Sunteți pe pagina 1din 4

Tutela minorului

Controlul exercitarii tutelei


Modul in care tutorele si consiliul de familie isi exercita insarcinarile in privinta minorului si a
bunurilor acestuia este supus unui control efectiv si continuu pe care il exercita instanta de tutela.
O componenta a controlului are in vedere obligatia tutorelui ca la sfarsitul fiecarui an sa prezinte
o dare de seama (raport care sa justifice gestiunea averii minorului) cu privire la modul in care sa ingrijit de minor, precum si cu privire la administrarea bunurilor sale. Instanta de tutela poate
solicita oricand dari de seama cu privire la modul in care s-a ingrijit de minor, precum si cu
privire la administrarea bunurilor sale. Tutela este supusa unui control permanent al consiliul de
familiei.

Incetarea tutelei
Cazuri de incetare a tutelei:

moartea minorului

in cazul in care nu se mai mentine situatia care a dus la instituirea tutelei.

In ceea ce priveste functia tutorelui, aceasta inceteaza la moartea tutorelui, prin indepartarea de la
sarcina tutelei si inlocuirea lui cu o alta persoana.
In cazul in care moare tutorele, rudele acestuia trebuie sa anunte instanta de tutela si sa se ocupe
de minor in limitele posibile. Bunurile care fost predate tutorelui spre administrare se predau
minorului. Daca tutorele renunta la mandat acesta trebuie sa prezinte o dare de seama finala.
Daca tutorele refuza sa contunue exercitiul tutelei, fara a avea motivele prevazute de legiuitor, el
poate fi sanctionat cu amenda civila in folosul statului.

Curatela minorului
Curatela minorului este definita ca fiind mijlocul juridic, temporar si subsidiar, de ocrotire a
minorului, fiind totodata calificata drept o tutela instituita ad-hoc.
Curatela are in continutul sau 2 laturi: una persoanala si una patrimoniala.

Cazuri de instituire a curatelei minorului. Se poate institui curatela:

In cazul contrarietatii de interese intre tutore si minor

Daca din cauza bolii sau din alte motive tutorele este impiedicat sa indeplineasca un
anumit act in numele minorului pe care il reprezinta

In cazul procedurilor succesorale, notarul public, la cererea oricarei persoane interesate


ori din oficiu, poate numi provizoriu un curator special care va fi validat ori, dupa caz
inlocuit de catre instanta de tutela

In contextul punerii sub interdictie judecatoreasca a minorului, in caz de nevoie si pana la


solutionarea cererii de punere sub interdictie judecatoreasca, instanta de tutela poate numi
un curator special pentru ingrijirea si reprezentarea celui a carui interdictie a fost ceruta,
precum si pentru administrarea bunurilor sale.

In cazul indepartarii tutorelui care savarseste un abuz, o neglijenta grava sau alte fapte
care il fac nedemn de a fi tutore, precum si daca nu isi indeplineste corespunzator sarcina.
Se va institui un curator special pana la preluarea functitei de noul curator.

In cazul mortii tutorelui, daca mostenitorii sai sunt minori, neputand sa preia sarcinile
tutelei

Raporturi de mandat intre tutore si minor - tutorele este un reprezentant al minorului; mandat
legal dat de LEGE.

Ocrotirea interzisului judecatoresc


Punerea sub interdictie judecatoreasca este o masura reglementata de lege pentru situatiile in care
o persoana cu capacitate de exercitiu restransa sau deplina, datorita debilitatii (handicap mental
din nastere sau dobandit ulterior) sau alienarii mintale (pierdere ratiunii, discermantului),
facultatile mintale sunt de asa de natura si masura alterate incat uzul normal al ratiunii este
desfiintat fie permanent, fie numai intermitent.
Punerea sub interdictie judecatoreasca este o masura de protectie de drept civil care se dispune
de instanta de judecata cu privire la persoanele care nu are discermantul necesar pentru a se
ingriji de interese sale din cauza debilitatii sau alienatiei mintale, masura care se poate lua si
fata de minorii cu capacitate de exercitiu restransa.
Legiuitorul impune 3 conditii ce trebuiesc intrunite cumulativ pentru punerea sub interdictie:

lipsa de discermant a celui in cauza

cauza lipsei de discermanant sa fie debilitatea sau alienatia mintala

lipsa de discermant sa il puna pe cel in cauza in imposibilitate de a se ingriji de interesele


sale.

Prin expresiile alienatie mintala sau debilitate mintala se intelege o boala psihica sau un
handicap psihic ce determina incompententa psihica a persoanei de a actiona critic si predictiv
privind consecintele social-juridice care pot decurge din exercitarea drepturilor si obligatiilor
civile.
Persoanele care pot cere punerea sub interdictie a unei alte persoane sunt cele prevazute de art.
111 din NCCiv.
O persoana cu capacitate deplina de exercitiu poate desemna pe calea unui act unilateral sau a
unui contract de mandat sau testament, pe care le incheie in forma autentica, persoana care
urmeaza a fi numita tutore si a se ingriji de persoana si bunurile sale daca va fi pusa sub
interdictie jurecatoreasca.

Procedura de punere sub interdictie judecatoreasca


Momentul de inceput al procedurii de punere sub interdictie judecatoreasca il reprezinta faza
administrativa (faza necontradictorie) in baza careia instanta sesizata efectueaza cercetarii
pentru aflarea starii de fapt. Dupa cercetarea administrativa urmeaza o faza contradictorie in care
instanta de judecata cu citarea partilor pe baza unor dezbateri contradictorii pronunta solutia.
Punerea sub interdictie ingradeste exercitiul anumitor drepturi.
Procurorul in sustinerea cererii de punere sub interdictie judecatoreasca si bazeaza si pe
expertiza medicilor, se audiaza persoanele implicate si persoana in cauza. Dupa ce se incheie
dezbaterile se pronunta hotararea, ramasa definitiva, hotarare ce urmeaza a fi publicata in extras
intr-un anumit ziar indicat de instanta. Daca dupa hotarare se face si recurs, hotararea va deveni
si irevocabila. Punerea sub interdictie NU este o SANCTIUNE, nu se aplica atunci cand se
savarseste o fapta ilicita, este o masura de protectie atat a persoanei fizice cat si a societatii.

Masuri de publicitate
Dupa ramanerea definitiva a hotararii de punere sub interdictie, o copie legalizata a
dispozitivului acesteia se comunica:

Serviciului de stare civila unde nasterea persoanei a fost inregistrata

Instantei de tutela

Serviciului sanitar competent

Biroului de cadastru si publicitate imobiliara competent, pentru notarea in cartea funciara

Registrului comertului, daca persoana pusa sub interdictie este intreprinzator

Competenta de a care urm a fi pusa sub interdictie, din cererea de punere sub intedictie trebue
sa rezulte faptele si dovezile in sustinerea ei, dupa primirea cererii aceasta se comunica
procurorului, procurorul conduce investigatiile personal sau prin organul de politie, la nevoie
presedintele instantei poate institui un curator special. Daca potrivit avizului de medici specialisti
sau a unitatii sanitare este necesara cercetarea mai detaliata a persoanei in cauza se va putea
impune internarea persoanei.
Ridicarea punerii sub interdictie judecatoreasca se realizeaza prin aceeasi procedura.

Efectectele punerii sub interdictie judecatoreasca


1. Un prim efect generat de punerea sub interdictie a unei persoane il reprezinta lipsirea acestuia
de capaciatea de exercitiu in totalitate. In cazul minorului lipsit de capacitate de exercitiu, sub 14
ani efectul lipsirii in totalitate se va produce la implinirea varstei de 14 ani, iar in cazul minorului
cu capacitate restransa de exercitu, precum si a celor cu capacitate de exercitiu deplina,
interdictia isi va produce efectul de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.
Hotararea este opozabila tertilor de la data la care este facuta publica. Cei pusi sub interdictie pot
incheia totusi anumile acte prevazute de lege: acte de conservare, acte de dispozitie de mica
valoare, cu caracter curent si care se executa la momentul incheierii lor.
2. Cel de-al doilea efect al punerii sub interdictie judecatoreasca este numirea unui tutore care va
fi reprezentantul sau legal. Tutorele poate cere substituirea sa dupa 3 ani. Tutorele trebuie sa se
ingrijeasca de stare psihica a debilului sau alineatului mintal. Nu este exclus ca tutorele sa fie
chiar parintele.

Ridicarea interdictiei judecatoresti


Ridicarea interdictie judecatoresti se poate dispune de instanta de tutela daca au disparut cauzele
care au generat-o. Efectele se vor produce de la data ramanerii definitive a hotararii, iar
opozabilitatea fata de terti se va realiza odata cu publicitatea .