre exemplu, dac partea sau reprezentantul su are o stare de sntate
precari ori o vrsti naintat).
Dac prin numrul lor mare, cei prezenin sala de judecat tulbur buna desfurare
a edinei, preedintele le poate cerere celor care ar veni mai trziu sau care depesc
numrul locurilor existente s prseasc sala [art. 217 alin. (2) NCPC).
De asemenea, nimeni nu poate fi lsat s intre cu arme n sala de edin, cu excepia
cazului n care le poart n exercitarea serviciului pe care l ndeplinete n faa instanei
[art. 217 alin. (3) NCPC].
Articolul 188 alin. (1) NCPC stipuleaz c se sancioneaz cu amend judiciar de la
100 lei la 1.000 lei nerespectarea de citre oricare dintre piri sau de citre alte persoane
a msurilor luate de ctre instan pentru asigurarea ordinii i solemnitii edinei de
judecat.
Ob u a Na r c i s a Th e o h a m / M a r i u s e f t i m i e 65
Art. 24 T r n u i p r e l i m i n a r . Do m e n i u l d e r e g l e m e n t a r e i p r i n c i p h i e f u n d a m e n t a l e
Capitolul III. Aplicarea legii
de procedur civil
Art. 24. Legea aplicabil proceselor noi. Dispoziiile legii noi de procedur
se aplic numai proceselor i executrilor silite ncepute dup intrarea acesteia
n vigoare.
COM EN TA RI U
1. Aplicarea legii noi de procedur civili. Regula general stabilit n prezentul cod
este aceea c legea nou de procedur civil se aplic numai proceselor i executrilor
silite ncepute dup intrarea sa n vigoare, iar nu i celor demarate anterior i aflate n
curs de desfurare.
Potrivit expunerii de motive formulate la legea de punere n aplicare a noului Cod
de procedur civil, pentru asigurarea previzibilitii normei juridice, noul cod cuprinde
soluii normative cu caracter de noutate n ceea ce privete aplicarea legii de procedur,
nlocuind principiul aplicrii imediate a noii norme de procedur, prevzut n art. 725
alin. (1) CPC 1865, cu acela potrivit cruia dispoziiile noii legi de proceduri civil sunt
aplicabile numai proceselor i executrilor silite ncepute dup intrarea n vigoare a
acesteia.
De la aceasta regul, codul instituie o derogare n cadrul art. 26 viznd legea aplicabil
mijloacelor de probi, aceasta fiind legea n vigoare la data producerii ori a svririi
faptelor juridice care fac obiectul probaiunii (n ceea ce privete admisibilitatea i
puterea doveditoare a probelor preconstituite i a prezumiilor legale) i, dup caz, legea
n vigoare la data administrrii probelor (n ceea ce privete administrarea acestora).
Un aspect important de semnalat este acela c dispoziiile art. 24-27 NCPC au n
vedere normele procedurale ce vor fi adoptate ulterior intrrii n vigoare a noului Cod de
procedur civil, iar nu nsi aplicarea sa, deoarece pentru acesta din urm sunt prev
zute norme tranzitorii speciale, cuprinse n Legea nr. 76/ 2012 privind punerea n aplicare
a Legii nr. 134/ 2010.
Astfel, dup cum n mod pertinent s-a artat n literatura de specialitate'*1, art. 24-27
NCPC constituie norme generale de drept tranzitoriu, destinate a guverna conflicte de
legi viitoare, n timp ce normele de drept tranzitoriu cuprinse n Legea nr. 76/ 2012 au
caracter special, reglementnd, n mod specific, conflictele de legi ocazionate de intrarea
n vigoare a noului cod (acestea din urm vor fi tratate distinct n cadrul pct. 2 al prezen
tului comentariu).
1.2. Noiunea de proces nceput dup intrarea ftt vigoare a legii noi de procedur
civif. Procesul nceput dup intrarea n vigoare a legii noi de procedur civil vizeaz
situaia n care data nregistrrii cererii de chemare n judecat la instan se situeaz
ulterior datei intrrii n vigoare a legii respective, caz n care este aplicabil aceast lege
[procesul ncepe prin nregistrarea cererii la instan, n condiii legii, potrivit art. 192
alin. (2) NCPC).
1)1 Zidarv, T.C. Briciu, Observaii privind unele dispoziii de drept tranzitoriu i de punere n aplicare a
noului Cod de procedur civil, www.juridice.ro.
6 6 D e U A NARCISA THgOHAftl / M A R t V S S F T I M i e
T i t u i l p r e l i m i n a r . D o m e n iu l de r e g l e m e n t ar e 51p r in c ip iil e f u n d am e n t al e Art. 24
Dimpotriv, n ipoteza n care cererea de chemare ?n judecat este nregistrat la
instan anterior momentului intrrii n vigoare a legii noi de procedur, aceasta nu se
va aplica.
1.2. Noiunea de executare silit nceput dup intrarea n vigoare a legii noi de
procedura civila. Dei procesul civil nglobeaz, ca regul, dou faze (judecata propriu*
zis i executarea silit), art. 24 NCPC folosete noiunea de proces numai cu sensul de
faza o judecaii propriU'Zise, fr a include i faza executrii silite, textul legal menionat
prevznd n mod separat noiunile de procese i executri silite.
n aceste condiii, chiar dac cererea de chemare tn judecat a fost nregistrat ante-
rior intrrii n vigoare a noii legi de procedur, aceasta se va aplica executrii silite dema
rate n temeiul hotrrii judectoreti obinute n acel proces, dac data cererii de exe
cutare silit este ulterioar momentului intrrii n vigoare a legii [executarea silit ncepe
odat cu sesizarea organului de executare, potrivit art. 622 alin. (2) NCPC, dac prin lege
special nu se prevede altfel).
n ceea ce privete contestaia ia executare, dat fiind faptul c aceasta constituie un
incident n cursul executrii silite [potrivit art. 650 alin. (2) NCPC, instana de executare
soluioneaz cererile de ncuviinare a executrii silite, contestaiile la executare, precum
i orice alte incidente aprute n cursul executrii silite, cu excepia celor date de lege n
competena altor instane sau organe], determinarea legii de procedur civil aplicabil
acesteia se va face n funcie de momentul demarrii executrii silite (data cererii de exe
cutare silit), iar nu prin raportare la data nregistrrii la instan a contestaiei la execu
tare. Cele menionate sunt valabile i n privina cererii de suspendare a executrii silite
sau a cererii de ntoarcere a executrii silite.
n privina cererii de suspendare a executrii hotrrii atacate formulat n recurs
sau n contestaie n anulare ori revizuire, aceasta va fi supus legii procesuale civile n
vigoare la data nceperii procesului.
2. Aplicarea noului Cod de procedur civil. Norme tranzitorii. Dat fiind caracte
rul special al normelor de drept tranzitoriu cuprinse n Legea nr. 76/ 2012, acestea sunt
derogatorii de la normele generale din noul Cod de procedur civil i, totodat, sunt de
strict aplicare, viznd exclusiv incidena n timp a noului cod.
Ca atare, ori de cate ori se va invoca problema aplicrii acestuia, se va recurge la
normele de drept tranzitoriu din Legea nr. 76/ 2012, iar nu la cele din nsui cuprinsul
codului. Spre exemplu, dac procesul este nceput anterior intrrii n vigoare a noului
cod, fiind ca atare guvernat de Codul de procedur civil din 1865, prin raportare la
art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/ 2012, legea aplicabil administrrii dovezilor nu va fi cea
de la momentul administrrii (noul Cod de procedur civil), ci Codul de procedur civil
din 1865.
2.1. Noiunea de proces nceput sub imperiul noului Cod de procedur civil. n ceea
ce privete noul Cod de procedur civil, art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/ 2012 prevede
faptul cl dispoziiile acestuia se aplic numai proceselor ncepute dup intrarea acestuia
n vigoare.
n acest context se impune menionarea faptului c, potrivit alin. (2) al aceluiai
articol din lege, procesele ncepute prin cereri depuse, n condiiile legii, la pot, uni*
ti militare sau locuri de deinere nainte de data intrrii n vigoare a noului Cod de
procedur civil rmn supuse legii vechi, chiar dac sunt nregistrate la instan dup
aceast dat.
OeuA Na r c isa Th so h a m / Maf mj s ef t imis 67
Art. 24 I T I U I P R E L I M I N A R . D O M E N I U L DC R E G L E M E N T A R E $1 P R I N C I P I I L E F U N D A M E N T A L E
Prin urmare, ceea ce prezint relevan pentru stabilirea incidenei sau nu n cadrul
unui proces a noului Cod de procedur civil, exclusiv n ipoteza depunerii cererii la
pot, uniti militare sau locuri de deinere, nu este data nregistrrii cererii la instan,
ci aceea a predrii sale instituiilor menionate.
De asemenea, noiunea de proces se refer att la etapa judecrii cauzei n prim
instan, ct i n cile de atac, inclusiv n cele extraordinare.
2.2. Noiunea de executare silit demarat sub imperiul noului Cod de procedur
civil. Articolul 3 alin. (1) din Legea nr. 76/ 2012 este norma de drept tranzitoriu i n pri
vina executrilor silite, acesta statund c dispoziiile noului Cod de procedur civil se
aplic numai executrilor silite ncepute dup intrarea acestuia n vigoare.
Momentul nceperii executrii silite este demarcat de prevederile art. 622 alin. (2)
NCPC, potrivit crora executarea silit ncepe odat cu sesizarea organului de executare,
dac prin lege special nu se prevede altfel.
Tn cazul executrilor silite nu sunt incidente prevederile alin. (2) al art. 3 din Legea
nr. 76/ 2012, acestea viznd doar procesele" n sensul de faz a judecii, astfel c ceea
ce intereseaz n privina momentului nceperii executrii este data nregistrrii cererii
de executare la executor, iar nu momentul transmiterii prin pot sau al depunerii aces
teia la uniti militare sau la locuri de deinere.
n ceea ce privete contestaia la executarell], dat fiind faptul c aceasta constituie
un incident n cursul executrii silite, astfel cum am artat n precedent, determinarea
Codului de procedur civil aplicabil acesteia se va face n funcie de momentul demar
rii executrii sfiite (data cererii de executare silit), iar nu prin raportare la data nregis
trrii la instan a contestaiei !d executare.
Literatura de specialitate121a susinut fundamentat c. prin intermediul cererilor for
mulate n faza executrii silite, de regul, nu este dedus pentru prima oar judecii un
conflict de drept substanial, pentru a obine o rezolvare cu privire la fondul raporturilor
juridice dintre pri i, eventual, constituirea unui titlu executoriu. Oimpotriv, aceste
cereri se formuleaz cu privire la o executare silit deja nceput i au ca obiect verifica
rea regularitii executrii silite sau a actelor de executare, precum i soluionarea altor
situaii litigioase n legtur cu executarea silit n curs.
111Ibidem. Astfel, autorii citai au susinut n mod pertinent c soluia menionat nu este schimbat cu nimic
de mprejurarea c acestor proceduri speciale din faza executrii silite li se aplic n mod corespunztor regu
lile de procedur prevzute pentru judecata n prim instan. Aceast soluie impus de raiuni de tehnic
legislativ nu justific soluia considerrii unei contestaii la executare ca fiind un proces nou, n sensul art. 3
alin. (1}din Legea nr. 76/ 2012, firi a ine seama c ea intervine n legtur cu o executare silita, aadar, c este
un remediu judiciar specific celei de-a doua faze d procesului cjvil.
Mai mult, soluia aplicrii legii vechi trebuie generalizata pentru toate cererile formulate n cadrul i n legtura
cu o executare sfiit, chiar dac n legtur cu aceste cereri se constituie un dosar nou dup intrarea n vigoare a
noului cod. Chiar dac sistemul informatic ECRIS ar considera dosarul ca fiind unul formulat potrivit noului cod,
prin raportare la criteriul - uor verificabil de ctre un sistem informatic - al datei nregistram, judectorul cauzei
este, desfgur, singurul n drept l n msur s determine legea aplicabil n mod real respectivei cereri. Cu alte
cuvinte, nu trebuie confundate noiunile de proces, respectiv de executare silit, cu aceea de dosar,
n concluzie, pentru toate executrile ncepute anterior intrrii n vigoare a noului cod, legea veche va guverna
att regulile dup care se va stabili legalitatea sau nelegalitdtea actelor de executare contestate, cit i regulile de
procedur: competena instanei, calitatea porilor, ferma cererii de chemare n judecat, nregistrarea acesteia
Io instand (nu se vor aplica dispoziiile art. 200 i ort. 201 NCPC), regulile privind suspendarea judecii (inclusiv
modul de calcul al cauiunii), forma hotrrii judectoreti i cile de atac susceptibile de a f i exercitate".
1,1Ibidem.
6 8 DeiiA n a r c isa t h so h a r i / ma r i v s sf t i mi s
T i t u i l p r e l i m i n a r . D o m e n iu l de r e g l e m e n t ar e 51p r in c ip iil e f u n d am e n t al e Art. 24
Exemplificnd pentru cazul noului Cod de procedur civil, dac executarea silit a
fost demarat sub imperiul Codului de procedur civil din 1865, contestaia la execu-
tare promovat ulterior noului cod va fi reglementat de Codul de procedur civil din
1865, iar nu de noul Cod de procedur civil.
Aceleai soluii sunt valabile i n privina legii de procedur civil aplicabile cererii
de suspendare a executrii silite formulate n cadrul contestaiei la executare, cererii de
ntoarcere a executrii silite etc.
De asemenea, literatura de specialitate111a apreciat c i n situaia n care contesta-
ia la executare reprezint un proces de sine-stttor, respectiv n situaia n care aceasta
este formulat de un ter care invoc un drept real asupra bunului sau bunurilor urm*
rite, problema legii aplicabile trebuie rezolvat n mod asemntor. Dei n aceste cazuri
avem de a face cu o veritabil judecat n fond, ceea ce trebuie s primeze n analiza
legii aplicabile este natura incidental a acestei cereri fa de executarea silit i inten
ia legiuitorului de a evita aplicarea dispoziiilor vechiului i noului cod n una i aceeai
procedur.
Se impune i menionarea faptului c art. 12 alin. (1) din Legea nr. 76/ 2012 stipuleaz
c ori de cte ori legea special prevede c cererea de suspendare a executrii silite se
soluioneaz de ctre preedintele instanei, de la data intrrii n vigoare a noului Cod
de procedur civil, judecarea acestei cereri se va face de ctre un complet al instanei
competente potrivit legii, aceasta fiind o norm de corelare a dispoziiilor noului cod
[art. 718 alin, (1) i (7) NCPC) cu cele ale legilor speciale.
Dispoziiile alin. (1) ai art. 12 din lege se aplic i cererilor de suspendare a executrii
unei hotrri judectoreti, a unei hotrri pronunate de un organ cu activitate jurisdic-
ional sau, dup caz, a altui titlu executoriu, n cazul n care acestea sunt atacate n jus
tiie (art. 12 alin. (2) din Legea nr. 76/ 2012].
Potrivit art. 4 din Legea nr. 76/ 2012, dispoziiile art 623 NCPC'2 referitoare la orga-
neie de executare competente se aplic numai executrilor silite ncepute dup intrarea
n vigoare a noului Cod de procedur civil.
De asemenea, pentru asigurarea previzibilitii cadrului normativ i innd seama
de noua concepie privitoare la condiiile nceperii executrii silite, art. 5 din Legea
nr. 76/ 2016 prevede c dispoziiile noului Cod de procedur civil privitoare la titlurile
executorii se aplic i hotrrilor judectoreti sau altor nscrisuri pronunate ori, dup
caz. ntocmite nainte de intrarea n vigoarea acestuia, care pot fi puse n executare chiar
dac nu au fost nvestite cu formul executorie, n msura n care, evident, cererea de
executare silit este formulat ulterior intrrii n vigoare a noului cod.
n acelai sens, potrivit art. 10 din lege, ca norm de corelare, ori de cte ori printr-un
act normativ se prevede nvestirea cu formul executorie a unei hotrri judectoreti
sau a altui nscris, acestea vor fi puse n executare, de la data intrrii n vigoare a noului
Cod de procedur civila, fr a fi necesar nvestirea cu formul executorie. Ca atare, un
bilet la ordin, chiar dac este emis anterior intrrii n vigoare a noului cod, nu va mai tre
"tbidem.
U) Dei art. 4 din Legea nr. 76/ 2012 prevede c .Dispoziiile art. 614 din Codul de procedur civil se aplic
numai executrilor silite ncepute dup intrarea ?n vigoare a Codului de procedur civil", numrul corect al
articolului este 623, acesta fiind corespondentul. n urma republicm codului i a renumerotrii articolelor
acestuia, fostului art. 614, Or, Legea nr. 76/ 2012 a fost publicat anterior republicrii codului, astfel nct a avut
In vedere numrul articolului din versiunea iniial, anterioar republicrii.
Ob u a Na r c i s a Th c o h a m / M a r i u s e f t i m i e 69
Art. 24 I T I U I P R E L I M I N A R . D O M E N I U L DC R E G L E M E N T A R E $1 P R I N C I P I I L E F U N D A M E N T A L E
bui nvestit cu formuli executorie dac cererea de executare silit este formulat ulterior
acestei date.
2.3. Alte dispoziii de punere n aplicare a noului Cod de procedur civila prin rapor
tare ta prevederi cuprinse n legi speciale. Potrivit art. 1 din Legea nr. 76/ 2012, aceast
lege cuprinde dispoziiile pentru punerea n aplicare a Codului de procedura civil, avnd
ca principal obiect punerea de acord a legislaiei procesual civile existente cu prevederile
acestuia, precum i soluionarea conflictului de legi rezultnd din intrarea n vigoare a
codului. Prin urmare, Legea nr. 76/ 2012 cuprinde, ca obiect principal, norme tranzitorii,
pe de-o parte (Capitolul I), i norme de punere n aplicare (de corelare), pe de cealalt
parte (Capitolul II).
n conformitate cu art. 7 alin. (1) din Legea nr. 76/ 2012, dac prin aceast lege nu
se prevede altfel, ori de cte ori prin r-o lege special se prevede c hotrrea judecto
reasc de prim instan este definitiva", de la data intrrii n vigoare a Codului de pro
cedur civil, aceasta va fi supus numai apelului la instana ierarhic superioar.
Dispoziiile alin. (1) se aplic i n cazul n care printr-o lege speciala se prevede c
hotrrea judectoreasc de prim instan este supus recursului" sau c poate fi
atacat cu recurs" ori, dup caz, legea special folosete o alt expresie similar, fiind ca
atare supus apelului.
Se impune sublinierea faptului c cele dou dispoziii menionate anterior nu repre
zint norme tranzitorii, care s reglementeze o problem de drept temporal, ci au ca
scop punerea de acord a legislaiei speciale, edictate sub imperiul vechiului cod cu nor
mele noului Cod de procedur civil tn materia cilor de atac111. Ca atare, exemplificnd,
hotrrile pronunate n cadrul plngeri lor contravenionale sau contestaiilor formulate
n temeiul Legii nr. 10/ 2001, introduse anterior intrrii n vigoare a noului Cod de proce
dur civil, vor fi susceptibile de calea de atac a recursului, iar nu de cea a apelului.
Prevederile specificate n precedent nu se aplic n materie de contencios adminis
trativ i fiscal, inclusiv n materia azilului (art. 7 alin. (3) din lege].
Ca norm de corelare, potrivit art. 8 din lege, de la data intrrii n vigoare a Codului de
procedur civil, referirile din cuprinsul actelor normative ia hotrrea judectoreasc
definitiv i irevocabil" sau, dup caz, irevocabil" se vor nelege ca fiind fcute la
hot r rea j ude cto re a s c d eft n fti v"
Potrivit art. 6 din Legea nr. 76/ 2012, termenele procedurale prevzute de legile spe
ciale, aflate n curs la data intrrii n vigoare a noului Cod de procedur civil, rmn
supuse legii n vigoare la data la care au nceput s curg.
De asemenea, potrivit art. 11 din Legea nr. 76/ 2012, dac legea special prevede
obligarea debitorului la plata de daune cominatorii ori, dup caz, a unei amenzi civile
pentru nerespectarea unei obligaii de a face sau de a nu face care nu poate fi ndepli
nit prin alt persoan dect debitorul, de la intrarea n vigoare a noului Cod de proce-
Zidoru, TC. Srltiu, op. cit. Astfel, potrivit autorilor citai, compatibi liza rea legilor speciale cu dispoziiile
noului Cod de procedur civil este necesari doar n msura tn care acesta din urm este aplicabil. Ca urmare,
forma modificat a normelor cuprinse n legi speciale este aplicabil doar n privina proceselor ncepute dup
intrarea n vigoare a noului cod. singurele crora acesta li se aplic. De vreme ce in privina proceselor ncepute
anterior datei de 15 februarie 2013, legea veche rmne singura aplicabil, se impune n mod logic i necesar
concluzia c n privina acestor procese, normele cuprinse n legi speciale se aplic n continuare n forma n
vigoare pn la data intrrii n vigoare a noului cod. dac Legea nr. 76/ 2012 nu prevede n mod expres alt
soluie. Or, este adevrat c art. 7 alin. (1) folosete sintagma de la data intrrii in vigoore a Codului e
procedura civil ns aceasta, doar pentru a marca momentul de la care normele speciale vor fi modificate. n
sensul artat n cuprinsul art. 7 alin. (1) i (2), tar nu pentru a deroga de la dispoziiile art. 3 din lege*.
70 Df U A NAFKISA THgOHAftl / M ARtVS SFTIM IS
TlTUIL PRELIMINAR. DOWtNIUl DE REGLEMENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art. 25
duri civil, se vor putea aplica penaliti n condiiile previ2ute la art. 905 NCPC (ipoteza
vi2dtl este cea n care executarea silit este demarat ulterior intrrii n vigoarea noului
cod, art. 11 din Legea nr. 76/ 2012 fiind o norm de corelare).
Art* 25. Legea aplicabil proceselor n curs. (1) Procesele n curs de judecat,
precum i executrile silite ncepute sub legea veche rmn supuse acelei legi.
(2) Procesele n curs de judecat la data schimbrii competenei instanelor
legal nvestite vor continua s fie judecate de acele instane, potrivit legii sub care
au nceput. n caz de trimitere spre rejudecare, dispoziiile legale privitoare la
competen, n vigoare la data cnd a nceput procesul, rmn aplicabile.
(3) n ca2ul n care instana nvestit este desfiinat, dosarele se vor trimite din
oficiu instanei competente potrivit legii noi. Dispoziiile alin. (1) rmn aplicabile.
COM EN TA RI U
1. Legea aplicabil proceselor n curs. Alineatul (1) al articolului n discuie, potrivit
cruia procesele n curs de judecat, precum i executrile silite ncepute sub legea veche
rmn supuse acelei legi, consacr o soluie distinct n raport de art. 725 alin. (1) CPC
1865, potrivit cruia dispoziiile legii noi de procedur se aplicau, din momentul intrrii ei
n vigoare, i proceselor n curs de judecat ncepute sub legea veche, precum i executrii
silite ncepute sub acea lege, dispoziii ce reglementau principiul aplicrii imediate o legii
procesuale civile noi.
Astfel, n prezent, regula este aceea cl dac data nregistrrii cererii de chemare n
judecat se situeaz anterior datei intrrii n vigoare a legii noi, aceasta nu se va aplica
judecrii cauzei respective, fiind inciden legeo n vigoare de fa momentul nceperii pro*
cesului.
Similar, dac cererea de executare silit a fost formulat anterior datei intrrii n
vigoare a legii procesuale civile noi, aceasta nu se aplic, ci legeo n vigoare la data dema
rrii executrii silite, i anume legea n vigoare la data nregistrrii cererii de executare.
2. Legea aplicabil n ipoteza schimbrii competenei instanelor legal nvestite.
Procesele n curs de judecat la data schimbrii competente/ instanelor legal nvestite
vor continua s fie judecate de acele instane, potrivit legii sub care au nceput, acest
articol constituind o preluare a art. 725 alin. (2) teza I CPC 1365 (cu adugarea meniunii
c vor fi judecate conform legii sub care au nceput, spre deosebire de vechiul cod n care
normele de procedur erau de imediat aplicare). Spre exemplu, dac soluionarea unei
cereri de chemare n judecat era la data introducerii acesteia de competena n prim
instan a judectoriei, iar, n cursul procesului, intervine o modificare legislativ ce pre
vede competena de soluionare n prim instan a respectivei cereri n favoarea tri
bunalului, judectoria nu-i va declina competena, ci va continua s soluioneze cauza.
Spre deosebire ns de codul precedent [art. 725 alin. (2) teza a ll-a CPC 1865], noua
reglementare prevede c n caz de trimitere spre rejudecare, dispoziiile legale privitoare
la competen, n vigoare la data cnd a nceput procesul, rmn aplicabile, iar nu dis
poziiile legii noi.
Spre exemplu, daca ia data nregistrrii cererii de chemare n judecat, legea n vigoare
instituia competena de soluionare n prim instan n favoarea judectoriei, iar, pe
parcursul judecrii cii de atac declarate mpotriva hotrrii pronunate de judectorie,
OeuA Na r c isa Th so h a m / Maf mj s ef t imh 71
Art. 26 Tr r w i pr el i m i n a r . Do m en i u l d e eg l em en t a r e i pr i n c i ph i e f u n d a men t a l e
mtervine o modificare legislativ care stabilete competena de soluionare n prim
instan a cauzei respective n favoarea tribunalului, n ipoteza admiterii cii de atac cu
trimiterea cauzei spre rejudecare, aceasta seva face ctre instana competent potrivit legii
n vigoare la data nregistrrii cererii de chemare n judecat, adic de ctre judectorie.
3. Legea aplicabili n ipoteza desfiinrii instanei. n cazul n care instana nvestit
este desfiinat, dosarele se vor trimite din oficiu instanei competente potrivit legii noi,
care va judeca ns n raport de legea n vigoare la data nregistrrii cererii.
Art. Legea aplicabil mijloacelor de prob. (1) Condiiile de admisibili*
tate i puterea doveditoare a probelor preconstituite i a prezumiilor legale sunt
guvernate de legea n vigoare la data producerii faptelor juridice care fac obiectul
probaiunii.
(2) Administrarea probelor se face potrivit legii n vigoare la data administr
rii lor.
COMEN TA RI U
1. Legea aplicabil mijloacelor de prob n privina condiiilor de admisibilitate
i puterii doveditoare. Condiiile de admisibilitate i puterea doveditoare a probelor
preconstituite i a prezumiilor legale sunt guvernate de legea n vigoare fa data
producerii faptelor juridice care fac obiectul probaiunii, iar nu de legea n vigoare la
data formulrii sau a ncuviinrii cererii de probatorii ori la momentul reinerii lor n
ansamblul materialului probator la pronunarea soluiei.
Este de subliniat faptul c alin. (1) al articolului n discuie vizeaz exclusiv admisibili
tatea i puterea doveditoare, Iar nu administrarea probelor, pe de-o parte, iar, pe de alt
parte, privete exclusiv probeie preconstituite (spre exemplu, nscrisuri, probe materiale
etc.) i prezumiile fegale, ar nu $i probele nepreconstituite {de pild, martori, expertiz
etc.) sau prezumiile simple. Spre exemplu, dac la data ncheierii unui act juridic, proba
acestuia nu putea fi efectuat cu martori, iar ulterior, n cursul procesului, ar interveni o
lege ce ar permite o atare prob, instana va respinge ca inadmisibil cererea de ncuvi
inare a probei testimoniale n dovedirea acestui aspect, aplicnd legea n vigoare la data
actului care face obiectul probaiunii.
2. Legea aplicabil administrrii mijloacelor de prob. Administrarea probelor se va
face potrivit legii n vigoare la dota administrrii lor, soluia legislativ, consacrat i n
practica judiciar anterioar, avnd ia baz dou argumente: regulile noi de procedur
vizeaz, n general, o mai bun administrare a probelor i introducerea n acest scop n
legislaie a unor norme simplificate i mai eficiente; administrarea probelor conform legii
n vigoare la data administrrii lor nu este de natur s aduc atingere n vreun fel rapor
turilor juridice deja stabilite111.
n acest caz, noul Cod de procedur civila derog de la regula instituit n art. 24
NCPC, potrivit creia dispoziiile legii noi de procedur se aplic numai proceselor nce
pute dup intrarea acesteia n vigoare. Spre exemplu, dac legea nou ar modifica jur
mntul martorului, aceasta se va aplica la momentul administrrii probei testimoniale,
martorul urmnd a rosti noul jurmnt, iar nu cel avut n vedere de legea anterioar.
1,1/ Le, Noul Cod de procedur civil, voi. i, 20L1, p. 40.
72 D f U A N A F K I S A THSOHARt / M A R t V S S F T I M i e
T t w l p r e l i m i n a r . D o m e n iu l de r e g l e m e n t ar e 51p r in c ip iil e f u n d am e n t al e Art. 27-28
n ceea ce privete ns noul Cod de procedur civil, pentru determinarea incidenei
acestuia se vor avea n vedere dispoziiile art. 3 alin. (1) din Legea nr 76/ 2012, potrivit
cruia procesele ncepute sub imperiul Codului de procedur din 2865 rmn supuse
acestuia. n consecin, administrarea probelor n cadrul unui proces nceput anterior
ntrrii n vigoare a noului Cod de procedur civil se va face potrivit Codului de procedur
civil din 1865, Legea nr. 76/ 2012 neintroducnd vreo derogare sub aspectul analizat.
Art. 27. Legea aplicabil hotrrilor. Hotrrile rmn supuse cilor de
atac, motivelor i termenelor prevzute de legea sub care a nceput procesul.
COM EN TA RI U
n reglementarea anterioar, art. 725 alin. (3) CPC 1865 prevedea faptul c hotrrile
pronunate nainte de intrarea n vigoare a legii noi rmn supuse cilor de atac i terme
nelor prevzute de legea sub care au fost pronunate.
Este de remarcat c noul Cod de procedur civil a procedat la schimbarea textului
menionat n precedent, hotrrile fiind supuse, sub aspectul cilor de atac, motivelor
i termenelor, legii n vigoare Io dato Io core o nceput procesul (avnd relevan data
nregistrrii la instan a cererii de chemare n judecat), iar nu legii n vigoare la data
pronunrii sale.
Spre exemplu, chiar dac la data pronunrii unei hotrri judectoreti, calea de
atac ar fi apelul, potrivit legii In vigoare la acea dat, hotrrea va fi supus recursului,
drept cale de atac stabilit pentru respectiva hotrre potrivit legii n vigoare la data
nregistrrii cererii de chemare n judecat, aceasta fiind legea inciden.
Ari. 28. Teritorialitatea legii de procedur. (1) Dispoziiile legii de proce
dur se aplica tuturor proceselor care se judec de ctre instanele romne, sub
rezerva unor dispoziii legale contrare.
(2) I n cazul raporturilor procesuale cu element de extraneitate, determinarea
legii de procedur aplicabile se face potrivit normelor cuprinse n cartea a Vil-a.
COM EN TA RI U
Articolul 28 NCPC vizeaz aplicare o legii procesuale civile n spaiu i prezint un
aspect intern i unul internaional.
Aspectul intern privete faptul c dispoziiile legii de procedur se aplic proceselor
de pe ntregul teritoriu al Romniei, cu excepiile prevzute expres de lege. Alineatul (1)
al articolului n discuie desemneaz principiul teritorialitii legii procesuale civile, ce
decurge din suveranitatea i independena statelor111. Un atare principiu este menionat
i n noul Cod civil, n cuprinsul art. 7 alin. (1), potrivit cruia actele normative adoptate
de autoritile i instituiile publice centrale se aplic pe ntreg teritoriul rii, afar de
cazul n care se prevede altfel.
Aspectul internaional vizeaz ipoteza raporturilor procesuale civile cu element de
extraneitate i se rezolv de normele conflictuale specificate n Cartea VI l-a a codului.
t. U f , Noul Cod de procedur civil, voi. I, 2011, p. 41.
Dslia Narcisa t hsohar i / marius Eftimis 73
maitreyi_devil993@yahoo.com
maitreyi_devil993@yahoo.com
maitreyi_devil993@yahoo.com
maitreyi_devil993@yahoo.com
maitreyi_devil993@yahoo.com
maitreyi_devil993@yahoo.com
maitreyi_devil993@yahoo.com
CARTEA I. DISPOZIII GENERALE
Titlul I. Aciunea civil
Art. 29. N oiune. Aciunea civila este ansamblul mijloacelor procesuale pre
vzute de lege pentru protecia dreptului subiectiv pretins de ctre una dintre
pri sau a unei alte situaii juridice, precum i pentru asigurarea aprrii prilor
n proces.
COM EN TA RI U
1. Noiunea aciunii civile. Spre deosebire de reglementarea anterioar, noul Cod de
procedur civil definete aciunea civil, trsturile sale caracteristice viznd urmtoa
rele aspecte:
a) aciunea civil cuprinde totalitatea mijloacelor procesuale pe care legea le pune la
dispoziia prilor litigante, indiferent de poziia acestora n cadrul procesului civil (recla
mant, prt, ter intervenientetc);
b) mijloacele procesuale sunt forme de manifestare a aciunii civile, prevzute n
mod expres de lege, ce se divid n dou categorii, i anume cereri n justiie aprri.
Cu titlu generic, cererile n justiie sunt reglementate de art. 30 NCPC i vizeaz cere
rile principafe, accesorii, adiionale i incidentale, iar aprrile sunt prevzute de art. Bl
NCPC i includ aprrile de fond (spre exemplu, invocarea de ctre prt prin ntmpi
nare a stingerii obligaiei de plat a sumei solicitate prin cererea de chemare in judecat
prin faptul operrii compensaiei legale totale anterior introducerii aciunii) i aprrile
procedurale (excepii procesuale sau alte incidente procedurale-suspendare, recuzare,
strmutare etc.);
c) obiectul aciunii civile l constituie protecia pe cale judiciar a drepturilor subiec-
tive civile (drepturi reale, drepturi de crean, drepturi de proprietate intelectual etc.)
i a unor interese legitime (situaii juridice pentru a cror realizare calea judecii este
obligatorie, spre exemplu, divorul din culpa soilor), precum i asigurarea aprrii pr
ilor n proces;
d) aciunea civil are caracter unitar, indiferent de dreptul sau interesul ce se valori-
fi c prin intermediul acesteia, cuprinznd aceleai mijloace procesuale, dar dobndind,
la momentul exercitrii, caracteristicile sau natura dreptului ori interesului care consti
tuie obiectul su (spre exemplu, dac dreptul ce se valorific prin intermediul aciunii
este un drept real sau de crean, aciunea va fi una real sau, respectiv, personal).
2. Corelaia dintre aciunea civil, cererea de chemare n judecat, dreptul subiec
tiv civil i dreptul la aciune. Aciunea civil nu se confund cu cererea de chemare n
judecat, aceasta din urm constituind numai una dintre formele concrete de manifes
tare a aciunii civile, sfera mijloacelor procesuale fiind mult mai larg.
De asemenea, aciunea civil nu se suprapune nsui dreptului subiectiv civil valorifi
cat prin intermediul su, ci constituie un mijloc legal prin care acesta este aprat, aciu
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 75
Art. 29 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
nea civili putnd proteja, de asemenea, i anumite situaii juridice pentru a cror reali
zare calea justiiei este obligatorie.
Totodat, aciunea civil i dreptul la aciune sunt dou noiuni distincte, cea de-a
doua constituind prerogativa de a pune n micare mijloacele procesuale care alctuiesc
aciunea civil.
3. Elementele aciunii civile. Elementele aciunii civile sunt reprezentate de pri,
obiect i cauza, acestea fiind caracteristice nu numai aciunii civile nsei, ci oricrei
forme procesuale ce intr n coninutul su.
Spre exemplu, cererea de chemare n judecat poate fi formulat de ctre creditor
mpotriva debitorului, poate avea ca obiect protecia dreptului de crean reflectat n
pretenia viznd plata unei sume de bani, iar cauza poate fi reprezentat de angajarea
rspunderii civile contractuale a debitorului pentru executarea necorespunztoare a
obligaiilor ce i incumbau n temeiul actului juridic ncheiat ntre pri.
Totodat, excepia procesual, ca form de manifestare a aciunii civile {aprare pro-
cedural), se invoc ntre anumite pri (putnd privi numai unele dintre prile litigante,
iar nu n mod necesar totalitatea acestora), are un anumit obiect putnd consta n sus
inerea nclcrii unor forme procedurale sau a unor lipsuri ale dreptului la aciune, iar
cauza sa poate fi reprezentat de ntrzierea sau. dup caz, mpiedicarea judecrii fon
dului dreptului dedus judecii.
Prile aciunii civile sunt reprezentate de persoanele fizice sau juridice ntre care
exist un litigiu cu privire la un drept subiectiv civil sau la o situaie juridic pentru a
crei realizare calea judecii este obligatorie i asupra crora se rsfrng efectele hot
rrii judectoreti ce se pronun n cauz {n ipoteza procedurii contencioase) sau de
persoanele care se adreseaz instanei judectoreti cu o cerere, fr a urmri stabilirea
unui drept potrivnic fa de o alt persoan, precum i, dac este cazul, de persoanele
chemate ?n proces pentru soluionarea cererii respective (n ipoteza procedurii necon-
tencioase).
Obiectul aciunii civile vizeaz protecia unui drept subiectiv sau a unei situaii juri
dice pentru a crei realizare calea justiiei este obligatorie i se concretizeaz n raport
de forma de manifestare a acesteia (cu titlu exemplificativ, obiectul cererii de chemare
tn judecat poate consta n plata unei sume de bani, anularea unui act juridic, revendi
carea unui bun imobil, partajarea unor bunuri comune). Tot n cadrul obiectului aciunii
civile se include i asigurarea aprrii prilor n proces, prin intermediul aprrilor de
fond sau procedurale.
Cauza aciunii civile reprezint scopul avut n vedere de parte la momentul reclamrii
dreptului sau a interesului legitim dedus judecii ori, dup caz, cel vizat prin intermediul
aprrii exercitate de parte mpotriva preteniilor formulate mpotriva sa (spre exem
plu, cererea de chemare n judecat avnd ca obiect plata unei sume de bani poate avea
drept cauz juridic atragerea rspunderii civile delictuale a prtului, invocarea excep
iei lipsei calitii procesuale pasive are drept cauz mpiedicarea judecrii fondului drep
tului reclamat prin cererea introductiv).
Elementele aciunii civile prezint importan juridic sub aspectul existenei autori
tii de lucru judecat, a litispendenei sau a conexitii.
Astfel, nu exist autoritate de lucru judecat n ipoteza a dou litigii privind aceleai
pri i avnd acelai obiect reprezentat de revendicarea unui bun imobil, dac n primul
proces reclamantul a invocat nulitatea titlului de proprietate exhibat de prt, iar n al
doilea proces a solicitat instanei s acorde preferin titlului su, prin procedeul corn-
76 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T i t l u l L A c i u n e a c i v i l * Art. 30
parrii titlurilor de proprietate ale prilor, plecnd de la premisa c titlul prtului e$te
valabil, ntruct nu exist identitate de cauz juridic ntre cele dou aciuni civile.
De asemenea, nu exist litlspenden n cazul n care dou litigii privesc aceleai pri
i au acelai obiect reprezentat de obligarea prtului la plata unei sume de bani deter
minate ctre reclamant, ns temeiul juridic al primului i constituie rspunderea civil
delictual, n timp ce temeiul juridic al celui de-al doilea este reprezentat de rspunde
rea civil contractual, ntruct cauza celor dou aciuni este distinct, nefiind ca atare
ntrunit condiia cerut pentru existena litispendenei, i anume identitatea de aciune
civil.
Conexitatea, spre deosebire de litispenden, nu implic condiia triplei identiti
ntre elementele aciunii civile, ci existena unei strnse legturi ntre obiectul i cauza
litigiilor, de natur a necesita soluionarea acestora mpreun, pentru asigurarea unei
mai bune judeci i pentru prevenirea pronunrii unor soluii contradictorii. Ca atare,
instana va aprecia n concret asupra oportunitii conexrii a dou sau mai multor
pricini, prin analizarea elementelor aciunilor civile ce fac obiectul acestora, statund
asupra existenei sau nu a strnsei relaii dintre cauz i obiect. Se pot conexa dou cauze
avnd identitate de pri i de obiect, dar care au un fundament juridic distinct (spre
exemplu, contestaii la executare promovate ntre aceleai persoane, mpotriva aceluiai
act ndeplinit de executorul judectoresc, n cadrul crora au fost ns invocate motive
de nelegalitate diferite).
A r i , !>0. Cereri n justiie. (1) Oricine are o pretenie mpotriva unei alte
persoane ori urmrete soluionarea n justiie a unei situaii juridice are dreptul
s fac o cerere naintea instanei competente.
(2) Cererile injustiie sunt principale, accesorii, adiionale i incidentale.
(3) Cererea principal este cererea introductiv de instan. Ea poate cuprinde
att capete de cerere principale, ct i capete de cerere accesorii.
(4) Cererile accesorii sunt acele cereri a cror soluionare depinde de soluia
dat unui capt de cerere principal.
(5) Constituie ccrere adiional acea cerere prin care o parte modific preten
iile sale anterioare.
(6) Cererile incidentale sunt cele formulate n cadrul unui proces aflat n curs
de desfurare.
COM EN TA RI U
1. Definiia i funciile cererii injustiie. Unul dintre mijloacele procesuale prin care
se exercit! aciunea civil l constituie cererea n justiie, prin intermediul creia per
soana fizic sau juridic solicit concursul instanei n vederea ocrotirii drepturilor i inte
reselor sale legitime.
Cele dou funcii ndeplinite de cerere sunt reprezentate de transformarea aciunii
civile din noiune abstract n proces i de sesizarea organului de jurisdicie cu soluiona
rea preteniei deduse judecii11'.
Condiiile generale de form ale cererilor adresate instanelor judectoreti sunt pre
vzute n dispoziiile art. 148-152 NCPC, n timp ce art. 30 NCPC definete numai cererile
n justiie, prin prisma clasificrii lor dup calea procedural aleas de parte.
w 1, Deleono, Tratat de procedur civil, voi. |, Ed. Wolters KJuwer, Bueureti, 2010, p. 187.
Ds l i a Na r c i s a t h s o h a r i 77
Art. 30 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
2. Clasificarea cererilor n justiie din punctul de vedere al cii procedurale alese de
parte. Spre deosebire de vechea reglementare, noul Cod de procedur civil definete
fiecare tip de cerere n parte, din perspectiva acestei clasificri.
De asemenea, reglementarea actual introduce noiunea de cerere adiional, ter
menul nefiind uzitat n practica judiciar i nici indicat n doctrina juridic existente pn
la momentul intrrii n vigoare a prezentului cod, o astfel de cerere fiind cunoscut ante
rior sub denumirea de cerere modificatoare sau, dup caz, de cerere precizatoare.
2.1. Cererea principala. Ca definiie, cererea principal este cererea introductiv de
instan, prin intermediul creia se declaneaz procedura judiciar.
n practica judiciar se folosete ca termen sinonimic pentru cererea principal i
noiunea de cerere introductiv ori iniial sau cerere de chemare n judecat (chiar dac
aceeai natur juridic de cerere de chemare n judecat o are, spre exemplu, i cererea
reconvenionai, care reprezint ns o cerere incidental).
Noul Cod de procedur civil prevede faptul ca cererea principal poate cuprinde
att capete de cerere principale, ct i capete de cerere accesorii.
ntre cerere principal i capot de cerere principal exist o corelaie de tipul ntreg-
parte, cu meniunea c un capt de cerere principal poate fi parte i dintr-o cerere inci
dental, iar nu neaprat principal.
n mod similar, capetele de cerere accesorii pot face parte att dintr-o cerere princi
pal, ct i dintr-o cerere incidental.
Spre exemplu, o cerere de chemare n judecat poate avea dou capete de cerere, i
anume dispunerea rezoluiunii unui act juridic i obligarea prtului (a restituirea presta
iei executate de reclamant n temeiul acestuia, ipotez n care captul de cerere prin
cipal este reprezentat de rezoluiunea actului juridic, iar captul de cerere accesoriu
este constituit din restituirea prestaiei, ntruct rezolvarea acestuia depinde de modul
de soluionare a primului capt de cerere. Dei aceast cerere de chemare n judecat
reprezint o cerere principal n ansamblul sau, ea este format att dintr-un capt de
cerere principal, ct i dintr-un capt de cerere accesoriu.
2.2. Cererea accesorie. Ca definiie, cererea accesorie este cererea a crei rezolvare
depinde de soluia dat unui capt de cerere principal. Este de remarcat faptul c legiu
itorul a specificat aspectul ca modul de rezolvare a cererii accesorii depinde de soluia
data unui capt de cerere principal, iar nu de soluia dat cererii principale n ansamblul
su, tocmai pentru a fi n acord cu dispoziiile art. 30 alin. (3}teza a ll-a NCPC, potrivit
crora cererea principal poate cuprinde att capete de cerere principale, ct i capete
de cerere accesorii. De asemenea, n acest mod este subliniat i faptul c cererea acce
sorie poate fi parte nu numai a cererii principale, dar i a cererii incidentale, n msura
n care aceasta din urm este constituit din mai multe capete de cerere principale i
accesorii.
Dependena fa de modul de soluionare a captului principal din cadrul cererii
principale sau incidentale poziioneaz cererea accesorie ca un capt secund de cerere.
Exist posibilitatea ca i cererea incidental s depind de modul de soluionare a cererii
principale (spre exemplu, cererea de chemare n garanie), ns aceasta nu este parte a
cererii principale, cum este cazul cererii accesorii. Practic, cererea accesorie constituie
un capt al unei cereri principale sau incidentale.
Pentru a califica o cerere drept accesorie este esenial nu numai ca soluia sa s
depind de rezolvarea dat unui capt de cerere principal, ci i s se raporteze la captul
de cerere principal formulat n acelai proces, iar nu n procese diferite. Astfel, mpreju
78 Dt U A NAXCISA THSQHAtti
T i t l u l L A c i u n e a c i v i l * Art. 30
rare a cl soluia dintr-o cauz este influenai de soluia dat ntr-un alt proces nu este de
natur si conduci la concluzia calificirii cererii secundare, formulate pe cale separat,
drept cerere accesorie10.
Spre exemplu, cererea de chemare n judecat avnd ca obiect constatarea dobn
dirii dreptului de proprietate prin efectul uzucap?unii de lung durat n reglementa
rea Codului civil din 1864 nu este accesorie cererii avlnd ca obiect constatarea vacanei
succesorale de pe urma titularului dreptului de proprietate asupra imobilului vizat prin
aciunea de uzucapiune, dac aceasta face obiectul unui proces distinct, chiar dac solu
ionarea primei cereri depinde de modul de rezolvare a celei de-a doua sub aspectul
stabilirii cadrului procesual pasiv. Dependena existent ntre aceste dou cereri justific
dispunerea msurii suspendrii judecii, n temeiul art. 413 alin. (1) pct. 1 NCPC (cnd
dezlegarea cauzei depinde, n tot sau n parte, de existena sau inexistena unui drept
care face obiectul unei alte judecii), iar nu aplicarea regulilor care decurg din calificarea
cererilor n principale i accesorii (prorogare de competen, cale de atac etc.}.
De asemenea, caracterul accesoriu sau principal al unei cereri depinde de calea pro
cedural aleas, iar nu de caracterul principal ori accesoriu al dreptului dedus judecii^1.
Pentru stabilirea captului de cerere principal, instana nu trebuie s analizeze cere
rile n ordinea formulrii lor de citre reclamant, ci n funcie de interdependena lor*31.
Astfel, dac reclamantul a solicitat mai nti rectificarea nscrierii de carte funciar, iar
apoi, n cuprinsul aceluiai act de procedur, declararea nulitii actului juridic ce a stat
la baza nscrierii dreptului n cartea funciari, instana nu este inut la stabilirea caracte
rului principal sau accesoriu al capetelor de cerere de ordinea fixat de reclamant, ci de
aspectul c modul de rezolvare al celui de-al doilea capt imprim soluia ce se va pro
nuna asupra primului capt de cerere.
2.3. Cererea adiionat. Ca definiie, cererea adiional este cererea prin care o parte
modific preteniile saie anterioare.
O astfel de cerere poate fi formulat de ctre reclamant (tn privina cererii principale
sau a cererii de intervenie promovate de acesta}, prt (n privina cererii reconven-
ionale sau a cererii de intervenie formulate de acesta) sau ter intervenient (n privina
cererii de intervenie introduse de el).
Cererea adiional are ca premis existena unei cereri anterioare (principale. acce-
sorii sau incidentale), ale crei elemente (pri, obiect sau cauz) sunt modificate n
cursul procesului de ctre partea care a iniiat-o.
n reglementarea anterioar, n aplicarea art. 132 alin. (1) i (2) CPC 1865, jurispru
dena fcea distincie ntre noiunile de cerere modificatoare (ce includea i cererea
completatoare) i cerere precizatoare, aceasta din urma viznd exclusiv ndreptarea gre-
eii lor materiale, mrirea sau micorarea ctimii obiectului cererii, pretinde rea contra
valorii obiectului pierdut sau pierit ori nlocuirea cererii n constatare cu o cerere n rea-
liza re sau invers.
n prezent, noul cod prevede n art. 204 o reglementare similar, denumirea margi
nal a articolului fiind modificarea cererii de chemare tn judecat".
11M. Ttibre, Gh. Suto, Codul de procedur civil, comentat i adnotat cu legislaie, jurispruden i doctrin,
ed. a 2-a, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2006, p. 128.
I2' V.M. Ciobanu, G. Boroi, M. Nicotoe, Not la decizia nr. VI11/2000, Curtea Suprem de Justiie, Seciile Unite,
n Dreptul nr. S/ 2001, p. 222-227.
Is) i.C C.J.. dec. nr. 5217/ 2003, n /?. Trif, Excepia de necompeten n procesul civil, Ed. Hamangiu, Bucureti,
2006, p. 236.
Os l i a Na r c i s a t h s o h a r i 7 9
Art. 30 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
Apreciem ci distincia dintre cererea modificatoare i cererea preci2atoare existent
n practic sub imperiul reglementrii anterioare subzist i n actualul Cod de proce
duri civil, acestea fiind nsi reunite sub denumirea de cerere adiional, ntruct, n
substan, ambele constituie modificri ale cererii iniiale, chiar dac au un regim juridic
distinct.
Astfel, reformularea n cadrul art. 204 NCPC a textului alin. (2) al art. 132 CPC 1865
?n sensul eliminrii tezei conform creia cererea nu s-ar considera modificat dac ar
interveni situaiile limitativ prevzute de lege pentru precizarea cererii a avut ca raiune
numai faptul c i cererea precizatoare este. n eseni, o cerere modificatoare, regimul
juridic diferit al acestora fiind meninut.
2.4. Cererea incidental. Potrivit definiiei legale, cererea incidental este cererea
formulat n cadrul unui proces n curs de desfurare.
Avnd n vedere c i cererile accesorii sunt cereri formulate n cadrul unui proces n
curs de desfurare, elementele distinctive dintre cererea accesorie i cea incidental,
deduse prin raportare la definiia legal a cererii principale i la cea a celei accesorii,
constau n faptul c soluionarea cererilor incidentale poate s nu depind de soluia
dat unui capt de cerere principal, precum i n mprejurarea c cererea incidental nu
este niciodat parte a cererii principale111.
Ca atare, dac practic cererea accesorie constituie un capt al unei cereri principale
sau incidentale, formate din mai multe capete de cerere, cererea incidental este o
cerere distinct de cea principal, putnd fi format, la rndul su, din capete de cerere
principale i din capete de cerere accesorii.
Ca regul, aceste trsturi ale cererii incidentale permit judecarea sa pe calea unui
proces distinct, independent de cel declanat n urma formulrii cererii principale (spre
exemplu, cererea reconvenional, cererea de intervenie principal, cererea de che
mare n garanie pot fi formulate i pe calea unui litigiu separat sub forma unor cereri
1,1Pentru calificare a cererii de suspendare a executrii silite formulate rt cadrul contestaiei la executare din
punctul de vedere dl cii procedurale alese de parte pentru valorificarea dreptului su, a se vedea 8. Oitea,
f. Oprina, Not la decizia nr 3107/ 2011, pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie, Secia a ll-a civil,
n Ft.R.E.S, nr. 3/ 2012, p 247-248. n esen, autorii menionai au reinut c, dei fa prima vedere cererea
de suspendare a executrii silite ar avea caracter accesoriu fa de contestaia la executare sau alt cerere
cu privire la executarea silit n cadrul creia se formuleaz, dat fiind faptul c soluionarea sa depinde de
existena unei alte aciuni, n realitate aceasta se deosebete de cererile accesorii, ntruct soluia ce urmeaz
a se pronuna asupra cererii de suspendare a executm silite nu este influenat de soluia ce urmeaz a se
pronuna asupra cererii principale, care, sub acest aspect, i este indiferent i aceasta, ntruct, pe de o parte,
sub aspect temporal, cererea de suspendare a executrii silite se soluioneaz nainte de cererea principal,
iar, pe de alt parte, este influenat de existena nsi a cererii principale, care se constituie, astfel, n mod
practic, ntr-o condiie doar de admisibilitate s cererii de suspendare, i nicidecum o condiie de apreciere a
temeiniciei acesteia'. Cu referire la aciunea incidental, autorii citai au apreciat c cererea de suspendare
a executrii silite are un asemenea caracter, dei, sub acest aspect, s-ar putea susine c, pentru o asemenea
calificare, ar trebui acceptat teza c cererea incidental ar putea fi formulat i pe cale separat, ca i cerere
principal, acesta fiind elementul comun al definiiilor doctrinare date cererii incidentale". Cu toate acestea,
autorii au procedat n mod temeinic la .calificarea cererii de suspendare a executrii silite ca o cerere exclusiv
incidental, cu caracter atipic, care nu se poate formula l separat, pe cale principal, nefiind susceptibil n
esena sa de a avea o existen de sine stttoare. Prin urmare, s-a considerat n mod argumentat c, fa de
mprirea clasic a aciunilor civile n raport de calea procedural aleas de parte pentru valorificarea drep
tului ei, cererea de suspendare a executrii silite nu poate fi calificat drept cerere accesorie, ntruct aceasta
nu este influenat de soluia din cererea principal, ci de existena nsi a unei cereri principale, ca o condiie
de admisibilitate, astfel nct aceasta urmeaz a fi calificat ca reprezentnd o cerere exclusiv incidental,
care se formuleaz ntr-un proces deja nceput, fr a putea avea o existen de sine stttoare, ca i cerere
principal".
80 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T i t l u l L A c i u n e a c i v i l * Art. 30
principale). n msura n care cererea este formulat pe cale separat sau dac se dis
pune disjungerea cererii incidentale din procesul iniial, constituindu-se un dosar dis
tinct, aceasta nu va avea caracter incidental ori, dup caz, i-l va pierde, reprezentnd
sau devenind cerere principali.
Prin excepie, exist posibilitatea ca judecata unei cereri cu caracter incidental, for
mulat n cadrul unui proces n curs de desfurare, s nu poat fi disjuns de judecata
cererii principale, ipoteza redat ntllnindu-se cu precdere n privina cererilor care nu
reprezint veritabile cereri de chemare n judecat (spre exemplu, cererea de intervenie
accesorie, artarea titularului dreptului etc.).
n privina introducerii forate n cau2. din oficiu, a altor persoane, n condiiile
art. 73 alin. (1) NCPC, chemarea n judecat a terului va fi dispus prin ncheiere, ce ?i
va fi comunicat n copie mpreun cu cererea de chemare n judecat, ntmpinarea i
nscrisurile anexate acestora. Apreciem c ncheierea de introducere n cauz a terului
nu reprezint n sine o cerere de chemare n judecat i, ca atare, nu poate fi considerat
cerere incidental.
3. Importana juridic a clasificrii n discuie, interesul clasificrii cererilor n justiie
n cereri principale, accesorii, incidentale i adiionale, n funcie de calea procedural
aleas de parte, re2id n urmtoarele aspecte:
3.1. Prorogarea legal a competenei. Potrivit art. 123 alin. (1) NCPC, cererile acce
sorii, adiionale, precum i cele incidentale se judec de instana competent pen
tru cererea principal, chiar dac ar fi de competena material sau teritorial a altei
instane judectoreti, cu excepia cererilor prevzute la art. 120 NCPC (cereri n materia
insolvenei sau concordatului preventiv, care sunt de competena exclusiv a tribunalului
n a crui circumscripie i are sediul debitorul).
De asemenea, conform art. 123 alin. (2) NCPC, regulile menionate anterior se aplic
i atunci cnd competena de soluionare a cererii principale este stabilita de lege n
favoarea unei secii specializate sau a unui complet specializat.
Cu titlu exemplificativ, n ipoteza n care cererea principal are ca obiect revendicarea
unui bun imobil cu o valoare de pn la 200.000 lei (cerere care atrage competena
material de soluiona re n prim instan a judectoriei i competena teritorial exclusiv
a instanei n a crei circumscripie este situat imobilul). Iar cererea reconvenonal are
ca obiect plata contravalorii mbuntirilor necesare i utile aduse de prtul-reclamant
imobilului n cuantum de 300.000 lei (cerere care, dac ar fi introdus pe cale principal,
ntr-un litigiu separat, ar atrage competena material de soluionare n prim instan
a tribunalului i competena teritorial de drept comun a instanei de ia domiciliul
reclamantului-prt), competena de soluionare a ambelor cereri n prim instan va
reveni judectoriei n a crei circumscripie este situat imobilul, prin aplicarea art. 123
alin. (1) NCPC, operand o prorogare a competenei acestei instane i n privina cererii
incidentale.
De asemenea, n ipoteza n care cererea principal are ca obiect anularea titlului
de proprietate emis n temeiul Legii nr. 18/ 1991, republicat, fiind formulat de ctre
reclamantul posesor al imobilului asupra cruia s-a reconstituit dreptul de proprietate n
favoarea prtului (cerere de competena completului specializat n soluionarea proce
selor funciare), precum i constatarea dreptului su de proprietate asupra imobilului, iar
cererea reconvenional are ca obiect revendicare imobiliar, completul specializat va
soluiona ambele cereri, nu numai pe cea principal care ine de specializarea sa.
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 81
Art. 30 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
Potrivit art. 106 alin. (1) NCPC, instana legal nvestit! potrivit dispoziiilor referitoare
la competena dup valoarea obiectului cererii rmne competent s judece chiar
dac. ulterior nvestirii, intervin modificri n ceea ce privete cuantumul valorii aceluiai
obiect.
Aceast prevedere este o reproducere fidel a art. 181CPC 1865 i vizeaz ipoteza n
care instana este iniial sesizat cu soluionarea unei cereri ce atrage competena sa, Iar
ulterior, pe parcursul procesului, reclamantul formuleaz o cerere adiional, ce deter
min modificarea cuantumului valorii aceluiai obiect.
Dat fiind meninerea exact a coninutului textului n prezenta reglementare, analiza
doctrinar i jurisprudenial a acestui articol este, de asemenea, de actualitate*11. n
virtutea acestui text de lege, instana judectoreasc nvestit prin cererea de chemare
n judecat i prelungete competena cu privire la soluionarea litigiului al crui
obiect i-a modificat valoarea, Curtea Constituional apreciind n cuprinsul Deciziei
nr. 83/ 2007 c o asemenea soluie legislativ este justificat de necesitatea realizrii
unei bune administrri a justiiei, printr-o judecat a cauzei ntr-un termen rezonabil,
finalitatea textului legal fiind aceea de a evita declinrile de competen impuse de
majorarea sau de micorarea cuantumului obiectului supus judecii. Prevederile legale
n discuie stabilesc competena instanei, nvestit potrivit dispoziiilor referitoare la
competena dup valoarea obiectului, de a judeca litigiul chiar dac, ulterior sesizrii
safe, intervin modificri n ceea ce privete valoarea obiectului litigiului. Prin urmare,
norma procedural este inciden n cazul litigiilor evaluabile n bani doar cu privire la
modificrile survenite pe parcursul desfurrii procesului i numai n situaia n care
aceste modificri se refer ia obiectul indicat n actul de nvestire, respectiv n cererea de
chemare n judecat. Textul are o valoare de principiu, deoarece confirm regula potrivit
creia competena se fixeaz nc din momentul sesizrii instanei, cererea de chemare
n judecat, ca element al aciunii civile, individualiznd instana.
Ca atare. n situaia n care reclamantul formuleaz cerere adiional n sensul
restrngerii preteniilor iniiale ca urmare a mprejurrii c prtul i-a executat n parte
obligaia, soluia declinrii nu se impune, dac reducerea ar determina un cuantum al
obiectului sub plafonul legai de delimitare a competentei dup valoare, executarea par
ial a oblipiei neconstituind o infirmare a evalurii fcute prin cererea de chemare n
judecat.
n schimb, n ipoteza n care reclamantul i restrnge sau i majoreaz preteniile
formulate, sub sau peste valoarea prevzut de art. 94 pct. 1 lit. j) NCPC, ca urmare a
ndreptrii erorii de calcul svrite cu prilejul evalurii preteniilor, instana i va declina
competena.
3.2. Determinarea competenei. Potrivit dispoziiilor art. 98 alin. (1) NCPC, com
petena se determin dup valoarea obiectului cererii artat n captul principal de
cerere. Codul are n vedere captul principal ai cererii principale, iar nu captul prin
cipal al cererii incidentale, ntruct trebuie dat eficien prevederilor art. 123 alin. (1)
NCPC, potrivit crora cererile accesorii, adiionale, precum i cele incidentale se judec
de instana competent pentru cererea principal.
n consecin, la determinarea competenei nu se va avea n vedere valoarea cumu
lat a obiectelor capetelor principale i accesorii din cererea principal i nici a obiec
1)1n acest sens, a se vedea i speele rezumate la art. 181 n <5. Boroi, O. SpineonwMotfi, Codul de procedur
civil adnotat, ed. a 3-a, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2011.
32 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T i t l u l I. A c i u n e a c i v i l * Art. 30
tului cererii principale n ansamblul su cu cea a obiectului cererii incidentale, ci exclu
siv valoarea obiectului capitului de cerere principal, ntruct n privina celorlalte cereri
accesorii sau incidentale opereaz prorogarea legali de competeni.
Noul Cod de procedur civil reglementeaz n dispoziiile art. 99 i ipoteza existentei
mai multor capete de cerere principale.
Astfel, potrivit alin. (1) al art. 99 NCPC, cnd reclamantul a sesizat instana cu mai
multe capete principale de cerere ntemeiate pe fapte ori cauze diferite, competena se
stabilete n raport cu valoarea sau, dup caz, cu natura ori obiectul fiecrei pretenii n
parte. Dac unul dintre capetele de cerere este de competenta altei instane, instana
sesizat va dispune disjungerea i i va declina n mod corespunztor competena.
Prin urmare, n privina capetelor de cerere principale formulate printr-o cerere unic
i ntemeiate pe fapte ori cauze diferite nu opereaz prorogarea legal de competen,
iar valoarea obiectului litigiului se stabilete n funcie de valoarea obiectului fiecrui
capt de cerere principat, fr a se efectua un cumul al valorilor, din moment ce fiecare
are propria sa individualitate.
Spre exemplu, dac cererea are ca obiect revendicarea unui bun imobil cu o valoare
de 100.000 lei, precum i obligarea prtului la plata sumei de 60.000 lei, decurgnd
din angajarea rspunderii sale contractuale pentru nerestituirea sumei mprumutate la
termenul stipulat, competena de soluionare a cauzei va aparine judectoriei. Dac
ns valoarea obiectului celei de-a doua pretenii s-ar situa peste plafonul de 200.000
lei impus de lege pentru delimitarea competenei dup valoare dintre judectorie i tri
bunal, iar reclamantul ar fi sesizat judectoria cu soluionarea ntregii cereri, aceasta ar
trebui s dispun disjungerea primului capt de cerere (cu formarea unui dosar distinct,
rmas n competena de soluionare a judectoriei), admiterea excepiei de necompe-
ten material n privina celui de-al doilea capt de cerere i declinarea competenei
de soluionare a acestuia n favoarea tribunalului.
n conformitate cu alin. (2) al art. 99 NCPC, n cazul n care mai multe capete princi
pale de cerere ntemeiate pe un titlu comun ori avnd aceeai cauz sau chiar cauze dife
rite, dar aflate n strns legtur, au fost deduse judecii printr-o unic cerere de che
mare n judecat, instana competent s le soluioneze se determin inndu-se seama
de acea pretenie care atrage competena unei instane de grad mal nalt.
n ipoteza capetelor de cerere principale formulate printr-o cerere unic i aflate n
strns legtur una cu cealalt opereaz prorogarea legal de competen, ns valoa
rea obiectului litigiului nu se determin prin cumularea valorii obiectului celor dou
capete de cerere principale, ci competena de soluionare a cauzei n ansamblul su va
fi determinat de captul de cerere principal care atrage competena unei instane de
grad mai nalt.
Spre exemplu, dac cererea de chemare n judecat are ca obiect evacuarea prtu
lui dintr-un imobil pentru motivul neplii chiriei, precum i obliprea acestuia la plata
ctre reclamant a sumei de 210.000 lei, cu titlu de chirie restant, instana competent
s soluioneze cererea n ansamblul su va fi tribunalul, ntruct cel de-al doilea capt de
cerere atrage competena unei instane de grad mai nalt dect primul capt de cerere.
3.3. Stabilirea completului de judecat. Potrivit dispoziiilor art. 961alin. (1) din
Regulamentul de ordine interioar al instanelor judectoreti, cererile accesorii referi
toare la un dosar repartizat aleatoriu se judec de acelai complet. Prevederile menio
nate au n vedere att cererile accesorii, dar i pe cele adiionale i incidentale formulate
ulterior nvestirii instanei cu soluionarea cererii principale, care nu vor fi repartizate
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 83
Art. 30 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
aleatoriu, ci se va dispune ataarea acestora n dosarul avnd ca obiect cererea princi
pal, urmnd a fi soluionate de acelai complet de judecai.
3.4. Determinarea caii de atac. Potrivit art. 460 alin. (2) NCPC, dac prin aceeai
hotrre au fost soluionate i cereri accesorii, hotrrea este supus n ntregul ei cii
de atac prevzute de lege pentru cererea principal.
Spre exemplu, n ipoteza n care cererea de chemare n judecat are dou capete
de cerere - primul reprezentat de o aciune posesorie (ce ar determina exclusiv calea
de atac a apelului, fr recurs mpotriva hotrrii pronunate n apel, prin raportare la
art. 1003 alin. (3) NCPC] i cel de-al doilea avnd ca obiect pretenii n valoare de peste
500.000 lei, cu titlu de daune morale pentru tulburarea posesiei imobilului [ce ar deter
mina calea de ataca apelului, iar apoi a recursului mpotriva hotrrii pronunate n apei,
prin raportare la art. 483 alin. (2) NCPC111], hotrrea pronunat n apel nu va fi supus
cii de atac a recursului, chiar dac partea ar avea interes s atace numai soluia viznd
captul accesoriu de cerere avnd ca obiect pretenii.
n conformitate cu art. 460 alin. (3) NCPC, n cazul n care prin aceeai hotrre au
fost soluionate mai multe cereri principale sau incidentale, dintre care unele supuse
apelului, iar altele recursului, hotrrea n ntregul ei este supus apelului, iar hotrrea
dat n apel este supus recursului.
Astfel, n ipoteza formulrii unei cereri incidentale n cursul unui proces, exist posi
bilitatea ca fixarea cii de atac s fie determinat de obiectul acestei cereri, iar nu de cel
al cererii principale, dac hotrrea ce ar putea fi pronunat asupra cererii incidentale,
tn cazul n care aceasta ar fi fost promovat pe calea unui litigiu distinct, este susceptibil
de a fi atacat pe calea apelului, spre deosebire de cererea principal ce ar determina
calea de atac a recursului. De asemenea, n ipoteza vizat, chiar dac singura cale de atac
care s-ar putea exercita mpotriva hotrrii privind cererea incidental ar fi apelul, hot
rrea pronunat n apel nefiind susceptibil de recurs, dispoziiile art. 460 alin. (3) teza
final NCPC au caracter special i ca atare se aplic prioritar normelor generale, motiv
pentru care o astfel de hotrre va putea fi atacat i cu recurs.
Potrivit dispoziiilor art. 460 alin. (4) NCPC, dac hotrrea cu privire la o cerere prin
cipal sau incidental nu este supus nici apelului i nici recursului, soluia cu privire la
celelalte cereri este supus cilor de atac n condiiile legii.
Spre exemplu, n situaia n care modul de soluionare a cererii principale nu poate
fi cenzurat pe calea vreunei ci de atac, captul accesoriu de cerere viznd plata cheltu
ielilor de judecat va fi susceptibil a determina calea de atac a apelului sau, dup caz, a
recursului, tn funcie de valoarea acestora, motivele cii de atac fiind limitate exclusiv la
soluia pronunat asupra captului accesoriu. De asemenea, n situaia n care soluia
pronunat asupra cererii principale nu este susceptibil a fi atacat pe calea apelului
sau a recursului, partea interesat poate formula apel sau, dup caz, recurs numai n
ceea ce privete modul de rezolvare a cererii incidentale formulate n cadrul aceluiai
proces.
111Potrivit art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/ 2013 privind unele masuri pentru degrevarea instanelor judec*
toreti, precum i pentru pregtirea punerii n aplicare a Legii nr. 134/ 2010 privind Codul de procedur civil,
n procesele pornite ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentei legi i pn la data de 31 decembrie
201$. nu sunt supuse recursului hotrrile pronunate n {...) alte cereri evaluabile n bani n valoare de pn
la 1.000.000 let inclusiv".
84 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T i t l u l L A c i u n e a c i v i l * Art. 30
n conformitate cu art. 460 alin. (5) NCPC, n cazurile prevzute la alin. (2)-(4) din ace
lai articol, analizate anterior, termenul de apel sau, dup caz, de recurs este cel de drept
comun, chiar dac prin legi speciale se prevede altfel.
n primul rnd, textul de lege are n vedere termenul general de exercitare a cii de
ataca apelului sau recursului, att sub aspectul duratei sale (30 de zile), ct i n privina
momentului de la care acesta ncepe s curg {de la comunicarea hotrrii).
n al doilea rnd, se remarc opiunea legiuitorului de a nu conferi n mod obligatoriu
acelai termen de exercitare a cii de atac prevzute de lege pentru cererea incidental
cu cel viznd calea de atac susceptibil a fi determinat de cererea principal.
n ca2ul prevzut de art. 460 alin. (2) NCPC (cerere principal i cerere accesorie),
fcndu-se aplicarea alin. (5) al aceluiai articol, concluzia este aceea potrivit creia,
chiar dac hotrrea este supus n ntregul ei cii de atac prevzute de lege pentru
cererea principal (apel/ recurs), fiind reglementat de norme speciale n privina dura
tei i/ sau a momentului de la care ncepe s curg termenul de exercitare a cii de atac,
acesta va avea o durat de 30 zile i va curge de la comunicare.
Similar, n ipoteza prevzut de art. 460 alin. (3) NCPC (cerere principal i cerere inci
dental), termenul de apel va fi cel general, indiferent dac pentru cererea ce imprim
calea de atac aplicabil hotrrii pronunate asupra ntregii cauze norme speciale ar fi
stabilit un termen distinct pentru exerciiul apelului.
De asemenea, n cazul prevzut de art. 460 alin. (4) NCPC (spre exemplu, cerere prin
cipal i cerere incidental, dintre care soluia pronunat numai asupra uneia dintre
acestea este susceptibil de exerciiul cilor de atac), chiar dac calea de atac (apel/
recurs) exercitat n cauz ar fi reglementat de norme speciale derogatorii de la dreptul
comun n privina termenului i/ sau a momentului de Ia care acesta ncepe s curg, se
va aplica termenul general de 30 de zile de la comunicarea hotrrii.
3.5. Evidenierea cererilor n cuprinsul dispozitivului hotrrii judectoreti, prin
prisma clasificrii analizate. Toate cererile n justiie trebuie s fie soluionate de ctre
instan, iar modul de rezolvare a acestora, n msura n care are loc prin aceeai hot-
rare judectoreasc, trebuie s se regseasc n dispozitivul su.
n ipoteza n care ntr-un proces prtul formuleaz cerere reconvenional, n dispo
zitivul hotrrii judectoreti se va regsi modul de soluionare a fiecrei cereri formu
late n litigiu, cu reflectarea calificrii legale date acestora (admite/ admite n parte/ res
pinge cererea principal i admite/ admite n parte/ respinge cererea reconvenional).
n situaia n care n proces nu sunt formulate i cereri incidentale (cerere reconven-
ional, cereri de intervenie a terilor n litigiu), n dispozitivul hotrrii judectoreti
se va proceda la admiterea/ admiterea n parte/ respingerea cererii, fr nicio alt men
iune n privina caracterului su principal, ntruct aceasta este singura cerere care face
obiectul litigiului.
De regul, capetele de cerere principale t accesorii nu se individualizeaz prin califi
carea legal menionat anterior n dispozitivul hotrrii judectoreti. Astfel, n ipoteza
n care o cerere principal este alctuit din unul sau mai multe capete de cerere princi
pale i unul sau mai multe capete de cerere accesorii, n dispozitiv se va meniona numai
admiterea/ respingerea cererii (avndu-se n vedere cererea de chemare n judecat n
ntregul su), soluia fiind urmat evident de dispoziiile concrete. n cazul admiterii n
parte a cererii de chemare n judecat, se va meniona captul de cerere care a fost res
pins, dar nu neaprat prin calificarea lui drept capt de cerere principal sau accesoriu
(spre exemplu, Admite n parte cererea. Oblig prtul s lase reclamantului n deplin
Ds l i a Na r c i s a Th e o h a m 85
Art. 31 Ca r t ea i . Di s po z i i i g en er a l e
proprietate i linitit posesie imobilul. Respinge captul de cerere viznd despgubirile
ca nentemeiat").
Dac n proces cererea principal a fost modificat sau precizat printr-o cerere
adiional, acest aspect se va reflecta i n dispozitivul hotrrii judectoreti, menio
nnd u-se soluia de admitere/ admitere n parte/ respingere a cererii astfel cum a fost
modificat/ precizat.
Art3 1A prri. Aprrile formulate n justiie pot fi de fond sau procedu
rale.
COMEN TA RI U
1. Definiia aprrii. Aprarea constituie un alt mijloc procesual legal prin care se
exercit aciunea civil, aflat la dispoziia unei pri din proces, prin care aceasta tinde a
obine respingerea preteniei formulate mpotriva sa sau ntrzierea soluionrii obiec
tului litigiului.
Aceste mijloace procesuale se divid n aprri de fond i aprri procedurale.
2. Aprrile de fond. Ca definiie, aprarea de fond reprezint un mijloc procesual
prin care partea invoc obieciuni mpotriva preteniei formulate mpotriva sa, urmrind
respingerea acesteia ca nentemeiat, dup examinarea fondului su.
Spre exemplu, o astfel de aprare de fond o constituie invocarea de ctre prt prin
ntmpinare a rezolui urm de drept n temeiul unui pact comisoriu inserat n actul juridic
a crui executare se solicit prin cererea de chemare n judecat sau invocarea de ctre
prt verbal, n edin, a faptului restituirii sumei mprumutate anterior promovrii
aciunii avnd ca obiect obligarea sa la plata acestei sume.
n literatura de specialitate juridic s~a susinut faptul c n cazul contestaiei la exe
cutare formulate de ctre debitorul urmrit, contrar aparenelor, poziia procesual de
reclamant nu aparine acestuia, ci creditorului urmritor, deoarece din iniiativa sa a fost
pornit executarea silit, contestaia respectiv nefiind dect un incident n cursul exe
cutrii silite. n aceast opinie, invocarea prescripiei dreptului de a solicita executarea
silita ar reprezenta o aprare de fond.
Dei argumentele nfiate, analizate separat de soluiile date. sunt corecte, consi
derm c, din punct de vedere procesual, contestaia la executare promovat de debi
tor reprezint o cerere de chemare n judecat, n care poziia procesual a prilor este
urmtoarea: redamantul-contestator este debitorul, iar prtul-intimat este credito
rul. Adoptnd aceast opinie, invocarea prescripiei dreptului de a demara executarea
silit nu reprezint o aprare de fond, ci fundamentul juridic al contestaiei la executare
(cauza juridic, ca element al aciunii civile).
Indiferent de opinia adoptat, prescripia dreptului de a solicita executarea silit invo
cat pe calea contestaiei la executare nu reprezint o excepie procesual, ntruct, ple
cnd de la scopul excepiilor procesuale (ntrzierea sau mpiedicarea judecii fondului
cererii), admiterea sa ar trebui s conduc la respingerea contestaiei la executare
ca prescris, ceea ce este contrar raiunii invocrii prescripiei n acest caz. Ca atare,
instana nvestit cu soluionarea contestaiei la executa re va califica excepia prescripiei
dreptului de a solicita executarea silit, invocat de contestator sub aceast form, ca
motiv al contestaiei la executare, fr a se pronuna prin ncheiere sau sentin asupra
excepiei procesuale n sine, ci va proceda la analizarea motivului respectiv la momentul
8 6 D t U A N A K i S A THtOHAM
T i t l u l I. A c i u n e a c i v i l * Art. 31
pronunrii hotirrii judectoreti asupra fondului contestaiei la executare, reinerea
sau nlturarea acestui motiv regsindu-se n considerente i reflectndu-$e implicit n
dispozitiv.
n ipoteza promovrii de ctre reclamant a unei cereri de chemare n judecat
avnd, de pild, ca obiect reduciunea liberalitilor excesive/ dezbaterea succesiunii,
dac dreptul su de opiune succesoral s-a prescris, prtul are posibilitatea invocrii
acestui aspect pe calea excepiei procesuale a lipsei calitii procesuale active, aceasta
constituind transpunerea n plan procesual a aprrii de drept substanial constituite
de prescripie. Ca atare, instana nu se pronun asupra excepiei prescripiei dreptului
de opiune succesoral n ipoteza n care prtul o invoc sub aceast denumire, ci
procedeaz la calificarea sa drept excepie a lipsei calitii procesuale active, punnd
n prealabil n discuia contradictorie a prilor denumirea corect a excepiei Invocate,
pronunndu-$e ulterior asupra excepiei astfel calificate.
Excepia de neexecutare a contractului constituie, de asemenea, o aprare de fond,
fiind o instituie proprie dreptului substanial (mijloc de aprare aflat la dispoziia prii
creia i se solicit executarea obligaiilor decurgnd din ncheierea unui contract sina-
lagmatic de ctre partea care nu i-a executat propriile obligaii), iar nu o excepie proce
sual caracteristic dreptului formal.
Uzucapiunea, n sistemul Codului civil din 1864, constituie o aprare de fond n ipo
teza n care, de exemplu, prtul, mpotriva cruia a fost promovat o aciune n revendi
care imobiliar, nu formuleaz mpotriva reclamantului o cerere reconvenional avnd
ca obiect constatarea dreptului su de proprietate asupra imobilului prin efectul uzuca-
piunii, ci doar invoci efectele acesteia prin intermediul ntmpinrii.
Aprrile de fond fac obiectul analizei instanei de judecai, argumentele pentru care
au fost reinute sau nlturate fiind cuprinse ?n considerentele hotrrii judectoreti,
fr nsi ca soluia pronunat asupra acestora s se regseasc n mod separat n dis
pozitivul hotrrii.
Prin urmare, n ipoteza n care rezol uiunea de drept a actului juridic n temeiul unui
pact comisoriu este invocat de prt prin ntmpinarea formulat mpotriva cererii de
chemare n judecat avnd ca obiect executarea actului juridic respectiv, instana, gsind
ntemeiat aceast aprare de fond, va dispune respingerea cererii de chemare n jude
cat ca nentemeiat, fr a statua n cuprinsul dispozitivului i cu privire 1a constata
rea rezoluiunii de drept a actului juridic. Pentru ca prtul s obin o hotrre jude
ctoreasc prin care s se constate rezoluiunea de drept a actului juridic ncheiat cu
reclamantul, acesta trebuie s formuleze cerere reconvenional, n privina soluionrii
creia instana are obligaia s se pronune prin dispozitiv.
Pentru invocarea aprrilor de fond, legea nu prevede o form special, acestea
putnd fi inserate n ntmpinare sau n note de edin, existnd i posibilitatea exprim
rii for verbal n faa instanei, urmat de consemnarea de ctre grefier n ncheierea de
edin.
Aprarea de fond nu este supus timbrrii, tocmai pentru faptul c nu constituie o
pretenie proprie a celui care o invoc, ci numai un mijloc de respingere a preteniilor
formulate mpotriva sa.
De asemenea, aprarea de fond nu poate f i disjuns de restul preteniilor, ntruct nu
face obiectul unei cereri al crei mod de soluionare trebuie s se regseasc n dispozi
tiv l nici al unei judeci separate de cererile formulate n cauz, iar, n plus, analiza sa
este intim legat de cea a cererii n raport de care a fost invocat.
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 87
Art. 31 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
Potrivit art. 124 alin. (1) NCPC, instana competent si judece cererea principal se
va pronuna i asupra aprrilor i a excepiilor, n afara cefor care constituie chestiuni
prejudiciale i care, potrivit legii, sunt de competena exclusivi a altei instane.
Regula stabilit de legiuitor a avut n vedere necesitatea ca instana si rezolve pricina
n integralitatea ei, pentru a da o soluie unitari i pentru a se evita pronunarea unor
hotirri contradictorii.
Termenii de chestiune prealabil i de chestiune prejudicial desemneaz dou
noiuni juridice distincte. Astfel, chestiunea prejudicial, spre deosebire de chestiunea
prealabili. vi2ea2 un aspect ce trebuie s formeze obiectul unei judecii prealabile i
distincte, soluia pronunai asupra acestuia avnd efect de lucru judecat n raport de
toate litigiile ulterioare n care seva invoca aceeai problem.
Pentru instana civil care a fost sesizat cu judecarea unei aciuni n repararea pagu
bei pricinuite prin infraciune, o astfel de chestiune prejudicial o reprezint soluiona
rea n prealabil a aciunii penale, judecarea n faa instanei civile suspendlndu-se pn
la rezolvarea definitivi a cauzei penale, potrivit dispoziiilor art. 19 alin. (2) C. proc. pen.
Aceast regul cunoscui sub denumirea de penalul ine n ioc civilul" constituie un caz
de suspendare legal de drept, instana fiind obligat s se pronune n acest sens n ipo
teza incidenei sale.
Raiunea instituirii legale a principiului enunat anterior rezid n autoritatea hotr
rii penale n procesul civil. Astfel, potrivit art. 22 alin. (1) C. proc. pen., hotrrea defini
tiv a instanei penale are autoritate de lucru judecat n faa instanei civile care judec
aciunea civil, cu privire la existena faptei, a persoanei care a svlrit-o i a vinoviei
acesteia. Spre deosebire de autoritatea hotrrii penale n soluionarea procesului civil,
n conformitate cu art. 22 alin. (2) C. proc. pen., hotrrea definitivi a instanei civile prin
care a fost soluionai aciunea civili nu are autoritate de lucru judecat n faa orpnului
de urmirire penal i a instanei penale, cu privire la existena faptei penale, a persoanei
care a svrit-o i a vinoviei acesteia.
Acest caz de suspendare legal de drept este distinct de cel prevzut de art. 413
alin. (1) pct. 2 NCPC, care vizeaz o ipotez de suspendare legal facultativ a judec
ii, i anume aceea cnd s-a nceput urmrirea penal pentru o infraciune care ar avea
o nrurire hotrtoare asupra hotrrii ce urmeazi s se dea, dac legea nu prevede
altfel. Diferena dintre cele dou situaii are la baz faptul c infraciunea, n ipoteza sus
pendrii facultative a judecii, este doar un element ce are legtur cu situaia de fapt
examinat de instana civil, neconstituind nii fapta ilicit a crei existen este ana
lizat drept condiie a rspunderii civile delictuale ce constituie fundamentul preteniei
deduse spre soluionare instanei civile.
Un alt exemplu de chestiune prejudicial este cel reprezentat de cazul de suspendare
legal de drept prevzut de dispoziiile art. 412 alin. (1) pct. 7 NCPC, i anume atunci
cnd instana formuleazi o cerere de pronunare a unei hotrri preliminare adresat
Curii de Justiie a Uniunii Europene, potrivit prevederilor tratatelor pe care se nteme-
iazi Uniunea European.
n ceea ce privete chestiunile prealabile, acestea constituie aprrile invocate de
pri i care vor fi soluionate de ctre instana sesizat cu soluionarea cererii principale.
Spre exemplu, judectoria n a crei circumscripie este situat un teren, fiind sesizat cu
o cerere avnd ca obiect partajul acestuia, va examina i aprarea prtului, invocat pe
cale de ntmpinare, a nulitii de drept a actului juridic de care se prevaleazi redaman-
8 8 D t U A N A K i S A THtOHAM
T i t l u l L A c i u n e a c i v i l * Art. 31
tul n susinerea coproprietii asupra bunului respectiv, fr a trimite problema nulitii
instanei competente, potrivit art. 113 alin. (1) pct. 3 NCPC.
3. Aprrile procedurale. Aprrile procedurale vizeaz excepiile procesuale sau
alte incidente de procedur, care nu ar putea fi catalogate strict terminologic drept
excepii (recuzarea, strmutarea, suspendarea, spre exemplu).
Ca noiune, potrivit art. 245 NCPC, excepia procesual este mijlocul prin care, n
condiiile legii, partea interesat, procurorul sau instana invoc, fr s pun n discu
ie fondul dreptului, neregulariti procedurale privitoare la compunerea completului
sau constituirea instanei, competena instanei ori ia procedura de judecat sau lipsuri
referitoare la dreptul la aciune, urmrind, dup caz, declinarea competenei, amnarea
judecii, refacerea unor acte ori anularea, respingerea sau perimarea cererii.
n conformitate cu art. 124 alin. (1) NCPC, instana competent s soluioneze cere
rea principal se va pronuna i asupra excepiilor procesuale. Ca atare, n ipoteza invo
crii de ctre pri a unor excepii procesuale, indiferent dac acestea sunt de procedur
sau de fond, instana sesizat n mod legal cu soluionarea cererii principale se va pro
nuna i asupra acestora.
n privina Incidentelor procedurale, art. 124 alin. (2) NCPC prevede faptul c acestea
sunt soluionate de instana n faa creia se invoc, n afar de cazurile n care legea pre
vede n mod expres altfel.
n consecin, regula este aceea c incidentele procedurale se soluioneaz de
instana n faa crora au fost invocate. Prin excepie, exist o serie de incidente proce
durale care se soluioneaz de ctre o alt instan dect cea nvestit cu soluionarea
procesului n cadrul crora au fost invocate, i anume:
a) delegarea instanei - potrivit art. 147 NCPC, atunci cnd, din cauza unor mpreju
rri excepionale, instana competent este mpiedicat un timp mai ndelungat s func
ioneze, nalta Curte de Casaie i Justiie, la cererea prii interesate, va desemna o alt
instan de acelai grad care s judece procesul. Ca atare, n ipoteza delegrii instanei,
nalta Curte de Casaie i Justiie este instana competent s soluioneze acest incident,
iar nu instana mpiedicat s funcioneze, care a fost sesizat cu soluionarea cererii de
chemare n judecat;
b) recuzarea sau abinerea n ipoteza imposibilitii alctuirii completului de judecat
pentru soluionarea acestora - potrivit art. 50 alin. {2}NCPC, cnd, din pricina abine
rii sau recuzrii, nu se poate alctui completul de judecat, cererea se judec de ctre
instana ierarhic superioar (spre exemplu, situaia unor instane cu un numr foarte
mic de judectori, doi sau trei, dintre care unul este recuzat, iar ceilali sunt abseni din
motive medicale);
c) strmutarea - potrivit art. 142 alin. (1) NCPC, cererea de strmutare ntemeiat pe
motiv de bnuial legitim este de competena curii de apel, dac instana de la care
se cere strmutarea este o judectorie sau un tribunal din circumscripia acesteia, iar
dac strmutarea se cere de la curtea de apel, competena de soluionare revine nal
tei Curi de Casaie i Justiie. De asemenea, n conformitate cu. art. 142 alin. {2}NCPC,
cererea de strmutare ntemeiat pe motive de siguran public este de competena
naltei Curi de Casaie i Justiie. Prin urmare, n raport de motivele de strmutare invo
cate, strmutarea se soluioneaz fie de ctre curtea de apel n circumscripia creia se
gsete judectoria sau tribunalul de la care se solicit strmutarea, fie de ctre nalta
Curte de Casaie i Justiie, iar nu de ctre instana sesizat cu soluionarea cererii prin
cipale i n privina creia se solicit strmutarea.
O su A Na r c i s a Th s o h a r i 89
Art. 32 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
Ari* 32. Condiii de exercitare a aciunii civile. (1) Orice cerere poate fi for
mulat i susinut numai dac autorul acesteia:
a) are capacitate procesual, n condiiile legii;
b) are calitate procesual;
c) formuleaz o pretenie;
d) justific un interes.
(2) Dispoziiile alin. (1) se aplic, n mod corespunztor, i n cazul aprrilor.
COMEN TA RI U
1. Consideraii generale privind condiiile de exercitare a aciunii civile. Dispoziiile
art. 32 NCPC enumer cele patru condiii de exercitare a aciunii civile, cerine care tre
buie ntrunite cumulativ atlt n ipoteza formulrii i susinerii cererilor n justiie, astfel
cum acestea sunt enumerate de art. 30 alin. (2) NCPC. ctnn cea a invocrii aprrilor.
n consecin, condiiile menionate trebuie reunite nu numai n cazul cererii de che
mare n judecai, ci i n ipoteza ?n care o parte invoc o excepie procesuali, fiind nece
sar ca aceasta si aibi capacitate i calitate procesual i si justifice un interes.
Spre exemplu, n cadrul unei contestaii la executare, dac biroul executorului jude
ctoresc, dei nu este parte n proces (contestaia nefiind formulat n contradictoriu i
cu acesta), invoc excepia tardivitii promovrii contestaiei la executare prin adresa de
naintare a dosarului de executare, instana va respinge aceast excepie ca fiind formu
lat de o persoan fr calitate procesuali de parte litigant. In situaia n care contes
taia la executare ar fi introdus cu nclcarea termenului legal, cele susinute de biroul
executorului judectoresc corespunznd realitii, dat fiind caracterul de ordine public
al acestei excepii procesuale, instana o va invoca din oficiu, soluionnd cauza prin
admiterea sa.
De asemenea, dac un prt invoci nulitatea procedurii de citare decurgnd din inse
rarea eronat n cuprinsul citaiei a calitii procesuale a unei alte piri litigante, cerin
previzut de art. 157 alin. (1) lit. f) NCPC, instana va respinge aceast cerere ca lipsit
de interes, folosul practic urmrit de prt nefiind personal.
Fiecare dintre cele patru condiii de exerciiu al aciunii civile este analizat distinct
de noul cod (capacitatea procesual n art. 56-58, calitatea procesuali n art. 36-39,
unele aspecte privind pretenia/ dreptul n art. 34-35. iar interesul n art. 33).
2. Condiia formulirii unei pretenii. Formularea unei pretenii este stipulat n mod
expres printre condiiile de exercitare a aciunii civile, potrivit art. 32 alin. (1) lit. c) NCPC.
Legiuitorul a preferat redactarea condiiei sub aceast formi n locul celei viznd
afirmarea unui drept pentru considerentele expuse n continuare. Pe de~o parte, drep
tul subiectiv civil de care se prevaleaz partea nu reprezint la data formulrii aciunii
dect o pretenie, existena acestuia fiind stabilit numai la momentul pronunrii hot
rrii judectoreti, n urma analizrii fondului preteniei prin prisma raportrii dispozii
ilor legale incidente la situaia de fapt stabilit prin mijloacele probatorii administrate n
cauz. Pe de alt parte, nu ntotdeauna prin exercitarea aciunii civile se urmrete pro
tecia judiciar a unui drept subiectiv civil, existnd ipoteze n care partea tinde numai la
realizarea unei situaii juridice pentru care este obligatorie calea judecii (spre exemplu,
divorul pronunat din culpa soilor).
90 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T i t l u l L A c i u n e a c i v i l * Art. 32
Prin urmare, pretenia formulai vizeaz un drept subiectiv civil sau o situaie juridic
pentru care calea judecii este obligatorie, n raport de care instana este chemat s
pronune o soluie.
n ceea ce privete dreptul subiectiv civil, acesta trebuie sl ndeplineasc urmtoa
rele condiii:
a) s fie recunoscut i ocrotit de lege, adic s nu intre n coninutul unui raport juri
dic care s contra vin normelor legale imperative sau regulilor de convieuire sociali.
Spre exemplu, aciunea prin care un motenitor rezervatar solicit reduciunea dona
iei naintea legatului vizeaz o pretenie ce ncalc art. 1096 alin. (1) NCC, norm juridic
cu caracter imperativ;
b) $6 fie exercitat n limitele sale externe; de ordin material i juridic, precum i n limi
tele sale interne, adic numai potrivit scopului economic i social n vederea cruia este
recunoscut de lege.
Limitele externe ale unui drept sunt condiii de ordin material i juridic, fixate de lege
pentru exerciiul su. De pildl, pentru a beneficia de protecie juridici prin admiterea
unei aciuni n pretenii, un drept de creanl trebuie exercitat cu respectarea termenului
de prescripie extinctiv. n acelai context, o ipotez n care dreptul subiectiv este exer
citat n mod nelegal, cu nclcarea limitelor externe, o constituie, spre exemplu, introdu
cerea de ctre un uzufructuar a unei aciuni n revendicarea bunului asupra cruia exist
dreptul de uzufruct, acesta avnd deschis pentru aprarea prerogativelor sale numai
aciunea confesorie.
Limitele interne ale unui drept vizeaz respectarea la momentul exercitrii sale a sco
pului economic i social pentru care a fost recunoscut de lege. Un exemplu n sensul
exercitrii abuzive a unui drept subiectiv civil l reprezint invocarea dispoziiilor art. 582
alin. (1) lit. b) i alin. (2) NCC (solicitarea proprietarului unui teren adresat constructoru
lui de rea-credin, care a edificat o lucrare pe acest teren, s o desfiineze pe cheltuiala
sa i s rspund pentru contravaloarea lipsei de folosin a teren ului), n ipoteza n care
proprietarul terenului a avut cunotin de nceperea lucrrilor, ns a ateptat pn la
momentul finalizrii integrale a acestora pentru a solicita desfiinarea lor, dreptul fiind
recunoscut de lege n scopul proteciei atributelor dreptului de proprietate al proprieta
rului terenului, iar nu n cel al crerii unui prejudiciu substanial autorului lucrrii;
c) s6 fie exercitat cu bun-credin. Aceast condiie semnific convingerea titularu
lui dreptului afirmat c este ndreptit s procedeze la exercitarea sa.
Exemplificnd, nu exist o exercitare a dreptului de crean cu rea-credin n ipo
teza n care creditorul promoveaz o aciune n pretenii mpotriva debitorului, fr a
cunoate faptul achitrii datoriei anterior introducerii cererii, ntruct debitorul emisese
un ordin de plat n cuprinsul cruia a specificat n mod greit numrul facturii n baza
creia a pltit, astfel nct creditorul nu a putut-o identifica, existnd numeroase pli
efectuate ntre pri;
6) $6 fie actual. n primul rnd, dreptul subiectiv civil nu este actual n ipoteza n care
este afectat de un termen suspensiv, existena dreptului fiind cert, numai exerciiul su
fiind amnat, caz n care cererea se va respinge ca prematur formulat. Cu titlu de exem
plu, se va respinge ca prematur aciunea prin care creditorul solicit obligarea debito
rului la plata preului unui imobil n condiiile n care termenul de executare a acestei
obligaii nu s-a mplinit potrivit stipulaiilor contractuale.
Forma procedural de invocare a prematuritii dreptului o constituie excepia pro
cesual cu aceeai denumire, aceasta fiind o excepie de fond (vizeaz nclcarea cerin
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 91
Art. 33 Ca r t ea i . Di s po z i i i g en er a l e
elor preteniei - condiie de exerciiu a aciunii civile), absolut (se ncalc norme de
ordine public) i peremptorie (admiterea sa conduce la mpiedicarea soluionrii fon
dului cererii). Excepia prematuritii poate fi invocat de parte sau de instan, n orice
stare a procesului dac prin lege nu se prevede altfel, prin raportare 1aart. 247 alin. (1)
te2a I NCPC.
n ipoteza Tn care dreptul este afectat de o condiie suspensivi, avnd n vedere c
nsi existena dreptului depinde de realizarea condiiei, dreptul neexistnd n mod
valabil n patrimoniul reclamantului, aceasta se va respinge ca nentemeiat, iar nu ca
prematur. P re maturitate a implic exercitarea unei drept subiectiv, a crui existen
este cert n patrimoniul prii, nainte de mplinirea termenului suspensiv, ?n timp ce
netemeinicia vizeaz chiar lipsa dreptului nsui.
n cazul aciunii prin care se tinde la valorificarea unui drept afectat de o condiie
suspensiv, soluia de respingerea acesteia ca nentemeiat, n considerarea celor men
ionate mai sus, nu este de natur s confere autoritate de lucru judecat unei aciuni
avnd acelai obiect, dar care este promovat ulterior realizrii condiiei, din moment
ce fundamentul cererilor este distinct, simpla respingere ca nentemeiat a unei aciuni
neatrgnd de plano incidena autoritii de lucru judecat.
Spre exemplu, n situaia n care o parte solicit restituirea prestaiei executate n
temeiul unui act juridic, a crui rezoluiune judiciar nu a fost declarat pn la momen
tul introducerii cererii, aceasta se va respinge ca nentemeiat, neexistnd vreun temei
pentru repunerea prii n situaia anterioar ncheierii unui act juridic valabil (obligaia
restituirii existnd numai din momentul realizrii condiiei suspensive a desfiinrii actu
lui juridic).
n al doilea rnd, cerina ca dreptul pretins s fie actual se refer la ipotezele n care
se solicit instanei realizarea dreptului, nu i atunci cnd se cere constatarea existenei
acestuia n starea n care se gsete, i anume afectat de un termen suspensiv. Cu titlu
exemplificativ, o parte poate solicita instanei s constate existena dreptului su de pro
prietate afectat de un termen suspensiv, ns nu poate pretinde revendicarea bunului.
A r i . 33. I nteresul de a aciona. I nteresul trebuie s fie determinat, legitim,
personal, nscut i actual. Cu toate acestea, chiar dac interesul nu este nscut
i actual, se poate formula o cerere cu scopul de a preveni nclcarea unui drept
subiectiv ameninat sau pentru a prentmpina producerea unei pagube imi
nente i care nu s-ar putea repara.
COM EN TA RI U
1. Noiunea interesului, condiie a aciunii civile. Prin interes se nelege folosul
practic, material sau moral, urmrit de cel care a pus n micare aciunea ctvil, indife
rent de forma concret de manifestare a acesteia - cerere n justiie sau aprare de fond
ori procedural.
Pentru a stabili dac o parte are interes n exercitarea aciunii civile, instana trebuie
s prefigureze folosul efectiv pe care aceasta l-ar obine n ipoteza admiterii formei pro
cedurale exercitate.
Interesul trebuie apreciat la momentul formulrii cererii sau al invocrii aprrii, fap
tul c ulterior acesta nu mai subzist fiind de natur s atrag eventual rmnerea fr
obiect a cererii sau a aprrii.
92 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T i t l u l L A c i u n e a c i v i l * Art. 33
Spre exemplu, n ipoteza promovrii unei aciuni n pretenii, dac pe parcursul desf
urrii procesului prtul pltete reclamantului suma solicitat, cererea se va respinge
ca rmas fr obiect, iar nu ca lipsit de interes, reclamantul justificnd un folos prac
tic la momentul iniierii aciunii. Similar, dac cererea de ncuviinare a executrii silite
este respins, apelul declarat mpotriva ncheierii respective nu se va respinge ca lipsit
de interes n ipoteza n care creditorul a obinut de la un alt complet de judecat al ace
leiai instane de executare ncuviinarea executrii silite solicitate, ci calea de atac se va
admite, ncheierea atacat va fi schimbat n tot n sensul respingerii cererii de ncuviin
are a executrii silite ca rmase fr obiect.
Modalitatea expus de respingere a cererii ca rmas fr obiect, iar nu ca lipsit
de interes prezint relevan i prin prisma suportrii cheltuielilor de judecat. Astfel,
de principiu, dac cererea este respins ca lipsit de interes, reclamantul va fi obligat
la plata cheltuielilor de judecat avansate de partea advers, n timp ce dac cererea
rmne fr obiect n cursul judecii, prtul ar putea fi obligat la plata cheltuielilor de
judecat ctre reclamant, cu observarea ns a prevederilor art. 454 NCPC.
n ipotezele n care calitatea procesual activ aparine oricrei persoane interesate,
excepia procesual ce se impune a fi invocat i soluionat este cea a lipsei de interes,
iar nu aceea a lipsei calitii procesuale active, ntruct elementul esenial asupra cruia
statueaz instana vizeaz condiia interesului, calitatea existnd n mod automat n pre
zena acestei cerine (spre exemplu, situaia promovrii unei aciuni n constatarea nuli
tii absolute a unui act juridic).
n ceea ce privete cerinele legale ale condiiei interesului de a aciona, acesta tre
buie s fie determinat, legitim, personal, nscut i actual.
2. Condiia interesului determinat. Condiia determinrii interesului vizeaz stabi
lirea folosului practic ce poate fi realizat de parte n concret n eventualitatea admiterii
formei procedurale exercitate, fiind echivalent cu cerina existenei interesului nsui.
Spre exemplu, n actuala reglementare, simplul fapt al declarrii cii de atac de ctre
partea creia i s-a admis cererea de chemare n judecat n prim instan nu este de
natur s conduc n mod absolut necesar la respingerea cii de atac ca lipsit de interes,
ntruct exist posibilitatea legal a atacrii doar a considerentelor unei hotrri judec
toreti, chiar i n ipoteza tn care soluia cuprins n dispozitiv este favorabil prii care
exercit calea de atac. Astfel, potrivit art. 461 alin. (2) NCPC, n cazul n care calea de
atac vizeaz numai considerentele hotrrii prin care s*au dat dezlegri unor probleme
de drept ce nu au legtur cu judecata acelui proces sau care sunt greite ori cuprind
constatri de fapt care prejudiciaz partea, instana va admite calea de atac, va nltura
acele considerente i le va nlocui cu propriile considerente, meninnd soluia cuprins
n dispozitivul hotrrii atacate.
Nu prezint interes aciunea avnd ca obiect obligarea prtului la plata unei sume
de bani, n condiiile n care reclamantul deine un titlu executoriu valabil mpotriva
prtului viznd aceeai sum de bani reclamat, ntruct exist posibilitatea demar
rii directe a procedurii executrii silite, reclamantul neobinnd vreun folos practic n
demersul su pentru constituirea unui nou titlu executoriu. Astfel, un cabinet de avoca
tur, care a ncheiat un contract de asisten juridic cu o persoan n calitate de client,
nu are interes s promoveze o aciune n pretenii ndreptat mpotriva clientului avnd
ca obiect plata onorariului avocaial, ntruct poate proceda la punerea n executare a
titlului executoriu reprezentat de contractul de asisten juridic.
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 93
Art. 33 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
Totodat, de principiu, nu prezint interes aciunea n constatarea nulitii absolute
actului juridic de care se prevaleaz actualul proprietar al unui imobil, promovat de
ctre o persoan care a ncheiat anterior cu o alt persoan un contract de nchiriere n
privina acestui bun, al crui termen contractual de nchiriere a expirat din moment ce,
printr-o eventual desfiinare a titlului de proprietate, aceast parte nu ar obine vreun
folos practic, situaia sa juridic de persoan fr titlu locativ fiind aceeai.
Instana va respinge ca lipsit de interes i aciunea oblic exercitat de creditor n
ipoteza n care debitorul este solvabil, existnd n patrimoniul acestuia elemente de activ
suficiente pentru valorificarea creanei creditorului.
3. Condiia interesului legitim. Interesul este legitim atunci cnd nu contravine nor
melor imperative ale legii sau regulilor de convieuire social.
O astfel de cerin trebuie deosebit de condiia legalitii preteniei formulate, ce ar
implica examinarea fondului acesteia.
Spre exemplu, o aciune privind executarea unui contract avnd ca obiect svri*
rea unei infraciuni de ctre prt, act juridic a crui existen este contestat! de ctre
acesta, se va respinge ca lipsit de interes, iar nu ca nentemeiat. Soluia se impune prin
prisma faptului c instana nu trebuie s administreze probe pentru a lmuri existena
obligaiilor ce i incumbau prtului (temeinicia preteniei), pentru c i n ipoteza n care
prile ar fi ncheiat n realitate un astfel de contract, acesta ar fi fost lovit de nulitate
absolut, ca atare neputndu-se oricum dispune obligarea prtului la executarea sa.
4. Condiia interesului personal. Interesul trebuie s fie personal, n sensul c cel
care recurge la aceast form procedural urmrete s obin, direct sau indirect, un
folos practic pentru sine. Este de menionat faptul c noul Cod de procedur civil a spe
cificat printre cerinele interesului numai condiia ca acesta s fie personal, iar nu n mod
necesar i direct folosul putnd fi realizat i indirect.
Spre exemplu, cererea prin care un prt invoc nulitatea procedurii de citare,
decurgnd din inserarea eronat n cuprinsul citaiei a calitii procesuale a unei alte
pri, nu respect cerina interesului personal pentru exerciiul su, din moment ce
persoana ce ar putea suferi un prejudiciu procesual prin nelegala sa citare este cea vizat
de aceast procedura, iar nu altcineva.
Atunci cnd forma procedural nu este promovat de titularul dreptului, ci de alte
persoane sau organe crora legea le recunoate legitimare procesual activ, folosul
practic obinut se produce tot asupra titularului (ipoteza aciunii oblice, de pild).
5. Condiia interesului nscut i actual. Aceast cerin vizeaz faptul c interesul
trebuie s existe n momentul n care se exercit aciunea civil, independent de forma
sa concret de manifestare, n sensul c partea nu ar mai obine folosul practic urmrit
dac nu ar recurge n acel moment la aciune, fiind ca atare prejudiciat.
Cu toate acestea, potrivit art. 33 teza a ll-a NCPC, chiar dac interesul nu este nscut
i actual, se poate formula o cerere cu scopul de a preveni nclcarea unui drept subiec
tiv ameninat sau pentru a prentmpina producerea unei pagube iminente i care nu
s-ar putea repara.
Astfel, n ipoteza cererii reconvenionale cu caracter subsidiar, chiar dac la momen
tul introducerii acesteia, nefiind soluionat cererea principal, aparent s-ar putea con
sidera c nu exist interesul promovrii sale, acest interes exist n realitate prin prisma
eventualitii admiterii cererii principale. Spre exemplu, dac cererea principal are ca
94 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T i t l u l L A c i u n e a c i v i l * Art. 34
obiect revendicarea unui imobil, iar cererea reconvenional are ca obiect obligarea
reclamantului la plata contravalorii mbuntirilor necesare i utile aduse imobilului,
prtul are interesul promovrii acesteia, prin prisma prefigurrii soluiei de admitere a
cererii principale.
6. Excepia lipsei de interes. Forma procedural de invocare a lipsei de interes o
constituie excepia procesual cu aceeai denumire, aceasta fiind o excepie de fond
(vizeaz nclcarea cerinelor interesului - condiie de exerciiu a aciunii civile), absolut
(se ncalc norme de ordine public) i peremptorie (admiterea sa conduce la mpiedica
rea soluionrii fondului cererii).
Excepia lipsei de interes poate fi invocat de parte sau de instan, n orice stare
a procesului, dac prin lege nu se prevede altfel, prin raportare la prevederile art. 247
alin. (1) teza I NCPC. Instana se pronun prin ncheiere dac lipsa de interes vizeaz
invocarea unei excepii procesuale sau a unui incident procedural or dac lipsa de interes
privete promovarea unei cereri n justiie, iar excepia procesual corespunztoare
a fost respins sau, dimpotriv, a fost admis, n acest ultim caz numai cu condiia ca
instana s fi rmas n continuare nvestit cu soluionarea cauzei. Totodat, instana se
va pronuna prin sentin sau decizie, dup caz, dac lipsa de interes privete o cerere n
justiie, iar excepia procesual corespunztoareafostadmis, instana deznvestindu-se
de soluionarea cauzei.
ntre excepia procesual a lipsei de interes i cea a lipsei obiectului, ca element al
aciunii civile nsei, n ceea ce privete ordinea de soluionare, apreciem c prevaleaz
excepia fipsei obiectului, aciunea urmnd a fi anulat, prin raportare la dispoziiile
art. 196 alin. (1) NCPC. Dac cererea rmne fr obiect pe parcursul soluionrii cauzei,
aceasta se va respinge ca rmas fr obiect, iar nu se va dispune anularea sa, ntruct
art. 196 alin. (1) NCPC vizeaz lipsa obiectului la data formulrii cererii.
Ari. !4. Realizarea drepturilor afectate de un termen. (1) Cererea pentru
predarea unui bun la mplinirea termenului contractual poate fi fcut chiar na
inte de mplinirea acestui termen.
(2) Se poate, de asemenea, cere, nainte de termen, executarea la termen a
obligaiei de ntreinere sau a altei prestaii periodice.
(3) Pot fi ncuviinate, nainte de mplinirea termenului, i alte cereri pentru
executarea la termen a unor obligaii, ori de cte ori se va constata c acestea
pot prentmpina o pagub nsemnat pe care reclamantul ar ncerca-o dac ar
atepta mplinirea termenului.
COM EN TA RI U
Articolul 34 NCPC prevede n mod expres excepiile de la cerina dreptului pretins de
a fi actual, aciunile promovate n aceste condiii fiind cunoscute n doctrina juridic sub
denumirea de aciuni preventive.
Astfel, art. 34 alin. (1) NCPC reprezint o preluare a art. 110 alin. (1) CPC 1865,
dispoziia fiind modificat n privina sferei de aplicare, aciunea preventiv nemaifiind
limitat la ipoteza unui contract de locaiune avnd ca obiect un imobil, ci viznd toate
contractele n care o parte este obligat la predarea unui bun mobil sau imobil la un
anumit termen.
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 95
Art. 35 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
Alineatele (2) i (3) ale aceluiai articol sunt, de asemenea, preluri, de aceast dat
cu un coninut aproape identic, ale alin. (2) i (3) din art. 110 CPC 1865, singura distincie
fiind cazul alin. (3) n care nu se mai prevede c aceste cereri ar fi de competena pree
dintelui instanei, intrnd ca atare n competena completelor obinuite.
Aceste aciuni preventive nu sunt de natur s creeze un prejudiciu debitorului obli
gaiilor menionate n cuprinsul articolului, ntruct hotrrea judectoreasc obinut
va putea fi executat numai la momentul la care dreptul subiectiv al reclamantului a
devenit actual (dispozitivul unei astfel de hotrri judectoreti trebuind s prevad n
mod expres data la care obligaia prtului devine scadent).
Dat fiind faptul c aceste dispoziii sunt instituite pentru protecia sporit a creditoru
lui, ct i datorit aspectului c prtul nu este ?n culp procesual n ipoteza introducerii
aciunii nainte de termen, cheltuielile de judecat vor fi suportate de ctre reclamant1".
Ari . #5* Constatarea existenei sau inexistenei unui drept Ce) care are
interes poate s cear constatarea existenei sau inexistenei unui drept. Cererea
nu poate fi primit dac partea poate cere realizarea dreptului pe orice alt cale
prevzut de lege.
COM EN TA RI U
1. Scopul urmrit-criteriu de clasificare a cererilor n justiie. Dup criteriul scopu
lui urmrit de pri, cererile se mpart n cereri n constatare, cereri n realizare i cereri
n constituire de drepturi.
Articolul 3 NCPC reprezint o preluare ntocmai a art. 111 CPC 1865, cu singura dife
ren c teza a ll-a a articolului a fost completat cu sintagma pe orice alt cale prev
zut de lege".
2. Noiunea cererii n constatare. Ca noiune, cererea n constatare este aceea prin
care reclamantul solicit constatarea existenei unui drept al su (cerere n constatare
pozitiv) ori inexistena unui drept al prtului mpotriva sa (cerere n constatare nega
tiv), indiferent dac dreptul are caracter patrimonial sau nepatrimonial.
n categoria cererilor pentru constatarea existenei sau inexistenei unui drept nepa
trimonial se pot include, spre exemplu, cererea privind constatarea calitii de construc
tor de bun sau de rea-credin, cererea viznd constatarea existenei sau inexistenei
consimmntului prtului la efectuarea unor lucrri de mbuntire a unui imobil etc.
Cu titlu exemplificativ, sunt cereri n constatarea existenei unui drept patrimonial
urmtoarele: cererea n constatarea dreptului de proprietate, n ipoteza n care recla
mantul are posesia bunului; cererea n constatarea dobndirii dreptului de proprietate
prin efectul uzucapiunii imobiliare n sistemul Codului civil din 1864 sau al accesiunii
imobiliare; cererea n constatarea inexistenei dreptului de crean al prtului mpo
triva reclamantului; cererea n constatarea simulaiei unui act juridic; cererea privind
constatarea calitii de bun propriu; cererea n constatarea compensaiei legale; cererea
n constatarea intervenirii unui contract de vnzare a unui autoturism etc.
Divergene de opinii s-au exprimat n doctrin i n practica judiciar cu privire fa
calificarea aciunii n constatarea dobndirii dreptului de proprietate prin uzucapiune n
sistemul Codului civil din 1864, n funcie de scopul material urmrit. Astfel, ntr-o prim
1,1M. 7dbrc, Gh. Buto, op. cit., 2008, p. 393.
96 D t U A N A K i S A THtOHAM
T i t l u l L A c i u n e a c i v i l * Art. 35
opinie, s-a apreciat c aceasta este o aciune n constatare, iar, ntr-o a doua opinie, s-a
considerat c aceasta are natura juridic a unei aciuni n realizare'11.
Apreciem c aciunea analizat constituie o aciune n constatare, raportat la faptul
c uzucapiunea poate fi opus pe cale de aprare de fond, independent de existena
unei hotrri judectoreti anterioare prin care s se fi constatat dobndirea dreptului
n acest mod, precum i c titularul dreptului are posibilitatea s renune la invocarea
beneficiului uzucapiunii, ceea ce presupune c dreptul a fost dobndit anterior de ctre
acesta.
Condiia interesului stipulat n mod expres n textul art. 35 NCPC nu are semnificaia
faptului c aceasta ar constitui singura condiie cerut de lege pentru exerciiul cererii n
constatare, ci dimpotriv, toate cerinele enunate n art. 32 alin. (1) NCPC trebuie s fie
ntrunite n ipoteza promovrii unei astfel de aciuni civile.
O cerere n constatare va fi ns respins ca lipsit de interes n ipoteza n care dreptul
de proprietate asupra bunului posedat de reclamant nu i este efectiv contestat sau nu ar
exista posibilitatea contestrii sale n viitor.
Simpla solicitare a reclamantului de a i se constata o serie de drepturi pe care legea i
le recunoate, dar care nu sunt supuse unei contestaii prezente sau eventuale, nu este
de natur s conduc la admiterea aciunii n constatare, nefiind ntrunit condiia justi
ficrii unui interes determinat.
3. Trsturile caracteristice ale cererii n constatare. Elementele comune ale cereri
lor pentru constatarea existenei sau inexistenei unui drept patrimonial sau nepatrimo
nial sunt urmtoarele:
3.1. Imprescriptibilitatea. Potrivit dispoziiilor art. 2502 alin. (2) pct. 2 NCC, sunt
imprescriptibile drepturile privitoare la aciunea n constatarea existenei sau inexisten
ei unui drept.
3.2. Caracterul subsidiar. Cererile n constatare de drepturi au caracter subsidiar n
raport cu cererile n realizare de drepturi, motiv pentru care instana de judecat sesizat
cu soluionarea unei astfel de cereri n constatare va invoca i va admite, n acest caz, din
oficiu, excepia caracterului subsidiar al cererii n constatare n raport de cererea n reali
zare, respingnd n consecin cererea ca inadmisibil (excepia n cauz fiind o excepie
de fond, absolut i peremptorie).
n situaia n care o parte a promovat o aciune n constatare ce a fost respins ca
inadmisibil pentru considerentul caracterului su subsidiar, la momentul introducerii
aciunii n realizare nu i se va opune excepia autoritii de lucru judecat, din moment ce
instana care a soluionat prima aciune nu a intrat n analiza fondului dreptului dedus
judecii.
n schimb, va exista efect de lucru judecat n manifestarea procesual prevzut de
art. 431 alin. (2) NCPC, iar nu de excepie procesual (ce ar implica tripla identitate de
obiect, pri i cauz), n cazul n care, ntr-o prim cerere, pretenia concret a consti
tuit-o constatarea dreptului de proprietate asupra unui bun, cerere ce a fost respins ca
ll<.Uzucapiunea este un mod de dobndire a proprietii, fa de dispoziiile exprese ale Codului civil din
1864, respectiv arc. 1837, care definete prescripia ca un mijloc de a dobndi proprietatea, i art. 645, potri
vit cruia proprietatea se dobndete, ntre altele, i prin prescripie. Prescripia achrzitiv privete numai
drepturile reale, respectiv dreptul de proprietate i pe cele construite dup modelul su, crora li se atribuie
acelai caracter absolut. Aa fiind, aciunea formulat, dei poart denumirea de aciune n constatare ', este
o aciune n realizarea dreptului i, deci. evaluabili n bani, asemenea aciunii tn revendicare'1{I.C.C.J., s. civ. i
de propr. int., dec. nr. 8605/ 2005, www.scl.ro).
Ds l i a Na r c i s a t h s o h a r i 97
Art. 35 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
nentemeiat, iar, n cea de-a doua, s-a solicitat de ctre aceeai parte partajarea ace
luiai bun, aceasta urmnd a fi respins pentru lipsa calitii procesuale active.
n ipoteza captului de cerere avnd ca obiect constatarea nevalabilitii titlului sta
tului asupra unui bun preluat abu2iv, urmat de cel viznd revendicarea imobiliar, dei
aparent primul capt de cerere ar constitui o aciune n constatare t, aplicnd dispozii
ile legale incidente, ar trebui respins ca inadmisibil, existnd captul al doilea de cerere
reprezentnd aciunea n realizare, n realitate ne valabilitatea titlului statului implic de
fapt aplicarea de ctre instan a unei sanciuni n privina actului de preluare a bunului
n proprietatea statului, i anume a nulitii absolute, iar o atare aciune constituie, de
asemenea, n exemplul dat, o aciune n reaflzare, promovarea acestui capt de cerere
nefiind deci inadmisibil.
n cazul nulitii absolute, cererea de chemare n judecat are ca obiect declararea
nulitii actului juridic, ?n ipoteza n care aceasta este efectul hotrrii judectoreti
(de pild, nulitatea actului juridic pentru lipsa consimmntului uneia dintre pri),
sau constatarea nulitii actului juridic, n msura n care legea prevede faptul operrii
de drept a acestei sanciuni (spre exemplu, nulitatea actului notarial de nstrinare a
apartamentelor sau spaiilor cu alt destinaie dect aceea de locuin n lipsa prezentrii
unei adeverine din partea asociaiei de proprietari, care s reprezinte dovada achitrii
ia 2i de ctre proprietar a cotelor de contribuie la cheltuielile asociaiei de proprietari,
potrivit art. 20 alin. (2) teza a ll-a din Legea nr. 230/ 2007 privind nfiinarea, organizarea
i funcionarea asociaiilor de proprietari].
Pentru acuratee, dispozitivul hotrrii judectoreti de admitere a unei astfel de
cereri ar trebui s reflecte raionamentul juridic expus anterior, cuprinznd dispoziia
declarrii nulitii absolute a actului sau, dup caz, a constatrii nulitii.
n reglementarea noului Cod civil, legiuitorul a optat pentru terminologia de consta
tare a nulitii, n ipoteza nulitii absolute, respectiv de declarare a nulitii actului ori
de anulabilitate a actului, n ipoteza nulitii relative [art. 1134, art. 1258, art. 2502
alin. (2) pct. 3 i 4 NCC etc.].
Desigur, dat fiind terminologia uzitat de noul Cod civil, formularea minutei n sen
sul constatrii nulitii absolute a actului juridic, n toate ipotezele, nu ar putea fi criticat
ca fiind nelegal, ct vreme ea constituie proiecia fidel a dispoziiilor legale din cod.
Apreciem, ns, c o asemenea soluie ar fi criticabil din punctul de vedere al rigurozit
ii raionamentului juridic care a condus la pronunarea ei.
n jurispruden s-a stabilit c sunt inadmisibile aciunea n constatarea ocuprii fr
drept a unui imobil, ct vreme reclamantul are la dispoziie aciunea n revendicare,
prin care poate obine obligarea prtului la respectarea dreptului su de proprietate111;
aciunea n constatarea prescripiei dreptului de a solicita executarea silit, dac partea
are deschis calea contestaiei la executare'21(n ipoteza n care ns executarea silit nu
a debutat, o astfel de aciune este admisibil, partea neputnd promova contestaia la
executare).
3.3. Lipsa caracterului executoriu al hotrrilor judectoreti pronunate fn cererile
n constatare. Hotrrile judectoreti pronunate n cererile n constatare de drepturi
nu constituie titluri executorii, dar, dac prin dispozitiv prtul a fost obligat la plata
cheltuielilor de judecat ctre reclamant, acest capt accesoriu de cerere reprezint o
1)1Trib. Bucureti, s. a IV*a crvv dec. nr. 1767/ 1998, n CP.J.C. 1998. p. 146.
1,1Trib. Suprem, col. c(v., dee. nr. 1629/ 1967, n C D. 1967, o. 280.
98 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T i t l u l L A c i u n e a c i v i l * Art. 35
cerere n realizare, motiv pentru care se poate porni executarea silit pentru obinerea
sumelor obinute cu acest titlu.
ntr-o astfel de ipotez. n care hotrrea pronunat ntr-o aciune n constatare
cuprinde l soluia de admitere a captului de cerere privitor la cheltuielile de judecat,
cererea de ncuviinare a executrii silite a titlului executoriu nu se va respinge de plano
ca nentemeiat, n msura n care creditorul tinde la executarea dispoziiei viznd
cheltuielile de judecat.
Cererea de suspendare a executrii unei hotrri judectoreti pronunate ntr-o
aciune n constatare (fr dispoziii cu caracter executoriu) este nentemeiat, din
moment ce o asemenea hotrre nu este susceptibil de executare silit".
3.4. Obiectul cererilor n constatare vizeaz un drept, iar nu o situaie de fapt.
Cererile n constatare pot avea ca obiect numai constatarea existenei sau inexistenei
unui drept, iar nu a unei situaii de fapt cu excepia ipotezelor prevzute de dispoziiile
art. 3S9-365 NCPC. care reglementeaz procedura asigurrii probelor. n situaia n care
cererea are ca obiect constatarea unei situaii de fapt, fiind ns ntemeiat pe dispoziiile
art. 35 NCPC. instana, din oficiu, va invoca i va admite excepia inadmisibilitii promo
vrii cererii, respingnd-o n consecina.
Practica judiciar a stabilit c este inadmisibil aciunea prin care se cere constatarea
unui fapt spre exemplu, a identitii de persoan dintre reclamant i cel care figureaz
cu un alt nume ntr-un actui sau a mprejurrilor n care s-a pierdut un nscris131.
Obiectul cererii n constatare trebuie s vizeze existena sau inexistena unui drept
determinat, iar nu a unuia generic (spre exemplu, inexistena vreunei datorii a recla
mantului fa de prt sau inexistena vreunui drept al prtului asupra bunurilor recla
mantului), ntruct procedura contencioas impune analiza unui raport juridic concret141,
n acest ultim caz, apreciem c se impune anularea cererii, n temeiul art. 196 alin. (1)
NCPC, soluia fiind pronunat prin prisma nevalabilitii obiectului cererii, acesta nefi-
ind determinat sau determinabil.
3.5. Transformarea cererii n constatare n cerere n realizare i invers. Pn la nchi
derea dezbaterilor, reclamantul poate nlocui cererea n constatare printr-o cerere n
realizare i invers, dac cererea n constatare poate fi primit, fr a se acorda termen
de judecat, instana lund act de precizare i consemnndu-sen ncheierea de edin
declaraiile verbale ale prii n acest sens. potrivit dispoziiilor art. 204 alin. (2) pct. 4
NCPC.
Prin urmare, o eventual invocare de ctre partea advers a excepiei tardivitii
modificrii cererii va fi respins ca nentemeiat.
Totodat, o atare transformare a aciunii n constatare n aciune n realizare invers
constituie o excepie de la condiiile generale de form ale cererilor n justiie, legea
neimpunnd n acest caz forma scris a cererii adiionale, fiind suficient ca declaraia
prii n sensul transformrii aciunii s se regseasc doar n cuprinsul ncheierii de
edin.
111. Herovanu, Pagini de practic judiciar i extrajudiciar, Ed. librriei Juridice, 1944. p. 236.
IJi Jud. Constana, sent. dv. nr, 6412/ 1972, n ft.R.D. nr. 8/ 1973, p. 123.
I3,rib. jud Timi, dec. civ. nr, 327/ 1984, n R.R.P. nr. 7/ 19S4, p. 57,
w M. Tbdrc<5, Gh. Bura, op. cit., 2008, p. 393.
Ds l i a Na r c i s a t h s o h a r i 99
Art. 35 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
3.6. Determinarea instanei competente. n cererile pentru constatarea existenei
sau inexistenei vreunui drept, competena instanei se determin dup regulile prev
zute pentru cererile avnd ca obiect realizarea dreptului, potrivit art. 125 NCPC.
3.7. Timbrarea. Cererile n constatarea existenei sau inexistenei unui drept patri
monial se timbreaz potrivit dispoziiilor art. 2 alin. ( I 1) din Legea nr. 146/ 1997 privind
taxele judiciare de timbru, ce fac trimitere la art. 2 alin. (1) din acelai act normativ, care
constituie prevederi cu caracter de drept comun n materia timbrrii pentru cererile n
realizarea dreptului. Cererile n constatarea existenei sau inexistenei unui drept nepa
trimonial se timbreaz cu tax fix, potrivit dispoziiilor art. 3 lit. a) din acelai act nor
mativ.
4. Cererea n realizare de drepturi. n privina noiunii cererii n realizare, aceasta
reprezint cererea prin care reclamantul, ce se pretinde titularul unui drept subiectiv,
solicit instanei s l oblige pe prt la respectarea dreptului, iar, dac acest lucru nu mai
este posibil, la despgubiri pentru prejudiciul suferit.
Hotrrea judectoreasc pronunat ntr-o astfel de aciune constituie, de regul,
titlu executoriu, spre deosebire de cea prin care a fost soluionat o aciune n consta
tare, astfel nct poate reprezenta temei pentru demararea procedurii executrii silite.
Prin excepie, hotrrea pronunat ntr-o aciune n realizare avnd ca obiect exe
cutarea unei obligaii de a face intuita personae nu este susceptibil de a fi executat
silit, din moment ce executarea acesteia implic n mod necesar participarea debitorului,
cruia nu i s-ar putea impune n mod direct s execute un fapt strict personal, ntruct
aceasta ar conduce la afectarea libertii sale individuale. mprejurarea c prin Decizia
nr. 3/ 2011, pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie, Seciile Unite, n recurs n
interesul legii, s-a stabilit obligativitatea parcurgerii procedurii execuionale prin ncuvi
inarea executrii silite i emiterea somaiei ctre debitor, prealabil sesizrii instanei de
judecat, pentru aplicarea amenzii civile n cazul neexecutrii obligaiilor de a face cu
caracter strict personal, nu este de natur s confere posibilitatea creditorului de a exe
cuta silit n mod direct obligaia stabilit n sarcina debitorului.
Astfel, aplicarea amenzilor cominatorii n sistemul Codului de procedur civil din
1865 nu semnifica o executare silit propriu-zis, ci constituia un mijloc de constrngere
indirect a debitorului, prin intermediul patrimoniului su, pentru a executa n natur
obligaia cu caracter strict personal la care a fost obligat. n noul Cod de procedur civil,
instituia amenzilor cominatorii n favoarea statului inciden n privina obligaiilor de a
face sau de a nu face intuita personae a fost nlocuit cu cea a penalitilor n favoarea
creditorului, stabilite pe zi de ntrziere, potrivit art. 905 NCPC.
Cu titlu exemplificativ, constituie cereri n realizare: cererea n revendicare, cererea n
pretenii, cererea avnd ca obiect obligaia de a face, cererea viznd declararea nulitii
absolute sau relative a unui act juridic, cererea viznd rezoluiunea sau rezilierea unui
act juridic (cu excepia situaiei n care aceast sanciune opereaz de drept, caz n care
aciunea are caracter de cerere n constatare), aciunea revocatorie etc.
n ceea ce privete cererea avnd ca obiect pronunarea unei hotrri judectoreti
care s in loc de contract de vnzare, aceasta constituie o aciune n executarea obli
gaiei contractuale stipulate n antecontract de a perfecta contractul de vnzare pre
conizat, hotrrea judectoreasc avnd efect constitutiv din momentul rmnerii sale
definitive. Avnd n vedere aspectele menionate, o astfel de cerere este n realizare, iar
nu n constatare, motiv pentru care apreciem c minuta pronunat n cadrul aciunii
1 0 0 D t U A N A K i S A THSQHAfi)
T i t l u l L A c i u n e a c i v i l * Art. 36
analizate ar trebui formulat n sensul: Prezenta hotrre ine loc de contract de vn
zare, ncheiat ntre reclamantul A, n calitate de cumprtor, i prtul B, n calitate de
vnztor, avnd ca obiect dreptul de proprietate asupra imobilului, situat n localitatea
Xcompus din teren (suprafa, categorie, vecinti) i din construcie (suprafa util,
numr camere, dependine), preul fiind n cuantum de y Ier. Astfel, o minut de genul
Constat dreptul de proprietate ai reclamantului asupra imobilului* nu refleci un raio
nament juridic riguros, ntruct dreptul de proprietate al reclamantului nu este preexis
tent, ci, dimpotriv, acesta ia natere prin hotrrea judectoreasc.
De asemenea, cererea menionat anterior nu are nici caracterul unei cereri ?n con
stituire de drepturi, ntruct reclamantul nu solicit aplicarea legii la anumite fapte, ci
invoc dreptul su de crean izvort din antecontract viznd executarea obligaiei prii
cocontractante de a proceda la ncheierea contractului.
S. Cererea n constituire de drepturi. Ca noiune, cererea n constituire de drepturi
desemneaz acea cerere prin care reclamantul solicit instanei aplicarea legii la anu
mite fapte pe care le invoc, n scopul de a crea o situaie juridici noul ntre pri.
Hotrrile pronunate i vor produce efectele, n principiu, numai pentru viitor. Astfel,
fac parte din acest tip de aciuni n constituire de drepturi cererea de divor, cererea
pentru punerea sub interdicie sau pentru ridicarea acesteia, cererea de ncuviinare a
adopiei sau de desfacere a acesteia etc.
Prin excepie, exiti ipoteze n care, dei se creeaz o situaie juridici nou, hotr
rea pronunat n astfel de aciuni produce efecte i pentru trecut, nu numai pentru vii-
tor (cererile de anularea cstoriei, de stabilire a filiaiei fa de mama sau fa de tat,
de tlglduire a paternitii, de anulare a adopiei etc.).
Ari. JMi* Calitatea procesual. Calitatea procesual rezult din identitatea
dintre pri i subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus
judecii. Existena sau inexistena drepturilor i a obligaiilor afirmate constituie
o chestiune de fond.
COM EN TA RI U
Simbioza existentl ntre dreptul substanial i dreptul procesual este subliniat! n
noul Cod de proceduri civil! i prin dispoziiile articolului analizat calitatea procesuali
fiind determinat de transpunerea n plan procesual a subiectelor raportului juridic civil
concret dedus judecii!. De pild, dac raportul de drept substanial este unul obMgaio-
nal, ale crui subiecte de drept sunt un creditor i un debitor, raportul de drept procesual
viznd valorificarea dreptului de crean respectiv va avea ca pri pe acelai creditor i
pe acelai debitor.
Ca definiie doctrinar, calitatea procesual presupune existena unei identiti ntre
persoana reclamantului i cel care este titularul dreptului afirmat (calitate procesual
activ), precum i ntre persoana prtului i cel care este subiect pasiv n raportul juridic
dedus judecii (calitate procesual pasiv).
n cazul situaiilor juridice pentru a cror realizare calea justiiei este obligatorie, cali
tatea procesual activ aparine celui care se poate prevala de acest interes, iar calitatea
procesual pasiv aparine celui fa de care se poate realiza interesul respectiv.
Particulariznd pentru ipoteza aciunii n revendicare imobiliar, calitatea procesual
activ revine reclamantului, proprietar neposesor, lipsit de atributele dreptului de pro-
Ds l i a Na r c i s a t h s o h a r i 101
Art. 36 Ca r t ea i . Di s po z i i i g en er a l e
priette spre a crui valorificare tinde prin exerciiul aciunii, iar calitatea procesual
pasiv aparine prtului, posesor ne proprietar sau detentor precar.
Neacceptarea de ctre reclamant a succesiunii n termenul de opiune instituit de
lege conduce la admiterea excepiei lipsei calitii procesuale active n ipoteza promo
vrii unei aciuni n dezbatere succesoral, iar nu a excepiei prescripiei dreptului de
opiune succesoral, aceasta din urm constituind o aprare de fond ?n planul dreptului
substanial, ce se reflect n planul dreptului procesual sub forma excepiei lipsei calitii
procesuale active.
Tn situaia n care legea confer legitimitate procesual activ oricrei persoane inte
resate, daci o atare cerin nu este ndeplinit, excepia procesual ce urmeaz a fi
admis este excepia lipsei de interes, iar nu aceea a lipsei calitii procesuale active,
ntruct elementul esenial de natur a determina soluia instanei l constituie interesul
(spre exemplu, situaia aciunii n constatarea nulitii absolute a unui act juridic).
Cu titlu exemplificativ, nu au calitate procesual activ: legatarul unei sume de bani
?ntr-o aciune n revendicare ce are ca obiect un bun imobil din patrimoniul autorului
su, ntruct vocaia sa succesoral privete strict suma de ban!m; un ter (penitus extra
nei) care solicit rezolui unea/ rezilierea unui act juridic, fr a avea calitatea de parte
contractant; o persoan care nu are calitatea de titular al dreptului de coproprietate
asupra bunului i care promoveaz o aciune de partajare a acestuia; nudul proprietar al
unui imobil care introduce o aciune n obligarea prtului la plata contravalorii lipsei de
folosin a imobilului deinut abuziv etc.
Tn cadrul aciunii n constatarea dobndirii dreptului de proprietate asupra unui imo
bil prin efectul uzucapiunii n sistemul Codului civil din 1864, legitimarea procesual
pasiv aparine proprietarului nediligent al bunului ce a permis exercitarea de ctre o
alt persoan a unei posesii utile asupra acestuia un timp ndelunpt, dat fiind dubla
natur a uzucapiunii, att mod de dobndire a unui drept real, dar i sanciune.
Nu au calitate procesual pasiv n cadrul unei astfel de aciuni posesorii intermediari
i succesivi ai unui teren, ce au intrat n posesia acestuia n temeiul unor acte netransla-
tive de proprietate (nscrisuri sub semntur privat intitulate de pri chitane", care
consemneaz vnzarea terenului n schimbul unui pre i care reprezint acte juridice
lovite de nulitate absolut, sanciunea decurgnd din nerespecta rea formei autentice
cerute de lege ad validitotem), ntruct aceste persoane nu au avut niciodat calitatea
de proprietari ai bunului uzucapat.
De asemenea, nu justific calitatea procesual pasiv n astfel de aciuni consiliile
locale sau judeene, care au statut de autoritate deliberativ, ci numai unitile adminis-
trativ-teritoriale (comuna, oraul, judeul, municipiul). n msura n care bunul n privina
cruia se solicit uzucapiunea face parte din domeniul privat al acestora.
Tn sarcina reclamantului exist obligaia de a justifica att calitatea procesual activ,
ct i calitatea procesual pasiv, prin indicarea motivelor de fapt i de drept n cuprinsul
cererii formulate. Nu s-ar putea invoca de ctre reclamant lipsa rolului activ al instanei
n determinarea persoanei care ar justifica calitatea procesual a prtului, ntruct obli
gaia menionat i Incumb lui nsui. n calitate de persoan care a declanat procedura
judiciar.
Rolul instanei const numai n verificarea identitii dintre cel chemat n judecat
i subiectul pasiv al raportului juridic dedus judecii sau persoana n contradictoriu cu
C.A, Bucureti, s. a IV-a ev., dec. nr. 923/ 1995, n C.P.J. 1993-1998, o. 87,
1 0 2 D t U A N A K i S A THtOHAM
T i t l u l L A c i u n e a c i v i l * Art. 36
care trebuie realizat interesul reclamantului, precum i a identitii dintre cel care pro
moveaz cererea i titularul dreptului subiectiv sau cel care se prevaleaz de un anumit
interes. n conformitate cu art. 194 lit. e) NCPC cu trimitere la art. 150, dac dovada cali
tii procesuale active i pasive se face prin nscrisuri, reclamantul trebuie s le propun
prin cerere i s le anexeze cererii de chemare n judecat (spre exemplu, titlul de pro
prietate al reclamantului, n msura n care acesta promoveaz o aciune n revendicare;
contractul de mprumut ncheiat ntre pri, n msura n care aciunea cu care instana
este nvestit este o aciune n valorificarea dreptului de crean rezultat din contract
etc.). Dac o atare prob nu a fost propus prin cerere, aceasta poate fi solicitat de
reclamant i ncuviinat de instan n cursul procesului numai n condiiile art. 254
alin. (2) NCPC, n caz contrar reclamantul fiind deczut din dreptul de a propune probe,
aceast sanciune putnd fi invocat i din oficiu de ctre instan. n ipoteza n care
reclamantul nu probeaz calitatea procesual activ/ pasiv, instana va invoca din oficiu
excepia lipsei calitii procesuale active/ pasive, pe care o va pune n discuia contradic
torie a prilor, urmnd a o admite n consecin.
Legea stabilete pentru anumite aciuni civile calitatea procesual activ sau, dup
caz, pasiv. Cu titlu exemplificativ, redm urmtoarele: n ipoteza aciunii n stabilirea filia
iei fa de mam, calitatea procesuali activ aparine copilului sau, dup moartea aces
tuia, motenitorilor copilului, iar calitatea procesual pasiv aparine pretinsei mamei
sau, dup moartea acesteia, motenitorilor pretinsei mame (art. 423 NCC); n ipoteza
aciunii n stabilirea filiaiei fa de tat, calitatea procesual activ aparine copilului sau,
dup moartea acestuia, motenitorilor copilului, iar calitatea procesual pasiv aparine
pretinsului tat sau, dup moartea acestuia, motenitorilor pretinsului tat (art. 425 NCC);
n ipoteza aciunii n tgada paternitii, calitatea procesual activ aparine soului mamei,
mamei, tatlui biologic, copilului i, n cazul decesului acestor persoane, motenitorilor lor,
n timp ce calitatea procesual pasiv aparine copilului, dac aciunea este pornit de
soul mamei, sau, dup moartea copilului, mamei sau altor motenitori ai si. Totodat,
calitatea procesual pasiv n cazul aciunii n tgada paternitii aparine soului, n
ipoteza n care aciunea este promovat de mam sau de copil, ori, dup decesul acestuia,
motenitorilor si. De asemenea, dac aciunea n tgada paternitii este introdus de
ctre tatl biologic, calitatea procesual pasiv aparine soului mamei i copilului, iar
n cazul decesului acestora, motenitorilor si (art. 429 NCC); n cazul divorului judiciar,
calitatea procesual activ aparine numai soilor [art. 917 alin. (1) NCPCJ.
n ipoteza aciunilor n pretenii, avnd n vedere c n raportul juridic obligaional
dedus judecii sunt determinai att subiectul activ, ct i subiectul pasiv, verificarea
calitii procesuale active i pasive nu prezint dificulti, prile procesului fiind identice
cu subiectele raportului juridic de drept substanial.
n schimb, n ipoteza aciunilor reale, pentru a se stabili calitatea procesual activ,
uneori se impune administrarea acelorai probe ca i pentru dovedirea dreptului afir
mat (spre exemplu, efectuarea unei expertize tehnice imobiliare n specialitatea topo
grafie avnd ca obiectiv identificarea terenurilor, astfel cum rezult din actele de pro
prietate ale prilor, pentru a se stabili dac una dintre acestea ocup o suprafa din
terenul celeilalte pri). n acest caz, art. 248 alin. (4) NCPC prevede dreptul instanei de
a uni excepia invocat cu administrarea probelor, respectiv cu fondul cauzei, artnd
c aceast soluie se impune numai dac pentru judecarea excepiei este necesar s
se administreze aceleai dovezi ca pentru finalizarea etapei cercetrii procesului sau,
dup caz, pentru soluionarea fondului.
Ds l i a Na r c i s a Th e o h a m 103
Art. 37 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
Chiar i n aceast ipotez, lipsa calitii procesuale active nu se confund cu nete
meinicia cererii, deoarece n cazul unei aciuni reale introduse de o persoan fr cali
tate dreptul subiectiv exist, dar cererea de chemare n judecat nu a fost introdus de
titularul dreptului respectiv, pe cnd, n ca2ul unei aciuni netemeinice, nu exist nsui
dreptul pretins de reclamant. Astfel, n situaia n care n privina unui bun exist o stare
de coproprietate obinuit, Iar o ter persoan promoveaz o cerere de partaj judiciar a
bunului respectiv, aceasta se va respinge ca fiind introdus de o persoan lipsit de cali
tate procesual activ, iar nu ca nentemeiat, ntruct exist alte persoane (coproprieta
rii bunului) care ar avea dreptul de a solicita partajul, acest drept subiectiv existnd, ns
nu n patrimoniul reclamantului.
Ari , 37. Legitimarea procesuala a altor persoane, in cazurile i condiiile
prevzute exclusiv prin lege, se pot introduce cereri sau se pot formula aprri
i de persoane, organizaii, instituii sau autoriti, care, fr a justifica un interes
personal, acioneaz pentru aprarea drepturilor ori intereselor legitime ale unor
persoane aflate n situaii speciale sau, dup caz, n scopul ocrotirii unui interes
de grup ori general.
COMEN TA RI U
1. Situaii prevzute de lege. Articolul 37 NCPC vizeaz corelaia dintre calitate i
interes, drept condiii distincte de exerciiu ale aciunii civile.
Legea nu atribuie calitate procesual activ oricror persoane care ar putea justifica
un interes [n situaia divorului judiciar, numai soii au calitate procesual activ, potri
vit dispoziiilor art. 917 alin. (1) NCPC, dei, spre exemplu, cercul persoanelor interesate
s promoveze o aciune n desfacerea cstoriei unor persoane ntre care raporturile de
convieuire sunt grav vtmate, existnd riscul unei influene nefaste asupra creterii i
educaiei copiilor, este mult mai larg].
n schimb. n anumite situaii expres prevzute, legea confer legitimitate procesual
activ unor persoane care nu invoc un interes direct sau personal. Este de menionat
faptul c, n ipoteza n care partea nu justific un astfel de interes, pentru a avea legitimi
tate procesual, legea trebuie s prevad n mod expres aceast posibilitate.
Astfel, potrivit dispoziiilor art. 1560 alin. (1) i (2) NCC, creditorul a crui crean
este cert i exigibil poate s exercite drepturile i aciunile debitorului atunci cnd
acesta, n prejudiciul creditorului, refuz sau neglijeaz s le exercite, cu excepia celor
strns legate de persoana debitorului. Ca atare, n ipoteza aciunii oblice, interesul credi
torului are caracter personal, dar nu i direct, ntruct prin admiterea aciunii drepturile
valorificate intr n patrimoniul debitorului, neconducnd n mod nemijlocit la satisface
rea dreptului de crean al reclamantul u-creditor, interesul personal i totodat direct
vzndu-l numai pe debitor, creditorul obinnd numai majorarea elementelor active ale
patrimoniului debitorului su i, implicit, asigurarea garaniei comune a creditorilor.
De asemenea, potrivit art. 111 NCC, au obligaia ca, de ndat ce afl de existena
unui minor lipsit de ngrijire printeasc, n cazurile prevzute la art. 110 NCC viznd
instituirea tutelei (cnd ambii prini sunt, dup caz, decedai, necunoscui, deczui din
exerciiul drepturilor printeti sau li s-a aplicat pedeapsa penal a interzicerii dreptu
rilor printeti, pui sub interdicie judectoreasc, disprui ori declarai judectorete
mori, precum i n cazul n care, la ncetarea adopiei, instana hotrte c este n inte
104 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T i t l u l L A c i u n e a c i v i l * Art. 37
resul minorului instituirea unei tutele), s ntiineze instana de tutel: a) persoanele
apropiate minorului, precum i administratorii i locatarii casei n care locuiete minorul;
b) serviciul de stare civil, cu prilejul nregistrrii morii unei persoane, precum i notarul
public, cu prilejul deschiderii unei proceduri succesorale; c) instanele judectoreti, cu
prilejul condamnrii la pedeapsa penal a interzicerii drepturilor printeti; d) organele
administraiei publice locale, instituiile de ocrotire, precum i orice alt persoan.
In acelai context, n conformitate cu art-165 NCC interdicia poate fi cerut de per
soanele prevzute la art. 111, care este aplicabil n mod corespunztor.
Potrivit dispoziiilor art. 182 alin. (1) NCC, curatela se poate institui la cererea celui
care urmeaz a fi reprezentat, a soului su, a rudelor sau a celor prevzui la art. 111.
n toate situaiile menionate anterior, interesul justificat de persoanele indicate ca
avnd calitate procesual activ nu are caracter personal, ntruct folosul practic vizat
prin forma procedural l vizeaz pe minor/ incapabil/ persoana ocrotit.
Raportat la dispoziiile art. 92 alin. {1) NCPC, procurorul poate porni orice aciune
civil, ori de cte ori este necesar pentru aprarea drepturilor i intereselor legitime ale
minorilor, ale persoanelor puse sub interdicie i ale dispruilor, precum i n alte cazuri
expres prevzute de lege.
Ca atare, parchetele pot promova orice aciuni civile, chiar i n ipoteza n care aces
tea ar avea caracter strict personal, dac apreciaz c prin exerciiul aciunii sunt aprate
drepturile interesele persoanelor menionate anterior. De asemenea, parchetele au
legitimitate procesual activ n ipotezele expres prevzute de lege, chiar dac aciunea
nu vizeaz drepturile i interesele legitime ale minorilor, interziilorsau dispruilor.
Potrivit dispoziiilor art. 37 lit. h) din O.G. nr. 21/ 1992 privind protecia consumato
rilor, republicat, asociaiile de consumatori au drept de a introduce aciuni n justiie
pentru aprarea drepturilor i intereselor legitime ale consumatorilor.
Asociaiile de consumatori sunt persoane juridice care, fr a urmri realizarea de
profit pentru membrii lor, au ca unic scop aprarea drepturilor i intereselor legitime ale
membrilor lor sau ale consumatorilor, n general, astfel nct prin promovarea aciunilor
n justiie nu justific un interes personal, dar au calitate procesual activ ntruct legea
prevede n mod expres aceasta.
n conformitate cu prevederile art. 28 din O.G. nr. 137/ 2000 privind prevenirea i
sancionarea tuturor formelor de discriminare, republicat, organizaiile neguverna-
mentole care au ca scop protecia drepturilor omului au calitate procesual activ n
cazul n care discriminarea se manifest Tn domeniul lor de activitate i aduce atingere
unei comuniti sau unui grup de persoane, precum i n ipoteza n care discriminarea
aduce atingere unei persoane fizice, dac aceasta din urm mandateaz organizaia n
acest sens.
Potrivit art. 28 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/ 2011, republicat, organi
zaiile sindicale apr drepturile membrilor lor, ce decurg din legislaia muncii, statu
tele funcionarilor publici, contractele colective de munc i contractele individuale de
munc, precum i din acordurile privind raporturile de serviciu ale funcionarilor publici,
n faa instanelor judectoreti, organelor de jurisdicie, a altor instituii sau autoriti
ale statului, prin aprtori proprii sau alei. n conformitate cu alin. (2) al aceluiai arti
col, n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1), organizaiile sindicale au dreptul de
a ntreprinde orice aciune prevzut de lege, inclusiv de a formula aciune n justiie
n numele membrilor lor, n baza unei mputerniciri scrise din partea acestora. Aciu
nea nu va putea fi introdus sau continuat de organizaia sindical dac cel n cauz se
Ds u a Na r c i s a Th s o h a r i 105
Art. 37 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
opune sau renun la judecat n mod expres. Potrivit art. 28 alin. (3) din lege, n exerci
tarea atribuiilor prevzute de alin. (1) i (2), organizaiile sindicale au calitate procesual
activ.
2. Corelaia interes - calitate procesual. Literatura de specialitate juridic411a stabilit
urmtoarele situaii viznd corelaia interes-calitate ce se pot ivi n practic:
a) dreptul la aciune se exercit de o persoan fizic sau juridic avnd un interes
personal. n acest caz, de regul, cel care justific un interes personal are i calitatea pro
cesual, ns legea poate s nu acorde calitatea procesual activ unor persoane care ar
justifica totui un interes propriu (spre exemplu, n materie de divor);
b) dreptul la aciune este exercitat de o persoan sau un organ care urmrete reali
zarea interesului unei alte persoane. Este necesar ca legea s recunoasc expres calita
tea procesual activ persoanei sau organului;
c) dreptul la aciune este exercitat de reprezentanii unor grupuri, n interesul respec
tivelor grupuri. n aceast situaie, interesul este personal, iar calitatea procesual activ
aparine grupului (aa-numitele aciuni sociale). Ca exemplu, menionm art. 23 din
Legea nr. 1/ 2000, referitor la comitetul constituit pentru dobndirea personalitii juri
dice de ctre formele asociative de administrare i de exploatare a terenurilor forestiere;
d) dreptul la aciune este exercitat n interesul grupului de ctre unul dintre membrii
acestuia (aa-numitele aciuni sociole utsinguli), acesta din urm neavnd mputernici
rea de a reprezenta grupul.
Pentru aceast ipotez, este necesar ca legea s recunoasc expres calitatea pro
cesual activ a celui care acioneaz n locul grupului, cum este cazul, spre exemplu,
al art. 132 alin. (2) din Legea nr. 31/ 1990, republicat, potrivit cruia hotrrile adunrii
generale (a unei societi pe aciuni) contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate
n justiie de oricare dintre acionarii care nu au luat parte la adunarea general ori au
votat contra i au cerut s se treac aceasta n procesul-verbal al edinei, precum i al
art. 174 alin. (2) din acelai act normativ, conform cruia hotrrile adunrii deintorilor
de obligaiuni potfi atacate n justiie de ctre deintorii care nu au luat parte la adunare
sau au votat contra i au cerut s se insereze aceasta n procesul-verbal al edinei;
e) dreptul la aciune este exercitat de grup n aprarea intereselor unui membru al
grupului. n lipsa unei dispoziii legale exprese, grupul nu are calitate procesual;
f) dreptul la aciune este exercitat n interesele membrilor unui grup, de ctre ace
tia. Nu suntem n prezena unui interes colectiv ci a unei sume de interese individuale,
aplicndu-se regulile de la coparticiparea procesual.
Cnd ns grupului i se recunoate, prin lege, calitatea procesual, se ridic problema
de a ti dac membrii grupului mai pot exercita dreptul la aciune. n rezolvarea acesteia,
trebuie pornit de la faptul c grupul are calitate procesual numai dac interesul este
colectiv, ceea ce nseamn c toi membrii si au un interes de aceeai natur, chiar
dac prejudiciile lor nu sunt egale. n consecin, ar avea calitate procesual activ un
membru al grupului care ar invoca un prejudiciu special, ce nu a fost suferit de toi ceilali
membri ai grupului;
g) dreptul la aciune este exercitat de un grup, care urmrete realizarea unui interes
colectiv. Prin definiie, interesul nu este personal, ci este nlocuit cu unul colectiv, ns
numai dac legea acord expres calitate procesual activ grupului.
1)1V.M. Ciobanii, G. Boroi, T.C. 8riciu, Drept procesual civrl. Cure selectiv. Teste gril, ed. s 5-a, Ed. C.H. Beck.
Bucureti, 2011, p. 11-12.
D t U A N A K i S A THtOHAM
T i t l u l L A c i u n e a c i v i l * Art. 38
Este cazul sindicatelor i al anumitor asociaii (pentru protecia consumatorilor, pen
tru protecia mediului) care acioneaz fr s urmreasc valorificarea unor drepturi
substaniale proprii, ci a unor drepturi ale aderenilor, acetia din urm fiind destinatarii
regulilor de drept ce se urmresc a fi valorificate;
h) dreptul la aciune este exercitat n aprarea unui interes general. n principiu,
numai Ministerul Public ar trebui s aib calitate procesual l niciun grup sau per
soan nu s-ar putea prevala direct de acest interes, ns violarea unui interes general nu
exclude i violarea unui interes colectiv sau individual.
Uneori, legea desemneaz anumite organe ca avnd calitate procesual pentru valo
rificarea unui interes care poate fi considerat ca fiind general. Astfel, art. 39 alin. (2) din
Legea nr. 47/ 1992, republicat, referitor la contestaia privind constituionalitatea unui
partid politic, prevede c aceasta poate fi formulai de preedintele uneia dintre Came
rele Parlamentului (pe baza unei hotrri adoptate de Camer cu votul majoritii mem
brilor sil) sau de Guvern.
ArU 38. Transmiterea calitii procesuale. Calitatea de parte se poate trans
mite legal sau convenional, ca urmare a transmisiunii, n condiiile legii, a drep
turilor ori situaiilor juridice deduse judecii.
COM EN TA RI U
1. Momentul la care poate avea loc transmiterea calitii procesuale. Noul cod pre-
vede n mod expres posibilitatea transmiterii calitii de reclamant, prt sau interveni'
ent, pe cale legal sau n temeiul unui contract.
Transmiterea calitii prilor decurge din schimbarea subiectelor raportului juridic
dedus judecii i are ca efect n pian procesual transmiterea drepturilor i obligaiilor
procesuale ale prii iniiale.
Drepturile i obligaiile procedurale pot fi transmise oricnd n cursul procesului, chiar
i n etapa apelului sau a recursului, ntruct transmisiunea calitii prilor reprezint o
consecin a schimbrilor produse n coninutul raportului juridic de drept substanial,
acestea nefiind limitate n timp.
De asemenea, transmiterea calitii prilor poate avea loc numai n timpul desfu-
rrii unui proces, eventuala schimbare a uneia dintre prile raportului de drept substan*
ial intervenit anterior declanrii acestuia fiind de natur s atrag, de pild, admiterea
excepiei lipsei capacitii procesuale de folosin a prtului sau, dup caz, a lipsei caii-
tii procesuale pasive, n situaia n care cererea de chemare n judecat se formuleaz
tot n contradictoriu cu partea iniial, reclamantul neinnd cont de schimbarea operat
n planul dreptului substanial.
Spre exemplu, dac o parte a unui act juridic a decedat anterior promovrii de ctre
cealalt parte a aciunii n declararea nulitii actului, iar aceasta din urm formuleaz
cererea n contradictoriu cu partea decedat, instana nu va lua act de transmisiunea
calitii procesuale pasive t nu va introduce n cauz motenitorii prii decedate, ci,
dimpotriv, va admite excepia lipsei capacitii procesuale de folosin a prtului i va
respinge cererea n consecin. Reclamantul are ns posibilitatea, prin raportare la dis
poziiile art. 204 alin. (1) NCPC, s-i modifice cererea sub aspectul cadrului procesual
pasiv pn la primul termen la care va fi legal citat, cnd instana va lua act de modifi-
carea cererii de chemare n judecat si va amna pricina n vederea comunicrii cererii
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 107
Art. 38 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
modificate prilor (motenitorii prii iniiale), n vederea formulrii ntmpinrii In
acest ultim caz, instana nu va lua act de transmisiunea calitii procesuale pasive, ntru
ct aceasta nu a operat n timpul procesului, instana fiind nvestit cu o nou cerere
sub aspectul cadrului procesual pasiv. n acelai context, instana nu va Invoca i nu va
admite excepia lipsei capacitii procesuale de folosin a prtului iniial, din moment
ce acesta nu mai figureaz n calitate de parte n proces.
2. Transmiterea legal a calitii procesuale. Transmisiunea calitii prilor are
caracter legal sau convenional.
2.1. Czut persoanelor fizice. Pentru ipoteza persoanelor fizice, transmisiunea legal
opereaz n temeiul motenirii legale sau testamentare.
Astfel, dac una dintre prile unui raport juridic dedus judecii a decedat pe par
cursul procesului, n principiu, drepturile i obligaiile sale procesuale vor fi preluate
de ctre motenitorii acesteia, opernd ca atare transmiterea calitii procesuale. n
momentul n care una dintre prile procesului a decedat, iar partea advers a depus fa
dosar certificatul de deces, drepturile i obligaiile procesuale ale prii decedate, dei
se transmit n mod automat, odat cu dobndirea calitii de motenitor, nu vor fi exer
citate imediat i, respectiv, asumate de ctre succesori, ntruct, pn la introducerea
acestora n cauz, judecarea pricinii se suspend de drept, n temeiul prevederilor
art. 412 alin. (1) pct. 1 NCPC, n afar de cazul n care partea interesat cere termen pen
tru introducerea acestora n cauz.
n situaia n care dovada ndeplinirii procedurii de citare cu una dintre prile pro
cesului este returnat la dosar cu meniunea destinatar decedat", iar la apelul prilor
nu rspunde nicio persoan, judecarea cauzei n lips fiind solicitat, instana va amna
cauza n scopul emiterii unei adrese ctre Direcia pentru Evidena Persoanelor i Admi
nistrarea dazelor de Date sau ctre o alt instituie echivalent {n lipsa accesului direct
al personalului instane la bazele de date corespunztoare) pentru a comunica dac par
tea n cauz figureaz n evidenele acesteia ca fiind decedat, simpla meniune n acest
sens inserata n cuprinsul citaiei nefiind suficient pentru a constata suspendarea de
drept a Judecrii cauzei.
Prin excepie, motenitorii prii decedate nu vor prelua locul acesteia n proces n
situaia n care obiectul litigiului privete drepturi sau obligaii cu caracter strict perso
nal (spre exemplu, obligaia de ntreinere prevzut de lege n considerarea persoanei
defunctului) sau care se stingea urmare a decesului prii (de pild, dreptul de uzufruct)
ori cnd legea menioneaz o alt soluie n caz de deces al unei pri [potrivit art. 925
alin. (1) NCPC, dac n timpul procesului de divor unul dintre soi decedeaz, instana va
lua act de ncetarea cstoriei i va dispune, prin hotrre definitiva, nchiderea dosaru
lui]. Astfel, spre exemplu, dac nudul proprietar a promovat o aciune negatorie mpo
triva uzufructuarului, iar acesta din urma decedeaz pe parcursul procesului, cererea se
va respinge ca rmas fr obiect (motenitorii uzufructuarului neputnd dobndi pe
cale succesoral dreptul de uzufruct, ntruct acesta s*a stins la data decesului uzufruc-
tuarului, nefiind inclus n masa succesoral) i, prin urmare, nu se va constata suspenda
rea de drept a judecii.
n ipoteza unor aciuni n care sfera persoanelor care au legitimitate procesual este
determinat de lege, dac una dintre acestea decedeaz pe parcursul litigiului, aciu
nea respectiv poate fi continuat de ctre motenitori numai n situaia unei prevederi
exprese n lege n acest sens. Spre exemplu, potrivit art. 925 alin. (2) NCPC, cnd cere
10S DtUA NAKiSA THtOHAM
T i t l u l L A c i u n e a c i v i l * Art. 38
rea de divor $e ntemeiaz pe culpa prtului i reclamantul decedeaz n cursul pro
cesului, lsnd motenitori, acetia vor putea continua aciunea, pe care instana o va
admite numai dac va constata culpa exclusiv a soului prt, n caz contrar dispunnd
nchiderea procesului (iar nu soluia respingerii cererii). De asemenea, n conformitate
cu art. 429 alin. (1) NCC, aciunea n tgada paternitii poate fi pornit de soul mamei,
de mam, de tatl biologic, precum i de copil, ea putnd fi pornit sau, dup ca2, conti
nuat i de motenitorii acestora, n condiiile legii (dispoziii similare exist i n privina
aciunii n stabilirea paternitii din afara cstoriei i a aciunii n stabilirea maternitii).
2.2. Cazul persoanelor juridice. Pentru ipoteza persoanelor juridice, transmisiunea
legal a calitii de parte n proces are loc pe calea reorganizrii persoanei juridice.
Astfel, potrivit art. 232 NCC, reorganizarea persoanei juridice este operaiunea juri
dic n care pot fi implicate una sau mai multe persoane juridice i care are ca efecte nfi
inarea, modificarea ori ncetarea acestora.
Ca moduri de reorganizare, prin raportare la dispoziiile art. 233 alin. (1) NCC, reor
ganizarea persoanei juridice se realizeaz prin fuziune (absorbia unei persoane juridice
de ctre o alt persoan juridic sau contopirea mai multor persoane juridice pentru a
alctui o persoan juridic nou), divizare (total - mprirea ntregului patrimoniu al
unei persoane juridice ntre dou sau mai multe persoane juridice care exist deja sau
care se nfiineaz prin divizare, sau parial - desprinderea unei pri din patrimoniul
unei persoane juridice, care continu s existe, i transmiterea acestei pri ctre una
sau mai multe persoane juridice care exist sau ca re se nfiineaz n a ce st mod) sau prin
transformare (atunci cnd o persoan juridic, n cazurile prevzute de lege, i nceteaz
existena, concomitent cu nfiinarea, n locul ei, a unei alte persoane juridice).
n cazul fuziunii, potrivit art. 235 NCC, n ipoteza absorbiei, drepturile i obligai
ile persoanei juridice absorbite se transfer n patrimoniul persoanei juridice care o
absoarbe, n timp ce, n ipoteza contopirii, drepturile i obligaiile persoanei juridice se
transfer n patrimoniul persoanei juridice nou-nfiinate.
n ipoteza divizrii, potrivit art. 237 NCC, fiecare dintre persoanele juridice dobndi-
toare va rspunde: a) pentru obligaiile legate de bunurile care formeaz obiectul drep
turilor dobndite sau pstrate integral; b) pentru celelalte obligaii ale persoanei juridice
divizate, proporional cu valoarea drepturilor dobndite sau pstrate, socotit dup sc
derea obligaiilor prevzute la lit. a).
Raportat la dispoziiile art. 239 NCC, n caz de divizare, contractele se vor repartiza,
cu respectarea prevederilor art. 206 alin. (2), art. 237 i 238 NCC, astfel nct executarea
fiecruia dintre ele s se fac n ntregime de ctre o singur persoan juridic dobndi-
toare, afar numai dac aceasta nu este cu putin.
n cazul contractelor ncheiate n considerarea calitii persoanei juridice supuse
reorganizrii, acestea nu i nceteaz efectele, cu excepia cazului n care prile au sti
pulat expres contrariul sau meninerea ori repartizarea contractului este condiionat de
acordul prii interesate.
Potrivit dispoziiilor art. 242 alin. (2) NCC, n cazul transformrii, drepturile i obliga
iile persoanei juridice care i-a ncetat existena se transfer n patrimoniul persoanei
juridice nou-n fiinate, cu excepia cazului n care actul prin care s-a dispus transforma
rea prevede altfel.
n ceea ce privete data transmiterii drepturilor i obligaiilor, n conformitate cu
dispoziiile art. 242 NCC, n cazul reorganizrii persoanelor juridice supuse nregistrrii,
transmiterea drepturilor i obligaiilor se realizeaz att ntre pri, ct i fa de teri,
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 109
Art. 39 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
numai prin nregistrarea operaiunii i de la data acesteia, iar n privina celorlalte per
soane juridice nesupuse nregistrrii, transmiterea drepturilor i obligaiilor se realizeaz
att ntre pri, cit i fa de teri, numai pe data aprobrii de ctre organul competent
a inventarului, a bilanului contabil ntocmit n vederea predrii-primirii, a evidenei i a
repartizrii tuturor contractelor n curs de executare, precum i a oricror alte asemenea
acte prevzute de lege. n conformitate cu alin. (3) al aceluiai articol, n cazul bunurilor
imobile care fac obiectul transmisiunii, dreptul de proprietate i celelalte drepturi reale
se dobndesc numai prin nscrierea n cartea funciar, n baza actului de reorganizare
ncheiat n form autentici sau, dup caz, a actului administrativ prin care s-a dispus
reorganizarea, nsoit n ambele situaii, dac este cazul, de certificatul de nregistrare a
persoanei juridice nou-nfiinate.
Spre exemplu, dac n urma divizrii totale a unei persoane juridice, parte ntr-un
litigiu viznd executarea unui contract, ce a fost repartizat uneia dintre persoanele nou-
nfiinate, doar aceasta din urm va avea calitatea de a sta n proces n calitate de parte,
iar nu i cealalt societate rezultat din reorganizare.
3. Transmiterea convenionali a calitii procesuale. Transmisiunea convenionali
a calitii de parte litigant opereaz, n ipoteza raporturilor juridice reale, n temeiul
vnzrii, schimbului, donrii, aducerii ca aport a bunului litigios n cazul n care bunul
trece n patrimoniul societii, i, n ipoteza raporturilor juridice obligaionale,n temeiul
cesiunii de crean, subrogaiei personale, novaiei prin schimbare de creditor/ debitor,
stipulaiei pentru altul i prelurii de datorie.
4. Efectele transmiterii calitii procesuale. Cel care dobndete calitatea procesu
al ca efect al transmisiunii preia procesul n starea n care se gsete n momentul n
care a avut loc aceasta, actele procedurale ndeplinite de autorul sau fiindu-i opozabile,
urmnd ca, pe viitor, toate actele de proceduri s se ndeplineasc i fa de acesta.
Prin urmare, persoana creia i s-a transmis calitatea de parte a autorului sau nu
poate solicita reaudierea unui martor, pentru singurul motiv c nu participat ia audie
rea martorului respectiv i nu a putut si-i pun ntrebri, daci o atare reaudiere nu este
impus pentru justa soluionare a cauzei. De asemenea, aceast persoan nu poate soli
cita readministrarea probei cu expertiz, pentru considerentul c nu a fost convocat fa
faa locului, n condiiile n care autorul su a fost legal convocat, proba fiind adminis
trat anterior transmiterii cal iii i procesuale.
ArC. 39. Situaia procesual a nstrintorului i a succesorilor si. (1) Dac
n cursul procesului dreptul litigios este transmis prin acte intre vii cu titlu par
ticular, judecata va continua ntre prile iniiale. Dac ns transferul este fcut,
n condiiile legii, prin acte cu titlu particular pentru cauz de moarte, judecata
va continua cu succesorul universal ori cu titlu universal al autorului, dup caz.
(2) n toate cazurile, succesorul cu titlu particular este obligat s intervin n
cauz, dac are cunotin de existena procesului, sau poate s fie introdus n
cauz, la cerere ori din oficiu. I n acest caz, instana va decide, dup mprejurri
i innd seama de poziia celorlalte pri, dac nstrintorul sau succesorul uni
versal ori cu titlu universal al acestuia va rmne sau, dup caz, va fi scos din
proces. Dac nstrintorul sau, dup caz, succesorul universal ori cu titlu uni
versal al acestuia este scos din proces, judecata va continua numai cu succesorul
1 1 0 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T i t l u l L A c i u n e a c i v i l * Art. 39
cu titlu particular care va lua procedura n starea n care se afl la momentul la
care acesta a intervenit sau a fost introdus n cauz.
(3) Hotrrea pronunat contra nstrin torului sau succesorului universal
ori cu titlu universal al acestuia, dup caz, va produce de drept efecte i contra
succesorului cu titlu particular i va fi ntotdeauna opozabil acestuia din urm,
cu excepia cazurilor n care a dobndit dreptul cu bun-credin i nu mai poate
fi evins, potrivit legii, de ctre adevratul titular.
COM EN TA RI U
1. Situaii. Articolul 39 NCPC vizeaz efectele transmiterii dreptului litigios n cursul
procesului prin acte juridice cu titlu particular.
Actul juridic cu titlu particular vizeaz transmiterea unui drept subiectiv civil privit
individual (ut singuli), precum contractul de vnzare, contractul de donaie, legatul unor
bunuri determinate etc. Actul juridic cu titlu particular poate fi ncheiat ntre vii - inter
vivos (efectele juridice se produc independent de moartea autorului) sau pentru cauz
de moarte - mortis causa (efectele juridice se produc exclusiv n momentul i sub con
diia morii autorului).
Noul Cod de procedur civil distinge n cazul nstrinrii dreptului litigios printr-un
act juridic cu titlu particular ntre ipoteza nstrinrii ntre vii i cea a nstrinrii pentru
cauz de moarte, fr a prezenta interes caracterul gratuit sau oneros al nstrinrii.
1.1. Transmiterea dreptului litigios prin acte ntre vii cu titlu particular. Astfel, spre
deosebire de soluiile adoptate anterior intrrii in vigoare a noului Cod de procedur
civil, potrivit art. 39 alin. (l)teza l.dac n cursul procesului dreptul litigios este transmis
prin acte ntre vii cu titlu particular, judecata va continua ntre prile iniiale.
Prin urmare, n ipoteza n care pe parcursul unui litigiu avnd ca obiect revendicare
imobiliari reclamantul vinde dreptul de proprietate litigios asupra imobilului, potrivit
noii reglementri instana nu va mai lua act n mod automat de transmiterea calitii
procesuale active de la nstrinltor la dobnditor, ci, dimpotriv, procesul va continua,
n prim faz, ntre prile iniiale-redamant-nstrintor i prlt.
1.2. Transmiterea dreptului litigios prin acte cu titlu particular pentru cauza de
moarte. Dac ns transferul este fcut, n condiiile legii, prin acte cu titlu particular
pentru cauz de moarte, judecata va continua cu succesorul universal ori cu titlu
universal al autorului, dup caz, potrivit dispoziiilor art. 39 alin. (1) teza a l!-a NCPC,
fiind evident faptul c procesul nu ar mai putea continua n configuraia iniial, ca n
cazul tezei I a aceluiai alineat.
Ca atare, n ipoteza n care reclamantul a instituit un legatar cu titlu particular i, n
cursul procesului viznd bunul ce a constituit obiect al legatului, reclamantul decedeaz,
litigiul va continua, n prim faz, ntre prt t succesorii universali sau cu titlu universal
ai reclamantului, care preiau poziia procesual avut de acesta.
2. Introdu ce rea n cauz a succesorul ui cu titlu particular. Dispoziiile art. 39 alin. (2)
teza I NCPC prevd ns c, n toate cazurile, succesorul cu titlu particular este obligat s
intervin n cauz, dac are cunotin de existena procesului, sau poate s fie introdus
n cauz, la cerere ori din oficiu.
Sintagma n toate cazurile" folosit n textul legal are n vedere att ipoteza nstrinrii
dreptului litigios prin act juridic cu titlu particular inter vivos (vnzare, donaie, schimb
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 111
Art. 40 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
etc.}, cit i cea a nstrinrii dreptului prin act juridic cu titlu particular mortis coasa
(legat cu titlu particular).
Prin urmare, n ambele ipoteze, succesorul cu titlu particular va fi introdus n proces,
din proprie iniiativ sau n mod forat (la cererea oricrei pri litigante sau de ctre
instan din oficiu).
Cererea de introducere n cauz a succesorului cu titlu particular, independent dac
este formulat de ctre acesta sau de ctre pri, nu urmeaz regimul juridic al cere
rilor de Intervenie, din moment ce efectele juridice produse n temeiul acestora sunt
distincte. n timp ce n cazul interveniei voluntare principale instana este nvestit cu
o nou pretenie, n ipoteza cererii de introducere n proces a succesorului cu titlu parti
cular, el preia, n principiu, poziia procesual a nstrintorul ui, cadrul procesual nesu
ferind o lrgire sub aspectul obiectului. De asemenea, n ipoteza cererii de chemare n
judecat a altor persoane care ar putea pretinde aceleai drepturi ca i reclamantul, ntre
intervenientul forat i reclamant exist o contrarietate de interese, dreptul subiectiv
civil disputat putnd aparine numai unuia dintre acetia, n timp ce ntre succesorul cu
titlu particular i nstrintor nu exist un asemenea conflict.
Totodat, introducerea n cauz din oficiu de ctre instan a succesorului cu titlu
particular reprezint una dintre ipotezele la care face trimitere art. 78 alin. (1) NCPC, care
vizeaz cazurile expres prevzute de lege cnd judectorul dispune din oficiu introduce
rea n cauz a altor persoane.
Dup introducerea n proces a succesorului cu titlu particular, instana va decide dac
nstrintorul sau, n cazul decesului acestuia, succesorul su universal sau cu titlu uni
versal, va rmne sau va fi scos din proces, avndu-se n vedere i poziia procesual a
celorlalte pri exprimat n acest sens.
Totodat, apreciem c scoaterea din proces a nstrintorului sau a succesorului su
universal sau cu titlu universal opereaz n temeiul transmisiunii calitii procesuale, iar
nu ca urmare a admiterii excepiei lipsei calitii procesuale active sau pasive, dup caz.
Dac nstrintorul sau, dup caz, succesorul universal ori cu titlu universal al aces
tuia este scos din proces, judecata va continua numai cu succesorul cu titlu particular
careva lua procedura n starea n care se afl la momentul la care acesta a intervenit sau
a fost introdus n cau2, putnd beneficia de efectele hotrrii judectoreti sau existnd
posibilitatea s fie obligat prin aceasta.
3. Efectele hotrrii. Hotrrea pronunat contra nstrlintorului sau succesorului
universal ori cu titlu universal al acestuia, dup caz, va produce de drept efecte i contra
succesorului cu titlu particular i va fi ntotdeauna opozabil acestuia din urm, chiar i
n ipoteza n care nu a fost introdus n proces, ns numai n privina bunului transmis,
apreciindu-se c, dei nu a participat la judecat, acesta reprezint persoana autorului
su n ceea ce privete dreptul n discuie.
Legea prevede o excepie de la aceast regul, i anume aceea n care succesorul cu
titlu particulara dobndit dreptul cu bun-credin i nu mai poate fi evins, potrivit legii,
de ctre adevratul titular.
Art40. Sanciunea nclcrii condiiilor de exercitare a aciunii civile. (1)
Cererile fcute de o persoan care nu are capacitate procesual sunt nule sau,
dup caz, anulabile. De asemenea, n cazul lipsei calitii procesuale sau a intere
sului, instana va respinge cererea ori aprarea formulat ca fiind fcut de o per
soan sau mpotriva unei persoane fr calitate ori ca lipsit de interes, dup caz.
1 1 2 D t U A N A K i S A THtOHAM
T i t l u l L A c i u n e a c i v i l * Art. 40
(2) nclcarea dispoziiilor prezentului titlu poate, de asemenea, atrage apli
carea i a altor sanciuni prevzute de lege, iar cel care a suferit un prejudiciu are
dreptul de a fi despgubit, potrivit dreptului comun.
COM EN TA RI U
1. Excepia lipsei capacitii procesuale. n ipoteza n care entitatea care a formulat
cererea tn justiie nu are capacitate procesual de folosin, cu excepia situaiei tn care
aceasta este o asociaie, societate sau alt entitate fr personalitate juridic, constituit
potrivit legii, caz n care poate sta n judecat prin raportare la prevederile art. 56 alin. (2)
NCPC partea advers sau instana din oficiu va invoca i va admite excepia lipsei capa
citii procesuale de folosin a reclamantului, declarnd nul cererea.
Dac cererea n justiie este formulat mpotriva unei persoane fizice sau entiti lip
site de capacitate procesual de folosin, cu excepia celor menionate la art. 56 alin. (2)
NCPC, partea advers sau instana din oficiu va invoca f va admite excepia lipsei capa
citii procesuale de folosin a prtului i va respinge cererea ca fiind formulat mpo
triva unei persoane lipsite de capacitate procesual de folosin. n acest caz nu va opera
sanciunea nulitii cererii, ntruct efectele acesteia nu se pot produce dect n privina
actelor de procedur efectuate de ctre o entitate lipsit de capacitate procesual, iar
nu i a celor ndeplinite de o persoan capabil potrivit legii mpotriva uneia incapabile.
Aceste observaii sunt valabile i n privina persoanelor lipsite de capacitate proce
sual de exerciiu, cu singura diferen c n ipoteza n care o astfel de persoan a pro
movat cererea, dup admiterea excepiei corespunztoare, instana va anula cererea, iar
nu va declara nulitatea acesteia, distincia avnd la baz felul diferit al nulitii actului
efectuat - nulitate relativ, n cazul lipsei capacitii procesuale de exerciiu, i nulitate
absoluta, n cazul lipsei capacitii procesuale de folosin.
Excepia lipsei capacitii procesuale este o excepie de fond (vizeaz nclcarea unei
condiii de exerciiu a aciunii civile), absolut {n ipoteza lipsei capacitii procesuale de
folosin) sau, dup caz. relativ cu regim derogatoriu (n ipoteza lipsei capacitii pro
cesuale de exerciiu) i peremptorie (admiterea sa conduce la mpiedicarea soluionrii
fondului cererii).
De regul, n ipoteza invocrii mai multor excepii procesuale, excepia lipsei capaci
tii procesuale va fi pus n discuie i soluionat dup excepia de netimbrare sau de
insuficient timbrare, excepia de necompeten, excepia viznd nelegala compunere
sau constituire a instanei, dar nainte de excepia autoritii de lucru judecat, de excep
ia lipsei calitii procesuale, de excepia prescripiei dreptului la aciune n sens material
etc.
Ca atare, dac n privina aceleiai cereri se invoc att excepia lipsei capacitii pro
cesuale. ct i excepia lipsei calitii procesuale, instana se va pronuna asupra pri
mei excepii i numai tn ipoteza n care o va respinge se va pronuna i asupra celei
de-a doua excepii. Apreciem c soluia pronunrii instanei asupra ambelor excepii n
sensul admiterii acestora nu este una riguroas, din moment ce prin admiterea primei
excepii, a lipsei capacitii procesuale de folosin, instana automata pronunat o solu
ie de deznvestire, consecina fiind nulitatea sau, dup caz, respingerea cererii pentru
lipsa capacitii procesuale de folosin. A proceda suplimentar i la admiterea excepiei
lipsei calitii procesuale nu este de natur dect s creeze dificulti n privina modului
de respingere a cererii pentru lipsa capacitii procesuale sau pentru lipsa calitii pro
cesuale.
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 113
Art. 40 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
2. Excepia lipsei calitii procesuale. Oac partea care formuleaz cererea nu este
titularul dreptului afirmat sau nu este cel care se prevaleaz de Interesul realizrii unei
situaii juridice pentru care calea justiiei este obligatorie, partea advers sau instana
din oficiu va invoca excepia lipsei calitii procesuale active, cererea urmnd a fi res
pins ca fiind formulat de o persoan lipsit de calitate procesual activ.
Dac partea mpotriva creia este formulat cererea nu este subiect ut pasiv al rapor
tului juridic dedus judecii ori persoana fa de care se poate realiza interesul de care se
prevaleaz reclamantul, partea advers sau instana din oficiu va invoca excepia lipsei
calitii procesuale pasive, cererea urmnd a fi respins ca fiind formulat mpotriva unei
persoane lipsite de calitate procesual pasiv.
Excepia lipsei calitii procesuale este o excepie de fond (vizeaz nclcarea unei
condiii de exerciiu a aciunii civile), absolut (se ncalc norme de ordine public) i
peremptorie (admiterea sa conduce la mpiedicarea soluionrii fondului cererii).
De regul, n ipoteza invocrii mai multor excepii procesuale, excepia lipsei calit
ii procesuale va fi pus n discuie i soluionat dup excepia de netimbrare sau de
insuficient timbrare, excepia de necompeten, excepia viznd nelegala compunere
sau constituire a instanei, excepia lipsei capacitii procesuale, dar nainte de excepia
prescripiei dreptului la aciune n sens material etc. Potrivit art. 112 alin. (2) NCPC, dac
un prt a fost chemat n judecat numai n scopul sesizrii instanei competente pen
tru el, oricare dintre pri poate invoca necompetena la primul termen de judecat la
care prile sunt legal citate n faa primei instane. Prin urmare, n acest caz, apreciem
c excepia lipsei calitii procesuale a prtului introdus fictiv n proces pentru deter
minarea competenei unei anumite instane va fi soluionat cu prioritate n raport de
excepia de necompeten.
Dac pentru soluionarea excepiei lipsei calitii procesuale a fost necesar adminis
trarea de probe comune cu fondul cauzei l excepia procesual a fost unit cu fondul
n temeiul dispoziiilor art. 24S alin. (4) NCPC, la momentul acordrii cuvntului n dez
bateri asupra fondului cererii instana va repune n discuie excepia procesual vizat,
chiar dac a mai fost discutat la momentul la care s-a dispus unirea acesteia cu fondul
cererii, ntruct prile vor pune concluzii innd cont de probele administrate ulterior
lurii acestei dispoziii.
n ipoteza unei aciuni reale n care se invoc lipsa calitii procesuale active, iar
instana, dup ce a unit excepia cu fondul, constat c reclamantul nu este titularul
dreptului real, cererea va fi respins ca fiind introdus de o persoan fr calitate proce
sual activ, iar nu ca nentemeiat. Dimpotriv, dac instana constat c reclamantul
este titularul dreptului real, ns dreptul su nu este preferabil celui de care se preva
leaz prtul, aciunea va fi respins ca nentemeiat. Iar nu n temeiul excepiei lipsei
calitii procesuale active.
n situaia n care cererea este formulat mpotriva mai multor pri, dintre care unii
au calitate procesual pasiv, iar alii nu au, instana se va pronuna prin ncheierea de
edin asupra excepiei lipsei calitii procesuale pasive a prilor care nu au o astfel de
legitimitate, urmnd ca, la finalul procesului, prin hotrrea judectoreasc, innd cont
de soluia pronunat prin ncheierea interlocutorie, instana s resping cererea formu
lat n contradictoriu cu aceti pri ca fiind introdus mpotriva unor persoane lipsite
de calitate procesual pasiv.
De altfel, soluia propus este susinut de prevederile 248 alin. (5) NCPC, potrivit
crora ncheierea prin care s-a respins excepia, precum i cea prin care, dup admiterea
114 DtUA NAKiSA THtOHAM
T i t l u l L A c i u n e a c i v i l * Art. 40
excepiei, instana a rmas n continuare nvestit, pot fi atacate numai odat cu fondul,
dac legea nu dispune altfel, de unde rezult c exist posibilitatea ca, dupi admiterea
unei excepii procesuale, instana s rmn n continuare nvestit.
Procedeul unor instane n sensul disjungerii cauzei l pronunrii unei hotrri jude
ctoreti n raport cu prii fr calitate procesual pasiv, cu formarea unui dosar
distinct pentru soluionarea cererii formulate n contradictoriu cu ceilali prli care
justific legitimarea procesual pasiv, nu este unul preferabil, ntruct nsi msura
disjungerii cauzei implic demersuri suplimentare n sensul fotocopierii ntregului dosar
i conduce n mod necesar la amnarea cauzei, impunndu-se totodat redactarea mai
rapid a hotrrii judectoreti prin care s-a dispus disjungerea i s-a soluionat excepia,
din moment ce n dosarul nou format aceasta va fi ataat la nceput Cele menionate
anterior sunt deopotriv valabile pentru orice alte excepii care vizeaz nclcarea unei
condiii de exerciiu a aciunii civile.
3. Excepia lipsei de interes. Excepia lipsei de interes vizeaz exclusiv persoana care
promoveaz cererea, iar nu i pe cea mpotriva creia se formuleaz, precum n cazul
celorlalte dou excepii analizate n precedent.
De asemenea, excepia poart denumirea de excepie a lipsei de interes, iar nu a
rmnerii fr interes, ntruct ndeplinirea cerinelor legale pentru aceast condiie de
exerciiu a aciunii civile se va aprecia la momentul introducerii cererii, iar nu ulterior, pe
parcursul litigiului.
Excepia lipsei de interes este o excepie de fond (vizeaz nclcarea unei condiii de
exerciiu a aciunii civile), absolut (se ncalc norme de ordine public) i peremptorie
(admiterea sa conduce la mpiedicarea soluionrii fondului cererii).
De regul, n ipoteza invocrii mai multor excepii procesuale, excepia lipsei de inte
res va fi pus n discuie i soluionat dup excepia de netimbrare sau de insuficient
timbrare, excepia de necompeten, excepia viznd nelegala compunere sau consti
tuire a instanei, excepia lipsei capacitii procesuale, dar nainte de excepia prescrip
iei dreptului la aciune n sens material etc.
4. Alte sanciuni n cazul nclcrii condiiilor de exercitare a aciunii civile. Textul
art. 40 alin. (2) NCPC face referire la posibilitatea aplicrii unor amenzi judiciare prii
care, spre exemplu, a introdus, cu rea-credin, cereri principale, accesorii, adiionale
sau incidentale, precum i pentru exercitarea unor ci de atac vdit netemeinice ori care
a formulat, cu rea-credin, o cerere de recuzare sau de strmutare, sau a obinut, cu
rea-credin, msuri asigurtorii prin care prtul a fost pgubit, reclamantului respin-
gndu-i-se cererea.
De asemenea, partea vtmat prin aciunea exercitat n modul exemplificat ante
rior este n drept s promoveze o aciune n rspundere civil delictual mpotriva auto
rului, daca sunt ntrunite condiiile acestui tip de rspundere civila reglementat de
Codul civil.
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 115
Titlul II. Participanii
la procesul civil
Capitolul I. Judectorul. Incompatibilitatea
COMEN TA RI U
1. Compunerea i constituirea instanei. Incompatibilitatea, recuzarea i abinerea
constituie Incidente privind compunerea sau, dup caz, constituirea instanei i sunt
reglementate de norme de organizare judectoreasc. Dat fiind tipul acestor norme de
drept, noul Cod de procedur civil a procedat la reaezarea instituiilor n Cartea I, Titlul
II intitulat Participantii ta procesul civil", eliminndu-le din partea consacrat competen
ei instanelor judectoreti, n care figurau n codul anterior.
n ceea ce privete noiunile de compunere i de constituie a instanei, ambele
desemneaz alctuirea instanei, distincia dintre acestea privind faptul c prin compu
nerea instanei se nelege forma rea instanei din personal avnd funcia de judector, n
timp ce prin constituirea instanei se nelege formarea instanei din personal avnd nu
numai funcia de judector, dar i pe aceea de grefier, magistrat-asistent, asistent judi
ciar l procuror, dup caz.
Dei noiunile de compunere i de constituire nu sunt prevzute ca atare n legislaie,
noul cod face referiri la unele instituii sau acte care i privesc nu numai pe judectori,
dar i pe ceilali participani.
Cu titlu exemplifica tiv, potrivit art. 54 NCPC, dispoziiile viznd incompatibilitatea se
aplic n mod corespunztor i procurorilor, magistratilor*asisteni, asistenilor judiciari
i grefierilor. De asemenea, n conformitate cu art. 231 alin. (2) NCPC, transcrierile nre
gistrrilor edinei de judecat vor fi semnate de preedinte i de grefier i vor avea
puterea doveditoare a ncheierilor de edin. ncheierea de edin va cuprinde, potri
vit art. 233 alin. (!) lit. m) NCPC, semntura membrilor completului i a grefierului. Tot
odat, n conformitate cu dispoziiile art. 305 alin. (1J NCPC, judectorul va constata de
ndat, prin proces-verbal, starea material a nscrisului denunat ca fals, dac exist pe
el tersturi, adugiri sau corecturi, apoi l va semna, spre neschimbare, i l va ncredina
grefei, dup ce va fi contrasemnat de grefier i de pri. Potrivit art. 323 alin. (1) NCPC,
mrturia se va scrie de grefier, dup dictarea preedintelui sau a judectorului delegat,
i va fi semnat pe fiecare pagin i la sfritul ei de judector, grefier i martor, dup ce
acesta a luat cunotin de cuprins. Raportat ia alin. (2) al aceluiai articol, orice adugiri,
tersturi sau schimbri n cuprinsul mrturiei trebuie ncuviinate i semnate de jude*
ctor, de grefier i martor, sub sanciunea de a nu fi luate n considerare. De asemenea,
n conformitate cu art. 346 alin. (1) teza a ll*a NCPC, prezena procurorului la faa locului
este obligatorie cnd participarea acestuia la judecat este cerut de lege.
Raportat la dispoziiile art. SS alin. (1) din Legea nr. 304/ 2004 privind organizarea
judectoreasc, republicat, completul pentru soluionarea n prim instan a cauzelor
privind conflictele de munc i asigurri sociale se constituie dintr-un judector i doi
asisteni judiciari, iar potrivit alin. (2) ai aceluiai articol, asistenii judiciari particip la
116 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l L I L II. P4RTICIPAN]II I A PROCESUL CIVIL Art. 41
deliberri cu vot consultativ i semneaz hotrrile pronunate, opinia acestora consem-
nndu-sen hotrre, iar opinia separat se motiveaz.
Distincia dintre compunere i constituire trebuie s se reflecte i n modul de redac
tare a prii de nceput a ncheierii de edin sau a hotrrii judectoreti dedicate con
stituirii instanei n sensul c, ntr-o exprimare riguroas, instana va fi constituit, iar nu
compus din judectori i grefier.
n acelai context, cu titlu de exemplu, judecarea cauzei avnd ca obiect punere sub
interdicie judectoreasc n lipsa procurorului, n condiiile Tn care participarea aces
tuia este obligatorie, atrage nelegala constituire a instanei, n timp ce soluionarea
unui recurs de ctre un complet format din doi judectori implic nelegala compunere
a instanei.
2. Incompatibilitatea-noiune i tipuri. Incompatibilitatea constituie situaia n care
unui judector, procuror, magistrat-asistent, asistent-judiciar sau grefier Ti este interzis
de lege s ia parte la soluionarea unei pricini.
Daci n reglementarea anterioar incompatibilitatea constituia un incident procedu
ral ce vi2a exclusiv compunerea instanei, ntruct se aplica numai judectorilor, noul Cod
de procedur civil prevede n art. 54 c dispoziiile viznd incompatibilitatea se aplic
n mod corespunztor i procurorilor, magistrai lor-asisteni, asistenilor judiciari i grefi
erilor, extinznd prin urmare sfera incompatibilitii i la ceilali participani, motiv pen
tru care incompatibilitatea a devenit un incident procedural care privete i constituirea
instanei.
Noui cod nu mai face distincie ntre cazurile de incompatibilitate i cazurile de recu
zare/ abinere, ci reglementeaz toate situaiile privind compunerea sau constituirea
instanei sub denumirea de cazuri de incompatibilitate.
Se impune menionarea faptului c, n urma republicrii Codului de procedur
civil, dei Legea nr. 76/ 2012 nu prevedea modificarea denumirii marginale a art. 42
din Alte cazuri de incompatibilitate" n Alte cazuri de incompatibilitate absolut", o
atare modificare a fost operat n forma republicat n Monitorul Oficial. Din moment
ce este evident eroarea produs ia momentul republicrii codului n Monitorul Oficial,
n condiiile n care denumirile marginale ale articolelor nu fac parte din corpul legii, iar
cazurile de incompatibilitate menionate la art. 42 NCPC nu potfi unele cu caracterabsolut,
vom face distincie n cele ce urmeaz ntre cazuri de incompatibilitate reglementate de
art. 41 NCPC (cazuri de incompatibilitate absolut) i cazuri de incompatibilitate regle
mentate de art. 42 NCPC (cazuri de incompatibilitate care, probabil, n practic vor fi
denumite relative).
A rt I I . Cazuri de incompatibilitate absolut. (1) J udectorul care a pro
nunat o ncheiere interlocutorie sau o hotrre prin care s-a soluionat cauza nu
poate judeca aceeai pricin n apei recurs, contestaie n anulare sau revizuire i
nici dup trimiterea spre rejudecare.
(2) De asemenea, nu poate lua parte la judecat cel care a fost martor, expert,
arbitru, procuror, avocat, asistent judiciar, magistrat-asistent sau mediator n
aceeai cauz.
Os l i a Na r c i s a Th s o h a r i 117
Art. 41 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
COMENTARIU
1. Cazuri. Articolul 41 NCPC reglementeaz trei cazuri de incompatibilitate absoluta,
i anume:
a) judectorul care a pronunat o ncheiere interlocutorie sau o hotrre prin care s-a
soluionat cauza nu poate judeca aceeai pricin n apel, recurs, contestaie n anulare
sau revizuire;
b) judectorul care a pronunat o ncheiere interlocutorie sau o hotrre prin care s-a
soluionat cauza nu poate judeca aceeai pricin dup trimiterea cauzei spre rejudecare;
c) judectorul care a fost martor, expert, arbitru, procuror, avocat, asistent judiciar,
magistrat-asistent sau mediator n aceeai cauzl nu poate lua parte ia judecarea aces
teia.
Normele care reglementeaz incompatibilitatea absolut sunt de ordine public i,
ntruct conin o restricie de drepturi, sunt de strict interpretare i aplicare, astfet nct
cazurile de incompatibilitate absolut nu pot fi extinse prin analogie i la alte situaii.
De asemenea, dat fiind caracterul de ordine public al normelor ce reglementeaz
incompatibilitatea, nclcarea acestora atrage nulitatea absolut a hotrrii judecto
reti.
2. Incompatibilitatea de a judeca aceeai pricini n apel, recurs, contestaie n anu
lare sau revizuire. Noul cod, spre deosebire de reglementarea anterioar, consacra n
mod expres o soluie adoptat n practica judiciar, i anume aceea c exist incompa
tibilitate nu numai n situaia pronunrii unei hotrri judectoreti prin care instana
este deznvestit, dar i atunci cnd judectorul a pronunat o ncheiere interlocutorie i
particip Ia judecarea cauzei n cile de atac.
Potrivit art. 235 teza a IE~a NCPC, sunt ncheieri interlocutorii acelea prin care, fr a
se hotr n totul asupra procesului, se soluioneaz excepii procesuale, incidente pro
cedurale ori alte chestiuni litigioase.
Spre deosebire de ncheierile preparatorii, instana este inut de modul de rezolvare
a situaiilor litigioase cuprinse n ncheierile interlocutorii, acestea lsnd s se ntrevad
rezultatul final al procesului n privina problemei soluionate prin ncheiere.
Constituie, spre exemplu, ncheieri cu caracter interlocutoriu: ncheierea prin care
instana s-a pronunat asupra modului de soluionare a unei excepii procesuale {admi
terea excepiei lipsei de interes n promovarea unui capt de cerere, respingerea excep
iei prescripiei dreptului la aciune n sens material etc); ncheierea de ncuviinare n
principiu a cererilor de intervenie; ncheierea de admiteren principiu, precum i cea de
admitere n principiu suplimentar, pronunate n materia partajului judiciar n temeiul
prevederilor art. 984 i 985 NCPC; ncheierea prin care instana a respins cererea viznd
efectuarea procedurii nscrierii n fals mpotriva unui nscris etc.
Spre deosebire de reglementarea anterioar i chiar i de soluia adoptat prin Deci
zia nr. 11/2007, pronunat defnalta Curte de Casaie i Justiie n recurs n interesul legii,
prin care s~a decis c judectorul care soluioneaz fondul cauzei nu devine incompatibil
s soluioneze cererea de revizuire sau contestaia n anulare declarate n aceeai pri
cin, noul cod consacr o soluie contrar.
Astfel, potrivit art. 41 alin. (1) NCPC, judectorul care a pronunat o ncheiere inter
locutorie sau o hotrre prin care s-a soluionat cauza nu poate judeca aceeai pricin
nu numai n apel sau recurs, dar nici n contestaie n anulare sau revizuire. Aceast solu
ie este una impus de practica judiciar, judectorii formulnd cereri de abinere n
118 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l T l U l II. PARTICIPANII I A PROCESUL CIVIL Art. 41
aceste cazuri ntemeiate pe dispoziiile Conveniei europene pentru aprarea drepturilor
omului i a libertilor fundamentale sau ale Codului deontologic al magistrailor, tocmai
pentru a nltura orice urm de ndoial a prilor cu privire la imparialitatea cu care se
judecau aceste ci de atac extraordinare.
Primul caz de incompatibilitate presupune c un judector, dup ce a pronunat o
ncheiere interlocutorie sau o hotrre n prim instan sau n apel, este avansat la
instana superioar, fiindu-i repartizat spre soluionare apelul sau, dup caz, recursul
declarat mpotriva ncheierii sau hotrrii respective.
n ipoteza n care un judector a pronunat ncheierea interlocutorie, iar un alt jude
ctor a pronunat hotrrea de deznvestire a instanei i se exercit cale de atac numai
n privina aspectului tranat prin ncheierea interlocutorie, judectorul care a pronunat
hotrrea final, fiind avansat la instana superioar i repartizndu-i-se spre soluionare
calea de atac, va fi incompatibil ntruct, n primul rnd, textul nu prevede pronunarea
cumulativ a ncheierii i a hotrrii de ctre acelai judector, iar, n al doilea rnd, pen
tru c hotrrea final reflect soluia pronunat prin ncheierea interlocutorie. Aceeai
soluie i pentru aceleai motive se impune i n situaia n care calea de atac privete
hotrrea, iar judectorul chemat s soluioneze calea de atac este cel care a pronunat
ncheierea interlocutorie.
De asemenea, primul ca2 de incompatibilitate nglobeaz i situaia n care un jude
ctor a pronunat o hotrre i i este repartizat spre soluionare contestaia n anulare
sau revizuirea declarat n aceeai pricin.
n situaia n care, spre exemplu, un judector a pronunat o hotrre n prim
instan, ce a fost ulterior schimbat n calea de atac a apelului, iar ntre timp judec
torul avanseaz la instana superioar i i este repartizat spre soluionare cererea de
revizuire formulat mpotriva deci2iei pronunate n apel, apreciem c exist cazul de
incompatibilitate prevzut de art. 41 alin. (1) NCPC, ntruct exist aceleai raiuni pen
tru care a fost instituit incompatibilitatea n cazul analizat, i anume aceea de a interzice
judectorului s-i controleze propria hotrre, caz n care procesul ar fi lipsit de garania
efecturii unui control judiciar obiectiv.
Nu exist incompatibilitate n situaia n care, n aceeai pricin, unui judector care
a soluionat un apel sau recurs i este repartizat spre soluionare un al doilea apel sau
recurs declarat mpotriva hotrrii pronunate n etapa rejudecrii fondului dup anu
larea sau casarea hotrrii cu trimitere11'. Ca atare, n ipoteza n care judectorii au pro
nunat soluia de admitere a recursului, de casare a hotrrii i de trimitere a cauzei
spre rejudecare instanei a crei hotrre a fost re cu rat, iar, dup rejudecarea acesteia,
hotrrea este din nou atacat cu recurs ce este repartizat spre soluionare aceluiai
complet care a pronunat prima soluie n recurs, judectorii care alctuiesc acest com
plet de judecat nu sunt incompatibili absolut. In ipoteza n care ns n prima decizie de
casare este exprimat opinia judectorilor cu privire la unele aspecte ce fac obiectul i
al celui de-al doilea recurs, apreciem c poate exista cazul de incompatibilitate prevzut
de art. 42 alin. (1) pct. 1 NCPC, potrivit cruia judectorul este incompatibil atunci cnd
i-a exprimat anterior prerea cu privire la soluie n cauza pe care a fost desemnat s o
judece.
n acelai context, chiar dac nu este incident un caz de incompatibilitate absolut,
poate fi reinut motivul de incompatibilitate prevzut de art. 42 alin. (1) pct. 1 NCPC n
C.S.J., s. dv., dec, nr. 2363/ 1993, n BJ. 1993, p. 137.
Ds l i a Na r c i s a t h s o h a r i 119
Art. 41 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
situaia n care un judector care a soluionat un apel sau recurs este chemat s judece,
n aceeai pricin, un al doilea apel sau recurs declarat mpotriva hotrrii ce a fost deja
atacat prin intermediul primului apel sau recurs. Aceast ipotez vizeaz situaia n
care, spre exemplu, hotrrea primei instane nu a fost comunicat legal tuturor prilor
din proces, astfel nct unele recursuri mpotriva acesteia sunt declarate dup ce altele
au fost deja soluionate. Judectorii care au soluionat primul recurs declarat mpotriva
acestei hotrri nu sunt incompatibili absolut s soluioneze i cel de-al doilea recurs
declarat mpotriva aceleiai hotrri, de ctre o alt parte dect cea care a avut calitatea
de recurent n primul recurs, ns ar putea exista cazul de incompatibilitate prevzut de
art. 42 alin. (1) pct. 1 NCPC, cu excepia situaiei n care recursul ar privi alte aspecte ce
nu au fost analizate n primul recurs.
Nu exist incompatibilitate absolut n cazul contestaiei la executare pentru judec
torul care a participat la soluionarea litigiului n care s-a pronunat hotrrea ce se exe
cut silit. Apreciem c n acest caz nu exist nici motivul de incompatibilitate prevzut
de art. 42 alin. (1) pct. 1 NCPC sau cel existent la pct. 13 al aceluiai articol, chiar dac
pe calea contestaiei la executare sunt invocate aprri de fond mpotriva titlului execu
toriu, ntruct acestea sunt inadmisibile, prin raportare la dispoziiile art. 712 alin. (1)
NCPC, i nu antreneaz o nou judecat.
3. Incompatibilitatea de a judeca aceeai pricin n urma trimiterii acesteia spre
rejudecare. Raiunea reglementrii celui de*al doilea caz de incompatibilitate absolut
are la baz dezideratul asigurrii garaniilor de imparialitate a judectorilor n etapa
rejudecrii cauzei n ipoteza admiterii apelului, anulrii hotrrii atacate i trimiterii
cauzei spre rejudecare sau a admiterii recursului, casrii hotrrii atacate i trimiterii
cauzei spre rejudecare, tocmai pentru ca judectorii s nu fie tentai s pronune aceeai
soluie.
Prin urmare, textul legal are n vedere exclusiv soluia de trimitere spre rejudecare,
iar nu i pe aceea de anulare cu reinere sau de casare cu reinere spre rejudecarea fon
dului de ctre instana de control judiciar, soluia impus de noul Cod de procedur civil
fiind n acord cu doctrina i jurisprudena anterioare intrrii sale n vigoare.
Totui, n ipoteza n care judectorul care a pronunat hotrrea n prim instan
a fost avansat ntre timp la instana superioar, iar dup admiterea apelului, anularea
hotrrii i reinerea cauzei spre rejudecarea fondului de ctre instana de apel este
inclus n completul care a pronunat aceast soluie i rejudec cauza, acesta va fi incom
patibil, chiar dac situaia analizat vizeaz o anulare cu reinere, iar nu cu trimitere. n
contextul expus, aceast soluie se aplic n mod corespunztor i n ipoteza casrii hot
rrii cu reinerea cauzei spre rejudecarea fondului.
4. Judectorul care a fost martor, expert, arbitru, procuror, avocat, asistent judi
ciar, magistrat-asistent sau mediator n aceeai cauz. Cel de-al treilea caz de incom
patibilitate se justific prtn prezumia c judectorul care a fost martor, expert, arbitru,
procuror, avocat, asistent judiciar, magistrat-asistent sau mediator ntr-o pricin nu ar fi
obiectiv n soluionarea cauzei, fiind nclinat s*i menin punctul de vedere pe care l-a
susinut anterior, n calitatea avut.
Pentru a deveni incompatibil este necesar ca judectorul s fi ndeplinit n mod efec
tiv atribuiile sau nsrcinrile ce i-au revenit n calitate de martor, expert, arbitru, pro
curor, avocat, asistent judiciar, magistrat-asistent sau mediator. Astfel, nu este suficient
pentru a determina existena acestui caz de incompatibilitate mprejurarea c un jude
120 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l L I L II. P4RTICIPAN]II I A PROCESUL CIVIL Art. 42
ci tor a fost citat ca martor ntr-un dosar, iar acesta nu s-a prezentat i, ca atare, nu a
fost audiat, Instana trecnd la soluionarea cauzei, ntruct judectorul nu i-a exprimat
propriile percepii cu privire la situaia de fapt existent n cauz- n acelai context, dac
un expert a fost desemnat ntr-o cauz pentru efectuarea unei expertize, fiind nlocuit
ns la urmtorul termen ca urmare a strii sale de sntate precar ce l-a pus n situaia
imposibilitii deplasrii la faa locului, Iar ulterior a dobndit funcia de judector i i-a
fost repartizat spre soluionare acelai dosar, aceast mprejurare nu este de natur a
crea o situaie de incompatibilitate.
De asemenea, pentru existena cazului de incompatibilitate analizat, nu are relevan
juridic procedura n cadrul creia a fost administrat proba testimonial sau cea cu
expertiz, fiind incompatibili att judectorul care a fost anterior martor sau expert ntr-o
cauz, ct i cel care a ndeplinit aceste caliti n cadrul procedurii asigurrii probelor,
reglementate de dispoziiile art. 359-365 NCPC.
n ceea ce privete calitatea judectorului de fost avocat, procuror, asistent judiciar
sau magistrat-asistent, apreciem c exist incompatibilitate i n situaia n care acesta a
participat la un singur termen de judecat n respectiva calitate, nefiind ca atare necesar
pentru existena cazului de incompatibilitate, spre exemplu, ca avocatul, devenit ulterior
judector, s asiste sau s reprezinte partea pe tot parcursul litigiului sau ca procurorul
s pun concluzii la fiecare termen de judecat acordat n cau2a n care participarea sa
era obligatorie.
n ipoteza avocatului devenit ulterior judector, considerm c exist incompatibi
litate chiar i n situaia n care acesta nu s-a prezentat n faa instanei pentru a asista
sau reprezenta partea, ns a redactat acte procedurale n numele prii sau i-a acordat
consultan juridic. De asemenea, dac n cuprinsul mputernicirii avocaiale sunt man
datai doi avocai, prezentndu-se n faa instanei i redactnd n concret actele pro
cedurale numai unul dintre acetia, apreciem c i n privina celuilalt avocat, devenit
ulterior judector, va fi incident acest caz de incompatibilitate, ntruct este semnatar al
contractului de asisten juridic.
ArU 42, A lte cazuri de incompatibilitate absolut. (1) Judectorul este, de
asemenea, incompatibil de a judeca n urmtoarele situaii:
1. cnd i-a exprimat anterior prerea cu privire la soluie n cauza pe care a
fost desemnat s o judece. Punerea n discuia prilor, din oficiu, a unor chestiuni
de fapt sau de drept, potrivit art. 14 alin. (4) i (5), nu l face pe judector incom
patibil;
2. cnd exist mprejurri care fac justificat temerea c el, soul su, ascen
denii ori descendenii lor sau afinii lor, dup caz, au un interes n legtur cu
pricina care se judec;
3. cnd este so, rud sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv cu avocatul
ori reprezentantul unei pri sau dac este cstorit cu fratele ori cu sora soului
uneia dintre aceste persoane;
4. cnd soul sau fostul su so este rud ori afin pn la gradul al patrulea
inclusiv cu vreuna dintre pri;
5. dac el, soul sau rudele lor pn la gradul al patrulea inclusiv ori afinii lor,
dup caz, sunt pri ntr-un proces care se judec la instana la care una dintre
pri este judector;
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 121
Art. 42 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
6. dac ntre el, soul su ori rudele lor pn la gradul al patrulea inclusiv sau
afinii lor, dup caz, i una dintre pri a existat un proces penal cu cel mult 5 ani
nainte de a fi desemnat s judece pricina. In cazul plngerilor penale formulate
de pri n cursul procesului, judectorul devine incompatibil numai n situaia
punerii n micare a aciunii penale mpotriva sa;
7. dac este tutore sau curator ai uneia dintre pri;
8. dac el, soul su, ascendenii ori descendenii lor au primit daruri sau pro
misiuni de daruri ori alte avantaje de la una dintre pri;
9. dac el, soul su ori una dintre rudele lor pn la gradul al patrulea inclu
siv sau afinii lor, dup caz, se afl n relaii de dumnie cu una dintre pri, soul
ori rudele acesteia pn la gradul a) patrulea inclusiv;
10. dac, atunci cnd este nvestit cu soluionarea unei ci de atac, soul sau o
rud a sa pn la gradul al patrulea inclusiv a participat, ca judector sau procu
ror, la judecarea aceleiai pricini naintea altei instane;
11. dac este so sau rud pn la gradul al patrulea inclusiv sau afin, dup
caz, cu un alt membru al completului de judecat;
12. dac soul, o rud ori un afin al su pn la gradul al patrulea inclusiv a
reprezentat sau asistat partea n aceeai pricin naintea altei instane;
13. atunci cnd exist alte elemente care nasc n mod ntemeiat ndoieli cu
privire la imparialitatea sa.
(2) Dispoziiile alin. (1) privitoare la so se aplic i n cazul concubinilor.
COM EN TA RI U
1. Alte cazuri de incompatibilitate. Dup cum am artat n precedent, se impune
menionarea faptului c, n urma republicrii Codului de procedur civil, dei Legea
nr. 76/ 2012 nu prevedea modificarea denumirii marginale a art. 42 din Alte cazuri de
incompatibilitate" n Alte cazuri de incompatibilitate absolut", o atare modificarea fost
operat n forma republicat n Monitorul Oficial. Din moment ce este evident eroarea
produs la momentul republicrii codului n Monitorul Oficial, n condiiile n care denu
mirile marginale ale articolelor nu fac parte din corpul legii, iar cazurile de incompatibi
litate menionate la art 42 NCPC nu pot fi unele cu caracter absolut, ne vom referi n
cele ce urmeaz la cazurile de incompatibilitate reglementate de art. 42 NCPC {cazuri de
incompatibilitate care, probabil, n practic vor fi denumite relative).
Motivele de incompatibilitate reglementate de art. 42 NCPC ar putea fi grupate n
motive viznd antepronunarea, motive viznd interesul judectorului, motive privind
rudenia, afinitatea i concubinajul, motive viznd dumnia.
Avnd n vedere ca situaiile de incompatibilitate sunt enumerate limitativ de lege, n
ipoteza existenei unor alte cazuri n care se poate presupune c judectorul ar fi lipsit de
obiectivitate, n msura n care acestea nu ar putea fi ncadrate n art. 42 alin. (1) pct. 13
NCPC cu dovedirea elementelor care nasc n mod ntemeiat ndoieli cu privire la impar
ialitatea judectorului, cererea de recuzare sau de abinere va fi respins.
2. Motive de incompatibilitate viznd antepronunarea.n ceea ce privete motivul
de incompatibilitate menionat la art. 42 alin. (1) pct. 1 NCPC, remarcm c acesta repro
duce, n principiu, textul fostului motiv de recuzare prevzut de art. 27 pct. 7 CPC 1865.
122 Dt U A NAXCISA THSQHAfti
T l T l U l II. PARTICIPANII I A PROCESUL CIVIL Art. 42
Acest motiv vizeaz incompatibilitatea judectorului care i-a exprimat opinia n leg
tur cu soluiile ce pot fi pronunate n pricina concret pe care o judec, nainte de a se
ajunge la deliberare i pronunare.
Apreciem c acest motiv de Incompatibilitate este incident i n Ipoteza n care jude
ctorul se antepronun cu privire ia soluia pe care urmeaz a o da asupra unei excepii
procesuale, iar nu numai asupra soluiei finale, n msura n care prin modul de soluio
nare a excepiei se ntrevede rezultatul final al procesului {excepia prescripiei dreptului
la aciune n sens material, excepia autoritii de lucru judecat, excepia lipsei calitii
procesuale active/ pasive etc). Trebuie fcut meniunea c incompatibilitatea intervine
n situaia n care judectorul se antepronun asupra excepiei (spre exemplu, judecto
rul arat c reclamantul nu are calitate procesual activ nainte de a se invoca i pune
n discuie excepia corespunztoare), nu i atunci cnd, ascultnd concluziile prilor, se
pronun asupra acesteia. De asemenea, antepronunarea judectorului poate avea loc
fie n edina de judecat, fie n afara acesteia.
Cu titlu exemplificativ, nu exist acest motiv de incompatibilitate atunci cnd:
- judectorul a soluionat anterior o cauz similar, n care s-a pus n discuie ace
eai problem de drept. Chiar i n ipoteza unor cauze aproape identice, acest motiv de
incompatibilitate nu subzist (spre exemplu, un judector poate soluiona toate contes
taiile la executare ce i s-au repartizat, n care se contest executarea pornit mpotriva
aceluiai debitor, n temeiul aceluiai titlu executoriu, n care ns calitatea de contesta-
tor aparine unor creditori distinci);
-judectorul l-a exprimat punctul de vedere cu privire la o problem de drept nru
dit cu cea din spe ori dac a publicat un studiu de specialitate asupra acestei pro
bleme de drept;
-judectorul respinge o excepie procesual invocat de parte sau cererea de ncuvi
inare a unei probe ori orice alt solicitare a prii, chiar dac prin soluia de respingere
se poate ntrevedea rezultatul final al procesului, esenial fiind ns ca judectorul s nu
antame2e acest rezultat prin nsi motivarea soluiei de respingere a solicitrii prii.
Eventualele greeli de judecat cu privire la modul de soluionare a excepiei sau a cere
rilor prii pot fi reparate prin exerciiul cilor de atac, n condiiile prevzute de lege.
Nou! Cod de procedur civil prevede n mod expres faptul c punerea n discuia
prilor, din oficiu, a unor chestiuni de fapt sau de drept potrivit art. 14 alin. (4) i (5) nu
l face incompatibil pe judector.
Astfel, potrivit art. 14 alin. (4) NCPC, prile au dreptul de a discuta i argumenta
orice chestiune de fapt sau de drept invocat n cursul procesului de ctre orice partici
pant la proces, inclusiv de ctre instan din oficiu. n conformitate cu disp02iiile art. 22
alin. (2) NCPC, judectorul este n drept s pun n dezbaterea prilor orice mprejurri
de fapt sau de drept, chiar dac nu sunt menionate n cerere sau n ntmpinare.
Ca atare, punerea n discuie de ctre instan a corectei calificri a unei cereri sau
a unei excepii procesuale ori solicitarea instanei adresat prii de a preciza temeiul
juridic al cererii nu este de natur a conduce la existena motivului de incompatibilitate
viznd antepronunarea.
3. Motive de incompatibilitate viznd interesul judectorului. n aceast categorie
pot fi inciuse motivele de incompatibilitate prevzute n art. 42 alin. (1) pct. 2, 5, 7, 8
NCPC.
Punctul 2 al art. 42 alin. (1) NCPC constituie reproducerea, n principiu, a art. 27
pct 1 teza I CPC 1865, cu meniunea c textul este uor reformulat, iar sfera persoanelor
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 123
Art. 42 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
interesate este lrgii prin includerea n aceast categorie a afinilor, precum i a concu
binilor, dat fiind asimilarea situaiei concubinului cu cea a soului, potrivit prevederilor
alin. (2) al art. 42 NCPC.
Potrivit art. 407 alin. (1) i (2) NCC, afinitatea este legtura dintre un sot i rudele
celuilalt so, iar rudele soului sunt, n aceeai linie i grad, afinii celuilalt so.
n raport de definiia dat Tn dicionarul limbii romne, termenuf de concubinaj
vizeaz convieuirea unui brbat cu o femeie fr ndeplinirea formelor legale de cs
torie. n opinia noastr, convieuirea unor persoane de acelai sex atrage, de asemenea,
incidena instituiei incompatibilitii n cazurile determinate de lege n care se face refe
rire la so sau concubin, ntruct raiunea pentru care a fost instituit incompatibilita
tea n acest caz, i anume garantarea unui proces echitabil, soluionat de un judector
imparial, care s nu se afle n relaii foarte apropiate cu o persoan interesat ?n cauz,
subzist.
Avnd n vedere c legea nu precizeaz natura interesului persoanelor vizate, consi
derm c interesul poate fi att material, ct i moral. De asemenea, legea vizeaz att
interesul personal, direct al judectorului, ct i pe acela indirect, pe care l pot avea per
soanele menionate, dup caz, de art. 42 alin. (1) pct. 2 sau de pct. 5 NCPC.
Cu titlu exemplificativ, pot fi ncadrate la motivul de incompatibilitate prevzut de
art. 42 alin. (1) pct. 2 NCPC urmtoarele situaii:
- dac judectorul, soul/ concubinul su, ascendenii ori descendenii lor sau afinii
lor sunt creditori, debitori sau prani ai uneia dintre pri, ntruct ar putea exista inte
resul, dup caz, de a mri solvabilitatea acelei pri, de a favoriza interesele propriului
creditor spre a obine unele concesii de la acesta, de a mpiedica o eventual chemare
n garanie;
- dac judectorul sau vreuna dintre persoanele indicate mai sus este donatar al
uneia dintre pri, deoarece partea respectiv ar putea fi favorizat nu numai n semn de
recunotin, ci i n considerarea faptului c donaiile sunt supuse reduciunii n msura
n care vor aduce atingere rezervei succesorale, aa incit ar exista interesul de a menine
sau de a mri activul patrimoniului donatorului.
Dat fiind faptul c interesul nu este specificat n mod expres de lege, existena aces
tuia este lsat la aprecierea instanei nvestite cu soluionarea cererii de abinere sau
de recuzare.
n cazurile de incompatibilitate prevzute de art. 42 alin. (1) pct. 5 i 7 NCPC, exis
tena interesului direct sau indirect al judectorului este prezumat de lege, fr a se
putea face dovada contrar, lipsa de obiectivitate a judectorului putlndu-se datora,
dup caz, speranei c, dnd ctig de cauz prii care este judector, va obine de la
aceasta acelai serviciu i, respectiv, obligaiei de a apra interesele celui al crui repre
zentant legal este.
Este de remarcat faptul c noul cod nu mai prevede ca motiv pentru formularea
unei cereri de abinere situaia n care judectorul, soul sau rudele lor pn la gradul
al patrulea inclusiv au o pricin asemntoare cu aceea care se judec, fiind ns de
apreciat, de la caz la caz, dac o atare situaie s-ar putea ncadra la pct. 13 al art. 42
alin. (1) NCPC.
n ceea ce privete pct. 7 al alin. (1) de la art. 42, este de observat aspectul c funcia
de tutore sau curator al uneia dintre pri l vizeaz numai pe judector, iar nu i pe soul
acestuia sau pe rudele lor pn la al patrulea grad inclusiv, de unde rezult concluzia c,
n ultima ipotez expus, ar trebui dovedit suplimentar condiia interesului judecto
124 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l L I L II. P4RTICIPAN]II I A PROCESUL CIVIL Art. 42
rului pentru a se putea face ncadrarea situaiei n motivul prevzut de art. 42 alin. (1)
pct. 13 NCPC.
n privina pct. 8 al alin. (1) de fa art. 42 NCPC, se poate presupune lipsa de obiectivi
tate a unui judector gratificat sau ai crui ascendeni, descendeni sau so/ concubin au
primit daruri ori alte avantaje de la pri, existena interesului putnd decurge dintr-un
sentiment de recunotin sau din dorina de a primi alte asemenea daruri sau avantaje
n viitor.
Spre deosebire de reglementarea anterioar, sfera persoanelor vi2ate de art. 42
alin. (1) pct. 8 NCPC este mai extins, incluznd n afar de judectorul nsui i soul/
concubinul, ascendenii sau descendenii.
4. Motive de incompatibilitate privind rudenia, afinitatea i concubinajul. n aceast
categorie se includ motivele prevzute n art. 42 alin. (1) pct. 3,4,10,11 i 12, avndu*se
n vedere i dispoziiile art. 42 alin. (2) NCPC. Se impune sesizarea omisiunii legiuitorului
de a reglementa n mod expres drept caz de incompatibilitate situaia n care judectorul
este so, rud sau afin cu vreuna dintre pri, caz prevzut n art. 27 pct. 1 teza a ll*a CPC
1865. n contextul acestei omisiuni vdite, cazul menionat ar trebui considerat inclus n
pct. 13 al art. 42 alin. (1) NCPC.
Dat fiind specificul relaiilor de concubinaj, rudenie i afinitate, care implic, de
regul, afeciune, sprijin i ajutor reciproc, pentru a preveni orice lips de obiectivitate n
soluionarea cauzei de ctre un judector aflat n astfel de raporturi cu una dintre pri
sau cu reprezentantul acesteia, legiuitorul a stabilit cazurile de incompatibilitate menio
nate anterior.
Fa de reglementarea din coduf anterior, pct. 4 al art. 42 alin. (1) NCPC nu mai face
referire n privina fostului so la condiia existenei copiilor, fiind ca atare irelevant din
perspectiva existenei cazului de incompatibilitate dac din cstoria anterioar a jude
ctorului au rezultat sau nu copii. Noiunea de fost so poate rezulta att din desfacerea
cstoriei, ct i din declararea nulitii acesteia, precum i din decesul soului.
Din coroborarea prevederilor art. 42 alin. (1}pct. 3 cu cele ale alin. (2) al aceluiai
articol rezult c exist incompatibilitate i n situaia n care judectorul este n relaie
de concubinaj cu fratele ori, dup ca2, cu sora soului avocatului ori reprezentantului
unei pri.
Menionm c prevederile alin. (2) al art. 105 din Legea nr. 161/ 2003'11sunt preluate
la pct. 10 al alin. (1) de la art. 42 NCPC, cu meniunea c, raportat la alin. (2) al aceluiai
articol, suplimentar fa de reglementarea acestei legi speciale, noul Cod de procedur
civil extinde cazul de incompatibilitate i n privina concubinilor.
Apreciem c folosirea sintagmei judecarea aceleiai pricini naintea altei instane"
subliniaz mprejurarea c existena cazului de incompatibilitate nu este limitat numai
la situaia n care hotrrea este pronunat de soul/ ruda/ concubinul magistratului care
soluioneaz calea de atac exercitat mpotriva sa, ci i ipoteza n care hotrrea este
pronunat n prim instan de soul/ ruda/ concubinul magistratului care soluioneaz
10Potrivit art. 105 alin. {!) din Legea nr. 161/ 2003, magistrailor le este interzis s participe la judecarea unei
cauze, n calitate de judector sau procuror: a) dac sunt soi sau rude pn la gradul IV inclusiv ntre ei; b) dac
ei, soii sau rudele lor pn la gradul IV inclusiv au vreun interes n cauz.
De asemenea, n conformitate cu alin. (2) al aceluiai articol, dispoziiile alin. {1] se aplic i magistratului care
participa, n calitate de judector sau procuror, la judecarea unei cauze In cile de atac, atunci cnd soul sau
ruda pn la gradul IV inclusiv a magistratului a particrpat, ca judector sau procuror, Ia judecarea n fond a
acelei cauze.
Ds l i a Na r c i s a t h s o h a r i 125
Art. 42 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
recursul declarat mpotriva deciziei pronunate n apelul promovat mpotriva acestei
hotrri.
A participa la judecarea aceleiai pricini" semnific, n opinia noastr, faptul c
magistratul vizat a soluionat cauza asupra fondului drepturilor deduse judecii sau n
temeiul unor excepii procesuale, modul de soluionare a pricinii fcnd obiectul cilor
de atac exercitate mpotriva hotrrii pronunate. Considerm c nu exiti incompatibi
litate n msura n care un judector a pronunat o soluie de declinare a competenei
[hotrrea nefiind supus niciunei ci de atac, potrivit art. 132 alin. (3) NCPC], iar soul/
ruda/ concubinul acestuia face parte din completul de apel, calea de atac fiind exercitat
mpotriva hotrrii pronunate de un alt judector al instanei nvestite n urma decli
nrii, nesubzistnd raiunea instituirii incompatibilitii, din moment ce calea de atac
nu vi2ea2 soluia declinrii i nu s-ar pune problema cenzurrii de ctre un judector a
msurilor luate de soul/ ruda/ concubinul su.
De asemenea, precizm c dispoziiile art. 105 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 161/ 2003
sunt preluate n pct. 11 al alin. (1) de la art. 42 NCPC, cu extinderea incompatibilitii i
n privina afinilor i concubinilor.
5. Motive de incompatibilitate viznd dumnia. Constituie astfel de motive cele
prevzute de dispoziiile art. 42 alin. (1) pct. 6 i 9 NCPC.
Distincia dintre cele dou motive viznd dumnia constat n faptul c, n primul
caz, existena dumniei este prezumat de lege, n timp ce n al doilea caz partea inte
resat trebuie s fac n mod concret dovada dumniei.
Prin urmare. n primul caz existena dumniei este prezumat de lege, neputnd fi
rsturnat, fiind necesar numai ca partea s dovedeasc faptul vecin i conex pe care
se sprijin aceast prezumie legal, i anume existena n ultimii cinci ani a unui proces
penal ntre ea i judector, soul acestuia sau rudele lor pn la gradul al patrulea inclusiv
ori, dup caz, punerea n micare a aciunii penale mpotriva judectorului, pentru ipo
teza formulrii plngerilor penale de ctre pri n cursul procesului.
Reglementarea anterioar utiliza terminologia de judecat penal", aceasta avnd
n vedere numai faza judecii desfurate n faa instanei nvestite cu soluionarea pro*
cesului penal n care au fost implicate persoanele vizate (dac aceste persoane ar fi fost
urmrite penal, n urma sesizrilor efectuate, dar nu se dispusese o soluie de trimitere
n judecat, situaia nu se ncadra la art. 27 pct. S CPC 1865). Spre deosebire de aceast
reglementare, noul cod folosete sintagma proces penal", acesta incluznd att faza de
urmrire penal, ct i pe cea de judecat. Apreciem c prima tez a textului legal n dis
cuie trebuie analizat n corelaie cu cea de-a doua, conducnd la concluzia ca n etapa
urmririi penale, n ipoteza plngerilor formulate mpotriva judectorului, este necesar
s se fi pus n micare aciunea penal pentru existena cazului de incompatibilitate.
Dac ns judectorul, soul su ori rudele lor pn la gradul al patrulea inclusiv sau afinii
lor. dup caz, se afl de poziia celui ce a demarat procesul penal, existena cazului de
incompatibilitate nu este condiionat de punerea n micare a aciunii penale mpotriva
celui artat drept fptuitor.
Noul Cod de procedur civil prevede n mod expres faptul c, n cazul plngerilor
penale formulate de pri n cursul procesului, judectorul devine incompatibil numai
n situaia punerii n micare a aciunii penale mpotriva sa, tocmai pentru a preveni un
eventual abuz al prii, care ar urmri nlturarea de la soluionarea cauzei sale a unui
anumit judector cu care a avut o serie de divergene pe parcursul desfurrii litigiului,
dar n privina cruia nu exist vreun motiv de incompatibilitate.
126 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l T l U l II. PARTICIPANJ II I A PROCESUL CIVIL Art. 43
n ceea ce privete pct. 9 dl alin. (1) din art. 42 NCPC, dumnia vizeaz rudele prii
sau ale soului pn ia gradul al patrulea inclusiv, iar nu numaf pini la gradul al treilea
inclusiv, cum era prevzut n reglementarea precedent.
6. Alte elemente care nasc n mod ntemeiat ndoieli cu privire la imparialitatea
judectorului. n aceast categorie ar putea fi incluse, spre exemplu, situaiile n care
judectorul este finul, cuscrul, naul prii sau invers. Astfel cum am artat n precedent,
n contextul omisiunii legiuitorului de a reglementa n mod expres drept caz de incompa
tibilitate situaia n care judectorul este so, rudi sau afin cu vreuna dintre pri, acest
caz ar trebui considerat inclus n pct. 13 al art. 42 alin. (1) NCPC.
A ri 43. A binerea. (1) nainte de primul termen de judecat grefierul de
edin va verifica, pe baza dosarului cauzei, dac judectorul acesteia se afl
n vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevzute la art. 41 i, cnd este
cazul, va ntocmi un referat corespunztor.
(2) Judectorul care tie c exist un motiv de incompatibilitate n privina sa
este obligat s se abin de la judecarea pricinii.
(3) Declaraia de abinere se face n scris de ndat ce judectorul a cunoscut
existena cazului de incompatibilitate sau verbal n edin, fiind consemnat n
ncheiere.
COM EN TA RI U
Instituind numai cazuri de incompatibilitate cu privire la care se poate formula decla
raie de abinere sau cerere de recuzare, noul Cod de procedur civil a eliminat ca mod
de invocare a acestui incident procedural, excepia de incompatibilitate.
Ca noiune, abinerea este incidentul procedural ce vizeaz situaia unui judec-
tor care, cunoscnd existena unui motiv de incompatibilitate n privina sa, solicit a fi
retras din completul nvestit cu soluionarea unei cauze.
n toate cazurile, abinerea provine de la nsui judectorul aflat n situaia de incom
patibilitate, iar nu de la parte.
n ipoteza n care judectorul are cunotin despre existena unui caz de incompa
tibilitate n privina sa, independent dac este prevzut de art. 41 sau 42 NCPC, acesta
este obligat s formuleze declaraie de abinere.
n primul rnd, codul prevede faptul c nainte de primul termen de judecat gre
fierul de edin va verifica, pe baza dosarului cauzei, dac judectorul acesteia se afl
n vreunul dintre cazurile de incompatibilitate absolut i, n cazul n care ar putea exista
un astfel de motiv, va ntocmi un referat corespunztor. De remarcat este mprejurarea
ca aceste verificri se fac de ctre grefierul de edin, naintea primului termen de jude
cat, iar nu de ctre grefierul registrator ori arhivar, ia primirea cererii sau, dup caz, a
dosarului. Verificrile respective vor avea n vedere numai existena cazurilor de incom
patibilitate absolut, iar nu i a celor reglementate de art. 42 NCPC.
n al doilea rnd, dat fiind caracterul de norme imperative al dispoziiilor care regle
menteaz abinerea, judectorul are obligaia, iar nu facultatea, s se abin n ipoteza
existenei cazurilor de incompatibilitate, fie ele i a celor reglementate de art. 42 NCPC,
nerespectarea acestei obligaii constituind abatere disciplinar.
n privina condiiilor de form cerute pentru declaraia de abinere, codul prevede
faptul c aceasta se face n scris de ctre judector, anterior edinei de judecat,
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 127
Art. 44 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
anexndu-se la dosar, sau verbal n edin, fiind consemnate n ncheiere att declaraia
n sine, cit i motivele de incompatibilitate. Declaraia de abinere trebuie s cuprind
indicarea motivului/ motivelor de incompatibilitate, cu prezentarea situaiei de fapt i a
temeiului legal, urmnd a fi nsoit de dovezi n sprijinul incompatibilitii nvederate,
n msura n care acestea nu rezult din dosar. Ca atare, simpla invocare a legturii
de rudenie cu una dintre pri, fr prezentarea unei dovezi n acest sens, nu este de
natur s conduc n mod automat la admiterea cererii pe considerentul prezumiei c
judectorul nu poate face dect declaraii conforme realitii.
Declaraia de abinere nu se pune n discuia prilor, nefclnd obiectul unor dezba
teri contradictorii, ntruct nu vizeaz modul de soluionare a cauzei n sine.
Judectorul este dator s se abin de la soluionarea cauzei imediat ce a cunoscut
existena cazului de incompatibilitate n privina sa, iar nu s procedeze la soluionarea
unor probleme litigioase prealabile i la administrarea probelor, pentru ca la momentul
dezbaterilor asupra fondului cererii s formuleze declaraie de abinere, ntruct lipsa sa
de obiectivitate i poate pune amprenta asupra modului de instrumentare a cauzei, ce
ar fi de natur s conduc la pronunarea unei anumite soluii.
Ari* 44, Recuzarea. (1) Judectorul aflat ntr-o situaie de incompatibilitate
poate fi recuzat de oricare dintre pri nainte de nceperea oricrei dezbateri.
(2) Cnd motivele de incompatibilitate s-au ivit ori au fost cunoscute de parte
doar dup nceperea dezbaterilor, aceasta trebuie s solicite recuzarea de ndat
ce acestea i sunt cunoscute.
COMENTARIU
Ca noiune, recuzarea constituie incidentul procedural care vizeaz situaia n care
o parte, cunoscnd existena unui motiv de incompatibilitate n privina judectorului,
solicit retragerea acestuia din completul nvestit cu soluionarea unei cau2e.
n toate cazurile, recuzarea provine de la parte, iar nu de la judector, acesta din
urm avnd ns posibilitatea s declare c se abine de la soluionarea cauzei, dac se
gsete ntr-o situaie de incompatibilitate.
n timp ce pentru judectorul incompatibil este imperativ sa se abin de la soluio
narea cauzei, partea are numai facultatea, iar nu i obligaia de a proceda la recuzarea
judectorului, aceast instituie fiind reglementat de norme juridice de ordine privat.
Recuzarea se propune nainte de nceperea oricror dezbateri (inclusiv a dezbateri
lor asupra admisibilitii mijloacelor de proba sau asupra excepiilor procesuale, iar nu
numai asupra fondului cauzei), iar dac motivele de incompatibilitate s-au ivit ori au fost
cunoscute dup nceperea dezbaterilor, partea va trebui s propun recuzarea de ndat
ce acestea i sunt cunoscute.
Dat fiind faptul c noul Cod de procedur civil se refer, spre deosebire de regle
mentarea anterioar, la momentul ivirii sau of cunoaterii motivelor de incompatibilitate
de ctre parte, aceasta poate s formuleze cererea de recuzare de ndat cea descoperit
motivul de incompatibilitate, chiar dac exista de la nceputul procesului, dar nu i era
cunoscut.
Momentul la care partea interesat a cunoscut existena motivului de recuzare este o
chestiune de fapt, lsat la aprecierea instanei competente s rezolve cererea de recu
zare.
128 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l T l U l II. PARTICIPANII I A PROCESUL CIVIL Art. 45
Nerespectarea termenului n care trebuie propus recuzarea atrage sanciunea dec
derii prii din dreptul de a-l reaua pe cel n cauz*11, cererea de recuzare urmnd a fi
respins ca tardiv de ctre completul competent s o soluioneze. Cu titlu de exemplu,
recuzarea unui judector de la prima instan pentru prima dat n faa instanei de apel
este tardiv, situaia fiind distinct de ipoteza invocrii n calea de atac a a pe Mu i a nele-
galitii soluiei de respingere a cererii de recuzare a judectorului din prim instan.
n ceea ce privete motivele de incompatibilitate absolut, apreciem c acestea pot
fi invocate printr-o cerere de recuzare pn la nchiderea dezbaterilor asupra fondului,
prin raportare la art. 45 te2a a lt-a NCPC. care prevede posibilitatea invocrii neregulari-
tii n orice stare a pricinii.
Totui, art. 45 teza a ll-a NCPC nu are n vedere posibilitatea formulrii de ctre parte
a unei cereri de recuzare a judectorului care a pronunat hotrrea atacat direct n
calea de atac, cl numai dreptul prii de a susine n calea de atac nelegalitatea hotrrii
judectoreti decurgnd din incorecta compunere a instanei. Aceast concluzie se fun
damenteaz pe mprejurarea c hotrrea a fost deja pronunat de ctre judectorul n
cauz, disprnd raiunea recuzrii, aceea dea opri un judector incompatibil s soluio
neze pricina, fiind deschis numai posibilitatea exercitrii cii de atac mpotriva hotrrii
pronunate de un astfel de judector.
Apreciem c depunerea cererii de recu2are dup momentul nchiderii de2baterii
asupra fondului cau2ei va fi sancionat cu neluarea acesteia n seam, iar nu cunaintarea
sa completului n drept s o soluioneze, prin raportare la art. 394 alin. (3) NCPC, potrivit
cruia dup nchiderea dezbaterilor, prile nu mai pot depune nicun nscris la dosarul
cau2ei, sub sanciunea de a nu fi luat n considerare (noiunea de nscrisuri prev2ut
de acest text legal trebuie interpretat n sensul Includerii i a actelor de procedur,
acestea urmnd a nu fi luate n seam, dac au fost depuse dup momentul nchiderii
dezbaterilor asupra fondului cau2ei, cu excepia concluziilor scrise, a cror depunere este
expres permis de art. 394 alin. (2) NCPC, raiunea fiind aceeai, i anume respectarea
principiilor contradictorialitii i dreptului la aprare]. Considerm c disp02iiile art. 49
alin. (2) teza a ll-a NCPC nu constituie o derogare de la art. 394 alin. (3) NCPC, ci acestea
au n vedere o cerere de recuzare depus anterior nchiderii dezbaterilor, cnd instana
este obligat s ia o msur n privina sa, fiind fegal nvestit n acest sens.
\ rl. 45. I nvocarea incompatibilitii absolute. n cazurile prevzute la
art. 41, judectorul nu poate participa la judecat, chiar dac nu s-a abinut ori nu
a fost recuzat. Neregularitatea poate fi invocat n orice stare a pricinii.
COM EN TA RI U
Ipoteza vizat de art. 45 NCPC este aceea n care judectorul incompatibil absolut a
procedat la soluionarea cauzei, chiar daca nu a fost formulat pe parcursul procesului
declaraie de abinere sau cerere de recuzare.
Astfel, dac s-a pronunat o hotrre de prim instan cu nerespectarea dispozii
ilor privind incompatibilitatea absolut, partea interesat sau procurorul poate declara
apel mpotriva unei astfel de hotrri judectoreti lovite de nulitate, daca hotrrea
este susceptibil de aceast cale de atac. n ipoteza descris, instana de control judiciar
va admite apelul, va anula n tot procedura urmata n faa primei instane i hotrrea
111Trib. Suprem, col. elv., dec. nr, 2194/ 1956, n Repertoriu I. p. 774.
Ds l i a Na r c i s a t h s o h a r i 129
Art. 45 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
atacat i va reine procesul spre rejudecare, prin raportare la dispoziiile art. 480
alin. (6) NCPC.
Dac n prim instan s-a pronunat, cu nerespectarea dispoziiilor privind incom
patibilitatea absolut, o hotrre susceptibil numai de recurs, partea interesat sau
procurorul poate declara recurs mpotriva unei astfel de hotrri judectoreti lovite de
nulitate, invocndu-se motivul de casare prevzut de art. 488 alin. (1) pct. 1 NCPC. n
aceast ipotez, apreciem c sunt incidente prin analogie dispoziiile art. 53 alin. (3) teza
a II-a NCPC potrivit crora, dac instana de recurs constat c recuzarea a fost greit
respins, va admite recursul, va casa hotrrea, dispunnd trimiterea cauzei spre rejude
care la instana de apel sau. atunci cind calea de ataca apelului este suprimat, la prima
instan, dispoziiile art. 53 alin. (3) derognd de la art. 498 alin. (1). Argumentul pentru
care considerm c sunt aplicabile dispoziiile art. 53 alin. (3) teza a ll-a NCPC este acela
c situaia n care un judector, incompatibil absolut a soluionat cauza, fr a fi recuzat
i fr a declara c se abine, este echivalent cu aceea n care un judector, incompati
bil absolut a soluionat cauza, ntruct cererea prii de recuzare a fost respins, motiv
pentru care se impune adoptarea aceleiai soluii.
Cele menionate n precedent sunt aplicabile i n ipoteza n care instana de apel a
pronunat, cu nerespectarea dispoziiilor viznd incompatibilitatea absolut, o hotrre
susceptibil de recurs.
Hotrrea instanei de recurs poate fi atacat cu contestaie n anulare n ipoteza
n care a fost pronunat cu nclcarea normelor referitoare la alctuirea instanei. ns
numai n condiiile n care judectorul sau partea a formulat declaraie de abinere ori
cerere de recuzare n recurs, ns s-a omis soluionarea acestora, prin raportare la dispo
ziiile art. 503 alin. (2) pct. 1 NCPC. Este de menionat faptul c, potrivit art. 503 alin. (3),
dispoziiile alin. (2) pct. 1, printre alte puncte, se aplic n mod corespunztor hotrrilor
instanelor de apel care, potrivit legii, nu pot fi atacate cu recurs.
Totodat, hotrrea instanei de recurs poate fi atacat cu contestaie n anulare n
situaia n care partea recurent invocase motivul de casare prev2utde art. 488 alin. (1)
pct. 1 NCPC, iar instana a respins recursul, omind s se pronune asupra acestui motiv,
prin raportare la dispoziiile art. 503 alin. (2) pct. 3 NCPC.
Articolul 45 teza a ll-a NCPC reprezint o derogare de la termenul instituit de art. 44,
motivele de incompatibilitate absolut putnd fi invocate printr-o cerere de recuzare a
judectorului care soluioneaz cauza pn la nchiderea dezbaterilor asupra ei.
Aceast dispoziie nu nseamn c n recurs s-ar putea invoca pentru prima dat
incompatibilitatea unui judector care a participat la judecarea cauzei n prim instan,
n condiiile n care hotrrea dat n prim instan era susceptibil de apel, prin rapor
tare la art. 488 alin. (2) NCPC.
Astfel, dac partea a atacat hotrrea primei instane direct cu recurs pe motivul
nelegalei alctuiri a acesteia, fr a declara anterior apel, dei hotrrea era susceptibil
de exerciiul acestei ci de atac, recursul va fi respins ca inadmisibil, n temeiul dispoziiilor
art. 459 alin. (1) i alin. (2) teza I NCPC. Nu vor fi incidente prevederile art. 459 alin. (2)
teza a ll-a NCPC, potrivit crora, cu titlu de excepie, o hotrre susceptibil de apel i
de recurs poate fi atacat, nuntrul termenului de apel, direct cu recurs, la instana care
ar fi fost competent s judece recursul mpotriva hotrrii date n apel, dac prile
consimt expres, prin nscris autentic sau prin declaraie verbal, dat n faa instanei a
crei hotrre se atac i consemnat ntr-un proces-verbal, ntru ct n acest caz recursul
130 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l LI L II. P4RTICIPAN]II IA PROCESUL CIVIL Art. 46-47
poate f exercitat numai pentru nclcarea sau aplicarea greit a normelor de drept
material, incompatibilitatea fiind o instituie de drept procesual.
Dac hotrrea primei instane este atacat cu apel, ns acesta este respins ca
nefondat, motivul incompatibilitii fiind gsit nentemeiat sau fiind omis a fi cercetat de
ctre instana de apel, iar decizia din apel este susceptibil de recurs, nelegaia compu
nere sau constituire a primei instane poate fi invocat ca motiv de casare, prin raportare
la art. 488 alin. (2) cu referire la alin. (1) pct. 1 al aceluiai articol.
Ari. 48, J udectorii care pot fi recuzai. Pot fi recuzai numai judectorii
care fac parte din completul de judecat cruia pricina i-a fost repartizat pentru
soluionare.
COMENTARIU
Acest articol are n vedere faptul c numai judectorii care fac parte din completul
de judecat cruia i-a fost repartizat pricina spre soluionare pot fi recuzai. n msura
n care un alt complet de judecat stabilete aspecte ce au legtur direct cu rezolvarea
pricinii, apreciem c i judectorii care l compun sunt recuzabili (spre exemplu, comple
tul care soluioneaz cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru sau cererea de
reexaminare a ncheierii prin care s-a respins cererea de ajutor public judiciar etc.).
De asemenea, dispoziiile art. 28 alin. (2) i (2X) CPC 1865 privitoare la inadmisibili*
tatea recuzrii tuturor judectorilor unei instane sau ai unei secii a acesteia ori a recu
zrii instanelor ierarhic superioare formulate la instana care soluioneaz litigiul, dei
nu mai sunt prevzute n mod expres n noul Cod de procedur civil, se includ n mod
implicit n articolul analizat i, ca atare, aplicabilitatea acestora este meninut.
Cererea de recuzare ndreptat mpotriva altor judectori dect cei care fac parte din
completul de judecat cruia pricina i-a fost repartizat pentru soluionare va fi respins
ca inadmisibil, conform prevederilor art. 47 alin. (3) NCPC
Ari. 47- Cererea de recuzare. Condiii. (1) Cererea de recuzare se poate face
verbal n edin sau n scris pentru fiecare judector n parte, artnd u-se cazul
de incompatibilitate i probele de care partea nelege s se foloseasc.
(2) Este inadmisibil cererea n care se invoc alte motive dect cele prevzute
la art. 41 i 42.
(3) Sunt, de asemenea, inadmisibile cererea de recuzare privitoare la ali jude
ctori dect cei prevzui la art. 46, precum i cererea ndreptat mpotriva ace
luiai judector pentru acelai motiv de incompatibilitate.
(4) Nerespectarea condiiilor prezentului articol atrage inadmisibilitatea cere
rii de recuzare. n acest caz, inadmisibilitatea se constat chiar de completul n
faa cruia s-a formulat cererea de recuzare, cu participarea judectorului recu
zat.
COMENTARIU
1. Titularii cererii de recuzare. Cererea de recuzare se poate formula de ctre oricare
parte din proces (reclamant, prt, ter intervenient), pentru motivele determinate n
mod expres i limitativ de lege n dispoziiile art. 41 i art. 42 NCPC, n vederea soluion
rii cauzei de ctre un alt judector.
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 131
Art. 47 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
Cererea de recuzare nu poate fi formulat de ctre martor, expert sau traductor
autorizat ntruct acetia nu au calitatea de parte, iar o eventual lips de independen
sau de imparialitate a judectorului n pronunarea soluiei asupra cauzei nu le afec
teaz interesele. n ipoteza n care o astfel de persoan formuleaz cererea de recuzare,
apreciem c completul nvestit cu soluionarea acesteia o va respinge ca fiind formulat
de o persoan fr calitate procesual de parte litigant.
n cazul n care cererea de recuzare este formulat de mandatarul neavocat sau de
avocatul prii, simpla procur ad litem (pentru exerciiul dreptului de chemare n jude
cat i reprezentare) sau, dup caz, mputernicirea avocaial este suficient, nefiind
necesar o procur special n care s fie menionat n mod expres dreptul mandatarului
de a formula cerere de recuzare, acesta nefiind un act procedural de dispoziie.
Z. Forma cererii de recuzare. Cererea de recuzare se formuleaz verbal n edin sau
n scris, pentru fiecare judector n parte.
n cazul formulrii verbale a cererii de recuzare, partea indic, la solicitarea preedin
telui completului de judecat, indiferent dac acesta face parte din judectorii din com
plet recuzai sau nu, motivele de incompatibilitate i mijloacele de prob, aspecte care
se vor consemna n ncheierea de edin. Nu este necesar ca partea s indice temeiul
de drept al cererii de recuzare, ci numai motivul n sine pentru care solicit ndeprtarea
judectorului de la soluionarea cauzei, compfetul"1care va soluiona cererea urmnd
s*l ncadreze n dispoziiile legale. Totodat, n acest ca2, preedintele completului de
judecat va pune n vedere prii s indice motivele de incompatibilitate n raport de
fiecare judector recuzat precum i s achite taxele judiciare de timbru aferente, sub
sanciunea anulrii cererii de recuzare ca netimbrat. Partea va depune dovada achitrii
taxelor judiciare de timbru, de preferat cu o adres de naintare, prin serviciul registra
tur al instanei pn la termenul stabilit pentru soluionarea cererii de recuzare, indivi
dualiznd dosarul n care aceasta a fost formulat.
n ipoteza formulrii n scris a cererii de recuzare, partea o va nainta la dosarul cauzei
fie n edin public (preedintele completului de judecat urmnd s o semneze de pri
mire, cu indicarea datei edinei de judecat n care a fost depus la dosar), fie prin inter
mediul serviciului registratur. Dovada achitrii taxelor judiciare de timbru va fi anexat
cererii de recuzare scrise sau va fi depus ulterior, prin acelai serviciu, pn la termenul
de soluionare a acesteia, sub sanciunea anulrii sale ca netimbrate.
Cererea de recuzare se formuleaz ntr-un singur exemplar, nefiind supus comunic
rii ctre restul prilor din proces, ntruct nu privete o pretenie ce face obiectul cauzei
i care ar trebui analizat cu respectarea principiului contradictorialitii.
Cererea de recuzare formulat n scris trebuie s respecte dispoziiile art. 148
alin. (1) NCPC, particularizate pentru ipoteza cererii n sine, i anume s cuprind
indicarea instanei creia i este adresat, numele, prenumele, domiciliul sau reedina
petentufui ori, dup caz, denumirea i sediul su, numele i prenumele, domiciliul sau
reedina reprezentantului su, dac este cazul, obiectul, motivele cererii, cu indicarea
mijloacelor de prob, precum i semntura. De asemenea, cererea va cuprinde, dac
este cazul, i adresa electronic sau coordonatele care au fost indicate n acest scop
de petent, precum numrul de telefon, numrul de fax sau altele asemenea. Totodat,
1)1Prin Dec. nr. 69/ 2007, l.C.C.J. a admis recursul in interesul legii, statund c cererea de recuzare se judec de
complete constituite n compunerea prevzut de lege pentru soluionarea cauzei n care a Intervenit Inciden
tul procedural, respectiv n compunerea de un judector n cauzele n prim instan, de doi judectori n apel
i de trei judectori n recurs.
132 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l L I L II. P4RTICIPAN]II I A PROCESUL CIVIL Art. 47
date fiind dispoziiile art. 148 alin. (2}i (3) NCPC, cererea de recuzare adresat instanei
personal sau prin reprezentant poate fi formulat i prin nscris n form electronic,
dac sunt ndeplinite condiiile prevzute de lege.
3. Inadmisibilitatea cererii de recuzare. Cererea de recuzare este inadmisibil dac
motivele invocate nu se pot ncadra n cazurile de incompatibilitate expres prevzute de
art. 41 i art. 42 NCPC
Nu este necesar ca partea s indice textul legal n temeiul cruia s-a formulat cererea
de recuzare, dar pentru ca aceasta s fie admisibil este necesar ca din motivarea cererii
s reias cu claritate cazurile de incompatibilitate ce ar putea fi ncadrate n prevederile
legale.
De asemenea, cererea de recuzare este inadmisibil dac nu i vizeaz pe judecto-
rii care fac parte din completul de judecat cruia pricina i-a fost repartizat spre solu
ionare. n msura n care un alt complet de judecat stabilete aspecte ce au legtur
direct cu rezolvarea pricinii, apreciem c i judectorii care l compun sunt recuzabili
(spre exemplu, completul care soluioneaz cererea de reexaminare a taxei judiciare de
timbru sau cererea de reexaminare a ncheierii prin care s*a respins cererea de ajutor
public judiciar etc.).
Totodat, este inadmisibil cererea de recuzare a tuturor judectorilor unei instane
sau ai unei secii a acesteia ori a instanelor ierarhic superioare formulate la instana care
soluioneaz litigiul.
Cererea ndreptat mpotriva aceluiai judector pentru acelai motiv de incompati
bilitate ca i cel invocat anterior printr-o cerere de recuzare soluionat n sensul respin
gerii sale este inadmisibil, textul legal fiind instituit tocmai pentru a preveni un eventual
abuz ai prii n exerciiul dreptului de recuzare. n condiiile n care un alt complet a veri
ficat motivul de incompatibilitate respectiv, gsindu-l nentemeiat.
n ipoteza n care cererea de recuzare este inadmisibil potrivit dispoziiilor art. 47
alin. (2) i (3) NCPC, aceasta se soluioneaz de ctre instana n faa creia a fost formu
lat, n compunerea creia intr i judectorul recuzat.
n acest caz, apreciem c cererea de recuzare se va respinge n edina n care se
dezbate i cauza (edin public sau, dup caz, a camerei de consiliu), prin ncheiere,
punnd n discuia contradictorie a prilor admisibilitatea cererii, regulile de soluio
nare a acestui incident fiind cele de drept comun, iar nu cele instituite de art. 51 NCPC,
acestea din urm viznd soluionarea cererii de recuzare de ctre un alt complet, dup
ce aceasta a fost implicit considerat admisibil de ctre completul nvestit cu soluio
narea cauzei.
Este de remarcat opiunea codului pentru pronunarea soluiei de inadmisibilitate a
cererii de ctre nsui completul nvestit cu rezolvarea cauzei, chiar i n ipoteza n care
motivele invocate nu se ncadreaz n cazurile de incompatibilitate prevzute de lege,
aspect cu caracter de noutate legislativ.
n practica anterioar intrrii n vigoare a noului cod, n cazul invocrii de ctre parte
a unor motive ce nu se puteau circumscrie cazurilor de recuzare prevzute de art. 27
CPC 1865, cererea de recuzare se soluiona de ctre un judector diferit dect cel recu
zat Dat fiind noua reglementare n acest sens, rezult c judectorul recuzat trebuie s
identifice motivul de incompatibilitate invocat de ctre parte pentru a dispune n con
secin, i anume naintarea cererii completului stabilit pentru soluionarea sa ori, dup
caz, respingerea cererii ca inadmisibil.
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 133
Art. 48-49 Ca r t ea i . Di s po z i i i g en er a l e
Ari* 18. A binerea judectorului recuzat. (1) Judectorul mpotriva cruia
este formulat o cerere de recuzare poate declara c se abine.
(2) Declaraia de abinere se soluioneaz cu prioritate.
(3) I n caz de admitere a declaraiei de abinere, cererea de recuzare, indiferent
de motivul acesteia, va fi respins, prin aceeai ncheiere, ca rmas fr obiect.
(4) In cazul n care declaraia de abinere se respinge, prin aceeai ncheiere
instana se va pronuna i asupra cererii de recuzare.
COMEN TA RI U
Dispoziiile art. 48 alin. (1) NCPC constituie reproducerea prevederilor art. 29 alin. (3)
CPC1865.
Astfel, n situaia n care un judector este recuzat, acesta, daci apreciaz ci n pri
vina sa exist un motiv de Incompatibilitate prevzut de lege, are posibilitatea s for
muleze declaraie de abinere, asupra creia completul nvestit cu soluionarea acestor
cereri va statua cu prioritate.
n acest caz, judectorul va formula declaraia de abinere verbal n aceeai edin
de judecat, fiind consemnat n ncheiere, sau ulterior, prin cerere scris, pln la terme
nul stabilit pentru soluionarea cererii de recuzare.
n caz de admitere a declaraiei de abinere de ctre completul nvestit cu soluio
narea sa, cererea de recuzare, indiferent de motivul invocat, va fi respins prin aceeai
ncheiere ca rmas fr obiect, aceasta fiind i soluia adoptat n practica judiciar
anterioar intrrii n vigoare a noului cod.
n cazul n care declaraia de abinere se respinge, prin aceeai ncheiere instana se va
pronuna i asupra cererii de recuzare. n ipoteza n care completul nvestit cu soluionarea
att a declaraiei de abinere, ct i a cererii de recuzare pronun numai o soluie de res
pingere a abinerii, nu se va considera c implicit a fost respins i cererea de recuzare,
chiar dac ambele privesc aceleai motive de incompatibilitate, ntruct textul art. 48
alin. (4) NCPC oblig completul s soluioneze distinct i cererea de recuzare. Ca atare,
nt r-o a semenea situ a ie, com p I etu I re cuzat va restitu i dosa ru I co m plet u I u i ca re a sol ui onat
declaraia de abinere pentru a statua i n privina modului de soluionare a recuzrii.
Omisiunea instanei de a se pronuna n aceast situaie asupra cererii de recuzare poate
constitui un motiv al cii de atac exercitate de parte mpotriva hotrrii date n cauz.
Ari. 49. Starea cauzei pn la soluionarea cererii. (1) Pn la soluionarea
declaraiei de abinere nu se va face niciun act de procedur n cauz.
(2) Formularea unei cereri de recuzare nu determin suspendarea judecii.
Cu toate acestea, pronunarea soluiei n cauz nu poate avea loc dect dup
soluionarea cererii de recuzare.
COMEN TA RI U
Noul Cod de procedur civil stabilete un regim juridic difereniat n privina efec
tului iniial al declaraiei de abinere, respectiv al cereriI de recuzare cu privire ia starea
cauzei pln la soluionarea acestora.
Astfel, n timp ce pln la soluionarea declaraiei de abinere opereaz suspendarea
legal de drept a cauzei, pln la rezolvarea cererii de recuzare judecata continu, nefiind
suspendat, opernd eventual numai o amnare a pronunrii soluiei finale.
134 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l LI L II. P4RTICIPAN]II IA PROCESUL CIVIL Art. 50
Apreciem c judectorul recuzat poate reine cauza spre soluionare, lund conclu
ziile prilor asupra fondului cauzei i amnnd pronunarea cel mult 15 zile, potrivit
art. 396 alin. (1) NCPC, iar, n ipoteza n care cererea de recuzare este admis, cauza va fi
repus pe rol, locul celui recuzat urmnd a fi luat de un alt judector. Apreciem c noul
judector va fi cel care va da dispoziia de repunere a cauzei pe rol, din moment ce prin
admiterea cererii de recuzare primul judector nu mai poate lua vreo msur Tn cau2.
Schimbarea legislativ viznd efectul formulrii cererii de recuzare a intervenit pe
fondul existenei n practic a numeroase situaii n care prile au deturnat dreptul de
recuzare a judectorului de la scopul pentru care acesta fost instituit, urmrind n princi
pal tergiversarea soluionrii litigiului, iar nu neaprat asigurarea imparialitii modului
de rezolvare a cauzei.
Apreciem c depunerea cererii de recuzare dup momentul nchiderii dezbaterii va fi
sancionat cu neluarea acesteia n seam, prin raportare la art. 394 alin. (3) NCPC, dup
cum am artat anterior111.
ArU 50. Compunerea completului de judecat, (1) Abinerea sau recuzarea
se soluioneaz de un alt complet al instanei respective, n compunerea cruia
nu poate intra judectorul recuzat sau care a declarat c se abine. Dispoziiile
art. 47 alin. (4) rmn aplicabile.
(2) Cnd, din pricina abinerii sau recuzrii, nu se poate alctui completul de
judecat, cererea se judec de instana ierarhic superioar.
COM EN TA RI U
Ca regul, n privina instanei competente s soluioneze aceste incidente procedu
rale i a compunerii completului nvestit n concret cu aceasta, art. 50 alin. (1) NCPC pre
vede c abinerea sau recuzarea judectorului se hotrte de un alt completai instanei
din care acesta face parte, n alctuirea cruia nu poate s intre cel care a declarat c se
abine sau cel recuzat dup caz.
Aspectul c abinerea i recuzarea se soluioneaz de un alt complet al instanei din
care fac parte judectorii vizai constituie excepia la care face referire art. 124 alin. (2)
NCPC. potrivit cruia incidentele procedurale sunt soluionate de Instana n faa creia
se invoc, n afar de cazurile n care legea prevede n mod expres altfel, abinerea i
recuzarea reprezentnd incidente procedurale n desfurarea unui proces civil.
Totodat, interdicia participrii judectorul recuzat sau care declar c se abine la
soluionarea incidentelor menionate anterior reprezint o garanie a imparialitii cu
care acestea vor fi rezolvate. n jurispruden121s-a statuat c participarea judectorului
recuzat la soluionarea cererii de recuzare atrage nulitatea hotrrii pronunate, ns
apreciem c aceast sanciune mtervine numai n ipoteza n care cererea de recuzare
a fost respins, cnd partea interesat are deschis calea de atac, Iar nu i atunci cnd
cererea de recuzare a fost admis, ipotez n care ncheierea respectiv nu este supus
vreunei ci de atac.
n conformitate cu dispoziiile art. 98 alin. (2) din Regulamentul de ordine interioar al
instanelor judectoreti, incidentele procedurale referitoare la toi membrii completului
de judecat, precum incompatibilitatea, recuzarea sau abinerea, se vor soluiona de
11 A s e v e d e a supra, c o m e n t a r i u l d e la a r t . 4 4 N C P C .
121Trib. reg. Cluj, dec. eiv. nr. 2875/ 1955, n L.P, nr. 3/ 1956, p. 331.
Dsl ia Na r c isa t h so h a r i 135
Art. 50 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
completul cu numrul imediat urmtor, care judec n aceeai materie. Dac n materia
respectiv nu exist dect un singur complet de judecat, incidentele procedurale referi
toare la toi membrii completului vor fi soluionate de completul imediat urmtor,
indiferent de materia n care judec.
Prin urmare, cu titfu de exemplu, dac recuzarea privete un judector care nu face
parte dntr-un complet colegial, ci dntr-un complet unc, specializat n litigii de fond fun
ciar, atunci cererea de recuzare va fi naintat de acesta completului imediat urmtor cu
specializare identic, iar nu completului imediat urmtor ca numerotare celui vizat de
incidentul procedural, dac judec ntr-o materie distinct, cu singura excepie n care nu
exist un al doilea complet specializat n procese funciare. Deci, cu titlu exemplifica tiv,
dac CI este vizat de cererea de recuzare, acesta va nainta dosarul ctre C5n vederea
soluionrii incidentului procedural, iar nu ctre C2, ntruct primul complet ca numero
tare dup CI care are aceeai specializare cu acesta este C5.
Aceeai soluie este adoptat i pentru recuzarea ntregului complet colegial, indi
ferent c este format din doi judectori n apel sau din trei judectori n recurs, soluia
fiind distinct numai n ipoteza n care recuzarea sau abinerea vizeaz numai o parte a
completului colegial.
Astfel, n situaia n care incidentele procedurale se refer la o parte din membrii
completului de judecat, soluionarea acestora se va face de ctre un complet consti
tuit prin includerea judectorului sau a judectorilor stabilii prin planificarea de per
manen, pe materii, realizat cel puin semestrial. Deci, n aceast situaie, cererea de
recuzare sau declaraia de abinere nu se soluioneaz de completul imediat urmtor.
Spre exemplu, dac n ipoteza unui complet de recurs format din trei judectori,
partea formuleaz cererea de recuzare numai mpotriva unuia dintre acetia, i anume
mpotriva celui aflat pe p02iia a 2-a, completul n drept s soluioneze cererea de recu
zare va fi format din judectorul aflat pe prima poziie din cadrul completului iniial,
care i va pstra acest loc i n completul nvestit cu soluionarea recuzrii, din judec
torul aflat pe poziia a 3-a din cadrul completului Iniial, care va urca pe locul al doilea n
completul nvestit cu soluionarea recuzrii, i din judectorul nscris n planificarea de
permanen n 2iua respectiv, care va ocupa poziia a 3-a n completul nvestit cu solu
ionarea recuzrii. Aceeai este sofuia i n situaia n care sunt recuzai doi membri ai
completului de recurs, pe lista de permanen fiind planificai ntotdeauna doi judec
tori, n cazul completelor colegiale.
Potrivit dispoziiilor art. 98 alin. (51) teza a ll-a din Regulamentul de ordine interioar
al instanelor judectoreti, n czut n care incidentele procedurale nu se soluioneaz n
ziua n care au fost invocate, ntregirea completului se face cu judectorul sau judectorii
din planificarea de permanen din ziua n care acestea au fost invocate. Dac incidentul
procedural se invoc ntre termenele de judecat, n alctuirea completului intr judec
torul sau judectorii din lista de permanen aferent zilei n care s-a stabilit termenul de
judecat, iar nu datei de nregistrare a cererii de recuzare sau datei de primire menio
nate pe declaraia de abinere.
n conformitate cu art. 98 alin. (7) din acelai Regulament, n cazul existenei, ntr-o
singur zi, a mai multor incidente procedurale sau a situaiilor de absen a membrilor
completului de judecat, soluionarea acestora se face, prin rotaie, de judectorii aflai
pe planificarea de permanen din acea dat, n ordinea nregistrrii.
O prim excepie de la regula menionat la nceputul comentariului vizeaz numai
alctuirea completului nvestit cu soluionarea recuzrii, instana rmnnd aceeai i
136 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l T l U l II. PARTI CI PANjll I A PROCESUL CIVIL Art. 51
anume cea din care face parte judectorul care d fost recuzat. Astfel, spre deosebire
de regula potrivit creia n acest complet nu intr judectorul vizat de incidentul proce
dural, n cazurile n care cererea de recuzare este inadmisibil (motivele de incompati
bilitate invocate sunt altele dect cele prevzute de art. 41 i art. 42 NCPC; cererea de
recuzare privete ali judectori dect cei care fac parte din completul cruia pricina i-a
fost repartizat spre soluionare; cererea ndreptat mpotriva aceluiai judector pen
tru aceleai motive de incompatibilitate), aceasta se va soluiona chiar de ctre comple
tul Tn faa cruia s-a formulat cererea de recuzare, cu participarea judectorului recuzat.
A doua excepie de la regul privete nu numai alctuirea completului nvestit cu
soluionarea abinerii sau a recuzrii, ci i instana din care face parte acesta. Astfel, dac,
din pricina abinerii sau recuzrii nu se poate alctui completul de judecat, cererea se
va judeca de instana ierarhic superioar. Aceast ipotez vi2ea2, de regul, instanele
cu putini judectori, n privina crora exist motive de incompatibilitate rezultate din
rudenie, spre exemplu.
ArU 51. Procedura de soluionare a abinerii sau a recuzrii. (1) Instana
hotrte de ndat, n camera de consiliu, fr prezena prilor i ascultndu-1
pe judectorul recuzat sau care a declarat c se abine, numai dac apreciaz c
este necesar. n aceleai condiii, instana va putea asculta i prile.
(2) n cazul n care la acelai termen s-au formulat cereri de recuzare i de
abinere pentru motive diferite, acestea vor fi judecate mpreun.
(3) Nu se admite interogatoriul ca mijloc de dovad a motivelor de recuzare.
(4) n cazul admiterii abinerii sau recuzrii ntemeiate pe dispoziiile art. 42
alin. (1) pct. 11, instana va stabili care dintre judectori nu va lua parte la jude
carea pricinii.
(5) Abinerea sau recuzarea se soluioneaz printr-o ncheiere care se pro
nun n edin public.
(6) Dac abinerea sau, dup caz, recuzarea a fost admis, judectorul se va
retrage de la judecarea pricinii. n acest caz, ncheierea va arta n ce msur
actele ndeplinite de judector urmeaz s fie pstrate.
COM EN TA RI U
1. Caracterul urgent al procedurii. Procedura de soluionare a cererii de recuzare
i a declaraiei de abinere are caracter urgent, ceea ce impune completului nvestit cu
rezolvarea acestor incidente procedurale s hotrasc, de regul, n aceeai zi sau la o
dat diferit, dar apropiata de cea la care i s*a transmis dosarul. Termenul de soluionare
a incidentului procedural se va stabili de completul nvestit cu soluionarea acestuia, iar
nu de ctre completul recuzat sau care a declarat c se abine.
Completul recuzat sau care a declarat c se abine va dispune numai naintarea dosa
rului ctre completul care, potrivit legii, este desemnat s soluioneze abinerea sau
recuzarea, acesta din urm punnd viz de primire pe cererea de recuzare sau pe decla
raia de abinere ori, dup caz, pe ncheierea de edin n care au fost consemnate
declaraiile verbale viznd abinerea sau recuzarea i fixnd termenul de judecat a aces
tora. Apreciem c dispoziia de naintare a dosarului ctre completul imediat urmtor
trebuie pus n discuia contradictorie a prilor, n msura n care cererea de recuzare
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 137
Art. 51 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
sau declaraie de abinere este formulai n edin public, ntruct vizea2 un aspect
prealabil soluionrii cererii, asupra cruia acestea au dreptul s-i exprime opinia.
n ipoteza recuzrii sau abinerii numai a unei pri din completul colegial, preedin
tele acestuia va pune n discuia prilor dispoziia de soluionare a incidentului proce
dural de ctre completul format din ceilali membri ai completului n care a fost inclus i
judectorul aflat pe lista privind planificarea de permaneni.
2. Soluionarea cererii n camera de consiliu. Cererea de recuzare i declaraia de
abinere se soluioneaz n camera de consiliu, legiuitorul alegnd aceasta procedur
pentru a proteja reputaia judectorului l, implicit, prestigiul justiiei.
Oac abinerea sau recuzarea se soluioneaz la acelai termen de judecat la care se
judec i pricina, n dosar trebuie s apar dou ncheieri distincte, chiar dac au aceeai
dat, ntruct sunt pronunate de alte complete, dup o procedur diferit, art. 51 NCPC
avnd n vedere situaia n care aceste incidente se sofuioneaz de ctre un alt complet
al instanei.
De asemenea, soluia dat asupra incidentului procedural va fi trecut n condica
camerei de consiliu, precum i n sistemul informatic ECftIS.
3. Lipsa prilor. Inserarea n textul art. 51 alin. (1) NCPC a sintagmei fr prezena
prilor" semnific desfurarea acestei proceduri nu numai fr citarea prilor, dar i
fr a permite acestora s pun concluzii asupra cererii, n ipoteza n care ar fi prezente
n sala de judecat la momentul soluionrii cererii de recuzare sau a declaraiei de abi
nere.
Prin urmare, rezolvarea acestor incidente procedurale nu implic o procedur con
tradictorie, raiunea derogrii de la principiul contradictoriaIitii procesului civil fiind, de
asemenea, aprarea reputaiei judectorului, n special, i a prestigiului justiiei, n gene
ral. De asemenea, se impune reiterarea precizrii c art. 51 NCPC are n vedere numai
situaia n care aceste incidente se soluioneaz de ctre un alt complet al instanei, iar
nu i pe cea menionat n art. 47 alin. (4) NCPC.
4. Ascultarea judectorului. Spre deosebire de reglementarea anterioar ce presu
punea n mod obligatoriu ascultarea judectorului care a declarat c se abine ori care a
fost recuzat, noul cod prevede ascultarea acestuia numai n mod facultativ, acest demers
fiind la latitudinea completului nvestit cu soluionarea declaraiei de abinere sau a
cererii de recuzare.
De asemenea, o prevedere cu caracter de noutate o reprezint i dreptul acestui
complet de a proceda la ascultarea prilor litigante, dac apreciaz c un asemenea
demers ar fi util soluionrii cererii sau declaraiei.
Este de menionat faptul c ascultarea la care se refer codul nu se face prin admi
nistrarea probei cu interogatoriu, ce ar presupune existena unor ntrebri din partea
completului i a prilor la care judectorul ar fi obligat s rspund, n cazul refuzului
nejustificat aplicndu-se art. 358 NCPC, prevederile art. 51 alin. (3) din cod interzicnd
n mod expres aceasta. Ca atare, apreciem c ascultarea presupune exprimarea de ctre
judector sau de ctre pri a unui punct de vedere viznd abinerea sau recuzarea n
faa completului nvestit cu soluionarea acestor incidente, opinie ce va fi consemnat de
ctre grefier n partea introductiv a ncheierii.
Ca atare, motivele de incompatibilitate pot fi dovedite prin nscrisuri, prin nceputuri
de prob scris completate cu declaraii de martori i, n lipsa unor asemenea mijloace
de prob, prin declaraii de martori.
13* Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l T l U l II. PARTICIPANJ II I A PROCESUL CIVIL Art. 51
5. ncheierea de admitere/ respingere. Efecte. Instana se pronun prin ncheiere
(nu prin sentin/ decizie) asupra declaraiei de abinere sau asupra cererii de recuzare,
ntocmind totodat minuta corespunztoare, ce va fi nscris n condica camerei de
consiliu i introdus n sistemul informatic ECRIS, pronunarea sa fcndu-se n edin
publici.
n Ipoteza admiterii recuzrii sau abinerii, judectorul recuzat ori care s-a abinut se
va retrage de la soluionarea cauzei, fiind nlocuit de un alt judector.
n ca2ul n care recuzarea sau abinerea a privit judectorul unic sau ntregul complet
colegial, cauza se repartizeaz aleatoriu, aceasta fiind modalitatea de desemnare a nou
lui complet.
Dac recuzarea sau abinerea a privit o parte a completului colegial, noul complet
desemnat s soluioneze cauza va fi alctuit din ceilali membri ai completului iniial i
din judectorul aflat n lista de planificare a permanenei.
Potrivit art. 98 alin. (3) din Regulamentul de ordine interioar al instanelor judec
toreti, dac n urma soluionrii incidentelor procedurale analizate se constat c, din
motive prevzute de lege. completul cruia i-a fost repartizat aleatoriu cau2a nu este n
msur s judece, dosarul se repartizeaz aleatoriu.
n cazul admiterii abinerii sau recuzrii ntemeiate pe dispoziiile art. 42 alin. (1)
pct. 11 NCPC (dac judectorul este so sau rud pn la gradul al patrulea inclusiv sau
afin, dup caz, cu un alt membru al completului de judecat), instana va stabili care
dintre judectori nu va lua parte la judecarea pricinii, aceasta fiind la libera sa apreciere,
n funcie de circumstanele concrete existente n cauz.
Articolul 51 alin. (6) teza a ll-a NCPC dispune c ncheierea prin care abinerea sau
recuzarea a fost admis va arta n ce msur actele ndeplinite de judectorul n cau2
urmeaz s fie pstrate. Acest text de lege se refer la situaia n care recuzarea sau abi
nerea s-a fcut la un moment la care unele acte de procedur au fost deja ndeplinite de
judectorul vizat. Dac n ncheierea de ncuviinare a recuzrii sau a abinerii nu se face
vreo meniune despre actele ndeplinite de judectorul n cau2, atunci acestea nu pot fi
meninute, ci trebuie refcute.
n ca2ul n care cererea de recuzare sau declaraia de abinere este respins, va fi
reluat judecata cererii cu participarea judectorului care a fost recu2at ori, dup ca2,
care s-a abinut.
Redm, n cele ce urmeaz, un exemplu de minut pentru ipoteza respingerii ca nen
temeiate a cererii de recuzare formulate cu rea-credin: Respinge cererea de recuzare
formulat de petentul A, ca nentemeiat. Dispune naintarea dosarului completului CI
n vederea lurii msurilor necesare continurii judecii. n temeiul dispoziiilor art. 187
alin. (1) pct. 1 Ut. b) NCPC, dispune amendarea petentului cu suma de 1.000 lei, cu titlu
de amend judiciar. Cu aceeai cale de atac odat cu fondul n ceea ce privete dispozi
ia de respingere a cererii de recuzare. Cu drept la cerere de reexaminare n termen de 15
zile de la comunicarea ncheierii n ceea ce privete dispoziia de amendare".
n ipoteza admiterii cererii de recu2are a unui judector, care soluioneaz cauza n
prim instan, minuta ar putea avea urmtorul coninut: ncuviineaz cererea de recu
zare a judectorului A. Dispune naintarea dosarului serviciului registratur n vederea
repartizrii cauzei n mod aleatoriu. nltur n ntregime actele ndeplinite de judecto
rul A/ Menine actele de procedur X i Y, nlturnd celelalte acte ndeplinite de judec
torul A. Fr cale de atac".
Os l i a Na r c i s a Th s o h a r i 139
Art. 52-53 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
Vor fi nlturate actele de procedur ndeplinite de judectorul re cu 2a t care ar avea
inciden asupra modului final de soluionare a cauzei i n privina crora exist suspi
ciunea lipsei de obiectivitate. Spre exemplu, se va desfiina soluia de respingere a unei
excepii procesuale invocate de prt, n ipoteza n care judectorul recuzat era soul
avocatului reclamantului, completul stabilit n mod aleatoriu pentru soluionarea cauzei
dup ncuviinarea recuzrii urmnd a repune n discuia contradictorie a prilor excep
ia respectiv i a se pronuna asupra sa, soluia i motivarea acesteia putnd chiar s
concorde cu cea dat de judectorul recuzat, n msura n care aceasta era legal.
A r i 52. Procedura de soluionare de ctre instana superioar. (1) Instana
superioar nvestit cu judecarea abinerii sau recuzrii n situaia prevzut la
art. 50 alin. (2) va dispune, n caz de admitere a cererii, trimiterea pricinii la o alt
instan de acelai grad din circumscripia sa.
(2) Dac cererea este respins, pricina se napoiaz instanei inferioare.
COM EN TA RI U
Instana ierarhic superioar soluioneaz cererea de recuzare sau declaraia de abi
nere n ipoteza n care din pricina acestor incidente procedurale nu se poate alctui com
pletul de judecat care ar trebui s le soluioneze (spre exemplu, situaia unor instane
cu un numr foarte mic de judectori, doi sau trei, dintre care unul este recuzat, iar cei
lali sunt abseni din motive medicale).
n aceast situaie, judectorul recuzat sau care a declarat c se abine constat prin
ncheiere imposibilitatea alctuirii completului de judecat pentru soluionarea inciden
tului procedural i nainteaz dosarul instanei ierarhic superioare pentru a proceda n
acest sens.
Instana ierarhic superioar nu va soluiona cererea de recuzare a tuturor judec
torilor unei instane sau a unei secii a acesteia, ntruct, n ipoteza artata, cererea de
recuzare se va respinge ca inadmisibil de ctre nsui completul n faa cruia a fost for
mulat cererea, prin raportare la dispoziiile art. 47 alin. (3) i (4) NCPC.
n ipoteza n care instana ierarhic superioar, legal nvestit cu soluionarea inciden
tului procedural, admite cererea, va dispune prin ncheiere i trimiterea cauzei la o alt
instan de acelai grad cu cea n faa creia s-a ivit incidentul respectiv, din circumscrip
ia sa teritorial, urmnd a fi avute n vedere, cu titlu exemplifica tiv, ncrctura rolului
instanei respective, distana sediului instanei fa de domiciliile n fapt ale prilor etc.
Dac cererea viznd abinerea sau recuzarea este respins, dosarul se va returna instan
ei inferioare.
Cile de atac care se pot exercita mpotriva ncheierii pronunate de instana ierarhic
superioar sunt cele menionate la art. 53 alin. {1) i (2) NCPC, textul nefcnd vreo dis
tincie n privina instanelor care au pronunat ncheierea n discuie.
Soluionarea acestor incidente procedurale de ctre o alt instan dect cea n faa
crora au fost invocate constituie o excepie de la dispoziiile art. 124 alin. (2) NCPC,
potrivit crora incidentele procedurale sunt soluionate de instana n faa creia se
invoc, n afar de cazurile n care legea prevede n mod expres altfel.
Art. 53. Ci de atac. (1) ncheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi
atacat numai de pri, odat cu hotrrea prin care s-a soluionat cauza. Cnd
140 Dt U A N A K i SA THtOHAM
TlTlU l II. PARTICIPANJ II I A PROCESUL CIVIL Art. 53
aceast din urm hotrre este definitiv, ncheierea va putea fi atacat cu recurs, la
instana ierarhic superioar, n termen de 5 zile de la comunicarea acestei hotrri.
(2) ncheierea prin care s-a ncuviinat sau s-a respins abinerea, cea prin care
s-a ncuviinat recuzarea, precum i ncheierea prin care s-a respins recuzarea n
cazul prevzut la art. 48 alin. (3) nu sunt supuse niciunei ci de atac.
(3) n cazul prevzut la alin. (1), dac instana de apel constat c recuzarea
a fost n mod greit respins, reface toate actele de procedur i, dac apreciaz
c este necesar, dovezile administrate la prima instan. Cnd instana de recurs
constat c recuzarea a fost greit respins, ea va casa hotrrea, dispunnd tri
miterea cauzei spre rejudecare la instana de apel sau, atunci cnd calea de atac a
apelului este suprimat, la prima instan.
COM EN TA RI U
ncheierea prin care s-a admis sau s-a respins recuzarea ca rmas fr obiect [n ipo
teza art. 48 alin. (3) NCPC, cnd a fost admis cererea judectorului recuzat de abinere],
precum i ncheierea prin care s-a soluionat abinerea (n privina acesteia din urm,
indiferent de soluie - admitere sau respingere) nu sunt supuse niciunei ci de atac.
ntruct art. 53 alin. (2) NCPC nu introduce vreo distincie, nseamn c aceste ncheieri
nu pot forma obiectul nici al apelului i nici al cilor extraordinare de atac.
ncheierea prin care s-a respins cererea de recuzare poate fi atacat de pri odat
cu hotrrea prin care s-a soluionat cauza, ipoteza descrisa incluznd i situaia n care
s-a omis soluionarea cererii de recuzare (spre exemplu, mprejurarea n care cererea de
recuzare a fost formulat n scris i depus ia dosar, iar judectorul recuzat, cu neobser-
varea acesteia, a procedat la soluionarea cauzei, partea nefiind prezent n sala de jude
cat pentru a reclama omisiunea rezolvrii recuzrii).
De asemenea, numai prile au dreptul s atace ncheierea de respingere a cererii de
recuzare, iar nu i procurorul, dat fiind caracterul dispozitiv ai normelor care reglemen
teaz recuzarea.
n privina prii care exercit calea de atac mpotriva ncheierii de respingere a cere
rii de recuzare, apreciem c aceasta este partea care a formulat-o, iar nu o alt parte, din
moment ce aceasta din urm este deczut din dreptul de a mai invoca incompatibilita
tea, n ipoteza n care avea cunotin de motiveie de incompatibilitate i nu a formulat
de ndat cererea de recuzare, cu excepia motivelor de incompatibilitate absolut.
n reglementarea Codului de procedur civil anterior, aplicnd principiul accesorium
sequitur principale, rezulta c ncheierea de respingere a cererii de recuzare era supus
aceleiai ci de atac ce putea fi exercitat mpotriva hotrrii prin care s-a soluionat
cauza, iar, dac aceasta din urm nu era susceptibil de a forma obiectul vreunei ci de
atac, nici ncheierea respectiv nu putea fi atacat.
n contextul actual, potrivit art. 53 alin. (1) teza a ll-a NCPC, cnd aceast din urm
hotrre este definitiv, ncheierea va putea fi atacat cu recurs, la instana ierarhic
superioar, n termen de 5 zile de la comunicarea acestei hotrri.
Ca atare, n noua reglementare, n situaia n care hotrrea prin care s-a soluionat
cauza este definitiv, n nelesul art. 634 NCPC, nefiind susceptibil de recurs, ncheierea
de respingere a cererii de recuzare va putea fi atacat cu recurs. Prin urmare, incheierea
prin care s-a respins cererea de recuzare a unui judector care particip la judecarea
unui recurs va putea fi atacat cu recurs. Apreciem ns c, n contextul n care textul
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 141
Art. 54 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
art 53 alin. (1) teza a ll-a NCPC face referire la instana ierarhic superioarer ca instan
competent s soluioneze recursul declarat mpotriva ncheierii de respingere a cererii
de recuzare, n ipoteza n care hotrrea prin care s-a soluionat cauza este definitiva,
soluia de respingere pronunat asupra cererii de recuzare a unui judector al naltei
Curi de Casaie i Justiie nu poate fi atacat cu recurs.
Tn ipoteza respingerii cererii de recuzare de ctre prima instan, dac instana de
apel constat c aceast soluie este greit, iar prima instan a judecat n fond, va
admite apelul, va anula n tot sau n parte procedura urmat n faa primei instane i
hotrrea atacat (n funcie de momentul la care a intrat n complet judectorul recuzat
i de actele ndeplinite de acesta) l va reine procesul spre rejudecare, potrivit art. 480
alin. (6) NCPC, refcnd toate actele de procedur i, dac apreciaz c este necesar,
dovezile administrate la prima instan.
Dac instana de recurs constat c recuzarea a fost greit respins, va admite
recursul, va casa hotrrea, dispunnd trimiterea cauzei spre rejudecare la instana de
apel sau, atunci cnd calea de atac a apelului este suprimat, ia prima instan, prin
raportare la dispoziiile art 488 alin. (1) pct. 1 NCPC, dispoziiile art. 53 alin. (3) derognd
de la art. 498 alin. (1) din acelai cod.
Dac cererea de recuzare a vizat completul de recurs, Iar aceasta a fost greit res
pins, aspect constatat de ctre instana de recurs, prin raportare ia art. 53 alin. (1) teza
a 1 l-a NCPC, apreciem c nu poate fi exercitat contestaie n anulare mpotriva decl2iei
pronunate n recurs, din moment ce motivul prevzut de art. 503 alin. (2) pct. 1 NCPC
privete numai ipoteza n care instana de recurs a omis s se pronune asupra cererii de
recuzare, iar nu i atunci cnd a soluionat-o.
Cile de atac prevzuten cadrul textului legal analizat sunt aplicabile indiferent dac
instana care a soluionat incidentul procedural este cea n faa creia s-a ivit incidentul
sau instana ierarhic superioar, art. 53 NCPC nefcnd vreo distincie n acest sens.
A rt* 54 I ncompatibilitatea altor participani. Dispoziiile prezentului capi*
toi se aplic n mod corespunztor i procurorilor, magistrailor-asisteni, asis
tenilor judiciari i grefierilor.
COMEN TA RI U
1. Dreptul comun n materia incompatibilitii. Dispoziiile art. 41-53 NCPC consti
tuie dreptul comun n materie de incompatibilitate, motiv pentru care ori de cte ori
legea special nu va reglementa un anumit aspect, se vor aplica n mod corespunztor
prevederile menionate.
Astfel, apreciem c dispoziiile art. 54 NCPC nu se interpreteaz n sensul c prevede
rile acestui capitol se aplici numai procurorilor, mag ist raii or-a sisteni, asistenilor judi
ciari i grefierilor, cu excluderea altor categorii de participani la procesul civil, pentru
care exist reglementri speciale, ci, dimpotriv, capitolul n discuie reprezint dreptul
comun n ceea ce privete incidentele procedurale analizate, menionarea expres a pro
curorilor, magistraiior-asisteni, asistenilor judiciari i grefierilor fiind fcut n dispozi
iile art. 54 NCPC ntruct n privina acestora nu exist o reglementare distinct ntr-o
lege special.
Este de remarcat faptul c noul Cod de procedur civil nu mai prevede n mod
expres c motivul de incompatibilitate viznd antepronunarea nu se aplic altor cate
gorii de participani la procesul civil, ci numai judectorilor. Din moment ce art. 54 NCPC
142 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l LI L II. P4RTICIPAN]II IA PROCESUL CIVIL Art. 54
stipuleaz c prevederile capitolului ?n discuie se aplic n mod corespunztor" celor
lalte categorii specificate, opinm c motivul de incompatibilitate viznd antepronuna-
rea le este aplicabil acestora numai n msura n care particip, chiar l cu vot consultativ,
la pronunarea soluiei n cauz. Spre exemplu, grefierul nu pronun o soluie n cauz,
pentru a fi posibil o pronunare n prealabil. Mai mult, procurorul i va exprima opinia
n privina soluiei ce ar trebui dat n mod necesar la momentul cuvntului n dezbateri
asupra fondului cauzei, ceea ce nu poate echivala cu o antepronunare.
ns, potrivit art. 111 alin. (2) din Legea nr. 304/ 2004, republicat, dispoziiile legale
privind obligaiile, interdiciile i incompatibilitii judectorilor i procurorilor se aplic
i asistenilor judiciari, iar art. 55 alin. (2) din aceeai lege prevede c asistenii judiciari
particip la deliberri cu vot consultativ i semneaz hotrrile pronunate, opinia aces
tora consemnndu-se n hotrre, iar opinia separat motivndu-se. Apreciem c asis
tenii judiciari pot fi recuzai n msura ?n care se antepronun cu privire la soluia ce
urmeaz a fi dat n cauz.
Rezolvarea incidentelor procedurale analizate viznd procurorii, magistraii-asisteni,
asistenii judiciari i grefierii se face dup regulile aplicabile judectorilor, de ctre
completul nvestit cu soluionarea cauzei n faa cruia s-a ivit incidentul respectiv.
2. Recuzarea expertului judiciar, a traductorului i a interpretului. Potrivit art. 332
alin. (1) NCPC, experii potfi recuzai pentru aceleai motive ca i judectorii. Din moment
ce articolul menionat nu introduce vreo distincie, apreciem c un expert judiciar poate
fi incompatibil n ipoteza n care i-a exprimat anterior efecturii expertizei prerea cu
privire la concluziile ce urmeaz a fi incluse n raport.
Textul are n vedere exclusiv experii judiciari care urmeaz a ndeplini o nsrcinare
n cadrul litigiului, iar nu i pe cei care au ntocmit expertize extrajudiciare ce au fost ata
ate la dosarul cauzei.
De asemenea, textul vizeaz experii desemnai de ctre instan, iar nu i exper-
ii-parte. Apreciem ns c n ipoteza comisiilor alctuite din trei experi, stabilite prin
norme speciale, dintre care unul numit de ctre instan, iar ceilali doi de ctre prile
litigante (spre exemplu, n materie de expropriere, potrivit art. 25 din Legea nr. 33/ 1994
privind exproprierea pentru cauz de utilitate public, republicat), fiecare expert tre
buie s nu fie incompatibil. Aceast soluie se fundamenteaz pe mprejurarea c fie-
care dintre cei trei experi are posibilitatea s determine concluzia final a raportului de
expertiz judiciar, spre deosebire de expertul-parte care poate doar s asiste la desf
urarea expertizei dispuse de instan, fr a putea influena concluziile raportului ce se
va ntocmi de expertul judiciar.
Noul Cod de procedur civil cuprinde n art. 332 alin. {2}o reglementare special
cu privire la termenul n care poate fi solicitat recuzarea unui expert. Astfel, recuzarea
trebuie s fie cerut n termen de 5 zile de la numirea expertului, dac motivul ei exist
la aceast dat, n celelalte cazuri termenul curgnd de la data cnd s-a ivit motivul de
recuzare. Apreciem c decderea din dreptul de a solicita recuzarea expertului poate
fi invocat din oficiu de ctre instan, iar nu numai de ctre partea advers, cererea
urmnd a fi respins ca tardiv.
Potrivit art. 332 alin. {3} NCPC, recuzrile se judec cu citarea prilor i a exper
tului, textul menionat fiind derogatoriu de la prevederile dreptului comun n materie
care stipuleaz lipsa citrii prilor De asemenea, cererea de recuzare a expertului va fi
soluionat de completul nvestit cu soluionarea cauzei n cadrul creia a fost desemnat
expertul recuzat.
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 143
Art. 54 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
n ceea ce privete ns soluionarea cererii n camera de consiliu, condiiile cererii
de recuzare, inadmisibilitatea administrrii probei cu Interogatoriu ca mijloc de dovad a
motivelor de recuzare, vor fi pe deplin aplicabile dispoziiile dreptului comun n materie.
Traductorul autorizat i interpretul pot fi recuzai n aceleai condiii ca cele prev
zute pentru experi, existnd dispoziie de trimitere n art. 225 alin. (3}NCPC.
Este de remarcat faptul c nici expertul judiciar i nici traductorul sau interpretul nu
au deschis calea formulrii unei cereri de abinere, sub aceast titulatur, ns ei pot
aduce la cunotina instanei i a prilor situaia n care se gsesc, dnd posibilitatea
prilor s formuleze cerere de recuzare.
De altfel, potrivit art. 15dinO.G. nr. 2/ 2000, efectuarea expertizei tehnice judiciare, dis
pus de organele prevzute la art. 2, este obligatorie, ea ne putnd fi refuzat dect pentru
motive temeinice. Existena unui motiv de incompatibilitate ar putea fi apreciat ca motiv
temeinic, refuzul expertului echivalnd cu o abinere, dar care nu se va soluiona dup
regulile aplicabile abinerii vizate de Capitolul I din Titlul \\al Crii I a codului, ci instana va
proceda la nlocuirea sa, apreciind n concret asupra temeiniciei motivului invocat.
3. Incompatibilitatea arbitrilor. n ceea ce privete incompatibilitatea arbitrilor,
aceasta este reglementat de prevederile art. 562-S64 NCPC.
Spre deosebire de dreptul comun n materie, abinerea produce efecte pe data for
mulrii ei, fr nicio alt formalitate, prin raportare la dispoziiile art. 562 alin. (5) NCPC,
de unde rezult c nu este necesar ncuviinarea acesteia de ctre tribunalul arbitrai sau
de ctre instana judectoreasc.
4. Recuzarea i abinerea executorului judectoresc. Potrivit art. 10 afin. (1J din
Legea nr. 138/ 2000 privind executorii judectoreti, republicat, astfel cum a fost modifi
cat prin Legea nr. 76/ 2012 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 134/ 2010 privind Codul
de procedur civil, executorii judectoreti pot fi recuzai n cazurile i n condiiile pre
vzute de noul Cod de procedur civil.
Prin raportare la dispoziiile art. 10 alin. (2) din actul normativ menionat anterior,
executorul judectoresc pentru care este cerut recuzarea poate declara c se abine,
situaie n care instana se va pronuna i asupra abinerii, iar, n caz de admitere a aces
teia, va respinge cererea de recuzare ca rmas fr obiect.
n privina termenul pn la care partea poate solicita recuzarea executorului judec
toresc, art. 10 alin. (3) din Legea nr. 188/ 2000 prevede faptul c partea interesata poate
solicita recuzarea imediat cea aflat despre una dintre situaiile prevzute la alin. (1), dar
numai pn la ncetarea executrii silite.
ntruct alin. (1) al art. 10 din lege face trimitere la cazurile i condiiile prevzute de
noul Cod de procedur civil, cererea se va soluiona n camera de consiliu, fr citarea
prilor.
ncheierea instanei prin care s-a ncuviinat ori s-a respins abinerea, precum i cea
prin care s-a ncuviinat recuzarea nu sunt supuse niciunei ci de atac.
n ceea ce privete ncheierea prin care s-a respins recuzarea, potrivit dispoziiilor
art. 10 alin. (4) din lege, aceasta poate fi atacat numai cu apei n termen de 5 zile de la
comunicare.
ncheierea prin care s-a hotrt recuzarea va arta n ce msur actele ndeplinite
de executorul judectoresc recuzat vor fi pstrate, potrivit art. 10 alin. (5) din lege. Dac
ncheierea nu face nicio referire la acest aspect, se consider c toate actele de execu
tare ndeplinite de executorul recuzat au fost desfiinate i trebuie refcute.
144 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l L I L II. P4RTICIPAN]II I A PROCESUL CIVIL Art. 55
Capitolul II. Prile
ArU 55. Enumerare. Sunt pri reclamantul i prtul, precum i, n condii
ile legii, tertele persoane care intervin voluntar sau forat n proces.
COM EN TA RI U
1. Delimitarea dintre pri i participani. n ipoteza procedurii contencioase, prile
aciunii civile sunt reprezentate de persoanele fizice sau juridice ntre care exist un liti
giu cu privire la un drept subiectiv civil sau la o situaie juridic pentru a crei realizare
calea judecii este obligatorie i asupra crora se rsfrng efectele hotrrii judecto
reti ce se pronun n cauz.
n cazul procedurii necontencioase, prile n procesul civil reprezint persoanele
care se adreseaz instanei judectoreti cu o cerere, fr a urmri stabilirea unui drept
potrivnic fa de o alt persoan, precum i, dac este cazul, persoanele chemate n pro
ces pentru soluionarea cererii respective.
Potrivit noului cod, au calitatea de prln procesul civil reclamantul, prtul i terii
care intervin voluntar sau forat n proces (terii devenind pri numai dup admiterea
n principiu de ctre instan a cererii de intervenie prin ncheiere), restul persoanelor
intrnd n categoria altor participani. n msura n care ndeplinesc o serie de activiti
pe parcursul procesului civil.
Astfel, nu au calitatea de pri ale aciunii civile martorii, experii, interpreii, tradu
ctorii, avocaii sau mandatarii prilor, acetia fiind numai participani n procesul civil,
alturi de instana de judecat i de procuror.
Delimitarea prilor de ceilali participani la procesul civil prezint deosebit rele
van n plan procesual. Spre exemplu, n ipoteza n care un martor nu a fost legal citat
pentru un termen de judecat, instana va putea pune n discuie i soluiona excepii
procesuale i alte cereri prealabile la acel termen de judecat, ntruct dispoziiile
art. 153 alin. (1) NCPC, potrivit crora instana poate hotr asupra unei cereri numai
dac prile au fost legal citate ori s-au prezentat, personal sau prin reprezentant, n
afar de cazurile n care prin lege se dispune altfel, vizeaz exclusiv prile, iar nu i pe
ali participani la proces.
2. Denumiri specifice ale prilor. Noiunea de parte n proces este generic, indife
rent de stadiul n care se gsete procesul - judecat n prim instan, apel sau ci de
atac extraordinare ori executare silit.
Prile poart denumiri specifice n cadrul diferitelor etape ale procesului civil, pre
cum i n funcie de aciunea civil exercitat n concret.
Astfel, n etapa judecii n prim instan, ca regul, prile poart denumirea de
reclamant (persoana care adreseaz instanei o pretenie) i prt (persoana chemat n
judecat pentru rezolvarea preteniei reclamantului).
Prin excepie. n cadrul proceselor avnd ca obiect plngere contravenional sau
alte asemenea cereri intitulate plngeri, partea reclamant poart denumirea depetent,
iar cealalt de intimat. De asemenea, n cadrul proceselor avnd ca obiect contestaie
la executare, contestaie ntemeiat pe Legea nr. 10/ 2001 sau alte asemenea cereri inti
tulate contestaie, partea reclamant poart denumirea de contestator, iar partea che
mat n judecat de intimat.
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 145
Art. 55 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
n practica judiciar, n situaia cererii de ajutor public judiciar, cererii de preschim
bare a termenului de judecat, cererii de asistent judiciar, cererii de ndreptare a ero
rilor materiale sau a altor asemenea cereri, partea care le formuleaz este denumit
petent ori este desemnat n calitatea pe care o are n cadrul procesului.
Tn ipoteza cererii reconvenionale, prile poart denumiri compuse, i anume: pr
tul care formuleaz cererea reconvenional este desemnat drept prt-reclomant,
ntruct n cererea principal figureaz n calitate de prt, iar n cererea incidental de
reclamant, iar reclamantul mpotriva cruia este formulat cererea reconvenional este
desemnat drept redamant-prt, ntruct n cererea principal figureaz n calitate de
reclamant, iar n cererea incidental de prt.
n etapa procesual a apelului, partea care exercit calea de atac se numete apelant,
iar cealalt parte intimat, n timp ce n etapa procesual a recursului partea care exercit
calea de atac se numete recurent, Iar cealalt parte, de asemenea, intimat. n practica
judiciar, n cadrul acestor ci de atac, prile poart denumiri compuse din calitatea
existent n calea de atac i din cea avut n faza judecrii cauzei n prim instan (spre
exemplu, apelant-redamant, recurent-intervenientn nume propriu, intimat-contestator
etc.). Un argument pentru care n cile de atac sunt folosite aceste denumiri compuse
este acela de a identifica cu uurin prile n ipoteza n care att reclamantul, ct i
prtul sau terul intervenient exercit cale de atac n cauz.
n situaia n care hotrrea primei instane a fost anulat n apel sau casat n recurs
cu reinerea cauzei spre rejudecare. prile vor reprimi denumirea pe care au avut-o n
faza judecrii cauzei n prim instan, iar nu n calea de atac, ntruct obiectul rejude-
crii este reprezentat de cererile deduse judecii, iar nu hotrrea primei instane, ce a
fost deja analizat i desfiinat n urm exercitrii controlului judiciar.
n calea de atac extraordinar a revizuirii, partea care o exercit poart denumirea de
revizuent, iar cea mpotriva creia este promovat de intimot, fr a fi uzitate denumirile
compuse din cadrul cii de atac a apelului sau a recursului.
n ceea ce privete calea de atac extraordinar a contestaiei n anulare, partea care
o exercit poart denumirea de contestator, iar cea mpotriva creia este promovat de
intimat, de asemenea, fr a fi uzitate denumirile compuse din cadrul cii de atac a ape
lului sau a recursului.
n cadrul executrii silite, denumirea prilor este de creditor i de debitor {spre
exemplu, n cererile de validare a popririi, ncuviinare a executrii silite etc.). n privina
cererilor de ncuviinare a executrii silite, n practica judiciar biroul executorului jude
ctoresc sau corpul executorilor judectoreti care sesizeaz instana de executare este
desemnat, de regul, ca petent.
3. Terii intervenieni. Terele persoane care intervin n proces voluntar sau forat
sunt:
a) intervenientui principal i intervenientul accesoriu, dup admiterea n principiu a
cererii de intervenie de ctre instan;
b) terul chemat n judecat care poate pretinde aceleai drepturi ca i reclamantul i
care dobndete poziia procesual de reclamant, dup admiterea n principiu a cererii
de intervenie forat de ctre instan;
c) chematul n garanie, indiferent dac cererea de intervenie forat este formulat
de reclamant, prt, intervenient principal sau de un alt chemat n garanie, dup admi
terea n principiu a cererii de intervenie de ctre instan;
146 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l L I L II. P4RTICIPAN]II I A PROCESUL CIVIL Art. 56
d) persoana artat drept titular al dreptului n condiiile art. 75 NCPC, care, dup
admiterea Tn principiu a cererii de intervenie de ctre instan i n funcie de p02iia
exprimat de reclamant i de acesta, dobndete calitatea de prt sau de intervenient
principal;
e) persoana introdus forat n cauz, din oficiu, de ctre instan, n condiiile
art. 78-79 NCPC.
Seciunea 1. Folosina i exerciiul
drepturilor procedurale
A r i , 56. Capacitatea procesual de folosin. (1) Poate fi parte n judecat
orice persoan care are folosina drepturilor civile.
(2) Cu toate acestea, pot sta n judecat asociaiile, societile sau alte entiti
fr personalitate juridic, dac sunt constituite potrivit legii.
(3) Lipsa capacitii procesuale de folosin poate fi invocat n orice stare a
procesului. Actele de procedur ndeplinite de cel care nu are capacitate de folo
sin sunt lovite de nulitate absolut.
COM EN TA RI U
1. Noiunea capacitii procesuale de folosin. Capacitatea procesual reprezint
reflectarea n plan procesual a capacitii civile din dreptul substanial.
Similar capacitii civile, capacitatea procesual se divide n capacitate procesual de
folosin i capacitate procesual de exerciiu.
Daca, potrivit art. 34 NCC, capacitatea civil de folosin este aptitudinea unei per
soane de a avea drepturi i obligaii civile, capacitatea procesual de folosin const n
aptitudinea unei persoane de a avea drepturi i obligaii pe plan procesual.
Durata capacitii procesuale de folosin coincide cu durata capacitii civile de folo
sin, astfel cum este aceasta menionat ia art. 3S NCC.
2. Capacitatea procesual de folosin a persoanelor fizice. n cazul persoanelor
fizice, capacitatea procesual de folosin ncepe la naterea lor i nceteaz odat cu
moartea acestora. Dei, potrivit art. 36 NCC, n planul dreptului material copilului conce
put i se recunosc drepturile din momentul concepiunii numai dac se nate viu, acesta
nu are capacitate procesual de folosin n plnui dreptului formal.
3. Capacitatea procesual de folosin a persoanelor juridice. n ipoteza persoane
lor juridice, n msura n care acestea sunt supuse nregistrrii, capacitatea procesual
de folosin se va dobndi de la data nregistrrii, similar capacitii civile de folosin,
aspect prevzut n dispoziiile art. 205 alin. (1) NCC.
n conformitate cu art. 200 alin. (1) NCC, persoanele juridice sunt supuse nregis
trrii, dac legile care le sunt aplicabile prevd aceast nregistrare. Prin nregistrare, n
accepiunea art. 200 alin. (2) NCC, se nelege nscrierea, nmatricularea sau. dup caz,
orice alt formalitate de publicitate prevzut de lege, fcut n scopul dobndirii perso
nalitii juridice sau al lurii n eviden a persoanelor juridice legal nfiinate, dup caz
(spre exemplu, societile reglementate de Legea nr. 31/ 1990 sunt supuse nmatriculrii
n registrul comerului).
Dac persoana juridic nu este suspus nregistrrii, capacitatea procesual de folo
sin se va dobndi de la data actului de nfiinare, de la data autorizrii constituirii lor
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 147
Art. 56 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
sau de la data ndeplinirii oricrei alte cerine prevzute de lege, prin raportare la preve
derile art. 205 alin. (2) cu trimitere la art. 194 NCC.
Potrivit art. 194 alin. (1) NCC, persoana juridic se nfiineaz:
a) prin actul de nfiinare al organului competent, n cazul autoritilor i dl institu
iilor publice, al unitilor administra tiv-teritoriale, precum i al operatorilor economici
care se constituie de ctre stat sau de citre unitile administrativ-teritoriale. In toate
cazurile, actul de nfiinare trebuie s prevad n mod expres dac autoritatea public
sau instituia public este persoan juridic;
b) prin actul de nfiinare al celor care o constituie, autorizat, n condiiile legii;
c) n orice alt mod prevzut de lege.
Dac prin lege nu se dispune altfel, n conformitate cu art. 194 alin. (2) NCC, prin act
de nfiinare se nelege actul de constituire a persoanei juridice i, dup caz, statutul
acesteia.
Prin raportare la art. 205 alin. (3) NCC, persoanele juridice care sunt supuse nregis
trrii pot, chiar de la data actului de nfiinare, s dobndeasc drepturi i s i asume
obligaii, ns numai n msura necesar pentru ca persoana juridic s ia natere n mod
valabil.
Potrivit art. 205 alin. (4) NCC, fondatorii, asociaii, reprezentanii i orice alte per
soane care au lucrat n numele unei persoane juridice n curs de constituire rspund neli
mitat i solidar fa de teri pentru actele juridice ncheiate n contul acesteia cu nclca
rea dispoziiilor alin. (3). n afar de cazul n care persoana juridic nou-creat, dupi ce
a dobndit personalitate juridic, le-a preluat asupra sa. Actele astfel preluate sunt con
siderate a fi ale persoanei juridice nc de la data ncheierii lor i produc efecte depline.
n raport de dispoziiile legale menionate anterior, dat fiind faptul c legea i recu
noate persoanei juridice o capocitate de folosin anticipot n vederea constituirii sale
valabile, apreciem c aceasta poate sta n judecat i nainte de momentul nfiinrii sale,
ns numai pentru drepturile i obligaiile asumate pentru a lua natere n mod valabil,
prin urmare numai n limita capacitii procesuale anticipate i restrnse. Pentru actele
care exced limitele fixate de art. 205 alin. (3) NCC, n judecat vor sta fondatorii, asocia
ii, reprezentanii i orice alte persoane care au lucrat n numele unei persoane juridice
n curs de constituire, cu excepia cazului n care persoana juridic nou-creat, dup ce a
dobndit personalitate juridic, le-a preluat asupra sa.
Potrivit art. 206 alin. (1) i (2) NCC, persoana juridic poate avea orice drept uri i obli
gaii civile, afar de acelea care, prin natura lor sau potrivit legii, nu pot aparine dect
persoanei fizice, n timp ce persoanele juridice fr scop lucrativ pot avea doar acele
drepturi i obligaii civile care sunt necesare pentru realizarea scopului stabilit prin lege,
actul de constituire sau statut. Ca atare, noul Cod civil a restrns aplicabilitatea principiu
lui specialitii capacitii de folosin exclusiv n privina persoanelor juridice fr scop
lucrativ.
ncetarea capacitii procesuale de folosin a persoanei juridice are loc la data nce
trii persoanei juridice nsi, i anume prin constatarea ori declararea nulitii, prin
fuziune, divizare total, transformare, dizolvare sau desfiinare ori printr-un alt mod pre
vzut de actul constitutiv sau de lege, prin raportare la prevederile art. 244 NCC.
n ceea ce privete nulitatea absolut sau relativ a unei persoane juridice, aceasta
trebuie n mod obligatoriu constatat sau, dup caz, declarat de instan prin hotrre
judectoreasc, aspect ce rezult din partea introductiv a art. 196 alin. (1) NCC.
148 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l T l U l II. PARTICIPANJ II I A PROCESUL CIVIL Art. 56
n privina efectelor nulitii, potrivit art. 198 alin. (1) NCC, de la data la care hotr
rea judectoreasc de constatare sau declarare a nulitii a devenit definitiv, persoana
juridic nceteaz fr efect retroactiv i intr n lichidare.
n conformitate cu dispoziiile art. 248 alin. (1) i (2) NCC prin efectul dizolvrii
persoana juridic intr n lichidare n vederea valorificrii activului i a plii pasivului,
pstrndu-i capacitatea civil pentru operaiunile necesare lichidrii pn la finalizarea
acesteia, motiv pentru care o atare persoan juridic va avea capacitate procesual de
folosin pn la finalizarea operaiunilor de lichidare.
n ipoteza ncetrii persoanei juridice prin fu2iune, transformare sau prin divizare
total, nu se declaneaz procedura lichidrii, potrivit art. 248 alin. (3) NCC.
Conform art. 250 alin. {l j NCC, persoanele juridice nfiinate de ctre autoritile
publice centrale sau locale, nesupuse dizolvrii, pot fi desfiinate prin hotrrea organu
lui care le-a nfiinat.
Prin raportare la art. 251 alin. (1) i (2) NCC, persoanele juridice supuse nregistrrii
nceteaz la data radierii din registrele n care au fost nscrise, iar celelalte persoane juri
dice nceteaz la data actului prin care s-a dispus ncetarea sau. dup caz, la data ndepli
nirii oricrei alte cerine prevzute de lege.
4. Asociaiile, societile sau alte entiti fr personalitate juridic, constituite
potrivit legii. Prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (1) NCPC, i anume de la regula
potrivit creia, pentru a fi parte n proces, persoana fi2ic sau juridic trebuie s aib
capacitate procesual de folosin, legea instituie o excepie aplicabil entitilor juri-
dice, menionate n cuprinsul art. 56 alin. (2) NCPC.
Excepia permis de cod n aceast materie prevede faptul c pot sta n judecat
asociaiile, societile sau alte entiti fr personalitate juridic, dac sunt constituite
potrivit legii.
Spre deosebire de reglementarea anterioar, dat fiind faptul c noul Cod de proce
dur civil nu mai distinge, entitile juridice menionate anterior pot sta n judecat
independent de poziia procesual avut n cadrul litigiului - reclamant, prt sau ter
intervenient.
Dat fiind caracterul de excepie de la regul, care imprim o strict interpretare i
aplicare, pot fi parte n proces numai entitile juridice indicate n textul art. 56 alin. (2)
NCPC, i anume asociaiile, societile sau alte entiti fr personalitate juridic, dac
sunt constituite potrivit legii, iar nu oricare alte entiti juridice lipsite de capacitate pro
cesual de folosin.
Astfel, primria nu reprezint o persoan juridic cu capacitate procesual de
folosin i ca atare nu poate sta n judecat, aspect ce rezult din prevederile Legii
nr. 215/ 2001 a administraiei publice locale, republicat. Potrivit art. 20 alin. (1) din
aceast lege. comunele, oraele, municipiile i judeele sunt uniti administraiv-
teritoriale n care se exercit autonomia local i n care se organizeaz i funcioneaz
autoriti ale administraiei publice locale. n conformitate cu dispoziiile art. 21 alin. (1)
teza I i alin. (2) din acelai act normativ, unitile administrativ-teritoriale sunt persoane
juridice de drept public, cu capacitate juridic deplin i patrimoniu propriu, iarn justiie
acestea sunt reprezentate, dup caz, de primar sau de preedintele consiliului judeean.
Prin urmare, primriile nu sunt enumerate printre unitile administrativ-teritoriale cu
personalitate juridic i de altfel nici printre autoritile administraiei publice locale
prevzute la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001, acestea din urm fiind reprezentate
de consiliile locale, comunale, oreneti i municipale, ca autoriti deliberative, i de
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 149
Art. 56 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
primari, ca autoriti executive. Primria reprezint, deci, numai sediul instituiei prima
rului.
Nu se poate susine existena capacitii procesuale de folosin a primriei prin
invocarea dispoziiilor art. 56 alin. (2) NCPC, potrivit crora pot sta n judecat asociaiile,
societile sau alte entiti fr personalitate juridic, dac sunt constituite potrivit legii,
din moment ce primria nu este o entitate juridic constituit printr-un act normativ.
Exemplificnd, cererile de chemare n judecat avnd ca obiect constatarea dreptului
de proprietate prin efectul uzucapiunii sau al accesiunii imobiliare n sistemul Codului civil
din 1864, n ipoteza n care bunul face parte din domeniul privat al unitii administra tiv-
teritoriale, nu se formuleaz n contradictoriu cu primria de ia locul siturii imobilului,
ci cu unitatea administrativ-local respectiv (comun, ora sau municipiu).
De asemenea, aciunile promovate n temeiul Legii nr. 10/ 2001, republicat, avnd
ca obiect obligarea unitii deintoare la emiterea unei dispoziii cu propunerea de
acordare a msurilor reparatorii prin echivalent pentru imobilul preluat abuziv n pro
prietatea statului, n ipoteza n care o atare unitate deintoare este o unitate adminis-
trativ-teritorial, nu se formuleaz n contradictoriu cu primria, ci cu unitatea adminis-
trativ-local respectiv (comun, ora sau municipiu). De pild, n cazul unui imobil situat
n Bucureti, calitatea procesual pasiv revine municipiului Bucureti, iar nu Primriei
municipiului Bucureti.
n schimb, se poate ncadra n prevederile art. 56 alin. (2) NCPC societatea fr perso
nalitate juridic prevzut de art. 1881 alin. (3) NCC, care poate fi reprezentat n concret
de societatea simpl sau de alt tip de societate reglementat de lege i lipsit de persona
litate juridic. Oe asemenea, potrivit art. 1893 NCC, societile supuse condiiei nmatri
culrii conform legii i rmase nenmatriculate, precum i societile de fapt sunt asimi
late societilor simple, astfel nct apreciem c i acestea sunt vizate de art. 56 alin. (2)
NCPC n msura n care sunt constituite potrivit legii.
n conformitate cu art. 1919 alin. {1}NCC. societatea este reprezentat n justiie prin
administratorii cu drept de reprezentare sau, n lipsa numirii, prin oricare dintre asociai,
dac nu s-a stipulat prin contract dreptul de reprezentare numai pentru unii dintre ace
tia. Potrivit alin. (2) al aceluiai articol, societatea st n justiie sub denumirea prevzut
n contract sau cea nregistrat, n mod legal, dup caz. dac prin lege nu se prevede
altfel. Terii de bun-credin se pot prevala de oricare dintre acestea.
Ca atare, parte n proces va fi societatea simpl, lipsit de personalitate juridic, iar
nu administratorii sau asociaii acesteia, care vor avea exclusiv calitatea de reprezentani
ai societii.
n conformitate cu art. 1883 NCC, n ceea ce privete regimul aporturilor, n cazul unei
societi fr personalitate juridic, aporturile devin coproprietatea asociailor, afar de
cazul n care au convenit, n mod expres, c vor trece n folosina comun.
n continuare, potrivit art. 1920 alin. (1) NCC. n executarea obligaiilor fa de credi
torii societii, fiecare asociat rspunde cu propriile sale bunuri proporional cu aportul
su la patrimoniul social, numai n cazul n care creditorul social nu a putut fi ndestulat
din bunurile comune ale asociailor.
De asemenea, art. 1948 NCC, menionat n partea dedicat lichidrii societii,
stipuleaz c mpreala n natur a bunurilor societii se face potrivit regulilorprivitoare
la mpreala bunurilor proprietate comun.
Din prevederile legale menionate anterior se deduce faptul c, spre exemplu, n
ipoteza n care societatea simpl a figurat n calitate de prt n proces, hotrrea
150 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l L I L II. P4RTICIPAN]II I A PROCESUL CIVIL Art. 56
judectoreasc obinut mpotriva acesteia poate fi pus n executare silit, urmrindu-se
bunurile societii, att cele dobndite n patrimoniul su prin aport, dar i cele obinute
ulterior prin diverse operaiuni juridice avnd acest rezultat Numai n msura n care
creditorul social nu i-a valorificat n ntregime creana n acest mod poate proceda
la punerea n executare silit a hotrrii judectoreti mpotriva asociailor societii,
urmrind bunurile lor proprii, proporional cu aportul acestora la capitalul social.
Potrivit dispoziiilor art. 1951 NCC, asocierea n participale nu poate dobndi perso
nalitate juridic i nu constituie fa de teri o persoan distinct de persoana asociailor,
terul neavnd niciun drept fa de asociere i obligndu-se numai fa de asociatul cu
care a contractat. Neconstituind o persoan distinct fa de persoana asociailor, apre
ciem c, n ipoteza chemrii sale n judecat, se impune invocarea i admiterea excepiei
lipsei capacitii procesuale de folosin.
5. Excepia lipsei capacitii procesuale de folosin. n ipoteza n care entitatea
care a formulat cererea Injustiie nu are capacitate procesual de folosin, cu excepia
situaiei n care aceasta este o asociaie, societate sau alt entitate fr personalitate
juridic, constituit potrivit legii, caz n care poate sta n judecat, prin raportare la
dispoziiile art 56 alin. (2) NCPC, partea advers sau instana din oficiu va invoca i va
admite excepia lipsei capacitii procesuale de folosin a reclamantului, declarnd nul
cererea.
Prin urmare, sanciunea prevzut de lege pentru actele de procedur ndeplinite de
o entitate lipsit de capacitate procesual de folosin este nulitatea absolut, spre deo
sebire de sanciunea instituit n ipoteza lipsei capacitii procesuale de exerciiu, care
este reprezentat de nulitatea relativ.
Dac cererea n justiie este formulat mpotriva unei persoane fizice sau entiti lip
site de capacitate procesual de folosin, cu excepia celor menionate la art. 56 alin. (2)
NCPC, partea advers sau instana din oficiu va invoca i va admite excepia lipsei capa
citii procesuale de folosin a prtului i va respinge cererea ca fiind formulat mpo
triva unei persoane lipsite de capacitate procesual de folosin. n acest caz nu va opera
sanciunea nulitii cererii, ntruct efectele acesteia nu se pot produce dect n privina
actelor de procedur efectuate de ctre o entitate lipsit de capacitate procesuala, iar
nu i a celor ndeplinite de o persoan capabil, potrivit legii, mpotriva uneia incapabile.
n ipoteza n care prtul decedeaz pe parcursul procesului, ns instana, necu-
noscnd aceast mprejurare (spre exemplu, n ipoteza n care prtul, avnd termen n
cunotin, nu a mai fost citat pentru termenele de judecat urmtoare), continu jude
cata i procedeaz la pronunarea unei soluii n cauz, hotrrea judectoreasc este
susceptibil de a fi atacat de ctre motenitorii prtului decedat, care sunt n termen
s exercite calea de atac, hotrrea nefiindu-le comunicat.
Excepia lipsei capacitii procesuale de folosin este o excepie de fond (vizeaz
nclcarea unei condiii de exerciiu a aciunii civile}, absolut (se ncalc norme de
ordine public) i peremptorie (admiterea sa conduce la mpiedicarea soluionrii fon
dului cererii).
De regul, n ipoteza invocrii mai multor excepii procesuale, excepia lipsei capaci
tii procesuale de folosin va fi pus n discuie i soluionat dup excepia de netim-
brare sau de insuficient timbrare, excepia de necompeten, excepia viznd nelegala
compunere sau constituire a instanei, dar nainte de excepia lipsei calitii procesuale,
de excepia autoritii de lucru judecat, de excepia prescripiei dreptului la aciune n
sens material etc.
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 151
Art. 56 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
Dup cum am artat anterior, dac n privina aceleiai cereri se invoc tt excepia
lipsei capacitii procesuale de folosin, ct i excepia lipsei calitii procesuale, instana
seva pronuna asupra primei excepii i, numai n ipoteza n care o va respinge, seva pro
nuna i asupra celei de-a doua excepii. Apreciem c soluia pronunrii instanei asupra
ambelor excepii n sensul admiterii acestora nu este una riguroas, din moment ce prin
admiterea primei excepii, a lipsei capacitii procesuale de folosin, instana automat a
pronunat o soluie de deznvestire, consecina fiind nulitatea sau, dup caz, respingerea
cererii, pentru lipsa capacitii procesuale de folosin. A proceda suplimentar i la admi
terea excepiei lipsei calitii procesuale nu este de natur dect s creeze dificulti n
privina modului de respingere a cererii pentru lipsa capacitii procesuale de folosin
sau pentru lipsa calitii procesuale.
Prevederea legal viznd invocarea lipsei capacitii procesuale de folosin n orice
stare a procesului are n vedere urmtoarele aspecte:
- prtul este n drept s invoce excepia lipsei capacitii procesuale de folosin a
reclamantului oricnd pn la momentul nchiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei
n prim instan, chiar i n ipoteza n care nu a formulat ntmpinare ori a depus ntm
pinare cu nclcarea termenului procedural de 25 de zile de la data comunicrii cererii de
chemare n judecat, prevzut de art. 201 afin. (1) NCPC, sau nu a invocat aceast excep
ie procesual prin ntmpinarea formulat n termen. Astfel, n aceste ultime cazuri
menionate, prtul nu este deczut din dreptul de a invoca excepia lipsei capacitii
procesuale de folosin, ntruct o atare excepie este de ordine public i n privina sa
nu opereaz sanciunea decderii, prin raportare la dispoziiile art. 208 alin. (2) NCPC;
- instana este n drept s invoce din oficiu, oricnd, lipsa capacitii procesuale de
folosin pe cale de excepie procesual, n etapa judecii n prim instan, sau ca
motiv de ordine public, n etapa judecii n cile de atac;
- prtul poate s invoce pentru prima dat n calea de atac a apelului sau, dup caz,
a recursului, dac hotrrea primei instane este susceptibil doar de recurs, ca motivai
cii de atac exercitate, lipsa capacitii procesuale de folosin a reclamantului, chiar i
n ipoteza n care nu a invocat-o n prim instan;
- dac hotrrea de prim instan a fost atacat cu apel, n cadrul cruia nu s-a
invocat lipsa capacitii procesuale de folosin, iar aceast cale de atac a fost respins
ca nefondat, fiind ns susceptibil de recurs, n cadrul acestuia partea nu mai este n
drept, de principiu, s invoce lipsa capacitii procesuale de folosin, ntruct, potrivit
art. 488 alin. (2) NCPC, motivele de casare nu pot fi primite dect dac ele nu au putut fi
invocate pe calea apelului sau n cursul judecrii apelului ori, dei au fost invocate n ter
men, au fost respinse sau instana a omis s se pronune asupra lor;
- n ipoteza n care numai reclamantul {entitate fr personalitate juridic, neconsti
tuit legal) a declarat cale de atac mpotriva hotrrii prin care cererea principal a
fost admis n parte, prtul nu mai este n drept s invoce lipsa capacitii procesuale
de folosin a reclamantului, cci aceasta ar reprezenta un motiv de desfiinare n tot
a hotrrii primei instane, n condiiile n care prtul nu a declarat cale de atac, iar
partea neatacat din hotrre a dobndit autoritate de lucru judecat. Tn situaia n care
ntr-adevr reclamantul a fost lipsit de capacitate procesual de folosin, instana de
control judiciar poate invoca acest motiv de ordine public, respingnd calea de atac
exercitat de reclamant ca nefondat, nemaiputnd proceda ns la desfiinarea n tot
a hotrrii primei instane, ntruct dup cum am artat anterior, partea neatacat din
hotrre a dobndit autoritate de iucru judecat.
152 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l L I L II. P4RTICIPAN]II I A PROCESUL CIVIL Art. 57
Art 57. Capacitatea procesual de exerciiu. (1) Cel care are calitatea de
parte i poate exercita drepturile procedurale n nume propriu sau prin repre
zentant, cu excepia cazurilor n care legea prevede altfel.
(2) Partea care nu are exerciiul drepturilor procedurale nu poate sta n jude
cat dect dac este reprezentat, asistat ori autorizat n condiiile prevzute
de legile sau, dup caz, de statutele care i reglementeaz capacitatea ori modul
de organizare.
(3) Lipsa capacitii de exerciiu a drepturilor procedurale poate fi invocat n
orice stare a procesului.
(4) Actele de procedur ndeplinite de cel care nu are exerciiul drepturilor
procedurale sunt anulabile. Reprezentantul sau ocrotitorul legal al acestuia va
putea ns confirma toate sau numai o parte din aceste acte.
(5) Cnd instana constat c actul de procedur a fost ndeplinit de o parte
lipsit de capacitate de exerciiu va acorda un termen pentru confirmarea lui.
Dac actul nu este confirmat, se va dispune anularea lui.
(6) Dispoziiile alin. (5) se aplic n mod corespunztor i persoanelor cu capa
citate de exerciiu restrns.
COM EN TA RI U
1. Noiunea capacitii procesuale de exerciiu. Daci capacitatea civil de exerciiu
este, potrivit art. 37 NCC, aptitudinea unei persoane de a ncheia singur acte juridice
civile, capacitatea procesuali de exercfiu const Tn aptitudinea unei persoane de a-i
exercita i de a-i executa singur drepturile i, respectiv, obligaiile procedurale (capaci
tatea de a sta Tn judecat).
Procednd la clasificarea persoanelor Tn raport de criteriul capacitii procesuale de
exerciiu, acestea se divid Tn persoane lipsite de capacitate procesual de exerciiu, per
soane cu capacitate procesual de exerciiu restrns! i persoane cu capacitate proce
sual de exerciiu deplin.
2. Capacitatea procesual de exerciiu a persoanelor fi2ice. Potrivit art. 43 alin. (1)
NCC, ca reguli, cu excepia altor ca2uri prevzute Tn mod expres de lege, nu au capacitate
civil de exerciiu i, implicit, nici capacitate procesual de exerciiu:
- minorul care nu a mplinit vrsta de 14 ani;
- inter2isul judectoresc.
Prin raportare ia dispoziiile art. 41 alin. (1) NCC, persoanele care au capacitate civil
de exerciiu restrns i, ca atare, capacitate procesual de exerciiu restrns, sunt, ca
principiu, minorii cu vrsta cuprins ntre 14 i 18 ani.
Similar capacitii civile de exerciiu, potrivit art. 38 NCC, n cazul persoanelor fizice
capacitatea procesual de exerciiu deplini se dobndete, ca reguli, de ia data la care
persoana devine majori, i anume de ia mplinirea vrstei de 18 ani.
Prinr-o prim excepie, potrivit art. 39 NCC, text legal ce se aplici Tn mod corespun
ztor i Tn materia dreptului procesual civil, minorul dobndete, prin cstorie, capaci
tatea deplin de exerciiu.
n ceea ce privete vrsta matrimonial, n conformitate cu prevederile art. 272
alin. (2) NCC, pentru motive temeinice, minorul care a mplinit vrsta de 16 ani se poate
cisitori n temeiul unui aviz medical, cu ncuviinarea pirinilor si sau, dup caz, a
tutorelui i cu autorizarea instanei de tuteli n a crei circumscripie minorul i are
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 153
Art. 57 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
domiciliul. Este de remarcat faptul c noul Cod civil nu mai face distincie ntre minori
i minor n ceea ce privete vrsta matrimonial, anterior excepia n aceast materie
viznd-o exclusiv pe minor. De asemenea, vrsta limit pentru ncheierea cstoriei cu
dispens este de 16 ani, iar nu de 15 ani, ct prevedea legislaia anterioar.
Tn C2uln care cstoria este anulat, minorul care a fost de bun-credin la ncheierea
cstoriei pstreaz capacitatea deplin de exerciiu, potrivit dispoziiilor art. 39 afin. (2)
NCC, text legal aplicabil i n planul procedurii civile.
Cea de-a doua excepie de 1a regula potrivit creia capacitatea civil 6e exerciiu se
dobndete la mplinirea vrstei de 18 ani o regsim n textul art. 40 NCC, potrivit cruia,
pentru motive temeinice, instana de tutel poate recunoate minorului care a mplinit
vrsta de 16 ani capacitatea deplin de exerciiu.
ncetarea capacitii procesuale de exerciiu depline are loc, definitiv sau temporar,
dup caz, prin deces, prin punere sub interdicie judectoreasc ori n situaia anulrii
cstoriei nainte ca minorul de rea-credin s fi mplinit vrsta de 18 ani.
3. Capacitatea procesual de exerciiu a persoanelor juridice. n privina datei
dobndirii capacitii de exerciiu, art. 209 alin. (1) NCC prevede faptul c persoana juri
dic i exercit drepturile i i ndeplinete obligaiile prin organele sale de adminis
trare, de la data constituirii lor.
Prin urmare, actele juridice fcute de organele de administrare ale persoanei juri
dice, n limitele puterilor ce le-au fost conferite, sunt actele persoanei juridice nsei,
potrivit art. 218 alin. (1) NCC.
Prin organe de administrare, noul Cod civil desemneaz persoanele fizice sau persoa
nele juridice care, prin lege, actul de constituire sau statut, sunt desemnate s acioneze,
n raporturile cu terii, individual sau colectiv, n numele i pe seama persoanei juridice
(art. 209 alin. (2) NCC).
Raporturile dintre persoana juridic i cei care alctuiesc organele sale de adminis
trare sunt supuse, prin analogie, regulilor mandatului, dac nu s-a prevzut altfel prin
lege, actul de constituire sau statut [art. 209 alin. (3) NCC]
n ipoteza lipsei organelor de administrare, noul Cod civil prevede n art. 210 faptul
c, pn la data constituirii organelor de administrare, exercitarea drepturilor i ndepli
nirea obligaiilor care privesc persoana juridic se fac de ctre fondatori ori de ctre per
soanele fizice sau persoanele juridice desemnate n acest scop.
n ceea ce privete statul romn, prin raportare la dispoziiile art. 223 alin. (1) NCC,
n raporturile civile n care se prezint nemijlocit, n nume propriu, ca tituiar de drepturi
i obligaii, statul particip prin Ministerul Finanelor Publice, afar de cazul n care iegea
stabilete un alt organ n acest sens. Ca atare, i n planul dreptului procesual civil, statul
romn este reprezentat, ca regul, de Ministerul Finanelor Publice. De altfel, art. IBS
alin. (1) pct. 1 NCPC prevede c statul se citeaz prin Ministerul Finanelor Publice sau
prin alte organe anume desemnate n acest scop de lege.
Prin excepie, potrivit art. 19 alin. (1) din Legea nr. 247/ 2005 privind reforma n
domeniile proprietii i justiiei, precum i unele msuri adiacente, Titlul VII, Capitolul
Vi, deciziile adoptate de ctre Comisia Central pentru Stabilirea Despgubirilor pot fi
atacate n condiiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, cu modificrile i
completrile ulterioare, n contradictoriu cu statul, reprezentat prin Comisia Central
pentru Stabilirea Despgubirilor.
De asemenea, n conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 33/ 1994
privind exproprierea pentru cauz de utilitate public, expropriator, n interesul legii,
1 S 4 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l L I L II. P4RTICIPAN]II I A PROCESUL CIVIL Art. 57
este statul, prin organismele desemnate de Guvern, pentru lucrrile de interes naional,
i judeele, municipiile, oraele i comunele, pentru lucrrile de interes local.
Potrivit art. 20 alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 a administraiei publice locale, unit
ile administra tiv-teritoriale sunt comunele, oraele, municipiile i judeele.
Unitile administra ti v-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capaci
tate juridici deplin i patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal,
titulare ale codului de nregistrare fiscal i ale conturilor deschise la unitile teritoriale
de trezorerie, precum i la unitile bancare. Unitile administra ti v-teritoriale sunt titu
lare ale drepturilor i obligaiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunu
rilor care aparin domeniului public i privat n care acestea sunt parte, precum i din
raporturile cu alte persoane fiice sau juridice, n condiiile legii (art. 21 alin. (l)din lege].
Unitile administra ti v-teritoriale particip la raporturile civile n nume propriu, prin
organele prevzute de lege.
n conformitate cu art. 21 alin. (2) din Legea nr. 215/ 2001, n justiie, unitile admi
nistrai v-teritoriale sunt reprezentate, dup caz, de primar (n cazul reprezentrii comu
nei, oraului sau municipiului) sau de preedintele consiliului judeean (n cazul repre
zentrii judeului).
Astfel, potrivit art. 102 alin. (1) din lege, preedintele consiliului judeean reprezint
judeul n relaiile cu celelalte autoriti publice, cu persoanele fizice i juridice romne
i strine, precum i n justiie. De asemenea, n conformitate cu art. 62 alin. (1) din lege,
primarul reprezint unitatea administra ti v-teritorial n raporturile cu celelalte autoriti
publice, cu persoanele fizice i juridice romne i strine, precum i n justiie.
4. Reprezentarea, asistena i autorizarea legal
4.1. Reprezentarea legala, instituia procesual a reprezentrii legale intervine n
cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exerciiu, l anume n situaia minorilor
care nu au mplinit vrsta 14 ani i a celor pui sub interdicie, prin hotrre judecto
reasc rmas definitiv.
Persoanele juridice sunt reprezentate legal de organele de administrare, n cazul per
soanelor juridice private, sau de Ministerul Finanelor Publice ori de organele prevzute
de lege, n cazul statului sau al unitilor administra ti v-teritoriale.
Minorii sub 14 ani i persoanele puse sub interdicie nu stau personal n proces, ci
prin reprezentanii lor legali (prini sau tutore). Astfel, aceste persoane vor fi citate cu
numele lor, dar prin reprezentant legal, la domiciliul acestuia din urm. Toate actele pro
cedurale efectuate n numele persoanelor lipsite de capacitate de exerciiu sau de ctre
acestea trebuie semnate de reprezentant, nefiind cerut semntura celui reprezentat,
aceasta fiind consecina faptului c legea prezum n mod absolut c aceste persoane nu
pot s-i exprime consimmntul n mod valabil, fiind incapabile potrivit legii.
In ipoteza n care nceteaz funcia tutorelui, opereaz suspendarea de drept a jude
crii cauzei, n temeiul dispoziiilor art. 412 alin. (1) pct. 4 NCPC, pn ia numirea unui
nou tutore. De asemenea, dac una dintre pri a fost pus sub interdicie judecto
reasc, iar instana de tutel nu a procedat la numirea de ndat a unui tutore n condii
ile art. 941 NCPC, opereaz suspendarea de drept a judecrii cauzei, n temeiul prevede
rilor art. 412 alin. (1) pct. 2 NCPC, pn la numirea tutorelui.
Persoanele capabile, dar care, din cauza btrneii, a bolii sau a altor motive prev-
zute de lege, nu pot s-i administreze bunurile i nici s-i apere interesele n condiii
corespunztoare, care au desemnat un curator pentru ocrotirea lor, vor sta n judecat n
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 155
Art. 57 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
nume personal, ntruct instituirea curatele! nu aduce nicio atingere capacitii celui pe
care curatorul 71reprezint, acesta nefiind un ca2 de reprezentare legali, curatorul fiind
mandatarul pirii. Dei nu exiti un text de lege care s prevad obligativitatea citirii
curatorului special, apreciem c, pentru a da eficien reprezentrii efectuate de ctre
acesta pentru partea respectiv, se impune citarea acestuia prin citaie separat, partea
urmnd, de asemenea, a fi citat printr-o alti citaie.
Dac persoana a fost pus sub cureii, iar funcia curatorului a ncetat, opereaz
suspendarea de drept a judecrii cauzei, n temeiul prevederilor art. 412 alin. (1) pct. 4
NCPC, pn la numirea unui nou curator.
4.2. Asistarea legal. Asistarea legal intervine n cazul persoanelor cu capacitate de
exerciiu restrns, i anume n situaia minorilor cu vrsta cuprins ntre 14 i 18 ani,
dac acetia nu au dobndit anticipat capacitate de exerciiu deplin, n condiiile expres
prevzute de lege. Minorii vor sta personal n proces, dar asistai, dup caz, de prini
sau tutore, care vor semna alturi de minori cererile adresate instanei.
Potrivit art. 155 alin. (1) pct. 7 NCPC, persoanele cu capacitate de exerciiu restrns
se citeaz prin ocrotitorii legali, la domiciliul sau sediul acestora. Aceast prevedere legal
are caracter de noutate n raport de reglementarea anterioar, cnd numai persoanele
incapabile se citau prin reprezentanii legali, cei cu capacitate de exerciiu restrns fiind
citai personal, iar ocrotitorii legali prin citaie distinct.
Dac minorul mplinete n cursul procesului vrsta de 14 ani, reprezentarea legala
se transformm asistare.
n litigiile care izvorsc din contractul de munc, se citeaz numai minorul personal
i tot el efectueaz exclusiv actele de procedur111. Astfel, potrivit art. 42 alin. (1) NCC,
minorul poate s ncheie acte juridice privind munca, ndeletnicirile artistice sau spor
tive ori referitoare la profesia sa, cu ncuviinarea prinilor sau a tutorelui, precum i
cu respectarea dispoziiilor legii speciale, dac este cazul. n conformitate cu alineatul
urmtor al aceluiai articol, n acest caz. minorul exercit singur drepturile i execut tot
astfel obligaiile izvorte din aceste acte i poate dispune singur de veniturile dobndite.
Dispoziiile art. 353 NCPC prevd faptul c reprezentantul legal al unei persoane lip
site de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns poate fi chemat
personal la interogatoriu pentru actele ncheiate i faptele svrite de el n aceast cali
tate, iar nu pentru actele i faptele svrite de minor, consecin a aspectului c mrtu
risirea este un act personal.
Minorii sub 14 ani i persoanele puse sub interdicie judectoreasc nu pot fi chemai
la interogatoriu, legea prezumnd absolut c acetia nu pot exprima un consimmnt
valabil, n timp ce minorul cu vrsta cuprins ntre 14 i l ani poate rspunde singur la
interogatoriu, fiind asistat de ctre prini sau tutore.
43. Autorizarea. Autorizarea intervine n cazul n care reprezentantul legal al celui
lipsit de capacitate de exerciiu sau minorul cu capacitate de exerciiu restrns i ocro*
titorul legal care l asist efectueaz acte procedurale de dispoziie (renunare la jude
cai sau la dreptul pretins etc.). Pentru aceste acte este necesari autorizarea instanei
de tuteEI i avizul consiliului de familie**1, prin raportare la dispoziiile art. 41 alin. (2) i
art. 144 alin. (2) NCC
1)1A se vedea i art. 13 C. muncii, republicat, precum i an. 5 din legea nr. 279/ 2005 privind ucenicia la locul
de munc, republicat.
ul n cazul ocrotirii minorului prin prini, prin darea n plasament sau. dup caz, prin alte msuri de protecie
special prevzute de lege. ni>se va institui consiliul de familie, potrivit art. 124 alin. (2) NCC.
156 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l L I L II. P4RTICIPAN]II I A PROCESUL CIVIL Art. 57
5. Excepia lipsei capacitii procesuale de exerciiu. Potrivit art. 57 alin. (3) NCPC,
lipsa capacitii de exerciiu a drepturilor procedurale poate fi invocat n orice stare a
procesului.
Prevederea legal privind invocarea lipsei capacitii procesuale de exerciiu n orice
stare a procesului are n vedere urmtoarele aspecte:
- prtul este n drept s invoce excepia lipsei capacitii procesuale de exerciiu a
reclamantului oricnd pn la momentul nchiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei
n prim instan, chiar i n ipoteza n care nu a formulat ntmpinare ori a depus ntm
pinare cu nclcarea termenului procedural de 25 de zile de la data comunicrii cererii
de chemare n judecat, prevzut de art. 201 alin. (1) NCPC, sau nu a invocat aceast
excepie procesual prin ntmpinarea formulat n termen. Astfel, n aceste ultime
cazuri menionate, prtul nu este deczut din dreptul de a invoca excepia lipsei capa
citii procesuale de exerciiu, ntruct o atare excepie, dei este de ordine privat, are
un regim juridic derogatoriu de la art. 247 alin. (2) NCPC, fiind expres prevzut n art. 57
alin. (3) NCPC faptul c poate fi invocat n orice stare a procesului, motiv pentru care nu
opereaz sanciunea decderii;
- instana este n drept s invoce oricnd, din oficiu, lipsa capacitii procesuale de
exerciiu pe cale de excepie procesual, n etapa judecii n prim instan, sau ca motiv
n etapa judecii n cile de atac. Potrivit art. 57 alin. (5) NCPC, cnd instana constat c
actul de procedur a fost ndeplinit de o parte lipsit de capacitate de exerciiu va acorda
un termen pentru confirmarea lui, iar dac actul nu este confirmat, se va dispune anu
larea tul Textul acestui articol nu face referire la dreptul instanei de a aplica sanciunea
nulitii relative condiionat de invocarea sa de ctre partea advers, astfel nct inter
pretarea sa nu se poate face prin instituirea unor distincii pe care nu le prevede;
-prtul poate s invoce pentru prima dat n calea de ataca apelului sau, dup caz,
a recursului dac hotrrea primei instane este susceptibil doar de recurs, ca motiv al
cii de atac exercitate, lipsa capacitii procesuale de exerciiu a reclamantului, chiar i n
ipoteza n care nu a invocat-o n prim instan;
- n ipoteza n care numai reclamantul a declarat ca le de atac mpotriva hotrrii prin
care cererea principal a fost admis n parte, prtul nu mai este n drept s invoce lipsa
capacitii procesuale de exerciiu a reclamantului, cci aceasta ar reprezenta un motiv
de desfiinare n tot a hotrrii primei instane, n condiiile n care prtul nu a declarat
cale de atac, iar partea neatacat din hotrre a dobndit autoritate de lucru judecat. n
situaia n care ntr-adevr reclamantul a fost lipsit de capacitate procesual de exerciiu,
instana de control judiciar poate invoca acest motiv, respingnd calea de atac exercitat
de reclamant ca nefondat, nemaiputnd proceda ns la desfiinarea n tot a hotrrii
primei instane, ntruct, dup cum am artat anterior, partea neatacat din hotrre a
dobndit autoritate de lucru judecat.
Sanciunea prevzut de lege pentru actele de procedur ndeplinite de o persoan
lipsit de capacitate de exerciiu este nulitatea relativ. Aceeai sanciune opereaz i n
privina actelor de procedur efectuate de ctre o persoan cu capacitate de exerciiu
restrns, fr a fi asistat de ocrotitorul legal.
Prin excepie de la regula potrivit creia nulitatea relativ poate fi invocat numai de
cel al crui interes este ocrotit prin dispoziia legal nclcat, iar nu i de ctre instan
din oficiu, n cazul actelor de procedur lovite de nulitate relativ pentru lipsa capacitii
procesuale de exerciiu, instana are dreptul s invoce incidena sanciunii procedurale
a nulitii relative.
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 157
Art. 58 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
n ipoteza n care actul de proceduri a fost ndeplinit de ctre o persoan fr capa
citate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns i fr ncuviinarea ocroti
torului legal, instana nu pronun imediat anularea actului, ci dispune amnarea cau
zei, acordnd un nou termen de judecat n vederea confirmrii totale sau pariale a
actului respectiv de ctre reprezentantul sau, dup caz, ocrotitorul legai, motiv pentru
care acetia din urm vor fi citai cu meniune expres n sensul indicat. n msura n
care reprezentantul sau ocrotitorul legal nu confirm actul procedural efectuat de parte,
acesta va fi anulat. Lipsa unui rspuns al reprezentantului sau ocrotitorului legal la cita
ia emis de instan va conduce la anularea actului procedural efectuat de ctre parte,
confirmarea n acest caz trebuind s fie expres.
Excepia lipsei capacitii procesuale de exerciiu este o excepie de fond (vizeaz
nclcarea unei condiii de exerciiu a aciunii civile), relativ cu regim derogatoriu (se
ncalc norme de ordine privat) i peremptorie (admiterea sa conduce la mpiedicarea
soluionrii fondului cererii). Este menionat ns c o atare excepie procesual are iniial
un efect dilatoriu, instana acordnd un termen pentru confirmarea actelor procedurale,
iar numai Tn cazul n care confirmarea nu este realizat, se produce efectul peremptoriu
prn admiterea excepiei.
De regul, n ipoteza invocrii mai multor excepii procesuale, excepia lipsei capaci
tii procesuale de exerciiu va fi pus n discuie i soluionat dup excepia de netim-
brare sau de insuficient timbrare, excepia de necompeten, excepia viznd ne lega la
compunere sau constituire a instanei, dar nainte de excepia autoritii de lucru jude
cat, de excepia lipsei calitii procesuale, de excepia prescripiei dreptului la aciune n
sens material etc.
Art. oft. Curatela special. (1) n caz de urgen, dac persoana fizic lipsit
de capacitatea de exerciiu a drepturilor civile nu are reprezentant legal, instana,
la cererea prii interesate, va numi un curator special, care s o reprezinte pn
la numirea reprezentantului legal, potrivit legii. De asemenea, instana va numi
un curator special n caz de conflict de interese ntre reprezentantul legal i cel
reprezentat sau cnd o persoan juridic ori o entitate dintre cele prevzute la
art. 56 alin. (2), chemat s stea n judecat, nu are reprezentant.
(2) Dispoziiile alin. (1) se aplic n mod corespunztor i persoanelor cu capa
citate de exerciiu restrns.
(3) Numirea acestor curatori se va face de instana care judec procesul, dintre
avocaii anume desemnai n acest scop de barou pentru fiecare instan judec
toreasc. Curatorul special are toate drepturile i obligaiile prevzute de lege
pentru reprezentantul legal.
(4) Remunerarea provizorie a curatorului astfel numit se fixeaz de instan,
prin ncheiere, stabilindu-se totodat i modalitatea de plat. La cererea curato
rului, odat cu ncetarea calitii sale, inndu-se seama de activitatea desfu
rat, remuneraia va putea fi majorat.
COMEN TA RI U
1. Cazuri. Situaiile n care instana desemneaz un curator special n cadrul procesu
lui civil sunt urmtoarele:
158 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l T l U l II. PARTICIPANJ II I A PROCESUL CIVIL Art. 58
a) exist urgen n soluionarea cauzei, iar una dintre pri este lipsit de capaci
tate procesual de exerciiu i nu are reprezentant legal sau are capacitate de exerciiu
restrns i nu are ocrotitor legal (spre exemplu, n cazul unei cereri promovate pe cale
de ordonan preedinial avnd ca obiect sistarea executrii unei construcii proprie
tatea unei persoane puse sub interdicie judectoreasc, creia nu i s-a numit nc un
tutore de ctre instana de tutel).
Apreciem c urgena la care face referire art. 58 alin. {1}NCPC nu vizeaz exclusiv
pricinile n privina crora legea prevede expres soluionarea de urgen i cu precdere,
ci i orice alte cauze care necesiti o soluionare urgent, prile fiind expuse producerii
unui prejudiciu prin ntrzierea judecii.
n ipoteza n care nu exist urgen n soluionarea cauzei, spre exemplu n ca2ul
unei cereri avnd ca obiect constatarea dobndirii dreptului de proprietate prin efectul
uzucapiunii de 30 de ani n sistemul Codului civil din 1864, promovat n contradictoriu
cu o persoan pus sub interdicie judectoreasc ?n privina creia nu s-a numit nc un
tutore, judecata se suspend de drept, n temeiul disp02iiilor art. 412 alin. (1) pct. 2 NCPC.
Este de menionat c, potrivit art. 111 lit d) NCC, orice persoan are dreptul, dar
i obligaia de a sesiza instana de tutel de ndat ce afl despre existena unui minor
lipsit de ngrijire printeasc n cazurile prevzute la art. 110 NCC, aceste dispoziii
aplica ndu-se n mod corespun2tor i n privina persoanelor care trebuie puse sub
interdicie judectoreasc, prin raportare la disp02iii!e art. 165 NCC.
Subsumat ca2uiui n care partea nu are reprezentant sau ocrotitor legal este i ipo
teza descris n art. ISO alin. (2) NCC, i anume aceea cnd, din cau2a bolii sau din alte
motive, tutorele este mpiedicat s ndeplineasc un anumit act n numele minorului
pe care l repre2int sau aie crui acte le ncuviinea2, cu singurele diferene c numi
rea curatorului nu se va mai face de instana de tutel, ci de instana care judec pro
cesul i c persoana curatorului este un avocat desemnat de barou n acest scop, iar nu
orice persoan fizic avnd capacitate deplin de exerciiu i n msur s ndeplineasc
aceast sarcin, cum reiese din prevederile art. 180 alin. (1) NCC;
b) exist un conflict de interese ntre reprezentantul sau ocrotitorul legal i cel repre-
zentot ori ocrotit, chiar dac nu exist urgen n soluionarea cauzei111(de exemplu, n
procesele de ieire din indivi2iune n care printre pri figurea2, alturi de minor, unul
sau ambii prini ai acestuia, care stau n proces att n nume propriu, cit i ca reprezen
tani legali ai uneia dintre pri)121;
c) o persoan juridic ori o asociaie, societate sau alt entitate fr personalitate
juridic constituit potrivit legii, chemat s stea n judecat, nu are reprezentant, chiar
dac nu exist urgen n soluionarea cauzei.
2. Desemnarea curatorului special. n primul caz specificat anterior (cnd exist
urgen n soluionarea cauzei, iar una dintre pri este lipsit de capacitate procesual
de exerciiu i nu are reprezentant legal sau are capacitate de exerciiu restrns i nu are
m Similar, potrivit disp02itilcr art. ISO alin. {1) NCC, ori de cte ori ntre tutore i minor se Ivesc interese con
trare, care nu sunt dintre cele ce trebuie s duc la nlocuirea tutorelui, instana de tutel va numi un cura*
tor special. Diferena dintre art. 150 alin. (1) NCC i art. S8 NCPC se refer la instana care numete curatorul
(instana de tutel, iar nu cea care judec procesul) i la persoana curatorului (orice persoan fizic avnd
capacitate deplin de exerciiu i care este n msur s ndeplineasc aceast sarcin, iar nu un avocat desem
nat de barou n acest scop).
m7r\ b. Suprem, s. civ., dec. nr. 2609/ 1974, n C.D. 1974, p. 199; C.A. Ploieti, s. civ., dec. nr. 248/ 1998, n C.PJ.
1998, p, 219.
DsuA Na r c isa t h so h a r i 159
Art. 59 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
ocrotitor legal), numirea curatorului se va face la solicitarea expres a prii interesate,
iniiativa numirii curatorului ne putnd-o avea instana.
n schimb, n ceea ce privete urmtoarele dou cazuri menionate in cadrul acestui
articol (n caz de conflict de interese intre reprezentantul legal i cel reprezentat sau cnd
o persoan juridic ori dac o entitate dintre cele prevzute la art. 56 alin. (2) NCPC, che
mat s stea n judecat, nu are reprezentant], instana este obligat, inclusiv din oficiu,
s desemneze un curator special.
Este de remarcat faptul c, n privina persoanelor juridice sau a entitilor lipsite de
personalitate juridic, este obligatorie numirea curatorului special numai n ipoteza n
care acestea figureaz n proces ?n calitate de prte, chemate n garanie sau artate
ca titulare ale dreptului, iar nu i de reclamante. Dispoziiile art. 58 alin. (1) teza I NCPC
nu se pot aplica acestui caz, ntruct menioneaz n mod expres faptul c privesc doar
persoanele fi2ice.
Spre deosebire de curatorii speciali din materia dreptului civil, curatorii speciali pre
vzui de art. 58 NCPC sunt numii de instana care judec procesul, iar nu de instana de
tutel, i sunt avocai anume desemnai n acest scop de barou pentru fiecare instan
judectoreasc, neputnd fi orice persoan fizic cu capacitate deplin de exerciiu i
care este n msur s ndeplineasc aceast sarcin. n vederea numirii curatorului spe
cial, instana va emite o adres ctre baroul corespunztor, acesta urmnd a desemna
pn la urmtorul termen de judecat un avocat n sensul indicat, sau baroul va ntocmi
o list ce va fi comunicat fiecrei instane judectoreti, n care va desemna avocai
pentru exercitarea funciei de curator special, iar instana va numi curatorul direct de pe
lista respectiv.
Similar situaiei experilor judiciari, instana va fixa prin ncheierea prin care s-a dis
pus numirea unui curator special i remuneraia provizorie a acestuia, precum i modali
tatea de plat, aceasta putnd fi ulterior majorat, !a cererea curatorului, dup ncetarea
calitii sale, n funcie de activitatea desfurat n concret.
Seciunea a 2-a. Persoanele care sunt mpreuna
reclamante sau prte
Ari. 59. Condiii de existen. Mai multe persoane pot fi mpreun recla
mante sau prte dac obiectul procesului este un drept ori o obligaie comun,
dac drepturile sau obligaiile lor au aceeai cauz ori dac ntre ele exist o
strns legtur.
COMEN TA RI U
1. Noiunea coparticiprii procesuale. Coparticiparea procesual (litisconsoriul pro
cesual) desemneaz situaia n care calitatea de reclamant sau de prt este deinut de
mai multe persoane fizice sau juridice, reprezentnd aplicaia n plan procesual a plura
litii subiectelor raportului juridic civil de drept substanial sau numai consecina unei
strnse legturi dintre drepturile i obligaiile mai multor persoane.
Astfel, spre exemplu, dac dou persoane s-au obligat solidar fa de o alt persoan
s execute o obligaie pecuniar, n ca2 de litigiu creditorul i poate aciona n judecat,
p02iia procesual de prt aparinnd ambilor debitori. De asemenea, dac un bun este
coproprietatea mai multor persoane, toate acestea pot promova o aciune n revendi
160 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l T l U l II. PARTICIPANII I A PROCESUL CIVIL Art. 59
care mpotriva celui care deine nelegal bunul, poziia procesual de reclamant apari
nnd n acest caz tuturor coproprietarilor litigani.
Pentru existena coparticiprii procesuale este necesari nu numai pluralitatea de
pri aflate pe aceeai poziie procesual, dar i condiia ca obiectul procesului s fie
un drept sau o obligaie comun (spre exemplu, n ipoteza raporturilor de solidaritate
pasiv - coautorii unei fapte ilicite) ori ca drepturile sau obligaiile lor s alb aceeai
cauz (spre exemplu, obligarea a doi pirai la executarea unor obligaii distincte izvornd
din acelai act juridic) sau ca ntre drepturile i obligaiile prilor s existe o strns
legtur.
Pentru ipoteza existenei unei strlnse leglturi ntre drepturile i obligaiile plrilor
poate fi dat urmtorul exemplu: doi sau mai muli salariai introduc o aciune comun
mpotriva aceluiai angajator pentru plata unui anumit tip de spor sau prim salariat
(drepturile nu sunt comune i nici nu au o cauz comun, deoarece izvorul drepturilor
decurge din contractul individual de munc ai fiecruia, nsl exist o strns legtur
ntre acestea). Alte exemple ar putea fi urmtoarele: mai muli salariai concediai n
cadrul unei proceduri de concediere colectiv formuleaz o aciune comun mpotriva
angajatorului - obiectul este diferit, fiind contestat fiecare decizie individual de con
cediere, ns strnsa legtur este dat de procedura comun de concediere n cadrul
creia s-au emis deciziile; un salariat transferat de la un angajator la altul introduce o
aciune mpotriva ambilor angajatori, pentru plata anumitor drepturi salariale, doar c
pentru perioada anterioar transferului de ntreprindere drepturile se solicit de la anga
jatorul cedent, iar pentru perioada ulterioar acestea se pretind de ta angajatorul cesi
onar.
Este de remarcat faptul c noul Cod de procedur civil a nlturat divergenele exis
tente n practica judiciar referitoare la existena coparticiprii i n situaia n care ntre
obiectul i cauza aciunii exist numai o strns legtur, reglementnd n mod expres
aceast posibilitate.
n ipoteza n care ntre drepturile i obligaiile prilor nu se poate stabili vreo leg
tur, nu va exista coparticipare procesual, iar instana va pronuna o soluie de disjun
gere a celei de-a doua cereri i de naintare a acesteia serviciului registratur n vederea
formrii unui dosar distinct i a repartizrii sale aleatorii. Spre exemplu, dac cererea de
chemare n judecat este promovat de reclamant mpotriva a doi pri, primul capt
de cerere formulat n contradictoriu cu un prt avnd ca obiect obligarea sa la plata
chiriei restante aferente nchirierii unui bun imobil, iar cel de-al doilea capt de cerere
formulat n contradictoriu cu cellalt prt avnd ca obiect revendicarea unui bun mobil,
fr nicio legtur ntre obiectul i cau2a celor dou capete de cerere, instana va dis
junge cel de-al doilea capt de cerere n vederea formrii unui dosar distinct l reparti
zrii sale aleatorii.
Coparticiparea procesual existent n etapa procesual a judecii n prim instan
poate continua sau, dimpotriv, poate nceta n faza judecii n cile de atac.
Spre exemplu, n situaia n care cererea de chemare n judecat este promovat de
un reclamant mpotriva a doi pri, prima instan respinge cererea fa de primul prt
pentru lipsa calitii procesuale pasive i fa de cellalt prt ca nentemeiat, iar recla
mantul declar apel numai mpotriva ultimei soluii, pri n calea de atac vor fi numai
reclamantul l cel de-al doilea prt, n raport de primul soluia fiind definitiv i dobn
dind autoritate de lucru judecat. Avnd n vedere c numai aceste persoane au calitatea
de pri n calea de atac, primul prt nu va fi citat la judecata apelului.
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 161
Art. 59 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
Dimpotriv, dac cererea este introdus de mai muli reclamani mpotriva unui sin
gur prt, cererea este respins i numai unul dintre acetia exercit calea de atac, pri
?n calea de atac vor fi toi reclamanii i piratul, aplicndu-se art. 60 alin. (3) NCPC potri
vit cruia reclamanii care nu au ndeplinit un act de procedur n termen (spre exem
plu, nu au exercitat calea de atac) vor continua totui s fie citai, dac nu au termen n
cunotin.
2. Clasificarea coparticiprii procesuale
2.1. Coparticiparea facultativ i coparticiparea obligatorie. n funcie de criteriul
rolului voinei prilor la formarea coparticiprii procesuale, aceasta se clasific n copar
ticipare facultativ i coparticipare obligatorie.
Dat fiind faptul c textul art. 59 NCPC prevede c mai multe persoane pot fi mpre
un reclamante sau prte", nestabilind o obligaie n acest sens, rezult c regula n
materie de coparticipare procesual este coparticiparea facultativ, iar numai n situai
ile expres determinate de lege coparticiparea va avea caracter obligatoriu.
Astfel, potrivit dispoziiilor art. 684 alin. (2) NCC, partajul fcut fr participarea tutu
ror coproprietarilor este lovit de nulitate absolut. Avnd n vedere c legea material
impune obligativitatea participrii la partaj a tuturor coproprietarilor, aceasta determin
tn planul dreptului procesual existena unei coparticipri procesuale obligatorii. Ca atare,
n materie de partaj judiciar, va exista coparticipare procesual obligatorie dac copro-
prietatea exist ntre cel puin trei persoane.
n ceea ce privete ns aciunea n revendicare, precum i alte aciuni n justiie refe
ritoare la bunuri proprietate comun, dispoziiile art. 643 NCC nltur regula copartici
prii procesuale active sau pasive obligatorii n cadrul aciunilor n justiie promovate de
un singur coproprietar cu privire la bunul comun, dispoziia fiind de natur s pun capt
unei controverse importante existente n practica judiciar n literatura de specialitate.
Astfel, art. 643 alin. (1) NCC, viznd aciunile n justiie, prevede c fiecare copropri
etar poate sta singur n justiie, indiferent de calitatea procesual, n orice aciune privi
toare la coproprietate, inclusiv n cazul aciunii n revendicare.
Potrivit art. 643 alin. (2) NCC, hotrrile judectoreti pronunate n folosul copro-
prfetii profit tuturor coproprietarilor, ceea ce nseamn c acetia, chiar dac nu au
fost parte n litigiul respectiv, se pot prevala de efectele hotrrii judectoreti ntocmai
ca partea. Hotrrile judectoreti potrivnice unui coproprietar nu sunt opozabile celor
lali coproprietari, de unde rezult concluzia c nu se poate invoca autoritatea de lucru
judecata unei astfel de hotrri ntr-un litigiu promovat ulterior de cellalt coproprietar,
avnd identitate de obiect i cauz.
n conformitate cu art. 643 alin. (3) NCC, cnd aciunea nu este introdus de toi
coproprietarii, prtul poate cere instanei de judecat introducerea n cauz a celorlali
coproprietari n calitate de reclamani, n termenul i condiiile prevzute n noul Cod de
procedur civil pentru chemarea n judecat a altor persoane.
Ca atare, n cazul aciunii n revendicare coparticiparea procesual activ sau pasiv
nu mai este obligatorie, astfel nct, n msura n care prtul nu formuleaz cerere de
chemare n judecat a altor persoane n temeiul dispoziiilor art. 68 NCPC, instana va
judeca cererea n cadrul procesual astfel trasat.
Minuta va conine obligaia prtului de restituire a bunului imobil n folosul
reclamantului i al celorlali coproprietari, care, n msura n care acetia din urm
sunt cunoscui, vor fi individualizai prin nume i domiciliu, chiar dac nu au participat
162 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l L I L II. P4RTICIPAN]II I A PROCESUL CIVIL Art. 59
la judecarea cauzei, tocmai n virtutea faptului c aceast hotrre judectoreasc le
este profitabil, dar i pentru prevenirea obinerii de ctre reclamant a unor drepturi
exclusive. In acest scop, reclamantului i se poate stabili obligaia de a indica numele
i domiciliul celorlali coproprietari, sub sanciunea suspendrii judecii, ?n temeiul
dispoziiilor art. 242 alin. (1) NCPC. Minuta nu ar trebui redactat n sensul restituirii
ctre reclamant numai a cotei sale pri din dreptul de proprietate asupra bunului,
ntruct bunul, nefiind delimitat material, nu poate fi restituit pe poriuni, revendicarea
presupunnd o lsare n deplin proprietate i posesie a bunului.
Potrivit art. 63 din Legea nr 71/ 2011, prevederile art. 643 alin. (1) i (2) NCC se aplic
i n cazurile n care hotrrea judectoreasc nu a rmas definitiv pn la data intrrii
n vigoare a noului Cod civil, iar cele ale art. 643 alin. (3) NCC se aplic i n situaiile n
care pricina nu a fost soluionat n prim instan pn la data intrrii n vigoare a nou
lui Cod civil. Prin urmare, din momentul intrrii n vigoare a noului Cod civil, dispoziiile
referitoare la posibilitatea introducerii aciunii n revendicare de ctre un singur proprie
tar sunt de imediat aplicare pentru cererile care nu au fost soluionate n mod definitiv,
instana judectoreasc nemaiputnd pronuna o soluie de respingere a cererii pentru
lipsa calitii procesuale active sau pasive.
n ceea ce privete aciunea posesorie, dac anterior intrrii n vigoare a noului Cod
civil coproprietarul nu avea singur exerciiul aciunii posesorii mpotriva terilor, con-
siderndu-se, n caz afirmativ, c nsemna s i se recunoasc implicit o posesie exclusiv
asupra bunului, dup intrarea n vigoare a codului, fiind aplicabile dispoziiile art. 643
alin. (1) NCC, coproprietarul se poate prevala de acest drept.
Ca atare, dei s-ar putea obiecta c aciunea posesorie nu constituie o aciune pri
vitoare la coproprietate, apreciem c, din moment ce un coproprietar poate introduce
singur aciune n revendicare, cu att mai mult poate promova o aciune posesorie, n
temeiul regulii de drept qui potest plus potest minus.
Un alt exemplu de coparticipare procesual obligatorie l constituie acela vi2nd
aciunea n declararea nulitii unui act juridic ncheiat ntre mai multe pri, fiind obliga
torie atragerea n judecat a tuturor persoanelor care au calitatea de pri contractuale,
ntruct nu este cu putin ca un act juridic s fie anulat fa de o parte i s rmn
valabil fa de alta111.
De asemenea, aciunea n declararea nulitii cstoriei introdus de o ter per
soan interesat se exercit mpotriva ambilor soi121.
2.2. Coparticiparea subiectiv i coparticiparea obiectiva. Coparticiparea procesu
al se poate clasifica i n coparticipare procesual subiectiv n ipoteza n care exist o
pluralitate de pri cu aceleai interese, respectiv n coparticipare procesual obiectiv
atunci cnd rezult din conexarea a dou sau mai multor cereri, dac n unele din aces
tea sunt i alte pri.
Conexitatea nu conduce ntotdeauna la naterea coparticiprii procesuale obiective,
existnd situaii n care se reunesc cauze n care figureaz numai dou pri, iar acestea
sunt aceleai n toate cauzele reunite.
Coparticiparea procesual subiectiv presupune existena pluralitii de pri de la
debutul procesului, pe cnd coparticiparea procesual obiectiv nu se creeaz dect n
momentul admiterii excepiei de conexitate i al reunirii dosarelor.
11M. Tborc, Gb. Suta, op. cit., 2008, p. 234; G. Bqt qi, O. SpirxonvM otei, op. cit., p. 133*134.
125M. Ttbrc, Gb. Buta, op. cit., 2008, p. 234.
Ds l i a Na r c i s a t h s o h a r i 163
Art. 60 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
litispendena nu poate conduce la crearea coparticiprii procesuale obiective, din
moment ce aceasta presupune identitate de pri, de obiect i de cau2 ntre dou sau
mal multe cereri, eventuala coparticipare procesual existnd de la momentul introdu
cerii fiecirei aciuni.
2.3. Coparticipare procesual activ, pasiv i mixta. n funcie de calitatea prilor
care formeaz pluralitatea, coparticiparea se mparte n coparticipare procesual activ,
n ipoteza existenei mai multor reclamani i a unui singur prt, coparticipare procesu-
al pasiv. n ipoteza existenei mai multor pri i a unui singur reclamant, i copartici
pare procesual mixt. n ipoteza existenei mai multor reclamani i pri.
A ri * 60 Regimul juridic al coparticiprii procesuale. (1) Actele de proce
dur, aprrile i concluziile unuia dintre reclamani sau pri nu le pot profita
celorlali i nici nu i pot prejudicia.
(2) Cu toate acestea, dac prin natura raportului juridic sau n temeiul unei
dispoziii a legii, efectele hotrrii se ntind asupra tuturor reclamanilor ori
prilor, actele de procedur ndeplinite numai de unii dintre ei sau termenele
ncuviinate numai unora dintre ei pentru ndeplinirea actelor de procedur pro
fit i celorlali. Cnd actele de procedur ale unora sunt potrivnice celor fcute
de ceilali, se va ine seama de actele cele mai favorabile.
(3) Reclamanii sau prii care nu s-au nfiat ori nu au ndeplinit un act
de procedur n termen vor continua totui s fie citai, dac, potrivit legii, nu au
termenul n cunotin. Dispoziiile art. 202 sunt aplicabile.
COM EN TA RI U
1. Principiului independenei procesuale. Dispoziiile art. 60 alin. (1) NCPC, potrivit
crora actele de procedur, aprrile i concluziile unuia dintre coparticipani nu le pot
profita celorlali, dar nici nu i pot prejudicia, enun principiul independenei proce
suale, care guverneaz raporturile dintre coparticipani.
Spre exemplu, n ipoteza unei aciuni avnd dou capete de cerere promovate n con
tradictoriu cu doi pri viznd evacuarea unuia (tolerat) l obligarea celuilalt (titular al
unui contract de nchiriere) ia plata chiriei restante, invocarea de ctre cel de-al doilea
prta excepiei prescripiei dreptului la aciune n privina unei pri a chiriei nu este de
natur, n caz de admitere, s profite i celuilalt prt.
Din moment ce concluziile unui coparticipant nu profit i celuilalt, instana va acorda
cuvntul fiecruia n dezbateri asupra excepiilor procesuale, cererilor prealabile, probe
lor i fondului cauzei, respectnd principiul contradictorialitii i al dreptului la aprare
tn procesul civil.
2. Excepia de la principiului independenei procesuale. Principiul independenei
procesuale comport o excepie menionat n art. 60 alin. (2) NCPC, i anume atunci
cnd efectele hotrrii se ntind asupra tuturor reclamanilor ori prilor sau cnd
actele de procedura ndeplinite numai de unii dintre ei ori termenele ncuviinate numai
unora dintre ei pentru ndeplinirea actelor de procedur profit i celorlali, cauzele rezi
dnd fie n natura raportului juridic, fie ntr-o dispoziie expres a legii.
Excepia de la principiul independenei procesuale opereaz numai n situaia n care
hotrrea obinut, actul de procedur ndeplinit ori termenul obinut de un copartici-
pant este profitabil i celorlali, iar nu i n situaia n care acestea i sunt defavorabile.
164 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l T l U l II. PARTI CI PANjll I A PROCESUL CIVIL Art. 60
n ceea ce privete natura raportului juridic, ipoteze de coparticipare procesual
decurg din raporturi juridice obligaionale de solidaritate sau indivizibilitate, precum i
din raporturi juridice reale de coproprietate.
Astfel, efectele admiterii apelului sau recursului declarat de unul dintre copartici-
pani se vor extinde i asupra co participanii or care nu au introdus apel sau recurs ori ale
cror cereri de apel sau de recurs au fost respinse fr a fi cercetate n fond (ca tardive,
anulate ca netimbrate etc.), fiindu-le profitabil decizia pronunat n calea de atac111.
n schimb, consecinele respingerii cii de atac (de exemplu, plata cheltuielilor de
judecat) vor fi suportate numai de coparticipantul care a exercitat-o, acesta fiind un
efect defavorabil.
De altfel, i noul Cod civil prevede n art. 1455 alin. (1) i (2) c hotrrea judecto
reasc pronunat mpotriva unuia dintre codebitorii solidari nu are autoritate de lucru
judecat fa de ceilali codebitori, n timp ce hotrrea judectoreasc pronunat n
favoarea unuia dintre codebitorii solidari profit l celorlali, cu excepia cazului n care
s-a ntemeiat pe o cauz care putea fi invocat numai de acel codebitor.
n ceea ce privete existena unei dispoziii legale, coparticiparea procesual obli
gatorie exist atunci cnd chiar legea prevede expres c actele de procedur ale unui
coparticipant profit i celorlali.
Astfel, potrivit dispoziiilor art. 429 NCPC, n cazul n care sunt mai muli reclamani
sau pri mpreun, cererea de perimare sau actul de procedur ntreruptor de peri
mare al unuia folosete i celorlali.
Prima ipotez vizeaz cazul n care sunt mai muli pri sau intimai i, mplinindu-se
termenul de perimare, unul dintre acetia formuleaz o cerere prin care solicit instanei
s constate perimarea cererii de chemare n judecat (a apelului, a recursului etc.), iar
efectele admiterii acestei cereri de perimare vor fi extinse asupra tuturor coparticipani-
lor, ceea ce nseamn c perimarea opereaz n bloc, fa de toate prile din proces, iar
nu numai cu privire la raportul procesual dintre partea ca re a ce rut constata rea perimrii
i partea advers.
Cea de a doua ipotez se refer la cazul cnd sunt mai muli reclamani (apelani,
recureni etc.) i, pricina fiind rmas n nelucrare, unul dintre acetia ndeplinete un
act de procedur n vederea relurii judecii, situaie n care termenul de perimare se
ntrerupe i n profitul celorlali co participani.
Dac legea prevede n mod expres faptul c un act de procedur ndeplinit de un
coparticipant profit tuturor celorlali participani, aceasta va constitui o excepie de la
principiul independenei procesuale, indiferent de natura raportului juridic dintre pri.
3. Efectele juridice ale coparticiprii procesuale. n afara principiului independen
ei procesuale i a excepiei aferente, coparticiparea procesuala mai produce o serie de
efecte juridice, expuse n continuare:
a) atunci cnd coparticipanii au aceleai interese, ei pot avea un singur mandatar,
caz n care i gsesc aplicabilitatea prevederile art. 149 alin. (1) NCPC, potrivit crora,
atunci cnd cererea urmeaz a fi comunicat, ea se va face n attea exemplare cte sunt
necesare pentru comunicare, n afar de cazurile n care prile au un reprezentant comun
sau partea figureaz n mai multe caliti juridice, cnd se va face ntr-un singur exemplar.
Ca atare, dac un reclamant a chemat n judecat mai muli pri, iar acetia au un
mandatar comun, cererea adiional formulat de reclamant le va fi comunicat ntr-un
" A se vedea i Plenul Trib. Suprem, dec. de ndrumare nr. 3/ 1962, In C.D. 1952-1965, p. 298.
Ds l i a Na r c i s a t h s o h a r i 165
Art. 60 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
singur exemplar ctre mandatar. Aceast dispoziie are n vedere situaia n care man
datarul este prezent n edin sau dac prii au domiciliul procesual ales la man
datar, n c2 contrar cererea adiional va trebui comunicat fiecruia dintre pri, la
domiciliile lor;
b) n ipote2a n care trei reclamani formuleaz cerere de chemare n judecat n con
tradictoriu cu un singur prt, Iar reclamanii au acelai mandatar, prtul poate formula
ntmpinare ntr-un singur exemplar destinat comunicrii, n afara celui pentru instan,
iar nu n patru exemplare.
Potrivit art. 207 NCPC, cnd sunt mai muli pri, acetia pot rspunde mpreun,
toi sau numai o parte din ei, printr-o singur ntmpinare. Aceast prevedere se aplic
indiferent dac prii au sau nu un repre2entant comun;
c) n conformitate cu art. 60 alin. (3) NCPC, reclamanii sau prii care nu s-au nf
iat ori nu au ndeplinit un act de procedur n termen vor continua totui s fie citai,
dac, potrivit legii, nu au termenul n cunotin.
Astfel, dac cererea este introdus de mai muli reclamani mpotriva unui singur
prt, cererea este respins i numai unul dintre acetia exercit calea de atac, pri n
calea de atac vor fi toi reclamanii i prtul, aplicndu-se textul menionat anterior;
d) n conformitate cu dispoziiile art. 202 alin. (1) NCPC, n procesele n care, n con
diiile art. 59, sunt mai muli reclamani sau pri, judectorul, innd cont de numrul
foarte mare al acestora, de necesitatea de a asigura desfurarea normal a activitii de
judecat, cu respectarea drepturilor i intereselor legitime ale prilor, va putea dispune,
prin rezoluie, reprezentarea lor prin mandatar i ndeplinirea procedurii de comunicare
a actelor procesuale numai pe numele mandatarului, la domiciliul sau sediul acestuia.
Acest articol constituie preluarea ntocmai a prevederilor art. 114 alin. (5) CPC 1865,
cu singurele deosebiri c msura n discuie se dispune n prezent de ctre judectorul
cruia i s-a repartizat dosarul spre soluionare, iar nu de ctre preedintele instanei,
iar modalitatea prin care se ia msura este prin rezoluie, la momentul primirii cererii
respective prile urmnd a fi citate cu meniunea expres de a-i desemna un mandatar
comun i de a-*i alege domiciliul sau sediul procesual la acesta;
e) actele de procedur fcute n interes comun sau mpotriva coparticipanilor cu
aceleai interese sunt supuse unei singure taxe judiciare de timbru. Ca atare, cererea de
chemare n judecat formulat de trei reclamani va fi supus unei singure taxe de tim
bru. Prin urmare, reclamanii datoreaz toi o singur tax de timbru aferent ntregii
cereri, iar nu fiecare separat o tax de timbru cu acelai cuantum;
f) n ceea ce privete suportarea cheltuielilor de judecat, potrivit art. 455 NCPC,
dac n cau2 sunt mai muli reclamani sau mai muli pri, ei vor putea fi obligai s
plteasc cheltuielile de judecat n mod egal, proporional sau solidar, potrivit cu poz-
ia lor n proces ori cu natura raportului juridic existent ntre ei.
Astfel, dac ntre pri sunt raporturi juridice de solidaritate (stipulate convenional
sau prev2ute expres ori pre2umate de lege), iar cererea de chemare n judecat este
admis, la solicitarea reclamantului, prii vor fi obligai n solidar la plata cheltuielilor
de judecat. n schimb, dac ntre acetia nu exist raporturi de solidaritate, spre exem
plu reclamantul, n calitate de beneficiar, solicit prin cererea de chemare n judecat
rezoluiunea unui contract ncheiat cu prii n calitate de prestatori, iar aciunea este
admis, la cererea reclamantului, prii vor fi obligai n mod egal la plata cheltuielilor
de judecat. n ipoteza unui partaj judiciar, cheltuielile de judecat se vor suporta pro
porional cotei-pri din dreptul de proprietate al fiecrui coparticipant;
166 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l L I L II. P4RTICIPAN]II I A PROCESUL CIVIL Art. 61
g) potrivit art. 473 NCPC, n caz de coparticipare procesual, precum i atunci cnd la
prima instan au intervenit tere persoane n proces, intimatul este n drept, du pi mpli
nirea termenului de apel, s dedare n scris apel mpotriva altui intimat sau unei per
soane care d figurat n prim instan i care nu este parte n apelul principal, daci acesta
din urm ar fi de natur s produc consecine asupra situaiei sale juridice n proces;
h) este de menionat c nu coparticiparea procesual este instituia care determin
n mod direct competena de soluionare a cauzei n ansamblul su, ci aceasta din urm
are ca prim criteriu calificarea capetelor de cerere n funcie de scopul urmrit de parte.
Spre exemplu, dac proprietarul unul imobil format din mai multe apartamente cheam
n judecat printr-o aciune unic cinci pri, chiriai ai imobilului, care nu i-au ndepli
nit obligaia de pfat a chiriei la termen, fiecare fiind dator cu sume distincte, vor fi inci
dente dispoziiile art. 99 alin. (2) NCPC, neprocedlndu-se la nsumarea valorilor tuturor
preteniilor, ci se va da relevan juridic preteniei ca re atrage competena unei instane
de grad mai nalt.
Seciunea a 3-o. Alte persoane care pot lua
parte la judecata
COMENTARIU
Potrivitart. 55 NCPC, sunt pri n proces reclamantul i prtul, precum i, n condi
iile legii, terele persoane care intervin voluntar sau forat n proces. Seciunea care face
analiza prezentului comentariu vizeaz terele persoane care intervin voluntar sau forat
n proces i care dobndesc calitatea de parte, iar nu pe cele complet strine de proces.
n ceea ce privete obligativitatea i opozabilitatea hotrrii judectoreti, n confor
mitate cu art. 435 alin. (1) i (2) NCPC, hotrrea este obligatorie i produce efecte numai
ntre pri i succesorii acestora i, de asemenea, este opozabil oricrei tere persoane
att timp ct aceasta din urm nu face, n condiiile legii, dovada contrar.
Prin urmare, pentru ca o hotrre judectoreasc s fie obligatorie pentru o alt
persoan, este necesar ca aceasta s fi fost parte litigant sau succesor al unei astfel de
pri, tera persoan neputnd fi obligat s execute dispoziiile hotrrii.
Spre deosebire de obligativitatea hotrrii judectoreti care vizeaz exclusiv prile
litigante, opozabilitatea semnific faptul c hotrrea judectoreasc constat o realitate
juridic, care trebuie respectat de ctre orice alt persoan strin de litigiu, ntruct
statueaz cu efect de lucru judecat, prin aplicarea normelor de drept situaiei de fapt
reinute.
n msura n care realitatea juridic constatat n hotrrea judectoreasc este con
testat de un ter, acesta, dac justific un interes, dat fiind lipsa identitii prilor, are
posibilitatea promovrii unui litigiu distinct, fr a se opune autoritatea de lucru judecat,
proces n cadrul cruia are dreptul s fac dovada contrar celor statuate n hotrrea
judectoreasc anterioar.
n manifestarea sa de excepie procesual, care corespunde unui efect negativ,
extinctiv, de natur s opreasc a doua judecat, autoritatea de lucru judecat presupune
tripla identitate de elemente prevzut de art. 431 alin. (1) NCPC (obiect, pri, cauz).
Astfel, n ipoteza n care o cerere soluionat definitiv de ctre o Instan este readus
spre soluionare ulterior unei instane, aceasta din urm este n drept s invoce i s
admit excepia autoritii de lucru judecat, respingnd, pe cale de consecin, cererea.
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 167
Art. 61 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
Efectul de lucru judecat ai hotrrii se poate manifesta i pozitiv, demonstrnd
modalitatea n care au fost dezlegate anterior anumite aspecte litigioase n raporturile
dintre pri, fr posibilitatea de a se statua diferit ntr-un litigiu ulterior, nefiind admis
dovada contrari ntre prile litigante. Astfel, efectul pozitiv al lucrului Judecat se impune
ntr-un al doilea proces care are legtur cu chestiunea litigioas dezlegat anterior, fr
posibilitatea de a mai fi contrazis. Aceast reglementare a efectului de lucru judecat n
art. 431 alin. (2) NCPC, potrivit cruia oricare dintre pri poate opune lucrul anterior
judecat ntr-un alt litigiu, dac are legtur cu soluionarea acestuia din urm, vine s
asigure, din nevoia de ordine i stabilitate juridic, evitarea contrazicerilor dintre conside
rentele hotrrii judectoreti, ns fr s impun admiterea excepiei procesuale a
autoritii de lucru judecat, ntruct nu sunt ntrunite condiiile art. 431 alin. (1) NCPC.
n relaia dintre pri, efectul de lucru judecat are caracter absolut, ceea ce deter
min concluzia c nu se poate introduce o nou aciune n cadrul creia s se pretind
stabilirea contrariului a ceea ce s-a statuat anterior de ctre o instan judectoreasc,
n schimb, n relaia dintre pri i tere persoane, efectul de lucru judecat are caracter
relativ, terii putnd face dovada contrar celor stabilite prin hotrrea judectoreasca
anterioar, pronunat ntr-un litigiu n care nu au avut calitatea de pri.
Spre exemplu, titularul dreptului de proprietate asupra unui bun, care se prevaleaz
de o hotrre judectoreasc prin care o persoan a fost obligat s-i lase n deplin
proprietate i linitit posesie bunul, nu va putea s execute acea hotrre mpotriva
unei alte persoane, care deine bunul la momentul demarrii procedurii executrii silite,
n acest caz, proprietarul bunului va trebui s declaneze un nou litigiu, chemndu-l n
judecat pe terul detentor, spre a obine o hotrre prin care i acesta din urm s fie
obligat a-i recunoate dreptul de proprietate (cu excepia cazului n care terul detentor
este succesorul cu titlu particulara! primului prt, caz n care sunt aplicabile dispoziiile
art. 39 alin. (3) NCPC]. Hotrrea judectoreasc obinut fa de primul prt nu este
obligatorie pentru terul detentor, ntruct acesta nu a fost parte n litigiul iniial.
De asemenea, dac ntr-un litigiu avnd ca obiect dezbaterea unei succesiuni i
reduciunea unui testament s-a stabilit n mod definitiv calitatea prilor de motenitori
testamentari, ntr-un proces ulterior avnd ca obiect partaj judiciar acetia nu pot invoca
calitatea lor de motenitori legali, efectul de lucru judecat al primei hotrri judecto
reti impunndu-se cu caracter absolut ntre pri i nepermind administrarea unor
probe n noul proces pentru a dovedi contrariul a ceea ce s-a statuat anterior1.
Dat fiind faptul c n materie civil, ca regul, efectele hotrrii judectoreti (auto
ritate de lucru judecat, executori a litate, obligativitate i opozabilitate) se produc inter
partes (ntre pri), pentru ca acestea s se extind i fa de alte persoane este necesar
introducerea lor n proces, ntr-una din formele prevzute de lege.
Este de menionat aspectul ca o ter persoan nu poate fi introdus n proces numai
pentru simplul motiv ca hotrrea judectoreasc obinut s i fie opozabil i ca terul
s nu mai poat administra dovada contrar celor statuate prin aceasta, ci este necesar
ntrunirea condiiilor cerute de cod pentru introducerea sa n litigiu i existena unui inte
res clar determinat al celui care formuleaz cererea de intervenie.
Participarea terilor la judecat nu trebuie confundat cu instituia coparticiprii
procesuale subiective sau obiective11. Astfel, participarea terilor la judecat implic
1)1Trib. Bucureti, s. a IV-a civ., dec. civ. nr. U37/ A/ 2012, n dosarul nr. 2857/ 1748/ 2008. nepublicat.
1,16. Boroi, Codul de procedur cMl. Comentat i adnotat, voi. I, Ed, Al! Beek, Bucureti, 2001, p. 188.
168 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l L I L II. P4RTICIPAN]II I A PROCESUL CIVIL Art. 61
existena unui singur proces n cadrul cruia sunt formulate cererile de intervenie,
n timp ce coparticiparea procesual obiectiv, decurgnd din conexarea pricinilor,
implic existena a dou sau mai multe procese, a cror reunire conduce la creterea
numrului prilor. De asemenea, participarea terilor la judecat implic intervenia
acestora ntr-un proces n curs, determinnd ca atare majorarea numrului prilor, pe
cnd coparticiparea procesual subiectiv vizeaz existena unei cereri de chemare n
judecat n care deja figureaz mai muli reclamani sau mai muli pri.
Introducerea unui ter n litigiu este facultativi, fiind lsat la aprecierea prilor sau,
dup caz, a terului, cu excepia anumitor cazuri, expres prevzute de lege, cnd terii
sunt obligai s intervin n proces, sub sanciunea de a nu i mai putea valorifica ulte
rior drepturile sau interesele lor
Astfel, potrivit art. 679 alin. (1) NCC, creditorii personali ai unui coproprietar vor
putea, de asemenea, s intervin, pe cheltuiala lor, n partajul cerut de coproprietari
ori de un alt creditor; ei nu pot ns s atace un partaj efectuat, afar numai dac acesta
a avut loc n lipsa lor i fr s se in seama de opoziia pe care au fcut-o, precum i
n cazurile cnd partajul a fost simulat ori s-a fcut astfel nct creditorii nu au putut s
intervin n proces, fn conformitate cu alin. (2) al aceluiai articol, dispoziiile alin. (1)
sunt aplicabile i n cazul creditorilor care au un drept de garanie asupra bunului comun
ori al celor a cror crean s-a nscut n legtur cu conservarea sau administrarea aces
tuia. Prin urmare, n ipoteza n care creditorii nu au intervenit n procesul de partaj, nu
vor mai putea ataca ulterior mpreala efectuat.
Participarea terilor la judecat prezint avantajul prentmpinrii pronunrii unor
hotrri judectoreti contradictorii, precum i cel al economiei de timp i cheltuieli,
implicnd o mai bun administrare a justiiei, ntruct instana se pronun att asupra
raportului juridic substanial dintre reclamant i prt, ct i asupra raporturilor juridice
dintre terii intervenieni i prile iniiale.
tn ceea ce privete dezavantajele introducerii unor tere persoane ntr-un proces n
curs de desfurare, acestea constau n eventuala ntrziere a soluionrii cererii prind'
pale, n sporirea complexitii litigiului, precum i n riscul afectrii drepturilor interve-
nientului, care preia procedura n faza n care se gsete n momentul introducerii sale
n proces.
Noul Cod de procedur civil reglementeaz dou forme de intervenie voluntara
[intervenia principal i intervenia accesorie (art. 61-67 NCPC)] i patru forme de inter
venie forat (chemarea n judecat a altei persoane (art. 68-71 NCPC), chemarea n
garanie (art. 72-74 NCPC), artarea titularului dreptului (art. 75-77 NCPC) i introduce
rea forat n cauz, din oficiu, a altor persoane (art. 78-79 NCPC)).
1. Intervenia voluntar
Ari. 61. Forme. (1) Oricine are interes poate interveni ntr-un proces care se
judec ntre prile originare.
(2) Intervenia este principal, cnd intervenientul pretinde pentru sine, n tot
sau n parte, dreptul dedus judecii sau un drept strns legat de acesta.
(3) Intervenia este accesorie, cnd sprijin numai aprarea uneia dintre pri.
Os l i a Na r c i s a Th s o h a r i 169
Art. 61 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
COMEN TA RI U
1. Noiunea i calificarea cererii. Noul Cod de procedur civil trateaz n comun
intervenia principali i intervenia accesorie, ca forme ale interveniei voluntare.
Ca noiune, intervenia voluntar const in cererea unui ter de a participa ntr-un
proces n curs de desfurare, iniiat de alte persoane, n vederea aprrii unui drept
propriu sau a unui drept aparinnd unei pri din proces, n msura n care justific un
interes personal.
Din punctul de vedere al calificrii cererii n funcie de calea procedurali aleas de
parte pentru valorificarea dreptului su, observnd noiunea cuprins n art. 30 alin. (6)
NCPC, potrivit cruia cererile incidentale sunt acelea formulate n cadrul unui proces
aflat n curs de desfurare, cererea de intervenie voluntar se circumscrie acestei defi
niii, reprezentnd ca atare o cerere incidental.
2. Condiiile pentru formularea cererii. Oin textul art. 61 alin. (1) NCPC se desprind
cerinele eseniale ale interveniei voluntare, care caracterizeaz oricare dintre formele
acesteia, i anume: existena unui proces n curs de desfurare, iniiativa introducerii n
proces a terului s aparin acestuia, invocarea de ctre tera unui interes propriu i, de
principiu, lipsa calitii de parte originar a terului intervenient.
2.1. Existena unui proces n curs de desfurare. Dat fiind faptul c cererea de inter
venie voluntar constituie o cerere incidental, pentru a se crea posibilitatea formulrii
sale este necesar existena unui proces aflat n curs de desfurare.
Astfel, n ipoteza n care o cerere de intervenie voluntari a fost formulai ulterior
momentului n care instana a admis cererea de chemare n judecat sau a respins-o ca
nentemeiat ori n baza unei excepii procesuale, a luat act de renunarea reclamantului
la dreptul pretins sau la judecata cererii, a constatat perimarea cererii sau a anulat-o ori
a luat act i a consfinit tranzacia prilor, aceasta va fi ataat la finalul dosarului, iar
instana nu are obligaia s se pronune asupra sa, fiind o cerere depus dup nchiderea
dezbaterilor, cu soluionarea creia nu a fost legal nvestit.
Dac judecata cererii principale este numai suspendat, terul poate formula cerere
de intervenie voluntar, a crei admisibilitate n principiu va fi discutat dup repunerea
pe rol a cauzei, n ipoteza n care pn la acei moment nu s-a mplinit termenul de peri
mare n privina cererii principale, chestiunea perimrii avnd prioritate n soluionare
n raport de admisibilitatea n principiu a cererii de intervenie, ntruct perimarea ope
reaz de drept, potrivit art. 416 alin. (1) NCPC. Formularea cererii de intervenie volun
tar nu conduce la repunerea pe rol a cauzei suspendate, chiar i n ipoteza n care terul
formuleaz n mod expres o cerere n acest sens, ntruct ei nu are calitatea de parte n
procesul iniial dect din momentul admiterii n principiu a cererii incidentale i, pe cale
de consecin, nu are calitatea de a formula alte cereri n proces (?n acest caz, instana va
respinge cererea de repunere a cauzei pe rol ca fiind formulat de o persoan fr cali
tate procesual de parte litigantl).
Prin proces care nu se mai afl n curs de desfurare nu se nelege soluionarea
acestuia n mod definitiv, ci finalizarea etapei procesuale n care s-a intenionat formula
rea sau chiar s-a formulat cererea de intervenie. Astfel, dei art. 62 alin. (3) NCPC per
mite ca cererea de intervenie principali s fie formulat, cu acordul expres al prilor,
i n instana de apel, textul legai are n vedere depunerea acesteia n apel, iar nu n faa
primei instane, dup soluionarea cauzei, cnd prima instan, deznvestindu-se, nu se
170 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l L I L II. P4RTICIPAN]II I A PROCESUL CIVIL Art. 62
mai pronuni asupra cererii de intervenie. Apreciem c, n acest caz, instana de apel
nu va fi nvestit cu soluionarea cererii de intervenie dect n msura reiterrii sale n
etapa procesual a apelului.
2.2. Iniiativa introducerii n proces a terului s aparin acestuia. Condiia vizat
deosebete intervenia voluntar de interveniile forate, acestea din urm fiind formu
late de pri sau de instan din oficiu.
2.3. Invocarea de ctre ter a unui interes propriu. Persoana care formuleaz cere
rea de intervenie voluntar trebuie s justifice ntotdeauna un interes personal, indi
ferent dac intervenia este principal, cnd terul pretinde pentru sine dreptul dedus
judecii sau un drept strns legat de acesta, sau accesorie, cnd hotrrea ce s-ar putea
pronuna mpotriva prii n aprarea creia intervine terul i-ar prejudicia acestuia drep
turile i interesele.
Prin urmare, chiar i n ipoteza cererii de intervenie accesorie, terul trebuie s jus
tifice un interes personal, care const n aprarea unui drept sau interes propriu, supli
mentar dreptului prii n folosul creia a intervenit.
2.4. Lipsa calitii de porte originar a terului intervenient. Ca regul, cererea de
intervenie voluntar a unei persoane care figureaz ca parte n proces - reclamant sau
prt - este inadmisibil.
Nu au calitatea de pri i, ca atare, pot interveni voluntar ntr-un proces n curs de
desfurare creditorii chirografari ai prilor i reprezentanii legali sau convenionali ai
acestora.
Calitatea de parte n proces trebuie apreciat la momentul discutrii admisibilitii n
principiu a cererii de intervenie.
Astfel, n ipoteza n care reclamantul a chemat n judecat doi pri, iar ulterior
renun la judecata cererii n contradictoriu cu unul dintre ei, acesta din urm este n
drept s formuleze cerere de intervenie voluntar n proces, ntruct, la momentul dis
cutrii admisibilitii n principiu, nu mai avea calitatea de parte litigant, independent
de voina lui.
n schimb, dac procesul continu fr una dintre pri datorit atitudinii acesteia (de
exemplu, unui din pri nu a exercitat calea de atac n termenul prevzut de lege sau
a tranzacionat cu reclamantul etc.), intervenia voluntar a persoanei respective este
inadmisibila, soluia contrar echivalnd cu o eludare a anumitor dispoziii legale impe
rative (de pild, a celor referitoare la termenul n care poate fi exercitat apelul) sau cu o
denunare unilateral a unei convenii sinalagmatice.
Articolul care face obiectul prezentului comentariu cuprinde i definiiile celor dou
forme de intervenie voluntar, ns acestea vor fi analizate n comentariile aferente
art. 62 i respectiv art. 63 NCPC.
Ari. 62. I ntervenia principal. (1) Cererea de intervenie principal va fi
fcut n forma prevzut pentru cererea de chemare n judecat.
(2) Cererea poate fi fcut numai n faa primei instane, nainte de nchiderea
dezbaterilor n fond.
(3) Cu acordul expres al prilor, intervenia principal se poate face i n
instana de apel.
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 171
Art. 62 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
COMEN TA RI U
1. Definiia i natura juridici. n ceea ce privete definiia prescris de cod, interven*
ia este principala cnd intervenientul pretinde pentru sine, n tot sau n parte, dreptul
dedus judeciii sau un drept strns legat de acesta.
Cu titlu exemplificativ pentru situaia identitii de drepturi pretinse este ipoteza n
care reclamantul a introdus cerere n revendicarea unui bun imobil de la prtul care-l
deine n mod nelegal, iar un ter, care pretinde ci este titularul dreptului de proprie*
tate asupra bunului respectiv formuleaz cerere de intervenie principali avnd acelai
obiect
Nu este necesar ns s existe identitate ntre dreptul pretins de ter i dreptul ce for-
meazi obiectul cererii de chemare n judecai. De pild, ntr*un litigiu avnd ca obiect
partaj judiciar, persoana care se consideri proprietarul exclusiv al bunului supus partaju
lui poate formula cerere de intervenie principal, solicitnd declararea nulitlii actului
juridic care constituie temeiul coproprietiii ntre pirile litigante, precum i revendica
rea bunului.
ntre cele doua drepturi subiective trebuie si existe o legtur strns, suficieni
pentru a justifica rezolvarea mpreun a celor doui cereri. Dac ntre pretenia terului
i pretenia supus judecii de citre reclamant {sau de citre prt, n cazul n care $-a
formulat o cerere reconvenional) nu exist conexiunea strns impus de cod, atunci
intervenia principali este inadmisibili.
Ca natur juridic, intervenia principal este o veritabil cerere de chemare n jude
cat formulat mpotriva prilor iniiale. Terul are posibilitatea formulrii preteniei
att pe cale principal, declannd un proces distinct, ct i pe cale incidentali, promo
vnd cererea de intervenie n cadrul procesuluin curs de desfurare.
De reguli, intervenia principal determin lrgirea cadrului procesual din punctul de
vedere al pirilor, iar, uneori, i din perspectiva obiectului litigiului.
2. Domeniul de aplicare. Ca principiu, din moment ce legea nu limiteaz n mod expres
sfera litigiilor n care intervenia principali poate fi formulai, aceasta este admisibil n
orice proces civii
Prin excepie, cererea de intervenie voluntar este inadmisibil sau este admisibili
n anumite condiii n pricinile ce vor fi enumerate n continuare cu titlu exemplificativ111.
2.1. Cereri cu caracter strict personal. Cererea de intervenie principala este inadmi
sibil n pricinile cu caracter strict personal, care implic participarea numai a anumitor
persoane vizate de raporturile juridice deduse judecii (de pildi, cererea de intervenie
voluntar a unui ter este inadmisibil n cauzele viznd desfacerea cstoriei1*'1)1*1.
n ipoteza n care numai cererea principal este strict personal, restul cererilor acce
sorii i incidentale formulate n proces neavnd un astfel de caracter, intervenia princi
pal este admisibil dac vizeaz preteniile deduse judecii prin intermediul acestor
din urm cereri.
Spre exemplu, dac cererea principal are ca obiect desfacerea cstoriei prin divor,
iar cererea reconvenional are ca obiect partajul bunurilor comune, terul care pre
111Pentru dezvoltri n privina admisibilitii cererii de intervenie principal n cadrul litigiilor de munca sau de
contencios administrativ, a se vedea 6. Boroi, op. cit., voi. I, p. 191-194,
C.SJ,, s. eh/,, dec. nr. 1890/ 1992, n Dreptul nr. 8/ 1993, p, 70,
l!l Pentru dezvoltri viznd admisibilitatea cererii de intervenie voluntar n cadrul litigiilor avnd ca obiect
tgduirea paternitii, a se vedea G. Borol, O. Spmeonu-Motei, op. eit.r p. 137.
172 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l T l U l II. PARTICIPANJ II I A PROCESUL CIVIL Art. 62
tinde a fi titularul exclusiv al unuia dintre bunurile indicate n cererea reconvenional
poate formula, pentru aprarea dreptului su, cerere de intervenie principal, solici
tnd revendicarea bunului n ipoteza n care nu este n posesia acestuia sau constatarea
dreptului su de proprietate asupra bunului pe care l posed.
2.2. Cereri posesorii. ntruct prin cererile posesorii reclamantul tinde la aprarea
posesiei, ca situaie de fapt, nepunnd tn discuie drepturi subiective civile, intervenia
principala, de esena creia este pretinderea unui drept, este inadmisibila, ntruct ar
conduce la transformarea procesului posesoriu ntr-un proces petitoriu mpotriva voin
ei prilor iniiale.
Intervenia voluntar principal ar putea fi considerat admisibil numai n cazul n
care terul ar pretinde pentru sine posesia bunului respectiv, ns aceast soluie implic
o interpretare mai larg a art. 61 alin. (2) NCPC, textul de lege referindu-se la invocarea
unui drept, iar nu la invocarea unei situaii juridice sau la formularea unei pretenii111.
2.3. Litigii arbitrate, Potrivit art. 581 alin. (1) NCPC, terii pot participa la procedura
arbitrall n condiiile art. 61*77 NCPC, dar numai cu acordul lor i al tuturor prilor (cu
excepia cererii accesorii, care este admisibil i fr ndeplinirea acestei condiii).
Prin urmare, terul poate formula cerere de intervenie principal ntr-un litigiu arbi
trai numai dac prile iniiale sunt de ocord, nefiind ns necesar ncheierea n form
scris a unui compromis sau a unei convenii arbitrate ntre pri i ter, ntruct dispozi-
iiie art. 581 alin. (1) nu introduc o atare condiie, fcnd referire numai la acordul pr
ilor exprimat n proces.
2.4. Rezolvarea unor incidente procedurale. Cererea de intervenie voluntar prin
cipal este inadmisibila dac se formuleaz n legtur cu soluionarea unor incidente
procedurale precum strmutarea, recuzarea, conflictul de competen, perimarea, abi
nerea etc., cu motivarea c aceste incidente nu pun n discuie fondul drepturilor deduse
judecii prin cererea principal, astfel nct terul nu le-ar putea pretinde pentru sine n
cadrul procedurii de rezolvare a incidentelor.
3. Forma cererii. Potrivit art. 62 alin. (1) NCPC, cererea de intervenie principal va fi
fcut n forma prevzut pentru cererea de chemare tn judecat.
Astfel, cererea de intervenie principal trebuie formulat n scris, pe suport material
clasic (hrtie) sau n form electronic, n acest ultim caz dac sunt ndeplinite condiiile
prevzute de lege.
ntruct regula n materie de form a cererilor n justiie o constituie forma scris,
iar n reglementarea interveniei voluntare principale nu este specificat vreo excepie,
dispoziiile art. 148 alin. (4) NCPC viznd posibilitatea formulrii orale a cererii, urmat
de consemnarea acesteia n ncheierea de edin, nu sunt aplicabile acestei cereri de
intervenie.
n ceea ce privete coninutul cererii de intervenie principal, acesta va fi cel pre
vzut pentru cererea de chemare tn judecat, fiind reglementat de dispoziiile art. 194
NCPC, cu meniunea c suplimentar se va specifica legtura care justific soluionarea
acesteia mpreun cu cererea principal.
Apreciem c este necesar inclusiv indicarea datelor de identificare ale prilor din
cadrul cererii de intervenie principal, ntruct exist posibilitatea ca o atare cerere s
fie formulat mpotriva prilor iniiale, dar i mpotriva unui ter, n caz de coparticipare
procesual obligatorie, spre exemplu.
111G. Boroi, op. cit., voi. I, p. 193.
Os l i a Na r c i s a Th s o h a r i 173
Art. 62 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
Numrul de exemplare va fi cel prevzut de art. 149 alin. (1) NCPC, potrivit cruia
cnd cererea urmeaz a fi comunicat, ea se va face n attea exemplare clte sunt nece
sare pentru comunicare, Tn afar de cazurile n care prile au un reprezentant comun
sau partea figureaz n mai multe caliti juridice, cnd se va face un singur exemplar, cu
meniunea c. n toate cazurile, este necesar i un exemplar pentru instan.
De asemenea, prevederile art. ISO NCPC vizndnscrisurife anexate, ale art. 151 NCPC
privind cererea formulat prin reprezentant i ale art. 152 NCPC referitoare la cererea
greit denumit sunt aplicabile n mod corespunztor i cererii de intervenie principal.
4. Timbrarea, tn ceea ce privete timbrarea cererii de intervenie principal, potrivit
art. 10 din Legea nr. 146/ 1997, cererile reconvenionale, cererile de intervenie i de che*
mare n garanie se taxeaz dup regulile aplicabile cererii sau aciunii principale.
Chiar dac cererea de chemare n garanie constituie una dintre formele interveniei
forate, Legea nr. 146/ 1997 a menionat n mod separat cererile de intervenie i cere
rea de chemare n garanie, ntruct a desemnat prin noiunea de cereri de intervenie
exclusiv cererea de intervenie voluntar principal.
Prin urmare, sunt supuse regulilor privind taxarea aplicabile cererii principale urm
toarele cereri incidentale: cererea reconvenional, cererea de intervenie voluntar
principal i cererea de chemare n garanie.
A taxa dup regulile aplicabile cererii principale nseamn a supune cererea taxei
judiciare de timbru corespunztoare situaiei n care aceasta (cererea incidental) ar fi
fost introdus pe cale principal. Prin urmare, dispoziiile art. 10 din Legea nr. 146/ 1997
nu trebuie interpretate n sensul c cererile incidentale menionate se taxeaz cu aceeai
tax judiciar de timbru precum cea aplicabil cererii principale din procesul pendinte n
care au fost formulate. De altfel, art. 10 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a
Legii nr. 146/ 1997 prevede c cererile reconvenionale, cererile de intervenie i cererile
de chemare n garanie ce apar n urma unei aciuni care are ca obiect drepturi evalua
bile n bani sunt supuse taxei judiciare de timbru calculate ia valoarea ce se pretinde prin
aceste cereri.
Spre exemplu, cererea de intervenie principal promovat de un ter avnd ca obiect
revendicarea imobiliar a unui bun despre care pretinde c i aparine n proprietate
exclusiv, bunul fcnd obiectul unui litigiu de partaj derulat ntre alte dou persoane, se
va taxa potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 146/ 1997, prin raportare la valoarea bunului,
iar nu potrivit art. 3 lit. c) teza a IV-a din acelai act normativ, cu 3% din valoarea masei
partajabile, dup cum se timbreaz cererea principal.
Taxele judiciare de timbru aferente cererii de intervenie voluntar principal vor fi
avansate de intervenientul principal, sub sanciunea anulrii acesteia ca netimbrat sau,
dup caz, ca insuficient timbrat.
5. Termenul de depunere a cererii de intervenie principal
5.1. Formularea cererii n faa primei instane. Potrivit art. 62 afin. (2) NCPC, cererea
de intervenie voluntar principal poate fi fcut numai n faa primei instane, nainte
de nchiderea dezbaterilor n fond.
Limitarea intervalului de timp n care poate fi depus cererea de intervenie princi
pal la faza judecrii cauzei n prima instan i are justificarea n nsi natura juridic
de veritabila cerere de chemare n judecat, n privina creia trebuie respectate toate
gradele de jurisdicie legale, prile iniiale putnd fi prejudiciate, spre exemplu, prin
imposibilitatea atacrii cu apel a eventualei soluii de admitere a cererii de intervenie
174 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l T l U l II. PARTICIPANJ II I A PROCESUL CIVIL Art. 62
depuse direct n apel [aceast problem nu se mai ridic n situaia n care prile con
simt expres, potrivit art. 62 alin. (3) NCPC).
Cererea de intervenie principal poate fi formulat imediat dup nregistrarea cere
rii principale, chiar pn la primul termen de judecat acordat n cauz (n ipoteza n
care terul a aflat de existena acestui litigiu), pe ntregul parcurs al litigiului n faa pri
mei instane (la termenele de judecat acordate sau n intervalele existente ntre aceste
termene) pn la momentul nchiderii dezbaterilor asupra fondului cererii principale,
care, potrivit art. 394 alin. (1) NCPC, coincide cu momentul la care preedintele comple
tului de judecat, apreciind c au fost lmurite toate mprejurrile de fapt i temeiurile
de drept ale cauzei, declar nchise dezbaterile i reine cauza spre soluionare (n prac
tica judiciar, formula uzitat este aceea de instana reine cauza n pronunare" sau,
pe scurt, n pronunare" fr a se mai declara, de regul, n mod expres dezbaterile
nchise).
Potrivit art. 394 alin. (3) NCPC, dup nchiderea dezbaterilor, prile nu mai pot
depune niciun nscris la dosarul cauzei, sub sanciunea de a nu fi luat n considerare.
Apreciem c noiunea de nscrisuri prevzut de acest text legal trebuie interpretat n
sensul c include i acte de procedur, cu excepia concluziilor scrise, expres permise de
art. 394 alin. (2) NCPC, raiunea fiind aceeai, i anume respectarea principiului contra
dictoria litii i pe cel al dreptului la aprare.
Ca atare, depunerea la dosar a unei cereri de intervenie principal dup momentul
nchiderii dezbaterilor va fi sancionat cu neluarea acesteia n seam, iar nu cu respin
gerea ca tardiv, ntruct aceast din urm soluie ar presupune cu necesitate punerea
aspectului tardivitii n discuia contradictorie a prilor, care ar implica, la rndul su,
o repunere a cauzei pe rol.
De asemenea, apreciem c n msura n care cererea de intervenie principal a fost
depus la dosar dup momentul nchiderii dezbaterilor, iar prima instan a soluionat
cauza fr a se pronuna i asupra acesteia, instana de apel va pune n discuie admisibi
litatea acesteia n principiu numai n msura reiterrii sale n apel de ctre intervenient,
n caz contrar nefiind legal nvestit cu soluionarea sa.
Cererea de intervenie voluntar principal trebuie depus cel mai trziu pn la
nchiderea dezbaterilor asupra fondului, amnarea pronunrii asupra cauzei neconsti-
tuind o prelungire a acestui termen.
n ipoteza repunerii cauzei pe roi, apreciem c cererea de intervenie voluntar prin
cipal depus la dosar dup acest moment se va considera formulat n termen, ntruct
dezbaterile au fost redeschise.
n materie de partaj judiciar, cu privire la termenul de formulare a cererii de inter
venie voluntar principal ce ar viza aspecte soluionate prin ncheierea de admitere
n principiu, n doctrina i practica anterioare au fost exprimate dou opinii care vor fi
expuse n continuare.
Astfel, ntr-o prim prere, exprimat n practica judiciar, s-a apreciat c cererea de
intervenie principal ce vizeaz aspecte soluionate prin ncheierea de admitere n prin
cipiu sau prin ncheierea de admitere n principiu suplimentar, dac este depus dup
nchiderea dezbaterilor asupra acestora, este tardiv. Soluia s-ar impune prin prisma
caracterului interlocutoriu al acestor ncheieri, susceptibile de a fi atacate cu apel numai
odat cu fondul, precum i al faptului c, n privina aspectelor soluionate prin aceste
ncheieri, dezbaterile au fost nchise anterior depunerii cererii de intervenie.
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 175
Art. 62 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
Spre exemplu, dac cererea de intervenie principali are ca obiect revendicarea
imobiliar a unui bun cuprins n masa succesorali stabilit prin ncheierea de admitere
?n principiu, conform acestei opinii, cererea de intervenie depus ulterior pronunrii
ncheierii prevzute de art. 673* CPC 1865 (art. 984 NCPC) ar trebui respins ca tardiv,
ntruct instana nu ar mai putea, nici chiar n ipoteza temeiniciei cererii de intervenie,
s scoat bunul cuprins n masa de mprit, avnd n vedere c ncheierea are caracter
interlocutoriu i, ca atare, instana este inut de modul de soluionare a aspectelor
tranate prin respectiva ncheiere. De asemenea, nu ar fi incidente dispoziiile art. 673
teza final CPC 1865 (art. 985 teza final NCPC), ntruct bunul nu afost cuprins din eroare
n masa partajabil, ci, la momentul respectiv, n lipsa comparrii titlurilor de proprietate
ale prilor cu cel al terului, acesta era considerat n mod legal n coproprietatea prilor
iniiale. n acest ca2, s-a apreciat c terul are posibilitatea promovrii aciunii n reven
dicare imobiliar dup soluionarea litigiului de partaj, n contradictoriu cu partea n lotul
creia a revenit bunuf respectiv sau, n msura n care exist acordul prilor iniiale,
terul poate depune cererea de intervenie n apel, prin raportare la dispoziiile art. 50
alin. (3) CPC 1865 [62 alin. (3) NCPC].
Se apreciaz ns c, dac exist acordul tuturor proprietarilor n sensul depunerii
cererii de intervenie i dup momentul pronunrii ncheierii de admitere n principiu,
precum i n sensul eliminrii bunului aparinnd terului i cuprins n masa de mprit, o
atare cerere de intervenie principal poate fi considerat n termen l admis n principiu.
Tn cealalt prere, la care ne raliem i care este susinut i de modificrile introduse
prin noul Cod de procedur civil, cererea de intervenie voluntar principal ar putea fi
depus dup pronunarea ncheierilor prevzute de art. 984 i art. 985 NCPC, chiar dac
ar viza aspecte soluionate prin intermediul acestora, ntru ct, n primul rnd, mprejurrile
avute n vedere la pronunarea ncheierilor nu mai sunt aceleai, nefiind expuse instanei
i preteniile terului, astfel nct aceasta ar avea posibilitatea s revin asupra soluiei
date n ncheieri prin hotrrea final, prentmpinndu-se naterea unor litigii ulterioare,
iar, n al doilea rnd, din moment ce procedura partajului nu face nicio referire la ipoteza
mterveniei voluntare, aceasta ar trebui s se completeze cu dispoziiile de drept comun,
intervenia urmnd a fi formulat pn la momentul nchiderii dezbaterilor asupra fondului
cauzei [textul art. 62 alin. (2) NCPC menioneaz momentul nchiderii dezbaterilor n fond,
iar nu pe cel al nchiderii dezbaterilor, cum figura n codul anterior].
Dac cererea de intervenie principal specificat mai sus a fost depus anterior
pronunrii ncheierilor prevzute de art. 9S4 i art. 985 NCPC, aceasta este formulat
n termen i urmeaz a fi admis n principiu, ntruct soluionarea ei are legtur cu
rezolvarea aspectelor vizate de textul art. 983 NCPC. Apreciem c soluionarea cererii de
intervenie principal avnd ca obiect revendicare imobiliar nu ar putea fi fcut prin
ncheierile prevzute de art. 984 i art. 985 NCPC, ntruct ar implica pronunarea unei
sentine, iar nu a unei ncheieri, urmnd a fi efectuat prin hotrrea final. Este de men
ionat c instana, 1a momentul pronunrii ncheierii de admitere n principiu din partaj,
va decide includerea sau nu a bunului pretins de ter n masa de mprit, urmnd ca, n
cazul n care cererea de intervenie voluntar principal este ntemeiat, s o admit prin
hotrrea final, oblignd prile iniiale s-i lase bunul n deplin proprietate i linitit
posesie, partajul urmnd a fi efectuat numai cu privire la celelalte bunuri.
S.2. Formularea cererii n cile de atac. a) Potrivit dispoziiilor art. 62 alin. (3) NCPC,
cu acordul expres al prilor, intervenia principal se poate face i n instana de apei
176 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l L I L II. P4RTICIPAN]II I A PROCESUL CIVIL Art. 62
instituirea acestei derogri de la regula prevzut de art. 62 alin. (2) NCPC i gsete
justificarea n dreptul prilor de a renuna la un grad de jurisdicie.
Textul citat anterior are n vedere numai prile existente n etapa procesual a ape
lului, iar nu pe cele care au figurat ca pri n judecata n prim instan i pe care ape
lul declarat n cauz nu le privete, hotrrea primei instane dobndind caracter defini
tiv i autoritate de lucru judecat fa de acestea. De altfel, hotrrea obinut de ter n
apel este opozabil numai pn la proba contrar persoanelor care nu au figurat ca pri
n aceast etap procesual, ci doar n faza judecrii cauzei n prim instan.
nt rucit I egea face referi re la acordul expres" al pri I or d i n eta pa p rocesu a l a a pe I u u i,
rezult c nvoiala nu poate fi dedus pe cale de interpretare din neprezentarea prilor n
faa instanei de apel sau din lipsa unui rspuns al lor n acest sens, n ipoteza n care au
fost citate cu meniunea de a-i preciza p02iia procesual. Ca atare, o nvoire tacit nu este
de natur s conduc la aprecierea cererii de intervenie ca fiind admisibil. Textul noului
Cod de procedur civil se deosebete de reglementarea anterioar, care fcea referire la
nvoirea prilor, ce putea desemna att un acord expres, ct i unul tacit.
Prin urmare, apreciem c n situaia formulrii unei cereri de intervenie principal
n apel, dac prile iniiale nu sunt prezente la termen n sala de edin, instana va
amna cauza, comunicnd prilor cererea de intervenie, potrivit dispoziiilor art. 64
alin. (1) NCPC, cu meniunea de a-i preciza poziia procesual n sensul exprimrii sau
nu a acordului viznd depunerea cererii direct n apel.
ntruct prevederile art. 62 alin. (3) NCPC nu fac referire la momentul pn la care se
poate formula cererea de intervenie n etapa procesual a apelului, se vor aplica prin
similitudine dispoziiile art. 62 alin. (2) NCPC, momentul fiind corespunztor nchiderii
dezbaterilor asupra fondului cii de atac.
Dac cererea de intervenie principal este depus direct n apel, apreciem c, n
lipsa acordului expres al prilor iniiale (apelani i intimai n apel), cererea se va res
pinge ca inadmisibil, prin raportare la art. 478 alin. (3) NCPC, potrivit cruia n apel nu
se pot formula pretenii noi, precum i n temeiul art. 478 alin. (1) NCPC, potrivit cruia
prin apel nu se poate schimba cadrul procesual stabilit n faa primei instane. Acordul
expres al prilor instituit de lege pentru ipoteza depunerii cererii de intervenie princi
pal direct n apel constituie o derogare de la prevederile art. 478 alin. (1) i (3) NCPC
de strict interpretare i aplicare, neputnd fi extins i la cererile de intervenie forat,
care nu pot fi considerate admisibile, nici chiarn prezena unui atare acord, dac au fost
depuse direct n apel.
b) Opinia doctrinar exprimat n reglementarea anterioar n sensul inadmisibiiitii
formulrii cererii de intervenie voluntar principal n recurs este valabil i n contextul
noii legislaii, argumentele fiind urmtoarele: lipsa caracterului devolutiv al recursului,
ceea ce conduce la imposibilitatea analizrii fondului cererii de intervenie, disprnd
ca atare nsi raiunea formulrii sale; caracterul special al normei nscrise n art. 62
alin. (3) NCPC, ce determin o strict interpretare i aplicare; potrivit art. 63 alin. (2)
NCPC, intervenia accesorie poate fi fcut pn la nchiderea dezbaterilor, n cursul
judecii, chiar i n cile extraordinare de atac, de unde rezult, folosind argumentul per
a contrario, c intervenia voluntar principal nu ar putea fi formulat n cile extraor
dinare de atac, printre care se numr i recursul.
n etapa rejudecrii fondului dup casarea cu reinere, dat fiind faptul c soluia final
este definitiv, intervenia voluntar principal este inadmisibil, iar o soluie contrar ar
conduce la limitarea gradelor legale de jurisdicie.
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 177
Art. 63 Ca r t ea I. Di s po z i i i g en er a l e
n etapa rejudecrii fondului dupi casarea cu trimitere (casare n tot a hotrrii jude
ctoreti), din moment ce soluia final este susceptibili de exerciiul cilor de atac, de
principiu, nu excludem, admisibilitatea formulrii cererii de intervenie voluntar princi
pal, dup distinciile fcute n doctrina corespunztoare reglementrii anterioare1'1: n
cazul casrii cu trimitere la instana de apel care a pronunat hotrrea recurat sau ia
Instana de apel competent, cererea intervenientului voluntar principal poate fi primit
numai cu acordul prilor, soluia justificndu-se prin aceea c, ntr-o astfel de ipotez,
rejudecarea fondului echivaleaz cu o judecat n apel, fiind deci guvernat de dispozii
ile legale din materia apelului; n cazul n care hotrrea primei instane nu este supus
apelului, rejudecarea fondului dup casare echivaleaz cu o judecat n prim instan,
aa nct cererea de intervenie voluntar principal poate fi depus pn la nchiderea
dezbaterilor asupra fondului.
cj n ipoteza contestaiei n anulare, n etapa judecrii acestei ci de atac, interven
ia voluntar principal este inadmisibil, nefiind o cale de atac devolutiv, ns, n cazul
admiterii sale i al rejudecrii fondului, aceasta devine admisibil, cu urmtoarele dis
tincii: intervenia voluntar principal este admisibil exclusiv n ipoteza admiterii con
testaiei n anulare de drept comun, reglementat de art. 503 alin. (1) NCPC, Iar nu i
n ipoteza admiterii contestaiei ?n anulare special, reglementat de art. 503 alin. (2)
NCPC, ntruct aceasta din urm vizeaz o rejudecare a recursului; dac contestaia n
anularea fost exercitat mpotriva unei sentine nesupuse apelului, cu ocazia rejudecrii
fondului, cererea de intervenie principal poate fi formulat pn fa nchiderea dezba
terilor asupra fondului; dac contestaia n anulare a fost exercitat mpotriva unei hot
rri pronunate n apel, cu ocazia rejudecrii apelului, cererea de intervenie principal
poate fi formulat numai cu acordul expres al prilor.
d) n ceea ce privete revizuirea, n etapa judecrii acestei ci de atac, intervenia
voluntar principal este inadmisibil, nefiind o cale de atac devolutiv, ns, n cazul
admiterii sale i al rejudecrii fondului, aceasta devine admisibil, cu urmtoarele dis
tincii: rejudecarea fondului nu are loc n ipoteza existenei motivului de revizuire prev
zut de art. 509 alin. (1) pct. 8 NCPC (contra rietatea de hotrri), procedndu-se numai
la anularea celei de-a doua hotrri judectoreti, pronunate cu nclcarea autoritii
de lucru judecat, caz n care intervenia principal este inadmisibil; dac revizuirea a
fost exercitat mpotriva unei sentine nesupuse apelului, cu ocazia rejudecrii fondului,
cererea de intervenie principal poate fi formulat pn la nchiderea dezbaterilor asu
pra fondului; dac revizuirea a fost exercitat mpotriva unei hotrri pronunate n apel,
cu ocazia rejudecrii apelului, cererea de intervenie principal poate fi formulat numai
cu acordul expres al prilor; cererea de intervenie voluntar este inadmisibil n Ipo
teza n care revizuirea privete o hotrre a instanei de recurs i, ca urmare a admiterii
acestei ci extraordinare de atac, se procedeaz la rejudecarea recursului.
A ri * 63. I ntervenia accesorie. (1) Cererea de intervenie accesorie va fi
fcut n scris i va cuprinde elementele prevzute la art. 148 alin. (1), care se va
aplica n mod corespunztor.
(2) Intervenia accesorie poate fi fcut pn Ia nchiderea dezbaterilor, n tot
cursul judecii, chiar i n cile extraordinare de atac.
1,1G. Borotj op. cit., voi, I, 0. 196,
178 DtUA NAXCISA THSOHAfti
T l L I L II. P4RTICIPAN]II I A PROCESUL CIVIL Art. 63
COMENTARIU
1. Definiia i natura juridici. n ceea ce privete definiia prescris de cod, interven
ia este accesorie cnd sprijini numai apirarea uneia dintre pri.
Ca exemplu, n cazul vnzrii de ctre o persoan a aceluiai bun de dou ori, la dou
persoane diferite, daci primul cumpiritor neposesor promoveaz aciune n revendi
care mpotriva celui de-al doilea cumprtor, posesor al bunului, vnztorul are posibili
tatea s formuleze cerere de intervenie accesorie n sprijinul uneia dintre pri, n ipo
teza n care nu s*a formulat cerere de chemare a sa n garanie.
Spre deosebire de intervenia principal, prin intermediul creia terul deduce spre
soluionare instanelor judectoreti o pretenie proprie, n ipoteza cererii de intervenie
accesorie terul nu formuleaz dect aprri n sprijinul prii n interesul creia a inter
venit, urmrind pronunarea unei hotrri n favoarea acesteia din urm.
Astfel, n timp ce intervenia principal are natura juridic a unei veritabile cereri
de chemare n judecat, intervenia accesorie nu este dect o simpl aprare, natur
juridic ce imprim consecinele care vor fi expuse n continuare. Astfel, terul interve-
nient accesoriu nu are posibilitatea formulrii acestei cereri pe cale principal, prin
declanarea unui litigiu distinct, ci numai pe cale incidental, ntr-un proces n curs de
desfurare. De asemenea, intervenia accesorie determini lirgirea cadrului procesual
din punctul de vedere al prilor, niciodat din punctul de vedere al obiectului litigiului.
2. Timbrarea. Fiind un simplu mijloc de aprare i neimplicnd soluionarea unei pre*
tenii proprii, cererea de intervenie accesorie nu este supus plii taxelor judiciare de
timbru, dispoziiile art. 10 din Legea nr. 146/ 1997, potrivit crora cererile reconvenio-
nale, cererile de intervenie i de chemare n garanie se taxeaz dup regulile aplicabile
cererii sau aciunii principale viznd exclusiv cererea reconvenional, cererea de inter
venie voluntar principal i cererea de chemare n garanie.
3. Domeniul de aplicare. Natura juridic a cererii de intervenie accesorie are con
secine i n planul domeniului su de aplicare, aceasta fiind admisibil, de principiu, n
orice materie (contestaie la executare, aciuni posesorii etc.}, cu excepia cererilor cu
caracter strict personal, comentariile fcute n privina acestui aspect la cererea de inter
venie principal fiind aplicabile n mod corespunztor i cererii de intervenie accesorie.
4. Forma cererii. Potrivit art. 63 alin. (1) NCPC, cererea de intervenie accesorie va fi
fcut n scris i va cuprinde elementele prevzute la art. 148 alin. (1) NCPC, care se va
aplica n mod corespunztor.
ntruct cererea de intervenie accesorie nu are natura juridic a unei cereri de che
mare n judecat, forma sa se va raporta numai la dispoziiile art. 148 alin. (1) NCPC, iar
nu i la cele ale art. 194 NCPC.
Astfel, prin raportare la textul menionat anterior, cererea de intervenie accesorie va
cuprinde indicarea instanei creia i este adresat, numele, prenumele, domiciliul sau
reedina prilor ori, dup caz, denumirea i sediul lor, numele i prenumele, domiciliul
sau reedina reprezentanilor lor, dac este cazul, obiectul, motivele cererii, precum i
semntura. De asemenea, cererea va cuprinde, dac este cazul, i adresa electronic sau
coordonatele care au fost indicate n acest scop de pri, precum numrul de telefon,
numrul de fax sau altele asemenea.
Potrivit art. 148 alin. (2) NCPC, cererile adresate, personal sau prin reprezentant,
instanelor judectoreti pot fi formulate i prin nscris n form electronic, dac sunt
ndeplinite condiiile prevzute de lege. Din moment ce art. 148 alin. (3) NCPC prevede
O su A Na r c i s a Th s o h a r i 179
Art. 63 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
ci dispoziiile alin. (2) sunt aplicabile n mod corespunztor i n cazul Tn care codul pre
vede condiia formei scrise a susinerilor, aprrilor sau a concluziilor prilor ori a altor
acte de procedur adresate instanelor judectoreti, se desprinde concluzia c cererea
de intervenie accesorie poate fi formulat att pe suport material obinuit (hrtie), ct
pi n format electronic, dac sunt ndeplinite condiiile legale.
Similar interveniei principale, ntruct regula n materie de form a cererilor n jus
tiie o constituie forma scrs, iar n reglementarea interveniei voluntare accesorii nu
este specificat vreo excepie, dispoziiile art. 143 alin. (4) NCPC viznd posibilitatea for
mulrii orale a cererii, urmat de consemnarea acesteia n ncheierea de edin, nu i
sunt aplicabile.
Suplimentar coninutului reglementat de art. 148 alin. (1) NCPC, n ipoteza cererii de
intervenie accesorie se va specifica i interesul propriu al terului, acesta fiind distinct de
cel al prii n favoarea creia se Intervine, putnd fi un folos concret material sau moral.
Spre exemplu, ntr-un litigiu avnd ca obiect desfiinarea unei construcii edificate
cu nclcarea autorizaiei de construire, promovat de Municipiul Bucureti n contradic
toriu cu proprietarul acesteia, proprietarul vecin a crui construcie a fost afectat prin
edificarea ilegal are interes s formuleze o cerere de intervenie accesorie n favoarea
reclamantului, obinnd un folos propriu prin pronunarea unei soluii favorabile Muni
cipiului Bucureti.
Numrul de exemplare va fi cel prevzut de art. 149 alin. (1) NCPC, potrivit cruia
cnd cererea urmeaz a fi comunicat, ea se va face n attea exemplare cte sunt nece
sare pentru comunicare, Tn afar de cazurile n care prile au un reprezentant comun
sau partea figureaz n mai multe caliti juridice, cnd seva face un singur exemplar, cu
meniunea c, n toate cazurile, este necesar l un exemplar pentru instan.
De asemenea, dispoziiile art. 150 NCPC viznd nscrisurile anexate, ale art. 151 NCPC
privind cererea formulat prin reprezentant, precum i ale art. 152 NCPC referitoare la
cererea greit denumit sunt aplicabile n mod corespunztor i cererii de intervenie
accesorie.
5. Termenul de depunere. Potrivit art. 63 alin. (2) NCPC, intervenia accesorie poate
fi fcut pnd la nchiderea dezbaterilor; n tot cursul judecaii, chiar i n caile extraor
dinare de atac.
Nelimitarea intervalului de timp n care poate fi depus cererea de intervenie acce
sorie are ca justificare faptul c aceast cerere este o simpl aprare, iar nu o veritabil
cerere de chemare n judecat.
n etapa judecrii cauzei n prim instan, similar observaiilor fcute la cererea de
intervenie principal, cererea de Intervenie accesorie poate fi formulat imediat dup
nregistrarea cererii principale, chiar pn la primul termen de judecat acordat n cauz
(n ipoteza Tn care terul a aflat de existena acestui litigiu), pe ntregul parcurs al litigiu
lui n faa primei instane (la termenele de judecat acordate n cauz sau n intervalele
existente ntre aceste termene), pn la momentul nchiderii dezbaterilor asupra fondu-
lui cererii principale.
De asemenea, comentariile aferente cererii de intervenie voluntar principal
viznd depunerea la dosar a cererii dup momentul nchiderii dezbaterilor, mprejurarea
c amnarea pronunrii asupra cauzei nu constituie o prelungire a termenului de for-
mulare a cererii, considerarea acesteia n termen n msura n care cauza a fost repus
pe rol sunt aplicabile n mod corespunztor i cererii de intervenie voluntar accesorie.
ISO Dt U A NAXCISA THSQHAfti
T l T l U l II. PARTICIPANJ II I A PROCESUL CIVIL Art. 64
Cererea de intervenie voluntar accesorie poate fi formulat i n apel, pn la
momentul nchiderii dezbaterilor asupra fondului cii de atac, fr a f i solicitat acordul
prilor iniiale.
Dat fiind reglementarea art. 63 alin. (2) NCPC, cererea de intervenie accesorie
poate fi formulat i n recurs, revizuire sau contestaie n anulare, pin la momentul
nchiderii dezbaterilor asupra fondului acestora, raiunea instituirii acestui text legal
avnd la baz natura juridici de simpl aprare a acestei cereri.
Doctrina juridic111a apreciat ns c n cazul recursului n interesul legii, intervenia
voluntar accesorie este inadmisibil, ntruct hotrrea ce se va pronuna nu va pro
duce efecte fat de prile din proces, iar interesul de a determina o jurispruden favo
rabil nu este suficient pentru a justifica o intervenie voluntar accesorie.
A r i . 64. Procedura de judecat. Ci de atac. (1) Instana va comunica pri
lor cererea de intervenie i copii de pe nscrisurile care o nsoesc.
(2) Dup ascultarea intervenientului i a prilor, instana se va pronuna asu
pra admisibilitii n principiu a interveniei, printr-o ncheiere motivat.
(3) ncheierea de admitere n principiu nu se poate ataca dect odat cu fondul.
(4) ncheierea de respingere ca inadmisibil a cererii de intervenie poate fi
atacat n termen de 5 zile, care curge de la pronunare pentru partea prezent,
respectiv de la comunicare pentru partea lips. Calea de atac este numai apelul,
dac ncheierea a fost dat n prima instan, respectiv numai recursul la instana
ierarhic superioar, n cazul n care ncheierea a fost pronunat n apel. Dosa
rul se nainteaz, n copie certificat pentru conformitate cu originalul, instanei
competente s soiuioneze calea de atac n 24 de ore de la expirarea termenu
lui. ntmpinarea nu este obligatorie. Apelul sau, dup caz, recursul se judec
n termen de cel mult 10 zile de la nregistrare. Judecarea cererii principale se
suspend pn la soluionarea cii de atac exercitate mpotriva ncheierii de res
pingere ca inadmisibil a cererii de intervenie.
COM EN TA RI U
1. Aplicabilitatea procedurii. Dispoziiile ce fac obiectul prezentului comentariu
vizeaz procedura comun de soluionare Tn etapa admisibilitii n principiu att a cere
rii de intervenie voluntar principal, ct i a cererii de intervenie voluntar accesorie.
De asemenea, ntruct art. 69 alin. (3), art. 74 alin. (2) i art. 77 alin. (2) NCPC fac trimi
tere la dispoziiile art. 64 NCPC, acestea din urm reglementeaz procedura admisibili
tii n principiu i pentru formele de intervenie forat reprezentate de chemarea n
judecat a altei persoane care ar putea pretinde aceleai drepturi ca i reclamantul, che
marea n garanie i artarea titularului dreptului.
2. Admiterea n principiu a interveniei. Pentru a se putea discuta n condiii de con
tradictoria litate i n deplin cunotin de cauz, cererea de intervenie voluntar mpre
un cu nscrisurile anexate se vor comunica prilor litigante, anterior discutrii admisi
bilitii sale n principiu. Textul art. 64 alin. (1) NCPC reprezint o corijare a neajunsului
creat prin dispoziiile art. 52 alin. (3) CPC1865, potrivit crora numai dup ncuviinarea
n principiu instana dispunea comunicarea interveniei, n reglementarea precedent
1,16. Boroi, op, cit,, voi. 1, p. 203.
Ds l i a Na r c i s a t h s o h a r i 181
Art. 64 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
prile neavnd posibilitatea s cunoasc ndeajuns coninutul cererii de intervenie, ast
fel nct n privina concluziilor acestora asupra admisibilitii n principiu exista riscul
unei fundamentri insuficiente.
n ipoteza n care cererea de intervenie este depuir chiar n edin, prile au posi
bilitatea s solicite amn a rea judecrii cauzei pentru a lud cunotin de coninutul su,
aceast soluie impunndu-se prin prisma art. 159 alin. (1) NCPC, care instituie un ter
men de cel puin 5 zile naintea termenului de judecat pentru nmnarea actelor de
procedur ctre parte, sub sanciunea nulitii.
Instana va acorda cuvntul asupra admisibilitii n principiu a cererii de intervenie
voluntar, primul fiind intervenientul, urmat apoi de ctre pri.
n msura n care este necesar administrarea unor probe suplimentare pentru
aceast dezbatere, instana are posibilitatea prorogrii discutrii admisibilitii n princi
piu a cererii de intervenie voluntar dup administrarea dovezilor respective.
Similar reglementrii anterioare, instana se va pronuna asupra admisibilitii n
principiu a cererii de intervenie voluntar printr-o ncheiere motivat.
Aceast ncheiere are caracter interlocutoriu, n sensul c leag instana de soluia
pronunat, pe parcursul judecrii ulterioare a litigiului aceasta nemaiputlnd reveni asu
pra sa. Admisibilitatea n principiu a interveniei voluntare constituie o chestiune liti
gioas la care face referire art. 235 teza final NCPC, potrivit cruia sunt ncheieri inter
locutorii acelea prin care, fr a se hotr n totul asupra procesului, se soluioneaz
excepii procesuale, incidente procedurale ori alte chestiuni litigioase.
La momentul pronunrii asupra admisibilitii n principiu a cererii de intervenie
voluntar, instana trebuie s aib n vedere domeniul de aplicare a interveniei, intere
sul propriu al terului i legtura existent ntre cererea de intervenie i cea principal,
aceste aspecte trebuind s se regseasc n motivarea ncheierii.
n ipoteza n care cererea de intervenie este inform, nu a fost timbrat (dac aceasta
este supus timbrrii) sau este depus n apel i nu exist acordul prilor iniiale, ultima
ipotez viznd exclusiv cererea de intervenie voluntar principal, instana va pune n
discuie cu prioritate excepia nulitii, respectiv excepia netimbrrii sau a insuficientei
timbrri ori excepia inadmisibiiitii sale, pronunlndu-se asupra acestora, fr a mai
acorda cuvntul asupra admisibilitii n principiu a cererii.
Potrivit art. 234 alin. (1) NCPC, dispoziiile privitoare la deliberare, opinie separat,
precum i orice alte dispoziii referitoare la hotrrile prin care instana sedeznvestete
de judecarea fondului cererii se aplic n mod corespunztor i ncheierilor, aceste preve
deri fiind ca atare incidente i n privina ncheierii de admitere n principiu.
3. Calea de atac. n funcie de soluia pronunat asupra admisibilitii n principiu a
cererii de intervenie voluntar, noul Cod de procedur civil stabilete regimul aplicabil
sub aspectul cilor de atac susceptibile de a fi exercitate mpotriva ncheierii.
Astfel, ncheierea prin care cererea de intervenie voluntar a fost admis n princi*
piu nu poate fi atacat dect odat cu fondul cauzei, dispozitivul ncheierii respective
urmnd s cuprind att dispoziia de admitere n principiu a cererii, ct i calea de atac.
Calea de atac care poate fi exercitat mpotriva acestei ncheieri coincide, prin urmare,
cu calea de atac care poate fi declarat mpotriva soluiei pronunate asupra cauzei n
ansamblul su, urmnd a fi incidente dispoziiile art. 460 alin. (3) i (4) NCPC, dup caz.
ncheierea prin care cererea de intervenie voluntar a fost respins ca inadmisibil
este susceptibil de exerciiul cii de atac a apelului, dac ncheierea a fost pronunat
n prim instan, respectiv a recursului, dac ncheierea a fost pronunat n apel. Apre
182 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l T l U l II. PARTICIPANJ II I A PROCESUL CIVIL Art. 64
ciem c art. 64 alin. (4) NCPC trebuie interpretat extensiv, n sensul c ncheierea este
susceptibil de exerciiul cii de atac nu numai cnd cuprinde soluia de respingere a
cererii de intervenie ca inadmisibil, dar i atunci cnd a fost anulat, de pild pentru
netimbrare, raiunea instituirii cii de atac fiind aceeai independent de soluia de res
pingere pronunai.
n momentul n care codul prevede in mod expres faptul c o hotrre judectoreasc
este susceptibil numai de exerciiul cii de atac a apelului, nseamn c decizia din apel
nu mai poate fi atacat cu recurs, aspect ce rezult din dispoziiile art. 483 alin. (2) te2a
final NCPC, potrivit crora nu sunt supuse recursului hotrrile date de instanele de
apel n cazurile n care legea prevede c hotrrile de prim instan sunt supuse numai
apelului. Prin urmare, ncheierea de respingere ca inadmisibil a cererii de intervenie
voluntar pronunat n prim instan poate fi atacat cu apel, ns decizia pronunat
n apel nu mai este susceptibil de exerciiul recursului.
Este de remarcat faptul c existena cii de atac a apelului sau a recursului pentru
atacarea ncheierii de admitere n principiu a cererii de intervenie voluntar nu este
condiionat de calea de atac care poate fi formulat mpotriva soluiei ce se va pronuna
asupra cauzei n ansamblul su.
Astfel, n ipoteza ncheierii de respingere ca inadmisibil a unei cereri de intervenie
voluntar formulat n prim instan, aceasta va fi susceptibil de exerciiul cii de atac
a apelului, chiar dac mpotriva soluiei ce seva pronuna asupra cauzei nu poate fi exer
citat nico cale de atac sau se poate declara numai recurs.
Din moment ce exist reglementare expres sub acest aspect numai n privina for
mulrii cererii de intervenie voluntar n faa primei instane sau n apel. apreciem c
ncheierea prin care s-a respins ca inadmisibili cererea de intervenie formulat n recurs
este definitiv, nemaiputnd f i atacat cu recurs, aceeai fiind soluia i n cazul rejude-
crii cauzei n ipoteza casrii cu reinere de ctre instana de recurs. n ipoteza rejudecrii
cauzei dup casarea cu trimitere la prima instan sau n instana de apel, vor fi din nou
incidente dispoziiile art. 64 alin. (4) NCPC.
Termenul de exercitare a apelului sau, dup caz, a recursului este de 5 zile i curge
difereniat, dup cum partea i/ sau terul intervenient au fost prezeni la momentul dez
baterii admisibilitii n principiu a cererii, curgnd de la pronunarea soluiei, respectiv
de la comunicarea ncheierii.
Dac se exercit calea de atac menionat, ncheierea se va comunica prilor i ter
ului intervenient, chiar dac au fost prezeni la momentul dezbaterii admisibilitii n
principiu a cererii, n vederea curgerii termenului pentru motivarea cii de atac, prin
raportare (a dispoziiile art. 470 alin. (5) NCPC, potrivit crora n cazul n care terme
nul pentru exercitarea apelului curge de la un alt moment dect comunicarea hotrrii,
motivarea apelului se va face ntr-un termen de aceeai durat, care curge ns de la
data comunicrii hotrrii, respectiv prin raportare la dispoziiile art. 487 alin. (1) NCPC,
n conformitate cu care recursul se va motiva prin nsi cererea de recurs, n afar de
cazurile prevzute la art. 470 alin. (5) NCPC. aplicabile i n recurs. Ca atare, n cazul n
care partea i/ sau terul au fost prezeni la momentul dezbaterii admisibilitii n prin
cipiu a cererii, instana pronunnd o soluie de respingere a cererii, acetia vor avea la
dispoziie un termen de 5 ziie pentru declararea cii de atac, care curge de la momentul
pronunrii soluiei, precum i un alt termen de 5 ziie pentru motivarea cii de atac, care
curge de la momentul comunicrii ncheierii.
Os l i a Na r c i s a Th s o h a r i 183
Art. 64 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
Instana are posibilitatea s se pronune n edin de ndat asupra admisibilitii
cererii de intervenie voluntar, dup luarea concluziilor terului intervenient i ale pr
ilor, sau s rmn tn pronunare asupra acestei chestiuni litigioase, putnd chiar i s
amne pronunarea cel mult 15 zile, potrivit art. 396 aiin. (1) NCPC.
Dac pronunarea are loc de ndat, n edina de judecat, n prezena prilor i
a terului intervenient cererea de intervenie voluntar fiind respins ca inadmisibila,
apreciem util ca instana s ntrebe prile i terul dac neleg s formuleze cale de
atac mpotriva acestei ncheieri, pentru a decide dac urmeaz s constate suspenda
rea judecii cererii principale, n msura formulrii cii de atac, sau s continue solu
ionarea acesteia. Dac prile i/ sau terul nu sunt prezeni n edina de judecat, iar
instana respinge cererea de intervenie ca inadmisibil, este necesar amnarea cauzei
n vederea comunicrii ncheierii ctre pri i ter pentru a le da posibilitatea exercit
rii cii de atac mpotriva ncheierii, la termenul de judecat urmtor, instana verificnd
n sistemul informatic dac prile i/ sau terul au declarat cale de atac, pentru a putea
decide n consecin.
Astfel, potrivit tezei finale a alin. (4) al art. 64 NCPC, judecarea cererii principale se
suspend pn la soluionarea cii de atac exercitate mpotriva ncheierii de respingere
ca inadmisibil a cererii de intervenie. Din modul de formulare a textului, apreciem c
aceast reglementare vizeaz o suspendare de drept a judecrii cauzei, ncadrata n dis
poziiile art. 412 alin. (1) pct. 8 NCPC, instana avnd numai posibilitatea de a constata
incidena sa, iar nu i de a aprecia n privina oportunitii lurii msurii.
Asupra suspendrii judecrii procesului, instana se va pronuna prin ncheiere, care
poate fi atacat cu recurs, n mod separat la instana ierarhic superioar, prin raportare
la dispoziiile art. 414 alin. (1) NCPC. Recursul poate fi declarat ct timp dureaz suspen
darea cursului judecrii procesului, potrivit alin. (2) al aceluiai articol.
Dat fiind faptul c terul nu dobndete calitatea de parte dect din momentul admiterii
n principiu a cererii de intervenie voluntar, textul art. 64 alin. (4) NCPC confer calitate
procesual octiv n apei i recurs unei persoane care nu a figurat n calitate de parte, fiind
prin urmare inclus printre excepiile prevzute de art. 458 NCPC ce vizeaz subiectele
cilor de atac, conform cruia acestea pot fi exercitate numai de prile aflate n proces
care justifici un interes, n afara de cazul n care, potrivit legii, acest drept l au i alte organe
sau persoane. n acest context este de menionat c, dei art. 64 alin. (4) NCPC face referire
la partea prezent" sau la partea lips'" drept subiect al cii de atac ce se poate exercita
mpotriva ncheierii de respingere ca inadmisibili a cererii de intervenie, apreciem cl nu
numai prile au dreptul de declara calea de atac n discuie, dar i terul intervenient,
care, chiar dac nu a dobndit calitatea de parte, justific n mod evident interesul atacrii
soluiei dispuse i cruia legea trebuie s-i pun la dispoziie o cale de atac.
Dosarul se nainteaz. n copie certificat pentru conformitate cu originalul, instan
ei competente s soluioneze calea de atac n 24 de ore de la expirarea termenului de
declarare a cailor de atac pentru toate prile.
n calea de atac, formularea ntmpinrii nu este obligatorie. Apelul sau, dup caz,
recursul se judec n termen de cel mult 10 zile de la nregistrare, termenul fiind foarte
scurt tocmai pentru a prentmpina tergiversarea judecrii cererii principale, n con
textul n care aceasta a fost suspendat pn la soluionarea cii de atac.
n ipoteza respingerii ca inadmisibil a cererii de intervenie voluntar principal, ter
ul are posibilitatea formulrii acesteia pe cale principal, declannd un litigiu distinct,
neopunndu-se autoritatea de lucru judecat, ntruct cererea incidental nu a fost solu
ionat pe fondul su.
184 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l L I L II. P4RTICIPAN]II I A PROCESUL CIVIL Art. 65
A r t. 65* Situaia intervenientului. (1) I ntervenientul devine parte n proces
numai dup admiterea n principiu a cererii sale.
(2) I ntervenientul va prelua procedura n starea n care se afl n momentul
admiterii interveniei, dar va putea solicita administrarea de probe prin cere
rea de intervenie sau cel mai trziu pn la primul termen de judecat ulterior
admiterii cererii de intervenie. Actele de procedur ulterioare vor fi ndeplinite
i fa de el.
(3) In cazu interveniei principale, dup admiterea n principiu, instana va
stabili un termen n care trebuie depus ntmpinarea.
COMENTARIU
1. Efectele admiterii n principiu a cererii de Intervenie. Prin ncheierea de admitere
n principiu a cererii de intervenie voluntar, terul dobndete calitatea de parte n pro
ces, figurnd cu denumirea de intervenient principal sau accesoriu, dup ca2.
l . . Efectele admiterii n principiu a cererii de intervenie voluntar principal:
a) instana este nvestit cu soluionarea preteniei deduse judecii prin intermediul
acestei cereri incidentale, fiind obligat ca atare s se pronune asupra sa prin dispoziti
vul hotrrii finale.
Astfel, n ipoteza n care instana omite s se pronune asupra cererii de intervenie
prin dispozitivul hotrrii judectoreti, partea are deschis calea completrii hotrri
lor, reglementat de art. 444 cu referire la art. 445 NCPC;
b) terul intervenient dobndete calitatea de porte n proces, motiv pentru care i
exercit drepturile i i asum obligaiile legale corespunztoare acestei caliti.
Spre exemplu, intervenientul are dreptul de a solicita amnarea cauzei n vederea
pregtirii aprrii sau amnarea pronunrii pentru formularea i depunerea de conclu
zii scrise, dreptul de a propune probe, dreptul de a formula cereri n cadrul procesului
viznd recuzarea, strmutarea, suspendarea judecrii cauzei, dreptul de invoca excepii
procesuale, dreptul de a exercita acte procedurale de dispoziie, dreptul de a fi citat etc.
Intervenientul principal nu are o poziie subordonat n litigiu fa de prile iniiale,
ci independent, legea nelimitndu-i n vreo manier drepturilen raport de cele de care
se prevaleaz prile iniiale.
c) opereaz prorogarea legala de competena, prin raportare la dispoziiile art. 123
alin. (1) NCPC, potrivit crora cererile incidentale se judec de instana competent pentru
cererea principal, chiar dac ar fi de competena material sau teritorial a altei instane
judectoreti, cu excepia cererilor privitoare ia insolven sau la concordatul preventiv.
Spre exemplu, competena de prim instan a judectoriei determinat de cererea
principal avnd ca obiect partaj judiciar se va extinde i asupra cererii de intervenie
voluntar principal viznd revendicarea unui imobil evaluat la suma de 300.000 lei, dei
aceasta din urm ar fi atras competena de soluionare n prim instan a tribunalului,
dac ar fi fost introdus pe cale principal;
d) dreptul subiectiv ce face obiectul cererii de intervenie principal devine drept
litigios;
e) opereaz punerea n ntrziere a prilor iniiale fa de terul intervenient;
d) are loc ntreruperea prescripiei extinctive.
Ds l i a Na r c i s a t h s o h a r i 185
Art. 65 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
1.2. Efectele admiterii cererii de intervenie voluntar accesorie. Dat fiind faptul c
intervenia voluntar accesorie are natura juridic a unei simple aprri, trebuie fcute
urmtoarele precizri:
a) instana este obligat s se pronune asupra acesteia prin dispozitiv, potrivit art. 67
alin. (1) NCPC, ntruct reprezint o cerere n justiie incidental, chiar dac terul inter
venient nu deduce spre soluionare o pretenie proprie, n caz contrar, hotrrea pro
nunat putnd fi completat n procedura reglementat de art. 444 NCPC;
b) dobndind calitatea de parte, intervenientul exercit drepturile i i asum obli
gaiile legale ale unei pri n proces, cu anumite limitri decurgnd din poziia sa proce
sual de parte subordonat celei n favoarea creia a intervenit;
c) nu se pune problema prorogrii legale de competen, ntruct cererea de inter
venie accesorie nu ar putea fi formulat pe cale principal, printr-un litigiu distinct, i ca
atare nu ar putea atrage ipotetic competena unei instane distincte de cea nvestit cu
soluionarea cererii principale;
d) nu se ridic chestiunea dobndirii unui caracter litigios de ctre vreun drept ai
terului, a ntreruperii prescripiei extlnctive sau a punerii n ntrziere, ntruct cererea
de intervenie accesorie nu constituie o cerere de chemare n judecat i nu supune spre
examinare instanelor judectoreti un drept propriu al terului mpotriva prilor iniiale.
2. Regimul celorlalte acte de procedur susceptibile a fi formulate In cauz
2.1. ntmpinarea. Potrivit dispoziiilor art. 65 alin. (3) NCPC, n cazul interveniei
principale, dup admiterea n principiu, instana va stabili un termen n care trebuie
depus ntmpinarea.
ntruct textul citat face referire exclusiv la intervenia principal, decurge concluzia
potrivit creia ntmpinarea este obligatorie numai n ipoteza acestei cereri, iar nu i a
cererii de intervenie accesorie, n cazul creia instana nu va amna judecata pentru for
mularea i depunerea ntmpinrii.
Apreciem c, dup admiterea n principiu a cererii de intervenie principal, instana
are obligaia acordrii unui termen pentru formularea i depunerea ntmpinrii, cu
excepia cazului n care prile prezente declar n mod expres c nu solicit amnarea
cauzei n acest scop sau a ipotezei n care prile iniiale au formulat deja ntmpinare n
cauz, avnd n vedere c cererea de intervenie le-a fost comunicat nainte de discu
tarea admisibilitii sale n principiu, conferindu-ie astfel posibilitatea ntocmirii acestui
act de procedur.
2.2. Cererea reconvenional. Dac n ceea ce privete cererea de intervenie princi
pal prile iniiale pot formula cerere reconvenional mpotriva terului intervenient,
n cazul cererii de intervenie accesorie aceast posibilitate nu exist, din moment ce
prile nu pot avea pretenii n legtur cu cererea terului, care nu supune judecii un
drept propriu.
n ipoteza n care prtul formuleaz cerere reconvenional mpotriva reclamantu
lui, dar i a terului intervenient accesoriu, vor fi aplicabile dispoziiile art. 209 alin. (2)
NCPC, potrivit crora n cazul n care preteniile formulate prin cererea reconvenional
privesc i alte persoane dect reclamantul, acestea vor putea fi chemate n judecat ca
pri. Astfel, n acest caz, dac cererea de intervenie accesorie va fi admis n principiu,
terul va avea dubl calitate de intervenient accesoriu i prt.
Dac prtul formuleaz cerere reconvenional numai mpotriva intervenlentu
lui accesoriu, indiferent dac intervenia aceasta a fost sau nu ncuviinat n principiu,
186 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l L I L II. P4RTICIPAN]II I A PROCESUL CIVIL Art. 65
cererea reconvenional va fi inadmisibili, nefiind incidente dispoziiile art. 209 alin. (2)
NCPC, care prevd cerina obligatorie a formulrii cererii reconvenionate n contradicto
riu cu reclamantul, care prin definiie supune judecii o pretenie. De asemenea, cere
rea menionat este inadmisibil i pentru argumentele nfiate mai sus referitoare la
faptul c prtul nu poate avea pretenii n legtur cu cererea terului, care nu supune
judecii un drept propriu.
In situaia n care prtul formuleaz cerere reconvenional mpotriva reclamantu
lui, dar i a intervenientului principal, vor fi aplicabile dispoziiile art. 209 alin. (2) NCPC,
indiferent dac cererea de intervenie principal a fost sau nu admis n principiu, cu
meniunea c, n aceast ultim tez, terul va avea dubl calitate de intervenient prin
cipal i prt.
Dac prtul formuleaz cerere reconvenional numai mpotriva intervenientului
principal, aceasta va fi admisibil doar n ipoteza n care intervenia este admis n prin
cipiu, n caz contrar terul nu dobndete calitatea de parte n litigiu (reclamant fa de
prtul iniial n cadrul cererii de intervenie principal), nefiind incidente dispoziiile
art. 209 alin. (2) NCPC. Este de menionat faptul c i reclamantul poate formula cerere
reconvenional la cererea de intervenie principal, din moment ce se situeaz pe pozi
ia procesual de prt n cadrul acestei cereri incidentale.
n ceea ce privete termenul de formulare a cererii reconvenionale, acesta va
coincide cu termenul acordat pentru depunerea ntmpinrii la cererea de intervenie.
2.3. Cereri de intervenie. Intervenientul principal are posibilitatea formulrii unei
cereri de chemare tn judecata a altor persoane sau de chemare n garanie, ns nu i o
cerere de artare a titularului dreptului, ntruct aceasta poate fi formulat exclusiv de
ctre o parte figurnd n calitate de prt potrivit art. 75 NCPC.
Intervenientul accesoriu nu poate formula cerere de chemare n garanie, ntruct nu
exist riscul obligrii sale la plata unor despgubiri n litigiul n care a intervenit i nici cel
al respingerii unui drept propriu, mprejurare care ar putea da natere obligaiei de dez-
dauna re, ntruct cererea sa de intervenie accesorie constituie doar o simpl aprare.
Apreciem c intervenientul accesoriu nu poate formula nici cerere de chemare n
judecata a altor persoane care ar putea s pretind aceleai drepturi ca i reclaman
tul, concluzie determinat de natura juridic de simpl aprare a cererii de interven-
ie accesorie i care decurge implicit i din modul de formulare a art. 68 alin. (2) i (3)
NCPC, care face referire la persoanele care pot promova aceast form de intervenie
forat, i anume reclamantul, intervenientul principal i prtul, nefiind menionat i
intervenientul accesoriu.
Considerm ns ca intervenientul accesoriu ar putea formula cerere de intervenie
principal, dup admiterea n principiu a creia ar deveni admisibil i formularea de
ctre acesta a unei cereri de chemare n garanie sau de chemare n judecat a altor per
soane.
3. Situaia intervenientului voluntarn proces. Potrivit art. 65 alin. (2) NCPC, interve
nientul va prelua procedura n starea n care se afl n momentul admiterii interveniei,
dar va putea solicita administrarea de probe prin cererea de intervenie sau cel mai tr
ziu pn la primul termen de judecat ulterior admiterii cererii de intervenie. Actele de
procedur ulterioare vor fi ndeplinite i fa de el.
Situaia intervenientului voluntar n proces este consecina caracterului de cerere
incidental a interveniei.
O su A Na r c i s a Th s o h a r i 187
Art. 66 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
n primul rnd, dat fiind faptul c legea nu instituie n sarcina instanei sau a prilor
iniiale obligaia de a-i comunica terului intervenient actele de procedur existente n
dosar (cerere de chemare n judecat, ntmpinare, cerere reconvenional etc.}, acesta
va trebui si efectueze, prin demersuri proprii, fotocopii ale actelor, nefiind ca atare
ndrituit s solicite amnarea cauzei pentru a lua cunotin de coninutul dosarului. n
aceast situaie, cauza s-ar putea amna numai prin acordul prilor, n temeiul art. 221
alin. (1) NCPC.
n al doilea rnd, preluarea procedurii n starea n care se afl n momentul admite
rii interveniei are semnificaia faptului c terul nu poate solicita repunerea n discuie
n contradictoriu i cu el a unor aspecte litigioase tranate anterior (excepii, precum i
alte incidente procedurale), nu poate invoca nulitii ale unor acte de proceduri acope
rite ntre timp, nu poate solicita readministrarea probatoriului i n prezenta sa (reaudie
rea unui martor, refacerea unei expertize, readministrarea probei cu interogatoriu etc.).
Intervenientul are ns dreptul s solicite ncuviinarea de probe, ceea ce ar putea con
duce chiar i la readministrarea unor dovezi anterioare, teza probatorie fiind ns limi
tat la dovedirea aspectelor noi nvederate de intervenient.
n al treilea rnd, n timp ce intervenientul principal are o poziie independent fa
de prile iniiale, putndu-i conduce activitatea procesuali dup cum i dicteaz inte
resele proprii, intervenientul accesoriu este inut s desfoare o activitate procesual
n favoarea prii pentru care a intervenitt toate actele defavorabile fiind considerate
neavenite i, pe cale de consecin, neproducnd efecte n plan procesual.
n al patrulea rnd, apreciem c att intervenientului principal, ct i celui accesoriu li
se poate administra proba cu interogatoriu, avnd calitatea de pri n litigiu, neputnd fi
ns audiai ca martori, calitate ce presupune condiia de persoan strini de proces. n
acest context, se impune observaia ci aspectul cunoaterii de citre o persoan a unor
mprejurri de fapt de natur a proba elemente ale aciunii principale, n condiiile n
care respectiva persoan nu obine niciun folos prin admiterea sau respingerea aciunii,
nu ondrituiete s formuleze cerere de intervenie accesorie, nefiind ntrunit condiia
interesului propriu, existnd ns posibilitatea audierii sale n calitate de martor.
Intervenientul voluntar poate solicita ncuviinarea de probe prin cererea de interven
ie sau cel mai tr2iu pn la primul termen de judecat urmtor admiterii n principiu a
cererii de intervenie. n ipoteza n care propunerea de probe se va face ulterior acestui
moment i nici nu vor f ndeplinite condiiile art. 254 alin. (2) NCPC, la solicitarea prii
interesate sau din oficiu, instana va pronuna sanciunea decderii intervenientului din
dreptul de a propune probe. Este de remarcat faptul c, spre deosebire de reglemen
tarea anterioar, instana are posibilitatea s invoce din oficiu deciderea unei pri din
dreptul de propunere a probelor, concluzie ce se desprinde din introducerea pct. 5 de fa
alin. (2) al art. 254 NCPC, potrivit cruia dovezile care nu au fost propuse n termen legal
vor putea fi cerute i ncuviinate n cursul procesului dac exist acordul expres al tutu
ror prilor; per a contrarie, n msura n care un atare acord expres nu exist, probele
nu pot fi ncuviinate.
Art 66. J udecarea cererii de intervenie principal. (1) I ntervenia princi
pal se judec odat cu cererea principal.
(2) Cnd judecarea cererii principale ar fi ntrziat prin cererea de interven
ie, instana poate dispune disjungerea ei pentru a fi judecat separat, n afar
de cazul n care intervenientul pretinde pentru sine, n tot sau n parte, nsui
18* Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l T l U l II. PARTICIPANJ II I A PROCESUL CIVIL Art. 66
dreptul dedus judecii. n caz de disjungere, instana rmne n toate cazurile
competent s soluioneze cererea de intervenie.
(3) Nu se va dispune disjungerea nici atunci cnd judecarea cererii de inter
venie ar f ntrziat de cererea principal.
(4) Intervenia principal va fi judecat chiar dac judecarea cererii principale
s-a stins prin unul dintre modurile prevzute de lege.
COM EN TA RI U
1. Regula soluionrii cererii de intervenie voluntari principal mpreun cu cere
rea principal. Ca regul, cererea de intervenie voluntar principal se judeci odat cu
cererea principal, iar instana se pronun prin dispozitiv asupra ambelor cereri i le
analizeaz pe amndou n considerentele hotrrii.
Hotrrea judectoreasc astfel pronunat se impune cu for obligatorie pri
lor litigante, inclusiv intervenierttului principal, care are exerciiul liber al cilor de atac
mpotriva hotrrii, fr relevan dac soluia este potrivnic sau favorabil unora din
tre prile iniiale sau dac acestea au declarat la rndul lor cale de atac. De asemenea,
toate prile, n msura n care hotrrea cuprinde dispoziii susceptibile de executare
silit n favoarea lor, pot demara aceast procedur. Totodat, hotrrea judectoreasc
beneficiaz de autoritate de lucru judecat ntre prile litigante, printre care se numr
i intervenientul principal.
2. Disjungerea. Prin excepie de la regula menionat anterior, n situaia n care
judecata cererii principale ar fi ntrziat de soluionarea cererii de intervenie, instana
poate dispune (msura fiind la latitudinea sa, neexistnd o obligaie n acest sens) disjun
gerea cererii incidentale pentru a fi judecat separat.
Astfel, instana va pune n discuia contradictorie a prilor oportunitatea lurii
msurii administrative a disjungerii, dup care, n msura n care apreciaz necesar fa
de aspectul c judecata cererii principale este ntrziat de judecata cererii incidentale,
va pronuna prin ncheiere soluia de disjungere a cererii incidentale, cu formarea unui
dosar distinct, continund judecata cererii principale.
ncheierea prin care s-a dispus disjungerea cererii incidentale de cererea principal,
statund asupra unei msuri de administrare judiciar, nu este supus niciunei ci de
atac, prin raportare la art. 465 NCPC.
Dosarul distinct ce are ca obiect cererea incidental se va forma prin fotocopierea
actelor care formeaz dosarul iniial, prin grija grefei, si va obine numr diferit din regis
trul general de dosare, la serviciul registratur.
n caz de disjungere, instana rmne n continuare competent s soluioneze cere
rea de intervenie, motiv pentru care, n ipoteza n care cererea incidental ar fi atras
competena unei alte instane dac ar fi fost introdus pe cale principal, instana nu
va invoca excepia de necompeten i nu-i va declina n consecin competena, acest
efect fiind urmarea prorogrii legale de competen [art. 66 alin. (2) teza a ll-a NCPC].
De asemenea, potrivit art. 99 alin. (4) din Regulamentul de ordine interioar al
instanelor judectoreti, n caz de disjungere, dosarul nou-formatse repartizeaz ace-
iuiai complet pentru respectarea principiului continuitii. Ca atare, dosarul format n
urma disjungerii cererii de intervenie nu va fi repartizat n mod aleatoriu ntre comple
tele instanei, ci va reveni spre soluionare aceluiai complet care a luat msura disjun
gerii i care este nvestit cu soluionarea cererii principale.
Os l i a Na r c i s a Th s o h a r i 189
Art. 66 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
Este de menionat faptul c, n caz de disjungere, calea de atac ce se poate exer
cita mpotriva hotrrii pronunate asupra cererii incidentale va fi cea determinat de
aceasta, iar nu de cererea principal, ntruct dispoziiile art. 460 alin. <3) NCPC, potrivit
crora n ca2ul n care prin aceeai hotrre au fost soluionate mai multe cereri princi
pale sau incidentale, dintre care unele sunt supuse apelului, iar altele recursului, hotr
rea n ntregul su este supus apelului, sunt Incidente numai n situaia n care cererea
principal i cererea incidental sunt soluionate prin aceeai hotrre, n timp ce n ipo
teza disjungerii se vor pronuna dou hotrri diferite n dou dosare distincte.
Suspendarea judecii cererii principale determin i suspendarea cererii de inter
venie principal, ntruct aceasta are efect general, opernd n bloc. In ipoteza ?n care
judecata cererii incidentale trebuie suspendat, instana poate dispune disjungerea
acesteia, prin raportare la dispoziiile art. 66 alin. (2) NCPC, cu formarea unui dosar dis
tinct, n cadrul cruia se va pronuna soluia de suspendare, n timp ce judecata cererii
principale va continua.
De la excepia menionat anterior, legea instituie alte dou excepii, care conduc la
reaplicarea regulii, i anume a judecrii celor dou cereri mpreun-,
a) ipoteza n care teruf pretinde pentru sine, n tot sau n pane, nsui dreptul dedus
judecii prin cererea principal (identitate total sau parial de obiect ntre cererea
principal i cea de intervenie voluntar principal);
b) ipoteza cnd judecata cererii principale ntrzie judecata cererii incidentale (ale
gerea de ctre terul intervenient a cii incidentale pentru valorificarea drepturilor sale
implicnd i asumarea dezavantajelor acesteia).
3. Soluiile ce pot fi pronunate n privina cererii de intervenie voluntar princi
pal
3.1. Ipoteza identitii totale de obiect. Dac ntre cererea principal i cererea de
intervenie voluntar principal exist identitate total de obiect (spre exemplu, ambele
vizeaz revendicarea aceluiai bun), instana nu poate pronuna o soluie de admitere
a ambelor cereri, ntruct acestea se exclud reciproc. Exist ns posibilitatea respinge
rii ambelor cereri sau a admiterii n parte o uneia i a respingerii celeilalte. Dac ambele
cereri au mai multe capete de cerere, exist posibilitatea soluionrii cererii principale
i a celei incidentale prin admiterea lor n parte, capetele admise nefiind ns aceleai.
Soluia care nu poate fi pronunat n aceast situaie este disjungerea cererii inci
dentale de cererea principal, prin raportare la art. 66 alin. (2) NCPC, care interzice
Instanei luarea acestei msuri.
n ceea ce privete suportarea cheltuielilor de judecat, dac cererea principala este
admis, iar cea incidentala este respins, att intervenientul, ct i prtul vor putea fi
obligai la plata cheltuielilor de judecat, n raport de sumele prilejuite de fiecare.
Dac cererea de intervenie principal este admis, iar cererea principal este res
pins, cheltuielile de judecat ale intervenientului vor fi suportate de ctre reclamant i
prt, prin raportare la dispoziiile art. 455 NCPC, potrivit crora dac n cauz sunt mai
muli reclamani sau mai muli pri, ei vor putea fi obligai s plteasc cheltuielile
de judecat n mod egal, proporional sau solidar, potrivit cu poziia lor n proces ori cu
natura raportului juridic existent ntre ei, ntruct n cadrul cererii de intervenie princi
pal, reclamantul i prtul iniiali au ambii, de regul, poziia procesual de pri.
n aceast situaie, nu trebuie s se fac abstracie de art. 1522 alin. (5) NCC, potri
vit cruia cererea de chemare n judecat formulat de creditor, fr ca anterior debito
190 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l T l U l II. PARTICIPANJ II I A PROCESUL CIVIL Art. 66
rul si fi fost pus n ntrziere, confer debitorului dreptul de a executa obligaia ntr-un
termen rezonabil calculat de la data cnd cererea i-a fost comunicai. Dac obligaia
este executat n acest termen, cheltuielile de judecat rmn n sarcina creditorului. Ca
atare, dac anterior formulrii cererii de intervenie principal, terul nu a notificat pr
ile iniiale cu privire la executarea obligaiei, iar, dup admiterea n principiu a cererii
sale de intervenie, acestea execut obligaia ntr-un termen apreciat de instan ca fiind
rezonabil, nu vor putea fi obligate la plata cheltuielilor de judecat ctre intervenientul
principal.
Dac ambele cereri, att cea principal, ct i cea incidental vor fi respinse, partea
ndreptit la recuperarea cheltuielilor de judecat va fi prtul.
Dac ambele cereri au fost admise n parte, cheltuielile vor fi suportate n concor
dani cu dispoziiile art. 453 alin. (2) NCC, potrivit crora cnd cererea a fost admis
numai n parte, judectorii vor stabili msura n care fiecare dintre pri poate fi obligat
la plata cheltuielilor de judecat, putnd dispune i compensarea lor, dac este cazul.
n situaia n care una dintre cereri a fost admis n parte, iar cealalt respins,
cheltuielile ocazionate prii creia i-a fost admis cererea n parte vor putea fi recuperate
de ia prile adverse, proporional preteniilor admise.
3.2. Ipoteza identitii pariale de obiect. Dac ntre cererea principal i cea de
intervenie voluntar principal exist numai o identitate parial de obiect (spre exem
plu, cererea principal are ca obiect revendicarea unui bun, iar cea de intervenie princi
pal are ca obiect att revendicarea aceluiai bun, ct i obligarea prtului la plata con
travalorii lipsei de folosin a bunului), pot fi pronunate urmtoarele soluii: admiterea
cererii principale i respingerea cererii incidentale i invers; respingerea ambelor cereri;
admiterea n parte a cererii incidentale i respingerea cererii principale sau invers ori
admiterea n parte a ambelor cereri sau admiterea n ntregime a unei cereri i admite
rea n parte a celeilalte, n funcie de capetele de cerere concrete ale acestora (soluiile
propuse nefiind restrnse la exemplul dat).
Similar primei ipoteza analizate, soluia care nu poate pronunat n aceast situaie
este disjungerea cererii incidentale de cererea principal, prin raportare la art. 66
alin. (2) NCPC, care interzice instanei luarea acestei msuri.
3.3. Ipoteza existenei numai a unei legturi de conexitate ntre cele dou cereri.
Fa de soluiile prevzute anterior ce pot fi dispuse i n ipoteza de fa, se mai poate
pronuna i soluia de admitere n ntregime att a cererii principale; ct i a cererii de
intervenie voluntar principal, caz n care cheltuielile reclamantului i ale ntervenien-
tului principal vor fi suportate n ntregime, de principiu, de ctre prt, cu observarea
regulilor descrise anterior.
Spre exemplu, ipoteza descris poate interveni dac cererea principal promovat
de vnztor mpotriva cumprtorului are ca obiect declararea nulitii unui contract de
vnzare a unui imobil, iar cererea de intervenie principal promovat de terul care a
ncheiat cu bun*credin un contract de nchirierea imobilului cu cumprtorul bunului
vizeaz constatarea dreptului su de folosin pe o perioad de un an, cererea fiind nte
meiat pe dispoziiile art. 1319 alin. (2) NCC.
3.4. Ipoteza stingerii judecii cererii principate naintea soluionrii cererii indden-
tale. Potrivit art. 66 alin. (4) NCPC, intervenia principal va fi judecat chiar dac jude
carea cererii principale s-a stins prin unul dintre modurile prevzute de lege.
Os l i a Na r c i s a Th s o h a r i 191
Art. 66 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
Ipoteza descris vizeaz mprejurarea n care cererea incidental nu a fost disjuns de
cererea principal, ntruct n acest ultim caz sunt formate dosare distincte, cu existen
de sine stttoare.
Premergtor analizrii subiectului, problema care se ridic este cea viznd ordinea
soluionrii, spre exemplu, a chestiunii netimbrrii sau renunrii la judecata cererii prin
cipale, pe de-o parte, i a admisibilitii n principiu a cereri? de intervenie voluntar
principal, pe de cealalt parte. Apreciem c instana se va pronuna mai nti asupra
netimbrrii cererii principale sau asupra actului de dispoziie, iar numa n msura n care
nu va anula cererea sau nu va lua act de exercitarea actului de dispoziie, va pune n dis
cuie admisibilitatea cererii de intervenie principal, ntruct pentru admiterea acesteia
este necesar ntrunirea condiiei viznd existena unui proces n curs de desfurare.
Dac instana va anula cererea principal ca netimbrati sau va lua act de renunarea
reclamantului ia soluionarea acesteia, procesul se va termina, iar instana nu se va mai
pronuna prin dispozitiv asupra cererii de intervenie, nefiind nvestit cu soluionarea
acesteia.
Ca ata re, i p oteza vi zat d e textu Ilegal men io nat a re n ved e re s itu a i a n ca re i nsta na
a admis n principiu cererea de intervenie voluntar principal, devenind nvestit cu
soluionarea sa, iar ulterior judecata cererii principale se stinge.
Dac instana a admis n cursul desfurrii procesului o excepie procesual n pri
vina cererii principale, care conduce la respingerea sa la momentul pronunrii soluiei
finale, instana vo continua pn la acel moment soluionarea cererii incidentale. Spre
exemplu, dac instana a admis prin ncheiere excepia lipsei calitii procesuale active tn
privina cererii principale, va continua judecata cauzei cu privire la cererea de interven
ie principal, iar prin hotrrea final va respinge cererea principal ca fiind formulat
de o persoan lipsit de calitate procesual activ, pronunnd o soluie i asupra cererii
incidentale.
Aceeai este soluia i tn ipoteza n care reciomantul a renunat ta judecarea cererii
principale sau la dreptul dedus judecii prin intermediul acesteia.
Soluia instituit de cod, avut n vedere i de doctrina anterioar noii reglemen
tri, are la baz natura juridic de cerere de chemare n judecat a cererii de interven
ie voluntar principal i poziia procesual independent a intervenientului principal,
modul de soluionare a cererii sale nefiind condiionat de rezolvarea cererii principale.
Este evident c i n ipoteza reciproc soluia este aceeai, pentru identitate de
raiune, motiv pentru care stingerea judecii cererii de intervenie voluntar principal
anterior soluionrii cererii principale nu influeneaz cursul acesteia din urm.
De asemenea, intervenientul voluntar principal poate s exercite orice act de dispozi
ie cu privire la soluionarea cererii sale, cu respectarea condiiilor legale.
Perimarea cererii principale atrage i perimarea cererii de intervenie voluntar prin
cipal, concluzia decurgnd din textul art. 419 NCPC, potrivit cruia n cazul n care sunt
mai muli reclamani sau pri mpreun, cererea de perimare ori actul ntreruptor de
perimare al unuia folosete i celorlali, ntruct perimarea se produce asupra tuturor
prilor litigante, independent de poziia lor procesual, consecina decurgnd din carac
terul unitar al procesului civil.
Din moment ce i n cazul disjungerii cererii incidentale subzist efectul prorogrii de
competen, prin raportare la dispoziiile art. 66 alin. (2) teza final NCPC, cu att mai
mult n cazul analizat viznd stingerea judecii cererii principale naintea soluionrii
celei incidentale se menine prorogarea de competen, determinat de art. 123 alin. (1)
192 Dt U A NAXCISA THSQHAfti
T l LI L II. P4RTICIPAN]II IA PROCESUL CIVIL Art. 66
NCPC, ce d operat la data admiterii n principiu a cererii de Intervenie voluntar princi
pali.
Potrivit art. 123 alin. (1) NCPC, cererile accesorii, adiionale, precum i cele inciden
tale se judec de instana competent pentru cererea principal, chiar dac ar fi de com
petena material sau teritorial a artei instane judectoreti, cu excepia cererilor pre
vzute la art. 120 (cereri privitoare la insolven sau la concordatul preventiv).
Din interpretarea textului menionat anterior rezult c n ipoteza necompetenei
generale nu ar opera prorogarea legal de competen, motiv pentru care dac cererea
de intervenie voluntar principal ar fi de competena unui organ frl activitate jurisdic-
ional, instana o va respinge ca inadmisibil. Dac ns cererea de intervenie voluntar
principal ar fi de competena unui alt organ cu activitate jurisdicional, tribunalul va
dispune disjungerea sa i, dup formarea unui dosar distinct, va invoca excepia necom
petenei generale a instanelor judectoreti i va declina competena de soluionare a
cauzei n favoarea respectivului organ cu activitate jurisdicional competent (spre exem
plu, n ipoteza existenei unei convenii arbitra le, n condiiile art. 554 alin. (1) NCPC].
De asemenea, dac cererea de intervenie principal nu este de competena jurisdiciei
romne, va fi respins ca atare, prin raportare la dispoziiile art. 1070 alin. (1) NCPC.
Doctrina juridic111a subliniat faptul c nu opereaz prorogarea legal de competen
n privina cererii de intervenie principal nici n situaia n care cererea principal este
respins ca inadmisibil, pe considerentul c soluionarea sa incumb unui organ fr
activitate jurisdicional, sau ca nefiind de competena instanelor romne, ca2 n care
instana, n funcie de situaia concret, va soluiona cererea de intervenie principal,
dac este competent, sau va dispune disjungerea acesteia, urmnd a fi format un dosar
distinct, n cadrul cruia va invoca excepia de necompeten i va declina soluionarea
cauzei n favoarea instanei competente (ipoteza prezentat are ?n vedere situaia n care
cererea de intervenie a fost admis n principiu anterior respingerii cererii principale
pentru motivele artate).
Spre exemplu, dac cererea principal are ca obiect rectificarea unui act de stare
civil, iar cererea de intervenie principal are ca obiect anularea aceluiai act de stare
civil, judectoria fiind instana sesizat cu soluionarea litigiului, aceasta va invoca i
va admite prin ncheiere excepia de necompeten general n privina cererii princi
pale, pe care o va respinge ca inadmisibil la finalul litigiului prin hotrrea pe care o va
pronuna n cauz, continund soluionarea cererii de intervenie principal, n privina
creia este competent prin raportare la art. 94 pct. 1 lit. b) NCPC. Dac ns cererea
principal are ca obiect rectificarea unui act de stare civil, iar cererea de intervenie
principal are ca obiect despgubiri n cuantum de 300.000 lei, presupunnd c ntre
cele dou cereri existnd legtur, judectoria fiind instana sesizat cu soluionarea liti
giului, instana va dispune disjungerea cererii de intervenie principal, va invoca i va
admite excepia de necompeten general n privina cererii principale, pe care o va
respinge ca inadmisibil, iar, n cadrul dosarului nou format n urma disjungerii, va invoca
i va admite excepia de necompeten material, declinnd competena de soluionare
a cererii care face obiectul su (cererea de intervenie voluntar principal) n favoarea
tribunalului, prin raportare la art. 95 pct. 1 i art. 94 pct. 1 lit. j) NCPC.
Exist ns posibilitatea ca instana nvestit cu soluionarea cererii principale s
admit excepia de necompeten material sau teritorial a instanei, aspect premerg
1116. Boroi, o p . c i t . , v o i . I , p . 2 0 1 .
Dsl i a Na r c i sa t h so h a r i 193
Art. 67 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
tor admiterii n principiu a cererii de intervenie principali, ca2 n care instana n favoa
rea creia s-a declinat dosarul se va pronuna asupra admisibilitii n principiu a cererii
de intervenie, n msura n care se consider competent s soluioneze cererea prin
cipali.
Ari. 67. J udecarea cererii de intervenie accesorie. (1) Judecarea cererii
de intervenie accesorie nu poate fi disjuns de judecarea cererii principale, iar
instana este obligat s se pronune asupra acesteia prin aceeai hotrre, odat
cu fondul.
(2) I ntervenientul accesoriu poate s svreasc numai actele de procedur
care nu contravin interesului prii n favoarea creia a intervenit.
(3) Dup admiterea n principiu, intervenientul accesoriu poate s renune la
judecarea cererii de intervenie doar cu acordul prii pentru care a intervenit.
(4) Calea de atac exercitat de intervenientul accesoriu se socotete neavenit
dac partea pentru care a intervenit nu a exercitat calea de atac, a renunat la
calea de atac exercitat ori aceasta a fost anulat, perimat sau respins fr a fi
cercetat n fond.
COM EN TA RI U
1. Regula soluionrii cererii de intervenie accesorie mpreun cu cererea princi
pal. n toate cazurile, cererea de intervenie voluntar accesorie seva soluiona mpre
un cu cererea principal, raiunea acestei soluii legale rezidnd n nsi natura cererii
de simpla aprare, neexistnd posibilitatea disjungerii sale, ntruct nu se poate crea un
dosar distinct care s aib ca obiect soluionarea unei aprri. ntruct reprezint o ap
rare n folosul uneia dintre prile iniiale, admind prin absurd c ar fi admisibil, lua
rea msurii disjungerii nici nu ar fi interesul soluionrii cererii principale.
Dup admiterea sa n principiu, instana se va pronuna asupra cererii de interven
ie voluntar accesorie prin hotrrea finala prin care va soluiona i cererea principal.
Intervenientul accesoriu nu poate f i ns obligat prin aceast hotrre judecto
reasc la executarea unor prestaii fa de prile iniiale, cu excepia eventualei sale
obligri la plata cheltuielilor de judecat, ntruct acesta, dei este parte n proces, nu
este n concret parte n vreuna dintre cererile formulate n dosar de pri.
2. Actele svrite de intervenientul accesoriu. Spre deosebire de intervenientul
principal, intervenientul accesoriu are o poziie subordonat prii n favoarea creia
intervine, aspect ce rezult din dispoziiile art. 67 alin. (2) NCPC, potrivit crora inter
venientul accesoriu poate s svreasc numai actele de procedur care nu contravin
interesului prii tn favoarea creia a intervenit. Intervenientul accesoriu nu devine ns
reprezentantul prii n favoarea creia intervine, actele acestuia nefiind considerate
actele prii nsei.
n momentul n care intervenientul accesoriu a svrit un oct potrivnic prii n
favoarea creia a intervenit, sanciunea care se va aplica va consta n calificarea respec
tivului act drept neavenit, instana respingndu-l ca atare i nelundu-l n considerare
la pronunarea soluiei. Spre exemplu, dac intervenientul accesoriu a intervenit n
favoarea reclamantului, invocarea de ctre acesta a excepiei lipsei calitii procesuale
active a reclamantului sau solicitarea intervenientului de aplicare a sanciunii decderii
reclamantului din dreptul de a propune probe va conduce la respingerea acestora ca
194 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l L I L II. PARTICIPAN]!! I A PROCESUL CIVIL Art. 67
neavenite, fiind potrivnice reclamantului (instana va avea ns posibilitatea s invoce
din oficiu chestiunile menionate n exemplele precedente, dac acestea sunt gsite
ntemeiate). Chiar dac legea nu prevede aceast sanciune dect pentru calea de atac
exercitat de intervenientul accesoriu n ipoteza n care partea pentru care a intervenit
nu a declarat i ea cale de atac, a renunat la calea de atac exercitat ori aceasta a fost
anulat, perimat sau respins fr a fi cercetat n fond, apreciem c aplicarea acestei
sanciuni poate fi extfnstfn privina celorlalte acte svrite de intervenientul accesoriu
n detrimentul prii n favoarea creia a intervenit
Comentariul aferent cererii de intervenie voluntar principal viznd ordinea solu
ionrii chestiunilor netimbrrii sau renunrii la judecata cererii principale, pe de-o
parte, i a admisibilitii n principiu a cererii de intervenie voluntar principal, pe de
alt parte, este valabil i n cazul cererii de intervenie accesorie.
3. Soluiile ce pot fi pronunate n privina cererii de intervenie voluntar acceso
rie. Soluia pronunat asupra cererii principale condiioneaz soluia ce seva pronuna
asupra cererii de intervenie voluntar accesorie.
n ipoteza n care terul a intervenit n folosul reclamantului, iar cererea principal
este respins, aceasta va determina i respingerea cererii de intervenie voluntar occe*
sorie ca nentemeiat. Dimpotriv, dac cererea principal este admis n ntregime, pe
cale de consecin va fi admis i cererea de intervenie voluntar accesorie n folosul
reclamantului.
Dac terul a intervenit n folosul prtului, iar cererea principal este respins,
aceast soluie va determina admiterea cererii de intervenie voluntar accesorie. Dim
potriv, dac cererea principal este admis n ntregime, pe cale de consecin va fi res-
pins i cererea de intervenie voluntar accesorie n folosul prtului, ca nentemeiat.
Stingerea judecii cererii principale atrage ntotdeauna i stingerea judecii cererii
de intervenie voluntar accesorie. Astfel, dac reclamantul renun la judecata cererii
principale sau la dreptul dedus soluionrii, cererea de intervenie accesorie n favoarea
sa sau a prtului va fi respins ca rmas fr obiect, ntruct nu se mai impune spriji
nirea aprrii prilor.
Doctrina juridic"1a relevat faptul c dac prile iniiale sting litigiul printr-o tran
zacie judiciar, intervenientul accesoriu nu va putea s solicite continuarea judecii, cu
singura excepie n care se dovedete c raiunea ncheierii tranzaciei rezid n frauda
rea interesului su personal, caz n care instana va respinge cererea prilor de pronun
are a unei hotrri de expedient.
Similar cererii de intervenie voluntar principal, perimarea cererii principale atrage
i perimarea cererii de intervenie voluntar accesorie, ntruct perimarea se produce
asupra tuturor prilor din proces, indiferent de poziia acestora procesual, consecina
decurgnd din caracterul unitar al procesului.
Suspendarea judecii cererii principale determin i suspendarea judecii cererii
de intervenie accesorie, ntruct aceasta are efect general, opernd n bloc. n privina
cererii de intervenie voluntar accesorie nu se poate dispune aplicarea sanciunii sus
pendrii judecii sale, ntruct, admind ipotetic c ar putea fi suspendat, aceasta nu
s-ar putea realiza dect printr-o disjungere de judecata cererii principale, ceea ce nu este
posibifn cazul su.
m S. Boroi, op, cit,, voi. I, p. 205.
Ds l i a Na r c i s a t h s o h a r i 195
Art. 67 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
4. Cheltuielile de judecat. n ceea ce privete plata cheltuielilor de judecat, inter
venientul accesoriu va putea fi obligat la suportarea acestora numai Tn ipoteza n care
cererea sa a fost respins, iar partea care a ctigat a efectuat o serie de cheltuieli tocmai
pentru combaterea aprrilor invocate de acesta.
Tn msura n care cererea de intervenie voluntar accesorie a fost admis, problema
posibilitii terului de a-i recupera propriile cheltuieli de judecat de la partea care a
pierdut a primit rezolvri diferite. Astfel. ntr-o prim opinie111, s-a apreciat c interve
nientul accesoriu trebuie s-i suporte ntotdeauna cheltuielile propriei cereri, indiferent
dac hotrrea s-a pronunat n favoarea sau nu a prii pentru care a intervenit, soluia
fiind argumentat pe faptul c intervenia voluntar accesorie nu trebuie s aib drept
consecin sporirea cheltuielilor de judecat pe care le va suporta partea care va cdea
?n pretenii.
Apreciem ns c acest argument nu este suficient pentru a nltura aplicarea regu
lii viznd acordarea cheltuielilor de judecat nscris n art. 453 alin. (1) NCPC, ce are ca
fundament stabilirea culpei procesuale, n condiiile n care terul a intervenit n spri
jinul uneia dintre pri, intenionnd ns protejarea unui interes propriu. Aprarea n
mod preventiv a acestui interes, prin formularea cererii de intervenie accesorie, poate
conduce la ocaziona rea unor cheltuieli n proces, fiind echitabil t legal ca terului s i se
recunoasc dreptul de a i le recupera de la partea n culp, care prin aciunile sau inac
iunile sale este pe cale de a-i produce un prejudiciu. De altfel, ca principiu, orice dero
gare de ia regula general sau orice restrngere de drepturi ar trebui expres prevzut
de lege, nefiind ns cazul n ipoteza discutat.
De asemenea, considerm c intervenientului accesoriu i se va recunoate dreptul de
a-i recupera cheltuielile de judecat numai n msura n care apdrrile sale au contri
buit la pronunarea soluiei asupro cererii principale, iar nu n mod automat prin prisma
raportului de dependen existent ntre cele dou cereri.
5. Calea de atac exercitat de intervenientul accesoriu. Potrivit art. 67 alin. (4)
NCPC, calea de atac exercitat de intervenientul accesoriu se socotete neavenit dac
partea pentru care a intervenit nu a exercitat calea de atac, a renunat la calea de atac
exercitat ori aceasta a fost anulat, perimat sau respins fr a fi cercetat n fond (n
temeiul unei excepii procesuale). Ca atare, n aceste ipoteze, calea de atac exercitat de
intervenientul accesoriu se va respinge ca neavenit.
n ipoteza n care att partea, ct i terul care a intervenit n favoarea sa au decla
rat cale de atac, prin cereri distincte, instana de control judiciar se va pronuna asupra
acestora, apreciind n concret asupra temeiniciei motivelor invocate de fiecare parte,
fr ca soluia pronunat asupra cii de atac exercitate de parte s influeneze soluia
asupra cii de atac declarate de intervenientul accesoriu (doar soluia dat cererii prin
cipale influeneaz soluia cererii de intervenie voluntar accesorie formulate n faa
primei instane). Prin urmare, apreciem c n ipoteza admiterii cii de atac exercitate de
parte, calea de atac declarat de terul ce a intervenit n favoarea sa nu va fi respins ca
rmas fr obiect.
n schimb, avnd n vedere c cererea de intervenie accesorie poate fi formulat i
direct n calea de otccn favoarea apelantului/ recurentului sau, dup caz. a intimatului,
n aceast situaie admiterea sau respingerea cii de atac va influena soluia dat cererii
de intervenie voluntar accesorie, problema fiind ca atare similar celei din etapa jude-
1,1P. Vosiiescu, Tratat teoretic i practic de procedur civil, voi. III, lai, 1940, p. 299.
196 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l L I L II. P4RTICIPAN]II I A PROCESUL CIVIL Art 68
cii cau2ei n prim instan i distinct fa de cea existent n calea de atac, dac cere
rea de intervenie a fost formulat n faa primei instane.
n msura n care motivele cii de atac susinute de intervenientul accesoriu nu sunt
n favoarea prii pentru care a intervenit, calea de atac promovat de acesta va fi res
pins ca neavenit.
Din moment ce intervenientul accesoriu tinde prin exercitarea cii de atac s fie
pronunat n final o soluie de admitere a cererii sale de intervenie, aceasta nefiind
supus timbrrii, apreciem c nici n privina cii de atac exercitate nu existd obligaia
plii taxelor judiciare de timbru In sarcina intervenientului accesoriu.
ntruct admiterea cii de atac exercitate de partea n favoarea creia terul a inter
venit determin schimbarea soluiei procesului n prim instan, va atrage de aseme
nea modificarea soluiei cererii de intervenie accesorie, chiar i n situaia n care inter
venientul accesoriu nu a declarat cale de atac sau aceasta i s-a respins, n temeiul unei
excepii procesuale sau ca nefondatl. Spre exemplu, dac reclamantul a declarat apel
mpotriva hotrrii primei instane prin care i s-a respins cererea principal ca nente
meiat, iar aceast cale de atac este admis, cu consecina schimbrii hotrrii n sensul
admiterii cererii principale, chiar dac terul care a intervenit n faa primei instane n
favoarea reclamantului nu a declarat i el cale de atac, admiterea apelului reclamantu
lui va determina schimbarea hotrrii primei instane i ?n ceea ce privete soluia dat
cererii de intervenie accesorie, aceasta urmnd a fi, la rndul ei, admis.
2. Intervenia forat
/. Chemarea n judecat a altei persoane
68. Formularea cererii. Termene. (1) Oricare dintre pri poate s che
me n judecat o alt persoan care ar putea s pretind, pe calea unei cereri
separate, aceleai drepturi ca i reclamantul.
(2) Cererea fcut de reclamant sau de intervenientul principal se va depune
cel mai trziu pn la terminarea cercetrii procesului naintea primei instane.
(3) Cererea fcut de prt se va depune n termenul prevzut pentru depune
rea ntmpinrii naintea primei instane, iar dac ntmpinarea nu este obligato
rie, cel mai trziu la primul termen de judecat.
COM EN TA RI U
1. Definiia i elementele caracteristice. Chemarea n judecat a altei persoane este
cererea de intervenie forat, prin care una dintre prile iniiale solicit introducerea n
proces a unui ter care ar putea pretinde aceleai drepturi ca i reclamantul, n eventua
litatea n care acesta ar promova o aciune separat.
Elementele caracteristice ale acestei cereri de intervenie forat sunt urmtoarele:
a) spre deosebire de cererea de Intervenie voluntar, n care terul intervine n proces
din proprie iniiativ, n cazul cererii de chemare n judecat a altor persoane, iniiativa
atragerii terului n proces aparine uneia dintre prile iniiale (reclamant, prt sau ter
intervenient devenit parte), de unde provine i denumirea de intervenie forat;
b) terul chemat n judecat trebuie s poat pretinde aceleai drepturi subiective ca
i reclamantul, nea vnd relevan dac n mod efectiv le-a pretins saunupecale extra
judiciar;
O su A Na r c i s a Th s o h a r i 197
Art. 68 Ca r t ea I. Di s po z i i i g en er a l e
c) partea care formuleaz cererea de chemare n judecat a terului trebuie s se pre
valeze de un interes propriu, cum este, spre exemplu, cel viznd prentmpinarea declan
rii unui litigiu viitor i obinerea ntr-un singur proces a unei hotrri judectoreti opo
zabile tuturor prilor care ar putea invoca aceleai drepturi mpotriva sa sau care i-ar
putea contesta drepturile reclamate ori cel privitor la liberarea prtului de executarea
unei obligaii, n ipoteza reglementat de art. 71 NCPC.
Prtul are interesul de a formula cerere de chemare n judecat a altor persoane
care pot pretinde aceleai drepturi ca i reclamantul n urmtoarele situaii expuse n
doctrina de specialitate cu titlu exemplifica tiv111:
- n cazul raporturilor juridice obligaionale cu pluralitate de creditori, dac debito
rul, care este acionat n judecat numai de unul dintre creditori, are motive s refuze
plata, invocnd rezolui unea de drept a contractului, stingerea creanei etc., atunci el va
solicita introducerea n proces i a celorlali creditori, pentru a obine o singur hotrre,
opozabil tuturor creditorilor respectivi, evitnd astfel un proces ulterior ce ar putea fi
promovat de acetia din urm mpotriva sa;
- n cazul cesiunii de crean, atunci cnd debitorul cedat este chemat n judecat de
ctre creditorul cedent, dei un tert i-a notificat cesiunea de crean, pentru a evita riscul
unei pli nevalabile, debitorul va putea s formuleze o cerere de introducere n proces
a creditorului cesionar;
- n cazul cesiunii de crean, dac vechiul creditor i-a notificat debitorului c nu
recunoate valabilitatea cesiunii i-a cerut s nu fac plata, iar ulterior creditorul cesi
onar l acioneaz n judecat pe debitorul cedat, acesta din urm are interesul de a-l
introduce n cauz pe creditorul cedent;
- n situaia n care posesorul unui imobil se vede chemat n judecat de o persoan
care invoc titlul de motenitor, el poate s introduc n proces i pe ceilali motenitori,
spre a obine o hotrre opozabil tuturor, n msura n care ar avea mijloace s conduc
la respingerea preteniei principale;
- dac reclamantul revendic un bun de la prt, acesta din urm poate s intro
duc n proces pe terul care, de asemenea, pretinde c este proprietarul acelui bun, tot
n msura n care ar avea mijloace s obin respingerea preteniei principale sau dac
dorete s predea bunul celui care se va dovedi a fi adevratul su titular etc.
Reclamantul are interesul de a formula cerere de chemare n judecat a altor per
soane care pot pretinde aceleai drepturi ca i el n urmtoarele situaii, expuse n doc
trin cu titlu exemplificativ121:
- n ipoteza n care creditorul cesionar l acioneaz n judecat pe debitorul cedat,
iar acesta se apr invocnd interdicia de a plti pe care i-a notificat-o creditorul cedent,
reclamantul are interesul s l introduc n cau2 pe creditorul cedent, pentru a dovedi
existena dreptului su i, implicit, inexistena dreptului pretins de ter;
-atunci cnd creditorul pretinde plata creanei sale, iar debitorul se apr artnd
c i s-a notificat de ctre un ter cesiunea creanei respective, reclamantul justific i el
interesul de a-l atrage la judecat pe cel despre care se afirm c ar fi creditor cesionar,
de asemenea, pentru a dovedi existena dreptului su i, implicit, inexistena dreptului
pretins de ter;
1.1KM. Ciobanu. 6. Borvi, T.C. Sriciu. op. cit., 2011, p. 80.
1.1Idem, p. 81.
198 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l L I L II. P4RTICIPAN]II I A PROCESUL CIVIL
Art. 68
- d aci se revendic un bun, iar prtul indic un ter ca fiind proprietarul acelui bun,
fr ns a formula o cerere bazai pe dispoziiile art. 75 NCPC, reclamantul poate s soli
cite introducerea n proces a terului respectiv, pentru a dovedi existena dreptului su
i, implicit inexistena dreptului pretins de ter.
2. Termenul de depunere a cererii
2.1. Cererea formulata de reclamant sau de intervenientul principal. Potrivit art. 68
alin. (2) NCPC, cererea fcuta de reclamant sau de intervenientul principal se va depune
cel mai trziu pn la terminarea cercetrii procesului naintea primei instane.
Momentul terminrii cercetrii procesului este determinat de art. 244 alin. (1) NCPC,
potrivit cruia cnd judectorul se socotete lmurit, prin ncheiere, declara cercetarea
procesului ncheiat i fixeaz termen pentru dezbaterea fondului n edin public. n
practica judiciar anterioar noului cod, un atare moment era fixat prin declaraia jude
ctorului n sensul constatrii cau2ein stare de judecat, n condiiile n care nu mai exis
tau cereri de formulat, probe de administrat i excepii de invocat.
n primul rnd, constatm faptul c, spre deosebire de reglementarea precedent,
n care termenul limit pentru depunerea cererii era fixat la momentul nchiderii dez
baterilor, potrivit art. 57 alin. (3) CPC 1865, n prezentul cod aceast limit o constituie
momentul terminrii cercetrii procesului, situat anterior nchiderii dezbaterilor. Aceast
schimbare legislativ este una fireasc, ntruct, pe de-o parte, momentul terminrii cer
cetrii procesului vizeaz lipsa formulrii altor cereri de ctre pri, n noiunea de cerere
fiind indus i aceast form de intervenie forat, iar, pe de alt parte, dreptul prii
de a depune o atare cerere pn la nchiderea dezbaterilor determina reluarea acestora
i poate chiar i a cercetrii judectoreti, dac se impunea administrarea de probatorii
suplimentare, conducnd la ntrzierea soluionrii procesului.
n al doilea rnd, textul confer n mod expres i intervenientului principal calitatea
de a formula o cerere de chemare n judecat a altor persoane care ar putea invoca
aceleai drepturi subiective ca i el (nu ca acelea pretinse de reclamantul iniial), solu
ia impunndu-se prin prisma naturii juridice a interveniei principale drept veritabil
cerere de chemare n judecat ndreptat mpotriva prilor iniiale, intervenientul prin
cipal ocupnd poziia de reclamant n cadrul cererii sale.
n ipoteza introducerii unei cereri de intervenie principal, dac terul poate invoca
aceleai drepturi ca i intervenientul principal, reclamantul iniial poate formula cererea
de intervenie forat a terului n litigiu, n funcie de poziia procesual a reclamantului
iniial n cadrul cererii de intervenie voluntar principal.
Astfel, dac cererea de intervenie principala este formulat n contradictoriu i cu
reclamantul, iar nu numai cu prtul, atunci reclamantul are dreptul de a formula cererea
de intervenie forat n termenul prevzut pentru depunerea ntmpinrii mpotriva
cererii de intervenie principal naintea primei instane, prin raportare la dispoziiile
art. 68 alin. (3) i art. 65 aln. (3) NCPC, ntruct, n cadrul cererii de intervenie principal,
reclamantul are calitatea de prt.
n ceea ce privete stabilirea termenului n care poate fi formulat cererea de inter
venie forat n ipoteza n care n cadrul procesului este formulat i o cerere reconven-
ional, iar terul ar putea invoca aceleai drepturi ca i prtul-reclamant, trebuie pornit
la premisa c n cadrul cererii reconvenionale, calitile prilor iniiale sunt inversate.
Astfel, dac prtul-reclamant formuleaz cererea de intervenie forat a unui ter
care ar pretinde aceleai drepturi ca i el n cadrul cererii reconvenionale, o va putea
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 199
Art. 68 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
face pn la terminarea cercetrii judectoreti n faa primei instane, prin raportare la
art. 68 alin. (2) NCPC, acesta avnd calitatea de reclamant n cererea reconvenional.
Recamantul-prt va putea face aceeai cerere n termenul prevzut pentru depunerea
ntmpinrii mpotriva cererii reconvenionale naintea primei instane, potrivit art. 68
alin. (3) i art. 209 alin. (5) raportat la art. 201 afin. (1}NCPC, ntruct, n cadrul cererii
reconvenionale, reclamantul iniial are calitatea de prt.
2.2. Cerereo formulata de prt. Potrivit art. 68 alin. (3) NCPC, cererea fcut de
prt se va depune n termenul prevzut pentru depunerea ntmpinrii naintea primei
instane, iar dac ntmpinarea nu este obligatorie, cel moi trziu la primul termen de
judecata.
Spre deosebire de reglementarea anterioar, care prevedea n art. 57 alin. (2) CPC
1865 ca termen limit pentru depunerea cererii prima zi de nfiare, n prezent acest
termen este delimitat de primul termen de judecat, ntre cele dou noiuni existnd
distincii. Astfel, prima zi de nfiare era aceea la care prile legal citate puteau pune
concluzii, potrivit art. 134 CPC 1865, momentul procesual putnd fi diferit de primul ter
men de judecat, cnd exista posibilitatea amnrii soluionrii cauzei pentru nelegala
ndeplinire a procedurii de citare, pentru pregtirea aprrii uneia dintre pri, pentru
studiul actelor comunicate n edin public etc. Actualul Cod de procedur civil nu
mai prevede ca noiune prima zi de nfiare, utiliznd-o exclusiv pe aceea de prim ter
men de judecat, fa care prile sunt legal citate.
Prin urmare, n situaia n care ntmpinarea este obligatorie, prtul poate formula
cerere de intervenie forat a unui ter care poate pretinde aceleai drepturi ca i recla
mantul n termen de 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare n judecata, potrivit
art. 201 alin. (1) NCPC, cu respectarea art. 165 NCPC viznd ndeplinirea procedurii de
citare i, implicit, de comunicare a cererii.
n situaia n care ntmpinarea nu este obligatorie, termenul limit pentru formula
rea de ctre prt a cererii de intervenie forat a unui ter care poate pretinde aceleai
drepturi ca i reclamantul este reprezentat de primul termen de judecat, n msura n
care procedura de citare a prtului i de comunicare a cererii de chemare n judecat
ctre acesta a fost legal ndeplinit, acordndu-i-se posibilitatea de a lua cunotin de
existena procesului.
2.3. Sanciunea nedepunerii cererii n termen. Sanciunea ce intervine n ipoteza
depunerii tardive a cererii de intervenie forat a unui ter care ar putea s invoce
aceleai drepturi ca i reclamantul este decderea din exerciiul dreptului dea formula o
atare cerere, iar consecina aplicrii acestei sanciuni este soluia de respingere a cererii
ca tardiv formulat. Noua reglementare nu mai instituie derogarea de la sanciunea
deciderii, existent n fostul art. 135 CPC 1865, n care se prevedea judecarea separat
a cererilor de intervenie depuse cu nclcarea termenelor legale procedurale, motiv
pentru care n prezent acestea vor fi respinse ca tardive.
n aceast privin, apreciem c se impun urmtoarele precizri:
a) dac cererea de intervenie forat este formulat n faa primei instane cu ncl
carea termenelor prevzute de art. 68 alin. (2) i (3) NCPC, dar pn la momentul nchi*
derii dezbaterilor, ntruct nu s-ar nclca un grad de jurisdicie, iar legea nu prevede un
acord expres al prilor iniiale, rezult c acestea i pot da nvoiala n mod tacit pen
tru soluionarea cererii. n aceast ipotez, apreciem c decderea este reglementat
de norme juridice de ordine privat, iar instana nu ar avea dreptul s invoce din oficiu
excepia tardivitii depunerii cererii, urmnd s o judece n consecin;
200 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l L I L II. PARTICIPAN]!! I A PROCESUL CIVIL Art 68
b) daci cererea de intervenie forat este formulat n faa primei instane cu ncl
carea termenelor prevzute de art. 68 alin. (2) i (3) NCPC, dup momentul nchiderii
dezbaterilor i pn la cel al pronunrii soluiei, aceasta va fi sancionat cu neluarea
n seam, prin raportare la art. 394 alin. (3) NCPC, noiunea de nscrisuri prevzut de
acest text legal urmnd a fi interpretat n sensul includerii, de principiu, i a actefor de
procedur, raiunea fiind aceeai, i anume respectarea principiului contradictorialitii
i pe cel al dreptului la aprare;
c) dac cererea de intervenie forat este depus direct n apel, apreciem c, n lipsa
unei reglementri derogatorii ca n situaia interveniei voluntare principale, cererea se
va respinge ca inadmisibil, prin raportare la art. 478 alin. (3) NCPC, potrivit cruia n
apel nu se pot formula pretenii noi, precum i n temeiul dispoziiilor art. 478 alin. (1)
NCPC potrivit crora prin apel nu se poate schimba cadrul procesual stabilit n faa pri
mei instane. Soluia este similar pentru ipoteza depunerii cererii n recurs, prin rapor
tare la art. 494 NCPC, care face trimitere ia regulile de procedur privind judecata n apel.
Este de remarcat faptul c depunerea cererii de intervenie forat n faa primei
instane cu nclcarea termenului legal procedural poate atrage respingerea sa ca tar
div, n timp ce depunerea acesteia direct n apel sau n recurs determin respingerea
sa ca inadmisibil, iar nu ca tardiv. Aceast soluie este fondat pe argumentul c n
etapa judecrii cauzei n prim instan este instituit un termen legal procedural a crui
nclcare determin aplicarea sanciunii decderii, reglementat de norme de ordine pri-
vat, n timp ce prin depunerea cererii direct n cile de atac se ncalc gradele obligato
rii de jurisdicie, pentru protecia crora au fost prevzute dispoziiile art. 478 alin. (1) i
(3) NCPC impunndu-se ca atare sanciunea respingerii sale ca inadmisibil, sanciunea
fiind de ordine public, putnd fi invocat i de instan din oficiu;
d) n etapa rejudecrii cauzei cu trimitere la prima instan (casare n tot a hotrrii
judectoreti), n ipoteza anulrii hotrrii acesteia prin admiterea apelului, n condiiile
art. 480 alin. (3) NCPC, sau n ipoteza casrii hotrrii prin admiterea recursului, n con
diiile art. 497 i 498 alin. (2) NCPC, nu excludem admisibilitatea cererii de intervenie
forat, formulat cu respectarea dispoziiilor art. 68 alin. (2) i (3}NCPC;
e) n etapa rejudecrii cauzei cu reinere de ctre instana de control judiciar, formu
larea cererii de intervenie forat este inadmisibil, considerentele fiind comune cu cele
indicate pentru situaia depunerii cererii direct n calea de atac;
f) n ipoteza contestaiei n anulare, n etapa judecrii acestei ci de atac, intervenia
forat este inadmisibil, nefiind o cale de atac devolutiv, ns, n cazul admiterii sale
i al rejudecrii fondului, aceasta devine admisibil, cu urmtoarele distincii: interven
ia forat este admisibil exclusiv n ipoteza admiterii contestaiei n anulare de drept
comun, reglementat de dispoziiile art. 503 alin. (1) NCPC, iar nu i n ipoteza admite
rii contestaiei n anulare special, reglementat de dispoziiile art. 503 alin. (2) NCPC,
ntruct aceasta din urm vizeaz o rejudecare a recursului, i numai pentru ipoteza n
care contestaia n anulare a fost exercitat mpotriva unei sentine nesupuse apelului,
cu ocazia rejudecrii fondului, caz n care aceasta poate fi formulat cu respectarea dis
poziiilor art. 68 alin. (2) i (3) NCPC. Cererea de intervenie forat este inadmisibil
cnd contestaia n anulare a fost exercitat mpotriva unei hotrri pronunate n apel,
iar cererea este formulat cu ocazia rejudecrii apelului;
g) n ceea ce privete revizuirea, n etapa judecrii acestei ci de atac, intervenia
forat este inadmisibil, nefiind o cale de atac devolutiv, ns, n cazul ncuviinrii
sale i al rejudecrii fondului, devine admisibil, cu urmtoarele distincii: rejudecarea
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 201
Art. 69 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
fondului nu are loc n ipoteza existenei motivului de revizuire prev2ut de art. 509
alin. (1) pct. 8 NCPC (contrarietatea de hotrri), procedndu-se numai la anularea
celei de-a doua hotrri judectoreti, pronunate cu nclcarea autoritii de lucru
judecat, caz n care intervenia forat este inadmisibil; dac revi2uirea a fost exercitat
mpotriva unei sentine nesupuse apelului, cu oca2ia rejudecrii fondului, cererea de
Intervenie forat poate ff formulat cu respectarea dispoziiilor art. 68 alin. (2) i (3)
NCPC; dac revizuirea a fost exercitat mpotriva unei hotrri pronunate n apel, cu
ocazia rejudecrii apelului, cererea de intervenie forat este inadmisibil; de asemenea,
cererea de intervenie forat este inadmisibil Tn ipoteza n care revizuirea privete o
hotrre a instanei de recurs i, ca urmare a admiterii acestei ci extraordinare de atac,
se procedeaz la rejudecarea recursului;
h) dac la primul termen de judecat la care reclamantul a fost legal citat, acesta i
modifici5 cererea de chemare n judecat, prtul este n drept s formuleze cererea de
chemare n judecat a altor persoane care ar putea invoca aceleai drepturi ca cele inse
rate n cererea modificatoare cu cel puin 10 2ile naintea termenului de judecat fixat,
prin raportare la dispoziiile art. 204 alin. (l)teza a ll-a NCPC.
Ari. 69. Comunicarea cererii. {1) Cererea va fi motivat i, mpreun cu
nscrisurile care o nsoesc, se va comunica att celui chemat n judecat, ct i
prii potrivnice.
(2) La exemplarul cererii destinat terului se vor altura copii de pe cererea de
chemare n judecat, ntmpinare i de pe nscrisurile de la dosar.
(3) Dispoziiile art. 64 i 65 se aplic n mod corespunztor.
COMEN TA RI U
1. Natura juridic. Pentru stabilirea naturii juridice a cererii de chemare n judecat a
altor persoane care ar putea pretinde aceleai drepturi ca i reclamantul trebuie pornit
de la premisa de principiu c niciunei persoane nu i se pot acorda drepturi printr-o hot
rre judectoreasc n lipsa formulrii de ctre aceasta a unei cereri sau chiar mpotriva
voinei sale.
Astfel, apreciem c dac terul este introdus n proces prin intermediul cererii de
intervenie forat n discuie, n msura n care acesta, la rndul su, nu formuleaz o
cerere de intervenie principal, prin hotrrea pronunat n cauz nu se pot stabili drep
turi n favoarea sa, cu excepia cazurilor de derogatorii reglementate de art. 71 NCPC.
Efectul de principiu produs de hotrrea judectoreasc n privina intervenientului
forat este acela c soluia pronunat cu privire la drepturile i obligaiile statuate ntre
prile iniiale i va f i opozabil, avnd efect de lucru judecat, prin raportare la art. 431
alin. (2) NCPC, nefiind admis proba contrar ntr-un eventual litigiu ulterior. Utilitatea
acestei cereri de intervenie rezid n prentmpinarea declanrii unui nou proces ntre
ter i una dintre prile iniiale, cunoscndu-se efectul de lucru judecat al primei hot
rri judectoreti, opozabile tuturor prilor care au participat n acel litigiu.
Spre exemplu, n cadrul raporturilor juridice obligaionale cu pluralitate de creditori,
n ipoteza respingerii cererii principale formulate de ctre unul dintre creditori mpotriva
debitorului, ca urmare a invocrii de ctre acesta din urm a rezoluiunii de drept a con
tractului care a dat natere dreptului de crean, hotrrea pronunat n cauz i va fi
opozabil i celuilalt creditor, introdus forat prin intermediul cererii n discuie, astfel
202 Dt U A NAXCISA THSQHAfti
T l L I L II. P4RTICIPAN]II I A PROCESUL CIVIL
Art. 69
nct, ntr-un eventual litigiu ulterior promovat de acesta din urm mpotriva debitorului,
i se va opune efectul de lucru judecat al hotrrii respective, n temeiul art. 431 alin. (2)
NCPC respectivul creditor nemaiputnd propune probe de naturii a demonstra contra
riul a ceea ce s-a stabilit prin prima hotrre judectoreasc, chiar i n situaia n care nu
le-a administrat n primul litigiu.
Dispoziiile art. 70 NCPC, potrivit crora cel chemat n judecat dobndete poziia
procesual de reclamant, vizeaz calitatea terului n ansamblul litigiului iniial, iar nu
calitatea cu care figureaz n cadrul cererii de intervenie forat (calitatea de reclamant
a fost aleas de legiuitor pentru ter prin prisma posibilitii acestuia de a pretinde ace
leai drepturi ca i reclamantul iniial).
Astfel, considerm c n cadrul acestei cereri, poziia procesual de reclamant apar
ine reclamantului sau prtului iniial ori intervenientului principal, care a promovat
cererea de intervenie forat, iar poziia procesual de prt aparine intervenientului
forat. Se impune ns precizarea c n desfurarea procesului prile nu vor figura n
calitile menionate pentru cererea de intervenie forat, ci n calitile n care apar n
ansamblul litigiului (reclamant, prt, intervenient principal), iar intervenientul forat va
figura n calitate de reclamant, dup admiterea n principiu a cererii, prin raportare la
art. 70 NCPC.
Obiectul cererii de intervenie forat nu coincide cu obiectul cererii principale/ cere
rii reconven io na le/ cererii de intervenie principal, nefiind reprezentat de valorificarea
drepturilor pretinse de reclamant sau de intervenientul principal, ci vizeaz asigurarea
opozabilitii fa de intervenientul forat a hotrrii care se va pronuna asupra cererii
menionate, n care se statueaz asupra existenei dreptului reclamantului sau interveni
entului principal, ce poate fi pretins deopotriv de ctre ter.
Cererea de chemare n judecai a altor persoane nu reprezint o veritabil cerere de
chemore n judecat, precum cererea de intervenie voluntar principal sau cererea de
chemare n garanie, de altfel codul stipulnd n mod expres pentru acestea din urm
c vor mbrca forma prevzut pentru cererea de chemare n judecat [art. 62 alin. (1)
i art. 73 alin. (1) NCPC]. Pentru cererea de chemare n judecat a altor persoane codul
prevede numai obligaia motivrii sale, ca i n privina cererii de artare a titularului
dreptului, instituind ca atare o difereniere de natur juridic, acestea din urm, per a
contrario, nembrcnd forma prevzut pentru cererea de chemare Tn judecat.
Ca regul, cererea de chemare n judecat a altor persoane are ca finalitate faptul
ca n acelai litigiu s se constate implicit, odat cu soluionarea procesului, inexistena
dreptului de crean sau a celui real de care s-ar putea prevala terul. Astfel, dac cererea
este promovat de prt, acesta tinde ca prin respingerea cererii principale, n msura
n care are mijloace s conduc la o asemenea soluie, s obin implicit i constatarea
inexistenei dreptului de crean/ real ce ar putea fi pretins de ctre ter i care este
identic cu cel invocat de reclamant. Dac cererea este promovat de reclamant, acesta,
n msura n care apreciaz c exist suficiente motive pentru pronunarea unei soluii
de admitere a cererii principale, are interesul de a-l atrage n proces pe cel care reclam
acelai drept de crean/ real, tocmai pentru a se constata implicit inexistena acestuia
n patrimoniul terului.
Apreciem ns c cererea de intervenie forat nu are ca obiect nsi constatarea
inexistenei dreptului de crean/ real al terului, ntruct aceasta ar reprezenta o verita
bil cerere de chemare n judecat, care ar necesita forma prevzut pentru cererea de
chemare n judecat, precum i respectarea dispoziiilor art. 35 teza a ll-a NCPC, potrivit
Os l i a Na r c i s a Th s o h a r i 203
Art. 69 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
crora cererea n constatare nu poate fi primit dac partea are deschis calea aciunii
n realizare, ce ar conduce, n anumite cazuri, la respingerea ca inadmisibil a cererii de
intervenie forat, chiar i n ipoteza n care condiiile art. 68 alin. (1) NCPC ar fi ntrunite.
Tn concluzie, apreciem c cererea de chemare n judecat a altor persoane are ca obiect
atragerea terului n proces pentru asigurarea opozabilitii fad de acesta a hotrrii ce se
vo pronuna. n ipoteza art. 71 NCPC, cererea de chemare Tn judecat a altor persoane are
ca obiect stabilirea persoanei care este titularul dreptului reclamat prin cererea principal,
n vederea liberrii prtului de executarea obligaiei instituite n sarcina sa.
Aceast form de intervenie forat este promovat de reclamant/ prt/ i nterveni-
ent principal mpotriva terului, poziia Intervenientului forat de reclamani n ansamblul
litigiului nefiind de natur s-i confere posibilitatea de a obine drepturi n propriul patri
moniu prin hotrrea judectoreasc ce va fi pronunat n cau2, cu excepia situaiilor
derogatorii reglementate de art. 71 NCPC.
2. Forma cererii. Din punctul de vedere al formei, cererea de intervenie forat tre
buie formulat in scris, pe suport material clasic (hrtie) sau n form electronic, n
acest ultim caz dac sunt ndeplinite condiiile prevzute de lege.
ntruct regula n materie de form a cererilor n justiie o constituie forma scris,
iar n reglementarea interveniei forate nu este specificat vreo excepie, dispoziiile
art. 148 alin. (2) NCPC viznd posibilitatea formulrii orale a cererii, urmat de consem
narea acesteia n ncheierea de edin, nu sunt aplicabile acestei cereri.
Coninutul cererii de intervenie forat este restrns la motivarea n fapt i n drept,
prin raportare la art. 69 alin. (1) NCPC, ntruct cererea de chemare n judecat, ntm
pinarea i nscrisurile depuse la dosar se comunic terului, n temeiul alin. (2) al ace
luiai articol, iar acestea din urm vizeaz preteniile reclamantului i aprrile prtului.
Motivarea cererii va fi axat asupra mprejurrii c persoana chemat n judecat forat
ar putea pretinde aceleai drepturi ca si reclamantul.
3. Timbrarea. Apreciem c o atare cerere nu este supus plii taxelor judiciare de
timbru, n trucat nu reprezint o veritabil cerere de chemare n judecat, avnd ca obiect
atragerea terului n proces pentru asigurarea opozabilitii fa de acesta a hotrrii ce
se va pronuna asupra cererii principale, pentru care au fost deja achitate taxele judiciare
de timbru. Astfel, instana nu se va pronuna prin dispozitiv asupra inexistenei dreptului
de crean/ real al terului (caz n care s-ar fi impus satisfacerea timbrajului), ci aceast
mprejurare va rezulta implicit din modul de soluionare a cererii principale.
4. Numr de exemplare. Numrul de exemplare va fi cel prevzut de art. 149 alin. (1)
NCPC. potrivit cruia cnd cererea urmeaz a fi comunicat, ea se va face n attea exem
plare cte sunt necesare pentru comunicare, n afar de cazurile n care prile au un repre
zentant comun sau partea figureaz n mai multe caliti juridice, cnd se va face un singur
exemplar, cu meniunea c, n toate cazurile, este necesar i un exemplar pentru instan.
De asemenea, art. 150 NCPC viznd nscrisurile anexate, art. 151 NCPC privind cere
rea formulat prin reprezentant i art. 152 NCPC referitor la cererea greit denumit sunt
aplicabile i cererii de intervenie forat n mod corespunztor.
Cererea de chemare n judecat a altei persoane care ar putea sa pretind aceleai
drepturi ca i reclamantul se comunic att terului introdus n proces, ct i prilor
adverse. La exemplarul destinat terului se vor altura copii de pe cererea de chemare n
judecat, ntmpinare, precum i de pe nscrisurile aflate la dosar.
204 Dt U A NAXCISA THSQHAtti
T l L I L II. P4RTICIPAN]II I A PROCESUL CIVIL Art. 69
5. Admisibilitatea n principiu a cererii. Spre deosebire de reglementarea anteri
oar, care Impunea faza admisibilitii n principiu numai n privina celor dou forme
ale interveniei voluntare, noul Cod de procedur civil extinde aceast etap prealabil
obligatorie i n privina formelor de intervenie forat reprezentate de chemarea n
judecat a altei persoane care ar putea pretinde aceleai drepturi ca i reclamantul, che
marea n garanie i artarea titularului dreptului.
Astfel, dispoziiile art. 69 alin. (3) NCPC fac trimitere, pentru ipoteza cererii de chemare
n judecat a altor persoane care ar putea pretinde aceleai drepturi ca l reclamantul, la
art. 64 NCPC vi2lnd admisibilitatea n principiu a cererii de intervenie voluntar.
Admisibilitatea n principiu a acestei cereri se va discuta numai dup comunicarea
cererii de intervenie forat celui chemat n judecat i prilor adverse, pentru asigura
rea principiului contradictorialitii, precum i al dreptului la aprare.
n ipoteza n care cererea de intervenie este depus chiar n edina de judecat,
instana va dispune amnarea cauzei pentru citarea terului chemat n judecat i a celor
lalte pri adverse care nu sunt prezente la termen i a efecturii comunicrilor legale.
Cererea de intervenie forat se pune de ctre instan n discuia contradictorie a
prilor, la momentul dezbaterii admisibilitii n principiu a acesteia, primul cruia i se
va da cuvntul fiind persoana care a formulat cererea (reclamant/ prt iniial ori interve
nient principal), urmnd apoi partea advers i, n final, cel chemat n judecat. Ordinea
acordrii cuvntului este distinct fa de cea din cadrul admisibilitii n principiu a cere
rilor de intervenie voluntar, ntruct trebuie avut n vedere poziia procesual diferit
a terilor n cadrul cererilor de intervenie. Iar nu n ansamblul procesufui.
n msura n care este necesar administrarea unor probe suplimentare pentru
aceast dezbatere, instana are posibilitatea prorogrii discutrii admisibilitii n princi
piu a cererii de intervenie forat dup administrarea dovezilor respective.
Comentariile aferente cererilor de intervenie voluntar privitoare la ncheierea de
admitere n principiu, la ordinea soluionrii aspectelor viznd tardivitatea, inadmisibi-
litatea, sau nulitatea n raport de admisibilitatea n principiu, la regimul aplicabil n pri
vina cilor de atac susceptibile de a fi exercitate mpotriva ncheierii i la suspendarea
de drept a judecrii cererii principale n ipoteza promovrii unei ci de atac mpotriva
ncheierii de respingere a cererii de intervenie sunt valabile n mod corespunztor i n
privina cererii de intervenie forat care constituie obiectul prezentei analize.
La momentul pronunrii asupra admisibilitii n principiu a cererii de intervenie
forat, instana va cerceta existena condiiei ca terul s poat pretinde aceleai drep
turi ca i reclamantul, acest aspect urmnd s se regseasc n motivarea ncheierii n
funcie de soluia pronunat, cu meniunea c judectorul va evita analiza temeiniciei
preteniilor reclamantului iniial sau a eventualelor drepturi ce ar putea fi pretinse de
ter pentru a nu-i crea o stare de incompatibilitate determinat de antepronunare.
Prin intermediul cererii de intervenie forat reclamantul nu poate introduce n
cadrul cererii principale un alt prt, ntruct forma procedural pentru modificarea
acesteia din urm sub aspectul cadrului procesual pasiv este cererea adiional, iar nu
cererea de intervenie forat.
De asemenea, prin intermediul acestei forme de intervenie forat nu se poate
introduce n proces un alt reclamant, fiind inadmisibil, spre exemplu, cererea prin care
reclamantul, coproprietar al unui bun imobil, care a promovat aciune n revendicarea
acestuia, formuleaz cerere de intervenie forat a celorlali coproprietari, care nu
au dorit s formuleze mpreun aciunea principal, pentru ca bunul s fie restituit n
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 205
Art. 70 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
patrimoniul tuturor, fr a le contesta ca atare drepturile [n prezent este reglementat
posibilitatea introducerii aciunii n revendicare a bunului n materialitatea sa de ctre un
singur coproprietar, potrivit art. 643 alin. (1) NCC}. Este de menionat c, potrivit art. 643
alin. (3) NCC, cnd aciunea civil nu este introdus de toi coproprietarii, prtul poate
cere instanei de judecat introducerea n cau2 a celorlali coproprietari n calitate de
reclamani, n termenul i n condiiile prevzute n noul Cod de procedur civil pentru
chemarea n judecat a altor persoane. Prin urmare, o atare posibilitate este recunoscut
de noul Cod civil prtului, avndu-se n vedere situaia n care acesta ar avea mijloace
pentru a respinge preteniile reclamantului i dorete, prin formularea cererii de inter
venie forat, asigurarea opozabilitii hotrrii ce se va pronuna asupra cererii prin
cipale i fa de ceilali coproprietari, care evident ar putea invoca aceleai dreptului cu
privire la bun. De asemenea, i reclamantul poate formula cererea de intervenie for
at a celorlali coproprietari, dar numai n msura n care le contest drepturile, apre
ciind c este singurul titular asupra bunului, aceasta fiind raiunea pentru care a fost
reglementat aceast form de intervenie forat.
Art, 70. Poziia terului n proces. Cel chemat n judecat dobndete pozi
ia procesual de reclamant, iar hotrrea i produce efectele i n privina sa.
COMEN TA RI U
1. Poziia teruluf n proces. Astfel cum am artat anterior la pct. 1 din cadrul
comentariului viznd natura juridic a acestei cereri de intervenie forat, considerm
c niciunei persoane nu i se pot acorda drepturi printr-o hotrre judectoreasc, n lipsa
formulrii de ctre aceasta a unei cereri n acest sens sau chiar mpotriva voinei sale, cu
excepia cazurilor de excepie reglementate de art. 71 NCPC.
Din acest motiv, apreciem c atunci cnd terul este introdus n proces prin inter
mediul cererii de intervenie n discuie, n msura n care, la rndul su, nu formuleaz
o cerere de intervenie principal, prin hotrrea pronunat n cauz nu se pot stabili
drepturi \n favoarea sa.
Terul chemat n judecat, dei prt n codrul cererii de intervenie forat, dobn
dete legal, n ansamblul litigiului, prin admiterea n principiu a interveniei, calitatea de
reclamant, bucurnd u-se de independena procesuol i putnd efectua actele procedu
rale puse de lege la dispoziia prilor.
Considerm ns c intervenientul forat nu va puteo renuna la judecarea cererii
de intervenie, ntruct nu a fost formulat de ctre el, singurul n drept s efectueze
acest act de dispoziie fiind reclamantul/ prtul iniial ori intervenientul principal care a
promovat-o. De altfel, din moment ce intervenia sa n proces este forat, neimplicnd
exprimarea consimmntul su n acest sens, acceptarea tezei viznd admisibilitatea
renunrii acestuia la judecarea cererii ar lipsi de efecte posibilitatea introducerii sale
silite n proces.
Intervenientul forat are posibilitatea renunrii la dreptul pe care ar putea s-i pre
tind similar reclamantului, precum i dreptul de a ncheia o tranzacie judiciar mpre
un cu prile iniiale.
Prin ncheierea de admitere n principiu a cererii de intervenie forat, terul dobn
dete calitatea de parte In proces, figurnd cu denumirea de reclamant, potrivit art. 70
NCPC.
206 Dt U A NAXCISA THSQHAfti
T l T l U l II. PARTICIPANJ II I A PROCESUL CIVIL Art. 70
Ca efect al admiterii n principiu a cererii de intervenie forat, instana este obligat
s se pronune asupra sa prin dispozitivul hotrrii finale. Astfel, n ipoteza n care instana
omite s se pronune asupra cererii de intervenie prin dispozitivul hotrrii judectoreti,
partea are deschisa calea completrii hotrrilor, reglementat de art. 444 cu referire la
art. 445 NCPC.
Dobndind calitatea de parte, intervenientul forat exercita drepturile i i asum
obligaiile legale o le unei pri n proces (dreptul de a solicita amnarea cauzei n vede
rea pregtirii aprrii sau amnarea pronunrii pentru formularea i depunerea de con
cluzii scrise, dreptul de a propune probe i de a le administra, dreptul de a formula cereri
n cadrul procesului viznd recuzarea, strmutarea, suspendarea judecrii cauzei, drep
tul de invoca excepii procesuale, dreptul de a exercita unele acte procesuale de dispo
ziie, dreptul de a fi citat etc.).
Intervenientul forat nu are o poziie subordonat n litigiu fa de prile iniiale, ci
independent, legea nelimitndu-in vreo manier drepturile n raport de cele avute de
acestea.
Apreciem c nu se pune problema operrii prorogrii legale de competen n pri
vina cererii de Intervenie forat sau a punerii n ntrziere, ntruct aceasta nu repre
zint o veritabila cerere de chemare n judecat.
Introducerea cererii de intervenie forat nu conduce la ntreruperea prescripiei
extinctive n privina valorificrii drepturilor de ctre ter, ntruct cererea de interven-
ie forat nu are semnificaia unei cereri formulate mpotriva prilor iniiale avnd ca
obiect drepturile pretinse i de reclamant.
n ceea ce privete actele de procedur susceptibile a fi formulate de ctre interve
nientul forat, apreciem c, dei dobndete poziia procesual de reclamant n ansam
blul litigiului, el poate formula ntmpinare mpotriva cererii de intervenie forat sau
poate depune concluzii cu privire la cererea principal/ cererea reconvenional/ cererea
de intervenie principal, exprimndu-i poziia procesual.
Considerm c intervenientul forat nu poate promova cerere reconvenional, ntru
ct mpotriva sa nu s-a formulat o veritabil cerere de chemare tn judecat, chiar dac
implicit se constat inexistena dreptului su de crean/ real prin modul de soluionare
a cererii principale/ cererii reconvenionale/ cererii de intervenie principal.
Intervenientul forat poate formula ns cerere de intervenie principal mpotriva
porilor iniiale. Spre exemplu, dac reclamantul (cesionar) formuleaz cerere de inter-
venieforat a terului (cedent), viznd constatarea inexistenei dreptului de crean al
acestuia, terul are posibilitatea s introduc o cerere de intervenie principal mpotriva
reclamantului iniial, solicitnd declararea nulitii cesiunii de crean.
Intervenientul forat ar putea formula cerere de chemare n judecat a altor per-
soane care ar putea sa pretind aceleai drepturi ca i reclamantul, prin raportare la
art. 68 alin. (2) i (3) NCPC, care face referire la aceast cerere ca putnd fiind depus de
reclamant intervenient principal i prt, coroborate cu dispoziiile art. 70 NCPC, care
confer celui chemat n judecat poziia procesual de reclamant.
Dat fiind faptul c art. 69 alin. (3) face trimitere la art. 65 NCPC, care se va aplica n
mod corespunztor, rezult c terul intervenient forat va prelua procedura n starea n
care se afl n momentul admiterii interveniei, dar va putea solicita administrareo de
probe prin ntmpinare sau cel mai trziu pn la primul termen de judecat ulterior
O su A Na r c i s a Th s o h a r i 2 0 7
Art. 70 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
admiterii cererii de intervenie. Actele de procedur ulterioare vor fi ndeplinite i fa
de el.
Spre deosebire de ipoteza interveniilor voluntare, cnd terului nu i se comuni
cau actele de procedur existente n do$ar, pentru ipoteza interveniei forate, tocmai
ntruct terul nu intervine n proces din propria sa Iniiativ, existnd i posibilitatea s
nu aib cunotin de litigiu, art. 69 alin. (2) NCPC instituie obligaia comunicrii ctre
acesta a unor fotocopii de pe cererea de chemare n judecat, de pe ntmpinare, pre
cum i de pe restul nscrisurilor depuse la dosar.
Comentariile aferente cererilor de intervenie voluntar viznd semnificaia prelurii
procedurii n starea n care se afl n momentul admiterii interveniei, precum i posibili
tatea interogrii intervenientului forat, respectiv imposibilitatea audierii sale n calitate
de martor sunt valabile i n privina cererii de intervenie analizat.
2. Modul de soluionare a cererii. n ceea ce privete moduf de soluionare a cererii
de intervenie forat n discuie, trebuie fcute urmtoarele meniuni:
a) ca regul, apreciem c soluionarea cererii de intervenie forat nu poate avea loc
separat de judecarea cererii principale, pentru c scopul avut n vedere la formularea sa
vizeaz tocmai asigurarea opozabilitii hotrrii pronunate n litigiul iniial fa de ter.
Ca atare, considerm c nu poate f i dispus soluia disjungerii. Un argument n plus pen
tru susinerea acestei soluii este i mprejurarea c numai n ipoteza cererii de chemare
n garanie se prevede n mod expres posibilitatea disjungerii, potrivit art. 74 alin. (4) teza
a ll*a NCPC, iar nu i n privina celorlalte forme de intervenie forat;
b) suspendarea judecrii cererii principale atrage i suspendarea cererii de interven
ie forat, acest incident procedural opernd n bloc;
c) perimarea cererii principale atrage i perimarea cererii de intervenie forat, prin
raportare la art. 419 NCPC, perimarea producndu-se asupra tuturor prilor litigante,
indiferent de poziia lor procesual, consecina decurgnd din caracterul unitar al pro
cesului;
d) modul de soluionare a cererii de intervenie forat va avea n vedere interesul
concret avut n vedere de cel care a formufat cererea, soluiile putnd fi diferite de la caz
la caz.
Astfel, dac prtul a formulat cererea de intervenie forat, viznd inexistena
dreptului de crean ce ar putea fi pretins de ter, fiind invocat, spre exemplu, stingerea
obligaiei prtului prin compensaie, iar aciunea reclamantului va fi respins pentru
acest considerent, cererea de intervenie ar trebui admisa. Dac cererea principal este
admis, cererea de intervenie ar trebui respins.
Dac prtul a formulat cererea de intervenie forat pentru a se stabili cui aparine
dreptul reclamat, independent de soluia dat cererii principale, cererea de intervenie
ar trebui admis.
Dac reclamantul (cesionar) a formulat cererea de intervenie forat a cedentulu,
care a somat debitorul s-i plteasc creana, viznd implicit inexistena dreptului aces
tuia de crean, n cazul n care cererea principal este admis, ar trebui admis i cere
rea de intervenie forat, iar dac cererea principal ar fi respins, ar trebui respins i
cererea de intervenie forat;
e) apreciem c renunarea reclamantului la judecarea cererii principale va atrage res-
pingerea cererii de intervenie forat formulat de acesta ca rmas fr obiect, din
20* Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l L I L II. P4RTICIPAN]II I A PROCESUL CIVIL Art. 71
moment ce aciunea nu a fost soluionat pe fondul su, neexistnd nicun interes pen
tru a face hotrrea pronunat ntr-o astfel de situaie opozabil unei persoane;
f) persoana care a formulat cererea de intervenie forai poate renuna la judecarea
sa, instana urmnd a lua act n consecin, acest drept neexistnd i pentru intervenien-
tul forat, n considerarea argumentelor expuse anterior;
g) ca regul, intervenientul forat nu poate fi obligat la plata cheltuielilor de judecata,
ntruct nu a supus judeciii o pretenie t a fost chemat n judecat pentru opozabili
tate, ns n msura n care pentru comboterea aprrilor sale, prile iniiale efectueaz
o serie de cheltuieli, acestea ar putea fi recuperate de la ter sub forma cheltuielilor de
judecat;
h) ntr-un litigiu ulterior promovat de ter mpotriva prtului, hotrrea obinut n
litigiul iniial are efect de lucru judecat, neputnd fi statuat mpotriva aceea ce s-a stabilit
n aceasta prin administrarea unor dovezi contrarii.
A r i . 71. Scoaterea prtului din proces. (1) n cazul prevzut la art. 70,
cnd prtul, chemat n judecat pentru o datorie bneasc, recunoate datoria
i declar c vrea s o execute fa de cel cruia i va fi stabilit dreptul pe cale
judectoreasc, el va fi scos din proces, dac a consemnat la dispoziia instanei
suma datorat.
(2) Tot astfel, prtul, chemat n judecat pentru predarea unui bun sau a
folosinei acestuia, va fi scos din proces dac declar c va preda bunul celui al
crui drept va fi stabilit prin hotrre judectoreasc. Bunul n litigiu va fi pus
sub sechestru judiciar de ctre instana nvestit cu judecarea cauzei, dispoziiile
art. 971 i urmtoarele fiind aplicabile.
(3) n aceste cazuri, judecata va continua numai ntre reclamant i terul che
mat n judecat. Hotrrea se va comunica i prtului, cruia i este opozabil.
COM EN TA RI U
1. Sfera de reglementare. Dispoziiile art. 71 NCPC vizeaz o situaie particular n
care persoana care are calitatea de prt n proces poate fi scoas din cadrul acestuia,
prin manifestarea sa de voin nsoit de consemnarea sumei disputate n proces la dis
poziia instanei sau de sechestrarea judiciar a bunului litigios. Este de menionat faptul
c art. 71 NCPC a extins sfera ipotezelor n care prtul poate fi scos din proces, art. 59
alin. {1) CPC 1865 viznd numai cazul datoriei bneti.
Cele dou ipoteze specificate n art. 71 NCPC sunt de strict interpretare i aplicare,
neputnd fi extinse i la alte aciuni avnd un obiect distinct.
2. Ipoteza datoriei bneti. n privina situaiei speciale instituite de art. 71 alin. (1)
NCPC, se impun urmtoarele precizri:
a) cererea principal trebuie s aib ca obiect solicitarea reclamantului de obligare
a prtului la plata unei sume de bani (pretenii), independent dac izvorul obligaiei
bneti este contractual sau delictual, legea nefcnd vreo distincie n acest sens;
b) prtul trebuie s recunoasc preteniile deduse judecii prin ntmpinare, note
scrise, interogatoriu sau verbal n edin, codul neinstituind o form special pentru
aceast recunoatere;
c) recunoaterea trebuie sa intervin pn la nchiderea dezbaterilor n faa primei
instane;
O su A Na r c i s a Th s o h a r i 209
Art. 71 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
d) prtul trebuie s consemneze la dispoziia instanei suma ce face obiectul litigiu
lui, pn la nchiderea dezbaterilor n faa primei instane, i s depun la dosar dovada
consemnrii efectuate. n privina consemnrii, sunt aplicabile n mod corespunztor dis
poziiile art. 1056 alin. (1) NCPC viznd cauiunea judiciar, suma fiind depus la Trezo
reria Statului, la CEC Bank S.A. sau la orice alt instituie de credit care efectueaz astfel
de operaiuni, pe numele prtului, la dispoziia instanei;
e) prtul va fi scos din proces prin dispoziia instanei acest sens, iar nu prin admi
terea excepiei lipsei calitii sale procesuale pasive, ntruct, pe de-o parte, acesta jus
tific legitimitatea procesual pasiv, iar, pe de alt parte, scoaterea din proces semni
fic numai faptul c acesta nu va mai participa ia cercetarea procesului i la dezbateri,
nemaifiind citat pe parcursul judecii, hotrrea pronunat n cauz urmnd ns a i se
comunica;
f) scoaterea prtului din proces poate interveni numai dup admiterea n principiu
a cererii de intervenie forat a terului care poate pretinde aceleai drepturi ca i recla
mantul, ntruct numai din acel moment judecata poate continua ntre reclamant i ter
ul chemat n judecat;
g) n situaia ndeplinirii condiiilor prevzute de lege pentru scoaterea prtului din
proces, instana este obligat s ia aceast msur, nefiind lsat ia latitudinea sa;
h) n cazul n care reclamantului iniial i s-a admis cererea, dispozitivul hotrrii jude
ctoreti va cuprinde meniunea viznd eliberarea ctre reclamant a sumei consemnate
la dispoziia instanei. n situaia n care cererea reclamantului iniial a fost respins, sta-
bilindu-se faptul c dreptul de crean aparine intervenientului forat, apreciem c dis
pozitivul hotrrii judectoreti va cuprinde meniunea viznd eliberarea ctre interve
nientul forat o sumei consemnate la dispoziia instanei, soluia avnd la baz raiunea
instituirii acestor dispoziii speciale, i anume prentmpinarea unui nou litigiu i libe
rarea prtului de executarea obligaiei, fiind la latitudinea intervenientului forat dac
ncaseaz sau nu banii respectivi.
3. Ipoteza predrii unui bun sau a folosinei acestuia. n privina celei de*a doua
situaii speciale instituite de art. 71 alin. (2) NCPC, se impun urmtoarele precizri supli
mentare (comentariile viznd momentul pn la care poate interveni declaraia de recu
noatere a prtului i modalitatea de scoatere a prtului din proces fcute n privina
primei situaii fiind valabile i pentru ipoteza predrii unui bun sau a folosinei acestuia):
a) cererea principal trebuie s aib ca obiect solicitarea reclamantului de obligare
a prtului la predarea unui bun (predarea bunului vndut, donat etc.) sau a folosinei
acestuia (predarea bunului nchiriat, dat n comodat etc.), independent dac bunul este
mobil sau imobil;
b) prtul trebuie s declare c va preda bunul litigios celui al crui drept va fi stabilit
prin hotrrea judectoreasc. Declaraia poate fi fcut prin ntmpinare, note scrise,
interogatoriu sau verbal n edin, codul neinstituind o form special pentru aceast
declaraie;
c) instana nvestit cu soluionarea cererii principale va institui sechestrul judiciar
asupra bunului litigios, prin raportare la art. 971 i urm. NCPC, independent de formula
rea vreunei cereri n acest sens de ctre pri;,
d) n situaia n care reclamantului iniial i s*a admis cererea, dispozitivul hotrrii
judectoreti va cuprinde obligarea prtului la predarea bunului sau a folosinei sale
ctre reclamant, fn situaia n care cererea reclamantului iniial a fost respins, stabi-
lindu-se c dreptul viznd predarea bunului aparine terului intervenient, apreciem c
210 Dt U A NAXCISA THSQHAfti
T l L I L II. P4RTICIPAN]II I A PROCESUL CIVIL Art. 72
disp02itivul hotrrii judectoreti va cuprinde meniunea privind punerea fa dfsp02iie
a bunului ctre ter, aceast soluie avnd la ba2 raiunea instituirii acestor dispoziii
speciale, i anume prentmpinarea unui nou litigiu i liberarea prtului de executarea
obligaiei.
4. Cheltuielile de judecat, fn ceea ce privete suportarea cheltuielilor de judecat,
se impun urmtoarele distincii, valabile pentru ambele ipoteze descrise de art. 71 NCPC:
a) dac cererea principal se admite, reclamantul fiind adevratul titular al dreptului
de crean/ real reclamat, cheltuielile de judecat avansate de acesta vor fi recuperate de
la intervenientul forat, iar nu de la prt ntruct numai terul a rmas parte n proces,
prtul fiind scos din litigiu. Ca atare, dispoziiile art. 71 NCPC constituie o derogare de la
art. 4S3 NCPC privind acordarea cheltuielilor de judecat, i chiar i de la excepia insti
tuit de art. 454 NCPC privind exonerarea prtului de la plata cheltuielilor de judecat,
fiind prevzute condiii distincte pentru aceast scutire;
b) dac cererea principal se respinge, terul intervenient fiind adevratul titular al
dreptului de crean/ real reclamat, cheltuielile de judecat avansate de acesta vor fi
recuperate de la reclamant, acesta fiind n culp procesual. Prtul iniial nu are drep
tul la recuperarea cheltuielilor de judecat efectuate pn la scoaterea sa din proces, din
moment ce acesta nu mai are calitatea de parte n proces, un alt argument fiind acela c
n fapt prtul a pierdut procesul.
c) dac niciunul dintre cei doi, reclamant i ter intervenient, nu este titularul dreptu
lui disputat, cheltuielile de judecat ocazionate de litigiu vor rmne n sarcina fiecruia.
l i Chemarea n garanie
A r i . Ti . Condiii, ( ) Partea interesat poate s cheme n garanie o ter
persoan, mpotriva creia ar putea s se ndrepte cu o cerere separat n garanie
sau n despgubiri.
(2) I n aceleai condiii, cel chemat n garanie poate s cheme n garanie o alt
persoan.
COM EN TA RI U
1. Definiia i elementele caracteristice. Chemarea n garanie este cererea de inter-
venieforata prin care una dintre prile litigante solicit introducerea n proces a unui
ter mpotriva cruia ar putea formula aciune separat n garanie sau n despgubiri,
pretinznd soluionarea acesteia n cadrul litigiului pendinte.
Elementele caracteristice ale acestei cereri de intervenie forat sunt urmtoarele:
a) spre deosebire de cererea de intervenie voluntar, n care terul intervine n pro
ces din proprie iniiativ, n cazul cererii de chemare n garanie iniiativa atragerii ter
ului n proces aparine uneia dintre prile litigante {reclamant, prt sau intervenient
a crui cerere a fost admis n principiu), de unde provine i denumirea de intervenie
forat;
b) spre deosebire de cererea de intervenie principal, cererea de chemare n garan
ie presupune, cu necesitate, existena unui proces civil aflat n faza judecaii n prim
instana, neputandu-se soluiona pretenia dedus judecii prin intermediul acesteia cu
nclcarea unui grad de jurisdicie, legea neprevznd o derogare precum n cazul inter
veniei principale;
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 211
Art. 72 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
c) interesul prii care formuleaz cererea de chemare n garanie a terului privete
garantarea sau despgubirea sa n ipoteza n care v q cdea n pretenii,
d) pentru formularea cererii de chemare n garanie nu este necesar ca persoana che
mat n garanie s fie ter fa de procesul n curs de desfurare, putnd fi i una dintre
prile iniiale sau dintre terii intervenieni devenii pri, dup admiterea n principiu a
cererilor de intervenie respective;
e) ntre cererea principal i cererea de chemare n garanie trebuie s existe o leg
tur de dependen i subordonare, n sensul c soluia cererii principale influeneaz i
soluia cererii de chemare n garanie.
Avnd n vedere c art. 72 alin. (1) NCPC prevede noiunea de cerere n garanie sau
n despgubiri, rezult c cererea de chemare n garanie poate fi formulat nu numai
atunci cnd exist o obligaie de garanie n sarcina terului stabilit legal sau convenio
nal cu acest titlu (cerere n garanie), ci i atunci cnd, dei o garanie legal sau conven
ional nu exist, partea care a czut n pretenii ar putea solicita despgubiri de la ter
(cerere n despgubiri).
Cderea n pretenii a unei pri poate viza fie pierderea drepturilor deduse judecii
de ctre aceasta, n ipoteza n care are calitatea de reclamant, iar cererea de chemare n
judecat a fost respins, fie obligarea sa prin hotrre judectoreasc, n ipoteza n care
are calitatea de prt, iar cererea de chemare n judecat ndreptat mpotriva sa a fost
admis.
Doctrina11a indicat urmtoarele exemple de cereri de chemare n garanie cnd, dei
o garanie legal sau convenional nu exist, partea care a czut n pretenii ar putea
solicita despgubiri de la ter (cereri n despgubiri):
- comitentul, chemat n judecat pentru a rspunde de fapta culpabil a prepusului
su, poate s l cheme n pranie pe prepus, spre a fi obligat s plteasc, la rndul lui,
comitentului suma pe care acesta din urm va trebui s o achite reclamantului;
- n cazul n care creditorul cheam n judecat numai pe unul dintre debitorii care
s-au obligat n solidar, prtul poate s cheme n garanie pe ceilali codebitori, pentru ca
fiecare dintre ei s i plteasc partea corespunztoare din datoria comun.
n ipoteza obligaiilor indivizibile, potrivit art. 1432 alin. (3) NCC, debitorul chemat
?n judecat pentru totalitatea obligaiei poate cere un termen pentru a-i introduce n
cauz pe ceilali debitori, cu excepia cazului n care prestaia nu poate fi realizat dect
de cel chemat n judecat, care, n acest caz, poate fi obligat s execute singur ntreaga
prestaie, avnd ns drept de regres mpotriva celorlali debitori. Apreciem c, n acest
caz expres reglementat de lege, codebitorii sunt introdui n cauz n calitate de pri,
din iniiativa prtului iniial, fiind un text legal de excepie, nefiind cazul unei cereri de
chemare n garanie;
- n situaia n care mandatarul ncheie un act cu depirea mputernicirilor primite,
iar terul l cheam n judecat pe mandant pe temeiul gestiunii de afaceri, al mbogi
rii fr just cauz sau al mandatului aparent, mandantui l poate chema n garanie pe
mandatar, pentru a fi obligat s l despgubeasc;
- fideiusorui, acionat n judecat pentru a plti datoria pe care debitorul principal
nu nelege s o achite de bunvoie, poate s l cheme n garanie pe acesta din urm.
Exemplificativ, sunt cereri de chemare n garanie, cnd exist o obligaie de pranie
n sarcina terului stabilit legal cu acest titlu (cereri n garanie) urmtoarele:
V.M. Ctobanu, G. Borol, T.C Brictu, op. cit., 2011, p, 85.
212 Dt U A NAXCISA THSOHAfti
T l T l U l II. PARTICIPANJ II I A PROCESUL CIVIL Art. 72
- chemarea n garanie a vnztorului de ctre cumprtor, n ipoteza n care acesta
din urm este acionat ntr-o revendicare imobiliar sau mobiliar (art. 1695 NCC);
- chemarea n garanie a donatorului de ctre donatar, n ipoteza n care acesta din
urm este acionat ntr-o revendicare imobiliar sau mobiliar, dac donatorul a promis
expres garania sau dac eviciunea decurge din fapta sa (a vndut bunul donat ctre o
alt persoan, a donat bunul de dou ori ctre dou persoane diferite etc.) ori dintr-o
mprejurare care afecteaz dreptul transmis, pe care a cunoscut-o i nu a comunicat-o
donatarului la ncheierea contractului (art. 101S alin. (1) NCC]. De asemenea, n ca2ul
donaiei cu sarcini, n limita valorii acestora, donatorul rspunde pentru eviciune ca i
cumprtorul [art. 1018 alin. (2) NCC];
-chemarea n garanie a celorlali coproprietari,n ipoteza n care unul dintre acetia
este acionat de un ter ntr-o revendicare a fostului bun comun, dup efectuarea parta
jului (art. 683 NCC).
2. Persoanele care pot formula cerere de chemare n garanie. Din dispoziiile
art. 73 alin. (2) i (3) NCPC, care fac referire la termenul de depunere a cererii de chemare
n garanie, rezult c aceasta poate fi formulat de reclamant, intervenient principal i
prt.
In continuare, art. 72 alin. (2) NCPC menioneaz c cel chemat in garanie poate s
cheme n garanie o oft persoan.
Prin urmare, cererea de chemare n garanie poate fi promovat de: reclamant (spre
exemplu, reclamantul, cumprtor al unui bun, introduce aciune n revendicarea aces
tuia de la persoana care pretinde c ar fi adevratul titular al dreptului de proprietate,
formulnd totodat i cerere de chemare n garanie a vnztorului pentru ca, n ipoteza
n care aciunea sa n revendicare va fi respins ca nentemeiat, chematul n garanie
s-i restituie preul bunului, cheltuielile vnzrii, precum i celelalte sume ce pot fi soli
citate n caz de eviciune), prt, intervenient principal i chemat n garanie (chemrile
n garanie succesive nefiind limitate de lege ca numr).
Cererea de chem a re n garanie nu poate f i formulat de ctre intervenientul voluntar
accesoria, ntruct acesta nu poate fi obligat prin hotrrea judectoreasc la executa
rea vreunei obligaii n sarcina prilor iniiale (cu excepia, eventual, a cheltuielilor de
judecat) i nici nu poate pierde vreun drept dedus judecii, formulnd doar o simpl
aprare n proces.
3. Modaliti de valorificare a dreptului de a fi garantat sau despgubit. n msura
n care exist un proces n curs de desfurare, iar partea interesat formuleaz n cadrul
acestuia cererea de chemare n garanie a unei persoane care ar putea s-l despgu
beasc n ipoteza n care ar cdea n pretenii, atunci suntem n prezena valorificrii
dreptului de a fi garantat sau despgubit pe cale incidental.
Dac ns partea interesat nu formuleaz cererea de chemare n garanie a persoa
nei respective n cadrul procesului n curs de desfurare, ateptnd finalizarea sa, iar,
n msura n care a czut n pretenii, promoveaz un proces distinct mpotriva acesteia,
solicitndu-i despgubiri pentru dreptul pe care l*a pierdut sau pentru obligaia stabilit
n sarcina sa, suntem n prezena valorificrii dreptului de a fi garantat sau despgubit
pe cale principal.
Noul Cod de procedur civil reglementeaz n cadrul art. 72-74 NCPC cererea de
chemare n garanie promovat pe cale incidental. Cererea de chemare n garanie
Os l i a Na r c i s a Th s o h a r i 213
Art. 73 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
formulat pe cale principali este guvernai de regulile aplicabile cererii de chemare n
judecai.
Valorificarea pe cale incidentali a dreptului de a fi garantat sau despigubit prezint
o serie de avantaje: chematul n garanie, devenind parte n proces, are dreptul de a pro
pune i administra probe, de a invoca excepii procesuale, ce pot fi n sprijinul pirii care
a formulat cererea de chemare n garanie, garantul avnd interesul s-i susin poziia,
pentru a nu fi admis cererea de chemare n garanie; evitarea declanrii unui litigiu
ulterior viznd valorificarea acestui drept pe cale principali, prin hotirrea judecto
reasc, instana fiind obligai si soluioneze nu numai cererea principali, dar i cererea
de chemare n garanie; economie de timp i cheltuieli; evitarea pronunirii unor hoti-
riri contradictorii.
Ca reguli, modalitatea n care dreptul de a fi garantat sau despigubit va fi valorificat
(pe cale principali sau incidental) este la alegerea prii interesate.
Prin excepie, n cazurile expres prevzute de lege, garantatul este obligat s formu
leze cererea de chemare n garanie pe cale incidental, n caz contrar existnd riscul ca
cererea sa de chemare n garanie promovat pe calea unui litigiu distinct si fie respinsi,
drept consecini a invocrii de citre garant a excepiei procesului ru<ondus (exceptio
mali processus), ca a pi rare de fond de natur s conduc la respingerea cererii ca nen
temeiat, considerndu-se stins obligaia de garanie sau de despgubire.
Astfel, potrivit art. 1705 alin. (1) NCC, cumprtorul chemat n judecat de un ter
care pretinde ci are drepturi asupra lucrului vndut trebuie s l cheme n cauz pe vn
ztor. n cazul n care nu a ficut-o, fiind condamnat prinr-o hotrre cu efect de lucru
judecat, pierde dreptul de garanie daci vnzitorul dovedete c existau motive sufici
ente pentru a se respinge cererea.
De asemenea, n conformitate cu art. 2310 alin. (2) NCC, fideiusorul care a pltit fr
a-l ntiina pe debitorul principal nu are aciune mpotriva acestuia dac, la momentul
plii, debitorul avea mijloacele pentru a declara stins datoria. n aceleai mprejurri,
fideiusorul nu are aciune mpotriva debitorului dect pentru sumele pe care acesta ar fi
fost chemat s le pliteasci,n msura n care putea opune creditorului mijloace de ap
rare pentru a obine reducerea datoriei.
A r i . 73. Formularea cererii. Termene. (1) Cererea va fi fcut n forma pre
vzut pentru cererea de chemare n judecat.
(2) Cererea fcut de reclamant sau de intervenientul principal se va depune
cel mai trziu pn la terminarea cercetrii procesului naintea primei instane.
(3) Cererea fcut de prt se va depune n termenul prevzut pentru depune
rea ntmpinrii naintea primei instane, iar dac ntmpinarea nu este obligato
rie, cel mai trziu la primul termen de judecat.
COMEN TA RI U
1. Forma cererii. Potrivit art. 73 alin. (1) NCPC, cererea de chemare n garanie va fi
fcut informa prevzuta pentru cererea de chemare n judecat.
Precizrile fcute n cadrul comentariului viznd cererea de intervenie voluntar
principal cu privire la forma i numrul de exemplare sunt valabile n mod corespunz
tor i n privina cererii de chemare n garanie.
214 Dt U A NAXCISA THSQHAfti
T l L I L II. P4RTICIPAN]II I A PROCESUL CIVIL Art. 73
n ceea ce privete coninutul cererii de chemare n garanie, acesta va fi cel prev
zut pentru cererea de chemare n judecat, fiind reglementat de art. 194 NCPC, cu men
iunea c suplimentar se va specifica legtura de subordonare ce justifici soluionarea
acesteia mpreun cu cererea principal.
De asemenea, dispoziiile art. 150 NCPC viznd nscrisurile anexate, ale art. 151 NCPC
privind cererea formulai prin reprezentant i ale art. 152 NCPC referitoare la cererea
greit denumii sunt aplicabile n mod corespunztor i cererii de chemare n garanie.
Dat fiind natura sa juridici de veritabil cerere de chemare n judecat, precum i
faptul c reprezint o form de intervenie forat, potrivit dispoziiilor art. 74 alin. (1)
NCPC, instana va comunico celui chemat n garanie cererea $i copii de pe nscrisurile ce
o nsoesc, precum i copii de pe cererea de chemare n judecat, ntmpinare i de pe
nscrisurile de ia dosar.
2. Timbrarea. n privina aspectului timbrrii cererii de chemare n garanie dup
regulile aplicabile cererii principale, potrivit art. 10 din Legea nr. 146/ 1997, (ceea ce nu
nseamni c timbrajul este identic), prezentm urmtorul exemplu: cererea principal
avnd ca obiect revendicarea unui bun imobil se va timbra prin raportare la valoarea de
circulaie a bunului, iar cererea de chemare n garanie se va timbra la valoarea preten
iilor concrete ce fac obiectul su (dac prin cererea de chemare n garanie se solicit
restituirea preului pltit, acesta poate avea o valoare inferioar sau, dimpotriv, supe
rioar valorii de circulaie a bunului la momentul introducerii cererii, valorile avute n
vedere la calculul taxei de timbru fiind distincte).
Taxele judiciare de timbru aferente cererii de chemare n garanie vor fi avansate de
reclamantul, prtul sau intervenientul principal care a formulot-o, sub sanciunea a nu-
lirii acesteia ca netimbrati sau, dupi caz, ca insuficient timbrat.
3. Termenul de depunere a cererii de chemare n garanie
3.1. Cererea formulat de reclamant sau de intervenientul principal. Potrivit art. 73
alin. (2) NCPC, cererea ficuti de reclamant sau de intervenientul principal se va depune
cel mai trziu pn la terminarea cercetrii procesului naintea primei instane.
Momentul terminrii cercetrii procesului este determinat de art. 244 alin. (1) NCPC,
potrivit cruia cnd judectorul se socotete lmurit, prin ncheiere, declar cercetarea
procesului ncheiat i fixeaz termen pentru dezbaterea fondului n edin public. n
practica judiciar anterioar noului cod, un atare moment era fixat prin declaraia jude
ci torului n sensul constatri) cauzei n stare de judecai, nemaiexistnd cereri de formu
lat, probe de administrat i excepii de invocat.
n primul rnd, constatm faptul c, spre deosebire de reglementarea anterioar,
n care termenul limit era fixat la momentul nchiderii dezbaterilor, potrivit art. 62
alin. (2) CPC 1865, n prezentul cod aceast limit o constituie momentul terminrii cer
cetrii procesului, situat anterior nchiderii dezbaterilor. Aceasti schimbare legislativ
este una fireasc, ntruct, pe de-o parte, momentul terminrii cercetrii procesului
vizeaz lipsa altor cereri de formulat, printre care se include i aceast formi de inter
venie forai, iar, pe de alt parte, posibilitatea dea depune o atare cerere pni la nchi
derea dezbaterilor semnifica reluarea acestora i poate chiar i a cercetrii judectoreti,
dac se impunea administrarea de probatorii suplimentare.
In al doilea rnd, textul confer n mod expres calitatea de a formula o cerere de che
mare n garanie i intervenientului principol, ntruct cererea de intervenie voluntar
Os l i a Na r c i s a Th s o h a r i 215
Art. 74 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
principal este o veritabil cerere de chemare n judecat ndreptat mpotriva prilor
iniiale, intervenientul principal fiind reclamant n cadrul cererii sale.
n ceea ce privete stabilirea termenului n care poate fi depus cererea de chemare
n garanie n ipoteza n care n cadrul procesului este formulat i o cerere reconvenio
nal, trebuie pornit de la ideea c n cadrul cererii reconvenionale calitile prilor ini
iale sunt inversate, urmnd a se observa dac cererea de chemare n garanie este sub
ordonat cererii principale sau cererii reconvenionale.
Astfel, dac prtul-redamant formuleaz cererea de chemare n garanie, tinznd
a fi despgubit n ipoteza respingerii cererii sale reconvenionale, o va putea face pn
la terminarea cercetrii judectoreti n faa primei instane, prin raportare ia art. 73
alin. (2) NCPC, acesta avnd calitatea de reclamant n cererea reconvenional. Dac ns
cererea de chemare n garanie este formulat de pri tul-reclamant, urmrind a fi des
pgubit pentru situaia admiterii cererii principale, ova putea face n termenulprevfcut
pentru depunerea ntmpinrii naintea primei instane, iar dac ntmpinarea nu este
obligatorie, cel mai trziu la primul termen de judecat, prin raportare la art. 73 alin. (3)
NCPC, acesta avnd calitatea de prt n cererea principal. Cele artate anterior sunt
aplicabile n mod corespunztorii redamantului-prt.
3.2. Cererea formulat de prt Potrivit art. 73 alin. (3) NCPC, cererea fcut de
prt se va depune n termenul prevzut pentru depunerea ntmpinrii naintea primei
instane, iar dac ntmpinarea nu este obligatorie, cel mai trziu Io primul termen de
judecata.
Comentariul aferent cererii de chemare n judecat a altor persoane n privina ter
menului n care poate fi formulata cererea de ctre prt, precum i cel referitor la for
mularea acesteia n diferite etape procesuale i la sanciunile care pot interveni sunt
valabile i n ceea ce privete cererea de chemare n garanie.
A r i . 74. Procedura de judecat. (1) I nstana va comunica celui chemat n
garanie cererea i copii de pe nscrisurile ce o nsoesc, precum i copii de pe
cererea de chemare n judecat, ntmpinare i de pe nscrisurile de Ia dosar.
(2) Dispoziiile art. 64 i art. 65 alin. (1) i (2) se aplic n mod corespunztor.
(3) n termenul stabilit potrivit art. 65 alin. (3), cel chemat n garanie trebuie
s depun ntmpinare i poate s formuleze cererea prevzut la art. 72 alin. (2).
(4) Cererea de chemare n garanie se judec odat cu cererea principal. Cu
toate acestea, dac judecarea cererii principale ar fi ntrziat prin cererea de che
mare n garanie, instana poate dispune disjungerea ei pentru a o judeca separat,
n acest din urm caz, judecarea cererii de chemare n garanie va fi suspendat
pn la soluionarea cererii principale.
COM EN TA RI U
1. Admisibilitatea n principiu 3 cererii de chemare n garanie. Spre deosebire de
reglementarea anterioar, care impunea faza admisibilitii n principiu numai n privina
celor dou forme ale interveniei voluntare, noul Cod de procedur civil extinde aceast
etap prealabil obligatorie i n privina formelor de intervenie forat reprezentate
de chemarea n judecat a altei persoane, chemarea n garanie i artarea titularului
dreptului.
216 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l T l U l II. PARTICIPANI I A PROCESUL CIVIL Art. 74
Astfel, art. 74 alin. (2) NCPC face trimitere, pentru ipoteza cererii de chemare ?n
garanie, la dispoziiile art. 64 viznd admisibilitatea n principiu a cererii de intervenie
voluntari.
Admisibilitatea n principiu a acestei cereri se va discuta numai dup comunicarea
cererii de chemare n garanie terului i prilor adverse, pentru asigurarea principiului
contradictorialitii, precum i a dreptului fa a pra re.
De altfel, dat fiind natura sa juridic de veritabil cerere de chemare n judecat,
dar avndu-se n vedere i caracterul su incidental, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1)
NCPC, instana va comunica celui chemat n garanie cererea i copii de pe nscrisurile
ce o nsoesc, precum i copii de pe cererea de chemare ?n judecat, ntmpinare i de
pe nscrisurile de la dosar. n ipoteza n care cererea de chemare n garanie este depus
chiar n edin, se va dispune amnarea cauzei n vederea citrii chematului n garanie
i a celorlalte pri adverse care nu sunt prezente la termen i a efecturii comunicrilor
prevzute de lege.
Cererea de chemare n garanie se pune de ctre instan n discuia contradicto
rie a prilor la momentul dezbaterii admisibilitii n principiu, primul cruia i se va da
cuvntul fiind persoana care a formulat cererea, urmnd apoi partea advers i, n final,
cel chemat n garanie. Ordinea acordrii cuvntului este distinct fa de cea din cadrul
admisibilitii n principiu a cererilor de intervenie voluntar, ntruct trebuie avut n
vedere poziia procesual diferit a terilor n cadrul cererii de intervenie fa de cea n
ansamblul procesului.
n msura n care este necesar administrarea unor probe suplimentare pentru
aceast dezbatere, instana are posibilitatea prorogrii discutrii admisibilitii n princi
piu a cererii de chemare n garanie dup administrarea dovezilor respective.
Comentariile aferente cererilor de intervenie voluntar privitor la ncheierea de
admitere n principiu, la ordinea soluionrii aspectelor viznd tardivitatea, inadmisibi-
litatea, timbrarea sau nulitatea n raport de admisibilitatea n principiu, la regimul apli
cabil n privina cilor de atac susceptibile de a fi exercitate mpotriva ncheierii i la sus
pendarea de drept a judecrii cererii principale n ipoteza promovrii unei ci de atac
mpotriva ncheierii de respingere a cererii sunt valabile n mod corespunztor i n pri
vina cererii de intervenie forat ce face obiectul prezentei analize.
La momentul pronunrii asupra admisibilitii n principiu a cererii de chemare n
garanie, instana trebuie s aib n vedere mprejurarea ca ntre cererea de chemare n
judecat iniial i cererea de chemare n garanie s existe o legtur de subordonare
i de dependen, soluia dat cererii principale putnd s determine i soluia ce se va
pronuna asupra cererii de chemare n pranie, aspect ce trebuie s se regseasc n
motivarea ncheierii, n funcie de soluia pronunat. Prin urmare, instana va verifica,
fcnd o analiz ipotetic, dac, n ipoteza n core partea care a formulat cererea de che
mare n garanie vo cdea n pretenii [va pierde dreptul solicitat prin cererea principal
sau prin cererea de intervenie voluntar principal (dac este reclamant sau interve
nient principal) ori se va stabili n sarcina sa o obligaie prin hotrrea judectoreasc
(dac este prt)], aceasta este n drept s obin despgubiri de la chematul n garanie,
ca o consecin direct a cderii sale n pretenii.
Cererea de chemare n garanie este inadmisibil dac este formulat n cadrul litigi
ilor care nu presupun o prejudecare a fondului cererii principale, condiie esenial pen
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 217
Art. 74 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
tru soluionarea cererii de chemare n garanie. Spre exemplu, cererea de chemare n
garanie nu e$te admisibil n materia ordonanei preediniale111.
Admiterea n principiu a cererii de chemare n garanie produce urmtoarele efecte-.
a) chematul n garanie devine parte n proces. Exist ns i posibilitatea ca aceast
calitate s nu fie rezultatul admiterii n principiu a cererii de chemare n garanie, n
Ipoteza n care aceasta a fost ndreptat mpotriva unei persoane care avea deja calitatea
de parte litigant (spre exemplu, dac cererea principal este formulat n contradictoriu
att cu comitentul, cit i cu prepusul su, n calitate de pri, comitentul poate formula
o cerere de chemare n garanie mpotriva prepusului, care figureaz deja n calitate de
prt);
b) opereaz prorogarea legal de competen, prin raportare la art. 123 alin. (1)
NCPC, potrivit cruia cererile accesorii, adiionale, precum i cele incidentale se judec de
instana competent pentru cererea principal, chiar dac ar fi de competena material
sau teritorial a altei instane judectoreti, cu excepia cererilor prevzute la art. 120
(cereri privitoare la insolven sau la concordatul preventiv).
Spre exemplu, competena de prim instan a judectoriei atras de cererea prin
cipal. avnd ca obiect revendicarea unui bun n valoare de 150.000 lei, se va extinde i
asupra cererii de chemare n garanie vi2nd pretenii n cuantum de 300.000 lei, chiar
dac n ipoteza introducerii sale pe cale principal aceasta din urm ar fi determinat
competena de soluionare n primi instan a tribunalului;
c) opereaz punereo n ntrziere a chematului n garanie fa de partea care a for
mulat cererea;
d) are loc ntreruperea prescripiei extinctive.
2. Poziia n proces a chematului n garanie. Prin ncheierea de admitere n princi
piu a acestei forme de intervenie forat terul dobndete calitatea de parte n proces
(cu excepia situaiei n care cel chemat n garanie avea deja calitatea de parte litigant,
anterior formulrii cererii de intervenie forat n discuie), figurnd cu denumirea de
chemat n garanie. Dac cererea de chemare n garanie este ndreptat mpotriva unei
pri din proces, dup admiterea n principiu a cererii de intervenie, aceasta va figura
cu denumirea compus, i anume, dupl caz, de prt-chemat n pranie, intervenient
principal-chematn garanie, redamant-chematn garanie etc.
Ca urmare a admiterii n principiu a cererii de chemare n garanie, instana este obli
gat s se pronune asupra sa prin dispozitivul hotrrii finale. Astfel, n ipoteza n care
instana omite s se pronune asupra cererii de chemare n garanie prin dispozitivul
hotrrii judectoreti, partea are deschis calea completrii hotrrilor, reglementat
de art. 444 cu referire la art. 44S NCPC.
Dobndind calitatea de parte, chematul n garanie exercit drepturile i i asum
obligaiile legale ale unei pri n proces (dreptul de a solicita amnarea cauzei n vede
rea pregtirii aprrii sau amnarea pronunrii pentru formularea i depunerea de con
cluzii scrise, dreptul de a propune probe i de a le administra, dreptul de a formula cereri
n cadrul procesului viznd recuzarea, strmutarea, suspendarea judecrii cauzei, drep
tul de invoca excepii procesuale, dreptul de a exercita acte procesuale de dispoziie,
dreptul de a fi citat etc).
111Trib, Suprem, col, civ., dec. nr. 444/ 1964, n J,N. nr. 8/ 1966, o. 166.
21S Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l T l U l II. PARTICIPANJ II I A PROCESUL CIVIL Art. 74
Chematul n garanie nu are o poziie subordonat n litigiu fa de prile iniiale, ci
independent, legea nelimitndu-in vreo manier drepturile n raport de cele avute de
restul prilor.
Considerm ns c cel chemat n garanie nu va putea renuna fa judecarea cererii
de intervenie, ntruct nu a fost formulat de ctre acesta, singura n drept s efectueze
actul de dispoziie menionat fiind partea care a promovat cererea.
Chematul n garanie are ns dreptul de a ncheia o tranzacie judiciar mpreun cu
prile iniiale.
n ceea ce privete actele susceptibile de a fi formulate de chematul n garanie, n
conformitate cu art. 74 alin. (3) NCPC, n termenul stabilit potrivit art. 65 alin. (3) NCPC,
cel chemat n garanie trebuie s depun ntmpinare i poate s formuleze cererea pre
vzut la art. 72 alin. (2) NCPC - chemare n garanie a unei alte persoane.
Apreciem c instana are obligaia acordrii unui termen pentru formularea i depu
nerea ntmpinrii, dup admiterea n principiu a cererii de chemare n garanie, cu
excepia cazului n care chematul n garanie prezent declar n mod expres c nu solicit
amnarea cauzei n acest scop sau a ipotezei n care acesta a formulat deja ntmpinare
n cauz, avnd n vedere c cererea de chemare n garanie i-a fost comunicat nainte
de discutarea admisibilitii sale n principiu, conferindu-i astfel posibilitatea ntocmirii
acestui act de procedur.
Prin intermediul ntmpinrii, chematul n garanie, dat fiind poziia sa indepen
dent n proces, are posibilitatea de a formula aprri att mpotriva cererii principale,
ct i mpotriva cererii de chemare n garanie.
Chematul n garanie poate formula, la rndul su, o ait cerere de chemare n garan
ie, numrull or nefiind limitat {orice limitare de drepturi necesitnd prevedere expres,
ceea ce nu exist n acest caz), iar termenul de formulare este cel prevzut de dispoziiile
art. 73 NCPC.
Apreciem c cel chemat n garanie poate formula cerere reconvenional mpo
triva celui care a promovat cererea de chemare n garanie. n ceea ce privete termenul
de formulare a cererii reconvenionale, acesta va coincide cu termenul acordat pentru
depunerea ntmpinrii.
Cel chemat n garanie ar putea formula cerere de intervenie principal, n msura n
care preteniile sale sunt ndreptate mpotriva prii care nu a promovat cererea de che
mare n garanie, ntruct chematul n garanie poate face cerere reconvenional mpo
triva prii care a formulat cererea de intervenie forat n discuie.
Dat fiind faptul c art. 74 alin. (2) NCPC face trimitere la art. 65 alin. (1) i (2) NCPC,
care se va aplica n mod corespunztor, rezult c cel chemat n garanie va prelua pro
cedura n starea n care se afl n momentul admiterii interveniei, dar va putea solicita
administrarea de probe prin ntmpinare sau cel mai trziu pn la primul termen de
judecat ulterior admiterii cererii de intervenie. Actele de procedur ulterioare vor fi
ndeplinite i fa de el.
Spre deosebire de ipoteza interveniilor voluntare, cnd terului nu i se comunicau
actele de procedur existente n dosar, pentru ipoteza chematului n garanie, tocmai
datorit faptului c acesta nu intervine n proces din propria sa iniiativ, existnd i posi
bilitatea s nu aib cunotin de litigiu, art. 74 alin. (1J NCPC instituie obligaia comuni
crii ctre acesta a unor fotocopii de pe cererea de chemare n judecat, de pe ntmpi
nare, precum i pe restul nscrisurilor depuse la dosar.
O su A Na r c i s a Th s o h a r i 219
Art. 74 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
Preluarea procedurii n starea n care se afli n momentul admiterii interveniei are
semnificaia faptului c cel chemat n garanie nu poate solicita repunerea n discuie i
n contradictoriu cu el a unor aspecte litigioase tranate anterior (excepii, precum i alte
incidente procedurale), nu poate invoca nuliti ale unor acte de procedur acoperite
ntre timp, nu poate solicita readministrarea probatoriului i n prezena sa (reaudie
rea unui martor, refacerea unei expertize, readministrarea probei cu interogatoriu etc.).
Chematul ?n garanie are ns dreptul s solicite ncuviinarea de probe, ceea ce ar putea
conduce chiar i la readministrarea unor dovezi anterioare, teza probatorie fiind ns
fimitat la dovedirea aspectelor noi nvederate de intervenient.
Apreciem c celui chemat n garanie i se poate administra proba cu interogatoriu,
avnd calitatea de parte n litigiu, ns nu poate f i audiat ca martor, calitate ce presupune
condiia de persoan strin de proces.
3. Modul de soluionare a cererii de chemare n garanie. Ca regul, soluionarea
cererii de chemare n garanie se face odat cu cererea principal. Prin excepie, dac
judecarea cererii principale ar fi ntrziat prin cererea de chemare n garanie, instana
poate dispune disjungerea ei pentru a o judeca separat, fn acest din urm caz, judecarea
cererii de chemare n garanie va fi suspendat pn la soluionarea cererii principale.
Msura disjungerii cererii de chemare n garanie va fi pus n discuio contradicto-
rie a prilor La pronunarea acestei soluii, instana va aprecia n concret, n funcie
de momentul procesual n care se gsete fiecare cerere sau de probatoriul necesar a
fi administrat n continuare, dac judecata cererii de intervenie implic o amnare a
soluionrii cererii principale. Depunerea tardiv a cererii de chemare n garanie atrage
respingerea sa, iar nu soluia disjungerii, pentru considerentele expuse la comentariul
aferent termenului Tn care poate fi depus o atare cerere. Comentariul aferent cererii
de intervenie voluntar principal viznd msura disjungerii este valabil i n privina
prezentei cereri.
Prin art 74 alin. (4) teza final NCPC se instituie o suspendare de drept a judeca*
rii cauzei, ncadrat n textul art. 412 alin. (1) pct. 8 NCPC instana avnd posibilitatea
numai de a constata incidena acesteia, iar nu de a aprecia n privina oportunitii lurii
msurii. Aceast prevedere are caracter de noutate legislativ, n reglementarea ante
rioar suspendarea judecii cererii de chemare n garanie fiind lsat la latitudinea
instanei, care putea lua msura n temeiul dispoziiilor art. 244 alin. (1) CPC 1865.
Asupra suspendrii procesului, instana se va pronuna prin ncheiere, care poate fi
atacat cu recurs, n mod separat, la instana ierarhic superioar, prin raportare la dis
poziiile art. 414 alin. (1) NCPC. Recursul poate fi declarat cit timp dureaz suspendarea
cursului judecrii procesului, potrivit alin. (2) al aceluiai articol.
Suspendarea judecrii cererii principale atrage i suspendarea cererii de chemare n
garanie, acest incident procedural opernd n bloc.
Perimarea cererii principale atrage i perimarea cererii de chemare n garanie, con
cluzia decurgnd din prevederile art. 419 NCPC, perimarea producndu*se asupra tutu
ror prilor din litigiu, indiferent de poziia acestora procesual, ca o consecin a carac
terului unitar al procesului.
Soluia cererii principale determin modul de rezolvare a cererii de chemare n garan
ie. Astfel, sub acest aspect, se impun urmtoarele precizri:
a) dac cererea de chemare n garanie a fost formulat de ctre reclamant, admi
terea cererii principale va atrage respingerea cererii de chemare n garanie ca rmas
fr obiect. Soluia este justificat de faptul c reclamantul nu a pierdut dreptul pe care
220 Dt U A NAXCISA THSQHAtti
T l L I L II. P4RTICIPAN]II I A PROCESUL CIVIL Art. 74
I-a dedus spre soluionare instanei, nesubzistnd n sarcina chematului n garanie obli
gaia de a garanta sau de a despgubi.
n aceast ipotez, dac prtul formuleaz apel mpotriva sentinei primei instane,
criticnd soluia de admitere a cererii principale, reclamantul devenit intimat poate
declara un apel provocat mpotriva chematului ?n garanie, potrivit art. 473 NCPC, ca n
eventualitatea admiterii apelului declarat de prt i a schimbrii soluiei primei instan
ei n sensul respingerii cererii principale, cererea de chemare n garanie formulat de
reclamant n faa primei instane s fie admis.
Dac intimatul-redamant nu declar apel provocat, chematul n garanie, nefiind
parte n etapa apelului, va putea formula cerere de intervenie accesorie n sprijinul inti
mat ul ui-red a mat;
b) dac cererea de chemare n garanie a fost formulat de ctre reclamant; respin
gerea cererii principale va atrage admiterea cererii de chemare n garanie. Soluia este
justificat de faptul c reclamantul a pierdut dreptul pe care l-a dedus spre soluionare
instanei, caz n care n sarcina chematului n garanie s*a activat obligaia de a garanta
sau de a despgubi. Este de menionat ns faptul c admiterea cererii de chemare n
garanie nu este o consecin necondiionat a respingerii cererii principale, astfel nct
instana va proceda la analizarea distinct a temeiniciei cererii incidentale. In ipoteza
n care aceasta nu este ntemeiat, simpla soluie de respingere a cererii principale nu
determin i admiterea cererii de chemare n garanie. Spre exemplu, dac cererea de
chemare n garanie a fost formulat de redamantul-cumprtori are ca obiect restitu
irea preului vnzrii unui bun de ctre chematul n garanie-vnztor, soluia de respin
gere a cererii principale vi2nd revendicarea bunului de la un ter posesor nu determin
n mod automat i admiterea cererii incidentale, dac nu s-a fcut dovada faptului c
preul bunului a fost efectiv pltit de reclamant chematului n garanie.
n ipoteza respingerii cererii principale i a admiterii cereri? de chemare n garanie,
reclamantul poate declara apei mpotriva soluiei primei instane date cererii principale,
n situaia respingerii att a cererii principale, ct i a celei de chemare n garanie, recla
mantul poate critica prin apelul su soluiile date ambelor cereri. De asemenea, chema
tul n garanie poate declara apel, criticnd att soluia dat cererii principale, ct i solu
ia dat cererii de chemare n garanie, n ipoteza n care aceasta din urm a fost admis.
n msura n care chematul n garanie nu formuleaz cale de atac i este admis ape
lul promovat de reclamant, fiind schimbat soluia primei instane n sensul admiterii
cererii principale, apreciem c instana va schimba i soluia dat cererii de chemare n
garanie, respingnd-o ca rmas fr obiect, ntruct soluionarea acestora este inter
dependent.
n aceeai ordine de idei, n msura n care reclamantul nu formuleaz cale de atac,
aceasta fiind declarat numai de ctre chematul n garanie de ctre reclamant, care va
critica soluia dat cererii principale, apreciem c admiterea acestui apel va determina
admiterea cererii principale, chiar dac reclamantul nu a formulat apel;
c) dac cererea de chemare n garanie a fost formulat de ctre prt admiterea
cererii principole va atrage admiterea cererii de chemare n garanie. Soluia este justifi
cat de faptul c prin hotrrea judectoreasc s-a fixat o obligaie n sarcina prtului,
caz n care pentru chematul n garanie s-a activat obligaia de a garanta sau de a des
pgubi. Potrivit celor menionate la punctul anterior, admiterea cererii de chemare n
garanie nu este o consecin necondiionat a admiterii cererii principale.
Os l i a Na r c i s a Th s o h a r i 221
Art. 74 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
Piratul poate declara apel mpotriva soluiei primei instane, criticnd soluia de
admitere a cererii principale, n timp ce chematul n garanie poate declara apel, criti
cnd att soluia dati cererii principale, ct i soluia dat cererii de chemare n garanie,
n msura n care aceasta a fost admis.
n ca2ul n care chematul n garanie nu formuleaz cale de atac i este admis apelul
promovat de prt, fiind schimbat! soluia primei instane n sensul respingerii cererii
principale, apreciem ci instana va schimba i soluia dat cererii de chemare n garan
ie, respinglnd-o ca rmas fr obiect, ntruct soluionarea acestora este interdepen
dent.
n aceeai ordine de idei, n msura n care prtul nu formuleaz cale de atac,
aceasta fiind declarat numai de citre chematul n garanie de citre prt, care va critica
soluia dat cererii principale, apreciem c admiterea acestui apel va determina respin
gerea cererii principale, chiar daci prtul nu a formulat apel;
d) dac cererea de chemare n garanie a fost formulat de ct re prt, respingerea
cererii principale va atrage respingerea cererii de chemare n garanie ca rmasfr
obiect. Soluia este justificat de faptul ci prin hotirrea judectoreasc nu s-a fixat vreo
obligaie n sarcina prtului, nesub2istnd n sarcina chematului n garanie obligaia de
a garanta sau de a despgubi.
n aceast ipotez, dac reclamantul formuleazi apel mpotriva sentinei primei
instane, criticnd soluia de respingere a cererii principale, prtul devenit intimat
poate declara un apel provocat mpotriva chematului n garanie, potrivit art. 473 NCPC,
ca n eventualitatea admiterii apelului declarat de reclamant i a schimbrii soluiei pri
mei instanei n sensul admiterii cererii principale, cererea de chemare n garanie for
mulat de prt n faa primei instane si fie admis.
Dac intim atu l-prt nu declar apel provocat, chematul n garanie nefiind parte n
etapa apelului va putea formula cerere de intervenie accesorie n sprijinul intimatului-
prt.
n ceea ce privete recursul, noul Cod de proceduri civil a reglementat posibilitatea
formulirii unui recurs incident i provocat, n condiiile art. 472 i art. 473 NCPC, care
se aplici n mod corespunzi tor, ns cu respectarea motivelor de casare prevzute de
art. 488 NCPC.
Avnd n vedere c ntre reclamant i chemat n garanie nu exiti, din punctul de
vedere al dreptului substanial, raporturi juridice ce ar putea fi tranate n litigiul dedus
judeciii, instana se va pronuna n dou etape asupra cauzei.
Astfel, instana se va pronuna mai nti asupra cererii principale, Iar apoi asupra
cererii de chemare n garanie, prin dou dispoziii distincte. Spre exemplu, o astfel de
minut poate avea urmtorul coninut:,Admite cererea principal. Admite cererea de
chemare n garanie formulat de prt. Oblig prtul s lase reclamantului n deplin
proprietate i linitit posesie imobilul litigios. Oblig chematul n garanie la piaa ctre
prt a sumei de 50.000 lei, cu titlu de despgubiri, reprezentnd preul imobilului i
cheltuielile vnzrii acestuia".
Dac reclamantul renuni la judecarea cererii principale, cererea de chemare n
garanie formulai de ctre reclamant sau de ctre prt ar trebui respins ca rmas
fr obiect, din moment ce instana nu a statuat asupra existenei dreptului dedus jude
cii, respectiv nu a impus vreo obligaie n sarcina prtului.
n ceea ce privete obligaia suportrii cheltuielilor de judecat, ntr-o opinie, n ipo
teza n care aciunea principal promovat de reclamant a fost respins ca nentemeiat,
222 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l T l U l II. PARTICIPANI I A PROCESUL CIVIL Art. 75
cheltuielile de judecat suportate de chematul n garanie de ctre prt vor fi suportate
tot de ctre reclamant, iar nu de ctre prt, chiar dac cererea de chemare n garanie a
fost respins ca rmas fr obiect, ntruct culpa procesual i incumb reclamantului,
care prin declanarea procedurii judiciare mpotriva prtului, l-a determinat pe acesta
din urm s formuleze, pentru aprarea drepturilor sale, cerere de chemare n garanie.
ntr-o alt opinie, n ipoteza menionat anterior, cheltuielile de judecat avansate de
ctre chematul n garanie ar trebui suportate, ntr-o prim operaie, de ctre prt, iar
ulterior, ntr-o a doua operaie, prtul ar urma s le recupereze de la reclamant, solu
ia avnd la baz argumentul potrivit cruia ntre reclamant i chematul n garanie nu
se stabilesc raporturi juridice directe, iar soluia asupra captului de cerere accesoriu
viznd cheltuielile de judecat ar trebui s urmeze soluia asupra cererilor principale i
incidentale, precum i modul de stabilire a acestora n dou etape.
nclinm spre acceptarea primei soluii, pentru considerentul c prin participarea n
proces a terului-chemat n garanie n calitate de parte, acesta stabilete raporturi pro
cesuale cu toate celelalte pri litigante, motiv pentru care culpa procesual se deter
min n mod unitar, n funcie de atitudinea tuturor acestor pri.
///. Artarea titularului dreptului
A r i . 75. Condiii. Prtul care deine un bun pentru altul sau care exercit
n numele altuia un drept asupra unui lucru va putea arta pe acela n numele
cruia deine lucrul sau exercit dreptul, dac a fost chemat n judecat de o per
soan care pretinde un drept real asupra lucrului.
COM EN TA RI U
Ca noiune, artarea titularului dreptului constituie cererea de intervenie forat
prin care prtul indic persoana n numele creia deine lucrul sau exercit dreptul liti
gios, n vederea introducerii sale ntr-un proces viznd o aciune real.
Elementele caracteristice ale acestei cereri de intervenie forat sunt urmtoarele:
a) spre deosebire de cererea de intervenie voluntar, n care terul intervine n pro
ces din proprie iniiativ, n cazul artrii titularului dreptului iniiativa atragerii terului
n proces aparine prtului, parte iniial, de unde provine i denumirea de intervenie
forat;
b) difereniat fa de restul interveniilor forate (chemare n judecat a altor per
soane i chemare n garanie), ce pot fi promovate att de ctre prt, dar i de ctre
reclamant sau intervenient principal, cererea de artare a titularului dreptului poate fi
formulat numai de ctre prt sau de ctre o parte care are dubl calitate, dintre care
una este aceea de prt;
c) spre deosebire de cererea de intervenie principal, care poate fi formulat i n
apel, cu acordul expres al prilor, artarea titularului dreptului presupune, cu necesi
tate, existena unui proces civil aflat n faza judecii n prim instan, ntruct n ipo
teza n care reclamantul este de acord cu nlocuirea prtului, pretenia dedus judecii
astfel cum a fost modificat nu poate fi soluionat cu nclcarea unui grad de jurisdicie,
legea neprevznd o derogare precum n cazul interveniei principale;
d) cererea de artare a titularului dreptului presupune n mod necesar ca aciunea
n raport de care s-a formulat aceast intervenie forat s fie o aciune real, prin care
se tinde deci la valorificarea unui drept real (aciune n revendicare, aciune confesorie,
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 223
Art. 76 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
aciune nega tor ie, aciune de partaj, aciune de grniuire, aciune posesorie etc.). iar
nu o aciune personal sau mixt (aciune ?n declararea nulitii, aciune n rezoluiune,
aciune n pretenii etc.);
e) ntre prt i terul artat ca titular al dreptului real trebuie s existe un raport
juridic, care i-a conferit prtului posibilitatea de a deine bunul pentru ter sau de a
exercita dreptul asupra bunului n numele terului (spre exempfu, ntre prt i ter s-a
ncheiat un contract de locaiune, nchiriere, depozit comodat etc). Este de menionat
faptul remarcat n literatura de specialitate juridic"1c exercitarea unui drept cu privire
la bun nu presupune cu necesitate i deinerea material a acestuia, aceasta fiind cauza
distinciei operate n art. 75 NCPC (deine un bun pentru altul sau exercit n numele
altuia un drept asupra unui lucru");
f) ca regul, exercitarea dreptului de a arta titularul dreptului este la aprecierea
prtului, nefiind impus o obligaie de acest gen n sarcina sa.
Spre exemplu, n cazul n care reclamantul formuleaz cerere de chemare n judecat!
avnd ca obiect partajarea unui bun imobil n contradictoriu cu prtul - detentor pre
car n temeiul unui contract de locaiune ncheiat cu o ter persoan care pretinde c
este titularul dreptului de proprietate asupra bunuiui, prtul are dreptul de a formula o
cerere de artare a titularului dreptului, indicndu-l pe locatorul-coproprietar sau poate
invoca numai excepia lipsei calitii sale procesuale pasive, n msura ?n care are sufici
ente dovezi pentru a proba c nu este titularul dreptului contestat, ci doar deine bunul
sau exercit dreptul n numele acestuia.
Prin derogare de la regula menionat anterior, potrivit art. 865 alin. (2) lit. b) NCC,
titularii drepturilor corespunztoare proprietii publice sunt obligai s l introduc n
proces pe titularul dreptului de proprietate public, n condiiile prevzute de Codul de
procedur civil.
Art, 76. Formularea cererii. Termen. Cererea va fi motivat i se va depune
naintea primei instane n termenul prevzut de lege pentru depunerea ntmpi
nrii. Dac ntmpinarea nu este obligatorie, cererea se poate face cel mai trziu
la primul termen de judecat.
COMEN TA RI U
Similar cererii de chemare n judecat a altor persoane, apreciem c nici acest tip de
intervenie forat nu reprezint o veritabil cerere de chemare n judecata; coninutul
su este restrns la motivarea n fapt i n drept, prin raportare la art. 76 teza I NCPC,
care face referire exclusiv la obligaia prtului de a motiva cererea. Astfel, n privina
acestei forme de intervenie, codul nu prevede, precum n ipoteza cererii de interven
ie voluntar principala sau a cererii de chemare n garanie, meniunea c va mbrca
forma prevzut pentru cererea de chemare n judecat.
Prevederile art. 77 alin. (4) NCPC, potrivit crora dac reclamantul nu este de acord
cu nlocuirea sau cnd cel artat ca titular nu se nfieaz sau contest cele susinute
de prt, terul dobndete calitatea de intervenient principal, vizeaz calitatea terului
n ansamblul litigiului iniial, iar nu calitatea acestuia strict n cadrul cererii de artare a
titularului dreptului. Astfel, apreciem cl n cadrul acestei cereri, poziia procesual de
1111. Le, Noul Cod de procedur civil. Comentariu pe articole, vot. lr Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2011, p. 129.
224 Dt U A NAXCISA THSQHAfti
T l T l U l II. PARTICIPANJ II I A PROCESUL CIVIL Art. 77
reclamant aparine prtului iniial, iar poziia procesual de prt aparine celui artat
ca titular al dreptului, cu meniunea ca n cadrul procesului tn ansamblul su prtul va
figura cu aceast calitate, iar cel artat ca titular al dreptului cu calitatea de intervenient
principal, dup admiterea cererii n principiu.
Obiectul cererii de artare a titularului dreptului nu coincide cu obiectul cererii prin
cipale, nefiind reprezentat de drepturile pretinse de reclamant, ci vizeaz indicarea per
soanei n numele creia prtul deine bunui sau exercit dreptul asupra bunului.
Din punctul de vedere al formei, cererea de artare a titularului dreptului trebuie fo r
mulat n scris, pe suport material clasic (hrtie) sau n form electronic, n acest ultim
caz dac sunt ndeplinite condiiile prevzute de lege.
ntruct regula n materie de form a cereri lor n justiie o constituie forma scris, iar
n reglementarea artrii titularului dreptului nu este specificat vreo excepie, dispozii-
ile art. 148 alin. (2) NCPC posibilitatea formulrii orale a cererii, urmat de consemnarea
n ncheierea de edin, nu sunt aplicabile acestei cereri.
Apreciem c o atare cerere nu este supus plii taxelor judiciare de timbru, ntruct
obiectul su vizeaz exclusiv artarea persoanei n numele creia prtul deine bunul
sau exercit dreptul asupra bunului. De altfel, n ipoteza nlocuirii prtului iniial cu ter
ul indicat ca titular al dreptului real, taxele aferente cererii principale au fost deja achi
tate. n situaia n care terul capt poziia de intervenient principal, acesta nu poate
dobndi drepturi n litigiu, dect n msura n care formuleaz, la rndul su, o cerere de
intervenie principal, supus timbrrii, dac este cazul.
Coninutul cererii de artare a titularului dreptului este restrns la motivarea n fapt
i n drept prin raportare la art. 76 NCPC, iar cererea de chemare n judecat, ntmpina
rea i nscrisurile depuse la dosar se comunic terului, n temeiul art- 77 alin. (1) NCPC,
acestea din urm viznd preteniile reclamantului i aprrile prtului. Motivarea cere
rii seva axa asupra faptului c terul este persoana n numele creia prtul deine bunul
sau exercit dreptul asupra bunului (titularul dreptului real).
Cererea se va depune naintea primei instane n termenul prevzut pentru depune-
rea ntmpinrii, iar dac ntmpinarea nu este obligatorie, cel mai trziu la primul ter
men de judecat.
Comentariile aferente cererii de chemare n judecat a altor persoane n privina ter
menului n care poate fi formulat cererea de ctre prt i cele referitoare la formularea
acesteia n diferite etape procesuale i la sanciunile ce pot interveni sunt valabile i n
ceea ce privete cererea de artare a titularului dreptului.
A r t. 77. Procedura de judecat. (1) Cererea, mpreun cu nscrisurile care
o nsoesc i o copie de pe cererea de chemare n judecat, de pe ntmpinare i
de pe nscrisurile de la dosar, va fi comunicat celui artat ca titular al dreptului.
(2) Dispoziiile art. 64 i 65 se aplic n mod corespunztor.
(3) Dac acela artat ca titular al dreptului recunoate susinerile prtului i
reclamantul consimte, el va lua locul prtului, care va fi scos din proces.
(4) Dac reclamantul nu este de acord cu nlocuirea sau cnd cel artat ca
titular nu se nfieaz sau contest cele susinute de prt, terul dobndete
calitatea de intervenient principal, dispoziiile art. 62 i art. 64-66 aplicndu-se n
mod corespunztor.
O su A Na r c i s a Th s o h a r i 225
Art. 77 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
COMEN TA RI U
1. Comunicarea cererii. Potrivit legii, cererea de artare a titularului dreptului se
comunic terului, alturndu*se totodat i copii de pe cererea de chemare n judecat,
ntmpinare, precum i de pe nscrisurile aflate la dosar.
Dei legea prevede expres faptul c cererea se comunici celui arltat ca titular ai
dreptului, apreciem c aceasta trebuie comunicat i reclamantului, tocmai pentru a-i da
posibilitatea s*i exprime n cunotin de cauz poziia procesuali n sensul nlocuirii
sau nu a piratului iniial. Dealtfel, art. 77 alin. (2) face trimitere la art. 64 NCPC, iar potri
vit primul alineat al acestuia din urm, instana comunic prilor cererea de intervenie.
Prin urmare, cererea de artare a titularului dreptului ar trebui ntocmitl n exemplare
suficiente, pentru instanl i pentru comunicare ctre ter i reclamant.
2. Admisibilitatea n principiu. Spre deosebire de reglementarea anterioar, care
impunea fa2d admisibilitii n principiu numai n privina celor dou forme ale interven
iei voluntare, nou) Cod de proceduri civili extinde aceastl etap prealabili obligatorie
i n privina formelor de intervenie forat reprezentate de chemarea n judecat! a altei
persoane, chemarea n garanie i artarea titularului dreptului.
Astfel, art. 77 alin. (2) NCPC face trimitere, pentru ipoteza cererii de artare a titula
rului dreptului, la dispoziiile art. 64 NCPC vizlnd admisibilitatea n principiu a cererii de
intervenie voluntar, care se vor aplica n mod corespunztor.
Admisibilitatea n principiu a acestei cereri se va discuta numai dup comunicarea
cererii de artare a titularului dreptului celui chemat n judecat i prilor odverse, pen
tru asigurarea principiului contradictorialitii, precum i al dreptului la aprare.
n ipoteza n care cererea de artare a titularului dreptului este depus chiar n
edin, se va dispune amnarea cauzei n vederea citirii celui artat ca titular al drep
tului i a celorlalte plri adverse care nu sunt prezente n sala de judecat i a efecturii
comunicrilor legale.
Cererea de artare a titularului dreptului se pune n discuia contradictorie a pri
lor, la momentul dezbaterii admisibilitii n principiu a acesteia, primul cruia i se va da
cuvntul fiind prtul, urmnd apoi reclamantul i, n final, cel artat ca titular al drep
tului. Ordinea acordrii cuvntului este distinct fa de cea din cadrul admisibilitii n
principiu a cererilor de intervenie voluntar. ntruct trebuie avut n vedere poziia
procesuali diferit a terilor n cadrul cererii de intervenie, iar nu n ansamblul proce
sului.
n msura n care este necesar administrarea unor probe suplimentare pentru
aceast dezbatere, instana are posibilitatea prorogrii discutrii admisibilitii n princi
piu a cererii dup administrarea dovezilor respective.
Comentariile aferente cererilor de intervenie voluntar privitoare la ncheierea de
admitere n principiu, la ordinea soluionrii aspectelor viznd tardivitatea, inadmisibi-
litatea sau nulitatea n raport de admisibilitatea n principiu, la regimul aplicabil n pri
vina clilor de atac susceptibile de a fi exercitate mpotriva ncheierii i la suspendarea
de drept a judeclrii cererii principale n ipoteza promovrii unei ci de atac mpotriva
ncheierii de respingere a cererii sunt valabile n mod corespunztor i n privina cererii
de intervenie forai care face obiectul prezentei analize.
La momentul pronunrii asupra admisibilitii n principiu a cererii de artare a titu
larului dreptului, instana trebuie s aib n vedere ca aciunea n raport de care se for
muleaz cererea de artare a titularului dreptului sl fie una real i ca terul si fie per
226 Dt U A NAXCISA THSQHAfti
T l T l U l II. PARTICIPANI I A PROCESUL CIVIL Art. 77
soana n numele creia prtul deine bunui sau exercit dreptul asupra bunului, aceste
aspecte trebuind s se regseasc n motivarea ncheierii, n funcie de soluia pronun
at, cu meniunea c judectorul va trebui s nu antameze temeinicia preteniilor recla
mantului iniial i nici dreptul terului, pentru a nu-i crea o stare de Incompatibilitate
determinat de antepronunare.
Dac cererea de artare a titularului dreptului nu este formulat de ctre prt, ci de
reclamant, spre exemplu, instana o va respinge ca inadmisibil. In ipoteza n care recla
mantul dorete introducerea n proces a unui nou prt, acesta are dreptul dea formula
cerere adiional, n condiiile art. 204 alin. (1) NCPC. Dac cererea de artare a titula
rului dreptului este formulat de prt, Iar terul recunoate susinerile prtului, recla
mantul, pentru dobndirea unui nou prt n locul celui iniial, va trebui sd consimt la
nlocuirea sa, n temeiul art. 77 alin. (3) NCPC
3. Poziia n proces a terului indicat ca titular al dreptului. Dup admiterea n prin-
cipiu a cererii de artare a titularului dreptului, terul indicat dobndete calitatea de
parte litfgant. Acesta are obligaia de a formula ntmpinare, prin raportare la art. 77
alin. (2) cu trimitere la art. 65 alin. (3) NCPC.
In funcie de poziia procesual exprimat de reclamant i de terul indicat ca titular
al dreptului, acesta din urm va dobndi calitatea de prt sau de intervenient principal,
cu urmtoarele distincii:
a) dac terul recunoate susinerile prtului (printr-o cerere scris trimis instanei
sau verbal n sala de edin), iar reclamantul consimte, chiar i verbal (legea neprev-
znd vreo condiie de form special pentru exprimarea consimmntului reclamantu
lui la nlocuirea prtului) ca terul s ia locul prtului iniial, acesta din urm va fi scos
din proces prin dispoziia instanei, iar terul va dobndi calitatea de prt. fn acest caz,
terul are posibilitatea formulrii unei cereri reconvenionale mpotriva reclamantului
iniial;
b} dac terul recunoate susinerile prtului, ns reclamantul nu consimte ca
acesta s ia locului prtului iniial, procesul va continua ntre toate aceste persoane,
terul dobndind calitatea de intervenient principal;
c) dac terul nu se nfieaz n instan i nu-i exprim vreo poziie procesual,
independent de poziia adoptat de reclamant, procesul va continua ntre reclamant,
prt i ter, acesta din urm dobndind calitatea de intervenient principal;
d) dac terul se nfieaz n instan, ns contest cele susinute de prt, inde
pendent de poziia adoptat de reclamant, procesul va continua ntre reclamant, prt i
ter, acesta din urm dobndind calitatea de intervenient principai
Este de menionat c, n ultimele dou ipoteze, dac prtul i exprim expres acor
dul, reclamantul i poate modifica cererea iniial sub aspectul cadrului procesual pasiv,
chemnd n judecat pe cel artat ca titular al dreptului, chiar dac o atare cerere este
formulat dup primul termen de judecat, prin raportare la art. 204 alin. (3) NCPC.
Terul indicat ca titular al dreptului, dobndind calitatea de parte, va putea exercita
toate drepturile i i va asuma toate obligaiile unei pri n proces. Acesta nu va putea
ns s renune la judecarea cererii de artare a titularului dreptului, ntruct nu este cel
care a formulat*o, acest drept aparinnd numai prtului.
4. Modul de soluionare a cererii. Dat fiind obiectul acestei cereri, i anume indica-
rea persoanei pentru care prtul deine un bun sau exercit un drept asupra bunului, n
msura n care aceast persoan este titularul dreptului reclamat, aspectul fiind dovedit
O su A Na r c i s a Th s o h a r i 2 2 7
Art. 78 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
cu materialul probator administrat n cauz, instana va pronuna o soluie de admitere
a cererii de artare a titularului dreptului. Daci ns persoana respectiv nu este titularul
dreptului artat, cererea de intervenie forat respectiv va fi respins. Soluiile prezen
tate anterior vizeaz ipotezele specificate n art. 77 alin. (4) NCPC.
n ipoteza menionat n cadrul art. 77 alin. (3) NCPC, instana se va pronuna asupra
cererii principale astfel cum a fost modificat, fr a mai statua i n privina cererii de
artare a titularului dreptului.
Apreciem c trimiterea fcut de art. 77 alin. (4) la dispoziiile art. 62 i art. 64-66
NCPC are n vedere posibilitatea terului, ?n ultimele trei situaii indicate anterior, de a
formula la rndul su o cerere de intervenie voluntari principal, altfel nefiind Justifi
cat reluarea procedurii admisibilitii n principiu a cererii. De altfel n msura n care o
parte nu formuleaz vreo pretenie, nu pot fi stabilite drepturi n favoarea sa.
Dac terul nu formuleaz vreo cerere mpotriva prilor iniiale, apreciem c acesta
nu poate obine drepturi prin hotrrea judectoreasc, ns soluia pronunat asupra
cererii principale i va fi opozabil.
IV. introducerea forat n cauza, din oficiu, a altor persoane
Ari. 78. Condiii. Termen. (1) n cazurile expres prevzute de lege, precum
i n procedura necontencioas, judectorul va dispune din oficiu introducerea n
cauz a altor persoane, chiar dac prile se mpotrivesc.
(2) n materie contencioas, cnd raportul juridic dedus judecii o impune,
judectorul va pune n discuia prilor necesitatea introducerii n cauz a altor
persoane. Dac niciuna dintre pri nu solicit introducerea n cauz a terului,
iar judectorul apreciaz c pricina nu poate fi soluionat fr participarea ter
ului, va respinge cererea, fr a se pronuna pe fond.
(3) I ntroducerea n cauz va fi dispus, prin ncheiere, pn la terminarea cer
cetrii procesului naintea primei instane.
(4) Cnd necesitatea introducerii n cauz a altor persoane este constatat cu
ocazia deliberrii, instana va repune cauza pe rol, dispunnd citarea prilor.
(5) Hotrrea prin care cererea a fost respins n condiiile alin. (2) este supus
numai apelului.
COM EN TA RI U
Introducerea forat n cauz, din oficiu, a altor persoane, instituie procesual cu
caracter de noutate legislativ, constituie o derogare de la principiul disponibilitii pr
ilor n procesul civil, fiind inciden numai tn cazurile expres prevzute de lege.
Astfel, instana are dreptul de a introduce n proces din oficiu tere persoanen urm
toarele dou ipoteze:
a) n procedura contencioas, numai n cazurile expres prevzute de lege. Astfel, spre
exemplu, art. 39 alin. (2) teza I NCPC confer n mod expres dreptul instanei de a intro
duce din oficiu n proces pe succesorul cu titlu particular al prii iniiale, n situaia n
care n cursul procesului dreptul litigios este transmis prin acte ntre vii sau pentru cauz
de moarte cu titlu particular. De asemenea, potrivit art. 93 NCPC, n cazurile prevzute la
art. 92 alin. (1) NCPC (atunci cnd procurorul poate porni procesul civil), titularul drep
tului va fi introdus n proces;
b) n procedura necontencioas, n toate cazurile.
22S Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l L I L II. P4RTICIPAN]II I A PROCESUL CIVIL Art. 78
n afar de cele dou ipoteze, n care instana va proceda la introducerea din oficiu
a unor tere persoane n litigiu, dup punerea acestui aspect n discuia contradictorie a
prilor iniiale, ns independent depoziia procesual exprimat de acestea, de opozi
ie sau de accept, art. 78 alin. (2) NCPC reglementeaz situaia generic n materie con-
tencioas i anume aceea a posibilitii instanei de a pune n discuie necesitatea intro
ducerii n cauz a altor persoane.
Ca atare, n materie contencioas, dac legea nu prevede n mod expres dreptul
instanei de a introduce din oficiu teri n proces, priie iniiate au dreptul s hotrasc
dac se vor judeca sau nu n contradictoriu $i cu persoana artat de instan.
Dac prile iniiale sunt de ocord cu introducerea ?n cauz a terului, aceasta se va
produce ca urmare a consimmntului lor, instana lund act n consecin.
Dac priie iniiale nu sunt de acord cu introducerea n cauz a persoanei indicate de
instan, terul nu va deveni parte n proces, ns, n msura n care o atare introducere
era necesar, instana va respinge aciunea, fr a se pronuna asupra temeiniciei sale.
Considerm c n acest caz, n mod concret instana va proceda la respingerea aciu
nii ca inadmisibil, tocmai pentru considerentul c aceasta trebuia soluionat ntr-un
cadru procesual distinct. Soluia de respingere ca inadmisibil se impune n situaia n
care prile iniiale au calitate procesual activ sau pasiv, ns este necesar comple
tarea cadrului procesual cu o a treia parte (spre exemplu, se solicit declararea nulitii
absolute a unui act juridic civil de ctre un ter n contradictoriu numai cu unele dintre
prile acestuia).
Din modul de redactare a art. 78 alin. (2) teza a ll-a NCPC, apreciem c introducerea
terului n cauz poate avea loc i n situaia n care numai una dintre pri solicit acest
lucru, nefiind necesar acordul tuturor prilor iniiale. De asemenea, solicitarea poate
proveni nu numai de la reclamant, dar i de la prt, ceea ce nseamn c introducerea
unui ter n cauz, la iniiativa instanei, nu opereaz, n toate cazurile, n temeiul modi
ficrii aciunii iniiale sub aspectul cadrului procesual pasiv, din moment ce pentru prt
nu exist o atare opiune. Prin urmare, prtul nu are dreptul sd modifice aciunea prin
cipal, ns, n temeiul art. 78 alin. (2) NCPC, poate solicita introducerea n cauz a unui
ter, ia propunerea instanei, iar introducerea terului n proces va opera.
Articolul 78 afin. (3) NCPC. potrivit cruia introducerea n cauz din oficiu a unor per
soane se dispune prin ncheiere, pn la terminarea procesului naintea primei instane,
va avea ?n vedere nu numai situaiile prevzute de art. 78 alin. (1) NCPC (n materie con
tencioas, n cazurile expres prevzute de lege, iar n materie necontencioas, n toate
cazurile), cl i situaia ce se desprinde din art. 78 alin. (2) NCPC (n materie contencioas,
cnd nu exist o prevedere expres pentru a conferi dreptul instanei de a introduce din
oficiu o alt persoan n proces), cnd una dintre pri solicit introducerea n cauz a
unui ter, la propunerea instanei. De altfel, o atare interpretare rezult i din poziiona
rea textelor i din mprejurarea c art. 78 alin. (3) NCPC nu introduce vreo distincie n
acest sens.
Momentul terminrii cercetrii procesului este determinat de art. 244 alin. (1) NCPC,
potrivit cruia cnd judectorul se socotete lmurit, prin ncheiere, declar cercetarea
procesului ncheiat pi fixeaz termen n edin public. n practica judiciar anterioar
noului cod, un atare moment era fixat prin declaraia judectorului n sensul constatrii
cauzei n stare de judecat, nemaiexistnd cereri de formulat, probe de administrat i
excepii de invocat.
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 229
Art. 79 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
Introducerea unei persoane din oficiu n proces poate fi f i cut numai n faa primei
instane, ntruct schimbarea cadrului procesual n apel sau n recurs ar contraveni
art. 478 alin. (1) NCPC, potrivit cruia n apel nu se poate schimba cadrul procesual
stabilit n fata primei instane, i art. 494 NCPC care face trimitere la judecata n apel,
raiunea rezidnd n regula nenclcrii gradelor de jurisdicie prevzute de lege.
Dac, dup nchiderea dezbaterilor l reinerea cauzei n pronunare, cu oca2ia deli
berrii, instana constat c este necesar a f i introdus o ter persoan n proces, va
repune cauza pe roi, dispunnd citarea prilor iniiale, iar nu i a terului, ntruct acesta
nu a devenit nc parte n litigiu, iar introducerea sa n proces nu a fost pusi n discu
ia contradictorie a prilor. n minuta de repunere a cauzei pe rol, apreciem c ar fi util
ca instana s consemneze motivul acestei msuri, pentru a da prilor posibilitatea s
cunoasc de la nceput raiunea repunerii i s-i pregteasc susinerile (spre exemplu,
minuta ar putea fi redactat astfel: Repune cau2a pe roi, n vederea discutrii necesitii
introducerii n cauz a numitului AB, parte contractant").
n ipoteza n care, n materie contencioas, prile nu au solicitat introducerea din
oficiu a unui ter n proces, n cazurile n care legea nu prevede n mod expres drep
tul instanei de a proceda astfel, hotrrea prin care instana respinge cererea princi
pal pentru lipsa calitii procesuale active sau pasive ori ca inadmisibil este supus
numai apelului, decizia pronunat n apel nefiind susceptibil de recurs, potrivit art. 78
alin. (5) NCPC. Este de menionat faptul c, n aceast ipotez, calea de atac este ntot
deauna apelul, indiferent de faptul c hotrrea ce s-ar fi pronunat asupra fondului
cererii principale sau asupra oricror altor excepii n privina cererii principale, mai
puin a celor care vizeaz caracterul incomplet sau greit al cadrului procesual, nu ar fi
fost susceptibil de exerciiul vreunei ci de atac sau ar fi putut fi atacat cu recurs.
A r t. 7H. Procedura de judecat. (1) Cel introdus n proces va fi citat, odat
cu citaia comunicndu-i-se, n copie, i ncheierea prevzut la art. 78 alin. (3),
cererea de chemare n judecat, ntmpinarea, precum i nscrisurile anexate
acestora. Prin citaie i se va comunica i termenul pn la care va putea s
arate excepiile, dovezile i celelalte mijloace de aprare de care nelege s se
foloseasc; termenul nu va putea fi mai (ung dect termenul de judecat acordat
n cauz-
(2) El va lua procedura n starea n care se afl n momentul introducerii n
proces. Instana, Ia cererea celui introdus n proces, va putea dispune readminis
trarea probelor sau administrarea de noi probe. Actele de procedur ulterioare
vor fi ndeplinite i fa de acesta.
COMEN TA RI U
Dup ce instana a dispus introducerea n proces a terului, judecarea cauzei se va
amna n vederea citrii celui introdus n proces, precum i a comunicrii ctre acesta
a ncheierii prin care s-a dispus msura n discuie, a cererii de chemare n judecat, a
ntmpinrii i a nscrisurilor anexate, n fotocopii. Evident c n situaia n care cei intro
dus n proces a fost n sala de edina la momentul lurii msurii i are cunotin de
dosar, nesolicitnd amnarea cauzei, aceasta nu se va dispune.
Articolul 79 alin. (1) teza a ll-a NCPC, potrivit cruia prin citaie i se va comunica i ter
menul pn la careva putea s arate excepiile, dovezile f celelalte mijloace de aprare
230 Dt U A NAXCISA THSQHAfti
T l T l U l II. PARTICIPANII I A PROCESUL CIVIL Art. 79
de care nelege s se foloseasc, termen care nu va putea fi mai lung decit termenul
de judecat acordat n cauz, fac, prin urmare, referire la dou termene - primul ter
men acordat terului introdus n proces pentru o formula note similare ntmpinrii, prin
care s indice excepiile, dovezile i celelalte mijloace de aprare de care nelege s se
foloseasc i cel de-al doilea termen stabilit pentru judecarea cauzei. Ambele termene
se fixeaz de ctre instan, primul termen stabilindu-se naintea celui de-al doilea ter
men, existnd ns i posibilitatea ca ambele termene s fie situate n aceeai zi. Primul
termen nu este un termen de judecat, ci un termen pn la care trebuie depuse notele
scrise de ctre ter, sub sanciunea decderii.
n ca2ul acestei forme de intervenie forat, legea nu prevede obligativitatea eta
pei admisibilitii n principiu, motiv pentru care nu se va proceda la discutarea acestui
aspect.
?n lipsa unei prevederi exprese a legii, ca regul, apreciem c terul introdus din ofi
ciu n proces va dobndi calitatea de ter intervenient, fiind parte n litigiu din momentul
dispunerii acestei msuri prin ncheierea de edin. Dac se pune n discuie de ctre
instan necesitatea introducerii n proces a unui ter, iar reclamantul i modific cere
rea iniial sub aspectul cadrului procesual pasiv, induzndu-l i pe acesta, nu se mai
pune problema incidenei acestei instituii, astfel nct instana nu va mai pronuna
ncheierea de introducere a terului n proces, ci va lua act de modificarea cererii de che
mare n judecat, n temeiul art. 204 alin. (1) NCPC.
Prin excepie, n ipoteza transmiterii calitii procesuale active sau pasive, potrivit
art. 39 alin. (2) NCPC, terul va prelua poziia autorului su, dobndind calitatea de recla
mant sau prt. n acest caz, apreciem c terul, devenit reclamant sau prt, va putea
fi obligat sau i se vor putea stabili drepturi n favoarea sa prin hotrrea judectoreasc.
De asemenea, prin derogare, titularul dreptului vizat de aciunea promovat de pro
curor, n condiiile art. 92 alin. (1) NCPC, introdus din oficiu n temeiul art. 93 NCPC, va
prelua poziia procesual de reclamant.
Astfel cum am artat anterior n cadrul comentariului viznd natura juridic a cererii
de chemare n judecat a altor persoane sau de artare a titularului dreptului, conside
rm c niciunei persoane nu i se pot acorda drepturi prinr-o hotrre judectoreasc, n
lipsa formulrii unei cereri n acest sens de ctre aceasta sau chiar mpotriva voinei sale,
n situaia n care nu preia poziia procesual a uneia dintre prile litigante, prin trans
miterea calitii procesuale.
Din acest motiv, apreciem c dac terul este introdus n proces din oficiu, n msura
n care acesta, la rndul su, nu formuleaz o cerere de intervenie n interes propriu n
contradictoriu cu prile iniiale, prin hotrrea pronunat n cauz nu se pot stabili
drepturi n favoarea sa, cu excepia situaiilor menionate anterior.
n ceea ce privete obligarea sa prin hotrre judectoreasc, apreciem c aceasta se
poate realiza n msura n care reclamantul a consimit introducerea n proces a terului,
opernd ca atare o modificare a aciunii sub aspectul cadrului procesual pasiv.
n ipoteza n care terul nu formuleaz cerere de intervenie principal sau reclaman
tul nu i modific cererea, singurul efect produs de hotrrea judectoreasc n privina
terului intervenient este acela c soluia pronunat cu privire la drepturile i obligaiile
statuate ntre prile iniiale i va fi opozabil.
Exemplificnd, ntr-o aciune n declararea nulitii absolute a unui act juridic promo
vat de o persoan ntr-un cadru procesual incomplet-n lipsa uneia dintre prile actu
lui juridic, aceasta fiind ulterior introdus n proces din iniiativa instanei, la solicitarea
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 231
Art. 79 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
prtului-n msura n care reclamantul nu formuleaz cerere modificatoare, hotrrea
pronunat de admitere a aciunii Ti va fi opozabil terului Intervenient, dar acesta nu
va putea fi obligat la cheltuieli de judecat, n timp ce prtul iniial va fi obligat numai la
partea sa din aceste cheltuieli, obligaia suportrii cheltuielilor de judecat n acest caz
fiind divizibil.
n ceea ce privete ns litigiul de partaj, dat fiind dubla calitate de redamant-prt
a fiecrei pri din litigiu, apreciem c intervenientul poate f i obligat sau i se pot stabili
drepturi n favoarea sa prin hotrrea judectoreasc.
Apreciem c instana nu va fi obligat, precum n cazul celorlalte cereri de inter
venie, s se pronune asupra introducerii n proces a terului prin dispozitivul hotr
rii finale, ntruct n cauz nu s-a formulat o cerere, terul fiind introdus din dispoziia
instanei prin ncheiere.
Terul introdus n litigiu, dobndind calitatea de parte, se va bucura de independen
procesual, putnd efectua actele procesuale puse de lege la dispoziia prilor.
Spre exemplu, terul intervenient are dreptul de a solicita amnarea cauzei n vede
rea pregtirii aprrii sau amnarea pronunrii pentru formularea i depunerea de con
cluzii scrise, dreptul de a propune probe i de a le administra, dreptul de a formula cereri
n cadrul procesului viznd recuzarea, strmutarea, suspendarea judecrii cauzei, drep
tul de invoca excepii procesuale, dreptul de a exercita acte procesuale de dispoziie,
dreptul de a fi citat etc.
n ceea ce privete actele de procedur susceptibile a fi formulate de terul interve
nient, apreciem c acesta nu poate promova cerere reconvenional, ntruct introduce
rea sa n proces vizeaz, de principiu, numai obligativitatea suportrii efectelor hotrrii
judectoreti pronunate n cauz ntre prile iniiale. n msura n care introducerea sa
n proces este rezultatul modificrii aciunii iniiale, la propunerea instanei, terul deve
nit prt ar putea formula cerere reconvenional.
Terul intervenient poate formula ns cerere de intervenie principal n contradic
toriu cu prile iniiale, dac are pretenii proprii de valorificat mpotriva prilor iniiale.
De asemenea, apreciem c, de regul, terul intervenient forat nu ar putea formula
o cerere de chemare n garanie, ntruct nu ar putea fi obligat ia plata unor despgubiri
n litigiul n care a fost introdus, fiind chemat exclusiv pentru opozabilitate, sau nu i s-ar
putea respinge o pretenie, mprejurare ce ar putea da natere obligaiei de dezdunare,
ntruct nu a formulat nicio cerere n acest sens. n msura n care introducerea sa n
proces este rezultatul modificrii aciunii iniiale, la propunerea instanei, terul devenit
prt ar putea formula cerere de chemare n garanie.
Preluarea procedurii \n starea n care se afl n momentul introducerii terului n pro
ces are semnificaia faptului c terul nu poate solicita repunerea n discuie i n con
tradictoriu cu el a unor aspecte litigioase tranate anterior (excepii, precum i alte inci
dente procedurale), nu poate invoca nuliti ale unor acte de procedur acoperite ntre
timp. Spre deosebire de celelalte forme de intervenie, terul introdus n proces va putea
solicita readministrarea probatoriului pi n prezena sa (reaudierea unui martor, reface
rea unei expertize, readministrarea probei cu interogatoriu etc.). Totodat, intervenien
tul are dreptul s solicite ncuviinarea unor probe noi.
Apreciem c terului intervenient i se poate administra proba cu interogatoriu, avnd
calitatea de parte n litigiu, neputnd fi ns audiat ca martor, calitate ce presupune con
diia de persoan strin de proces.
232 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l L I L II. P4RTICIPAN]II I A PROCESUL CIVIL Art. 80
Seciunea a 4-a. Reprezentarea
prilor in judecata
1. Oispoziii generale
ArU IM). Formele reprezentrii. (1) Prile pot s exercite drepturile proce
durale personal sau prin reprezentant. Reprezentarea poate fi legal, convenio
nal sau judiciar.
(2) Persoanele fizice lipsite de capacitate de exerciiu vor sta n judecat prin
reprezentant legal.
(3) Prile pot s stea n judecat printr-un reprezentant ales, n condiiile legii,
cu excepia cazului n care legea impune prezena lor personal n faa instanei.
(4) Cnd legea prevede sau cnd circumstanele cauzei o impun pentru a se
asigura dreptul la un proces echitabil, judectorul poate numi pentru oricare
parte din proces un reprezentant n condiiile art. 58 alin. (3), artnd n ncheiere
limitele i durata reprezentrii.
(5) Cnd dreptul de reprezentare izvorte din lege sau dintr-o hotrre jude
ctoreasc, asistarea reprezentantului de ctre un avocat nu este obligatorie. Dis
poziiile art. 83 alin. (3) i art. 84 alin. (2) sunt aplicabile.
COM EN TA RI U
1. Noiunea reprezentrii n judecat i dreptul de a fi reprezentat. n cursul proce
sului, prile au obligaii procedurale de executat i drepturi procedurale de exercitat.
Legea confer prii posibilitatea de a-i exercita drepturile procedurale personal sau
prin reprezentant.
Instituia reprezentrii n procesul civil vizeaz procedeul juridic n care o persoan,
numita reprezentant, ndeplinete acte de proceduri n numele i pe seama unei pri
din proces, efectele actului ndeplinit producndu-se direct fa de parte.
Regula n materia reprezentrii este aceea c partea are libertatea de a opta dac i
va exercita drepturile procedurale personal sau prin reprezentant.
Dreptul de a fi reprezentat nu este ns unul absolut, legea putnd impune n mod
expres o serie de limitri. Astfel, n cadrul procedurii divorului, potrivit art. 920 alin. (1)
NCPC, n faa instanelor de fond, prile se vor nfia n persoan, afar numai dac unul
dintre soi execut o pedeaps privativ de libertate, este mpiedicat de o boal grav,
este pus sub interdicie judectoreasc, are reedina n strintate sau se afl ntr-o alt
asemenea situaie, care l mpiedic s se prezinte personal; n astfel de cazuri, cel n
cauz seva putea nfia prin avocat, mandatar sau, dup caz, prin tutore ori curator. De
asemenea, n conformitate cu art. 353 NCPC, reprezentantul legai al unei persoane lipsite
de capacitate de exerciiu sau cel care asist persoana cu capacitate de exerciiu restrns
poate fi chemat personal la interogatoriu numai n legtur cu actele ncheiate i faptele
svrite n aceast calitate, de unde rezult c pentru restul actelor i faptelor prii
numai aceasta poate rspunde la interogatoriu. De altfel, n vederea administrrii acestei
probe, partea este citat cu meniunea personal la interogatoriu".
2. Clasificarea reprezentrii prilor n judecat. Reprezentarea prilor n proce
sul civil poate fi legal, convenional sau judiciar. Cele trei tipuri de reprezentare sunt
avute n vedere n alin. (2), (3) i respectiv alin. (4) ale art. 80 NCPC.
Ds l i a Na r c i s a Th s o h a r i 233
Art. 80 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
2.1. Reprezentarea legaf. Articolul 80 alin. (2) NCPC reglementeaz ipoteza repre
zentrii legale care intervine Tn cazul n care partea este o persoan fizic lipsit de capa
citate de exerciiu. Pentru persoanele fizice lipsite de capacitate de folosin (decedate),
problema reprezentrii nu se pune, acestea neputlndfi pri n proces, prin raportare la
art. 56 alin. (1) NCPC.
Reprezentanii legali ai persoanelor fizice pot fi prinii (fiind suficient un singur
printe pentru o reprezentare valabil a prii minore) i tutorele.
Dei art. 80 alin. (2) NCPC face referire exclusiv la persoanele fizice, reprezentarea
legal intervine i n cazul persoanelor juridice.
Astfel, potrivit art. 209 NCC, persoana juridic i exercit drepturile i i ndeplinete
obligaiile prin organele sale de administrare, de la data constituirii lor"1. Ca atare, repre
zentanii legali ai persoanelor juridice sunt administratorii acestora.
Tn ipoteza lipsei organelor de administrare, art. 220 alin. (1) NCC prevede c pn la
data constituirii organelor de administrare, exercitarea drepturilor i ndeplinirea obli
gaiilor care privesc persoana juridic se fac de ctre fondatori ori de ctre persoanele
fizice sau persoanele juridice desemnate n acest scop.
De asemenea, potrivit art. Bl alin. (1) din Legea nr. 230/ 2007 privind nfiinarea,
organizarea i funcionarea asociaiilor de proprietari, preedintele asociaiei de proprie
tari reprezint asociaia de proprietari n relaiile cu terii, inclusiv n aciunile iniiate
de asociaie mpotriva unui proprietar care nu i-a ndeplinit obligaiile fa de asociaie
sau n procesele iniiate de un proprietar care contest o hotrre a adunrii generale a
proprietarilor. Acesta reprezint un alt caz de reprezentare legal, nefiind necesar ca pre
edintele asociaiei de proprietari s prezinte un mandat din partea adunrii generale,
fiind ca atare suficient s fac dovada faptului c este preedintele asociaiei, prin depu
nerea la dosarn fotocopie certificat pentru conformitate cu originalul a actului din care
rezult calitatea sa de preedinte.
n msura n care, din diferite motive, preedintele nu i poate ndeplini obligaia
legal dea reprezenta asociaia n justiie, acesta are posibilitatea s acorde mandat unei
alte persoane, care poate fi inclusiv administratorul asociaiei, ns reprezentarea va fi
una convenional, iar nu legal, fiind necesar ntrunirea tuturor condiiilor prevzute
de lege pentru o atare reprezentare.
Potrivit art. 20 alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 a administraiei publice locale, repu
blicat, unitile administrat!v-teritoriale sunt comunele, oraele, municipiile i judeele.
n conformitate cu art. 21 alin. (2) din Legea nr. 215/ 2001, n justiie, unitile admi-
nistrativ-teritoriale sunt reprezentate, dup caz, de primar (n cazul reprezentrii comu
nei, oraului sau municipiului) sau de preedintele consiliului judeean (n cazul reprezen
trii judeului), aceasta fiind un caz de reprezentare legal. Potrivit alin. (21) al aceluiai
articol, introdus prin Legea nr. 74/ 2012, pentru aprarea intereselor unitilor adminis-
trativ-teritoriale, primarul, respectiv preedintele consiliului judeean, st n judecat ca
reprezentant legal i nu n nume personal.
Primarul, respectiv preedintele consiliului judeean, poate mputernici o persoan
cu studii superioare juridice de lung durat din cadrul aparatului de specialitate al pri-
111Potrrvit alin. (2) al aceluiai articol, au calitatea de organe de administrare, n sensul alin. (l, persoanele
fizice sau persoanele juridice care, prin lege, actul de constituire sau statut, sunt desemnate s acioneze, n
raporturile cu terii, Individual sau colectiv, n numele pe seama persoanei juridice. Raporturile dintre per-
soana juridici i cei care alctuiesc organele sale de administrare sunt supuse, prin analogie, regulilor manda
tului, dac nu s-a prevzut altfel prin lege, actul de constituire sau statut.
234 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l L I L II. P4RTICIPAN]II I A PROCESUL CIVIL Art. 80
mrului, respectiv al consiliului judeean111, sau un avocat care s reprezinte n justiie
interesele unitii administrat!v-teritoriale, precum i ale autoritilor administraiei
publice locale respective [art. 21 alin. (3) din lege], caz n care ne vom afla n prezena
unei reprezentri convenionale.
n cazul entitii fr personalitate juridic, prin raportare la art. 110 NCPC, repre
zentantul acesteia este persoana creia, potrivit nelegerii dintre membri, i s-a ncredin
at conducerea sau administrarea, iar, n lipsa unei asemenea persoane, oricare dintre
membrii entitii respective.
2.2. Reprezentarea convenional. Potrivit art. 80 alin. (3) NCPC, prile pot s stea
n judecat prinr-un reprezentant ales, n condiiile legii, cu excepia cazului n care
legea impune prezena lor personal n faa instanei.
Reprezentarea convenional presupune ncheierea ntre partea reprezentat i
reprezentant a unui contract de mandat (n ipoteza reprezentantului-mandatar neavo-
cat), a unui contract de munc sau raport de serviciu (n ipoteza re prezenta ntu Iu i-consi-
lier juridic) sau a unui contract de asisten juridic (n ipoteza reprezentantului-avocat),
fiecare dintre acestea prevznd n esen dreptul i, totodat, obligaia de reprezentare
a prii.
2.3. Reprezentarea judiciar. Potrivit art. 80 alin. (4) NCPC, cnd legea prevede sau
cnd circumstanele cauzei o impun pentru a se asigura dreptul la un proces echitabil,
judectorul poate numi pentru oricare parte din proces un reprezentant n condiiile
art. 58 alin. (3), artnd n ncheiere limitele i durata reprezentrii.
n conformitate cu art. 58 alin. (3) NCPC, numirea curatorilor speciali se va face de
instana care judec procesul, dintre avocaii anume desemnai n acest scop de barou
pentru fiecare instana judectoreasc. Curatorul special are toate drepturile i obligai
ile prevzute de lege pentru reprezentantul legal.
Spre deosebire de curatorii din materia dreptului civil, curatorii speciali prevzui de
art. 58 NCPC sunt numii de instana care judec procesul (iar nu de instana de tutel)
i sunt avocai anume desemnai n acest scop de barou pentru fiecare instan jude
ctoreasc (iar nu pot fi orice persoan fizic avnd capacitate deplin de exerciiu i
n msur s ndeplineasc aceast sarcin). n vederea numirii curatorului special, n
msura n care baroul corespunztor nu a transmis n prealabil instanei judectoreti
lista cu avocaii desemnai a ndeplini nsrcinarea de curator special, instana va emite o
adres ctre acesta pentru a desemna pn la urmtorul termen de judecat un avocat
n sensul indicat.
Ca atare, reprezentarea judiciar are n vedere situaia n care reprezentantul prii
este numit de ctre instan, aceasta intervenind n dou ipoteze:
a) cnd legea prevede n mod expres obligaia instanei de a numi un curator spe
cial pentru reprezentarea prii, subsumnd u-se acestei ipoteze cazurile enumerate de
art. 58 alin. (1) i (2) NCPC;
b) cnd circumstanele cauzei o impun pentru a se asigura dreptul prii la un proces
echitabil.
10In conformitate o j art. 21 alin. {4) din Legea nr. 225/ 2001, unitatea administrativ-teritorial are dreptul s
beneficieze de acoperirea cheltuielilor de judecat stabilite n baza hotrrii instanei de judecat. Inclusiv n
situaia n care reprezentarea Injustiie este asigurata de un consilier juridic din aparatul de specialitate al pri
marului, respectiv al consiliului judeean.
Ds l i a Na r c i s a t h s o h a r i 235
Art. 80 C a r t e a I. D i s p o z i i i g e n e r a l e
Apreciem c aceast ipote2 are n vedere situaia n care partea, din cama btrne
ii, a bolii sau a unei infirmiti fizice, dei capabil, nu poate, personal, s-i apere inte
resele n condiii corespunztoare i, din motive temeinice, nu i poate numi un repre
zentant convenional.
4
De asemenea, o alt situaie ar putea fi aceea n care partea a disprut fr a exista
Informaii despre ea i nu a lsat un mandatar. n aceste cazuri, chiar i n ipoteza n care
partea are numit un curator de ctre instana de tutel, instana care judec procesul i
poate desemna un curator special, n condiiile art. 58 NCPC.
n ncheierea de numire a curatorului special, instana care judec procesul va arta
limitele (spre exemplu, dac acesta poate sau nu s fac acte de dispoziie n numele
prii) i durata reprezentrii.
n msura n care este autorizat de instana care l-a numit, administratorul-sechestru
desemnat n materia sechestrului judiciar va putea sta n judecat n numele prilor liti
gante cu privire la bunul pus sub sechestru, prin raportare la dispoziiile art. 975 alin. (2)
teza a I l-a NCPC, acesta fiind un alt caz de reprezentare judiciar.
3. Asistarea reprezentantului de ctre avocat sau consilier juridic. Ca regul, cnd
reprezentarea este legai sau judiciar, asistarea reprezentantului de ctre avocat sau
de consilier juridic nu este obligatorie.
Prin excepie, potrivit art. 83 alin. (3) NCPC, la care face trimitere art. 80 alin. {5)
NCPC, la redactarea cererii i a motivelor de recurs, precum i n exercitarea i susinerea
recursului, persoanele fizice vor fi asistate i, dup caz, reprezentate, sub sanciunea
nulitii, numai de ctre un avocat, n condiiile legii, cu excepia cazurilor prevzute
la art. 13 alin. (2) (cnd partea sau mandatarul acesteia, so sau rud pn la gradul al
doilea inclusiv, este liceniat n drept).
Ca atare, n cazul reprezentrii legale sau judiciare a persoanelor fizice, dac manda
tarul este so sau rud ca partea pn la gradul ol doilea inclusiv i este liceniat tn drept,
asistarea acestuia de ctre avocat nu este cerut nici n etapa procesuol a recursului. n
aceast situaie, mandatarul (so sau ruda cu partea pn ia gradul al doilea inclusiv i
liceniat n drept) poate reprezenta partea n faa oricrei instane, indiferent de etapa
procesual.
n ceea ce privete reprezentarea legal sau judiciar a persoanelor juridice, ntruct
nu se poate pune problema rudeniei mandatarului cu persoana juridic, n etapa proce
sual a recursului exist obligaia legal a asistrii mandatarului de ctre avocat sau de
consilier juridic, prin raportare la art. 80 alin. (5) NCPC, care face trimitere la art. 84
alin. (2) NCPC. n conformitate cu acest din urm articol, la redactarea cererii i a motivelor
de recurs, precum i n exercitarea i susinerea recursului, persoanele juridice vor fi
asistate i, dup caz, reprezentate, sub sanciunea nulitii, numai de ctre un avocat sau
consilier juridic, n condiiile legii. n acest context, este de menionat prevederea art. XI
din legea nr. 2/ 2013 privind unele msuri pentru degrevarea instanelor judectoreti,
potrivit creia, n aplicarea dispoziiilor art. 13 alin. (2) NCPC, n cazul instanelor judec
toreti i parchetelor, n recurs, cererile i concluziile pot fi formulate i susinute de
ctre preedintele instanei sau de ctre conductorul parchetului, de ctre consilierul
juridic ori de ctre judectorul sau procurorul desemnat, n acest scop, de preedintele
instanei ori de conductorul parchetului.
236 Dt U A N A K i SA THtOHAM
T l T l U l II. PARTICIPANII I A PROCESUL CIVIL Art. 81
Arf 81. Limitele reprezentrii. Continuarea judecrii procesului. (1) Renun
area la judecat sau la dreptul dedus judecii, achiesarea la