Sunteți pe pagina 1din 1029

Nou!

Cod
de procedur civil
Comentariu pe articole
Voi. I.Art. 1-526
Gabriel Boroi
Octavia Spineanu-Matei
Andreia Constanda
Carmen Negri l
Veronica Dnil
Delia Narcisa Theohari
Gabriela Rducan
Dumitru Marcel Gavri
Flavius George Pncescu
Marius Eftmie
r 2 0 3
Noul Cod de procedur civil
Comentariu pe articole
Copyright 2013
Editura Hamangiu SRL
Editur acreditat CNCS - Consiliul Naional al Cercetrii tiinifice
Toate drepturile rezervate Editurii Hamangiu
Nicio parte din aceasta lucrare nu poate ti copiat
fr acordul scris al Editurii Hamangiu
Descrierea C4P a Bibliotecii Naionale a Romniei
Noul Cod de procedur civil : comentariu pe articole /
Gabriel Boroi, Octavia Spineanu-Matei, And reia Liana
Constnd a ,... - Bucureti: Editura Hamangiu. 2013
2 voi,
ISBN general 978-606-522-8S4-2
Voi. 1 - Index. - ISBN 978-606-678-576-1
Voi. 2 - Index. ISBN 978-606-678-577-8
I. Boroi, Gabriel
II. Spineanu-Matei, Octavia
III. Constanda, Andreia
347{498)(094)
Editura Hamangiu:
Bucura$ti, Str. Col. Popeia
nr, 36, sector 5
O.P. 5, C.P.91
Tel./ Fax:
021.S36.04.43
031.805.80.20
031.805.80.21
Vnzri:
021.336.01.25
031.42S.42.24
0788.673.209
E-mail:
redactie@hamargiu.ro
distributie@hamangiu.ro
Cupr ins
Art.
Titlul preliminar. Domeniul de reglementare al Codului de procedur
civil i principiile fundamentale ale procesului civil_________________________1*28
Capitolul I. Domeniul de reglementare al Codului de procedur civil______________ 1-4
Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului civil_________________________ 5-23
Capitolul IM. Aplicarea legii de procedur civil______ ______ ______ 24-28
CARTEA I. DISPOZIII GENERALE_____________________________________________ 29-191
Titlul I. Aciunea civil_______________________________________________________ 29-40
Titlul II. Participanii la procesul civil__________________________________________ 41-93
Capitolul I. judectorul. Incompatibilitatea____________________________________ 41-54
Capitolul II. Prile____________________________________________________________ S5-91
Seciunea J . Folosina i exerciiul drepturilor procedurale_______________________ 56-58
Seciunea a 2-a. Persoanele care sunt mpreuna reclamante sau prte__________59-60
Seciunea a 3-a. Alte persoane core pot lua porte la judecat____________________61-79
1. Intervenia voluntar _____________________________________________________ 61-67
2. Intervenia forai_________________________________________________________68-79
I. Chemarea n judecat a altei persoane 68-71
II. Chemarea n garanie______________________________________________________ 72-74
III. Artarea titularului dreptului_______________________________________________ 75-77
IV. Introducerea forat n cauz, din oficiu, a altor persoane____________________ 78-79
Seciunea o 4-a. Reprezentarea prilor n judecata_____________________________80-89
1. Dispoziii generale_________________________________________________________80-82
2. Dispoziii speciale privind reprezentarea convenional_____________________ 83-89
Seciunea a 5-a. Asistena judiciar_____________________________________________90-91
Capitolul III. Participarea Ministerului Public n procesul civil ____________________92-93
Titlul III. Competena instanelor judectoreti______________________________ 94-147
Capitolul I. Competena material____________________________________________ 94*106
Seciunea 1. Competena dup materie i valoare_______________________________94-97
Seciunea a 2-a. Determinorea competenei dup valoarea obiectului
cererii introductive de instan___________________________________________ 98-106
Capitolul II. Competena teritoriali__________________________________________ 107-121
Capitolul III. Dispoziii soeciale 122-128
VII
Cu p r i n s
Capitolul IV. Incidente procedurale privitoare la competena instanei.
Seciunea 1. Necompetena i conflictele de competena____________
Seciunea o 2-a. Litispendena i conexitatea________________________
Seciunea a 3-a. Stramutarea proceselor. Delegarea instanei^
Titlul IV. Actele de procedur_____________________________
Capitolul I. Forma cererilor_________
Capitolul li. Citarea i comunicarea actelor de proceduri.
Capitolul III. Nulitatea actelor de procedura
Titlul V. Termenele procedurale______________________
Titlul VI. Amenzi judiciare i despgubiri.
129-147
129-137
138-139
140-147
148*179
148-152
153-173
174-179
180-186
187-191
CARTEA A II-A. PROCEDURA CONTENCIOASA,
Titlul I. Procedura n faa primei instane___
Capitolul I. Sesizarea instanei de judecat
Seciunea 1. Dispoziii generale_____________
Seciunea a 2-a. Cererea de chemare n judecata
Seciunea a 3-a. ntmpinarea_________________
Seciunea a 4-a. Cererea reconvenional
Capitolul II. Judecata___________________
Seciunea 1. Dispoziii generale_______
Seciunea a 2-a. Cercetarea procesului.
Subseciunea 1. Dispoziii comune___
Subseciunea a 2-a. Excepiile procesuale
Subseciunea a 3-a. Probele____________
1. Dispoziii generale__________________
2. Dovada cu nscrisuri________________
I. Dispoziii generale___________________
II. nscrisul autentic
III. nscrisul sub semntur privat__________________________________
IV. nscrisurile pe suport informatic_________________________________
V. Duplicatele i copiile de pe nscrisurile autentice sau sub semntur
privat________________________________________________________
VI. nscrisurile recognitive sau rennoitoare__________________________
VII. Regimul altor nscrisuri_________________________________________
VIII. Administrarea probei cu nscrisuri.
IX. Verificarea nscrisurilor__________
3. Proba cu martori_________________
I. Admisibilitatea probei cu martori
II. Administrarea probei cu martori
.192-526
.192-455
192-210
192-193
194-204
205-208
209-210
.211-405
211-236
237-388
237-244
245-248
249-365
249-264
265-308
265-268
269-271
272-281
282-284
285-287
288
289-291
292-300
301-308
309-326
309-310
311-326
VIII
Cu p r i n s
4. Prezumiile_________________
5. Expertiza____________________
6. Mijloacele materiale de prob
7. Cercetarea ta faa locului____
8. Mrturisirea________________
I. Admisibilitatea probei
II. Interogatoriul______
9. Asigurarea probelor__________________________________
Subseciunea a 4-a. Administrarea probelor de ctre avocai
sau consilieri juridici__________________________________
Seciunea a 3-a. Dezbaterea n fond a procesului
Seciunea a 4-a. Deliberarea i pronunoreo hotrorii
Capitolul III. Unele incidente procedurale___________
Seciunea 1 Renunarea la judecata________________
Seciunea a 2-a. Renunarea Io dreptul pretins
Seciunea a S-a. Suspendarea procesului_____
Seciunea a 4-a. Perimarea cererii____________
Capitolul IV, Hotrrile judectoreti_________
Seciunea 1. Dispoziii generale______________
1. Denumirea, ntocmirea i comunicarea hotrrii
2. Efectele hotrrii judectoreti________________
Seciunea a 2-a. Hotrrile date n baza recunoaterii preteniilor____
Seciunea a 3-a. Hotrrea prin care se ncuviineaz nvoiala prifor_
Seciunea a 4-a. ndreptarea, lmurirea i compietorea hotrrii_____
Seciunea a S-a. Executarea provizorie________ ___ ___________
Seciunea a 6-a. Cheltuielile de judecat___________________________
Titlul II. Cile de atac
Capitolul I. Dispoziii generale
Capitolul II. Apelul
Capitolul III. Cile extraordinare de atac.
Seciunea 1. Recursul_________________
Seciunea a 2-a. Contestaia n anulare
Seciunea a 3-a. Revizuirea___________
Titlul III. Dispoziii privind asigurarea unei practici judiciare unitare
Capitolul I. Recursul n interesul legii
Capitolul II. Sesizarea naltei Curi de Casaie i Justiie n vederea
pronunrii unei hotrri prealabile pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept_________________________________________
327-329
330-340
341-344
34S-347
348-358
348-350
351-358
359-365
.366*388
389-394
395*405
406-423
406-407
408-410
411-415
416-423
.424-455
424-435
424-428
429-435
436-437
438-441
442*447
448-450
451-455
456-S13
456-465
466-482
.483-513
483-502
503-508
509-513
.514-521
514-S18
Titlul IV. Contestaia privind tergiversarea procesului
519-521
522-526
IX
Titlul preliminar. Domeniul de reglementare
al Codului de procedur civil i
principiile fundamentale ale procesului civil
Capitolul I. Domeniul de reglementare al
Codului de procedur civil
A ri I . Obiectul i scopul Codului de procedur civila. (1) Codul de proce-
dur civil, denumit n continuare codul, stabilete regulile de competen i de
judecare a cauzelor civile, precum i cele de executare a hotrrilor instanelor i
a altor titluri executorii, n scopul nfptuirii justiiei n materie civil.
(2) n nfptuirea justiiei, instanele judectoreti ndeplinesc un serviciu de
interes public, asigurnd respectarea ordinii de drept, a libertilor fundamen
tale, a drepturilor i intereselor legitime ale persoanelor fizice l persoanelor juri
dice, aplicarea legii fi garantarea supremaiei acesteia.
COM EN TA RI U
1. Noul Cod de procedur civil - necesitatea adoptrii i intrarea sa n vigoare.
Integrarea Romniei n Uniunea European, ce a declanat ntreptrunderea unor sis
teme de drept diferite, precum i noile realiti sociale i economice existente n plan
intern i extern au determinat necesitatea corelrii i transformrii legislaiei romne
pentru a corespunde exigenelor actuale.
n acest context, prin Legea nr. 287/ 2009w a fost adoptat noul Cod civil, iar condiio
narea reciproc de esena dintre normo de drept substanial i norma de drept formai a
impus crearea unui nou instrument juridic care s asigure valorificarea corespunztoare
a acestuia pe cale procesual.
Astfel, noul Cod de procedur civil a fost adoptat prin Legea nr. 134/ 201$2\ modi
ficat prin Legea nr. 76/ 2012m privind punerea sa n aplicare, Legea nr. 206/ 2012 pen
tru aprobarea O.U.G. nr. 44/ 2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/ 20121*1i
O.U.G. nr; 4/ 2013 privind modificarea Legii nr. 76/ 2012 i a altor acte normative151, i a
intrat n vigoare n data de 15februarie 2013, nlocuind reglementarea anterioar repre
zentat de Codul de procedur civil din 1865.
Potrivit expunerii de motive formulate la legea de punere n aplicare a noului Cod
de procedur civil, acesta a modificat radical concepia de ansamblu asupra materiei,
dispoziiile sale urmrind s rspund unor deziderate actuale, precum accesul justiia-
bililorla mijloace i forme procedurale mai simple, dar i accelerarea procedurii, inclusiv
"Publicat n M. Of. nr. 511 din 24 iulie 2009 i republicat n M Of. nr. SOS din 13 iulie 2011.
Ul Publicat n M. Of. nr. 485 din S iulie 2010 $ i republicat n M Of. nr. 545 din ddta de 3 august 2012.
I3' Publicat n M. Of. nr. 36S din 30 mai 2012.
Publicat n M. Of. nr. 762 din 13 noiembrie 2012.
|8 Publicat tn M.Of. nr. 68 din 31 Ianuarie 2013.
Obu a Na r c isa Th co h am / Ma r i u s Ef t imie 1
Art.l TU I U L PRELIM INAR. DOM ENIUL O i f tEGLEM NTARE $1PRINCIPUU FUNDAMENTALE
n fd2a executirii silite. In egal msur, noul Cod de procedur civil a urmrit s cores
pund i exigenelor de previzibilitate a procedurilor judiciare decurgnd din Convenia
pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale i din cele statuate n
jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului.
Dintre soluiile legislative instituite prin noul Cod de procedur civil se impune
remarcarea, cu titlu exemplificativ, a reglementrii exprese a principiilor fundamentale
ale procesului civil, a reconfigurrii competenei materiale a instanelor judectoreti,
a adaptrii procedurii de citare i comunicare a actelor de procedur la noile realiti
socio-economice, dar i a celor din domeniul tehnologiei informaiei, a prevederii unei
proceduri de verificare i regularizare a cererii de chemare n judecat n vederea disci
plinrii procesului, a revizuirii dispoziiilor referitoare la cile de atac, apelul reprezen
tnd singura cale ordinar de atac cu caracter devolutiv, a instituirii posibilitii sesizrii
naltei Curi de Casaie i Justiie n vederea pronunrii unei hotrri prealabile pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept precum i a celei de promovare a unei contestaii
privind tergiversarea procesului, a reformrii substaniale a materiei executrii silite i a
introducerii unor proceduri speciale noi (de pilda, procedura evacurii din imobilele dei
nute sau ocupate fr drept ori procedura privitoare la soluionarea cererilor de valoare
redus).
Reglementarea noului Cod de procedur civil a avut ca finalitate asigurarea solu
ionrii ntr-un termen optim i previzibil a cauzelor, precum i a premiselor executrii
prompte i efective a titlurilor executorii obinute n cadrul procesului de fond ori, dup
caz, recunoscute ca atare de lege.
2. Obiectul de reglementare al codului. Noul Cod de procedur civil constituie un
ansamblu complex de norme juridice prin care sunt reglementate ambele faze ale pro
cesului civil J udecata i executarea silit, n scopul nfptuirii justiiei n materie civil.
Se impune menionarea aspectului ca nu orice proces civii parcurge att faza judec
ii, ct i pe aceea a executrii silite, existnd posibilitatea ca hotrrea judectoreasc
obinut n urma epuizrii primei faze sa fie executat din iniiativ proprie de ctre debi
tor, fr a fi necesar concursul organelor de executare silit, sau ca hotrrea respectiv
s nu conin dispoziii susceptibile de aducere Io ndeplinire pe cale de executare silit.
Totodat, beneficiarul unei hotrri judectoreti are posibilitatea s renune la valori
ficarea drepturilor recunoscute n cuprinsul acesteia, nedemarnd procedura executrii
silite mpotriva debitorului su.
Ca atare, obiectul noului Cod de procedur civil este reprezentat de totalitatea nor
melor juridice care stabilesc codrul i regulile privind desfurarea celor dou faze ale
procesului civil, putnd fi divizate, n consecin, n norme de procedur contencioas i
necontencioas, pe de o parte, i n norme de executare silit, pe de alt parte.
Pornind de la prescripiile primului alineat al articolului analizat, n care se prevede
faptul c acest act normativ stabilete regulile de competen i de judecare a cauzelor
civile, precum i cele de executare a hotrrilor instanelor i a altor titluri executorii,
codul ar impune clasificarea normelor de procedura civil, dup obiectul reglementrii,
n norme de competen, norme de procedur propriu-zise i norme de executare silit, o
atare enumerare fiind ns incomplet n lipsa adiionrii normelor de organizare judec
toreasc, care se regsesc n cuprinsul su (spre exemplu, normele viznd compunerea i
constituirea completului de judecat).
2 DeilA NAfKISA THgOHAftl / MARtVS SFTIMIS
TlTlU L PRELIM INAR. DO W t N I U l D REGLEM ENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art.2
3. nfiptuirea justiiei - serviciu de interes public. Scopul reglementrii noului Cod
de procedur civil l constituie nfptuirea justiiei prin intermediul instanelor jude
ctoreti, acestea ndeplinind un serviciu public.
Astfel, n demersul lor legal, instanele judectoreti asigur respectarea ordinii de
drept, a libertilor fundamentale, a drepturilor i Intereselor legitime ale persoanelor
fizice i persoanelor juridice, aplicarea legii i garantarea supremaiei acesteia.
A r i , 2. A plicabilitatea general a Codului de procedur civil. (1) Dispozi
iile prezentului cod constituie procedura de drept comun n materie civil.
(2) De asemenea, dispoziiile prezentului cod se aplic i n alte materii, n
msura n care legile care le reglementeaz nu cuprind dispoziii contrare.
COM EN TA RI U
1. Procedura de drept comun n materie civil. Noul Cod de procedur civil este
un act normativ complex, de aplicabilitate general, caracter exprimat sub forma a dou
reguli prevzute n cuprinsul articolului analizat.
Astfel, n primul rnd, noul Cod de procedur civil reprezint procedura de drept
comun n materie civil.
Prin urmare, ori de cte ori o lege special n materie civil nu prevede norme dero-
gatorii proprii de la dispoziiile prezentului cod n privina procedurii de soluionare i de
executare silit a raporturilor juridice pe care le reglementeaz, se va recurge, n conse
cin, la normele corespunztoare din cadrul acestuia.
Caracterul de drept comun stabifit prin art. 2 alin. (1) NCPC absolv legile speciale n
materie civil de obligativitatea stipulrii n cuprinsul lor a unor norme de trimitere la
dispoziiile codului pentru regulile de procedur de la care nu au derogat.
Cu titlu exemplificativ, Legea nr. 221/ 2009 privind condamnrile cu caracter politic
i msurile administrative asimilate acestora, pronunate n perioada 6 martie 1945*22
decembrie 1989, nu prevede n mod expres c dispoziiile sale s-ar complini cu cele ale
Codului de procedur civil, ns, dat fiind caracterul de drept comun al codului, nor
mele sale se vor aplica la judecata aciunilor promovate n temeiul acestei legi speciale,
n completarea dispoziiilor sale cu caracter derogatoriu.
Pentru eliminarea oricror posibile riscuri de interpretare incorect sau neunitar,
unele fegi speciale au prevzut totui n mod expres completarea normelor lor cu cele ale
Codului de procedura civila, accentundu-i astfel caracterul de drept comun. Spre exem
plu, potrivit art. 129 din Legea nr. 272/ 2004 privind protecia i promovarea drepturilor
copilului, dispoziiile acestei legi referitoare la procedura de soluionare a cauzelor pri
vind stabilirea msurilor de protecie special se completeaz n mod corespunztor cu
prevederile Codului de procedur civil.
Exist legi speciale care n cuprinsul lor fac trimitere numai la anumite dispoziii ale
Codului de procedura civila, iar nu la acest act normativ n ansamblul sau, n cazul men
ionat instituindu-se de fapt derogri de la aplicabilitatea general a codului, fiind pre
scrise limitri prin reglementarea legii speciale, chiar dac normele de trimitere se reg
sesc n cuprinsul codului.
Astfel, n conformitate cu art. 74 alin. (4) din Legea nr. 273/ 2004 privind procedura
adopiei, republicat, cererile de deschidere a procedurii adopiei interne, cererile de
Obu a Na r c i sa Th c o h a m / Ma r i u s ef t i mi e 3
Art.2 TU I U L PRELIM INAR. DOM ENIUL O i f tEGLEM NTARE $1PRINCIPUU FUNDAMENTALE
ncredinarea copilului n vederea adopiei i cererile de ncuviinare a adopiei $e judec
n prim instan potrivit regulilor prevzute de dispoziiile generale privitoare la proce
durile necontencioase din Codul de procedur civili, cu excepiile prevzute de aceast
lege. Prin urmare, n lipsa acestor prevederi legale derogatorii, Codul de procedur civil,
ca drept comun, s-ar fi aplicat oricum n completarea dispoziiilor legii speciale, ns nor
mele juridice care i-ar fi gsit aplicabilitatea ar fi fost cele ale procedurii contencioase,
iar nu cele care reglementeaz procedura necontencioas.
Se impune sublinierea aspectului c inclusiv codul este alctuit din norme generale,
cu caracter de drept comun, i norme speciale, derogatorii de la primele. Astfel, pro
cedura necontencioas se completeaz cu normele procedurii contencioase, potrivit
art. 536 alin. (1) NCPC. De asemenea, procedurile contencioase speciale se completeaz
cu normele procedurii contencioase generale.
Totodat, inclusiv n cadrul procedurii contencioase se regsesc norme cu caracter
general i norme cu caracter special. Spre exemplu, dispoziiile generale ale judecaii
n prim instan se aplic att la cercetarea procesului, ct i la dezbaterea n fond a
cauzei, potrivit art. 236 NCPC etapa scris i etapa deliberrii i pronunrii hotrrii
fiind reglementate de norme proprii.
2. Aplicabilitatea Codului de procedur civil n alte materii. n al doilea rnd, n
afara caracterului de procedur de drept comun n materie civil, codul este aplicabil i n
alte materii, n msura n care legile care le reglementeaz nu cuprind dispoziii contrare.
Cu titlu exemplifica tiv, n conformitate cu art. 47 din O. G. nr. 2/ 2001 privind regi
mul juridic al contraveniilor, dispoziiile acestei ordonane se completeaz cu dispoziiile
Codului de procedur civil.
Aplicabilitatea general a Codului de procedur civil reiese cu eviden din preve
derile art. 2 alin. (2) i (3) din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedur fiscal. Astfel,
Codul de procedur fiscali constituie procedura de drept comun pentru administrarea
impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor sume datorate bugetului general consolidat,
ns, unde acest cod nu dispune, se vor aplica prevederile Codului de procedur civil.
De asemenea, potrivit art. 28 alin. {1) din Legea nr. 554/ 2004 a contenciosului admi
nistrativ, dispoziiile acestei legi se completeaz cu prevederile Codului civil i cu cele ale
Codului de procedur civil, n msura n care nu sunt incompatibile cu specificul rapor
turilor de putere dintre autoritile publice, pe de o parte, i persoanele vtmate n
drepturile sau interesele lor legitime, pe de alt parte.
Noul Cod de procedur civil se va aplica i n materie penali, pentru aspecte nere-
glementaten mod expres de Codul de procedur penal. Astfel, aciunea civil n cadrul
procesului penal are ca obiect tragerea la rspundere civil pentru repararea daunelor
provocate prin infraciune i se soluioneaz potrivit normelor de drept material i pro
cesual civil, n msura n care nu exist dispoziii derogatorii n aceast privin n Codul
de procedur penal.
Spre exemplu, un martor propus n dovedirea laturii civile a procesului penal sub
aspectul prejudiciului suferit de partea civil va fi audiat cu respectarea dispoziiilor insti
tuite de Codul de proceduri civil, iar nu a celor existente n Codul de procedur penal.
Astfel, potrivit art. 315 alin. (1) NCPC, nu pot fi martori rudele i afinii pn la gradul al
treilea inclusiv, soul, fostul so, logodnicul sau concubinul, cei aflai n dumnie sau n
legturi de interese cu vreuna dintre pri, persoanele puse sub interdicie judecto
4 DeilA NAfKISA THgOHAftl / MARtVS SFTIMIS
TTW L PRELIMINAR. DOMENIUL DE REGLEMENTARE ?l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art. 3
reasc, cei condamnai pentru mrturie mincinoas. n conformitate cu art. 80 alin. (1)
C. proc. pen., soul i rudele apropiate111ale nvinuitului sau inculpatului nu sunt obli'
gate s depun ca martori, existnd dispoziii restrictive n cadrul art. 79 C. proc. pen. i
pentru persoanele obligate s pstreze secretul profesional. Ca atare, martorul propus
n dovedirea laturii civile a procesului penal sub aspectul prejudiciului suferit de par
tea civil nu ar putea avea calitatea de concubin al acesteia, n lipsa acordului prilor,
prin raportare la art. 31S alin. (1) pct. 2 NCPC, aplicabile cu ntietate fa de dispoziiile
corespunztoare din Codul de procedur penal, ce nu stabilesc o atare interdicie n
audiere.
,\ rl. 3. A plicarea prioritar a tratatelor internaionale privitoare la dreptu
rile omului. (1) n materiile reglementate de prezentul cod, dispoziiile privind
drepturile i libertile persoanelor vor fi interpretate i aplicate n concordan
cu Constituia, Declaraia Universal a Drepturilor Omului, cu pactele i cu cele
lalte tratate la care Romnia este parte.
(2) Dac exist neconcordane ntre pactele i tratatele privitoare Ia drepturile
fundamentale ale omului, la care Romnia este parte, i prezentul cod, au pri
oritate reglementrile internaionale, cu excepia cazului n care prezentul cod
conine dispoziii mai favorabile.
COM EN TA RI U
1. Interpretarea i aplicarea Codului de proceduri civif n concordan cu Constitu
ia i cu reglementrile internaionale
1.1. Principiul supremaiei Constituiei. Dispoziiile privind drepturile i libertile
persoanelor existente n noul Cod de procedur civil vor fi interpretate i aplicate, n
primul rnd, n concordan cu Constituia.
Constituia Romniei este legea suprem a statului romn care conine norme juri
dice viznd principiile generale de organizare statala, drepturile, libertile i ndatoririle
fundamentale ale cetenilor, autoritile publice, economia i finanele publice, Curtea
Constituional, integrarea euroatlanticl, precum i revizuirea acesteia.
n cadrul sistemului legislativ, Constituia ocup o poziie dominant, supremaia sa
asigurndu-i autoritate n raport de celelalte acte normative, drept consecin a regle
mentrii unor relaii sociale cu caracter fundamental. Legea suprem reprezint un
punct de plecare pentru toate celelalte acte normative, care dezvolt prevederile sale i
care trebuie s fie n consonan cu litera i spiritul acesteia.
1.2. Obligativitatea deciziilor Curii Constituionale. n acest context, se impune
menionarea prevederilor art. 147 alin. (4) din Constituie, potrivit crora, de la data
publicrii, deciziile Curii Constituionale sunt general obligatorii i au putere numai pen
tru viitor.
n interpretarea acestei dispoziii, Curtea Constituional a statuat n jurisprudena
sa astfel: Puterea de lucru judecat ce nsoete actele jurisdicionale, deci i deciziile
Curii Constituionale, se ataeaz nu numai dispozitivului, ci i considerentelor pe care
ll! Noiunea de rude apropiate" este stabilit n art. 149 alin. (1) C. pen,, aceasta desemnnd ascendenii l
descendenii, fraii si surorile, copiii acestora, precum i persoanele devenite prin nfiere, potrivit legii, astfel
de rude.
Obu a Na r c isa Th co h am / Ma r i u s Ef t imie
Art. 3 T U IU L P R E L I M I N A R . D O M E N I U L DC f t E GL E M N T A R E $1 P R I N C I P H I E F U N D A M E N T A L E
se sprijin acesta. Astfel, att considerentele, ct i dispozitivul deciziilor Curii Constitu
ionale sunt general obligatorii, potrivit art. 147 alin. (4) din Constituie, i se impun cu
aceeai for tuturor subiectelor de dreptu[1).
Mai mult, ntr-o decizie relativ recent, Curtea Constituional a reinut ca nicio alt
autoritate public, fie ea i instan judectoreasc, nu poate contesta considerentele
de principiu rezultate din jurisprudena Curii Constituionale, aceasta fiind obligat s
le aplice n mod corespunztor, respectarea deciziilor acesteia fiind o component esen
ial a statului de drept"l2f.
n raport de normele juridice menionate, precum i de cele reinute de Curtea
Constituional n precedent, s-ar impune concluzia c nu numai prevederile constitu
ionale trebuie luate n considerare la interpretarea i aplicarea normelor noului Cod de
procedur civil, ci i deciziile Curii Constituionale ce vor fi pronunate n examinarea
constituionalitii respectivelor prevederi, att sub aspectul dispozitivului, ct i din
perspectiva considerentelor care-l explic.
Apreciem ns c soluia cuprins n ultima tez menionat ar trebui nuanat,
urmnd a fi stabilit n contextul aprecierii Curii Constituionale drept autoritate de
jurisdicie constituional i n cel al limitrii competenei sale la asigurarea controlului
constituionalitii legilor, a tratatelor internaionale, a regulamentelor Parlamentului
i a ordonanelor Guvernului, aceasta avnd dreptul de a se pronuna numai asupra
constituionalitii actelor cu privire la care a fost sesizat, fr a putea modifica sau
completa prevederile supuse controlului [art. 2 alin. (1) i (3) din Legea nr 47/ 1992
privind organizarea i funcionarea Curii Constituionale, republicat]. n consecin,
apreciem c au caracter obligatoriu considerentele deciziilor Curii Constituionale n
msura n care explic dispozitivul i statueaz exclusiv asupra concordanei dispoziiei
legale analizate cu legea suprem, iar nu i n ipoteza n care conin o interpretare proprie
n afara acestui cadru.
1.3. Declaraia Universala a Drepturilor Omului. Totodat, dispoziiile privind drep
turile i libertile persoanelor existente n noul Cod de procedur civil vor fi interpre
tate i aplicate n concordan cu Declaraia Universal o Drepturilor Omului. De altfel,
potrivit art. 20 alin, (1) din Constituia Romniei, chiar dispoziiile constituionale privind
drepturile i libertile cetenilor vor fi interpretate i aplicate n concordan cu Decla
raia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele i cu celelalte tratate la care Romnia
este parte.
Declaraia Universal a Drepturilor Omului a fost adoptat la data de 10 decembrie
1943 de Adunarea General a Organizaiei Naiunilor Unite i reprezint un instrument
internaional universal, neconstituind ns un tratat.
Potrivit art. 30 din Declaraie, nicio dispoziie a acesteia nu poate fi interpretat ca
implicnd pentru vreun stat, grupare sau persoan dreptul de a se deda la vreo activitate
sau de a svri vreun act ndreptat spre desfiinarea unor drepturi sau liberti enunate
n cuprinsul su.
Cu relevan n planul dreptului procesual civil, este de remarcat coninutul art. 10
din Declaraie referitor la dreptul la un proces echitabil, potrivit cruia orice persoan
"'C.C., Dec. nr. 727/ 2012.
C.C., Dec. nr. 1039/ 2012.
6 DeilA NAfKISA TneOHAftl / MARtVS SFTIMie
TlTW L PRELIM INAR. DO W t N I U l D REGLEM ENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art. 3
are dreptul n deplin egalitate de a fi audiat n mod echitabil i public de ctre un tribu
nal independent i imparial careva hotr asupra drepturilor i obligaiilor sale.
1.4. Pactele i tratatele internaionale. De asemenea, interpretarea i aplicarea dis
poziiilor privind drepturile i libertile persoanelor existente n noul Cod de procedur
civil se va face n concordana cu pactele i tratatele internaionale.
Pactele tratatele constituie nelegeri scrise ncheiate ntre dou sau mai multe
state, n vederea determinrii, ntr-un anumit domeniu, a drepturilor i a obligaiilor pr-
ilor contractante sau n scopul stabilirii unor norme juridice. n acest context, Romnia
a semnat i a ratificat majoritatea acordurilor europene viznd drepturile i libertile
persoanelor.
Cu titlu exemplificativ, n anul 1974, Romnia a ratificat Pactul internaional cu pri
vire la drepturile civile i politice, precum i Pactul internaional cu privire Io drepturile
economice, sociale i culturale, n preambulul lor comun dispunndu-se, printre altele,
c statele contractante recunosc, n conformitate cu Declaraia Universal a Drepturilor
Omului, idealul fiinei umane libere, ce nu poate fi realizat dect prin crearea condiiilor
care s permit fiecruia s se bucure de drepturile sale economice, sociale i culturale,
ca i de drepturile civile i politice.
n cadrul art. 14 din Pactul internaional cu privire la drepturile civile i politice, speci
ficat n precedent, sunt cuprinse prevederi procedurale civile, dup cum urmeaz:
a) toi oamenii sunt egali n faa tribunalelor i curilor de justiie;
b) orice persoan are dreptul ca litigiul n care se afl s fie examinatn mod echitabil
i public de ctre un tribunal competent, independent i imparial, stabilit prin lege, care
s decid fie asupra temeiniciei oricrei nvinuiri penale ndreptate mpotriva ei, fie asu
pra contestaiilor privind drepturile i obligaiile sale cu caracter civil;
c) edina de judecat poate fi declarat secret n totalitate sau pentru o parte a des
furrii ei, fie n interesul bunelor moravuri, al ordinii publice sau al securitii naionale
ntr-o societate democratic, fie dac interesele vieii particulare ale prilor n cauz o
cer, fie n msura n care tribunalul ar socoti acest lucru ca absolut necesar, cnd, datorit
circumstanelor speciale ale cauzei, publicitatea ar duna intereselor justiiei;
d) cu toate acestea, pronunarea oricrei hotrri n materie penal sau civil va fi
public, afar de cazurile cnd interesul minorilor cere s se procedeze altfel sau cnd
procesul se refer la diferende matrimoniale ori la tutela copiilor.
De asemenea, Romnia a ratificat o serie de convenii internaionale privitoore la
drepturile i libertile omului, precum Convenia internaional privind eliminarea tutu
ror formelor de discriminare rasial (adoptat n 1965, ratificat de Romnia n 1969),
Convenia privind lupta mpotriva discriminrii n domeniul nvmntului (adoptat n
1960, ratificat de Romnia n 1964), Convenia mpotriva torturii i a altor pedepse ori
tratamente crude, inumane sau degradante (adoptat n 1987, ratificat de Romnia n
1990), Convenia cu privire la drepturile copilului (adoptat n 1989, ratificat de Rom
nia n 1990) etc.
Este de menionat, n acest context, c art. 252 alin. (2) NCPC prevede faptul c tra
tatele, conveniile i acordurile internaionale aplicabile n Romnia, care nu sunt inte
grate ntr-un text de lege, ne fiind publicate n Monitorul Oficial al Romniei sau ntr-o
alta modalitate anume prevzuta de lege, precum i dreptul internaional cutumiar tre
buie dovedite de partea interesat, instana de judecat neavlnd obligaia cunoaterii
acestora din oficiu.
OeuA Na r c i sa t h so h a m / Ma mu s ef t i mi s 1
Art. 3 T U IU L P R E L I M I N A R . D O M E N I U L DC R E G L E M E N T A R E $1 P R I N C I P I I L E F U N D A M E N T A L E
2. Aplicarea prioritar a reglementrilor internaionale privitoare la drepturile fun
damentale ale omului
2.1. Sfera de aplicare a art. 3 NCPC. n acest context, se impune menionarea faptului
c alin. (2) al art. 3 NCPC prevede c dispoziiile referitoare la drepturile i libertile per-
soonelor se interpreteaz i se aplic n concordana cu Constituia, Declaraia Univer*
sal a Drepturilor Omului cu pactele i cu celelalte tratate la care Romnia este parte.
n schimb, alin. (2) al aceluiai articol vizeaz exclusiv dispoziiile privitoare la drep
turile fundamentale ale omului cuprinse n cod i, prin urmare, numai n privina aces
tora exist posibilitatea nlturrii de ia aplicare a prevederilor noului cod de la aplicare
?n favoarea normelor internaionale, cu excepia cazului n care acesta conine dispoziii
mai favorabile.
2.2. Noiunea de drepturi fundamentale. Drepturile fundamentale au fost definite
ca fiind drepturi subiective ale persoanelor, considerate eseniale, precum dreptul la
via, la libertate i la demnitate, indispensabile dezvoltrii personalitii umane, drep
turi care sunt stabilite prin Constituie i garantate de aceasta, precum i de legile n
materie111. n planul dreptului internaional, drepturile omului constituie un ansamblu de
norme juridice internaionale, prin care sunt recunoscute individului atribute i faculti
care i asigur demnitatea, libertatea i dezvoltarea personalitii sale i care beneficiaz
de garanii instituionale apropiate12'.
Dup coninutul lor, drepturile omului se clasific, n principiu, n drepturi civile i
politice, ca ansamblu al drepturilor a cror exercitare asigur dezvoltarea democratic
a societii n dimensiunea sa politic, i n drepturi economice, sociale i culturale, care
sunt de natur s conduc la instaurarea n societate a unei democraii economice111.
Pe plan european, drepturile civile i politice sunt protejate prin Convenia pentru
a pra rea drepturilor omului i a libertilor fundamentale, ce a fost semnat de ctre
statele membre ale Consiliului Europei la Roma, n data de 4 noiembrie 1950, fiind ratifi
cat de Romnia n data de 20 iunie 1994. Cu excepia dreptului la asociere n sindicate
i, implicit, a dreptului ia grev, Convenia european nu reglementeaz drepturi econo
mice i sociale, motiv pentru care dispoziiile ei sunt completate, pentru acest domeniu,
de Carta social european, semnat n anul 1961 i ratificat de Romnia n form revi
zuit n anul 1999.
2.3. Corelarea noului Cod de procedura civila cu reglementrile internaionale,
n cazuri repetate, Curtea European a Drepturilor Omului, cu sediul la Strasbourg, a
sancionat statul romn pentru nclcarea cerinelor procesului echitabil instituite prin
dispoziiile convenionale sub aspectul duratei procedurii de soluionare a litigiilor ori
decurgnd din neexe cuta rea hotrrilor judectoreti sau pentru nesocotirea exigene
lor de previzibilitate a procedurilor judiciare, cu consecina negativ a existenei unei
jurisprudene inconsecvente.
Noul Cod de procedur civil a instituit n cuprinsul art. 6, ca principiu fundamental,
dreptul prilor la un proces echitabil, fn termen optim i previzibil, att n faza judecaii,
ct i n faza executrii silite.
1)1 Muraru, S Tnsescu, Drept constituional i instituii politice, voi. I, ed. a 9*, Ed. AII Beck, Bucureti,
2003, p. 140.
m C. Brson, Convenia european a drepturilor omului. Comentariu pe articole, voi. I, Ed. C,B, Beck, Bucureti,
2005. p, 14.
Ideirij p. 31,
a D S l l A NARCISA THgOHARt / M A R 1 V S S F T I M I S
TlTW L PRELIM INAR. DO W t N I U l D REGLEM ENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art. 3
n vederea garantrii acestui principiu sub aspectul accelerrii procedurilor judi
ciare, suplimentar fa de codul anterior, astfel cum acesta a fost modificat prin Legea
nr. 202/ 2010, noul cod d redistribuit competenele de soluionarea cauzelor ntre instan
ele judectoreti pentru a asigura o ncrcare echilibrat a rolului acestora, a adaptat
procedura de citare i de comunicare a actelor de procedur la noile realiti tehnolo
gice, a modificat regimul juridic al sanciunii decderii extinznd posibilitatea instanei
de invocare a acesteia din oficiu, chiar i n unele ipoteze n care normele ce o regle
menteaz au caracter de ordine privat, a determinat pentru etapa scris a procesului
termene procedurale precise, a reformat cile de atac, a reglementat n cadrul su pro
ceduri speciale noi caracterizate prin simplitatea regulilor aplicabile i prin celeritatea
sporit n soluionare (procedura ordonanei de plat, procedura cu privire la cererile de
valoare redus, evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fr drept), a introdus con
testaia privind tergiversarea procesului etc.
De asemenea, materia executorii silite a fost substanial reformat n vederea execu
trii prompte i efective a titluri lor executorii.
Enumerm, cu titlu exemplificativ, urmtoarele modificri operate de noul cod n
domeniul executrii silite: instituirea cu caracter de noutate a prevederii potrivit creia
atribuirea, prin hotrre judectoreasc, a unui imobil sau obligaia de a-l preda, lsa
n posesie ori n folosin cuprinde i obligaia de evacuare a imobilului, chiar dac prin
titlul executoriu nu s-a dispus n mod expres aceast msur (un efect direct al obliga
iei principale stabilite n sarcina debitorului, nemaifiind, prin urmare, nevoie de un nou
proces n vederea obinerii unui alt titlu avnd acest obiect); n cazul predrii silite a unui
imobil, prevederea faptului c efectuarea executrii silite se va face att n contra debito
rului, ct i mpotriva tuturor persoanelor care ocup imobilul n fapt sau, dup caz, fr
niciun titlu opozabil creditorului; n situaia n care debitorul se reinstaleaz sau ocup
n mod abuziv, fr niciun titlu, imobilul din care a fost evacuat el va putea fi evacuat
din nou, la cererea proprietarului sau a altei persoane interesate, n baza aceluiai titlu
executoriu, fr somaie i fr nicio alt formalitate prealabil; instituirea unor regle
mentri speciale privind executarea hotrrilor judectoreti referitoare ia minori; sim
plificarea procedurii de nvestire cu formul executorie, aceasta fclndu-se concomitent
cu procedura ncuviinrii executrii silite, formula executorie fiind adugat n partea
final a ncheierii de ncuviinare a executrii silite etc.
Tot n vederea asigurrii unei jurisprudene unitare, suplimentar recursului n intere
sul legii, existent i n reglementarea anterioar, noul Cod de procedur civil a instituit
procedura pronunrii unei hotrri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept,
aceasta fiind de competena naltei Curi de Casaie i Justiie.
2.4. Aplicarea prioritara a reglementarilor internaionale. Potrivit art. 20 alin. (2)
din Constituia Romniei, dac exist neconcordane ntre pactele i tratatele privitoare
la drepturile fundamentale ale omului, la care Romnia este parte, i legile interne, au
prioritate reglementrile internaionale, cu excepia czului n care Constituia sau legile
interne conin dispoziii mai favorabile.
Articolul 3 alin. (2) NCPC constituie transpunerea dispoziiilor constituionale men
ionate anterior n plnui reglementrii procesuale civile. Este de menionat faptul c
aceast dispoziie i gsete corespondentul i n materia dreptului substanial, n cadrul
art. 4 alin. (2) NCC.
OeuA Na r c i sa t h so h a m / ma h w s Sf r m e 9
Art. 3 TU I U L PRELIM INAR. DOM ENIUL DE REGLEM ENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Prin urmare, dac exiti neconcordane ntre pactele i tratatele privitoare la drep
turile fundamentale ale omului, la care Romnia este parte, i noul Cod de procedur
civil, au prioritate reglementrile internaionale, cu excepia cazului n care codul con
ine dispoziii mai favorabile.
Pornind de la aceste dispoziii legale, doctrina juridic111a apreciat ca fiind integrate
dreptului intern normele convenionale, normele europene, precum i celelalte norme
cuprinse n documente internaionale la care Romnia a aderat cu menionarea faptului
c prin primele dou categorii de norme trebuie s se neleag att normele primare",
ct i cele derivate", rezultate din hotrrile celor dou instane europene, Curtea Euro
pean a Drepturilor Omului i Curtea de Justiie a Uniunii Europene.
Se impune menionarea faptului c art. 3 alin. (2) NCPC vizeaz normele convenio
nale, precum i celelalte norme cuprinse n documente internaionale la care Romnia a
aderat, iar nu i normele Uniunii Europene, acestea fcnd obiectul art. A NCPC.
Exista neconcordane ntre dreptul intern i reglementrile internaionale n ipoteza n
care norma juridic intern este moi restrictiv sau n cea n care aceasta este insuficient
de precis, astfel nct creeaz riscul unei practici judiciare incoerente. Instana judec
toreasc va nltura motivat de la aplicare eventualele dispoziii restrictive ale codului i
va aplica normele existente n reglementrile internaionale. ntemeindu-i demersul pe
dispoziiile art. 3 alin. (2) NCPC, cu reamintirea faptului c preeminena n discuie este
restrns! numai la drepturile fundamentale ale omului, iar nu i la orice alte drepturi i
liberti statuate n reglementrile internaionale.
Cu referire la normele convenionale, n literatura de specialitate121s-au statuat urm-
toa rele:
a) atunci cnd judectorul naional este nvestit cu soluionarea unui litigiu, el trebuie
s observe nu numai reglementarea naional n materie, ci i reglementarea convenio
nal, inclusiv hotrrile europene, care pot interesa n respectiva cauz;
b) n procesul aplicrii normei corespunztoare diferendului juridic ce i-a fost alegat,
judectorul naional trebuie nu doar s conjuge normele naionale cu cele convenio
nale, identificate i aplicate de judectorul european, ci s le i evalueze i ierarhizeze,
nu numai pentru c normele convenionale au prioritate, dar i pentru c, totui, aces
tea ar putea fi nlturate n favoarea normelor naionale, dac acestea din urm sunt mai
favorabile;
c) dac, n materia drepturilor omului, normele edictate de autoritatea legiuitoare
sunt n contradicie cu normele convenionale i, totodat, mai puin favorabile n
raportcu acestea J udectorul naional trebuie s le nlture din perimetrul acelui litigiu,
punnd astfel n discuie principiul suveranitii autoritii legiuitoare i al legii adoptate
de ctre aceasta;
d) fr a-l constitui n precedent judiciar, receptnd hotrrea european, judecto
rul nu numai c poate, ci chiar trebuie s o valorifice n considerentele propriei hotrri,
prin care traneaz un litigiu similar.
n acest context, codul a reglementat i calea revizuirii unei hotrri judectoreti
dac Curtea European a Drepturilor Omului a constatat o nclcare a drepturilor sau
libertilor fundamentale din cauza acesteia, iar consecinele grave ale nclcrii coni-
1111. Dcleonu, Tratat de proceduri civil, voi. I, Ed. Wolters Kiuwer, Bucureti, 2010, p. 53*54.
0.58-59.
10 d u i a Na r c i sa t h so h a r i / m a r i v s SFrme
TlTlU L PRELIM INAR. DOWtNIUl DE REGLEM ENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art. 4
nu s se produci (art. 509 alin. {1}pct. 10 NCPC], termenul de revizuire fiind de 3 luni
de la data publicrii hotrrii Curii Europene a DrepturilorOmuluin Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I [art. 511 alin. (3) NCPC].
Potrivit art. 46 alin. (1) din Convenia european pentru aprarea drepturilor omului
i a libertilor fundamentale, naltele Pri contractante se angajeaz s se conformeze
hotrrilor definitive ale Curii n litigiile n care ele sunt pri, acest alineat instituind
regula forei obligatorii a hotrrilor Curii Europene a Drepturilor Omului.
n scopul prevenirii unor nclcri subsecvente ale Conveniei, dei aceste hotrri
au caracter inter partes, Curtea poate solicita statului respectiv, n cuprinsul acestora, s
adopte msurile ce se impun pentru nlturarea cauzelor care au determinat saufavori-
zat nerespectarea normelor convenionale. n consecin, hotrrile Curii au i un efect
erga omnes, drept consecin a autoritii de lucru interpretat de care se bucur, n con
diiile n care potrivit art. 32 din Convenie, misiunea specific a instanei europene este
interpretarea i aplicarea prevederilor acesteia111.
Ari. 4. A plicarea prioritar a dreptului Uniunii Europene. n materiile regle
mentate de prezentul cod, normele obligatorii ale dreptului Uniunii Europene se
aplic n mod prioritar, indiferent de calitatea sau de statutul prtilor.
COM EN TA RI U
1. Dreptul Uniunii Europene. Aderarea Romniei la Uniunea European a avut loc la
data de 1 ianuarie 2007, Tratatul de aderare fiind semnat anterior, pe data de 25 aprilie
2005, la luxembourg.
Potrivit art. 148 alin. (2) din Constituia Romniei, ca urmare a aderrii, prevederile
tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum i celelalte reglementri comuni
tare cu caracter obligatoriu au prioritate fa de dispoziiile contrare din legile interne, cu
respectarea prevederilor actufui de aderare. n conformitate cu alin. (3) al aceluiai arti
col, prevederea menionat se aplic, n mod corespunztor, i pentru aderarea la actele
de revizuirea tratatelor constitutive ale Uniunii Europene.
Similar articolului comentat n precedent, art. 4 NCPC constituie transpunerea tn pla
nul normelor juridice procesuale a unor dispoziii constituionale. De asemenea, aceast
dispoziie i gsete corespondentul i n materia dreptului substanial, n cadrul art. 5
NCC.
n afara normelor convenionale i a celorlalte norme cuprinse n documentele
internaionale la care Romnia a aderat, ordinea juridic intern nglobeaz n structura
sa i dreptul Uniunii Europene, att sub forma normelor stipulate n tratatele constitutive
{drept primar) i n actele normative adoptate de instituiile competente o le Uniunii Euro
pene (drept secundar), ct i n privina jurisprudenei Curii de J ustiie a Uniunii Euro
pene, sub aspectul noiunilor i al clarificrilor juridice pe care le statueaz.
Normele juridice cuprinse n actele normative adoptate de instituiile Uniunii Euro-
pene alctuiesc un drept secundar, datorit funciei lor de realizare a obiectivelor prev
zute n tratate, precum i a subordonrii lor fa de acestea, neputnd deroga de la pre
vederile tratatelor constitutive. Caracteristica principal a normelor de drept secundar
este aceea c i au temeiul n tratatele constitutive, putnd fi adoptate doar n dome-
111C. Binari, Convenia european a drepturilor omului, voi. II, Ed, C.H. Beck, Bueureri, 2006, p, 597.
Obu a Na r c i sa Th c o h a m / Ma r i u s ept imie 11
Art. 4 TU I U L PRELIM INAR. DOM ENIUL DE REGLEM ENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
mile prevzute de acestea, pentru realizarea scopurilor indicate de ctre instituiile
desemnate n acest sens, cu respectarea procedurii prevzute de tratate. Prin urmare,
ntre dreptul primar i cel secundar nu poate exista contrarietate sau incompatibilitate,
deoarece, n asemenea ipoteze, dreptul secundar trebuie anulat sau revocat111.
Potrivit art. 288 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene (TFUE), astfel cum
a fost modificat prin Tratatul de reform, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, In
vigoare de la 1 decembrie 2009m, pentru exercitarea competentelor Uniunii, instituiile
adopt regulamente, directive, decizii, recomandri i avize.
n literatura de specialitate juridic131au fost evideniate principalele trsturi ale
actelor normative adoptate de instituiile competente ale Uniunii Europene, acestea
urmnd a fi expuse punctual n continuare.
J . l . Regulamentul, a) are caracter genera!, coninnd prescripii impersonale i sta
tund n mod abstract, ca i legea n dreptul naional;
b) are for obligatorie, impunndu-se n toate elementele sale, n privina tuturor
statelor membre ale Uniunii Europene i organelor acesteia, nerespectarea lui atrgnd
dup sine nclcarea obligaiilor asumate de state prin tratate, fiind, totodat, interzis
aplicarea selectiv i incompleta a regulamentului, respectiv neaplicarea acestuia prin
invocarea dispoziiilor sau practicilor din dreptul intern;
c) are aplicabilitate directa, fiind integrat direct n ordinea juridic intern a statelor
membre, fr interpunerea puterii normative naionale, fiind, ca atare, apt s confere
drepturi i sa impun obligaii statelor membre, organelor lor i particularilor, cum o face
legea naional;
d) este destinat att statelor membre, ct i particularilor (persoane fizice sau juri
dice);
e) are putere normativ completa, prin regulament autoritatea legislativ unional
putnd nu numai s prescrie un rezultat, ci i s impun toate modalitile de aplicare i
executare considerate oportune;
f) poate produce ef ect di rect . Transpunerea regulamentelor de ctre state este inutil
i are caracter ilicit, conducnd la compromiterea aplicrii simultane i uniforme a regu
lamentului n ansamblul Uniunii.
Efectul direct al regulamentelor a fost enunat n cauza 39/ 72 Siaughtered Cows, n
care Curtea a pedepsit guvernul italian pentru faptul de a fi ales o metod de imple
mentare a unui regulament, ceea ce punea la ndoial natura juridic i aplicabilitatea
direct a msurii. Curtea a reinut c toate metodele de implementare sunt contrare
Tratatului, ceea ce ar avea ca rezultat crearea unui obstacol n calea efectului direct al
regulamentelor comunitare i periclitarea aplicrii lor simultane i uniforme n ntreaga
Comunitate". Ulterior, n cau2a T-138/ 09 Mufiozw, Curtea a statuat c datorit nsi
naturii i locului lorn sistemul izvoarelor de drept comunitar, regulamentele acioneaz
pentru a conferi drepturi persoanelor private, pe care instanele naionale au datoria s
le protejeze"151.
1,1G. Fabtan, Drept instituional al Uniunii Europene, Ed. Hsmangiu, Bucureti, 2012, p. 69.
1/1Versiunea oficiali n limba romn se gsete pe site*ul eur-le*.europa.eu.
I!l G. fobian, op. cit., p. 121-131.
141Hotrrea Curii din data de 17 septembrie 2002, JO C 274 din 9 noiembrie 2002, p. 10.
1(1R Croig, G. dsBurcot Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurispruden i doctrin, ed. a 4-a, Ed. Haman*
giu, Bucure^h, 2009, p. 347.
12 DeuA Na r c i sa t h so h a r i / m a r i v s SFrme
T i t u i i p r e l i m i n a r , d o m e n i u l d e r e g l e m e n t a r e i p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e Art. 4
1.2. Directiva, a) este obligatoriei n privina scopului pe care l indic;
b) are caracter generai, fiind destinat unui stat sau mai multor state membre;
c) are caracter normativ incomplet, deoarece necesit intervenia puterii legislative
naionale, alegerea mijloacelor i formei necesare pentru atingerea obiectivului fixat
fiind lsat la aprecierea suveran a fiecrui stat;
d) nu este direct aplicabila, statului destinatar revenindu-i obligaia s acioneze n
vederea tron spunerii corespunztoare a directivei ntr-un anumit termen. Statul este
obligat ns s nu ntreprind aciuni care ar putea contraveni scopului directivei, chiar i
anterior prelurii acesteia n dreptul Intern. Prevederile directivei trebuie transpuse sau
implementate n termenul prevzut de aceasta. n consecin, n dreptul naional se va
aplica norma intern de transpunere, iar nu directiva ca atare.
Dei nu este direct aplicabil, este posibil ca una sau mai multe prevederi din directiv
s poat produce efect direct, neles ca aptitudine a normei din directiv de a crea n
patrimoniul persoanelor fizice i juridice drepturi pe care acestea s le poat invoca
direct n faa instanelor naionale mpotriva autoritilor publice.
Cerinele cumulative pentru ca o norm din directiv si produc efect direct, astfel
cum rezult acestea din jurisprudena Curii de Justiie a Uniunii Europene (hotrrile
pronunate Sn cauzele 041/ 74 Van Duynm, 148/ 78 RotoUi, 152/ 84 Marsholl f*3] etc.) sunt
urmtoarele:
a) norma este clar, precis i necondiionat;
b) termenul stabilit pentru transpunerea directivei a expirat, iar statul nu a transpus
directiva sau a transpus-o incorect14';
c) partea mpotriva creia este invocat prevederea este o entitate statal15', noiune
autonom n dreptul Uniunii Europene, definit n cau2a C-188/ 98 Foste^K n cadrul
pct. 20 din considerentele acestei din urm hotrri, Curtea a artat c acel organism
care, indiferent de forma sa juridic, a fost nsrcinat n temeiul unui act al unei autori
ti publice s ndeplineasc sub controlul acesteia un serviciu de interes public i care
dispune n acest scop de competene speciale care ie depesc pe cele care decurg din
regulile obinuite aplicabile raporturilor dintre persoanele private, intr n categoria
entitilor mpotriva crora pot fi invocate prevederile unei directive susceptibile de a
avea efect direct."
Totodat, Curtea a ncurajat aplicarea directivelor, dlndu-le astfel eficien, prin dez
voltarea principiului interpretrii armonioase (efect indirect), care impune ca dreptul
115Hotrrea Curii din data de 4 decembrie 1974, JO C 53 din 6 martie 1975, p. 2.
Hotrrea Curii din data de 5 aprilie 1979, JO C 122 din 16 mai 1979. p. 10.
Hotrrea Curii din data de 26 februarie 1986, JO C79 din 8 aprilie 1986, p. 10.
|a!Cu toate acestea. Curtea a stabilit faptul c directivele pot produce efect chiar nainte de expirarea perioadei
de implementare. Astfel, n cauza C-l29/ 96 Inter Environnement Wallonie a decis c dei statele nu sunt obli
gate s pun n aplicare o directiv nainte ca perioada de transpunere s expire, n aceast perioad ele
trebuie sl se abin de la adoptarea oricror msuri capabile $ compromit serios rezultatul prescris de
directiv. n plus, n cau2a C-144/ 04 Mongold, Curtea d comunicat instanei naionale c trebuie s nlture
orice prevedere a dreptului naional care ar putea intra n conflict cu dreptul comunitar, chiar i n cazul n care
perioada prescris pentru transpunerea directivei nu a expirat nc - P. Craig, G. deBurco, op. cit., p. 352.
IJJ Ultima cerin este justificat de faptul c efectul direct al directivei a fost fundamentat n practica instanei
de la luxembourg att pe ideea de culp a statului, care, prin faptul c nu a transpus directiva sau a transpus-o
incorect, a lipsit particularul de o norm Intern corespunztoare, pe care s se post ntemeia n faa instanei
naionale, d t pe ideea c directiva este un izvor de drept al Uniunii Europene cu caracter obligatoriu.
14Hotrrea Curii din data de 12 iulie 1990, JO C 198 din 7 august 1990, p. 15.
OeuA Na r c i sa Th so h a m / Ma f mj s ef t i mi s 13
Art. 4 T U IU L PRELIMI NAR. D O M E N I U L DE REGLEMENTARE $1 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
naional s fie interpretat n lumina" directivelor. Prin aceasta. Curtea a cutat s se
asigure c directivele vor avea uri efect chiar n absena unei implementri adecvate.
Cauza 14/ 83 Von Colsonni reprezint un punct de referin n acest sens, Curtea identifi
cnd expres instanele naionale ca organe ale statului i, totodat, statund c principiul
interpretrii armonioase nu presupune ca, pentru a putea fi invocate n instan, preve
derile unei directive s ndeplineasc criteriile speciale cerute de efectul direct (claritate,
precizie, necondiionalitate)121.
Prin urmare, instana naional nu poate aplica direct directiva, ci poate cerceta dac
sunt ntrunite cerinele nct o dispoziie din directivi s produci efect direct sau poate
interpreta norma intern de transpunere n lumina normei Uniunii Europene.
n continuare, Curtea a stabilit faptul c obligaia de implementare a directivei
impune instanei naionale s interpreteze dreptul intern n lumina unei directive
neimplementate sau implementate necorespunztor chiar i ntr-o cauz mpotriva unei
persoane private, eludndu-se ntr-un fel interdicia efectului direct orizontal. Hotrrea
din cauza C-106/ 89 Marleasingw a confirmat faptul c o directiv neimplementat poate
fi ntr-adevr invocat pentru a influena interpretarea dreptului naional ntr-un litigiu
ntre persoane private.
O persoan privat se poate ntemeia pe prevederile unei directive, n ciuda inter
diciei efectului direct orizontal, acionnd statul pentru despgubiri, aspect reinut n
cauza C-6/ 90 Froncovich, n scopul reparrii prejudiciului cauzat ca urmare a neimple-
mentrii unei directive. n loc s ncerce s aplice directiva mpotriva persoanei de drept
privat n sarcina creia ar fi impus obligaia dac directiva ar fi fost implementat cores
punztor persoana poate introduce o aciune n despgubiri mpotriva statului1*1.
1.3. Decizia, a) are caracter individual, ntruct se adreseaz unor destinatari indivi
dualizai sau determinabili i se refer la o anumit stare de fapt concret (de exemplu,
decizia prin care statul membru este obligat s cear restituirea subveniilor acordate
unor ntreprinderi naionale);
b) are caracter obligatoriu;
c}are caracter normativ complet;
d) poate produce efect direct, cu ntrunirea condiiilor necesare, ntruct are aptitu
dinea de a crea drepturi n beneficiul particularilor, n msura n care nu las destinataru
lui nicio marj de apreciere discreionar n ceea ce privete executarea sa;
e) este destinat statelor i particularilor
n cauza 9/ 70 Gradlsl, Curtea nu a ezitat s statueze c i deciziile ar putea avea efect
direct, n ciuda faptului c art. 288 TFUE (fostul art. 249 TCE), spre deosebire de cazul
regulamentelor, nu a fcut nicio referire la aplicabilitatea direct" a acestora. ntr-o for
mulare repetat, Curtea a decis c din textul articolului nu rezult c alte categorii de
msuri menionate n acel articol nu ar putea n niciun caz produce efecte similare" i s-a
bazat pe principiul eficienei (effet utile) pentru a trage concluzia ci, n anumite cazuri,
deciziile pot fi invocate de persoanele private n faa instanelor naionale.
Hotrrea Curii din data de 10 aprilie 1984, JO C 129 din 16 mai 19S4, p 3.
m P. Croig, G. de Burco, op. cit.f p. 358-359.
1,1Hotrrea Curii (Camera a asea) din data de 13 noiembrie 1990, JO C306 din 6 decembrie 1990, p, 5.
w Croig, G. de Burca, op. crt., p. 374.
Hotrrea Curii dtn data de 6 octombrie 1970, iO C 138 din 18 noiembrie 1970, p. 20,
14 D f U A NARCISA THSOHARI / M A R t V S S F T I M i e
T i t u i l p r e l i m i n a r . Do m e n i u l d e r e g l e m e n t a r e 51p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e Art. 4
1.4. Avizul i recomandarea sunt acte instituionale unilaterale lipsite de efect obli
gatoriu.
Avizul constituie expresia, exprimarea unei preri asupra unei probleme date.
Recomandarea reprezint un instrument de aciune indirect urmrind apropierea
legislaiilor i nu difer de directivi dect prin absena forei sale obligatorii. Absena for
ei obligatorii nu nseamn ns c aceste acte sunt irelevante din punct de vedere juridic
i nu exclude posibilitatea producerii unor efecte n acest plan.
Prin raportare la prevederile constituionale i la cele ale art. 4 NCPC rezult c numai
normele cu caracter obligatoriu ale dreptului Uniunii Europene se aplici n mod prioritar
fa de dreptul intern, fiind, prin urmare, excluse de la aplicarea acestui principiu avizele
i recomandrile.
2. Principiile aplicrii normelor Uniunii Europene. Curtea de Justiie a Uniunii Euro
pene, cu sediul ta luxembourg, interpreteaz legislaia european n scopul garantirii
aplicrii sale unitare n toate statele membre ale Uniunii Europene, soluioneaz litigiile
dintre statele membre i instituiile europene, permind, totodat, persoanelor fizice
sau juridice s o sesizeze n ipoteza nclcrii drepturilor lor de ctre o instituie euro
pean.
n jurisprudena sa, Curtea de Justiie a Uniunii Europene a trasat principiul aplica
bilitii imediate, directe i prioritare a normelor Uniunii Europene n dreptul intern al
statelor membre.
Aplicabilitatea imediat presupune c dreptul european este integrat firesc n ordi
nea juridic intern a statelor, fr s fie necesar vreo formul special de introdu
cere111.
n aceiai timp, aplicabilitatea direct d expresie particularitii dreptului european
de a se integra automat n ordinea juridici a statelor membre i de a genera, n mod
direct, noi drepturi i obligaii n beneficiul, respectiv n sarcina particularilor, persoane
fizice i juridice, att n raporturile dintre particulari, ct i n raporturile dintre acetia i
statul membru cruia i aparin.n consecin, persoanele fizice sau juridice au dreptul s
invoce n faa instanelor naionale respectarea drepturilor conferite de norma Uniunii
Europene, daca aceasta are efect direct, putndu-se ajunge la sancionarea statelor
membre care nu au luat msurile necesare i adecvate pentru aplicarea dreptului
european.
Curtea a pus bazele principiului rangului prioritar al dreptului Uniunii Europene fa
de dreptul naional n hotrrea pronunat n cauza 6/ 64 Co$ta/ NEL[2], statund c
normele adoptate de instituiile Comunitilor Europene131se integreaz n sistemele
juridice ale statelor membre, care sunt obligate s o respecte, dreptul european avnd
supremaie asupra legislaiilor naionale. Astfel, dac o regul naional este contrar
unei dispoziii europene, autoritile statelor membre trebuie s aplice dispoziia euro
pean. Dreptul naional nu este nici anulat i nici abrogat, ns caracterul su obligatoriu
este suspendat. Curtea a precizat c supremaia dreptului european se aplic tuturor
actelor naionale, indiferent dac acestea au fost adoptate anterior sau ulterior actului
10A. FuereOj Manualul Uniunii Europene, ed. a 3-a, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2006, p. 165.
Hotrrea Curii din data de S iulie 1964, JO P 182 din L2 noiembrie 1964, p. 2900.
Is n prezent, fostele Comuniti Europene sunt Uniunea European si Comunitatea European a Energiei Ato
mice {Euratom), iar instituiile acestora sunt comune.
Obu a Na r c i sa Th eo h a m / Ma r i u s ept imie 15
Art. 4 TU I U L PRELIM INAR. DOM ENIUL DC EGLEM ENTAf tE $1PRINCIPHIE FUNDAMENTALE
european n cau2, precum i independentele fora lor juridic sau de instituia emitent
a actului.
Supremaia dreptului european asupra legislaiilor naionale are caracter absolut,
acesta traducndu-sen urmtoarele dou reguli:
a) toate actele europene care au caracter obligatoriu beneficiaz de acest principiu,
att cele din dreptul primar, ct i cefe din dreptul secundar;
b) toate actele naionale se supun aceluiai principiu, indiferent de tipul lor, inclusiv
constituiile naionale.
n acelai context, n hotrrea Curii dat n cauza 106/ 77 SimmenthaP1', s-a reinut
c normele europene au efect direct, fcnd parte integrant, cu rang de prioritate, din
ordinea juridic aplicabil pe teritoriul statelor membre i ele trebuie aplicate nc de la
intrarea n vigoare, n pofida existenei unei legi naionale incompatibile sau a adoptrii
ulterioare a acesteia, i pe toat durata aflrii lor n vigoare.
Este de subliniat faptul c art. 3 alin. (2) NCPC nu i gsete aplicarea i n privina
normelor Uniunii Europene. n acest context, n hotrrea Curii dat n cauza 11/70
Internationale Handelgesellschaft'2[ s-a statuat faptul ca invocarea atingerii aduse chiar
drepturilor fundamentale, aa cum acestea sunt formulate prin Constituia unui stat
membru, ori chiar principiilor unei structuri constituionale naionale, nu afecteaz vali
ditatea unui act al Comunitii sau efectul su asupra teritoriului acelui stat.
Prin jurisprudena sa, Curtea a evocat i unele chestiuni punctuale de procedur
civil, reinute n doctrina juridic naional1*1:
a) n privina termenelor de procedur, Curtea de Justiie a admis c, pentru asigu
rarea securitii juridice, exercitarea drepturilor acordate de normele Uniunii Europene
poate fi supus condiiei ncadrrii n anumite termene care, n absena unor reglemen
tri ale Uniunii Europene, sunt fixate prin reguli naionale, dar acestea din urm tre
buie s respecte principiul echivalenei i principiul efecti vit ii, att n ceea ce privete
durata, ct i modul lor de calcul. Ele nu trebuie s fie excesive sau imposibile, punnd n
pericol efectul direct i prioritatea n aplicare a normelor europene;
b) n materia probelor, Curtea a evocat necesitatea respectrii acelorai principii de
echivalen i efectivitate. n opinia Curii, o prob considerat irefragabil, excluznd
orice putere de control a judectorului naional, ncalc principiul egalitii de trata
ment, iar o prob negativ pus n sarcina reclamantului este contrar dreptului euro
pean, aducnd atingere dreptului efectiv de acces la instan.
Este de menionat prevederea nscris n art. 427 alin. (4) NCPC, potrivit creia hot
rrile prin care instanele se pronun n legtur cu prevederi cuprinse n Tratatul pri
vind funcionarea Uniunii Europene i n alte acte juridice ale Uniunii Europene se comu
nic, din oficiu, chiar dac nu sunt definitive, i autoritii sau instituiei naionale cu
atribuii de reglementare n materie.
3. Regulamente europene relevante n materia procedurii civile. Cu titlu exemplifi
cata, constituie instrumente juridice europene cu importan deosebit n planul drep
tului procesul civil urmtoarele:
m Hotrrea Curii din data de 9 martie 1978, J OC 87 din 11 aprilie 1978, p. 5.
w Hotrrea Curii din data de 17 decembrie 1970, JO C 9 dir 2 februarie 1971, p, 4.
/. M eamt, Tratat, voi. 1,2010, p. 110.
16 DeilA NARCISA THSOHARt / MAR1VS SFTIMie
T i t u i l p r e l i m i n a r , d o m e n i u l d e r e g l e m e n t a r e i p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e Art. 4
- Regulamentul (CE) nr. 44/ 2002 privind competena judiciari, recunoaterea i exe
cutarea deciziilor n materie civil i comercial;
- Regulamentul (CE) nr. 1393/ 2007 cu privire la notificarea sau comunicarea n sta
tele membre a actelor judiciare i extrajudiciare n materie civil i comercial;
- Regulamentul (CE) nr. 1206/ 2001 cu privire la cooperarea ntre jurisdiciile statelor
membre n domeniul obinerii de probe n materie civil i comercial;
- Regulamentul (CE) nr. 861/ 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la
cererile cu valoare redus;
- Regulamentul (CE) nr. 805/ 2004 privind crearea unui titlu executoriu european
pentru creane necontestate;
- Regulamentul (CE) nr. 2201/ 2003 cu privire la competena, recunoaterea i execu
tarea deciziilor n materie matrimonial i n materia responsabilitii printeti;
- Regulamentul (CE) nr. 1896/ 2006 de instituire a unei proceduri europene de soma
ie de plat;
- Regulamentul (UE) nr. 1259/ 2010 de punere n aplicare a unei forme de cooperare
consolidat n domeniul legii aplicabile divorului i separrii de corp.
Cu referire la Regulamentul (CE) nr. 44/ 2001, aplicabilitatea sa este conferit, ca prin
cipiu, de situarea domiciliului prtului pe teritoriul unui stat membru, prin raportare
la art. 3 alin. (1) din Regulament. Dac prtul nu este domiciliat pe teritoriul unui stat
membru, competena este determinat, n fiecare stat membru, de legislaia statului
membru n cauz, sub rezerva cazurilor de competen exclusiv i a prorogrii de com
peten (art. 4 din Regulament).
Pentru a ilustra n mod edificator aplicabilitatea principiului prioritii dreptului Uni
unii Europene, prezentm n continuare dou exemple viznd incidena Regulamentului
(CE) nr. 44/ 2001 i nlturarea de la aplicare a normei de drept intern ce reglementeaz
acelai aspect.
Potrivit art. 5 pct. 1 lit. a) din Regulament, n materie contractual, o persoan care
are domiciliul pe teritoriul unui stat membru poate fi acionat n justiie ntr-un alt stat
membru, n faa instanelor de fa locul n care obligaia care formeaz obiectul cererii a
fost sau urmeaz a fi executat; n sensul aplicrii acestei dispoziii i n absena vreunei
convenii contrare, locul de executare a obligaiei n cauz este, n cazul vnzrii de mr
furi, locul dintr-un stat membru unde, n temeiul contractului, au fost sau ar fi trebuit s
fie livrate mrfurile, sau, n cazul prestrii de servicii, locul dintr-un stat membru unde, n
temeiul contractului, au fost sau ar fi trebuit prestate serviciile.
n dreptul intern, n conformitate cu art. 1080 alin. (1) pct. 2 NCPC, instanele judec
toreti romne sunt competente s judece i litigiile n materie contractual, dac locul
unde a luat natere sau trebuia executat, fie i numai n parte, o obligaie contractual
se afl n Romnia.
Dac litigiul n materie contractual este promovat n faa instanelor romne de
un cetean romn mpotriva unui cetean chine2, cu domiciliul n Frana, iar contrac
tul a fost ncheiat n Romnia, ns obligaia urma s fie executat n Frana, excepia
de necompeten internaional a instanei romne invocat de prt se impune a fi
admis, pentru considerentele ce urmeaz a fi expuse. Astfel, dat fiind faptul c prtul
domiciliaz pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, independent de cete
nia acestuia, va fi aplicabil Regulamentul (CE) nr. 44/ 2001, iar nu noul Cod de procedur
civil. n continuare, punctele de legtur ale normei conflictuale vor fi cutate n cuprin
Obu a Na r c i sa Th c o h a m / Ma r i u s ef t i mi e 17
Art. 4 TU I U L PRELIM INAR. DOM ENIUL DC REGLEM ENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
sul Regulamentului, tar nu n cel al codului. Prin urmare, dei locul naterii obligaiei este
prevzut ca punct de legtur n dreptul intern alternativ cu cel al executrii obligaiei,
ntruct Regulamentul nu prevede n acest sens dect locul executrii obligaiei, la sta
bilirea competenei nu are relevan faptul c actul juridic a fost ncheiat n Romnia, ci
exclusiv locul executrii obligaiei, i anume cel din Frana. n aceste condiii, urmare a
admiterii excepiei procesuale invocate, cererea va fi respins ca nefiind de competena
jurisdiciei romne.
Dac se solicit recunoaterea ntr-un stat membru a unei hotrri pronunate
ntr-un alt stat membru, va fi incident Regulamentul (CE) nr. 44/ 2001, iar nu dispoziiile
art. 1101 NCPC, astfel nct la soluionarea acestei cereri prile nu vor fi citate, potrivit
Regulamentului, nici chiar i n ipoteza n care din hotrrea strin nu rezult c prtul
ar fi fost de acord cu admiterea aciunii, caz n care s-ar fi impus citarea, n conformitate
cu dreptul intern.
n ceea ce privete Regulamentul (CE) nr 861/ 2007 de stabilire a unei proceduri
europene cu privire la cererile cu valoare redus, edictat n scopul simplificrii l acce
lerrii soluionrii litigiilor transfrontaliere privind astfel de cereri, menionm faptul c
acesta a constituit modeiul de inspiraie a Titlului X al Crii a Vl-a din noul Cod de pro
cedur referitor la procedura cererilor cu valoare redus.
Pentru delimitarea domeniilor de aciune dintre procedura special reglementat de
noul cod i cea prevzut de Regulament n cadrul unui proces, se impune determina
rea existenei sau inexistenei caracterului transfrontalier al litigiului. n sensul art. 3 din
Regulament, o cauz are caracter transfrontalier atunci cnd cel puin una dintre pri i
are domiciliul sau reedina obinuit ntr-un stat membru, altul dect cel n care se afl
instana judectoreasc sesizat. Momentul care servete drept baz pentru stabilirea
caracterului transfrontalier al unei cauze este conferit de data la care instana judecto
reasc competent primete formularul de cerere.
n cazul n care litigiul este derulat n Romnia i prezint caracter transfrontalier,
instana sesizat va aplica prevederile Regulamentului, iar nu pe cele cuprinse n
art. 1025-1032 NCPC,ntre acestea existnd unele diferene semnificative (spre exemplu,
Regulamentul este aplicabil n ipoteza n care valoarea cererii nu depete 2.000 euro,
n timp ce noul Cod de procedur civil prevede o limit valoric de 10.000 lei}.
4. Procedura hotrrii preliminare111
4.1. Scopul procedurii. Procedura hotrrii preliminare este un mecanism prin care,
n cursul unui litigiu aflat pe rolul unui organ cu atribuii jurisdicionale al unui stat mem
bru al Uniunii Europene, ca urmare a sesizrii formulate (la cererea prilor sau din ofi
ciu) de ctre organul jurisdicional, Curtea pronun o hotrre preliminar sau o ordo
nan motivat, obligatorie pentru organul jurisdicional de trimitere, prin care dezleag
o problem de interpretare a dreptului Uniunii sau de validitate a actelor adoptate de
instituiile Uniunii, dezlegare necesar organului jurisdicional pentru soluionarea liti
giului1.
1,1Pentru dezvoltri, a se vedea LM. Larion, Consideraiens ort the possibilltv or the obligation of the naional
courts to ask the Court of Justice of the European Union for a preliminary ruling, articol publicat n lucrarea
CKS - CERDOCT e-Book 2011, Ed. Pre Universitara. Bucureti, 2011, p. 538-552, precum i The object of the
preliminar^question, articol publicat n lucrarea CKS - CERDOCT e-Book 2012, Ed. Prollniversitaria, Bucureti,
2012. p. 1077-1083.
1,18. Andre$an-Grigoriut Procedura hotrrilor preliminare, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2010, p. 35.
18 DfUA NAfKISA THgOHAftl / MARtVS SFTIMIS
T i t u i l p r e l i m i n a r . Do m e n i u l o e r e g l e m e n t a r e 51p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e Art. 4
ntrebrile pot fl adresate Curii doar pe parcursul desfurrii procedurii judiciare,
iar nu dup soluionarea definitiv a litigiului printr-o hotrre judectoreasc.
Rspunznd ntrebrilor preliminare, Curteo nu $oluionea2 litigiul, ci doar decide
asupra interpretrii unei chestiuni de drept al Uniunii Europene, a crei lmurire este
esenial pentru dezlegarea cauzei. Dup ce Curtea formuleaz un rspuns, hotr
rea este trimis instanei naionale, care va ine seama de interpretarea instanei de la
luxembourg pentru a pronuna o soluie111.
4.2. Competena f l rolul Curii de J ustiie a Uniunii Europene. Obiectul trimiterii
preliminare. Potrivit art. 267 din Tratatul privind Funcionarea Uniunii Europene (fostul
art. 234 TCE), Curtea de Justiie a Uniunii Europene este competent si se pronune, cu
titlu preliminar, cu privire la:
a) interpretarea trotatelor,
b) validitatea i interpretarea actelor adoptate de instituiile, organele, oficiile sau
ageniile Uniunii.
n cazul n care o asemenea chestiune se invoc n faa unei instane dintr-un stat
membru, aceast instan poate, n cazul n care apreciaz c o decizie n aceast pri
vin i este necesar pentru a da o hotrre, s cear Curii s se pronune cu privire la
aceast chestiune.
n cazul n care o asemenea chestiune se invoc ntr-o cauz pendinte n faa unei
instane naionale ale crei decizii nu sunt supuse vreunei ci de atac n dreptul intern,
respectiva instan este obligata s sesizeze Curtea".
Interpretarea tratateforindude att interpretarea tratatelor constitutive, ct i a celor
de modificare sau de completare a acestora, precum i a tratelor de aderare ale statelor
membre. De asemenea, avnd aceeai for juridic precum tratatele, pot forma obiect
al interpretrii Curii i protocoalele i declaraiile anexate tratatelor, precum Carta drep
turilor fundamentale a Uniunii Europene.
Este de menionat faptul ca n privina tratatelor nu se poate pune n discuie
problema validitii, ntruct, odat ratificate, acestea exprim voina statelor pri i
numai statele pot, prin acordul lor, s aduc modificri sau completri coninutului aces
tora. De altfel, din cuprinsul art. 267 TFUE rezult c numai n privina actelor adoptate
de instituiile, organele, oficiile sau ageniile Uniunii Europene, Curtea ar putea statua cu
privire la validitatea lor, aceast posibilitate nefiind prevzut i pentru tratate.
Prin acte adoptate de instituiile, organele, oficiile sau ageniile Uniunii Europene
sunt avute n vedere att actele avnd caracter obligatoriu, precum regulamentele,
directivele, deciziile, ct i cele care nu au for juridic obligatorie, precum recomand
rile, dac utilizarea acestora este necesar pentru a interpreta dreptul naional adoptat
n scopul implementrii dreptului Uniunii Europene121.
Curtea nu se poate pronuna asupra contrari etii unei norme interne n raport cu
o norm a Uniunii Europene, ns poate pune la dispoziia instanelor naionale toate
elementele necesare pentru ca acestea s poat aprecia asupra existenei sau nu a unei
contrarieti151.
111M. HorspooL M. Humphreys, 5. Horris, R. Malcolm, European Union law, Fourth Edition, Oxford University
Press, 2006, p. 104.
mfdem, p. 110.
Hotrrea C.J.C.E. din 12 decembrie 1990, SARPP, 241/ 89.
Ob u a Na r c i s a Th c o h a m / M a r i u s e f t i m i e 19
Art. 4 TU I U L PRELIM INAR. DOM ENIUL DE EGlEM ENTAf tE $1PRINCIPHIE FUNDAMENTALE
n cadrul procedurii hotrrii preliminare, instana de la Luxembourg va interpreta
dreptul Uniunii Europene, ns nu va sftui instana naional cu privire la aplicarea aces
tuia, nici nu va dispune ca instana naional si declare dreptul intern ca fiind invalid111.
Astfel, rolul Curii este acela de a oferi o interpretare a dreptului Uniunii sau de a se
pronuna cu privire la validitatea acestuia, iar nu de a aplica acest drept la situaia de
fapt care face obiectul aciunii principale, sarcin ce revine exclusiv instanei naionale.
Curtea nu este competent si se pronune cu privire la problemele de fapt ivite n cadrul
aciunii principale i nici s soluioneze divergenele de opinii n interpretarea sau aplica
rea normelor de drept naional.
Curtea statueaz asupra interpretrii sau validitii dreptului Uniunii, ncercnd s
ofere un rspuns util pentru soluionarea litigiului, nsi instana de trimitere este cea
creia i incumb obligaia de a trage concluziile adecvate din rspunsul Curii, nltu
rnd, dac este cazul, aplicarea normei naionale n discuie.
4.3. Caracterul facultativ sau obligatoriu al sesizrii, Ca regul, sesizarea Curii de
Justiie a Uniunii Europene cu o ntrebare preliminar are caracter facultativ, fiind lsat
la libera apreciere a instanei naionale.
Prin excepie, atunci cnd hotrrea care urmeaz a fi pronunat de instana naio
nal, independent daci este sau nu instan suprem, nu este susceptibil de exerciiul
vreunei ci de o tac n dreptul intern, respectiva instan este obligat s sesizeze Curtea,
daci o chestiune ce poate face obiectul procedurii preliminare este invocat n faa sa.
Paragraful 3 al art. 267 TFUE nu poate fi ns interpretat n sensul c de fiecare dat
cnd se nate o ntrebare preliminar, instana care judec n ultimi Instan trebuie s
cear Curii s se pronune, ci sesizarea are caracter obligatoriu numai doco rspunsul
este necesar pentru soluionare cauzei.
Totodat, de regul, trimiterea ntrebrii se poate dovedi lipsit de interes in situa
ia n care Curtea i-a exprimat deja punctul de vedere asupra interpretrii sau validitii
aceluiai text, ntr-o hotrre anterioar.
Curtea a tranat aceast chestiune n cauza Da Costa, n care ntrebrile instanei
naionale erau identice cu cele ia care Curtea formulase un rspuns ntr-o cauz ante
rioara (cauza 26/ 62 Van Gend en ioos), ocazie cu care s-a artat ca instana naional
este ndreptit n continuare, n mod oficial, si trimiti ntrebarea la Curte, chiar i
atunci cnd Curtea s-a pronunat deja cu privire la problema respectiv, ns n astfel de
situaii Curtea va fi puternic nclinat s reitereze considerentele pe fond din spea ante
rioar. Existena unei hotrri anterioare poate priva obligaia instanei naionale de a
trimite o cerere de scopul su. golind-o astfel de coninut". Dup cum s-a artat n doc
trin, hotrrea din cauza Da Costa a iniiat ceea ce constituie n fapt un sistem al prece
dentului, dezvoltat n cauze ulterioare12'.
n practica instanei de la Luxembourg s-a statuat ns c, dac actul ar fi putut fi
atacat de persoana care a formulat cererea de trimitere a ntrebrii printr-o aciune
direct n anulare, prevzut de art. 263 TFUE, dar nu a fost atacat sau aciunea a fost
respins ca tardiv formulat i a expirat termenul de 2 luni, instana naional va res
111M. Honpooi, M. Humphreys, S. Hanis. K. Malcoim, op. cit f p. 111.
1,1P Croig, S. de Burca, op, cit, D 587.
20 DfUA NAfKISA TMOHARt / MARtVS SFTIMie
T i t u i l p r e l i m i n a r . Do m e n i u l d e r e g l e m e n t a r e 51p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e Art. 4
pinge solicitarea de a se trimite ntrebarea preliminarii, fr a mai fi necesar s exami
neze temeinicia motivelor invocate de pri n susinerea lipsei de validitate a actului131.
O norm a dreptului intern prin care instana inferioar este legat de soluia dat
problemelor de drept de ctre Instana superioar nu poate priva instana inferioara de
posibilitatea de a adresa Curii ntrebri privind aceste hotrri.
Curtea a subliniat c situaia ar fi alta dac ntrebrile formulate de ctre instana
inferioar ar fi Tn mare msur aceleai cu cele adresate, deja, de ctre instana supe
rioar. Pe de alt parte, instana inferioar trebuie s fie liber a se adresa Curii cu
o ntrebare preliminar referitoare la aceste aspect, dac apreciaz c dezlegarea dat
problemelor de drept de ctre instana superioar ar putea conduce la pronunarea unei
soluii contrare dreptului Uniunii Europene.
4.4. Instana de trimitere. Condiiile sesizrii Curii. n cadrul Recomandrilor n aten
ia instanelor naionale, referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare121, se menio-
neaz c sistemul trimiterilor preliminare reprezint un mecanism fundamental a( drep
tului Uniunii Europene, mecanism menit s confere instanelor naionale mijloacele de
a asigura o interpretare i o aplicare uniforme a acestui drept n toate statele membre.
Instana naional poate trimite o ntrebare preliminar la cererea prilor sau din
oficiu.
Calitatea de instan este interpretat de Curte ca o noiune autonom a dreptu
lui Uniunii Europene, inndu-se seama, n aceast privin, de un ansamblu de factori,
precum originea legal a organului care a sesizat-o, caracterul su permanent, caracte
rul obligatoriu al competenei sale, caracterul contradictoriu al procedurii, aplicarea de
ctre acel organ a normelor de drept, precum i independena sa.
In contextul art. 267 TFUE, orice instan a unul stat membru, n msura n care tre
buie s se pronune n cadrul unei proceduri menite s conduc la o hotrre cu coracter
jurisdicional, poate, n principiu, s adreseze Curii o ntrebare preliminar.
n Recomandri se menioneaz c orice instan poate s adreseze Curii o ntrebare
referitoare la interpretarea unei norme a dreptului Uniunii n cazul n care apreciaz c
este necesar pentru soluionarea unei aciuni cu care a fost sesizat.
Cu toate acestea, o instan ale crei hotrri nu pot face obiectul unei ci de atac
interne este obligat, n principiu, s sesizeze Curtea cu o astfel de ntrebare, cu excepia
cazului n care exist deja o jurispruden n materia respectiv (iar n contextul even
tual nou nu exista nicio ndoial real cu privire la posibilitatea de a aplica aceast juris
pruden) sau a cazului n care interpretarea corecta ce trebuie dat normei de drept n
cauz este evident.
Raiunea impunerii unei obligaii de trimitere n paragraful 3 al art. 267 TFUE este
aceea de a preveni elaborarea unei jurisprudene naionale neconforme cu dreptul Uniu
nii n statele membre (Cauza C-393/ 98 Ministerio Pubiico i Gomes Valene c. Fazenda
Publica).
Il! Cauzele C-188/ 92 TWD91C-119/ 05 Lucchini
1,1Act disponibil pe site-ul eur-lex.europa.eu. n urma adoptrii, la 25 septembrie 2012, la Luxemburg, a noului
Regulament de procedur al Curii de Justiie, Recomandrile nlocuiesc Nota de informare cu privire la efec
tuarea trimiterilor preliminare de ctre instanele naionale, informaiile din Recomandri au caracter practic,
fiind lipsite de orice for obligatorie, scopul acestora fiind de a orienta Instanele naionale cu privire fa opor-
tu n itatea efectul ri i u ne i C r i m teri prel i mi n are $1, dac este cazul, le ajute s form uleze i s prezinte ntreba r i
Curii.
Obu a Na r c isa Th co h am / Ma r i u s ef t imie 21
Art. 4 I T I U I PRELIM INAR. DOM ENIUL DE EGlEM ENTAf tE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Astfel, o instan ale crei hotrri sunt susceptibile s fc obiectul unei ci de atac
poate, n special n situaia n care se consider suficient de lmurit de jurisprudena
Curii, s decid ea nsi cu privire la interpretarea corect a dreptului Uniunii Europene
i cu privire la aplicarea acestuia situaiei de fapt deduse judecii. Cu toate acestea, o
ntrebare preliminar se poate dovedi deosebit de util, ntr-un stadiu corespunztor al
procedurii, atunci cnd se ridic o nou problem de interpretare ce prezint un interes
general pentru aplicarea uniform a dreptului Uniunii n toate statele membre sau atunci
cnd jurisprudena existent nu pare a fi aplicabil unei noi situaii de fapt.
Potrivit Recomandrilor, dei instanele naionale au posibilitatea de a respinge moti
vele de invaliditate invocate n faa lor, doar Curtea este competent s declare invalid
un act al unei instituii, al unui organ, al unui oficiu sau al unei agenii a Uniunii. Orice
instan naional trebuie, aadar, s adreseze o ntrebare Curii n situaia tn care are
ndoieli cu privire la validitatea unui asemenea act, indicnd motivele pentru care apre
ciaz c actul menionat ar putea fi lovit de invaliditate.
4.5. Momentul procesual al efecturii trimiterii preliminare. n ceea ce privete
momentul n care poate fi adresat! o ntrebare preliminar, instana naional poate
adresa Curii o ntrebare preliminar de ndat ce constat! c, pentru a soluiona cauza
cu care a fost nvestit, este necesari o deci2ie asupra aspectului sau a aspectelor privind
interpretarea sau validitatea.
Cu toate acestea, este indicat ca deci2ia de a adresa o ntrebare preliminar s
intervini ntr-o etap a procedurii n care instana de trimitere este n msuri a defini
cadrul factual i juridic al problemei, astfel nct Curtea s dispun de toate elementele
necesare pentru a verifica, dac este cazul, aplicabilitatea dreptului Uniunii Europene n
litigiul principal.
4.6. Forma i coninutul cererii de pronunare a unei hotrri preliminare, n pri
vina formei trimiterii preliminare, n Recomandri se arat c hotrrea prin care
instana naional adreseaz Curii o ntrebare preliminar poate s mbrace orice form
admis de dreptul intern n materia incidentelor procedurale (instanele romne vor
adresa ntrebri preliminare Curii printr-o ncheiere).
Trebuie ns avut n vedere c acesta este documentul care st la baza procedurii
derulate n faa Curii i c aceasta din urm trebuie s aib la dispoziie elementele care
s i permit formularea unui rspuns util pentru instana naional. Mai mult, cererea
de pronunare a unei decizii preliminare este singurul act care se comunic persoanelor
ndreptite s depun observaii n faa Curii (n special statele membre i instituiile),
aceasta fiind, de asemenea, singurul act care face obiectul unei traduceri.
innd seama de necesitatea traducerii cererii, se impune ca aceasta s fie redactat
ntr-o manier simpl, clar i precis, evitnd detaliile inutile. Pistrndu-i caracterul
succint, hotrrea de trimitere trebuie totui s fie suficient de complet i s conin
toate informaiile pertinente pentru a permite Curii, precum i subiectelorndreptite
s formuleze observaii s i fac o idee clar cu privire la cadrul factual i juridic al aci
unii principale.
Potrivit Recomandrilor, decizia de trimitere trebuie s respecte, n special, urm
toarele cerine:
a) so cuprind o expunere succinta o obiectului litigiului, precum i a faptelor perti
nente, astfel cum au fost constatate, sau, cel puin, s prezinte ipotezele de fapt pe care
se ntemeiaz ntrebarea preliminri;
22 DfUA NAFKISA THgOHAftl / MARtVS SFTIMIS
TlTW L PRELIM INAR. DOWtNIUl D REGLEM ENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art. 4
b) s<3redea coninutul dispoziiilor de drept intern care ar putea f i aplicate i s iden
tifice, daca este cazul, jurisprudeno naionala pertinenta, indicnd de fiecare data refe
rinele exacte (de exemplu, pagina unui jurnal oficial sau a unui anumit repertoriu de
jurispruden, eventual cu trimitere la site-uri internet);
c) s identifice cu suficient precizie dispoziiile dreptului Uniunii relevante n spe;
d) so explice motivele care au determinat instana de trimitere s formuleze ntreb
rile privind interpretarea sau validitatea anumitor dispoziii ale dreptului Uniunii, pre
cum i legtura dintre aceste dispoziii i legislaia naional aplicabil aciunii principale;
e) s cuprind, dac este cazul, un rezumat al argumentelor eseniale ale prilor din
ociunea principala. Pentru a facilita lectura i posibilitatea de a face referire decizia
de trimitere, se recomand ca diferitele puncte sau paragrafe ale acesteia s fie nume
rotate.
Instana de trimitere poate, dac apreciaz c este fn msur s o fac, s i expun
succint punctul de vedere cu privire la rspunsul care urmeaz s fie dat la ntrebrile
adresate cu titlu preliminar.
Este de menionat faptul c cererea de sesizare a Curii cu o ntrebare preliminar
sau demersul din oficiu al instanei naionale n acest sens trebuie pus n discuia con
tradictorie a prilor, ntrebrile putnd fi reformulate i existnd, totodat, posibilitatea
adiionrii unorntrebri noi.
ntrebarea sau ntrebrile preliminare trebuie s figureze ntr-o parte distinct i n
mod clar individualizat a deciziei de trimitere, de regul la nceputul sau la sfritul
acesteia. Ele trebuie s fie inteligibile, fr a face referire la expunerea de motive a
cererii, care va oferi ns contextul necesar pentru o apreciere adecvat.
n cadrul procedurii preliminare, Curtea preia,n principiu, datele coninute n decizia
de trimitere, inclusiv cele referitoare la nume i cele cu caracter personal. Prin urmare,
n cazul n care apreciaz a fi necesar, instana de trimitere are sarcina de a proceda ea
nsi la anonimizarea, n cererea de pronunare a unei decizii preliminare, a uneia sau a
mai multor persoane vizate de litigiul principal.
Decizia de trimitere i documentele relevante (n special, dac este cazul, dosarul
cauzei, eventual n copie) trebuie s fie expediate direct Curii de ctre instana naio
nal, prin scrisoare recomandat1*1.
Pn la pronunarea deciziei, grefa Curii va pstra legtura cu instana naional,
creia i va comunica n copie actele de procedur.
Curtea va comunica instanei de trimitere hotrrea pronunat. Ar fi binevenit ca
instana naional s informeze Curtea cu privire la modul n care a utilizat aceast hot
rre n cadrul aciunii principale i s comunice, eventual, hotrrea final datn cauz.
4.7. Efectele trimiterii preliminare asupra procedurii naionale. n ceea ce privete
efectele trimiterii preliminare asupra procedurii naionale, n Recomandri se menio
neaz c formularea unei ntrebri preliminare determin suspendarea procedurii naio
nale pn la momentul la care Curtea se pronun.
Cu toate acestea, instana naional rmne competent n ceea ce privete luarea
de msuri asigurtorii, mai ales n cadrul trimiterii n vederea aprecierii validitii.
Potrivit art. 412 alin. (1) pct. 7 NCPC, judecarea cauzelor se suspend de drept n
cazul n care instana formuleaz o cerere de pronunare a unei hotrri preliminare
10Scrisoarea va fi expediat la adresa Grefa Curii de Justftie, L-2925 Luxembourg'.
Obu a Na r c isa Th co h am / Ma r i u s ef t imie 23
Art. 5 T r r w i p r e l i m i n a r . Do m e n i u l d c e g i e m e n t a r e i p r i n c i p h i e f u n d a m e n t a l e
adresate Curii de Justiie a Uniunii Europene, potrivit prevederilor tratatelor pe care se
ntemeiaz Uniunea European.
ncheierea prin care instana naional a respins cererea de sesi2are a Curii cu o
ntrebare preliminar poate fi atacat odat cu hotrrea pronunat asupra fondului
cauzei, n msura n care aceasta este susceptibil de exerciiul vreunei ci de atac111.
De asemenea, ne respecta rea obligaiei de trimitere de ctre instane poate avea
drept consecin, n anumite condiii, angajarea rspunderii statului fa de persoanele
prejudiciate din acest motiv, aa cum rezult din considerentele hotrrii pronunate de
instana de la Luxembourgn cauza C-224/ 01 KdbferW.
4.8. Procedura preliminar accelerat i cea de urgen. Este de menionat regle
mentarea unei proceduri accelerate n art. 23a din Protocolul nr. 3 privind Statutul Curii
de Justiie a Uniunii Europene i n art. 105 i art. 106 din Regulamentul de proceduri al
Curii de Justiie131.
Posibilitatea de a solicita aplicarea acestei proceduri se adaug celei de a solicita apf-
carea procedurii de urgena, prevzute deart. 23adin Protocolul nr. 3 privind Statutul
Curii de Justiie a Uniunii Europene i de art. 107-114 din Regulamentul de procedur
al Curii de Justiie.
Aplicarea acestor proceduri este decis de Curte. n principiu, o astfel de decizie este
luata numai la cererea motivat a instanei de trimitere. n mod excepional, Curtea
poate totui decide din oficiu ca o trimitere preliminar s fie judecat! potrivit procedu
rii accelerate sau procedurii de urgen atunci cnd natura sau mprejurri le specifice ale
cauzei par s impun aceast msur.
Capitolul II. Principiile fundamentale
ale procesului civil
Art. 5 ndatoriri privind primirea i soluionarea cererilor. (1) Judectorii
au ndatorirea s primeasc i s soluioneze orice cerere de competena instan
elor judectoreti, potrivit legii.
(2) Niciun judector nu poate refuza s judece pe motiv c legea nu prevede,
este neclar sau incomplet.
(3) n cazul n care o pricin nu poate fi soluionat nici n baza legii, nici a
uzanelor, iar n lipsa acestora din urm, nici n baza dispoziiilor legale privi
toare la situaii asemntoare, ea va trebui judecat n baza principiilor generale
ale dreptului, avnd n vedere toate circumstanele acesteia i innd seama de
cerinele eehittii.
f t
(4) Este interzis judectorului s stabileasc dispoziii general obligatorii prin
hotrrile pe care le pronun n cauzele ce i sunt supuse judecii.
1,1Amintim, totodat, dispoziiile Legii nr, 340/ 2009 privind formularea de ctre Romnia a unei declaraii n
baza prevederilor art 35 paragraful (2) din Tratatul privind Uniunea European, ce instituie reguli de procedur
In privina trimiterilor preliminare, cu meniunea c domeniul de aplicare al acestei legi este limitat material si
temporal la normele adoptate pe fostul pilon III al UE (precum deciziile*cadru)n perioada 2002*2009, pn la
modificrile aduse Tratatului privind Uniunea Europeana prin Tratatul de reform, semnat la lisabona la data
de 13 decembrie 2007 $i intrat n vigoare la data de 1 decembrie 2009.
ul Hotrrea C J.CE. din 30 septembrie 2003, KoWer. C-224/ 01.
1(1Disponibil pe site-ul curia.europa.eu.
24 DeUA NAFKISA TneOHAftl / MARtVS SFTIMie
TlTW L PRELIM INAR. DOM ENIUL DE REGLEMENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art. 5
COM EN TA RI U
1. Obligaia judectorului de a primi i soluiona cererile de competena instanelor
judectoreti. Cu titlu de noutate legislativ, nou! Cod de procedur civil a reglementat
n mod expres principiile fundamentale ale procesului civil, consacrate pn n prezent
numai n literatura de specialitate juridic i n practica instanelor judectoreti,
reunindu-len Capitolul al ll-lea din Titlul preliminar al codului.
Obligaia judectorului de a primi i soluiona cererile formulate n cadrul procesului
civil este ridicat de noul cod ta rang de principiu fundamental, atribuindu-i, n conse
cin, o Importan deosebit, a crei justificare decurge din aspectul c acestei obligaii
i este corelativ nsui dreptul persoanei de a se adresa unui tribunal i, subsecvent aces
tuia, dreptul persoanei la un tribunal.
Primul alineat al articolului analizat vizeaz obligaia judectorului de a primi cererile
adresate instanei judectoreti, precum i pe aceea ca, dup primirea cererii, s le solu
ioneze, n msura n care sunt de competena sa, nclcarea ultimei obligaii fiind cunos
cut sub denumirea de denegare de dreptate.
Dispoziiile art. S alin. (2) NCPC se regsesc i n art. 4 alin. (2) din Legea nr. 303/ 2004
privind statutul judectorilor i procurorilor, republicat, sub aceeai form.
1.1. Obligaia de primire a cererilor. Judectorul are obligaia de primi cererile formu
late, independent de modalitatea n care acestea au fost trimise instanei judectoreti,
inclusiv n situaia n care cererea este depus la dosarn cursul edinei de judecat.
De altfel, art. 104 alin. (14) i (15) din Regulamentul de ordine interioar al instan
elor judectoreti dispune c att cererile, ct i actele depuse n timpul edinei de
judecat vor fi datate, vizate i semnate de preedintele completului de judecat, faptul
depunerii acestora la dosar fiind consemnat de grefiern caietul de note.
n conformitate cu art. 99 lit. e) din Legea nr. 303/ 2004 constituie abatere disciplinar
a magistratului refuzul nejustificat al acestuia de a primi la dosar cererile, concluziile,
memoriile sau actele depuse de prile din proces.
1.2. Obligaia de soluionare o cererii. Odat primit i nregistrat cererea pe rolul
instanei judectoreti, judectorul are obligaia de a o soluiona, n conformitate cu dis
poziiile legale aplicabile. Chiar i n ipoteza n care legea nu prevede dispoziii exprese
pentru rezolvarea cererii respective sau este incomplet, judectorul va trebui s recurg
la alte norme juridice sau principii de drept incidente, pronunnd o soluie. Dac legea
este neclar, judectorul are obligaia de a o interpreta n conformitate cu principiile de
drept pentru a o putea aplica n cazul dedus judecii.
Deznvestirea instanei judectoreti de soluionarea cererii prin pronunarea unei
soluii de declinare a competenei sau a uneia de trimitere a dosarului unei alte instan
ei sau unui alt complet ca efect al admiterii excepiei de conexitate sau de litispenden
nu are semnificaia denegrii de dreptate, din moment ce aceast instan a pronunat
o soluie n cauz, iar drepturile deduse judecii vor fi tranate de ctre o alt instan,
nermnind prin urmare nesoluionate.
2. Soluionarea cererii n lipsa unor norme legale aplicabile. n ipoteza n care legea
nu instituie norme aplicabile unui caz concret dedus judecii, instana judectoreasc
este obligat s apeleze la uzane, ca practici statornicite n timp pentru soluionarea
chestiunii respective sau, n lipsa acestora, la dispoziii legale privitoare la situaii asemo*
ntoare, pe care le va aplica printr-o interpretare extensiv.
OeuA Na r c i sa t h so h a m / Ma mu s ef t i mi s 25
Art. 6 T n i u i p r e l i m i n a r . Do m e n i u l d e r e g l e m e n t a r e i p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e
n situaia n care normele legale nu pot fi astfel aplicate, instana judectoreasc nu
va lsa ne soluionat pretenia dedus judecii, ci va recurge la principiile generale ale
dreptului, innd, totodat, seama de criteriul echitii. Referirea la echitate apare i n
cadrul art. 22 alin. (7) NCPC, potrivit cruia ori de cte ori legea i rezerv judectorului
puterea de apreciere sau i cere s in seama de toate circumstanele cauzei, acesta
va avea n vedere, printre altele, principiile generale ale dreptului, cerinele echitii i
buna-credn.
Potrivit art. 1 alin. (2) NCC, n cazurile neprevzute de lege se aplic uzanele, n lipsa
acestora, dispoziiile legale privitoare la situaii asemntoare, iar cnd nu exist aseme
nea dispoziii, principiile generale ale dreptului. Existena unui text legal asemntor n
noul Cod civil este de natur s sublinieze aspectul c art. 5 NCPC vizeaz lipsa, neclarita
tea sau caracterul incomplet al legii procesuale, iar nu pe cel al legii materiale.
3. Interdicia de a se stabili dispoziii general obligatorii prin hotrrea judecto
reasc. Alineatul (4) al art. 3 NCPC interzice judectorului s stabileasc dispoziii gene
ral obligatorii prin hotrrile pe care le pronun n cauzele ce i sunt supuse judecii.
Instituirea unei atare obligaii n sarcina judectorului are la baz urmtoarele con
siderent e: n sistemul de drept romn hotrrile judectoreti nu sunt recunoscute ca
izvor de drept, astfel nct cele statuate n cuprinsul lor nu se impun cu for obligato
rie ntr-un litigiu ulteriorn care ar fi n discuie o chestiune de drept procesual similar;
hotrrea judectoreasc este obligatorie i produce efecte numai ntre pri i succeso
rii acestora, potrivit art. 435 alin. (1) NCPC, avnd ca atare efect relativ-, principiul sepa
raiei puterilor n stat determin judectorul sa nu se substituie organului executiv, legi
fernd n fapt dispoziii general obligatorii.
Aceast obligaie impus n sarcina judectorului nu vine ns n contradicie cu
dezideratul asigurrii unei practici judiciare unitare, pentru care nsui codul a instituit
recursul n interesul legii i procedura hotrrii prealabile pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept.
Prin derogare, potrivit art. 23 din Legea nr. 554/ 2004, hotrrile judectoreti defi
nitive prin care s-a anulat n tot sau n porte un act administrativ cu caracter normativ
sunt general obligotorii i au putere numai pentru viitor. Acestea se public obligatoriu
dup motivare, la solicitarea instanelor, n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, sau,
dup caz, n monitoarele oficiale ale judeelor ori al municipiului Bucureti, fiind scutite
de plata taxelor de publicare.
A r t, 6. Dreptul la un proces echitabil, n termen optim i previzibil. (1) Orice
persoan are dreptul la judecarea cauzei sale n mod echitabil, n termen optim i
previzibil, de ctre o instan independent, imparial i stabilit de lege. m acest
scop, instana este datoare s dispun toate msurile permise de lege i s asigure
desfurarea cu celeritate a judecii.
(2) Dispoziiile alin. (1) se aplic n mod corespunztor i n faza executrii
silite.
COM EN TA RI U
1. Raiunea instituirii principiului. Instituirea acestui principiu al procesului civil are
la baz dispoziii constituionale, precum i prevederi existente n Declaraia Universal
a Drepturilor Omului, n tratate i n alte reglementri internaionale.
26 DeiiA n a r cisa t h so h a r i / ma r i v s SFrme
TlTW L PRELIM INAR. DOWtNIUl D REGLEM ENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art. 6
Astfel, n art. 10 din Declaraia Universal a Drepturilor Omului este instituit dreptul
la un proces echitabil, potrivit cruia orice persoan are dreptul tn deplin egalitate de a
fi audiat! n mod echitabil i public de citre un tribunal independent i imparial care va
hotr asupra drepturilor i obligaiilor sale.
n art. 14 din Pactul internaional cu privire la drepturile civile i politice, se menio
neaz c orice persoan are dreptul ca litigiul n care se afl s fie examinat n mod echi
tabil i public de citre un tribunal competent, independent i imparial, stabilit prin lege,
care s decid fie asupra temeiniciei oricrei nvinuiri penale ndreptate mpotriva ei, fie
asupra contestaiilor privind drepturile i obligaiile sale cu caracter civil.
De asemenea, art. 6 parag. 1 din Convenia pentru aprarea drepturilor omului i a
libertilor fundamentale instituie dreptul oricrei persoane ia judecarea cauzei sale n
mod echitabil, n mod public i n termen rezonabil, de ctre o instan independent
i imparial, Instituit de lege, care vs hotr asupra nclcrii drepturilor i obligaiilor
sale cu caracter civil
n cadrul art. 124 alin. (2) i (3) din Constituia Romniei se prevede ci justiia este
unic, imparial i egal pentru toi, precum i c judectorii sunt independeni i se
supun numai legii. De asemenea, n art. 126 alin. (2) se arat c justiia se realizeaz prin
nalta Curte de Casaie i Justiie i prin celelalte instane judectoreti stabilite de lege.
Totodat, Constituia prevede n cadrul art. 21 alin. (3) faptul c prile au dreptul la un
proces echitabil i la soluionarea cauzelor ntr-un termen rezonabil.
Dreptul 1aun proces echitabil constituie o component a principiului preeminenei
dreptului ntr-o societate democratic, nefiind suficient ca legea s recunoasci persoa
nelor drepturi substaniale n msura n care acestea nu sunt nsoite i de garanii fun
damentale de ordin procedural, de naturi a le pune n valoare.
2. Domeniul de aplicare. Dac. n ceea ce privete prevederile art. 6 parag. 1 din
Convenie, acestea vizeaz drepturile i obligaiile cu caracter civil, noiunea avnd un
caracter autonom, art. 6 NCPCeste aplicabil tuturor proceselor n materie civil, precum
i n alte materii-n msura n care legile care le reglementeaz nu exclud de la aplicare
noul Cod de procedur civil - graie aplicabilitii generale a noului cod, statuat n
art. 2 NCPC. Astfel, textul articolului n discuie din noul Cod de procedur civil face
referire la noiunea de cauz, iar nu la cea de contestaie cu privire la drepturi i obligaii
cu caracter civil, precum art. 6 parag. 1 din Convenie.
Exemplificnd, contestaia al crui obiect l constituie obligaii patrimoniale din
domeniul dreptului fiscal nu intri n noiunea de contestaie asupra unor drepturi i obli
gaii cu caracter civil reinut n jurisprudena Curii Europene i, ca atare, este exclus
din sfera de aplicare a art. 6 parag. 1 din Convenie. n schimb, desfurarea unui atare
litigiu n faa instanelor romne se va face cu respectarea art. 6 NCPC, n raport de cele
menionate n precedent.
De asemenea, art. 6 NCPC se impune a fi respectat n ambele faze ale procesului civil,
att n faza judecii, ct i n faza executrii silite.
Cu referire la domeniul de aplicarea dreptului consfinit n art. 6 NCPC, apreciem c
orice persoan care este parte, independent de calitatea sa procesual, ntr-un proces
civil sau creia i se aplic dispoziiile noului Cod de procedur civil are dreptul la o jude-
cat desfurat n mod echitabil, n termen optim i previzibil, de citre o instan inde
pendent, imparial i stabilit de lege.
OeuA Na r c i sa t h so h a m / Ma mu s ef t i mi s 27
Art. 6 I T I U I PRELIM INAR. DOM ENIUL DC EGlEM ENTAf tE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
3. Dreptul la o Instan. Prima garanie conferit! oricrui justiiabil pentru existena
unui proces echitabil decurge din nsui textul art. 6 NCPC, ce prevede dreptul (persoa
nei) la judecarea cau2ei sale (...) de ctre o instan", fiind ca atare reprezentat de drep
tul su la o instan. Aceast autoritate judectoreasc trebuie s ndeplineasc condiii
de independen imparialitate i s fie stabilit de lege.
3.1. Dreptul de a sesiza instana. Garanie a unui proces echitabil, dreptul la o instan
nu poate fi conceput n absena dreptului iniial al persoanei de a sesiza instana respec
tiv.
Este de menionat faptul c, spre deosebire de art. 6 parag. 1 din Convenia Euro
pean, noul Cod de procedur civil prevede n mod expres, n cuprinsul art. 5 alin. (1),
ndatorirea judectorului de a primi o cerere adresat instanei judectoreti, obligaie
corelativ dreptului persoanelor de a sesiza instana.
Dreptul de a sesiza instana este stipulat n cadrul art. 8 din Declaraia Universal
a Drepturilor Omului, potrivit cruia orice persoan are dreptul s se adreseze n mod
efectiv instanelor judiciare competente mpotriva actelor care violeaz drepturile fun
damentale ceti sunt recunoscute prin constituie sau prin lege. De asemenea, acesta se
regsete i n dispoziiile art. 21 alin. (1) din Constituia Romniei, conform crora orice
persoan se poate adresa justiiei pentru aprarea drepturilor, a libertilor i a interese
lor sale legitime, nicio lege neputlnd ngrdi exercitarea acestui drept, potrivit alin. (2) al
aceluiai articol. Potrivit art. 6 alin. (2) din Legea nr. 304/ 2004 privind organizarea judici
ara, republicat, accesul la justiie nu poate fi ngrdit.
n ce privete mijlocele moderne de comunicare privind sesizarea instanei, se
impune menionarea hotrrii Curii Europene, n care aceasta a decis c, n msura
n care legislaia naional permitea nc din anul 2002 sesizarea instanei printr-o
aciune prezentat n format electronic (DVD), refuzul unor jurisdicii naionale de prim
instan de a primi aciuni astfel prezentate, cu motivarea ci ele nu dispun de mijloacele
tehnice pentru a face uz de asemenea faciliti din lips de echipament tehnic adecvat,
situaie oricum neimputabil reclamanilor, reprezint o limitare disproporionat" a
dreptului la un tribunal, aceasta cu att mai mult cu ct reclamanta era o companie
privata ce reclama ncasarea unor creane de la peste 700.000 de particulari, iar dosarele
introductive de instan conineau peste 43.800.000 de pagini111.
3.2. Dreptul de o obine pronunarea unei soluii, n urma examinrii cauzei, de
ctre instan. Cea de-a doua component a dreptului la o instan este dreptul justi-
iabiiului de a obine pronunarea unei soluii, n urma examinrii cauzei sale, de ctre
instana pe care a sesizat-o. Potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 304/ 2004, orice persoan
se poate adresa justiiei pentru aprarea drepturilor, a libertilor i a intereselor sale
legitime n exercitarea dreptului su la un proces echitabil.
Articolul 6 NCPC trebuie interpretat n consonan cu normele convenionale, potri
vit art. 3 alin. (1) NCPC, motiv pentru care apreciem c dreptul la o instan nu are carac-
ter absolut, fiind compatibil cu limitri legale, ns numai n msura n care acestea nu
ating dreptul n nsi substana sa.
Prin excepie, o atare limitare se conciliaz cu dispoziiile art. 6 parag. 1 din Conven
ie dac urmrete un scop legitim i dac exist un raport rezonabil de proporionalitate
1)1CE.0.0., Decizia din 16 iunie 2009, wuza Lawyer Partners c. Slovaciei, citat n C. Srsan, Convenia euro
pean a drepturilor omului. Comentariu pe articole, ed, a 2-a, Ed, C.H. Beck, Bucureti, 2010, p, 442.
28 DM A NAFKISA THgOHAftl / MARtVS SFTIMIS
T i t u i l p r e l i m i n a r , d o m e n i u l d e r e g l e m e n t a r e i p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e Art. 6
ntre mijloacele folosite i scopul urmrii. Ca atare, respingerea unei aciuni ca inad
misibil nu atrage, de plano i n toate cazurile, nclcarea art. 6 parag. 1 din Convenie.
Spre exemplu, n jurisprudena $a, Curtea a decis c limitarea dreptului la o instan,
cuprins n marja de apreciere lsat la dispoziia statelor, include i condiiile n care
poate fi atacat o hotrre n prim instan121. De asemenea, n cadrul acestei limitri
pot fi adiionate i condiiile mai riguroase pentru admisibilitatea unui recurs dect pen-
tru cea a unui apel, dat fiind rolul acestei ci extraordinare de atac, de a fi exercitat
esenial mente doar n cazuri excepionale n care legalitatea a fost nesocotit131.
Obstacolele ce pot afecta substana dreptului la o instan sunt de drept sau de fopt
Astfel, instana european a reinut, fr a se pronuna asupra naturii juridice a aciu
nii n revendicare n dreptul civil romn prin raportare la actele ce pot fi fcute numai
de ctre unul sau mai muli dintre coproprietari asupra aceluiai bun, c regula unani
mitii care impunea acordul tuturor coproprietari lor pentru intentarea unei asemenea
aciuni reprezenta o nclcare a dreptului la acces la un tribunal, n sensul art. 6 parag. 1
din Convenie1*1.
Un exemplu de obstacol de fapt care afecteaz substana dreptului persoanei la o
instan poate fi constituit de absena unei legislaii care s permit! acordarea asistenei
judiciare.
Ca exemplu de obstacol de fapt, menionm ipoteza siturii sediului instanei ntr-un
loc la care nu s*ar putea face legtura prin mijloace de transport.
3.3. Dreptul de a obine executarea hotrrii. Cea de-a treia component a drep
tului la o instan o reprezint dreptul de a obine executarea hotrrii pronunate n
cadrul procesului.
Astfel, n jurisprudena Curii Europene s-a statuat faptul c dreptul la un tribunal ar
fi iluzoriu dac ordinea juridici intern a unui stat contractant ar permite ca o decizie
judiciar definitiva i obligatorie s rmn inoperant n privina uneia dintre prile
procesului, i anume a celei care a obinut-o n favoarea $aJl.
Pornind de la jurisprudena instanei europene, noul cod a stabilit n mod expres
acest principiu prin dispoziiile art. 6 alin. (2), potrivit cruia prevederile alin. (1) al ace
luiai articol se aplic n mod corespunztor i n faza executrii silite.
4. Instan independent, imparial i stabilit de lege. Pentru a constitui o garan
ie a unui proces echitabil, instana care soluioneaz cauza trebuie s ndeplineasc exi
gene de independen i imparialitate i s fie stabilit de lege.
In ceea ce privete condiia stabilirii instanei prin lege, aceasta se referi nu numai la
necesitatea reglementrii legislative a existenei i organizrii instanei, dar i a compu
nerii i constituirii sale.
10C.E.D.O., Hotrrea din S februarie 2000, cauza Gorcia Manibordo e. Spaniei; Hotrrea din 28 octombrie
193S, cauza Osmon c. ftegotului Unit; Hotrrea din 4 decembrie 1995, cauza 8eltet c. Franei, n C. Brsan, op.
cit., 2010, p. 431.
m C.E.D.O., Decizia din 19 decembrie 1994, cau2a Brualla Gdmei de Io Torre c. Sponiei, tn C. Brsan, op. cit.,
2010, p. 431.
1,5C.E.D.O., Hotrrea din 23 octombrie 1996, cauza Levages Prestattons Services c. Franei, www.hudoc.echr.
coe.int.
111C.E.D.O., Hotrrea din 14 decembrie 2006, cauza Lupas i otii c. Romniei; Decizia din 26 august 2006,
cauza Derscoriu i oltii c. Romniei; Decizia din 31 martie 2009, cau2a Costea $1alii c. Romniei, citate n
C. Strson, op. cit., 2010, p. 457,
l?! C.E.D.O., Hotrrea din 17 iunie 2003, cauza Rulanu c. Romniei, www.scj.ro.
o b l a Na r c i sa t h eo h a r i / Ma r i u s ef t i mi e 29
Art. 6 T r r w i p r e l i m i n a r . Do m e n i u l o e e g i e m e n t a r e i p r i n c i p h i e f u n d a m e n t a l e
Instan^d european! a stabilit n jurisprudena sa c, pentru a determina dac! o
instan este independenta, trebuie luai n considerare urmtorii factori: modul de
desemnare i durata mandatului membrilor care o compun; existena unei protecii
adecvate mpotriva presiunilor exterioare; posibilitatea de a se verifica dac instana
prezint sau nu aparena de independen n sensul de ncredere pe care, ntr-o socie
tate democratic, instanele trebuie s o inspire justiiabiliiorm.
n acest context, Curtea a reinut, de pild!, faptul c obligaia judectorilor de a
se conforma deciziilor pronunate de instana suprem n recurs n interesul legii nu
contravine caracterului independent al instanelor, deciziile fiind unele de principiu n
domenii importante ale activitii judiciare n vederea uniformizrii jurisprudenei121.
Independena instanei se apreciaz nu numai n raport cu prile, ct i faS de cele
lalte puteri statale - executiv i legislativ.
Potrivit jurisprudenei Curii Europene, imparialitatea const n absena oricrei
prejudeci sau a oricrei idei preconcepute privitoare la soluia unui proces. Noiunea
de imparialitate se apreciaz dintr-o dubl perspectiv: pe de-o parte, ea are n vedere
un demers subiectiv, ce semnific ncercarea de a determina convingerea personali a
unul judector ntr-o anumit mprejurare (imparialitatea subiectiva), iar, pe de alt
parte, ea cuprinde i un demers obiectiv, ce urmrete a se determina dac judectorul
ofer toate garaniile suficiente spre a exclude, n persoana sa, orice bnuial legitim
{imparialitate obiectiv)m.
Imparialitatea subiectiv se prezum pn la proba contrar1*1. Cerina imparialitii
obiective impune judectorului n privina cruia exist o aparen de lips de obiectivi
tate s se abin de la soluionarea cauzei respective, chiar i n ipoteza n care judecto
rul, potrivit convingerii sale intime, nu ar fi prtinitor.
S. Termenul optim i previzibil. Cea de-a doua garanie pentru un proces echitabil
vizeaz exigenele impuse procedurii de judecat, fiind necesar ca aceasta s se desf
oare n termen optim t previzibil, potrivit art. 6 alin. (1) NCPC.
5.1. Noiune. Noul cod a preferat folosirea noiunii de termen optim i previzibil
n locul celei uzitate de Convenie, i anume a celei de termen rezonabil, terminologia
aleas desemnnd ns acelai principiu al celeritii procedurilor judiciare, ntr-o moda
litate mai explicit. Termenul optim de soluionare a unei cauze implic durata care asi
gur cea mai bun eficien n realizarea justiiei, iar previzibilitatea acestuia confer
prilor posibilitatea de a estima evoluia etapelor procesuale n timp.
Termenul n care justiia este nfptuit este esenial pentru garantarea eficacitii
sale, nclcarea sa fiind de natur s atrag rspunderea statului, ns numai n cazul
ntrzierilor imputabile autoritilor judiciare.
Curtea European a admis c suprancrcarea temporar a rolului unui tribunal nu
angajeaz responsabilitatea internaional a statelor contractante dac acestea adopt
cu promptitudine msurile de natur s remedieze o asemenea situaie, n care apare ca
justificat chiar stabilirea unei anumite ordini provizorii n soluionarea cauzelor, nteme
131C. E .D.O. f Hotl r rea din 16 dece mbrie 2003, ca uza Cooper c. Morii Britanii, n C. Bfrson, op. cit., 2010, p. 471.
1/1C.E.O.O., Hotrrea din 16 iulie 2002, cauza Ct'obonu c. Romniei', Hotrrea din 22 octombrie 2002, cauza
Curuiv c. Romniei, disponibile pe site-uf www.hudoc.echr.coe.int
1(1C.E.D.O., Hotrrea din 26 octombrie 1924, cauza Piersackc Belgiei; Hotrrea din 24 mai 1939, cauza Haus-
cbildt c. Danemarcei, n C. Brson, op. cit., voi. 1,2005, p. 494.
C.E.D.O., 23 dprilie 1987, cauza Ettll l aiii c. Austriei, n C. Btrson, op. cit., voi. 1,2005, p. 494.
30 DeilA NAFKISA THgOHAftl / MARtVS SFTIMIS
TlTW L PRELIM INAR. DOWtNIUl D REGLEM ENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art. 6
iate pe urgena i importana lor111. Faptul ci situaiile de aglomerare a rolului instane
lor de judecat au devenit curente nu mai poate justifica durata excesiv a procedurilor
judiciare121.
5.2. Criterii de aprecierea caracterului rezonabil. Instana europeana a precizat c
aprecierea caracterului rezonabil al duratei unei proceduri judiciare trebuie s fie fcut
n fiecare cauz n parte, n funcie de circumstanele sale, precum i prin raportare la
criteriile consacrate n materie de jurisprudena Curii, i anume131:
a) complexitatea cauzei n fapt i n drept;
b) comportamentul prilor n proces. Astfel, Curtea a decis c atunci cnd cauza
depirii termenului rezonabil al soluionirii litigiului o constituie comportamentul recla
mantului (din cadrul procedurii europene), indiferent de poziia procesual a acestuia n
faa jurisdiciilor naionale, de prt sau de reclamant, acest comportament reprezint
un efement obiectiv ce nu poate fi imputat statului (prt n cadrul procedurii de con
trol european) i trebuie si fie luat n considerare spre a se determina dac exiti sau nu
depirea termenului rezonabil impus de art. 6 parag. 1 din Convenie.
Totui, n acest context. Curtea a reinut c nu se poate reproa unui reclamant fap
tul c n cadrul duratei unei proceduri judiciare contestate a pus n valoare toate cile de
atac de care dispunea n dreptul intern1*3. n msura n care una dintre pri exercit ns
n mod abuziv mecanismele legale puse la ndemna sa, nclcarea unui termen rezona
bil de soluionare a cauzei nu este imputabili autoritilor statale (spre exemplu, formu
larea cu rea-credin a unor cereri de recuzare sau de strmutare, modificarea succesiv
a cererii de chemare n judecat, acceptat de ctre cealalt parte l peste termenul
legal etc.)j
c) comportamentul autoritilor statale competente, acest din urm criteriu putnd
s cuprind, n anumite situaii, i importana litigiului pentru cei interesai (miza liti
giului151). Curtea European a decis c nici activitatea unui expert nu poate constitui un
motiv justificat pentru prelungirea unei proceduri judiciare, deoarece acesta i desf
oar activitatea sub controlul instanei de judecat, care trebuie s-l oblige s respecte
termenele pe care i le acord pentru efectuarea lucrrilor tehnice necesare soluionrii
unei pricini16'.
Potrivit Instanei europene171, n materie civil, termenul rezonabil impus de art. 6
parag. 1 din Convenie are, de regul, ca punct de plecare data ia care prima instana
a fost nvestit cu soluionarea litigiului i acoper ansamblul derulrii procedurilor n
m C. Bksor), op. cit., 2010, p. 522.
1,1C.E.O.O., Hotrrea din 7 iulie 1989, cauza Unin Alimentaria Sanders $A c Spaniei, n C. Brsan, op. cit.,
2010, p. 522.
C Binon, op. cit., 2010, p. S2.
141C.E.D.O., Hotrrea din 29 septembrie 1967, cauza Erkner et Hofauer c. Austriei; Hotrrea din 23 aprilie
1987, cauz Lechner et Hess c. Austriei, C. Brsan, op. cit., 2010, p. 524,
ls' Spre exemplu, n ipoteza in care un angajat consider c i s-a desfcut sau suspendat n mod nelegal contrac
tul de munc de ctre angajator, acesta are un important interes personal s obin rapid o decizie judiciar cu
privire la legalitatea msurii inndu-se seama de faptul c, urmare a unei concedieri, angajatul n cauz pierde
practic mijloacele sale de subzisten-CE. D.O., Hotrrea din 2 7 februarie 1992, cauza Ruotoloc. Italiei, www.
hudec.echr.coe.irtt.
IMC.E.D.O., Hotrrea din 27 februarie 1992, cauza Ridic. Itoliei, n C. Binan. op. cit., 2010, p. 527.
1,5idem, p. 524.
Obu a Na r c i sa Th c o h a r i / Ma r i u s e f t i u i i 31
Art. 6 T n i u i p r e l i m i n a r . Do m e n i u l d e r e g l e m e n t a r e i p r i n c i p h i e f u n d a m e n t a l e
cau, inclusiv a cifor de atac, pn la momentul la care o operat soluionarea definitiv#
a cauzei, cu dou precizri:
a) termenul include i durata unor proceduri administrative preliminare, atunci cnd
posibilitatea sesizrii unei jurisdicii este condiionat prin normele de drept intern de
parcurgerea, n mod obligatoriu, a unei asemenea proceduri, momentul de nceput al
termenului fiind data la care a fost sesizat autoritatea administrativ competent.
Spre exemplu, constituie o atare procedur cea reglementat de dispoziiile Legii
nr. 10/ 2001, cu meniunea c nalta Curte de Casaie i Justiie a statuat n cadrul Deci
ziei nr. XX/ 2007, pronunate n recurs ?n Interesul legii, faptul c nefinalizarea procedurii
administrative nu constituie un impediment pentru nvestirea instanei judectoreti cu
o cerere privind judecarea pe fond a notificrii, n ipoteza refuzului autoritilor nvestite
de o soluiona n termenul legal111;
b) termenul se ntinde i asupra procedurilor de executare a hotrrilor judectoreti,
momentul de final al termenului fiind cel n care procedurile de executare a hotrrii
au fost ncheiate. De altfel, Curtea European a decis c executarea hotrrii judecto
reti trebuie s fie considerat parte integrant din noiunea de proces" n sensul art 6
parag. 1 din Convenie.
Curtea European a decisns c procedura de examinare a unui recurs prejudicial de
ctre Curtea de Justiie a Uniunii Europene nu se include n durata termenului rezonabil,
deoarece n acest caz s*ar aduce atingere sistemului stabilit prin tratatele instituionale
ale Uniunii, spre deosebire de procedura derulat n faa unei curi constituionale naio
nale, care este cuprins n durata termenului rezonabil, ns doar pentru ipoteza n care
soluia din contenciosul constituional influeneaz soluia litigiului dezbtut de jurisdic
iile naionale de drept comun121.
5.3. Mijloacele procesuale pentru asigurarea celeritii procesului. Cerina soluio
nrii cauzei ntr-un termen rezonabil impune n sarcina judectorului obligaia de a dis
pune toate msurile permise de lege pentru a asigura desfurarea cu celeritate a pro
cesului.
Celeritatea trebuie s caracterizeze orice procedur de soluionare a unei cauze, chiar
i a celor pentru care legea nu prevede n mod expres o procedur urgent, noiunile de
celeritate i de urgen fiind distincte n terminologia juridici (celeritatea impune jude
ctorului obligaia de a evita ca procesul s treneze pe rolul instanei, urmrind respec
tarea termenelor legale i a celor judectoreti i aplicnd sanciunile corespunzltoare
n caz de nerespectare a acestora de ctre pri, n timp ce urgena oblig judectorul
1.1Astfel, Instana suprem a reinut c, n cazul n care unitatea deintoare sau unitatea nvestit cu soluio
narea notificrii nu respect obligaia instituit! prin art. 25 i art. 26 din Legea nr. 10/ 2001 de a se pronuna
asupra cererii de restituire n natur ori de a acorda persoanei ndreptite n compensare alte bunuri sau
servicii ori de a propune acordarea de despgubiri, n termen de 0 de zile de la nregistrarea notificrii sau,
dup caz. de la data depunerii actelor doveditoare, se impune ca instana nvestit s evoce fondul n condiiile
prevzute In art. 297 alin, (1) CPC 1865 si s constate, pe baza materialului probator administrat, dac este
sau nu ntemeiat cererea de restituire n natur. ntr-un astfel de caz, lipsa rspunsului unitii deintoare,
respectiv al entitii nvestite cu soluionarea notificrii, echivaleaz cu refuzul restituirii imobilului, iar un ase
menea refuz nu poate rmne necenzurat, pentru c nicio dispoziie (egal nu limiteaz dreptul celui care se
consider nedreptit de a se adresa instanei competente, ci, dimpotriv, nsi Constituia prevede, la art. 21
alin. (2}, c nicio lege nu poate ngrdi exercitarea dreptului oricrei persoane de a se adresa justiiei pentru
aprarea intereselor sale legitime.
1.1C. Brsan, op. cit., 2010, p. 525.
32 DeiiA n a r cisa t h so h a r i / ma r i v s sf t i mi s
TlTW L PRELIM INAR. DOWtNIUl D REGLEM ENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art. 6
s aplice normele derogatorii legale care reglementeaz o atare procedur, legea nii
apreciind c pricina respectiv impune o celeritate sporit n soluionare n raport de
celelalte cauze).
Cu titlu exemplificativ, cererile urmtoare implic o procedur urgent de soluionare
potrivit noului Cod de procedur civil: contestaia la executare (art. 716 alin. (3) NCPC],
contestaia n anulare [art. SOS alin. (1) NCPC], cererea de instituire a msurilor asigu
rtorii [art. 953 alin. (2), art. 970 alin. (1) i art. 974 alin. (1) NCPC], cererea de emitere
a ordonanei preediniale (art. 998 alin. 1 NCPC], cererea de emitere a ordonanei de
plat (art. 1018 alin. (1) NCPC], cererea de evacuare din imobilele folosite sau ocupate
fr drept (art. 1041 alin. (2) NCPC).
Noul Cod de procedur civil a introdus o serie de prevederi avnd ca scop respecta-
reo ntocmai a duratei optime i previzibile a unui proces civil.
Astfel, potrivit art. 201 alin. (3), (4) i (S) NCPC, primul termen de judecat va fi fixat
de ctre judector n cei mult 60 de zile de la data rezoluiei, un atare termen putnd fi
redus, n procesele urgente, n funcie de circumstanele cauzei.
De asemenea, n conformitate cu art- 238 alin. (1) NCPC, la primul termen de jude
cat la care prile sunt legal citate, judectorul, dup ascultarea prilor, va estima
durata necesar pentru cercetarea procesului, innd cont de mprejurrile cauzei, astfel
nct procesul s fie soluionat ntr-un termen optim i previzibil, durata astfel estimat
fiind consemnat n ncheiere.
Pentru cercetarea procesului, judectorul are obligaia de a fixa termene scurte, chiar
de la o zi ia alta, fiind inciden instituia termenului n cunotin (art. 241 alin. (1) NCPC].
Pentru asigurarea celeritii procedurii judiciare, judectorii vor dispune verificarea
efecturii procedurilor de citare i comunicare dispuse pentru fiecare termen, iar, cnd
este cazul, instana va ordona luarea msurilor de refacere a acestor proceduri. De ase
menea, instana va putea dispune ca n cunotina rea prilor s se fac i telefonic (cu
obligaia grefierului de a ntocmi un referat n acest sens), telegrafic, prin fax, pot elec
tronic sau prin orice alt mijloc de comunicare care asigur, dup caz, transmiterea tex
tului actului supus comunicrii ori ntiinarea pentru prezentarea la termen, precum
i confirmarea primirii actului, respectiv a ntiinrii, dac prife au indicat instanei
datele corespunztoare n acest scop (art. 241 alin. (3) NCPC]. Totodat, judectorul
poate stabili pentru pri, precum i pentru ali participani n proces ndatoriri n ceea
ce privete prezentarea dovezilor cu nscrisuri, relaii scrise, rspunsul scris la interoga-
toriul comunicat, asistarea i concursul la efectuarea n termen a expertizelor, precum i
orice alte demersuri necesare soluionrii cauzei, toate aceste persoane putnd fi ncu-
notinaten modalitile prezentate anterior [art. 241 alin. (4) i (5) NCPC].
nclcarea dreptului prilor la soluionarea procesului ntr-un termen optim i
previzibil poate fi invocat pe calea contestaiei privind tergiversarea procesului,
reglementat de Titlul IV al Crii a ll-a a codului, aceasta viznd luarea unor msuri
legale pentru ca respectiva situaie s fie nlturat.
6. Judecarea cauzei n mod echitabil. Alte cerine. Menionm faptul c art. 6
alin. (1) NCPC face referire, n privina dreptului la judecarea unei cauze n mod echitabil,
doar la termenul optim i previzibil de desfurare a procesului i la soluionarea sa
de ctre o instan independent, imparial i stabilit de lege, n condiiile n care n
exigenele impuse procesului din perspectiva art. 6 parag. 1 din Convenie sunt incluse,
OeuA Na r c i sa t h so h a m / ma h w s Sf r m e 33
Art. 7 T n i u i p r e l i m i n a r . Do m e n i u l d c r e g l e m e n t a r e i p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e
n afara termenului rezonabil, i publicitatea dezbaterilor, egalitatea armelor, motivarea
hotrrilor i controdictorialitatea.
Toate aceste cerine suplimentare i gsesc reglementarea n nou! Cod de procedur
civil, fcnd ns obiectul unor articole distincte [art. 17 - publicitatea; art. 8 - egalita
tea; art. 425 alin. (1) lit. b) - motivarea hotrrilor; art. 14 - contradictorialitatea), ce vor
fi analizate n comentariile aferente acestora.
Ari. 7. Legalitatea. (1) Procesul civil se desfoar n conformitate cu dispo
ziiile legii.
(2) Judectorul are ndatorirea de a asigura respectarea dispoziiilor legii pri
vind realizarea drepturilor i ndeplinirea obligaiilor prilor din proces.
COM EN TA RI U
Un alt principiu fundamental al procesului civil l constituie legalitatea, aceasta repre
zentnd o cerin obiectiv ntr-un stat de dreptl] i o garanie a desfurrii n condiii
optime a mecanismului de nfptuire a justiiei. Legalitatea exclude arbitrariul i lipsa de
previzibilitate.
Obligativitatea respectrii legii decurge primordial din prevederi constituionale. Ast
fel, potrivit art. 1 alin. (5) din legea fundamental, n Romnia, respectarea Constitu
iei, a supremaiei sale i a legilor este obligatorie. Totodat, art. 124 alin. (1) i (3) din
Constituie prevede c justiia se nfptuiete n numele legii, iar judectorii se supun
numai legii. De asemenea, potrivit art. 16 alin. (2) din Constituie, nimeni nu este mai
presus de lege.
n acelai context, este de menionat i art. 22 alin. (1) NCPC, potrivit cruia jude
ctorul soluioneaz litigiul conform regulilor de drept care i sunt aplicabile.
Procesul trebuie s se desfoare potrivit normelor legale care-l reglementeaz, att
n ceea ce privete judecata i executarea silit, ct i sub aspectul competenei, compu
nerii i constituirii instanei.
Orice msur a judectorului n cadrul procesului trebuie s fie n deplin consonono
cu legea i s se ntemeieze pe aceasta, n caz contrar hotrrile sate fiind susceptibile de
a fi desfiinate n cile de atac.
Codul reia acest principiu i n privina cailor de atac, accentundu-i consacrarea.
Astfef, potrivit art. 457 alin. (1) NCPC, hotrrea judectoreasc este supus numai cilor
de atac prevzute de lege, n condiiile i termenele stabilite de aceasta, indiferent de
meniunile din dispozitivul ei. Ca atare, dac instana consemneaz n mod greit n
dispozitivul hotrrii judectoreti o alt cale de atac dect cea legal (de pild, recursul
n locul apelului), partea are dreptul de a formula calea de atac prescris legal, iar, n
czui n care exercit calea de atac evideniat eronat n hotrre, instana de control
judiciar o va respinge ca inadmisibil, n condiiile art. 457 alin. (3) NCPC, conferind ns
prilor posibilitatea de a declara o nou cale de atac, cea legal de data aceasta, dup
comunicarea hotrrii pronunate de instana de control judiciar.
De asemenea, principiul legalitii este reluat i n cadrul reglementrii procedurii
executrii silite, fiind nscris n art. 625 NCPC. Astfel, executarea silit se face cu
respectarea dispoziiilor legii, a drepturilor prilor i ale altor persoane interesate, fiind
1,1/. Le, Noul Cod de oroeedur civil. Comentariu pe arrfeole, voi. I, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2011, q. 14,
34 D Sl l A NAFKISA THSOHARI / M ARtVS SFTIM ie
T i t u i l p r e l i m i n a r , d o m e n i u l d e r e g l e m e n t a r e i p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e Art. 8
interzis efectuarea de acte de executare de ctre alte persoane sau organe dect cele
legsl prevzute.
Prile i ceilali participani ia procesul civil sunt, de asemenea, datori sl respecte
prescripiile legale, orice act efectuat de ctre acetia cu nerespectarea legii urmnd a fi
cenzurat de ctre instan.
Art. 8. Egalitatea. Sn procesul civil prilor le este garantat exercitarea drep
turilor procesuale, in mod egal i fr discriminri.
COM EN TA RI U
Egalitatea prilor n procesul civil constituie un principiu fundamental al acestuia i,
totodat, o garanie a unui proces echitabil.
Constituia Romniei prevede n art. 16 alin. (1) regula c, fr privilegii i fr dis
criminri, cetenii sunt egali n faa legii i a autoritilor publice, printre care se enu
mermbineneles, i cea judectoreasc. Principiul egalitii este reluatn cadrul art. 124
alin. (2) din Constituie, prevzndu-se faptul c justiia este unic, imparial i egal
pentru toi.
Principiul egalitii a fost statuat n cuprinsul art. 7 din Declaraia Universal a Drep
turilor Omului, potrivit cruia toi oamenii sunt egali n faa legii i au dreptul fr deo
sebire la o protecie egal a legii. Toi oamenii au dreptul la o protecie egal mpotriva
oricrei discriminri care ar nclca Declaraia i mpotriva oricrei provocri la o astfel
de discriminare.
Potrivit art- 7alin.(l)din Legea nr. 304/ 2004, toate persoanele sunt egale n faa
legii, fr privilegii i fr discriminri, iar conform alineatului al doilea al aceluiai articol,
justiia se realizeaz n mod egal pentru toi. fr deosebire de ras, naionalitate, origine
etnic, limb, religie, sex, orientare sexual, opinie, apartenen politic, avere, origine
ori condiie social sau de orice alte criterii discriminatorii. Este de menionat faptul c
enumerarea din art. 7 alin. (2) al legii nu are caracter limitativ.
Egalitatea prilor n procesul civil are semnificaia faptului c acestea au dreptul
s fie judecate de ctre aceleai organe ai puterii judectoreti, dup aceleai reguli de
drept procedurale, beneficiind de drepturi procesuale egale, n raport de cauza concret
dedus judecii, independent de caracterul contencios sau necontencios al procedurii.
Prin urmare, n situaii identice, prilor nu li se poate acorda un tratament diferit.
Existena unor instane specializate sau instituirea unor reguli de procedur diferite n
anumite materii nu ncalc acest principiu, deoarece respectivele instane soluioneaz
toate litigiile ce intr n competena lor specializat, fr nicio discriminare din punc
tul de vedere al prilor, iar regulile de procedur special se aplic oricrei persoane
care este parte ntr-un litigiu suspus regulilor derogatorii respective. Astfel, n jurispru
dena constituional sau a instanelor europene, s-a subliniat c diferena de tratament
devine discriminare atunci cnd se induc distincii ntre situaii analoage sau compara
bile, fr ca acestea s se bazeze pe o justificare rezonabil i obiectiv.
n jurisprudena instanei europene a fost consacrat principiul egalitii ormeior,
care are semnificaia tratrii egale a prilor pe toat durata desfurrii procedurii n
Obu a Na r c isa Th eo h am / Ma r i u s Ef t imie 35
Art. 9 T r r w i p r e l i m i n a r . Do m e n i u l d e r e g l e m e n t a r e i p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e
faa unui tribunal, fr ca una dintre ele s fie avantajat n raport cu cealalt sau cu
celelalte pri din proces111.
Astfel, tuturor prilor le sunt comunicate actele de procedur pentru care legea
impune obligaia comunicrii, fiind nclcat principiul egalitii armelor, spre exemplu,
cnd instana comunic numai unuia dintre pri cererea de chemare n judecat.
Acelai principiu este nesocotit n situaia n care, de pild, n dovedirea, respectiv n
combaterea aceleiai teze probatorii, instana ncuviineaz proba cu martori numai
uneia dintre pri, respingndu-i-ons prii adverse.
Art. 9. Dreptul de dispoziie al prilor. (1) Procesul civil poate fi pornit la
cererea celui interesat sau, n cazurile anume prevzute de lege, la cererea altei
persoane, organizaii ori a unei autoriti sau instituii publice ori de interes public.
(2) Obiectul i limitele procesului sunt stabilite prin cererile i aprrile pr
ilor.
(3) I n condiiile legii, partea poate, dup caz, renuna la judecarea cererii de
chemare n judecat sau la nsui dreptul pretins, poate recunoate preteniile
prii adverse, se poate nvoi cu aceasta pentru a pune capt, in tot sau n parte,
procesului, poate renuna la exercitarea cilor de atac ori la executarea unei hot
rri. De asemenea, partea poate dispune de drepturile sale n orice alt mod per
mis de lege.
COM EN TA RI U
X. Coninutul dreptului de dispoziie. Prin principiul disponibilitii se nelege fap
tul c prile pot determina nu numai existena procesului, prin declanarea procedurii
judiciare i prin libertatea de a pune capt procesului nainte de a interveni o hotrre
asupra fondului preteniei supuse judecii, ci i coninutul procesului, prin stabilirea
cadrului procesual, n privina prilor, obiectului i cauzei, precum i a etapelor pe care
l-ar putea parcurge121.
Prin raportare la cuprinsul articolului n discuie, principiul disponibilitii prilor n
procesul civil are urmtoarele componente:
a) dreptul persoanei interesate sau al altei persoane, organizaii ori autoriti sau
instituii publice sau de interes public, care nu justific un interes personal, de a porni
sau nu procesul;
b) dreptul de o determina cadrul procesual, att din punctul de vedere al obiectului,
cauzei i prilor, ct i din perspectiva aprrilor formulate n proces;
c}dreptul de a pune capt procesului, prin efectuarea unor acte procesuale de dis
poziie.
Dup cum se va arta mai jos, principiul disponibilitii, n toate cele trei compo
nente, nu are caracter absolut, fiind susceptibil de limitri.
2. Pornirea procesului civil. Potrivit art. 192 NCPC. pentru aprarea drepturilor i
intereselorsale legitime, orice persoan se poate adresa justiiei prin sesizarea instanei
competente cu o cerere de chemare n judecat. n cazurile anume prevzute de lege,
sesizarea instanei poate fi fcut i de alte persoane sau organe.
111C. Birsan, op. cit.. 2010, p. 469.
1,1G. Borot, Codul de procedur dvil. Comentat ?1ddnotat, voi. f, Ed, A I I Beck, Bucureti, 2001, p. 119.
36 DSLIA NARCISA THSOHARI / MARtVS SFTIMie
T i t u i l p r e l i m i n a r , d o m e n i u l d e r e g l e m e n t a r e i p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e Art. 9
Cu referire la ultima tez, un astfel de ca2 este prev2ut de art. 37 NCPC, potrivit
cruia n cazurile i n condiiile prevzute exclusiv prin lege, se pot introduce cereri sau
se pot formula aprri i de ctre persoane, orpni2aii, instituii sau autoriti, care, fr
a justifica un interes personal, acioneaz pentru aprarea drepturilor ori intereselor
legitime ale unor persoane aflate n situai! speciale sau, dup caz, n scopul ocrotirii unui
interes de grup sau general.
Ca principiu, n materie civil, declanarea procedurilor judiciare nu are loc din oficiu,
fiind necesar manifestarea de voin n acest sens a unei persoane fizice sau juridice,
interesate sau circumscrise enumerrii din art. 37 NCPC.
Cu titlu exemplificativ pentru ipoteza art. 37 NCPC, potrivit art. 165 i art. 177
alin. (2) NCC, punerea sub interdicie judectoreasc sau ridicarea acesteia poate fi
solicitat de ctre persoanele menionate la art. 111 NCC, printre care ia lit. c) sunt
evideniate i instanele judectoreti. De asemenea, instituirea tutelei minorului, aflat
ntr-una dintre situaiile prevzute la art 110 NCC, poate fi dispus i din oficiu de ctre
instanele judectoreti, n lipsa formulrii unei cereri n acest sens de ctre o persoan.
De asemenea, potrivit art. 92 alin. (1) NCPC, procurorul poate porni orice aciune
civil, ori de cte ori este necesar pentru aprarea drepturilor i intereselor legitime ale
minorilor, ale persoanelor puse sub interdicie i ale dispruilor, precum i n alte cazuri
expres prevzute de lege.
Sub aspectul dreptului de a porni procesul, constituie o derogare de la principiul
disponibilitii art. 918 alin. (2) NCPC, potrivit cruia, n procesul de divor, cnd soii au
copii minori, nscui naintea sau n timpul cstoriei ori adoptai, instana se va pro
nuna asupra exercitrii autoritii printeti, precum i asupra contribuiei prinilor la
cheltuielile de cretere i educare a copiilor, chiar dac acest lucru nu a fost solicitat prin
cererea de divor. n conformitate cu alineatul al doilea al aceluiai articol, instana se va
pronuna din oficiu i asupra numelui pe care l vor purta soii dup divor, potrivit pre
vederilor noului Cod civil.
n cadrul dreptului de a porni procesul se poate include i dreptul prilor de a porni
sau nu executarea silita, ca ultim faz a procesului civil. De asemenea, dreptul prilor
de a exercita sau nu cile de atac intr n dreptul prilor de a-i configura procesul din
punctul de vedere al fazelor sale procesuale.
3. Stabilirea obiectului i limitelor procesului. Potrivit art 9 alin. (2) NCPC, obiectul
i limitele procesului sunt stabilite prin cererile i aprrile prilor. n acelai context,
conform art 22 alin. <6) NCPC, judectorul trebuie s se pronune asupra a tot ceea ce
s-a cerut, fr ns a depi limitele nvestirii, n afar de cazurile n care legea ar dispune
altfel.
Ca atare, instana judectoreasca este obligat s statueze asupra celor solicitate de
ctre pri fr a putea depi, ca regul, cadrul procesual trasat de ctre acestea n
exercitarea aciunii civile, att sub forma cererilor fn justiie, ct i a aprrilor.
Excepiile de la acest drept trebuie s fie expres prevzute de lege. Constituie o atare
derogare de la dreptul de a determina cadrul procesual din perspectiva prilor litigante
dispoziiile viznd introducerea forat n cauz, din oficiu, a altor persoane (art. 78-79
NCPC}, posibilitate a instanei circumscris, de altfel, numai fa cazurile expres prevzute
de lege i la procedura necontencioas. Dnd eficien unei alte componente a princi
piului disponibilitii prilor n procesul civil, i anume a dreptului prii de a efectua
OeuA Na r c i sa t h so h a m / ma h w s Sf r m e 37
Art. 9 T n i u i p r e l i m i n a r . Do m e n i u l d e r e g l e m e n t a r e i p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e
acte de dispoziie, art. 22 alin. (3) teza a ll-a NCPC prevede c i n ipoteza introducerii n
cauz, din oficiu, a altor persoane, n condiiile legii, acestea din urm vor avea posibili
tatea, dup caz, de d renuna la judecat sau la dreptul pretins, de a achiesa la preteniile
reclamantului ori de a pune capt procesului printr-o tranzacie.
Nu constituie o derogare de la aceast component a principiului disponibilitii
dreptul instanei de a da calificarea corecta unei cereri de chemare n judecata sau
pentru exercitarea unei ci de atac, a crei denumire a fost stabilit greit de ctre pri,
n temeiul art. 152 NCPC, ntruct instana nu procedeaz ia schimbarea obiectul sau
a cauzei juridice a aciunii, ci Ti fixeaz numai denumirea procedural legal. ?n acest
context, art. 22 alin. (4) NCPC dispune faptul c judectorul d sau restabilete calificarea
juridic a actelor i faptelor deduse judecii, chiar dac prile le-au dat o alt denumire,
fiind obligat s pun n discuia prilor calificarea juridic exact, aceast dispoziie
extinznd dreptul de calificare al instanei i la Qlte acte procedurale, n afara cererii de
chemare n judecat i a cii de atac, cum ar fi, spre exemplu, o cerere de intervenie
voluntar accesorie intitulat greit cerere de intervenie voluntar principal sau la o
excepie procesual denumit greit.
Dreptul instanei de a califica o cerere nu este echivalent cu dreptul sau de a pune
n discuie posibilitatea modificrii acesteia. A califica nseamn a da denumirea legal
din punct de vedere procedural unei cereri fundamentate corect n raport de situaia de
fapt, chiar dac textele legale sunt eronat indicate, instana avnd acest drept indepen
dent de poziia procesual a prilor. A pune n discuie modificarea aciunii nseamn
a refundamenta o cerere ntemeiat greit, aspect ce nu poate fi realizat dect cu con
cursul prii.
Apreciem c instana are dreptul s pun n discuia prilor fundamentul juridic
corect al cererii, ns, n msura n care partea insista n soluionarea cererii astfel cum a
fost iniial formulat, instana nu poate proceda la modificarea cererii, ntruct aceasta
ar avea drept consecin nclcarea principiului disponibilitii prilor n procesul civil.
Nu este obligatoriu ca partea s indice n mod expres articolele din actele normative pe
care i ntemeiaz cererea, att timp ct sunt menionate motivele de fapt i de drept
ale cererii care pot conduce la o corect ncadrare juridic de ctre instan a preteniei
deduse judecii. n acest context, nici indicarea greit a unui text de lege nu constituie
un impediment pentru judector de a stabili dispoziia legal inciden n raport de moti
vele dezvoltate n cerere.
Dac prtul formuleaz ntmpinare, n cadrul creia invoc pretenii proprii mpo
triva reclamantului, instana trebuie sa ntrebe prtul dac nelege ca acea parte a
ntmpinrii s fie considerat cerere reconvenional, pentru a stabili cu claritate limi
tele nvestirii sale i pentru a pune n vedere prtului, dac este cazul, s timbreze cere
rea reconvenional astfel formulat. In ipoteza n care aprrile invocate de prt prin
ntmpinare nu pot fi formulate dect pe calea unei cereri reconvenionale (spre exem
plu, rezoluiunea judiciar etc.), instana va atribui ntmpinrii i caracterul de cerere
reconvenional, calificndu-o astfel n temeiul art. 152 NCPC. Dac ns aprrile invo
cate de prt prin ntmpinare pot fi formulate pe aceast cale (spre exemplu, uzucapiu-
nea n sistemul Codului civil din 1864 etc.), fr a fi necesar alegerea cererii reconven
ionale, iar prtul arat c nu nelege s atribuie ntmpinrii sale un atare caracter,
instana nu va putea proceda la calificarea ntmpinrii drept cerere reconvenional,
38 DeUA NARCISA THgOHARt / MARtVS SFTIMIS
Tt wl p r e l i m i n a r . D o m e n iu l e> r e g l e m e n t ar e 51p r in c ip iil e f u n d am e n t al e Art. 10
ntruct aceasta ar conduce la nclcarea principiului disponibilitii prilor n procesul
civil.
4. Efectuarea actelor procesuale de dispoziie. Prile beneficiaz nu numai de
dreptul de a porni procesul, ci i de acela de a-i pune capt, prin efectuarea unor acte
procesuale de dispoziie.
Astfel, partea situat pe poziia procesual de reclamant are dreptul de a renuna Io
judecata cererii (art. 406-407 NCPC), dreptul de a renuna la dreptul pretins (art. 408-410
NCPC) i dreptul de a ncheia o tranzacie (art. 438-441 NCPC). Partea situata pe poziia
procesual de prt are dreptul de a achiesa la preteniile prii adverse (art. 436-437
NCPC), precum i dreptul de a ncheia o tranzacie (art. 438-441 NCPC).
Att reclamantul, ct i prtul au dreptul de a renuna la exercitarea unei ci de atac
ori la executarea unei hotrri judectoreti obinute n cauz, ce stabilete r>beneficiul
lor un drept susceptibil de executare silit. Renunarea la exercitarea unei ci de atac
este distinct de renunarea la judecata cii de atac exercitate n cauz, chiar dac con-
secina final este meninerea hotrrii judectoreti atacate. Primul drept vizeaz nede-
ciararea cii de atac mpotriva hotrrii judectoreti susceptibile de exerciiul acesteia,
n timp ce renunarea la judecarea cii de atac presupune ca premis declararea aces
teia, iar ulterior desistarea de judecarea sa.
Prile au dreptul s renune la orice alt drept procedural, dac aceast posibilitate
nu este ngrdit de lege. Spre exemplu, partea poate renuna la administrarea unui mij-
loc de prob, la susinerea unei excepii procesuale sau a unei alte cereri sau aprri for
mulate n cursul procesului.
De asemenea, prile pot ncheia tranzacii \n cursul procesului, n msura n care pot
dispune de drepturile ce formeaz obiectul acestor contracte judiciare. Astfel, potrivit
art. 2268 alin. (1) NCC, nu se poate tranzaciona asupra capacitii sau strii civile a per
soanelor i nici cu privire la drepturi la care prile nu pot s dispun potrivit legii (spre
exemplu, drepturi eventuale asupra unei moteniri nedeschisenc etc.). De asemenea,
n conformitate cu art. 2274 alin. (1) NCC, este nul tranzacia ncheiat pentru executa
rea unui act juridic lovit de nulitate absolut, n afar de cazul n care prile au tranzac-
ionat expres asupra nulitii.
Ari. 10. Obligaiile prilor n desfurarea procesului. (1) Prile au obli
gaia s ndeplineasc actele de procedur n condiiile, ordinea i termenele sta
bilite de lege sau de judector, s i probeze preteniile i aprrile, s contribuie
la desfurarea fr ntrziere a procesului, urmrind, tot astfel, finalizarea aces
tuia.
(2) Dac o parte deine un mijloc de prob, judectorul poate, la cererea celei
lalte pri sau din oficiu, s dispun nfiarea acestuia, sub sanciunea plii
unei amenzi judiciare.
COM EN TA RI U
1. Obligaia de a contribui la desfurarea fr ntrziere a procesului. Procesul civil
implic nu numai drepturi procedurale n beneficiul prilor, dar i obligaii procedurale
n sarcina acestora.
Obu a Na r c i sa Th eo h a r i / Ma r i v s Ef t imie 39
Art. 10 TU I U L PRELIM INAR. DOM ENIUL 06 EGLEM ENTAf tE $1PRINCIPHIE FUNDAMENTALE
Articolul 10 alin. (1) NCPC constituie o preluare cu modificri de redactare a textului
art. 129 alin. (1) CPC 1865, potrivit cruia prile aveau ndatorirea ca, n condiiile legii,
s urmreasc desfurarea i finalizarea procesului, precum i obligaia de a-i ndeplini
actele de procedur n condiiile, ordinea i termenele stabilite de lege sau de judector,
de a-i exercita drepturile procedurale cu bun-credin i potrivit scopului n vederea
cruia au fost recunoscute de lege i s-i probeze pretenii i aprrile.
Astfel, obligaia viznd urmrirea desfurrii i finalizrii procesului a fost nlocuit,
din perspectiva modalitii de redactare, cu cea a contribuii la desfurarea fr ntr
ziere a procesului i a urmririi finalizrii acestuia, cea de-a doua sintagm constituind
o dezvoltare a primei, punndu*se accent pe celeritatea procedurilor judiciare, a crei
respectare incumb att organelor judiciare, ct i celorlali participani la procesul civil.
Obligaia exercitrii drepturilor procedurale cu bun-credin i potrivit scopului
n vederea cruia au fost recunoscute de lege face obiectul art. 12 NCPC, urmnd a fi
analizat n cadrul comentariului aferent acestuia.
n msura n care prile nu-i respect obligaia de a-i ndeplini actele de procedur
n condiiile, ordinea i termenele stabilite de lege sau de judector, legea prevede o
serie de sanciuni, i anume nulitatea, decderea, perimarea, prescripia dreptului de a
obine executarea silita, care pot conduce la pierderea procesului chiar i n ipoteza n
care, din punct de vedere al dreptului substanial, pretenia dedus judecii ar fi fost
ntemeiat.
Obligaia prilor de a-i proba preteniile i aprrile trebuie coroborat i cu dis
poziiile art. 249 NCPC viznd sarcina probei, potrivit crora cel care face o susinere n
cursul procesului trebuie s o dovedeasc, n afar de cazurile prevzute de lege. Dac
cele susinute nu sunt dovedite prin mijloace de probi, de principiu, ele nu vor fi avute
n vedere de instan la pronunarea soluiei. Este de menionat n acest context c att
cererea de chemare n judecat, ct i ntmpinarea trebuie s cuprind artarea dove*
zi lor pe care se sprijin fiecare capt de cerere, respectiv a dovezilor cu care prtul se
apr mpotriva fiecrui capt de cerere [art. 194 lit. e) i art. 205 alin. {2}lit. dj NCPC].
2. Obligaia de prezentare a unui mijloc de prob. Potrivit alin. (2) al articolului ana
lizat, dac o parte deine un mijloc de prob, judectorul poate, la cererea celeilalte
pri sau din oficiu, s dispun nfiarea acestuia, sub sanciunea plii unei amenzi
judiciare. n reglementarea anterioar, art. 172 alin. (1) CPC 1865 prevedea c atunci
cnd partea nvedereaz c partea potrivnic deine un nscris privitor la pricin, instana
putea ordona nfiarea lui.
Noul cod prevede n continuare n art. 293 alin. (1) obligaia prii adverse de a pre
zenta nscrisul deinut, textul fiind similar celui din reglementarea precedent, nsl prin
art. 10 alin. (2) a extins obligaia pri] de a prezenta nscrisul deinut la orice mijloc
de prob susceptibil de a fi nfiat (spre exemplu, la mijloace materiale de prob). Se
poate ns aprecia c aceast posibilitate de a obliga partea s prezinte i un alt mijloc
de prob n proces exista i vechiul cod, ntruct art. 108xalin. (1) pct. 2 lit. e) CPC 1865
sanciona cu amend judiciar neprezentarea unui nscris sau a unui bun, de ctre cel
care l deine, la termenul fixat n acest scop de instan, abatere judiciar care subzist
i n actualul cod, fiind reglementat de art. 187 alin. (1) pct. 2 lit. f) NCPC.
40 DeLIA NAfKISA THgOHAftl / MARtVS SFTIMIS
T l T U I l PRELIM INAR. DOM ENIUL D REGLEM ENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art. 11-12
Ari 11. Obligaiile terilor n desfurarea procesului. Orice persoan
este obligat, n condiiile legii, s sprijine realizarea justiiei. Cel care, fr motiv
legitim, se sustrage de la ndeplinirea acestei obligaii poate fi constrns s o
execute sub sanciunea plii unei amenzi judiciare i, dac este cazul, a unor
daune-interese.
COM EN TA RI U
n desfurarea procesului, nu numai participanii au stabilite n sarcin obligaii
procedurale, dar i terii, strini de proces, n msura n care instana a dispus obligarea
lor la efectuarea unui demers necesar realizrii justiiei.
Spre exemplu, neluarea de ctre conductorul unitii n cadrul creia urmeaz a se
efectua o expertiz a msurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efec
tuarea la timp a expertizei, precum i mpiedicarea de ctre orice persoan a efecturii
expertizei n condiiile legii se sancioneaz cu amenda judiciar de la 50 lei la 700 lei, n
temeiul art. 187 alin. (1) pct. 2 lit. e) NCPC. De asemenea, cu aceeai amend judiciar
se sancioneaz i neprezentarea unui nscris sau a unui bun de ctre cel care l deine,
la termenul fixat n acest scop de instan, ori refuzul sau omisiunea unei autoriti ori
a altei persoane de a comunica, din motive imputabile ei, la cererea instanei i la ter
menul fixat n acest scop, datele care rezult din actele i evidenele ei, ori mpiedicarea
n orice mod a exercitrii, n legtur cu procesul, a atribuiilor ce revin judectorilor,
experilor desemnai de instan n condiiile legii, agenilor procedurali, precum i altor
salariai ai instanei.
Potrivit art 189 NCPC, la cererea prii interesate, cel care (participant sau ter), cu
intenie sau din culp, a pricinuit amnarea judecrii sau a executrii silite prin una din-
tre faptele prevzute la art. 187 sau art. 188, va putea fi obligat de ctre instana de jude
cat ori, dup caz, de ctre preedintele instanei de executare la plata unei despgubiri
pentru prejudiciul material sau moral cauzat prin amnare.
Ari* 12. Buna-credin. (1) Drepturile procesuale trebuie exercitate cu bun-
credin, potrivit scopului n vederea cruia au fost recunoscute de lege i fr a
se nclca drepturile procesuale ale altei pri.
(2) Partea care i exercit drepturile procesuale n mod abuziv rspunde pen
tru prejudiciile materiale i morale cauzate. Ea va putea fi obligat, potrivit legii,
i la plata unei amenzi judiciare.
(3) De asemenea, partea care nu i ndeplinete cu bun-credin obligaiile
procesuale rspunde potrivit alin. (2).
COM EN TA RI U
1. Elementele abuzului de drept procedural. Articolul analizat constituie o preluare
dezvoltat a art. 723 CPC1865, acesta din urm viznd, de altfel, numai exerciiul drep
turilor procedurale, iar nu i executarea obligaiilor.
Partea trebuie s-i exercite drepturile procedurale i s-i execute obligaiile proce
durale cu bun-credin, avnd ca atare convingerea intim c efectuarea prestaiei sale
este n deplin concordan cu dispoziiile legale.
Obu a Na r c isa Th co h am / Ma r i u s Ef t imie 41
Art. 12 T r n u i p r e l i m i n a r . Do m e n i u l d c p e g i e m e n t a p e i p r i n c i p h i e f u n d a m e n t a l e
n ipote2d n care partea exercit un drept procedural cu rea-credind, deturnndu-l
de Io scopul pentru core a fost recunoscut de lege t nclcnd drepturile procedurale ale
unei alte pri, svrete un abu2 de drept procedural.
n literatura de specialitate juridic111s-a menionat c abuzul de drept procedural
presupune urmtoarele elemente:
a) un element subiectiv, care const n exercitarea cu rea-credin a dreptului proce
dura I, n scop de ican, fr justificarea unui interes special i legitim, ci numai cu inten
ia de a-l vtma pe adversar, pentru a diminua sau ntrzia posibilitile de aprare ori
de valorificare a drepturilor acestuia, pentru a-l constrnge la abandonarea susinerilor
sate ori la concesii;
b) un element obiectiv, care const n deturnarea dreptului procedural de la scopul
pentru care a fost recunoscut de lege;
n plus fa de aceste elemente, noul Cod de procedur civil instituie i un alt
element obiectiv, consecin a deturnrii dreptului procedural de la finalitatea sa legal,
i anume nclcarea drepturilor procedurale ale unei alte pri.
2. Condiiile abuzului de drept procedural. Pentru a caracteriza un act de procedura
ca fiind abuziv, este necesar ntrunirea cumulativ a urmtoarelor condiii121:
a) autorul actului s fie titularul dreptului procedurol n cau2 i sa aib capacitatea
procesual de a-l exercita;
b) dreptul procedural s fie exercitat n limitele sale externe, fixate de lege. Actul
abuziv nu se confund cu actul nelegal. Constituie, de pild, un act abuziv introducerea
unei cereri de chemare n judecat vdit netemeinic - stabilirea paternitii unui copil
din afara cstoriei, fr ca reclamanta s fi ntreinut relaii intime cu prtul, n scopul
de a-l atrage ntr-un scandal public, cererea de chemare n judecat respectnd ns
toate condiiile prevzute de Codul de procedur civil pentru formularea sa valabil.
Dimpotriv, reprezint un act de procedur nelegal cererea de chemare n judecat care
nu cuprinde semntura reclamantului;
c) dreptul procedural s fie deturnat de la scopul pentru care o fost recunoscut de /ege.
n exemplul dat anterior, finalitatea pentru care legea a recunoscut dreptul iniierii aciunii
n stabilirea paternitii copilului din afara cstoriei, i anume acela de determinare a
relaiilor de rudenie, este deviat spre scopul denigrrii imaginii de familie a prtului;
d) dreptuI proceduraI s fie exercitat cu rea-credin, titularul su urmrind producerea
unui rezultat vtmtor prii adverse prin exercitarea actului de procedur respectiv;
e}exercitarea abuziv a dreptului procedural s fi produs consecina nclcorii drep
turilor procesuale ale unei alte pri. Spre exemplu, formularea repetat a unor cereri
nentemeiate de recuzare a completului de judecat poate avea caracter abuziv, ntru
ct conduce la nclcarea dreptului celeilalte pri la soluionarea cauzei ntr-un termen
optim.
3. Sanciuni. Despgubiri. Noul Cod de procedur civil sancioneaz cu amend
judiciar, ca abuz de drept procesual, n temeiul art. 187 alin. (!) pct. 1 lit. a), intro
ducerea, cu rea-credin, a unor cereri principale, accesorii, adiionale sau incidentale,
precum i pentru exercitarea unei ci de atac, vdit netemeinice. Este de menionat c
simplul fapt al respingerii unei cereri de chemare n judecat ca nentemeiat sau res-
111G. Bor Ol. op. cit., voi. I, p. 182.
1,1tbidem.
4 2 DSllA NAFKISA THSOHARI / MARtVS SFTIMie
TlTW L PRELIM INAR. DOM ENIUL D REGLEMENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art. 13
pingerea unei ci de atac ca nefondat, n lipsa ntrunirii condiiilor menionate anterior,
nu conduce ia concluzia exercitrii abuzive a dreptului de formulare a cererii respective.
Constituie forme de abu2 procedural formularea, cu rea-credin, a unei cereri de
recuzare sau de strmutare, obinerea, cu rea-credin, a citrii prin publicitate a oricrei
pri, obinerea, cu rea-credin, de ctre reclamantul cruia i s-a respins cererea a unor
msuri asigurtorii prin care prtul a fost pgubit, contestarea, cu rea-credin, de ctre
autorul ei a scrierii sau semnturii unui nscris ori a autenticitii unei nregistrri audio
sau video, toate acestea fiind sancionate de lege cu amend judiciar.
La cererea prii creia i s-a cauzat o vtma re prin exercitarea de ctre cealalt parte a
drepturilor procesuale n mod abuziv, aceasta din urm poate fi obligat de ctre instana
judectoreasc la plata de despgubiri pentru prejudiciul material i moral produs.
De asemenea, nendeplinirea cu rea-credin a obligaiilor procesuale de ctre pri
este de natur s conduc la obligarea acestora la plata unei amenzi judiciare, precum
i, la cererea prii vtmate, la despgubiri pentru prejudiciul material i moral produs.
Spre exemplu, neaducerea la termenul fixat de instan a martorului ncuviinat, de ctre
partea care, din motive imputabile, nu i-a ndeplinit aceast obligaie constituie o aba
tere judiciar sancionat de lege cu amend.
Este de menionat faptul prevederii exprese a posibilitii obinerii de ctre partea
vtmat a daunelor morale pentru un prejudiciu de atare natur produs prin abuzul de
drept procedural sau prin neexecutarea obligaiilor cu rea-credin. De asemenea, obli
garea prii la piaa daunelor materiale sau morale nu nltur posibilitatea sancionrii
sale cu amend judiciar, natura juridic a sumelor fiind distinct! - daunele au rol repa
rator, n timp ce amenda judiciar are funcie sancionatorie.
Art. 13* Dreptul la aprare. (1) Dreptul la aprare este garantat.
(2) Prile au dreptul, n tot cursul procesului, de a fi reprezentate sau, dup
caz, asistate n condiiile legii. n recurs, cererile i concluziile prilor nu pot fi
formulate i susinute dect prin avocat sau, dup caz, consilier juridic, cu excep
ia situaiei n care partea sau mandatarul acesteia, so ori rud pn la gradul al
doilea inclusiv, este liceniat n drept.
(3) Prilor li se asigur posibilitatea de a participa la toate fazele de desf
urare a procesului. Ele pot s ia cunotin de cuprinsul dosarului, s propun
probe, s i fac aprri, s i prezinte susinerile n scris i oral i s exercite
cile legale de atac, cu respectarea condiiilor prevzute de lege.
(4) Instana poate dispune nfiarea n persoan a prilor, chiar atunci cnd
acestea sunt reprezentate.
COM EN TA RI U
1. Garantarea dreptului la aprare. Dreptul la aprare reprezint un principiu consti
tuional, consacrat n art 24 din Constituia Romniei. Astfel, potrivit acestei dispoziii,
dreptul la aprare este garantat, iar n tot cursul procesului prile au dreptul s fie asis
tate de un avocat, ales sau numit din oficiu, aceste prevederi regsindu-se i n art. 15
din Legea nr. 304/ 2004.
Noul Cod de procedur civil reia dispoziiile constituionale n art. 13 alin. (1) i (2)
teza I, oricare parte din proces, independent de poziia sa procesual, avnd garantat
dreptul la aprare.
OeuA Na r c i sa t h so h a m / ma h w s Sf r m e 43
Art. 13 I T I U I PRELIM INAR. DOM ENIUL 06 ftEGLEMENTAftE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
n toote etapele procesuale, inclusiv n faza de executare silit, prile au dreptul s
fie asistate sau reprezentate de un avocat, regula fiind aceea c prile sunt libere s se
prevaleze sau nu de acest drept, apreciind n concret dac este necesar s apeleze la
cunotinele unui specialist n domeniul juridic sau dac pot nelege, fr un atare spri
jin, procedurile judiciare.
2. Reprezentarea n etapa recursului. Prin excepie, dreptul prii la aprare se con
vertete n obligaia acesteia de a apela la serviciile unui avocat sau, dup caz, consilier
juridic, n ipoteza formulrii cererilor i a susineri! concluziilor n etapa procesual a
recursului, dispoziie cu caracter de noutate legislativ.
n expunerea de motive a proiectului noului Cod de procedur civil este explicat
raiunea instituirii obligaiei n discuie, aceasta constnd n impunerea unei rigori i
discipline procesuale i n evitarea introducerii unor recursuri n mod abuziv, n scop de
ican, sau informa le, care nu se ncadreaz riguros n motivele de recurs. n continuare, se
precizeaz c regula corespunde, n acelai timp, i noii viziun! propuse asupra recursului,
avnd n vedere specificul acestei ci extraordinare de atac, reflectat n condiiile de
exercitare, n procedura, precum i n motivele de recurs, limitativ circumscrise respectrii
legalitii.
Este de menionat c textul legal nu face vreo precizare n privina cererilor formu
late, de unde decurge concluzia c orice cereri formulate n cadrul cii de atac a recursului
trebuie redactate de ctre avocat sau consilier juridic, iar nu numai cererea de declarare
a recursului sau motivele de recurs (spre exemplu, cererile de preschimbare a termenu
lui, cererile de probatorii etc ). Totodat, ntruct textul nu introduce vreo distincie, nu
numai concluziile asupra fondului recursului trebuie susinute prin avocat sau consilier
juridic, ci i concluziile asupra oricrui aspect pus n discuia contradictorie a prilor n
cursul judecrii recursului.
Se impune corelarea textului n discuie cu restul dispoziiilor relevante sub acest
aspect din cuprinsul codului. Astfel, potrivit art. 83 alin. (3) NCPC, la redactarea cererii
i a motivelor de recurs, precum i n exercitarea i susinerea recursului, persoanele
fizice vor fi asistate i, dup caz, reprezentate, sub sanciunea nulitii, numai de
ctre un avocat, n condiiile legii, cu excepia cazurilor prevzute la art. 13 alin. (2). n
conformitate cu art. 484 alin. (6) NCPC, la judecata cererii de suspendare a executrii
hotrrii atacate cu recurs prile trebuie s fie reprezentate de avocat sau, cnd este
cazul, de consilierul juridic. Totodat, cererea de recurs va cuprinde semntura prii
sau a mandatarului prii n cazul prevzut la art. 13 alin. (2), a avocatului sau, dup
caz, a consilierului juridic, iar la aceast cerere se vor ataa mputernicirea avocaial
sau, dup caz, delegaia consilierului juridic [art. 486 alin. (1) lit. e) i alin. (2) NCPC).
n continuare, art. 490 alin. (2) teza a Il-a NCPC prescrie obligaia redactrii i semnrii
ntmpinrii la cererea de recurs de avocatul sau consilierul juridic al intimatului, iar a
rspunsului la ntmpinare de avocatul sau consilierul juridic al recurentului.
De la aceast excepie analizat, legea admite o derogare n situaia n care partea
sau mandatarul acesteia, so ori rud pn la gradul al doilea inclusiv (prini, copii, frai,
surori), este liceniat fn drept, ntruct o atare persoan are pregtirea de specialitate
necesar nelegerii procedurii judiciare.
n ipoteza n care cererile n etapa procesual a recursului nu sunt formulate de ctre
avocat sau consilier juridic, acestea sunt lovite de nulitate. De asemenea, instana de
recurs nu va permite prii s-i susin personal concluziile n faa acesteia.
44 DfUA NARCISA THgOHAftl / MARtVS SFTIMIS
TlTW L PRELIM INAR. DOM ENIUL DE REGLEM ENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art. 14
3. Coninutul dreptului la aprare. Alineatul (3) al articolului analizat dezvolt con
inutul dreptului prii la aprare n cadrul procesului civil, aceasta avnd posibilitatea
s ia cunotin de cuprinsul dosarului, consult! ndu-l n cadrul arhivei sau n sala de
edin, s propun probe, sa i foca oprri, s i prezinte susinerile n scris i oral i
s exercite cile legale de otac, cu respectarea condiiilor prevzute de lege.
O garanie a acestui principiu este reprezentat de ajutorul public judiciar acordat
persoanelor fizice sub forma onorariului pentru asigurarea reprezentrii, asistenei juri
dice i, dup caz. a aprrii, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau ocro
tirea unui drept ori interes legitim n justiie sau pentru prevenirea unui litigiu, prevzut
de art. 6 lit. a) din O.U.G. nr. Sl/ 2008.
Dei partea are dreptul s nu se prezinte personal n sala de judecat, ci prin repre
zentant, instana poate dispune nfiarea n persoan a prilor, chiar i atunci cnd
acestea sunt reprezentate (spre exemplu, n ncercarea de mpcare a prilor).
A r i . 14. Contradictorialitatea. (1) I nstana nu poate hotr asupra unei cereri
dect dup citarea sau nfiarea prilor, dac legea nu prevede altfel.
(2) Prile trebuie s i fac cunoscute reciproc l n timp util, direct sau
prin intermediul instanei, dup caz, motivele de fapt i de drept pe care i
ntemeiaz preteniile i aprrile, precum i mijloacele de prob de care neleg
s se foloseasc, astfel nct fiecare dintre ele s i poat organiza aprarea.
(3) Prile au obligaia de a expune situaia de fapt la care se refer preteniile
i aprrile lor n mod corect i complet, fr a denatura sau omite faptele care le
sunt cunoscute. Prile au obligaia de a expune un punct de vedere propriu fa
de afirmaiile prii adverse cu privire la mprejurri de fapt relevante n cauz.
(4) Prile au dreptul de a discuta i argumenta orice chestiune de fapt sau de
drept invocat n cursul procesului de ctre orice participant Ia proces, inclusiv
de ctre instant din oficiu.
f
(5) Instana este obligat, n orice proces, s supun discuiei prilor toate
cererile, excepiile i mprejurrile de fapt sau de drept invocate.
(6) Instana i va ntemeia hotrrea numai pe motive de fapt i de drept, pe
explicaii sau pe mijloace de prob care au fost supuse, n prealabil, dezbaterii
contradictorii.
COM EN TA RI U
1. Coninutul i aplicarea principiului. Principiul contradictorialitii n procesul civil
presupune ca orice aspect privitor la litigiu s fie pus n discuia prilor, iar actele de
procedur i nscrisurile s fie comunicate ntre acestea, n condiiile Jegii, astfel nct s
aib posibilitatea de a-i exprima opinia n legtur cu problemele de drept substanial
sau de drept procedural ori de fapt n dezbatere.
ntre principiul contradictorialitii, principiul dreptului la aprare i principiul
egalitii prilor n procesul civil exist o relaie indisolubil, primul constituind o
garanie a respectrii celorlalte dou principii.
Principiul contradictorialitii guverneaz att faza judecii propriu-zise, ct i faza
executrii silite [spre exemplu, judecarea contestaiei la executare are loc cu citarea pr
ilor, potrivit art. 716 alin. (3) NCPC]. De asemenea, aceast regul de drept fundamen
OeuA Na r c i sa Th so h a m / Ma f mj s ef t i m h 45
Art. 14 TU IU L PRELIM INAR. DOM ENIUL DC EGlEM ENTAf tE $1PRINCIPHIE FUNDAMENTALE
ta l i trebuie respectat n toate etapele judecii propriu-2ise, cu excepia etapei deli
berrii i o pronunrii hotrrii judectoreti. ns, hotrrea se va comunica din oficiu
prilor, n copie, chiar dac este definitiv, potrivit art. 427 aln. (1) NCPC.
Principiul contradictorialitii constituie o garanie a unui proces echitabil prin prisma
exigenelor cerute de art 6 parag. 1 din Convenia european procedurii de judecat
propriu-zise.
Este de reinut c, dei principiul contra dictorialitii i cel al egalitii armelor rezuli
din garania mai general a dreptului la un proces echitabil, instana europeana distinge,
n privina aplicrii lor, cu privire la comunicarea pieselor dosarului. Astfel, dac absena
comunicrii unei piese se raporteaz numai la una dintre pri, n timp ce partea cealalt
a cunoscut-o, Curtea examineaz situaia astfel creat prin prisma principiului egalitii
armelor, care impune tratarea egal a prilor n privina lurii (a cunotin despre toate
piesele unui dosar, de natur a conduce la soluia pe care o va pronuna tribunalul.
Dimpotriv, daca amndou prile au fost private n aceeai msur de posibilitatea
de a lua cunotin de coninutul unei informaii utile produse judectorului, fr ca ele
s fie n msur s o discute, aceast situaie trebuie discutat pe terenul principiului
contra dictorialitii, cu exigenele sale111.
2. Citarea sau nfiarea prilor. Pentru ca principiul contra dictorialitii s fie res
pectat nu este necesar ca partea s-ifi exprimat efectiv opinia, ci este suficient s i se fi
conferit aceast posibilitate'^.
Astfel, instana nu poate hotr asupra unei cereri dect dup citarea sau nfia
rea prilor, dac legea nu prevede altfel. Ca atare, principiul contra dictorialitii este
respectat chiar dac nicio parte nu se prezint, ns au fost legal citate, instana putnd
dispune msuri n dosar, n msura n care cel puin una dintre pri a solicitat judecarea
cauzei n lips, n condiiile art. 411 alin. (1) pct. 2 NCPC.
n acelai context, chiar dac se prezint doar una dintre pri, iar instana pune
numai n discuia acesteia aspectele referitoare la proces, principiul analizat nu este
nesocotit dac restul prilor, care nu s-au nfiat n faa instanei, au fost legal citate.
Dac un proces se soluioneaz fr citarea prilor, potrivit legii, i se nfieaz
numai una dintre pori, instana nu i va da cuvntul asupra chestiunilor privitoare ia
proces, pentru nu nclca principiul contradictorialitii, precum i dreptul la aprare al
prilor adverse i egalitatea acestora n procesul civil.
Este de menionat faptul c sintagma fr citareMnu este similar celei fr dezba
teri' sau J rd prezena prilor", ntruct n msura n care toate prile se nfieaz n
sala de judecat la termen, ntr-un proces care se judec potrivit legii fr citare, instana
este obligat s le acorde cuvntul asupra diverselor chestiuni ce presupun contradicto*
rialitate.
3. ncunotinarea reciproc. Tot n virtutea principiului contradictorialitii, prile
trebuie s i fac cunoscute reciproc i n timp util, direct sau prin intermediul instanei,
dup caz, motivele de fapt i de drept pe care i ntemeiaz preteniile $i aprrile, pre
cum i mijloacele de prob de care neleg s se foloseasc, astfel nct flecare dintre ele
s i poat organiza aprarea.
111C. Brsan, op. cit.. 2010, p. 497.
1,1G. Borti, op. cit., voi. I, p. 117,
46 d sl i a n a r cisa t h so h a r i / ma r i v s SFrme
T i t l u l p r e l i m i n a r , d o m e n i u l d e r e g l e m e n t a r e 51p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e Art. 14
Astfel, cererile de intervenie voluntar principal i accesorie se vor comunica
prilor iniiale mpreun cu copiile nscrisurilor care le nsoesc (art. 64 alin. (1) NCPC];
ce re rea d e c hem a re n j u decat a a Ito r pe rsoa n e va fi motivat i, m pre u n c u n seri urile
care o nsoesc, se va comunica att celui chemat n judecat, ct i prii potrivnice
lart. 69 alin. (1) NCPC]; instana va comunica celui chemat n garanie cererea i copii
de pe nscrisurile ce o nsoesc, precum i copii de pe cererea de chemare n judecat,
ntmpinare i de pe nscrisurile de la dosar (art. 74 alin. (1) NCPC]; cererea, mpreun
cu nscrisurile care o nsoesc i o copie de pe cererea de chemare n judecat, de pe
ntmpinare i de pe nscrisurile de la dosar, va fi comunicat celui artat ca titular al
dreptului [art. 77 alin. (1) NCPC]; cel introdus forat n proces, din oficiu, va fi citat, odat
cu citaia comunicndu-i-se, n copie, i ncheierea prin care s-a dispus introducerea sa
n cauz, cererea de chemare n judecat, ntmpinarea, precum i nscrisurile anexate
acestora, prin citaie fiind ntiinat cu privire la termenul pn la care va putea s arate
excepiile, dovezile i celelalte mijloace de aprare de care nelege s se foloseasc
[art. 79 alin. (1) NCPC]; cererea de chemare n judecat cuprinde, printre alte elemente,
artarea motivelor de fapt i de drept pe care se ntemeiaz, precum i a dovezilor pe
care se sprijin fiecare capt de cerere, aceasta fiind supus comunicrii ctre prt
[art. 194 lit. d) i e) i art. 201 alin. (1) NCPC]; ntmpinarea cuprinde, printre alte
elemente, rspunsul la toate preteniile i motivele de fapt i de drept ale cererii de
chemare n judecat, precum i dovezile cu care se apr piratul mpotriva fiecrui
capt de cerere, fiind supus comunicrii ctre reclamant (art. 205 alin. (2) lit. c) i d)
i art. 201 alin. (2) NCPC]; cererea reconvenionala se comunic reclamantului i, dup
caz, altor persoane mpotriva crora s-au formulat pretenii prin intermediul acesteia
pentru a formula ntmpina re (art. 209 alin. (5) NCPC]; cererea adiional modificatoare
se comunic prtului, n vederea formulrii ntmpinrii (art. 204 alin. (1) NCPC]; dup
primirea cererii de apel, respectiv a motivelor de apel, se va dispune comunicarea lor
intimatului, nsoite de copiile certificate de pe nscrisurile alturate i care nu au fost
nfiate la prima instanl, punndu-i*se n vedere obligaia de a depune la dosar
ntmpinare (art. 471 alin. (5) NCPC] etc.
Potrivit art. 169 teza I NCPC, dup sesizarea instanei, dac prile au avocat sau
consilier juridic, cererile, ntmpinrile ori alte acte se pot comunica direct ntre acetia.
4. Conduita prilor. Potrivit alin. {3}al articolului analizat, prile au obligaia de
a prezenta situaia de fapt la care se refer preteniile i aprrile lor n mod corect i
complet, fr a denatura sau omite faptele care le sunt cunoscute, precum i de a i
expune un punct de vedere propriu fa de afirmaiile prii adverse cu privire la mpre
jurri de fapt relevante n cauz.
Acest text legal impune prilor o conduit corect, de natur s contribuie la aflarea
adevrului n procesul civil.
5. Punerea n discuia prilor a oricrei chestiuni de fapt sau de drept invocate.
Principiul contradictorialitii implici dreptul porilor de o discuta i argumenta orice
chestiune de fapt sau de drept invocat n cursul procesului de ctre orice participant la
proces, inclusiv de ctre instan din oficiu, n vederea valorificrii acestui drept codul
impunnd n sarcina instanei obligaia de a supune discuiei prilor toate cererile,
excepiile i mprejurrile de fapt sau de drept invocate.
OeuA Na r c i sa Th so h a m / Ma f mj s ef t i m h 47
Art. 15 Tn i u i pr el i mi n a r . Do men i u l d e r eg l emen t a r e i pr i n c i pi i l e f u n d a men t a l e
Ca atare, probele, excepiile procesuale, diversele incidente procesuale, precum l
orice alte chestiuni de drept procesual sau substanial ori de fapt vor fi puse n mod obli
gatoriu de ctre instan n discuia contradictorie a prilor, n caz contrar hotrrea
judectoreasc pronunat putnd f schimbat sau casat n cile de atac, potrivit legii.
Contradictorialitatea se manifest att n raporturile dintre pri, ctn raporturile
dintre pri i instan{X]. Astfel, n timp ce prile au obligaia de a prezenta situaia de
fapt la care se refer preteniile i aprrile lor n mod corect i complet, fr a denatura
sau omite faptele care le sunt cunoscute, precum i de a i expune un punct de vedere
propriu fa de afirmaiile prii adverse cu privire la mprejurri de fapt relevante n
cauz, instanei i revine obligaia de a dispune citarea prilor i comunicarea actelor de
procedur ntre acestea, potrivit legii, de a pune n discuia prilor orice chestiune de
drept procesual sau substanial ori de fapt, precum i de a-i ntemeia hotrrea numai
pe motive de fapt i de drept, pe explicaii sau pe mijloace de prob care au fost supuse,
n prealabil, dezbaterii contradictorii.
De altfel, potrivit art. 394 alin. (3) NCPC, dup nchiderea dezbaterilor prile nu mai
pot depune niciun nscris la dosarul cauzei121, sub sanciunea de a nu fi luat n seam.
De asemenea, excepiile sau motivele de ordine public invocate din oficiu de ctre
instan trebuie puse n prealabil n discuia contradictorie a prilor.
Pentru ca prile s poat pune concluzii asupra aspectelor invocate de ctre instan
din oficiu n mod real, iar nu doar formal, instana trebuie s argumenteze problemele
puse n dezbatere131.
Ari* 15. Oralitatea. Procesele se dezbat oral, cu excepia cazului n care
legea dispune altfel sau cnd prile solicit expres instanei ca judecata s se
fac numai pe baza actelor depuse la dosar.
COMEN TA RI U
1. Caracterul oral al dezbaterilor. Oralitatea constituie principiul fundamental al pro
cesului civil, potrivit cruia dezbaterile n cadrul acestuia au loc verbal. Aceast regula de
drept exista i n reglementarea anterioar, fiind cuprins n art. 127 CPC 1865, n con
formitate cu care pricinile se dezbteau verbal, dac legea nu dispunea altfel. Oralitatea
contribuie la asigurarea principiului contradictorialitii prilor tn procesul civil, precum
i la exercitarea dreptului lor la aprare.
Caracterul verbal al procesului se refer la dezbateri, att asupra fondului cauzei, ct
i asupra oricrei alte chestiuni de fapt sau de drept supuse discuiei prilor, nefiind
necesar ca prile s-i formuleze susinerile orale n scris pentru a fi reinute de ctre
instan la pronunarea unei soluii. Totui, potrivit art. 244 alin. (2) NCPC, pentru dezba
terea fondului, judectorul pune n vedere prilor s redacteze note privind susinerile
lor i s le depun la dosar cu cel puin 5 zile nainte de termenul stabilit pentru dezba
terea fondului n edin public, fr a aduce atingere dreptului acestora de a formula
concluzii orale. De asemenea, potrivit art. 394 alin. (2) NCPC, dac va considera necesar,
instana poate cere prilor, la nchiderea dezbaterilor, s depun completri la notele
1.1tbidem.
m Sunt exceptate notele scrise depuse de ctre pri, n condiiile art. 394 alin. (2) NCPC.
1.1M. Tdbrc, Drept procesual civil, voi. I, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2005, p. Si,
48 DSllA NAFKISA THgOHAftl / MARtVS SFTIMie
T i t l u l p r e l i m i n a r , d o m e n i u l d e r e g l e m e n t a r e 51p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e Art. 15
menionate ?n precedent, prile putndu-le depune i n cazul n care acestea nu au fost
solicitate de ctre instan.
2. Forma scris a cererilor adresate instanei. Ca regula, orice cerere adresata instan
elor judectoreti trebuie s fie formulat n scris, potrivit art. 148 alin. (1) NCPC.
Totui, prin excepie de la regula menionat anterior, regsim aplicaii ale principiu
lui oralitii n urmtoarele exemple:
- declaraia de abinere se face n scris de ndat ce judectorul a cunoscut existena
cazului de incompatibilitate sau verbalin edin, fiind consemnat n ncheiere [art. 43
alin. (3) NCPC];
-cererea de recuzare se poate face verbali n edin sau n scris pentru fiecare jude
ctor n parte, artndu-se cazul de incompatibilitate i probele de care partea nelege
s se foloseasc (art. 47 alin. (1) NCPC];
- n cazul reprezentrii persoanei fizice printr-un mandatar neavocat, dreptul de
reprezentare mai poate fi dat i prin declaraie verbal, fcut n instan i consemnat
n ncheierea de edin, cu artarea limitelor i a duratei reprezentrii [art. 85 alin. (2)
NCPC];
- prile pot conveni n scris sau, n cazul litigiilor nscute, i prin declaraie verbal
n faa instanei ca procesele privitoare la bunuri i la alte drepturi de care acestea pot s
dispun s fie judecate de alte instane dect acelea care, potrivit legii, ar fi competente
teritorial s le judece, n afar de cazul cnd aceast competen este exclusiv (art. 126
alin. (1) NCPC];
- cererea adiional precizatoare se poate formula verbal, declaraiile prii fiind
consemnate n ncheierea de edin (art. 204 alin. (2) NCPC] etc.
3. Excepii de la principiul oralitii. n noul Cod de procedur civil exist n conti
nuare derogarea de la acest principiu, existent i n reglementarea anterioar, viznd
ipoteza n care legea prevede altfel (spre exemplu, ca regul, procedura cu privire la cere
rile cu valoare redus este scris, potrivit art. 1029 alin. (1) NCPC, ns, prin excepie,
instana poate dispune nfiarea prilor, dac apreciaz acest fapt ca fiind necesar sau
la solicitarea uneia dintre pri, instana putnd s refuze o astfel de solicitare n cazul n
care consider ca, innd cont de mprejurrile cauzei, nu sunt necesare dezbateri orale,
conform alin. (2) al aceluiai articol].
Ca element de noutate, a fost adugat i o alto excepie, i anume aceea n care por-
ile solicit expres instanei ca judecat s se fac numai pe baza actelor depuse la dosar,
refuznd ca atare s pun concluzii verbale. Totodat, n ipoteza n care prile solicit
judecarea cauzei n lips t nici nu se prezint, soluionarea pricinii va avea loc numai n
baza probatoriului administrat n cauz.
n procesul civil, oralitatea este dublat de o procedur scris, astfel nct susinerile
prilor, depoziiile martorilor, rspunsurile (a interogatoriu, precum i orice alte
chestiuni discutate verbal sunt consemnate n scris de ctre grefier, pentru a putea
conferi posibilitatea exercitrii controlului judiciar asupra msurilor dispuse.
Nesocotirea principiului oralitii atrage nulitatea hotrrii pronunate, ce poate fi
invocat prin exerciiul cilor de atac.
Obu a Na r c i sa Th c o h a r i / Ma r i u s Ef t imie 49
Art. 16 T r r w i p r e l i m i n a r . Do m e n i u l d e e g i e m e n t a r e i p r i n c i p h i e f u n d a m e n t a l e
Ari* 16. N emijlocirea. Probele se administreaz de ctre instana care judec
procesul, cu excepia cazurilor n care legea stabilete altfel.
COM EN TA RI U
1. Coninutul principiului. Principiul nemijlocirii, garanie a aflrii adevrului n pro
cesul civil, presupune ca probele sa fie cercetate de ctre instana care pronuna soluia
final n cauz, iar nu de ctre o instan diferit, tocmai pentru ca aceasta s le per
ceap n mod direct formandu-i convingerea n acest mod. Regula este subliniat n
art. 261 alin. (1) NCPC, potrivit cruia administrarea probelor se face n faa instanei de
judecat sesizate, dac legea nu dispune altfel.
Tn msura n care instana are posibilitatea s administreze mijloace de prob pri
mare, nu trebuie s recurg la mijloace de prob secundare, ce provin din a doua sau
din a treia surs.
Spre exemplu, instana trebuie s audieze personal martorii, n msura n care
aceast posibilitate exist, iar nu s-i ntemeieze soluia exclusiv pe declaraiile extra
judiciare date de anumite persoane. De asemenea, potrivit art 292 alin. (2) NCPC, dac
nscrisul este depus n copie, partea care l-a depus este obligat s aib asupra sa origi
nalul i, la cerere, s l prezinte instanei, sub sanciunea de a nu se tine seama de nscris.
Totodat, n conformitate cu art. 296 alin. (1) NCPC, cnd un nscris, necesar dezlegrii
procesului, se gsete la una dintre pri i nu poate fi prezentat fiindc aducerea ar fi
prea costisitoare sau cnd nscrisurile sunt prea voluminoase ori numeroase, se va putea
delega un judector n prezena cruia prile vor cerceta nscrisurile la locul unde se
gsesc, textul fiind aplicabil i n privina nscrisurilor care nu pot fi transmise instanei
(art. 299 NCPC); de asemenea, instana poate dispune o cercetare 1a faa locului, n con
diiile art 345-347 NCPC.
2. Derogri. Noul cod instituie o serie de derogri de la principiul nemijlocirii, cazuri
n care instana care soluioneaz cauza nu este aceeai cu cea n faa creia au fost
administrate dovezile, dintre care enumerm, cu titlu exemplifica tiv, urmtoarele situaii:
- administrarea probelor prin comisie rogatorie [art. 261 alin. (2)-{5) NCPC];
- administrarea dovezilor prin procedura asigurrii probelor, dac aceasta are loc
pe cale principal, nainte de judecata fondului cauzei n cadrul crora vor fi folosite
(art. 359*363 NCPC);
- n cazul declarrii ne competenei, dovezile administrate n faa instanei necompe
tente rmn ctigate judecii i instana competent nvestit cu soluionarea cauzei
nu va dispune refacerea lor dect pentru motive temeinice (art. 137 NCPC);
- n situaia n care se constat perimarea unei cereri de chemare n judecat, cnd se
va face o nou astfel de cerere prile pot folosi dovezile administrate n cursul judecrii
cererii perimate, n msura n care noua instan socotete c nu este necesar refacerea
tor [art. 422 alin. (2) NCPCJ;
- n ipoteza admiterii cererii de strmutare, hotrrea pronunat asupra acestui inci
dent procedural va arta n ce msur actele ndeplinite de instan nainte de strmu
tare, printre care i probele administrate, urmeaz s fie pstrate i, ca atare, luate n
considerare de instana desemnat n urma strmutrii [art. 145 alin. (2) NCPC];
- n situaia admiterii abinerii sau a recuzrii, ncheierea prin care aceste incidente
procedurale au fost soluionate va arta tn ce msur actele ndeplinite de judector.
50 DeuA Na r c i sa t h so h a r i / m a r i v s ser me
Tt wl p r e l i m i n a r . D o m e n iu l de r e g l e m e n t ar e 51p r in c ip iil e f u n d am e n t al e Art. 17
printre care i eventualele probe administrate, urmeaz a fi pstrate [art. 51 alin. (6)
NCPC];
- administrarea probelor de ctre avocai sau consilieri juridici (art. 366-388 NCPC).
3. Sanciunea. Nesocotirea principiului nemijlocirii, tn msura n care acesta nu este
nlturat de o dispoziie expres, poate conduce, n cile de atac, la schimbarea sau casa
rea hotrrii astfel pronunate n condiiile n care mijloacele de prob administrate n
mod direct n cadrul acestora infirm situaia de fapt reinut de instana a crei hot
rre este atacata.
Art. 17* Publicitatea. edinele de judecat sunt publice, n afar de cazurile
prevzute de lege-
COM EN TA RI U
1. Consacrarea principiului. Coninut. Acest principiu fundamental, consacrat i n
reglementarea anterioara n art. 121 alin. (1) CPC 1865, constituie o garanie a unui
proces echitabil din prisma exigenei de transparen impuse procedurii de judecat.
Principiul n discuie este preluat n forma identic existent n art. 127 din Constituia
Romniei, fiind reglementat i n art. 12 teza I din Legea nr. 304/ 2004 privind organizarea
judiciar.
De asemenea, publicitatea edinei de judecat este menionat ca regul de
desfurare a acesteia i n cadrul art. 10 din Declaraia Universal a Drepturilor Omului,
precum i n art. 14 pct. 1 din Pactul internaional cu privire la drepturile civile i politice.
Articolul 6 parag. 1 din Convenia european face o dubl referire la principiul
analizat, statund, pe de-o parte, c orice persoan are dreptul ia judecarea n mod
public a cauzei sale, precum i, pe de alt parte, c hotrrea trebuie s fie pronunat
n mod public. Publicitatea reprezint o exigen a procesului echitabil ce are ca scop
protejarea justiiabililor mpotriva unei justiii secrete, care s nu fie supus controlului
public, constituind n acelai timp un mijloc de a prezerva ncrederea opiniei publice n
instanele de judecat111.
Prin acest principiu se nelege faptul c procesul civil se desfoar, ca regal, n faa
instanei, n edin publicl n prezena prilor, dar i a oricrei alte persoane strine
de litigiu, care dorete s asiste la dezbateri121.
n vederea respectrii acestui principiu, judecarea proceselor are loc la sediul instan
ei, dac prin lege nu se dispune altfel, potrivit art. 212 NCPC, iar pentru fiecare edin
de judecat se ntocmete o list cu procesele ce se dezbat n acea zi, care se afieaz pe
portalul instanei i la ua slii de edin, cu cel puin o or nainte de nceperea aces
teia, conform art. 215 alin. (1) din acelai cod.
2. Derogri n privina caracterului public al edinei de judecat. Noul Cod de
procedur civil instituie dou derogri de ia principiul publicitii edinei de judecat,
astfel nct acesta nu poate fi considerat ca avnd caracter absolut:
a) ipoteza desfurrii edinei n camera de consiliu, n cazurile expres prevzute de
lege.
11C 8rsanf op. cit., 2010. p. 517.
|J)S. Borti, op, cit,, voi. I, p. 119.
Ob u a Na r c i s a Th c o h a r i / M a r i u s E f t i m i e 51
Art. 17 Ti t l u l p r e l i m i n a r . Do m e n i u l o e r e g l e m e n t a r e i p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e
Astfel, potrivit noului cod, regula n privina cercetrii procesului, n faa primei
instane, este c aceasta se desfoar n camera de consiliu, daca legea nu prevede
altfel [art. 213 alin. (1) NCPC]; ?n acelai sens, art. 240 alin. (1) NCPC stabilete c
cercetarea procesului are loc n faa judectorului, n camera de consiliu, iar art. 261
alin. (1) NCPC prevede c administrarea probelor se face n faa instanei de judecat
sesizate, n camera de consiliu, dac legea nu dispune altfel.
De asemenea, potrivit art. 244 alin. (S) NCPC, prile pot conveni ca dezbaterea
fondului s aib loc tot n camera de consiliu, iar potrivit alin. (4) al aceluiai articol
cererea de judecat n lips presupune c partea care a formulat-o a fost de acord i ca
dezbaterea fondului s aib loc n camera de consiliu, n afar de cazul n care partea a
solicitat expres ca aceasta s aib loc n edin public.
Aceste dispoziii legale urmeaz a se aplica ns, potrivit art. XII alin. (1) i (2) din
Legea nr. 2/ 2013 privind unele msuri pentru degrevarea instanelor judectoreti, pre
cum i pentru pregtirea punerii n aplicare a Codului de procedur civil, proceselor por
nite ncepnd cu data de 1 ianuarie 2016, n procesele pornite ncepnd cu data intrrii
n vigoare a acestei legi i pn la data de 31 decembrie 2015, cercetarea procesului i,
dup caz, dezbaterea fondului desfurndu-se n edin public, dac legea nu pre
vede altfel.
n cile de atac, cercetarea procesului, dac este necesar, are loc n edin public
[art. 240 alin. (2) NCPC]. n ceea ce privete dezbaterile, acestea au loc tot n edin
public, dispoziia derogatorie de la principiul publicitii prevzut de art. 244 alin. (3)
NCPC fiind incident! doar pentru judecata n prim instan. Prin excepie, n cazul revi
zuirii i al contestaiei n anulare ndreptate mpotriva unei hotrri de prim instan,
procedura de judecat va fi aceeai cu cea a judecii finalizate cu hotrrea atacat,
potrivit art. 508 alin. (1) i art. 513 alin. (1) NCPC.
Pe de alt parte, codul prevede o serie de norme speciale, care stabilesc n mod
expres c soluionarea anumitor cereri sau incidente procedurale va avea loc n camera
de consiliu, acestea reprezentnd cazuri n care legea prevede altfel", nefiind astfel inci
dente prevederile tranzitorii cuprinse n art. XII din Legea nr. 2/ 2013.
n acest sens, cu titlu exemplificativ, menionm urmtoarele: soluionarea abinerii
i a recuzrii [art. 51 alin. (1) NCPC); soluionarea conflictului de competen [art. 135
alin. (4) NCPC]; soluionarea cererii de strmutare [art. 144 alin. (1) NCPC]; soluionarea
cereriide reexaminareancheiehiprincares-a stabilitamenda judiciar sau despgubirea
(art. 191 alin. (3) NCPC]; procedura de anulare a cererii de chemare n judecat i de
soluionare a cererii de reexaminare mpotriva acestei soluii, n condiiile art. 200
alin. (3) i (6) NCPC; ascultarea minorilor {art. 226NCPC); soluionarea cererii de preschim
bare a termenului de judecat (art. 230 NCPC); procedura asigurrii probelor [art. 360
alin. (4) NCPC]; prezentarea tranzaciei prilor ntr-o zi diferit de cea stabilit pentru
judecat [art. 438 alin. (3) NCPCj; procedura de soluionare a cererilor de ndreptare
a erorilor materiale, de lmurire i de nlturare a dispoziiilor contradictorii [art. 442
alin. (2) i art. 443 alin. (2) NCPC]; soluionarea cererii de suspendare a executrii
hotrrii n etapa procesual a recursului [art. 484 alin. (3) NCPC] etc.
De asemenea, majoritatea procedurilor speciale reglementate de cod conin dispoziii
derogatorii de la principiul publicitii, judecata acestora avnd loc n camera de consiliu.
Cu titlu de exemplu, menionam n acest sens procedura divorului prin acordul soilor
[art. 929 alin. (3) NCPC], msurile asigurtorii (art. 953 alin. (2), art. 956 alin. (1) teza
52 DfUA NARCISA THgOHAftl / MARtVS SFTIMIS
TlTW L PRELIM INAR. DOWtNIUl D REGLEM ENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art. 17
a il-a, art. 960 alin. (2) teza l NCPC]; procedura cu privire la cererile de valoare redus
[art. 1029 alin. (1) NCPC]; procedura evacurii din imobilele folosite sau ocupate fr
drept (art. 1041 alin. (2) NCPC].
n ceea ce privete procedura necontencioas, potrivit art. 532 alin. (!) NCPC, cere
rea se judec n camera de consiliu. Totodat, inclusiv calea de atac a apelului n aceast
procedur se judec n camera de consiliu [art. 534 alin. (5) NCPC],
n faza executrii silite, cererea de ncuviinare a acesteia, potrivit art. 665 alin. (2)
teza I NCPC, precum i o serie de alte incidente n materia executrii silite se soluioneaz
n camera de consiliu, fcnd excepie ns contestaia la executare, care se judec
conform procedurii prevzute de noul cod pentru judecata n prim instan [art. 716
alin. (1) NCPC];
b) ipoteza edinei deelorate secrete, din oficiu sau la cerere, n cazurile n care dezba
terea fondul ui n edin publici ar aduce atingere moralitii, ordinii publice, intereselor
minorilor, vieii private a prilor ori intereselor justiiei, potrivit art. 213 alin. (2) NCPC.
In acest context, n cadrul art. 6 parag. 1 din Convenia european este menionat
excepia de la principiul publicitii, potrivit creia accesul n sala de edine poate fi
interzis presei i publicului pe ntreaga durat a procesului sau a unei pri a acestuia
n interesul moralitii, al ordinii publice ori al securitii naionale ntr-o societate
democratic, atunci cnd interesele minorilor sau protecia vieii private a prilor la
proces o impun sau n msura considerat absolut necesar de citre instan atunci
cnd, n mprejurri speciale, publicitatea ar fi de natur s aduc atingere intereselor
justiiei.
n ambele situaii derogatorii existente n noul Cod de procedur civil de la principiul
publicitii, prezentate anterior, au acces n camera de consiliu ori n sala de edin
prile, reprezentanii lor, cei care i asist pe minori, aprtorii prilor, martorii, exper
ii, traductorii, interpreii, precum i alte persoane crora instana, pentru motive
temeinice, le permite sa asiste la proces, potrivit art. 213 alin. (3) NCPC.
Este de menionat n acest context, ci publicitatea edinei de judecat este restrns
i n ipoteza n care anumite persoane care asist la dezbateri tulbur edina ori neso
cotesc msurile luate sunt ndeprtate din sali, prin dispoziia preedintelui completului
de judecat, dup ce n prealabil li s-a atras atenia s respecte ordinea i buna-cuviin
[art. 217 alin. (6) NCPC]. Aceast dispoziie poate fi aplicabili i n privina minorilor i a
persoanelor care s-ar nfia ntr-o inut necuviincioas [art. 217 alin. (7) NCPC].
3. Pronunarea hotrrii. Chiar i n ipotezele de excepie prezentate anterior, sub
rezerva dispoziiilor art. 396 alin. (2) NCPC (viznd amnarea pronunrii, cnd pree
dintele poate stabili ca pronunarea hotrrii s se fac prin punerea soluiei la dispoziia
prilor prin mijlocirea grefei instanei), hotrrea se va pronuna n edin publica
(art. 402 NCPC).
n acelai sens sunt i prevederile art. 12 teza a Il-a din Legea nr. 304/ 2004, potrivit
crora pronunarea hotrrilorse face n edin public, cu excepia cazurilor prevzute
de lege.
Curtea European a decis c scopul urmrit de art. 6 parag. 1 din Convenie, i anume
asigurarea controlului puterii judiciare de ctre public pentru realizarea dreptului la un
proces echitabil, poate fi realizat, n orice caz, cel puin pentru instana de casaie, prin
depunerea la gref a textului integral al hotrrii, pentru ca astfel aceasta s fie accesi
OeuA Na r c i sa t h so h a m / ma h w s Sf r m e 53
Art. S TU IU L PRELIM INAR. DOM ENIUL DC EGLEM ENTAf tE $1PRINCIPHIE FUNDAMENTALE
bil tuturor, i prin citirea n edin public - adeseori limitat la dispozitiv - a deciziei
de admitere sau de respingere s recursului111.
nclcarea acestui principiu conduce la nulitatea necondiionat a hotrrii jude
ctoreti astfel pronunate, n condiiile art. 176 pct. 5 NCPC.
Art. 18. Limba desfurrii procesului. (1) Procesul civil se desfoar n
limba romn.
(2) Cetenii romni aparinnd minoritilor naionale au dreptul s se
exprime n limba matem n faa instanelor de judecat, n condiiile legii.
(3) Cetenii strini i apatrizii care nu neleg sau nu vorbesc limba romn
au dreptul de a lua cunotin de toate actele i lucrrile dosarului, de a vorbi n
instan i de a pune concluzii, prin traductor autorizat, dac legea nu prevede
altfel.
(4) Cererile i actele procedurale se ntocmesc numai n limba romn.
COM EN TA RI U
Articolul 18 NCPC constituie transpunerea n materie procesual civil a normelor
constituionale nscrise n art. 128, potrivit crora procedura judiciar se desfoar
n limbo romno; cetenii romni aparinnd minoritilor naionale au dreptul s se
exprime n limba matern n faa instanelor de Judecat, n condiiile legii organice;
modalitile de exercitare a acestui drept, inclusiv prin folosirea de interprei sau tra
ductori , se vor stabili astfel nct s nu mpiedice buna administrare a justiiei i s nu
implice cheltuieli suplimentare pentru cei interesai; cetenii strini i apatrizii care nu
neleg sau nu vorbesc limba romn au dreptul de a lua cunotin de toate actele i
lucrrile dosarului, de a vorbi n instan i de a pune concluzii, prin interpret.
Ca atare. ntruct n Romnia, limba oficial este limba romn, potrivit art. 13 din
Constituie, fiind prezumat a fi cunoscut de toi cetenii statului, procesul civil se des
foar n limba romn, ceea ce semnific faptul c dezbaterile, cererile i actele de
procedur au loc, respectiv se ntocmesc n aceast limb.
Ca excepii de la regula desfurrii dezbaterilor n limba romn, pentru facilitarea
accesului la justiie, noul cod prevede situaia cetenilor romni aparinnd minoriti
lor naionale i situaia cetenilor strini i a apatrizilor, excepiile viznd exclusiv dezba-
tente, iar nu i cererile i actele de procedur ntocmite n cadrul procesului, care n mod
obligatoriu vor fi redactate n limba romn, independent dac provin de la un cetean
strin ori apatrid sau cetean romn aparinnd unei minoriti naionale.
n acest context, art. 150 alin. (4) NCPC prevede ca, dac nscrisurile sunt redactate
ntr-o limb strin, ele se depun n copie certificat, nsoite de traducerea legalizat
efectuat de un traductor autorizat; n cazul n care nu exist un traductor autorizat
pentru limba n care sunt redactate nscrisuri le n cauz, se pot folosi traducerile realizate
de persoane de ncredere cunosctoare ale respectivei limbi, n condiiile legii speciale.
Cererile i actele de procedur vor fi redactate n mod obligatoriu n limba romn,
ns n ipoteza comunicrii cererii de chemare n judecat ctre un prt, cetean strin
sau apatrid, care nu cunoate limba romn, aceasta va trebui tradus, n prealabil, prin
demersul reclamantului.
1,1C.E.D.O., 8 decembrie 1983, Pretto $iaiitc. Italiei, n C Btrson, op. cit., 2010, p. 520.
54 DfUA NARCISA THgOHAftl / MARtVS SFTIMie
TlTW L PRELIM INAR. DOM ENIUL DE REGLEM ENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art. 19
Cetenii romni aparinnd minoritilor naionale au dreptul s se exprime n limba
matern n cadrul procedurilor judiciare. De asemenea, cetenii strini i apatrizii care
nu neleg sau nu vorbesc limba romn au dreptul de a lua cunotin de coninutul
dosarului, de a vorbi n instan i de a pune concluzii, prin traductor autorizat, dac
legea nu prevede altfel.
n conformitate cu art. 14 alin. (3) din Legea nr. 304/ 2004, n cazul n care una sau
mai multe pri solicit s se exprime n limba materni, instana de judecat trebuie
s asigure, n mod gratuit, folosirea unui interpret sau traductor autorizat. Asigurarea
folosirii traductorului n proces va avea loc fie prin emiterea de ctre instan a
unei adrese ctre instituiile abilitate pentru a desemna un atare traductor, fie prin
ncuviinarea participrii unui traductor autorizat agreat de ctre pri.
Potrivit alin. (4) a) aceluiai articol, n situaia n care toate prile solicit sau sunt de
acord s se exprime n limba matern, instana de judecat trebuie s asigure exercitarea
acestui drept, precum i buna administrare a justiiei, cu respectarea principiilor contra
dictorialitii, oralitii i publicitii.
Dezbaterile purtate de pri n limba matern se nregistreaz, consemnndu-se n
limba romn. Obiecfunile formulate de cei interesai cu privire la traduceri i consem
narea acestora se rezolv de instana de judecat pn la ncheierea dezbaterilor din acel
dosar, consemnndu-senncheierea de edin [art. 14 alin. (6) din Legea nr. 304/ 2004].
Apreciem c aceste obieciuni vor fi rezolvate prin apelarea la un alt traductor, care s
confirme sau s infirme cele susinute de ctre traductorul precedent.
Interpretul sau traductorul va semna pe toate actele ntocmite, pentru conformi
tate, atunci cnd acestea au fost redactate sau consemnarea s-a fcut n baza traducerii
sale [art. 14 alin. (7) din lege].
Textul care face obiectul prezentului comentariu trebuie corelat cu art. 225 NCPC,
potrivit cruia atunci cnd una dintre pri sau dintre persoanele care urmeaz s fie
ascultate nu cunoate limba romn, instana va folosi un traductor autorizat. Dac
prile sunt de acord, judectorul sau grefierul poate face oficiul de traductor. n situa
ia n care nu poate fi asigurat prezena unui traductor autorizat, se vor aplica preve
derile art. 150 alin. (4) NCPC. Dispoziiile privitoare la experi se aplic n mod corespun
ztor i traductorilor i interpreilor.
Nerespectarea acestui principiu, ct i a dreptului minoritilor, cetenilor strini i
apatrizilor de a se exprima n limba matern i de a beneficia de un traductor autorizat
pe parcursul procesului se sancioneaz cu nulitatea hotrrii judectoreti.
ArU 19. Continuitatea. J udectorul nvestit cu soluionarea cauzei nu poate
fi nlocuit pe durata procesului dect pentru motive temeinice, n condiiile legii.
COM EN TA RI U
Regula continuitii instanei este ridicat la nivel de principiu fundamental al proce-
sului civil, fiind totodat dezvoltat n art. 214 NCPC. Astfel, potrivit acestui articol, mem
brii completului care judec procesul trebuie s rmnd aceiai in tot cursul judecii; n
cazurile n care, pentru motive temeinice, un judector este mpiedicat s participe la
soluionarea cauzei, acesta va fi nlocuit n condiiile legii; dac nlocuirea judectorului
a avut loc dup ce s-a dat cuvntul n fond prilor, cauza se repune pe rol.
Obu a Na r c i sa Th eo h a r i / Ma r i v s ef t i mi e 55
Art. 20 T U IU L PRELIMI NAR. D O M E N I U L DE REGLEMENTARE $1 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Prin continuitatea instanei este desemnat continuitatea completului de judecai,
ceea ce semnific faptul c judectorii care l compun trebuie s rmn aceiai n tot
cursul judecii unui proces, fr s fie schimbai n desfurarea acestuia.
Raiunea instituirii acestui principiu o constituie necesitatea ca judectorul s-i for
meze convingerea din perceperea personal a ntregii desfurri a procesului pentru
a avea o viziune ct mai aprofundat asupra cauzei, cu eliminarea riscului ca anumite
aspecte neconsemnate n ncheiere, dar relevante pentru soluionarea cauzei, s fi fost
produse numai n faa unui judector, care ulterior s fie nlocuit din complet.
Continuitatea contribuie la corecta soluionare a litigiilor civile prin faptul c judec
torii pot reine cu uurin i n ntreaga lor complexitate toate aspectele relevante ale
cauzei111.
Pot constitui motive temeinice de nlocuire a unui judector de la soluionarea unei
cauze, spre exemplu, transferul sau promovarea sa, intrarea acestuia n concediu de
cretere al copilului etc.
Asigurarea continuitii completului de judecat este urmrit i n caz de disjungere,
cnd dosarul nou*format se va repartiza aceluiai complet, potrivit art. 99 alin. (4) din
Regulamentul de ordine interioar al instanelor judectoreti.
Daci, din motive temeinice, un judector n faa cruia s-au desfurat dezbaterile a
fost nlocuit dupi reinerea cauzei n pronunare, este obligatoriu ca pricina s fie repus
pe rol, n vederea relurii dezbaterilor n faa acestuia. Ca atare, la deliberare i la pro
nunarea acesteia vor lua parte numai judectorii n faa crora au avut loc dezbaterile,
potrivit art. 395 alin. (2) teza I NCPC.
n ipoteza n care judectorul care a pronunat hotrrea judectoreasc nu este
acelai cu cei n faa cruia s*a desfurat etapa cercetrii procesului, nulitatea hotrrii
judectoreti pentru nclcarea principiului continuitii completului de judecat este
una necondiionat de existena unei vtmri.
nclcarea acestui principiu este prevzut i ca motiv de recurs, potrivit art. 488
alin. (1) pct. 2 NCPC, casarea hotrrii putndu-se cere dac hotrrea a fost pronunat
de alt judector dect cel care a luat parte la dezbaterea n fond a procesului.
Arc. 20. Respectarea principiilor fundamentale. J udectorul are ndatorirea
s asigure respectarea i s respecte el nsui principiile fundamentale ale proce
sului civiJ, sub sanciunile prevzute de lege.
COMEN TA RI U
Respectarea principiilor fundamentale ale procesului civil constituie o ndatorire att
pentru pri, ct i pentru instana de judecat, obligaie ce exist de altfel i pentru
toate celelalte dispoziii legale cuprinse n cod.
Sanciunile care pot interveni n ca2ul ne respectrii de ctre judector a principiilor
fundamentale ale procesului civil pot fi de natur disciplinar, pe de-o parte, tar, pe de
ali parte, hotrrea pronunat de acesta n condiiile expuse poate fi lovit de nulitate.
,11/. Le, Noul Cod de oroeedur civil, voi. 1,2011, p. 30,
5 6 Dei i A n a r c i s a t h s o h a r i / m a r i v s S F r m e
T i t u i l p r e l i m i n a r . D o m e n iu l de r e g l e m e n t ar e 51p r in c ip iil e f u n d am e n t al e Art. 21
Art 21. ncercarea de mpcare a prilor. (1) Judectorul va recomanda
prilor soluionarea amiabil a litigiului prin mediere, potrivit legii speciale.
(2) I n tot cursul procesului, judectorul va ncerca mpcarea prilor, dndu-le
ndrumrile necesare, potrivit legii.
COMENTARIU
1. Modaliti de realizare a mpcrii prilor. ncercarea de mpcare a prilor
este prevzuta printre regulile fundamentale ale procesului civil, n considerarea impor
tanei deosebite pe care o deine pentru pri i instan soluionarea amiabili a liti
giului. Astfel, prile obin o soluie reciproc convenabila, eficienta i durabil, fcnd
concomitent economie de timp i cheltuieli, spre deosebire de tranarea litigiului pe
cale judiciar, cnd rezolvarea conflictului se poate ntinde pe perioad ndelungat,
fiind necesare cheltuieli suplimentare i existnd riscul n final ca ambele pri s fie
nemulumite de soluia pronunat de instan.
Este de observat faptul c art. 21 NCPC conine dou teze distincte, i anume:
a) judectorul va recomanda prtilor soluionarea litigiului prin mediere, cnd con
sider necesar, innd seama de circumstanele cauzei. n aceast situaie, prile sunt
obligate sa se prezinte la mediatorn vederea informrii cu privire la avantajele medierii,
soluionarea conflictului dintre ele nefiind ns obligatoriu a fi realizat n cadrul acestei
proceduri. Prin raportare la art. 227 alin. (2) NCPC, apreciem c recomandarea instanei
n sensul soluionrii litigiului prin mediere poate fi fcut n orice faz a judecii, chiar
dac acest aspect este menionat numai n alin. (2) al art. 21 NCPC privitor la ncercarea
de mpcare a prilor stabilit n sarcina judectorului;
b) judectorul are obligaia de o ncerca mpcarea prilor, dndu-le sfaturile nece
sare, cu meninerea ns a imparialitii sale.
Obligaia judectorului de a ncerca mpcarea prilor este dezvoltat n prevede
rile art. 227 NCPC, care reia dispoziiile art. 131 CPC 186511', cu singura adugire viznd
obligativitatea prezentrii prilor la mediator, n vederea informrii lor cu privire la
avantajele medierii, n ipoteza n care judectorul recomand aceasta.
2. Informarea prilor cu privire la avantajele medierii. n ceea ce pri vete procedura
de informare cu privire la avantajele medierii, att noul Cod de procedur civil, ct
i Legea nr. 192/ 2006 privind medierea i organizarea profesiei de mediator prevd
dispoziii n acest sens, fiind necesar corelarea lor.
Astfel, potri v it a rt. 227 a I i n. (2) teza a 11-a N C PC, cnd considera necesar, innd seama
de circumstanele cauzei, judectorul va recomanda prilor s recurg la mediere, n
vederea soluionrii litigiului pe cale amiabil, n orice faz a judecii. n conformitate
cu alin. (3) al aceluiai articol, n cazul n care judectorul recomand medierea, prile
11 Potrivit art. 131 alin, (1) CPC 1865. n tot cursul procesului, judectorul va ncerca mpcarea prilor,
dndu-le ndrumrile necesare, potrivit legii. n acest scop, el va solicita nfiarea personal a prilor, chiar
daci acestea sunt reprezentate. Oispoziiiie art. 132 alin, {2) (viznd citarea prilor - n.n. sunt aplicabile. (2)
n litigiile care, potrivit legii, pot face obiectul procedurii de mediere, judectorul poate invita prile s parti
cipe la o edin de informare cu privire la avantajele folosirii acestei proceduri. Cnd consider necesar, innd
seama de circumstanele cauzei, judectorul va recomanda prilor s recurg la mediere, n vederea soluio
nrii litigiului pe cale amiabil, n orice faz a Judecii. Medierea nu este obligatorie pentru pri. (3) Oac,
n condiiile alin. (l)$i (2), prile se mpac, judectorul va constata nvoiala lor n cuprinsul hotrrii pe care
o va da. Dispoziiile art. 271-273 (viznd hotrrea care consfinete nvoi aia prilor-n.n,) sunt aplicabile".
OeuA Na r c i s a Th s o h a m / M a f m j s e f t i m i s 57
Art. 21 T n i u i p r e l i m i n a r . Do m e n i u l d e r e g l e m e n t a r e i p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e
se vor prezenta ta mediator, n vedere informrii lor cu privire Ia avantajele medierii.
Refuzul prii de a se prezenta la edina de informare cu privire la avantajele medierii, tn
situaiife n care a acceptat, potrivit legii, se sancioneaz cu amend judiciar de la 100
[a 1.000 lei, potrivit art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. f) NCPC.
Din aceste dispoziii legale rezult c numai n ipoteza n care apreciaz necesar,
judectorul va recomanda prilor s recurg la mediere, caz n care acestea sunt obli
gate s se prezinte la mediator pentru a participa la edina de informare cu privire la
avantajele medierii. n timp ce recomandarea adresat prilor de a recurge la mediere
este o facultate pentru judector, iar nu o obligaie, pentru pri aceasta implic obliga
ia prezentrii la mediator. Se impune sublinierea faptului c recomandarea judectoru
lui nate n sarcina prilor exclusiv obligaia acestora de a se prezenta la mediator pen
tru a participa la edina de informare cu privire ia avantajele medierii, ia r nu i pe aceea
de a soluiona litigiul prin mediere.
Potrivit art. 2aHn.(l)din Legea nr. 192/ 2006, dac legea nu prevede altfel, prile,
persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate s participe la edina de informare
privind avantajele medierii, inclusiv, daca este cozul, dup declanarea unui proces n
faa instanelor competente, n vederea soluionrii pe aceast cale a conflictelor n
materie civil, de familie, n materie penal, precum i n alte materii, n condiiile pre
vzute de lege.
n conformitate cu art. 6 din legea special, organele judiciare i arbitrate, precum
i alte autoriti cu atribuii jurisdicionale informeaz prile asupra posibilitii i a
avantajelor folosirii procedurii medierii i le ndruma s recurg la aceast cale pentru
soluionarea conflictelor dintre ele.
Apreciem c dispoziiile legii speciale trebuie interpretate n contextul reglement
rii noului Cod de procedur civil, i anume n sensul c instana are posibilitatea, iar nu
obligaia de a recomanda prilor participarea la edina de mediere.
n ceea ce privete obligativitatea prilor de a participa la edina de informare
privind avantajele medierii, noul cod impune o atare obligaie doar pentru ipoteza n
care judectorul recomand medierea [art. 227 alin. (3) NCPC).
Legea nr. 192/ 2006 prevede n cadrul art. 2 alin. (1) obligaia prilor, persoane fizice
sau persoane juridice, de a participa la edina de informare privind avantajele medierii,
inclusiv, dac este ca2ul, dup declanarea unui proces n faa instanelor competente.
Potrivit art. 601alin. (1) din lege, n litigiile civile ce pot face, potrivit legii, obiect al
medierii sau al altei forme alternative de soluionare a conflictelor, prile i/ sau partea
interesata, dup caz, sunt inute s fac dovada ca au participat la edina de informare
cu privire la avantajele medierii n materiile enumerate la lit. a)-f) din cadrul acestui
alineat.
Prin urmare, fa de textele expuse n precedent, rezult c prile sunt obligate s
participe la edina de informare privind avantajele medierii n materiile enumerate la
art. 60L alin. (1) din Legea nr. 192/ 2006, indiferent dac acest lucru a fost sau nu reco
mandat de ctre instana de judecat, ele fiind totodat obligate sa fac o astfel de
dovad printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informa
rea (art. 2 alin. ( I 1) din Legea nr. 192/ 2006]. Apreciem c dispoziiile legii speciale se
aplic cu prioritate, nefiind n contradicie cu prevederile noului Cod de procedur civil.
Prevederile art. 2 alin. ( I 2) din Legea nr. 192/ 2006, potrivit crora instana va res
pinge cererea de chemare n judecat ca inadmisibil n caz de nendeplinire de ctre
58 Dei i A n a r c i s a t h s o h a r i / m a r i v s s f t i m i s
T i t u i l p r e l i m i n a r , d o m e n i u l de r e g l e m e n t ar e 51p r i n c i p i i l e f u n d am e n t al e Art. 21
reclamant a obligaiei de a participa la edina de informare privind medierea, anterior
introducerii cererii de chemare n judecat, sau dup declanarea procesului pn la
termenul dat de instan n acest scop, pentru litigiile n materiile prevzute de art. 60l
alin. (1) lit. a)-f), urmeaz a intra n vigoare la data de 1 august 2013, motiv pentru care n
msura n care prile nu fac dovada participrii la edina de informare n litigiile men
ionate pin la data de 1 august 2013, instana nu poate aplica o atare sanciune.
n acest context, apreciem c msurile ce pot fi dispuse n cauz pentru ipoteza
descris anterior, pn Eadata de 1 august 2013, sunt aplicarea unei amen2i judiciare,
potrivit art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. f) NCPC sau eventual dispunerea sanciunii suspendrii
judecii cauzei, ?n condiiile art. 242 alin. (1) NCPC.
3. Medierea. n ceea ce privete medierea, potrivit art. 1 alin. (1) i (2) din Legea
nr. 192/ 2006, aceasta reprezint o modalitate de soluionare a conflictelor pe cale
amiabil, cu ajutorul unei tere persoane specializate n calitate de mediator, n condiii
de neutralitate, imparialitate, confidenialitate i avnd liberul consimmnt al prilor,
fiind apt s faciliteze negocierile dintre ele i s le sprijine n vederea soluionrii
conflictului, prin obinerea unei soluii reciproc convenabile, eficiente i durabile.
Este de menionat c, potrivit art. 2 alin. (4) din lege, nu pot face obiectul medie
rii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum i
orice alte drepturi de care prile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenie sau prin
orice alt mod admis de lege, n rest aceasta fiind, ca regul, admisibil n orice materie
[art. 2 alin. (1) din lege].
Prile au dreptul s i aleag n mod liber mediatorul sau mediatorii [art. 5 alin. (2)
din lege), acesta/ acetia nefiind impus/ impui de ctre instan, putnd fi orice persoan
care exercit o atare profesie n condiiile legii. n acest context este de precizat c
mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre pri ntr-o procedur judiciar
avnd ca obiect conflictul supus medierii (art. 36 din lege), n considerarea tocmai a
obligaiei sale de imparialitate. De asemenea, mediatorul nu poate fi audiat ca martor
n legtur cu faptele sau cu actele de care a luat cunotin n cadrul procedurii de
mediere [art. 37 alin. (1) teza 1 din lege]. Calitatea de martor are ntietate fa de aceea
de mediator, cu privire la faptele i mprejurrile pe care le-a cunoscut nainte de a fi
devenit mediator n acel caz [art. 37 alin. (2) din lege]. n toate cazurile, dup ce a fost
audiat ca martor, mediatorul nu mai poate desfura activitatea de mediere n cauza
respectiv [art. 37 alin. {3}din lege].
Instana de judecat are obligaia de a informa prile asupra posibilitii i a avanta
jelor folosirii procedurii medierii, ndrumandu-le s recurg la aceast cale pentru solu
ionarea conflictelor dintre ele (art. 6 din lege).
De asemenea, se impune precizarea c termenul de prescripie a dreptului la aciune
se suspend ncepnd cu data semnrii contractului de mediere, pn la nchiderea pro
cedurii de mediere n oricare dintre modurile prevzute de lege {art. 49 din lege).
Susinerile fcute pe parcursul medierii de ctre prile aflate n conflict au caracter
confidenial fa de teri i nu pot fi folosite ca probe n cadrul procedurii judiciare, cu
excepia cazului n care prile convin altfel ori legea prevede contrariul (art. 53 teza I
din lege).
n ipoteza n care conflictul a fost dedus judecii, soluionarea acestuia prin mediere
poate avea loc din iniiativa prilor ori la recomandarea instanei, acceptat de pri, cu
privire la drepturi asupra crora acestea pot dispune potrivit legii. Medierea poate avea
ca obiect soluionarea n tot sau n parte a litigiului [art. 61 alin. (1}din lege].
OeuA Na r c isa Th so h a m / Maf mj s ef t imh 59
Art. 22 T r r w i p r e l i m i n a r . Do m e n i u l o e r e g l e m e n t a r e i p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e
La nchiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, n toate cazurile, s
informeze n scris instana de judecat dac prile au ajuns sau nu la o nelegere n
urma procesului de mediere [art. 61 alin. (2) din lege].
Potrivit art. 62 alin. (1) din lege, pentru desfurarea procedurii de mediere, judeca
rea cauzelor civile de ctre instanele judectoreti va fi suspendat la cererea prilor,
n condiiile prevzute de art. 242 alin. (1) pct. 1 CPC 1865 [n prezent art. 411 alin. (1)
pct. 1 NCPC].
Cursul termenului de perimare este suspendat pe durata desfurrii procedurii de
mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnrii contractului de mediere [art. 62
alin. (2) din lege].
n cazul n care conflictul a fost soluionat pe calea medierii, instana va pronuna, ia
cererea prilor, o hotrre de expedient [art. 63 alin. (1) din lege].
Legea prevede o serie de faciliti pentru prile care recurg la procedura medierii,
n vederea ncurajrii acestui demers. Astfel, cererea de repunere pe rol a cauzei dup
suspendarea acesteia pentru mediere este scutit de tax judiciar de timbru [art. 62
alin. (3) din lege]. Totodat, potrivit art. 63 alin. (2) din lege, odat cu pronunarea
hotrrii de expedient, instana va dispune, la cererea prii interesate, restituirea
taxei judiciare de timbru, pltit pentru nvestirea acesteia. De asemenea, hotrrea de
expedient pronunat conform legii n cauz constituie titlu executoriu [art. 63 alin. (3)
din lege]. Tn acelai context, este de menionat faptul c pentru activitatea de informare
i consiliere a prilor cu privire la procedura medierii i avantajele acesteia, ndeplinit
potrivit legii anterior ncheierii contractului de mediere, mediatorul nu poate pretinde
onorariu [art. 26 alin. (3) din lege], participarea prilor la o atare edin fiind obligatorie
dac judectorul o impune.
A r i . 22. Rolul judectorului n aflarea adevrului. (1) J udectorul soluio
neaz litigiul conform regulilor de drept care i sunt aplicabile.
(2) J udectorul are ndatorirea s struie, prin toate mijloacele legale, pentru
a preveni orice greeal privind aflarea adevrului n cauz, pe baza stabilirii
faptelor i prin aplicarea corect a legii, n scopul pronunrii unei hotrri temei
nice i legale. n acest scop, cu privire la situaia de fapt i motivarea n drept pe
care prile le invoc, judectorul este n drept s le cear s prezinte explicaii,
oral sau n scris, s pun n dezbaterea acestora orice mprejurri de fapt sau de
drept, chiar dac nu sunt menionate n cerere sau n ntmpinare, s dispun
administrarea probelor pe care le consider necesare, precum i alte msuri pre
vzute de lege, chiar dac prile se mpotrivesc.
(3) J udectorul poate dispune introducerea n cauz a altor persoane, n con
diiile legii. Persoanele astfel introduse n cauz vor avea posibilitatea, dup caz,
de a renuna Ia judecat sau la dreptul pretins, de a achiesa la preteniile recla
mantului ori de a pune capt procesului printr-o tranzacie.
(4) J udectorul d sau restabilete calificarea juridic a actelor i faptelor
deduse judecii, chiar dac prile le-au dat o alt denumire. I n acest caz judec
torul este obligat s pun n discuia prilor calificarea juridic exact.
(5) Cu toate acestea, judectorul nu poate schimba denumirea sau temeiul
juridic n cazul n care prile, n virtutea unui acord expres privind drepturi de
care, potrivit legii, pot dispune, au stabilit calificarea juridic i motivele de drept
60 Df U A NARCISA THgOHAftl / M ARtVS SFTIM IS
TlTW L PRELIM INAR. DOM ENIUL DE REGLEMENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art. 22
asupra crora au neles s limiteze dezbaterile, dac astfel nu se ncalc dreptu
rile sau interesele legitime ale altora.
(6) Judectorul trebuie s se pronune asupra a tot ceea ce s-a cerut, fr ns a
depi limitele nvestirii, n afar de cazurile n care legea ar dispune altfel.
(7) Ori de cte ori legea i rezerv judectorului puterea de apreciere sau i
cere s in seama de toate circumstanele cauzei, judectorul va ine seama,
ntre altele, de principiile generale ale dreptului, de cerinele echitii i de buna-
credint.
/
COM EN TA RI U
1. Rolul judectorului n aflarea adevrului. Articolul 22 NCPC consacr principiul
aflrii adevrului n procesul civil, deziderat al oricrei proceduri judiciare ntr-un stat
de drept.
n scopul realizrii acestui principiu, pe lng obligaiile stabifte n sarcina prilor
i a terilor n desfurarea procesului n cuprinsul art. 10 art. 11 NCPC, articolul n
discuie instituie o serie de ndrumri pentru judector, care sunt dezvoltate ulterior n
prevederile noului cod.
n demersul su viznd aflarea adevrului, n primul rnd. judectorul va soluiona
litigiul aplicnd dispoziiile legale incidente n cauz, respectnd astfel principiuI legali-
tii.
Alineatul (2) al art. 22 constituie o preluare parial uor modificat a art. 129 alin. (5)
CPC 1865, potrivit cruia judectorii aveau ndatorirea s struie, prin toate mijloacele
legale, pentru a preveni orice greeal privind aflarea adevrului n cauz, pe baza stabi
lirii faptelor i prin aplicarea corect a legii, n scopul pronunrii unei hotrri temeinice
i legale; dac probele propuse nu erau ndestultoare pentru lmurirea n ntregime a
procesului, instana dispunea ca prile s completeze probele; de asemenea, judecto
rul putea, din oficiu, s pun n discuia prilor necesitatea administrrii altor probe, pe
care le putea ordona chiar dac prile se mpotriveau.
Totodat, acest alineat nglobeaz i alin. (4) al art. 129 CPC 1865, n conformitate cu
care, cu privire la situaia de fapt i motivarea n drept pe care prile le invocau n sus
inerea preteniilor i aprrilor lor, judectorul era n drept s le cear acestora s pre*
zinte explicaii, oral sau n scris, precum i s pun n dezbaterea lor orice mprejurri de
fapt ori de drept, chiar dac nu erau menionate n cerere sau n ntmpinare.
2. Dreptul judectorului de a cere prilor explicaii cu privire la situaia de fapt
i motivarea n drept. n ipoteza n care nu este pe deplin lmurit de circumstanele
faptice ale cazului dedus judecii saun privina motivrii n drept invocate n susinerea
preteniilor ori a aprrilor prilor, judectorul are dreptul de a le cere explicaii, n
scris sau oral, n acest ultim caz lmuririle prilor urmnd a fi consemnate de grefier n
ncheiere, la dictarea preedintelui.
Acest drept al judectorului se exercit n legtur cu aspectele menionate de pri
n actele de procedur efectuate n cauz. Spre exemplu, judectorul poate ntreba ape
lantul care critic pentru netemeinicie hotrrea primei instane, prin care a fost obligat
la plata cheltuielilor de ntreinere restante, dac debitul a crui plat o nvedereaz n
calea de atac a fost achitat anterior sau ulterior pronunrii hotrrii primei instane, n
msura n care acest aspect nu rezult cu claritate din dosar.
Ob u a Na r c i s a Th c o h a r i / M a r i u s e f t i m i e 61
Art. 22 T n i u i p r e l i m i n a r . Do m e n i u l o e r e g l e m e n t a r e i p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e
3. Dreptul judectorului de a pune n dezbaterea prilor orice mprejurri de fapt
sau de drept chiar dac nu sunt menionate n cerere sau n ntmpinare. Acest drept
al judectorului se exercit n legtur cu aspectele nemenionate de pri n actele de
procedur efectuate n cauz, dar care sunt relevante pentru soluionarea cauzei. Spre
exemplu, judectorul poate ntreba reclamantul care solicit restituirea unei sume de
bani achitate n temeiul unui act juridic dac a solicitat anterior, pe calea unui litigiu dis
tinct desfiinarea acestui act juridic, temei al plii efectuate.
De asemenea, noul cod recunoate dreptul judectorului de a invoca din oficiu ncl
carea normelor juridice de ordine public.
Astfel, n conformitate cu art. 178 alin. (1) NCPC, nulitatea absolut a actelor de pro
ceduri poate fi invocat din oficiu de judector, n orice stare a judecii, dac legea nu
prevede altfel.
n acelai context, potrivit art. 247 alin. (1) NCPC, excepiile absolute pot fi invocate
de instan n orice stare a procesului, dac prin lege nu se prevede altfel (o ipotez de
excepie este, spre exemplu, cea viznd necompetena material care, dei reglemen
tat de norme juridice de ordine public, poate fi invocat de pri sau de judector la
primul termen de judecat la care prile sunt legal citate [art. 130 alin. (2) NCPC].
Motivele de ordine public pot fi invocate i din oficiu de ctre instana de apel, potri
vit art. 479 alin. (1) NCPC. De asemenea, n conformitate cu art. 489 alin. (3) NCPC, dac
legea nu dispune altfel, motivele de casare care sunt de ordine public pot fi ridicate din
oficiu de instana de recurs, chiar dup mplinirea termenului de motivare a recursului,
fie n procedura de filtrare, fie n edin public. Dat fiind modalitatea de redactare
a articolelor menionate, apreciem c invocarea motivelor de ordine public din oficiu
de ctre instan, atlt n apel, ct i n recurs, constituie o facultate, iar nu o obligaie a
acesteia.
n toate situaiile, orice excepie procesual sau motiv invocat din oficiu de ctre
instan trebuie pus n discuia contradictorie a prilor, n prealabil soluionrii sale.
4. Dreptul judectorului de a dispune administrarea probelor pe care le consider
necesare, precum i alte msuri prevzute de lege, chiar dac prile se mpotrivesc.
a) n privina probelor, este de menionat faptul c instana are dreptul, iar nu i obligaia
de a le administra din oficiu, aspect ce rezult din art. 254 alin. (6) NCPC.
Potrivit art. 254 alin. (5) NCPC, dac probele propuse nu sunt ndestultoare pentru
lmurirea n ntregime a procesului, instana va dispune ca prile s le completeze; de
asemenea, judectorul poate, din oficiu, s pun n discuia prilornecesitatea adminis
trrii altor probe, pe care le poate ordona chiar dac prile se mpotrivesc. Totodat, n
conformitate cu art. 257 alin. (2) NCPC, instana poate dispune administrarea din oficiu
a probei la care s-a renunat.
n acelai context, instana de apel va putea dispune refacerea sau completarea
probelor administrate la prima instan, n cazul n care consider c sunt necesare
pentru soluionarea cauzei (art. 479 alin. (2) NCPC].
Este de menionat c ordonarea probelor de ctre instan din oficiu trebuie s se
fac cu respectarea urmtoarelor reguli: proba s fie admisibil potrivit legii [spre exem
plu, instana nu ar putea dispune administrarea din oficiu a probei testimoniale n dove*
direa unui act juridic pentru validitatea cruia legea cere forma scris - art. 309 alin. (3)
NCPC]; proba s fie concludent; proba s fie pus obligatoriu n discuia contradictorie
a prilor.
62 Df U A NARCISA THSOHARI / M ARtVS SFTIM IS
T i t u i l p r e l i m i n a r . D o m e n iu l o e r e g l e m e n t ar e 51p r in c ip iil e f u n d am e n t al e Art. 22
instana poate dispune administrarea probei n orice moment al judecii, nefiind
inut, precum prile, de respectarea unui anumit termen.
b}n privina msurilor prevzute de lege, instana le poate dispune, din oficiu, dup
punerea acestora n discuia prilor, cu respectarea principiului contradictoriaIitii i al
dreptului la aprare.
Spre exemplu, instana poate dispune conexarea a dou dosare sau, dimpotriv,
disjungerea unei cereri, chiar dac toate prile se mpotrivesc unei atare msuri, dac
apreciaz c aceasta se impune pentru buna administrare a justiiei.
De asemenea, n cadrul msurilor prevzute de lege se pot ncadra cele viznd
regularizarea cererii de chemare n judecat anterior fixrii primului termen de judecat
sau cele referitoare la complinirea lipsurilor cererii de apel ori de recurs.
Astfel, potrivit art. 200 alin. (2) NCPC, cnd cererea de chemare n judecat nu nde
plinete cerinele prevzute de art. 194-197 NCPC, reclamantului i se vor comunica n
scris lipsurile, cu meniunea c, n termen de cel mult 10 zile de la primirea comunic
rii, trebuie s fac completrile sau modificrile dispuse, sub sanciunea anulrii cererii.
De asemenea, conform art. 471 alin. (3) NCPC, n cazul n care cererea de apel nu
ndeplinete condiiile prevzute de lege, preedintele instanei sau persoana desem
nat de acesta care primete cererea de apel va stabili lipsurile i l va cere apelantului
s completeze sau s modifice cererea de ndat, dac este prezent i este posibil, ori ?n
scris, dac apelul a fost trimis prin pot, fax, pot electronic sau curier. Aceste dispo
ziii sunt aplicabile i n ipoteza cererii de recurs, art. 490 alin. (2) NCPC fcnd trimitere
la art. 471.
5. Posibilitatea judectorului de a dispune introducerea n cauz a altor persoane,
n condiiile legii. Reprezentnd o derogare de la principiul disponibilitii prilor n pro
cesul civil, ntruct poate fi exercitat chiar n ipoteza mpotrivirii prilor, un atare drept
al judectorului este stabilit numai n cazurile expres prevzute de lege, precum i n pro-
cedura necontencioas, potrivit art 78 alin. (1) NCPC.
Persoanele astfel introduse beneficiaz ns de dreptul de dispoziie, avnd posibili
tatea, dup caz, s renune la judecat sau la dreptul pretins, s achieseze la preteniile
reclamantului ori s tranzacioneze.
6. Dreptul i obligaia judectorului de a da sau restabili calificarea juridic a acte
lor i faptelor deduse judecii, chiar dac prile le-au dat o alt denumire. n acest
context, art. 152 NCPC prescrie faptul c cererea de chemare n judecat sau pentru
exercitarea unei ci de atac este valabil fcut chiar dac poart o denumire greii.
Spre exemplu, instana, dup punerea acestei chestiuni n discuia prilor, va proceda
la calificarea unei cereri de intervenie accesorie n cerere de intervenie principal
sau a unei cereri reconvenionale n cerere de chemare n garanie ori a unui recurs n
apel (n acest din urm caz n msura n care calea de atac a fost corect menionat n
dispozitivul hotrrii atacate).
De asemenea, invocarea greit a unui text de lege de ctre o parte nu impieteaz
asupra dreptului judectorului de a stabili i aplica textul corect situaiei de fapt funda
mentate juridic de ctre parte.
Prin urmare, ca regul, denumirea unor acte sau fapte deduse judecii i textul legal
nu sunt chestiuni de natur s in judectorul la pronunarea soluiei.
ntotdeauna ns, dac va proceda conform celor de mai sus, judectorul este obligat
s pun n discuia prilor calificarea juridic exact.
OeuA Na r c isa Th so h a m / Maf mj s Ef t imis 63
Art. 22 T r r w i p r e l i m i n a r . Do m e n i u l o e r e g l e m e n t a r e i p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a l e
Prin excepie, judectorul nu poate schimba denumirea sau temeiul juridic n cazul n
care prile, n virtutea unui acord expres privind drepturi de care, potrivit legii, pot dis
pune, au stabilit calificarea juridici i motivele de drept asupra crora au neles s limi
teze dezbaterile, daca astfel nu se ncalc drepturile sau interesele legitime ale altora.
n afar de excepiile expres prevzute de lege, n temeiul rolului judectorului n
aflarea adevrului nu se poate deroga de la principiul disponibilitii prilor n procesul
civil.
7. Obligaia judectorului de a se pronuna asupra a tot ceea ce s-a cerut, fr a
depi nsl limitele nvestirii. Aceast regul este dezvoltat n art. 397 alin. (1) NCPC
care stipuleaz c instana este obligat s se pronune asupra tuturor cererilor deduse
judecii, ea neputnd acorda mai mult sau altceva dect s-a cerut, dac legea nu pre
vede altfel.
Cu toate acestea, prin excepie legea prevede anumite situaii Tn care instana este
obligata s se pronune asupra unor aspecte, det acestea nu au fost solicitate de ctre
pri. Spre exemplu, potrivit art. 918 alin. (2) NCPC, n procesul de divor, cnd soii au
copii minori, nscui naintea sau n timpul cstoriei ori adoptai, instana se va pro
nuna asupra exercitrii autoritii printeti, precum i asupra contribuiei prinilor la
cheltuielile de cretere i educare a copiilor, chiar dac acest lucru nu a fost solicitat prin
cererea de divor. n conformitate cu alin. (3) al aceluiai articol, instana se va pronuna
din oficiu i asupra numelui pe care l vor purta soii dup divor, potrivit prevederilor
noului Cod civil.
De asemenea, libertatea prilor de a pune capt procesului, n msura n care este
legal, nu poate fi, ca regul, cenzurat de ctre instan. Prin derogare, potrivit art. 81
alin. (2) NCPC, actele procedurale de dispoziie, fcute n orice proces de reprezentanii
minorilor, ai persoanelor puse sub interdicie i ai dispruilor, nu vor mpiedica judeca
rea cauzei, daca instana apreciaz c ele nu sunt n interesul acestor persoane.
Totodat, ca regul, judectorul este inut de cadrul procesual trasat de ctre pri,
sub aspectul obiectului, cauzei i al prilor, trebuind sa se pronune asupra a tot ceea
ce s-a cerut (omnia petita), fr a depi limitele nvestirii [numai asupra a ceea ce s-a
cerut). De pild, instana nu poate depi limita despgubirilor solicitate de ctre recla
mant printr-o aciune n rspundere civil delictual, n lipsa majorrii de ctre acesta a
cuantumului preteniilor, chiar i n ipoteza n care din ansamblul materialului probator
administrat n cauz ar reiei un prejudiciu efectiv suferit mai mare.
De asemenea, instana nu poate acorda din oficiu cheltuieli de judecat sau stabili un
termen de graie n favoarea debitorului, n lipsa formulrii de ctre pri a unor astfel
de cereri.
n acelai context, instana nu poate schimba fundamentul juridic ol cererii, acordnd,
spre exemplu, despgubiri n temeiul rspunderii civile delictuale, dac reclamantul i-a
ntemeiat cererea de restituire a unei sume de bani pe rspunderea civil contractual
sau pe plata nedatorat.
O derogare important de la aceast regul o constituie posibilitatea judectorului
de a introduce forat, din oficiu, alte persoane n proces, n condiiile legale prevzute de
art. 78-79 NCPC.
8. Posibilitatea de apreciere a judectorului cu privire fa aplicarea dispoziiilor
legale. n toate cazurile n care legea confer judectorului posibilitatea de apreciere sau
64 Df U A NAFKISA THgOHAftl / M ARtVS SFTIM IS
T i t u i l p r e l i m i n a r , d o m e n i u l de r e g l e m e n t ar e 51p r i n c i p i i l e f u n d am e n t al e Art. 23
i cere si ini seama de toate circumstanele cauzei, judectorul va ine cont, ntre altele,
de principiile generale ale dreptului, de cerinele echitii i de buno-credina.
Spre exemplu, instana are posibilitatea s refuze amnarea judecrii cauzei pentru
lips de aprare, chiar i n ipoteza n care motivele sunt temeinice i nu sunt imputabile
prii, n condiiile art. 222 ain. (1) NCPC; dac ns dosarul este complex, cererea de
amnare este formulat cu bun-credin, iar partea advers este reprezentat de avocat,
echitabil ar fi ca o atare cerere de amnare pentru lipsi de aprare s fie ncuviinat.
De asemenea, legea recunoate posibilitatea judectorului de a aplica sau nu sanc
iunea previzut de lege, n anumite cazuri; spre exemplu, dac numai cererea prin
cipal este n stare de a fi judecat, instana poate dispune judecarea separata a cererii
reconvenionale [art. 210 alin. (2) NCPC); instana poate suspenda judecata n cazurile
menionate la art. 413 alin. (1) NCPC (suspendarea facultativ) sau poate dispune sus
pendarea executrii hotrrii atacate n etapa procesual a recursului n condiiile
art. 484 alin. (2) NCPC
Ari. 23. Respectul cuvenit justi i ei . (1) Cei prezeni Ja edina de judecat
sunt datori s manifeste respectul cuvenit fa de instan i s nu tulbure buna
desfurare a edinei de judecat.
(2) Preedintele vegheaz ca ordinea i solemnitatea edinei s fie respectate,
putnd lua n acest scop orice msur prevzut de lege.
COM EN TA RI U
Respectul cuvenit justiiei constituie un principiu fundamental al procesului civil,
acesta impunndu-se din perspectiva importanei deosebite a nfptuirii justiiei pentru
societate, ce presupune un cadru solemn de desfurare.
Textul de lege analizat trebuie corelat cu art. 217 NCPC viznd poliia edinei de jude
cat.
Preedintele completului de judecat exercit poliia edinei, putnd lua msuri
pentru pstrarea ordinii i a bunei-cuviine, precum i a solemnitii edinei de jude
cat, msurile putnd consta n aplicare de amenzi judiciare, efectuare de sesizri la
instituiile abilitate pentru luarea msurilor disciplinare, ndeprtare din sal etc.
Cei care se adreseaz instanei n edin public trebuie s stea n picioare, ns pre
edintele poate ncuviina, atunci cnd apreciaz ci este necesar, excepii de la aceast
ndatorire (spre exemplu, dac partea sau reprezentantul su are o stare de sntate
precari ori o vrsti naintat).
Dac prin numrul lor mare, cei prezenin sala de judecat tulbur buna desfurare
a edinei, preedintele le poate cerere celor care ar veni mai trziu sau care depesc
numrul locurilor existente s prseasc sala [art. 217 alin. (2) NCPC).
De asemenea, nimeni nu poate fi lsat s intre cu arme n sala de edin, cu excepia
cazului n care le poart n exercitarea serviciului pe care l ndeplinete n faa instanei
[art. 217 alin. (3) NCPC].
Articolul 188 alin. (1) NCPC stipuleaz c se sancioneaz cu amend judiciar de la
100 lei la 1.000 lei nerespectarea de citre oricare dintre piri sau de citre alte persoane
a msurilor luate de ctre instan pentru asigurarea ordinii i solemnitii edinei de
judecat.
Ob u a Na r c i s a Th e o h a m / M a r i u s e f t i m i e 65
Art. 24 T r n u i p r e l i m i n a r . Do m e n i u l d e r e g l e m e n t a r e i p r i n c i p h i e f u n d a m e n t a l e
Capitolul III. Aplicarea legii
de procedur civil
Art. 24. Legea aplicabil proceselor noi. Dispoziiile legii noi de procedur
se aplic numai proceselor i executrilor silite ncepute dup intrarea acesteia
n vigoare.
COM EN TA RI U
1. Aplicarea legii noi de procedur civili. Regula general stabilit n prezentul cod
este aceea c legea nou de procedur civil se aplic numai proceselor i executrilor
silite ncepute dup intrarea sa n vigoare, iar nu i celor demarate anterior i aflate n
curs de desfurare.
Potrivit expunerii de motive formulate la legea de punere n aplicare a noului Cod
de procedur civil, pentru asigurarea previzibilitii normei juridice, noul cod cuprinde
soluii normative cu caracter de noutate n ceea ce privete aplicarea legii de procedur,
nlocuind principiul aplicrii imediate a noii norme de procedur, prevzut n art. 725
alin. (1) CPC 1865, cu acela potrivit cruia dispoziiile noii legi de proceduri civil sunt
aplicabile numai proceselor i executrilor silite ncepute dup intrarea n vigoare a
acesteia.
De la aceasta regul, codul instituie o derogare n cadrul art. 26 viznd legea aplicabil
mijloacelor de probi, aceasta fiind legea n vigoare la data producerii ori a svririi
faptelor juridice care fac obiectul probaiunii (n ceea ce privete admisibilitatea i
puterea doveditoare a probelor preconstituite i a prezumiilor legale) i, dup caz, legea
n vigoare la data administrrii probelor (n ceea ce privete administrarea acestora).
Un aspect important de semnalat este acela c dispoziiile art. 24-27 NCPC au n
vedere normele procedurale ce vor fi adoptate ulterior intrrii n vigoare a noului Cod de
procedur civil, iar nu nsi aplicarea sa, deoarece pentru acesta din urm sunt prev
zute norme tranzitorii speciale, cuprinse n Legea nr. 76/ 2012 privind punerea n aplicare
a Legii nr. 134/ 2010.
Astfel, dup cum n mod pertinent s-a artat n literatura de specialitate'*1, art. 24-27
NCPC constituie norme generale de drept tranzitoriu, destinate a guverna conflicte de
legi viitoare, n timp ce normele de drept tranzitoriu cuprinse n Legea nr. 76/ 2012 au
caracter special, reglementnd, n mod specific, conflictele de legi ocazionate de intrarea
n vigoare a noului cod (acestea din urm vor fi tratate distinct n cadrul pct. 2 al prezen
tului comentariu).
1.2. Noiunea de proces nceput dup intrarea ftt vigoare a legii noi de procedur
civif. Procesul nceput dup intrarea n vigoare a legii noi de procedur civil vizeaz
situaia n care data nregistrrii cererii de chemare n judecat la instan se situeaz
ulterior datei intrrii n vigoare a legii respective, caz n care este aplicabil aceast lege
[procesul ncepe prin nregistrarea cererii la instan, n condiii legii, potrivit art. 192
alin. (2) NCPC).
1)1 Zidarv, T.C. Briciu, Observaii privind unele dispoziii de drept tranzitoriu i de punere n aplicare a
noului Cod de procedur civil, www.juridice.ro.
6 6 D e U A NARCISA THgOHAftl / M A R t V S S F T I M i e
T i t u i l p r e l i m i n a r . D o m e n iu l de r e g l e m e n t ar e 51p r in c ip iil e f u n d am e n t al e Art. 24
Dimpotriv, n ipoteza n care cererea de chemare ?n judecat este nregistrat la
instan anterior momentului intrrii n vigoare a legii noi de procedur, aceasta nu se
va aplica.
1.2. Noiunea de executare silit nceput dup intrarea n vigoare a legii noi de
procedura civila. Dei procesul civil nglobeaz, ca regul, dou faze (judecata propriu*
zis i executarea silit), art. 24 NCPC folosete noiunea de proces numai cu sensul de
faza o judecaii propriU'Zise, fr a include i faza executrii silite, textul legal menionat
prevznd n mod separat noiunile de procese i executri silite.
n aceste condiii, chiar dac cererea de chemare tn judecat a fost nregistrat ante-
rior intrrii n vigoare a noii legi de procedur, aceasta se va aplica executrii silite dema
rate n temeiul hotrrii judectoreti obinute n acel proces, dac data cererii de exe
cutare silit este ulterioar momentului intrrii n vigoare a legii [executarea silit ncepe
odat cu sesizarea organului de executare, potrivit art. 622 alin. (2) NCPC, dac prin lege
special nu se prevede altfel).
n ceea ce privete contestaia ia executare, dat fiind faptul c aceasta constituie un
incident n cursul executrii silite [potrivit art. 650 alin. (2) NCPC, instana de executare
soluioneaz cererile de ncuviinare a executrii silite, contestaiile la executare, precum
i orice alte incidente aprute n cursul executrii silite, cu excepia celor date de lege n
competena altor instane sau organe], determinarea legii de procedur civil aplicabil
acesteia se va face n funcie de momentul demarrii executrii silite (data cererii de exe
cutare silit), iar nu prin raportare la data nregistrrii la instan a contestaiei la execu
tare. Cele menionate sunt valabile i n privina cererii de suspendare a executrii silite
sau a cererii de ntoarcere a executrii silite.
n privina cererii de suspendare a executrii hotrrii atacate formulat n recurs
sau n contestaie n anulare ori revizuire, aceasta va fi supus legii procesuale civile n
vigoare la data nceperii procesului.
2. Aplicarea noului Cod de procedur civil. Norme tranzitorii. Dat fiind caracte
rul special al normelor de drept tranzitoriu cuprinse n Legea nr. 76/ 2012, acestea sunt
derogatorii de la normele generale din noul Cod de procedur civil i, totodat, sunt de
strict aplicare, viznd exclusiv incidena n timp a noului cod.
Ca atare, ori de cate ori se va invoca problema aplicrii acestuia, se va recurge la
normele de drept tranzitoriu din Legea nr. 76/ 2012, iar nu la cele din nsui cuprinsul
codului. Spre exemplu, dac procesul este nceput anterior intrrii n vigoare a noului
cod, fiind ca atare guvernat de Codul de procedur civil din 1865, prin raportare la
art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/ 2012, legea aplicabil administrrii dovezilor nu va fi cea
de la momentul administrrii (noul Cod de procedur civil), ci Codul de procedur civil
din 1865.
2.1. Noiunea de proces nceput sub imperiul noului Cod de procedur civil. n ceea
ce privete noul Cod de procedur civil, art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/ 2012 prevede
faptul cl dispoziiile acestuia se aplic numai proceselor ncepute dup intrarea acestuia
n vigoare.
n acest context se impune menionarea faptului c, potrivit alin. (2) al aceluiai
articol din lege, procesele ncepute prin cereri depuse, n condiiile legii, la pot, uni*
ti militare sau locuri de deinere nainte de data intrrii n vigoare a noului Cod de
procedur civil rmn supuse legii vechi, chiar dac sunt nregistrate la instan dup
aceast dat.
OeuA Na r c isa Th so h a m / Maf mj s ef t imis 67
Art. 24 I T I U I P R E L I M I N A R . D O M E N I U L DC R E G L E M E N T A R E $1 P R I N C I P I I L E F U N D A M E N T A L E
Prin urmare, ceea ce prezint relevan pentru stabilirea incidenei sau nu n cadrul
unui proces a noului Cod de procedur civil, exclusiv n ipoteza depunerii cererii la
pot, uniti militare sau locuri de deinere, nu este data nregistrrii cererii la instan,
ci aceea a predrii sale instituiilor menionate.
De asemenea, noiunea de proces se refer att la etapa judecrii cauzei n prim
instan, ct i n cile de atac, inclusiv n cele extraordinare.
2.2. Noiunea de executare silit demarat sub imperiul noului Cod de procedur
civil. Articolul 3 alin. (1) din Legea nr. 76/ 2012 este norma de drept tranzitoriu i n pri
vina executrilor silite, acesta statund c dispoziiile noului Cod de procedur civil se
aplic numai executrilor silite ncepute dup intrarea acestuia n vigoare.
Momentul nceperii executrii silite este demarcat de prevederile art. 622 alin. (2)
NCPC, potrivit crora executarea silit ncepe odat cu sesizarea organului de executare,
dac prin lege special nu se prevede altfel.
Tn cazul executrilor silite nu sunt incidente prevederile alin. (2) al art. 3 din Legea
nr. 76/ 2012, acestea viznd doar procesele" n sensul de faz a judecii, astfel c ceea
ce intereseaz n privina momentului nceperii executrii este data nregistrrii cererii
de executare la executor, iar nu momentul transmiterii prin pot sau al depunerii aces
teia la uniti militare sau la locuri de deinere.
n ceea ce privete contestaia la executarell], dat fiind faptul c aceasta constituie
un incident n cursul executrii silite, astfel cum am artat n precedent, determinarea
Codului de procedur civil aplicabil acesteia se va face n funcie de momentul demar
rii executrii sfiite (data cererii de executare silit), iar nu prin raportare la data nregis
trrii la instan a contestaiei !d executare.
Literatura de specialitate121a susinut fundamentat c. prin intermediul cererilor for
mulate n faza executrii silite, de regul, nu este dedus pentru prima oar judecii un
conflict de drept substanial, pentru a obine o rezolvare cu privire la fondul raporturilor
juridice dintre pri i, eventual, constituirea unui titlu executoriu. Oimpotriv, aceste
cereri se formuleaz cu privire la o executare silit deja nceput i au ca obiect verifica
rea regularitii executrii silite sau a actelor de executare, precum i soluionarea altor
situaii litigioase n legtur cu executarea silit n curs.
111Ibidem. Astfel, autorii citai au susinut n mod pertinent c soluia menionat nu este schimbat cu nimic
de mprejurarea c acestor proceduri speciale din faza executrii silite li se aplic n mod corespunztor regu
lile de procedur prevzute pentru judecata n prim instan. Aceast soluie impus de raiuni de tehnic
legislativ nu justific soluia considerrii unei contestaii la executare ca fiind un proces nou, n sensul art. 3
alin. (1}din Legea nr. 76/ 2012, firi a ine seama c ea intervine n legtur cu o executare silita, aadar, c este
un remediu judiciar specific celei de-a doua faze d procesului cjvil.
Mai mult, soluia aplicrii legii vechi trebuie generalizata pentru toate cererile formulate n cadrul i n legtura
cu o executare sfiit, chiar dac n legtur cu aceste cereri se constituie un dosar nou dup intrarea n vigoare a
noului cod. Chiar dac sistemul informatic ECRIS ar considera dosarul ca fiind unul formulat potrivit noului cod,
prin raportare la criteriul - uor verificabil de ctre un sistem informatic - al datei nregistram, judectorul cauzei
este, desfgur, singurul n drept l n msur s determine legea aplicabil n mod real respectivei cereri. Cu alte
cuvinte, nu trebuie confundate noiunile de proces, respectiv de executare silit, cu aceea de dosar,
n concluzie, pentru toate executrile ncepute anterior intrrii n vigoare a noului cod, legea veche va guverna
att regulile dup care se va stabili legalitatea sau nelegalitdtea actelor de executare contestate, cit i regulile de
procedur: competena instanei, calitatea porilor, ferma cererii de chemare n judecat, nregistrarea acesteia
Io instand (nu se vor aplica dispoziiile art. 200 i ort. 201 NCPC), regulile privind suspendarea judecii (inclusiv
modul de calcul al cauiunii), forma hotrrii judectoreti i cile de atac susceptibile de a f i exercitate".
1,1Ibidem.
6 8 DeiiA n a r c isa t h so h a r i / ma r i v s sf t i mi s
T i t u i l p r e l i m i n a r . D o m e n iu l de r e g l e m e n t ar e 51p r in c ip iil e f u n d am e n t al e Art. 24
Exemplificnd pentru cazul noului Cod de procedur civil, dac executarea silit a
fost demarat sub imperiul Codului de procedur civil din 1865, contestaia la execu-
tare promovat ulterior noului cod va fi reglementat de Codul de procedur civil din
1865, iar nu de noul Cod de procedur civil.
Aceleai soluii sunt valabile i n privina legii de procedur civil aplicabile cererii
de suspendare a executrii silite formulate n cadrul contestaiei la executare, cererii de
ntoarcere a executrii silite etc.
De asemenea, literatura de specialitate111a apreciat c i n situaia n care contesta-
ia la executare reprezint un proces de sine-stttor, respectiv n situaia n care aceasta
este formulat de un ter care invoc un drept real asupra bunului sau bunurilor urm*
rite, problema legii aplicabile trebuie rezolvat n mod asemntor. Dei n aceste cazuri
avem de a face cu o veritabil judecat n fond, ceea ce trebuie s primeze n analiza
legii aplicabile este natura incidental a acestei cereri fa de executarea silit i inten
ia legiuitorului de a evita aplicarea dispoziiilor vechiului i noului cod n una i aceeai
procedur.
Se impune i menionarea faptului c art. 12 alin. (1) din Legea nr. 76/ 2012 stipuleaz
c ori de cte ori legea special prevede c cererea de suspendare a executrii silite se
soluioneaz de ctre preedintele instanei, de la data intrrii n vigoare a noului Cod
de procedur civil, judecarea acestei cereri se va face de ctre un complet al instanei
competente potrivit legii, aceasta fiind o norm de corelare a dispoziiilor noului cod
[art. 718 alin, (1) i (7) NCPC) cu cele ale legilor speciale.
Dispoziiile alin. (1) ai art. 12 din lege se aplic i cererilor de suspendare a executrii
unei hotrri judectoreti, a unei hotrri pronunate de un organ cu activitate jurisdic-
ional sau, dup caz, a altui titlu executoriu, n cazul n care acestea sunt atacate n jus
tiie (art. 12 alin. (2) din Legea nr. 76/ 2012].
Potrivit art. 4 din Legea nr. 76/ 2012, dispoziiile art 623 NCPC'2 referitoare la orga-
neie de executare competente se aplic numai executrilor silite ncepute dup intrarea
n vigoare a noului Cod de procedur civil.
De asemenea, pentru asigurarea previzibilitii cadrului normativ i innd seama
de noua concepie privitoare la condiiile nceperii executrii silite, art. 5 din Legea
nr. 76/ 2016 prevede c dispoziiile noului Cod de procedur civil privitoare la titlurile
executorii se aplic i hotrrilor judectoreti sau altor nscrisuri pronunate ori, dup
caz. ntocmite nainte de intrarea n vigoarea acestuia, care pot fi puse n executare chiar
dac nu au fost nvestite cu formul executorie, n msura n care, evident, cererea de
executare silit este formulat ulterior intrrii n vigoare a noului cod.
n acelai sens, potrivit art. 10 din lege, ca norm de corelare, ori de cte ori printr-un
act normativ se prevede nvestirea cu formul executorie a unei hotrri judectoreti
sau a altui nscris, acestea vor fi puse n executare, de la data intrrii n vigoare a noului
Cod de procedur civila, fr a fi necesar nvestirea cu formul executorie. Ca atare, un
bilet la ordin, chiar dac este emis anterior intrrii n vigoare a noului cod, nu va mai tre
"tbidem.
U) Dei art. 4 din Legea nr. 76/ 2012 prevede c .Dispoziiile art. 614 din Codul de procedur civil se aplic
numai executrilor silite ncepute dup intrarea ?n vigoare a Codului de procedur civil", numrul corect al
articolului este 623, acesta fiind corespondentul. n urma republicm codului i a renumerotrii articolelor
acestuia, fostului art. 614, Or, Legea nr. 76/ 2012 a fost publicat anterior republicrii codului, astfel nct a avut
In vedere numrul articolului din versiunea iniial, anterioar republicrii.
Ob u a Na r c i s a Th c o h a m / M a r i u s e f t i m i e 69
Art. 24 I T I U I P R E L I M I N A R . D O M E N I U L DC R E G L E M E N T A R E $1 P R I N C I P I I L E F U N D A M E N T A L E
bui nvestit cu formuli executorie dac cererea de executare silit este formulat ulterior
acestei date.
2.3. Alte dispoziii de punere n aplicare a noului Cod de procedur civila prin rapor
tare ta prevederi cuprinse n legi speciale. Potrivit art. 1 din Legea nr. 76/ 2012, aceast
lege cuprinde dispoziiile pentru punerea n aplicare a Codului de procedura civil, avnd
ca principal obiect punerea de acord a legislaiei procesual civile existente cu prevederile
acestuia, precum i soluionarea conflictului de legi rezultnd din intrarea n vigoare a
codului. Prin urmare, Legea nr. 76/ 2012 cuprinde, ca obiect principal, norme tranzitorii,
pe de-o parte (Capitolul I), i norme de punere n aplicare (de corelare), pe de cealalt
parte (Capitolul II).
n conformitate cu art. 7 alin. (1) din Legea nr. 76/ 2012, dac prin aceast lege nu
se prevede altfel, ori de cte ori prin r-o lege special se prevede c hotrrea judecto
reasc de prim instan este definitiva", de la data intrrii n vigoare a Codului de pro
cedur civil, aceasta va fi supus numai apelului la instana ierarhic superioar.
Dispoziiile alin. (1) se aplic i n cazul n care printr-o lege speciala se prevede c
hotrrea judectoreasc de prim instan este supus recursului" sau c poate fi
atacat cu recurs" ori, dup caz, legea special folosete o alt expresie similar, fiind ca
atare supus apelului.
Se impune sublinierea faptului c cele dou dispoziii menionate anterior nu repre
zint norme tranzitorii, care s reglementeze o problem de drept temporal, ci au ca
scop punerea de acord a legislaiei speciale, edictate sub imperiul vechiului cod cu nor
mele noului Cod de procedur civil tn materia cilor de atac111. Ca atare, exemplificnd,
hotrrile pronunate n cadrul plngeri lor contravenionale sau contestaiilor formulate
n temeiul Legii nr. 10/ 2001, introduse anterior intrrii n vigoare a noului Cod de proce
dur civil, vor fi susceptibile de calea de atac a recursului, iar nu de cea a apelului.
Prevederile specificate n precedent nu se aplic n materie de contencios adminis
trativ i fiscal, inclusiv n materia azilului (art. 7 alin. (3) din lege].
Ca norm de corelare, potrivit art. 8 din lege, de la data intrrii n vigoare a Codului de
procedur civil, referirile din cuprinsul actelor normative ia hotrrea judectoreasc
definitiv i irevocabil" sau, dup caz, irevocabil" se vor nelege ca fiind fcute la
hot r rea j ude cto re a s c d eft n fti v"
Potrivit art. 6 din Legea nr. 76/ 2012, termenele procedurale prevzute de legile spe
ciale, aflate n curs la data intrrii n vigoare a noului Cod de procedur civil, rmn
supuse legii n vigoare la data la care au nceput s curg.
De asemenea, potrivit art. 11 din Legea nr. 76/ 2012, dac legea special prevede
obligarea debitorului la plata de daune cominatorii ori, dup caz, a unei amenzi civile
pentru nerespectarea unei obligaii de a face sau de a nu face care nu poate fi ndepli
nit prin alt persoan dect debitorul, de la intrarea n vigoare a noului Cod de proce-
Zidoru, TC. Srltiu, op. cit. Astfel, potrivit autorilor citai, compatibi liza rea legilor speciale cu dispoziiile
noului Cod de procedur civil este necesari doar n msura tn care acesta din urm este aplicabil. Ca urmare,
forma modificat a normelor cuprinse n legi speciale este aplicabil doar n privina proceselor ncepute dup
intrarea n vigoare a noului cod. singurele crora acesta li se aplic. De vreme ce in privina proceselor ncepute
anterior datei de 15 februarie 2013, legea veche rmne singura aplicabil, se impune n mod logic i necesar
concluzia c n privina acestor procese, normele cuprinse n legi speciale se aplic n continuare n forma n
vigoare pn la data intrrii n vigoare a noului cod. dac Legea nr. 76/ 2012 nu prevede n mod expres alt
soluie. Or, este adevrat c art. 7 alin. (1) folosete sintagma de la data intrrii in vigoore a Codului e
procedura civil ns aceasta, doar pentru a marca momentul de la care normele speciale vor fi modificate. n
sensul artat n cuprinsul art. 7 alin. (1) i (2), tar nu pentru a deroga de la dispoziiile art. 3 din lege*.
70 Df U A NAFKISA THgOHAftl / M ARtVS SFTIM IS
TlTUIL PRELIMINAR. DOWtNIUl DE REGLEMENTARE $1PRINCIPIILE FUNDAMENTALE Art. 25
duri civil, se vor putea aplica penaliti n condiiile previ2ute la art. 905 NCPC (ipoteza
vi2dtl este cea n care executarea silit este demarat ulterior intrrii n vigoarea noului
cod, art. 11 din Legea nr. 76/ 2012 fiind o norm de corelare).
Art* 25. Legea aplicabil proceselor n curs. (1) Procesele n curs de judecat,
precum i executrile silite ncepute sub legea veche rmn supuse acelei legi.
(2) Procesele n curs de judecat la data schimbrii competenei instanelor
legal nvestite vor continua s fie judecate de acele instane, potrivit legii sub care
au nceput. n caz de trimitere spre rejudecare, dispoziiile legale privitoare la
competen, n vigoare la data cnd a nceput procesul, rmn aplicabile.
(3) n ca2ul n care instana nvestit este desfiinat, dosarele se vor trimite din
oficiu instanei competente potrivit legii noi. Dispoziiile alin. (1) rmn aplicabile.
COM EN TA RI U
1. Legea aplicabil proceselor n curs. Alineatul (1) al articolului n discuie, potrivit
cruia procesele n curs de judecat, precum i executrile silite ncepute sub legea veche
rmn supuse acelei legi, consacr o soluie distinct n raport de art. 725 alin. (1) CPC
1865, potrivit cruia dispoziiile legii noi de procedur se aplicau, din momentul intrrii ei
n vigoare, i proceselor n curs de judecat ncepute sub legea veche, precum i executrii
silite ncepute sub acea lege, dispoziii ce reglementau principiul aplicrii imediate o legii
procesuale civile noi.
Astfel, n prezent, regula este aceea cl dac data nregistrrii cererii de chemare n
judecat se situeaz anterior datei intrrii n vigoare a legii noi, aceasta nu se va aplica
judecrii cauzei respective, fiind inciden legeo n vigoare de fa momentul nceperii pro*
cesului.
Similar, dac cererea de executare silit a fost formulat anterior datei intrrii n
vigoare a legii procesuale civile noi, aceasta nu se aplic, ci legeo n vigoare la data dema
rrii executrii silite, i anume legea n vigoare la data nregistrrii cererii de executare.
2. Legea aplicabil n ipoteza schimbrii competenei instanelor legal nvestite.
Procesele n curs de judecat la data schimbrii competente/ instanelor legal nvestite
vor continua s fie judecate de acele instane, potrivit legii sub care au nceput, acest
articol constituind o preluare a art. 725 alin. (2) teza I CPC 1365 (cu adugarea meniunii
c vor fi judecate conform legii sub care au nceput, spre deosebire de vechiul cod n care
normele de procedur erau de imediat aplicare). Spre exemplu, dac soluionarea unei
cereri de chemare n judecat era la data introducerii acesteia de competena n prim
instan a judectoriei, iar, n cursul procesului, intervine o modificare legislativ ce pre
vede competena de soluionare n prim instan a respectivei cereri n favoarea tri
bunalului, judectoria nu-i va declina competena, ci va continua s soluioneze cauza.
Spre deosebire ns de codul precedent [art. 725 alin. (2) teza a ll-a CPC 1865], noua
reglementare prevede c n caz de trimitere spre rejudecare, dispoziiile legale privitoare
la competen, n vigoare la data cnd a nceput procesul, rmn aplicabile, iar nu dis
poziiile legii noi.
Spre exemplu, daca ia data nregistrrii cererii de chemare n judecat, legea n vigoare
instituia competena de soluionare n prim instan n favoarea judectoriei, iar, pe
parcursul judecrii cii de atac declarate mpotriva hotrrii pronunate de judectorie,
OeuA Na r c isa Th so h a m / Maf mj s ef t imh 71
Art. 26 Tr r w i pr el i m i n a r . Do m en i u l d e eg l em en t a r e i pr i n c i ph i e f u n d a men t a l e
mtervine o modificare legislativ care stabilete competena de soluionare n prim
instan a cauzei respective n favoarea tribunalului, n ipoteza admiterii cii de atac cu
trimiterea cauzei spre rejudecare, aceasta seva face ctre instana competent potrivit legii
n vigoare la data nregistrrii cererii de chemare n judecat, adic de ctre judectorie.
3. Legea aplicabili n ipoteza desfiinrii instanei. n cazul n care instana nvestit
este desfiinat, dosarele se vor trimite din oficiu instanei competente potrivit legii noi,
care va judeca ns n raport de legea n vigoare la data nregistrrii cererii.
Art. Legea aplicabil mijloacelor de prob. (1) Condiiile de admisibili*
tate i puterea doveditoare a probelor preconstituite i a prezumiilor legale sunt
guvernate de legea n vigoare la data producerii faptelor juridice care fac obiectul
probaiunii.
(2) Administrarea probelor se face potrivit legii n vigoare la data administr
rii lor.
COMEN TA RI U
1. Legea aplicabil mijloacelor de prob n privina condiiilor de admisibilitate
i puterii doveditoare. Condiiile de admisibilitate i puterea doveditoare a probelor
preconstituite i a prezumiilor legale sunt guvernate de legea n vigoare fa data
producerii faptelor juridice care fac obiectul probaiunii, iar nu de legea n vigoare la
data formulrii sau a ncuviinrii cererii de probatorii ori la momentul reinerii lor n
ansamblul materialului probator la pronunarea soluiei.
Este de subliniat faptul c alin. (1) al articolului n discuie vizeaz exclusiv admisibili
tatea i puterea doveditoare, Iar nu administrarea probelor, pe de-o parte, iar, pe de alt
parte, privete exclusiv probeie preconstituite (spre exemplu, nscrisuri, probe materiale
etc.) i prezumiile fegale, ar nu $i probele nepreconstituite {de pild, martori, expertiz
etc.) sau prezumiile simple. Spre exemplu, dac la data ncheierii unui act juridic, proba
acestuia nu putea fi efectuat cu martori, iar ulterior, n cursul procesului, ar interveni o
lege ce ar permite o atare prob, instana va respinge ca inadmisibil cererea de ncuvi
inare a probei testimoniale n dovedirea acestui aspect, aplicnd legea n vigoare la data
actului care face obiectul probaiunii.
2. Legea aplicabil administrrii mijloacelor de prob. Administrarea probelor se va
face potrivit legii n vigoare la dota administrrii lor, soluia legislativ, consacrat i n
practica judiciar anterioar, avnd ia baz dou argumente: regulile noi de procedur
vizeaz, n general, o mai bun administrare a probelor i introducerea n acest scop n
legislaie a unor norme simplificate i mai eficiente; administrarea probelor conform legii
n vigoare la data administrrii lor nu este de natur s aduc atingere n vreun fel rapor
turilor juridice deja stabilite111.
n acest caz, noul Cod de procedur civila derog de la regula instituit n art. 24
NCPC, potrivit creia dispoziiile legii noi de procedur se aplic numai proceselor nce
pute dup intrarea acesteia n vigoare. Spre exemplu, dac legea nou ar modifica jur
mntul martorului, aceasta se va aplica la momentul administrrii probei testimoniale,
martorul urmnd a rosti noul jurmnt, iar nu cel avut n vedere de legea anterioar.
1,1/ Le, Noul Cod de procedur civil, voi. i, 20L1, p. 40.
72 D f U A N A F K I S A THSOHARt / M A R t V S S F T I M i e
T t w l p r e l i m i n a r . D o m e n iu l de r e g l e m e n t ar e 51p r in c ip iil e f u n d am e n t al e Art. 27-28
n ceea ce privete ns noul Cod de procedur civil, pentru determinarea incidenei
acestuia se vor avea n vedere dispoziiile art. 3 alin. (1) din Legea nr 76/ 2012, potrivit
cruia procesele ncepute sub imperiul Codului de procedur din 2865 rmn supuse
acestuia. n consecin, administrarea probelor n cadrul unui proces nceput anterior
ntrrii n vigoare a noului Cod de procedur civil se va face potrivit Codului de procedur
civil din 1865, Legea nr. 76/ 2012 neintroducnd vreo derogare sub aspectul analizat.
Art. 27. Legea aplicabil hotrrilor. Hotrrile rmn supuse cilor de
atac, motivelor i termenelor prevzute de legea sub care a nceput procesul.
COM EN TA RI U
n reglementarea anterioar, art. 725 alin. (3) CPC 1865 prevedea faptul c hotrrile
pronunate nainte de intrarea n vigoare a legii noi rmn supuse cilor de atac i terme
nelor prevzute de legea sub care au fost pronunate.
Este de remarcat c noul Cod de procedur civil a procedat la schimbarea textului
menionat n precedent, hotrrile fiind supuse, sub aspectul cilor de atac, motivelor
i termenelor, legii n vigoare Io dato Io core o nceput procesul (avnd relevan data
nregistrrii la instan a cererii de chemare n judecat), iar nu legii n vigoare la data
pronunrii sale.
Spre exemplu, chiar dac la data pronunrii unei hotrri judectoreti, calea de
atac ar fi apelul, potrivit legii In vigoare la acea dat, hotrrea va fi supus recursului,
drept cale de atac stabilit pentru respectiva hotrre potrivit legii n vigoare la data
nregistrrii cererii de chemare n judecat, aceasta fiind legea inciden.
Ari. 28. Teritorialitatea legii de procedur. (1) Dispoziiile legii de proce
dur se aplica tuturor proceselor care se judec de ctre instanele romne, sub
rezerva unor dispoziii legale contrare.
(2) I n cazul raporturilor procesuale cu element de extraneitate, determinarea
legii de procedur aplicabile se face potrivit normelor cuprinse n cartea a Vil-a.
COM EN TA RI U
Articolul 28 NCPC vizeaz aplicare o legii procesuale civile n spaiu i prezint un
aspect intern i unul internaional.
Aspectul intern privete faptul c dispoziiile legii de procedur se aplic proceselor
de pe ntregul teritoriu al Romniei, cu excepiile prevzute expres de lege. Alineatul (1)
al articolului n discuie desemneaz principiul teritorialitii legii procesuale civile, ce
decurge din suveranitatea i independena statelor111. Un atare principiu este menionat
i n noul Cod civil, n cuprinsul art. 7 alin. (1), potrivit cruia actele normative adoptate
de autoritile i instituiile publice centrale se aplic pe ntreg teritoriul rii, afar de
cazul n care se prevede altfel.
Aspectul internaional vizeaz ipoteza raporturilor procesuale civile cu element de
extraneitate i se rezolv de normele conflictuale specificate n Cartea VI l-a a codului.
t. U f , Noul Cod de procedur civil, voi. I, 2011, p. 41.
Dslia Narcisa t hsohar i / marius Eftimis 73
maitreyi_devil993@yahoo.com
maitreyi_devil993@yahoo.com
maitreyi_devil993@yahoo.com
maitreyi_devil993@yahoo.com
maitreyi_devil993@yahoo.com
maitreyi_devil993@yahoo.com
maitreyi_devil993@yahoo.com
CARTEA I. DISPOZIII GENERALE
Titlul I. Aciunea civil
Art. 29. N oiune. Aciunea civila este ansamblul mijloacelor procesuale pre
vzute de lege pentru protecia dreptului subiectiv pretins de ctre una dintre
pri sau a unei alte situaii juridice, precum i pentru asigurarea aprrii prilor
n proces.
COM EN TA RI U
1. Noiunea aciunii civile. Spre deosebire de reglementarea anterioar, noul Cod de
procedur civil definete aciunea civil, trsturile sale caracteristice viznd urmtoa
rele aspecte:
a) aciunea civil cuprinde totalitatea mijloacelor procesuale pe care legea le pune la
dispoziia prilor litigante, indiferent de poziia acestora n cadrul procesului civil (recla
mant, prt, ter intervenientetc);
b) mijloacele procesuale sunt forme de manifestare a aciunii civile, prevzute n
mod expres de lege, ce se divid n dou categorii, i anume cereri n justiie aprri.
Cu titlu generic, cererile n justiie sunt reglementate de art. 30 NCPC i vizeaz cere
rile principafe, accesorii, adiionale i incidentale, iar aprrile sunt prevzute de art. Bl
NCPC i includ aprrile de fond (spre exemplu, invocarea de ctre prt prin ntmpi
nare a stingerii obligaiei de plat a sumei solicitate prin cererea de chemare in judecat
prin faptul operrii compensaiei legale totale anterior introducerii aciunii) i aprrile
procedurale (excepii procesuale sau alte incidente procedurale-suspendare, recuzare,
strmutare etc.);
c) obiectul aciunii civile l constituie protecia pe cale judiciar a drepturilor subiec-
tive civile (drepturi reale, drepturi de crean, drepturi de proprietate intelectual etc.)
i a unor interese legitime (situaii juridice pentru a cror realizare calea judecii este
obligatorie, spre exemplu, divorul din culpa soilor), precum i asigurarea aprrii pr
ilor n proces;
d) aciunea civil are caracter unitar, indiferent de dreptul sau interesul ce se valori-
fi c prin intermediul acesteia, cuprinznd aceleai mijloace procesuale, dar dobndind,
la momentul exercitrii, caracteristicile sau natura dreptului ori interesului care consti
tuie obiectul su (spre exemplu, dac dreptul ce se valorific prin intermediul aciunii
este un drept real sau de crean, aciunea va fi una real sau, respecti